MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 387         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

104. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativteritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

442. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 241 din 9 martie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 30 si ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, ale art. 95 si ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si ale art. 28 alin. 2 si 3, ale art. 31 alin. 1, 2 si 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 si ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005.

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se suspendă aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical, până la data de 30 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2006.

Nr. 104.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 167/2005 pentru suspendarea aplicării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 442.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 241

din 9 martie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 30 si ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, ale art. 95 si ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si ale art. 28 alin. 2 si 3, ale art. 31 alin. 1, 2 si 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 si ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Constantin Doldur – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Serban Viorel Stănoiu – judecător

Ion Tiucă – procuror

Valentina Bărbăteanu – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, 30 si art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 25 si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, ale art. 95 si 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor si ale art. 28 alin. 2 si 3, art. 31 alin. 1, 2 si 3, art. 34 alin. 2, art. 183 si art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Royal International“ – S.R.L. din Iasi, prin administrator Emil Balaure, în Dosarul nr. 2.932/2005 al Curtii de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 si 3, art. 31 alin. 1, 2 si 3, art. 34 alin. 2, art. 183 si art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă si celor ale art. 95 si 97 din Legea nr. 303/2004, si ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a celorlalte texte de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.932/2005, Curtea de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, 30 si art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 6 alin. (1), art. 25 si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, ale art. 931 si ale art. 95 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, ale art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor si ale art. 28 alin. 2 si 3, art. 31 alin. 1, 2 si 3, art. 34 alin. 2, art. 183 si art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost invocată de Societatea Comercială “Royal International“ – S.R.L. din Iasi, prin administrator Emil Balaure, într-o cauză comercială având ca obiect solutionarea recursului introdus împotriva încheierii prin care judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iasi a constatat dizolvarea de drept a societătii comerciale mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul exceptiei sustine, în esentă, că textele de lege criticate îi nesocotesc dreptul de acces liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, prevăzute de art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie. În ceea ce priveste dispozitiile art. 931 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, consideră că acestea sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege.

Curtea de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ consideră că exceptiile de neconstitutionalitate invocate sunt neîntemeiate, “fiind ambigue, formulate generic, nemotivate“.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale. Arată că prevederile din Codul de procedură civilă criticate pentru neconstitutionalitate sunt conforme dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Legea fundamentală, întrucât judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, iar instanta se pronuntă în sedintă publică asupra recuzării. Cât priveste dispozitiile art. 931 si ale art. 95 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, devenite, după republicare si renumerotare, art. 95 si art. 97, se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute de ipoteza normei, fără discriminări pe considerente arbitrare. Referitor la celelalte texte de lege ce constituie obiectul exceptiei, consideră că acestea sunt necesare determinării cadrului legal al functionării în bune conditii a tuturor societătilor comerciale, fără să înlăture posibilitatea părtilor interesate de a se adresa justitiei si de a beneficia de un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie următoarele prevederi legale:

– art. 26, art. 30 si art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 12 octombrie 2004. Continutul textelor de lege criticate este următorul:

Art. 26: “Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu au preschimbat certificatul de înmatriculare si cel de înregistrare fiscală, au obligatia de a solicita la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul din judetul în a cărui rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare.“

Art. 30: “(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare si a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare, până la termenul prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor juridice prevăzute la art. 2.

(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în registrul comertului si se comunică concomitent persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice, la Agentia Natională de Administrare Fiscală pe cale electronică, si se publică concomitent pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului, precum si la sediul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal.“

Art. 31 alin. (2): “Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins, persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.“

– art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care are următorul cuprins:

Art. 233: “(1) Dizolvarea societătii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societătii sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operatiuni; în caz contrar, ei sunt personal si solidar răspunzători pentru operatiunile pe care le-au întreprins.

(3) Interdictia prevăzută la alin. (2) se aplică din ziua expirării termenului fixat pentru durata societătii ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentintă judecătorească.

(4) Societatea îsi păstrează personalitatea juridică pentru operatiunile lichidării, până la terminarea acesteia.“

– art. 6 alin. (1), art. 25 si art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, modificată si completată prin Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003. Continutul acestor texte de lege este următorul:

Art. 6 alin. (1): “Înregistrările în registrul comertului se fac pe baza unei încheieri a judecătorului delegat sau, după caz, a unei hotărâri judecătoresti irevocabile, în afară de cazurile în care legea prevede altfel.“

Art. 25: “(1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mentiune în registrul comertului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoresti irevocabile au fost desfiintate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă mentionarea în registrul comertului.

(2) Cererea se depune si se mentionează în registrul comertului la care s-a făcut înmatricularea comerciantului. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului înaintează cererea tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul comerciantului, iar în cazul sucursalelor înfiintate în alt judet, tribunalului din acel judet.

(3) Tribunalul se pronuntă asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.

(4) Hotărârea judecătorească de solutionare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru părtile prezente, si de la comunicare, pentru părtile lipsă.

(5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotărârea judecătorească irevocabilă în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părtii care a introdus cererea. În acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotărârea judecătorească, în copie legalizată, cu mentiunea rămânerii irevocabile.“

Art. 26 alin. (2): “Înregistrarea în registrul comertului se operează în termen de 24 de ore de la data încheierii judecătorului delegat, iar în cazul înmatriculării comerciantului, în termen de 24 de ore de la data pronuntării încheierii judecătorului delegat de autorizare a înmatriculării.“

Instanta de judecată a mai sesizat Curtea Constitutională si cu exceptia de neconstitutionalitate a “art. 1 si art. 2“ din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002. Din notele scrise depuse de autorul exceptiei în motivarea acesteia, rezultă că, în realitate, este vorba despre art. 9 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, astfel cum a fost modificat prin pct. 2 al art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002. Ca atare, Curtea va exercita controlul de constitutionalitate asupra prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, care prevede: “Oficiile registrului comertului se organizează în subordinea Oficiului National al Registrului Comertului si functionează pe lângă fiecare tribunal.“

– Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, modificată si completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ca urmare, art. 931 si art. 95 din lege au devenit art. 95 si art. 97, continutul acestora fiind următorul:

Art. 95: “(1) Judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu încuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În caz de infractiune flagrantă, judecătorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus retinerea sau perchezitia.“

Art. 97: “(1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instantelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligatiilor profesionale în raporturile cu justitiabilii ori săvârsirea de către acestia a unor abateri disciplinare.

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discutie solutiile pronuntate prin hotărârile judecătoresti, care sunt supuse căilor legale de atac.“

– art. 28 alin. 2 si 3, art. 31 alin. 1, 2 si 3, art. 34 alin. 2, art. 183 si art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Textele de lege criticate prevăd următoarele:

Art. 28 alin. 2 si 3: “Nu se pot recuza toti judecătorii unei instante sau ai unei sectii a acesteia.

Pentru aceleasi motive de recuzare nu se poate formula o nouă cerere împotriva aceluiasi judecător.“

Art. 31: “Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Nu se admite interogatoriul sau jurământul*) ca mijloc de dovadă a motivelor de recuzare.

În cursul judecării cererii de recuzare nu se va face nici un act de procedură.“

Art. 34 alin. 2: “Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul.“

Art. 183: “Dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului, instanta poate suspenda judecata pricinii, înaintând înscrisul procurorului împreună cu procesul-verbal ce se va încheia.“

Art. 244 alin. 1: “Instanta poate suspenda judecata:

1. când dezlegarea pricinii atârnă, în totul sau în parte, de existenta sau neexistenta unui drept care face obiectul unei alte judecăti“.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (2) potrivit cărora nimeni nu este mai presus de lege si celor ale art. 21 alin. (1) si (3) care garantează dreptul de acces liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Dosarul în cadrul căruia a fost invocată exceptia are ca obiect solutionarea unui recurs declarat împotriva încheierii prin care judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Iasi a constatat dizolvarea de drept a Societătii Comerciale “Royal International“ – S.R.L. din Iasi. În acest context, dispozitiile din Codul de procedură civilă referitoare la procedura recuzării, la cea a înscrierii în fals si la suspendarea facultativă a judecătii, precum si cele din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, referitoare la perchezitionarea, retinerea si arestarea preventivă a magistratilor si la dreptul oricărei persoane de a sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, nu au legătură cu solutionarea cauzei aflate pe rolul Curtii de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei. Prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 2 si 3, art. 31 alin. 1, 2 si 3, art. 34 alin. 2, art. 183 si art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă si celor ale art. 95 si ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor va fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce priveste celelalte texte de lege ce formează obiectul exceptiei, Curtea observă că acestea sunt norme procedurale care reglementează aspecte referitoare la functionarea societătilor comerciale în conditii de legalitate, fără să contină dispozitii de natură să îngrădească dreptul de liber acces la justitie ori dreptul de a beneficia de un proces echitabil, ci sunt pe deplin concordante cu prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei. De altfel, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, este atributul exclusiv al legiuitorului să reglementeze competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată, atâta vreme cât îsi subordonează acest demers regulilor si principiilor constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 si 3, ale art. 31 alin. 1, 2 si 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 si ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă si celor ale art. 95 si ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Royal International“ – S.R.L. din Iasi, prin administrator Emil Balaure, în Dosarul nr. 2.932/2005 al Curtii de Apel Iasi – Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, 30 si ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 si ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 martie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


*) Jurământul ca mijloc de probă a fost desfiintat prin Decretul nr. 208/1950, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 68 din 12 august 1950.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte

 

Vâzând Referatul de aprobare nr. 22.745 din 19 aprilie 2006, întocmit de Directia igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 66/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 12 martie 2003.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 94/984/CE privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 378 din 31 decembrie 1994, p. 11, asa cum a fost modificată ultima dată prin Decizia Comisiei 2004/118/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 36 din 7 februarie 2004, p. 34.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) art. 2 din norma sanitară veterinară va intra în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică până la data aderării României la Uniunea Europeană;

b) anexele nr. 2 si 3 la norma sanitară veterinară se aplică până la data aderării României la Uniunea Europeană;

c) modelul B din anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.

(3) Anexele nr. 4 si 5 la norma sanitară veterinară se aplică pentru import în Comunitatea Europeană din România până la data aderării României la Uniunea Europeană, dată de la care se vor aplica pentru import din tări terte în România.

Art. 6. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, referirile din norma sanitară veterinară făcute la anexa nr. 2 se vor considera ca fiind referiri la anexa nr. 4 la aceeasi normă.

(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană, referirile din norma sanitară veterinară făcute la anexa nr. 3 se vor considera ca fiind referiri la anexa nr. 5 la aceeasi normă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 20 aprilie 2006.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate a animalelor si modelele de certificate veterinare pentru importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte

 

Art. 1. – (1) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor autorizează importul de carne proaspătă de pasăre din tări terte sau din părti ale tărilor terte prevăzute în anexa nr. 1, cu conditia ca aceasta să îndeplinească cerintele certificatului de sănătate animală corespondent stabilit în anexa nr. 2 si să fie însotită de un astfel de certificat, completat corect si semnat. Certificatul trebuie să includă partea generală conform părtii I din anexa nr. 2 si unul dintre certificatele de sănătate specifice, conform părtii II din anexa nr. 2, în conformitate cu modelul la care se face referire în anexa nr. 1.

(2) Carnea proaspătă de pasăre, destinată expedierii către România si către Comunitate si care îndeplineste cerintele prezentei norme sanitare veterinare, trebuie să fie marcată cu o marcă de sănătate care răspunde criteriilor mentionate în anexa nr. 3 si, respectiv, în anexa nr. 5.

Art. 2. – Până la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru export din România în Comunitatea Europeană de carne proaspătă de pasăre se aplică prevederile Deciziei Comisiei 94/984/CE, preluată în legislatia natională prin prezenta normă sanitară veterinară, modelul A de certificat din anexa nr. 4 si marca de sănătate prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 3. – Anexele nr. 1–5*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXE

la norma sanitară veterinară

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

 

 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

MARCĂ DE SĂNĂTATE PENTRU CARNEA PROASPĂTĂ DE PASĂRE

 

1. Marca de sănătate la care se referă art. 1 alin. (2) din norma sanitară veterinară trebuie să includă:

a) pentru carnea ambalată în unităti individuale sau pentru pachetele mici:

– în partea superioară, codul ISO de referintă al tării de origine;

– în centru, numărul de aprobare veterinară al abatorului sau, unde este cazul, al unitătii de transare sau al centrului de reambalare;

– literele si cifrele trebuie să fie de 0,2 cm înăltime;

b) pentru pachetele mari, o marcă ovală de cel putin 6,5 cm lătime si 4,5 cm înăltime, ce contine numele tării, codul ISO al acesteia si numărul de aprobare veterinară al abatorului sau, unde este cazul, al unitătilor de transare sau al centrului de reambalare; literele trebuie să fie de cel putin 0,8 cm înăltime si cifrele de cel putin 1 cm înăltime; marca de sănătate poate, în plus, să includă o indicatie care să permită identificarea medicului veterinar care a efectuat inspectia de sănătate a cărnii.

2. Materialul utilizat pentru marcare trebuie să întrunească toate cerintele de igienă, iar informatiile vor apărea pe acesta într-o formă perfect lizibilă.

3. Prevederile pct. 65, 67 si 68 din cap. XII din anexa I la Directiva 71/118/CEE se aplică mutatis mutandis procedurilor pentru marcarea de sănătate si utilizării pachetelor mari.