MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 mai 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

7. – Hotărâre privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

8. – Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

9. – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti–Chisinău

 

10. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

11. – Hotărâre pentru modificarea componentei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Populară Chineză, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

12. – Hotărâre pentru înfiintarea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

13. – Hotărâre pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului onorific Vulturul României si a conditiilor de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific Vulturul României

 

14. – Hotărâre pentru numirea Avocatului Poporului

 

15. – Hotărâre privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 325 din 18 aprilie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

567. – Hotărâre privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002

 

569. – Hotărâre privind aprobarea Conditiilor de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

 

596. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatiile din anul 2005 în judetul Bacău

 

597. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru repararea Bisericii “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ din satul Drăghia, comuna Coroieni, judetul Maramures

 

598. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2006 privind numirea doamnei Corut Cristina-Ecaterina în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se constituie Comisia comună a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor, denumită în continuare comisie.

Art. 2. – (1) Comisia se compune din 15 membri, desemnati de grupurile parlamentare din Camera Deputatilor si Senat.

(2) Din comisie mai fac parte, fără drept de vot, un reprezentant al Guvernului, un reprezentant al Autoritătii Electorale Permanente, precum si câte un reprezentant al Comisiei pentru egalitate de sanse între femei si bărbati a Camerei Deputatilor si al Comisiei pentru egalitate de sanse între femei si bărbati a Senatului.

(3) Comisia este condusă de un birou alcătuit din presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.

(4) Componenta nominală a comisiei si a biroului său sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(5) În conditiile în care unul dintre membrii comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, partidele politice sau grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.

(6) Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin 3 zile înainte de către presedinte sau, în lipsa acestuia, de către un vicepresedinte care îl înlocuieste.

Art. 3. – (1) Sedintele comisiei sunt publice.

(2) În interesul desfăsurării lucrărilor, comisia poate invita să participe la dezbateri specialisti si reprezentanti ai autoritătilor publice sau ai unor organizatii neguvernamentale.

(3) Votul în comisie este deschis.

(4) Lucrările comisiei se înregistrează si se stenografiază.

Art. 4. – Comisia va elabora propunerea legislativă privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor, până la data de 31 octombrie 2006.

Art. 5. – Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea activitătii comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

1. Berceanu Radu – senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.–P.D.“

2. Motreanu Dan Stefan – deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

3. Păcuraru Paul – senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.–P.D.“

4. Voicu Mihai Alexandru – deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

5. Iliescu Valentin Adrian – deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Chelaru Ioan – senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

7. Nicolae Serban – senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

8. Iordache Florin – deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

9. Stanciu Anghel – deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

10. Zgonea Valeriu Stefan – deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

11. Vedinas Verginia – senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

12. Jipa Florina Ruxandra – deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

13. Márton Árpád Francisc – deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

14. Călian Petru – deputat, Grupul parlamentar al P.C.

15. Pambuccian Varujan – deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

16. Cliveti Minodora – deputat, Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

17. Cazacu Cornelia – senator, Comisia pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

18. Dobre Victor Paul – reprezentant al Guvernului

19. Gheorghe Iancu – reprezentant al Autoritătii Electorale Permanente

 

Biroul comisiei

 

1. Voicu Mihai Alexandru – presedinte

2. Iliescu Valentin Adrian – vicepresedinte

3. Iordache Florin – vicepresedinte

4. Vedinas Verginia – secretar

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului senator Nicolae Serban cu doamna senator fiicău Silvia Adriana, apartinând Grupului parlamentar al P.S.D., din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 34/2005 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitate de observatori la Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 29 iunie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 8.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2005 pentru aprobarea componentei nominale a Comisiei Interparlamentare Bucuresti–Chisinău

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea doamnei deputat Lari-Iorga Leonida cu domnul deputat Rus Ioan-Aurel, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a părtii române a Comisiei Interparlamentare Bucuresti–Chisinău, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Călian Petru cu domnul deputat Mircea Costache, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 10.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componentei nominale a Grupului de prietenie cu Republica Populară Chineză, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă înlocuirea domnului deputat Grigore Dan cu domnul deputat Mînzînă Ion, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., în componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 mai 2005.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 11.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru înfiintarea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – În conformitate cu dispozitiile art. 60 alin. (1) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, se înfiintează Comisia permanentă a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Art. 2. – Comisia permanentă a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului va avea următoarele atributii:

a) aplicarea unitară si corectă a prevederilor statutare;

b) asigură corelarea prevederilor din Legea privind Statutul deputatilor si senatorilor nr. 96/2006 cu regulamentele celor două Camere pentru aplicarea în proceduri unitare a procesului legislativ;

c) revizuirea si elaborarea noului regulament al sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului în concordantă cu prevederile Constitutiei României, revizuită, si ale textelor comunitare;

d) prezintă si propune birourilor permanente comune studii, programe si schimburi pe domeii statutare, între Comisia permanentă a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului si comisii ale parlamentelor din tări europene si noneuropene cu democratie traditională;

e) dezvoltarea unui mecanism integrat de informare, comunicare si armonizare între activitatea europarlamentarilor români si membrii Camerei Deputatilor si Senatului;

f) elaborează, dezvoltă si propune programe de pregătire în colaborare cu directiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru personalul comisiilor permanente si al grupurilor parlamentare;

g) efectuează informări si elaborează studii privind norme de statut si regulamente ale statelor membre în Consiliul Europei si Parlamentul European;

h) primeste materiale si efectuează rapoarte anuale asupra interpretării unitare si aplicării corecte a prevederilor statutare.

Art. 3. – În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, comisia va elabora regulamentul propriu de organizare si functionare, care se aprobă de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.

Art. 4. – Comisia este formată din 12 membri, dintre care 7 deputati si 5 senatori, potrivit configuratiei politice rezultate în urma alegerilor, componentă prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Comisia are un presedinte, un vicepresedinte si un secretar alesi prin vot secret de către membrii acesteia.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului din data de 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

1. Cristian-Sorin Dumitrescu – deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

2. Antonie Iorgovan – senator, Grupul parlamentar al P.S.D.

3. Titu-Nicolae Gheorghiof – deputat, Grupul parlamentar al P.N.L.

4. Nicolae-Vlad Popa – senator, Grupul parlamentar al Aliantei “Dreptate si Adevăr P.N.L.–P.D.“

5. Augustin Zegrean – deputat, Grupul parlamentar al P.D.

6. Valentin Dinescu – senator, Grupul parlamentar al P.R.M.

7. Lucian Augustin Bolcas – deputat, Grupul parlamentar al P.R.M.

8. Kerekes Károly – deputat, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

9. Puskás Valentin Zoltán – senator, Grupul parlamentar al U.D.M.R.

10. Gavrilă Vasilescu – senator, Grupul parlamentar al P.C.

11. Liviu Bogdan Ciucă – deputat, Grupul parlamentar al P.C.

12. Liana Dumitrescu – deputat, Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea reglementărilor specifice de acordare a Semnului onorific Vulturul României si a conditiilor de organizare a sărbătoririi Zilei Semnului onorific Vulturul României

 

În temeiul art. 65 alin. (2) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 19 din Regulamentul privind descrierea si modul de acordare a Semnului onorific Vulturul României, prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Semnul onorific Vulturul României, denumit în continuare semnul onorific, se conferă de Presedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate de presedintele Camerei Deputatilor sau al Senatului, potrivit art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Semnul onorific este o decoratie specifică ce se acordă parlamentarilor români, membri ai Camerei Deputatilor sau ai Senatului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), semnul onorific se poate acorda si parlamentarilor străini care au merite deosebite în dezvoltarea relatiilor parlamentare cu România.

Art. 2. – (1) Semnul onorific cuprinde 5 grade. Ierarhia, în ordine descrescătoare, este următoarea:

a) Mare Cruce;

b) Mare Ofiter;

c) Comandor;

d) Ofiter;

e) Cavaler.

(2) Semnul onorific se poate acorda nelimitat.

(3) Semnul onorific se poartă, de regulă, cu prilejul următoarelor evenimente:

a) Ziua Natională a României;

b) sărbători legale;

c) sărbători religioase;

d) sedinte solemne ale Camerei Deputatilor si Senatului la care participă Presedintele României;

e) Ziua Semnului onorific Vulturul României;

f) actiuni oficiale organizate de Parlamentul României, în oricare dintre Camerele sale;

g) reprezentarea intereselor Parlamentului României, a oricăreia dintre Camerele sale la conferinte sau alte evenimente nationale si internationale.

Art. 3. – (1) Pot fi propusi pentru a li se acorda semnul onorific parlamentarii români, membri ai Camerei Deputatilor sau ai Senatului, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

1. întrunirea criteriilor specifice gradului pentru care sunt propusi, astfel:

A. pentru gradul de Cavaler, deputatii si senatorii la împlinirea a 3 ani din prima legislatură în care sunt alesi;

B. pentru gradul de Ofiter:

a) deputatii si senatorii la împlinirea a 3 ani din cea de a doua legislatură în care sunt alesi;

b) deputatii si senatorii la prima legislatură, după exercitarea mandatului în functia de secretar sau de chestor al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

C. pentru gradul de Comandor:

a) deputatii si senatorii la împlinirea a 3 ani din cea de a treia legislatură în care sunt alesi;

b) deputatii si senatorii la a doua legislatură, după exercitarea mandatului în functia de secretar sau de chestor al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

c) deputatii si senatorii la prima legislatură, după exercitarea mandatului în functia de vicepresedinte al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

D. pentru gradul de Mare Ofiter:

a) deputatii si senatorii la împlinirea a 3 ani din cea de a patra legislatură în care sunt alesi;

b) deputatii si senatorii la a treia legislatură, după exercitarea mandatului în functia de secretar sau de chestor al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

c) presedintii celor două Camere, la împlinirea a minimum 2 ani din prima legislatură în care sunt alesi; E. pentru gradul de Mare Cruce:

a) deputatii si senatorii la împlinirea a 3 ani din cea de a sasea legislatură în care sunt alesi;

b) deputatii si senatorii la a cincea legislatură, după exercitarea mandatului în functia de secretar sau de chestor al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

c) deputatii si senatorii la a patra legislatură, după exercitarea mandatului în functia de vicepresedinte al birourilor permanente ale celor două Camere, în minimum 6 sesiuni ordinare;

d) presedintii celor două Camere, la împlinirea a minimum 2 ani din a treia legislatură în care sunt alesi;

2. nu au fost sanctionati conform art. 213 alin. (1) lit. e) si f) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, sau conform art. 196 lit. e) din Regulamentul Senatului;

3. nu au fost condamnati penal, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsă privativă de libertate.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) pct. 2, pot fi propusi pentru a li se conferi semnul onorific deputatii si senatorii care au fost sanctionati cu una dintre sanctiunile prevăzute la art. 213 alin. (1) lit. e) si f) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, sau conform art. 196 lit. e) din Regulamentul Senatului. În această situatie nu se ia în calcul sesiunea în care a fost aplicată sanctiunea disciplinară.

Art. 4. – (1) Numărul de legislaturi necesare pentru conferirea gradelor superioare ale semnului onorific se calculează cumulat, indiferent dacă deputatul sau senatorul a fost ales si a îndeplinit functii în mod succesiv în cele două Camere.

(2) Deputatii sau senatorii care detin diferite functii pe o perioadă de minimum jumătate din durata prevăzută pentru fiecare grad, conform alin. (1), pentru a li se acorda un nou grad, pot cumula perioada respectivă cu o perioadă dintr-o legislatură anterioară în care au îndeplinit o functie echivalentă sau o functie superioară. În cazul în care functia nu este echivalentă, se pot echivala functiile la nivelul functiei celei mai mici detinute.

(3) Un deputat sau un senator care a ocupat diferite functii în Camera Deputatilor sau în Senat în mai multe legislaturi, cu exceptia functiei de presedinte, nu poate beneficia decât o singură dată de prevederile art. 3 alin. (1) lit. A–E b) si, respectiv, o singură dată de prevederile art. 3 alin. (1) lit. A–E c).

(4) Un deputat sau un senator nu poate fi decorat de două ori în aceeasi legislatură pentru functii diferite detinute succesiv în una dintre cele două Camere.

Art. 5. – (1) Legislaturile care se iau în calcul pentru acordarea gradelor superioare ale semnului onorific încep cu legislatura 1990–1992.

(2) Legislatura pentru determinarea gradului semnului onorific se ia în calcul indiferent dacă mandatul a fost mai scurt decât cel prevăzut de lege, respectându-se conditia ca acesta să depăsească 18 luni de la data ultimelor alegeri.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) termenele mentionate la art. 4 pentru deputatii si senatorii care îndeplinesc diferitele functii în cele două Camere se pot reduce proportional cu până la 50%.

Art. 6. – (1) Propunerile nominale pentru conferirea semnului onorific se formulează cu respectarea prevederilor Legii nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României si ale prezentei hotărâri.

(2) Propunerile nominale se fac de către presedintele Senatului sau presedintele Camerei Deputatilor, anual, si se transmit Cancelariei Ordinelor până la data de 1 iulie a fiecărui an.

(3) Formularea propunerilor nominale are la bază următoarele documente:

a) o dovadă emisă de Biroul permanent al Camerei de unde pleacă propunerea, care atestă îndeplinirea de către deputatul sau senatorul nominalizat a conditiilor impuse de art. 3 pct. 1;

b) cazierul judiciar.

Art. 7. – Brevetele pentru semnul onorific sunt validate si contrasemnate conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României.

Art. 8. – (1) Semnul onorific se înmânează, de regulă, de către Presedintele României.

(2) Prin exceptie de la această regulă, conform prevederilor art. 72 din Legea nr. 29/2000, cu modificările si completările ulterioare, înmânarea semnului onorific poate fi făcută si de către presedintele Camerei Deputatilor sau presedintele Senatului, din împuternicirea Presedintelui României.

Art. 9. – Ziua semnului onorific este 16 august, data instituirii semnului onorific în anul 1933, si se sărbătoreste, în fiecare an, în prima zi a celei de a doua sesiuni ordinare a Camerei Deputatilor si Senatului, ocazie cu care membrii semnului onorific vor purta însemnele distinctiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată în sedinta comună a celor două Camere, în data de 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 13.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea Avocatului Poporului

 

În temeiul prevederilor art. 58 din Constitutia României, republicată, si ale art. 6 si 7 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Ioan Muraru se numeste în functia de Avocat al Poporului, pe o durată de 5 ani.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 14.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si (2) si ale art. 4 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Chetreanu Bogdan Mihai se numeste membru al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în functia de comisar, în locul devenit vacant ca urmare a decesului domnului Merce Octavian Gabriel, pentru durata restantă a mandatului, până la data de 28 iunie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 mai 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 15.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 325

din 18 aprilie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Cîrstea Mihaela – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Felicia Barcan în Dosarul nr. 2.211/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde autoarea exceptiei, Felicia Barcan, precum si consilier juridic Maria Arsanu, cu delegatie depusă în sedintă, pentru Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, Felicia Barcan sustine că dispozitiile art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 referitoare la actualizarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor si procurorilor au fost interpretate de către Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti ca fiind aplicabile numai persoanelor care s-au pensionat după intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004, ceea ce este neconstitutional, întrucât legea nu distinge în functie de data pensionării. Totodată, arată că prin deciziile nr. 88/1999 si nr. 89/1999, Curtea Constitutională a admis exceptia de neconstitutionalitate a unui text din Legea nr. 92/1992, similar cu cel criticat prin prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Consilierul juridic al Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind nefondată, întrucât dispozitiile criticate se aplică tuturor pensionarilor, fosti magistrati, fără a distinge după legea incidentă în momentul iesirii la pensie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că textul de lege criticat are în vedere toate categoriile de magistrati pensionati, indiferent de data iesirii lor la pensie, iar celelalte aspecte invocate de autoarea exceptiei tin de modul de aplicare a legii, ceea ce este de competenta instantelor judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 octombrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.211/2005, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor. Exceptia a fost ridicată de Felicia Barcan în cadrul unui litigiu cu Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti privind recalcularea pensiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, în măsura în care nu asigură tuturor magistratilor pensionati, indiferent de data pensionării, actualizarea pensiei în raport cu nivelul salariilor de bază ale magistratilor în activitate, asa cum a stabilit si Curtea Constitutională prin deciziile nr. 88/1999 si nr. 89/1999.

Astfel, arată că, potrivit legii, pensiile de serviciu se actualizează în raport cu nivelul indemnizatiei brute a magistratilor în activitate, iar alin. (3) al art. 85 prevede că de aceste dispozitii beneficiază si magistratii pensionati, fără a face vreo distinctie cu privire la data pensionării. Or, apreciază că este evident că alin. (3) are în vedere toate categoriile de magistrati pensionati, indiferent de data pensionării sau de legea incidentă, deoarece, dacă ar fi fost avuti în vedere doar judecătorii pensionati după adoptarea Legii nr. 303/2004, ar fi fost inutile prevederile legale criticate.

Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 respectă întocmai principiul constitutional al egalitătii, iar din interpretarea acestora, prin orice metodă, nu rezultă că s-ar exclude de la beneficiul actualizării pensiei de serviciu vreo categorie de magistrati pensionati. Totodată, arată că aspectul că organele autoritătii publice nu recunosc dreptul magistratilor pensionati anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 303/2004 de a beneficia de actualizarea pensiilor nu constituie o problemă de constitutionalitate, ci una de interpretare si aplicare a legii.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima

punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 nu instituie discriminări, ci reglementează un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în situatia reglementată de ipoteza normei juridice.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorulraportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din notele scrise ale autorului exceptiei si din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie dispozitiile art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor.

După republicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, anterior sesizării Curtii Constitutionale, dispozitiile art. 83 alin. (3) au devenit art. 85 alin. (3), având următorul cuprins: “Dispozitiile alin. (2) se aplică si judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum si persoanelor care beneficiază de pensia de urmas prevăzută la art. 84.“

Dispozitiile alin. (2) la care face referire textul legal criticat au următorul cuprins: “Pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor, precum si pensiile de urmas prevăzute la art. 84 se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor si procurorilor în activitate.“

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit dispozitiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de către judecătorii si procurorii în activitate. Actualizarea pensiilor în functie de evolutia nivelului salariilor de bază reprezintă, în esenta ei, o operatiune ulterioară stabilirii drepturilor de pensie si poate fi efectuată, evident, doar după data intrării în vigoare a legii care acordă acest drept. Dispozitiile legale criticate nu exclud de la beneficiul actualizării pensiei vreo categorie de magistrati pensionari, neinstituind discriminări între magistratii pensionati anterior intrării în vigoare a legii si cei pensionati după intrarea legii în vigoare, asa cum fără temei se sustine în motivarea exceptiei.

Celelalte aspecte invocate de autorul exceptiei, în sensul că organele autoritătii publice competente în domeniul pensiilor nu recunosc dreptul magistratilor pensionati anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 303/2004 de a beneficia de actualizarea pensiilor lor, constituie chestiuni de interpretare si de aplicare a legii, ceea ce nu intră în competenta Curtii Constitutionale, ci în cea a instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 85 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, exceptie ridicată de Felicia Barcan în Dosarul nr. 2.211/2005 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 aprilie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare NTPA-013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 100/2002

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2), (3) si (4) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:

“(2) Valorile indicatorilor de calitate prevăzute în coloana R din anexa nr. 1b) reprezintă valori recomandate, iar cele din coloana O reprezintă valori maxim admisibile.

(3) În avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor emitentul acestora nu este obligat să stabilească valori pentru parametrii care nu sunt prevăzuti în anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decât cele din coloana O – valori obligatorii din aceeasi anexă.

(4) În situatia în care în tabel nu sunt prevăzute valori decât în coloana R, autoritatea bazinală de gospodărire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid în stabilirea valorilor limită pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor pe care le emite.

După caz, aceasta poate stabili în avizele si în autorizatiile de gospodărire a apelor conditii mai severe decât cele prevăzute în coloana R din anexa nr. 1b).“

2. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) la 95% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respectă valorile cuprinse în coloana O din anexa nr. 1b);“.

3. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

“b) în cazul anumitor parametri marcati cu C în anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;“.

4. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

“(3) Îmbogătirea naturală a apelor înseamnă procesul prin care, fără interventia omului, un corp de apă primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine.“

5. Anexa nr. 1b) se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 567.

 

ANEXĂ1)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Conditiilor de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 111 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Conditiile de închiriere a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile privind administrarea infrastructurii feroviare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. prin reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 15 septembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 569.

 

ANEXĂ

 

CONDITII DE ÎNCHIRIERE

a instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice

 

Art. 1. – Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, instalatiile de tractiune electrică si de electroalimentare si reteaua de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice, către filialele sale, în vederea administrării acestora pentru desfăsurarea transporturilor publice de mărfuri si de persoane.

Art. 2. – (1) Închirierea instalatiilor de tractiune electrică si de electroalimentare, precum si a retelei de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice se face pe bază de contracte de închiriere încheiate între Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. si filialele sale care au prevăzut în obiectul de activitate montarea, exploatarea, întretinerea si repararea acestora.

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1), care se închiriază, nu pot face obiectul subînchirierii.

Art. 3. – (1) Contractele de închiriere prevăzute la art. 2 alin. (1) se încheie pe o durată de 20 de ani.

(2) Încetarea contractelor de închiriere înainte de termenul prevăzut la alin. (1) se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, la propunerea uneia dintre părtile contractante.

Art. 4. – (1) Chiria stabilită în contractele prevăzute la art. 2 alin. (1) este la nivelul redeventei prevăzute în contractul de concesiune a infrastructurii feroviare publice încheiat, potrivit legii, între Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A.

(2) În cazul modificării nivelului redeventei prevăzute la alin. (1), nivelul chiriei corespunzătoare contractelor prevăzute la art. 2 alin. (1) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. – Filialele Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. care iau cu chirie instalatiile de tractiune electrică si de electroalimentare si reteaua de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice au obligatia de a le mentine în stare de functiune cu toate instalatiile fixe si echipamentele conexe, conform normelor tehnice si prevederilor instructionale din sistemul de transport feroviar.

Art. 6. – (1) Instalatiile de tractiune electrică si de electroalimentare de telecomunicatii C.F.R., cu echipamentele aferente, ale infrastructurii feroviare publice, care se închiriază, se stabilesc pe bază de protocol de predare-primire însusit de părtile contractante si constituie anexă la contractul de închiriere care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Proiectul contractului de închiriere se aprobă de adunările generale ale actionarilor Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. si filialei implicate si se încheie după obtinerea acordului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 7. – (1) Cheltuielile de administrare a bunurilor care se închiriază, conform prevederilor art. 1, pentru desfăsurarea transporturilor publice de mărfuri si de persoane se acoperă din veniturile aferente exploatării acestora de către filiala care le închiriază.

(2) Veniturile aferente exploatării bunurilor de natura infrastructurii feroviare publice, care se închiriază, se constituie din sumele plătite de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. pentru administrarea, întretinerea si repararea acestora, precum si din alte surse.

(3) În procesul de administrare a bunurilor prevăzute la alin. (1), filiala care le închiriază se substituie în toate drepturile si obligatiile Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.“ – S.A. care decurg din această administrare, conform legislatiei specifice în vigoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatiile din anul 2005 în judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă alocarea sumei de 2.870 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetului local al comunei Gura Văii, pentru continuarea lucrărilor de reconstruire a caselor distruse în comuna Gura Văii, judetul Bacău, ca urmare a calamitătilor naturale produse de inundatiile din anul 2005.

Art. 2. – Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.870 mii lei (RON) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. – Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 596.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru repararea Bisericii “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ din satul Drăghia, comuna Coroieni, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie“, titlul “Alte cheltuieli“, cu suma de 100 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru repararea Bisericii “Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil“ din satul Drăghia, comuna Coroieni, judetul Maramures.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Culturii si Cultelor si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 597.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 429/2006 privind numirea doamnei Corut Cristina-Ecaterina în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul unic al Hotărârii Guvernului nr. 429/2006 privind numirea doamnei Corut Cristina-Ecaterina în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 6 aprilie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Articol unic. – Doamna Corut Cristina-Ecaterina se numeste în functia publică de subprefect al municipiului Bucuresti, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 598.