MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 426         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

138. – Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

658. – Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

666. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea acestuia în functia de judecător

 

667. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror

 

668. – Decret privind acreditarea unui ambasador

 

669. – Decret privind acreditarea unui ambasador

 

670. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comert Liber (C.E.F.T.A.) “Cracovia, 21 decembrie 1992“, semnat la Skopje la 27 februarie 2006

 

671. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006

 

672. – Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

595. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2005

 

612. – Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internationale a Grupului de specialisti pe problemele romilor, tiganilor si travellers în Europa, MG-S-ROM

 

615. – Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

53. – Decizie privind numirea domnului Stejărel Nicolae Olaru în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul primului-ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

99. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Alineatul (2) al articolului 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“(2) Se interzice, până la data de 31 decembrie 2007, achizitionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora si a deseurilor neferoase reciclabile, cu exceptia metalelor pretioase, a bateriilor si a acumulatorilor uzati pentru autovehicule.“

Art. II. – Autorizatiile de colectare a deseurilor, prevăzute la alin. (1) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, cu modificările ulterioare, emise de prefectura judetului începând cu 1 ianuarie 2006, al căror termen de valabilitate nu a expirat, se anulează si îsi încetează aplicabilitatea începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 138.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 10 mai 2006.

Nr. 658.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror si numirea acestuia în functia de judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 237 din 23 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Borda Lucia Elena se eliberează din functia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin si se numeste în functia de judecător la Judecătoria Reghin.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 666.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 61 alin. (1), art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 263 din 6 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Ruja Alice Diana se eliberează din functia de judecător la Tribunalul Vaslui si se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 667.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Dan Mihai Bârliba se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Georgia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 668.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Lucian Fătu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Estonia.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 669.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comert Liber (C.E.F.T.A.) “Cracovia, 21 decembrie 1992“, semnat la Skopje la 27 februarie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 117 din 19 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comert Liber (C.E.F.T.A.) “Cracovia, 21 decembrie 1992“, semnat la Skopje la 27 februarie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 670.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, si a Protocolului de amendare a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 111 din 12 aprilie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supun spre ratificare Parlamentului Conventia europeană pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, si Protocolul de amendare a Conventiei europene pentru protectia animalelor vertebrate utilizate în experimente si alte scopuri stiintifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 671.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 94 din 22 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se supune spre ratificare Parlamentului cel de al II-lea Protocol la Conventia de la Haga din 1954 pentru protectia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 672.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii în anul 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5.300 mii lei (RON) la capitolul 70.01 “Locuinte, servicii si dezvoltare publică“, titlul “Alte transferuri“, pozitia “Alte transferuri curente interne“.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 5.300 mii lei (RON) din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru materiale si produse achizitionate prin Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundatiile produse în anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2005, cu modificările ulterioare, precum si pentru construirea si/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de constructii si a căilor de acces, prin Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agentiei Nationale pentru Locuinte să realizeze lucrări de construire si/sau reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005.

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. – Cu sumele neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Gheorghe Dobre

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 595.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internationale a Grupului de specialisti pe problemele romilor, tiganilor si travellers în Europa, MG-S-ROM

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă cheltuielile aferente organizării la Bucuresti a celei de-a XXI-a Întâlniri internationale a Grupului de specialisti pe problemele romilor, tiganilor si travellers în Europa, MG-S-ROM, din cadrul Consiliului Europei, în perioada 2–3 mai 2006, în sumă de 28 mii lei (RON).

Art. 2. – Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolul 20.30 “Alte cheltuieli“.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pe anul 2006.

Art. 4. – Cu sumele rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului în termen de 30 de zile de la desfăsurarea reuniunii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului National

pentru Combaterea Discriminării,

Asztalos Csaba Ferenc

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 612.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 167 alin. (17) lit. f) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al anexei nr. 3/25/21, aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă finantarea în anul 2006, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, a lucrărilor de executie pentru unele obiective de investitii, consolidări, reparatii capitale si reabilitări la imobile din învătământul preuniversitar, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 615.

 

ANEXĂ

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REPARATII CAPITALE SI REABILITĂRI LA IMOBILE

DIN ÎNVĂTĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR, FINANTATE ÎN ANUL 2006 DIN BUGETUL MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Stejărel Nicolae Olaru în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul primului-ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stejărel Nicolae Olaru se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul primului-ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 53.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.564 din 7 aprilie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară privind controlul pestei porcine africane, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 22/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Norma sanitară veterinară privind măsurile generale pentru controlul unor boli ale animalelor si măsurile specifice referitoare la boala veziculoasă a porcului, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 188/2002, în ceea ce priveste pesta porcină africană, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 si 197 bis din 2 martie 2006. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul mentionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 2002/60/CE care stabileste prevederi specifice pentru controlul pestei porcine africane si modifică Directiva 92/119/CEE privitoare la boala Teschen si pesta porcină africană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 192 din 20 iulie 2002, p. 27.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) pct. (iii), ale art. 16, art. 20 si ale art. 21 alin. (4), (5), (6) si (7) din norma sanitară veterinară se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 26 aprilie 2006.

Nr. 99.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.