MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

141. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 

673. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 

143. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

675. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

145. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

677. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

146. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 

678. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 

147. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

679. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

9. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la retelele electrice de distributie

 

313/457. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibitia pescuitului în anul 2006

 

686. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/276/PESC instituind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu functie oficială din Belarus

 

6.123. – Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind completarea Listei birourilor vamale abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 13 din 26 ianuarie 2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarea modificare:

– Articolul 3 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 141.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2006 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 673.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 29 noiembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 143.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 162/2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 675.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 186 din 14 decembrie 2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, cu următoarea modificare:

La articolul unic, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Se modifică anexele la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, aprobat pe anul 2006, cu sumele privind cheltuielile cu salariile si numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de bază stabilite potrivit alin. (1).“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 186/2005 privind suplimentarea numărului maxim de posturi finantat prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 677.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137 din 29 septembrie 2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 20 octombrie 2005

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 137/2005 pentru autorizarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate să garanteze deschiderea unei linii de credit si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 678.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170 din 29 noiembrie 2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.126 din 13 decembrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2005 pentru completarea art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 11 mai 2006.

Nr. 679.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la retelele electrice de distributie

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 28 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al art. 12 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2003,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la retea si autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 26 aprilie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul-cadru de racordare la retelele electrice de distributie pentru utilizatori la care tariful de racordare este stabilit total sau partial pe bază de deviz, prevăzut în anexa nr. 1*), si Contractul-cadru de racordare la retelele electrice de distributie pentru utilizatori la care tariful de racordare este stabilit corespunzător unor scheme standard, pe bază de tarife si indici specifici, prevăzut în anexa nr. 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Contractele de racordare între operatorii de retea**) si utilizatori se vor încheia cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 9.


*) Continutul anexelor este disponibil în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei (www.anre.ro) la sectiunea reglementări tehnice si la sectiunea contracte.

**) Prin operatori de retea se întelege atât operatorii de distributie, cât si consumatorii la retelele cărora se racordează subconsumatori.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 313 din 9 mai 2006

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

Nr. 457 din 11 mai 2006

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibitia pescuitului în anul 2006

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.412 din 9 mai 2006 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură,

în baza art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si ministrul mediului si gospodăririi apelor emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 191/326/2006 privind prohibitia pescuitului în anul 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 aprilie 2006, se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art.31. – Prohibitia pescuitului în apele curgătoare ce constituie frontieră de stat al speciilor de pesti, crustacee, moluste si alte vietuitoare acvatice, cu exceptia sturionilor si a scrumbiei de Dunăre, se stabileste după cum urmează:

A. În apele fluviului Dunărea si ale bratelor sale:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe bratul Chilia si golful Musura, de la vărsarea în Marea Neagră până la Mm 72, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie – 9 mai inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova, de la Mm 72 până la Gura Prutului, Mm 72,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie – 9 mai inclusiv;

c) pentru zona de la Gura Prutului, Mm 72,5, până la Chiciu–Ostrov, km 374,5, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie – 9 mai inclusiv;

d) pentru zona de frontieră cu Bulgaria, de la Chiciu–Ostrov, km 374,5, la Gura Timocului, km 845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie – 9 mai inclusiv;

e) pentru zona de frontieră cu Uniunea Statală Serbia si Muntenegru, de la Gura Timocului, km 845,6, până la Bazias, km 1075, pe o durată de 30 de zile, în perioada 10 aprilie – 9 mai inclusiv.

B. În râul Prut:

a) pentru zona de frontieră cu Republica Moldova:

– de la confluenta râului Prut cu Dunărea până la barajul Stânca–Costesti, km 574, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 8 iunie inclusiv;

– de la barajul Stânca–Costesti, km 574, până la km 690, pe o durată de 60 de zile, în perioada 10 aprilie – 8 iunie inclusiv;

b) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 42 de zile, în perioada 10 aprilie – 21 mai inclusiv.

C. În râul Tisa:

a) pentru zona de frontieră cu Ucraina, pe o durată de 42 de zile, în perioada 10 aprilie – 21 mai inclusiv.“

2. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:

“Art.81. – Prevederile prezentului ordin se completează cu prevederile anexelor nr. 1–3 la Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, cu modificările si completările ulterioare.“

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/276/PESC instituind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu functie oficială din Belarus

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune a Consiliului Uniunii Europene 2006/276/PESC*) instituind măsurile restrictive emise împotriva anumitor persoane cu functie oficială din Belarus.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 2 mai 2006.

Nr. 686.

 

*) Pozitia comună

POZITIA COMUNĂ A CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE 2006/276/PESC

din 10 aprilie 2006

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

 

ORDIN

privind completarea Listei birourilor vamale abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

în vederea completării Listei birourilor vamale abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. – Lista birourilor vamale abilitate să efectueze operatiuni de vămuire a produselor strategice, prevăzută în anexa la Decizia directorului general al Autoritătii Nationale a Vămilor nr. 173/2004 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua operatiuni de vămuire cu produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 10 martie 2004, cu completările ulterioare, se completează cu punctul 39 cu următorul cuprins:

“39. Biroul Vamal Episcopia Bihorului“.

Art. II. – Directia Regională Vamală Oradea si Biroul Vamal Episcopia Bihorului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 10 mai 2006.

Nr. 6.123.