MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 441         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 mai 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

188. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

734. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

189. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

735. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

190. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

736. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

191. – Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

737. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

192. – Lege privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

738. – Decret pentru promulgarea Legii privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, în conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

328. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Contractului de concesiune a retelei electrice de transport al energiei electrice si a terenurilor pe care aceasta este amplasată, precum si a actelor aditionale încheiate

 

3.915. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind modul de plată a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2006–2007

 

3.916. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele nationale, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal – sesiunile anului 2006

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.171 din 23 decembrie 2005, cu următoarea modificare:

La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

“Art.4. – (1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care instalarea si punerea în functiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate în conditiile legii să efectueze aceste activităti, denumite în continuare firme autorizate.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 188.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005

privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 184/2005 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare bănesti populatiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuintei, în vederea cresterii eficientei consumului, sigurantei si calitătii vietii, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 734.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 4 din 12 ianuarie 2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, adoptată în temeiul art. 1 pct. X.8 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, cu următoarea modificare si completare:

La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art.5. – (1) Pentru functia didactică de profesor universitar, pentru perioada 1 ianuarie–31 decembrie 2006, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este prevăzută în anexa nr. 1c. Coeficientii de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 1c se vor majora cu 2%, începând cu 1 ianuarie 2006, si cu 3%, începând cu 1 septembrie 2006.

Coeficientii nu cuprind sporul de stabilitate si sporul pentru suprasolicitare neuropsihică, aceste sporuri urmând a se acorda profesorilor universitari care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 50 alin. (11) si (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 189.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului didactic din unitătile si institutiile de învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 735.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, cu următoarea modificare:

La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

“Art.23. – (1) Materialele necesare producerii cărtilor de identitate, cărtilor de identitate provizorii si cărtilor de alegător, precum si elementele de particularizare aplicabile prin stantare pe cartea de identitate provizorie se achizitionează, în conditiile legii, de către Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectorat, si se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 190.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 736.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 19 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 26 ianuarie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (31) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(31) În cazul în care se face dovada cu documente corespunzătoare, emise sau avizate de autoritătile române, că titularul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viata sau sănătatea îi este pusă în pericol, prin derogare de la prevederile alin. (2), cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple.“

2. La articolul I punctul 7, alineatele (3) si (4) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:

“(3) În situatia în care se solicită, în conformitate cu alin. (1) si (2), eliberarea unui pasaport pentru un minor sau, după caz, includerea minorului în pasaportul unui părinte si nu există, dacă legea o cere, acordul celuilalt părinte, autoritătile competente vor elibera pasaportul sau, după caz, vor include minorul în pasaportul părintelui solicitant, dacă se face dovada, cu documente corespunzătoare, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale.

(4) În cazul în care se face dovada cu documentele corespunzătoare, emise ori avizate de autoritătile medicale române, că minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru a urma un tratament medical fără de care viata sau sănătatea îi este pusă în pericol, autoritătile competente vor elibera pasaportul chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinti.“

3. La articolul I punctul 9, litera b) a alineatului (3) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

“b) în cazul în care însotitorul face dovada că minorul se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, prin prezentarea unor documente corespunzătoare, din care să rezulte perioada si statul sau statele în care se vor desfăsura aceste studii sau concursuri, chiar dacă există acordul doar al unuia dintre părinti.“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 737.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – (1) Medierea reprezintă o modalitate facultativă de solutionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părtile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele si să le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii reciproc convenabile, eficiente si durabile.

Art. 2. – (1) Dacă legea nu prevede altfel, părtile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declansarea unui proces în fata instantelor competente, convenind să solutioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum si în alte materii, în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si conflictelor din domeniul protectiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori si agentii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislatia natională sau a Uniunii Europene în domeniul protectiei consumatorilor.

(3) Persoanele fizice sau persoanele juridice au dreptul de a-si solutiona disputele prin mediere atât în afara, cât si în cadrul procedurilor obligatorii de solutionare amiabilă a conflictelor prevăzute de lege.

(4) Nu pot face obiectul medierii drepturile strict personale, cum sunt cele privitoare la statutul persoanei, precum si orice alte drepturi de care părtile, potrivit legii, nu pot dispune prin conventie sau prin orice alt mod admis de lege.

(5) În orice conventie ce priveste drepturi asupra cărora părtile pot dispune, acestea pot introduce o clauză de mediere, a cărei validitate este independentă de validitatea contractului din care face parte.

Art. 3. – Activitatea de mediere se înfăptuieste în mod egal pentru toate persoanele, fără deosebire de rasă, culoare, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenentă politică, avere sau origine socială.

Art. 4. – (1) Medierea reprezintă o activitate de interes public.

(2) În exercitarea atributiilor sale, mediatorul nu are putere de decizie în privinta continutului întelegerii la care vor ajunge părtile, dar le poate îndruma să verifice legalitatea acesteia, potrivit art. 59.

Art. 5. – (1) Medierea poate avea loc între două sau mai multe părti.

(2) Părtile au dreptul să îsi aleagă în mod liber mediatorul.

(3) Medierea se poate realiza de către unul sau mai multi mediatori.

Art. 6. – Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autorităti cu atributii jurisdictionale vor informa părtile asupra posibilitătii si avantajelor folosirii procedurii medierii si le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru solutionarea conflictelor dintre ele.

 

CAPITOLUL II

Profesia de mediator

 

SECTIUNEA 1

Dobândirea, suspendarea si încetarea calitătii de mediator

 

Art. 7. – Poate fi mediator persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) are capacitate deplină de exercitiu;

b) are studii superioare;

c) are o vechime în muncă de cel putin 3 ani sau a absolvit un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditat conform legii si avizat de Consiliul de mediere;

d) este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităti;

e) se bucură de o bună reputatie si nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni intentionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei;

f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în conditiile legii, cu exceptia absolventilor de programe postuniversitare de nivel master în domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;

g) a fost autorizată ca mediator, în conditiile prezentei legi.

Art. 8.– (1) Persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 vor fi autorizate ca mediatori de către Consiliul de mediere, după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(2) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, posesori ai unui document de calificare în profesia de mediator, obtinut în unul dintre aceste state, dobândesc, în contextul dreptului de stabilire, accesul la profesie în România, după recunoasterea acestor documente de către Consiliul de mediere, conform Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare.

(3) Documentele de calificare obtinute în profesia de mediator, în alt stat decât România ori într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, de către persoanele prevăzute la alin. (2), se recunosc în conditiile prevăzute la alin. (5), care se aplică în mod corespunzător. Dacă abilitătile si cunostintele nu corespund cerintelor de calificare prevăzute de legea română, Consiliul de mediere ia în considerare si experienta profesională dobândită de solicitant si îi poate cere să dovedească faptul că îndeplineste toate aceste cerinte.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplică si cetătenilor români, posesori ai documentelor de calificare în profesia de mediator, obtinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori, după caz, într-un stat tert.

(5) Cetăteanul unui stat tert, care a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor în străinătate sau care a dobândit calitatea de mediator în străinătate si doreste să desfăsoare activitate de mediere cu caracter permanent în România, dobândeste acces la profesie în următoarele conditii:

a) prezintă titlul de studii, însotit de atestatul de echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării;

b) prezintă continutul programei de formare parcurse, inclusiv durata pregătirii si, după caz, documentele care atestă dobândirea calitătii de mediator. Consiliul de mediere evaluează continutul programei de formare prezentate, inclusiv durata pregătirii, comparând cunostintele si abilitătile atestate de aceste documente cu cerintele stabilite conform legii române, si hotărăste, dacă este cazul, accesul în profesie. Conditiile de echivalare ori compensare a calificării, în situatia în care cunostintele si abilitătile atestate nu corespund cerintelor de calificare prevăzute de legea română, vor fi stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(6) Mediatorul străin poate desfăsura în România activitatea de mediere cu caracter ocazional, sub forma prestării de servicii, în baza documentului care atestă că exercită legal această profesie în statul de origine sau de provenientă, fiind exceptat de la cerintele de autorizare si de înscriere prevăzute în lege, având însă obligatia înstiintării, în scris, a Consiliului de mediere cu privire la desfăsurarea acestei activităti.

Art. 9. – (1) Formarea profesională a mediatorilor se asigură prin organizarea cursurilor de specialitate de către furnizorii de formare care au fost autorizati conform legislatiei în materia formării profesionale a adultilor si de către institutiile de învătământ superior acreditate.

(2) Programele de formare în domeniul medierii vor fi întocmite pe baza criteriilor cuprinse în standardele de formare în domeniu, elaborate de Consiliul de mediere, si vor fi avizate în prealabil de către acesta.

Art. 10. – Institutiile si celelalte persoane juridice care desfăsoară, conform art. 9, programe de formare a mediatorilor se înscriu de către Consiliul de mediere pe o listă, care va fi pusă la dispozitie celor interesati la sediul său, al instantelor judecătoresti si al autoritătilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

Art. 11. – (1) Consiliul de mediere are dreptul să verifice modul de organizare si desfăsurare a cursurilor si de aplicare a standardelor de formare initială si continuă si poate solicita, dacă este cazul, retragerea autorizatiei, potrivit legislatiei în materia formării profesionale a adultilor.

(2) Retragerea autorizatiei ori expirarea perioadei pentru care a fost acordată atrage radierea de pe lista prevăzută la art. 10.

Art. 12. – (1) Mediatorii autorizati sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se mentionează următoarele date:

a) numele si prenumele mediatorului;

b) sediul profesional;

c) pregătirea de bază a mediatorului, institutiile la care s-a format si titlurile cu care le-a absolvit;

d) domeniul medierii în care acesta este specializat;

e) durata experientei practice în activitatea de mediere;

f) limba străină în care este capabil să desfăsoare medierea;

g) calitatea de membru al unei asociatii profesionale în domeniul medierii, precum si, după caz, al altor organizatii;

h) existenta unei cauze de suspendare.

(3) Consiliul de mediere are obligatia să actualizeze periodic si cel putin o dată pe an Tabloul mediatorilor si să îl pună la dispozitie celor interesati la sediul său, al instantelor judecătoresti, al autoritătilor administratiei publice locale, precum si la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina de Internet a acestuia.

Art. 13. – Exercitarea profesiei de mediator este compatibilă cu orice altă activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitătilor prevăzute prin legi speciale.

Art. 14. – (1) Exercitarea calitătii de mediator se suspendă:

a) în cazul unei incompatibilităti prevăzute de lege; în acest caz, mediatorul este obligat să încunostinteze, în termen de 3 zile, Consiliul de mediere, în legătură cu această incompatibilitate;

b) la cerere, făcută în scris de către mediator;

c) ca sanctiune disciplinară, în conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. c).

(2) Exercitarea calitătii de mediator se suspendă de drept, în cazul în care împotriva mediatorului s-a luat măsura arestării preventive, până la solutionarea procesului penal, potrivit legii.

Art. 15. – Calitatea de mediator încetează:

a) la cerere, prin renuntare făcută în scris de către mediator;

b) prin deces;

c) în cazul în care nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 7 lit. a) si d);

d) ca sanctiune disciplinară, în conditiile stabilite la art. 39 alin. (1) lit. d);

e) în cazul condamnării definitive pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni, care îl face nedemn de a mai exercita această profesie.

Art. 16. – (1) Suspendarea, precum si încetarea calitătii de mediator se dispun sau, după caz, se constată de către Consiliul de mediere.

(2) În caz de încetare a calitătii de mediator, numele acestuia se radiază din tabloul mediatorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de mediere

 

Art. 17. – (1) În vederea organizării activitătii de mediere se înfiintează Consiliul de mediere, organism autonom cu personalitate juridică, de interes public, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Consiliul de mediere se organizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum si ale regulamentului său de organizare si functionare.

(3) Consiliul de mediere este format din 9 membri, alesi prin vot direct sau prin reprezentare de către mediatorii autorizati, în conditiile prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere.

(4) Membrii Consiliului de mediere sunt validati de ministrul justitiei, pe o durată de 2 ani. Mandatul oricăruia dintre membrii Consiliului de mediere poate fi prelungit pentru aceeasi durată o singură dată.

(5) Situatiile în care calitatea de membru al Consiliului de mediere încetează în timpul exercitării mandatului, precum si procedura revocării sunt stabilite prin regulamentul prevăzut la alin. (2).

(6) Pot face parte din Consiliul de mediere numai persoanele care dispun de cunostinte teoretice si de experientă practică în domeniul medierii. Dispozitiile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

(7) Consiliul de mediere îsi exercită mandatul până la data validării membrilor unui nou Consiliu de mediere.

Art. 18. – (1) Consiliul de mediere va alege un presedinte si un vicepresedinte si va desemna dintre membrii săi o comisie cu activitate permanentă, care pregăteste lucrările Consiliului de mediere. Durata mandatului membrilor comisiei este de un an.

(2) În structura Consiliului de mediere functionează un secretariat tehnic, alcătuit din cel mult 3 persoane încadrate si salarizate ca personal contractual, potrivit nr. crt. 18 al lit. B din cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Structura si atributiile comisiei prevăzute la alin. (1) si ale secretariatului tehnic prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

(4) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului de mediere au dreptul la o indemnizatie lunară, în conditiile stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 17 alin. (2).

Art. 19. – (1) Consiliul de mediere se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui.

(2) Sedintele Consiliului de mediere sunt publice, cu exceptia cazului în care membrii săi hotărăsc altfel.

(3) Lucrările Consiliului de mediere se desfăsoară în prezenta a cel putin 7 membri.

(4) În exercitarea atributiilor sale, Consiliul de mediere adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor care îl compun. Opiniile diferite se motivează si se consemnează separat în cuprinsul hotărârii.

(5) La lucrările Consiliului de mediere pot fi invitate să participe persoane din orice alte institutii sau organisme profesionale, a căror consultare este necesară pentru luarea măsurilor sau pentru adoptarea hotărârilor Consiliului de mediere.

Art. 20. – Consiliul de mediere are următoarele atributii principale:

a) promovează activitatea de mediere si reprezintă interesele mediatorilor autorizati;

b) elaborează standardele de formare în domeniul medierii, pe baza celor mai bune practici internationale în materie;

c) avizează programele de formare profesională a mediatorilor, conform art. 9 alin. (2);

d) întocmeste si actualizează lista furnizorilor de formare a mediatorilor care au obtinut autorizarea în conformitate cu cadrul legal existent în domeniul formării profesionale a adultilor;

e) autorizează mediatorii, în conditiile prevăzute de prezenta lege;

f) întocmeste si actualizează tabloul mediatorilor autorizati;

g) tine evidenta birourilor mediatorilor autorizati;

h) supraveghează respectarea standardelor de formare în domeniul medierii;

i) ia măsuri pentru aplicarea în practică a dispozitiilor art. 26 alin. (2);

j) adoptă Codul de etică si deontologie profesională a mediatorilor autorizati, precum si normele de răspundere disciplinară a acestora;

k) ia măsuri pentru respectarea prevederilor continute de Codul de etică si deontologie profesională a mediatorilor autorizati si aplică normele privind răspunderea disciplinară a acestora;

l) face propuneri pentru completarea sau, după caz, corelarea legislatiei privind medierea;

m) adoptă regulamentul privind organizarea si functionarea sa;

n) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege si de regulament.

Art. 21. – Consiliul de mediere îsi acoperă cheltuielile de organizare si functionare din venituri proprii, după cum urmează:

a) taxele provenind din autorizarea mediatorilor;

b) donatii, sponsorizări, finantări si alte surse de venit, dobândite în conditiile legii;

c) încasări din vânzarea publicatiilor proprii;

d) sumele provenind din amenzile aplicate ca sanctiuni disciplinare;

e) alte sume rezultate din activitatea Consiliului de mediere, stabilite prin regulament.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si exercitarea activitătii mediatorilor

 

Art. 22. – (1) Mediatorii îsi pot desfăsura activitatea în cadrul unei societăti civile profesionale, al unui birou în care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzător, sau în cadrul unei organizatii neguvernamentale, cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.

(2) Mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducători, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitătii de mediere.

(3) Mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de muncă, în conditiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Art. 23. – În desfăsurarea activitătii sale, mediatorul autorizat este obligat să tină arhivă si registre proprii, precum si o evidentă financiar-contabilă.

Art. 24. – Mediatorii pot constitui asociatii profesionale locale si nationale, având drept scop promovarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor si pot adera la asociatii profesionale internationale în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile si obligatiile mediatorului

 

SECTIUNEA 1

Drepturile mediatorului

 

Art. 25. – Mediatorul are dreptul de a informa publicul cu privire la exercitarea activitătii sale, cu respectarea principiului confidentialitătii. Conditiile în care se poate face publicitate profesiei de mediator sunt stabilite de regulament.

Art. 26. – (1) Mediatorul are dreptul la plata unui onorariu stabilit prin negociere cu părtile, precum si la restituirea cheltuielilor ocazionate de mediere.

(2) Onorariul trebuie să fie rezonabil si să tină cont de natura si de obiectul conflictului.

Art. 27. – Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispozitiilor si principiilor statuate în prezenta lege.

Art. 28. – (1) Sediul profesional al mediatorului este inviolabil.

(2) Perchezitia sediului profesional al mediatorului poate fi dispusă numai de judecător si se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, în conditiile prevăzute de Codul de procedură penală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile mediatorului

 

Art. 29. – (1) Mediatorul are obligatia să dea orice explicatii părtilor cu privire la activitatea de mediere, pentru ca acestea să înteleagă scopul, limitele si efectele medierii, în special asupra raporturilor ce constituie obiectul conflictului.

(2) Mediatorul trebuie să asigure ca medierea să se realizeze cu respectarea libertătii, demnitătii si a vietii private a părtilor.

Art. 30. – (1) Mediatorul are îndatorirea să depună toate diligentele pentru ca părtile să ajungă la un acord reciproc convenabil, într-un termen rezonabil.

(2) Mediatorul trebuie să conducă procesul de mediere în mod nepărtinitor si să asigure un permanent echilibru între părti.

Art. 31. – Mediatorul are obligatia să refuze preluarea unui caz, dacă are cunostintă despre orice împrejurare ce l-ar împiedica să fie neutru si impartial, precum si în cazul în care constată că drepturile în discutie nu pot face obiectul medierii, potrivit art. 2.

Art. 32. – Mediatorul este obligat să păstreze confidentialitatea informatiilor de care ia cunostintă în cursul activitătii sale de mediere, precum si cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părti pe parcursul medierii, chiar si după încetarea functiei sale.

Art. 33. – (1) Mediatorul este obligat să respecte normele de deontologie si să răspundă, cu respectarea dispozitiilor art. 32, cererilor formulate de autoritătile judiciare.

(2) Mediatorul este obligat să comunice Consiliului de mediere orice modificare a conditiilor, care face necesară actualizarea mentiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2).

Art. 34. – Mediatorul are obligatia de a-si îmbunătăti permanent cunostintele teoretice si tehnicile de mediere, urmând în acest scop cursuri de formare continuă, în conditiile stabilite de Consiliul de mediere.

Art. 35. – Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredintate de părti pe parcursul procedurii de mediere.

Art. 36. – Mediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părti într-o procedură judiciară ori arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii.

Art. 37. – (1) Mediatorul nu poate fi audiat ca martor în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunostintă în cadrul procedurii de mediere. În cauzele penale mediatorul poate fi audiat ca martor numai în cazul în care are dezlegarea prealabilă, expresă si scrisă a părtilor si, dacă este cazul, a celorlalte persoane interesate.

(2) Calitatea de martor are întâietate fată de aceea de mediator, cu privire la faptele si împrejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi devenit mediator în acel caz.

(3) În toate cazurile, după ce a fost audiat ca martor, mediatorul nu mai poate desfăsura activitatea de mediere în cauza respectivă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Răspunderea mediatorului

 

Art. 38. – Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

a) încălcarea obligatiei de confidentialitate, impartialitate si neutralitate;

b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autoritătile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;

c) refuzul de a restitui înscrisurile încredintate de părtile aflate în conflict;

d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părti într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;

e) săvârsirea altor fapte care aduc atingere probitătii profesionale.

Art. 39. – (1) Sanctiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea abaterii si constau în:

a) observatie scrisă;

b) amendă de la 50 lei (RON) la 500 lei (RON);

c) suspendarea din calitatea de mediator pe o durată de la o lună la 6 luni;

d) încetarea calitătii de mediator.

(2) Limitele amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b) se actualizează periodic de către Consiliul de mediere, în functie de rata inflatiei.

Art. 40. – (1) Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris si sub semnătură, în legătură cu săvârsirea unei abateri dintre cele prevăzute la art. 38.

(2) Cercetarea abaterii se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data înregistrării sesizării, de către o comisie de disciplină alcătuită dintr-un membru al Consiliului de mediere si 2 reprezentanti ai madiatorilor, desemnati prin tragere la sorti din Tabloul mediatorilor. Membrii comisiei de disciplină sunt numiti prin hotărâre a Consiliului de mediere. Invitarea celui în cauză în vederea audierii este obligatorie. Mediatorul cercetat este îndreptătit să ia cunostintă de continutul dosarului si să îsi formuleze apărarea. În caz de neprezentare, se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei, din care să reiasă faptul că mediatorul a fost invitat si nu s-a prezentat la termenul stabilit.

(3) Dosarul de cercetare cu propunere de sanctionare sau de neaplicare a unei sanctiuni disciplinare se înaintează Consiliului de mediere, care hotărăste, în termen de 30 de zile, cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului.

Art. 41. – (1) Hotărârea Consiliului de mediere de aplicare a sanctiunilor prevăzute la art. 39 alin. (1) poate fi atacată la instanta de contencios administrativ competentă, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia.

(2) Actiunea exercitată potrivit alin. (1) suspendă executarea hotărârii atacate.

(3) Hotărârea de aplicare a amenzii prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. b), rămasă definitivă potrivit legii, constituie titlu executoriu. Neachitarea acestei amenzi în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de sanctionare atrage de drept suspendarea din calitatea de mediator, până la achitarea sumei.

Art. 42. – Răspunderea civilă a mediatorului poate fi angajată, în conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii, prin încălcarea obligatiilor sale profesionale.

 

CAPITOLUL V

Procedura de mediere

 

SECTIUNEA 1

Procedura prealabilă încheierii contractului de mediere

 

Art. 43. – (1) Părtile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator. În cazul în care se prezintă numai una dintre părti, mediatorul, la cererea acesteia, va adresa celeilalte părti invitatia scrisă, în vederea acceptării medierii si încheierii contractului de mediere, stabilind un termen de cel mult 15 zile. Invitatia se transmite prin orice mijloace care asigură confirmarea primirii textului.

(2) În cazul imposibilitătii de prezentare a părtii convocate, mediatorul poate stabili, la cerere, o nouă dată pentru prezentarea la mediere, cu acordul ambelor părti.

(3) Dacă cealaltă parte refuză în mod explicit medierea sau nu se prezintă de două ori la rând la datele fixate pentru semnarea contractului de mediere, medierea se consideră neacceptată.

(4) Mediatorul poate face si alte demersuri legale pe care le consideră necesare pentru invitarea părtilor la mediere, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.

Art. 44. – (1) Este interzisă desfăsurarea sedintelor de mediere înainte de încheierea contractului de mediere.

(2) Contractul de mediere se încheie între mediator, pe de o parte, si părtile aflate în conflict, pe de altă parte, după prezentarea acestora din urmă împreună la mediator sau după acceptarea medierii de către partea invitată.

 

SECTIUNEA A 2-a

Contractul de mediere

 

Art. 45. – Contractul de mediere trebuie să cuprindă, sub sanctiunea nulitătii absolute, următoarele clauze:

a) identitatea părtilor aflate în conflict sau, după caz, a reprezentantilor lor;

b) mentionarea obiectului conflictului;

c) obligatia mediatorului de a da explicatii părtilor cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile;

d) declaratia părtilor, în sensul că doresc declansarea medierii si că sunt decise să coopereze în acest scop;

e) angajamentul părtilor aflate în conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;

f) obligatia părtilor aflate în conflict de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcursul medierii in interesul părtilor, precum si modalitătile de avansare si de plată a acestor sume, inclusiv în caz de renuntare la mediere sau de esuare a procedurii, precum si proportia care va fi suportată de către părti, tinându-se cont, dacă este cazul, de situatia lor socială. Dacă nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de către părti în mod egal;

g) întelegerea părtilor privind limba în care urmează să se desfăsoare medierea.

Art. 46. – (1) În contractul de mediere pot fi prevăzute si alte clauze, în conditiile legii.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, contractul de mediere nu poate cuprinde clauze care contravin legii sau ordinii publice.

(3) Dacă, pe parcursul procedurii de mediere, apar cheltuieli neprevăzute, efectuate în interesul părtilor si cu acordul acestora, se va încheia o anexă la contractul de mediere.

Art. 47. – (1) Contractul de mediere se încheie în formă scrisă, sub sanctiunea nulitătii absolute. Acesta se semnează de către părtile aflate în conflict si de mediator si se întocmeste în atâtea exemplare originale câti semnatari sunt.

(2) Părtile aflate în conflict pot da procură specială unei alte persoane, în conditiile legii, pentru a încheia contractul de mediere.

Art. 48. – Contractul de mediere constituie titlu executoriu cu privire la obligatia părtilor de a achita onorariul scadent cuvenit mediatorului.

Art. 49. – Termenul de prescriptie a dreptului la actiune pentru dreptul litigios supus medierii se suspendă începând cu data semnării contractului de mediere, până la închiderea procedurii de mediere în oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege.

 

SECTIUNEA a 3-a

Desfăsurarea medierii

 

Art. 50. – (1) Medierea se bazează pe cooperarea părtilor si utilizarea, de către mediator, a unor metode si tehnici specifice, bazate pe comunicare si negociere.

(2) Metodele si tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime si obiectivelor urmărite de părtile aflate în conflict.

(3) Mediatorul nu poate impune părtilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii.

Art. 51. – Medierea are loc, de regulă, la sediul mediatorului. Dacă este cazul, medierea se poate desfăsura si în alte locuri convenite de mediator si de părtile aflate în conflict.

Art. 52. – (1) Părtile aflate în conflict au dreptul să fie asistate de avocat sau de alte persoane, în conditiile stabilite de comun acord.

(2) În cursul medierii părtile pot fi reprezentate de alte persoane, care pot face acte de dispozitie, în conditiile legii.

Art. 53. – Sustinerile făcute pe parcursul medierii de către părtile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 si la art. 55 alin. (1), precum si de către mediator au caracter confidential fată de terti si nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu exceptia cazului în care părtile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atentia persoanelor care participă la mediere în conditiile art. 52 asupra obligatiei de păstrare a confidentialitătii si le va putea solicita semnarea unui acord de confidentialitate.

Art. 54. – (1) Dacă, pe parcursul medierii, apare o situatie de natură să afecteze scopul acesteia, neutralitatea sau impartialitatea mediatorului, acesta este obligat să o aducă la cunostinta părtilor, care vor decide asupra mentinerii sau denuntării contractului de mediere.

(2) Mediatorul are dreptul să se abtină si să închidă procedura de mediere, procedând potrivit dispozitiilor art. 56, care se aplică în mod corespunzător. În această situatie mediatorul este obligat să restituie onorariul proportional cu etapele de mediere neparcurse sau, după caz, să asigure continuarea procedurii de mediere, în conditiile stabilite prin contractul de mediere.

Art. 55. – (1) În cazul în care conflictul supus medierii prezintă aspecte dificile sau controversate de natură juridică ori din orice alt domeniu specializat, mediatorul, cu acordul părtilor, poate să solicite punctul de vedere al unui specialist din domeniul respectiv.

(2) Atunci când solicită punctul de vedere al unui specialist din afara biroului său, mediatorul va evidentia doar problemele controversate, fără a dezvălui identitatea părtilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Închiderea procedurii de mediere

 

Art. 56. – (1) Procedura de mediere se închide, după caz:

a) prin încheierea unei întelegeri între părti în urma solutionării conflictului;

b) prin constatarea de către mediator a esuării medierii;

c) prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părti.

(2) În cazul în care părtile au încheiat numai o întelegere partială, precum si în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), orice parte se poate adresa instantei judecătoresti sau arbitrale competente.

Art. 57. – La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părti, personal sau prin reprezentant, si de mediator. Părtile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.

Art. 58. – (1) Când părtile aflate în conflict au ajuns la o întelegere, se redactează un acord care va cuprinde toate clauzele consimtite de acestea si care are valoarea unui înscris sub semnătură privată.

(2) Întelegerea părtilor nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii si ordinii publice, dispozitiile art. 2 fiind aplicabile.

(3) Întelegerea părtilor poate fi afectată, în conditiile legii, de termene si conditii.

Art. 59. – Întelegerea părtilor poate fi supusă verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviintării instantei de judecată, în conditiile prevăzute la art. 63.

Art. 60. – (1) În orice fază a procedurii de mediere, oricare dintre părtile aflate în conflict are dreptul de a denunta contractul de mediere, Oncunostintând, în scris, cealaltă parte si mediatorul.

(2) Mediatorul ia act de denuntarea unilaterală a contractului de mediere si, în cel mult 48 de ore de la data primirii Oncunostintării, întocmeste un proces-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(3) Dacă una dintre părtile aflate în conflict nu se mai prezintă la mediere, fără a denunta contractul de mediere în conditiile alin. (1), mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intentia reală a părtii respective si, după caz, va continua sau va închide procedura de mediere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Medierea în cazul unui litigiu civil pe rolul instantelor de judecată

 

Art. 61. – (1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecătii, solutionarea acestuia prin mediere poate avea loc din initiativa părtilor ori la recomandarea instantei, acceptată de părti, cu privire la drepturi asupra cărora părtile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect solutionarea în tot sau în parte a litigiului.

(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să informeze în scris instanta de judecată dacă părtile au ajuns sau nu la o întelegere în urma procesului de mediere.

Art. 62. – (1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor civile de către instantele judecătoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea părtilor, în conditiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăsurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru.

Art. 63. – (1) În cazul în care conflictul a fost solutionat pe calea medierii, instanta va pronunta, la cererea părtilor, o hotărâre, potrivit dispozitiilor art. 271 din Codul de procedură civilă.

(2) Odată cu pronuntarea hotărârii, instanta va dispune, la cererea părtii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru învestirea acesteia.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii speciale privind medierea unor conflicte

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii speciale privind conflictele de familie

 

Art. 64. – (1) Pot fi rezolvate prin mediere neîntelegerile dintre soti privind continuarea căsătoriei, exercitiul drepturilor părintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia părintilor la întretinerea copiilor, precum si orice alte neîntelegeri care apar în raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(2) Întelegerea sotilor cu privire la desfacerea căsătoriei si la rezolvarea aspectelor accesorii divortului se depune de către părti la instanta competentă să pronunte divortul.

Art. 65. – Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părintii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilitătii părintesti, separatia în fapt sau divortul să nu impieteze asupra cresterii si dezvoltării acestuia.

Art. 66. – (1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligentele pentru a verifica dacă între părti există o relatie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situatii sunt de natură să influenteze medierea si va decide dacă, în asemenea circumstante, solutionarea prin mediere este potrivită. Dispozitiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunostintă de existenta unor fapte ce pun în pericol cresterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale privind medierea în cauzele penale

 

Art. 67. – (1) Dispozitiile din prezenta lege se aplică în mod corespunzător si în cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părtilor înlătură răspunderea penală.

(2) Nici persoana vătămată si nici făptuitorul nu pot fi constrânsi să accepte procedura medierii.

Art. 68. – (1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfăsoare astfel încât să fie garantat dreptul fiecărei părti la asistentă juridică si, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă părtile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, după caz, să mentioneze faptul că au renuntat expres la acestea.

(2) În cazul minorilor, garantiile prevăzute de lege pentru desfăsurarea procesului penal trebuie asigurate, în mod corespunzător, si în cadrul procedurii de mediere.

Art. 69. – (1) În cazul în care procedura de mediere se desfăsoară înaintea începerii procesului penal si aceasta se închide prin împăcarea părtilor, persoana vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeasi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanta de judecată.

(2) Dacă procedura de mediere a fost declansată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfăsurării medierii. Dacă părtile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în acelasi termen, care îsi va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs înainte de suspendare.

Art. 70. – (1) În cazul în care medierea se desfăsoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se suspendă, în temeiul prezentării de către părti a contractului de mediere.

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Mediatorul are obligatia să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părtile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunică, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 71. – (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se înfiintează Consiliul de mediere, care va elabora regulamentul privind organizarea si functionarea sa, precum si standardele de formare în domeniul medierii, ce vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În vederea constituirii primului consiliu de mediere, membrii acestuia vor fi desemnati de comun acord de către organizatiile legal constituite din domeniul medierii, avându-se în vedere criteriile cumulative privitoare la vechimea activitătii organizatiei în acest domeniu conform prevederilor statutului, numărul de membri specializati, precum si pregătirea si experienta practică în mediere ale reprezentantilor acestor organizatii.

(3) Pentru organizarea si functionarea primului consiliu de mediere, în primul an de la începerea activitătii se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, fondurile aferente următoarelor categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de întretinere si functionare;

b) salariile secretariatului tehnic al acestuia.

(4) După expirarea perioadei de un an de la data constituirii Consiliului de mediere, finantarea sa se asigură în conditiile art. 21.

Art. 72. – (1) În termen de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de mediere, începe procedura de autorizare a mediatorilor.

(2) Persoanele care au absolvit sau care, la intrarea în vigoare a prezentei legi, urmează un curs de formare a mediatorilor în tară ori în străinătate, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 lit. a)–e), pot solicita autorizarea ca mediator, în conditiile prezentei legi, având obligatia prezentării documentelor care atestă programa de formare parcursă. Consiliul de mediere va decide autorizarea după evaluarea continutului programei de formare prezentate, inclusiv a duratei pregătirii. Dispozitiile art. 8 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 73. – (1) Dispozitiile prezentei legi privind medierea conflictelor devin aplicabile în termen de o lună de la data întocmirii tabloului mediatorilor autorizati.

(2) Medierea conflictelor de muncă rămâne supusă dispozitiilor prevăzute de legile speciale.

Art. 74. – (1) Institutiile si celelalte persoane juridice care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, au în derulare cursuri de formare a mediatorilor le pot finaliza în conformitate cu reglementările în vigoare la momentul începerii cursurilor.

(2) Acordarea avizului prevăzut la art. 9 de către Consiliul de mediere devine aplicabilă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a standardelor de formare în domeniul medierii.

Art. 75. – Avocatii, notarii publici si consilierii juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prezentei legi pot desfăsura activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 mai 2006.

Nr. 192.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind medierea si organizarea profesiei de mediator

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind medierea si organizarea profesiei de mediator si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 738.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, în conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1), al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr. 318/2003, al Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2004 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice si al art. 2 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2005 pentru stabilirea valorilor maxime ale tarifelor specifice de distributie a energiei electrice,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife, în conformitate cu prevederile procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din 12 mai 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura pentru stabilirea diferentei de venituri reglementate, în conditiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 12 mai 2006.

Nr. 10.


*) Anexa la prezentul ordin se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei la adresa www.anre.ro.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Contractului de concesiune a retelei electrice de transport al energiei electrice si a terenurilor pe care aceasta este amplasată, precum si a actelor aditionale încheiate

 

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

în temeiul art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Contractul de concesiune nr. 1 din 29 iunie 2004 a retelei de transport al energiei electrice si a terenurilor pe care aceasta este amplasată, încheiat între Ministerul Economiei si Comertului si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica“ – S.A., Actul aditional nr. 1, încheiat la 21 aprilie 2005, si, respectiv, Actul aditional nr. 2, încheiat la 23 martie 2006, la acest contract.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 9 mai 2006.

Nr. 328.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind modul de plată a personalului care face parte din comisiile organizate pentru admiterea absolventilor clasei a VIII-a în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2006–2007

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Cadrele didactice care fac parte din comisia de înscriere din unitatea de învătământ gimnazial sunt plătite pentru instruirea elevilor si părintilor cu privire la metodologia de admitere si pentru participarea la sedintele de completare a optiunilor elevilor după cum urmează:

a) presedintele, vicepresedintele, secretarul sunt plătiti cu:

– 35 lei (RON) pentru 1–2 clase;

– 45 lei (RON) pentru 3–4 clase;

– 55 lei (RON) pentru 5 clase si peste;

b) membrii sunt plătiti cu 1,5 lei (RON)/candidat care completează optiuni.

Art. 2. – (1) Presedintele, vicepresedintele si secretarul din comisiile centrelor de înscriere sunt plătiti cu:

– 450 lei (RON)/persoană până la 1.000 de candidati inclusiv;

– 500 lei (RON)/persoană peste 1.000 de candidati.

(2) Operatorii din centrele de înscriere, stabilite de inspectoratele scolare, sunt plătiti cu 1,4 lei (RON) pentru fiecare fisă de înscriere introdusă în calculator.

Art. 3. – Pentru personalul didactic care efectuează activitătile mentionate la art. 2 plata se face de către unitatea de învătământ la care cadrul didactic este încadrat, în baza adeverintei eliberate de centrul de înscriere si semnate de presedintele acestuia.

Art. 4. – (1) În cazul în care inspectoratele scolare utilizează specialisti din afara sistemului de învătământ preuniversitar, acestia beneficiază de drepturi bănesti calculate conform art. 2, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, aprobată prin Legea nr. 176/2001.

(2) Plata drepturilor mentionate la alin. (1) se face de către inspectoratul scolar.

Art. 5. – (1) Cadrele didactice care fac parte din comisia de admitere judeteană/a municipiului Bucuresti, în calitate de presedinte, vicepresedinte si secretar, sunt plătite cu:

– presedinte – 210 lei (RON);

– vicepresedinte si secretar – 200 lei (RON)/persoană.

(2) Membrii comisiei judetene de admitere, precum si personalul din centrul judetean de admitere, care participă la activitătile de repartizare computerizată, sunt plătiti cu 200 lei (RON)/persoană.

Art. 6. – (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru sustinerea probelor de aptitudini pentru admiterea în învătământul vocational sau din comisiile pentru sustinerea probelor de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă sunt plătite cu 1,4 lei (RON)/candidat examinat la fiecare probă.

(2) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii pentru probele de aptitudini pentru admiterea în învătământul vocational (acolo unde metodologia prevede contestatii) ori din comisiile de contestatii pentru probele scrise de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă vor fi plătite cu 1,5 lei (RON)/lucrare scrisă reevaluată.

(3) Plata cadrelor didactice mentionate la alin. (1) si (2) se face de către unitatea de învătământ la care cadrul didactic este încadrat, în baza adeverintei semnate de presedintele centrului în care s-au sustinut probele de aptitudini, respectiv probele de verificare a cunostintelor de limbă modernă sau maternă.

Art. 7. – (1) Cheltuielile de transport – transportul fiselor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judetean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admisi la liceele vocationale pentru validare si alte cheltuieli – pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învătământul liceal si profesional sunt achitate din bugetul unitătii scolare/inspectoratului scolar, prevăzut pentru deplasări.

(2) Plata cheltuielilor mentionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.

Art. 8. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ gimnazial si liceal vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 3.915.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele nationale, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal – sesiunile anului 2006

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului educatiei si cercetării nr. 4.871/2005 cu privire la aprobarea Calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, sustinute în vederea accesului absolventilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a anului scolar 2006–2007, nr. 4.872/2005 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat – 2006 si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat – 2006, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filierele tehnologică si vocatională, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.419/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională nivel 1 si 2, precum si Ordinul ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de absolvire a învătământului profesional si postliceal,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru testele nationale din centrele de testare si din centrele zonale de evaluare sunt plătite după cum urmează:

– presedintele comisiei din centrul de testare/examen – 500 lei (RON);

– secretarul si membrii comisiei din centrul de testare/examen – 400 lei (RON);

– cadre didactice – supraveghetori – 40 lei (RON)/zi (5 ore de supraveghere pe zi);

– informatician (un informatician pe centru):

• la centrul de testare/examen – 1 leu (RON)/candidat;

• la centrul de evaluare – 0,4 lei (RON)/candidat;

– presedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul zonal de evaluare:

• 500 lei (RON) pentru presedinte;

• 400 lei (RON) pentru secretar si membrii comisiei;

• 3,75 lei (RON)/lucrare evaluată, pentru profesorii evaluatori.

Art. 2. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a testării nationale sunt plătite după cum urmează:

– presedinte – 400 lei (RON);

– vicepresedinte, secretar – 350 lei (RON);

– membri – 200 lei (RON)/persoană.

Art. 3. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii din centrele regionale de contestatii pentru testarea natională sunt plătite după cum urmează:

– presedinte, secretari – 250 lei (RON);

– profesori evaluatori – 3,75 lei (RON)/lucrare evaluată.

Art. 4. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt plătite după cum urmează:

– presedintele comisiei de bacalaureat*):

• la o comisie de până la 400 de candidati (inclusiv) este plătit cu 700 lei (RON), dar nu mai mult de 50% din salariul de bază al functiei didactice în care este încadrat;

• la o comisie de peste 400 de candidati este plătit cu 1.200 lei (RON), dar nu mai mult de 100% din salariul de bază al functiei didactice în care este încadrat;

– vicepresedinte – 600 lei (RON);

– secretarul, membrii comisiei din centrele de examen – 425 lei (RON);

– informatician – 1,2 lei (RON)/candidat;

– presedintele comisiei din centrele zonale de evaluare – 500 lei (RON);

– vicepresedintele si secretarul comisiei (cadru didactic) din centrele zonale de evaluare – 450 lei (RON);

– informatician – 0,5 lei (RON)/candidat;

– profesor examinator (oral) – 3 lei (RON)/candidat;

– profesor evaluator – 5 lei (RON)/lucrare corectată;

– cadre didactice – supraveghetori – 45 lei (RON)/zi (6 ore de supraveghere pe zi).

Art. 5. – Cadrele didactice care asigură traducerea subiectelor în limbile minoritătilor nationale sunt plătite cu 50 lei (RON)/profesor.

Art. 6. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de bacalaureat sunt plătite după cum urmează:

– presedinte – 400 lei (RON);

– vicepresedinte, secretar – 325 lei (RON);

– membri – 225 lei (RON).

Art. 7. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii din centrele regionale de contestatii pentru examenul de bacalaureat sunt plătite după cum urmează:

– presedinte, vicepresedinte si secretar – 300 lei (RON);

– profesori evaluatori – 5 lei (RON)/lucrare corectată.

Art. 8. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare pentru obtinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional sunt plătite după cum urmează:

– 1 leu (RON)/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic.

Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiti după cum urmează:

– 12 lei (RON)/proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.

Art. 9. – (1) Unitătile scolare în care se organizează centre de examen si centre zonale de evaluare vor elibera fiecărui membru al comisiilor de testare, respectiv de bacalaureat, o adeverintă care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitătii depuse. Adeverinta va fi semnată de directorul unitătii de învătământ, pe baza listei alcătuite si semnate de presedintele comisiei respective.

Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia judeteană de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar.

(2) Drepturile prevăzute la art. 1–8 vor fi achitate de unitătile de învătământ preuniversitar/inspectoratul scolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă. Pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art. 4 se achită de către unitătile de învătământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.

Art. 10. – Cheltuielile de deplasare în afara localitătii, ocazionate de participarea cadrelor didactice la comisiile pentru testarea natională, respectiv de bacalaureat, vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct. 44 al cap. VII din anexă).

Art. 11. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

– presedinte – 325 lei (RON);

– vicepresedinte, secretar, evaluator extern, monitorizator de calitate – 250 lei (RON);

– membrii subcomisiei la scoala de arte si meserii/scoala de ucenici – 3 lei (RON)/absolvent;

– membrii subcomisiei la anul de completare/scola profesională, scoala postliceală si de maistri:

• 3 lei (RON)/lucrare scrisă corectată;

• 3 lei (RON)/lucrare practică evaluată;

• 2,25 lei (RON)/candidat pentru sustinerea proiectului;

• 25 lei (RON)/proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/scoala profesională, scoala postliceală si scoala de maistri);

– cadre didactice – supraveghetori – 40 lei (RON)/zi (5 ore de supraveghere pe zi).

Art. 12. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

– presedinte – 150 lei (RON);

– vicepresedintii si secretarii comisiei – 100 lei (RON).

Art. 13. – Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul de absolvire a învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

– presedinte – 150 lei (RON);

– vicepresedintele si secretarii comisiei – 100 lei (RON);

– profesori corectori – 3 lei (RON)/lucrare scrisă corectată.

Art. 14. – Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 15 mai 2006.

Nr. 3.916.


*) Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care detine titlu stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul didactic I.