MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 467         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 mai 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

702. – Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

772. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

773. – Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

774. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

778. – Decret privind acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

652. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

405. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 2004/661/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva anumitor oficiali din Belarus, modificată prin pozitiile comune 2004/848/PESC si 2005/666/PESC

 

406. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 2004/179/PESC prin care au fost instituite restrictii la admiterea persoanelor din conducerea regiunii Transnistria, modificată prin Pozitia comună 2004/622/PESC, Pozitia comună 2005/147/PESC, Pozitia comună 2006/95/PESC si implementată prin Decizia 2005/890/PESC si Decizia 2006/96/PESC

 

407. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 2004/133/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva extremistilor din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FRIM), modificată prin Pozitia comună 2005/80/PESC si prin Pozitia comună 2006/50/PESC

 

430. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 1997/193/PESC prin care au fost instituite măsuri restrictive împotriva persoanelor care au săvârsit acte de violentă în timpul incidentelor din Mostar din data de 10 februarie 1997

 

431. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Pozitiei comune 2004/293/PESC prin care se actualizează măsurile emise în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/227/PESC si implementată prin Decizia Consiliului 2005/83/PESC

 

432. – Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.763/2004 prin care au fost instituite măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificat prin Regulamentul Comisiei nr. 1.965/2004, Regulamentul Comisiei nr. 2.233/2004, Regulamentul Comisiei nr. 295/2005, Regulamentul Comisiei nr. 607/2005, Regulamentul Comisiei nr. 830/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.208/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.636/2005 si prin Regulamentul Comisiei nr. 23/2006

 

450. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Pozitiei comune 2006/29/PESC de abrogare a Pozitiei comune 96/184/PESC privind exporturile de armament către fosta Iugoslavie

 

465. – Ordin al ministrului afacerilor externe pentru publicarea Actiunii comune 96/668/PESC privind măsurile de protectie împotriva aplicării extrateritoriale a legislatiei adoptate de o tară tertă si a actiunilor ce decurg din aceasta

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 94 din 12 mai 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general maior cu două stele Dobritoiu Dumitru- Virgil Corneliu se înaintează în gradul de general locotenent cu trei stele si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Viena, 15 mai 2006.

Nr. 702.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 90 din 5 mai 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Stanca Gheorghe Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 772.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 27 mai 2006, domnului comisar sef de politie Amăriutei Gheorghe George i se acordă gradul profesional de chestor de politie si îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 773.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 101 din 18 mai 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Bucică Stancu Mihai i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 774.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Maria Ligor se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Spaniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 778.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (16) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006, pentru Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 1.740 mii lei (RON) la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, din care la titlul “Cheltuieli de personal“ cu suma de 712 mii lei (RON), la titlul “Bunuri si servicii“ cu suma de 828 mii lei (RON) si la titlul “Active nefinanciare“ cu suma de 200 mii lei (RON), pentru a asigura fondurile necesare finantării activitătii agentiei pentru perioada martie–decembrie 2006.

Art. 2. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Attila-Zoltán Cseke

Presedintele Agentiei de Compensare pentru Achizitii

de Tehnică Specială,

Cristinel Tarara

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 mai 2006.

Nr. 652.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 2004/661/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva anumitor oficiali din Belarus, modificată prin pozitiile comune 2004/848/PESC si 2005/666/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 2004/661/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva anumitor oficiali din Belarus, modificată prin pozitiile comune 2004/848/PESC si 2005/666/PESC.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 405.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 2004/179/PESC prin care au fost instituite restrictii la admiterea persoanelor din conducerea regiunii Transnistria, modificată prin Pozitia comună 2004/622/PESC, Pozitia comună 2005/147/PESC, Pozitia comună 2006/95/PESC si implementată prin Decizia 2005/890/PESC si Decizia 2006/96/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 2004/179/PESC prin care au fost instituite restrictii la admiterea persoanelor din conducerea regiunii Transnistria, modificată prin Pozitia comună 2004/622/PESC, Pozitia comună 2005/147/PESC, Pozitia comună 2006/95/PESC si implementată prin Decizia 2005/890/PESC si Decizia 2006/96/PESC.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 406.


*) Pozitia comună se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 2004/133/PESC prin care au fost instituite măsurile restrictive emise împotriva extremistilor din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FRIM), modificată prin Pozitia comună 2005/80/PESC si prin Pozitia comună 2006/50/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 2004/133/PESC privind măsurile restrictive emise împotriva extremistilor din Fosta Republică Iugoslavă Macedonia (FRIM), modificată prin Pozitia comună 2005/80/PESC si prin Pozitia comună 2006/50/PESC.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 407.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 1997/193/PESC prin care au fost instituite măsuri restrictive împotriva persoanelor care au săvârsit acte de violentă în timpul incidentelor din Mostar din data de 10 februarie 1997

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 1997/193/PESC prin care au fost instituite măsuri restrictive împotriva persoanelor care au săvârsit acte de violentă  în timpul incidentelor din Mostar din data de 10 februarie 1997.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 430.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Pozitiei comune 2004/293/PESC prin care se actualizează măsurile emise în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/227/PESC si implementată prin Decizia Consiliului 2005/83/PESC

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 2004/293/PESC prin care se actualizează măsurile emise în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificată prin Pozitia comună 2005/227/PESC si implementată prin Decizia Consiliului 2005/83/PESC.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 431.


*) Pozitia comună se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Regulamentului Consiliului nr. 1.763/2004 prin care au fost instituite măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie, modificat prin Regulamentul Comisiei nr. 1.965/2004, Regulamentul Comisiei nr. 2.233/2004, Regulamentul Comisiei nr. 295/2005, Regulamentul Comisiei nr. 607/2005, Regulamentul Comisiei nr. 830/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.208/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.636/2005 si prin Regulamentul Comisiei nr. 23/2006

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Regulamentului Consiliului*) nr. 1.763/2004, prin care au fost instituite măsuri restrictive în vederea sustinerii implementării efective a mandatului Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie. Acesta a fost modificat succesiv prin Regulamentul Comisiei nr. 1.965/2004, Regulamentul Comisiei nr. 2.233/2004, Regulamentul Comisiei nr. 295/2005, Regulamentul Comisiei nr. 607/2005, Regulamentul Comisiei nr. 830/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.208/2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.636/2005 si prin Regulamentul Comisiei nr. 23/2006.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 432.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Pozitiei comune 2006/29/PESC de abrogare a Pozitiei comune 96/184/PESC privind exporturile de armament către fosta Iugoslavie

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Pozitiei comune*) 2006/29/PESC de abrogare a Pozitiei comune 96/184/PESC privind exporturile de armament către fosta Iugoslavie.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 450.


*) Pozitia comună si Regulamentul Consiliului se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru publicarea Actiunii comune 96/668/PESC privind măsurile de protectie împotriva aplicării extrateritoriale a legislatiei adoptate de o tară tertă si a actiunilor ce decurg din aceasta

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. – Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Actiunii comune*) 96/668/PESC privind măsurile de protectie împotriva aplicării extrateritoriale a legislatiei adoptate de o tară tertă si a actiunilor ce decurg din aceasta.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 27 martie 2006.

Nr. 465.


*) Pozitia comună si Actiunea comună se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.