MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 212         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 8 martie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

27. – Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

215. – Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 108 din 14 februarie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

64. – Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131 din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din

Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal*), publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 3 octombrie 2005.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ADRIAN NĂSTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 februarie 2006.

Nr. 27.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 a fost abrogată prin art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 februarie 2006.

Nr. 215.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 108

din 14 februarie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Petre Ninosu – judecător

Ion Predescu – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ioana Marilena Chiorean – magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Gheorghe Grameni si Hristachi Ciamatu în Dosarul nr. 739/M/2005 al Curtii de Apel Constanta – Sectia pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în dosarele nr. 891D/2005, nr. 894D/2005–902D/2005, nr. 909D/2005–911D/2005, nr. 924D/2005–927D/2005,

nr. 957D/2005, nr. 960D/2005–965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 si nr. 58D/2006, care au acelasi obiect. La apelul nominal în aceste dosare se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererii depuse la Dosarul nr. 909D/2005 de către autorul exceptiei, Cristea Gâscan, pentru acordarea unui nou termen de judecată din cauza imposibilitătii de prezentare, precum si asupra cererii depuse la Dosarul nr. 960D/2005 de către autorii exceptiei, Mariana Gâju si Constantin Bălan, pentru amânarea judecătii în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită admiterea cererilor de amânare.

Curtea, în temeiul art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererile de amânare depuse de Cristea Gâscan în Dosarul nr. 909D/2005 si de Mariana Gâju si Constantin Bălan în Dosarul nr. 960D/2005. Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 891D/2005, nr. 894D/2005–902D/2005, nr. 909D/2005–911D/2005, nr. 924D/2005–927D/2005, nr. 957D/2005, nr. 960D/2005–965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 si nr. 58D/2006 la Dosarul nr. 890D/2005,

având în vedere faptul că sunt îndeplinite cerintele prevăzute de art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, întrucât dosarele au obiect identic.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor mentionate, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 891D/2005, nr. 894D/2005–902D/2005, nr. 909D/2005–911D/2005, nr. 924D/2005–927D/2005, nr. 957D/2005, nr. 960D/2005–965D/2005, nr. 1.053D/2005, nr. 1.054D/2005 si nr. 58D/2006 la Dosarul nr. 890D/2005, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât

prevederile legale criticate nu contravin art. 16 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 octombrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 739/M/2005, nr. 740/M/2005, nr. 741/M/2005, nr. 742/M/2005, nr. 743/M/2005, nr. 744/M/2005, nr. 745/M/2005 si nr. 746/M/2005, prin încheierile din 18 octombrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 645/M/2005, nr. 662/M/2005, nr. 666/M/2005, nr. 670/M/2005, nr. 671/M/2005 si nr. 674/M/2005, prin încheierile din 8 noiembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 665/M/2005, nr. 669/M/2005, nr. 673/M/2005, nr. 807/M/2005, nr. 809/M/2005, nr. 811/M/2005, nr. 814/M/2005 si nr. 816/M/2005, prin încheierile din 22 noiembrie 2005, pronuntate în dosarele nr. 805/M/2005, nr. 806/M/2005, nr. 808/M/2005, nr. 810/M/2005 si nr. 815/M/2005, toate ale Curtii de Apel Constanta – Sectia pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, precum si prin Încheierea din 3 noiembrie 2005, pronuntată în Dosarul nr. 2.706/2005 al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Grameni si Hristachi Ciamatu, de Avram Ghebeni, Marian Sărăcilă si Vintilă Sărăcilă, de Gigel Sava si Nicolae Ilie, de Mugur Viorel Mitrana si Alexandru Sandu, de Vasile Neicu si Gheorghe Martinescu, de Marian Gâscan si Octavian Erimia, de Ion Tănase si Ion Popescu, de Vasile Băjan, Marinel Eftinca si Ion Baciu,

de Valeriu Iacoboaiea, de Constantin Radu, de Constantin Bentea si Dumitru Nebunu, de Cristea Gâscan, de Marcela Rădulescu si Dumitru Nedea, de Gheorghe Murat si Ion Legănel, de Ion Roman si Ion Bogdan, de Dumitru Dedu si Neagu Gheorghe Tănase, de Stelian Gheorghe, de Gheorghe Frigioi, Marian Stan si Stefan Toma, de Eugen Dumitru si Vasile Banu Cojocaru, de Mariana Gâju si Constantin Bălan, de Antoaneta Mândrescu si Ion Adam, de Dan Anica si Pavel Crisan, de Ion Ionită si Cristian Andrei, de Florin-Georgel Onescu, Ioan Dinu, Ion Burcea si  Vasile Dumitrascu, de Ion Oprea si Silvius Nitu, de Constantin Cimpoiasu si Nelu Miu, de Gabriel Tatulescu si Ion Beiu, precum si de Consiliul Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures, în cadrul unor litigii de muncă, având ca obiect plata sporului pentru vechime.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile legale criticate, prevăzând că pentru demnitari, printre care si alesii locali – primari si viceprimari, unica formă de remunerare a activitătii  desfăsurate o constituie indemnizatia lunară, dreptul la sporul pentru vechime în muncă recunoscându-l numai pentru unele categorii de salariati, au caracter discriminativ, contrar prevederilor art. 16 alin. (1), precum si celor ale art. 20 din Constitutie, cu raportare la art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Curtea de Apel Constanta – Sectia pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece instituirea unor reglementări juridice diferentiate în privinta drepturilor si obligatiilor unor categorii de cetăteni care se află în situatii diferite nu este contrară art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Curtea de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât functia de primar este una de demnitate publică, iar sporurile si premiile sunt specifice salariatilor în baza unui contract de muncă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contin discriminări, ci legiuitorul a înteles să reglementeze diferit situatia primarilor si a viceprimarilor fată de celelalte categorii de persoane, în functie de criterii obiective.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, întrucât acestea se aplică tuturor persoanelor aflate în situatiile prevăzute în ipotezele normelor legale, fără nici o discriminare pe criterii arbitrare, iar instituirea unor categorii de persoane cu sisteme de salarizare specifice este justificată de situatia diferită a acestor categorii de persoane fată de alti salariati.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din

Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, precum si dispozitiile art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004.

Dispozitii legale criticate din Legea nr. 154/1998 au următorul continut:

– Art. 19: “Persoanele care ocupă functii de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfăsurată, la o indemnizatie lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.“;

– Art. 20 alin. (1): “Indemnizatia lunară, prevăzută la art. 19, este unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.“;

Art. 24 alin. (3): “Dispozitiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru conditiile de muncă, sporul pentru vechimea în muncă, alte sporuri, precum si premiile si stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III–VIII, rămân în vigoare.“

Art. 35 din Legea nr. 393/2004 are următorul continut:

Primarii si viceprimarii, precum si presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene au dreptul la o indemnizatie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.“

Autorii exceptiei consideră că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, precum si prevederilor art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 din 20 noiembrie 1976, care proclamă dreptul tuturor persoanelor la ocrotire egală din partea legii.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Stabilirea sistemului de salarizare pentru sectorul bugetar este un drept si o obligatie a legiuitorului. În exercitarea acestui drept si îndeplinirea acestei obligatii a fost adoptată Legea nr. 154/1998, care, potrivit rolului definit în art. 1 lit. c), creează cadrul legislativ si pentru remunerarea persoanelor care ocupă functii de demnitate publică, categorie în care se încadrează inclusiv primarii si viceprimarii unitătilor administrativ-teritoriale.

Sistemul de salarizare instituit prin această lege se bazează pe principiul stabilirii salariilor si a indemnizatiilor conform valorii de referintă universale si a valorilor de referintă sectoriale, prevăzute în bugetul de stat, prin înmultirea acestora cu coeficientii de multiplicare prevăzute de lege. Valorile de referintă sunt diferite în raport cu importanta sectoarelor de activitate la care se referă, iar coeficientii de multiplicare diferă la categorii de demnitari si salariati.

Art. 19 din Legea nr. 154/1998 prevede dreptul persoanelor care ocupă functii de demnitate publică la o indemnizatie lunară, care, potrivit art. 20 alin. (1) din

aceeasi lege, constituie unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei. Alin. (3) al art. 24 prevede aplicabilitatea dispozitiilor altor acte normative referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt si sporurile, în cazul categoriilor de persoane ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III–VIII.

Art. 35 din Legea nr. 393/2004 prevede dreptul primarilor si viceprimarilor, precum si al presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene la o indemnizatie lunară stabilită potrivit legii.

Curtea constată că sporurile, premiile si alte stimulente, acordate demnitarilor si altor salariati prin acte normative, reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate si garantate de Constitutie.

Diferentierea indemnizatiilor si a salariilor de bază pentru demnitari si alti salariati din sectorul bugetar este optiunea liberă a legiuitorului, tinând seama de importanta si complexitatea diferitelor functii. Legiuitorul este în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizatiile si salariile de bază, premii periodice si alte stimulente, pe care le poate diferentia în functie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. După cum a statuat de nenumărate ori Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, în acord si cu practica constantă a Curtii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, cauza Marckx împotriva Belgiei, 1979), principiul egalitătii în drepturi si al nediscriminării se aplică doar situatiilor egale ori analoage, iar tratamentul juridic diferentiat, instituit în considerarea unor situatii obiectiv diferite, nu reprezintă nici privilegii si nici discriminări.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1–3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19, art. 20 alin. (1) si art. 24 alin. (3) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si ale art. 35 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Gheorghe Grameni si Hristachi Ciamatu, de Avram Ghebeni, Marian Sărăcilă si Vintilă Sărăcilă, de Gigel Sava si Nicolae Ilie, de Mugur Viorel Mitrana si Alexandru Sandu, de Vasile Neicu si Gheorghe Martinescu, de Marian Gâscan si Octavian Erimia, de Ion Tănase si Ion Popescu, de Vasile Băjan, Marinel Eftinca si Ion Baciu, de Valeriu Iacoboaiea, de Constantin Radu, de Constantin Bentea si Dumitru Nebunu, de Cristea Gâscan, de Marcela Rădulescu si Dumitru Nedea, de Gheorghe Murat si Ion Legănel, de Ion Roman si Ion Bogdan, de Dumitru Dedu si Neagu Gheorghe Tănase, de Stelian Gheorghe, de Gheorghe Frigioi, Marian Stan si Stefan Toma, de Eugen Dumitru si Vasile Banu Cojocaru, de Mariana Gâju si Constantin Bălan, de Antoaneta Mândrescu si Ion Adam, de Dan Anica si Pavel Crisan, de Ion Ionită si Cristian Andrei, de Florin-Georgel Onescu, Ioan Dinu, Ion Burcea si Vasile Dumitrascu, de Ion Oprea si Silvius Nitu, de Constantin Cimpoiasu si Nelu Miu, de Gabriel Tatulescu si Ion Beiu în dosarele nr. 739/M/2005, nr. 742/M/2005, nr. 662/M/2005, nr. 671/M/2005, nr. 811/M/2005, nr. 745/M/2005, nr. 673/M/2005, nr. 741/M/2005, nr. 670/M/2005, nr. 645/M/2005, nr. 744/M/2005, nr. 816/M/2005, nr. 809/M/2005, nr. 669/M/2005, nr. 740/M/2005, nr. 666/M/2005, nr. 746/M/2005, nr. 743/M/2005, nr. 806/M/2005, nr. 807/M/2005, nr. 808/M/2005, nr. 814/M/2005, nr. 815/M/2005, nr. 665/M/2005, nr. 674/M/2005, nr. 805/M/2005, nr. 810/M/2005 ale Curtii de Apel Constanta – Sectia pentru cauze cu minori si de familie, precum si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, precum si de Consiliul Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures, în Dosarul nr. 2.706/2005 al Curtii de Apel Târgu Mures – Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 februarie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/18 la Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 261 din Legea nr. 364/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 alin. (1) pct. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 64.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE

a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

1. Obiectivul Programului

Obiectivul principal al Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, denumit în continuare Program, îl constituie cresterea competitivitătii si capitalizarea întreprinderilor mici si mijlocii, realizându-se astfel o mai bună consolidare a capitalului autohton în perspectiva integrării României în Uniunea Europeană si a competitiei la care vor fi supuse aceste societăti pe piata unică. Prin Program se alocă fonduri în valoare de până la 100 mii lei (RON)/beneficiar, în limita impozitului pe profit datorat si plătit, aferent anului 2005.

2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2006 este de 8,1 milioane lei (RON), din care:

a) 8,07 milioane lei (RON) pentru alocarea de fonduri conform pct. 5.1;

b) 0,03 milioane lei (RON) la dispozitia Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, constând în cheltuieli pentru implementarea, promovarea, administrarea, monitorizarea si evaluarea Programului.

3. Beneficiari eligibili

(1) Pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului agentii economici, dacă îndeplinesc cumulativ la data solicitării următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt persoane juridice (societăti comerciale/societăti cooperative), asa cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

b) nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii;

c) realizează o cifră de afaceri netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate; prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

d) au numărul mediu scriptic anual de personal de până la 249 de salariati;

e) au capital social integral privat, sunt înregistrate si îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul României;

f) au cel putin un an de la înfiintare la data depunerii cererii-tip pentru alocarea de fonduri;

g) si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor către bugetul general consolidat;

h) si-au îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor către bugetele locale;

i) au încheiat anul fiscal anterior anului în curs cu bilant pozitiv si au reinvestit în tot sau în parte profitul;

j) nu au aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru activele pentru care solicită fonduri în cadrul Programului.

(2) Întreprinderea este obligată să mentină investitia pentru care va beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul Programului pentru o perioadă de minimum 5 ani.

(3) Nu se acordă alocatii financiare în cadrul Programului pentru activităti legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Întreprinderile care în ultimii 3 ani au beneficiat de ajutoare de stat în valoare totală de 400 mii lei (RON) cumulat nu beneficiază de prevederile Programului.

(5) Întreprinderea va restitui fondurile alocate prin Program împreună cu dobânzile si penalitătile stabilite de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ulterioare, pentru întârzierea plătii datoriilor bugetare, în situatia în care se constată ulterior că nu au fost îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 3 alin. (1), (2), (3) si (4) din Program.

4. Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile sumele cheltuite în anul 2005, din profit, pentru investitii în:

a) active corporale:

– echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) – grupa 2 subgrupa 2.1 – Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe;

– computere si echipamentele periferice ale acestora;

b) active necorporale:

– brevete, drepturi de autor, licente, mărci de comert sau de fabrică si alte valori similare, precum si achizitionarea ori producerea programelor informatice.

5. Tipurile de ajutor financiar

5.1. (1) Prin Program se alocă 75% din sumele cheltuite în anul 2005, din profit, dar nu mai mult de 100 mii lei (RON), pentru achizitionarea de active corporale si necorporale, prevăzute la pct. 4, facturate si achitate după 1 ianuarie 2005 si puse în functiune până la 31 decembrie 2005.

Exemple de calcul:

– în anul 2005 agentul economic a achizitionat din profit un echipament tehnologic în valoare de 20 mii lei (RON); prin Program se alocă 20 mii lei (RON) x 75% = 15 mii lei (RON); sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2005;

– în anul 2005 un agent economic a achizitionat un echipament tehnologic în valoare de 100 mii lei (RON) – 60 mii lei (RON) din credit si 40 mii lei (RON) din profit; prin Program se alocă 40 mii lei (RON) x 75% = 30 mii lei (RON); sumele astfel calculate nu trebuie să depăsească impozitul pe profit datorat si plătit, aferent anului 2005.

(2) Beneficiarii fondurilor alocate prin Program sunt obligati să asigure din surse proprii, care nu sunt atinse de ajutorul de stat, minimum 25% din costurile eligibile aferente investitiei.

(3) Alocatiile financiare vor fi acordate numai dacă activele achizitionate sunt noi, introduse pe piată si puse în functiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile si pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Legea nr. 571/2003.

(4) Nu se acordă alocatii financiare pentru activele corporale si necorporale achizitionate în sistem de leasing si pentru activele corporale second hand.

(5) Nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăti compensatorii între părtile contractante.

6. Modalitatea de derulare a Programului

6.1. (1) Beneficiarul potential va înainta, personal sau prin postă, cererea-tip pentru alocarea de fonduri prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură la sediul Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) – Unitatea de implementare a Programului (UIP), însotită de următoarele documente justificative:

a) certificat constatator în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul agentul economic, în care să se mentioneze următoarele informatii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentantii legali ai societătii, domeniul principal de activitate, sediul principal, sediile secundare, punctele de lucru, data ultimei mentiuni înscrise în registru si obiectul acesteia, structura actionariatului, situatia societătii (dacă este în stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolventă, faliment sau suspendare temporară a activitătii);

b) copie certificată de pe certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul agentul economic, de pe anexele la certificatul de înregistrare sau/si de pe certificatele de înscriere de mentiuni, după caz;

c) dovada cifrei de afaceri anuale nete, a activelor totale si a numărului mediu anual de salariati (anexele nr. 2 si 3 la prezenta procedură);

d) certificate fiscale în original sau în copie legalizată, emise conform prevederilor legale, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetul general consolidat, pentru toate punctele de lucru;

e) certificate de atestare fiscală în original sau în copie legalizată, emise conform prevederilor legale, privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor si datoriilor la bugetele locale, pentru toate punctele de lucru;

f) copie certificată de pe situatiile financiare pe anul 2005 (bilant, cont de profit si pierderi, situatia activelor, situatia repartizării profitului) si de pe Declaratia 101, depuse si înregistrate la administratia financiară;

g) documente în copie certificată, care atestă achizitionarea si achitarea investitiei (facturi si/sau declaratii vamale, extrase de cont, ordine de plată, chitante fiscale);

h) documente în copie certificată, care atestă achitarea impozitului pe profit, aferent exercitiului financiar al anului 2005 (ordine de plată, extrase de cont, foi de vărsământ etc.);

i) declaratie pe propria răspundere că activul (activele) achizitionat (achizitionate) este nou (sunt noi), că nu aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si că acestea au fost puse în functiune până la data de 31 decembrie 2005;

j) copie certificată de pe fisa de amortizare a activului achizitionat, cu codul de clasificare al acestuia;

k) declaratie pe propria răspundere din care să rezulte pentru ce activităti solicită alocatia, pentru operatorii economici care au declarate si autorizate activităti legate de productia, procesarea sau comercializarea produselor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificările si completările ulterioare;

l) declaratie pe propria răspundere privind valoarea investitiilor efectuate din profit, pentru care se solicită alocatie financiară.

(2) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri si celelalte documente, copii certificate, declaratii pe propria răspundere, poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului agentului economic, caz în care se anexează la cerere o împuternicire în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal al solicitantului, precum si copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a persoanei autorizate/împuternicite. Cererile si celelalte documente vor fi semnate de aceeasi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).

(3) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri se completează în limba română, prin tehnoredactare sau prin scriere cu majuscule.

(4) Prin copii certificate, în cadrul Programului, se întelege fotocopii cu stampila agentului economic, semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si mentiunea “conform cu originalul“.

(5) Prin copie legalizată se întelege o fotocopie autentificată conform legii de notarul public sau de alt organism autorizat.

(6) Formularul cererii-tip si modelul declaratiilor sunt disponibile pe pagina web a ANIMMC, la adresa www.animmc.ro, la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, ori în Monitorul Oficial al României, Partea I.

6.2. Evaluarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri în conditiile prevăzute de Program va fi efectuată de către UIP.

6.3. Acordarea fondurilor se face pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar.

7. Procedura de înregistrare, evaluare si selectie a beneficiarilor

7.1. (1) Cererea-tip pentru alocarea de fonduri, completată, însotită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP, în Registrul special al Programului, mentionându-se data, ora si numărul de înregistrare al cererii.

(2) Înregistrarea cererilor-tip pentru alocarea de fonduri va începe după intrarea în vigoare a prezentului ordin si se va efectua conform următorului program: luni-vineri, orele 8,30-16,30.

7.2. UIP va analiza documentele prevăzute la pct. 6.1 alin. (1), în ordinea înregistrării la ANIMMC, si va evalua dosarele din punctul de vedere al conformitătii criteriilor de eligibilitate a beneficiarilor, activitătilor si investitiilor eligibile.

7.3. În cazul în care cererea-tip pentru alocarea de fonduri nu este completată corect sau nu este însotită de toată documentatia necesară ori există neconcordante în informatiile furnizate, aceasta va fi respinsă. Procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării unei noi cereritip pentru alocarea de fonduri, cu completările si corectiile corespunzătoare efectuate.

7.4. UIP va transmite solicitantilor o notificare cu privire la alocarea fondurilor, iar alocarea fondurilor se va realiza în termen de 25 de zile lucrătoare de la data transmiterii notificării.

7.5. Termenul maxim până la care se primesc cereri în cadrul acestui program este 5 decembrie 2006.

8. Confidentialitate

Documentele justificative depuse de solicitanti în cadrul Programului sunt confidentiale, membrii UIP având obligatia de a nu dezvălui informatiile mentionate în acestea către terte persoane.

9. Prevederi finale

9.1. ANIMMC, prin membrii UIP, are dreptul să verifice respectarea de către beneficiari a conditiilor impuse de prezentul ordin.

9.2. În vederea asigurării monitorizării, beneficiarii alocatiilor financiare nerambursabile au obligatia de a raporta efectele participării la Program către UIP din cadrul ANIMMC, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor acordării alocatiei financiare nerambursabile, prin completarea si transmiterea prin postă, fax sau e-mail a formularului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta procedură.

Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1–30 aprilie a anului următor expirării exercitiului financiar de referintă.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură1)

 

CERERE - TIP

pentru alocarea de fonduri în cadrul Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a