MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 227         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

285. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

286. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

287. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

288. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

289. – Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

290. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

291. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

292. – Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

308. – Hotărâre privind alocarea unei sume Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

309. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru derularea Programului “Agenda Europa“

 

310. – Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

25. – Decizie privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, ISPA si SAPARD

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. – Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

 

110. – Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Ohriniuc Gheorghe, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 285.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Cojocaru Lăcrămioara, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 286.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Chiroscă Mihai, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Botosani, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 287.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Popescu Viorel Constantin, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuti, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 288.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Cernat Ioan Petru, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 289.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Tănăsescu Valentin, judecător la Curtea de Apel Craiova, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 290.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul Constantinescu Stefan, judecător la Tribunalul Dolj, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 291.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 102 din data de 8 februarie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Doamna Emilia Braicău, judecător la Înalta Curte de Casatie si Justitie, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 martie 2006.

Nr. 292.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 54.995 mii lei (RON), la capitolul 74.01 “Protectia mediului“, titlul 71 “Active nefinanciare“, articolul 71.01 “Active fixe (inclusiv reparatii capitale)“, din care:

a) la alineatul 71.01.01 “Constructii“, cu 11.979 mii lei (RON);

b) la alineatul 71.01.02 iMasini, echipamente si mijloace de transport“, cu 2.271 mii lei (RON);

c) la alineatul 71.01.03 “Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale“, cu 40.745 mii lei (RON).

Art. 2. – Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2006.

Art. 3. – Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 308.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru derularea Programului “Agenda Europa“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 725 mii lei (RON), la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, articolul 20.01.09 “Materiale si prestări servicii cu caracter functional“, pentru derularea Programului “Agenda Europa“.

Art. 2. – Ministerul Integrării Europene va atribui contractul de achizitie a serviciilor necesare derulării Programului “Agenda Europa“ în conformitate cu prevederile legale pentru achizitiile publice.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Integrării Europene pe anul 2006.

Art. 4. – Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006 până la data de 10 decembrie 2006.

Art. 5. – Ministerul Integrării Europene răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

József Kötö,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“, alineatul 30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii“, cu suma de 12.200 mii lei (RON), din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 2. – Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, până la data de 10 decembrie 2006.

Art. 3. – Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Finantelor Publice pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 310.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantării PHARE, ISPA si SAPARD

 

Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (O.P.C.P.), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000;

– Legii nr. 316/2001 pentru ratificarea Acordului multianual de finantare dintre Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

– Hotărârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. – Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii doamna Bîtu Alice Cezarina, secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice, se numeste în functia de responsabil national cu autorizarea finantării PHARE, ISPA si SAPARD.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 13 martie 2006.

Nr. 25.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, cu modificările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 89 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, ale art. 164 si 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

Art. I. – Alineatul 1 al punctului 5 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11/1995 privind organizarea participării la activitatea de compensare multilaterală a plătilor interbancare pe suport hârtie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 26 aprilie 1995, se modifică si va avea următorul cuprins:

“5. Banca Natională a României poate reprezenta la compensare centralele institutiilor de credit, precum si unitătile acestor institutii, unităti care sunt desemnate să participe la compensarea desfăsurată la nivel teritorial, în cazul în care respectivele institutii de credit nu au deschise sucursale în orasele resedintă de judet, cu conditia încheierii în prealabil a unui protocol scris care va cuprinde detaliat procedurile pe care atât Banca Natională a României, ca reprezentantă la compensare, cât si respectivele centrale sau unităti ale institutiilor de credit, ca reprezentate, au obligatia să le respecte în ceea ce priveste aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994.“

Art. II. – La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă Circulara Băncii Nationale a României nr. 26/1997 referitoare la aplicarea punctului 5 din Circulara Băncii Nationale a României nr. 11 din 15 martie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 9 iulie 1997.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 4.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 89 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată,

în baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,

în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite prezentul ordin.

Art. 1. – În scopul minimizării riscului sistemic în sistemele de plăti si în cele de decontare a operatiunilor cu intrumente financiare, Banca Natională a României desemnează sistemele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin ca intrând sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare.

Art. 2. – Banca Natională a României va desemna în mod automat, prin ordin al guvernatorului, ca sistem care intră sub incidenta Legii nr. 253/2004, orice sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare autorizat de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare si comunicat de aceasta Băncii Nationale a României.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

 

LISTA

sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

1. Sisteme de plăti:

a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

b) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii de Transfer de Fonduri si Decontări – TRANSFOND – S.A.

2. Sisteme de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare:

a) sistemul SaFIR, sistem de depozitare a instrumentelor financiare si de decontare a operatiunilor cu astfel de instrumente, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

b) sistemul de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare realizate pe piata bursieră, aflat în proprietatea si în administrarea Bursei de Valori Bucuresti;

c) sistemul de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare realizate pe piata RASDAQ, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Nationale de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare – S.A.