MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 245         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

312. – Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

311. – Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 946/1999 privind darea în folosintă gratuită a unui teren proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Fundatiei pentru tenis “Academia Ilie Năstase“

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

273. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

274. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures“ – S.A. Târgu Mures

 

275. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ – S.A. Medias

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor,

în semn de înaltă apreciere pentru remarcabilele interpretări artistice sustinute pe cele mai importante scene din tară, pentru dragostea, întelegerea si talentul de care a dat dovadă în promovarea artei teatrale si a tinerelor talente,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce doamnei Olga Tudorache.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 martie 2006.

Nr. 312.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 946/1999 privind darea în folosintă gratuită a unui teren proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Fundatiei pentru tenis “Academia Ilie Năstase“

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 946/1999 privind darea în folosintă gratuită a unui teren proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, Fundatiei pentru tenis “Academia Ilie Năstase“, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – (1) Se aprobă darea în folosintă gratuită Fundatiei pentru tenis «Academia Ilie Năstase», pentru realizarea Proiectului «Arenele Ilie Năstase», a unui teren aflat în administrarea Agentiei Nationale pentru Sport, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în folosintă gratuită a terenului prevăzut la alin. (1) se face pe o perioadă de 60 de ani.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 8 martie 2006.

Nr. 311.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. I. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.058/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “VITAL GAZ“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.1*) la prezentul ordin.

Art. II. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.062/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Grup dezvoltare retele“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.2*) la prezentul ordin.

Art. III. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.054/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Vest“ – S.A. Arad, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.3*) la prezentul ordin.

Art. IV. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.067/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Megaconstruct“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.4*) la prezentul ordin.

Art. V. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.065/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială M.M.DATA – S.R.L. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.5*) la prezentul ordin.

Art. VI. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.053/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Sud“ – S.A. Snagov, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.6*) la prezentul ordin.

Art. VII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.066/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Nord Est“ – S.A. Hârlău, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.7*) la prezentul ordin.

Art. VIII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.069/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Gaz Est“ – S.A. Vaslui, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.8*) la prezentul ordin.

Art. IX. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.074/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Nord“ – S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.9*) la prezentul ordin.

Art. X. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.064/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Progaz Distribution“ – S.A. Câmpina, publicat în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.10*) la prezentul ordin.

Art. XI. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.057/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Wirom Gas“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.11*) la prezentul ordin.

Art. XII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.059/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Nord Gaz“ – S.R.L. Rădăuti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.12*) la prezentul ordin.

Art. XIII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.075/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Sud“ – S.A. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.13*) la prezentul ordin.

Art. XIV. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.079/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “CPL Concordia Filiala Cluj România“ – S.R.L. Cluj-Napoca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.14*) la prezentul ordin.

Art. XV. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.055/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Timgaz“ – S.A. Buzias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.15*) la prezentul ordin.

Art. XVI. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.052/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Tulcea Gaz“ – S.A. Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.16*) la prezentul ordin.

Art. XVII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.060/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Covi Construct 2000“ – S.R.L. Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.17*) la prezentul ordin.

Art. XVIII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.073/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Otto Gaz“ – S.R.L. Otopeni, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.18*) la prezentul ordin.

Art. XIX. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.061/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Congaz“ – S.A. Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.19*) la prezentul ordin.

Art. XX. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Distrigaz Vest“ – S.A. Oradea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.20*) la prezentul ordin.

Art. XXI. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.071/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Salgaz“ – S.A. Salonta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.21*) la prezentul ordin.

Art. XXII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.070/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Hargita Gaz“ – S.A. Odorheiu Secuiesc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.22*) la prezentul ordin.

Art. XXIII. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.076/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Amarad“ – S.A. Simleu Silvaniei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.23*) la prezentul ordin.

Art. XXIV. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.077/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Cordun Gaz“ – S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.139 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.24*) la prezentul ordin.

Art. XXV. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.056/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “Vega 93“ – S.R.L. Galati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.141 din 16 decembrie 2005, se înlocuieste cu anexa nr. 3.25*) la prezentul ordin.

Art. XXVI. – Anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 197/2006 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială “CONSTRUCT P&G“ – S.R.L. Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 26 februarie 2006, se înlocuieste cu anexa nr. 3.26*) la prezentul ordin.

Art. XXVII. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii de distributie licentiati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. XXVIII. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2006.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 273


*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures“ – S.A. Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2006–2007, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin TVA.

Art. 2. – Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente celui de-al treilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 – martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2005–2006, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 224/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Depomures“ – S.A. Târgu Mures, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005.

Art. 4. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2006.

(2) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 274.


*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială AMGAZ – S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pentru ciclul complet de înmagazinare 2006–2007, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1, nu contin TVA.

Art. 2. – Se stabilesc veniturile totale si veniturile totale reglementate aferente celui de-al treilea an al perioadei de reglementare aprilie 2004 – martie 2007, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Prin derogare de la prevederile art. 1, până la finalizarea ciclului complet de înmagazinare 2005–2006, tarifele pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană sunt cele prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 225/2005 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială “Amgaz“ – S.A. Medias, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 17 martie 2005.

Art. 4. – Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 aprilie 2006.

(2) Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 275.

 

*) ANEXE