MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

316. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

317. – Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.228/2005/244/63. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

 

3. – Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Pilisca

 

47. – Ordin al ministrului economiei si comertului pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 

189. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu completările ulterioare

 

246. – Ordin al ministrului sănătătii pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienicosanitare pentru alimente

 

3.364. – Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1–19 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii–discipline tehnologice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.242. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L.

 

113.244. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L.

 

113.247. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “BEST Consulting Insurance“ – S.A.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 32 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 25 martie 2006, domnului colonel Costin Alexandru Corneliu-Alexandru-Ioan i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 316.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnul general de brigadă cu o stea Celea Ion Cristian-Giorgică trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 317.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR

SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 1.228 din 22 noiembrie 2005

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 63 din 16 martie 2006

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 244 din 15 martie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare politici sectoriale si de piată nr. 87.502 din 22 noiembrie 2005 din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale si aromatice nr. 491/2003,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) si (2), ale art. 4 si 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Institutul de Bioresurse Alimentare si institutele de sănătate publică Iasi, Cluj-Napoca si Timisoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

 

Art. 1. – Suplimentele alimentare sunt preparate conditionat sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compozitia lor nutrienti (macro- si micronutrienti) si/sau alte substante comestibile care sunt consumate în conditii definite, în mod suplimentar fată de aportul alimentar obisnuit.

Art. 2. – În categoria produselor definite la art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, cu modificările si completările ulterioare, sunt incluse:

a) extracte animale si vegetale si alte produse de origine animală si vegetală procesate;

b) amestecuri de extracte vegetale si animale, amestecuri ale acestora cu vitamine si/sau minerale, inclusiv amestecuri de vitamine si/sau minerale cu plante medicinale si aromatice, produse de origine animală, microorganisme, aminoacizi, grăsimi de origine vegetală si animală si alti nutrienti;

c) produse apicole: polen, păstura, lăptisor de matcă, propolis, extracte de larve de albine/trântori, alte produse apicole, amestecuri de produse apicole si/sau amestecuri de produse apicole cu plante medicinale si aromatice si/sau alte produse de origine animală si/sau uleiuri esentiale, vitamine, minerale si alti nutrienti;

d) alte produse dovedite stiintific a fi suplimente alimentare, necuprinse în Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare si în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului sănătătii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea si comercializarea plantelor medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

Art. 3. – Produsele prevăzute la art. 2 pot fi prezentate sub formă de comprimate acoperite si neacoperite, capsule, jeleuri, paste, bomboane sau batoane, sucuri, siropuri, tincturi, gelule, pulberi ori granule în casete sau pachete, sub formă de lichide prezentate în fiole buvabile ori în flacoane picurătoare sau nu, care contin substante nutritive cu rol în alimentatia omului, si se administrează numai pe cale orală.

Art. 4. – Produsele prevăzute la art. 2 trebuie să fie sigure si să nu pună în pericol sănătatea consumatorului; responsabilitatea pentru punerea pe piată a produselor care pun în pericol sănătatea consumatorului revine producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat care notifică produsul pentru a fi comercializat.

Art. 5. – (1) Produsele prevăzute la art. 2 se realizează din materii prime garantate de furnizori prin declaratia de conformitate/de origine si provenientă, însotită de buletine de analiză.

(2) Pentru fabricarea produselor prevăzute la art. 2 se pot utiliza aditivi, adjuvanti tehnologici, ambalaje admise de reglementările în vigoare referitoare la alimente.

(3) Pentru realizarea produselor prevăzute la art. 2 se respectă regulile de bună practică si/sau standardele de calitate ale alimentelor.

(4) Pentru eliminarea oricărui risc, pe fluxul tehnologic al fiecărui lot de productie se monitorizează, intern, parametrii de flux a căror valoare se înregistrează în documentele de evidentă care se păstrează cel putin 2 ani.

(5) Pentru fiecare lot al unui produs ce urmează a fi comercializat se efectuează analizele în conformitate cu specificatia de produs si cu cerintele reglementărilor în vigoare cu privire la alimente.

(6) Trebuie respectate reglementările în vigoare privind ambalarea si etichetarea alimentelor puse pe piată în vederea comercializării, conform Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. – (1) În vederea comercializării, producătorul emite certificatul care atestă calitatea produsului si buletinul de analiză.

(2) Produsele prevăzute la art. 2 pot fi comercializate în spatii care îndeplinesc toate cerintele de igienă necesare sigurantei alimentelor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. – Produsele prevăzute la art. 2 se comercializează numai în ambalaje destinate special pentru produse alimentare, iar specificatiile etichetelor se scriu în limba română. Ambalarea si etichetarea produselor se realizează cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul alimentelor.

Art. 8. – Publicitatea produsului se realizează conform legii si trebuie să fie reală, să nu inducă în eroare consumatorul, iar calitătile produsului să fie prezentate conform compozitiei produsului. Etichetarea si publicitatea suplimentelor alimentare nu se vor suprapune cu reglementările în domeniu privind punerea pe piată a medicamentelor.

Art. 9. – (1) Este interzis să se comercializeze orice produs care intră în categoria celor prevăzute la art. 2 fără o notificare prealabilă a acestuia. În vederea notificării se depune dosarul produsului la institutiile notificatoare prevăzute la art. 11. Certificatul de notificare a produsului se eliberează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului. Produsul nu poate fi comercializat înainte de data eliberării certificatului.

(2) Dosarul d e notificare se depune la institutiile notificatoare în două exemplare, cu piese identice, dintre care un exemplar, care contine viza de conformitate cu originalul rămas la notificator, se restituie producătorului. Dosarul de notificare cuprinde următoarele:

a) cerere de notificare a produsului;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comertului, în copie;

c) fisa de prezentare a produsului, cu specificatia că produsul intră în categoria celor prevăzute la art. 2, sau, pentru produsele din import, certificatul de conformitate si tara de origine;

d) lista ingredientelor produsului (cantitativ si calitativ);

e) buletin de analize fizico-chimice si microbiologice eliberat de un laborator acreditat de o tertă parte;

f) eticheta produsului în limba română;

g) certificat pentru ambalaj, eliberat în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 10. – În baza dosarului de notificare institutia notificatoare eliberează certificatul notificator al produsului.

Certificatul notificator cuprinde următoarele:

a) antetul institutului notificator;

b) seria si numărul cu care a fost înregistrat în evidentele institutiei notificatoare;

c) data eliberării;

d) denumirea produsului pentru care a fost eliberat;

e) datele de identificare a firmei solicitante a notificării pentru produsul respectiv;

f) numele, prenumele si semnătura persoanei care a propus eliberarea certificatului notificator;

g) numele, prenumele si semnătura reprezentantului legal al institutiei notificatoare, precum si stampila acesteia.

Art. 11. – (1) Orice produs care intră în categoria produselor prevăzute la art. 2 este comercializat numai în baza certificatului notificator eliberat de Institutul de Bioresurse Alimentare, Institutul de Sănătate Publică Iasi, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca sau Institutul de Sănătate Publică Timisoara.

(2) Institutul de Bioresurse Alimentare detine Registrul unic de evidentă a certificatelor notificatoare ale produselor.

(3) Institutul de Bioresurse Alimentare atribuie celorlalte institute notificatoare seria certificatelor notificatoare care este imprimată pe acestea, precum si numerele corespunzătoare fiecărui notificator.

(4) Institutele notificatoare transmit lunar la Institutul de Bioresurse Alimentare situatia centralizatoare a certificatelor notificatoare eliberate.

Art. 12. – (1) Numărul dosarului de notificare este utilizat în toate documentele comerciale, inclusiv în numerotarea certificatului notificator al produsului.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de notificare, institutul notificator transmite în scris solicitantului certificatul notificator.

Art. 13. – (1) Până la data de 2 a lunii următoare, Institutul de Bioresurse Alimentare va întocmi lista certificatelor notificatoare eliberate, precum si lista dosarelor de notificare nesolutionate, pe care le transmite în scris Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ministrului sănătătii si al ministrului economiei si comertului nr. 412/518/1.080/2004.

(2) Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale si aromatice analizează, evaluează si decide din punct de vedere tehnic măsurile privind dosarele de notificare pentru care nu s-au eliberat certificate.

(3) Lista produselor notificate se afisează pe site-ul Institutului de Bioresurse Alimentare.

(4) Suplimentul alimentar notificat o dată de către un agent economic producător, importator sau reprezentant autorizat al producătorului la unul dintre institutele prevăzute la art. 11 alin. (1) nu mai necesită o altă notificare. Notificările eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

Art. 14. – (1) Supravegherea si controlul pe piată al produsului se realizează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare privind alimentele de către organismele cu atributii de control, în functie de atributiile specifice: Ministerul Sănătătii, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Încălcarea prevederilor legale constatate pe parcursul controalelor se sanctionează conform legislatiei în vigoare pentru produsele alimentare.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii activitătilor miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Pilisca

 

Având în vedere:

– art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare;

– Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 302.559 din 6 martie 2006 privind renuntarea la Licenta de concesiune nr. 5.503/2004 pentru explorarea zăcământului de apă minerală în perimetrul Pilisca;

– Nota de constatare nr. 1.195 din 28 decembrie 2005 a C.I.T.R.M. Miercurea-Ciuc, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. – Concesiunea activitătilor miniere de explorare din perimetrul Pilisca, convenită prin licenta de concesiune pentru explorare încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Apemin Tusnad“ – S.A., în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. – Prezenta decizie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 15 martie 2006.

Nr. 3.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 

În conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, republicată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 85/2004 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 227/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 5 martie 2004, se abrogă.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

 

Bucuresti, 8 februarie 2006.

Nr. 47.

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazosi (actualizată)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând propunerea privind agentia de clasificare, făcută de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine si transmisă prin Procesul-verbal nr. 8/2006, precum si Referatul de aprobare nr. 100.236 din 22 februarie 2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează cu o nouă pozitie cu următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Denumirea

persoanei juridice

C.U.I.

Sediul

social

7.

Societatea Comercială “LABCLAS“ – S.R.L.

18162161

Satul Vădeni, comuna Vădeni, sos. Baldovinesti nr. 1, judetul Brăila“

 

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 189.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru abrogarea unor articole din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei de sănătate publică nr. E.N./2.185 din 14 martie 2006,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. – Capitolul I “Dispozitii generale“, capitolul V “Ambalaje si utilaje“, cu exceptia art. 82 si 94, pentru care Ministerul Sănătătii va elabora în termen de 60 de zile norme specifice, si capitolul VII “Limite maxime pentru azotati si micotoxine în alimente“ din anexa la Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 11 iunie 1999, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 15 martie 2006.

Nr. 246.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1–19 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii–discipline tehnologice

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.707/2005 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă publicarea anexelor nr. 1–19 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.707/2005, care cuprind disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii–discipline tehnologice, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 3 martie 2006.

Nr. 3.364.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările  ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măgura Vulturului nr. 42, et. 1, camera 5, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/14989/20.09.2004, cod unic de înregistrare 16772341, reprezentată  legal de domnul Robert Mihaita Niculescu, în calitate de director executiv,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L. avea obligatia să-si majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L., pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.966 din 7 decembrie 2004 a Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Măgura Vulturului nr. 42, et. 1, camera 5, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 40/14989/20.09.2004, cod unic de înregistrare 16772341, reprezentată legal de domnul Robert Mihaita Niculescu, în calitate de director executiv.

Art. 2. – Societătii Comerciale “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia. Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si  drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Grand Broker de Asigurări“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.242.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 130.022 din 18 ianuarie 2006 a Directiei generale control si Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006 a Directiei autorizare, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 10–16, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/9093/17.09.2002, cod unic de înregistrare 14882976, reprezentată legal de domnul Laurentiu Vianor Serafimovici, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

I. Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 38.703 din 12 septembrie 2005, brokerul de asigurare a solicitat retragerea autorizatiei de functionare începând cu data de 1 iulie 2005.

Pentru aprobarea cererii de încetare a activitătii, Directia generală control, în vederea verificării situatiei financiare a societătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, a efectuat un control la Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L., retinând următoarele:

1. Societatea nu a pus la dispozitie echipei de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele si informatiile solicitate prin adresele nr. 15.825 din 15 noiembrie 2005 si nr. 43.397 din 19 decembrie 2005, referitoare la certificatul constatator de la oficiul registrului comertului, în original si de dată certă, precum si la dovada redefinirii obiectului de activitate conform prevederilor legii speciale în domeniu, încălcând astfel prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. a) Referitor la contractele de colaborare încheiate de către Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L. cu societătile de asigurare, brokerul nu a pus la dispozitie echipei de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor documentele si informatiile solicitate prin adresele nr. 15.825 din 15 noiembrie 2005 si nr. 43.397 din 19 decembrie 2005, care să ateste rezilierea contractelor de colaborare, încălcând astfel prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

b) Referitor la contractele de prestări de servicii încheiate de către Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L. cu societătile de asigurare, brokerul de asigurare a încălcat prevederile art. 35 alin. (5) lit. d) din legea specială, în sensul că aceste contracte excedează obiectului de activitate al brokerului de asigurare.

3. Societatea a desfăsurat activitate în perioada 28 martie 2005–26 aprilie 2005, fără a avea în vigoare polita de asigurare de răspundere civilă profesională, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004.

II. Ca urmare a controlului permanent efectuat de Directia autorizare la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, conform art. 381 alin. (3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, s-au constatat următoarele: Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, având în vedere si faptul că Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company – N.B.C.“ – S.R.L. era încă autorizată să functioneze, aceasta avea obligatia să-si majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), însă capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Rezultă astfel faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificăile si completăile ulterioare.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si al art. 8 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificăile si completăile ulterioare, emite urmăoarea decizie:

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare nr. 2.855 din 17 octombrie 2002 a brokerului de asigurare Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company–N.B.C.“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 10–16, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/9093 din 17 septembrie 2002, cod unic de înregistrare 14882976, reprezentată legal de domnul Laurentiu Vianor Serafimovici, în calitate de director general.

Art. 2. – Societătii Comerciale “NATIONAL Brokers Company– N.B.C.“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “NATIONAL Brokers Company–N.B.C.“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 23 februarie 2006.

Nr. 113.244.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “BEST Consulting Insurance“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 16 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 130.046 din 1 februarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “BEST Consulting Insurance“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Zinca Golescu nr. 17, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/10964/2004, cod unic de înregistrare 16575013, reprezentată legal de domnul Gabriel Sorin Diaconu, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de fapt si de drept:

prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub nr. 40.419 din 24 octombrie 2005, brokerul de asigurare a adus la cunostintă faptul că, potrivit hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor din data de 3 octombrie 2005, s-a dispus dizolvarea voluntară a societătii;

în vederea aprobării cererii de încetare a activitătii, Directia generală control a procedat la verificarea situatiei financiare a societătii, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, constatând următoarele:

1. Brokerul de asigurare nu a pus la dispozitie echipei de control a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informatiile si documentele referitoare la rezilierea contractelor de brokeraj încheiate cu societătile de asigurare si, de asemenea, nu a prezentat dovada inexistentei debitelor fată de societătile de asigurare, fapta încălcând prevederile art. 5 lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Începând cu data de 21 ianuarie 2005 societatea a desfăsurat activitate fără a avea în vigoare polita de asigurare de răspundere civilă profesională, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 4 alin. (1) si al art. 8 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – Se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.906 din 23 august 2004 a brokerului de asigurare Societatea Comercială “BEST Consulting Insurance“ – S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Zinca Golescu nr. 17, sectorul 6, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J40/10964/2004, cod unic de înregistrare 16575013, reprezentată legal de domnul Gabriel Sorin Diaconu, în calitate de administrator.

Art. 2. – Societătii Comerciale “BEST Consulting Insurance“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “BEST Consulting Insurance“ – S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 februarie 2006.

Nr. 113.247.