MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 martie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

313. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

314. – Decret privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

322. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

323. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

324. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

325. – Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

326. – Decret privind recunoasterea în functia de Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

336. – Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

 

37. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

65. – Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 47/2006 privind regimul de identificare a suinelor în vederea acordării subventiilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

6.515. – Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica“ – S.A. Aiud, judetul Alba

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 69/2006;

 - Decretul nr. 257/2006;

 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2006

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuiaîn rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 33 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Irimescu Constantin Constantin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 313.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării Nationale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 33 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului comandor Bivolan Mircea Dorel i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 14 martie 2006.

Nr. 314.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 33 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Trifu Ion Constantin-Petre i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Telecomunicatii Speciale si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 33 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Croicu Matei Tudor i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 32 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Pe data de 30 martie 2006, domnului colonel Andrei Mihai Constantin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 32 din 10 martie 2006,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Domnului colonel Vasilută Dumitru Profir i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind recunoasterea în functia de Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului

 

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr. 150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 333 din 16 martie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. – Înalt Preasfintitul Bartolomeu (Valeriu) Anania, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului si Clujului, se recunoaste în functia de Mitropolit al Clujului, Albei, Crisanei si Maramuresului.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 martie 2006.

Nr. 326.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.– Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 810/2005 privind alocarea de la bugetul de stat a sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si păstrarea cantitătii de 1.500 mii tone grâu din recolta anului 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 5 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.2. – Volumul maxim al cheltuielilor aferente receptionării, depozitării si păstrării grâului din recolta anului 2005 este de 11,5 milioane lei (RON) si se va aloca din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale astfel: 10 milioane lei (RON) din bugetul aprobat pe anul 2005 si 1,5 milioane lei (RON) din bugetul aprobat pe anul 2006.“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 336.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005 privind aprobarea Procedurii de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

 

În temeiul art. 9 alin. (6) si (7) si al art. 51 din Legea energiei electrice nr. 318/2003, precum si al art. II din Hotărârea Guvernului nr. 958/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrică din surse regenerabile de energie si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie,

având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul functionare si dezvoltare piată de energie si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 17 martie 2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Procedura de alocare a sumelor de bani rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.158 din 21 decembrie 2005, se completează si se modifică în conformitate cu prevederile din anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Compania Natională “Transelectrica“-S.A., Societatea Comercială “Opcom“-S.A. si participantii la piata de certificate verzi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 17 martie 2006.

Nr. 5.


*) Anexa se publică în format electronic pe pagina web a Autoritătii Nationale de Regementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 21.190 din 16 februarie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 18/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode de analiză pentru controlul oficial al furajelor cu privire la continutul în acid cianhidric, calciu, carbonati, cenusă brută, cenusă brută insolubilă în acid clorhidric, clor din cloruri, ulei de mustar, lactoză, potasiu, sodiu, zahăr, uree si estimarea activitătii ureazice a produselor derivate din soia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si nr. 1.020 bis din 4 noiembrie 2004.

Art. 4. – Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 71/250/CEE care stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 155 din 12 iulie 1971, p. 13, asa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2005/6/CE care modifică Directiva Comisiei 71/250/CEE care stabileste metode comunitare de analiză pentru controlul oficial al furajelor în baza Directivei 2002/32/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. 24 din 27 ianuarie 2005, p. 33.

Art. 5. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Constantin Lupescu

 

Bucuresti, 21 februarie 2006.

Nr. 37.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial “, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 47/2006 privind regimul de identificare a suinelor în vederea acordării subventiilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 22.105 din 17 martie 2006 al Directiei generale sanitare veterinare,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile art. 1 lit. a) si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea si înregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 118/2004,

luând în consideratie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol,

tinând cont de prevederile anexei nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, precum si conditiile de acordare a subventiilor, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 94/2006,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. – Articolul 1 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 47/2006 privind regimul de identificare a suinelor în vederea acordării subventiilor, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subventii, în anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier si din sectorul piscicol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 6 martie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art.1. – Suinele sacrificate în anul 2006 până la data de 30 iunie în abatoare autorizate si pentru care se solicită subventii se identifică conform sistemului national de identificare sau prin numărul acordat în Registrul de abator la sacrificare.“

Art. II. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Ion Agafitei

 

Bucuresti, 20 martie 2006.

Nr. 65.

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica“ – S.A. Aiud, judetul Alba

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasare prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si ale art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. – Procedura de administrare specială la Societatea Comercială “Metalurgica“ – S.A. Aiud, judetul Alba, instituită prin Ordinul ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului nr. 115/2002, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Răzvan Orăsanu

 

Bucuresti, 15 martie 2006.

Nr. 6.515.

 

RECTIFICĂRI

 

În Decretul nr. 69/2006 pentru numirea unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la articolul unic, în loc de: “Doamna Por Ronsyai Sara se numeste...“ se va citi: “Doamna Por Rosnyai Sara se numeste...“.

 

În Decretul nr. 257/2006 pentru numirea unui procuror, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la articolul unic, în loc de: “Domnul Mocleanu Alexandru se numeste...“ se va citi: “Domnul Moleanu Alexandru se numeste...“.

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 27 februarie 2006, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei “Monitorul Oficial“, Partea I):

– la art. I pct. 8 [referitor la art. 31 alin. (1)], în loc de: “…o declaratie autentică, pe propria răspundere,…“ se va citi: “…o declaratie pe propria răspundere,…“.