MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 262         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 23 martie 2006

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

193. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea Consiliului pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“

 

247. – Ordin al ministrului sănătătii privind înfiintarea unor centre regionale de mucoviscidoză

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

194. – Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

209. – Hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

113.236. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A.

 

113.238. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L.

 

113.239. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L.

 

113.240. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L.

 

113.241. – Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea Consiliului pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005,

văzând Referatul de aprobare nr. 78.635 din 16 martie 2006 al Directiei generale elaborare strategii, politici sectoriale si de piată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se recunoaste Consiliul pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“, structură organizatorică la nivel national, fără personalitate juridică, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Consiliul pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“ îsi desfăsoară activitatea în baza propriului regulament de organizare si functionare, aprobat conform art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 193.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului pe produs “Miere de albine, alte produse apicole si produse procesate“

 

1. Producători:

1. Tiberiu Maftei – Asociatia Apicultorilor Profesionisti din România, Cogealac, judetul Constanta;

2. Ion Popescu – Asociatia Crescătorilor de Albine din România, filiala Bucuresti;

3. Luca Lazăr – Asociatia Regională a Crescătorilor “Apicons 2004“, Constanta, judetul Constanta;

4. Nelu Cucu – Grup Producători “Casa Mierii“, Ciulnita, judetul Ialomita;

5. Constantin Răzvan – Cooperativa Apicolă “Apirom“, Bucuresti;

6. Dobre Gheorghe – Asociatia Fermelor Apicole de Reproductie, judetul Prahova;

7. Iosif Oros – Federatia Asociatiilor Apicole din România, Zalău, judetul Sălaj;

8. Constantin Visan – Societatea Comercială “Apinatura“ – S.R.L., Bucuresti;

9. Henri Ionut Zota – Cooperativa Agricolă “Apicons Vrâncioaia“, Mărăsesti, judetul Vrancea;

10. Ion Culache – Societatea Comercială “Hermi BV“ – S.R.L., Galati, judetul Galati;

11. Victor Bozeanu – Cooperativa Agricolă “Albina“, Alexandria, judetul Teleorman;

12. Dragos Drăgut – Societatea Comercială “Api – Auras“ – S.R.L., Vadu, judetul Constanta;

13. Ioan Petru Ianculescu – Grup Producători “Albina Bănăteană“, judetul Timis;

14. Silvian Chirută – Societatea Comercială “Vita Naturalis“ – S.R.L., Bucuresti;

15. Florica Balazs – Asociatia Apicultorilor Particulari, Rosiori de Vede, judetul Teleorman;

16. Ioan Branga – Asociatia Crescătorilor de Albine din România, filiala Sibiu;

17. Cristian Becheru – Regia Natională a Pădurilor – Romsilva, Bucuresti;

18. Eugen Zorici – Asociatia Crescătorilor de Albine din România, filiala Bucuresti;

19. Dumitru Istrate – Asociatia “Stuparul Bănătean“, judetul Timis;

20. Mihail Cristea – Grup Producători “Prisaca“, Medgidia, judetul Constanta.

2. Alti membri pe filieră:

21. Cornel Iancu – Societatea Comercială “Atalanta International“ – S.R.L., Bucuresti;

22. Gelu Adrian Gheorghită – Cooperativa Agricolă “Apicom Dobrogea“, judetul Constanta;

23. Costin Bosneanu – Societatea Comercială “Adelika“ – S.R.L., Ploiesti, judetul Prahova;

24. Traian Dobre – Societatea Comercială “Tremot Dobre si Fiii“ – S.R.L., Băicoi, judetul Prahova;

25. Silviu Ganea – Societatea Comercială “Fileomera“ – S.R.L., Făgăras, judetul Brasov;

26. Daniel Matache – Societatea Comercială “Apimond“ – S.A., Tărtăsesti, judetul Dâmbovita;

27. Constantin Popa – Societatea Comercială “Complexul Apicol“ – S.A., Bucuresti;

28. Ion Staicu – Societatea Comercială “Apimold“ – S.R.L., Bucuresti;

29. Sorin George Niculită – Societatea Comercială “Pro Apis“ – S.R.L., Bucuresti;

30. Cornel Georgescu – Societatea Comercială “Apicola Pastoral Georgescu“ – S.R.L., Bucuresti;

31. Vicentiu Găvănescu – Societatea Comercială “Medicorx-Pharma“, Alexandria, judetul Teleorman;

32. Daniel Enache – Societatea Comercială “Darom Com“ – S.R.L., Bucuresti;

33. Adrian Siceanu – Asociatia “Albinele fără frontiere“, Otopeni, judetul Ilfov;

34. Victor Mates – Societatea Comercială “Apis Prod“ – S.R.L., Blaj, judetul Alba;

35. Constantin Dobrescu – Societatea Comercială “Eurohonig“ – S.R.L., Făget, judetul Timis;

36. Ionut Florea – Societatea Comercială “Iomcoop“ – S.A., Sibiu, judetul Sibiu;

37. Cristian Bănică – Societatea Comercială “HoneyLand 2000“ – S.R.L., Câmpulung, judetul Arges;

38. Vitalii Moraru – Societatea Comercială “Golden Nectar România“ – S.R.L., Alesd, judetul Bihor;

39. Dorian Petrică Popa – Societatea Comercială “Romaust“ – S.R.L., Rapoltu Mare, judetul Hunedoara;

40. Petre Moraru – Societatea Comercială “ICDA“ – S.A., Bucuresti.

3. Autorităti:

41. un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

42. un reprezentant al Ministerului Economiei si Comertului;

43. un reprezentant al Consiliului Concurentei.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind înfiintarea unor centre regionale de mucoviscidoză

 

Având în vedere Adresa coordonatorului subprogramului de mucoviscidoză si a presedintelui Asociatiei Române de Mucoviscidoză, înregistrată cu nr. EN/4.064/2006, si Referatul Directiei generale asistentă medicală, structuri sanitare si salarizare nr. EN/4.064/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Centrul pentru depistarea si combaterea mucoviscidozei, care functionează în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Timisoara, se declară Centru National de Mucoviscidoză.

(2) Centrul National de Mucoviscidoză este o structură functională care are rolul de a coordona întreaga activitate de profil din tară prin centrele regionale. La nivelul Centrului National de Mucoviscidoză se va întocmi Registrul national pentru mucoviscidoză.

(3) Centrul National de Mucoviscidoză va monitoriza si va raporta Ministerului Sănătătii si Centrului de Calcul si Statistică Sanitară evolutia indicatorilor specifici stabiliti de către coordonatorul centrului, privind această afectiune.

Art. 2. – (1) Se aprobă înfiintarea centrelor regionale de mucoviscidoză si judetele arondate acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centrele regionale de mucoviscidoză sunt structuri functionale care îsi vor desfăsura activitatea la nivelul spitalelor nominalizate, cu personalul existent care are preocupări în acest domeniu, conform anexei la prezentul ordin.

(3) Centrele regionale de mucoviscidoză vor monitoriza si vor raporta trimestrial, pe fisa de înregistrare transmisă de Centrul National de Mucoviscidoză, evolutia indicatorilor specifici acestei boli din teritoriul judetelor arondate la Centrul National de Mucoviscidoză.

(4) Judetele arondate centrelor regionale îsi vor desemna un specialist implicat în problema mucoviscidozei (din spital sau ambulatoriu), care să colaboreze cu centrul regional, acesta fiind coordonatorul de profil pe judet.

Coordonatorul de profil pe judet va lua legătura cu toate unitătile implicate în această patologie din judet, solicitând datele necesare trimestrial, pentru a putea fi raportate centrului regional si centralizare ulterior la Centrul National de Mucoviscidoză.

Art. 3. – Functionarea Centrului National de Mucoviscidoză si a centrelor regionale de mucoviscidoză va fi asigurată din resursele financiare ale unitătilor sanitare în structura cărora sunt organizate, din alocarea unor fonduri de la Programul national de sănătate nr. 3, precum si din alte surse financiare, potrivit legii.

Art. 4. – Directiile din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si unitătile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. – În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, Centrul National de Mucoviscidoză va elabora normele tehnice si atributiile specifice proprii si ale centrelor regionale, pe care le va trimite Ministerului Sănătătii pentru a fi transmise în teritoriu.

Art. 6. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 247.

 

ANEXĂ

 

CENTRELE REGIONALE DE MUCOVISCIDOZĂ SI JUDETELE ARONDATE

 

1. Centrul Regional Mures – organizat în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures Judete arondate: Brasov, Covasna, Harghita, Mures

2. Centrul Regional Bucuresti – organizat în structura Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. Dr. Alfred Rusescu“ Bucuresti Judete arondate: Arges, Buzău, Călărasi, Giurgiu, Dâmbovita, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman

3. Centrul Regional Constanta – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgentă Constanta Judete arondate: Brăila, Constanta, Galati, Tulcea

4. Centrul Regional Dolj – organizat în structura Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Craiova Judete arondate: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Vâlcea

5. Centrul Regional Cluj – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca Judete arondate: Cluj, Alba, Bistrita-Năsăud, Maramures, Sălaj, Satu Mare, Sibiu

6. Centrul Regional Iasi – organizat în structura Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii “Sfânta Maria“ Iasi Judete arondate: Iasi, Bacău, Botosani, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea

7. Judetele Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara sunt arondate Centrului National de Mucoviscidoză, care îndeplineste si rolul de centru regional pentru acestea.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere dispozitiile art. 43–47 si ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 323/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 9 martie 2006.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea concursului de promovare a judecătorilor si procurorilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Promovarea judecătorilor si procurorilor în functii de executie, efectivă sau pe loc, la tribunale, tribunale specializate, curti de apel, parchetele de pe lângă aceste instante, precum si la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie se face numai prin concurs, organizat la nivel national, în limita posturilor vacante existente, respectiv a numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii pentru promovarea pe loc.

Art. 2. – Concursul de promovare în functii de executie se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performantelor profesionale ale judecătorilor si procurorilor.

Art. 3. – Concursul de promovare prevăzut la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.

Art. 4. – (1) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste pentru fiecare concurs de promovare în functii de executie numărul de posturi pentru care acesta se organizează.

Posturile se stabilesc distinct pentru promovare efectivă si, respectiv, pentru promovare pe loc, pentru fiecare instantă si parchet si, la nivelul curtilor de apel, pentru fiecare sectie.

(2) Promovarea judecătorilor si procurorilor în functii de executie, efectivă sau pe loc, se face în gradul imediat superior celui pe care îl detine judecătorul ori procurorul, până la nivelul curtii de apel, pentru judecători, respectiv până la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, pentru procurori.

(3) Judecătorii si procurorii pot candida pentru promovare efectivă, cu respectarea dispozitiilor alin. (2), la oricare dintre instantele si, respectiv, parchetele pentru care s-au stabilit posturi vacante, indiferent de instanta sau de parchetul la care functionează.

 

CAPITOLUL II

Conditii pentru înscrierea la concurs

 

Art. 5. – Pot participa la concursul de promovare în functii de executie vacante sau pe loc judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditiile minime de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul îfoarte bine“ si nu au fost sanctionati disciplinar în ultimii 3 ani.

Art. 6. – (1) Data si locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, modul de desfăsurare a concursului, calendarul de desfăsurare, precum si tematica si bibliografia de concurs se aprobă prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii si a Directiei resurse umane si organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz, si se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În acelasi termen, aceste date se comunică tuturor curtilor de apel si parchetelor de pe lângă acestea, care le vor transmite de îndată instantelor si parchetelor din circumscriptia lor pentru a fi afisate la sediile acestora si aduse la cunostintă tuturor judecătorilor si procurorilor.

(2) Data si locul organizării concursului, posturile stabilite pentru concurs, precum si modul de desfăsurare a concursului se publică si în 3 cotidiene centrale, în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Cu cel putin 45 de zile înainte de data concursului, cei interesati pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se mentionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instanta ori parchetul la care se solicită promovarea, specializarea si, pentru promovarea la curtile de apel, sectia pentru care optează.

(4) Fiecare candidat poate formula o singură optiune cu privire la felul promovării, instanta ori parchetul la care solicită promovarea, respectiv sectia pentru care optează în cazul promovării la curtile de apel, precum si specializarea pentru care optează, în vederea stabilirii materiilor de examen.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea concursului

 

SECTIUNEA 1

Comisiile de concurs

 

Art. 7. – (1) Comisia de organizare a concursului si comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor sunt numite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Directiei resurse umane si organizare si a Institutului National al Magistraturii, după caz.

(2) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au sotul sau sotia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidatilor. Toti membrii comisiilor completează declaratii în acest sens. Dacă incompatibilitatea se iveste ulterior desemnării membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligatia să se retragă si să comunice de îndată această situatie presedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.

Art. 8. – Comisia de organizare a concursului se compune din:

• presedinte: secretarul general ori secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii sau directorul Directiei resurse umane si organizare;

• vicepresedinti: directorii Institutului National al Magistraturii sau directorii Directiei resurse umane si organizare;

• membri: directori, sefi de servicii, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experti ai Institutului National al Magistraturii, functionari publici si personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.

Art. 9. – Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atributii:

1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmeste listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidati a conditiilor legale de participare la concurs, întocmeste si afisează lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale de participare la concurs si afisează lista finală a candidatilor;

2. controlează si îndrumă actiunile privind organizarea si desfăsurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea si, după caz, închirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul desfăsurării concursului si a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare, asigurarea cheltuielilor de cazare si masă pentru membrii comisiilor;

3. asigură paza subiectelor si a lucrărilor scrise la sediul său si în timpul transportului acestora, precum si păstrarea ordinii publice la centrele de concurs si de evaluare;

4. asigură confectionarea stampilelor-tip pentru concurs, numerotate;

5. instruieste, cu 24–48 de ore înaintea datei concursului, persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, respectiv responsabilii de sală si supraveghetorii, numite prin hotărâre a presedintelui comisiei;

6. repartizează candidatii pe săli pentru probele scrise, în ordine alfabetică, si dispune afisarea listelor pe usile sălilor în care se desfăsoară probele, precum si publicarea acestora pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu cel putin 24 de ore înainte de sustinerea probelor scrise;

7. preia de la comisiile de elaborare a subiectelor subiectele pentru probele scrise si baremele de evaluare si notare, pe discipline de concurs, în plicuri distincte, închise si sigilate;

8. păstrează în conditii de deplină sigurantă subiectele si baremele de evaluare si notare;

9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, imediat după extragerea variantei de concurs, în functie de numărul candidatilor, sigilând apoi plicurile care contin necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

10. distribuie candidatilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;

11. afisează baremele de evaluare si notare la centrele de concurs, cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise, si asigură publicarea acestora, precum si a subiectelor de concurs pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

12. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare si răspunde de securitatea acestora;

13. predă comisiilor de corectare, în ziua desfăsurării concursului, lucrările scrise, precum si subiectele si baremele de evaluare si notare;

14. ia măsuri pentru ca în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea comisiile de corectare sau de solutionare a contestatiilor ori se desfăsoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;

15. primeste de la comisiile de corectare si de solutionare a contestatiilor lucrările scrise printr-un borderou în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor si disciplina de concurs, borderourile de notare si proceseleverbale cuprinzând deciziile acestor comisii;

16. asigură respectarea procedurii de evaluare si notare;

17. asigură transmiterea către curtile de apel, tribunale, judecătorii si către parchete, în vederea afisării, precum si publicarea simultană pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a listelor cu rezultatele concursului;

18. calculează mediile generale si întocmeste listele finale;

19. analizează desfăsurarea si rezultatele concursului si prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;

20. informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la orice situatie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum si cu privire la orice situatie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;

21. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare si desfăsurare a concursului;

22. îndeplineste orice alte atributii necesare bunei desfăsurări a concursului.

Art. 10. – (1) Presedintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atributiilor prevăzute la art. 9.

(2) În acest scop, presedintele comisiei de organizare a concursului stabileste fisa de atributii pentru vicepresedintii, membrii comisiei si pentru persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, precum si sarcinile ce revin curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor, respectiv parchetelor, în vederea bunei desfăsurări a concursului.

(3) Presedintii instantelor, precum si procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor răspund de ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea presedintelui comisiei de organizare a concursului.

Art. 11. – (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, distinct pentru judecători, respectiv procurori.

(2) Fiecare comisie pentru judecători este alcătuită din judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, judecători de la curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(3) Fiecare comisie pentru procurori este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(4) Pentru jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene, se numeste câte o comisie de elaborare a subiectelor, de corectare si, respectiv, de solutionare a contestatiilor, comune pentru judecători si procurori, din care fac parte judecători de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si formatori de la Institutul National al Magistraturii.

(5) În componenta comisiilor sunt numiti si membri supleanti.

(6) Numărul membrilor comisiilor se stabileste de Consiliul Superior al Magistraturii pentru fiecare concurs, în functie de numărul candidatilor si de materiile pentru care acestia au optat.

Art. 12. – (1) Comisiile de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor au un presedinte comun, membru al comisiei de elaborare a subiectelor. Presedintele veghează la respectarea regulilor enumerate la art. 13 pct. 1 si coordonează activitatea comisiilor.

Presedintele nu poate corecta lucrări si nici nu poate solutiona contestatii.

(2) Aceeasi persoană, cu exceptia presedintelui comisiilor, nu poate face parte din mai mult de o comisie.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consimtământului scris, exprimat anterior.

(4) Membrii comisiilor sunt numiti, de regulă, dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului National al Magistraturii si au urmat cursurile acestuia privind metodele si tehnicile de evaluare.

(5) Numirea membrilor comisiilor are loc cu cel putin 5 zile înaintea datei de desfăsurare a concursului.

(6) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare si de solutionare a contestatiilor, prin care se stabilesc modalitătile de plată si atributiile ce le revin, se încheie între acestia si un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.

(7) Declaratiile si contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului si se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

Art. 13. – Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atributii:

1. elaborarea subiectelor de concurs, cu respectarea următoarelor reguli:

a) să fie în concordantă cu tematica si bibliografia aprobate si publicate de Consiliul Superior al Magistraturii si de Institutul National al Magistraturii;

b) să evidentieze operatiile gândirii – analiză, sinteză, generalizare – în trăsături ale procesului de gândire, cum ar fi flexibilitatea, dimensiunea critică;

c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilităti de analiză, de sinteză si de generalizare din partea candidatilor;

d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător continutului tematicii si bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depăsească timpul alocat desfăsurării probei de concurs;

g) să anunte/să indice pentru fiecare subiect atât punctajul prevăzut în barem, cât si timpul recomandat pentru rezolvare;

h) să se evite, pe cât posibil, subiectele ce contin probleme controversate în doctrină si în practică sau, în cazul unor astfel de situatii, să se puncteze toate solutiile a căror corectitudine din punct de vedere legal poate fi argumentată logic si coerent;

i) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea solutiei alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalităti alternative de motivare a solutiei alese de candidat;

j) să se asigure unitatea de evaluare la nivel national;

2. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore înainte de desfăsurarea probelor scrise, a subiectelor si baremelor de evaluare si notare, pe discipline de concurs, în plicuri distincte, închise si sigilate;

3. elaborarea pentru probele scrise a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie;

4. predarea către comisiile de corectare, cel târziu la momentul începerii corectării lucrărilor, a ghidurilor de corectare.

Art. 14. – (1) Comisiile de corectare evaluează si notează lucrările conform baremelor de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.

(2) Comisia de corectare constituită pentru disciplina de concurs examinează, sub coordonarea presedintelui comisiilor, contestatiile la bareme si adoptă baremele definitive, care se publică pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Comisiile de solutionare a contestatiilor reevaluează lucrările ale căror note initiale au fost contestate si acordă note conform baremelor de evaluare si notare si ghidurilor de corectare.

(4) Instruirea corectorilor se efectuează de către presedintii comisiilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea concursului

 

Art. 15. – (1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs ale judecătorilor si procurorilor si verificarea îndeplinirii conditiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Cu cel putin 25 de zile înainte de data desfăsurării concursului, comisia de organizare a concursului întocmeste lista candidatilor care îndeplinesc conditiile legale de participare la concurs si o transmite în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor si ale parchetelor. Lista candidatilor se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

(3) Candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatii în termen de 48 de ore de la afisarea listelor prevăzute la alin. (2).

(4) Contestatiile se depun la sediile curtilor de apel, respectiv ale parchetelor de pe lângă curtile de apel, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si se înaintează de îndată, pe fax, comisiei de organizare a concursului.

(5) Contestatiile vor fi solutionate de Sectia pentru judecători, respectiv Sectia pentru procurori, a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Hotărârile prevăzute la alin. (5) pot fi atacate la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare.

(7) Comisia de organizare a concursului întocmeste, de îndată după pronuntarea hotărârii Plenului, lista finală a candidatilor care îndeplinesc conditiile de participare la concurs, care se afisează la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si la sediile parchetelor si se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

Art. 16. – (1) Concursul constă în sustinerea unor probe scrise cu caracter teoretic si practic.

(2) Probele scrise cu caracter teoretic si practic se sustin la una dintre următoarele materii, în functie de specializarea pentru care optează judecătorul sau procurorul: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, drept procesual civil sau drept procesual penal, precum si, indiferent de specializare, jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

Art. 17. – (1) Probele scrise constau în:

a) subiecte cu caracter teoretic si practic din materia de specialitate;

b) subiecte cu caracter teoretic si practic din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal;

c) subiecte privind jurisprudenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie si jurisprudenta Curtii Constitutionale;

d) subiecte privind jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene.

(2) Pe durata desfăsurării concursului este permisă consultarea legislatiei indicate în tematică si bibliografie.

Art. 18. – (1) Cu 24 de ore înainte de desfăsurarea probelor scrise, comisiile de elaborare a subiectelor stabilesc câte 3 variante de subiecte pentru fiecare materie.

(2) Subiectele si baremele de evaluare si notare, pe discipline de concurs, se predau în plicuri distincte, închise si sigilate, de comisiile de elaborare a subiectelor către comisia de organizare a concursului, cu cel putin 12 ore înainte de data si ora sustinerii probelor scrise. Plicurile se deschid în ziua concursului, în prezenta reprezentantilor candidatilor, după expirarea termenului de acces în sălile de concurs.

Art. 19. – (1) Cu cel putin 24 de ore înainte de probele scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidatii pe săli, în ordine alfabetică, si dispune publicarea listelor candidatilor pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si afisarea acestora pe usile sălilor în care se desfăsoară probele scrise.

(2) Accesul candidatilor în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod exceptional, pot fi admisi candidati în sală si cu mai putin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu si după deschiderea plicului cu subiecte.

(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunostinta candidatilor modul de desfăsurare a probelor si modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.

Art. 20. – (1) Se interzice candidatilor să detină asupra lor pe timpul desfăsurării probelor scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si orice mijloc electronic de comunicare. Candidatii pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este mentionată explicit în tematica si bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

(2) Candidatii se asază în ordine alfabetică, conform listelor afisate. Candidatii primesc teze de concurs tipizate pe care îsi scriu cu majuscule numele si prenumele si completează citet celelalte date de pe coltul paginii ce urmează să fie lipit, precum si coli obisnuite pentru ciorne, marcate cu stampila Consiliului Superior al Magistraturii.

(3) Coltul tezei de concurs tipizate se lipeste si se stampilează la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidatilor si completarea corectă a tututor datelor prevăzute si după ce responsabilii de sală semnează în interiorul portiunii din pagină care urmează să fie sigilată.

(4) Înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.

(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă si încălcarea dispozitiilor alin. (1) si (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele constatate si măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mentiunea îfraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului si candidatului respectiv.

Art. 21. – (1) Prin tragere la sorti un reprezentant al candidatilor alege varianta de subiecte, pentru fiecare materie, dintre cele 3 variante stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor.

(2) După extragerea variantei de subiecte, presedintele comisiei de organizare a concursului si persoana care a efectuat extragerea semnează pe versoul plicului ce contine varianta extrasă.

(3) Subiectele se multiplică în număr egal cu numărul candidatilor, după care se introduc în plicuri care se sigilează si se distribuie în săli. Comisia de organizare a concursului ia toate măsurile pentru a pregăti în mod corespunzător multiplicarea subiectelor.

(4) Nici un membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs si nu poate comunica în exterior continutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(5) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la presedinte, vicepresedinte sau un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid si distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.

(6) Pe parcursul desfăsurării probelor scrise membrii comisiei de organizare a concursului si supraveghetorii de săli nu pot da candidatilor indicatii referitoare la rezolvarea subiectelor si nu pot aduce modificări ale subiectelor sau baremelor. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

(7) Punctajul acordat si timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor, se transmit candidatilor odată cu subiectele, iar baremele de evaluare si notare se afisează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afisare candidatii pot face contestatii la bareme, care se solutionează în 24 de ore potrivit art. 14 alin. (2).

Baremele definitive stabilite în urma solutionării contestatiilor se publică de îndată pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.

Art. 22. – (1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra în sală si nici un candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă si semnează de predarea acesteia.

Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine probele scrise.

(2) În cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însotit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.

(3) Timpul destinat elaborării lucrării scrise, stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor, se socoteste din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

(4) Pentru elaborarea lucrării scrise candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se foloseste altă hârtie decât cea distribuită candidatilor de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.

(5) Candidatii care doresc să corecteze o greseală taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidati, din diferite motive, cum ar fi corectări numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semne de recunoastere, doresc să îsi transcrie lucrarea, fără să depăsească timpul stabilit, acestia primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite initial se anulează pe loc de către supraveghetori, mentionându-se pe ele “anulat“, se semnează de cei 2 supraveghetori si se păstrează în conditiile stabilite pentru documentele de concurs.

(6) Fiecare candidat primeste atâtea teze de concurs tipizate si atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.

Art. 23. – (1) Pe măsură ce îsi încheie lucrările candidatii le predau supraveghetorilor.

(2) La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depăsirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidati rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(3) La predarea lucrărilor supraveghetorii barează spatiile nescrise, verifică numărul de pagini si îl trec în procesele-verbale de predare-primire de sală, pe care le semnează candidatii, precum si în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

(4) Pentru fiecare sală se întocmeste un proces-verbal.

(5) Ciornele si lucrările anulate se strâng separat si se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.

(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, presedintelui si unui membru al comisiei de organizare a concursului.

Art. 24. – (1) La încheierea sustinerii probelor scrise, toate lucrările scrise se predau spre a fi evaluate presedintelui comisiilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, de către presedintele comisiei de organizare a concursului.

(2) Evaluarea si notarea lucrărilor scrise se efectuează de cel putin 2 corectori. Fiecare lucrare se corectează si se apreciază de fiecare corector, separat, cu note de la 10 la 0, cu două zecimale, respectându-se baremele de evaluare si notare si ghidurile de corectare stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor sau modificate în conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. (7). Corectarea si notarea pe baza baremului se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de acestia pe fiecare pagină.

(3) Nota lucrărilor care au primit, în urma corectărilor succesive, notări între 0 si 1 va fi 1.

(4) După încheierea corectării si notării de către toti corectorii, borderourile de notare întocmite si semnate de fiecare corector sunt predate cu proces-verbal comisiei de oganizare a concursului, odată cu lucrările evaluate.

(5) În cazul în care se constată o diferentă mai mare de 1 punct între notele corectorilor, nota finală se stabileste de o comisie formată din acestia si un arbitru desemnat de către presedintele comisiilor prin tragere la sorti dintre ceilalti corectori. Nota dată la reevaluare se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnăturile tuturor membrilor comisiei de reevaluare, si se scrie pe lucrare, cu cerneală neagră, în rubrica specială a foii de concurs, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului.

(6) După ce presedintele comisiilor se asigură că între notele acordate de corectori nu este o diferentă mai mare de 1 punct, el verifică media finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire. Notele finale se scriu pe fiecare lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului.

Art. 25. – (1) După ce toate lucrările scrise au fost corectate si notate, iar notele au fost scrise pe lucrări, acestea se deschid în prezenta presedintelui comisiei de organizare a concursului, iar notele finale se înregistrează imediat în borderourile de concurs.

(2) Borderourile de concurs, completate cu notele de la fiecare dintre probele de concurs mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a)–d) si media generală a acestora, se trimit în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si ale parchetelor si se publică simultan, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, de către comisia de organizare a concursului.

Art. 26. – (1) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

(2) Cererile candidatilor care contestă notele obtinute la evaluarea initială se depun la sediile curtilor de apel, respectiv parchetelor de pe lângă acestea, ori, după caz, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor, si se trimit de îndată, pe fax, comisiei de organizare a concursului.

(3) În vederea solutionării contestatiilor, lucrările scrise se renumerotează si se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.

(4) Lucrările se predau comisiilor de solutionare a contestatiilor, însotite de borderourile de notare si de un borderou de predare-primire în care se mentionează numărul de ordine al lucrărilor si disciplina de concurs.

Art. 27. – (1) Fiecare lucrare a cărei notă initială a fost contestată se recorectează de 2 membri ai comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) În cazul în care se constată o diferentă mai mare de 1 punct între notele acordate de cei 2 corectori sau dacă diferenta dintre media stabilită de comisia de corectare si cea stabilită de comisia de solutionare a contestatiilor este mai mare de 1,5 puncte, nota finală se stabileste de o comisie formată din cei 2 corectori si un arbitru desemnat dintre ceilalti corectori prin tragere la sorti de către presedintele comisiilor.

(3) Nota obtinută în urma admiterii contestatiei se scrie pe lucrare, în rubrica specială a foii de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului.

(4) Nota acordată de comisia de solutionare a contestatiilor este definitivă si nu poate fi mai mică decât nota contestată.

(5) După primirea rezultatelor de la comisiile de solutionare a contestatiilor, comisia de organizare a concursului recalculează, după caz, mediile generale ale candidatilor.

Art. 28. – (1) În urma calculării mediilor generale ale candidatilor, comisia de organizare a concursului întocmeste listele finale.

(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si se transmit în vederea afisării la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si ale parchetelor.

Art. 29. – Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obtină cel putin media generală 7 si nu mai putin de 5 la fiecare dintre probele de concurs mentionate la art. 17 alin. (1) lit. a)–d).

Art. 30. – (1) Rezultatele finale se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor si a procurorilor declarati admisi.

(3) Promovarea în functii de executie vacante sau pe loc a candidatilor declarati admisi la concurs se face în ordinea mediilor obtinute, în limita numărului de posturi aprobate.

(4) Promovarea efectivă se face în raport de optiunea candidatului, cu respectarea dispozitiilor alin. (3).

Art. 31. – La medii egale au prioritate, în următoarea ordine: candidatii care au titlul stiintific de doctor în drept, cei care au calitatea de doctorand, care au vechime mai mare în functia de judecător sau de procuror, candidatii care au absolvit cursuri de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori candidatii care au activitate publicistică în specialitate.

Art. 32. – (1) Judecătorii si procurorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 29, dar care, ca urmare a lipsei posturilor vacante, nu au fost promovati pot fi numiti în posturile ce se vacantează la instantele si parchetele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului.

(2) Dispozitiile art. 30 alin. (3) si ale art. 31 se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 33. – Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 101 si următoarele din Codul de procedură civilă.

Art. 34. – (1) Pentru cazurile în care în prezentul regulament se prevede afisarea la sediile curtilor de apel, tribunalelor si judecătoriilor si ale parchetelor, anuntul respectiv se afisează de îndată pe sau lângă usa de intrare a instantei sau parchetului.

(2) Presedintii instantelor, precum si procurorii generali sau, după caz, prim-procurorii parchetelor transmit documentele primului-grefier sau, după caz, grefierului-sef ori grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afisate, indicând perioada pentru care vor fi afisate. În momentul afisării, precum si al retragerii documentului, grefierul notează ora si data afisării sau a retragerii pe document, sub semnătura sa, transmitând de îndată documentul retras presedintelui sau procurorului general ori, după caz, prim-procurorului.

Art. 35. – (1) Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Directiei resurse umane si organizare.

(2) Lucrările de concurs se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidatilor.

(3) Originalele documentelor în privinta cărora prezentul regulament dispune că se înaintează prin fax către Directia resurse umane si organizare se transmit în cel mai scurt timp de către curtile de apel, tribunale si judecătorii si de către parchete, prin grija presedintilor instantelor si a procurorilor generali sau, după caz, a prim-procurorilor parchetelor, si se arhivează la mapele de concurs.

Art. 36. – Dispozitiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor si procurorilor militari.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005

 

În temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia României, republicată, si al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consililul Superior al Magistraturii, republicată,

având în vedere prevederile art. 17 si ale art. 94 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările si completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăste:

Articol unic. – Regulamentul de organizare si functionare a Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 31 martie 2005, se completează după cum urmează:

– După articolul 57 se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, intitulat “Ocuparea posturilor de personal contractual“, cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VIII1

Ocuparea posturilor de personal contractual

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 571. – Ocuparea posturilor de personal contractual în cadrul Scolii Nationale de Grefieri se realizează prin concurs sau examen organizat de această institutie.

Art. 572. – (1) Poate ocupa un post de personal contractual în cadrul Scolii Nationale de Grefieri persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român cu domiciliul în România si are capacitate deplină de exercitiu;

b) are studii ce corespund functiei;

c) nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei;

e) a promovat concursul sau examenul organizat potrivit prezentului regulament.

(2) Angajarea pe posturi de personal contractual a persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispozitiilor Codului muncii si ale prezentului regulament.

Art. 573. – (1) Pentru înscrierea la concurs sau examen candidatii vor prezenta:

a) cerere-tip;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de nastere si de pe certificatul de căsătorie;

d) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) curriculum vitae;

h) copie de pe carnetul de muncă;

i) două fotografii tip buletin.

(2) Candidatii vor depune si o recomandare de la ultimul loc de muncă privind profilul profesional si moral.

Candidatii care nu au mai fost angajati anterior vor depune o recomandare de la ultima institutie de învătământ absolvită.

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea concursului sau examenului

Art. 574. – (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea unei probe scrise de verificare a cunostintelor teoretice sau a unei probe practice, precum si a unui interviu.

(2) Materiile de concurs sau examen, tematica si bibliografia se propun de sefii compartimentelor în care se află postul vacant si se înaintează Biroului resurse umane, care le supune spre aprobare directorului Scolii Nationale de Grefieri.

(3) Data si locul sustinerii concursului sau examenului, numărul posturilor vacante si termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs sau examen se aprobă de către directorul Scolii Nationale de Grefieri si se aduc la cunostintă celor interesati prin afisare la sediul scolii, prin intermediul mass-media si prin publicarea pe pagina de Internet a Scolii Nationale de Grefieri cu cel putin 30 de zile înainte de data concursului sau examenului.

(4) Cererile pentru înscrierea la concurs sau examen se adresează directorului Scolii Nationale de Grefieri si se depun cu cel putin 5 zile înainte de data concursului sau examenului la secretariatul scolii.

Art. 575. – (1) Pentru fiecare probă de concurs sau examen, în functie de numărul candidatilor, prin decizie a directorului Scolii Nationale de Grefieri, se numesc comisiile de verificare a cunostintelor teoretice, practice si de interviu, precum si comisiile de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de verificare a cunostintelor teoretice, practice si de interviu este alcătuită din 3 membri si efectuează activităti de elaborare a subiectelor si baremelor, de corectare a lucrărilor si de intervievare a candidatilor.

(3) Subiectele probei de verificare a cunostintelor teoretice se întocmesc, cu o zi înainte de data desfăsurării concursului sau examenului, în 3 variante de subiecte pentru fiecare materie de concurs sau examen, care vor fi puse în plicuri separate si sigilate.

(4) Cele 3 plicuri sigilate vor fi prezentate de un delegat al comisiei de examinare, în ziua concursului sau examenului, în sala în care acesta se desfăsoară.

(5) Un reprezentant al candidatilor va proceda la tragerea la sorti a plicului cu subiecte, care va fi desigilat si prezentat de delegatul comisiei de examinare. Delegatul comisiei de examinare comunică subiectele, ora de începere si ora de încheiere a concursului sau examenului.

Art. 576. – (1) Lucrarea scrisă la fiecare dintre materiile de concurs sau examen se notează cu note de la 1 la 10.

(2) Nota lucrării scrise de verificare a cunostintelor teoretice este media aritmetică a notelor obtinute la fiecare dintre materiile de concurs.

Art. 577. – Pentru a fi declarati admisi la proba scrisă de verificare a cunostintelor teoretice candidatii trebuie să obtină cel putin media 6.

Art. 578. – (1) Candidatii nemultumiti de notele acordate la proba de verificare a cunostintelor teoretice pot depune contestatie la Biroul resurse umane din cadrul Scolii Nationale de Grefieri, în termen de 48 de ore de la data afisării rezultatelor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită din 3 membri.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor va comunica rezultatele în urma recorectării lucrărilor, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).

(4) Notele finale ale candidatilor vor fi communicate Biroului resurse umane din cadrul Scolii Nationale de Grefieri, în vederea afisării acestora la sediul institutiei si pe pagina de Internet, după expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 579. – Pentru posturile ce presupun desfăsurarea unei activităti de secretariat, administrativă, de gospodărire, de întretinere-reparatii si de deservire, concursul sau examenul va consta într-o probă practică si un interviu.

Art. 5710. – (1) În urma sustinerii probei practice candidatul va fi declarat admis sau respins.

(2) Criteriile de evaluare a candidatilor la proba practică se stabilesc de comisia de examinare, în functie de natura posturilor vacante scoase la concurs sau examen.

(3) Nu se admit contestatii cu privire la rezultatele obtinute la proba practică.

Art. 5711. – (1) Candidatii care au fost declarati admisi la proba de verificare a cunostintelor teoretice sau, după caz, la proba practică vor sustine interviul.

(2) Interviul se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(3) Nota finală la proba orală o reprezintă media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare.

(4) Nu se admit contestatii cu privire la notele obtinute la interviu.

Art. 5712. – (1) Media generală de promovare a concursului sau examenului este de cel putin 6.

(2) Media generală a concursului sau examenului este media aritmetică a notelor obtinute la proba scrisă de verificare a cunostintelor teoretice, respectiv la proba practică si la proba orală.

Art. 5713. – Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este stabilit de comisia de verificare a cunostintelor teoretice, în functie de complexitatea subiectelor, fără a depăsi 3 ore.

SECTIUNEA a 3-a

Desfăsurarea concursului sau examenului

Art. 5714. – (1) Intrarea candidatilor în sălile de concurs sau examen se va face pe baza listei nominale întocmite pentru fiecare sală si a buletinului/cărtii de identitate. După verificarea identitătii, fiecare candidat va păstra pe bancă buletinul/cartea de identitate până la predarea lucrării scrise. Pe lista nominală se va mentiona prezenta pentru fiecare candidat.

(2) Candidatii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

Art. 5715. – Înainte de a se dicta subiectele, candidatii înscriu numele, prenumele si judetul pe coltul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică stampila Scolii Nationale de Grefieri.

Art. 5716. – Pe toată durata desfăsurării probei scrise, în sălile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de verificare a cunostintelor teoretice si persoanele care supraveghează desfăsurarea probei scrise.

Art. 5717. – (1) În vederea elaborării lucrării scrise candidatii vor primi coli de hârtie având stampila Scolii Nationale de Grefieri.

(2) Pentru elaborarea lucrării scrise candidatii vor putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispozitie, în mod suplimentar, coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

Art. 5718. – (1) La expirarea timpului prevăzut la art. 5713, lucrările candidatilor vor fi strânse în ordinea predării lor, sub semnătura acestora si cu consemnarea într-un borderou a numărului de pagini pentru fiecare lucrare.

(2) Dacă examinarea se face în mai multe săli, se va întocmi un borderou pentru lucrările din fiecare sală.

(3) Borderoul de predare a lucrărilor si lucrările candidatilor vor fi predate comisiei de verificare a cunostintelor teoretice.

Art. 5719. – Pe toată durata desfăsurării probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice este interzisă părăsirea sălii de concurs sau examen de către candidati.

În cazuri exceptionale, părăsirea temporară a sălii de concurs sau examen se va putea face numai cu însotitor.

Art. 5720. – Orice fraudă dovedită se sanctionează cu eliminarea din concurs sau examen. În aceste cazuri se întocmeste un proces-verbal, iar lucrarea se anulează cu mentiunea «fraudă».

Art. 5721. – (1) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data finalizării concursului sau examenului, comisiile de examinare vor preda întregul material de concurs Biroului resurse umane, care va redacta deciziile de încadrare pentru candidatii declarati admisi.

(2) Repartizarea candidatilor declarati admisi la concurs sau examen se face în ordinea descrescătoare a mediilor obtinute, în limita posturilor vacante pentru care s-a organizat concursul sau examenul.

Art. 5722. – Lucrările scrise si procesele-verbale privind rezultatele concursului sau examenului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi, cărora li s-a emis decizie de încadrare.

Art. 5723. – Dosarele de concurs sau examen, lucrările scrise si celelalte documente întocmite pentru concurs sau examen se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatorului arhivistic.“

 

Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

Iulian Gîlcă

 

Bucuresti, 9 martie 2006.

Nr. 209.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A., cu sediul în municipiul Galati, str. A. I. Cuza nr. 19, judetul Galati, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J17/901/15.10.2002, cod unic de înregistrare 14942415, reprezentată legal de doamna Mirela Grosu, în calitate de director general,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “Roasig Broker“ – S.A. avea obligatia să îsi majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage Autorizatia de functionare nr. 2.866 din 28 noiembrie 2002 a Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A., cu sediul în municipiul Galati, str. A.I. Cuza nr. 19, judetul Galati, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J17/901/15.10.2002, cod unic de înregistrare 14942415, reprezentată legal de doamna Mirela Grosu, în calitate de director general.

Art. 2. – Societătii Comerciale “Roasig Broker“ – S.A. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “Roasig Broker“ – S.A. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării ei societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.236.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Focsani, Str. Teiului nr. 2, bl. G2B, ap. 4, parter, judetul Vrancea, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J39/212/26.03.2003, cod unic de înregistrare 15319734, reprezentată legal de domnul Ilie Zanfirescu, în calitate de director executiv,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L. avea obligatia să îsi majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L.

Pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.834 din 15 aprilie 2003 a Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L., cu sediul în Focsani, Str. Teiului nr. 2, bl. G2B, ap. 4, parter, judetul Vrancea, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J39/212/26.03.2003, cod unic de înregistrare 15319734, reprezentată legal de domnul Ilie Zanfirescu, în calitate de director executiv.

Art. 2. – Societătii Comerciale “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asiguratori, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială “UNIVERSAL Broker Asigurări“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării ei societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.238.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 7, bl. C7, sc. II, ap. 18, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J12/741/21.03.2003, cod unic de înregistrare 15309781, reprezentată legal de domnul Gherman Cristian Oliver, în calitate de director,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si  completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “LIDER ASIG“ – S.R.L. avea obligatia să  îsi majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei  de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L., pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia de functionare nr. 3.835 din 16 aprilie 2003 a Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Gorunului nr. 7, bl. C7, sc. II, ap. 18, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 12/741/21.03.2003, cod unic de înregistrare 15309781, reprezentată legal de domnul Gherman Cristian Oliver, în calitate de director.

Art. 2. – Societătii Comerciale “LIDER ASIG“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei deciziii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “LIDER ASIG“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.239.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, bd. Stirbei Vodă nr. 17, Complex Ciuperca, judetul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 16/1578/24.10.2003, cod unic de înregistrare 15843070, reprezentată legal de doamna Salom Delia, în calitate de director executiv, avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L. avea obligatia să-si majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L., pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage autorizatia de functionare nr. 3.907 din 25 noiembrie 2003 a Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, bd. Stirbei Vodă nr. 17, Complex Ciuperca, judetul Dolj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 16/1578/24.10.2003, cod unic de înregistrare 15843070, reprezentată legal de doamna Salom Delia, în calitate de director executiv.

Art. 2. – Societătii Comerciale “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la date emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. – (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “OLTINVEST ASIGURĂRI“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.240.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală nr. 14045240 din 1 iulie 2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 9 februarie 2006, conform prevederilor art. 4 alin. (22)–(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. 124.211 din 26 ianuarie 2006, s-a hotărât retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj- Napoca, str. Traian nr. 9, ap. 8, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 12/1285/05.04.2004, cod unic de înregistrare 16313942, reprezentată legal de domnul Lombardo Marco, în calitate de administrator,

avându-se în vedere următoarele motive de drept si de fapt:

Conform art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare si/sau reasigurare trebuie să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare va fi actualizată prin norme adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Conform art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, ordin emis în aplicarea art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, brokerii de asigurare aveau obligatia ca până la data de 31 decembrie 2005 să aibă un capital social vărsat în formă bănească, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 25.000 lei (RON).

Fată de prevederile legale sus-mentionate, desi Societatea Comercială “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L. avea obligatia să-si majoreze capitalul social până la limita de 25.000 lei (RON), capitalul social înregistrat la oficiul registrului comertului la data de 31 decembrie 2005 era în cuantum de 15.000 lei (RON), deci sub limita minimă prevăzută de ordinul sus-mentionat.

Având în vedere faptul că până la termenul stabilit de dispozitiile legale, respectiv 31 decembrie 2005, brokerul de asigurare nu a depus dovada majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.121/2005, faptă ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. m2) si r) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât în sedinta din data de 9 februarie 2006 retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L., pentru aceste motive, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, în temeiul art. 4 alin. (1), al art. 8 alin. (2) lit. a) si al art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, emite următoarea decizie:

Art. 1. – În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (7) lit. a) coroborat cu art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se retrage Autorizatia de functionare nr. 3.890 din 6 iulie 2004 a Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 9, ap. 8, judetul Cluj, înregistrată la oficiul registrului comertului cu nr. J 12/1285/05.04.2004, cod unic de înregistrare 16313942, reprezentată legal de domnul Lombardo Marco, în calitate de administrator.

Art. 2. – Societătii Comerciale “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L. i se interzice, de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare în România, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor date în aplicarea acesteia.

Art. 3. – Brokerul de asigurare are obligatia să-si notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, la data emiterii prezentei decizii.

Art. 4. – Nerespectarea si/sau neîndeplinirea în mod corespunzător a dispozitiilor prezentei decizii atrag răspunderea civilă sau penală a persoanelor vinovate pentru prejudiciile cauzate intereselor legitime si drepturilor asiguratilor, potrivit legii.

Art. 5. (1) – Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “CLUJ Insurance Brokers“ – S.R.L. poate face plângere la curtea de apel, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată curtii de apel nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea deciziei emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 6. – Prezenta decizie îsi produce efecte la data comunicării sale societătii sanctionate, potrivit art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 22 februarie 2006.

Nr. 113.241.