MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 271         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 martie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

2. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

3. – Hotărâre privind constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan

 

4. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

5. – Hotărâre privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

6. – Hotărâre privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

12. – Hotărâre privind demisia unui secretar al Biroului permanent al Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. – Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

350. – Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “S.U.G.C.T.“ – S.A.

 

351. – Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Miniera Medgidia“ – S.A.

 

369. – Hotărâre privind aprobarea plătii unei contributii voluntare a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – România

 

370. – Hotărâre pentru aprobarea finantării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor privind traducerea unui volum de studii consacrate României

 

371. – Hotărâre privind numirea unui consul general

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componentei nominale a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Componenta nominală a Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 11 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică astfel: Domnul senator Corneliu Vadim Tudor, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este numit membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare, în locul devenit vacant ca urmare a decesului senatorului Liviu Doru Bindea.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Canada

 – doamna senator Moisuc Viorica Georgeta Pompilia, membră a Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Duca Viorel;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru

– domnul senator Petrescu Ilie, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, pe locul

devenit vacant prin decesul senatorului Bindea Liviu Doru;

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Finlanda

– domnul senator Ungheanu Mihai, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant prin decesul senatorului Bindea Liviu Doru;

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islanda

– domnul senator Ungheanu Mihai, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Duca Viorel;

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel

– domnul senator Găucan Constantin, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Duca Viorel;

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxembourg

– domnul senator Iorga Nicolae Marian, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant prin decesul senatorului Bindea Liviu Doru;

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

– domnul senator Dinescu Valentin, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Duca Viorel;

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică si Populară

– domnul senator Dinescu Valentin, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de secretar al Grupului parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant prin decesul senatorului Bindea Liviu Doru;

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă Egipt

– domnul senator Iorga Nicolae Marian, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste pe domnul senator Duca Viorel;

10. Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Maroc

– domnul senator Corodan Ioan, membru al Grupului parlamentar al P.R.M., este desemnat în calitate de membru al Grupului parlamentar de prietenie, pe locul devenit vacant prin decesul senatorului Bindea Liviu Doru;

11. Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia si Muntenegru

– doamna deputat Nedelcu Gabriela, membră a Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste, în calitate de vicepresedinte, pe domnul deputat Mazăre Alexandru;

12. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan

– domnul deputat Mazăre Alexandru, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., o înlocuieste pe doamna deputat Nedelcu Gabriela.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă constituirea si componenta nominală a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Turkmenistan, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

GRUPUL PARLAMENTAR DE PRIETENIE CU REPUBLICA TURKMENISTAN

 

Presedinte – Mănăstireanu Vladimir Alexandru, deputat, P.S.D.

Vicepresedinte – Prodan Tiberiu Aurelian, senator, Alianta D.A.

Secretar – Ciucă Liviu Bogdan, deputat, P.C.

Membri: Sandu-Capră Mihai, deputat, P.N.L.

Drăgus Radu-Cătălin, deputat, P.D.

Florescu Ion, senator, P.S.D.

Stiucă Alecsandru, deputat, P.S.D.

Corodan Ion, senator, P.R.M.

Király Andrei Gheorghe, deputat, U.D.M.R.

Diaconescu Renică, deputat, P.C.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2005 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2005, cu modificările ulterioare:

1. Domnul deputat Alexandru Mazăre, membru al Grupului parlamentar al P.S.D., îl înlocuieste pe domnul deputat Teodor Nitulescu;

2. Domnul senator Petru Niculae Iotcu, membru al Grupului parlamentar al Aliantei D.A. – P.N.L.–P.D., o înlocuieste pe doamna senator Maria Petre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară Euro-Mediteraneană

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se constituie Delegatia permanentă de observatori ai Parlamentului României la lucrările Adunării Parlamentare Euro-Mediteraneene, în următoarea componentă:

1. Viorel Arion, senator, Grupul parlamentar al Aliantei D.A. – P.N.L.–P.D.;

2. Daniela Popa, deputat, Grupul parlamentar al P.C.;

3. Alecsandru Stiucă, deputat, Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) si (6) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea politiei politice comuniste, cu modificările si completările ulterioare,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se numesc membri ai Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii următorii:

1. Petrescu Gh. Dragos;

2. Dumitrescu Constantin Grigore (Ticu);

3. Turianu Corneliu;

4. Lazea Dorin Dan;

5. Secasiu Claudiu-Octavian;

6. Dinescu Mircea;

7. Chiritescu Florian;

8. Ionescu Cazemir Benedict;

9. Tănase Laurentiu;

10. Buchet Constantin;

11. Csendes Ladislau-Antoniu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 23 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 23 martie 2006.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui secretar al Biroului permanent al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 29 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Senatul ia act de demisia domnului senator Antonie Iorgovan din functia de secretar al Biroului permanent al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 22 martie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 12.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Având în vedere faptul că executarea silită demarată de organele fiscale blochează activitatea unor operatori economici cu capital majoritar de stat, cu impact mare în economie, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. – La articolul 144 alineatul (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

“c1) pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri exceptionale, prin hotărâre a Guvernului;“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2005.

Nr. 22.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “S.U.G.C.T.“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “S.U.G.C.T.“ – S.A., cu sediul în municipiul Călărasi, str. Varianta Nord nr. 2, judetul Călărasi, în calitate de concesionar, pentru zăcământul de nisip si pietris în perimetrul Chiciu (albia minoră a Dunării, între km 374,5 si 376) din municipiul Călărasi, judetul Călărasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Istvan Jakab,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 350.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Miniera Medgidia“ – S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Miniera Medgidia“ – S.A., cu sediul în municipiul Medgidia, Str. Constantei nr. 10, judetul Constanta, în calitate de concesionar, a zăcămintelor de argilă caolinoasă în perimetrele Cuza Vodă din localitatea Cuza Vodă, fiibrinu din localitatea Mircea Vodă si Defcea din localitatea Mircea Vodă, precum si a zăcământului de calcar Celea Lac din localitatea Hârsova, judetul Constanta, prevăzute în anexele nr. 1–4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

p. Ministrul finantelor publice,

Istvan Jakab,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 16 martie 2006.

Nr. 351.


*) Anexele nr. 1–4 nu se publică, fiind clasificate, potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii unei contributii voluntare a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă plata unei contributii voluntare a României la Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – România, în valoare de 60.000 lei (RON), pentru sustinerea organizării evenimentelor publice dedicate marcării a 60 de ani de la crearea Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si a 50 de ani de la aderarea României la ONU.

Art. 2. – Suma necesară plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 369.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a cheltuielilor privind traducerea unui volum de studii consacrate României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Se aprobă finantarea cheltuielilor privind traducerea din limba română în limba germană a unui volum de studii consacrate României, în limita maximă a echivalentului în lei al sumei de 11.000 euro, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006 la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe“, titlul 20 “Bunuri si servicii“.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 370.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Domnul Marcel Alexandru se numeste în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Strasbourg, Republica Franceză.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 22 martie 2006.

Nr. 371.