MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 923         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.546. - Hotărāre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Constructia autostrăzii Bucuresti -Brasov, tronsonul Bucuresti -Ploiesti, pe teritoriul localitătilor Moara Vlăsiei, Sriagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgănesti, Rāfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănesti si Ploiesti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.211/325. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Constructia autostrăzii  Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgănesti, Rāfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănesti si Ploiesti”

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale,

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti, pe teritoriul localitătilor Moara Vlăsiei, Snagov, (Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgănesti, Rāfov, Dumbrava, Bsrceni, Bărcănesti si Ploiesti”, potrivit hărtii topografice prevăzute īn anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul romān prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate īn tabelul prevăzut īn anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national prevăzut la art. 1 suma globală estimată de 21.722 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului īn limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri, īntr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, īn vederea efectuării despăgubirilor īn cadrul procedurilor de expropriere, īn conditiile legii.

Art. 5. - (1) Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevăzut īn anexa nr. 2 se aduc la cunostintă publică prin afisare la sediul consiliilor locale implicate si vor rămāne afisate pānă la finalizarea procedurii de despăgubire, potrivit legii.

(2) Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat si īntr-un ziar local.

Art. 6. - Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, fără a afecta dispozitiile prezentei hotărāri, cu respectarea reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2006.

Nr. 1.546.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din Romānia - S.A. care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate public㠄Constructia autostrăzii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti- Ploiesti, pe teritoriul localitătilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghita, Drăgănesti, Rāfov, Dumbrava, Berceni, Bărcănesti si Ploiesti”

 

Most. = Mostenitorii lui

 

Nr. crt.

 

Judet

 

Unitate administrativ - teritorială

 

Nr. cadastral

 

Suprafata terenului

Suprafata constructiilor

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico - cadastrale

 

Suprafata rezultată din acte

Suprafata rezultata din măsurători

1

Prahova

Com.Bărcănesti

1408

5000

1,000

0

Nedelcu Marin Ion

2

Prahova

Com.Bărcănesti

1363

2500

15,031

0

Grigore Constantin

3

Prahova

Com.Bărcănesti

1364

5500

98,747

0

Chirită B. Chirită

4

Prahova

Com.Bărcănesti

1365

5000

167,140

0

Favel Ghe. Vasale

5

Prahova

Com.Bărcănesti

1366

2100

91,465

0

Moise Gh. Alexandrina

6

Prahova

Com.Bărcănesti

1404

700

33,099

0

Dudu V. Gheorghe II,

Mizileanu V. Elena,

Dudu V.Gheorghe I

7

Prahova

Com.Bărcănesti

1412

2600

136,831

0

Dudu V. Gheorghe

8

Prahova

Com.Bărcănesti

1409

5000

307,387

0

Dudu V. Gheorghe

9

Prahova

Com.Bărcănesti

1410

2700

202,240

0

Constantin A. Petre,

Constantin A. Marin,

Dănilă A. Eugenia,

Constantin A. Stefan

10

Prahova

Com.Bărcănesti

1046

4700

434,673

0

Dobre M Elena,

Ionită M. Maria,

Dragnea M. Ana

11

Prahova

Com.Bărcănesti

1413

4600

554,117

0

Dobre Dumitru

12

Prahova

Com.Bărcănesti

1405

2300

339,937

0

Onoiu I. Gheorghe

 

13

Prahova

Com.Bărcănesti

1414

13600

2210,753

0

Voicu Matei Maria

14

Prahova

Com.Bărcănesti

1415

5400

746,605

0

Neagu Gh. Dumitru

15

Prahova

Com.Bărcănesti

1416

7500

1486,200

0

Căpsună Gh. Ilie

16

Prahova

Com.Bărcănesti

1411

5000

727,422

0

Anastasescu Grigore

17

Prahova

Com.Bărcănesti

1407

3700

536,334

0

Moise A. Gheorghe

18

Prahova

Com.Bărcănesti

1152

3700

57,026

0

Nită C-tin Grigore

19

Prahova

Com.Bărcănesti

1153

3700

229,708

0

Nită C-tin Grigore

20

Prahova

Com.Bărcănesti

1302

2800

62,339

0

Most. Pană Gh. Iordache

21

Prahova

Com.Bărcănesti

1303

2800

212,837

0

Most. Pană Gh. Iordache

22

Prahova

Com.Bărcănesti

1154

5000

156,017

0

Most. Sandu Gh Ion

23

Prahova

Com.Bărcănesti

1184

5000

443,999

0

Most. Sandu Gh Ion

24

Prahova

Com.Bărcănesti

1300

2600

106,705

0

Ene Nicolae Niculina

25

Prahova

Com.Bărcănesti

1301

2600

265,217

0

Ene Nicolae Niculina

26

Prahova

Com.Bărcănesti

1296

2900

154,076

0

Mihăită F. Alexandru

27

Prahova

Com.Bărcănesti

1297

2900

327,726

0

Mihăită F. Alexandru

28

Prahova

Com.Bărcănesti

1185

4800

300,442

0

Mīndra Elena Nicolae

29

Prahova

Com.Bărcănesti

1187

4800

581,034

0

Mīhdra Elena Nicolae

30

Prahova

Com.Bărcănesti

1155

14900

1212,477

0

Marin Gh. Ioana

31

Prahova

Com.Bărcănesti

1078

14900

2293,068

0

Marin Gh. Ioana

32

Prahova

Com.Bărcănesti

1080

2400

209,773

0

Soare Mihai Alexandru,

Istrate Mihai Ana,

Soare Mihai Mihai,

Soare Mihai Ion,

33

Prahova

Com.Bărcănesti

1081

2400

416,657

0

Soare Mihai Alexandru,

Istrate Mihai Ana,

Soare Mihai Mihai,

Soare Mihai Ion,

34

Prahova

Com.Bărcănesti

1508

2200

109,088

0

Neagu Stefan

35

Prahova

Com.Bărcănesti

1507

2000

387,229

0

Didică C-tin Ion

36

Prahova

Com.Bărcănesti

1066

3500

302,452

0

Most Vasile C-tin Ion

37

Prahova

Com.Bărcănesti

1065

3500

598,924

0

Most. Vasile C-tin Ion

38

Prahova

Com.Bărcănesti

1151

2800

242,473

0

Didică C-tin Ion

39

Prahova

Com.Bărcănesti

1077

2800

477,030

0

Didică C-tin Ion

40

Prahova

Com.Bărcănesti

1318

9000

763,393

0

Ionită Ion Vasile,

Ionită Ion Dumitru,

Didică Ion Elena,

Ionită Niculae Maria

41

Prahova

Com.Bărcănesti

1319

9000

1558,597

0

Ionită Ion Vasile,

Ionită Ion Dumitru,

Didică lom Elena,

Ionită Niculae Maria

42

Prahova

Com.Bărcănesti

1075

6800

425,304

0

Neagu Stefan

43

Prahova

Com.Bărcănesti

1076

6800

1140,082

0

Neagu Stefan

44

Prahova

Com.Bărcănesti

1068

4300

206,373

0

Marcu Ghe. Elena

45

Prahova

Com.Bărcănesti

1067

4300

723,870

0

Marcu Ghe. Elena

46

Prahova

Com.Bărcănesti

1072

5000

175,587

0

Dorobantu Ghe. Vasile

47

Prahova

Com.Bărcănesti

1071

5000

838,791

0

Dorobantu Ghe. Vasile

48

Prahova

Com.Bărcănesti

1074

2500

420,661

0

Radu A. Dumitru

49

Prahova

Com.Bărcănesti

1073

2500

61,283

0

Radu A. Dumitru

50

Prahova

Com.Bărcănesti

1069

2500

418,234

0

Most. Radu M. Constantin

51

Prahova

Com.Bărcănesti

1070

2500

43,467

0

Most. Radu M. Constantin

 

52

Prahova

Com.Bărcănesti

1323

2500

411,972

0

Arsene Gh. Mihail

53

Prahova

Com.Bărcănesti

1322

2500

7,818

0

Arsene Gh. Mihail

54

Prahova

Com.Bărcănesti

1082

2500

399,417

0

Most. David M. Toma

55

Prahova

Com.Bărcănesti

1312

2600

394,291

0

Musat R. Bucur

56

Prahova

Com.Bărcănesti

1313

1400

230,921

0

Dorobantu Gheorghe

57

Prahova

Com.Bărcănesti

1290

7500

987,652

0

Most. Petre Valerica

58

Prahova

Com.Bărcănesti

1289

2500

345,282

.0

Ignatuc A.Tudor

59

Prahova

Com.Bărcănesti

1288

2300

251,422

0

Ignatuc A. Ion

60

Prahova

Com.Bărcănesti

1182

1800

203,616

0

Micu I. Niculae

61

Prahova

Com.Bărcănesti

1287

5000

527,165

0

Marin Constanta

62

Prahova

Com.Bărcănesti

1119

5200

519,343

0

Neagu Ghe. Ion

63

Prahova

Com.Bărcănesti

1316

2500

236,209

0

Chiricć Ion Ion

64

Prahova

Com.Bărcănesti

1314

2600

231,716

0

Stanciul. Ana

65

Prahova

Com.Bărcănesti

1118

2500

220,816

0

Nită C-tin Grigore

66

Prahova

Com.Bărcănesti

1510

2500

870,877

0

Vasile C-tin Ion

67

Prahova

Com.Bărcănesti

1285

5300

458,154

0

Moldoveanu Maria

68

Prahova

Com.Bărcănesti

1115

5000

433,435

0

Dobre Z. Virgil

69

Prahova

Com.Bărcănesti

1315

2400

210,471

.0

Radu Dumitru Maria

70

Prahova

Com.Bărcănesti

1311

4800

413,609

0

Dragomir Ion Maria

71

Prahova

Com.Bărcănesti

1291

2500

220,727

0

Constantin Gh. Dumitru

72

Prahova

Com.Bărcănesti

1284

2300

203,181

0

Most. Dodoc V. Alexandru

73

Prahova

Com.Bărcănesti

1158

2600

220,897

0

Serban Ghe. Ioan

74

Prahova

Com.Bărcănesti

1310

2400

214,183

0

Jivan L. Ioan

75

Prahova

Com.Bărcănesti

1304

6600

592,119

0

Stănescu V. Gheorghe

76

Prahova

Com.Bărcănesti

1298

2000

181,830

0

David D.Gheorghe,

David D. Ion,

David D. Nicolae,

Constantin D. Elena

77

Prahova

Com.Bărcănesti

1116

10800

967,666

0

Most. Bucur Vasilica

78

Prahova

Com.Bărcănesti

1540

3200

1885,470

0

Pīrvu Gh. Ion

79

Prahova

Com.Bărcănesti

1125

2300

208,981

0

Most. Stănescu Ghe. Stefan

80

Prahova

Com.Bărcănesti

1126

2300

210,170

0

Dumitru S. Valerica,

Nicolae I. Vasile

81

Prahova

Com.Bărcănesti

1305

4100

369,741

0

Tudor Nicolaie

82

Prahova

Com.Bărcănesti

1123

2200

201,451

0

Timofte Alexandra,

Oprea Vasile ,

Oprea Alexandru

83

Prahova

Com.Bărcănesti

1122

2500

225,701

0

Draghia Chirita Maria

84

Prahova

Com.Bărcănesti

1114

3800

336,891

0

Lăutaru Vasile,

Sandu Smaranda,

Sandu Petre

85

Prahova

Com.Bărcănesti

1120

4700

479,869

0

Mihai T. Alexandru

86

Prahova

Com.Bărcănesti

1324

5500

706,856

0

Dumitrache Alex. Marian,

Dumitrache Alex. Iulian-Daniel,

Dumitrache Ghe. Marieta

87

Prahova

Com.Bărcănesti

1299

2400

375,813

0

Miu Ion Vasile

88

Prahova

Com.Bărcănesti

1283

600

118,067

0

Ristici Constantin

89

Prahova

Com.Bărcănesti

1309

2500

371,190

0

Soare Pavel Valerica,

Soare S. Laurentia,

Manolache Sandu Aurel,

Manolache Sandu Vasile,

Manolache Sandu Dima,

Manolache Sandu Ion

90

Prahova

Com.Bărcănesti

1183

10000

1719,405

0

Vasile Ion,

Banu Maria,

Nedelcu Ana,

Vasile Elena,

Dan I. Costel,

Ion I. Elena

 

91

Prahova

Com.Bărcănesti

1189

9500

1665,121

0

Petre Dumitru Gheorghe

92

Prahova

Com.Bărcănesti

1186

3200

585,583

0

Nicolae I. Vasile,

Dumitru S. Valerica

93

Prahova

Com.Bărcănesti

1307

4100

762,092

0

Nicolae Costică Vasile,

Nicolae Constantin Ion,

Nicolae Tănase Nicolae,

Nicolae Costea Florea

94

Prahova

Com.Bărcănesti

1317

5000

974,158

0

Pīta Vasile Reta,

Popescu Vasile Marita,

Anghel Vasile Paul

95

Prahova

Com.Bărcănesti

1124

2400

506,313

0

Manolache S. Ion

96

Prahova

Com.Bărcănesti

1325

2200

468,602

0

Tufan Gh. Dumitru

97

Prahova

Com.Bărcănesti

1159

2300

501,802

0

Manea V. Stelian

98

Prahova

Com.Bărcănesti

1157

6200

1309,388

0

Ion V. Alexandru

99

Prahova

Com.Bărcănesti

1306

10000

1015,834

0

Manea Nicolae Vasile

100

Prahova

Com.Bărcănesti

1230

7200

1545,187

0

Dumitrache Niculae,

Dumitrache Georgeta

101

Prahova

Com.Bărcănesti

1013

5000

777,559

0

Filipescu Georgeta,

Dumitrache Elena Doina

102

Prahova

Com.Bărcănesti

1012

38000

12090,098

0

Lită Marin, Lită Gheorghe,

Most. Lită Ion,

Lită Constantin,

Lită Eugen,

Lită Nicolae

103

Prahova

Com.Bărcănesti

1011

10000

4095,393

0

Ionescu Constantin,

Zamfir Vasilica,

Niculită Constantin,

Ristea Elena

104

Prahova

Com.Bărcănesti

1010

10077

3680,225

0

Most. Enache Gheorghe,

Stefănescu Elena,

Constantin Vasile,

Popescu Valeria

105

Prahova

Com.Bărcănesti

1009

5000

1683,197

0

Most. Enache Gheorghe,

Stefănescu Elena,

Constantin Vasile,

Popescu Valeria

106

Prahova

Com.Bărcănesti

1008

10000

3212,757

0

Apostol Petre

107

Prahova

Com.Bărcănesti

1035

12500

4013,820

0

Marin Ioan

108

Prahova

Com.Bărcănesti

1051

13700

4401,605

0

Mihalache Elena,

Sandu Elisabeta,

Ionescu Constantin,

Ionescu Vasile

109

Prahova

Com.Bărcănesti

1036

9300

3042,835

0

Musat Elena,

Musat Minai,

Musat Constantin

110

Prahova

Com.Bărcănesti

1037

10000

3652,657

0

Neacsu Gheorghe

111

Prahova

Com.Bărcănesti

1038

32500

13361,863

0

Marin Ion,

Mavrodin Suzana

112

Prahova

Com.Bărcănesti

1039

32500

181,520

0

Marin Ion,

Mavrodin Suzana

113

Prahova

Com.Bărcănesti

1006

12500

2051,251

0

Chiru Gheorghe,

Chiru Alexandru,

Most. Chiru Dumitru,

Dumitrescu Ion

114

Prahova

Com.Bărcănesti

1007

12500

1566,348

0

Chiru Gheorghe,

Chiru Alexandru,

Most. Chiru Dumitru,

Dumitrescu Ion

115

Prahova

Com.Bărcănesti

1004

10000

1194,496

0

Matache Dumitru

116

Prahova

Com.Bărcănesti

1005

10000

372,336

0

Matache Dumitru

117

Prahova

Com.Bărcănesti

1050

10000

820,973

0

Voinea Maria,

Popescu Constantin

118

Prahova

Com.Bărcănesti

1003

5000

343,975

0

Panait Elisabeta

119

Prahova

Com.Bărcănesti

1040

5000

321,871

0

Pertea Ghe. Ion

120

Prahova

Com.Bărcănesti

1002

4300

263,098

0

Most. Banu Vasilica

121

Prahova

Com.Bărcănesti

1001

55000

2369,223

0

Rădulescu Maria,

Rădulescu Constantin,

Voicu Elena

122

Prahova

Com.Bărcănesti

1329

2500

1,793

0

Zosim C-tin Ion,

Zosim C-tin Tudor,

Paraschiv C-tin Elisabeta,

Zosim C-tin Dumitru,

Zosim C-tin Florea,

Enciu C-tin Elena,

Zosim C-tin Nicolae,

Zosim C-tin Marin

123

Prahova

Com.Bărcănesti

1469

2500

84,793

0

Uzoni I. Joita,

Tudor I. Floarea,

Tudor I. Dumitru

124

Prahova

Com.Bărcănesti

1280

2400

198,700

0

Dumitrache Niculae,

Dumitrache Georgeta

125

Prahova

Com.Bărcănesti

1278

5900

1015,405

0

Constantinescu Ioana

126

Prahova

Com.Bărcănesti

1281

2800

719,782

0

Trifu C. Alexandra,

Trifu A Maria,

Trifu A Steliana-Magdalena

127

Prahova

Com.Bărcănesti

1468

1500

462,361

0

Staicu M. Niculina

128

Prahova

Com.Bărcănesti

1279

3100

1027,340

0

Măsală B. Vasilica,

Petre B. Alexandrina

129

Prahova

Com.Bărcănesti

1277

900

283,880

0

Peticilă Niculina,

Costache Elena,

Gheorghe Mircea

130

Prahova

Com.Bărcănesti

1276

15000

5312,290

0

Petre I. Stefania,

Most. Arsene C. Elena

131

Prahova

Com.Bărcănesti

1778

5000

1680,810

0

Iliescu Tatiana Constanta,

Iliescu Vasile

132

Prahova

Com.Bărcănesti

1179

3100

1098,533

0

Most. Constantin I. Mihai

133

Prahova

Com.Bărcănesti

1180

12600

3552,058

0

Most. Dumitrache Ghe. Niculae

134

Prahova

Com.Bărcănesti

1181

13100

840,335

0

Most. Ionită M. Penea

135

Prahova

Com.Bărcănesti

1282

5000

94,984

0

Stan N. Elena,

Petrescu N. Margareta

136

Prahova

Com.Bărcănesti

1247

4300

87,913

0

Nită C-tin Grigore

137

Prahova

Com.Bărcănesti

1327

17400

390,630

0

Voicu Gh. Vasile,

Voicu Gh. Dumitru,

Voicu Gh. Gheorghe,

Voicu Gh. Teodora

138

Prahova

Com.Bărcănesti

1326

5000

131,979

0

Neagu N. Elena,

Neagu N. Petre,

Ion M. Alexandru,

Neagu M. Stelian

139

Prahova

Com.Bărcănesti

1246

9000

256,402

0

Chirită E. Vasilica,

Onu E. Elena,

Cīndea E. Nicolae,

Cīndea E. Maria

140

Prahova

Com.Bărcănesti

1426

7400

236,302

0

Chirită E. Vasilica,

Onu E. Elena,

Cīndea E. Nicolae

141

Prahova

Com.Bărcănesti

1248

2400

82,033

0

Barbu Ion Stelian

142

Prahova

Com.Bărcănesti

1244

15800

737,692

0

Dobre Gh. Zamfir

143

Prahova

Com.Bărcănesti

1241

2500

128,084

0

Pucheanu Maria

144

Prahova

Com.Bărcănesti

1250

10600

548,110

0

Most. Dobre Zamfir Radu

145

Prahova

Com.Bărcănesti

1251

13600

694,106

0

Most. Stănescu Ghe. Stefan

146

Prahova

Com.Bărcănesti

1252

4300

200,451

0

Chirită B. Chirită

147

Prahova

Com.Bărcănesti

1253

5000

202,534

0

Bădiceanu Vasile Steliana

148

Prahova

Com.Bărcănesti

1249

2200

69,670

0

Frangopol Maria

149

Prahova

Com.Bărcănesti

1542

4700

3.913,040

0

Vasilescu Mihail Ecaterina

150

Prahova

Com.Bărcănesti

1245

3000

140,869

0

Bahna Anghel Cornelia,

Dumitru Ghe. Niculina,

Dumitru Anghel Dorin

151

Prahova

Com.Bărcănesti

1232

6100

468,823

0

Ion V-le Alexandru

152

Prahova

Com.Bărcănesti

1231

2600

450,116

0

Most. Minai D. Dumitru

153

Prahova

Com.Bărcănesti

1257

5000

1007,000

0

Ulesteanu Ghiulea Rozalia

154

Prahova

Com.Bărcănesti

1258

5000

107,265

0

Ulesteanu Ghiulea Rozalia

155

Prahova

Com.Bărcănesti

1242

2500

516,579

0

Mīndra Elena Nicolae

156

Prahova

Com.Bărcănesti

1243

2500

49,843

0

Mīndra Elena Nicolae

157

Prahova

Com.Bărcănesti

1233

13000

2780,948

0

Carol Serban Gheorghe

158

Prahova

Com.Bărcănesti

1234

13000

214,429

0

Carol Serban Gheorghe

159

Prahova

Com.Bărcănesti

1235

4900

1059,340

0

Carol Serban Gheorghe

160

Prahova

Com.Bărcănesti

1236

4900

66,616

0

Carol Serban Gheorghe

161

Prahova

Com.Bărcănesti

1237

2500

530,563

0

Gorănescu A. Ioan

162

Prahova

Com.Bărcănesti

1238

2500

32,350

0

Gorănescu A. Ioan

163

Prahova

Com.Bărcănesti

1239

2500

554,212

0

Predescu P. Ion

164

Prahova

Com.Bărcănesti

1240

2500

31,777

0

Predescu P. Ion

165

Prahova

Com.Bărcănesti

1216

2300

534,686

0

Most. David Marin Toma

166

Prahova

Com.Bărcănesti

1217

2300

31,500

0

Most. David Marin Toma

167

Prahova

Com.Bărcănesti

1212

2600

595,348

0

Zamfir Alexandru,

Curcă Florica, Zamfir Elisabeta

168

Prahova

Com.Bărcănesti

1213

2600

31,635

0

Zamfir Alexandru,

Curcă Florica,

Zamfir Elisabeta

169

Prahova

Com.Bărcănesti

1214

10000

2392,164

0

Stanca Florea Elisabeta

170

Prahova

Com.Bărcănesti

1215

10000

138,876

0

Stanca Florea Elisabeta

171

Prahova

Com.Bărcănesti

1210

2500

615,001

0

Miu I. Gheorghe

172

Prahova

Com.Bărcănesti

1211

2500

39,652

0

Miu. I Gheorghe

173

Prahova

Com.Bărcănesti

1208

2400

595,170

0

Miu I. Nicolae,

Miu S. Gheorghe,

Miu. I. Vasile,

Minea N. Vasile,

Petre I. Elena

174

Prahova

Com.Bărcănesti

1209

2400

40,099

0

Miu I. Nicolae, Miu S. Gheorghe,

Miu I. Vasile,

Minea N. Vasile,

Petre I. Elena

175

Prahova

Com.Bărcănesti

1206

7500

1878,780

0

Mhalache Chirită Smaranda,

Lăutaru Chiritć Vasile,

Drăghici Chirită,

Mihăită Chirită Niculina

176

Prahova

Com.Bărcănesti

1207

7500

129,332

0

Mihalache Chirită Smaranda,

Lăutaru Chirită Vasile,

Drăghici Chirită,

Mihăită Chirită Niculina

177

Prahova

Com.Bărcănesti

1509

5700

4.178,493

0

Fătu Trandafir Radu

 

178

Prahova

Com.Bărcănesti

1506

2000

634,611

0

Iancu Gh. Maria

179

Prahova

Com.Bărcănesti

1202

2500

619,691

0

Marin Dumitru, Oprea Elena

180

Prahova

Com.Bărcănesti

1203

2500

44,588

0

Marin Dumitru, Oprea Elena

181

Prahova

Com.Bărcănesti

1427

6900

888,675

0

Voicu I. Niculina

182

Prahova

Com.Bărcănesti

1428

6900

113,703

0

Voicu I. Niculina

183

Prahova

Com.Bărcănesti

1484

6900

896,812

0

Voicu I. Niculina

184

Prahova

Com.Bărcănesti

1197

6500

1652,593

0

Voicu Ana Ghejghina

185

Prahova

Com.Bărcănesti

1198

6500

107,403

0

Voicu Ana jGherghina

186

Prahova

Com.Bărcănesti

1429

8600

2258,854

0

Ivan I. Ecaterina

187

Prahova

Com.Bărcănesti

1430

8600

135,847

0

Ivan I. Ecaterina

188

Prahova

Com.Bărcănesti

1437

12000

2420,638

0

Mihai I. Maria

189

Prahova

Com.Bărcănesti

1438

12000

179,632

0

Mihai I. Maria

190

Prahova

Com.Bărcănesti

1439

2400

337,587

0

Marin P. Ion

191

Prahova

Com.Bărcănesti

1440

2400

34,381

0

Marin P. Ion

192

Prahova

Com.Bărcănesti

1431

18500

877,518

 

Marin P. Ion

193

Prahova

Com.Bărcănesti

1432

18500

263,004

0

Marin P. Ion

194

Prahova

Com.Bărcănesti

1352

6500

99,395

0

Stan St. Tudor

195

Prahova

Com.Bărcănesti

1353

300

17,781

0

Stan St. Tudor

196

Prahova

Com.Bărcănesti

1354

1900

114,364

0

Dumitrache Lucia,

Ilie Stefania, Sima Maria

197

Prahova

Com.Bărcănesti

1355

2400

172,569

0

Dumitrache A. Ion,

Dumitrache Alexandru,

Dumitrache A. Vasile,

Dumitrache N. Steliana

198

Prahova

Com.Bărcănesti

1356

4700

400,566

0

Petcul. Nicolae

199

Prahova

Com.Bărcănesti

1330

3700

365,386

0

Marinică C-tin. Maria

200

Prahova

Com.Bărcănesti

1357

2300

238,256

0

Constantin Gh. Ion

201

Prahova

Com.Bărcănesti

1331

5200

555,808

0

Stefan Iacob Alexandru

202

Prahova

Com.Bărcănesti

1358

3400

376,481

0

Pucheanu I.Constantin,

Miricescu Elena

203

Prahova

Com.Bărcănesti

1483

2000

220,490

0

Pucheanu Elena,

Pucheanu Vasile,

Marin Silvia

204

Prahova

Com.Bărcănesti

1471

4600

467,452

0

Tănase Maria

205

Prahova

Com.Bărcănesti

1359

2800

268,306

0

Tănase Petre Maria,

Dinu Petre Dobra,

Tănase Petre Niculina

206

Prahova

Com.Bărcănesti

1332

4700

426,528

0

Constantin Anghel Stefan

207

Prahova

Com.Bărcănesti

1360

1500

130,564

0

Ion I. Costea

208

Prahova

Com.Bărcănesti

1106

3800

307,469

0

Ion Eleonora

209

Prahova

Com.Bărcănesti

1103

4700

428,294

0

Ioan V. Gherghina

210

Prahova

Com.Bărcănesti

1092

4700

463,901

0

Ion M. Alexandru

211

Prahova

Com.Bărcănesti

1100

2800

309,243

0

Miu St. Nicolae

212

Prahova

Com.Bărcănesti

1333

5000

854,541

0

Ene A. Aurelia

213

Prahova

Com.Bărcănesti

1334

3000

685,606

0

Călin C-tin. Gherghina

214

Prahova

Com.Bărcănesti

1086

4900

1299,516

0

Stănescu M. Niculina

215

Prahova

Com.Bărcănesti

1111

4900

1352,445

0

Stănescu T. Ion

216

Prahova

Com.Bărcănesti

1085

4900

1316,474

0

Dumitru C-tin Vasile,

Dumitru C-tin Marin,

Nedelcu Steliana

217

Prahova

Com.Bărcănesti

1335

4000

1000,379

0

Florea Aurel

218

Prahova

Com.Bărcănesti

1084

5000

1236,591

0

Mihai V. Marin

219

Prahova

Com.Bărcănesti

1112

5800

1306,982

0

Most. Mihai D. Dumitru

220

Prahova

Com.Bărcănesti

1336

6300

1393,017

0

Most. Stan Ghe. Paraschiva

 

Pagina a 2-a