Pagina a 4-a

 

 


724

Ilfov

Corn. Gruiu

1214/1

1400

44,478

0

Teodorescu Constantin,

Simionescu Maria Eliza,

Pīrvu Cecilia Genisca,

Tīrtea Margareta,

Nisulescu Emilia Jenica

725

Ilfov

Corn. Gruiu

1214/2

1400

24,414

0

Teodorescu Constantin,

Simionescu Maria Eliza,

Pīrvu Cecilia Genisca,

Tīrtea Margareta,

Nisulescu Emilia Jenica

726

Ilfov

Corn. Gruiu

1282/1

1800

54,661

0

Most. Popovici Maria Elena

727

Ilfov

Corn. Gruiu

1282/2

1800

81,453

0

Most. Popovici Maria Elena

728

Ilfov

Corn. Gruiu

1286/1

1000

4,018

0

Bārna Petru-Paul,

Most. Bārna Octavian Emil

729

Ilfov

Corn. Gruiu

1286/2

1000

68,093

0

Bārna Petru-Paul,

Most. Bārna Octavian Hmil

730

Ilfov

Corn. Gruiu

1219/1

1300

146,996

0

Most. DinuT. Vasile

731

Ilfov

Corn. Gruiu

1219/2

1300

113,276

0

Most. DinuT. Vasile

732

Ilfov

Corn. Gruiu

1470/1

2800

2241,200

0

Matei Tudor

733

Ilfov

Com. Gruiu

1202/1

8500

8073,443

0

Niculac Constanta,

Nicolac Florica

734

Ilfov

Corn. Gruiu

1098/1

4600

4384,832

0

Ghiulea Gheorghe

735

Ilfov

Com. Gruiu

1586/1

4200

2869,612

0

Most. Marin Alexandrina

736

Ilfov

Com. Gruiu

1118/1

4100

2591,910

0

Simionescu Mioara Doina,

Simionescu Maria Eliza

737

Ilfov

Com. Gruiu

1213/1

2700

1691,722

0

Teodorescu Constantin,

Tīrtea Margareta,

Simionescu Maria Eliza,

Pīrvu Cecilia Genisca,

Nisulescu Emilia Jenica

738

Ilfov

Com. Gruiu

1588/1

4300

2692,003

0

Alexe llie

739

Ilfov

Com. Gruiu

1589/1

2400

1413,665

0

Staneu Maria

740

Ilfov

Com. Gruiu

1223/1

2000

1093,645

0

Most Anghel Nicolae

741

Tlfov

Com. Gruiu

1469/1

3200

1635,521

0

Stanciu Niculina

742

Ilfov

Com. Gruiu

1494/1

2500

960,801

0

Most. Lixandru Ioana

743

Ilfov

Com. Gruiu

1137/1

8000

2243,477

0

Brotea Ion

744

Ilfov

Com. Gruiu

1201/1

6500

1797,715

0

Bălan Maria, Păun Georgeta

745 746

Ilfov Tlfov

Com. Gruiu Com. Gruiu

1278/1 1040/1

7700 5000

2108,983 1351,200

0 0

Rădută Georgeta,

Ion V. Nicolae Frichias Anica

747

Ilfov

Com. Gruiu

1130/1

5000

1320,242

0

Ganca Alexandru

748

Ilfov

Com. Gruiu

1587/1

5000

1345,143

0

Istrate Ion

749

Ilfov

Com. Gruiu

1035/1

3100

829,542

0

Istrate Cristache

750

Ilfov

Com. Gruiu

1029/1

3000

799,602

0

Huiculescu Eugenia

751

Ilfov

Com. Gruiu

1250/1

5900

1561,892

0

Most. Mihalache Floarea

752

Ilfov

Com. Gruiu

1031/1

900

237,369

0

Petre Constantina


753

Ilfov

Corn. Gruiu

1271/1

3300

867,411

0

Stancu Floarea

754

Ilfov

Corn. Gruiu

1609/1

4300

1115,498

0

Vasile Maria

755

Ilfov

Corn. Gruiu

1612/1

3900

1002,910

0

Sandu N. Elena,

Vasile T. Maria

756

Ilfov

Corn. Gruiu

1258/1

2800

714,881

0

Most. Mihai Filofteia

757

Ilfov

Corn. Gruiu

1147/1

2500

443,568

0

Prichea Dumitru

758

Ilfov

Com. Gruiu

1611/1

1400

353,515

0

Trocan Ioana,

Mihalache Dumitru

759

Ilfov

Corn. Gruiu

1037/1

7700

1926,072

0

Bucă Constantin

760

Ilfov

Com. Gruiu

1610/1

5300

1313,737

0

Most. Vulvoi S Gheorghe

761

Ilfov

Com. Gruiu

1607/1

5000

1229,380

0

Florea V. Ion,

Dragomir Gheorghe,

Răducanu Vasile,

Olaru I. Nicolae

762

Ilfov

Com. Gruiu

1032/1

19600

4700,737

0

Brīnză Paraschiva

763

Ilfov

Com. Gruiu

1608/1

6000

1401,130

0

Hīlīngă Maria

764

Ilfov

Com. Gruiu

1042/1

7400

1706,009

0

Tāncăbesteanu Constantin

765

Ilfov

Com. Gruiu

1625/1

2500

572,160

0

Ion Nelu

766

Ilfov

Com. Gruiu

1149/1

4300

977,050

0

Bucică Elena,

Tenită Maria,

Croitoru Constantin,

Croitoru Voica,

Croitoru Daniel,

Crăciun Elena,

Croitoru Lucian

767

Ilfov

Com. Gruiu

1036/1

3300

742,565

0

Morait Zmaranda

768

Ilfov

Com. Gruiu

1249/1

3700

831,769

0

Mihalcea Tudor,

Mihalcea Vasile,

Panait Maria

769

Ilfov

Com. Gruiu

1089/1

2000

451,436

0

Petre Alexandra,

Maxim Luxita,

Prunaru Niculae

770

Ilfov

Com. Gruiu

1624/1

10000

2263,626

0

Mitroi Dumitra,

Stan Niculae

771

Ilfov

Com. Gruiu

1117/1

7900

1781,220

0

Dinu Floarea

772

Ilfov

Com. Gruiu

1394/2

10500

2347,300

0

Cazzaro Coralia,

Dinu Gabriela Ecaterina

773

Ilfov

Com. Gruiu

1152/1

4000

882,901

0

Enache Paulina

774

Ilfov

Com. Gruiu

1153/1

2100

465,654

0

Bănică Aurel

775

Ilfov

Com. Gruiu

1591/1

12800

3028,037

0

Vizi Sorin-Paul,

Andreescu Sorin,

Andreescu Hariton

776

Ilfov

Com. Gruiu

1070/1

2300

550,693

0

Maxim Dumitru

777

Ilfov

Com. Gruiu

1087/1

10800

2712,424

0

Păun Maria

778

Ilfov

Com. Gruiu

1206/1

6200

2730,404

0

Dumitrache Aurică,

Dumitrache Niculae

779

Ilfov

Com. Gruiu

1592/1

1600

924,438

0

Badea Margareta

780

Ilfov

Com. Gruiu

1622/1

2500

1529,998

0

Most. Mihalache N. Ion

781

Ilfov

Com. Gruiu

1556/1

1700

1049,680

0

Epure Iacob,

Epure Monica Elena


782

Ilfov

Corn. Gruiu

1519/1

3000

1859,670

0

Neagu Doina,

Drăghici Ion,

Most. Dumitrescu Dobrita,

Comsa Ecaterina

783

Ilfov

Corn. Gruiu

1561/1

5000

3036,020

0

Most. Gheorghe Alexandrina

784

Ilfov

Corn. Gruiu

1134/1

3500

1687,239

0

Simion Steluta,

Becskei Cornelia

785

Ilfov

Corn. Gruiu

1120/1

7200

2204,734

0

Tudor Floarea,

Constantin Petre,

Tudor Adrian,

Tudor Dumitru

786

Ilfov

Corn. Gruiu

1212/1

9100

2374,412

0

Enache Mărgărit,

Enache Valerica,

Enache Stan,

Enache Mihai,

Grigore Mircea

787

Ilfov

Corn. Gruiu

1082/1

4900

1302,540

0

Ionită Dobra

788

Ilfov

Com. Gruiu

1109/1

1700

455,989

0

Frăsineanu Lina

789

Ilfov

Corn. Gruiu

1573/1

4000

1082,988

0

Dumitrache Aurelia

790

Ilfov

Com. Gruiu

1623/1

3500

959,000

0

Most. Ion T. Ioana

791

Ilfov

Com. Gruiu

1542/1

3125

2548,872

0

Năstase Constantin,

Dumitru Ioana,

Matei I. Maria,

Cojocaru Gheorghe,

Cojocaru Maria

792

Ilfov

Com. Gruiu

1502/1

7100

88,540

0

Ionită Maria

793

Ilfov

Com. Gruiu

1506/1

11800

1080,220

0

Temelie Gheorghe,

Dumitru Anton,

Codan Jana,

Codan Tanta,

Tipirig Constantin,

Ionită Tudorita,

Ionită Gheorghe,

Ionită Constanta

794

Ilfov

Com. Gruiu

1252/1

4900

795,081

0

Most. Nită Maria,

Most. Serban Niculae

795

Ilfov

Com. Gruiu

1593/1

5800

1194,021

0

Bucur Dumitru

796

Ilfov

Com. Gruiu

1049/1

3000

719,598

0

Dimache Niculae Mircea

797

Ilfov

Com. Gruiu

1030/1

2300

566,066

0

Tārāiac Mihai

798

Ilfov

Com. Gruiu

1217/1

1300

319,381

0

Stan Maria,

Balabes Gabriela,

Balabes Cristian,

Balabes Ion,

Balabes Petre,

Balabes Florian

799

Ilfov

Com. Gruiu

1620/1

4100

1001,962

0

Dumitru Ioana

800

Ilfov

Com. Gruiu

1046/1

6700

1625,483

0

Ene Dobra

801

Ilfov

Com. Gruiu

1106/1

2500

602,574

0

Soare Gheorghe

802

Ilfov

Com. Gruiu

1504/1

3500

841,040

0

Most. Nitu Gheorghe

803

Ilfov

Com. Gruiu

1091/1

3100

745,006

0

Andrei Leana

804

Ilfov

Com. Gruiu

1264/1

2500

599,616

0

Ionită Ionjonită Constantin,

Pănait Steluta,

Most. Ionită Matei

805

Ilfov

Com. Gruiu

1044/1

5000

1195,900

0

Nită Florian


806

Ilfov

Corn. Gruiu

1594/1

6600

1577,471

0

Ionită D. Nicolae,

Ionită D. Mariana,

Nită I. Florian

807

Ilfov

Corn. Gruiu

1056/1

2500

594,666

0

Ionită Luxita

808

Ilfov

Corn. Gruiu

1595/1

2500

594,509

0

Andronache Tincuta,

Tufan Mariana

809

Ilfov

Corn. Gruiu

1090/1

6900

1633,926

0

Băicoianu Maria,

Băicoianu Gh. Ion,

Nitu Maria,

Băicoianu Elena,

Băicoianu Constantin,

Chirilă Floarea

810

Ilfov

Corn. Gruiu

1293/1

1100

259,006

0

Most. Pologea Niculae,

Chirilă Paulina

811

Ilfov

Corn. Gruiu

1503/1

3800

915,220

0

Most. Chirilă Toader

812

Ilfov

Corn. Gruiu '

1332/2

5300

1233,270

0

Most. Avram Niculae

813

Ilfov

Corn. Gruiu

1172/1

4600

55,912

0

Dungă Ion,

Dungă Paul

814

Ilfov

Com. Gruiu

1173/1

4200

352,967

0

Gătej Aurelia

815

Ilfov

Corn. Gruiu

1501/1

3700

587,950

0

Mihalcea Anghelina

816

Ilfov

Com. Gruiu

1560/1

5800

1473,710

0

Most. Ionită Matei,

Most.Gligore Cristea

817

Ilfov

Com. Gruiu

1083/1

17700

6866,506

0

Ghinet Niculina,

Neagu Lenuta

818

Ilfov

Com. Gruiu

1105/1

1900

775,252

0

Sandrac Ion

819

Ilfov

Com. Gruiu

1558/1

3200

1320,850

0

Stan Ion,

Dragomir Elena,

Most. Voicu Petre

820

Ilfov

Com. Gruiu

1555/1

4400

1860,780

0

Most. Ionită Cristea

821

Ilfov

Com. Gruiu

1248/1

4400

1353,295

0

Turmac Nicolae,

Most. Turmac Gheorghe,

Turmac Ion

822

Ilfov

Com. Gruiu

1132/1

2700

572,842

0

Gabrov Lina,

Margas Ana,

Gabrov Dumitru

823

Ilfov

Com. Gruiu

1619/1

2500

351,466

0

Gabrov Elena,

Gabrov Lina,

Gabrov Dumitru,

Margas Ana,

Firfirică Maria,

Gabrov Gherghina

824

Ilfov

Com. Gruiu

1247/1

2700

184,970

0

Gabrov Elena

825

Ilfov

Com. Gruiu

1110/1

9400

14,068

0

Sandrac Ion

826

Ilfov

Com. Gruiu

1285/1

5600

140,960

0

Stan Lina,

Pascu Ioana,

Pascu Ion,

Bănică Anica,

Baciu Constanta,

Tuchiu Moise

827

Ilfov

Com. Gruiu

1559/1

4700

491,790

0

Brānză Ioana,

Cristea Alexandru,

Cristea Zamfira

828

Ilfov

Com. Gruiu

1084/1

3400

1013,006

0

Ionită Maria

829

Ilfov

Com. Gruiu

1268/1

2300

844,078

0

Dobre Ioana

830

Ilfov

Com. Gruiu

1111/1

2100

714,785

0

Manciu Ion

831

Ilfov

Com. Gruiu

1331/2

4200

1438,540

0

Toma Emilia,

Most. Mihai Zoia


832

Ilfov

Corn. Gruiu

1554/1

2100

724,540

0

Most. Nitu Gheorghe

833

Ilfov

Corn. Gruiu

1135/1

1600

554,704

0

Gătej Aurelia

834

Ilfov

Corn. Gruiu

1505/1

2500

831,590

0

Costache Leana

835

Ilfov

Corn. Gruiu

1283/1

2400

829,153

0

Most. Petre N. Floarea

836

Ilfov

Corn. Gruiu

1284/1

2400

823,119

0

Most. Soare Gh. Tudor

837

Ilfov

Corn. Gruiu

1099/1

7000

2377,733

0

Puiu D. Ion

838

Ilfov

Corn. Gruiu

1329/2

3400

1170,310

0

Most. Nica I. Nică

839

Ilfov

Com. Gruiu

1112/1

10500

3402,574

0

Dinu Angelica

840

Ilfov

Corn. Gruiu

1079/1

5100

12,321

0

Badea Constantin

841

Ilfov

Com. Gruiu

1251/1

4700

327,512

0

Tomasini Maria

842

Prahova

Com.Dumbrava

621

5000

1495,400

0

Mibai N. Ioana

843

Prahova

Com. Dumbrava

679

1300

309,051

0

Ionită C. Gheorghe

844

Prahova

Com.Dumbrava

571

4700

342,878

0

Vasile L. Olimpia

845

Prahova

Com.Dumbrava

261/1

2000

192,518

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

846

Prahova

Com.Dumbrava

508

2000

227,405

0

Vasile I. Constantin

847

Prahova

Com.Dumbrava

678

3000

376,428

0

Mihai Emilia,

Mihai Nicolae,

Mihai Tudor,

Mihai Ion,

Borcea Georgeta

848

Prahova

Com.Dumbrava

496

2200

341,415

0

Chivu Elena

849

Prahova

Com.Dumbrava

677

2500

358,679

0

Dragomir St. Maria

850

Prahova

Com.Dumbrava

486

2700

387,181

0

Fulgeanu Vasile

851

Prahova

Com.Dumbrava

671

3000

429,121

0

Bīrlean Maria,

Ghivu Ana,

Ion Vasilica,

Mihai Gheorghe

852

Prahova

Com.Dumbrava

340/1

4400

611,678

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

853

Prahova

Com.Dumbrava

255/1

5800

812,763

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

854

Prahova

Com.Dumbrava

260/1

4800

648,824

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

855

Prahova

Com.Dumbrava

259/1

4003

562,068

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

856

Prahova

Com.Dumbrava

510

700

92,130

0

Dragomir Elena,

Ion Olimpia,

Mihai Elena

857

Prahova

Com.Dumbrava

547

4000

532,294

0

Dragomir Vasile,

Dragomir Mihai,

Most. Stavri Vasilica

858

Prahova

Com.Dumbrava

638

5000

652,165

0

Niculae I. Hariton

859

Prahova

Com.Dumbrava

546

2800

355,308

0

Most. Pietraru Vasile

860

Prahova

Com.Dumbrava

501

1500

190,089

0

Ion Olimpia,

Most. Dragomir Gheorghe

861

Prahova

Com.Dumbrava

552

4000

509,399

0

Most. Stavri Vasilica


862

Prahova

Com.Dumbrava

488

6000

746,265

0

Popescu Eftimie,

Sārbu Floarea

863

Prahova

Com.Dumbrava

487

4000

499,847

0

Popescu Eftimie,

Sārbu Floarea

864

Prahova

Com.Dumbrava

485

5000

613,678

0

Costache Eufrosina

865

Prahova

Com.Dumbrava

737

2700

326,953

0

Păduraru D. Maria

866

Prahova

Com.Dumbrava

545

4500

544,367

0

Most. Neagu Ghe. Mandache

867

Prahova

Com.Dumbrava

483

1100

133,185

0

Costache Eufrosina

868

Prahova

Com.Dumbrava

507

4000

478,674

0

Grigore Constanta

869

Prahova

Com.Dumbrava

551

5000

592,863

0

Mihai Nicolae,

Mihai D. Alexandru

870

Prahova

Com.Dumbrava

503

3000

354,933

0

Păduraru Elena

871

Prahova

Com.Dumbrava

512

4800

557,170

0

Olteanu Ghiorghe

872

Prahova

Com.Dumbrava

497

5000

574,870

0

Canută Constanta,

Tatu Marian,

Voicilă Vasilica

873

Prahova

Com.Dumbrava

498

4000

448,756

0

Radu Gh. Constantin

874

Prahova

Com.Dumbrava

682

11100

1228,549

0

S.C.GLOBAL SDS S.R.L.

875

Prahova

Com.Dumbrava

334/1

7500

813,643

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

876

Prahova

Com.Dumbrava

505

4000

431,896

0

Popescu T. Chiva

877

Prahova

Com.Dumbrava

502

3300

355,543

0

Ion Olimpia,

Mihai Elena,

Dragomir Elena

878

Prahova

Com.Dumbrava

500

3900

415,651

0

Mihai Aurelia

879

Prahova

Com.Dumbrava

736

2209

230,366

0

Alexandru Elena,

Herea Olimpia

880

Prahova

Com.Dumbrava

258/1

5000

522,660

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

881

Prahova

Com.Dumbrava

257/1

6500

677,786

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

882

Prahova

Com.Dumbrava

504

5000

517,824

0

Brăileanu Ghe. Niculae

883

Prahova

Com.Dumbrava

256/1

11000

1136,706

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

884

Prahova

Com.Dumbrava

352/1

6100

626,910

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

885

Prahova

Com.Dumbrava

639

4067

407,505

0

Most. Neagu N. Constantin

886

Prahova

Com.Dumbrava

509

10400

1051,967

0

Bucur Gr. Nicolae

887

Prahova

Com.Dumbrava

348/1

10000

817,173

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

888

Prahova

Com.Dumbrava

484

1000

68,442

0

Fulgeanu Vasile

889

Prahova

Com.Dumbrava

553

7000

239,534

0

Apian Elena,

Tănase Alexandru,

Tănase Gheorghe,

Radu M. Tănase


890

Prahova

Com.Dumbrava

735

1500

38,942

0

Dinu Maria,

Stoica Floarea,

Stroe Maria,

Nicolae Constantin,

Mihai Niculina,

Ghită Georgeta,

Bratu Ioana,

Niculae Gheorghe,

Nicolae Nicolae,

Nicolae Maria

891

Prahova

Corn. Dumbrava

511

4000

54,929

0

Păduraru Niculina

892

Prahova

Com.Dumbrava

541

5500

864,63

0

Matache Filoftea,

Panait Tudora,

Dumitru Rada,

Herea Gr. Gheorghe,

Miu N. Victoria

893

Prahova

Com.Dumbrava

446

1405

149,272

0

Matache Lazăr

894

Prahova

Com.Dumbrava

275/1

2620

212,487

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

895

Prahova

Com.Dumbrava

275/2

2620

111,359

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

896

Prahova

Com.Dumbrava

276/1

6715

527,678

.0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

897

Prahova

Com.Dumbrava

276/2

6715

2868,547

0

S.C. GLOBAL SDS S.R.L.

898

Prahova

Com.Dumbrava

280/1

11500

1412,931

0

Dragomir Cătălin, Dragomir Carmen

899

Prahova

Com.Dumbrava

600

1800

218,094

0

Nichita C. Toma

900

Prahova

Corn. Balta Doamnei

381

9802

1813,328

0

Nedelcu Ion

901

Prahova

Corn. Balta Doamnei

454

6605

1147,823

0

Niculae Stelian

902

Prahova

Com. Balta Doamnei

395

8810

1341,060

0

Popa Alexandrina,

Tone Constantin,

Cristea Maria

903

Prahova

Com. Balta Doamnei

430

1804

289,133

0

Mărgărit Vasilica,

Ionită Gheorghe

904

Prahova

Com. Balta Doamnei

429

3999

629,322

0

Most. Dumitru St. Alexandru

905

Prahova

Com. Balta Doamnei

394

1800

278,136

0

Popa Alexandrina,

Tone Constantin,

Cristea Maria

906

Prahova

Com. Balta Doamnei

453

8200

1231,442

0

Niculae Stelian

 

907

Prahova

Corn. Balta Doamnei

431

4400

638,185

0

Most. Mărgărit Steliana,

Mărgărit Floarea,

Mărgărit Ion

908

Prahova

Corn. Balta Doamnei

468

5000

705,515

0

Bīrja Elisabeta

909

Prahova

Corn. Balta Doamnei

469

2500

345,249

0

Toader V. Ion

910

Prahova

Gom. Balta Doamnei

436

1419

193,883

0

Most. Paraschiv Constantin,

Stefan Mariea

911

Prahova

Corn. Balta Doamnei

405

2500

338,367

0

Most. Paraschiv Ion Constantin

912

Prahova

Corn. Balta Doamnei

374

7379

975,415

0

Cristea Niculae

913

Prahova

Corn. Balta Doamnei

432

11500

1458,833

0

Most. Radu Dumitru,

Păun Tinca,

Petre Ioana,

Dumitru Alexandrina

914

Prahova

Corn. Balta Doamnei

373

3154

389,713

0.

Bureată Vasile

915

Prahova

Corn. Balta Doamnei

377

3827

474,086

0

Bureată Vasile

916

Prahova

Corn. Balta Doamnei

370

5700

717,599

0

Ionită Petre

917

Prahova

Corn. Balta Doamnei

380

2500

319,310

0

Tudor Ion

918

Prahova

Corn. Balta Doamnei

424

2000

257,564

0

Vasile Vasile,

Vasile Tudor,

Manole Gheorghe,

Dorobantu Elena,

Pecingină Tinca,

Robescu Maria,

Baicu Georgeta,

Mihai Stelian,

Dumitru Niculina

919

Prahova

Corn. Balta Doamnei

378

2500

325,158

0

Chivu Nicolae

920

Prahova

Corn. Balta Doamnei

398

2500

336,270

0

Most. Bucur Vasile

921

Prahova

Corn. Balta Doamnei

425

2900

250,857

0

Mihăilă Anica,

Most. Stefan Vasile,

Stoian Ion,

Most. Stoian Dumitru

922

Prahova

Corn. Balta Doamnei

375

5383

526,831

0

Panait Vasile

923

Prahova

Corn. Balta Doamnei

409

3490

279,629

0

Stan Ana,

Drăghici Constantin,

Drăghici Gheorghe

924

Prahova

Corn. Balta Doamnei

376

4020

264,178

0

Stoian Ion

925

Prahova

Corn. Balta Doamnei

371

2200

118,583

0

Ionită P. Dumitru

926

Prahova

Corn. Balta Doamnei

427

2635

117,605

0

Voicu Gh. Ion

927

Prahova

Corn. Balta Doamnei

369

2430

84,682

0

Ionită Petre

928

Prahova

Com. Balta Doamnei

428

5393

642,524

0

Mihăilă Anica,

Most. Stefan Vasile,

Stoian Ion,

Most. Stoian Dumitru

929

Prahova

Com. Balta Doamnei

455

4313

375,407

0

Sandu Ioana

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.211 din 4 octombrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 325 din 22 septembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii  medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum si a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare

 

Avānd īn vedere:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii;

- Hotărārea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

- Hotărārea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 27 iunie 2006;

- Hotărārea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 17 din 27 iunie 2006;

- Referatul de aprobare nr. E.N. 4.809/D.G. 4.360/2006,

īn temeiul dispozitiilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regulamentele de organizare si functionare a comisiei nationale, a subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 1 - 18 la prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 19-32 la prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă normele metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, conform anexelor nr. 33-42 la prezentul ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-42*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, autoritătilor de sănătate publică si al caselor de asigurări de sănătate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sanatatii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

 

*) Anexele nr. 1-42 se publică ulterior īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 923 bis īn afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.