Pagina a 2-a

 

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

 

 

 

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

 

 

 

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

 

 

 

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

333,00

333,00

100,0

1

Surse proprii

40

200,00

200,00

100,0

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

133,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse -programe nationale

45

 

 

 

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

333,00

333,00

100,0

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

333,00

333,00

100,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

7.500,00

7.500,00

100,0

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

7.382,00

7.382,00

100,0

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

118,00

118,00

100.0

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

54

245

245

100,0

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

55

200

200

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.248,00

1.248,00

100,0

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.273,00

1.273,00

100,0

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

1,6

1.6

100,0

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd.51/rd.54)

59

30,61

30,61

100,0

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

1,72

1,72

100,0

10

Plăti restante-total

61

6.000,00

6.000,00

100,0

11

Creante de incasat-total

62

1.425,00

1.425,00

100,0

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1742 mii lei, până la data de 31,12,2006 iar cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 322 mii lei.

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariate ale directorului general

 

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:

- suma de 75 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 75 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Sudură si încercări de Materiale ISIM

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col 2/col 1 * 100)

 

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

4.698,00

5.638,00

120,0

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

4.652,00

5.618,00

120,8

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

4.130,00

5.518,00

133,6

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de

4

522,00

100,00

19,2

2

VENITURI FINANCIARE

5

46,00

20,00

43,5

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

4.253,00

5.104,00

120,0

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

4.143,00

4.972,00

120,0

a)

Bunuri si servicii

9

602,00

722,00

119,9

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

2.342,18

2.398,82

102,4

-

cheltuieli cu salariile

11

1.440,27

1.440,27

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

266,09

266,09

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

33,68

33,68

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

100,82

100,82

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

10,80

10,80

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

18,52

18,52

100,0

 

alte cheltuieli de personal, din care:

17

472,00

528,64

112,0

-

deplasări, detasări

18

274,00

306,88

112,0

-

tichete de masă

19

198,00

221,76

112,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

242,00

290,00

119,8

d)

Cheltuieli de protocol

21

2,00

2,40

120,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

7,00

8,40

120,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

28,81

28,81

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

919,01

1.521,57

165,6

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

110,00

132,00

120,0

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

110,00

132,00

120,0

 

- alte cheltuieli financiare

28

 

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

445,00

534,00

120,0

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

71,20

85,44

120,0

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

373,80

448,56

120,0

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL dE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care: I

35

373,80

448,56

120,0

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

74,76

89,71

120,0

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

224,28

269,14

120,0

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

74,76

89,71

120,0

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

408,00

462,60

113,4

1

Surse proprii

40

242,00

290,00

119,8

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

133,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

42

33,00

39,60

120,0

 

- interne

43

33,00

39,60

120,0

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse -programe nationale

45

 

 

 

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

408,00

462,60

113,4

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

408,00

429,60

105,3

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

33,00

 

 

- interne

49

 

33,00

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

4.698,00

5.638.00

120,0

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

4.253,00

5.104,00

120.0

3

Rezultate (+/-)(rd,5l-rd.52)

53

445,00

534,00

120,0

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

54

106

106

100,0

 

- număr mediu personal de cercetare -

55

70

70

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.006,50

1.006,50

100,0

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.153,00

1.153,00

100,0

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

10,46

10,46

X

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

44,32

53,19

120,0

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

36,20

47,68

X

10

Plăti restante-total

61

631,75

600,16

95,0

11

Creante de incasat-total

62

807,50

767,12

95,0

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in sumă de 3671 mii lei, până la data de 31.12.2006 iar cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 34 mii lei.

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariate ale directorului general

 

NOTA. In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:

- suma de 93 mii lei. reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 67 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare ECOIND

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col 2/col 1 * 100)

 

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

6.122,50

8203,00

134,0

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

6.120,00

8.200,00

134,0

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

4.620,00

7.800,00

168,8

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii

4

1.500,00

400,00

26,7

2

VENITURI FINANCIARE

5

2,50

3,00

120,0

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

5.747,50

7.653,00

133,2

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

5.747,00

7.652,00

133,1

a)

Bunuri si servicii

9

650,00

800,00

123,1

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

3.053,14

3.152,94

1Q3.3

-

cheltuieli cu salariile

11

2.069,69

2.069.68

100.0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

399,64

469,45

117,5

-

contributii pentru asigurările de somai

13

50,59

50,59

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

144,88

144,88

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

15,52

15,52

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

27,82

27,82

100.0

-

alte cheltuieli de personal, din care:

17

345,00

375,00

108,7

-

deplasări, detasări

18

120,00

150,00

125,0

-

tichete de masă

19

225,00

225.00

100,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

400,00

510.00

127,5

d)

Cheltuieli de protocol

21

4,00

6,00

150,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

20.00

20.00

100,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

9)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

41,39

41,39

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

1.578,46

3.121,66

197,8

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

0,50

1,00

200,0

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

28

0,50

1,00

200,0

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

375,00

550,00

146,7

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

60,00

88,00

146,7

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

315,00

462,00

146,7

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Leaea nr.324/2003). din care:

35

315,00

462,00

146,7

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

63,00

92,40

146,7

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului. în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

189,00

277,20

146,7

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

63,00

92,40

146,7

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

278,00

643,00

231,3

1

Surse proprii

40

145,00

510,00

351,7

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

133,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse -programe nationale

45

 

 

 

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

278,00

643,00

231,3

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

278,00

643,00

231,3

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

6.122,50

8.203,00

134,0

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

5.747,50

7.653,00

133,2

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

375,00

550,00

146,7

4

Număr mediu personal, total institut, din

54

137

137

100,0

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

55

95

95

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.195,52

1.195.52

100,0

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.357,40

1.357,40

100,0

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

6,52

7,19

X

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

44,69

59,88

134,0

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

42,00

51,21

X

10

Plăti restante-total

61

0,00

0,00

 

11

Creante de incasat-total

62

0,00

0,00

 

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 4534 mii lei, iar cele din contracte încheiate cu agenti economicii sunt in suma de 3310 mii lei si alte venituri 400 mii lei..

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:

- suma de 46,2 mii lei. reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 58.05 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale directorului

 

ANEXA Nr. 6

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Pentru Chimie si Petrochimie ICECHIM Bucuresti

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col 2/col 1* 100)

 

A

0

1

2

3

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

10.073,32

13.000,00

129,1

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

9.973,32

12.900,00

129,3

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

9.733,46

12.655,00

130,0

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

239,86

245,00

102,1

2

VENITURI FINANCIARE

5

100,00

100,00

100,0

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

9.198,32

11.800,00

128,3

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

9.158,32

11.755,00

128,4

a)

Bunuri si servicii

9

1.500,00

1.500,00

100,0

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

5.427,14

5.937,06

109,4

-

cheltuieli cu salariile

11

3.800,17

3.800,17

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

736,04

736,04

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

93,17

93,17

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

266,01

266,01

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

28,50

28,50

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

51,24

51,24

100,0

-

alte cheltuieli de personal, din care:

17

95,00

604,93

636,8

-

deplasări, detasări

18

90,00

247,93

275,5

-

tichete de masă

19

357,00

357,00

100,0

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

200,00

610,00

305,0

d)

Cheltuieli de protocol

21

4,00

24,00

600,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

1,00

5,00

500,0

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 litc) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

24

76,00

76,00

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

1.950,17

3.602,93

184,7

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

40,00

45,00

112,5

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

28

40,00

45,00

112,5

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

875,00

1.200,00

137,1

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

140,00

192,00

137,1

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

735,00

1.008,00

137,1

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:

35

735,00

1.008,00

137,1

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

147,00

201,60

137,1

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

441,00

604,80

137,1

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

147,00

201,60

137,1

VIII

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

283,00

1.564,72

552,9

1

Surse proprii

40

150,00

1.431,72

954,5

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

133,00

133,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse -programe nationale

45

 

 

 

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

283,00

1.564,72

552,9

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

283,00

1.564,72

552,9

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

10.073,32

13.000,00

129,1

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

9.198,32

11.800,00

128,3

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

875,00

1.200,00

137,1

4

Număr mediu personal, total institut, din care:

54

198

193

97,5

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

55

154

150

97,4

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.542,24

1.582,20

102,6

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.990,91

2.042,67

102,6

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

9,51

10,17

X

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

50,88

67,36

132,4

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

8,30

46,72

X

10

Plăti restante-total

61

 

 

 

11

Creante de incasat-total

62

500,00

500,00

100,0

 

*)

Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 14394,28 mii lei, până la data de 31,12,2006

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariale ale directorului general

 

NOTA: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins si:

- suma de 73,37 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 62,43 mii lei, reprezentând drepturile bânesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

ANEXA Nr. 7

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 270/2006)

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare-INMP

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2006

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2006

Propunere rectificat 2006

%

(col 2/col 1* 100)

 

A

0

1

2

3

I

VENITURI TOTALE, din care:

1

5.895,50

6.712,00

113,8

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

5.895,50

6.712,00

113,8

a)

Venituri din activitatea de bază*)

3

5.495,50

6.489,00

118,1

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

400,00

223,00

55,8

2

VENITURI FINANCIARE

5

 

 

 

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

 

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

5.859,50

6.676,00

113,9

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

5.789,50

6.615,00

114,3

a)

Bunuri si servicii

9

3.255,00

3.900,00

119,8

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

2.262,86

2.285,59

101,0

-

cheltuieli cu salariile

11

1.487,16

1.487,16

100,0

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

348,60

348,60

100,0

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

35,21

35,21

100,0

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

104,10

104,10

100,0

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

11,15

11,15

100,0

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

19,37

19,37

100,0

 

alte cheltuieli de personal, din care:

17

257,27

280,00

108,8

-

deplasări, detasări

18

100,00

130,00

130,0

-

tichete de masa

19

157,27

150,00

95,4

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

150,00

218,00

145,3

d)

Cheltuieli de protocol

21

0,72

0,72

100,0

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

 

 

 

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

 

 

 

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Leaea 571/2003 privind Codul fiscal

24

29,74

29,74

100,0

h)

Alte cheltuieli

25

91,17

180,94

198,5

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

70,00

61,00

87,1

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

68,00

60,00

88,2

 

- alte cheltuieli financiare

28

2,00

1,00

50,0

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

 

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

36,00

36,00

100,0

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

 

 

 

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

5,76

5,76

100,0

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

21,00

21,00

100,0

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

 

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care:

35

21,00

21,00

100,0

 

 

A

0

1

2

3

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

4,20

4,20

100,0

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

12,60

12,60

100,0

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

4,20

4,20

100,0

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

317,05

1 388,76

438,0

1

Surse proprii

40

150,00

218,00

145,3

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

140,00

140,00

100,0

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

 

 

- interne

43

 

 

 

 

- externe

44

 

 

 

4

Alte surse - programe nationale

45

27,05

1.030,76

3.810,6

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

317,05

1.388,76

438,0

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

317,05

1 388,76

438,0

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

 

 

- interne

49

 

 

 

 

- externe

50

 

 

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

 

1

Venituri totale

51

5895,50

6.712,00

113,8

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

5.859,50

6.676,00

113,9

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

36,00

36,00

100,0

4

Număr mediu personal, total institut, din

54

95

95

100,0

 

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

55

59

59

100,0

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** (lei / persoană)

56

1.160,32

1.160,32

100,0

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.304,25

1.304,25

100,0

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

0,61

0,54

X

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

62,06

70,65

113,8

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30*100/capital propriu)

60

1,00

2,59

X

10

Plăti restante-total

61

20,00

20,00

100,0

11

Creante de incasat-total

62

200,00

200,00

100,0

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 6129 mii lei, până la data de 31,12,2006 iar cele din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 430 mii lei.

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariate ale directorului general

 

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

- suma de 78,7 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 857 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

ANEXA Nr. 8

 

Ministerul Economiei si Comertului

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare INSEMEX

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2006

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Prevederi an 2006

 

A

0

1

1

VENITURI TOTALE, din care:

1

7.072,80

1

VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

2

7.032,76

a)

Venituri din activitatea de baza*)

3

7.020,76

b)

Venituri din alte activităti conexe activitătii de cercetare-dezvoltare

4

12,00

2

VENITURI FINANCIARE

5

40,04

3

VENITURI EXTRAORDINARE

6

 

II

CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

6.672,80

1

Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

8

6.635,80

a)

Bunuri si servicii

9

2.025,48

b)

Cheltuieli de personal, din care:

10

3.628,15

-

cheltuieli cu salariile

11

2.385,85

-

contributii pentru asigurări sociale de stat

12

450.91

-

contributii pentru asigurările de somaj

13

57,07

-

contributii pentru asigurările sociale de sănătate

14

167,01

-

contributii pentru concedii si indemnizatii

15

22,02

-

contributii pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

16

31,39

 

alte cheltuieli de personal, din care:

17

513,90

-

deplasări, detasări

18

315,90

-

tichete de masă

19

198,00

c)

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

20

460,00

d)

Cheltuieli de protocol

21

8,00

e)

Cheltuieli reclamă si publicitate

22

8,00

f)

Cheltuieli cu sponsorizarea

23

9,00

g)

Cheltuieli prevăzute de art.21(3 lit.c) din Leaea 571/2003 Drjvind Codul fiscal

24

47,72

h)

Alte cheltuieli

25

383,45

2

Cheltuieli financiare, din care:

26

37,00

 

- cheltuieli privind dobânzile

27

 

 

- alte cheltuieli financiare

28

37,00

3

Cheltuieli extraordinare

29

 

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

30

400,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

31

20,00

V

IMPOZIT PE PROFIT

32

64,00

VI

REZULTATUL NET (profit/pierdere)

33

316,00

VII

ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII PRECEDENTI

34

 

VIII

PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI [potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr.324/2003), din care: |

35

316,00

 

 

A

0

1

a)

pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare-dezvoltare

36

63,20

b)

pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator

37

189,60

c)

pentru desfăsurarea activitătii curente

38

63,20

IX

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

39

1.500,00

1

Surse proprii

40

1.500,00

2

Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

41

 

3

Credite bancare pentru investitii

42

 

 

- interne

43

 

 

- externe

44

 

4

Alte surse -programe nationale

45

 

X

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

46

1.500,00

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

47

1.500,00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

48

 

 

- interne

49

 

 

-externe

50

 

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1

Venituri totale

51

7.072,80

2

Costuri aferente veniturilor totale

52

6.672,80

3

Rezultate (+/-)(rd,51-rd.52)

53

400,00

4

Număr mediu personal, total institut, din

54

120

 

- număr mediu personal de cercetare -dezvoltare

55

78

5

Câstigul mediu lunar pe salariat total institut** ( tei / persoană)

56

1.514,35

6

Câstig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare

57

1.738,20

7

Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100)

58

5,99

8

Productivitatea muncii pe total personal (mii lei/pers.) (rd. 51/rd.54)

59

58,94

9

Rata rentabilitătii financiare (rd.30"100/capital propriu)

60

7,69

10

Plăti restante-total

61

39,43

11

Creante de incasat-total

62

2.500,00

 

*) Veniturile din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt în sumă de 1457,98 mii lei pana la data de 31.12.2006.

 

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie si drepturilor salariate ale directorului general

 

 

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2005, s-au cuprins si:

- suma de 102,74 mii lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

- suma de 102,45 mii lei, reprezentând drepturile bănesti ale managerului, administratorului sau directorului

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.288 din 24 octombrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 489 din 23 octombrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice

 

Având în vedere:

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul comun de aprobare al Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 5.816/D.G. 4.746/2006,

în temeiul:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice, ca imprimat cu regim special, în baza căruia se recomandă investigatii medicale paraclinice decontate de casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate asigură implementarea biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice, formulare ce contin elemente de protectie împotriva falsificării si contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice, precum si distribuirea acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instructiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 4. - Medicul care eliberează biletele de trimitere pentru investigatii paraclinice este responsabil de realitatea date|or înscrise în rubricile completate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Formularele biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice, în formatul aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asjgurărj de Sănătate nr 681/243/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 1 decembrie 2006.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXA Nr. 1

 

Bilet de trimitere pentru investigatii paraciinice decontate de CAS

Serie ......................... Nr...........................

 

1. Unitate medicală

L.S.

□ MF

Nivel de prioritate

CUI ........................................................................................

□ Amb. Spec.

 

Urgenta

 

Curente

 

 

 

 

Sediu (localitate, str., nr.) .........................................................

 

Judetul .....................................................................................

Casa de asigurări / Nr. contract ............ / .................................

2. Date identificare asigurat

Asigurat la CAS: ......................   RC: .....................................

□ Salariat

□ Persoana in întretinere

□ Veteran

□ Revolutionar

Nume  ....................................................................................

□ Pensionar

□ Copil (<18 ani)

□ Handicap

□ PNS......

Prenume .................................................................................

□ Elev/Ucenic/ Student (18-26 ani)

□ Gravida/Lehuza

□ Ajutor social

□ Somaj

□ Alte categorii

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar

 

Pachet de baza

 

 

 

 

Pachet facultativ

 

 

 

Pachet minimal

 

 

 

 

3. Cod diagnostic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Data trimiterii ............. / .......... / .................

Semnătura medicului .......................................

Cod parafã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitia

Cod investigatie

Investigatii recomandate

Investigatii efectuate

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Numele si semnătura persoanei desemnate de laborator.........................................................................L.S. Laborator

 

6. Data prezentării asiguratului

............/................/..................

Semnătura asiguratului

.................................

 

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigatii paraclinice

 

A. Principii generale

1. Recomandarea pentru investigatii paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin. Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de investigatii paraclinice atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.

2. Biletul de trimitere pentru investigatii paraclinice, denumit în continuare bilet de trimitere, se completează de către medicii aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, potrivit specialitătii si competentelor, respectiv atestatelor pe care le-au obtinut, si în conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia si numai pentru pacientii care beneficiază de asigurări sociale de sănătate.

3. Se interzic:

- emiterea biletelor de trimitere de către medicii care nu au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin reprezentantul legal al furnizorului;

- emiterea de către unitătile spitalicesti a biletelor de trimitere pentru pacientii spitalizati, în decursul internării acestora, precum si a celor pentru investigatii contra cost, deoarece tratamentul pacientilor internati se asigură integral de către unitatea spitalicească respectivă, indiferent de afectiunile asociate.

4. Investigatiile paraclinice se pot efectua de. către orice furnizor de investigatii paraclinice aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în conditiile prevăzute în contractul-cadru si în normele metodologice de aplicare a acestuia.

5. Utilizarea formularelor pentru investigatii paraclinice cu regim special nu exclude utilizarea fiselor de recomandare pentru investigatiile paraclinice RMN, CT, scintigrafie, cuprinse în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.

B. Instructiuni privind utilizarea formularelor de bilet de trimitere pentru investigatiile paraclinice decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) se predau asiguratului, care le depune la furnizorul de servicii paraclinice care va efectua investigatiile recomandate. Furnizorul de servicii paraclinice va păstra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi înaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura si desfăsurătorul activitătii prestate (în format electronic si pe suport hârtie),

2. În situatia în care în interiorul carnetului cu bilete de trimitere există formulare gresit tipărite, incomplete sau completate gresit de către medic, se va scrie cuvântul „ANULAT" pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe versoul cotorului ultimului bilet de trimitere se va preciza: „Acest carnet contine ... file (în cifre si în litere), de la numărul ... la numărul ..., si ... file anulate."

3. Gestionarea, distribuirea si achizitionarea carnetelor cu bilete de trimitere se vor face după cum urmează:

a) carnetele înseriate si numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în functie de necesităti, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecărui furnizor de servicii medicale care a încheiat în prealabil contract cu aceasta, asigurând evidenta biletelor de trimitere distribuite furnizorilor de servicii medicale;

b) gestionarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare;

c) furnizorii de servicii medicale îsi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

d) achizitia formularelor de bilete de trimitere se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

4. - Furnizorul de servicii medicale îsi va organiza modul de gestionare si evidentă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum si modul de păstrare a carnetelor epuizate.

- Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai multi medici angajati care au dreptul de a trimite asiguratul la investigatii paraclinice pe baza biletului de trimitere, distribuirea si arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine următoarele rubrici obligatorii: numele si prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/ carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire si parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 3, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 3), semnătura de returnare si parafa.

- Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguratilor se va face în registrul de consultatii, la rubrica „Recomandări", unde se vor nota seria si numărul biletului de trimitere emis.

C. Instructiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru investigatiile paraclinice decontate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

Formularele de bilete de trimitere se completează în succesiunea numerelor si în ordinea cronologică a consultatiilor, astfel:

Câmpul 1 - „Unitate medicală":

a) se completează cu denumirea unitătii medicale, codul unic de înregistrare (CUI) al cabinetului medical sau al unitătii sanitare, adresa completă, casa de asigurări de sănătate cu care furnizorul are încheiat contract, numărul contractului de furnizare de servicii medicale în baza căruia medicul prescriptor prestează serviciul;

b) se alege prin bifare cu „x" categoria de furnizor de servicii medicale, după cum urmează:

- „MF" pentru furnizorii de servicii de asistentă primară;

- „Amb. Spec." pentru furnizorii de servicii ambulatorii de specialitate, inclusiv servicii de medicină dentară.

Medicii angajati ai unui spital care prestează servicii în baza contractului încheiat între spital si casele de asigurări de sănătate pentru servicii ambulatorii de specialitate vor bifa căsuta „Amb. Spec." atunci când emit un bilet de trimitere pacientilor consultati în ambulatoriul de specialitate al spitalului;

c) „Nivel de prioritate" - se va bifa cu „x" căsuta corespunzătoare nivelului de prioritate al investigatiilor paraclinice recomandate.

Câmpul 2 - „Date identificare asigurat":

a) „Asigurat la CAS" - se va înscrie casa de asigurări de sănătate în evidenta căreia se află asiguratul;

b) „RC" - se completează numărul din registrul de consultatii (RC);

c) se alege prin bifare cu „x" categoria în care se încadrează asiguratul. Medicul va bifa o singură categorie de asigurat:

- se bifează căsuta „Ajutor social" pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

- se bifează căsuta „Veteran", „Revolutionar" sau „Handicap" numai pentru asiguratii care nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste această calitate, precum si cele provenite din pensii;

- se bifează căsuta „Gravidă/Lehuză" numai pentru femeile gravide si lehuze care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul minim brut pe tară (conform prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare). Pentru femeile gravide/lehuze care nu se încadrează în această categorie se bifează exclusiv categoria de asigurat din care fac parte;

- se bifează căsuta „Alte categorii" pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat prevăzute în biletul de trimitere, mentionându-se categoria de asigurat numai pentru persoanele beneficiare ale unei legi speciale (Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri);

- se bifează căsuta „PNS" si se notează numărul programului/subprogramului de sănătate pentru bolnavii cu afectiuni incluse în Programul national de sănătate cu scop curativ, stabilit de Ministerul Sănătătii Publice, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse, pe perioada în care sunt inclusi în program;

- categoria „Persoană în întretinere" se referă la sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

d) se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completă);

e) „CNP" - se completează cu codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre;

f) se va bifa cu „x" căsuta „Pachet de bază", „Pachet facultativ" sau „Pachet minimal", în functie de tipul de asigurare a beneficiarului.

Câmpul 3 - „Cod diagnostic":

- se vor completa căsutele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigatiile;

- „Data trimiterii" - se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigatiilor recomandate;

- „Semnătura medicului/Cod parafă" - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere si se aplică parafa si codul corespunzător acestuia.

Câmpul 4 - „Cod investigatie/Investigatii recoman­date/Investigatii efectuate":

- medicul care trimite asiguratul, în mod facultativ, poate completa codul de investigatie separat, pentru fiecare investigatie recomandată;

- codurile proprii investigatiilor paraclinice se vor completa obligatoriu de către furnizorul de servicii paraclinice care a efectuat investigatiile, corespunzător reglementărilor în vigoare;

- „Investigatii recomandate" - se va completa de medicul care trimite asiguratul; investigatiile recomandate vor fi scrise lizibil cu majuscule;

- „Investigatii efectuate" - se va completa prin bifare cu „x" de furnizorul de servicii paraclinice care a efectuat investigatiile. în situatia în care furnizorul nu poate efectua toate investigatiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe ambele exemplare ale biletului de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigatii paraclinice.

Câmpul 5 - „Numele si semnătura persoanei desemnate de laborator":

- se va completa în clar numele persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice, care va executa specimenul de semnătură;

- „LS" - se va aplica stampila furnizorului de servicii paraclinice care a efectuat investigatiile recomandate.

Câmpul 6 - „Data prezentării asiguratului":

- se va completa de către asigurat data la care acesta s-a prezentat la furnizorul de servicii paraclinice pentru efectuarea investigatiilor;

- „Semnătura asiguratului" - se execută semnătura beneficiarului serviciilor paraclinice recomandate după ce a fost informat asupra tipurilor de investigatii paraclinice de care urmează să beneficieze.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea parcului auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere se aprobă parcul auto normat al Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., după cum urmează:

a) 88 de autoturisme, din care 7 autoturisme pot fi utilizate în vederea efectuării activitătilor cu caracter administrativ;

b) 52 de autospeciale inscriptionate si dotate cu echipamente si aparatură pentru efectuarea verificărilor specifice, conform legislatiei în vigoare.

Art. 2. - Norma de consum lunar de carburanti este de 300 litri/autovehicul. Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autovehicule aprobat.

Art. 3. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2006.

Nr. 2.055.