MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 961         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 29 noiembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

418. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”

 

1.280. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”

 

429. - Lege pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război

 

1.302. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război

 

430. - Lege privind completarea art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

1.303. - Decret pentru promulgarea Legii privind completarea art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

431. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România

 

1.304. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 746 din 26 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 796 din 9 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.646. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.651. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

1.652. - Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

 

1.653. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 

1.668. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.418/534. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire si utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

1.994. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creantă emise în România

 

7.838. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Băneasa” - S.A. Voluntari, judetul Ilfov

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

114.416. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Imperial Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

114.417. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Berta Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

114.420. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Transilvania Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

114.422. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Contacs Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

114.425. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „Crys-Allys Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii va avea următorul cuprins:

„LEGE

pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului «Schi în România»

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Programul de interes national pentru dezvoltarea turismului «Schi în România», cu componenta principală «turism pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă», denumit în continuare program.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Programul se aplică în zonele identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului si practicarea altor sporturi de iarnă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.”

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Actiunile care se vor desfăsura în cadrul programului au în vedere următoarele:

a) realizarea unui studiu integrat privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, în vederea identificării unor noi zone; studiul va fi realizat de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului - Autoritatea Natională pentru Turism, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism, în colaborare cu societăti de proiectare si consultantă în domeniu, a căror desemnare se va face în conditiile legii;

b) stabilirea terenurilor care vor fi incluse pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism avizate si aprobate conform legii, inclusiv cu acordul Academiei Române si al consiliilor stiintifice ale parcurilor nationale, cu respectarea reglementărilor legale privind protectia mediului si a ariilor protejate;

c) elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cuprinse în program, care vor fi avizate si aprobate conform legii;

d) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea infrastructurii generale: căi de acces, alimentări cu apă, gaze, curent electric, canalizări, statii de pompare si statii de epurare a apelor uzate, parcări, drumuri forestiere si alte utilităti necesare;

e) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, instalatiile si echipamentele de producere a zăpezii artificiaie si de întretinere a pârtiilor si instalatiile pentru iluminatul pârtiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului;

f) amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă: biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină, a patinoarelor si echiparea cu instalatiile si echipamentele corespunzătoare;

g) construirea, dezvoltarea sau reabilitarea structurilor de primire turistică.”

5. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „Art. 4. - (1) Terenurile prevăzute la art. 3 lit. b) vor trece din proprietatea publică sau privată a statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva sau a altor detinători legali în proprietatea publică a unitătilor administrativ-teritoriale respective si în administrarea consiliilor locale pe raza cărora se află acestea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si pe baza planurilor de urbanism avizate si aprobate conform legii. Aceste terenuri vor fi exceptate de la plata taxelor pentru scoaterea definitivă din fondul forestier.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Studiul integrat privind dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă, în vederea identificării unor noi zone, va fi supus spre avizare autoritătilor administratiei publice centrale interesate - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Academiei Române si autoritătilor administratiei publice locale pe a căror rază teritorială se află noile zone identificate.

(2) Studiul prevăzut la alin. (1) se finantează de Ministerul Educatiei si Cercetării din sumele alocate derulării programelor de cercetare, în functie de fondurile disponibile si de prioritătile din punctul de vedere al dezvoltării turistice, precum si de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Natională pentru Turism, si de Agentia Natională pentru Sport. Autoritătile administratiei publice locale implicate în program pot hotărî, în conditiile legii, participarea cu resurse financiare din bugetele proprii.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Implementarea programului va fi coordonată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Autoritatea Natională pentru Turism, în colaborare cu Ministerul Educatiei si Cercetării si cu Agentia Natională pentru Sport, si se va realiza de către autoritătile administratiei publice centrale si locale, în conformitate cu prevederile legale.”

8. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) fonduri europene;”.

9. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Anexa la prezenta lege poate fi modificată si completată prin hotărâre a Guvernului.

(2) Autoritătile administratiei publice locale sau judetene pot solicita Guvernului, în baza unui studiu de fezabilitate, completarea anexei la prezenta lege.”

10. Anexa va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

 

LISTA

zonelor identificate pentru dezvoltarea domeniului schiului si practicarea altor sporturi de iarnă, cuprinse în cadrul Programului national de dezvoltare â turismului «Schi în România»

 

Judetul Alba: Abrud, Arieseni, Baia de Aries, Poarta Raiului (Sureanu), Zlatna;

Judetul Arges: Cumpăna, Iezer, zona Leaota, Molivis, Piscul Negru, Valea Caprei, Valea Dâmbovitei (Pecineagu);

Judetul Bacău: SIănic-Moldova;

Judetul Bihor: Padis, Stâna de Vale;

Judetul Bistrita-Năsăud: Colibita, Lesu, Tihuta, Tibles (Fiad), Valea Vinului;

Judetul Brasov: zona Bran-Moeciu, Fundata, Poiana Brasov, zona Predeal -Râsnov, Tărlungeni -Vama Buzăului;

Judetul Caras-Severin: Muntele Mic, Semenic-Crivaia, Valea Olteana (Tarcu);

Judetul Cluj: Băisoara, Fântânele-Belis, Lunca Visagului (Vlădeasa), Măguri Răcătău, Rogojel (Vlădeasa), Valea lerii;

Judetul Covasna: Comandau, Sugas Băi;

Judetul Dâmbovita: zona Padina-Pestera -Valea ialomitei;

Judetul Gorj: Rânca;

Judetul Harghita: Borsec, Bucin, Harghita-Băi, Harghita Mădăras, Izvoru Muresului, Lacu Rosu, Valea Strâmbă, Tusnad;

Judetul Hunedoara: Baleia, Câmpusel-OSIea, Clopotiva, Groapa Seacă, Parâng, Râul Ses (Godeanu), Râusor, Straja-Pasul Vulcan;

Judetul Maramures: Borsa, Cavnic, Izvoarele, Mogosa-Suior, Poienile de Sub Munte, Valea Vaserului;

Judetul Mures: Lăpusna, Sovata;

Judetul Neamt: Borca, Durau, Piatra-Neamt, Valea Tarcăului, Bicaz-Chei, Bicazu Ardelean;

Judetul Prahova: Azuga, Busteni, Sinaia, zona Valea Doftanei, zona Valea Superioară a Teleajenului-Cheia;

Judetul Satu Mare: Luna Ses;

Judetul Sibiu: Bâlea-Lac, Gâtu Berbecului, Jina, Păltinis, Valea Avrigului, Poiana Neamtului;

Judetul Suceava: Brosteni, Câmpulung Moldovenesc, Crucea, Gura Haitii, Gura Humorului, Pojorâta, Sucevita, Vatra Dornei, Cârlibaba, Dorna Candrenilor, Saru Dornei, Ciocănesti;

Judetul Vâlcea: Horezu, Malaia, Obârsia Lotrului, Valea Latoritei -Petrimanu, Vidra;

Judetul Vrancea: Lepsa, Soveja.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti 16 noiembrie 2006.

Nr. 418.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului montan „Superschi în Carpati” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 1.280.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 25 va avea următorul cuprins: „Art. 25. - (1) Se înfiintează Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si sub coordonarea Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, în conformitate cu dispozitiile legale.

(3) Organizarea si functionarea, precum si stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aprobă prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.

(5) Finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.”

2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) propune Cancelariei Primului-Ministru initierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;”.

Art. II. - (1) Pentru anul 2006, bugetul aferent Oficiului National pentru Cultul Eroilor se preia de către Cancelaria Primului-Ministru de la Ministerul Apărării, prin protocol de predare-preluare.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat si în volumul, structura si anexele bugetelor Ministerului Apărării si Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.

(3) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

(4) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (2), finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 429.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.302.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind completarea art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 520/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor este o autoritate publică de specialitate în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, cu personalitate juridică si sediul în municipiul Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 430.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind completarea art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă,

pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind completarea art. X din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzător desfăsurării activitătilor de eliberare si evidentă a cărtilor de identitate, actelor de stare civilă, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.303.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 41 din 16 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.7 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 21 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art, 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 431.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obtinut o formă de protectie în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2006.

Nr. 1.304.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 746

din 26 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Traian Alexandru si Măria Alexandru în Dosarul nr. 1.705/46/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 4 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.705/46/2006, Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Traian Alexandru si Măria Alexandru în cadrul solutionării unui recurs împotriva unei decizii pronuntate de Tribunalul Arges.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 24 din Constitutie. In acest sens arată că instanta de judecată nu este îndreptătită să dispună asupra cuantumului onorariului de avocat, stabilit în contractul de asistentă juridică, în raport de complexitatea cauzei, cu atât mai mult cu cât un tablou al onorariilor minimale nu există. De asemenea, autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat este neconstitutional si în raport cu art. 30 din Legea nr. 51/1995 si cu art. 94 alin. 2 si 3 din Statutul profesiei de avocat.

Curtea de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, instantele nefiind îndreptătite să reducă cuantumul onorariului stabilit de avocat prin negociere cu clientul său, întrucât contractul de asistentă juridică are ca finalitate, pe de-o parte, prestarea asistentei juridice, iar pe de altă parte, plata onorariului.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, cu următorul continut: „Judecătorii au însă dreptul să mărească sau să micsoreze onorariile avocatilor, potrivit cu cele prevăzute în tabloul onorariilor minimale, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari, fată de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu poate fi retinută critica potrivit căreia textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 30 din Legea nr. 51/1995 si ale art. 94 alin. 2 si 3 din Statutul profesiei de avocat, deoarece eventuala necorelare sau contradictie a unor texte de lege nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 24 din Constitutie, Curtea constată că prin Decizia nr. 401 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, a statuat că nimic nu interzice, în absenta unei prevederi constitutionale exprese, consacrarea prin lege a prerogativei instantei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocatial convenit, prin prisma proportionalitătii sale cu amplitudinea si complexitatea activitătii depuse.

O asemenea prerogativă este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuieli de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în pretentii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Or, opozabilitatea sa fată de partea potrivnică, care este tert în raport cu conventia de prestare a serviciilor avocatiale, este consecinta însusirii sale de instantă prin hotărârea judecătorească prin al cărei efect creanta dobândeste caracter cert, lichid si exigibil.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Traian Alexandru si Măria Alexandru în Dosarul nr. 1.705/46/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia civilă, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 796

din 9 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de S.C. „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti în Dosarul nr. 18.859/3/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal răspund autorul exceptiei, prin consilier juridic, precum si S.C. „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Paroseni, prin consilier juridic, constatându-se lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei solicită acordarea unui nou termen de judecată, întrucât adresa Curtii Constitutionale de solicitare a punctului de vedere al Senatului nu a fost înregistrată la această institutie si, în consecintă, nu si-a comunicat punctul de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Curtea, cercetând înscrisurile din dosar, constată că adresa în cauză a fost înregistrată la Senat pe data de 28 iunie 2006, însă această institutie nu si-a exprimat punctul de vedere cu privire la exceptia invocată. Faptul că Senatul nu si-a comunicat punctul de vedere asupra exceptiei nu justifică acordarea unui nou termen de judecată, textul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 prevăzând obligatia Curtii Constitutionale de a solicita punctele de vedere, nu si obligatia autoritătilor solicitate de a răspunde. Având în vedere cele de mai sus, Curtea retine că nu există nici un motiv pentru acordarea unui nou termen de judecată si, în consecintă, respinge cererea autorului exceptiei.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantii părtilor prezente solicită admiterea exceptiei, apreciind, în esentă, că plata unei taxe judiciare de timbru de către intervenient la valoarea cererii principale încalcă accesul liber la justitie, precum si art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că accesul liber la justitie nu presupune gratuitate, legiuitorul fiind în drept să stabilească taxe judiciare de timbru pentru a acoperi cheltuielile ocazionate de solutionarea litigiilor. Totodată, se arată că textul criticat se aplică fără discriminări tuturor persoanelor.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 18.859/3/2004, Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de S.C. „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti într-un litigiu având ca obiect solutionarea cererii de obligare a S.C. „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti si a celor două sucursale interveniente ale sale la plata unei sume de bani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textul legal criticat impune în sarcina intervenientului obligatia de a-si timbra cererea la valoarea cererii sau actiunii principale. În consecintă, se apreciază că accesul liber la justitie si dreptul de apărare al intervenientului sunt afectate prin introducerea unei taxe prohibitive, disproportionat de mare în raport cu cererea sa, neputând dobândi astfel calitate procesuală. În aceste conditii, se consideră că s-a instituit un tratament inegal al intervenientului în raport cu pârâtul si cu reclamantul. Totodată, îi sunt afectate în mod nepermis patrimoniul, interesele legitime si accesul liber la o activitate economică.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât accesul liber la justitie nu presupune gratuitate, iar realizarea unor drepturi pe cale judecătorească făcându-se prin intermediul instantelor de judecată determină costuri ce sunt suportate de la bugetul de stat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Se arată că instituirea unor taxe în cadrul procedurilor judiciare reprezintă un atribut al legiuitorului. Totodată, se arată că accesul liber la justitie nu presupune gratuitate, iar instituirea unei taxe judiciare de timbru nu este de natură a înfrânge prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtilor prezente, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare, si are următorul cuprins: „Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 alin. (3) privind principiile generale de organizare ale statului român, ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (1) si (2) privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate privată, ale art. 45 privind libertatea economică, ale art. 124 alin. (1) si (2) privind înfăptuirea justitiei, ale art. 126 privind instantele judecătoresti, precum si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate instituie în sarcina intervenientului obligatia de a-si timbra cererea la valoarea cererii sau actiunii principale.

Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, în raport cu prevederile art. 16 alin. (1), art. 21 si 24 din Constitutie.

Astfel, Curtea, prin Decizia nr. 177 din 8 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 27 mai 2003, a stabilit că accesul la justitie nu presupune gratuitatea actului de justitie si, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit. În cadrul mecanismului statului, functia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecintă, legiuitorul este îndreptătit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părtile aflate în litigiu.

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea retine că sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia intervenientul are obligatia de a-si timbra cererea la valoarea acesteia sau a actiunii principale, este eronată. Art. 10 din lege prevede că cererile de interventie se taxează după regulile aplicabile cererii sau actiunii principale, aspect care nu duce la concluzia autorului exceptiei. Analizând norma legală criticată, Curtea observă că procedura de stabilire a taxei de timbru în cazul cererii de interventie este aceeasi cu cea aplicabilă cererii principale, nu si cuantumul taxei. Taxa judiciară de timbru se calculează în functie de valoarea pretinsă prin cererea de interventie.

În acest sens, sunt, de altfel, si prevederile art. 10 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobată prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999, potrivit cărora „Cererile reconventionale, cererile de interventie si de chemare în garantie ce apar în urma unei actiuni care are ca obiect drepturi evaluabile în bani sunt supuse taxei judiciare de timbru calculate la valoarea ce se pretinde prin aceste cereri”.

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de S.C. „Termoelectrica” - S.A. Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Borzesti în Dosarul nr. 18.859/3/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Kâroly

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 septembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.646.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Agentul economic ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE RA

Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4

Codul fiscal R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 RECTIFICAT

 

- mii lei (RON)

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC2006

RECTIFICAT

H.G. 1105/2006

PROPUNERE

BVC 2006

RECTIF.

DIFERENTĂ

0

1

2

3

4

5

6

I.

 

VENITURI TOTALE

1

 

 

 

 

(rd. 02 + 10 + 15)

 

219.869,00

211.869.00

-8.000.00

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

219.619.00

211.619,00

-8.000.00

a) productia vândută

3

20.000,00

12.000,00

-8.000.00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

190.619,00

190.619,00

0.00

- subventii, cf.preved.legale în vigoare

5a

190.619.00

190.619,00

0.00

- transferuri, cf.preved.legate în vigoare

5b

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

9.000,00

9.000,00

0.00

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

9.000.00

9.000,00

0,00

2

Venituri financiare-total, din care:

10

250,00

250,00

0.00

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

250.00

250,00

0.00

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45)

16

219.669.00

211.809,00

-7.860.00

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

219.669.00

211.809,00

-7 860.00

a) cheltuieli materiale

18

106.480,38

98.620,38

-7.860.00

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

37.500,00

37.500,00

0.00

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

74.673.62

74.673,62

0,00

- salarii

22

55.786,00

55.786,00

0.00

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

17.271,90

17.271,90

0,00

- contributii la asigurări sociale

24

11.436,10

11.436,10

0,00

- ajutor de asigurări pt. somaj

25

1.394,70

1.394,70

0.00

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.905.00

3.905,00

0.00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1.615,72

1.615,72

0.00

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neincadrate

28

 

 

 

- tichete de masă

29

500,00

500,00

0,00

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

1.000,00

1.000,00

0,00

0 ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

q) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

15,00

15,00

0,00

- cheltuieli cu prestatiile din afara soc, din care:

33

15,00

15.00

0,00

- cheltuieli de protocol

34

4,00

4,00

0,00

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

9.00

9,00

0.00

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

2,00

2,00

0.00

- alte cheltuieli, din care:

37

0,00

0,00

0.00

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

- redeventă din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

 

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

0,00

0,00

0.00

- cheltuieli privind dobânzile

43

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

 

 

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere)

46

200,00

60.00

-140.00

IV.

 

ALTE CHELTUIEU DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

- fond de rezervă

48

10,00

3,00

-7,00

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

30,40

9,12

-21.28

VII.

 

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

159,60

47,88

-111,72

1

Rezerve legale

52

 

 

 

2

Alte rezerve reprez. facilitati fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

15,96

4,79

-11,17

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

79,80

23.94

-55,86

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pcL1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

59

63,84

19.15

-44,69

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

77.835,00

118.835.00

41.000,00

1

Surse proprii

61

1.000,00

1.000,00

0,00

2

Alocatii de la buget

62

76.835,00

117.835.00

41.000,00

3

Credite bancare

63

 

 

 

- interne

64

 

 

 

- externe

65

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

77.835,00

118.835,00

41.000,00

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

77.835,00

118.835,00

41.000.00

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

- interne

70

 

 

 

- externe

71

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

1

Rezerve legale

73

 

 

 

2

Rezerve statutare

74

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

1

Venituri totale

77

219.869.00

211.869.00

-8.000.00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

219.669,00

211.809,00

-7.860.00

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

4.833,00

4.833,00

0.00

4

Nr. mediu personal total

80

4.833,00

4.833,00

0.00

5

Fond de salarii, din care:

81

55.786,00

55.786,00

0,00

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

85,32

85,32

0,00

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

84

21,95

21,95

0,00

 

0

1

2

3

4

5

6

 

 

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.79/2001

65

19,50

19,50

0,00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

55614,38

55.614,38

0,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

86,30

86,30

0.00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

959.13

959,13

0,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 77 / 80) - în preturi curente

90

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei / persoană) (rd. 77 / 80) - in preturi comparabile

91

 

 

 

9

Productivitatea muncii fn unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoană)

92

500

500

0,00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale / venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000

93

999.1

999.7

0,63

11

Plăti restante - total

94

 

 

 

- preturi curente

95

 

 

 

- preturi comparabile (rd 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

- preturi curente

98

 

 

 

- preturi comparabile (rd.98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 12 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Ministrul afacerilor externe este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, un subsecretar de stat, seful Departamentului pentru Relatiile cu Românii de Pretutindeni si de comisarul guvernamental pentru francofonie, numiti în conditiile legii.”

2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.651.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

A MINISTERULUI AFACERILOR EXTERNE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.837/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2006, se majorează la venituri cu suma de 76.924 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 85.464 mii lei, rezultând un excedent de 162.388 mii lei.

(2) Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006, rectificat, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se repartizează si creditele bugetare retinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.652.

 

ANEXA

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2006

 

-mii lei -

Cap.

Subcap./

Paragraf

Titlu/

Articol

Alineat

Denumire indicatori

Program

2006

Influente

+/-

Program rectificat

2006

0

1

2

3

4

5

6

7=5+6

 

 

 

 

VENITURI

295.020

76.924

371.944

 

 

I. Venituri curente

295.020

76.924

371.944

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

295.020

76.924

371.944

 

 

CI. Venituri din proprietate

291.450

67.577

359.027

30.09

 

Venituri din proprietate

0

22

22

 

03

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

 

22

22

31.09

 

Venituri din dobânzi

291.450

67.555

359.005

 

01

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

220.100

-100.040

120.060

 

02

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

66.750

172.095

238.845

 

03

Alte venituri din dobânzi

4.600

-4.500

100

 

 

C2. Vânzări de bunuri si servicii

3.570

9.347

12.917

35.09

 

Amenzi, penalităti si confiscări

0

10.641

10.641

 

04 50

Dobânzi si penalităti de intarziere pt. venituri nevarsate la termen Alte amenzi, penalităti si confiscări

 

10.641

10.641

36.09

 

Diverse venituri

3.570

-1.294

Z276

 

50

Alte venituri

3.570

-1.294

2.276

50.09

 

CHELTUIELI a) CIasificatia functionala Partea a I a - Servicii publice generale

295.020

-85.464

209.556

51.09

 

Autorităti publice si actiuni externe

83.979

-22.728

61.251

 

01

Autorităti executive si legiSIative

83.979

-22.728

61.251

 

01.0.3

Autorităti executive

83979

-22.728

61.251

55.09

 

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

211.041

-62.736

148.305

 

0

1

2

3

4

5

6

7=5+6

 

 

 

 

cIasificatia economica

 

 

 

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

295.020

-85.464

209.556

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

83.979

-22.728

61.251

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

74.523

-21.437

53.086

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

74.223

-21.377

51846

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

67.414

-21.133

46.281

 

 

 

01

Furnituri de birou

5.972

-802

5.170

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

288

-64

224

 

 

 

03

încălzit, iluminat si forta motrica

4.037

-77

3.960

 

 

 

04

Apa, canal si salubritate

325

-32

293

 

 

 

05

Carburanti si lubrifiant!

1.550

-235

1.315

 

 

 

06

Piese de schimb

458

-57

401

 

 

 

07

Transport

137

-51

86

 

 

 

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

2.878

-425

2.453

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functiona)

32.789

-17.415

15.374

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

18.980

-1.975

17.005

 

 

20.02

 

Reparatii curente

2.722

-132

2.590

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.105

82

2.187

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.105

82

2.187

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

208

-16

192

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.774

-178

1^96

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

504

-64

440

 

 

 

04

Chirii

1.270

-114

1.156

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

300

-60

240

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

300

-60

240

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

9.456

-1.291

8.165

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

9.456

-1.291

8.165

 

 

71.01

 

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

9.456

-1.291

8.165

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

428

-60

368

 

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

9.028

-1.231

7.797

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

211.041

-62.736

148.305

 

 

 

 

CHELTUIELI CURENTE

211.041

-62.736

148.305

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

211.041

-62.736

148.305

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

609

3.991

4.600

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

609

3.991

4.600

 

 

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

8.987

-3.987

5.006

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

8.987

-3.987

5.000

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

201.445

-62.740

138.705

 

 

 

04

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate in contul trezoreriei statului

201.445

-62.740

138.705

 

 

 

 

Excedent/ Deficit

0

162.388

162.388

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare, si al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2007 se stabileste atât la venituri, cât si la cheltuieli în sumă de 262.750 mii lei.

Art. 2. – Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2006.

Nr. 1.653.

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2007

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu/Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2007

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

262.750

I. Venituri curente

262.750

C. VENITURI NEFISCALE

262.750

C1. Venituri din proprietate

260.182

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

260.182

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

145.920

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

114.262

C2. Vânzări de bunuri si servicii

2.568

36.09

 

 

 

Diverse venituri

2.568

 

50

 

 

Alte venituri

2.568

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

262.750

a) CIasificatia functionala

 

Partea a I a - Servicii publice generale

262.750

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

64.198

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

64.198

 

01.03

 

 

Autorităti executive

64.198

55.09

 

 

 

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

198.552

b. cIasificatia economica

 

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

262.750

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

64.198

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

64.198

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

63.865

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

56.393

 

 

 

01

Furnituri de birou

6.490

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

327

 

 

 

03

încălzit, iluminat si forta motrica

5.075

 

 

 

04

Apa. canal si salubritate

407

 

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

1.671

 

 

 

06

Piese de schimb

493

 

 

 

07

Transport

123

 

 

 

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

3.082

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

21.746

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

16.979

 

 

20.02

 

Reparatii curente

2.689

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.339

 

 

 

01

Uniforme si echipament

31

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.308

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

281

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.163

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viata

603

 

 

 

04

Chirii

1.560

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

333

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

333

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

198.552

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

198.552

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

198.552

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

2.333

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

2.333

 

 

30.02

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe

17.800

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

17.800

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

178.419

 

 

 

04

Dobanzi la depozite si disponibilităti pastraie in contul trezoreriei stalului statului

178.419

 

 

 

 

Excedent / Deficit

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 600 mii lei, pentru judetul Alba, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Alba lulia, pentru aniversarea la data de 1 decembrie 2006 a Zilei Nationale a României si a 88 de ani de la Marea Unire.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.668.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.418 din 21 noiembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 534 din 23 noiembrie 2006

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de constituire si utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) si ale art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare comun al Directiei generale buget si credite externe din Ministerul Sănătătii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări Sociale de Sănătate nr. EN.6863/CV.4.855/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de constituire si utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii

Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind modalitatea de constituire si utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acestora

 

CAPITOLUL 1

Fondul de stimulente

 

Art. 1. - Personalul din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si din structurile teritoriale ale acestora care administrează, monitorizează si gestionează bugetele pentru care se face colectarea contributiilor de asigurări sociale de sănătate, respectiv autoritătile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate, poate beneficia de stimulente lunare sau trimestriale, potrivit legii.

Art. 2. - (1) Fondul destinat stimulării personalului, ce se poate acorda personalului Ministerului Sănătătii Publice, personalului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al structurilor teritoriale ale acestora, se constituie prin virarea de către Ministerul Finantelor Publice a unei cote de 2,5 % din sumele încasate la bugetul fondului prin executarea silită de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Fondul destinat stimulării personalului se mai constituie si prin retinerea unei cote de 5% din sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, de casele de asigurări de sănătate, din executare silită si din majorările de întârziere aferente.

(3) În sensul celor mentionate la alin. (2), sunt supuse procedurii de executare silită persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente (care realizează venituri din profesii liberale, venituri comerciale sau venituri din drepturile de proprietate intelectuală), persoanele fizice care nu au calitatea de salariat, dar sunt obligate să se asigure, si nu se încadrează în prevederile art. 213 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, persoanele fizice care se asigură facultativ, precum si asociatii unici ai societătilor comerciale cu răspundere limitată.

(4) În sensul celor mentionate la alin. (2), sumele încasate la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate sunt cele asupra cărora a fost începută procedura de executare silită prin comunicarea somatiei în conditiile legii, însotită de copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:

a) plătii efective efectuate din proprie initiativă de debitor;

b) plătii efective efectuate de un tert, persoană fizică sau juridică, care îsi asumă obligatia de plată în numele debitorului sau alături de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de plată sau printr-un act încheiat;

c) vărsămintelor efectuate ca urmare a înfiintării popririi, de către orice tert, persoană fizică, societate bancară sau altă persoană juridică, care detine sau datorează sume de bani debitorului;

d) valorificării bunurilor mobile sau imobile în cadrul procedurii de executare silită.

Art. 3. - (1) Sumele aferente fondului destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (1), se virează de Ministerul Finantelor Publice, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector RO73TREZ7005001XXX000020, deschis în acest scop pe seama Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(2) Cota de 15% din fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (2), se virează de către casele de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate RO73TREZ7005001XXX000020, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Fondul destinat stimulării personalului se formează după cum urmează:

a) pentru Ministerul Sănătătii Publice si autoritătile de sănătate publică, din fondul constituit potrivit art. 2 alin. (1);

b) pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate si structurile teritoriale ale acesteia, din fondurile constituite potrivit art. 2 alin. (1) si (2).

Art. 5. - (1) Fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (1), virat de Ministerul Finantelor Publice în contul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se repartizează după cum urmează:

- o cotă de 75% caselor de asigurări de sănătate;

- o cotă de 25% se retine la Casa Natională de Asigurări de Sănătate, din care o cotă de 30% revine Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Cota de 75% reprezentând fondul destinat stimulării personalului se repartizează caselor de asigurări de sănătate astfel:

a) 70% din sumă se repartizează direct caselor de asigurări de sănătate, ca rezultat al eforturilor depuse în aplicarea procedurilor legale de recuperare a creantelor la Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate;

b) 30% din sumă se repartizează caselor de asigurări de sănătate în functie de ponderea fondului de salarii în fondul total de salarii, care să reflecte efortul fiecărei case de asigurări de sănătate în gestionarea Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 6. - Fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (2), se repartizează astfel:

- o cotă de 85% din suma totală rămâne la nivelul caselor de asigurări de sănătate si se utilizează pentru stimularea personalului propriu;

- o cotă de 15% din suma totală se virează de casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru stimularea personalului acesteia.

 

CAPITOLUL 2

Repartizarea fondului destinat stimulării personalului

 

Art. 7. - Fondul destinat stimulării personalului se repartizează după cum urmează:

a) de ministru pentru structurile Ministerului Sănătătii Publice si autoritătilor de sănătate publică, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea conducerii acestora, cu avizul secretarului general sau al secretarului general adjunct;

b) de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru structurile proprii si pentru casele de asigurări de sănătate, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea:

- conducerii directiilor generale, directiilor si serviciilor, cu avizul directorului general, la nivelul structurilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- conducerii caselor de asigurări de sănătate, la nivelul structurilor acestora.

 

CAPITOLUL 3

Criteriile de repartizare a fondului destinat stimulării personalului

 

Art. 8. - În aplicarea prevederilor art. 7 se stabilesc următoarele criterii de repartizare:

a) pentru personalul din Ministerul Sănătătii Publice si din Casa Natională de Asigurări de Sănătate:

- contributia specială la realizarea sarcinilor;

- contributia la initierea, elaborarea si avizarea actelor normative care să asigure o mai bună gestionare a bugetului asigurărilor sociale de sănătate;

- competenta profesională si cunostintele în domenii conexe;

- creativitatea, puterea de sinteză si loialitatea fată de institutie;

- asumarea responsabilitătii si eficienta în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

- disponibilitatea pentru realizarea unor activităti suplimentare datorate unor situatii neprevăzute, de urgentă sau cu grad crescut de dificultate;

- spiritul de initiativă si capacitatea de solutionare a problemelor din sfera de competentă;

- adaptabilitatea, flexibilitatea si capacitatea de solutionare si de valorificare a experientei dobândite;

- contributia la buna organizare si functionare a activitătii proprii din aparatul propriu al Ministerului Sănătătii Publice, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al caselor de asigurări de sănătate, la aplicarea legiSIatiei specifice;

- timpul de muncă efectiv lucrat în luna pentru care se acordă stimulentele;

- conduita în timpul serviciului;

b) pentru personalul din casele de asigurări de sănătate si autoritătile de sănătate publică:

- contributia efectivă la activitatea de identificare a debitelor, de urmărire si încasare prin executare silită a debitorilor restanti;

- frecventa, valoarea si dificultatea încasării debitelor din executarea silită;

- competenta profesională dovedită si disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atributiilor;

- contributia deosebită la realizarea sarcinilor ce îi revin;

- competenta profesională si cunostintele în domenii conexe;

- creativitatea, puterea de sinteză si loialitatea fată de institutie;

- contributia la buna organizare si functionare a activitătii din aparatul propriu si la aplicarea legiSIatiei specifice în domeniul de competentă;

- timpul de muncă efectiv lucrat în luna pentru care se acordă stimulentele;

- conduita în timpul serviciului.

 

CAPITOLUL 4

Aprobarea nominală a stimulentelor

 

Art. 9. - (1) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care beneficiază de stimulente, se face de către ministrul sănătătii publice, respectiv de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la propunerea secretarului general, respectiv a directorului general. Listele nominale vor fi avizate de conducerea directiilor si serviciilor din structura Ministerului Sănătătii Publice si a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Aprobarea nominală pentru directorii generali din cadrul caselor de asigurări de sănătate se face de către presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Aprobarea nominală pentru directorii executivi din cadrul autoritătilor de sănătate publică se face de ministrul sănătătii publice.

(4) Aprobarea nominală a persoanelor din structura caselor de asigurări de sănătate se face de către directorii generali ai acestora pentru directori, medicul-sef si pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurări de sănătate.

(5) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul autoritătilor de sănătate publică se face de către directorii executivi ai acestora.

Art. 10. - Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:

a) cel mult 3 salarii de bază pentru personalul de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru cei care ocupă functii de conducere, precum si pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia functiilor de demnitate publică numite în conditiile legii;

b) cel mult un salariu de bază pentru celălalt personal al Ministerului Sănătătii Publice, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, autoritătilor de sănătate publică si al caselor de asigurări de sănătate, care ocupă functii în structurile administrative, de aprovizionare, secretariat, deservire si care contribuie la buna desfăsurare a activitătii.

 

CAPITOLUL 5

Plata stimulentelor si evidentierea în contabilitate

 

Art. 11. - Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna ori trimestrul precedent.

Art. 12. - (1) Stimulentele acordate personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică si din casele de asigurări de sănătate nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contributia de asigurări sociale, contributia de asigurări sociale de sănătate si contributia de asigurări de somaj.

(2) Stimulentele aprobate sunt supuse impozitării, potrivit legii, iar asupra lor se calculează contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajat.

Art. 13. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor privind utilizarea fondului destinat stimulării personalului se efectuează în conturi distincte, potrivit monografiei contabile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 14. - (1) Executia fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică si din casele de asigurări de sănătate se raportează trimestrial, odată cu darea de seamă contabilă pentru „Institutii publice” prin formularele privind „Disponibil din mijloace cu destinatie specială”.

(2) Pentru utilizarea fondului destinat stimulării personalului, Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică si casele de asigurări de sănătate vor parcurge fazele de angajare, lichidare, ordonantare si plată a cheltuielilor prevăzute în Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

Art. 15. - Sumele rămase necheltuite la finele anului se raportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

MONOGRAFIE

privind modul de înregistrare în evidenta contabilă a utilizării fondului destinat stimulării personalului

 

Nr. crt.

Explicatii

Debit

Credit

1.

Evidentierea drepturilor bănesti cuvenite angajatilor, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului

647

4281

2.

Evidentierea retinerilor reprezentând impozit si contributia pentru asigurări sociale de sănătate

4281

% 444 4314

3.

Virarea impozitului si a contributiei pentru asigurări sociale de sănătate

%

444

4314

550

4.

Ridicarea numerarului din bancă în vederea achitării drepturilor cuvenite angajatilor

581

5311

550 581

5.

Achitarea în numerar a drepturilor angajatilor

4281

5311

6.

Evidentierea drepturilor bănesti cuvenite angajatilor, plătite prin cârd

4281

4282

7.

Alimentarea cârdurilor angajatilor, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului

4282

550

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare pentru recuperarea într-un stat membru al Uniunii Europene a creantelor stabilite prin titluri de creantă emise în România

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 17419 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului „Cerere de informatii”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul formularului „Cerere de comunicare”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul si continutul formularului „Cerere de recuperare/luare de măsuri asigurătorii”, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Autoritătile competente din România potrivit prevederilor art. 1743 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 6. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*

Prezentul ordin transpune anexele I -III la Directiva Comisiei 2002/94/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din Directiva Consiliului 76/308/CEE privind asistenta mutuală în materie de recuperare a creantelor privind anumite cotizatii, drepturi, taxe si alte măsuri, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 337 din 13 decembrie 2002, amendată prin Directiva Comisiei 2004/79/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 1 mai 2004.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2006.

Nr. 1.994.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

(Denumirea autoritătii solicitante, adresa, numărul de telefon, fax, cont bancar etc.)

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

(Numele, adresa electronică, numerele de telefon si fax si cunostintele lingvistice

ale reprezentantului responsabil cu cererea)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

(Locul si data transmiterii cererii)

……………………………………………………