MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 854         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 octombrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.031. - Hotărâre privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor anexe la hotărârile Guvernului adoptate în anii 2004-2005

 

1.392. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

1.406. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

 

1.407. - Hotărâre privind înfiintarea unui post de ofiter de legătură între Ministerul Apărării si Agentia NATO pentru întretinere si Aprovizionare (NAMSA)

 

1.408. - Hotărâre privind aprobarea contributiei voluntare a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2004-2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            194. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

            1.209. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului etic ce functionează în cadrul spitalelor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor anexe la hotărârile Guvernului adoptate în anii 2004-2005

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19, art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se declasifică informatiile secrete de serviciu cuprinse în anexele la hotărârile Guvernului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1. Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004 pentru aprobarea unor documente referitoare la Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 2 august 2004.

- anexele nr. 2-41)

2. Hotărârea Guvernului nr. 145/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de călători pentru Compania Natională a Căilor Ferate „C.F.R.” - S.A., precum si a unor programe ale Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 4 martie 2005.

- anexele nr. 1-11, nr. 1/1 si 8/1-8/41»

3. Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale operatorilor economici nemonitorizati, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 3 mai 2005.

- anexele nr. 1-91)

4. Hotărârea Guvernului nr. 658/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile proprietate

(2) Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexelor la hotărârile Guvernului prevăzute la alin. (1).

privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 24 între km 46+000 si km 51+000 din cadrul etapei a lll-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tutova din judetul Vaslui”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

5. Hotărârea Guvernului nr. 659/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 17 între km 116+000 si km 183+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul localitătilor Poiana Stampei, Vatra Dornei, lacobeni si Pojorâta din judetul Suceava”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 19 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

6. Hotărârea Guvernului nr. 660/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 4 Drajna-Fetesti” si „Sectiunea 5 Fetesti - Cernavodă” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Bucuresti-Cernavodă” pe teritoriul localitătii Fetesti din judetul Ialomita si al localitătilor Borcea, Dragalina, Perisoru si Ştefan cel Mare din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 9 august 2006.

Nr. 1.031.


Anexele nr. 2-4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.157/2004, anexele nr. 1-11, nr. 1/1 si 8/1-8/4 la Hotărârea Guvernului nr. 145/2005, precum si anexele nr. 1-9 la Hotărârea Guvernului nr. 371/2005 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ANEXĂ

 

LISTA

hotărârilor Guvernului ale căror anexe se declasifică si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 661/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2 Fundulea-Lehliu” si „Sectiunea 3 Lehliu- Drajna” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Bucuresti-Cernavodă” pe teritoriul localitătilor Sărulesti, Tămădău, Lehliu-Gară, Dragos Vodă, Dragalina, Vlad Tepes, Vâlcelele si Dor Mărunt din judetul Călărasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 18 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

8. Hotărârea Guvernului nr. 740/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin -Lugoj, între km 358+000 si km 388+100 - Lot 2, pe teritoriul localitătilor Orsova, judetul Mehedinti, Toplet si Mehadia, judetul Caras-Severin”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 666 din 26 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

9. Hotărârea Guvernului nr. 741/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin -Lugoj între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Variantă ocolitoare Mehadia”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

10. Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sectiunea 2B pe teritoriul localitătilor Câmpia Turzii, Gilău, Floresti, Săvădisla, Petrestii de Jos, Luna si Săndulesti din judetul Cluj si Sectiunea 3C pe teritoriul localitătilor Abram, Suplacu de Barcău, Bale, Chislaz, Tăuteu, Sârbi si Biharia din judetul Bihor” din cadrul obiectivului de investitie „Autostrada Brasov-Cluj -Bors”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, rir. 650 din 22 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

11. Hotărârea Guvernului nr. 743/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord” din cadrul obiectivului de investitii „Centura de ocolire a municipiului Craiova - varianta de Nord”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

- anexa nr. 1*)

12. Hotărârea Guvernului nr. 744/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Sporire capacitate DN 7 km 11+200 - km 30+800 - pe teritoriul localitătilor Mogosoaia si Buftea - judetul Ilfov” din cadrul obiectivului de investitie „Dublare pasaj denivelat pe DN 7 km 14+853 peste CF Bucuresti -Ploiesti la Chitila”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

13. Hotărârea Guvernului nr. 745/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 17 între km 91+000 si km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor nationale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judetul Bistrita-Năsăud”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 22 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

14. Hotărârea Guvernului nr. 746/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Craiova-Filiasi între km 233+200 si km 268+390 pe teritoriul localitătilor Almăj, Brădesti si Filiasi din judetul Dolj”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

15. Hotărârea Guvernului nr. 747/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin -Lugoj, între km 388+100 si km 408+895 - Lot 3, pe teritoriul localitătilor Mehadia, lablanita, Cornea si Domasnea din judetul Caras-Severin”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

16. Hotărârea Guvernului nr. 748/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin -Lugoj, între km 408+895 si km 449+960 - Lot 4, pe teritoriul localitătilor Domasnea, Teregova, Armenis, Slatina-Timis, Bucosnita si Buchin din judetul Caras-Severin”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

17. Hotărârea Guvernului nr. 749/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin -Lugoj între km 358+000 si km 495+800” din cadrul obiectivului de investitie „Variantă ocolitoare Domasnea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

18. Hotărârea Guvernului nr. 754/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării în lungime de 23,8 km din cadrul obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu modificările ulterioare.

- anexa nr. 1*)

19. Hotărârea Guvernului nr. 755/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 - 17+165 sector Băneasa-Otopeni” din cadrul etapei a ll-a de reabilitare a drumurilor nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005.

- anexa nr. 1*)

20. Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2005 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Lărgire la 4 benzi a drumului national DN 5 Adunatii Copăceni-Giurgiu, km 23+200 - km 59+100”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 14 noiembrie 2005.

- anexa nr. 1*)


*) Anexa nr. 1 la hotărârile Guvernului mentionate la pct. 4-20 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtiior topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 56 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.

109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006,

           

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru transportul rutier, desemnat să asigure, în principal:

a) inspectia si controlul, în trafic si la sediul operatorilor de transport si al întreprinderilor, privind îndeplinirea conditiilor de efectuare a transporturilor rutiere si activitătilor conexe acestora;

b) inspectia si controlul respectării reglementărilor interne si internationale privind conditiile de acces la activitatea de transport rutier, de sigurantă a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;

c) acordarea de licente de transport si certificate de transport în cont propriu operatorilor de transport rutier si întreprinderilor, precum si eliberarea de licente pentru activităti conexe transportului rutier;

d) autorizarea scolilor de conducători auto;

e) activitatea de registru pentru operatorii de transport si întreprinderi;

f) acordarea certificatelor de pregătire profesională a personalului cu functii care concură la siguranta rutieră;

g) punerea în aplicare a normelor tehnice si a reglementărilor specifice transporturilor rutiere, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

2. Alineatul (3) al articolului 1 se abrogă.

3. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul auto normat al A.R.R. se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

4. După alineatul (5) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

„(6) Din cele 88 de autoturisme aflate în dotarea A.R.R., 7 autoturisme pot fi utilizate în vederea efectuării activitătilor cu caracter administrativ.

(7) Autovehiculele din dotarea A.R.R. vor fi inscriptionate cu sigla A.R.R. si dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare rosie cu mesaje variabile.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) în exercitarea atributiilor specifice de inspectie si control, inspectorii de trafic sau, după caz, inspectorii împuterniciti în acest scop de A.R.R. au dreptul de a controla vehiculele rutiere care efectuează activităti de transport rutier, în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum si la sediile operatorilor de transport rutier sau ale întreprinderilor, pe baza legitimatiei speciale emise si în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice vehicul care execută activităti de transport rutier si circulă pe drumurile publice.”

6. La anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Rutiere Române - A.R.R.”, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si îndeplineste, potrivit legii, următoarele atributii principale:

a) exercită inspectia si controlul de stat privind respectarea reglementărilor nationale si internationale în activitătile specifice domeniului transporturilor rutiere;

b) exercită controlul respectării normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora;

c) controlează utilizarea de către operatorii de transport si întreprinderi a autorizatiilor de transport la autovehiculele care efectuează transport rutier în trafic international de mărfuri si de persoane, în punctele de control de trecere a frontierei, în trafic si la sediul acestora, conform legislatiei în vigoare;

d) controlează respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de către operatorii de transport rutier si de către întreprinderi;

e) controlează starea fizică a infrastructurii rutiere si propune măsuri de înlăturare a pericolelor privind securitatea rutieră;

f) controlează modul de utilizare a licentelor de transport si a certificatelor de transport în cont propriu, precum si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor pentru activităti conexe transportului rutier de către operatorii de transport rutier si întreprinderi, conform legislatiei în vigoare;

g) controlează modul în care se efectuează pregătirea profesională din cadrul scolilor de conducători auto;

h) opreste si imobilizează, dacă este cazul, vehiculele rutiere care efectuează activităti de transport rutier, în conformitate cu prevederile legii;

i) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier pentru orice vehicul, indiferent de capacitate, care efectuează activităti de transport rutier, în cazurile prevăzute de lege;

j) acordă licente de transport si certificate de transport în cont propriu, în trafic national si/sau international, licente pentru activităti conexe transportului rutier, precum si atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor legale în vigoare;

k) acordă licente pentru traseu, conform prevederilor legale;

l) elaborează programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;

m) înregistrează operatorii de transport în Registrul operatorilor de transport rutier si întreprinderile în Registrul întreprinderilor;

n) asigură activitatea de registru pentru detinătorii de licente si de certificate de transport în cont propriu, care execută transport rutier si/sau activităti conexe acestuia, centralizează si valorifică informatiile, în vederea întocmirii unei baze de date privind operatorii de transport sau întreprinderile;

o) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările si completările ulterioare, si operatorilor economici autorizati, conform reglementărilor legale;

p) autorizează functionarea scolilor de conducători auto si avizează programele de pregătire din cadrul lor, conform reglementărilor în vigoare;

q) acordă certificate/atestate pentru profesorii de legislatie rutieră si instructorii de conducere auto;

r) acordă atestate/certificate de competentă profesională pentru persoanele desemnate să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport cu vehicule cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t sau cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de sigurantă rutieră, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

s) analizează si rezolvă reclamatiile, sesizările si propunerile privind calitatea serviciilor publice si modul de acordare a licentelor si certificatelor de transport si a copiilor conforme ale acestora, a licentelor de traseu si pentru activităti conexe transportului rutier, a autorizatiilor de transport international si a documentelor de transport specifice;

s) analizează si sanctionează, în limita competentelor, abaterile de la reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere si ia măsuri de retragere a licentelor si certificatelor de transport în cont propriu, a licentelor pentru activităti conexe transportului rutier si de suspendare a copiilor conforme ale licentei de transport public sau ale certificatelor de transport în cont propriu, în cazuri justificate;

t) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului norme si reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calitătii prestatiilor de transport rutier;

t) acordă consultantă în probleme privind aplicarea normelor si reglementărilor nationale si internationale din domeniul transporturilor rutiere si servicii de informare a operatorilor de transport rutier si întreprinderilor;

u) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, si participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite si a situatiilor de pericol, pentru limitarea acestora;

v) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea solutionării reclamatiilor si sesizărilor, si analizează propunerile privind siguranta transporturilor, a protectiei

mediului înconjurător, precum si pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurential normal;

w) colaborează cu institutii si organisme nationale si internationale si participă la organizarea unor actiuni de cunoastere si aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;

x) exercită alte atributii date în competenta sa de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

7. La anexa nr. 1, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul II1, alcătuit din articolele 41 si 42, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL II1

Atributiile si obligatiile inspectorilor de trafic

Art. 41. - Inspectia, controlul si supravegherea modului de respectare a prevederilor normelor si reglementărilor prevăzute de legislatia în domeniu se efectuează în trafic de către inspectorii de trafic, în conditiile legii.

Art. 42. - (1) Potrivit legii, inspectorul de trafic are următoarele atributii:

a) să verifice legalitatea activitătilor desfăsurate de operatorii de transport si/sau întreprinderi;

b) să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activităti de transport rutier ce intră în competentele sale de control;

c) să verifice existenta, autenticitatea, precum si concordanta înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate;

d) să verifice existenta si functionarea aparatelor tahograf si limitatoarelor de viteză;

e) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare si în mod unitar, apartinând atât operatorilor de transport si întreprinderilor românesti, cât si operatorilor de transport străini, atunci când, la efectuarea controlului, s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere, cu exceptia vehiculelor care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată;

f) să procedeze la ridicarea plăcutelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor înmatriculate în România, care nu îndeplinesc conditiile de operare, până la îndeplinirea conditiilor legale prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru continuarea transportului;

g) să retină copia conformă a licentei de transport, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, licenta de traseu, autorizatia de transport international sau certificatul de competenta profesională al conducătorului auto, dacă aceasta ori acesta a fost înstrăinat(ă), modificat(ă) sau deteriorat(ă) ori nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acesteia sau acestuia;

h) să verifice ambalajele mărfurilor în vederea verificării conditiilor de expeditie si ambalare sau în vederea prelevării de mostre, în cazul mărfurilor periculoase;

i) să verifice activitatea vehiculelor utilizate de scolile de conducători auto în trafic;

j) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege.

(2) Inspectorii de trafic au următoarele obligatii:

a) de a respecta întocmai Constitutia României, republicată, de a cunoaste si aplica întocmai reglementările legale în domeniu;

b) de a respecta ordinele date de sefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;

c) de a păstra cu strictete secretul de serviciu, al actiunilor de control, al informatiilor cu caracter confidential, detinute ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu, si să nu le facă publice, în afara cazului în care îndatoririle functiei sau necesitătile justitiei impun în mod absolut contrariul;

d) de a nu pretinde si a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani si nici de a-si crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea functiei;

e) de a purta uniforma de serviciu;

f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare si însemnele de legitimare;

g) de a detine asupra lor legitimatia de control si ecusonul de identificare, pe timpul efectuării actiunilor de control;

h) de a respecta prevederile legale privind oprirea si imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic;

i) de a participa la pregătirea si perfectionarea permanentă cu privire la cunoasterea temeinică a normelor legale.

(3) în exercitarea atributiilor, personalul A.R.R. desemnat cu supravegherea, inspectia si controlul modului de respectare a normelor si reglementărilor prevăzute de legislatia în domeniu are sarcina să îsi facă cunoscută, în prealabil, calitatea si să prezinte legitimatia de control, este obligat să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată fată de cetăteni, fermă si intransigentă fată de cei care încalcă legile din domeniu.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, inspectorul de trafic are dreptul:

a) să participe la actiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate;

b) să oprească orice vehicul care execută activităti de transport rutier asupra cărora are competente de control, semnalizând regulamentar din pozitie statică, în acelasi mod ca si politistii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers;

c) să pătrundă, când situatia o impune, în spatiile în care îsi desfăsoară activitatea întreprinderile si operatorii de transport, în vehiculele detinute de acestea, precum si în spatiul destinat conducătorului auto si în spatiul destinat transportului de mărfuri si/sau de persoane, pentru efectuarea controlului si a verificărilor care se impun;

d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenta sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor si operatorilor de transport, de către acestia;

e) să verifice legitimatiile de călătorie, în cazul transportului public de persoane prin servicii regulate, si să stabilească concordanta dintre înscrisurile din documentul

de transport si identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii;

f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordantei dintre înscrisurile din documentele de transport si mărfurile transportate;

g) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile corespunzătoare, prevăzute de legislatia în vigoare;

h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare rosie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activităti de transport rutier;

i) să apeleze si să fie ajutat de fortele de ordine, atunci când este cazul, pentru a-si îndeplini atributiile care îi revin conform legii;

j) să i se permită accesul la documentele necesare pentru efectuarea verificării legalitătii activitătii de transport si a activitătilor conexe; cu acordul prealabil al operatorilor de transport sau al întreprinderilor, să facă copii după acestea, iar dacă copierea nu poate fi făcută pe loc, să poată ridica documentele pentru o perioadă scurtă, determinată de timp, în baza unui proces-verbal;

k) să controleze autovehiculele în punctele de trecere a frontierei si în zona de competentă împreună cu ofiterii si subofiterii din cadrul politiei de frontieră;

l) să verifice coletele si/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum si să verifice unele sesizări ale institutiilor abilitate, cu exceptiile stabilite prin lege;

m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale institutiei si/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.

(5) încălcarea oricărei obligatii de serviciu atrage aplicarea de sanctiuni disciplinare, contraventionale sau penale, după caz.”

8. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins: „Art. 7. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, directii si Inspectoratul rutier organizat la nivel de directie.

            (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatorică agentii teritoriale, fără personalitate juridică.”

            9. La anexa nr. 1, articolul 8 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.392.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se suplimentează bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 5.600 mii lei, din care la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională”, subcapitolul 61.01.04 „Sigurantă natională”, cu suma de 4.400 mii lei, la titlul 71 „Cheltuieli de capital - active nefinanciare” si la capitolul 68.01 „Asigurări si asistentă socială”, subcapitolul 68.01.08 „Ajutoare la trecerea în rezervă”, cu suma de 1.200 mii lei, la titlul 57 „Asistentă socială”.

            Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Serviciului de Telecomunicatii Speciale pe anul 2006.

            Art. 3. - Serviciul de Telecomunicatii Speciale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Corneliu Grigore

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 


Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.406.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea unui post de ofiter de legătură între Ministerul Apărării si Agentia NATO

pentru întretinere si Aprovizionare (NAMSA)

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea unui post de ofiter de legătură între Ministerul Apărării si Agentia NATO pentru întretinere si Aprovizionare (NAMSA), cu sediul la Capellen, Marele Ducat al Luxemburgului.

            (2) Postul prevăzut la alin. (1) se asigură din numărul total de posturi prevăzut pentru Ministerul Apărării prin legile bugetare anuale.

            (3) Personalul încadrat pe postul prevăzut la alin. (1) are ca atributie principală sustinerea intereselor nationale în relatia cu Agentia NATO pentru întretinere si Aprovizionare, iar activitatea sa este coordonată de Reprezentanta Militară a României la NATO si Uniunea Europeană.

Art. 2. - Salarizarea, fondurile necesare cazării si alte drepturi în valută si în lei ce revin personalului care încadrează postul prevăzut la art. 1 se asigură potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2004 privind trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Nationale, celorlalte dispozitii legale si în conformitate cu echivalarea prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cheltuielile anuale determinate de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură din fondurile aprobate cu această destinatie prin bugetele anuale ale Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.407.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contributiei voluntare a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2004-2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 75 lit. q) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei voluntare a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru perioada 2004-2006, în limita echivalentului în lei al sumei de 66.000 dolari SUA, în vederea functionării Secretariatului interimar al Conventiei pentru protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor.

            (2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb valutar leu/dolar SUA stabilit de Banca Natională a României, valabil la data efectuării plătii.

            Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pentru anul 2006.

            Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 723/2004 pentru aprobarea contributiei voluntare anuale a României la bugetul Oficiului Regional pentru Europa al Programului Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), pe anul 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 25 mai 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Attila Korodi,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.408.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

            În temeiul prevederilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004,

            presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 238/2004 pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 8 februarie 2005, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Buliga

 

Bucuresti, 3 octombrie 2006.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind elaborarea programului anual de exploatare petrolieră

 

SECTIUNEA 1

 

Art. 1. - în întelesul prezentelor instructiuni, următorii termeni sunt definiti astfel:

1. A.N.R.M. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

2. C.I.T. - compartimentul de inspectie teritorială;

3. Comisia - comisia constituită de A.N.R.M., din care face parte si reprezentantul C.I.T.-ului pe raza căruia se află arondat zăcământul comercial;

4. programul anual - programul anual de exploatare petrolieră.

Art. 2. - În conformitate cu prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea petrolului nr. 238/2004 si ale art. 88 lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, titularii acordurilor petroliere întocmesc programe anuale, pe care le vor trimite spre avizare C.I.T. ale A.N.R.M., până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Art. 3. - (1) Programul anual este documentul care are la bază prevederile studiilor tehnico-economice avizate de A.N.R.M., potrivit cărora se desfăsoară toate operatiunile petroliere pentru fiecare zăcământ comercial.

(2) Programul anual se întocmeste de către titularii acordurilor petroliere si se avizează anual de A.N.R.M.

Art. 4. - Programul anual cuprinde si detaliază prevederile referitoare la productie si lucrările prevăzute în studiile tehnico-economice avizate de A.N.R.M. pentru anul respectiv, precum si acele operatiuni petroliere necesare în desfăsurarea procesului de exploatare, necuprinse în studiile tehnico-economice, justificate prin evolutia procesului de exploatare ulterior întocmirii studiilor.

Art. 5. - Programul anual se elaborează pe subunităti (arii, sucursale, unităti de productie etc.) de productie petrolieră, analizându-se fiecare zăcământ comercial pentru care se va emite avizul C.I.T. al A.N.R.M.

Art. 6. - Structura-cadru a programului anual este cea prevăzută de prezentele instructiuni.

 

SECTIUNEA a 2-a

Structura-cadru a programului anual

 

SUBSECTIUNEA 1

Art. 7. - (1) Programele anuale se întocmesc de către titularii acordurilor petroliere, cu esalonarea tuturor lucrărilor, si se depun spre avizare la C.I.T.-ul unde este arondat zăcământul comercial respectiv, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

(2) Programul anual trebuie să fie aprobat si însusit de către conducerea titularului acordului petrolier.

(3) Avizul la programul anual este emis de C.I.T. pentru fiecare zăcământ comercial.

(4) Programul anual va fi transmis si pe suport magnetic.

Art. 8. - La întocmirea programului anual se are în vedere ca prin executarea lucrărilor programate si prin modul lor de esalonare, pe lângă realizarea dinamicilor de productie prevăzute în studiile tehnico-economice avizate de A.N.R.M., să se asigure:

a) obtinerea si mentinerea unor indici corespunzători pentru valorificarea integrală si în termenele asumate prin acordurile petroliere a rezervelor dovedite, confirmate;

b) asigurarea conditiilor de captare si valorificare a tuturor fluidelor produse prin sonde, în scopul prevenirii degradării zăcămintelor si a pierderilor de rezerve;

c) măsuri necesare pentru urmărirea exploatării, în vederea obtinerii de informatii pentru optimizarea exploatării sau a întocmirii de noi studii tehnico-economice;

d) esalonarea operatiunilor petroliere prevăzute a se executa ca obligatii în încheierile privind confirmarea resurselor geologice si rezervelor, precum si acelor măsuri dispuse prin avizele sau actele de control emise de A.N.R.M. în baza atributiilor ce îi revin, în vederea cresterii gradului de cunoastere si valorificare a resurselor geologice;

e) măsuri pentru protectia mediului (suprafetei si a subsolului) în cursul operatiunilor petroliere;

f) justificarea desfăsurării operatiunilor petroliere pe un zăcământ comercial, până la avizarea unui nou studiu tehnico-economic de către A.N.R.M., în conditiile în care datele privind comportarea zăcământului nu mai corespund studiului tehnico-economic avizat.

Art. 9. - La întocmirea programului anual este estimată productia de hidrocarburi pe lunile noiembrie-decembrie ale anului în curs.
           

SUBSECTIUNEA 2 Continutul programului anual

Art. 10. - Programul anual contine, minimal, următoarele:

a) memoriul tehnic privind respectarea programului pe anul anterior si justificarea detaliată a eventualelor modificări fată de prevederile studiului tehnico-economic avizat;

b) anexe cu volumul si esalonarea operatiunilor petroliere;

c) programul măsurilor tehnice, organizatorice, economice, de protectie a zăcământului si a mediului;

d) măsuri tehnice de conservare a zăcământului si de refacere a mediului în cazul renuntării la concesiune.

Art. 11. - (1) Memoriul tehnic se referă la fiecare zăcământ comercial, cuprinzând următoarele:

1. date generale, respectiv prezentarea pe scurt a zăcămintelor sau a obiectivelor de exploatare si metoda de exploatare;

2. principalele realizări ale anului anterior celui programat, respectiv prezentarea principalelor date de productie realizate comparativ cu prevederile programului anual aprobat prin avizul emis de A.N.R.M. (productia de titei, gaze asociate, gaze libere, condensat, amestecuri de gaze combustibile, injectie tehnologică, urmărire procese, reparatii capitale, sonde noi), sondele aflate în exploatare experimentală (dacă este cazul);

3. principalele prevederi ale programului pe anul preliminat, respectiv prezentarea principalelor prevederi ale programului anual propus spre aprobare A.N.R.M. (principalele prevederi de productie, injectie tehnologică, urmărire procese, reparatii capitale, sonde noi), sondele aflate în exploatare experimentală (dacă este cazul);

4. concluzii, unde se mentionează următoarele:

a) studiul tehnico-economic în baza căruia se desfăsoară activitatea de dezvoltare-exploatare a zăcământului comercial si/sau stadiul de executie a studiului tehnico-economic solicitat fată de termenele prevăzute în avizul la programul anual din anul precedent, aprecieri privind procesele de recuperare secundară;

b) justificări concrete, în situatia în care principalii indicatori de productie sunt diferiti fată de prevederile cuprinse în avizul la programul anual din anul precedent celui preliminat, pentru fiecare zăcământ comercial la care apar astfel de situatii;

c) justificări ale diferentelor fată de studiile tehnico-economice avizate, în baza cărora se desfăsoară activitatea de exploatare, pentru fiecare zăcământ comercial la care apar astfel de situatii;

d) situatia derulării lucrărilor prevăzute ca obligatii în încheierile pentru confirmarea rezervelor si resurselor;

e) situatia sondelor de explorare aflate în exploatare experimentală, cu precizarea operatiunilor efectuate în vederea obtinerii de date pentru proiectarea exploatării;

f) propuneri privind necesitatea întocmirii unui nou studiu tehnico-economic.

(2) Principalele prevederi ale programului anual sunt sintetizate în anexele nr. 1-7*).

 

SECTIUNEA a 3-a

Avizarea si aprobarea programelor anuale

 

Art. 12. - CIT. avizează programele anuale în temeiul art. 54 lit. c) din Legea nr. 238/2004, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al prevederilor prezentelor instructiuni.

Art. 13. - Programele anuale, elaborate potrivit prevederilor prezentelor instructiuni, se depun de către titularii de acorduri petroliere la CIT.-ul la care este arondat zăcământul comercial, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Art. 14. - Programul anual, respectiv eventualele modificări ale acestuia, va avea aprobarea conducerii titularului acordului petrolier (semnătura si stampila) atât pe memoriul tehnic, cât si pe anexele cu volumul si esalonarea lucrărilor.

Art. 15. - (1) Comisia împreună cu reprezentantii titularului de acord de concesiune petrolieră analizează programul anual din punctul de vedere al protectiei si exploatării în sigurantă a zăcămintelor, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data primirii acestuia.

(2) În cazul în care se constată că programul anual necesită modificări sau completări, Comisia va restitui programul anual titularului pentru a-l reface, stabilind totodată un termen maxim de 30 de zile pentru a-l reînainta la CIT. în vederea avizării.

Art. 16. - (1) Comisia respinge de la avizare programul anual prezentat în următoarele cazuri:

a) programul anual nu respectă, în mod nejustificat, prevederile ultimei documentatii tehnico-economice avizate de A.N.R.M. si pe baza căreia s-a emis încheierea privind confirmarea resurselor geologice si a rezervelor;

b) în programul anual sunt cuprinse metode de exploatare care nu corespund metodei de exploatare aprobate de A.N.R.M. prin încheierile privind confirmarea resurselor geologice si a rezervelor;

c) programul anual nu mentionează modul de executare a lucrărilor anterioare programului si neexecutate, prevăzute ca obligatii în încheierile privind confirmarea resurselor geologice si a rezervelor, de protectie a zăcământului si de refacere a mediului;

d) titularul a sistat exploatarea unui zăcământ comercial fără aprobarea prealabilă a A.N.R.M.;

e) titularul încalcă orice alte prevederi sau dispozitii legale în domeniul exploatării rezervelor de petrol si/sau al protectiei si refacerii mediului, în toate componentele sale, si poate aduce prejudicii zăcământului sau mediului;

f) programul anual nu tine seama de măsurile stabilite în avize si în actele de control ale A.N.R.M. ori ale organelor de protectie a mediului si/sau de protectie a muncii.

(2) în cazurile mentionate la alin. (1), comisia va restitui programul anual titularului pentru a-l reface în termenul prevăzut la art. 15 alin. (2).

Art. 17. - (1) CIT. emite avizul dacă titularii au încheiat acorduri petroliere, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru zăcămintele comerciale în cauză si dacă programul anual respectă toate prevederile acestor acorduri si a fost aprobat de către Comisie.

(2) Avizul CIT. este supus aprobării conducerii Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere din structura A.N.R.M.

Art. 18. - Avizul CIT. are continutul prezentat în anexa nr. 8.

Art. 19. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instructiuni

 

Sinteza programului de productie realizat pe anul anterior celui preliminat

 

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect pe anul ...

Preliminat pe anul

Realizat pe anul …*

Date privind procesele de crestere a recuperarii titeiului de injectie

Prin proiect

Preliminat pe anul ….*

Realizat pe anul …*

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Nr. sonde

Debit

Productie suplimentara din secundar

Nr. sonde

Debit

Productie suplimentara din secundar

Nr. sonde

Debit

Productie suplimentara din secundar

zilnic

anual

zilnic

anual

zilnic

anual

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

mc.

mii mc.

mii to

 

mc.

mii mc.

mii to

 

mc.

mii mc.

mii to

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

Sinteza programului de productie realizat pe anul anterior celui preliminat

 

GAZE ASOCIATE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect pe anul ...

Preliminat pe anul

Realizat pe anul …*

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

Sinteza programului de productie realizat pe anul anterior celui preliminat

 

GAZE LIBERE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect pe anul ...

Preliminat pe anul

Realizat pe anul …*

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

Sinteza programului de productie realizat pe anul anterior celui preliminat

 

CONDENSAT

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect pe anul ...

Preliminat pe anul

Realizat pe anul …*

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

Sinteza programului de productie realizat pe anul anterior celui preliminat

 

AMESTECURI DE GAZE COMBUSTIBILE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect pe anul ...

Preliminat pe anul

Realizat pe anul …*

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

* anul anterior celui preliminat

 

Date statistice rezerve-productie, sinteza programului productie pentru anul preliminat

 

TITEI

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect

Preliminat pe anul

Date privind procesele de crestere a recuperarii titeiului de injectie

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Debit

Productie suplimentara din secundar

Numar sonde

Debit

Productie suplimentara din secundar

zilnic

anual

zilnic

anual

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

mc.

mii mc.

mii to

 

mc.

mii mc.

mii to

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

Date statistice rezerve-productie, sinteza programului productie pentru anul preliminat

 

GAZE ASOCIATE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect

Preliminat pe anul

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Date statistice rezerve-productie, sinteza programului productie pentru anul preliminat

 

GAZE LIBERE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect

Preliminat pe anul

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Date statistice rezerve-productie, sinteza programului productie pentru anul preliminat

 

CONDENSAT

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect

Preliminat pe anul

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

 

 

mii tone

mii tone

mii tone

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Date statistice rezerve-productie, sinteza programului productie pentru anul preliminat

 

AMESTECURI DE GAZE COMBUSTIBILE

Nr. crt.

Zacamînt Comercial

Obiectiv productiv

Zãcãmânt (unitatea)

Resursa initială

Rezerva

initiata

Extras

Rezerva la 1.01

Prin proiect

Preliminat pe anul

 

 

 

Cumulat

la 1.01

 

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

Numar sonde

Productie anuala realizata de sonde

 

 

 

 

 

 

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

vechi

noi

total

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

 

 

mil. Stmc.

mil. Stmc.

mil. Stmc.

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

* anul preliminat

 

NOTA:

La întocmirea preliminarului, se pot folosi si datele din studiile avizate de C.T.E. Petrom, expertizate si înaintate către A.N.R.M. pentru omologare.

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

REPARATII CAPITALE

si lucrările pentru urmărirea exploatării pe anul

 

Nr. crt

 

 

 

 

Zăcâmînt Comercial Obiectiv productiv Zăcâmînt (Unitatea

 

 

 

 

Program reparatii capitale sonde

Lucrări pentru urmărirea exploatării

Preliminat pe anul...*

Realizat pe anul....*

Preliminat pe anul...*

Realizat pe anul....*

Număr sonde

 

Productie anuală

 

Număr sonde

 

Productie anuală

 

Măsurători presiune

Măsurători ecometrice

Cercetări hidrodinamice

Măsurători presiune

Măsurători ecometrice

Cercetări hidrodinamice

Statică

Dinamică

Nivel static

Nivel dinamic

Din măsurători de presiune

Din măsurători ecometrice

Statică

Dinamică

Nivel static

Nivel dinamic

Din măsurători de presiuae

Din măsurători ecometrice

 

mii to mii. Stmc.

 

miito mii. Stmc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

ANEXA Nr. 4 la instructiuni

 

PROGRAM

de reparatii capitale/resăpări sonde (pentru anul preliminat)

 

Zăcământ comercial

Obiectiv productiv

 

 

 

Sonda nr.

 

 

 

Situatia actuala

 

 

 

Lucrări necesare

 

 

 

Data repunerii in productie

 

 

 

Productie estimată

Titei

Gaze asociate

Gaze libere

Amestecuri de gaze combustibile

Zilnică

Anuală

Zilnică

Anuală

Zilnică

Anuală

Zilnică

Anuală

tone/zi

mii tone

mii Stmc/zi

mil.Stmc

mii Stmc/zi

mil.Stmc

mii Stmc/zi

mil.Stmc

1

2

3

4

5

6

7

6

9

10

11

12

13

14

 

ANEXA Nr. 5

 la instructiuni

 

PROGRAMUL LUCRĂRILOR

pentru urmărirea exploatării (pentru anul preliminat)

 

 

Zâcămînt comercial Obiectiv productiv

Măsurători presiune

Măsurători ecometrice

Cercetări hidrodinamice

Statică

Dinamică

Nivel static

Nivel dinamic

Din măsurători presiune

Din măsurători ectiometrice

Titei

Gaze

Titei

Gaze

Titei

Gaze

Titei

Gaze

Titei

Gaze

Titei

Gaze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

ANEXA Nr. 6

 la instructiuni

 

PROGRAMUL

de foraj sonde noi de exploatare pentru anul preliminat

 

Titei + Gaze asociate

 

Nr.crt

 

Zăcământ comercial

 

Obiectiv productiv

 

Sonda nr.

 

Adâncime proiectată (m)

 

Data terminării forajului

 

Data intrării in productie

 

Productie estimată

Obs.

zilnică (tone/zi) (mii. Stmc.)

anuală (tone)

anuală (mil.Stmc.)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

 

Nr. crt

 

 

Zăcâmînt Comercial Obiectiv productiv Zăcâmînt (Unitatea)

Substanta

 

 

Valoarea productiei brute

Preliminat pe anul...*

Real zat pe anul....*

Preliminat pe anul...**

Cantitate

Pret

Valoarea productiei

Cantitate

Pret

Valoarea productiei

Cantitate

Pret

Valoarea productiei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Titei (mit to)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze asociate (mii. Stmc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaze libere (mii. Stmc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condensat (mii to)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Anul anterior celui preliminat

**Anul preliminat

 

ANEXA Nr. 8 la instructiuni

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

Directia generală inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere

C.I.T.......................................................

Nr.........................../Data de expeditie

 

AVIZ

Nr............................/data ...................

 

            Obiect: Avizarea programului de exploatare pe anul .............. pentru ……………………………………..(substanta) la zăcământul comercial .............................................., apartinând ............................... (denumirea completă a titularului), localitatea ............................................................................ (adresa completă a titularului), judetul ......................................................................................

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

a) Numărul adresei de înaintare a programului anual de la titular si de la C.I.T.

b) Datele privind titularul acordului petrolier: denumirea subunitătii (aria, unitatea, sucursala) care exploatează zăcământul comercial, adresa completă, numărul de telefon/fax

c) Denumirea perimetrului de exploatare

d) Substanta (tipul de hidrocarburi) exploatată

e) Data intrării în vigoare a acordurilor de concesiune a perimetrului de dezvoltare-exploatare si exploatare petrolieră (numărul si data hotărârii Guvernului privind aprobarea acordului)

f) Perioada de valabilitate a acordului

g) Data si numărul ultimei încheieri privind confirmarea resurselor geologice si a rezervelor la A.N.R.M.

 

CAPITOLUL 2

Cuprinsul preliminarului

 

            1. Productia fizică programată

            a) Titei (sonde vechi - sonde noi)

            b) Gaze asociate (sonde vechi - sonde noi)

            c) Gaze libere (sonde vechi - sonde noi)

            d) Condensat (sonde vechi - sonde noi)

            e) Amestecuri de gaze combustibile (sonde vechi - sonde noi)

            2. Lucrări pentru aplicarea metodelor de recuperare secundară (Se vor mentiona principalii indicatori ai metodei aplicate.)

            3. Lucrări pentru urmărirea exploatării (Se vor consemna operatiunile pentru urmărirea exploatării pentru anul preliminat.)

 

CAPITOLUL 3

Observatii si constatări

 

            Se va analiza si se va compara continutul programului anual cu prevederile din studiile tehnico-economice pe baza cărora se desfăsoară activitatea de exploatare.

 

CAPITOLUL 4

Aviz

 

            Fată de cele de mai sus, A.N.R.M., prin C.I.T......................................................., avizează, din punctul de vedere al protectiei zăcămintelor de hidrocarburi si a mediului, programul anual de exploatare pe anul ..................., pe …………………………(denumirea completă a titularului, sucursala, schela de productie, localitatea, judetul), zăcământul comercial ............................, prezentat de ...........................................................................................,

conditionat de îndeplinirea următoarelor măsuri: ...........................................................................................................................

            Măsurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clară si vor prevedea responsabilităti (de regulă, conducerea titularului) si termene de executare. Măsurile se vor referi la unele completări, modificări, rectificări etc, menite să îmbunătătească protectia si exploatarea în sigurantă a zăcământului, măsuri de protectie si refacere a mediului, precum si măsuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zăcământului.

            Anexele la programul anual fac parte integrantă din prezentul aviz.

            Dacă în decursul anului pentru care s-a avizat programul operatiunilor petroliere, din motive întemeiate, se impun unele modificări, titularul acordului petrolier va solicita un nou aviz.

 

Directorul general al Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere,

…………………………….

(numele si prenumele)

Compartimentul de inspectie teritorială pentru resurse minerale,

……………………………

(numele si prenumele)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului etic ce functionează

în cadrul spitalelor publice

 

Având în vedere prevederile art. 185 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) în cadrul spitalelor publice se constituie consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componentă:

a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al medicilor din spital;

b) un reprezentant al consiliului local ori judetean sau, după caz, consilierul juridic;

c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-sefă din sectia cu cel mai mare număr de paturi;

d) un reprezentant al autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti;

e) un secretar, fără drept de vot.

(2) Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic se face de către comitetul director al spitalului, iar numirea membrilor consiliului etic se face prin decizie internă a managerului.

Art. 2. - Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, de decanul de vârstă al medicilor.

Art. 3. - Consiliul etic se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/apartinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistentei medicale.

Art. 4. - Atributiile consiliului etic sunt următoarele:

a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relatia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar încalcă drepturile pacientilor prevăzute de legislatia în vigoare;

c) sesizează organele abilitate ale statului în situatiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

d) analizează sesizările ce privesc plăti informale ale pacientilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitării actului medical de obtinerea unor foloase; propune, în functie de caz, măsuri de intrare în legalitate;

e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnitătii umane si propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

Art. 5. - (1) Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât si măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.

(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părtilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terte persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părtilor trebuie consemnată în scris si semnată de către acestea.

(3) Procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalelor publice, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 6. - Structurile Ministerului Sănătătii Publice si spitalele publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.209.