MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 857         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 19 octombrie 2006

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

77. - Ordonantă de urgentă privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală fată de Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.140. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

1.412. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.233. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

365. - Decizie privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind suspendarea executării silite a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală fată de Societatea Natională „Îmbunătătiri Funciare” - S.A.

 

Având în vedere că procesul de reorganizare a Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin divizare, prevăzut de Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, a fost întârziat,

tinând cont că executarea silită demarată de organele fiscale blochează continuarea restructurării comerciale si financiare a Societătii Nationale „Îmbunătătiri Funciare” - S.A., având totodată impact negativ în plan social, respectiv în concedieri colective, precum si în sistarea executării lucrărilor de îmbunătătiri funciare din lipsă de fonduri, dintre care o parte au ca obiect îndiguiri sau refacerea digurilor afectate de inundatii, se impune adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se suspendă executarea silită a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală fată de Societatea Natională „îmbunătătiri Funciare” - S.A. pe o perioadă de 6 luni.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 77.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 276 si 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează*):

1.La anexa nr.10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărbuletu”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-17, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 39-56, 59, 61, 65-68, 94, 96, 102- 16, 119, 127, 129-140, 146-160, 170-181, 184, 186, 190,191, 194 si 196;

b) se modifică următoarele pozitii: - pozitia 20, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.1”; - pozitia 20, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod km 1+263”; - pozitia 20, coloana 6 va avea următorul cuprins: ,JHCL 50/29.12.2005”;

- pozitia 169, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în fata corpului scoala nouă. Suprafata totală 1.384 mp. Vecini: N - Vasilescu Cezar, V - Clădire scoală, E - corp vechi scoală, S - Popescu C. Şerb Ion”;

- pozitia 169, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 50/29.12.2005”;

c) se completează cu pozitiile nr. 198-224 conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr.44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lucieni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 10-21, 32-55, 58-61, 79-84, 139-186, 189, 190, 196, 199, 200, 203, 204, 208, 210-221, 239, 240, 250-255, 259, 263, 264,274-286, 295-297, 307-321, 324, 326, 327, 332,333, 338, 339;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 287, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Se află amplasat în satul Lucieni, lângă dispensarul veterinar, ocupă o suprafată de 2.050 mp, cu vecini: N-teren biserică, E-teren biserică, dispensar veterinar, S-DC 64A, V-teren biserică”;

- pozitia 287, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 54/30.11.2005”.

3. La anexa nr. 64 se modifică titlul, care va avea următorul cuprins:

„Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Răcari”.

4. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Văcăresti”:

a) se abrogă pozitiile: 62-91, 98, 112,120-122,138-143, 166;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „- 5.000 mp lângă islaz sat Văcăresti; - 5.000 mp lângă Lacul 3 Bungetul”;

- pozitia 102, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 55/29.12.2005”;

- pozitia 170, coloana 3 va avea următorul cuprins: total suprafată 334,73 ha, din care: - islaz sat Văcăresti 197,50 ha; - izlaz satele Bungetul si Brătestii de Jos 137,23ha”;

- pozitia 170, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 55/29.12.2005”.

5. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Visina”:

a) se abrogă pozitiile nr. 6, 7, 11, 12, 14, 33-35, 37, 80, 81, 83-87, 90, 91, 102, 103, 105, 106 si 109-112;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 87 începe din DJ 702 F si se termină la km 2,08”;

- pozitia 5, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 9/24.02,2006”;

- pozitia 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „57 bucăti din care satul Visina = 45, satul brosteni = 12”;

- pozitia 49, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 9/24.02.2006”;

- pozitia 124, coloana 3 va avea următorul cuprins: „S=368 ha”;

- pozitia 124, coloana 6 va avea următorul cuprins: „HCL 9/24.02.2006”.

6. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vulcana-Băi”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Armas BUNEA drum forestier si de acces la Mănăstirea Bunea”;

- pozitia 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Porneste din strada Târgoviste, fiind cea de-a doua pe partea stângă, pe directia Vulcana-Pandele-Vulcana-Băi, continuă prin Izlazul Zălogi si traversează pădurea proprietatea statului român aflată în administrarea Ocolului Silvic Pucioasa, până la intrarea în incinta Mănăstirii BUNEA, lungimea = 2.300 m, lătimea = 8 m, suprafata = 18.400 m2, îmbrăcăminte din beton pe o lungime de 50 m, iar restul din pământ, stare rea”.

- pozitia 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1654”;

- pozitia 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Zăpodiei drum forestier”;

- pozitia 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Porneste din strada Viitorului spre est, pe lângă proprietatea domnului Cornel Joita, străbate unitatea amenajistică (U.A) 147 (28) si (U.A) 148 (29), continuă până la limita cu satul Cucuteni, lungime =1.500 m, lătime = 6 m, suprafată = 9.000 m2, îmbrăcăminte din pământ, stare rea”;

- pozitia 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muscălesti drum forestier”;

- pozitia 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Porneste din intersectia străzii Codrului cu strada Colnicului, continuă pe lângă proprietatea domnului Vilson Drăghicescu, străbate unitatea amenajistică (U.A) 50 E si (U.A) 52, până la limita cu comuna Râul Alb, lungime = 1.900 m, lătime = 6 m, suprafată = 11.400 m2, îmbrăcăminte din pământ, stare rea”;

- pozitia 171, coloana 2 va avea următorul cuprins: „larca drum forestier”;

- pozitia 171, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Porneste din strada Pătroaica, punctul „Niteasca”, străbate unitatea amenajistică (U.A) 133 A.C.D.(14), până la limita cu proprietătile locuitorilor din satul Manga, lungime =2.500 m, lătime = 6m, suprafată =15.000 m2, îmbrăcăminte din pământ, stare rea”;

- pozitia 173, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Valea Trestiei drum forestier”;

- pozitia 173, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Porneste din strada Valea Cheii, pe lângă proprietatea domnului Constantin Târghes, străbate unitatea amenajistică, (U.A) 55, (U.A) 57, (U.A) 58, si (U.A) 60, delimitând terenurile cu vegetatie forestieră aflate în proprietate privată, continuă până în punctul „Benga”, lungime = 2.600 m, lătime = 6 m, suprafată = 15.600 m2, îmbrăcăminte din pământ, stare rea”.

7. După anexa nr. 83 se introduce o nouă anexă 84, cu următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietrari”.

8. După anexa nr. 84 se introduce o nouă anexă 85, cu următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Râu Alb”.

9. După anexa nr. 85 se introduce o nouă anexă 86, cu următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Raciu”.

10. După anexa nr. 86 se introduce o nouă anexă 87, cu următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Persinari”.

11. După anexa nr. 87 se introduce o nouă anexă 88, cu următorul cuprins: “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răscăeti”.

Art. II. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Pietrari, judetul Dâmbovita, nou-înfiintată prin Legea nr. 541/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 2. Art. III. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Râu Alb, judetul Dâmbovita, nou-înfiintată prin Legea nr. 542/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 3.

Art. IV. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Raciu, judetul Dâmbovita, nou-înfiintată prin Legea nr. 546/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 4.

Art. V. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Persinari, judetul Dâmbovita, nou-înfiintată prin Legea nr. 561/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 5. Art. VI. - Se atestă apartenenta la domeniul public al comunei Răscăeti, judetul Dâmbovita, nou-înfiintată prin Legea nr. 544/2004, a bunurilor cuprinse în anexa nr. 6.

Art. VII. - Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.140.


*) Anexele nr. 1 -6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 si 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Sovata”, sectiunea I „Bunuri imobile”, pozitia nr. 84 se modifică după cum urmează:

- coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.4”;

- coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum forestier Sebes”;

- coloana 4 va avea următorul cuprins: „15.000 m x 6 m, de la intersectia formată din drumul forestier Isopul de Jos si strada de pământ fără pietris, până la Vârful Cserepes”;

- coloana 5 va avea următorul cuprins: „1998”;

- coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.062.000.000”;

- coloana 7 va avea următorul cuprins: „domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 30/2001, modificată prin H.C.L. nr. 38/2006;”.

2. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Danes”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitia nr. 75, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Miercurea Nirajului” se modifică si se completează după cum urmează:

a) titlul anexei va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Miercurea Nirajului”;

b) sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 159-164, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 11 octombrie 2006.

Nr. 1.412.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Danes, judetul Mures

 

SECTIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

75.

1.3.7.4

Drum forestier

si terenul

aferent

Stejăreni - 9 km

90D = FE41 = 0,6 km; Hm 0 + 00 N6 + 00

93D = FE42 = 8,4 km; Hm 0 + 00 N84 + 00 Suprafata terenului (ha)

- u.a. 93D = 5,0 ha

- u.a. 90D = 1,0 ha

Total = 6,0 ha

2005

172.556.918

Domeniul public

al comunei,

conform H.G.R. nr. 950/2005

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Miercurea Nirajului, judetul Mures

 

SECTIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

 

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

 

4

5

6

7

159.

1.3.7.4

Drum forestier

DF1

„Kis Berek” - 0+210

1948

15.000.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

160.

1.3.7.4

Drum forestier

DF2

„Varga” - 2+625

1948

157.500.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

161.

1.3.7.4

Drum forestier

DF3

„Kerek Erdo” - 2+140

1948

117.700.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

162.

1.3.7.4

Drum forestier

DF4

„Bogdan” - 2+800

1948

140.000.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

163.

1.3.7.4

Drum forestier

DF6

„Török út” - 1+200

1948

66.000.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

164.

1.3.7.4

Drum forestier

DF7

„Făget” - 0+650

1948

35.750.000

Domeniul public al orasului, conform H.C.L. nr. 33/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice

 

În temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 5.147/2006,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice se stabileste la valoarea de 750 lei/participant.

(2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266 deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursurilor de ocupare a functiei de manager din spitalele publice, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 1.233.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 224/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

tinând cont de Referatul nr. S.G./5.076 din 10 octombrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale stabilite prin protocolul prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2006.

Nr. 365.

 

ANEXA

 

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile

reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale

 

Prezentul protocol a fost încheiat între Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, cod fiscal 8887006, reprezentată legal prin doamna Ana Achim, în calitate de director general, si de domnul Alexandru Roată Palade, în calitate de avocat, si Federatia Industriei Hoteliere din România (FIHR), cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Magheru nr. 7, bloc ONT Carpati, et. 3, camera 40, sectorul 1, cod fiscal 8286669, reprezentată legal prin domnul Mihai Râjnită, în calitate de secretar general.

În baza art. 131 alin. (2) si a art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, si a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 224/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, comisia astfel întrunită a negociat si a convenit Metodologia privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale, pentru comunicarea publică a operelor muzicale, reglementată de metodologia care face parte integrantă din prezentul protocol, după cum urmează:

 

METODOLOGIE

privind utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale

cuvenite autorilor de opere muzicale

 

TITLUL I

Comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

1. Prin comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental se întelege comunicarea făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normal al unei familii si al cunostintelor acesteia, indiferent de modalitatea realizării comunicării prin prezentarea directă de către interpreti ori prin întrebuintarea de mijloace electroacustice sau electronice (televizoare, receptoare radio, casetofoane, combine muzicale, echipament informatic - PC, CD-player, instalatii de amplificare si orice alte aparate de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale), cu scopul de a crea ambianta pentru desfăsurarea oricărei alte activităti ce nu necesită utilizarea operelor muzicale.

2. Este utilizator de opere muzicale, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică ce foloseste cu orice titlu (de proprietate, administrare, concesiune, închiriere, subînchiriere etc.) spatii, închise sau deschise, în care sunt utilizate în scop ambiental opere muzicale.

3. Utilizatorii au obligatia ca, înaintea oricărei utilizări de opere muzicale, cu 3 zile înaintea începerii utilizării, să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale autorizatia licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale si să plătească remuneratiile datorate potrivit tabelului din prezentul titlu si prevederilor prezentei metodologii, indiferent de durata efectivă a utilizării.

4. În situatia închirierii, subînchirierii sau a oricărui mod de transmitere a folosintei partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică a operelor muzicale, detinătorii, cu orice titlu, persoane juridice sau fizice, ce utilizează acele părti din spatiu, vor plăti, potrivit spatiului utilizat, remuneratiile datorate potrivit tabelului din prezentul titlu.

5. Plata remuneratiilor datorate de utilizatori se efectuează trimestrial. Termenul limită de plată pentru utilizatorii care plătesc prin virament bancar este ziua a 10-a a primei luni a trimestrului pentru care se face plata remuneratiei. Utilizatorii care plătesc remuneratiile cu numerar pe bază de chitantă vor achita remuneratiile trimestriale la data semnării autorizatiei neexclusive.

6. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,2%/zi de întârziere.

7. Pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental fără autorizarea prin licentă neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorii vor plăti acestuia, cu titlu de daune interese, o sumă reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată potrivit prevederilor prezentei metodologii.

8. Organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale poate monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop ambiental, accesul acestora fiindu-le permis în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii în scop ambiental numai în baza legitimatiilor vizate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale acreditat cu colectarea pe teritoriul României. Reprezentantii organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop ambiental.

9. Pentru alte modalităti de utilizare a operelor muzicale pentru care remuneratiile nu sunt cuprinse în tabelele din prezenta motodologie, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale poate încheia prin negociere, cu avizul Consiliului director, autorizatii prin licentă neexclusivă cu utilizatorii.

10. În cazul în care un utilizator urmează să înceteze utilizarea operelor muzicale, este obligat să transmită la sediul central al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 10 zile înainte de data încetării utilizării operelor muzicale, o notificare scrisă cuprinzând: denumirea si sediul utilizatorului, numărul si data autorizatiei încheiate cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, adresa completă a locatiei unde încetează utilizarea si motivele încetării utilizării operelor muzicale. în urma acestei notificări, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale este îndreptătit ca, după caz, împreună cu organisme de control ale statului sau separat, să efectueze inopinat unul sau mai multe controale la locatia pentru care s-a indicat încetarea utilizării operelor muzicale, urmând a fi aplicate, după caz, dispozitiile legale. în absenta unei astfel de notificări scrise, comunicate către sediul central al organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorul datorează în continuare remuneratiile prevăzute de prezenta metodologie, conform autorizatiei emise, fără a putea invoca o eventuală încetare a utilizării operelor muzicale.

11. Remuneratiile forfetare, inclusiv remuneratiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii, si intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate.

12. Prezenta metodologie se aplică tuturor utilizatorilor si poate fi modificată numai după 3 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TABEL1)

cuprinzând remuneratiile datorate pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental(*)

 

Utilizatori

Renumeratii

(lei )

0

1

 

A. Unităti de alimentatie publică (restaurante, baruri, berării, birturi, cofetării, pizzerii, plăcintării, fastfood, terase si orice asemenea unităti) si săli de jocuri si internet)(**)(remuneratii/lună)

1.

în orase sau în statiuni turistice:

 

 

a) cu suprafata până la 100 m2

50 RON/luna

 

b) cu supratata cuprinsa între 101 m2 - 200 m2

60 RON/luna

 

c) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 - 500 m2

100 RON/luna

 

d) cu suprafata de peste 500 m2

150 RON/luna

2.

în comune si în sate:

 

 

a) cu suprafata pâna la 100 m2

35 RON/luna

 

c) cu suprafata de peste 100 m2

60 RON/luna

3.

Cazinouri

1000 RON/luna

B. Unităti comerciale sau de prestări cu activitate continuă (magazine de orice tip, mall, supermarket, hipermarket, galerii comerciale etc.)(**)(***) (remuneratii/lună)

 

a) cu suprafata până în 50 m2

35 RON/luna

 

b) cu suprafata cuprinsă între 51 m2 si 100 m2

50 RON/luna

 

c) cu suprafata cuprinsă între 101 m2 si 200 m2

70 RON/luna

 

d) cu suprafata cuprinsă între 201 m2 si 500 m2

100 RON/luna

 

e) unitate comercială cu suprafata între 501 m2 si 1500 m2

2b0 RON/luna

 

f) unitate comercială cu suprafata între 1501 m2 si 3000 m2

400 RON/luna

 

g) unitate comercială cu suprafata între 3001 m2 si 5000 m2

700 RON/luna

 

h) unitate comercială cu suprafata peste 5000 m2

1000 RON/luna

C. Evenimente ocazionale (remuneratii/manifestatie)

1.

Petreceri cu muzică (nunti cu dar si alte asemenea petreceri organizate de către particulari)

30 RON/luna

2.

Petreceri organizate în cadrul unor colocvii, simpozioane, congrese, vernisaje, lansări de carte sau de disc si alte reuniuni profesionale similare

150 RON/luna

3.

Evenimente ocazionale în aer liber cu scenă fixă sau mobilă

400 RON/ORA

D. Târguri si expozitii (remuneratii/zi)

1.

Târguri, iarmaroace, talciocuri în aer liber

100 RON/ZI

2. Târguri sau expozitii de prezentare a produselor agroalimentare, industriale sau a bunurilor de larg censum:

 

a) în spatii cu suprafata până la 500 m2

200 RON/ZI

 

b) în spatii cu suprafata cuprinse între 501 m2 si 1500 m2

400 RON/ZI

 

c) în spatii cu suprafata cuprinse între 1501 m2 si 2000 m2

600 RON/ZI

 

d) în spatii cu suprafata cuprinse între 2001 m2 si 3000 m2

1000 RON/ZI

 

e) în spatii cu suprafata de peste 3001 m2

1500 RON/ZI

3.

Expozitii de artă, stiintă, carte si altele asemenea:

 

 

a) în spatii cu suprafata de până la 200 m2

30 RON/ZI

 

b) în spatii cu suprafata de peste 200 m2

50 RON/ZI

4.

Standuri mobile, autovehicule publicitare sau electorale

30 RON/ZI

E. Sport si agrement (remuneratii/lună)

 

1.

Plaje, stranduri, pârtii pentru schi

200 RON/luna

2.

Piscine deschise publicului

50 RON/luna

3.

Patinoare deschise publicului

60 RON/luna

4.

Scoli de dans, centre de sănătate si de gimnastică aerobica, culturism

60 RON/luna

5.

Sa1 de sport, patinoare si piscine de antrenament sportiv

40 RON/luna

6.

Parcuri de distractie, orasele ale copiilor si sate de vacantă

110 RON/luna

7 .

Sali de biliard, bowling, popice, tenis de masa, etc. cu suprafata de până în 200 m2

30 RON/luna

8.

Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masa, etc. cu suprafata de până în 500 m2

50 RON/luna

9.

Săli de biliard, bowling, popice, tenis de masa, etc. cu suprafata de peste 500 m2

100 RON/luna

10.

Stadioane sub 10.000 de locuri

600 RON/eveniment sportiv

11.

Stadioane peste 10.000 de locuri

1000 RON/eveniment sportiv

12.

Parade de modă, concursuri de frumusete

200 RON/zi

F. Unităti de Cazare (**)(remuneratii/lună)

 

1.

Hoteluri până la categoria 3 stele:

 

 

a) cu capacitate de cazare mică (pana în 30 de camere)

40 RON/luna

 

b) cu capacitate de cazare medie (31 - 100 camere)

80 RON/luna

 

c) cu capacitate de cazare mare de peste 101 camere

110 RON/luna

2.

Hoteluri de categoria 4 stele sau superioare

 

 

a) cu capacitate de cazare până la 100 camere

175 RON/luna

 

b) cu capacitate de cazare 101 - 200 camere

225 RON/luna

 

c) cu capacitate de cazare de peste 200 camere

300 RON/luna

3.

Unităti de cazare montane, moteluri, cabane, amenajamente cu căsute de vacantă, campinguri

40 RON/luna

4 .

Unităti de cazare agroturistice, popasuri turistice, pensiuni, hoteluri

50 RON/luna

5.

Vile, apartamente, garsoniere in regim hotelier

100 RON/luna

6. Transporturi(****) (remuneratii/luna/mijloc de transport)

 

1.

Transporturi rutiere de pasageri cu:

 

 

a) autobuze, troleibuze, tramvaie

30 RON/luna

 

b) microbuze si taxiuri

30 RON/luna

 

c) autocare în transport intern si international

60 RON/luna

 

d) vehicule de agrement(atelaje, trenulete, remorci, platforme)

30 RON/luna

 

e) autovehicule închiriate (rent a car)

60 RON/luna

2 .

Transporturi feroviare cu:

 

 

a) trenuri de pasageri în trafic intern

60 RON/luna

 

c) trenuri de pasageri în trafic international

80 RON/luna

 

c) vagoane-restaurant sau bar în trafic intern

60 RON/luna

 

d) vagoane-restaurant sau bar în trafic international

80 RON/luna

3

Transporturi aeriene de pasageri

 

 

a ) zboruri interne

60 RON/luna

 

b) zboruri continentale

150 RON/luna

 

c) zboruri transcontinentale

300 RON/luna

4.

Transporturi pe apă:

 

 

a) ambarcatiuni de agrement pe lacuri

30 RON/luna

 

b) ambarcatiuni de agrement (fluviale si maritime)

70 RON/luna

 

c) transporturi de pasageri fluviale si maritime

60 RON/luna

5 .

Transport pe cablu de pasageri cu:

 

 

a) telcabine, telegondole, etc.

100 RON/luna

 

b) telescaune

20 RON/luna

H. Spatii de asteptare (remuneratii/luni)

 

1.

Aeroportori :

 

 

a) interne

60 RON/luna

 

b) internationale

80 RON/luna

2.

Gări si statii de metrou (pentru fiecare statie):

 

 

a) în Bucuresti si în municipii-resedintă de judet

50 RON/luna

 

b) în orase

50 RON/luna

 

c) săli de asteptare clasa I

40 RON/luna

 

d) săli de asteptare clasa II

30 RON/luna

3.

Autogari

40 RON/luna

I.

Call center (remuneratii/lună/aparat)

 

 

- muzica în asteptarea preluării unui apel

30 RON/luna

J.

Parcări (remuneratii/lună)

 

 

a) până la 500 m2

40 RON/luna

 

b) între 501 m2 si 1000 m2

80 RON/luna

 

c) între 1001 m2 si 2000 m2

100 RON/luna

 

d) între 2001 m2 si 5000 m2

200 RON/luna

 

e) peste 5000 m2

300 RON/luna

 

*) Remuneratiile nu contin TVA .

**) La determinarea remuneratiei datorată de utilizatori în functie de suprafată, vor fi luate în considerare spatiile comerciale, inclusiv ringurile de dans (bar, terasa, club,etc). Dacă acelasi spatiu este utilizat pentru mai multe activităti, remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor de opere muzicale se vor plati pentru fiecare activitate în parte, respectiv pentru fiecare spatiu dotat cu casa de marcat si vânzător.

***) Se consideră utilizare pentru proba tehnică de suporturi sau aparate, utilizarea operelor muzicale în prezenta clientului ce a solicitat o astfel de testare, prin intermediul unui aparat audio oferit spre vânzare si supus testării la standuri special amenajate. Nu reprezintă probă tehnică ci utilizare în scop ambiental a operelor muzicale mentinerea în stare de functionare a unuia sau mai multor aparate în incinta unitătii comerciale sau în afara acesteia.

****) La transportul de pasageri aerian remuneratiile forfetare sunt aplicabile pentru fiecare cursa în parte. Se considera utilizator în cadrul activitătii de taxi prestatorul de servicii (compania) sub a cărui marcă sau denumire se exercită activitatea, pentru toate autoturismele ce sunt inscriptionate cu marca sau denumirea sa, inclusiv în cazul unor colaborări cu persoane fizice autorizate sau alte terte persoane.

 

TITLUL II

Comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ

 

1. Prin utilizare, în sensul prezentului titlu, se întelege comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăseste cercul normai al unei familii si al cunostintelor acesteia, prin interpretarea directă de către artisti sau prin orice alt mijloc tehnic, prin fir ori fără fir, prin care muzica este prezentată în sine sau însoteste alte actiuni, cum ar fi dansul, spectacolul de circ, sportul etc, în spatii închise sau deschise, în care publicul plăteste bilete de acces si/sau consumatii ori în care au loc actiuni promotionale, publicitare, demonstrative si altele asemenea.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, oricare persoană juridică sau fizică autorizată care organizează activităti de natura celor enumerate la pct. 1.

3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înaintea oricărei utilizări prin comunicare publică a operelor muzicale (spectacol, concert etc), autorizatia prin licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale si să plătească remuneratiile stabilite potrivit tabelelor cuprinse în prezentul titlu.

4. În vederea obtinerii autorizatiei neexclusive, utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, cu cel putin 5 zile înainte de utilizarea operelor muzicale, toate informatiile privind data si adresa locatiei, programul artistic al spectacolului, numărul de bilete puse în vânzare sau, după caz, bugetul de cheltuieli al spectacolului ori al evenimentului artistic organizat, indiferent dacă acesta este suportat de utilizator sau de un tert.

5. Remuneratia procentuală se calculează prin aplicarea procentelor din coloana 1 a tabelelor din prezentul titlu asupra bazei de calcul, astfel cum este reglementată la pct. 6, 7 si 8, dar remuneratia datorată nu va fi mai mică decât remuneratia minimă prevăzută pentru fiecare utilizare în coloana 2 a tabelelor din prezentul titlu.

6. Baza de calcul a remuneratiilor procentuale o reprezintă, după caz:

a) veniturile obtinute din vânzarea de bilete, publicitate, programe, materiale promotionale, consumatii etc;

b) bugetul de cheltuieli în cazul în care nu se obtin venituri din vânzarea de bilete, materiale promotionale, consumatii etc;

7. Baza de calcul minimă în cazul spectacolelor, la care accesul publicului se face pe bază de bilete, organizate în incinte (săli de spectacole, grădini, stadioane etc), la care se aplică procentele din coloana 1 a tabelului nr. I din prezentul titlu, este reprezentată de valoarea rezultată din înmultirea numărului total de spectatori (inclusiv numărul de invitati) cu pretul mediu al biletelor puse în vânzare.

8. Bugetul de cheltuieli, în sensul prezentei metodologii, reprezintă totalitatea cheltuielilor efectuate de utilizator sau de terti pentru realizarea activitătii ce utilizează operele muzicale incluzând, dar fără a se limita la: cheltuieli cu onorariile interpretilor, cheltuielile cu cazarea, cu transportul, cheltuieli pentru locatia spatiului de desfăsurare, cheltuieli de sonorizare, cheltuieli de publicitate si promotie, cheltuieli de regie, cheltuieli pentru serviciul de pază si alte cheltuieli de organizare.

9. În cazul în care operele muzicale sunt utilizate în aceeasi locatie atât în scop lucrativ, cât si în scop ambiental, se plătesc remuneratii distincte pentru ambele utilizări.

10. Pentru utilizările de opere muzicale prevăzute în tabelul nr. I si III din prezentul titlu, precum si pentru alte

utilizări periodice, sezoniere sau ocazionale, 30% din remuneratia datorată se plăteste în avans, raportat la valoarea tuturor biletelor oferite spre vânzare, sau, în cazul în care nu se obtin venituri din vânzarea de bilete, raportat la bugetul de cheltuieli, dar nu mai putin decât remuneratia minimă prevăzută în coloana 2 a tabelelor nr. I si III din prezentul titlu. Diferenta de remuneratie datorată potrivit prezentei metodologii se va plăti în termen de cel mult 5 zile de la data utilizării autorizate.

11. Utilizatorii care desfăsoară activităti potrivit tabelului nr. II din prezentul titlu vor plăti un avans, pentru perioada autorizată, reprezentând valoarea remuneratiilor minime prevăzute în coloana 2 a tabelului nr. II, la data încheierii autorizatiei neexclusive cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale. în termen de 15 zile de la încheierea fiecărui trimestru, utilizatorul are obligatia de a prezenta un raport stampilat si semnat de reprezentantul legal care să contină veniturile din încasările din bilete si consumatii, însotit de copii după balanta de verificare contabilă „clasa 7”. în cazul în care remuneratia procentuală calculată asupra veniturilor din vânzările de bilete si consumatii este mai mare decât remuneratia plătită în avans pentru acel trimestru, diferenta de remuneratie va fi plătită de utilizator organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale până cel mai târziu la data de 15 a lunii următoare a trimestrului pentru care este datorată.

12. În cazul turneelor sau al reprezentatiilor repetate ale aceluiasi spectacol, utilizatorii si organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale pot conveni ca plata remuneratiilor să aibă loc după ultimul spectacol al turneului, cu conditia plătii unui avans din remuneratii agreat de părti.

13. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,2%/zi de întârziere.

14. în cazul în care activitătile de organizare a unui spectacol, respectiv producerea spectacolului (activitatea de vânzare de bilete, activitatea de impresariere a participării artistilor interpreti, activitatea de plată a onorariilor artistilor etc), se fac de două sau mai multe persoane juridice sau fizice, obligatia de a obtine autorizatia prin licentă neexclusivă de plată a remuneratiei pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publică si de predare a raportului revine în solidar tuturor utilizatorilor care sunt considerati astfel coorganizatori.

15. Utilizatorii prevăzuti în tabelele nr. I si III din prezentul titlu au obligatia să dspună la sediul erganiemului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, în termen de 15 zile de la data utilizării, un raport cuprinzând denumirea si data evenimentului (spectacol, concert etc), adresa locatiei, denumirea, autorii si durata operelor muzicale utilizate (formatii participante, eventua) interpretii) si baza de calcul a remuneratiei.

Raportul va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va fi însotit de o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al utilizatorului că datele cuprinse în raport sunt complete si corecte, o copie a decontului privind veniturile obtinute din vânzarea de bilete, depus la autoritătile competente (directia de taxe si impozite locale), si copii ale documentelor contabile privind veniturile ce intră în baza de calcul, potrivit prezentei metodologii, sau după caz, bugetul de cheltuieli.

16. În cazul în care, cu cel putin 3 zile înainte de data utilizării ocazionale a operelor muzicale (spectacole, concerte etc.) utilizatorul nu a solicitat în scris autorizatie prin licentă neexclusivă pentru utilizarea operelor muzicale, cu toate că organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale l-a notificat în scris în acest sens sau autorizatia nu a putut fi încheiată, din culpa utilizatorului, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale va putea solicita interzicerea desfăsurării evenimentului muzical (spectacol, concert etc).

17. Pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop lucrativ fără autorizatie prin licentă neexclusivă din partea organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, utilizatorii vor plăti acestuia, cu titlu de daune-interese, o sumă reprezentând triplul remuneratiilor ce ar fi fost legal datorate pentru utilizarea autorizată. în cazul în care nu se poate determina cuantumul remuneratiei ce ar fi fost legal datorată de utilizatori, acestia datorează triplul remuneratiilor plătite în mod uzual de utilizatorii din aceeasi categorie.

18. Organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale poate monitoriza, prin reprezentanti împuterniciti în acest sens, utilizarea operelor muzicale în scop lucrativ, accesul acestora fiindu-le permis în mod liber în orice spatiu de utilizare a muzicii în scop lucrativ numai în baza legitimatiilor vizate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale. Reprezentantii organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale pot utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile în spatiile în care sunt utilizate operele muzicale, înregistrările astfel efectuate făcând dovada deplină a utilizării operelor muzicale în scop lucrativ.

19. Remuneratiile forfetare, inclusiv remuneratiile minime, se pot modifica anual, potrivit art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii, si intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost publicate.

20. Pentru alte modalităti de utilizare, pentru care remuneratiile nu sunt cuprinse în tabelele prezentei metodologii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale poate încheia, prin negociere, cu avizul Consiliului director, autorizatii prin licentă neexclusivă cu utilizatorii.

21. Prezenta metodologie se aplică tuturor utilizatorilor si poate fi modificată numai după 3 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

TABELUL Nr. 1

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în concerte si alte spectacole si procentele aplicabile*)

 

Tipul spectacolului

 

Remuneratia procentuală

Remuneratie

minimă/zi/specatacol

0

1

2

A. Concerte si spectacole cu caracter muzical

 

 

1. Concerte simfonice, corale, de cameră

10%

-

2. Operă

9%

-

3. Operetă

8,5%

-

4. Balet

7%

-

5. Spectacole de revistă, musicaluri

8,5%

-

6. Concerte rock, pop si altele asemenea

8,5%

-

7. Concerte de fanfară

8,5%

200 RON/concert

8. Concerte si spectacole în spatii publice (gen piete publice, piatete, bulevarde etc.) sau stadioane din orase sau statiuni cu accesul publicului gratuit

5%

3000 RON/zi

9. Concerte si spectacole în alte locuri publice (parcuri, grădini si alte locuri cu acces restrâns al publicului) la care accesul publicului este gratuit

5%

1000 RON/zi

10.Concerte si spectacole în spatii deschise din mediu rural cu accesul publicului gratuit

4%

500 RON/zi

B. Alte spectacole

 

 

1. Circ sau altele asemenea, precum de delfinarii, manejuri etc.

7%

100 RON/spectacol

2. Spectacole pe gheată

7%

100 RON/spectacol

3. Teatru, alte spectacole cu actori sau cu păpusi, recitaluri de muzică:

 

 

a) cu durata muncii mai mică de 40 de minute

5%

-

b) cu durata muncii mai mare de 40 de minute

0,5%

-

4. Manifestări sportive pe fond muzical (gimnastică, patinaj artistic, balet

nautic, dans sportiv si altele asemenea)

5%

300 RON/spectacol

 

*)Remuneratiile nu contin TVA.

 

TABELUL Nr. II

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale în localuri*)

 

Tipul localului

Remuneratia

procentuală

Remuneratie

minimă/luna

0

1

2

1. Discoteci, cluburi(**)

 

 

a) în orase sau statiuni turistice

8,5%

600 RON

b) în comune sau sate

8,5%

150 RON

2. Cabarete, sexy cluburi (**)

0,5%

500 RON

3. Baruri si restaurante cu program de varietăti**)

0,5%

500 RON

4. Karaoke(***)

 

-100 RON/spectacol

b. Tonomate (juJcebox, video,multimedia) (***)

 

150 RON/lună/aparat

6. Cafe-conecert, piano-bar, baruri sau cafenele în care muzica are o contributie la specificitatea acestora (specific: regional, gen muzical, de grup, curente de modă sau altele asemenea) (**)

a) cu suprafată utilă a locatiei până la 300 m2

8,5%

200 RON

b) cu suprarată utilă a locatiei peste 300 m2

8,5%

500 RON

 

*) Remuneratiile nu contin TVA.                                             

**) Renumeratia procentuală se aplică la valoarea totală a biletelor vândute si a consumatiilor.

***) Remuneratie forfetara.

 

TABELUL Nr.III

privind remuneratiile reprezentând drepturile patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale

în cadrul manifestărilor ocazionale*)

 

Manifestările ocazonale

Remuneratia procentuală(**)

Remuneratie minimă

0

1

2

1. Evenimente stradale cu caracter festiv

1%

300 RON/oră

2. Parade stradale

3%

300 RON/oră

3. Muzica transmisa prin difuzoare, parade sau fanfare care deschid sau insotesc manifestari sportive

3%

100/RON/ora

4. Spectacole de stradă de laser, lumină, artificii etc.

1%

200/RON/ora

5. Comunicarea publică a operelor muzicale din spectacole, concerte etc, prin telefonie mobilă sau alte retele cu fir sau fără fir(***) (****)

10%

0,01 RON/min/client

 

*) Remuneratiile nu contin TVA.

**) Baza de calcul a remuneratiei este cea prevazulă la punctul 8 din Titlul II al metodologiei.

***) Cu exceptia comunicării publice a operelor muzicale ca tonuri de apei pentru telefoane mobile sau comunicarea publica prin internet pentru care remuneratiile si metodologiile sunt reglementate de Hotărârile arbitrale nr. 1/2004 si nr. 2/2004 publicate în Monitorul Oficial Partea I nr. 58/18.01.2005.

****) Baza de calcul este constituită din veniturile obtinute din comunicarea publică prin telefonie mobilă sau alte retele fără fir, constând în pretul total plătit de beneficiarul final, mai putin TVA.

 

Încheiat în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul pentru a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.