MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 866         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 octombrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.168. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 

1.169. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

1.170. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

1.171. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.172. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.173. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

1.174. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

1.175. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

1.176. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

315. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 282 din 20 septembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.168.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 614 din 21 septembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Vizireanu Paul, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.169.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 614 din 21 septembrie 2006,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Chipărus Elena, judecător la Curtea de Apel Iasi, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic, - Domnul Marinei Ioana se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Bolivariană Venezuela.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.171.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Victor Mircea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Algeriană Democratică si Populară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.172.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Manueia Vulpe se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Nicaragua si Republica El Salvador.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 25 noiembrie 2006, domnul generai de brigadă cu o stea Horvat Teodor Teodor trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 1 decembrie 2006, domnul general de brigadă cu o stea Gheorghe Nicolae Mihai-Dumitru trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti. 18 octombrie 2006.

Nr. 1.175

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 27 octombrie 2006, domnul general de brigadă cu o stea Blaj Aurel Stefan trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 18 octombrie 2006.

Nr. 1.176.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

Având în vedere Cererea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si a Uniunii Producătorior de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.962 din 4 septembrie 2006, si Referatul nr. SG/4.715 din 11 septembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. f) coroborat cu art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 329/2006,

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 12 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, după cum urmează:

- câte un reprezentant al Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, si

- câte un reprezentant al Federatiei Patronale din Turismul Românesc (FPTR) si al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 vor face parte si câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri si cotei de piată din domeniu, cu conditia ca acestia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri si cota de piată.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 si, după caz, art. 2 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora, depusă de Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) si de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1 si, după caz, la art. 2, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

Directorul general adjunct al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti. 11 septembrie 2006.

Nr. 315.

 

ANEXĂ

 

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora

 

1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora se întelege comunicarea acestora în spatii publice (închise sau deschise), indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuintarea unor mijloace mecanice, electroacustice ori digitale (instalatii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic etc).

2. Prin utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se întelege comunicarea acestora în spatii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.

3. Prin utilizator de fonograme, în sensul prezentei metodologii, se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care comunică public fonograme publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora în spatii detinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc).

4. Prin utilizator al prestatiilor artistice din domeniul audiovizual se întelege orice persoană fizică sau juridică autorizată care foloseste cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spatii în care sunt utilizate opere audiovizuale în scop ambiental.

5. Utilizatorul are obligatia să obtină autorizatii sub formă de licente neexclusive, eliberate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora si a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul unei remuneratii, potrivit tabelelor din prezenta metodologie, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.

6. Licentele neexclusive se eliberează pentru o perioadă de maximum 12 luni calendaristice de la data solicitării, în baza declaratiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentant legal sau împuternicit).

7. Obligatia de plată pentru licenta neexclusivă revine detinătorului cu orice titlu al spatiului unde se comunică public fonogramele publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora sau prestatii artistice din domeniul audiovizual.

8. În situatia subînchirierii partiale a unui spatiu în care are loc comunicarea publică, detinătorii cu orice titlu ai spatiilor închiriate au obligatia obtinerii licentei neexclusive si a achitării remuneratiei distincte, în cazul utilizării de aparatură proprie de sunet sau sunet si imagine.

9. În baza remuneratiilor stabilite în tabelele din prezenta metodologie, utilizatorii, prin completarea declaratiei pe propria răspundere privind informatiile solicitate de organismele de gestiune colectivă, pot obtine licenta neexclusivă pe o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice, perioadă după care valabilitatea acesteia încetează de drept.

10. Organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme pot numi unul ori 2 delegati pentru monitorizarea utilizării fonogramelor în scop ambiental sau lucrativ, având acces liber în spatiile închise ori deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimatiilor emise de organismele de gestiune colectivă sau a altor documente doveditoare (delegatie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio si/sau video portabile.

11. Remuneratiile stabilite se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat metodologia, de către organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme, pe baza indicelui de inflatie stabilit la nivel national.

12. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Ificiului Român pentru Drepturile de Autor.

13. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.

 

TABELE

cuprinzând valoarea remuneratiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental

(aparatură sau instalatii de sonorizare de putere mică)

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE SAU STATIUNI TURISTICE

 

A 1 RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, BRASERII,

FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERI, SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII,

SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL., SĂLI PENTRU NUNTI SI ASIMILATE *)

 

Nr. crt

Suprafată utilă

Remuneratia pt Producătorii de fonograme lunar

Remuneratia pt Artistii interpreti sau executanti lunar

Remuneratia pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual lunar

1

Suprafată utilă până la 49 mp

20 RON

20 RON

10 RON

2

Suprafată cuprinsă intre 50- 99 mp

25 RON

25 RON

15 RON

3

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

29 RON

29 RON

16 RON

4

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

35 RON

35 RON

17 RON

5

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

40 RON

40 RON

20 RON

6

Suprafată cuprinsă între 260-299 mp

43 RON

43 RON

21 RON

7

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

45 RON

45 RON

22 RON

8

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

47 RON

47 RON

23 RON

9

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

49 RON

49 RON

24 RON

10

Suprafată cuprinsă între 460-499 mp

52 RON

52 RON

25 RON

11

Suprafată peste 500 mp

56 RON

56 RON

27 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN COMUNE SI SATE

 

A 2 RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII BRASERII,

FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII,

SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNTI SI ASIMILATE *)

 

Nr. crt

Suprafată utilă

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual

1

Suprafată utilă până la 49 mp

10 RON

10 RON

5 RON

2

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

15 RON

15 RON

7 RON

3

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

20 RON

20 RON

10 RON

4

Suprafată cuprinsă între 150-199 mp

25 RON

25 RON

12 RON

5

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

33 RON

33 RON

15 RON

6

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

36 RON

36 RON

18 RON

7

Suprafată cuprinsă între 300-340 mp

39 RON

30 RON

10 RON

8

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

42 RON

42 RON

20 RON

9

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

45 RON

45 RON

21 RON

10

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

47 RON

47 RON

22 RON

11

Suprafată peste 500 mp

50 RON

50 RON

25 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

A 3 BAR CU PROGRAM, NIGHT CLUB *)

(fără ring de dans)

 

Nr. crt.

Suprafată utilă

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

1

Suprafată utilă până la 49 mp

50 RON

50 RON

2

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

75 RON

75 RON

3

Suprafată cuprinsă Intre 100-149 mp

80 RON

80 RON

4

Suprafată cuprinsă Intre 150-199 mp

85 RON

85 RON

5

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

90 RON

90 RON

6

Suprafată cuprinsă Intre 250-299 mp

95 RON

95 RON

7

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

100 RON

100 RON

8

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

105 RON

105 RON

9

Suprafată cuprinsă între 400-459 mp

110 RON

110 RON

10

Suprafată cuprinsă între 450-499 mp

115 RON

115 RON

11

Suprafată peste 500 mp

150 RON

150 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE,

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

B UNITĂTI COMERCIALE SAU PRESTATOARE DE SERVICII,

SHOW ROOM, SUPERMARKET, HIPERMARKET, CABINETE MEDICALE, STOMATOLOGICE,

SALOANE DE ÎNFRUMUSETARE SI ALTELE ASIMILATE, etc. *) **)

 

Nr. crt.

SUPRAFATA UTILA

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executant pt audiovizuali

1

Suprafată utilă până la 49 mp

9 RON

9 RON

2 RON

2

Suprafată cuprinsă între 50- 99 mp

12 RON

12 RON

6 RON

3

Suprafată cuprinsă între 100-149 mp

29 RON

29 RON

8 RON

4

Suprafată cuprinsă Intre 150-199 mp

35 RON

35 RON

10 RON

5

Suprafată cuprinsă între 200-249 mp

40 RON

40 RON

12 RON

6

Suprafată cuprinsă între 250-299 mp

45 RON

45 RON

14 RON

7

Suprafată cuprinsă între 300-349 mp

50 RON

50 RON

15 RON

8

Suprafată cuprinsă între 350-399 mp

65 RON

65 RON

17 RON

9

Suprafată cuprinsă între 400-469 mp

80 RON

80 RON

20 RON

10

Suprafată cuprinsă Intre 450-499 mp

90 RON

90 RON

22 RON

11

Suprafată cuprinsă între 500-999 mp

100 RON

100 RON

25 RON

12

Suprafată peste 1O0O mp

150 RON

150 RON

27 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE,

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

C 1 TÂRGURI SI EXPOZITII *) **)

 

Nr. crt.

ACTIVITATE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme ZILNIC

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti ZILNIC

1

TÂRGURI RURALE, IARMAROACE, TALCIOCURI, EXPOZITII DE ARTĂ, STIINTA, CARTE SI ALTE ASEMENEA

15 RON

15 RON

2

SUPRAFATĂ PÂNĂ LA 200 mp

2 RON

2 RON

3

SUPRAFATĂ PESTE 200 mp

5 RON

5 RON

4

TÂRGURI SAU EXPOZITII (produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement, etc.)

120 RON

120 RON

5

BANCHET, MASA FESTIVA, PETRECERE (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD, etc.)

35 RON

35 RON

 

ACTIUNI DESFĂSURATE ÎN SPATII DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

C 2 PUBLICITATE CU VEHICULE, STANDURI, BENERE, ECRANE, MACHETE FIXE/GONFLABILE,

REMORCI MOBILE ETC. (DOTATE CU INSTALATII DE SONORIZARE)

 

Nr. crt.

TIP

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme ZILNIC

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti ZILNIC

1

VEHICUL AUTO/ REMORCA PUBLICITARA

20 RON

20 RON

2

STAND, BENER, ECRAN, MACHETA FIXA, MACHETA GONFLABILAĂ

5 RON

5 RON

 

C 3 FILARMONICI, OPERE, TEATRE, CINEMATOGRAFE, CIRC SI ALTELE ASIMILATE

pentru muzica difuzată înainte si după spectacol

 

Nr. crt.

ACTIVITATE

Remuneratia lunară

pt Producătorii de

fonograme Per Spectacol

Remuneratia lunară

pt Artistii interpreti sau

executanti Per Spectacol

1

FILARMONICI, OPERE, TEATRE, CINEMATOGRAFE, CIRC SI ALTELE ASIMILATE

5 RON

5 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

D 1 UNITĂTI HOTELIERE *) **)***)

 

Nr. crt.

TIP LOCATIE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme Lunar

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti Lunar

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audio­vizual Lunar

1

UNITATE AGROTURISTICÂ, POPAS TURISTIC

12 RON

12 RON

10 RON

2

PENSIUNE PANA LA 3 STELE

12 RON

12 RON

20 RON

3

SAT VACANTA, CAMPING

12 RON

12 RON

10 RON

4

MOTEL PANA LA 3 STELE

12 RON

12 RON

20 RON

5

PENSIUNE 4 - 5 STELE

40 RON

40 RON

30 RON

6

SAT DE VACANTA TEMATIC (actiuni mondene sau asimilat culturale)

50 RON

50 RON

40 RON

7

MOTEL 4 - 5 STELE

50 RON

50 RON

50 RON

8

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE MAXIM 30 CAMERE

30 RON

30 RON

10 RON

9

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE 31-80 CAMERE

40 RON

40 RON

20 RON

10

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 80 CAMERE

50 RON

50 RON

30 RON

11

HOTEL 4 - 5 STELE

80 RON

80 RON

80 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE

 

D 2 UNITĂTI HOTELIERE*) **)***)

 

Nr. crt.

TIP LOCATIE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audio­vizual

1

PENSIUNE PÂNĂ LA 3 STELE

20 RON

20 RON

20 RON

2

CAMPING

20 RON

20 RON

20 RON

3

MOTEL PANA LA 3 STELE

25 RON

25 RON

25 RON

4

PENSIUNE 4 - 5 STELE

50 RON

50 RON

50 RON

5

MOTEL 4 - 5 STELE

60 RON

60 RON

60 RON

6

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE MAXIM 30 CAMERE

40 RON

40 RON

40 RON

7

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSV) CAZARE 31-80 CAMERE

50 RON

50 RON

50 RON

8

HOTEL PANA LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 80 CAMERE

60 RON

60 RON

60 RON

9

HOTEL 4 - 5 STELE

100 RON

100 RON

100 RON

 

E TRANSPORTURI

 

E 1 TRANSPORTURI RUTIERE DE PASAGERI ****)

 

Nr. crt.

MIJLOC DE TRANSPORT ECHIPAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

1

VEHICUL DE AGREMENT (tractor, trenulet, remorcă, platformă)

3 RON

3 RON

2

AUTOBUZ, TROLEIBUZ, TRAMVAI

5 RON

5 RON

3

AUTOTURISM PANA LA 6 LOCURI (TAXI)

9 RON

9 RON

4

MICROBUZ PANA LA 12 LOCURI

12 RON

12 RON

5

AUTOCAR CLASA PANA LA 3 STELE INTERN

20 RON

20 RON

6

AUTOCAR CLASA 3 STELE INTERN

30 RON

30 RON

7

AUTOCAR CLASA 4 STELE INTERN

40 RON

40 RON

8

AUTOCAR TRANSPORT INTERNAtIONAL

50 RON

50 RON

 

E 2 AUTOGĂRI, SPATII DE ASTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)

 

Nr. crt.

SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual

1

AUTOGARA SALA DE ASTEPTARE

12 RON

12 RON

6 RON

2

AUTOGARA PEROANE

9 RON

9 RON

5 RON

 

E 3 TRANSPORTURI FEROVIARE DE PASAGERI ****)

 

Nr. crt.

GARNITURA FEROVIARĂ ECHIPATA CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

29 RON

TREN DE PASAGERI IN TRAFIC INTERN

29 RON

 

2

TREN DE PASAGERI IN TRAFIC INTERNATIONAL

40 RON

40 RON

3

VAGON RESTAURANT IN TRAFIC INTERN

29 RON

29 RON

4

VAGON RESTAURANT IN TRAFIC INTERNATIONAL

40 RON

40 RON

 

E 4 GĂRI, STATII DE METROU SI SPATII DE ASTEPTARE *) **)

 

Nr. crt.

SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual

1

GARĂ IN MUNICIPIU SI RESEDINTE DE JUDET

20 RON

20 RON

20 RON

2

GARA IN ALTE ORASE

14 RON

14 RON

14 RON

3

STATIE DE METROU

20 RON

20 RON

20 RON

4

SALĂ DE ASTEPTARE CLASA I

9 RON

9 RON

9 RON

 

E 5 TRANSPORTURI AERIENE DE PASAGERI ****)

 

Nr. crt.

AERONAVA ECHIPATA CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme per cursă

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti per cursă

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual per cursă

1

AERONAVA DE PASAGERI CURSA INTERNA

29 RON

29 RON

10 RON

2

AERONAVA A DE PASAGERI CURSA CONTINENTALĂ

56 RON

56 RON

20 RON

3

AERONAVA DE PASAGERI CURSĂ TRANSCONTINENTALĂ

111 RON

111 RON

50 RON

 

E 6 AEROPORTURI, SPATII DE ASTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)

 

Nr. crt.

SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual

1

AEROPORT INTERN

30 RON

30 RON

15 RON

2

SALA ASTEPTARE AEROPORT INTERN

35 RON

35 RON

18 RON

3

AEROPORT INTERNATIONAL

40 RON

40 RON

20 RON

4

SALA ASTEPTARE AEROPORT INTERNATIONAL

45 RON

45 RON

25 RON

 

E 7 AMBARCATIUNI NAVALE PENTRU TRANSPORTUL DE AGREMENT DOTATE CU INSTALATIE DE SONORIZARE ****)

 

Nr. crt.

TIP DE AMBARCATIUNE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

1

AMBARCATIUNE DE AGREMENT

 

 

2

Până la 50 de locuri

9 RON

9 RON

3

până la 100 de locuri

15 RON

15 RON

4

Peste 100 de locuri

30 RON

30 RON

 

E 8 TRANSPORT PE CABLU DOTATE CU INSTALATIE DE SONORIZARE

 

Nr. crt.

TIP DE INSTALATIE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

1

TELECABINE

9 RON

9 RON

2

SPATII DE ASTEPTARE PENTRU TELECABINE

6 RON

6 RON

3

LIFTURI SI ASCENSOARE

10 RON

10 RON

 

E 9 PARCĂRI AUTO DOTATE CU INSTALATIE DE SONORIZARE *)

 

Nr. crt.

PARCĂRI SI CINEMATOGRAFE IN AER LIBER

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti

1

PARCARE PANA LA 500 mp

15 RON

15 RON

2

PARCARE PESTE 500 mp

25 RON

25 RON

3

CINEMATOGRAF IN AER LIBER

50 RON

50 RON

 

F SPORT SI AGREMENT

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

F 1 STADIOANE, COMPLEXE SPORTIVE DOTATE CU INSTALATIE DE SONORIZARE

 

Nr. crt.

NUMĂR DE LOCURI OCUPATE

Producătorii defonograme Remuneratie/manifestatie

Artistii interpreti sau executanti Remu neratie/manifestatie

1

SUB 10.000 LOCURI

47 RON

47 RON

2

PESTE 10.000 LOCURI

0.02 RON/ SCAUN, DAR NU MAI PUTIN DE 100 RON

0.02 RON/ SCAUN, DAR NU MAI PUTIN DE 100 RON

 

F 2 PISCINE, STRANDURI, LITORAL, PLAJE, PÂRTII DE SCHI SI PATINOARE DESCHISE PUBLICULUI DOTATE CU INSTALATIE DE SONORIZARE *)

 

Nr. crt.

PISCINA / CATEGORIE

Producătorii de fonograme REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

Artistii interpreti sau executanti REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

1

PISCINA

50 RON

50 RON

2

PISCINĂ HOTEL PÂNÂ LA CATEGORIA 3 STELE

80 RON

80 RON

3

PISCINĂ HOTEL CATEGORIA 4-5STELE

250 RON

250 RON

 

PLAJA, STRAND IN AER LIBER CU PLAJA

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

REMUNERATIE CUVENITA LUNAR

4

PLAJA SUPRAFATA PANA LA 99 mp

9 RON

9 RON

5

PLAJĂ SUPRAFATA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-199 mp

30 RON

30 RON

6

PLAJĂ SUPRAFATA CUPRINSĂ ÎNTRE 200 - 299 mp

40 RON

40 RON

7

PLAJA SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 300-399 mp

50 RON

50 RON

8

PLAJA SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 400-499 mp

80 RON

80 RON

9

PLAJĂ SUPRAFATA PESTE 500 mp

200 RON

200 RON

10

PARC DE DISTRACTII SI/SAU AGREMENT

500 RON

500 RON

 

LITORAL

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

11

PLAJA SUPRAFATA CUPRINSĂ INTRE 100 -199 mp

50 RON

50 RON

12

PLAJĂ SUPRAFATA CUPRINSĂ ÎNTRE 200 - 299 mp

70 RON

70 RON

13

PLAJĂ SUPRAFATA CUPRINSĂ ÎNTRE 300 - 399 mp

90 RON

90 RON

14

PLAJĂ SUPRAFATA CUPRINSĂ ÎNTRE 400 - 499 mp

110 RON

110 RON

15

PLAJĂ SUPRAFATA PESTE 500 mp

300 RON

300 RON

 

PÂRTII DE SCHI SI ALTE SPORTURI DE IARNA

REMUNERATIE CUVENITA LUNAR

REMUNERATIE CUVENITA LUNAR

16

PÂRTIE cu instalatie de sonorizare

200 RON

200 RON

 

PATINOARE

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

17

PATINOAR ACOPERIT

20 RON

20 RON

18

PATINOAR IN AER LIBER

50 RON

50 RON

 

SCOLI SI SĂLI DE PROFIL

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

REMUNERATIE CUVENITĂ LUNAR

19

SCOALĂ DE DANS, BALET

20 RON

20 RON

20

SALA GIMNASTICA AEROBICA

30 RON

30 RON

21

SALĂ FITNESS

20 RON

20 RON

22

SALĂ FITNESS (în hotel până la categ. 3 stele inclusiv

30 RON

30 RON

23

SALA FITNESS (in hotel categ. 4 - 5 stele)

100 RON

100 RON

24

SALA MASAJ

40 RON

40 RON

25

SALA MASAJ (in hotel pana la categ. 3 stele inclusiv)

50 RON

50 RON

26

SALA MASAJ (in hotel categ. 4 - 5 stele)

70 RON

70 RON

 

SAUNA

 

 

 

G BIROURI SI SPATII DE PRODUCTIE

 

Nr. crt.

TIP DE AMBARCATIUNE

Remuneratia lunară pt Producătorii de fonograme pe lună

Remuneratia lunară pt Artistii interpreti sau executanti pe lună

1

Până la 30 de persoane

50 RON

50 RON

2

Până la 100 de persoane

70 RON

70 RON

3

Peste 100 de persoane

100 RON

100 RON

 

H TELECOMUNICATII

 

Nr. crt.

TIP

Producătorii de

fonograme

VALOAREA DE VÂNZARE

Artistii interpreti sau

executanti

VALOAREA DE VÂNZARE

1

CENTRALĂ TELEFONICĂ CU APEL ÎN ASTEPTARE

1 %

1 %

 

NOTE

*) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafetele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeasi suprafată este utilizată pentru mai multe activităti, remuneratiile cuvenite organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artistilor interpreti sau executanti si ale producătorilor de fonograme, pentru comunicare publică se vor încadra respectiv plăti pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora.

**) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafetele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spatiile anexă (depozite, magazii, spatii sanitare).

***) La încadrarea in tabel se va tine cont de existenta echipamentelor radio-TV în camere.

****) La încadrarea in tabel pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar nu se percepe remuneratia cuvenită. încadrarea în tatei, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în Registrele Române după caz auto, feroviar, naval sau aerian.

 

14. Baza de calcul a remuneratiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (Tabelul 11) o reprezintă, după caz:

a) încasările brute obtinute din consumatii si vânzarea de bilete, programe, valoare materiale promotionale etc; în lipsa acestora:

b) bugetul de cheltuieli al manifestării;

c) bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promotionale sau electorale.

15. În cazul în care în acelasi spatiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cît si în scop lucrativ, se vor achita remuneratii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăsească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele 12, 13).

16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme în proportie mai mare de 40% vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelelor din prezenta metodologie (Tabelul 11).

17. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme licenta neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel putin 48 de ore înainte de desfăsurarea evenimentului sau manifestării organizate.

18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneratiilor cuvenite la eliberarea licentei neexclusive, în cazul sumelor fixe, si în maximum 5 zile după consumarea evenimentului sau manifestării, în cazul sumelor procentuale.

19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, acestia pot achita remuneratiile cuvenite la sfârsitul turneului sau ultimului eveniment.

20. Utilizatorii au obligatia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârsitul turneului sau ultimului eveniment, informatii si documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneratiei cuvenite.

21. În vederea repartizării corecte a remuneratiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligatia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul si durata utilizării.

 

TABELELE I1-I31

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE, STATIUNI TURISTICE, COMUNE SI SATE

 

11 EVENIMENT, SPECTACOL, TURNEU, CAMPANIE, etc. (coloană sonoră)

 

Nr. crt.

TIPUL MANIFESTATIEI

Producătorii de fonograme Lunar

Artistii interpreti sau executanti Lunar

PROCENT CONF. PUNCT 1 1

REMUNERATIA MINIMĂ 2

PROCENT CONF. PUNCT 11

REMUNERATIA MINIMĂ 2

1

SPECTACOL / EVENIMENT (festiv, paradă, circ, delfinariu, istoric, sunet si lumină, sportiv, nautic, aerian, etc.)

1,5%

105 RON

1,5%

105 RON

2

PARADA MODA, CONCURS FRUMUSETE

1,5%

1256 RON

1,5%

1256 RON

3

SALON AUTO, MOTO, VELO, NAUTIC, asimilate

1,5%

1852 RON

1,5%

1852 RON

4

SPECTACOL CARACTR PUBLICITAR

1,5%

1943 RON

1,5%

1943 RON

5

TURNEU PUBLICITAR (4 reprezentatii)

1,5%

2975 RON

1,5%

2975 RON

6

TURNEU PUBLICITAR (5 - 8 reprezentatii)

1,5%

4201 RON

1,5%

4201 RON

7

CAMPANIE PUBLICITARA (peste 9 reprezentatii)

1,5%

5042 RON

1,5%

5042 RON

8

CAMPANIE ELECTORALA

1,5%

5882 RON

1,5%

5882 RON

9

*) MANIFESTATII SAU EVENIMENTE ( neprecizate)

NEGOCIERE

NEGOCIERE

NEGOCIERE

NEGOCIERE

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN ORASE SAU STATIUNI TURISTICE

 

I 2 *) CLUB, BAR, DISCOTECA, VIDEOTECA, RESTAURANT (cu program de varietăti)

CABARET, SPATIU ÎN CARE FUNCTIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, ASIMILATE

 

Nr. crt.

SUPRAFATA UTILĂ

Producătorii de fonograme ÎNCASARE BRUTA 1

Producătorii de fonograme REMUNERATIA MINIMĂ LUNARĂ 2

Artistii interpreti sau executanti ÎNCASARE BRUTA 1

Artistii interpreti sau executanti REMUNERATIA MINIMĂ LUNARĂ 2

Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual ÎNCASARE BRUTA 1

Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual REMUNERATIA MINIMĂ LUNARĂ 2

1

SUPRAFATA UTILA PANA LA 49 mp

1,5%

50 RON

1,5%

50 RON

1, 5%

50 RON

2

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 50- 99 mp

1. 5%

65 RON

1.5%

65 RON

1. 5%

65 RON

3

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 100-149 mp

1. 5%

77 RON

1.5%

77 RON

1. 5%

77 RON

4

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 150-199 mp

1, 5%

95 RON

1,5%

95 RON

1,5%

95 RON

5

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 200-249 mp

1. 5%

110 RON

1.5%

110 RON

1. 5%

110 RON

6

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 250-299 mp

1.5%

119 RON

1.5%

119 RON

1. 5%

119 RON

7

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 300-349 mp

1,5%

125 RON

1,5%

125 RON

1, 5%

125 RON

8

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 350-399 mp

1. 5%

131 RON

1.5%

131 RON

1. 5%

131 RON

9

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 400-459 mp

1. 5%

137 RON

1.5%

137 RON

1. 5%

137 RON

10

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 450-499 mp

1,5%

146 RON

1,5%

146 RON

1, 5%

146 RON

11

SUPRAFATA PESTE 500 mp

1,5%

158 RON

1,5%

158 RON

1, 5%

158 RON

 

SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISE

SITUATE ÎN COMUNE SI SATE

 

I 3 *) CLUB, BAR, DISCOTECA, VIDEOTECA, RESTAURANT (cu program de varietăti)

CABARET, SPATIU ÎN CARE FUNCTIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX,

MULTIMEDIA, SALĂ DE BAL, SALĂ PENTRU NUNTI, ASIMILATE

 

Nr. crt.

SUPRAFATA UTILA

Producătorii de fonograme ÎNCASARE BRUTA 1

Producătorii de fonograme REMUNERATIA MINIMA LUNARA 2

Artistii interpreti

sau executanti ÎNCASARE BRUTA 1

Artistii interpreti

sau executanti

REMUNERATIA MINIMA LUNARA 2

Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual ÎNCASARE BRUTA 1

Artistii interpreti sau executanti pt audiovizual REMUNERATIA MINIMA LUNARA 2

1

SUPRAFATA UTILA PANA LA 49 mp

1, 5%

25 RON

1,5%

25 RON

1,5%

25 RON

2

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 50-99 mp

1.5%

30 RON

1.5%

30 RON

1. 5%

30 RON

3

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 100-149 mp

1. 5%

36 RON

1.5%

36 RON

1. 5%

36 RON

4

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 150-199 mp

1, 5%

49 RON

1,5%

49 RON

1,5%

49 RON

5

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 200-249 mp

1.5%

55 RON

1.5%

55 RON

1.5%

55 RON

6

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 250-299 mp

1. 5%

60 RON

1.5%

60 RON

1.5%

60 RON

7

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 300-349 mp

1, 5%

65 RON

1,5%

65 RON

1,5%

65 RON

8

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 350-399 mp

1. 5%

70 RON

1.5%

70 RON

1. 5%

70 RON

9

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 400-459 mp

1. 5%

75 RON

1.5%

75 RON

1. 5%

75 RON

10

SUPRAFATA CUPRINSA INTRE 450-499 mp

1, 5%

80 RON

1,5%

80 RON

1,5%

80 RON

11

SUPRAFATA PESTE 500 mp

1,5%

95 RON

1,5%

95 RON

1, 5%

95 RON

 

NOTE *)

Utilizatorii au obligatia să precizeze tipul activitătii sau manifestatiei pe care o desfăsoară sau organizează, prin completarea declaratiei pe proprie răspundere.