MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 750         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.097. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Libaneze

 

1.098. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

1.099. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

1.101. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO- Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării si tehnologiilor

 

1.103. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bacău

 

1.104. - Hotărâre privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures a unor terenuri din judetul Maramures

 

1.105. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

1.106. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

1.107. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

1.109. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucuresti

 

1.110. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Buzău

 

1.111. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

1.112. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Dâmbovita

 

1.113. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

1.114. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

1.115. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

1.116. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

1.123. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativa Oltenita, judetul Călărasi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Libaneze

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Guvernul Republicii Libaneze, în valoare de 500.000 euro.

Art. 2. - (1) Cheltuielile aferente ajutorului umanitar prevăzut la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006, prin suplimentarea acestuia la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Alte transferuri”, cu suma de 1.763 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(2) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea predării ajutorului umanitar către Guvernul Republicii Libaneze.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.097.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 5.000 mii lei, pentru judetul Cluj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru realizarea lucrărilor de „Întretinere periodică sistem rutier Bulevardul Nicolae Titulescu si Strada Observatorului inclusiv repararea trotuarelor aferente”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

p Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006

Nr. 1.098.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Suceava

 

În temeiul art 108 din Constitutia României, republicată, al art 30 alin (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare si al art. 11 lit a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 200 mii lei, pentru judetul Suceava din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Calafindesti, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii Căminului Cultural Calafindesti.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN

POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează

p Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006

Nr. 1.099.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO-Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetării si tehnologiilor

 

În temeiul art 108 din Constitutia României republicată, si având în vedere prevederile Legii nr. 22/2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art 1. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare a României determinată de participarea la elaborarea Studiului privind cooperarea NATO-Rusia în domeniul industriilor de apărare, cercetăm si tehnologiilor.

(2) Nivelul contributiei financiare se stabileste de organismele NATO cu atributii si responsabilităti în domeniu.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei financiare a României, prevăzută la art. 1, se asigură din bugetul Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si comertului,

Codrut Ioan Seres

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Bacău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 267 mii lei, pentru judetul Bacău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Oituz, pentru finalizarea obiectivului de investitii „Asezământul social-filantropic «Sfântul Voievod Stefan cel Mare»“.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.103.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures a unor terenuri din judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures a terenurilor aferente constructiilor aflate în administrarea Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Maramures, având datele de identificare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.104.

 

ANEXĂ

 

1. Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

2. Ordonator secundar de credite

3627730

Directia pentru Agricultură si Dezvoltate Rurală Maramures

3. Ordonatori tertiari de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare, care functionează în baza OG 25/1995 si LG 51/1996, cu modificările ulterioare si după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de slat

 

 

 

 

Grupa 8

(bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr.

M.F.

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul

dobândirii dării

in folosinta

Valoarea

de inventar

(in lei)

Situatia juridică

Situatia

juridică

Tip

bun

 

 

Descriere

tehnica

(pe scurt)

Vecinătati

( după caz, pe scurt)

Adresa

Baza legală

În administr.

concesiune

Concesiune/închiriat

/dat cu titlu gratuit

 

8.29.06

Teren

7313,8 mp.

SC Distrigaz

Tara: România

Judetul Maramures

Municipiul Baia Mare

Str.Vasile Alecsandri nr. 70

1975

159.262

CF 2800

Nr. topo

1573/ 1574

În administrare

 

teren

 

 

8.29.06

Teren

1408,0 mp.

SC

Drumuri

si poduri

Tara: România

Judetul Maramures

Oras Târgu Lăpus

Str. Agriculturii

1964

22.533

CF227

Nr. topo 578

În administrare

 

teren

 

 

 

8.29.06

Teren

5273,0 mp.

Particulari

Tara: România

Judetul Maramures

Somcuta Mare

1955

103.752

CF 2340

Nr. topo

304/25

În administrare

 

teren

 

8.29.06

Teren

1653,1 mp

Particulari

Tara: România

Judetul Maramures

Oras Sighetu Marmatiei

str.22 Decembrie

1890

41.583

CF 106

Nr. topo

1095/1/2

În administrare

 

teren

 

8.29.06

Teren

378,0 mp.

Particulari

Tara: România

Judetul Maramures

Comuna Săpânta

1965

5.752

 

 

Nr. topo

2440

2439

2436

2438

În administrare

 

 

teren

 

 

 

8.29.06

Teren

140,6 mp.

Particulari

Tara: România

Judetul Maramures

Oras Viseu de Sus,

str. Dragos Vodă

1980

2.656

CF 815

Nr.topo 972

În administrare

 

teren

 

8.29.06

Teren

2437,0 mp.

Semtest

Tara România

Judetul Maramures

Municipiul Baia Mare,

str. Victoriei nr. 149

1969

49.S69

CF 5870

Nr. topo

4989

În administrare

 

teren

 

 

8.29.06

Teren

2316,0 mp.

 

Tara: România

Judetul Maramures

Comuna Ulmeni

Str. Fulmeanu nr. 26

1978

49.981

CF 575

Nr. topo

505/507

În administrare

 

teren

 

 

8.29.06

Teren

345,0 mp.

 

Tara: România

Judetul Maramures

Comuna Somcuta Mare

Str. V. Alecsandri nr. 8

1991

11.849

CF 2685

Nr. topo 1262/6/2/4/2

În administrare

 

teren

 

 

8.29.06

Teren

4004,0 mp

 

Tara: România

Judetul Maramures

Oras Târgu Lapus,

str.L.Rebreanu nr.79

1966

96.868

Transfer Consiliul

Popular

Tg. Lapus Întabulat

În administrare

 

teren

 

 

8.39.06

Teren

957,0 mp

 

Tara: România

Judetul Maramures

Municipiul Sighetu Marmatiei

str. Popa Lupu nr. 62

1961

20.337

CF 7446

Nr. topo

5926

În administrare

 

teren

 

 

8.29.06

Teren

1877,0 mp.

 

Tara: România

Judetul Maramures

Oras Viseul de Sus

Str. Bogdan Vodă nr. 81

1976

38.572

CF

4083/3.800/

1167

Nr. topo

1630/3

1628/1

I63I/J

În administrare

 

teren

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 23 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, al art. 42 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 52/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. — Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 659/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2006 al Administratiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 8 iunie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.105.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Agentul economic ADMINISTRATIA NATIONALĂ A ÎMBUNĂTĂTIRILOR FUNCIARE RA

Sediul/Adresa BUCURESTI, SOS. OLTENITEI, NR. 35-37, SECTOR 4 Codul fiscal R 16787270

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006 RECTIFICAT

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2006

RECTIF.

H.G. 659/2006

PROPUNERE BVC 2006 RECTIF.

DIFERENTĂ

0

1

2

3

4

5

6

1.

 

VENITURI TOTALE

1

 

 

 

 

 

(rd. 02 f 10 + 15)

 

188.069,00

219.869,00

31.800,00

 

1

Venituri din exploatare-total, din care:

2

187.819.00

219.619,00

31.800,00

 

 

a) productia vândută

3

20.000.00

20.000,00

0.00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, dm care:

5

165.319,00 165.319,00

190.619,00

25.300,00

 

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

5a

 

190.619,00

25.300,00

 

 

- transferuri, cf. preved. legale in vigoare

5b

 

 

 

 

 

d) productia imobilizată

6

 

 

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

7

2.500,00

9.000,00

6.500,00

 

 

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

 

 

 

 

 

- alte venituri din exploatare

9

2.500.00

9.000,00

6.500,00

 

2

Venituri financiare -total, din care:

10

250.00

250,00

0,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

250.00

250,00

0,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

 

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + 42 + 45)

16

187.869,00

219.669,00

31.800,00

 

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

187.869.00

219.669.00

31.800.00

 

 

a) cheltuieli materiale

16

88.680,38

106.480,38

17.800,00

 

 

b) alte cheltuieli din afară (cu energia si apa)

19

23.500.00

37.500,00

14.000.00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

74.673,62

74.673.62

0,00

 

 

- salarii

22

55.786.00

55.766,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

17.271,90

17.271.90

0,00

 

 

- contributii la asigurări sociale

24

11.436.10

11.436.10

0.00

 

 

- ajutor de asigurări pt. somaj

25

1.394,70

1.394,70

0.00

 

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

26

3.905,00

3905,00

0.00

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1.615,72

1.615,72

0.00

 

 

- vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate

28

 

 

 

 

 

- tichete de masă

29

500,00

500,00

0,00

 

 

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

30

1.000,00

1.000,00

0,00

 

 

e) ajustarea valorii activelor circulante

31

 

 

 

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

15.00

15,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara soc., din care:

33

15.00

15,00

0,00

 

 

- cheltuieli de protocol

34

4.00

4,00

0,00

 

 

- cheltuieli de reclamă si publicitate

35

9.00

9,00

0,00

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

2 00

2,00

0,00

 

 

- alte Cheltuieli, din care:

37

0.00

0,00

0,00

 

 

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

 

 

 

 

 

- redeventă din concesionarea bunurilor publice

39

 

 

 

 

 

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care:

40

 

 

 

 

 

- transferuri si/sau subventii

41

 

 

 

 

2

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

0,00

0.00

0,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

43

 

 

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

44

 

 

 

 

3

Cheltuieli extraordinare

45

 

 

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

200,00

200,00

0,00

IV.

 

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

 

 

 

 

 

- fond de rezerva

48

10,00

10,00

0,00

V.

 

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

49

 

 

 

VI.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

30,40

30,40

0.00

VII.

1

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

159,60

159,60

0,00

 

 

Rezerve legale

52

 

 

 

 

2

Alte rezerve roprez. facilităti fiscale prevăzute de lege

53

 

 

 

 

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

 

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

 

 

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

 

 

 

 

6

(Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

15.96

15,96

0,00

 

7

Minim 50% vărsământ la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

79,80

79,80

0,00

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve st constituie sursă proprie de finantare

59

03.04

03.04

0,00

VIII.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

66.335.00

77.835,00

11.500,00

 

1

Surse proprii

61

1.000.00

1.000,00

0,00

 

2

Alocatii de la buget

62

65.335.00

76.835,00

11.500,00

 

3

Credite bancare

63

 

 

 

 

 

- interne

64

 

 

 

 

 

- externe

65

 

 

 

 

4

Alte surse

66

 

 

 

IX.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

66.335,00

77.835,00

11.500,00

 

1

Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

68

66.335.00

77.835,00

11.500,00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

 

 

 

 

 

- interne

70

 

 

 

 

 

- externe

71

 

 

 

X.

 

REZERVE, din care:

72

 

 

 

 

1

Rezerve legale

73

 

 

 

 

Z

Rezerve statutare

74

 

 

 

 

3

Alte rezerve

75

 

 

 

XI.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

 

 

 

 

1

Venituri totale

77

188.069,00

219.869.00

31.600.00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

76

187.869.00

219.669.00

31 800,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

4.833,00

4.833,00

0,00

 

4

Nr. mediu personal total

80

4.833,00

4.633,00

0,00

 

5

Fond de salarii, din care:

81

55.786.00

55.786,00

0,00

 

 

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

 

 

 

 

 

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

73,15

85,32

12,17

 

 

- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natură salariată, potrivit art. 7(2) din OUG nr.79/2001

84

24,38

21,95

-2,43

 

 

- premiul anual potrivit art7(4) din OUG nr.79/2001

85

0,00

19,50

19,50

 

 

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

55.610,44

55.614,38

3,94

 

 

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

 

 

 

 

 

e) alte cheltuieli cu personalul

88

102.41

86,30

-16.11

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat

89

959,07

959,13

0,06

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) [rd. 77 / 80) - în preturi curente

90

 

 

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) [rd. 77 / 80) - în preturi comparabile

91

 

 

 

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu [unităti fizice/persoană)

92

500

500

0.00

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] (rd.16/rd.1)x1000

93

998,9

999,1

0,20

 

11

Plăti restante - total

94

 

 

 

 

 

- preturi curente

95

 

 

 

 

 

- preturi comparabile (rd 95 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

 

 

 

 

12

Creante restante - total

97

 

 

 

 

 

- preturi curente

96

 

 

 

 

 

- preturi comparabte (rd 98 x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 200 mii lei, pentru judetul Botosani, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Ibănesti, judetul Botosani, pentru finantarea unor lucrări la obiective administrative, culturale si de învătământ.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.106.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 5.000 mii lei, pentru judetul Botosani, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Botosani, pentru executarea unor lucrări urgente de reparatii si întretinere a străzilor.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 5.000 mii lei, pentru municipiul Bucuresti, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al sectorului 3 al municipiului Bucuresti, pentru finantarea unor lucrări de refacere a infrastructurii.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.109.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 3.500 mii lei, pentru judetul Buzău, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Buzău, pentru finantarea finalizării unor lucrări de reabilitare a drumului de acces la rezervatia naturală „Vulcanii Noroiosi”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 800 mii lei, pentru judetul Dâmbovita, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Dâmbovita, în vederea executării lucrărilor de consolidare a bisericii, chiliilor si zidurilor la Sfânta Mănăstire Stelea, precum si pentru restaurarea picturii si lucrărilor de extindere a sediului Administratiei Centrului Eparhial din incinta Bisericii Arhiepiscopale.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

                                                                                                

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.111.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Dâmbovita

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Destinatia

- mii lei -

1.

Judetul Dâmbovita

Lucrări de consolidare a bisericii, a chiliilor si zidurilor la Sfânta Mănăstire Stelea

500

2.

Judetul Dâmbovita

Restaurarea picturii si lucrări de extindere a sediului Administratiei Centrului Eparhial din incinta Bisericii Arhiepiscopale

300

 

TOTAL:

800

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea unor efecte ale calamitătilor naturale produse în judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 2.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, bugetului propriu al judetului Dâmbovita, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale, în vederea finantării unor lucrări de refacere a infrastructurii, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare finantării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de 2.000 mii lei Fondul de interventie la dispozitia Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.112.

 

ANEXĂ

 

LISTA

lucrărilor de refacere a infrastructurii

 

Denumirea obiectivului

Beneficiarul sumei alocate

Suma alocată

- mii lei -

Refacerea DJ 710, apărări de mal si asigurare scurgere ape, punctul Măgura - comuna Bezdead, km 7+600 si 7+800 L = 200 m

Consiliul Judetean Dâmbovita

2.000

TOTAL GENERAL:

 

2.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei, pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului propriu al judetului Iasi, în vederea realizării documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.113

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Iasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 350 mii lei, pentru judetul Iasi, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi, pentru finantarea obiectivului de investitii „Modernizarea si dotarea sediului Primăriei Comunei Mogosesti-Siret”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.114.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 500 mii lei, pentru judetul Tulcea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetului local al comunei Baia pentru realizarea obiectivului de investitii „Alimentare cu apă sat Ceamurlia de Sus”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.115.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 2.040 mii lei, pentru judetul Vrancea, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.116.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetul Vrancea

 

Nr.

crt.

Unitatea

administrativ-teritorială

Obiectivul

Suma alocată

- mii lei -

1.

Comuna Jitia

Refacerea retelei de drumuri

280

2.

Comuna Vintileasca

Refacerea retelei de drumuri

72

3.

Comuna Chiojdeni

Refacerea retelei de drumuri

383

4.

Comuna Sihlea

Refacerea retelei de drumuri

374

5.

Comuna Vizantea-Livezi

Refacerea retelei de drumuri

361

6.

Comuna Homocea

Refacerea retelei de drumuri

270

TOTAL:

2.040

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de  restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita,

judetul Călărasi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic.  — Se aprobă efectuarea concedierilor colective  pentru  un  număr de  12 salariati,  în  baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societăti nationale, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările si completările ulterioare, de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală si Locativă Oltenita, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi.

                                                                                                

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.123.