MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 760         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2006

 

SUMAR

 

1.339. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

24. – Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

 

25. – Hotărâre pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

604. – Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si a tarifelor pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea  semintelor si materialului săditor

 

1.339. – Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Senatului

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) si (5) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 26 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aleg în functia de vicepresedinte al Senatului următorii senatori:

1. Teodor Viorel Melescanu – Grupul parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.^;

2. Alexandru Peres – Grupul parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.";

3. Doru Ioan Tărăcilă – Grupul parlamentar al P.S.D.;

4. Corneliu Vadim Tudor – Grupul parlamentar al P.R.M.

Art. 2. – Se aleg în functia de secretar al Senatului următorii senatori:

1. Ilie Sârbu – Grupul parlamentar al P.S.D.;

2. Mihai Ungheanu – Grupul parlamentar al P.R.M.;

3. Valentin Zoltán Puskás – Grupul parlamentar al U.D.M.R.;

4. Gavrilă Vasilescu – Grupul parlamentar al P.C.

Art. 3. – Se aleg în functia de chestor al Senatului următorii senatori:

1. Paula Măria Ivănescu – Grupul parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D/;

2. Paul Păcuraru - Grupul parlamentar al Aliantei „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.'';

3. Ioan Chelaru – Grupul parlamentar al P.S.D.;

4. Dan Mircea Popescu – Grupul parlamentar al P.S.D.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin, (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 septembrie 2006.

Nr. 24.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 77 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea si completarea Regulamentului Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, se prorogă până la data de 31 octombrie 2006.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 septembrie 2006.

Nr. 25.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, precum si a tarifelor pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor

În baza prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 90.854 din 21 august 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se stabilesc tarifele pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, reprezentând contravaloarea prestatiilor efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se stabilesc tarifele pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor, efectuate de personalul inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si al Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Tarifele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 nu contin taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. – Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor va difuza prezentul ordin celor interesati, iar inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor vor aplica prevederile prezentului ordin.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 228/2003 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si pentru efectuarea testelor de calitate a semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 2 aprilie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 7. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 25 august 2006.

Nr. 604.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFELE

pentru efectuarea controlului în vederea certificării culturilor de sământă si material săditor, înregistrării, supravegherii, monitorizării si acreditării unor activităti ale operatorilor economici pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor

 

CAPITOLUL I

Controlul culturilor semincere si material săditor în vederea certificării

 

Nr. crt.

Cultura sau grupa de culturi

Tarif

(RON / ha)

1

Grupa Cereale păioase

15.5

2

Porumb, sorg si floarea soarelui - lot de hibridare si LC

46.4

3

Grupa Oleaginoase si textile cu exceptia florii-soarelui

17.4

4

Floarea-soarelui (soi)

17.6

5

Grupa Plante furajere

17.8

6

Sfecla de zahăr si  furajeră

- an I (butasi)

24.9

- an II

19.8

7

Cartof

52.8

8

Grupa Legume

 

- cu bob mic

54.9

- cu bob mare

24.9

9

Grupa Legume –

lot de hibridare

- tomate si ardei

429.0

- alte legume hibride

178.2

10

Material ornamental - Flori

145.2

11

Plante medicinale si aromatice (cu exceptia celor cuprinse în alte grupe)

15.9

12

Material săditor viticol

- butasi portaltoi

43.7

- coarde altoi

49.5

- vite înrădăcinate

166.3

- material la ghivece / bucată

0.2

13

Material săditor pomicol si ornamental

- ramuri altoi /ha

118.8

/ pom marcat

0.4

- sâmburi st seminte /ha

84.5

/ pom marcat

0.6

- marcote, butasi si drajoni

124.5

- puieti portaltoi si butasi înrădăcinati

150.5

- câmp I de pepinieră

134.7

- câmp II, III etc. de pepinieră

253.5

- material la ghivece / bucată

0.2

- stoloni de căpsuni

92.4

- material de căpsuni la ghivece / bucată

0.1

14

Material săditor

- plantatii de butasi de hamei

34.1

- butasi înrădăcinati

162.4

- material la ghivece / bucată

0.2

 

NOTĂ: 1. Fractiunile de suprafată, rotunjite ia două cifre după virgulă la ha, se tarifează proportional, dar nu mai putin de 0,5 ha pentru pozitiile nr. 1-7 din tabel si de 0,05 ha pentru pozitiile nr.8-14 din tabel.

2. Pentru solicitările de inspectie în câmp, efectuate după expirarea termenului stabilit de 1 decembrie pentru culturile de toamnă si 1 mai pentru cele de primăvară, respectiv 15 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfeclă si cicoare industrială, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor pentru culturile însământate în toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primăvară, respectiv 30 iunie pentru culturile semincere de butasi de sfeclă si cicoare industrială, tarifele se majorează cu 50%. După data de 30 aprilie pentru culturile însământate în toamna anului precedent si 31 mai pentru culturile de primăvară tarifele se majorează cu 100 %.

3. Tariful pentru fiecare ha suprafată nedeclarată se majorează de 3 ori, luându-se în considerare rotunjirea suprafetei cuprinsă între 0,5-1,0 ha ca echivalentă unui ha.

4. Tariful pentru un control suplimentar la cerere sau pentru corectarea lucrărilor în câmp sau la cererea de reinspectie se majorează cu 50% la primul control si cu 100% la fiecare din următoarele controale.

 

CAPITOLUL II

Controlul în vederea înregistrării, acreditării, supravegherii si monitorizării unor activităti ale operatorilor economici

 

Specificatie

U.M.

Tarif

(RON/ U.M.)

1. Controlul în vederea înregistrării operatorilor economici pentru:

a) producere

RON/ obiectiv

239.2

b) prelucrare

239.0

c) comercializare

239.0

2. Supravegherea si monitorizarea operatorilor economici pentru:

a) acordarea vizei anuale

RON/autorizatie

206.0

b) instruirea personalului

RON/pers./zi

41.0

c) testarea pregătirii profesionale a personalului operatorilor economici

RON/pers.

50.8

3. Controlul în vederea acreditării pentru efectuarea inspectiei în câmp

a) verificarea dosarului

RON/pers.

89.0

b) testarea cunostintelor

RON/pers./ specie

50.8

c) verificarea în teren si întocmirea raportului de audit

RON/pers./ specie

820.2

4. Controlul acreditării pentru ridicarea probelor în vederea testării în laborator/grupa de specii

a) verificarea dosarului

RON/pers.

89.0

b) testarea cunostintelor

RON/pers.

50.8

c) testarea practică si întocmirea raportului de audit

RON/pers.

1561.0

5. Controlul acreditării unui laborator pentru testarea semintelor

a) verificarea cererii si a Manualului Calitătii

RON/laborator

356.2

b) testarea cunostintelor

RON/pers.

50.8

c) verificarea practică a efectuării testelor de laborator

RON/specie

2463.0

d) verificarea practică a managementului, dotării si întocmirea raportului de audit - fără cazarea, transportul si diurna auditorilor

Notă:

Transportul, cazarea si diurna auditorilor se facturează suplimentar tarifului de la litera d).

RON/laborator

535.0

 

6. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru efectuarea inspectiei în câmp conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute fa cap. l, în functie de specie sau grup de specii.

7. Pentru supravegherea si monitorizarea persoanei acreditate pentru ridicarea probelor din loturile de sământă în vederea efectuării testelor de laborator conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa 2 - cap. I si V.

8. Pentru supravegherea si monitorizarea laboratorului acreditat pentru testarea semintelor conform reglementărilor specifice în vigoare, tarifele se echivalează cu tarifele prevăzute în anexa nr. 2, după caz.

 

NOTĂ:

1. Tarifele de la punctul 1 din tabel se majorează cu 50% pentru al doilea control în vederea înregistrării, iar pentru următoarele cu 100%;

2. Tarifele de la punctul 2 litera c) din tabel se majorează cu 50% pentru prima retestare a pregătirii profesionale, iar pentru următoarele retestări cu 100%.

3. Tarifele de la punctele 1 si 2 lit. b) si c) din tabel se majorează cu 100% pentru prestările în regim de urgentă în termen de 48 de ore, si cu 50% la punctul 2 lit. a) din tabel.

 

TARIFELE

pentru testele de calitate si alte prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor

 

CAPITOLUL I

Teste curente

 

Nr.

crt.

Grupa de specii

Puritatea (RON/test)

Germinatia (RON/test)

Umiditatea (RON/test)

Starea fitosanitară

(RON/test)

1

Grupa Cereale

24.6

26.0

8.6

20.5

2

Grupa Oleaginoase si textile cu bob mare

25.0

27.5

8.6

18.0

3

Grupa Oleaginoase si textile cu bob mic

27.2

27.0

8.6

18.0

4

Grupa Plante furajere - graminee anuale

26.5

25.2

8.6

18.7

5

Grupa Plante furajere - graminee perene

37.4

26.8

8.6

18.7

6

Grupa Plante furajere - leguminoase anuale

23.6

25.0

8.6

18.7

7

Grupa Plante furajere - leguminoase perene

38.3

28.3

8.6

18.7

8

Sfeclă

 

 

 

 

- slefuită

25.5

27.5

8.6

21.2

- încrustată sau drajată

39.6

33.0

13.2

21.2

9

Grupa Legume cu bob mare

24.9

26.8

8.6

18.0

10

Grupa Legume cu bob mic

28.6

28.1

8.6

18.0

11

Material ornamental si forestier

- cu bob mare

24.9

26.8

8.6

18.0

12

Material ornamental si forestier

- cu bob mic

29.4

26.8

8.6

18.0

13

Plante medicinale si aromatice (inclusiv tutun)

40.4

26.8

8.6

18.0

 

NOTĂ:

1. Seminte cu bob mare sunt semintele care sunt egale sau depăsesc mărimea bobului de grâu;

2. Seminte cu bob mic sunt semintele care sunt mai mici decât bobul de grâu.

3. Tarifele de la punctele 1-13 din tabel se majorează cu 50 % pentru prestatii în regim de urgentă, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 ore pentru puritate, umiditate, masa 1.000 boabe si în termenul minim prevăzut de metoda de analiză oficială pentru germinatie si stare fitosanitară, de la data si ora primirii probei.

4. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea certificatului ISTA se majorează cu 50%.

5. Repetarea testării probei, la cerere, se majorează cu 50%.

6. Repetarea testării unei noi probe din acelasi lot se majorează cu 100%.

7. Testele efectuate în vase de vegetatie la pământ sau nisip se majorează cu 50%.

8. La mixturi se aplică tariful testului efectuat pentru fiecare component.

9. Tarifele din coIoana nr. 2 pentru determinarea puritătii la sământa neconditionată se majorează cu 100%.

10. Tarifele din coIoana nr. 3 pentru testarea partială sau informativă a germinatiei, atunci când testul de puritate nu se solicită, se suplimentează cu 25% din tariful testului de puritate pentru fiecare specie analizată.

 

CAPITOLUL II

Alte teste

 

Nr.

crt.

Specificatie

Tarif

(RON/test)

1

Masa 1.000 boabe sau număr boabe/kg

7.8

2

Determinarea greutătii hectolitrice

2.9

3

Cuscută

37.6

4

Cold-test (testul la rece)

47.4

5

Determinarea viabilitătii

47.4

6

Determinarea autenticitătii

47.4

7

Determinarea sticlozitătii, procentului de coji

32.5

8

Verificarea calitătii exterioare a probei din lotul de material vegetativ de înmultire si plantare, inclusiv cartoful de sământă

22.7

9

Testare virotică ia cartof în laborator *)

- metoda Eliza :

- la 100 de tuberculi

211.2

- la 200 de tuberculi

316.8

- metoda vizuală

145.2

10

Testarea virotică la materialul săditor pomicol si viticol*):

- metoda Eliza test/probă

 

44.9

 

NOTĂ:

1. Tarifele de la punctele 1-10 din tabel se majorează cu 50 % pentru prestatii în regim de urgentă, respectiv eliberarea rezultatelor în termen de 48 de ore pentru: masa 1000 boabe, determinarea greutătii hectolitrice, cuscută, viabilitate, autenticitate, sticlozitate +procentul de coji, si în termenul minim prevăzut pentru metoda de analiză oficială pentru cold-test, testare virotica la cartof în laborator si testarea virotică la material săditor pomicol si viticol.

2. Tarifele de testare prevăzute în tabel pentru eliberarea Certificatului ISTA se majorează cu 50 %.

*) Tariful pentru testarea virotică a probelor receptionate după data de 15 septembrie se majorează astfel: cu 50 % până la data de 30 septembrie ; cu 100% între 1 octombrie si 31 octombrie; cu 150% între 1 noiembrie si 30 noiembrie ; după 30 noiembrie cu 200%.

În cazul repetării testării, la cerere, tariful se majorează cu 50%.

 

CAPITOLUL III

Teste speciale la cerere sau in caz de litigiu

 

Nr.

crt.

Specificatie

Tarif

(RON/test)

1

Calibrare probă

74.4

2

Analize în caz de litigiu si expertize

335.3

3

Electroforeză

792.0

 

CAPITOLUL IV

Teste speciale la semintele de sfeclă de zahăr

 

Nr.

crt.

Specificatie

Tarif

(RON/test)

1

Analize citologice

198.0

2

Analize de monogermie

63.4

3

Analize de impurităti genetice

74.5

 

CAPITOLUL V

Prestatii privind certificarea semintelor si materialului săditor

 

Nr.

crt.

Specificatie

U/M

Tarif

(RON/UM)

1

Plombare (sigilare)

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Ridicarea si sigilarea probelor

 

RON/ambalaj

0.8

a)manuală

- la saci obisnuiti

RON/sac sondat

0.4

- la saci jumbo

RON/sac sondat

3.1

- în vrac

RON/lot

14.4

- la ambalaje mici (cutii, săculete, pungi, plicuri)

RON/ambalaj sondat

0.4

- material săditor

RON/esantion

6.2

b) automată

RON/esantion

13.2

3

Certificarea lotului (receptia finală, înainte de livrarea lotului)

- soiuri

RON/kg

0.002

- hibrizi si plante furajere

RON/kg

0.02

-cartof

RON/kg

0.002

- material de înmultire

RON/bucată

0.02

- material de plantare

RON/bucată

0.009

4

Certificarea prin supraveghere la reambalare sau la aplicarea vignetelor/ 8 ore

RON/lot 100 kg

34.7

RON/lot =101-1.000 kg

55.5

RON/lot =1.001-10.000 kg

69.3

RON/lot >10.000 kg

103.9

5

Redactare si imprimare de documente (certificate)

RON/bucată

5.5

6

Redactare si imprimare de etichete (certificate)

RON/bucată

0.2

7

Redactare si imprimare de vignete (certificate)

RON/bucată

0.06

8

Redactare si imprimare vignete de verificarea germinatiei

RON/bucată

0.04

9

Aplicarea vignetelor (certificate) cu personal propriu

RON/ambalaj

0.08

10

Aplicarea vignete de verificarea germinatiei cu personal propriu

- la saci

RON/sac

0.08

- la ambalaje mici

RON/ambalaj

0.04

11

Imprimare formular adeverintă de transport

RON/set

0.3

12

Imprimare formular adeverintă de transport plus redactare si imprimare partială sau totală a continutului

RON/set

0.4

13

imprimare formular certificat de calitate al furnizorului

RON / set

0.5

14

Imprimare formular certificat de calitate al furnizorului plus redactare si imprimare partiala sau totală a continutului

RON / set

0.8

15

Copii formulare si documente publice

RON/pagină

0.3

 

NOTĂ:

1. Tarifele de la punctul 4 din tabel se majorează astfel: pentru următoarele 8 ore la acelasi lot cu 50%, iar pentru timpul care depăseste 16 ore la acelasi lot cu 100% ;

2. Tarifele de la punctele 5 -10 din tabel nu includ valoarea formularelor si etichetelor.

3. La solicitarea de suplimentare a numărului de etichete pentru acelasi lot tarifele de la pct. 5, 6 si 7 din tabel se majorează cu 100%.

4. Tarifele pentru etichetele prevăzute la punctele 5 - 8 din tabel imprimate de firma acreditată este de 0.02 RON/etichetă.

5. In cazul ridicării automate a probelor:

- prima verificare = 195.3 RON/aparat/specie

- verificarea lunară = 100 RON/aparat/specie

6. Tarifele prevăzute la pct.2 din tabel, pentru ridicarea si sigilarea la cerere a unui nou esantion din acelasi lot, se majorează cu 100%.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu

modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 5, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 29 iunie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România", ratificat prin Legea nr. 372/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 13 octombrie 2003;

2. Amendamentul nr. 4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 16 mai 2005 si la Bucuresti la data de 20 martie 2006, la Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la asistenta sub formă de grant din Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România", ratificat prin Legea nr. 365/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 9 octombrie 2003;

3. Amendamentul nr. 4, convenit prin schimb de scrisori semnate la Bruxelles la data de 6 iunie 2006 si la Bucuresti la data de 20 martie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România", ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 20/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 22 august 2001.

Art. 2. – Autoritatea de Management pentru Infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice, Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 august 2006.

Nr. 1.339.

 

Amendamentul nr. 5 la Memorandumul de finantare ISPA 2002/RO/16/P/PA/011 "Asistenti tehnici pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România"

 

Memorandumul de finantare ISPA 2002/RO/l 6/P/PA/011 «Asistenti tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, România" se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 "Identificarea măsurii", paragraful "data finalizării" va avea următorul cuprins:

 

«data finalizării: 31 decembrie 2006"

 

Articolul 4, „Plăti", paragraful 3 va avea următorul cuprins:

 

„Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006."

 

 

Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PA/003 "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PA/003 "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România** se modifică după cum urmează:

 

La articolul 2, „Identificarea măsurii", data finalizării se modifică astfel:

"- data finalizării: 30 iunie 2007"

 

Articolul 4, „Plăti", paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2007."

În Anexa nr. 1, "Descrierea măsurii":

punctul 2 se modifică astfel:

"Autoritatea care prezintă cererea (Coordonatorul National ISPA)

2.1 Denumirea: Autoritatea de Management pentru Infrastructură, Ministerul Finantelor Publice

2.2 Adresa: Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Intrarea C, Sector 3, Bucuresti, România

 

punctul 3 se modifică astfel:

"Autoritatea responsabili cu implementarea (conform celor definite la punctul 2, sectiunea a II-a din anexa nr. III.2):

3.1 Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare Phare, Ministerul Finantelor Publice

3.2 Adresa: Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sector 3, Bucuresti, România

în cooperare cu:

3.3 Nume: Ministerul Mediului si Gospodăriri Apelor

3.4 Adresă: Bulevardul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, România"

- la punctul 8, "Programul de lucru" se modifică după cum urmează:

 

Componente

Data începerii

Data finalizării

Revizuirea/completarea planului general

01 ianuarie 2004

31 iulie 2004

Studiul de fezabilitate

01 ianuarie 2004

31 iulie 2004

Analiza financiară

01 ianuarie 2004

31 iulie 2004

Evaluarea impactului asupra mediului (inclusiv consultarea publicului)

01 ianuarie 2004

31 iulie 2004

Pregătirea aplicatiei ISPA

01 ianuarie 2004

31 iulie 2004

Pregătirea Termenilor de referintă pentru asistenta tehnică

31 august 2005

30 martie 2006

Pregătirea documentelor de licitatie pentru lucrări

01 octombrie 2005

30 iunie 2006

 

- la punctul 9.1 "Defalcarea indicativă a costurilor pe componentele de asistentă tehnică (în euro)" va avea următorul cuprins:

 

„Orasul

Cost pe proiect

Contributia sectorului privat

Cheltuieli neeligibile

Costuri eligibile

Asistenti ISPA

Rată asistentă

%

Baia Mare

610.000

-

-

610.000

457.500

75

Botosani

650.000

-

-

650.000

487.500

75

Drobeta

640.000

-

-

640.000

480.000

75

Galati

800.000

-

-

800.000

600.000

75

Deva si Hunedoara

800.000

-

-

800.000

600.000

75

TOTAL

3.500.000

-

-

3.500.000

2.625.000

75"

 

Anexa nr. II „Planul de finantare" se modifică astfel:

 

PLAN DE FINANTARE

(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectelor ISPA în sectorul de mediu în orasele Baia Mare, Botosani, Drobeta-Turnu Severin, Galati, Deva si Hunedoara, România

 

Codul măsurii: ISPA 2001/RO/167P/PA/003

 

Anul

 

 

 

Costuri totale

 

 

 

Costuri neeligibile

 

 

 

Costuri eligibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Împrumut dela IFI

 

 

Total

 

 

ISPA

 

 

Autorităti nationale

Administratia centrală

 

1

=2+3

2

3

=5+7

4

(%)

=3/1

5

6

(%)

=5/3

7

8

9

(%)

=8/1

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2002

2.800.000

 

2.800.000

100

2.100.000

75

700.000

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006

700.000

-

700.000

100

525.000

75

175.000

-

-

nedefalcat pe ani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

3.500.000

-

3.500.000

100

2.625.000

75

875.000

-

-

 

Amendamentul nr. 4 la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PA/001 "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România"

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PA/001 "Asistentă tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti», România" se modifică după cum urmează:

 

La articolul 2, „Identificarea măsurii", data finalizării se modifică astfel: "- data finalizării: 30 iunie 2007"

 

Articolul 4, „Plăti", paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2007."

În Anexa nr.X "Descrierea măsurii":

- punctul 2 se modifică astfel:

"Autoritatea care prezintă cererea (Coordonatorul National ISPA)

2.1 Denumirea: Autoritatea de Management pentru Infrastructură,

Ministerul Finantelor Publice

2.2 Adresa: Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Intrarea C, Sector 3, Bucuresti, Românian

 

 

- punctul 3 se modifică astfel:

"Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la punctul 2, sectiunea a II-a din anexa nr. III.2):

3.1 Denumirea: Oficiul de Plăti si Contractare Phare,

Ministerul Finantelor Publice

3.2 Adresa: Bulevardul Mircea Vodă nr. 44, Intrarea B, sector 3, Bucuresti, România"

În cooperare cu:

3.3 Nume: Ministerul Mediului si Gospodăriri Apelor

3.4 Adresă: Bulevardul Libertătii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, România"

• la punctul 7, "Programul de lucru" se modifică după cum urmează:

 

Componenta

Data începerii

Data finalizării

Studiul de fezabilitate

octombrie 2002

iulie 2003

Analiza economică cost-beneficiu

ianuarie 2003

septembrie 2003

Analiza financiară

ianuarie 2003

septembrie 2003

Evaluarea impactului asupra mediului

ianuarie 2003

mai 2004

Pregătirea aplicatiei ISPA

septembrie 2003

iunie 2004

Documentele de licitatie

iulie 2003

ianuarie 2006

Termenii de referintă pentru supervizare si management

iulie 2004

septembrie 2005

Asistentă pentru pre-calificare

septembrie 2004

septembrie 2005

Asistentă pentru licitarea contractului de lucrări

ianuarie 2005

iunie 2006

Negocierea contractului

iunie 2006

septembrie 2006

 

Anexa nr. II „Planul de finantare  modifică astfel:

 

PLAN DE FINANTARE

(bazat pe angajamentele de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: Asitentă tehnică pentru pregătirea proiectului "Finalizarea lucrărilor si modernizarea Statiei de epurare a apelor uzate Bucuresti*, România

Codul măsurii: ISPA 2000/RO/16/P/PA/001

 

Anul

 

 

 

Costuri totale

Costuri

neeligibile

Costuri eligibile

 

Împrumut de la IFI

Total

ISPA

Autorităti nationale

Autorităti locale

1

=2+3

2

3

=5+7

4

(%)

=3/1

5

6

(%)

=5/3

7

8

9

(%)

= 8/1

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

1.448.000

-

1.448.000

100

1.086.000

75

362.000

-

-

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2006

362.000

-

362.000

-

100

271.500

75

90.500

-

nedefalcat pe ani

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

1.810.000

-

1.810.000

-

100

1.357.500

75

452.500

-