MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 septembrie 2006

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.084. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

1.085. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

 

1.086. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.087. - Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei

 

1.088. - Decret pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei

 

1.089. - Decret pentru numirea unui vicepresedinte al Plenului Consiliului Concurentei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.152. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 

1.155. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetele Bacău si Brasov

 

1.158. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren

 

1.159. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

1.165. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

621. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

la propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de activitate, pentru performantele realizate prin dăruire si efort întru gloria sportivă a valorilor românesti si reafirmarea prestigiului gimnasticii din România pe plan international,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I Federatiei Române de Gimnastică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 1.084.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înfiintarea Federatiei Române de Gimnastică, în semn de apreciere deosebită, pentru întreaga activitate si performantele obtinute cu echipele de gimnastică ale României, câstigând numeroase medalii de aur, argint si bronz la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale si Europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor:

- doamnei Maria Cosma;

- domnului Adrian Goreac.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 1.085.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 si 7, precum si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

cu prilejul celui de-al saselea Congres European de Istorie a Religiilor si al Conferintei Speciale a Asociatiei Internationale de Istorie a Religiilor, Bucuresti 2006, în semn de înaltă apreciere pentru contributia deosebită în domeniul istoriei religiilor si promovarea operei stiintifice si literare a lui Mircea Eliade,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler domnului profesor Andrei Oisteanu.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului profesor doctor Gherardo Gnoli.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - „Promovarea culturii”:

- domnului profesor doctor Giovanni Casadio;

- domnului profesor doctor Antoine Faivre;

- doamnei profesor doctor Giulia Sfameni Gasparro;

- domnului profesor doctor Lawrence Sullivan.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria H - „Cercetarea stiintifică”:

- domnului profesor doctor Jean Kellens;

- domnului profesor doctor Mac Linscott Ricketts;

- domnului profesor doctor Arion Rosu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 5 septembrie 2006.

Nr. 1.086.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste ca membru al Plenului Consiliului Concurentei, în functia de consilier de concurentă, domnul Stefan Neagoe, pentru un mandat de 5 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.087.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui membru ai Plenului Consiliului Concurentei

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste ca membru al Plenului Consiliului Concurentei, în functia de consilier de concurentă, domnul Jozsef Nandor Nemenyi, pentru un mandat de 5 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.088.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea unui vicepresedinte al Plenului Consiliului Concurentei

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se numeste ca membru al Plenului Consiliului Concurentei, în functia de vicepresedinte, domnul Alexe Gavrilă, pentru un mandat de 5 ani.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.089.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând Cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, alineatul 59.12 „Sustinerea cultelor”, cu suma de 1.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.152.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judetele Bacău si Brasov

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de

stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2006, cu suma de 10.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finantării unor cheltuieli curente.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.155.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate pentru echilibrarea unor bugete locale

 

Nr. crt.

Municipiul

- mii iei -

1.

Municipiul Bacău

5.000

2.

Municipiul Brasov

5.000

TOTAL:

 

10.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 22 milioane lei, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul „Alte transferuri”, pozitia „Alte transferuri curente interne”.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 22 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru achizitionarea în mod centralizat a materialelor destinate construirii si/sau reabilitării caselor de locuit din zonele în care s-au produs calamităti naturale, inundatii si alunecări de teren.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbéli

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.158.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse de inundatii si alunecări de teren în anul 2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, cu suma de 18 milioane lei, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, titlul „Cheltuieli de capital”.

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 18 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru finantarea Programului de reconstructie a caselor de locuit afectate de calamităti naturale - inundatii si alunecări de teren - în localitătile riverane fluviului Dunărea si în judetul Gorj.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe anul 2006.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cu sumele rămase neutilizate până la data de 10 decembrie 2006, la propunerea ordonatorului principal de credite, se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lászlö Borbéli

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.159.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2006, pentru Agentia Natională pentru Sport

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agentia Natională pentru Sport, cu suma de 500.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul „Alte cheltuieli”, în vederea finantării partiale a cheltuielilor de pregătire si participare în competitii sportive internationale a loturilor nationale de lupte ale României în perioada septembrie-decembrie 2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Sport răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Florian Gheorghe

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.165.

 

ANEXA

 

CHELTUIELI

de pregătire si participare în competitii sportive internationale a loturilor nationale de lupte ale României în perioada septembrie-decembrie 2006

 

1. Pregătirea loturilor olimpice si nationale

1. cheltuieli privind pregătirea lotului olimpic de lupte greco-romane seniori în perioada 1 - 30 noiembrie 2006, Poiana Brasov:

a) cazare

18 persoane x 30 zile x 12 lei

6.480 lei

b) masă

18 persoane x 30 zile x 30 lei

16.200 lei

regie masă 35%

5.670 lei

Total cheltuieli masă

21.870 lei

c) sustinătoare de efort

14 sportivi x 30 zile x 15 lei

6.300 lei

d) transport

18 persoane x 150 lei

2.700 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului olimpic de lupte greco-romane seniori

37.350 lei

2. cheltuieli privind pregătirea lotului olimpic de lupte greco-romane seniori in perioada 1 - 20 decembrie 2006, Poiana Brasov:

a) cazare

18 persoane x 20 zile x 12 lei

4.320 lei

b) masă

18 persoane x 20 zile x 30 lei

10.800 lei

regie masă 35%

3.780 lei

Total cheltuieli masă

14.580 lei

c) sustinătoare de efort

14 sportivi x 20 zile x 15 lei

4.200 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului olimpic de lupte greco-romane seniori

23.100 lei

3. cheltuieli privind pregătirea totului olimpic de lupte libere seniori în perioada 1 - 30 noiembrie 2006, Poiana Brasov:

a) cazare

17 persoane x 30 zile x 12 lei

6.120 lei

b) masă

17 persoane x 30 zile x 30 lei

15.300 lei

regie masă 35%

5.355 lei

Total cheltuieli masă

20.655 lei

c) sustinătoare de efort

14 sportivi x 30 zile x 15 lei

6.300 lei

d) transport

17 persoane x 150 lei

2.550 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului olimpic de lupte libere seniori

35.625 lei

4. cheltuieli privind pregătirea lotului olimpic de lupte libere seniori în perioada 1 - 20 decembrie 2006, Poiana Brasov:

a) cazare

17 persoane x 20 zile x 12 lei

4.080 lei

b) masă

17 persoane x 20 zile x 30 lei

10.200 lei

regie masă 35%

3.570 lei

Total cheltuieli masă

13.770 lei

 

c) sustinătoare de efort

14 sportivi x 20 zile x 15 lei

4.200 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului olimpic de lupte libere seniori

22.050 lei

5. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte libere junioare în perioada 1 - 30 septembrie 2006, Resita:

a) cazare

20 persoane x 30 zile x 10 lei

6.000 lei

b) masă

20 persoane x 30 zile x 22 lei

13.200 lei

regie masă 15%

1.980 lei

Total cheltuieli masă

15.180 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 30 zile x 15 lei

7.650 lei

d) transport

20 persoane x 143 lei

2.860 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte libere junioare

31.690 lei

6. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte libere junioare în perioada 1 - 31  octombrie 2006, Resita:

a) cazare

20 persoane x 31 zile x 10 lei

6.200 lei

b) masă

20 persoane x 31 zile x 22 lei

13.640 lei

regie masă 15%

2.046 lei

Total cheltuieli masă

15.686 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 31 zile x 15 lei

7.905 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte libere junioare

29.791  lei

7. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte libere junioare în perioada 1 - 30 noiembrie 2006, Resita:

a) cazare

20 persoane x 30 zile x 10 lei

6.000 lei

b) masă

20 persoane x 30 zile x 22 lei

13.200 lei

regie masă 15%

1.980 lei

Total cheltuieli masă

15.180 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 30 zile x 15 lei

7.650 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte libere junioare

28.830 lei

8. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte libere junioare în perioada 1 - 20 decembrie 2006, Resita:

 

a) cazare

20 persoane x 20 zile x 10 lei

4.000 lei

b) masă

20 persoane x 20 zile x 22 lei

8.800 lei

regie masă 15%

1.320 lei

Total cheltuieli masă

10.120 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 20 zile x 15 lei

5.100 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte libere junioare

19.220 lei

9. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte greco-romane juniori în perioada 1 - 30 septembrie 2006, Bacău:

a) cazare

20 persoane x 30 zile x 10 lei

6.000 lei

b) masă

20 persoane x 30 zile x 22 lei

13.200 lei

regie masă 15%

1.980 lei

Total cheltuieli masă

15.180 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 30 zile x 15 lei

7.650 lei

d) transport

20 persoane x 142,3 lei

2.846 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte greco-romane juniori

31.676 lei

10. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte greco-romane juniori în perioada 1 - 31 octombrie 2006, Bacău:

 

a) cazare

20 persoane x 31 zile x 10 lei

6.200 lei

b) masă

20 persoane x 31 zile x 22 lei

13.640 lei

regie masă 15%

2.046 lei

Total cheltuieli masă

15.686 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 31 zile x 15 lei

7.905 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte greco-romane juniori

29.791 lei

 

11. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte i greco-romane juniori în perioada 1--30 noiembrie 2006, Bacău:

a) cazare

20 persoane x 30 zile x 10 lei

6.000 lei

b) masă

20 persoane x 30 zile x 22 lei

13.200 lei

regie masă 15%

1.980 lei

Total cheltuieli masă

15.180 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 30 zile x 15 lei

7.650 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte greco-romane juniori

28.830 lei

12. cheltuieli privind pregătirea lotului national de lupte greco-romane juniori în perioada 1 - 20 decembrie 2006, Bacău:

a) cazare

20 persoane x 20 zile x 10 lei

4.000 lei

b) masă

20 persoane x 20 zile x 22 lei

8.800 lei

regie masă 15%

1.320 lei

Total cheltuieli masă

10.120 lei

c) sustinătoare de efort

17 sportivi x 20 zile x 15 lei

5.100 lei

Total cheltuieli de pregătire a lotului national de lupte greco-romane juniori

19.220 lei

13. cheltuieli privind pregătirea loturilor de lupte seniori în perioada 12- -22 septembrie 2006, China - Guangzhou:

a) întretinere completă pe perioada pregătirii

16 persoane x 10 zile x 50 USD x 2,7315 lei

21.852 lei

b) diurnă redusă 50%

16 persoane x 10 zile x 19 USD x 2,7315 lei

8.304 lei

c) transport international

16 persoane x 1.100 EUR x 3,5148 lei

61.860 lei

Total cheltuieli de pregătire a loturilor de lupte seniori

92.016 lei

TOTAL CHELTUIELI DE PREGĂTIRE

429.189 lei

II. Calendar sportiv international

1. Campionatul mondial de lupte libere seniori, 26 septembrie - 1 octombrie 2006, China - Guangzhou:

a) întretinere completă pe perioada competitiei

5 persoane x 7 zile x 130 CHF x 2,2314 lei

10.153 lei

b) diurnă redusă 50%

5 persoane x 7 zile x 19 USD x 2,7315 lei

1.816 lei

c) atentii simbolice

750 lei

Total cheltuieli de participare a lotului olimpic de lupte libere seniori la Campionatul mondial din China - Guangzhou

12.719 lei

2. Campionatul mondial de lupte libere senioare, 26 septembrie - 1 octombrie 2006, China - Guangzhou:

a) întretinere completă pe perioada competitiei

6 persoane x 7 zile x 130 CHF x 2,2314 lei

12.183 lei

6 persoane x 2 zile x 170 CHF x 2,2314 lei

4.552 lei

b) diurnă redusă 50%

 

6 persoane x 9 zile x 19 USD x 2,7315 lei

2.802 lei

c) atentii simbolice

750 lei

Total cheltuieli de participare a lotului olimpic de lupte libere senioare la Campionatul mondial din China - Guangzhou

20.287 lei

3. Campionatul mondial de lupte greco-romane seniori, 26 septembrie - 1 octombrie 2006, China - Guangzhou:

a) întretinere completă pe perioada competitiei

5 persoane x 4 zile x 130 CHF x 2,2314 lei

5.802 lei

b) diurnă redusă 50%

5 persoane x 4 zile x 19 USD x 2,7315 lei

1.038 lei

c) atentii simbolice

750 lei

Total cheltuieli de participare a lotului olimpic de lupte greco-romane seniori la Campionatul mondial din China - Guangzhou

7.590 lei

4. Campionatul mondial de lupte greco-romane, lupte libere (masculine + feminine) seniori (senioare), 26 septembrie - 1 octombrie 2006 - oficiali, China - Guangzhou:

a) întretinere completă pe perioada competitiei

4 persoane x 7 zile x 130 CHF x 2,2314 lei

8.122 lei

4 persoane x 3 zile x 170 CHF x 2,2314 lei

4.552 lei

b) diurnă redusă 50%

4 persoane x 10 zile x 19 USD x 2,7315 lei

2.076 lei

c) transport international

4 persoane x 1.100 EUR x 3,5148 lei

15.465 lei

Total cheltuieli de participare a oficialilor la Campionatul mondial de seniori din China - Guangzhou

30,215 lei

TOTAL CHELTUIELI CALENDAR SPORTIV INTERNATIONAL

70.811 lei

TOTAL GENERAL CHELTUIELI I + II

500.000 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR Sl DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 90.753 lei din 10 august 2006 al Directiei generale implementare politici sectoriale si de piată cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor acordului interprofesional de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, acord care stabileste conditiile privind contractarea, producerea, prelucrarea, depozitarea, procesarea si comercializarea strugurilor de vin din soiurile nobile si a materialului săditor viticol certificat,

având în vedere prevederile art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005, si ale Regulamentului Consiliului CE nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pietei vitivinicole,

în baza art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.432/2005 privind măsurile si instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se recunosc de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale prevederile Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate pentru anul de piată 2006/2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Acordul interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate pentru anul de piată 2006/2007, după recunoasterea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, este obligatoriu pentru toti partenerii din filieră, membri ai: Asociatiei Profesionale Vitivinicole Dealu Mare („APV DEALU MARE”), Asociatiei Profesionale a Producătorilor si Comerciantilor de Produse Vitivinicole si Băuturi Alcoolice („APPCPVBA VITIS”), Asociatiei Producătorilor si Exportatorilor de Vinuri din România („APEV”), Asociatiei Consultantilor Enologi din România („ASCER”), Asociatiei Profesionale Vitivinicole Panciu („AP VITIVINICOLĂ PANCIU”), Asociatiei Vitis Transilvania Jidvei („AP VITIS TRANSILVANIA”), Asociatiei Producătorilor de Vinuri Spumante si Spumoase („APVSS”), Asociatiei Producătorilor de Vermut si alte Băuturi pe Bază de Vin din România („APVBBV”), Asociatiei Profesionale Vitivinicole Medgidia („APV MEDGIDIA”), Asociatiei Profesionale Vie Vin Timis („AP VIE VIN TIMIS”), Asociatiei Interprofesionale Vitivinicole Vrancea Pietroasa („AIV VRANCEA PIETROASA”), Asociatiei Profesionale Domeniile Cotnari („AP DOMENIILE COTNARI”), Asociatiei Degustătorilor Autorizati din România („ADAR”), Asociatiei Producătorilor si Comerciantilor de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani („APCVDO TOHANI”), Asociatiei Profesionale a Producătorilor de Material Săditor Viticol („APVMSV”), Asociatiei Producătorilor si Importatorilor de Echipamente, Ambalaje si alte Materiale pentru Productia de Vin si Băuturi Alcoolice („APIEAM”).

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, prin Directia generală implementare politici sectoriale si de piată si directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Încălcarea prevederilor prezentului ordin conduce la pierderea drepturilor prevăzute la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

 

Bucuresti, 1 septembrie 2006.

Nr. 621.

 

ANEXĂ

 

ACORD INTERPROFESIONAL

pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate

 

În baza art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005 privind organizarea pietei produselor agricole si agroalimentare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005, membrii Organizatiei Nationale Interprofesionale Vitivinicole - ONIV, parteneri pe filiera vitivinicolă, au încheiat prezentul acord interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, prelucrarea, depozitarea, procesarea si comercializarea strugurilor de vin din soiurile nobile si a materialului săditor viticol certificat.

1. Asociatia Profesională Vitivinicolă Dealu Mare („APV DEALU MARE”)

2. Asociatia Profesională a Producătorilor si Comerciantilor de Produse Vitivinicole si Băuturi Alcoolice („APPCPVBA VITIS”)

3. Asociatia Producătorilor si Exportatorilor de Vinuri din România („APEV”)

4. Asociatia Consultantilor Enologi din România („ASCER”)

5. Asociatia Profesională Vitivinicolă Panciu („AP VITIVINICOLĂ PANCIU”)

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 767/8.IX.2006

6. Asociatia Vitis Transilvania Jidvei („AP VITIS TRANSILVANIA”)

7. Asociatia Producătorilor de Vinuri Spumante si Spumoase („APVSS”)

8. Asociatia Producătorilor de Vermut si alte Băuturi pe Bază de Vin din România („APVBBV”)

9. Asociatia Profesională Vitivinicolă Medgidia („APV MEDGIDIA”)

10. Asociatia Profesională Vie Vin Timis („AP VIE VIN TIMIS”)

11. Asociatia Interprofesionala Vitivinicolă Vrancea Pietroasa („AIV VRANCEA PIETROASA”)

12. Asociatia Profesională Domeniile Cotnari („AP DOMENIILE COTNARI”)

13. Asociatia Degustătorilor Autorizati din România („ADAR”)

14. Asociatia Producătorilor si Comerciantilor de Vinuri cu Denumire de Origine Tohani („APCVDO TOHANI”)

15. Asociatia Profesională a Producătorilor de Material Săditor Viticol („APVMSV”)

16. Asociatia Producătorilor si Importatorilor de Echipamente, Ambalaje si alte Materiale pentru Productia de Vin si Băuturi Alcoolice („APIEAM”)

 

ARTICOLUL 1

Obiective si durată

 

1.1. Acordul interprofesional reglementează într-o manieră unitară, la nivel national, organizarea comună de piată, bazată pe principiile unei piete unice cu reguli tehnice si administrative armonizate, în domeniul vinului si pe filiera grupei de produse struguri, must, vin si produse procesate din acestea.

a) Organizarea comună de piată în sectorul vitivinicol cuprinde lantul de productie integrat, de la plantare până la scoaterea pe piată a produsului final. Lantul de productie integrată reprezintă sistemul de legătură între producători, procesatori si distribuitori ai grupei de produse struguri, must, vin si produse procesate.

b) Filiera grupei de produs cuprinde organismele administrative, publice si private din sectorul vitivinicol, precum si sistemul de relatii functionale dintre acestea si producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii, beneficiari/utilizatori, în ceea ce priveste producerea, certificarea si controlul aceluiasi produs în vederea utilizării si/sau consumului acestuia.

1.2. În cursul anului de piată, semnatarii acordului interprofesional vor respecta reglementările necesare functionării si dezvoltării sectorului vitivinicol, adoptate prin armonizarea legislatiei nationale cu acquis-ul Uniunii Europene.

1.3. Acordul interprofesional este valabil în perioada 1 august - 31 iulie a anului de piată, începând cu campania vitivinicolă a anului 2006, pentru struguri de vin din soiuri nobile, vin si produse procesate din acestea si material săditor viticol certificat. Clauzele generale pot fi modificate cu acordul părtilor până la data de 30 iunie a anului de recoltă.

1.4. Respectarea clauzelor acordului interprofesional este obligatorie pentru toti membrii ONIV si parteneri pe filiera vitivinicolă, nemembrii ONIV, care aderă la acest acord, pe bază de angajament.

1.5. Între producător si beneficiar vor fi încheiate Contractul comercial privind producerea, livrarea si plata materialului săditor viticol certificat, denumit în continuare CPLMS, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul AIP, si Contractul privind producerea, livrarea, cumpărarea si plata strugurilor proaspeti pentru vinificatie, denumit în continuare CPLCPS, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul AIP, recunoscute» de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate, pentru anul de recoltă 2006.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. CPLCPS se încheie între producătorii de struguri si beneficiari, persoane fizice sau juridice.

2.2. CPLCPS este documentul în care se stabilesc clauze contractuale pentru strugurii de vin din soiuri nobile, materie primă pentru vin pe clase de calitate.

2.3. Clauzele speciale ale CPLCPS pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri din filiera vitivinicolă, neafiliati la ONIV, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesionala, de formele de sprijin financiar acordate de stat, ajutoare si instrumente de reglementare a pietei în sensul art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 307/2005.

2.4. CPLMS se încheie între producătorii de material săditor viticol certificat si beneficiari.

2.5. CPLMS este documentul în care se stabilesc clauze contractuale privind relatia dintre producător - furnizor si cultivator - beneficiar de material săditor viticol.

2.6. CPLCPS si CPLMS încheiate între producători si beneficiari pentru realizarea obiectivelor AIP cuprind:

- clauze referitoare la obligatiile ce revin părtilor;

- conditii de livrare si de calitate a produselor;

- pret;

- termen de livrare;

- termen de plată;

- modalităti de plată si de garantare a plătii pretului;

- instrumente de plată;

- clauze privind penalităti pentru nerespectarea contractului.

2.7. Clauzele contractuale ale CPLPCS si/sau CPLMS nu pot anula clauzele generale ale AIP.

2.8. CPLPCS se încheie până la data de 1 august a anului de piată.

2.9. CPLMS se încheie în intervalul 1 februarie - 5 aprilie anterior anului de recoltă.

2.10. Prin semnarea CPLPCS si/sau a CPLMS partenerii contractuali se obligă la respectarea tuturor prevederilor acestora.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. Modificarea AIP se poate face anual, până la data de 30 iunie a anului de recoltă, prin negociere între membrii ONIV, în conditiile prevăzute la art. 1 pct. 1.4.

3.3. ONIV urmăreste aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale sunt implicati în activităti derivate din prezentul AIP si pasibili de atingerea într-o manieră avantajoasă a uneia dintre părti.

3.4. Clauzele CPLCPS si CPLMS, precum si negocierile între membrii ONIV prin acte aditionale nu pot afecta parametrii calitativi ai produsului si, în acest caz, nu pot deroga de la AIP si nu se pot extinde asupra acestuia.

3.5. În 60 de zile de la aplicarea reglementărilor AIP corespunzător anului de piată, ONIV prezintă bilantul realizării acestora membrilor consiliului pe produs.

 

ARTICOLUL 4

Directiile de negociere a acordului interprofesional:

 

4.1. stabilesc cadrul general de functionare si dezvoltare a sectorului vitivinicol pe filiera grupei de produse struguri, must, vin si produse procesate din acestea;

4.2. stabilesc cuantumul pretului indicativ, pret de bază sau pret de referintă, în functie de clasa de calitate, soi, zonă si regiune viticolă;

4.3. stabilesc conditiile tarifare si normele tehnice ale analizelor de laborator pentru struguri, must, vin si produse procesate din acestea;

4.4. stabilesc normele tehnice privind recoltarea strugurilor din soiuri nobile pentru vin;

4.5. stabilesc contractele-tip pentru producerea materialului săditor viticol certificat si pentru producerea, livrarea, cumpărarea si plata strugurilor de vin.

4.6. AIP se negociază anual între membrii ONIV până la 31 decembrie, cu exceptia primului an de încheiere a acordului pentru anul de piată următor.

4.7. AIP se avizează de consiliul pe produs si se recunoaste de Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, până la data de 30 iunie, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ARTICOLUL 5

Producerea strugurilor din soiuri nobile pentru vin

 

5.1. CPLCPS va specifica suprafata cultivată cu vită-de-vie cu soiuri nobile si productia pe fiecare soi.

5.2. Producătorii - persoane fizice sau juridice, care predau si comercializează struguri din soiuri nobile pentru vin pe piată se obligă să permită accesul reprezentantilor beneficiarilor pentru monitorizarea culturii vitei-de-vie si se obligă să execute lucrările tehnologice la termenele stabilite.

 

ARTICOLUL 6

Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile

 

6.1. Recoltarea strugurilor de vin din soiuri nobile se execută de producători, în functie de soi, după acumularea continutului de zahăr, potrivit zonei viticole din care face parte si în conformitate cu prevederile Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002.

6.2. începerea recoltării se notifică beneficiarilor si organismelor de filieră cu 5 zile înainte.

6.3. Producătorul împreună cu beneficiarul-procesator vor stabili graficul de recoltare pe zile, soi, cantităti, mod de ambalare, punct de receptie etc.

6.4. Conditiile de receptie cantitativă si calitativă se vor stabili de către semnatarii CPLCPS.

 

ARTICOLUL 7

Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile

 

7.1. Transportul strugurilor de vin din soiuri nobile se suportă si se asigură, de regulă, de beneficiar-procesator.

7.2. Sub rezerva conventiilor particulare, răspunzând regulilor sau traditiei locale, înainte de începerea recoltării strugurilor de vin din soiuri nobile, CPLCPS poate deroga de la prevederile art. 9 pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 8

Pretul strugurilor de vin din soiuri nobile

 

8.1. Părtile au stabilit ca pentru recolta anului 2006 pretul de livrare al strugurilor de vin din soiuri nobile să fie stabilit prin negociere între producător-furnizor si beneficiar-procesator în functie de soi, clasă de calitate, zonă viticolă, regiune viticolă, centru viticol, podgorie, calitatea materiei prime etc., potrivit art. 4 pct. 4.2.

8.2. Conditiile de calitate a strugurilor de vin din soiuri nobile se vor stipula în CPLCPS.

8.3. Pretul indicativ, pretul de bază sau pretul de referintă al strugurilor de vin din soiuri nobile este stabilit în functie de clasa de calitate, soi, zonă si regiune viticolă.

8.4. Pretul de livrare se negociază între producător si procesator pentru struguri de vin din soiuri nobile si poate fi astfel stabilit pornindu-se de la pretul de referinta.

 

ARTICOLUL 9

Plata strugurilor de vin din soiuri nobile

 

9.1. Modalitatea de plată si conditiile de plată se negociază între părti si sunt stipulate în CPLCPS.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare ce tin de regulile sau obiceiurile locale valabile înainte de începerea campaniei de recoltare, CPLCPS poate deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Producerea materialului săditor viticol

 

10.1. Părtile contractante vor stabili Lista soiurilor si clonelor din soiuri nobile pentru vin, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 225/2006 privind aprobarea Zonării soiurilor nobile de vită-de-vie roditoare admise în cultură în arealele viticole din România.

10.2. Conditiile de producere, livrare, receptie a vitelor-de-vie altoite din soiuri nobile si clone vor fi stabilite în CPLMS, la data semnării.

 

ARTICOLUL 11

Concurentă si restrictii

 

AIP urmăreste adaptarea ofertei la cererea pietei specifice grupei de produse struguri, must, vin si produse procesate si nu poate comporta restrictii în următoarele domenii:

a) stabilirea segmentului de piată;

b) ameliorarea calitătii;

c) limitarea capacitătilor de productie;

d) accesul noilor operatori pe filiera vitivinicolă;

e) situatii de criză;

f) diversificarea produselor;

g) asigurarea produselor;

h) mentinerea activitătii economice din domeniul vitivinicol în special în zonele rurale.

 

ARTICOLUL 12

Forta majoră

 

Forta majoră exonerează de răspundere partea care o invocă si o dovedeste, conditionat de comunicarea actelor doveditoare în termen de 15 zile de la aparitia ei Comisiei de conciliere si arbitraj din subordinea Comitetului director al ONIV.

 

ARTICOLUL 13

Conciliere si arbitraj

 

13.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a contractelor-tip se supun Comisiei de conciliere si arbitraj din subordinea Comitetului director al ONIV.

13.2. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

            AIP stabileste si reglementează raporturile contractuale între membrii ONIV.

            Încheiat astăzi, ................................. 2006.

 

ANEXA Nr. 1

la acordul interprofesional

 

CONTRACT COMERCIAL

privind producerea, livrarea si plata materialului săditor viticol certificat (CPLMS)

            Încheiat astăzi.......

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

 

Prezentul contract comercial este încheiat în baza art. 1 pct. 1.5 din acordul interprofesional aferent recoltei anului 2006 între:

            Societatea Comercială (SCDVV) ....... cu sediul în municipiul ....... str....... nr......., judetul ......, cod ......, telefon ......, telefax ....... cont de virament nr........ deschis la ......... cod fiscal ......, reprezentată prin ............ în calitate de vânzător, denumită în prezentul contract Furnizor,

            si

Societatea Comercială ......, cu sediul în municipiul ......, str.............. nr......., judetul ......, cod ....... telefon ......, telefax ....... cont de virament nr........ deschis la ......, cod fiscal ......, reprezentată prin ....... în calitate de beneficiar, denumită în prezentul contract Beneficiar.

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Obiectul contractului îl constituie vânzarea-cumpărarea a ...... bucăti vite-de-vie altoite din sortimentele si la preturile în lei precizate în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 2. - Valoarea contractului este de ...... lei, la care se adaugă TVA conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL III

Termen de livrare

 

Art. 3. - Livrarea vitelor-de-vie se va efectua în luna ......, dar nu mai târziu de .......

 

CAPITOLUL IV

Pretul si valoarea contractului

 

Art. 4. - Pretul vitelor-de-vie (fără TVA) este cel consemnat în anexa la prezentul contract comercial, stabilit prin negociere între Furnizor si Beneficiar în conditii de livrare franco-depozit furnizor.

Art. 5. - Ochii altoi si portaftoi vor fi asigurati de către Furnizor, cu respectarea legislatiei în vigoare privind calitatea si avizele fitosanitare.

 

CAPITOLUL V

Modalităti si conditii de plată

 

Art. 6. - Pentru realizarea produselor contractate Beneficiarul acceptă efectuarea de plăti în avans pe bază de factură fiscală în următoarele transe si la următoarele termene:

Art. 7. - Furnizorul va emite factura fiscală pentru fiecare transport, împreună cu certificatul fitosanitar, certificatul de calitate si certificatul de autenticitate.

Art. 8. - În situatia în care prin acte normative se va acorda ajutor de stat pentru reducerea pretului de cumpărare a materialului săditor, Furnizorul va reduce pretul de livrare, conform prevederilor legale.

Art. 9. - În cazul fortei majore invocate de Furnizor, Beneficiarul va primi sumele virate în avans, recalculate în lei, la 30 de zile de la data constatării fortei majore.

 

CAPITOLUL VI

Receptia produselor

 

Art. 10. - Conditiile de calitate sunt cele înscrise în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calitătii si comercializarea materialului de înmultire vegetativă a vitei-de-vie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006.

Art. 11. - Receptia produselor va fi efectuată la sediul Furnizorului de către o comisie formată din delegati împuterniciti ai celor două părti. Constatările vor fi consemnate într-un proces-verbal.

Art. 12. - Calitatea vitelor-de-vie este atestată de către Furnizor prin certificat de calitate ce va fi însotit de certificat fitosanitar si certificat de autenticitate.

 

CAPITOLUL VII

Modalităti de livrare

 

Art. 13. - Data livrării se stabileste prin acordul părtilor, prin înstiintare în scris.

Art. 14. - Livrarea se face cu mijloace auto proprii ale Beneficiarului, dotate corespunzător transportului materialului biologic, în conditii de livrare franco-depozit furnizor.

Art. 15. - Ridicarea mărfii va fi efectuată de delegatul împuternicit al Beneficiarului, care va poseda asupra sa împuternicirea privind preluarea acesteia.

Art. 16. - Livrarea si încărcarea vitelor-de-vie în mijlocul de transport al Beneficiarului se efectuează de către Furnizor.

Art. 17. - Pe timpul transportului, riscul disparitiei, degradării sau distrugerii materialului săditor trece în seama transportatorului, după luarea în primire a mărfurilor, chiar dacă actul de transport (scrisoarea de trăsură) nu a fost întocmit de Furnizor.

Art. 18. - Materialul săditor livrat va fi însotit de factura fiscală si de toate documentele, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VIII

Modificările contractului

 

Art. 19. - Părtile contractante de comun acord vor adapta contractul, ori de câte ori se modifică conditiile pe baza cărora a fost încheiat, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 20. - Toate modificările si conditiile suplimentare aduse prezentului contract nu sunt valabile decât în cazul în care au fost făcute de comun acord si semnate de ambele părti contractante pe bază de acte aditionale.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderea contractuală

 

Art. 21. - Denuntarea unilaterală a contractului este interzisă sub sanctiunea de daune interese echivalente cu prejudiciul creat.

Art. 22. - În eventualitatea livrării altor vite-de-vie altoite din alte soiuri decât cele contractate sau în amestec, răspunderea o are Furnizorul, această prevedere având efecte până la intrarea pe rol a plantatiei.

Art. 23. - Forta majoră, asa cum este definită de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă si probează conditiile legii, cu cerinta notificării scrise în termen de 5 zile de la aparitia cazului de fortă majoră si în baza certificatului emis de Camera de Comert si Industrie si a Judetului .......

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Prezentul contract se încheie în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 25. - Actele aditionale si anexele la contract se vor încheia în acelasi număr de exemplare si fac parte integrantă din el.

Art. 26. - Eventualele litigii survenite pe durata derulării contractului vor fi solutionate pe cale amiabilă, numai ulterior apelându-se la instantele judecătoresti din judetul unde îsi are sediul Furnizorul, asa cum prevede Codul de procedură civilă în cazul activitătilor comerciale.

Art. 27. - Prezentul contract încheiat legal, ce exprimă vointa părtilor contractante, reprezintă legea acestora, conform art. 969 din Codul civil.

 

Furnizor,

Societatea Comercială (SCDVV) ...............................

Reprezentat prin:

Beneficiar,

Societatea Comercială ...............................

Reprezentat prin:

 

ANEXĂ

la contractul CPLMS nr......./......

 

Nr. crt.

Soiul de vită-de-vie altoită (ochi altoi/portaltoi)

Categoria biologică

Portaltoi utilizat

Cantitatea (bucăti)

Pret/bucată (lei)

Valoarea totală (lei)

Termen de livrare

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizor,

Societatea Comercială (SCDVV) ...............................

Reprezentat prin:

Beneficiar,

Societatea Comercială ...................................

Reprezentat prin:

 

NEXA Nr. 2

la acordul interprofesional

 

CONTRACT privind producerea, livrarea, cumpărarea si plata strugurilor proaspeti pentru vinificatie

(CPLCPS)

Încheiat astăzi..........................

 

Art. 1. - Părtile contractante

Prezentul contract este încheiat în baza art. 1 pct. 1.5 din acordul interprofesional aferent recoltei anului 2006 între:

Societatea Comercială ......................... cu sediul în municipiul ................................. str........................... nr........ judetul ........................., cod ................., telefon ................... telefax ....................., cont de virament nr......................., deschis la ......................., cod fiscal .............. reprezentată prin ......................., functia ................., în calitate de furnizor,

si

Societatea Comercială ........................, cu sediul în municipiul ........................, str.............................. nr........., judetul ........................ cod ...................., telefon .................., telefax ................., cont de virament nr..................., deschis la ................, cod fiscal ................... reprezentată prin .................. functia .................., în calitate de beneficiar,

Pentru producerea, livrarea, cumpărarea si plata strugurilor proaspeti pentru vinificatie.

Art. 2. - Strugurii proaspeti utilizati în vinificatie trebuie să fie din soiuri nobile, soiuri mixte si soiuri cu rezistentă la boli si dăunători, liberi de boli si dăunători.

Art. 3. - Furnizorul se obligă să livreze de pe o suprafată plantată cu vită-de-vie struguri de vin din soiuri nobile de ...... ha, din soiurile ........................, în scopul realizării unei productii nete de plată de ....................... tone, care va fi predată în contul beneficiarului la centrul de vinificare indicat de acesta, conform anexei.

Art. 4. - Strugurii pentru vinificatie trebuie să aibă la recoltare un continut minim de zahăr în functie de zona viticolă B, Cla, Cil si clasa de calitate, astfel:

- struguri pentru vin DOC:

- albi ................................. minimum ......... g zahăr/kg;

- rosii ................................ minimum ......... g zahăr/kg;

- struguri pentru vin IG:

- albi ................................. minimum ......... g zahăr/kg;

- rosii ................................ minimum ......... g zahăr/kg;

- struguri pentru vin de masă:

- albi ................................. minimum ......... g zahăr/kg;

- rosii ................................ minimum ......... g zahăr/kg.

Art. 5. - Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor cantitatea de .............. tone struguri pentru vinificatie, la pretul de ................ lei/kg (DOC/IG/de masă), livrată conform conditiilor tehnice de calitate corespunzătoare soiului.

Art. 6. - Beneficiarul se angajează să cumpere si cantitătile de struguri pentru vinificatie ce depăsesc cantitatea contractată, în aceleasi conditii.

Art. 7. - Semnatarii prezentului contract declarăm că avem cunostintă de prevederile Acordului interprofesional pentru grupa de produse struguri, must, vin si produse procesate din acestea, recolta 2006, si ne angajăm să le respectăm în litera si spiritul lui, precum si ale legislatiei comerciale în vigoare.

Încheiat astăzi, .............................. în două exemplare, toate cu valoare de original.

 

Furnizor,.................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Societatea Comercială .........................................

Beneficiar..............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Societatea Comercială .........................................

 

ANEXĂ

la contractul CPLCP nr......./......

 

Nr. crt.

Suprafata (ha)

Soiul

Cantitatea (kg)

Pret/kg (lei)

Valoarea totală (mii lei)

Termen de livrare

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar,..............................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Societatea Comercială .........................................

Furnizor,................................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Societatea Comercială .........................................