MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 774         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            25. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

1.096. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

1.097. - Decret privind numirea în functia de sef al Statului Major General

 

1.098.  - Decret privind suspendarea din functie a unui membru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

990. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

1.200. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Botosani în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Botosani

 

1.207. - Hotărâre privind realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

170. - Decizie pentru numirea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Public

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Bogdan Olteanu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, în calitate de membru;

- domnul deputat Cătălin Micula, apartinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii la Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 septembrie 2006, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 11 septembrie 2006. Nr. 25.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general cu patru stele Bădălan Manolache Eugen trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2006.

Nr. 1.096.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de sef al Statului Major General

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

având în vedere propunerea ministrului apărării si avizul primului-ministru,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul viceamiral cu trei stele Marin Gheorghe Gheorghe se numeste în functia de sef al Statului Major General.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2006.

Nr. 1.097.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind suspendarea din functie a unui membru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 109 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 21 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Teodor Atanasiu, membru al Guvernului, se suspendă din functia de ministru al apărării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 septembrie 2006.

Nr. 1.098.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 963/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mehedinti, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mehedinti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 si 678 bis din 12 septembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Drobeta-Turnu Severin":

a) se abrogă următoarele pozitii:

- la sectiunea I categoria B - „Sistem alimentare cu apă": 193, 199, 224, 227, 223-238, 241 si 243;

- la sectiunea I categoria G - „Pietele": 4 si 5;

- la sectiunea I categoria H - „Clădiri si terenuri": 1 si 2;

- la sectiunea I categoria H - „Alte institutii de învătământ": 2;

- la sectiunea I categoria H - „Unităti de sănătate": 7;

- la sectiunea I categoria H - „Terenuri ce apartin domeniului public": 1 si 2;

- la sectiunea I categoria H - „Terenuri ce apartin domeniului public - Cartierul Gura Văii": 3;

b) - sectiunea I categoria H - „Clădiri si terenuri" se completează cu pozitiile 18-25, conform anexei nr. 1;

- sectiunea I categoria H - „Unităti de sănătate" se completează cu pozitiile 14-18, conform anexei nr. 2;

- sectiunea I categoria G - „Pietele" se completează cu pozitia 6, conform anexei nr. 3;

- sectiunea I categoria G - „Parcuri si zone verzi" se completează cu pozitiile 43-49, conform anexei nr. 4.

2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Orsova", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 81, 108, 159, 160, 164, 165, 187, 192, 193 si 194;

b) se completează cu pozitiile 216-227, conform anexei nr. 5.

3. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Balta", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia 234;

b) se completează cu pozitiile 240-253, conform anexei nr. 6.

4. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bâcies", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 127-131.

5. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Breznita-Ocol", sectiunea I „Bunuri imobile", se completează cu pozitia 345, conform anexei nr. 7.

6. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brosteni", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 55-57;

b) se completează cu pozitia 66, conform anexei nr. 8.

7. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Butoiesti", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 14 si 25-30.

8. Anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Corlătel", sectiunea I „Bunuri imobile", se completează cu pozitiile 168-175, conform anexei nr. 9.

9. Anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dârvari", sectiunea I „Bunuri imobile", se completează cu pozitiile 155-160, conform anexei nr. 10.

10. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dubova", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 30, 32, 40, 45, 50, 52, 53, 62, 64-66, 69-71;

b) se completează cu pozitiile 73-87, conform anexei nr. 11.

11. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Eselnita", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 22 si 29;

b) se completează cu pozitiile 38-44, conform anexei nr. 12.

12. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Godeanu", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 124-126.

13. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gogosu", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 587, 591, 594, 595, 673-676;

b) se completează cu pozitiile 685-695, conform anexei nr. 13.

14. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei llovăt", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitia 174.

15. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei llovita", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 3, 5-7, 30, 32-36, 38, 42, 47-51.

16. Anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoru Barzii" se completează la sectiunea I „Bunuri imobile" cu pozitiile 324-332 si la sectiunea II „Bunuri mobile" cu pozitia 2, conform anexei nr. 14.

17. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Obârsia de Câmp", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitia 187.

18. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oprisor", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 213-216 si 247.

19. La anexa nr. 46:

a) se modifică titlul, care va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padina";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 15, 17, 19-26;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", se completează cu pozitia 108, conform anexei nr. 15.

20. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pătulele", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 3, 6-8, 10, 11, 18, 19, 28, 33, 40, 44, 45 si 47.

21. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podeni", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 73-80;

b) se completează cu pozitiile 88-150, conform anexei nr. 16.

22. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ponoarele", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 28, 36, 82-92;

b) se completează cu pozitiile 101-104, conform anexei nr. 17.

23. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pristol", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 148-150, 165-168;

b) se completează cu pozitiile 185 - 199, conform anexei nr. 18.

24. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Punghina", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 179-183.

25. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stângăceaua", sectiunea I „Bunuri imobile", se abrogă pozitiile 28-34.

26. La anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei sisesti", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia 1;

b) se completează cu pozitiile 71-79, conform anexei nr. 19.

27. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tâmna", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 1, 4, 30, 107, 157, 228-238;

b) se completează cu pozitiile 249-407, conform anexei nr. 20.

28. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vânjulet", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 98, 99, 102, 104, 105, 108-112, 115 si 116;

b) se completează cu pozitia 122, conform anexei nr. 21.

29. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Voloiac", sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile 5, 16 si 47;

b) se completează cu pozitia 133, conform anexei nr. 22.

30. După anexa nr. 65 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vrata", conform anexei nr. 23, prin care se atestă apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Vrata, nou-înfiintată prin Legea nr. 84/2004.

31. După anexa nr. 66 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea", conform anexei nr. 24, prin care se atestă apartenenta unor bunuri la domeniul public al comunei Branistea, nou-înfiintată prin Legea nr. 84/2004.

Art. II. - Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gârla Mare" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 25.

Art. III. - Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vânători" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 26.

Art. IV. - Anexele nr. 1 -26*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 august 2006.

Nr. 990.


*) Anexele nr. 1-26 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Botosani în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Botosani în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.200.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Administratia Finantelor Publice Botosani în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului Judetului Botosani

 

Locul unde

este situat

imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Numărul din inventarul

bunurilor care fac parte din domeniul public al statului

Municipiul Botosani,

Cafea Natională nr. 126,

judetul Botosani

Statul român - Ministerul Finantelor Publice – Administratia Finantelor Publice Botosani

Statul român - Ministerul Administratiei si Internelor, pentru Institutia Prefectului

Judetului Botosani

Denumirea: clădire - sediul Administratiei

Finantelor Publice Botosani

Numărul de încăperi: 15

Suprafata construită desfăsurată = 426,42 m2

Suprafata utilă = 340,8 m2

M.F. 27.059

Cod de clasificare 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a retelei securizate de comunicatii de arie extinsă, pentru sediul central si unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea acestui minister.

Art. 2. - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea acestui minister, împreună cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale vor emite normele tehnice privind modul de utilizare a retelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicatii Speciale să achizitioneze serviciile de buclă locală, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, si să gestioneze reteaua constituită conform cerintelor beneficiarului.

Art. 4. - Modul de recuperare a costurilor pentru serviciile de buclă locală, precum si orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, fiecare dintre unitătile care functionează în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea acestui minister si Serviciul de Telecomunicatii Speciale. Clauzele protocolului se pot renegocia anual, la cererea uneia dintre părti.

Art. 5. - (1) Costurile pentru serviciile de buclă locală achizitionate potrivit art. 3 se recuperează de Serviciul de Telecomunicatii Speciale din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si al unitătilor care functionează în subordinea, sub autoritatea si în coordonarea acestui minister.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităti, încasate în cadrul aceluiasi exercitiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

Art. 6. - Plata costurilor de întretinere si gestionare a părtii de retea ce functionează în beneficiul unitătilor din subordinea, sub autoritatea si în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, finantate din venituri proprii, se face lunar, din fondurile acestor institutii, către Serviciul de Telecomunicatii Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.207.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bogdan Alexandru Drăgoi în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Alexandru Drăgoi se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Frâncu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2006.

Nr. 170.