MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.193. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj

 

           1.194. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei

 

           1.195. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

            1.203. - Hotărâre privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Sânpaul asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.193.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj

 

Denumirea bunului imobil si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Valoarea de inventar (lei)

Numărul de inventar M.F.P.

Drumul forestier Sard I,

Comuna Sânpaul,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Domeniul public al comunei

Sânpaul, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Sânpaul

248810

UP VII Sard,

u.a. 103 D%

FE 002%

3,4

231.078

3752

Drumul forestier Sard II,

Comuna Sânpaul,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Domeniul public al comunei

Sânpaul, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Sânpaul

248910

UP VII Sard,

u.a. 103 D%

FE 002%

2,3

131.503

3753

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Cluj

 

Amplasamentul

terenului

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Localizarea terenului

în amenajamentul

silvic

Suprafata

terenului

(ha)

Codul de

clasificare

M.F.P.

Numărul

de inventar

M.F.P.

Comuna Sânpaul,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public

al comunei Sânpaul, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul

Ocol silvic Cluj

UP VII Sard, u.a. 103 D%

0,3

8.04.02

1364 partial

Comuna Sânpaul,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Domeniul public

al comunei Sânpaul, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul

Ocol silvic Cluj

UP VII Sard, u.a. 103 D%

0,2

8.04.02

1364 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Negreni asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.194.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, Judetul Cluj

 

Denumirea bunului imobil

si locul unde este situat

Persoana juridică

de la care se

transmite bunul imobil

Persoana juridică

la care se

transmite bunul imobil

Numărul de inventar

al Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea

(km)

Valoarea

de inventar

(lei)

Numărul

de inventar

M.F.P.

Drumul forestier Valea Negrii,

comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Negreni, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Negreni

22658

U.P I

u.a. 204 D

FE 029

2,4

12.955

4071

Drumul forestier Neportoc I,

comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Negreni, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Negreni

22645

U.P VII

u.a. 73 D

Surduca

FE 024

5,7

200.245

4062

Drumul forestier Neportoc II,

comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Negreni, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Negreni

22647

U.P VII

Surduca

u.a. 71 D

FE 025

0,8

5.002

4089

 

 

ANEXA Nr, 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Negreni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni, judetul Cluj

 

Amplasamentul terenului

 

 

Persoana juridică

de la care se

transmite terenul

Persoana juridică

la care se

transmite terenul

Localizarea terenului

în amenajamentul

silvic

Suprafata

terenului

(ha)

Codul de

clasificare

M.F.P.

Numărul

de inventar

M.F.P.

Comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Negreni,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni

U.P I

u.a. 204 D FE 029

0,92

8.04.02

1364 partial

Comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Negreni,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni

U.P VII

u.a. 73 D Surduca FE 024

2,1

8.04.02

1364 partial

Comuna Negreni,

judetul Cluj

Statul român,

din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Negreni,

în administrarea Consiliului Local al Comunei Negreni

U.P VII

Surduca u.a. 71 D FE 025

0,3

8.04.02

1364 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului ir. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud, asigură respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.195.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

O)

Nr. crt.

Denumirea si locul uncie este situat bunul imobil

Persoana juridică de ia care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor-Romsilva

Indicativul drumului în amenajament

Lung imea Km

Valoarea de inventar (RON)

Numărul de identificare M.F.P

Ocolul silvic

UP

Denumirea UP

UA

1

Drum forestier Iscrăzii

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Padurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

20180

Năsăud

I

FE007

411 D

3,5

189092

3073

2

Drum forestier Scorobăies

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local ai comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

20181

Năsăud

I

FE011

416 D

1,6

35602

3074

3

Drum forestier Suplai-Bichigiu

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Padurilor- Romsi Iva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

20182

Năsăud

I

FE005

417 D

7,0

51780

3075

4

Drum forestier Valea Rea

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Păduri lor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20183

Năsăud

I

FE022

386 D

2,9

36067

3076

5

Drum forestier Mesteacăn

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Păduri lor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu,  judetul Bistrita-Năsăud

20187

Nãsăud

I

FE009

413 D

2,9

146913

3080

6

Drum forestier Fiezel Obârsie

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năaăud

20188

Năsăud

I

FE004

420 D

3.0

6839

3081

7

Drum forestier Pârâul Rosu

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20189

Năsăud

I

FE009

415 D

1,9

142658

3082

8

Drum forestier Fiad

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

20190

Năsăud

I

FE006

410 D

12,4

580987

3083

9

Drum forestier Isase

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20191

Năsăud

I

FE008

412 D

4,5

234592

3084

10

Drum forestier Bârloaia II

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20193

Năsăud

I

FE021

404 D

1,0

2010

3086

11

Drum forestier Fiezel

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20194

Năsăud

I

FE0032

421 D

8,3

6000

3087

12

Drum forestier Scorobăies

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu. judetul Bistrita-N&săud

20195

Năsăud

I

FE0II

416 D

2,0

96993

3088

13

Drum forestier Valea lui Patru

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20196

Năsăud

I

FE023

387 D

3,4

44496

3089

14

Drum forestier Iscrăzii prelungire

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsaăud

20200

Năsăud

I

FE007

411 D

2,5

41478

3093

15

Drum forestier Radomir

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20201

Năsăud

I

FE003

419 D

2,0

23420

3094

16

Drum forestier Valea Poienii Fiad

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local ai comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20202

Năsăud

I

FE011

416 D

4,0 i

34216

3095

17

Drum forestier Bârloaia I

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Nâsăud

20204

Năsăud

I

FEO20

420 D

3,2

15508

3097

18

Drum forestier Izvorul Negru

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsâud

20205

Năsăud

I

FE009

414 D

1,6

24424

3098

19

Drum forestier Izvorul Rosu

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20206

Năsăud

I

FE009

415 D

0,9

90482

3099

20

Drum forestier Dosu Bătrân

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20207

Năsăud

I

FE026

390 D

7,3

91814

3100

21

Drum forestier Valea lui Grigore

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20208

Năsăud

I

FE031

395 D

2,4

19732

3101

22

Drum forestier Valea Lungă

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Padurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si

în administrarea Consiliului local al comunei Teici u, judetul Bistrita- Năsãud

20209

Năsăud

I

FE033

397 D

2,5

1574!

3102

23

Drum forestier Prisăcele

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si in administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20210

Năsăud

I

FE032

396 D

4,9

46249

3103

24

Drum forestier Buscatu

Domeniul publicai statului ti din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul publicai comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsãud

20211

Năsăud

I

FE029

393 D

3.0

11874

3104

25

Drum forestier Valea Poienii Telcisor

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20212

Năsăud

I

FE024

388 D

6,0

23907

3105

26

Drum forestier Valea Seacă

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Năsăud

20213

Năsăud

I

FE027

391 D

5,2

20788

3106

27

Drum forestier Valea Popii

Domeniul publicai statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul publicai comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Năsăud

20214

Năsăud

I

FE030

394 D

3,5

30992

3107

28

Drum forestier Izvorul Rosu

Rebra

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si

în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Năsăud

20150

Năsăud

I

FE012

385 D

2,0

38055

3188

29

Drum forestier Rebrisoara Mare prelungire

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădtirilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local ai comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20151

Năsăud

I

FE0I3

380 D

2,0

19603

3189

30

Drum forestier Rebrisoara Mare

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Năsâud

20160

Năsăud

I

FE0I3

379 D

5,0

2290

3198

31

Drum forestier Gusatul

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita- Năsăud

20162

Năsăud

I

FE0I4

381 D

13,0

4901

3200

32

Drum forestier Rebra-axial

Domeniul publicai statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public ai comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Năsăud

20167

Năsăud

I

FE012

373 D

3,0

5759

3205

33

Drum forestier Rebra-Telciu

Domeniul public al statului si din administrarea Regiei nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita - Măsăud

20169

Năsăud

I

FE012

392 D

4,3

27456

3207

 

ANEXA Nr, 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Dimensiunile terenului

Suprafata terenului mp

Nr. inventar al M.F.P.

Cod de clasificare

1

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si tn administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPI u.a. 411D% Drum forestier Iscrãzii, Lungime=3500m FE007

17000

1364

8.04.02

2

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei TeJciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 41D% Drum forestier Scorobăies, Lungime=1600m FE011

10000

1364

8.04.02

3

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 417D Drum forestier Suplai-Bichigiu, Lungime=7000m FE005

47000

1364

8.04.02

4

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 386D Drum forestier Valea Rea, Lungime=2900m FE022

15000

1364

8.04.02

5

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public ai statului din administrarea Regiei Nationale a Pâdurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 413D% Drum forestier Mesteacăn, Lungime=2900m FE009

26000

1364

8.04.02

6

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 420D% Drum forestier Fiezel, Lungime=3000m FE004

7000

1364

8.04.02

7

Comuna Tel tiu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationak a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP 1 u.a. 415D% Drum forestier Pârâul Rosu, Lungime= 1900 m FE009

10000

1364

8.04.02

8

Comuna Teiciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsiiva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 4IOD Drum forestier Fiad, Lungime=12400m FE006

67000

1364

8.04.02

9

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniu] public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 412D Drum forestier Isase, Lungjme=4500m FE008

19000

1364

8.04.02

10

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pãdurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 404D Drum forestier Bârloaia II, Lungime = 1000m FE021

12000

1364

8.04.02

11

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP 1 u.a. 421D Drum forestier Fiezel, Lungime=83O0m FE002

48000

1364

8.04.02

12

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP 1 u.a. 416D% Drum forestier Scorobăies, Lungime= 2000m FE011

13000

1364

8.04.02

13

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 387D Drum forestier Valea lui Patru, Lungime= 3400m FE023

16000

1364

8.04.02

14

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPI u.a.411D% Drum forestier Iscrăzii-prelungire, Lungime=2500m FE007

12000

1364

8.04.02

15

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP 1 u.a. 419D Drum forestier Radomir, Lungime= 2000 m FE003

12000

1364

8.04.02

16

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 416D% Drum forestier Valea Poienii Fiad, Lungime = 4000m FE011

25000

1364

8.04.02

17

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPI u.a. 420D Drum forestier Bârloaia I, Lungime= 1600m FE020

20000

1364

8.04.02

18

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPIu, a.414D Drum forestier Izvorul Negru, Lungime= 1600m, FE009

10000

1364

8.04.02

19

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniu! public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPIu.a.415D% Drum forestier Izvorul Rosu, Lungime= 900m FE009

5000

1364

8.04.02

20

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 390D Drum forestier Dosu Bătrân, Lungime= 7300m FE026

30000

1364

8.04.02

21

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 395D% Drum forestier Valea lui Grigore, Lungime= 2400m FE031

13000

1364

8.04.02

22

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al starului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UPIu.a.397D Drum forestier Valea Lungă, Lungime= 2500m FE033

17000

1364

8.04.02

23

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsãud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pâdurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 396D Drum forestier Prisăcele, Lungime= 4900m F.E.032

10000

1364

8.04.02

24

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pâdurilor- Romsitva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a.393D Drum forestier Buscatul, Lungime= 3000m F.E.029

17000

1364

8.04.02

25

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 388D Drum forestier Valea Poienii Telcisor, Lungime=6000m F.E.024

28000

1364

8.04.02

26

Comuna Teiciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul publicai comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 39ID Drum forestier Valea Seacă, Lungime=5200 m F.E.027

31000

1364

8.04.02

27

Comuna Teici u judetul Bistrita-Năsăud

Domeniu] public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 394D Drum forestier Popii, Lungime=3500m F.E.030

32000

1364

8.04.02

28

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationaie a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public ai comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu U.P. u.a. 385D Drum forestier Izvorul Rosu Rebra, Lungime=2000m, F.E.012

12000

1364

8.04.02

29

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului loca) al comunei Telciu,judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 380D Drum forestier Rebrisoara Mare prelungire, Lungime= 2000m F.E.013

5000

1364

8.04.02

30

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pâdurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 379D Drum forestier Rebrisoara Mare, Lungime=5000m F.E.013

27000

1364

8.04.02

31

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 381D Drum forestier Gusatul, Lungimea 3000m F.E.014

66000

1364

8.04.02

32

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP u.a.373D Drum forestier Rebra-axial, Lungime=3000m F.E. 012

18000

1364

8.04.02

33

Comuna Telciu judetul Bistrita-Năsăud

Domeniul public al statului din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

Domeniul public al comunei Telciu si în administrarea Consiliului local al comunei Telciu, judetul Bistrita-Năsăud

Ocolul Silvic Telciu UP I u.a. 392D Drum forestier Rebra, -Telciu Lungime= 4300 m F.E.012

26000

1364

8.04.02

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei constructii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, situată în municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 121, judetul Teleorman, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acesteia.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.203.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

Adresa constructiei

Persoana juridică în a cărei administrare se află constructia

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Număr de înregistrare la M.F.P.

Municipiul Alexandria, str. Alexandru Ghica nr. 121, judetul Teleorman

Ministerul Administratiei si Internelor

Pavilion 04

- beci alimente:

- suprafata construită = 153 m2

- suprafata desfăsurată = 153 m2

- valoarea contabilă = 3.741,3 lei

101491 (partial)