MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 779         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 14 septembrie 2006

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.142. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

 

1.186. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

 

1.189. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri si constructii neterminate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, urmată de transmiterea terenurilor din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt amplasate, precum si transmiterea constructiilor neterminate din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

1.190. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, precum si unele măsuri pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului

 

1.191. - Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

1.192. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj

 

1.210. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 62 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pârscoveni” la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 si 639 bis din 29 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 8, 11, 12, 17-24, 27-60, 94;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 care va avea următorul cuprins: „Clădire Consiliul local Pârscoveni”;

- la pozitia nr. 1, coloana 3 care va avea următorul cuprins: „Construit din cărămidă, acoperis tablă, Se =150 mp; St=1800 mp; Vecini: E = Sandu Elisabeta, V = De 161,S = teren scoală, N = Dj 644”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 care va avea următorul cuprins „Gard din ciment; L = 65 m; h=1,80m si poartă metalică L= 4m; h = 2 m; Gard lemn 1-3Im, h=l,60m.”;

- la pozitia nr. 2, coloana 4 care va avea următorul cuprins „2002, 2002”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 care va avea următorul cuprins „11.536,76; 2,36”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 care va avea următorul cuprins „construit din cărămidă, acoperit cu tiglă, Sc=162 mp, St = 300 mp, Vecini: E = DC 161,V = Mîntuleasa Ion, S = Popa Nicolae, N = Mîntuleasa Ion”;

- la pozitia nr. 4 , coloana 5 care va avea următorul cuprins „97606,25”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 care va avea următorul cuprins „gard ciment L=25,50 m, h=4,50 m”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 care va avea următorul cuprins „Construită din cărămidă ,Sc-1053 mp, St -7600 mp, Vecini: N- teren primărie, S - D.C. 161- SC Britania, E- Militam Vasile”;

- la pozitia nr. 6 , coloana 5 care va avea următorul cuprins„32,94”;

- la pozitia nr. 14, coloana 2 care va avea următorul cuprins “Post Jandarmi”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 care va avea următorul cuprins,, Construit din cărămidă, acoperit cu tablă, Se - 120 mp, St - 440mp, Vecini: N- teren sc. Generală, V- DC 161, N- Primăria, S- sc. Generală”;

- la pozitia nr. 14, coloana 4 care va avea următorul cuprins „1893; 2004”;

- la pozitia nr. 14, coloana 5 care va avea următorul cuprins „22308,89”;

- la pozitia nr. 15, coloana 1 care va avea următorul cuprins „1.6.2.”;

- la pozitia nr. 15, coloana 2 care va avea următorul cuprins „Grădinită Olari”;

- la pozitia nr. 25, coloana 2 care va avea următorul cuprins „D.C. 161 Pîrscoveni - Olari, Km 0-km 4,056”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 care va avea următorul cuprins „Pîrscoveni - Olari km 0-4,056 km, Drum asfaltat DJ 644, Se Britania, biserică si Mitrică Ion, km 0-625 km; Betonat până la biserica Olari km 0, 625-km 3,225; Pietruit până la DJ 644 Olari km 3,225-km 4,056”;

- la pozitia nr. 25, coloana 4 care va avea următorul cuprins „1999; 2004”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 care va avea următorul cuprins „1975316,62 lei RON”;

- la pozitia nr. 25, coloana 6 care va avea următorul cuprins, Program SAPARD”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 care va avea următorul cuprins: Panduru, teren Radu Petre spre Oltet; L-280 m, 1-4 m, asfaltat pe suprafata de 80 m, diferenta Drum pământ”.

- la pozitia nr. 66, coloana 3 care va avea următorul cuprins „DJ 644, cooperatie fostul CAP - Pîrscoveni, Lungime 690 m, 1-16 m, betonată de la km 0-0,615”;

- la pozitia nr. 66, coloana 5 care va avea următorul cuprins „489057,96 lei RON”;

- la pozitia nr. 66, coloana 6 care va avea următorul cuprins „Program SAP ARD”;

c) se completează cu pozitiile nr. 95-144, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 august 2006.

Nr. 1.142.

 

ANEXĂ)

 

JUDETUL OLT

Comuna Pârscoveni

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pârscoveni

 

Sectiunea 1 Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoarea de inventar

Situatia juridică

0

1

2

3

4

5

6

95

1.6.3.1.

Împrejmuire cămin cultural

Gard ciment L-65 m, 1-1,50m

 

 

O.G. 43/1997

96

1.3.17.2

Pod beton armat peste pârâul Bârlui

Lungime 12,50 m, lătime 4m, deschideri 1, afuere totală maximă 1,5m lătime, parte carosabilă 4m N.S.E.V. teren păsune

 

 

O.G. 43/1997

97

1.3.7.1.

Ulită sătească

Rezeanu Gheorghe L-270m 1-16 S-4320 mp

 

 

O.G. 43/1997

98

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni Zona cimitir lângă Zută

 

 

O.G. 43/1997

99

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni, zona cimitir lângă Andrei Gheorghe

 

 

O.G. 43/1997

100

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni Zona fostului CAP

 

 

O.G. 43/1997

101

I 1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni Zona ulita fosta alimentară lângă Radu Petre

 

 

O.G. 43/1997

102

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni, zona fosta alimentara lângă Gheorghe Ion

 

 

O.G. 43/1997

103

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni lângă serban Marin

 

 

O.G. 43/1997

104

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni Zona izvor lângă lacob

 

 

O.G. 43/1997

105

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni, Zona Dealul Morii lângă Criveanu Vasile

 

 

O.G. 43/1997

106

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Butoi lângă Popescu Florea

 

 

O.G. 43/1997

107

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Zona Olari lângă grădinită

 

 

O.G.43yi997

108

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Olari, lângă scoală

 

 

O.G. 43/1997

109

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Olari lângă moară

 

 

O.G. 43/1997

110

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Olari lângă Costache Stefan

 

 

O.G. 43/1997

111

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Olari lângă Negrilă Eugen

 

 

O.G. 43/1997

112

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni, zona Cracul Mare lângă Ciucă Marin

 

 

O.G. 43/1997

113

1.3.17.2

Podet dreptunghiular

Sat Pîrscoveni, zona cracul mare lângă Andrei Marin

 

 

O.G. 43/1997

114

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni, zona scoală Mitro Marin

 

 

O.G. 43/1997

115

1.3.17.2

Podet tubular

Sat Pîrscoveni zona Primărie-cooperativa de consum

 

 

O.G. 43/1997

116

1.8.1

Fântână publica

Sat Pîrscoveni pe DJ 644 lângă sola 37

 

 

 

117

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Stoica Marin

 

 

 

118

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Ciucă Ion

 

 

 

119

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă stefănică Mihai

 

 

 

120

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Matei Gheorghe

 

 

 

121

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Mitrică Gheorghe

 

 

 

122

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Fănită Andrei

 

 

 

123

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Matei Gheorghe si Stanică Ion

 

 

 

124

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni zona Crac lângă Dumitru C-tin

 

 

 

125

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni zona Crac lângă Petrache Florea

 

 

 

126

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni zona cimitir lângă Panduru

 

 

 

127

1.8.1

Cismea publică

Sat Pîrscoveni zona cimitir lângă Panduru

 

 

 

128

1.8.1

Cismea publică

Sat Pîrscoveni zona vărzării

 

 

 

129

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Proteasa Ion

 

 

 

130

1.8.1

fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă Soarece Ana

 

 

 

131

1.8.1

Cismea publică

Sat Pîrscoveni lângă Rezeanu Gheorghe

 

 

 

132

1.8.1

Fântâna publică

Sat Olari la Andrei Ion Oale

 

 

 

133

1.8.1

Fântâna publică

Sat Olari zona satul nou

 

 

 

134

1.8.1

Fântâna publică

Sat Olari lângă Mănditoaia

 

 

 

135

1.8.1

Fântâna publică

Sat Olari lângă Stîrlea Ion

 

 

 

136

1.8.1

Fântâna publică

Sat Olari lângă Rezeanu Ion

 

 

 

137

1.8.1

Cismea publică

Sat Olari zona scoală , lângă Cismaru llie

 

 

 

138

1.8.1

Cismea publică

Sat Olari, sola 12

 

 

 

139

1.8.1

Cismea publică

Sat Butoi, lângă biserică

 

 

 

140

1.8.1

Fântână publică

Sat Butoi lângă llinca

 

 

 

141

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni lângă DISPENSAR MEDICAL

 

 

 

142

1.8.1

Fântână publică

Sat Pîrscoveni la scoala Olari

 

 

 

143

 

Baraj acumulare

Vecini N/Islaz comunal S - teren arabil sola 16.19 V- pârâul Birlui E - izlaz comunal Descărcător pe suprafată partial degradat - coronament usor tasat - eroziune mal drept aval descărcător pământ argiloase

2001

40.000 lei

Concesionat pe o perioadă de 25 ani către Matei Dorin

144

 

Drum exploatare

Vecini N, E, V, izlaz comunal Sud comuna Dobrun

 

 

O.G. 43/1977

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 38 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2005, cu modificările ulterioare, se aprobă transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea în administrare a bunurilor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.186

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

 

Nr. crt.

Denumirea bunurilor

U.M.

Cantitatea

1.

Fligorn

buc.

3

2.

Trompetă în si bemol

buc.

3

3.

Saxofon alto

buc.

4

4.

Saxofon tenor

buc.

2

5.

Bas în si bemol

buc.

2

6.

Bas în si si în fa

buc.

2

7.

Althorn

buc.

6

8.

Zugtrombon cvartventil

buc.

3

9.

Tobă mică fanfară

buc.

2

10.

Acordeon

buc.

2

11.

Vioară

buc.

3

 

GUVERNUL ROMIÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri si constructii neterminate din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia, urmată de transmiterea terenurilor din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt amplasate, precum si transmiterea constructiilor neterminate din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) si (3) si ale art. 41 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 5 alin. (1) si (2) si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului a terenurilor si constructiilor neterminate, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt amplasate.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) rămân în folosinta gratuită a Agentiei Nationale pentru Locuinte pe perioada realizării investitiilor în constructia de locuinte.

Art. 3. - Se aprobă transmiterea constructiilor neterminate, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte, urmând ca sumele rezultate din valorificarea acestora să fie virate la bugetul de stat.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.189.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a municipiului Bucuresti si în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în care sunt amplasate

 

Nr. crt.

Adresa terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite terenul

Persoana juridică

la care

se transmite terenul

Caracteristicile

tehnice

ale terenului

1.

Municipiul Bucuresti,

str. Maximilian Popper nr. 30, sectorul 3

Statul român, administrarea

Agentiei Nationale pentru Locuinte

Municipiul Bucuresti,

administrarea Consiliului

Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti

Suprafata = 795,80 m2

conform planurilor urbanistice

aprobate

Nr. cadastral = 6780

2.

Municipiul Bucuresti,

Sos. Virtutii nr. 22,

sectorul 6

Statul român,

administrarea Agentiei

Nationale pentru Locuinte

Municipiul Bucuresti,

administrarea Consiliului

Local al Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti

Suprafata = 1.092,81 m2

conform planurilor urbanistice

aprobate

Nr. cadastral = 5491

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor neterminate care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Locuinte în proprietatea privată a Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Nr. crt.

Adresa constructiei

Persoana juridică

de la care

se transmite constructia

Persoana juridică

la care

se transmite constructia

Caracteristicile

tehnice

ale constructiei

1.

Municipiul Bucuresti,

str. Maximilian Popper nr. 30, bl. F6, scările 1 si 2, sectorul 3

Statul român, proprietate publică,

administrarea Agentiei

Nationale pentru Locuinte

Agentia Natională pentru Locuinte, proprietate privată

Aria construită = 718,20 m2

Aria desfăsurată construită = 6.161,82 m2

Stadiul fizic de executie:

- scara 1

- infrastructură 100%

- suprastructură 10%

- scara 2 - infrastructură 100%

- suprastructură 5%

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate = 20.140 lei

2.

Municipiul Bucuresti,

sos. Virtutii nr. 22, bl. R10, scările 1, 2 si 3, sectorul 6

Statul român, proprietate publică,

administrarea Agentiei

Nationale pentru Locuinte

Agentia Natională pentru Locuinte, proprietate privată

Aria construită = 1.092,60 m2

Aria desfăsurată construită = 11.020,32 m2

Stadiul fizic de executie: - scara 1

- infrastructură 30%

- scara 2

- infrastructură 30%

- scara 3

- infrastructură 30%

Cheltuieli efectuate, înregistrate în contabilitate = 75.557,10 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor, precum si unele măsuri pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, si a obiectelor de inventar aferente acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor pentru amenajarea Memorialului Eroilor Neamului.

(2) Patrimoniul Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor prevăzute la alin. (1), iar patrimoniul Oficiului National pentru Cultul Eroilor se majorează în mod corespunzător.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul apărării,

Teodor Atanasiu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.190.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite cu titlu gratuit din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Numărul de inventar

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea

de inventar

(lei)

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Parcul Carol

Statul român,

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Statul român, Oficiul National

pentru Cultul Eroilor

20332

60.354,60

Suprafata construită = 779,00 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

obiectelor de inventar aflate în stare de fixatie, aferente imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmit cu titlu gratuit din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor

 

Nr. crt.

Denumirea

Unitatea de măsură

Cantitatea

Pretul unitar (lei)

Valoarea totală

(lei)

1.

Volburator PNT

bucată

 

3,32

3,32

2.

Macara pentru ridicat plăci

bucată

 

3,85

3,85

3.

Trepied teava

bucată

 

0,01

0,01

4.

Podium brad, dulap brad

bucată

 

0,20

0,20

5.

Postament podium pentru costiug

bucată

 

0,30

0,30

6.

Reflector Siemens 1500 W

bucată

 

0,08

0,08

7.

Reflector Siemens 1500 W

bucată

 

0,08

0,08

8.

Reflector tip VEB

bucată

 

0,96

0,96

 

TOTAL:

 

 

 

 

8,80

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a unui activ social din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 lit. d) si al art. 15 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activului social, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei.

Art. 2. - Capitalul social al Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de 49.080 lei.

Art. 3. - Predarea-preluarea activului social potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si comertului,

Darius Mesca,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.191.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a activului social care se transmite cu titlu gratuit din patrimoniul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A. în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Mitropoliei Olteniei

 

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Complexul motelier Tismana

Localitatea Tismana, Str. Mănăstirii, judetul Gorj

- clădire cu suprafata construită = 1.519 m2 - teren în suprafată de 10.000 m2

Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” - S.A.

Ministerul Culturii si Cultelor - Mitropolia Olteniei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Măguri-Răcătău asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Nicolae Flaviu Lazin,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.192.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil si locul unde este situat

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care

se transmite bunul imobil

Numărul de inventar al

Regiei Nationale a Pãdurilor – Romsilva

Indicativuldrumului în amenajament

 

 

 

Lungimea (km)

Valoarea de inventar

(lei)

Numărul de inventar M.F.P.

1.

Drumul forestier

Negruta (DAF

Negruta)

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

23699

UP II-Negruta

u.a. 119 D1% FE 005

4,7

117.278

3989

2.

Drumul forestier

Negruta-Dobrin

(Negruta prelungire)

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

23715

UP II-Negruta

u.a. 119 D1% FE 005

2,9

166.308

4005

3.

Drumul forestier

Negruta-Dobrin

(Negruta-Dobrin)

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

23.722

UP II-Negruta

u.a. 119 D1% FE 005

1,1

51.811

4.012

4.

Drumul forestier

Negruta-Dobrin

(Negruta-Dobrin)

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

23.723

UP II-Negruta

u.a. 119 D1% FE 005

1,6

35.540

4.013

5.

Drumul forestier

Negruta-Dobrin

(Negruta-Dobrin)

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

23.728

UP II-Negruta

u.a. 119 D1% FE 005

0,8

35.721

4.014

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Măguri-Răcătău si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău, judetul Cluj

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite

terenul

Persoana juridică

la care se transmite

terenul

Localizarea terenului în amenajamentul silvic

Suprafata terenului

(ha)

Codul de clasificare M.F.P.

Numărul de inventar M.F.P.

1.

Comuna Măguri-Răcătău,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

Ocol Silvic Belis UP II - Negruta u.a. 119 D1 FE 005

2,6

8.04.02

1.364 partial

2.

Comuna Măguri-Răcătău,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

Ocol Silvic Belis UP II - Negruta u.a. 119 D1 FE 005

1,7

8.04.02

1.364 partial

3.

Comuna Măguri-Răcătău,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

Ocol Silvic Belis UP II - Negruta u.a. 119 D1 FE 005

0,6

8.04.02

1.364 partial

4.

Comuna Măguri-Răcătău,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

Ocol Silvic Belis UP II - Negruta u.a. 119 D1 FE 005

0,9

8.04.02

1.364 partial

5.

Comuna Măguri-Răcătău,

judetul Cluj

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Măguri-Răcătău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Măguri-Răcătău

Ocol Silvic Belis UP II - Negruta u.a. 119 D1 FE 005

0,4

8.04.02

1.364 partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.580/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Parc tehnologic universitar IT la Universitatea din Craiova”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 6 octombrie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii, precum si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Anton Anton,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2006.

Nr. 1.210.