MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 174 (XVIII) - Nr. 799         LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 septembrie 2006

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

360. - Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

1.106. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

361. - Lege privind reorganizarea comunei Gănesti, judetul Mures

 

1.107. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Gănesti, judetul Mures

 

362. - Lege privind reorganizarea comunei Crăciunesti, judetul Mures

 

1.108. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Crăciunesti, judetul Mures

 

1.111. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

1.112. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

ORDONANTE Sl HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

71. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

1.269. - Hotărâre privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare de 33.202.571,70 euro, destinat asigurării necesarului de finantare pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.278. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

1.279. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

1.280. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Alba, Bacău, Buzău, Caras-Severin, Dâmbovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Mehedinti, Mures, Prahova, Satu Mare, Vâlcea si Vrancea

 

1.282. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru judetul Buzău

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatele (4), (5) si (7) ale articolului 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat numeste un lichidator de pe lista practicienilor în insolventă, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

(5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator, persoana juridică se radiază din registrul comertului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronuntată la cererea Oficiului National al Registrului Comertului.

(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după radierea acesteia din registrul comertului, în conditiile alin. (5), revin asociatilor.”

Art. II. - Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 360.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum'si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 1.106.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea comunei Gănesti, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează comuna Gănesti, judetul Mures, care are în componentă satele Gănesti, Păucisoara, Seuca si Sub Pădure.

(2) Resedinta comunei Gănesti rămâne în satul Gănesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 361

.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Gănesti, judetul Mures

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea comunei Gănesti, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 1.107.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea comunei Crăciunesti, judetul Mures

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se reorganizează comuna Crăciunesti, judetul Mures, care are în componentă satele Crăciunesti, Budiu Mic, Ciba, Cinta, Cornesti, Foi, Nicoiesti si Tirimioara.

(2) Resedinta comunei Crăciunesti rămâne în satul Crăciunesti.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCÂROIU

 

Bucuresti, 21 septembrie 2006.

Nr. 362.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea comunei Crăciunesti, judetul Mures

          

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea comunei Crăciunesti, judetul Mures, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 19 septembrie 2006.

Nr. 1.108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere a contributiei deosebite la dezvoltarea relatiilor culturale dintre România si Republica Polonă, pentru promovarea valorilor istoriei si civilizatiei tării noastre, îmbogătind literatura si istoria universală cu lucrări de certă valoare,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - „Promovarea culturii”:

- doamnei prof. dr. Halina Mirska Lasota;

- domnului prof. univ. dr. Tadeusz Dubicki.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiter, categoria F - „Promovarea culturii”:

- doamnei prof. univ. dr. Joanna Mária Porawska;

- domnului prof. univ. dr. Zdzislaw Hryhorowicz;

- domnului lector univ. dr. Kazimierz Jurczak.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 139 din 15 septembrie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Pe data de 20 septembrie 2006, domnului colonel Matei Ion Vasile i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.112.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

 

Până la data aderării României la Uniunea Europeană, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură pregăteste structura institutională pentru gestionarea fondurilor europene pentru agricultură, iar de la data aderării va fi responsabilă de derularea si gestionarea acestor fonduri.

Având în vedere că pentru asigurarea unui management performant este imperios necesar să fie delegate unele atributii directorilor sucursalelor judetene pentru realizarea operatiunilor financiar-contabile necesare pentru functionarea corespunzătoare a acestora si pentru evitarea aparitiei unor blocaje în activitatea administrativă curentă,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(2) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop.”

2. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Prin actul de delegare, directorul general al Agentiei va preciza limitele si conditiile delegării.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Agentiei si sucursalelor judetene ale acesteia se face potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Ooina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 71.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare de 33.202.571,70 euro, destinat asigurării necesarului de finantare pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern în valoare totală de 33.202.571,70 euro, destinat asigurării necesarului de finantare pentru derularea unor proiecte prioritare din portofoliul Ministerului Administratiei si Internelor, după cum urmează:

a) modernizarea si dezvoltarea sistemului national de informatizare a evidentei dactiloscopice si decadactilare a cazierului judiciar, cu o valoare de finantat de 8.604.091,60 euro (transa A);

b) achizitionarea de echipamente, software, investitii si materiale destinate modernizării si dezvoltării retelelor proprii de comunicatii si informatizare - faza III, cu o valoare de finantat de 24.598.480,10 euro (transa B).

Art. 2. - În vederea contractării creditului extern prevăzut la art. 1 se va semna un acord de împrumut între Ministerul Finantelor Publice si Dexia Kommunalkredit Bank AG, cu următoarele conditii financiare:

a) transa A:

- perioada de valabilitate: 12 luni;

- perioada de gratie: 6 luni de la ultima utilizare a creditului;

- perioada de rambursare: 5 ani;

- ratele de rambursare sunt în număr de 10, egale, consecutive si plătibile semestrial;

- rată variabilă de dobândă;

b) transa B:

- perioada de valabilitate: 18 luni;

- perioada de gratie: 6 luni de la ultima utilizare a creditului;

- perioada de rambursare: 7 ani;

- ratele de rambursare sunt în număr de 14, egale, consecutive si plătibile semestrial;

- rată variabilă de dobândă.

Art. 3. - între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat, si Ministerul Administratiei si Internelor, în calitate de subimprumutat, se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega Ministerului Administratiei si Internelor întreaga autoritate si responsabilitate în implementarea proiectelor si utilizarea sumelor din împrumut.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern prevăzut la art. 1 si 2, precum si plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie. Efectuarea plătilor aferente serviciului datoriei publice externe se va face de către Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat.

Art. 5. - Plata taxelor si a impozitelor datorate în cadrul contractelor prevăzute la art. 1 va fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 septembrie 2006.

Nr. 1.269.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 158.950 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2006, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuintelor distruse de inundatii, intemperii, alunecări de teren si incendii, precum si pentru ajutorarea unei familii ai căror membri au decedat în urma unui accident.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.278.

 

Nr. crt.

Nume si prenume

Adresa

Judetul

Suma acordată

lei

1

Grozav Romică

Com.Gîrbova de Sebes, str.Scolii nr.256

Alba

1.500

2

Dgaconu Ion

Com.Băbana, sat Babana, cătun Valea Caprei

Arges

3.000

3

Muscalu Elisabeta

Com.Blăgesti, sat Buda

Bacău

1.000

4

Scorteanu Doinei

Com.Zemes, sat Bolatau

Bacău

3.000

5

Bitis Ana

Com.Sîrbi, sat Burzuc nr.331

Bihor

2.000

6

Lucaciu Floarea

Com.Sîrbi, sat Burzuc nr.179

Bihor

2.000

7

Trîncă Ioan

Com.Sîrbi, sat Burzuc nr.347

Bihor

2.000

8

Pop Anastasia

Com.Sîrbi, sat Almasu Mic nr. 117

Bihor

3.000

9

Roman Mihai

Com.Hiliseu-Horia, sat Corjăuti

Botosani

800

10

Dariciuc Rodica

Com.Cosula, sat Pădureni

Botosani

800

11

Chita Neculai

Com.Cosula, sat Pădureni

Botosani

800

12

Aparaschivei Gheorghe

Com.Cosula, sat Pădureni

Botosani

800

13

Bocan Mihai

Com.Cosula, sat Supitca

Botosani

800

14

Mîndru Neculai

Com.Cosula, sat Supitca

Botosani

800

15

Ciolac Mihai

Com.Cosula, sat Supitca

Botosani

800

16

UrsacheIoana

Com.Cosula, sat Pădureni

Botosani

800

17

Negel Vasile

Com.Cosula, sat Supitca

Botosani

800

18

Crăciun Dumitru

Com.Cosula, sat Pădureni

Botosani

800

19

Bădescu Veronica

Resita, str.Văliugului nr.39

Caras-Severin

3.500

20

Mihoc Macrina

Com.Bozovici, sat Prilipet nr.154

Caras-Severin

5.000

21

Nicola Simona

Resita, Piata 1 Dec.1918, bl.30, sc.2, ap.10

Caras-Severin

3.500

22

Manole Gheorghe

Com.Grădistea, sat Bogata nr.415

Călărasi

400

23

Pavel Constantin

Com.Râul Alb, sat Râul Alb de Jos nr.43

Dâmbovita

1.000

24

Popa Gheorghe

Com.Râul Alb, sat Râul Alb de Jos nr.40

Dâmbovita

1.000

25

Năsturică David

Com.Fărcas, sat Golumbu nr.292

Dolj

800

26

Mihai Andrei

Com.Fărcas, sat Farcas nr.29

Dolj

800

27

Cazan Margareta

Com.Goiesti, sat Goiesti nr.364

Dolj

400

28

Vladu Marian

Com.Leu, sat Leu nr.1621

Dolj

1.000

29

Busuioc Stefani a

Com.Gighera, sat Gighera nr.491

Dolj

800

30

11 ie Gheorghita

Com.Gighera, sat Gighera nr.495

Dolj

800

31

Stoîcan Angela

Com.Gighera, sat Gighera nr.554

Dolj

800

32

Duduianu Ion

Com.Gighera, sat Gighera nr.246

Dolj

800

33

Tene Floarea

Com.Gighera, sat Gighera nr.314

Dolj

800

34

Mărăcine Floarea

Com.Bulzesti, sat Secuiesti nr.49

Dolj

800

35

Greere Ion

Com.Castranova, sat Puturi

Dolj

800

36

Stoenescu Gheorghe

Com.Terpezita, sat Terpezita nr.225

Dolj

800

37

Ferariu Luminita

Com.Rojiste, sat Rojiste nr.553

Dolj

400

38

Constantin Danemarca

Com.Gighera, sat Gighera nr.503

Dolj

800

39

Bărbăscu Ioana

Com.Gighera, sat Gighera nr.137

Dolj

800

40

Stoican Anisoara

Com.Gighera, sat Gighera nr.44

Dolj

800

41

Terpeziceanu Alexandru

Craiova, str.Stînjeneilor nr.24

Dolj

800

 

42

Rosoga Măria

Com.Breasta, sat Breasta, str.Argetoianu nr.18

Dolj

800

43

Păun Niculina

Com.Breasta, sat Valea Lungului, str.Principală nr.1

Dolj

1.000

44

Nenciu Marin

Craiova, str.Fermierului nr.24

Dolj

1.000

45

Afrem Fane

Craiova, str.Eliza Opran nr.145

Dolj

1.000

46

SerosIonel

Com.Ghidigeni nr.242 bis

Galati

1.000

47

Tănase Stana

Com. Vedea nr.306

Giurgiu

2.000

48

Mărgean Marin

Giurgiu, str.Avram Iancu nr.7

Giurgiu

500

49

Zidaru Mariana

Com.Găujani nr.204

Giurgiu

1.000

50

Rusu Elena

Com.Adunatii Copăceni nr. 162

Giurgiu

500

51

Miu Petre

Com.Letca Nouă, sat Letca Veche nr.58

Giurgiu

3.000

52

Nedelcu Dumitru

Com.Hotarele nr.102

Giurgiu

1.000

53

Costacbe Gheorghita

Com.Hotarele, sat Puieni nr.184

Giurgiu

1.000

54

Bălan Ion

Com.Hotarele nr.214

Giurgiu

1.000

55

Voicu Aurică

Com.Hotarele nr.115

Giurgiu

1.000

56

Puiu Maricica

Com.Stoina, sat Stoina, bl.28A, sc.B, ap.13

Gorj

1.000

57

Jianu Constantin

Com.Turburea, sat Sipotu

Gorj

1.500

58

Lingurar Nastasia Ana

Aninoasa, str.Vulculesti, bl.B, sc.2, ap.23

Hunedoara

600

59

Vasinca Anamaria

Aninoasa, str.Vulculesti, bl.B, ap.22

Hunedoara

600

60

Lingurar Florentina

Aninoasa, str.Vulculesti, bl.B, ap,4

Hunedoara

300

61

Mihai Dumitru

Com.Armăsesti, sat Bărbulesti

Ialomita

150

62

Costache Marcel

Com.Ion Roată nr.365

Ialomita

300

63

Constantin Măria

Slobozia, I.A.S.Oierie, sos. Amara nr.36

Ialomita

1.000

64

Cutarida Angela

Com. Armăsesti, sat Bărbulesti

Ialomita

400

65

Ion Vasile

Com. Armăsesti, sat Bărbulesti

Ialomita

800

66

Dicu Costel

Com. Armăsesti, sat Bărbulesti

Ialomita

400

67

Călin Cristinel

Com. Armăsesti, sat Bărbulesti

Ialomita

800

68

Damian Mariana

Com.Săveni, sat Frătilesti

Ialomita

400

69

Neagu Vasilica

Or.Tăndărei, str.Eternitătii, nr.22

Ialomita

400

70

Marin Maerana

Or.Tăndărei, str.Ionel Perlea, nr.48

Ialomita

400

71

Bălăceanu Ionica

Or.Tăndărei, str.Rovine, nr.20

Ialomita

400

72

Costea T. Ana

Com.Tutora, sat Opri seni

Iasi

1.000

73

Radu Ioan

Com.Siretel, sat Siretel

Iasi

1.100

74

Lumină Valeria

Com.Ceplenita, sat Zlodica

Iasi

1.000

75

Chircu P. Aurel

Com.Ceplenita, sat Zlodica

Iasi

1.500

76

Nica Nicoleta

Buftea, bd.Muncii nr.75

Ilfov

1.500

77

Niculescu Mihaela Mariana

Com.Clinceni, str.Monumentul Eroilor nr.97

Ilfov

1.500

78

Coscodaru Marinela

Com.Cemica, sat Tânganu

Ilfov

1.500

79

Lungu Gh. Mihai

Com.Dochia, sat Dochia nr.79I

Neamt

3.500

80

Buzatu Gheorghe

Com.Brebu, sat Mănăstirii nr.938

Prahova

10.000

81

Goicea Rozica

Com.Bătrâni, sat Poiana Mare nr.5

Prahova

600

82

Dumitrache Florin

Com.Bătrâni, sat Bătrâni nr.440

Prahova

800

83

Palavescu Măria

Com.Bătrâni, sat Poiana Mare nr.3

Prahova

600

84

Palavescu D. Măria

Com.Bătrâni, sat Poiana Mare nr.4

Prahova

600

85

Radu D. Ioan

Com.Bătrâni, sat Poiana Mare nr.2

Prahova

600

86

Panait Stoian

Com.Bătrâni, sat Bătrâni nr.321

Prahova

600

87

Cosma Ion

Com.Bătrâni, sat Bătrâni nr.431

Prahova

800

88

Zincă Aurelia

Com.Posesti, sat Valea Screzei

Prahova

800

 

89

Visan Lazareta

Com.Telega, sat Telega nr.1139

Prahova

800

90

Moldoveanu Gh.Marian

Com.Telega, sat Telega nr.1158

Prahova

800

91

Moldoveanu Elena

Com.Telega, sat Telega nr.1158

Prahova

800

92

Bărbieru Măria

Com.Telega, sat Telega nr.1159

Prahova

800

93

Cristian Gh. Chiriachita

Com.Telega, sat Telega nr.1138

Prahova

800

94

Adochitei Dumitru

Com.Sucevita, sat Voivodeasa

Suceava

10.000

95

Buliga Cozma

Com. Arbore nr.I415

Suceava

700

96

Protiuc Ghită

Com.Cîrlibaba, sat Tibău

Suceava

400

97

Suiu Toader

Com.Arbore nr.1260

Suceava

1.500

98

Radion Dumitru

Com.Maliuc, sat Ilganii de Sus

Tulcea

800

99

Bucă Paraschiv

Com.Maliuc, sat Vulturu

Tulcea

400

100

Spirea Stefan

Com.Maliuc, sat Vulturu

Tulcea

800

101

Serghei Domnica

Com.Maliuc, sat Vulturu

Tulcea

400

102

Rentea I. Lucica

Com.Ostrov, str.Centrului nr.430

Tulcea

800

103

Bălan Elena

Com.Stefan cel Mare, sat Bârzesti

Vaslui

3.000

104

Donosa Nina

Vaslui, suburbia Bahnari, str.Viilor nr.18

Vaslui

5.000

105

Miron Ioan

Com.Voinesti, sat Stîncăseni nr.18

Vaslui

3.500

106

Miron Bibi

Com.Voinesti, sat Stîncăseni nr.19

Vaslui

3.500

107

Stoica Catinca

Com.Stefan cel Mare, sat Bârzesti

Vaslui

1.500

108

Huzurn Gh.Ioan

Com.Fălciu, sat Copăceana nr.23

Vaslui

2.000

109

Sei am Sabina

Com.Racovită, sat Copaceni nr.36

Vâlcea

3.000

110

Mihalache Gheorghe

Râmnicu Vâlcea, str.Feteni nr.86

Vâlcea

800

111

Tudor 1. Gheorge

Com. Berislăvesti, sat Răboaia, nr.5

Vâlcea

800

112

Tomită Gh. Elena

Com. Berislăvesti, sat Răboaia, nr.11

Vâlcea

800

113

Iacob Ion Geani

Com. Berislăvesti, sat Săcuieni, nr. 57

Vâlcea

800

114

Bălăsel Măria

Com. Bujoreni, sat Bogdănesti, nr. 67

Vâlcea

800

115

Bălăsel Angelica

Com. Bujoreni, sat Bogdănesti, nr. 64

Vâlcea

800

116

Bălăsel Eliodor

Com. Bujoreni, sat Bogdănesti, nr. 69

Vâlcea

800

117

Călin Gheorghita

Com. Muereasca, sat Frăncesti Coasta, nr.49

Vâlcea

800

118

Bădescu Măria

Com. Muereasca, sat Andreesti, nr. 54

Vâlcea

800

119

Ariciu D. Nicolae

Com. N. Bălcescu, sat Bănesti, nr. 18

Vâlcea

800

120

Sandu-Nicolaescu V. Vasile

Com. Tomsani, nr. 33

Vâlcea

800

121

Cincu Măria

Com. Zătreni, sat Săscioara, nr. 112

Vâlcea

400

122

Mihai Ileana

Com.Cîrligele, sat Blidari

Vrancea

1.500

123

Lazăr Lenu{a

Com.Milcovul, sat Milcovul

Vrancea

800

TOTAL

158.950

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 634.910 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2006, familiilor si persoanelor singure prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 septembrie 2006.

Nr. 1.279.

 

ANEXĂ*)

 

Nr. crt.

Beneficiar

Adresa

Judetul

Sumă acordată

lei

1

Pitiriciu Gheorghina Virginia

Mun.AIba Iulia, str.Carpenului nr.29E

Alba

1.500

2

Irimie Dorina

Zlatna, sat Podul lui Paul nr.12

Alba

1.210

3

Oprea Vaier

Zlatna, sat Podul lui Paul nr.17

Alba

1.210

4

lanosIonel

Zlatna, sat Suseni nr.42B

Alba

1.210

5

Tolan Emilian

Zlatna, sat Suseni nr.37

Alba

1.210

6

Stoica Emanoil

Zlatna, sat Suseni nr.50

Alba

1.210

7

Galdău Ion Gheorghe

Zlatna, str.Muncii nr.31

Alba

1.210

8

Greceanu Anca

Arad, str.Postavului nr.8, bl.S4-2, ap.11

Arad

2.000

9

Marincas Florita

Com.Ususău nr.201

Arad

2.000

10

Borod Liviu

Arad, str.Predeal nr.10A, bl.2B, sc.B, ap.58

Arad

5.000

11

Iovanovici Gheorghe

Com.Dorobanti, sat Dorobanti nr.541

Arad

4.000

12

Lakatos Ioan

Arad, str.Giordano Bruno nr.45

Arad

3.000

13

Copoiu Nicolăita

Câmpulung, str.Gen.Simionescu nr.9, bl.II, sc.A, ap.11

Arges

1.000

14

Vlad Rodica

Pitesti, str.Victoriei nr.26, bl.2, sc.A, ap. 10

Arges

1.000

15

Achim Marioara

Câmpulung, Piata Jurământului, bl.A4, sc.B, ap.6

Arges

2.500

16

Grancea Nicoleta

Com.Davidesti, sat Contesti

Arges

3.000

17

Negut Lucia

Pitesti, cart.Găvana 2, bl.B25A, sc.C, ap.12

Arges

500

18

Matei Dumitru

Mioveni, str.N.Racoviceanu nr.50

Arges

1.000

19

Valimareanu Ana

Mioveni, str.Racovită nr.5

Arges

1.000

20

Mosoiu Petre

Com.Rucăr, sat Rucăr

Arges

3.000

21

Moci Filofteia

Curtea de Arges, str. Voievozi nr.1

Arges

1.000

22

Minai Liliana

Curtea de Arges, str.Râmncu Vâlcea nr.139

Arges

1.000

23

Drăgut Măria

Pitesti, str.Războieni, bl.G1, sc.C, et.3, cam. 123

Arges

1.000

24

Popovici Mariana

Com.Cosesti, sat Petresti nr.46

Arges

2.000

25

Stoica Ion

Mioveni, bd.Dacia nr.40bis

Arges

3.000

26

Cristea Veronica

Mioveni, str.Petre Zugravu, Cămin social, sc.A, ap.21

Arges

3.000

27

Alexe Viorica

Com.Rătesti, sat Tigveni nr.144

Arges

1.000

28

Furica Ion

Com.Budeasa, sat Budeasa Mică

Arges

1.000

29

Deaconescu Măria

Curtea de Arges, str.Cuza Vodă, bl.C9, sc.B, ap.28

Arges

1.000

30

Popa Băjan

Pitesti, str.Independentei, bl.B1, sc.F, ap.19

Arges

500

31

Andrei Rândunica

Bacău, str.Erou C.M.Hasan, bl.26, sc.A, ap.6

Bacău

1.500

32

Barbu Marcela

Bacău, str.Martir Horia, bl.A6, sc.D, ap. 65

Bacău

3.000

33

Bărgu Ana

Bacău, aleea Parcului, bl. 1/18

Bacău

600

34

Botez Caria

Bacău, str.Bogdan Voevod nr.35

Bacău

1.000

35

Ciocoiu Catinca

Bacău, str.Carpati, bl.4, sc.C, ap.9

Bacău

1.000

36

Ciubotaru Măria

Onesti, str.Republicii, bl.8, ap.25

Bacău

1.500

37

Doloman Aurelia

Bacău, str.Milcov, bl.75, sc.B, ap.1

Bacău

1.000

38

Florea Carmen

Bacău, str.C.Neri, bl.8,sc.A, ap.5

Bacău

2.000

39

Gaman Silvia

Onesti, str.Mărăsesti, bl.6, sc.B, ap.7

Bacău

1.500

40

Gândulescu Florentina

Bacău, str.Neptun, bl. 14, sc.C, ap.8

Bacău

3.000

41

Olaru Vasile

Bacău, str.Milcov, bl.130, sc.B, ap.18

Bacău

1.500

42

Pachea Benoni

Buhusi, str.D.Cantemir nr.25

Bacău

1.000

43

Păncescu Vasile

Com.Stănisesti, Sat Benesti

Bacău

1.500

44

Păun Gheorghe

Com.Răcăciuni, Sat Gasteni

Bacău

1.500

45

Pintilie Gheorghe

Com.Sârata, Sat Sărata

Bacău

1.500

 

46

Râută loan

Com.Tătărăsti, Sat Gherdana

Bacău

1.000

47

Serban Elena

Bacău, str.Ciprian Porumbescu, nr.32

Bacău

1.000

48

Vlăgea Niculina

Onesti, str.Spicului, nr.26

Bacău

2.000

49

Vrabie Constantin

Com.Ungureni, Sat Ungureni

Bacău

1.000

50

Aiftimoaie Gheorghe

Coraănesti, str.D.Canterair nr.2

Bacău

1.500

51

Lazăr Diana

Bacău, str.9 Mai, bl.24, sc.A, ap. 18

Bacău

3.000

52

Marin Gabriela

Com.Sărata, Sat Sărata

Bacău

1.500

53

Stoica Florica

Bacău, str.Mioritei, bl.88A, sc.B, ap.36

Bacău

1.000

54

Zaharia Elena

Com.Hudesti, sat Alba

Botosani

800

55

Lopatiuc Dorin

Botosani, str.Bucovina nr.6, sc.B, ap.7

Botosani

1.500

56

Munteanu Lidia

Com.Brăesti, sat Poiana

Botosani

700

57

Cislariu Stefan

Com.Cordăreni, sat Grivita

Botosani

1.000

58

Condurache Gabriela

Botosani, str.Liliacului nr.8

Botosani

1.000

59

Teliban Vasile

Com.Hivaraa, sat Hivarna

Botosani

500

60

Grigoriu Corneliu

Dorohoi, str.Crisan nr.25

Botosani

500

61

Enacachi Rodica

Com.Dobirceni, sat Brăteni

Botosani

700

62

Bârsticeanu Roxana Ancuta

Brasov, Str.Cocorului, nr.8, bl.214, sc.A, ap.23

Brasov

1.500

63

Dudas Adrian

Făgăras, Str. Parcului, bl. CFR, ap.2

Brasov

1.000

64

Popa Mibail

Brăila, str.PIevna nr.250

Brăila

500

65

Boros Iordana

Brăila, str.Mihai Bravu nr.503

Brăila

200

66

Bratu Victoria

Brăila, Calea Galati, bl.8, ap. 13

Brăila

600

67

Avrigeanu Vasilica

Brăila, str.PIevna nr.62, bl.D2, sc.4, ap.61

Brăila

300

68

Atudoroaei Smaranda

Com.Movila Miresii, sat Tepes Vodă

Brăila

200

69

Neamtu Tudorifa

Com.Chiscani, sat Lacu Sărat

Brăila

300

70

Velicu Jeni

Brăila, str.Impăratul Traian nr.24

Brăila

400

71

Coconu Florin

Brăila, str.Hipodrom nr.63, sc.2, ap.4

Brăila

400

72

Serban Elena

Brăila, str.Dr.C.Hepites nr.15

Brăila

300

73

Stoenciu Cecilia Ionica

Brăila, str.Mărului nr.52

Brăila

400

74

Coman Stanca Monica

Brăila, aleea Trandafirilor, bl.T1, ap.7

Brăila

400

75

Oprică Costel

Brăila, Calea Galati nr.366, bl.13, ap.23

Brăila

300

76

Anton Măria

Brăila, str.Abatorului, bl.6, ap.2

Brăila

300

77

Paraschiv Constantina

Brăila, str.Eroilor nr.1, bl.36, sc.3, ap.92

Brăila

400

78

Sârbu Elena

Brăila, str.Fagului nr.8

Brăila

300

79

Ungureanu Ioana

Brăila, str.Chisinău nr.115

Brăila

500

80

Varlanescu Cristina

Brăila, str.Cronicar Ion Neculce nr.9

Brăila

300

81

Stan Ecaterina

Brăila, str.Petru Maior nr.1

Brăila

300

82

Condrea Doina

Brăila, aleea Policlinicii nr.5, Bl. G13, ap.8

Brăila

200

83

Chiri lă Petrica

Brăila, str.Pietătii nr.7, bl.A8, ap.3

Brăila

300

84

Cambesteanu Lucretia

Brăila, aleea Lalelelor nr.2, bl.06, se. 1, ap.5

Brăila

1.000

85

Nicolae Niculina

Brăila, str.Alba nr.15

Brăila

300

86

Pârvu Ioneliea

Brăila, Fdt.Basu Niculescu nr.1

Brăila

3.500

87

Stoian Elisabeta

Brăila, str.Ion Ghica nr.2, bl.Selena, sc.1, ap.4

Brăila

300

88

Tudor Constantin

Brăila, str.Mircea Vodă nr.4, bl.I, ap.47

Brăila

300

89

Vasile Măria

Brăila, bd.Independentei nr.137

Brăila

400

90

Buruiană Sanda

Brăila, str.Smârdan nr.69

Brăila

600

91

Albeanu Anica

Brăila, str.Ion Ghica, bl.Selena, ap.72

Brăila

400

92

Bratu Rodica

Brăila, str.N.Titulescu nr.94

Brăila

2.000

 

93

Condrachi Neculai

Com.Merei, sat Merei

Buzău

2.000

94

Ilie Nicolae

Com.Merei, sat Merei

Buzău

2.000

95

Marin Florin

Com.Vernesti, sat Cândesti

Buzău

2.000

96

Pătrascu Marin

Buzău, Str.Dimitrie Filipescu, Bl.C3, parter

Buzău

1.500

97

Surdu Livia

Buzău, Str. Tunel nr. 1

Buzău

1.500

98

Stancu Romeo

Râmnicu Sărat, Str.Topliceni, B1.19A, Ap.3

Buzău

2.000

99

Hornet Ioana

Râmnicu Sărat, Bd.1 Dec.1918, Bl.C19, Se. A, Ap.8

Buzău

1.500

100

Ungureanu Florica

Buzău, Str.Maresal Averescu, B1.109D, Ap. 15

Buzău

2.000

101

Ionescu Paraschiv

Râmnicu Sărat, Str. Armonici nr.12

Buzău

2.500

102

Găman Constantin

Com.Posta Câlnău, sat Posta Câlnău

Buzău

2.000

103

Lăcătus Adela

Or.Pătîrlagele, sat Măruntisu

Buzău

1.000

104

Neacsu Vi orei

Com.Vernesti, sat Cândesti

Buzău

2.000

105

Coman Ioan

Com.Scortoasa, sat Plopeasa

Buzău

800

106

Grigore Alexandru

Corn. Scortoasa, sat Dâlma

Buzău

800

107

Lupu Floarea

Buzău, Str. Lăstunului nr.10

Buzău

1.000

108

Mihai Dusan

Buzău, Str. Ion Andreescu nr.8

Buzău

1.000

109

Caraivan Nuta

Buzău, Str.Depoului nr.99

Buzău

1.000

110

Neagu Stela

Buzău, Str.Depoului nr.99 bis

Buzău

1.500

111

Cană Ionel

Com.Florica, sat Florica

Buzău

1.500

112

Dragomir Niculina

Buzău, cart. Brosteni, bl.B10, ap. 17

Buzău

2.000

113

Oancea Ion

Com.Pănătău, sat Begu

Buzău

1.000

114

Tătaru George

Com.Zărnesti, sat Fundeni

Buzău

1.000

115

Roman Sorin

Com.Ghergheasa, sat Sălcioara

Buzău

1.000

116

Lică Costel

Com.Podgoria, sat Cotatcu

Buzău

1.000

117

Ciucă Dan Sorin

Buzău, Str. Unirii, Bl. E7, Ap. 31, Et.8

Buzău

1.000

118

Moraru Iuliana

Buzău, Str. Unirii, Bl. 29C, Ap. 14

Buzău

1.000

119

Boiciuc Vaselena

Com.Sacu, sat Sălbăgelu Nou nr.2

Caras-Severin

1.500

120

Stancu Lenuta-Rodica

Caransebes, str.T.Vladimirescu, bl.4, sc.B, ap.8

Caras-Severin

1.000

121

Perian Diana Iren

Bocsa, str.Lugojului nr.27

Caras-Severin

1.000

122

Gutu Ecaterina

Resita, str.Libertătii, bl.B7, ap.2

Caras- Severin

700

123

Visan Sandu

Bocsa, str. T.Vladimirescu nr.1

Caras-Severin

1.500

124

Iordan Eugen

Călărasi, str.Constructorului, bl.J28, ap.11

Călărasi

300

125

Zăgan Marian

Călărasi, str.Ecaterina Teodoroiu nr. 53

Călărasi

500

126

Duman Lucica

Călărasi, str.N. Titulescu, bl.L40, ap.4

Călărasi

500

127

Mihalache Anghel

Călărasi, Fnd.Cazărmii nr. 2

Călărasi

500

128

Ciobai Gheorghe

Călărasi, str.Independentei nr.154

Călărasi

1.000

129

Nac Marcela

Călărasi, Intr. Măgura nr.16

Călărasi

1.000

130

PârvuIoan

Călărasi, str.Plevna, nr.43

Călărasi

500

131

Nedelcu Daniela

Călărasi, str.Crisana nr.5, bl.D23, ap.11

Călărasi

500

132

Barbu Mircea \

Oras Budesti, nr. 321

Călărasi

500

133

Nae Daniela

OrasBudesti, nr. 213

Călărasi

500

134

Poenaru Alexandra

Oras Budesti, nr. 127

Călărasi

500

135

Pascu T. Ioana

Corn. Curcani, nr. 239

Călărasi

200

136

Petrache A Elena

Com. Curcani, nr. 156

Călărasi

700

137

Dincă N. Niculae

Corn. Curcani, nr. 366

Călărasi

500

 

138

Stana A. Anife

Com. Curcani, nr. 218

Călărasi

200

139

Costache I.Valerică

Com. Curcani, nr. 118

Călărasi

200

140

Vlad Tudora

Com. Curcani, nr. 95

Călărasi

200

141

Efta St. Gheorghe

Com. Curcani, nr. 55

Călărasi

200

142

Radu Ilie

Com. Curcani, nr. 135

Călărasi

500

143

Mandache Pândele

Com. Dragalina, nr. 212

Călărasi

300

144

Serban Ioana

Com. Grădistea, sat Cunesti, nr. 57

Călărasi

500

145

Dobre Silviana

Com. Grădistea, sat Rasa, nr. 123

Călărasi

500

146

Vână Măria

Com. Grădistea, sat Bogata, nr. 314

Călărasi

1.000

147

Dinu Florica

Com. Independenta, sat Independenta nr. 266

Călărasi

1.000

148

Lixandru Ligia

Com. Fundeni, nr. 114

Călărasi

1.000

149

Marinescu Ion

Com. Fundeni, nr. 253

Călărasi

1.000

150

Smântână Giorgel

Com. Fundeni, nr. 138

Călărasi

500

151

Pîcu Constantin

Com. Modelu, str. Viitor, nr, 4

Călărasi

500

152

Agiu Constantina

Com. Modelu, str. Movilita, nr.90

Călărasi

1.000

153

Costache Daniela

Com. Nana, nr. 274

Călărasi

500

154

Ivan Gheorghe

Com. Spantov, nr. 251

Călărasi

500

155

Negoită Florea

Com. Ulmeni, nr. 145

Călărasi

700

156

Ion Chirită Petre

Călărasi, str. Libertătii, nr. 50

Călărasi

1.000

157

Grigorescu Elena

Târgoviste, bd.Unirii, bl.39, sc.B, ap.38

Dâmbovita

1.500

158

Varga Ioan

Târgoviste, str.Moldova, bl.52, sc.C, ap.41

Dâmbovita

700

159

Corneanu Maricica

Moreni, str.Cpt.Pantea Ion nr.24, bl.D4A, ap. 19

Dâmbovita

700

160

Neacsu Florin

Com.Comesti, sat Cornesti nr.7

Dâmbovita

500

161

Dinu Valeria

Com.Dărmănesti, sat Mărginenii de Sus nr.11

Dâmbovita

400

162

Constantin Gheorghe

Com.I.L.CaragiaIe, sat I.L.Caragiale nr.319

Dâmbovita

300

163

Stefan Cornelia Elena

Com.I.L.Caragiale, sat I.L.Caragiale nr.372

Dâmbovita

400

164

Stroilă Ion

ComuGura Ocnitei, sat Adânca nr.269

Dâmbovita

1.500

165

Gilia Gabriel

Târgoviste, str.Diaconu Coressi, bl. 10, sc.C, ap.57

Dâmbovita

1.000

166

Ungureanu Rica

Târgoviste, str.Mircea Cel Bătrân, bl.H5, se. A, ap. 15

Dâmbovita

1.000

167

Serbănică Lucica

Moreni, str.M.Erninescu nr.10, bl.C, ap.21

Dâmbovita

700

168

Barboiu Georgeta Cristina

Com.Comisani, sat Comisani, str.Dumitru Sanda nr.83

Dâmbovita

2.000

169

Bondac Nicoleta

Com.Dragomiresti, sat Decindeni nr.338

Dâmbovita

800

170

Oprea Mihaela

Com.Gura Ocnitei, sat Săcuieni, str.Gării nr.61

Dâmbovita

1.500

171

Codreanu Gheorghe

Filiasi, str.Armoniei, nr. 1

Dolj

1.000

172

Truică Ioana

Craiova, str.Bucovina, bl.21-18, sc. 1, ap.11

Dolj

1.000

173

Stefanovici Mircea

Craiova, str.Dezrobirii, bl.G23, sc.1, ap.1

Dolj

1.000

174

Rîcu Constantina

Craiova, Calea Bucuresti, bl.Bl, sc.3, ap.6

Dolj

1.500

175

Mihai Ninel

Com. Melinesti, sat Negoiesti

Dolj

1.000

176

Rusu Margareta

Com. Predesti, sat Predesti nr.760

Dolj

1.500

177

Dovlete Gheorghita

Craiova, Calea Bucuresti, bl.014, se. 1, ap. 12

Dolj

1.000

178

Mătusoiu Măria

Craiova, Valea Rosie, bl. 13, sc. 1, ap.20

Dolj

1.000

179

Pîrvu I.Ana

Com. Secu, Sat Comănicea nr.107

Dolj

1.500

180

Blănete Constantin

Com. Rojiste, sat Rojiste nr.533

Dolj

1.000

181

Brozban Marius Lucian

Com. Bratovoiesti, sat Bratovoiesti nr.408

Dolj

1.000

182

Iancu Ion

Craiova, str.Traian Demetrescu nr.4

Dolj

1.000

183

Susanu Ileana

Mun.Galati, str.Nae Leonard nr.28, bl.S6, sc.1, ap. 10

Galati

300

184

Istrate Marian

Mun.Galati, str.Călugăreni nr.12bis, bl.K7, sc.3, ap.65

Galati

400

185

Pal Marioara

Mun.Galati, str.Gen J.Dragalina nr.4, bl.C6D,sc.1 ,ap.14

Galati

400

 

186

Boboacă Măria

Mun.Galati, bd.Traian Vuia nr.14, bl.K7, sc.1, et.1,ap.8

Galati

400

187

Festilă Valerica

Mun.Tecuci, aleea Strandului nr.7, bl.F2, ap.38

Galati

600

188

Craiu Geta

Mun.Galati, str.Bahluiului nr.2, bl.L10, sc.4, ap.93

Galati

600

189

Alexe Fânica

Mun.Galati, str.Anghel Saligny nr.120, bl.IE, sc.2, ap.29

Galati

400

190

Melenciuc Mina

Mun.Galati, str.Brăilei nr.171, bl.I1, sc.1,ct.4, ap.58

Galati

500

191

Mihalache Constantin

Mun.Galati, bd.Dunărea nr.60, bl.PR4, sc.5, ap.77

Galati

500

192

Armescu Popa Stefan Cristian

Com.Beresti Meria, str.Izvor nr.182

Galati

200

193

Lazăr Petru

Tecuci, str.Stefan cel Mare nr. 194

Galati

400

194

Stoica Ionel

Tecuci, str.Gh.Petrascu nr.21, bl.OlA, ap.30

Galati

400

195

Caragea Rodica

Mun.Giurgiu, str .Tineretului bl.203, sc.C, ap.56

Giurgiu

300

196

Sotir Marin

Com.Prundu, nr.126

Giurgiu

300

197

Tănase Gheorghe

Com. Vedea, nr.254

Giurgiu

500

198

Stoenas Marin

Mun.Giurgiu, intr.Dâmbovitei, bl.1, ap.1

Giurgiu

1.000

199

AH Dănut

Mun.Giurgiu, str.Ghizdarului nr.56

Giurgiu

600

200

Lascarache Paul

Mun.Giurgiu, str.SIoboziei, bl.D, ap.39

Giurgiu

300

201

Alexe Angela

Mun.Giurgiu, str .Tineretului, bI.E3, ap.46

Giurgiu

300

202

Jega Angela

Mun.Giurgiu, str .Tineretului, bl. 100, se. A, ap.8

Giurgiu

600

203

Garoafa Leonard

Mun.Giurgiu, str.Nicolae Titulescu nr.17A

Giurgiu

1.000

204

Costache Costică

Com.Valea Dragului, nr.216

Giurgiu

500

205

Ciupitu Ion

Com.Valea Dragului, nr.110

Giurgiu

800

206

Marin Viorel

Com.Comana, sat Grădistea, nr.147

Giurgiu

300

207

Cheorpeacă Gherghina

Mun.Giurgiu, str.Gorneni nr.1D

Giurgiu

600

208

Voicu Cercel Marioara

Mun.Giurgiu, str.Bucegi nr.16

Giurgiu

500

209

Dona Georgeta

Com.Ghimpati, sat Copaciu nr.189

Giurgiu

300

210

Deliu Ecaterina

Com.Prundu, nr.126

Giurgiu

800

211

Adam Măria Magdalena

Mun.Giurgiu, str.Tineretului, bl.207, sc.A, ap.8

Giurgiu

500

212

Coarnă Niculae

Mun.Giurgiu, str.Tineretului bl.7/220, sc.C, ap.58

Giurgiu

500

213

Tănasă Elena

Mun.Giurgiu, str.1 Dec.1918, bl.14/180, ap.1

Giurgiu

300

214

Cantea Constantin

Mun.Giurgiu, str.Decebal, bl.59/2D, sc.B, ap.26

Giurgiu

600

215

Gută Lenuta

Or.Mihăilesti, str.Lacului nr.11

Giurgiu

600

216

Urlea Iulian

Mun.Giurgiu, str .Eroilor nr.72

Giurgiu

600

217

Coman Radu

Mun.Giurgiu, str.Dudului, bl.510, sc.B, et.2, ap.31

Giurgiu

800

218

Radu Gherghina

Mun.Giurgiu, str.Tineretului, bl.200A, sc.A, ap.11

Giurgiu

300

219

Velcea Măria

Mun.Giurgiu, str .Vaporului, bl.T10, sc.A, ap.9

Giurgiu

500

220

Memis Stela

Mun.Giurgiu, str.Salciei nr.15A

Giurgiu

300

221

Stancu Petra

Com.Frătesti, sat Remus nr.254

Giurgiu

1.000

,222

Ciuraru Aurica

Mun.Giurgiu, str.Dudului nr.17C

Giurgiu

500

223

Danciu Mirela

Mun.Giurgiu, str.Negru Vodă, bl.502, sc.B, ap.26

Giurgiu

500

224

Dicu Steliana

Mun.Giurgiu, str.Muncii nr.16

Giurgiu

300

225

Buciu Ioana

Mun.Giurgiu, str.Muncii nr.20

Giurgiu

300

226

Alexandru Măria

Mun.Giurgiu, str.1 Dec.1918, bl.3 Vamă, ap.24

Giurgiu

300

227

Stan Liliana

Mun.Giurgiu, str.Nicolae Titulescu nr.34

Giurgiu

400

228

Eftimie Mihail

Com.Greacanr.187

Giurgiu

800

229

Niculae Mihaela

Com.Săbăreni nr.213

Giurgiu

600

230

Doandes Lorenta

Bumbesti Jiu, str. Jiului, cam. 6

Gorj

1.000

231

Bălută Viorel

Com. Cruset, sat Mierea

Gorj

900

 

232

Stoian Silviu George

Com. Crusct, sat Bojinu

Gon

900

233

Cozac Ana

Rovinari, aleea Scolii, bl. G12, se. 3, ap. 59

Gorj

1.000

234

Bărboi Victor

Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 3, se. 1, ap. 2

Goii

1.000

235

Popescu Constantin

Tg-Jiu, aleea Teilor, bl. 8, se. 1, ap. 7

Gorj

1.000

236

Stavarache Constantin

Com.Tântăreni, sat Floresti

Gorj

1.000

237

Ebenhauser - Krausz Adolf - Francisc

Rovinari, aleea Scolii, bl. Gl 1, se. 4, ap. 71

Gorj

600

238

Balazs Rozalia

Gheorgheni, str.Kossuth Lajos nr.30

Harghita

800

239

Barta Susana

Odorheiu-Secuiesc, str.Breslelor, bl.13, ap.12

Harghita

1.000

240

Bencze Gyongyi

Gheorgheni, cart.Bucin, bl.2, sc.A, ap.2

Harghita

600

241

Flas Măria

Com.Sărmas, sat Platonesti nr. 138

Harghita

600

242

Birtalan Măria

Bălan, str.Florilor, bl.41, sc.3, ap.1

Harghita

600

243

Adam Anna

Com.Dânesti, sat Dănesti nr.378

Harghita

600

244

Mogheri Nicoleta

Com.Lăzarea, sat Lăzarea nr.1471

Harghita

600

245

Sara Ana

Gheorgheni, str.Petofi Sandor nr.6

Harghita

600

246

Chiriac Monica-Regina

Călan, str. M. Eminescu, bl.7, ap. 11

Hunedoara

500

247

Persinaru Cornelia

Câlan, str.Policlinicii, bl. A, ap. 1

Hunedoara

500

248

Braica Sabin

Deva, Aleea Teilor, bl. 29, ap. 73

Hunedoara

300

249

Moldovan Viorica

Deva, Aleea Motilor, bl. C3, ap. 118

Hunedoara

500

250

Răzmives Bistrian

Deva, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 26

Hunedoara

300

251

Sîngurelu Angelica -Elena

Deva, Aleea Lalelelor, bl.AB1,ap. 58

Hunedoara

300

252

Sîngurelu Iuliana

Deva, Aleea Lalelelor, bl. AB1, ap. 58

Hunedoara

500

253

Fona Eugen

Hateg, Aleea Scolii, nr.1, bl.ABC, ap. 53

Hunedoara

200

254

Dorolean Ioana

Hunedoara, str. Rîndunicii, nr. 2, bl. 27, ap. 120

Hunedoara

400

255

Dutan Măria

Hunedoara, str. Trandafirilor, nr.19, bl. 26, ap. 10

Hunedoara

300

256

Farcas Ludovica

Hunedoara, str. Strandului, nr. 5, bl. M, ap. 31

Hunedoara

300

257

Fartusnic Măria

Hunedoara, str. Viorele, nr.1, bl. 6

Hunedoara

300

258

Fărcean Mariana

Hunedoara, str. Pinilor, nr.3, bl. 43, ap.12

Hunedoara

300

259

Moldovan Silvia -Anisoara

Hunedoara, str. Batiz, nr.15, bl.D5, ap. 3

Hunedoara

300

260

Muzur Zoltan

Hunedoara, str. Liliacului, nr. 10

Hunedoara

400

261

Onofrei Floare

Hunedoara, str. Otelarilor, nr. 6, ap.13

Hunedoara

300

262

Pater Elena -Elisabeta

Hunedoara, str. Strandului, nr. 4, bl. K, ap. 36

Hunedoara

500

263

Teglas Miron

Hunedoara, str. Trandafirilor, nr. 11, bl. 21, ap. 11

Hunedoara

300

264

Simciun Domnica

Orăstie, str. 9 Mai, nr. 90

Hunedoara

300

265

Crainic Livia-Luminita

Com. Băita, Sat Fizes

Hunedoara

600

266

Neamt Viorel

Com. Vălisoara, nr. 30

Hunedoara

300

267

Daj Lenuta

Aninoasa, str. Cătănesti, nr. 17

Hunedoara

400

268

Lic Măria

Aninoasa, str. Jiului, nr. 121

Hunedoara

300

269

Lingurar Romeo -Dumitru

Aninoasa, str. Vulculesti, bl. D, ap. 22

Hunedoara

300

270

Baicu Elena

Lupeni, str. Viitorului, nr. 30, bl. D12, ap. 33

Hunedoara

300

271

Gheorghicâ Mariana

Lupeni, str. Grivitei, nr. 2

Hunedoara

400

272

Grancea Simona

Lupeni, str. Tineretului, nr. 3, bl. B10, ap. 15

Hunedoara

300

273

Lăcătus Măria

Lupeni, str. Viitorului, nr. 10, bl. M3, ap. 29

Hunedoara

300

274

Moldovan Elena

Lupeni, Aleea Trandafirilor, nr. 9, bl. 9, ap. 36

Hunedoara

400

 

275

Moldovan Mariana -Alina

Lupeni, str. Tineretului, nr. 11, bl. D4, ap. 3

Hunedoara

400

276

Muclea Nicolina

Lupeni, str. Tineretului, nr. 7, bl. D2, ap. 16

Hunedoara

400

277

Muntean Măria

Lupeni, str. Viitorului, nr. 46, bl. M1B, ap. 15

Hunedoara

300

278

Rad loan

Lupeni, str. Bucura, nr. 3, bl. G2, ap. 4

Hunedoara

300

279

Rizon Vilma

Lupeni, str.Viitorului, bl. C2, ap. 38

Hunedoara

300

280

Rusu Măria

Lupeni, str.9 Mai, nr. 5

Hunedoara

300

281

Surdu Ioana

Lupeni, str.Viitorului, nr.19, bl. B5, ap. 71

Hunedoara

300

282

Teglas Ghizela

Lupeni, str.Avram Iancu, nr.13A, ap. 2

Hunedoara

300

283

Vass Ilona

Lupeni, str.Bucura, nr. 9, bl.G6, ap. 21

Hunedoara

300

284

Vulpe Ana

Lupeni, Aleea Trandafirilor, nr. 1, bl. 10, ap. 72

Hunedoara

300

285

Dosa Roza

Petrosani, Aleea Florilor, nr. 1, bl. 1, ap. 8

Hunedoara

300

286

Radics Berta

Petrosani, str. Radu Sapcă, nr. 53, ap. 2

Hunedoara

300

287

Jecalo Măria

Uricani, str. Progresului, bl. 23, ap. 31

Hunedoara

300

288

Muraru Elena

Vulcan, str. Paroseni, nr. 208B

Hunedoara

600

289

Cîmpeanu Toma

Com.Perieti nr.301

Ialomita

200

290

Costache Ion

Tăndărei, str.Venus nr.25

Ialomita

200

291

Buriacu Liliana-Mariana

Slobozia, str.Cuza-Vodă, bl.ID, sc.B, ap.2

Ialomita

2.000

292

Tanase Nicuiae

Tăndărei, str.Plevnei nr.7

Ialomita

300

293

Volbea Ion

Slobozia, str.Cuza-Vodă, bl.IA, sc.A, ap.3

Ialomita

1.000

294

Gheorghe Vasilica

Slobozia, al. Nordului, bl.VII, sc.A, ap.13

Ialomita

500

295

Neagu Coca Mariana

Slobozia, str. Trandafirilor, nr.7

Ialomita

600

296

Pîrvu Măria

com. Munteni Buzău, str. Costian nr.1341

Ialomita

200

297

Tapu luliana

corn. Sfântu Gheorghe nr.274

Ialomita

1.000

298

Năstăscscu Constantin

com. Gheorghe Doja nr.561

Ialomita

200

299

Aiexandruc Costică

Com.Tibana, Sat Runcu

Iasi

600

300

Apetrei Mitică

Iasi, Sos. Stefan cel Mare si Sfant, nr.23

Iasi

400

301

Apostol Lisaveta

Pascani, str.Gh. I. Brătianu, nr.1

Iasi

700

302

Balcan Elena

Iasi, str.Ciurchi, nr. 2, bl. D1, se. C, et. 4, ap. 3

Iasi

500

303

Bîrcău Anica

Iasi, str. Ion C. Brătianu, nr. 16

Iasi

800

304

Budu N. Florica

Iasi, str.Ciurchi, nr.117 D, bl.C1bis, et. 4, ap. 19

Iasi

600

305

Chirtoacă Ecaterina

Iasi, str. Cuza Vodă, nr. 43

Iasi

400

306

Colac Gheorghe

Iasi, str. Decebal, nr. 1, cămin, nr. 23

Iasi

500

307

Costea Gheorghe

Iasi, str. Minervei, nr.10, bl.845, sc.B, et. 3, ap.10

Iasi

600

308

Curalariu Margareta

Iasi, str. Basarabi, nr.5A, bl.U1BIS, sc.B, et.2, ap.3

Iasi

700

309

Grapă Elena

Iasi., str. Basarabi 5B, bl. U1 BIS, se. B, et. 3, ap. 3

Iasi

400

310

Herghelegiu N. Irina

Iasi, bd.Tutora, nr. 9A, bl. G 3, et. 1, ap. 10

Iasi

700

311

Iancu Emilia

Iasi, str. Duca Vodă, nr. 1

Iasi

500

312

iacob C. Mariana

Iasi, str. P. Ispirescu, nr. 3, bl. A3, se. D, et. 7, ap. 1

Iasi

800

313

Joimir Lucica

Iasi, bd.Alexandru cel Bun nr.34, bI.H1-2, tr.2, ap.12

Iasi

800

314

Lupu Tudorita

Pascani, str.Crisan, nr.6, bl.M6, ap.1

Iasi

700

315

Macarie E. Eugen

Iasi, bd.D.Cantemir, nr.8, sc.B, et.4, ap. 17

Iasi

3.000

316

Mandache Veronica

Com. Holboca, Sat Dancu, bl.F1, sc.A, ap.2

Iasi

600

317

Manolache A. Rodica

Com. Deleni, Sat Poiana

Iasi

600

318

Puiu Zavasta

Iasi, str.Împăcarii nr.12, bl.838, sc.B, et.1, ap.3

Iasi

700

319

Răileanu V. Milica

Com. Victoria. Sat Frăsuleni

Iasi

1.000

320

Săvută Emilia

Iasi, Calea 23 August, nr.42 bl. A3, se. A, et.1,ap. 6

Iasi

700

321

Scripcaru Gfibi

Iasi, str. Decebal, nr.1, et.1,ap. 49

Iasi

500

 

322

Scripcaru Gh.Viorica

Iasi, str.I.Creangă nr.23, bl.H3, sc.A, ap.3 (în fapt str. Ciric nr.46, bl.L3, sc.B, ap.2)

Iasi

400

323

Stejar Carmen-Anca

Iasi, str. Ceahlău, nr. 4

Iasi

700

324

Tătara Ghiorghi

Iasi, bd.Dacia, nr.30, bl. SC7, ct. 8, ap. 30

Iasi

500

325

Teodorescu Doina

Iasi, aleea Rozelor, nr.1 5, bl.Z2, sc.A, et. 2, ap. 8

Iasi

500

326

Tudose Georgeta

Tg. Frumos, str. Petru Rares, bl. Al, ap. 12, et. 1

Iasi

400

327

Tolea R. Liliana

Iasi, str. Ceahlău, nr. 11

Iasi

1.000

328

Ungureanu Maria-Magdalena

Com. Cotnari, Sat Zbercni

Iasi

700

329

Unguru N. Măria

Com. Holboca, Sat Holboca

Iasi

600

330

Zaharia T. Elena si Zaharia Gh. Mihaiu

Iasi, str.Vasile A. Urechia, nr.4, bl.M6, ap.16

Iasi

650

331

Abordioaei Valeriu

Iasi, sos.NicoIina nr.81, bl.986 A, sc.D, ap. 1

Iasi

500

332

Amărioarei A. Elena

Com.Rediu, sat Rediu

Iasi

600

333

Antica Nicoleta

Iasi, str. M.Sturza nr.22, bl. C 3, et. III, ap. 320

Iasi

500

334

Barnea Mihaela-Liliana

Com.Holboca, sat Holboca

Iasi

1.000

335

Bogdan Vasile

Com.Rugjnoasa, sat Ruginoasa

Iasi

1.000

336

JBoghian Maricica

Com.Holboca, sat Orzeni

Iasi

500

337

Bostan Rodica

Pascani, str. Moldovei nr.6, bl. T 5, et. IX, ap. 48

Iasi

400

338

Bulea Elena

Iasi, str. Cuza Vodă nr. 60

Iasi

500

339

Caciuc I. Florentina

Pascani, Aleea Izvoarelor nr.1, Cămin Tineret, cam.62

Iasi

500

340

Cazaciuc Măria

Iasi, sos.Natională nr.42 F, bl.A 4, sc.E, et. II, ap. 4

Iasi

700

341

Cazacu M. Otilia-Maricela

Com. Holboca, sat Dancu, bl.El, sc.A, et. III, ap.12

Iasi

800

342

Chiriac I. Paraschtva

Com.Cristesti, sat Cristesti

Iasi

900

343

Ciobanu Lenuta

Com.Holboca, sat Dancu

Iasi

1.000

344

Ciornia Dumitru

Iasi, str.Săulescu nr.19

Iasi

600

345

Doroftei Adriana

Iasi, str.Egalitâtii nr. 8, bl.840, se. B, et. IV, ap. 17

Iasi

500

346

Doroftei Margareta

Com. Valea Seacă, sat Topile

Iasi

1.000

347

Duca Adrian

Com.Tigănasi, sat Mihail Kogălniceanu

Iasi

700

348

Dumitriu Safta

Iasi, aleea Basarabi nr. 2, bl. L 4, se. A, et. II, ap. 4

Iasi

700

349

Enache Narcisa

Iasi, b-dul Dacia nr. 55, bl. DD 5, et. X, ap. 2

Iasi

500

350

Florin Ioan

Iasi, str. Verdes nr. 1

Iasi

500

351

Gavrilescu Măria

Iasi, str.Uzinei nr. 41

Iasi

700

352

Gheorghe Eugenia

Iasi, aleea Păcurari nr. 4, bl. G 6, scA, et. I, ap.7

Iasi

700

353

Ignăteanu Aurica

Tg. Frumos, str.Petru Rares, bl.20, ap. 19

Iasi

500

354

Iosub Elena

Com. Ruginoasa, sat Dumbrăvita

Iasi

1.000

355

Murariu V. Dragos-Iulian

Pascani, str.Emil Racovită nr. 35

Iasi

400

356

Nechifor V. Georgeta

Com. Popricani, sat Vulturi

Iasi

2.000

357

Petraru Carmen

Iasi, str.Mircea cel Bătrîn nr. 8, bl. 07, sc.B, ap. 3

Iasi

700

358

Popescu Leontina

Iasi, bd.N. Iorga nr.1, bl.C 7, sc.C, ap. 7

Iasi

1.000

359

Puiu Măria

Com.Cristesti, sat Cristesti

Iasi

700

360

Roman Fănel

Iasi, Piata Voievozilor nr. 17, bl. A 17, ap.3

Iasi

500

361

Sava Gheorghe

Iasi, str.Roadelor nr.7

Iasi

1.000

362

Timofte Emil

Com.Tibana, sat Tibana

Iasi

700

363

Turcu Elena

Com. Tibănesti, sat Vălenii

Iasi

400

 

364

Turcan Vasile

Mun.Iasi, str.Luca Arbore nr.36, bl.522, sc.B, ap.6 (în fapt), sos.Păcurari nr.62, bl.551, sc.C, ap.13 (legal)

Iasi

700

365

Uglea Elena

Com.Băltati, sat Mădîrjesti

Iasi

600

366

Ursu Aurel

Iasi, str.Aeroport nr.2 A

Iasi

1.000

367

Zăvoi Măria

Iasi, str. Roman Vodă nr. 1, bl.J2, et.IV, ap.l

Iasi

500

368

Dumitrache Viorica

Com.Stefănestii de Jos, str.Cîmpina nr.4

Ilfov

500

369

Anghel Vasilica

Com.Mogosoaia, str.Monumentul Eroilor nr.33

Ilfov

500

370

Florca Nicolae

Com.Nuci, sat Nuci nr.1 59

Ilfov

700

371

Bucur Silidor

Voluntari, str.Galata nr.64

Ilfov

500

372

Bănea Cornelia

Com.Gruiu, sat Lipia

Ilfov

700

373

Alexe Mirela

Com.Gruiu, sat Lipia

Ilfov

500

374

Ilie Tăntica

Com.Nuci, sat Balta Neagră

Ilfov

700

375

Ion Ionel

Com.Grădistea

Ilfov

700

376

Gîndac Lămîita

Com.Cernica, str.M.Viteazu nr.24

Ilfov

500

377

Păun Marius

Com.1 Decembrie, bl.PK16, sc.1, ap.2

Ilfov

700

378

Purice Tomică

Com.Balotesti, sat Săftica, Calea Bucurestilor nr.82

Ilfov

700

379

Dumitrache Georgeta

Com.Nuci, sat Merii Petchii

Ilfov

700

380

Sandu Lidia

Com.Cernica, str.Cuza Vodă nr. 17

Ilfov

700

381

Lincan Florin-Rubencano

Com.Jilava, str.Pantei nr.14

Ilfov

700

382

Argint Silica

Com.Cernica, str.Negru Vodă nr.7

Ilfov

700

383

Ionită Măria

Popesti-Leordeni, str.Unirii nr.19, bl.1, sc.1, ap.113

Ilfov

500

384

Ilie Petra

Com.Cernica, str.Negru Vodă nr.9

Ilfov

700

385

Chivu Nicoleta-Cristina

Com.Jilava, str.Toamnei nr.1

Ilfov

500

386

Mihart Aurelia

Com .Greci, sat Sălătruc

Mehedinti

900

387

Vulpe Aneta

Drobeta-Turnu-Severin, str.Crisan nr.47, sc.1, ap. 17

Mehedinti

2.100

388

Petelean Viorica

Tg. Mures, str.Parîngului nr.40

Mures

3.000

389

Bolog Ana-Maria

Tg. Mures, str.Măgurei nr.5/2

Mures

200

390

Rosu Traian

Roman, Str.Sucedava, B1.30, Sc.A, Ap.4

Neamt

1.000

391

Coroblea Mihâită

Com.Valea Ursului, Sat Valea Ursului

Neamt

700

392

Mărgineanu Gabriela

Com.Valea Ursului, Sat Valea Ursului

Neamt

900

393

Popu Gh.Gheorghe

Com.Gîrcina, Sat Cuejdiu, nr.350

Neamt

1.000

394

Bicăjanu Horciu M. Elena

Com.Săvinesti, Sat Săvinesti, Str.Chimiei nr.167

Neamt

1.500

395

Savin N. Măria

Com. Borlesti, sat Borlesti, nr.49

Neamt

2.500

396

Trandafir C. Mirel

Tîrgu Neamt, Str.Decebal nr.3

Neamt

1.500

397

Gabur VAneta

Piatra Neamt, Str.Păcii nr.2, Bl. E9, Sc.B, Ap.22

Neamt

1.000

398

Irimia M.Ioan

Piatra Neamt, Str.Progresului nr.129, Bl.D10, Ap. 5

Neamt

1.500

399

Rosea M.Gelu Pavel