MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 226         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 aprilie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

364. - Decret pentru eliberarea din functie a unui consilier prezidential

 

369. - Decret pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror militar

 

370. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul optional la Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963

 

371. - Decret pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul optional la Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961

 

372. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

373. - Decret pentru numirea procurorului sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

299. - Hotărâre pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Drumuri si Poduri” - S.A. Tulcea

 

305. - Hotărâre privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

312. - Hotărâre privind abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., ca urmare a întreruperii procesului de privatizare

 

322. - Hotărâre privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „LG-97 - Dezvoltare Sediu administrativ al Serviciului de Telecomunicatii Speciale”, prevăzuti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

448. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător

 

505. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

 

558. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

DECRETE

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unul consilier prezidential

 

În temeiul art.94 lit. c) si al art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 47/1994 orivind serviciile din subordinea Presedintelui României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ana Adriana Săftoiu se eliberează din functia de consilier prezidential începând cu data de 1 aprilie 2007.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007,

Nr. 364

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui judecător si numirea acestuia în functia de procuror militar

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorlior, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

având in vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 130 din 7 martie 2007,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Iordache Mihai Adrian se eliberează din functia de judecător la Judecătoria Moldova Nouă si se numeste în functia de procuror militar la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Timisoara.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIE

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 369.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul optional la Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 61 din 14 martie 2007,

 

Presedintele României   decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Protocolul optional la Conventia de la Viena cu privire la relatiile consulare, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

 Nr. 370.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul optional

la Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 60 din 14 martie 2007,

 

Presedintele României   decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre aprobare Parlamentului aderarea României la Protocolul optional la Conventia de la Viena cu privire la relatiile diplomatice, referitor la solutionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 371.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 63 din 14 martie 2007,

 

Presedintele României   decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru finantarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucuresti la 27 noiembrie 2006, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

în temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 372.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea procurorului sef al Sectiei de combaterea coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si aie art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României   decretează:

 

Articol unic. - Domnul Lucian Gheorghe Papici se numeste în functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 373.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată  persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, de către Societatea Comercială „Drumuri si Poduri” - S.A. Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă efectuarea concedierilor colective pentru un număr de 60 salariati, în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, de către Societatea Comercială „Drumuri si Poduri” - S.A, Tulcea.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN

POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează;

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice.

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 299

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 063 din 6 martie 2003, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Se desemnează Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor ca autoritate natională pentru aplicarea prevederilor prevăzute în Regulament, conform art. 4 paragraful 1 al acestuia.

(2) Se desemnează Autoritatea Natională a Vămilor si Garda Natională de Mediu, ca autorităti de control al exportului si al importului produsilor chimici înscrisi în anexa I la Regulament, în conformitate cu art. 17 paragraful 1 al acestuia.

(3) Se desemnează Agentia Natională pentru Protectia Mediului ca autoritate competentă pentru colectarea de date si informatii specifice raportărilor anuale prevăzute de Regulament pentru exportatori si importatori si transmiterea acestora către autoritatea natională desemnată la alin. (1).

(4) Modalitătile de realizare a controlului, precum si modalitătile de colaborare între autoritătile prevăzute la alin. (1)-(3) se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului finantelor publice, al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, solidaritătii sociale si al familiei, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 21 alin. 1 din Regulament, autoritătile competente prevăzute la alin. (2) si (3) au obligatia de a transmite, la solicitarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, până la data de 31 martie a fiecărui an, informatiile prevăzute de acesta, în functie de specificul activitătii fiecărei autorităti.

Art. 3. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea de către exportator a obligatiei de a notifica autoritătii nationale desemnate exportul unui produs înscris în partea 1 a anexei I la Regulament, cu 30 de zile înainte de efectuarea primului export si ulterior, cu 15 zile înainte de efectuarea primului export al aceluiasi produs pentru fiecare an calendaristic în parte, prevăzută la art. 7 alin. 1 din Regulament.

(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amenda de la 30.000 de lei la 50.000 de lei următoarele fapte:

a) desfăsurarea de activităti de export cu produsi chimici periculosi prevăzuti la art. 6 alin. 1 si 2 din Regulament, fără derularea procedurilor de notificare prevăzute de acesta;

b) nerespectarea de către exportator a obligatiei de raportare anuală prevăzută la art. 9 alin. 1 din Regulament, depăsirea termenului de raportare prevăzut de acesta sau transmiterea de informatii incomplete, potrivit prevederilor art. 9 alin. 1 din Regulament;

c) exportul unui produs restrictionat de către un stat tert, după expirarea termenului de 6 luni prevăzut la art. 13 alin. 4 din Regulament;

d) exportul unui produs cu mai putin de 6 luni înainte de data expirării valabilitătii acestuia, atunci când acesta există, potrivit prevederilor art. 13 alin. 7 din Regulament;

e) nerespectarea de către exportator a obligatiei de a inscriptiona pe etichetă, în cazul exporturilor de pesticide, informatiile privind conditiile de depozitare si stabilitate ale produsului exportat, pentru conditiile climatice ale zonei geografice ale tării importatoare, prevăzută la art. 13 alin. 8 din Regulament.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1)-(3), se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Orice modificare sau completare a anexelor la Regulament se va aduce la cunostinta Autoritătii Nationale a Vămilor, de către Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, înainte ca aceasta să fie aplicabilă.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtământ prealabil în cunostintă de cauză pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase - procedura PIC, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă, cu exceptia prevederilor art. 15 alin. (2), care se vor abroga la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. 2 alin. (4).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 305.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 806/2005 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., ca urmare a întreruperii procesului de privatizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ca urmare a întreruperii procesului de privatizare, se abrogă alin. (10), (11), (13), (14) si (15) ale art. 7 din Strategia de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 806/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 700 din 3 august 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 312.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „LG-97 - Dezvoltare Sediu administrativ al Serviciului de Telecomunicatii Speciale”, prevăzuti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „LG-97 - Dezvoltare Sediu administrativ al Serviciului de Telecomunicatii Speciale”, prevăzuti în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 233/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului

de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul transporturilor,

constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 28 martie 2007.

Nr. 322.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) si ale art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 59 lit. a) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea 265/2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1 - (1) Se aprobă Normativul privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, prevăzut în anexă.

(2) Anexa are cinci subanexe si face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile normativului se aplică pentru:

a) măsurarea si evaluarea calitătii aerului înconjurător în Sistemul national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului;

b) măsurarea si evaluarea calitătii aerului înconjurător în statiile de monitorizare a calitătii aerului care nu fac parte din Reteaua natională de monitorizare a calitătii aerului, exploatate de institutii publice sau autorităti ale administratiei publice locale, de către operatorii economici, organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice, în scopul monitorizării impactului poluării atmosferice asupra sănătătii populatiei si mediului.

Art. 3. - Normativul se actualizează, se modifică si se completează prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului pe baza noilor date privind efectele poluării atmosferice asupra sănătătii populatiei si mediului rezultate în urma progresului stiintific si tehnic, sau în scopul adaptării la modificările survenite în standardele si reglementările europene si internationale în domeniu, fără a conduce însă la modificarea directă sau indirectă a valorilor tintă.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Dispozitiile art. 19-24 ale normativului intră în vigoare la 15 februarie 2008.

Prezentul ordin transpune în legislatia natională prevederile Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2004/107/CE din 15 decembrie 2004 privind arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 23/2005.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 21 martie 2007.

Nr. 448.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

privind evaluarea pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Obiectivul prezentului normativ este de a preveni, a elimina, a limita deteriorarea si a mentine calitatea aerului înconjurător în vederea evitării efectelor negative asupra sănătătii omului si mediului în general, asigurând astfel alinierea la normele internationale si la reglementările Uniunii Europene.

(2) În acest sens, prezentul normativ contine prevederi cu privire la:

a) valorile tintă pentru concentratiile de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător;

b) stabilirea metodelor si criteriilor comune pentru evaluarea concentratiilor de arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, precum si a depunerilor de arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice;

c) colectarea informatiilor privind concentratiile de arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, precum si despre depunerile acestora si asigurarea accesului publicului la aceste informatii;

d) raportarea datelor rezultate din măsurarea si evaluarea calitătii aerului înconjurător.

Art. 2. - În sensul prezentului normativ, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) valoare tintă pentru arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren - reprezintă concentratia de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător, stabilită în scopul evitării, prevenirii sau reducerii efectelor dăunătoare asupra sănătătii umane si mediului în ansamblul său, ce trebuie atinsă, pe cât posibil, într-o anumită perioadă;

b) depuneri totale sau acumulate -reprezintă cantitatea totală de poluanti care este transferată din atmosferă pe suprafate (sol, vegetatie, apă, clădiri etc.) cu o anumită arie, într-un anumit interval de timp;

c) arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren - reprezintă cantitatea totală a acestor elemente si a compusilor lor continută în fractia PM10;

d) hidrocarburi aromatice policiclice - reprezintă acei compusi organici formati în totalitate din carbon si hidrogen, alcătuiti din cel putin două cicluri aromatice condensate;

e) mercur total gazos - reprezintă vapori de mercur elementar si radicali gazosi de mercur, de exemplu din compusi de mercur solubili în apă care au o presiune de vapori suficient de mare pentru a exista în faza gazoasă.

 

CAPITOLUL II

Valori tintă si criterii de evaluare

 

Art. 3. - (1) Valorile-tintă pentru arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător sunt cele prevăzute în subanexa nr. 1.

(2) Începând cu data de 31 decembrie 2012, concentratiile de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren (utilizate ca un indicator de risc cancerigen al hidrocarburilor aromatice policiclice în aerul înconjurător), evaluate în conditiile descrise în cap. III, nu trebuie să depăsească valorile-tintă prevăzute în subanexa nr. 1.

Art. 4. - Pragurile superior si inferior de evaluare pentru arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător sunt prevăzute în sectiunea I din subanexa nr. 2. Depăsirea pragurilor superior si inferior de evaluare pentru arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător se determină în conformitate cu sectiunea II din subanexa nr. 2.

Art. 5. - (1) Criteriile pentru determinarea amplasamentelor statiilor de prelevare pentru măsurarea concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător sunt prezentate în sectiunile I si II din subanexa nr. 3.

(2) Numărul minim al statiilor de prelevare pentru măsurarea în puncte fixe a concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător este prevăzut în sectiunea IV din subanexa nr. 3. Statiile de prelevare se instalează în fiecare zonă sau aglomerare unde, în urma evaluării si aplicării prevederilor art. 9, măsurătorile sunt obligatorii, iar măsurătorile în puncte fixe reprezintă unica sursă de date privind aceste concentratii.

(3) Procedurile de selectare si de revizuire a amplasamentelor sunt prevăzute în sectiunea III din subanexa nr. 3.

Art. 6. - Obiectivele de calitate a datelor sunt prevăzute în sectiunea I din subanexa nr. 4. În cazul în care pentru evaluarea calitătii aerului se utilizează modele de calitate a aerului se aplică prevederile sectiunii II din subanexa nr. 4.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea concentratiilor în aerul înconjurător si a depunerilor

 

Art. 7. - Evaluarea calitătii aerului privind concentratiile de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren se realizează pe întreg teritoriul tării.

Art. 8. - Pe baza evaluării calitătii aerului se întocmesc liste pentru:

a) zonele si aglomerările în care nivelurile concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren sunt mai mici decât valoarea-tintă; pentru aceste zone si aglomerări se iau măsuri prin care să se mentină nivelul poluantilor sub valorile-tintă si să se asigure cea mai bună calitate a aerului înconjurător în conditiile unei dezvoltări durabile;

b) zonele si aglomerările în care nivelurile concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren sunt mai mari decât valoarea-tintă; pentru aceste zone si aglomerări se mentionează ariile în care s-au înregistrat depăsirile, precum si sursele care au contribuit la aceasta; pentru aceste zone se stabilesc măsuri care să nu implice costuri excesive, directionate mai ales către sursele predominante de emisii, în scopul atingerii valorilor-tintă. În cazul instalatiilor industriale care intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006, aceasta se realizează prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile.

Art. 9. - (1) Măsurătorile efectuate în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 5 sunt obligatorii pentru:

a) zonele si aglomerările în care nivelurile concentratiilor se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare;

b) zonele si aglomerările în care nivelurile concentratiilor depăsesc pragul superior de evaluare.

(2) În scopul obtinerii unor informatii cât mai exacte privind calitatea aerului, măsurătorile pot fi completate cu tehnici de modelare.

Art. 10. - În cazul în care nivelurile măsurate pe perioada de timp prevăzută în subanexa 2, sectiunea II se situează între pragul superior de evaluare si pragul inferior de evaluare, datele obtinute din măsurători, inclusiv măsurători indicative, pot fi completate cu date obtinute din modelare.

Art. 11. - În zonele si aglomerările în care nivelurile determinate în conformitate cu prevederile sectiunii II din subanexa nr. 2 se situează sub pragul inferior de evaluare, evaluarea calitătii aerului se poate realiza exclusiv prin modelare sau tehnici de estimare obiectivă.

Art. 12. - În zonele si aglomerările unde poluantii trebuie măsurati, măsurătorile se realizează în puncte fixe fie continuu, fie prin prelevări aleatorii. Numărul măsurătorilor trebuie să fie suficient pentru a permite determinarea nivelurilor poluantilor.

Art. 13. - Clasificarea zonelor si aglomerărilor se stabileste pe baza depăsirilor pragurilor superior si inferior de evaluare, în conformitate cu prevederile sectiunii II din subanexa nr. 2, si se revizuieste cel putin o dată la 5 ani. În cazul unor modificări semnificative ale activitătilor care influentează concentratiile de arsen, cadmiu, nichel sau benzo(a)pirenului în aerul înconjurător, clasificarea se revizuieste la intervale mai mici de 5 ani.

Art. 14. - (1) În vederea evaluării contributiei benzo(a)pirenului în aerul înconjurător, la un număr limitat de statii de monitorizare, se monitorizează si alte hidrocarburi aromatice policiclice, între care vor fi inclusi cel putin: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3,-cd)piren si dibenz(a,h,)antracen.

(2) Punctele de monitorizare a acestor hidrocarburi aromatice policiclice sunt aceleasi cu cele în care se monitorizează si benzo(a)pirenul; selectarea lor se face conform sectiunilor I, II si III din subanexa nr. 3, urmărindu-se să poată fi identificate variatiile induse de conditiile geografice si tendintele pe termen lung.

Art. 15. - (1) Indiferent de nivelurile concentratiilor, la fiecare 100.000 km2 se instalează câte o statie de fond pentru măsurarea arsenului, cadmiului, nichelului, mercurului gazos total, benzo(a)pirenului, a compusilor specificati la art. 14 alin. (1), precum si a depunerilor de arsen, cadmiu, mercur, nichel, benzo(a)piren si a depunerilor de hidrocarburi aromatice policiclice specificate la art. 14 alin. (1).

(2) În vederea obtinerii rezolutiei spatiale dorite si a unor rezultate reprezentative, statele vecine pot conveni amplasarea de statii de monitorizare comune.

(3) Se recomandă de asemenea si măsurarea compusilor de mercur bivalent în formă de pulbere sau gazoasă.

(4) Ori de câte ori este posibil, monitorizarea se armonizează cu strategia si programul de măsurători al Programului European de Monitorizare si Evaluare a Poluantilor (EMEP).

(5) Statiile de prelevare pentru acesti poluanti se amplasează astfel încât să permită identificarea variatiilor induse de conditiile geografice si tendintele pe termen lung, conform sectiunilor I, II si III ale subanexei nr. 3.

Art. 16. - Utilizarea bioindicatorilor poate fi luată în considerare acolo unde modelele regionale de impact asupra ecosistemelor ar putea fi evaluate.

Art. 17. - În zonele si aglomerările în care informatiile din măsurătorile în puncte fixe sunt completate cu informatii din alte surse, ca de exemplu: inventare de emisii, măsurători indicative sau modelări ale calitătii aerului, numărul statiilor de măsurare în puncte fixe ce trebuie instalate si rezolutia spatială pentru celelalte tehnici trebuie să fie suficiente pentru determinarea nivelurilor de poluanti în conformitate cu sectiunea I din subanexa nr. 3 si sectiunea I din subanexa nr. 4.

Art. 18. - (1) Metodele de referintă pentru prelevarea si analiza arsenului, cadmiului, mercurului, nichelului, hidrocarburilor aromatice policiclice în aerul înconjurător sunt prevăzute în sectiunile I, II si III din subanexa nr. 5.

(2) Metodele de referintă pentru determinarea depunerilor totale de arsen, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice sunt prevăzute în sectiunea IV din subanexa nr. 5.

(3) Tehnicile de referintă pentru modelarea calitătii aerului sunt prevăzute în sectiunea V din subanexa nr. 5.

Art. 19. - Metodele utilizate pentru evaluarea preliminară a calitătii aerului sunt transmise pentru informare Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

Transmiterea informatiilor si raportarea

 

Art. 20. - (1) Pentru zonele si aglomerările în care oricare dintre valorile tintă mentionate în subanexa nr. 1 au fost depăsite se transmit Comisiei Europene următoarele informatii:

a) lista respectivelor zone si aglomerări;

b) ariile în care concentratiile au fost depăsite;

c) valorile determinate ale concentratiilor;

d) cauzele depăsirii si sursele care au contribuit la depăsire;

e) populatia expusă la aceste depăsiri.

(2) Datele obtinute în conformitate cu prevederile cap. III se raportează Comisiei Europene.

(3) Informatiile pentru fiecare an calendaristic se transmit Comisiei Europene până la data de 30 septembrie a anului următor; prima raportare se realizează pentru anul calendaristic ce urmează datei de 15 februarie 2007.

Art. 21. - Se raportează Comisiei Europene orice măsuri luate ca urmare a aplicării prevederilor mentionate la cap. II si III.

 

CAPITOLUL V

Informarea publicului

 

Art. 22. - Informatii clare, inteligibile si usor accesibile privind concentratiile de arsen, cadmiu, mercur, nichel, benzo(a)piren, hidrocarburi aromatice policiclice prevăzute la art. 14 alin. (1) 'n aeru' înconjurător, precum si referitoare la ratele de depunere ale arsenului, cadmiului, mercurului, nichelului, benzo(a)pirenului si ale hidrocarburilor aromatice policiclice prevăzute la art. 14 alin. (1) trebuie să fie puse la dispozitia publicului, a organizatiilor de protectie a mediului, organizatiilor de consumatori, organizatiilor reprezentând interesele populatiei sensibile si altor organizatii din domeniul sănătătii.

 

Art. 23. - (1) Informatiile contin date privind orice depăsire anuală a valorilor tintă pentru arsen, cadmiu, mercur, nichel si benzo(a)piren, prevăzute în subanexa nr. 1.

(2) Ele trebuie să precizeze cauza depăsirii si suprafata pe care aceasta a fost înregistrată.

(3) Informatiile trebuie să prezinte pe scurt raportarea la valoarea tintă, precum si date relevante privind efectele asupra sănătătii si impactul asupra mediului.

(4) Organizatiile prevăzute la art. 22 sunt informate cu privire la măsurile luate în urma aplicării prevederilor mentionate la cap. II si III.

Art. 24. - Informatiile trebuie furnizate prin internet, presă si alte mijloace de informare usor accesibile.

 

SUBANEXA Nr. 1

 

Valorile tintă pentru arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren

 

Poluant

 

Valoarea tintă1)

Arsen

6 ng/m3

Cadmiu

5 ng/m3

Nichel

20 ng/m3

Benzo(a)piren

1 ng/m3


1) Pentru continutul total din fractia PM10, mediat pentru un an calendaristic.

 

SUBANEXA Nr. 2

 

Determinarea cerintelor pentru evaluarea concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel, benzo(a)piren în aerul înconjurător pentru zone si aglomerări

 

I. Pragurile superioare si inferioare de evaluare

Se aplică următoarele praguri superioare si inferioare de evaluare:

 

 

Arsen

Cadmiu

Nichel

Benzo(a)piren

Pragul superior de evaluare, în procente fată de valoarea tintă

60%

(3,6 ng/m3)

60%

(3 ng/m3)

70%

(14 ng/m3)

60%

(0,6 ng/m3)

Pragul inferior de evaluare, în procente fată de valoarea tintă

40%

(2,4 ng/m3)

40%

(2 ng/m3)

50%

(10 ng/m3)

40%

(0,4 ng/m3)

 

II. Determinarea depăsirii pragurilor superior si inferior de evaluare

Depăsirile pragurilor superior si inferior de evaluare trebuie determinate pe baza concentratiilor din cei 5 ani anteriori, acolo unde sunt suficiente date disponibile. Se consideră că un prag de evaluare a fost depăsit dacă această depăsire s-a înregistrat în cel putin 3 ani calendaristici din cei 5 ani luati în calcul.

Acolo unde sunt disponibile date pe o perioadă mai mică de 5 ani, pentru determinarea depăsirii pragurilor de evaluare se pot utiliza combinat campanii de măsurări de scurtă durată desfăsurate în perioadele anului si în locatiile în care se consideră că pot apărea cele mai mari niveluri de poluare, cu datele obtinute din inventarele de emisii si din modelare.

 

SUBANEXA Nr. 3

 

Amplasarea si numărul minim de puncte de prelevare pentru măsurarea concentratiilor din aerul înconjurător si din depuneri

 

I. Amplasarea la macroscară

Statiile de prelevare sunt selectate astfel încât:

- să furnizeze date pentru ariile din interiorul zonelor si aglomerărilor unde se presupune că populatia este direct sau indirect expusă celor mai mari concentratii ale poluantilor, mediate pe perioada unui an calendaristic;

- să furnizeze date despre nivelurile poluantilor în alte arii situate în interiorul zonelor si aglomerărilor reprezentative pentru expunerea populatiei;

- să furnizeze date despre depuneri, care reprezintă expunerea indirectă a populatiei prin lantul alimentar.

În general, statiile de prelevare se amplasează astfel încât să se evite măsurarea conditiilor de mediu ale unor arii foarte restrânse din imediata vecinătate. De regulă, o statie de prelevare se amplasează astfel încât să fie reprezentativă pentru calitatea aerului pentru o arie de cel putin 200 m2, în cazul statiilor de trafic, de cel putin 250 m x 250 m pentru zonele industriale (dacă este posibil) si de câtiva km2 în cazul statiilor de fond urban.

Acolo unde se urmăreste evaluarea nivelului poluării de fond, punctul de prelevare nu trebuie să fie influentat de aglomerări sau zone industriale din vecinătate, situate la o distantă mai mică de câtiva km.

Acolo unde se urmăreste evaluarea aportului surselor industriale, cel putin un punct de prelevare va fi instalat pe directia dominantă a vântului, în aria rezidentială cea mai apropiată.

În cazul în care nu sunt cunoscute concentratiile de fond, se amplasează un punct aditional de prelevare pe directia predominantă a vântului. În mod deosebit, acolo unde sunt depăsite pragurile de evaluare, punctele de prelevare se amplasează astfel încât să fie monitorizat modul în care sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile (BAT).

În măsura în care este posibil, punctele de prelevare trebuie să fie reprezentative pentru locatii similare care nu sunt situate în imediata lor vecinătate. Ori de cîte ori este posibil, statiile vor fi situate pe acelasi amplasament cu cele pentru prelevarea PM10.

 

II. Amplasarea la microscară

Se tine cont, pe cât posibil, de următoarele criterii:

- fluxul de aer din jurul orificiului de admisie al sondei de prelevare nu va fi limitat sau obstructionat de elemente care să afecteze circulatia aerului în apropierea sondei (în mod normal, sonda se plasează la câtiva metri distantă de clădiri, balcoane, copaci sau alte obstacole si la mai putin de 0,5 m de cea mai apropiată clădire în cazul punctelor de prelevare reprezentative pentru calitatea aerului la aliniamentul clădirilor);

- în general, orificiul de admisie al sondei se va afla între 1,5 m (înăltimea de respiratie) si 4 m distantă fată de sol. În unele cazuri poate fi necesară pozitionarea la o înăltime mai mare (de până la 8 m).

Aceasta înăltime este indicată si în cazul în care statia este reprezentativă pentru o arie mai mare;

- orificiul de admisie al sondei nu se pozitionează în imediata vecinătate a surselor, pentru a se evita captarea directă a emisiilor fără realizarea amestecului cu aerul înconjurător;

- orificiul de evacuare al sondei se amplasează astfel încât să se evite recircularea aerului evacuat înapoi prin orificiul de admisie;

- statiile de prelevare de trafic trebuie să fie situate la cel putin 25 m distantă de marginea intersectiilor majore si la cel putin 4 m de axul celei mai apropiate benzi de circulatie; orificiile de admisie ale sondelor de prelevare se pozitionează astfel încât să fie reprezentative pentru calitatea aerului din vecinătatea aliniamentului clădirilor;

- pentru măsurarea depunerilor în statiile de fond rural se aplică, pe cât posibil, ghidurile si criteriile EMEP.

De asemenea, se iau în considerare următorii factori:

- sursele de interferentă;

- securitatea;

- modul de acces;

- posibilitatea de racordare la energie electrică si legături telefonice;

- vizibilitatea amplasamentului în raport cu împrejurimile;

- siguranta publicului si a operatorilor;

- avantajele amplasării în comun a statiilor de prelevare pentru mai multi poluanti;

- planurile de urbanism.

 

III. Documentarea si reactualizarea selectiei punctelor de prelevare

Procedura de selectare a amplasamentului trebuie să fie complet documentată în faza de clasificare a tipurilor de statii de prelevare, prin mijloace cum ar fi fotografiile ariei înconjurătoare cu coordonate geografice si hărti detaliate.

Amplasamentele se revizuiesc la intervale regulate de timp, cu reactualizarea documentatiei pentru a verifica dacă se respectă în continuare criteriile de selectie.

 

IV. Criterii de determinare a numărului statiilor de prelevare pentru măsurători în puncte fixe a concentratiilor de arsen, cadmiu, nichel si benzo(a)piren în aerul înconjurător

Numărul minim de statii de prelevare pentru măsurători în puncte fixe necesare pentru verificarea conformării cu valorile-tintă pentru protectia sănătătii omului, în zonele si aglomerările în care măsurătorile în puncte fixe sunt singura sursa de informatie.

a) Surse difuze

 

Populatia zonei sau aglomerării (mii locuitori)

 

În cazul în care concentratiile maxime depăsesc valoarea pragului superior de evaluare1)

În cazul în care concentratiile maxime se situează între pragul superior si inferior de evaluare

As, Cd, Ni

B(a)P

As, Cd, Ni

B(a)P

0-749

1

1

1

1

750-1.999

2

2

1

1

2.000-3.749

2

3

1

1

3.750-4.749

3

4

2

2

4.750-5.999

4

5

2

2

>6.000

5

5

2

2

1) Va cuprinde cel putin o statie de fond urban, iar pentru B(a)P o statie de fond urban si una de trafic, fără ca prin aceasta să crească numărul statiilor.

 

b) Surse punctiforme

Pentru evaluarea poluării în vecinătatea surselor punctiforme, numărul de puncte fixe de prelevare se stabileste tinând cont de densitatea emisiilor, de tipurile de distributie probabilă a poluării aerului si de expunerea potentială a populatiei.

Punctele de prelevare trebuie să fie amplasate astfel încât să fie monitorizată aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), asa cum sunt ele definite conform legislatiei în vigoare.

 

SUBANEXA Nr. 4

 

Obiective de calitate a datelor si cerinte pentru modelele de calitate a aerului

 

I. Obiective de calitate a datelor

Pentru asigurarea calitătii trebuie îndeplinite următoarele obiective de calitate a datelor:

 

 

B(a)P

As, Cd, Ni

PAH altele decât B(a)P si vapori de Hg

Depuneri totale

- Incertitudine

 

 

 

 

Măsurători fixe si indicative

50%

40%

50%

70%

Modelare

60%

60%

60%

60%

- Captură minimă de date

90%

90%

90%

90%

- Timpul minim acoperit

 

 

 

 

Măsurători fixe

33%

50%

 

 

Măsurători indicative*)

14%

14%

14%

33%

*) Măsurătorile indicative sunt măsurătorile care nu sunt făcute cu regularitate, dar îndeplinesc celelalte obiective privind calitatea datelor

 

Incertitudinea metodelor utilizate pentru determinarea concentratiilor în aerul înconjurător (exprimată ca 95% din nivelul de încredere) se evaluează conform principiilor continute în Ghidul CEN pentru exprimarea incertitudinii măsurătorilor (ENV 13005-1999), Metodologia ISO 5725:1994 si ghidul prevăzut în Raportul CEN „Calitatea aerului - Modalităti de estimare a incertitudinii metodelor de referintă pentru aerul înconjurător” (CR 14377:2002E).

Procentele de incertitudine se stabilesc pentru măsurători individuale, mediate pe intervale de prelevare specifice, cu un interval de încredere de 95%.

Incertitudinea măsurătorilor trebuie considerată ca fiind aplicabilă în domeniul de concentratii corespunzător valorii tintă. Măsurătorile fixe si indicative trebuie să fie distribuite uniform pe perioada unui an.

Cerintele pentru captura minimă de date si timpul minim acoperit nu includ pierderile de date datorate calibrărilor periodice sau lucrărilor normale de întretinere a instrumentelor.

Probele de benzo(a)piren si de alte hidrocarburi aromatice policiclice se prelevează la 24 de ore. Probele individuale prelevate pe o perioadă de până la o lună pot fi combinate si analizate ca o probă compusă, luându-se măsuri pentru asigurarea stabilitătii probelor pe perioada respectivă.

Cei trei izomeri benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten se determină analitic cu dificultate, de aceea ei pot fi raportati ca sumă.

Pentru măsurarea concentratiilor de arsen, cadmiu si nichel se recomandă prelevarea la 24 de ore. Prelevarea probelor trebuie distribuită uniform de-a iungul zilelor din săptămână si de-a lungul anului. Pentru determinarea ratelor de depunere sunt recomandate prelevările lunare sau săptămânale efectuate în cursul unui an întreg.

Se poate utiliza prelevarea umedă în loc de prelevarea uscată numai dacă se poate demonstra că diferenta dintre rezultatele obtinute prin cele două metode este mai mică decât 10%. Rata de depunere se exprimă în /yg/m2/zi.

Se poate folosi un timp minim de acoperire mai mic decât cel indicat în tabel, dar nu mai mic de 14% pentru măsurători fixe si de 6% pentru măsurătorile indicative, numai dacă se poate demonstra că este respectat intervalul de incertitudine de 95% pentru media anuală, calculat conform obiectivelor de calitate a datelor prevăzute în ISO 11222:2002 - „Determinarea incertitudinii timpului de mediere a măsurătorilor de calitate a aerului”.

 

II. Cerintele pentru modelele de evaluare a calitătii aerului

În cazul în care se utilizează modele pentru evaluarea calitătii aerului trebuie să se prezinte descrierea modelului si informatii privind incertitudinea. Incertitudinea pentru modelare este definită ca deviatia maximă a nivelelor de concentratii măsurate si calculate pe un an întreg, fără a lua în consideratie accidentele (evenimentele).

 

III. Cerinte privind tehnicile de estimare obiectivă

În cazul în care sunt utilizate tehnicile de estimare obiectivă, incertitudinea nu trebuie să depăsească 100%.

 

IV. Standardizare

Pentru substantele analizate din fractia PM10, volumul prelevat se exprimă în conditii standard (temperatură de 293 K si presiune de 101,3 kPa).

 

SUBANEXA Nr. 5

 

Metodele de referinta pentru evaluarea concentratiilor în aerul înconjurător si a depunerilor

 

I. Metode de referintă pentru prelevarea si analiza arsenului, cadmiului si nichelului în aerul înconjurător

Metoda de referintă pentru măsurarea concentratiilor de arsen, cadmiu si nichel în aerul înconjurător este în curs de standardizare de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) si are la bază prelevarea manuală a PM10, asa cum este ea descrisă în standardul EN 12341. Retinerea pe filtru a probelor este urmată de mineralizare si de analiza prin spectrometrie cu absorbtie atomică (AAS) sau spectrometrie de emisie cu plasma cuplată inductiv si spectrometrie de masă (ICP-MS). În absenta metodelor standard CEN se pot folosi standarde nationale sau standarde ISO.

Se pot utiliza, de asemenea, orice alte metode care au demonstrat că dau rezultate echivalente cu cele obtinute prin metodele de referintă.

 

II. Metode de referintă pentru prelevarea si analiza compusilor aromatici policiclici în aerul ambiental

Metoda de referintă pentru măsurarea concentratiilor de benzo(a)piren în aerul înconjurător este în curs de standardizare de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) si are la bază prelevarea manuală a PM10, asa cum este ea descrisă în standardul EN 12341. În absenta standardelor CEN, pentru benzo(a)piren sau alt compus policiclic aromatic prevăzut în prezentul ordin se pot utiliza standarde nationale sau standardul ISO 12884.

Se pot utiliza, de asemenea, orice alte metode care au demonstrat că dau rezultate echivalente cu cele obtinute prin metodele de referintă.

 

III. Metode de referintă pentru prelevarea si analiza mercurului în aerul înconjurător

Metoda de referintă pentru măsurarea concentratiei de mercur gazos total în aerul înconjurător este în curs de standardizare si constă în analiza automată a mercurului folosind spectrometria de absorbtie atomică sau spectrometrie de fluorescentă atomică. În absenta metodelor standard CEN se pot folosi standarde nationale sau standarde ISO.

Se pot utiliza, de asemenea, orice alte metode care au demonstrat că dau rezultate echivalente cu cele obtinute prin metodele de referintă.

 

IV. Metode de referintă pentru prelevarea si analiza depunerilor de arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice (PAH)

Metoda de referintă pentru prelevarea depunerilor de arsen, cadmiu, mercur, nichel si hidrocarburi aromatice policiclice are la bază expunerea unui cilindru (calibrat) etaIonat, cu dimensiuni standardizate. În absenta metodelor standard CEN se pot folosi standarde nationale.

 

V. Tehnici de referintă pentru modelarea privind calitatea aerului

Tehnicile de referintă privind modelarea calitătii aerului nu sunt deocamdată stabilite. Orice amendamente făcute în vederea adaptării acestui punct la progresul stiintific si tehnic va respecta procedurile europene.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii aprilie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2007 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.200 milioane de lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de Management a Trezoreriei Statului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 martie 2007.

Nr. 505.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna aprilie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2007, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

 

Data

licitatiei

Data

emisiunii

Data

scadentei

Nr. de

zile

Valoarea emisiunii

(lei)

RO0708CTN064

11.04.2007

13.04.2007

11.04.2008

364

1.500.000.000

RO0708CTN072

25.04.2007

27.04.2007

25.04.2008

364

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 de lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 emise în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99(2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1 - d x r/360

 

Y = r/P,

 

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = număr de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

 

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip Benchmark lansate în luna aprilie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna aprilie 2007, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu scadenta  la 3 si, respectiv, 5 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod isin

Data licitatiei

Data emisiunii

 

Data scadentei

Maturitate (nr. ani)

Rata cupon

(%)

Dobânda acumulată*) (lei/titlu)

Valoarea nominală totală

(lei)

RO0712DBN021

5.04.2007

9.04.2007

5.03.2012

5

6,5

62,33

1.500.000.000

RO0710DBN017

19.04.2007

23.04.2007

25.10.2010

3

6,0

295,89

100.000.000


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark.

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 307/2007 pentru obligatiunile de stat cu scadentă la 5 ani si, respectiv, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 126/2007 pentru obligatiunile de stat cu scadentă la 3 ani si va fi determinată conform formulei:

 

D = VN x r / frecventa anuală a cuponului (1)

 

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primariv

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi

lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 3.218 din 26 martie 2007,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 13 din anexa la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel putin 2 candidati, încadrarea postului se face prin examen.

(2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii, prin concurs, a managerului spitalului.

(3) Pentru posturile specifice comitetului director nou-înfiintate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum si pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul spitalului, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 martie 2007.

Nr. 558.