MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 549         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

746. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor de a accepta o donatie cu sarcini în favoarea statului român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Culturii si Cultelor de a accepta o donatie cu sarcini

în favoarea statului român

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 si 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donatiile făcute statului, al art. 813 si următoarele din Codul civil, precum si al art. 7 lit. d) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii si Cultelor să accepte oferta de donatie cu sarcini, formulată de Vasile Grigore, în favoarea statului român, constând în bunuri culturale mobile, respectiv o colectie de artă compusă din: pictură românească, obiecte din ceramică, metal, cărti, discuri si artă decorativă, prevăzute în anexele nr.1 - 3.

(2) Acceptarea ofertei se va face de către ministrul culturii si cultelor.

Art.2. - Ministerul Culturii si Cultelor are calitatea de administrator al bunurilor mobile donate si răspunde pentru buna lor administrare, cu diligenta unui bun proprietar.

Art.3. - (1) Bunurile culturale mobile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor deveni proprietate publică a statului si vor fi transmise, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, în folosinta gratuită a Muzeului de Artă “Vasile Grigore - pictor si colectionar”, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, cu obligatia de păstrare, conservare, gestionare, expunere si punere în valoare a acestor bunuri, potrivit vointei donatorului, într-o colectie unitară sub denumirea “Donaia Grigore Vasile - pictor si colectionar”.

(2) Ordinul de transmitere în folosintă gratuită va dispune inventarierea, preluarea, sarcinile impuse de donator si conditiile de punere în valoare a colectiei “Donatia Grigore Vasile - pictor colectionar”.

Art.4. - Evaluarea bunurilor donate, în vederea înregistrării lor potrivit legii, va fi efectuată de o comisie de evaluare constituită din specialisti desemnati prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art.5. - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 746.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

patrimoniului pictură si artă decorativă

 

 

Valoare (lei)

CAPITOLUL I

 

Lucrări de pictură Vasile Grigore

 

1. „Pictorul si modelul” ulei /carton; 49,5 x 34,5 cm semnat si datat dr. jos cu negru: V Grigore (19)97

8.000

2. „La plajă în Mamaia” ulei/carton; 52 x 35 cm semnat stg. jos cu negru, nedatat: V. Grigore

8.200

3. „Pictorul Baba” ulei/pânză; 54,5 x 59,5 cm semnat si datat dr. jos cu brun: V. Grigore nedatat (verso 1987)

8.200

4. „Plaja 1993. Mamaia” ulei/pânză; 58,5 x 54 cm semnat si datat stg. jos cu ocru: V Grigore (19)93

8.200

 

 

Valoare (lei)

5. „Natură statică cu ceainic si fructe” ulei/carton; 60 x 60 cm semnat si datat stg. jos cu albastru: V Grigore 2000

8.200

6. „Plaja” ulei/carton; 51 x 40 cm semnat dr. jos cu brun, nedatat: V. Grigore

8.200

7. „Dunărea” ulei/carton; 55 x 40 cm semnat dr. jos cu negru, nedatat: V. Grigore

8.200

8. „Pesti” ulei/pânză; 41 x 56 cm semnat si datat dr. jos cu creion negru:V Grigore (19)89 (verso V. Grigore 1975 Pesti)

8.200

9. „Modele” ulei/carton; 40 x 50 cm semnat stg. jos cu brun, nedatat: V. Grigore

8.200

10. „Praga - Piata Vaklov” ulei/pânză; 46 X 39 cm semnat si datat dr. jos cu creion negru: V. Grigore (19)89 Praga

8.000

11. „Poză în atelier” ulei/carton; 37 x 40 cm semnat si datat dr. jos cu negru: V. Grigore (19)94

8.000

12. „Pictorul si modelul” ulei/ carton; 50 x 35 cm semnat si datat dr. jos cu negru: V. Grigore (19)97

8.200

13. „Portretul unui avocat” ulei/carton; 39,5 x 50 cm semnat si datat stg. jos cu negru: V. Grigore 1987

8.200

14. „Ceainic verde cu portocale” ulei/carton; 51 x 40 cm semnat dr. jos spre mijloc cu creion negru, nedatat: V. Grigore

8.200

15. „Flori” ulei/pânză; 35 x 35 cm semnat si datat dr. jos cu brun: V. Grigore (19)88

8.000

16. „Portret de femeie” ulei/carton; 70,5 x 101 cm semnat si datat dr. jos spre mijloc cu brun: V. Grigore (19)88

12.000

17. „Floarea soarelui” ulei/pânză; 73 x 74 cm semnat si datat dr. jos cu brun: V. Grigore 2003

11.000

18. „Flori si fructe exotice” ulei/carton; 50 x 70 cm semnat si datat dr. jos cu negru: V. Grigore (19)99

8.300

19. „Domnul Corin Bauer (român - colectionar Lion 1993-1994)” ulei/carton; 50 x 70 cm semnat dr. jos cu pix negru: V. Grigore 1993 Lyon dl. Corin Bauer

8.300

20. „Flori” ulei/pânză; 50 x 70 cm semnat dr. jos cu brun, nedatat: V. Grigore (verso 1990)

8.300

21. Bărăgan ulei/pânză; 55 X 45 cm semnat si datat dr. jos cu cărămiziu: V. Grigore (19)86

8.100

22. „Natură statică cu scoică si garoafe” ulei/carton; 80 x 60 cm semnat si datat dr. jos spre mijloc cu negru: V. Grigore (19)98

8.300

23. „Cărti, ceainic si garoafe” ulei/carton; 75 X 50,5 cm semnat si datat dr. jos cu negru: V.Grigore (19)98

8.200

24. „Floarea soarelui” ulei/carton; 60 x 70 cm semnat si datat dr. jos spre mijloc cu ocru: V. Grigore 2000

8.300

25. „Compozitie” ulei/pânză; 53 x 59 cm semnat dr. sus cu negru, nedatat: V. Grigore

8.000

26. „Ceainicul rosu”

 

ulei/pânză; 66 x 46 cm

8.000

semnat dr. jos spre mijloc cu negru, nedatat: V. Grigore

 

[verso ceainicul rosu (1)978]

 

27. „Natură statică cu fructe si stea de mare”

 

ulei/pânză; 59 x 41 cm

8.000

semnat stg. jos spre mijloc cu rosu, nedatat: V. Grigore

 

28. „Natură statică cu ceainic si mere”

 

ulei/pânză; 70 x 50 cm

8.000

semnat dr. jos cu rosu, nedatat: V. Grigore

 

29. „Nud”

 

ulei/pânză; 54 x 54 cm

8.000

semnat si datat dr. jos cu brun, V. Grigore (19)86

 

30. „Compozitie cu stea de mare”

 

ulei/pânză; 59 X 46,5 cm

8.000

semnat dr. jos cu rosu, nedatat: V. Grigore

 

31. „Compozitie”

 

tus/ hârtie; 48 x 69 cm

2.500

semnat si datat dr. jos cu creion negru: Grigore V. 1974

 

32. „Compozitie”

 

ulei/pânză; 55 x 64 cm

8.000

semnat stg. jos spre mijloc cu rosu, nedatat: V. Grigore

 

33. „Sora mea Dina”

 

ulei/pânză; 54 x 73 cm

8.000

semnat si datat dr. jos cu rosu, V. Grigore (19)84

 

34. „Pictorul si modelul”

 

guasă/hârtie; 48,5 x 67,5 cm

3.000

semnat si datat stg. jos cu negru: V. Grigore 1979

 

35. „Natură statică cu portret de gips”

 

guasă/hârtie; 68 x 48 cm

3.000

semnat si datat dr. jos cu negru, V. Grigore 1979

 

36. „Compozitie”

 

ulei/pânză; 53 x 59 cm

8.000

semnat dr. jos cu rosu, nedatat: V. Grigore

 

37. „Mama la 95 de ani”

 

tus/hârtie; 15 x 21 cm

1.500

semnat si datat dr. jos cu pix negru: V. Grigore (19)89

 

38. „Compozitie”

 

ulei/pânză; 100 x 87 cm

11.500

semnat stg. jos cu brun: Grigore V., nedatat

 

39. „Autoportret”

 

ulei/pânză; 49,5 x 45,5 cm

11.500

semnat si datat dr. jos spre mijloc cu negru, V. Grigore (19)86

 

40. „Compozitie”

11.500

ulei/pânză; 91 x 116 cm

 

semnat dr. jos spre mijloc cu negru: Grigore V., nedatat

 

CAPITOLUL II

 

Lucrări de pictură

 

1. Alin Gheorghiu - ”Compozitie”

 

tehnică mixtă pe hârtie; 17 x 23

2.500

semnat si datat dr. jos cu negru: Mai. 72. G

 

2. Ion Popescu Negreni - „Natură statică cu flori orange si roz în vas albastru, carte si sticlă”

 

ulei/pânză; 51 x 55 cm

7.000

semnat dr. jos cu negru: Negreni

 

3. Alexandru Ciucurencu - „Ghicitoare”

 

ulei/pânză; 53 x 45 cm

35.000

semnat si datat stg. sus cu rosu: A.C.(1)937

 

 

CAPITOLUL III

 

Metal

 

1. Tavă de alamă cu motive florale; 70,5 x 51 cm

600

2. Ceainic de alamă; 26 x 25 cm

400

3. Ceainic alpaca argintată inscriptionat

300

cu IHR Mangalia nr. 57; 26 x 16 cm

 

 

 

Valoare (lei)

4. Fructieră de alamă cu motive orientale; ø 28 cm

300

5. Paftale (3 buc.) x 20 lei/ buc.

60

6. Candelă argintată

600

7. Samovar alamă rusesc; 22 x 43 cm

500

 

 

CAPITOLUL IV

 

Ceramică

 

1. Farfurie cu cocos negru în mijloc (spartă si lipită); ø19,2 cm

3

2. Farfurie cu buchet de flori în mijloc si 4 flori pe margine; ø 21,5 cm

3

3. Farfurie cu buchet de flori în mijloc si 3 flori pe margine; ø 21,9 cm

3

4. Colibaba Bătrânul - Farfurie „Învierea Domnului” (spartă si ciobită); ø 18,5 cm

2,5

5. Colibaba Bătrânul - Ciorbalâc „Sf. Gheorghe si balaurul”;ø 26,7 cm

3

6. Colibaba Bătrânul - Ciorbalâc „Botezul lui Iisus Hristos”; ø 23,2 cm

3

7. Colibaba Bătrânul - Farfurie „Învierea Domnului”; ø 28,4 cm

3

8. Colibaba Bătrânul - Farfurie „Sf Nicolae si Arhanghelul Mihail”; ø 26 cm

3

 

CAPITOLUL V

 

Artă decorativă

 

1. japoneză - Dulap miniatural pentru farduri

3.000

Capitolul I 40 piese

319.500

Capitolul II 3 piese

44.500

Capitolul III 7 piese

2.760

Capitolul IV 8 piese

23,5

Capitolul V 1 piesă

3.000

TOTAL GENERAL 59 piese TOTAL

369.783,5

 

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

patrimoniului de carte

 

Nr. crt.

Denumire

Valoare (lei)

01

2

0001

Earlz Russian Painting 11th to Earlz 13th Centuries (Mosaics, Frescoes, Icons); Leningrad, Khudozhnik R.S.F.S.R., 1982;

150

0002

French Painting from the Pushkin Museum of Fine Arts, Moscow; Aurora Art Publishers, 1979 ;

100

0003

RUBENS. Painting from Soviet Museums; Aurora Art Publishers;

100

0004

Novgorod. Art Treasures and Architectural Monuments 11th - 18th centuries; Aurora Art Publishers, 1984;

150

0005

Государственный - Музей изобразительных искусств; Издательство Аврора Ленинград 1989;

150

0006

Государственный - Музей изобразительных искусств; Издательство Аврора Ленинград 1989;

150

0007

Dutch Painting in Soviet Museums; Aurora Art Publishers, 1982;

170

0008

Західно - ЄвропейсЬкий Җивопис 14 - 18 столітЬ; Видавництво”Мыстэцтво”, 1981;

170

0009

Les Plateaux russes; Édition d’art Aurore Léningrad, 1981;

100

0010

Peintures Néerlandaises des XV et XVI siècles dans les musées de l’Union Soviétique; Édition d’art Aurore Léningrad, 1987;

170

 

01

2

0011

Impressionnistes et Post - Impressionnistes dans les Musées soviétiques; Édition d’art Aurora Léningrad, 1985;

170

0012

The Faceted Chamber in the Moscow Kremlin; Aurora Art Publishers, 1978;

170

0013

Art Treasures from the Museums of the Moscow Kremlin; printed in the USSR;

100

0014

Art Treasures from the Museums of the Moscow Kremlin; printed in the USSR;

100

0015

Г. Шрамкова, Исkусство Возрождения; Изобразителъное искусство Москва 1977;

100

0016

E.И. Ротенберг Запано - европейская живопись 17 века; “Исkусство”, 1989;

100

0017

Mузей изобразительныx искусств. Будапешт; Изобразителъное искусство Москва 1976;

100

0018

Italian Cassoni. From the art collections of the Soviet Museums; Aurora Art Publishers, 1983;

150

0019

Olga Kruglova, Traditional Russian carved and painted woodwork; Moscow “Izobrazitelnoye Iskusstvo” Publishers, 1981;

100

0020

The Catherine Palace - Museum in Pushkin, Picture Hall; Aurora Art Publishers, 1990;

100

0021

MASTERPIECES. From the Pushkin Museum of Fine Arts/Moscow; Sovietsky Khudozhnik Publishers 1982, Moscow;

120

0022

M. A. Ilyin, Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery; Sovietsky Khudozhnik Publishing House, Moscow;

120

0023

The Hermitage. French Painting Aurora Art Publishers, Leningrad 1982;

170

0024

L’Ermitage - Peinture, Dessin, Sculpture; Ed. D’Art Aurore, 1977;

170

0025

The Hermitage (Prehistoric Culture; Art of Classical Antiquity; Art of the Peoples of the East; Western European Art; Russian Culture; Numismatics) ; Aurora Art Publishers, Leningrad 1987;

200

0026

The Hermitage. Western European Art (painting, drawings, sculptures) ; Aurora Art Publishers, Leningrad 1984;

200

0027

The Hermitage. Western European Drawing (painting, drawings, sculptures) ; Aurora Art Publishers, Leningrad 1981;

170

0028

L’Ermitage. Le Dessin d’Europe occidentale; Édition d’art Aurora Léningrad, 1981;

170

0029

Irène Linnik - Musée de l’Ermitage Peinture d’Europe occidentale; Édition d’art Aurora Léningrad, 1984;

150

0030

L’Ermitage. Peinture d’Europe occidentale; Édition d’art Aurora Léningrad, 1980;

150

0031

The Hermitage. Western European Painting; Aurora Art Publishers, Leningrad 1980;

150

0032

Die Ermitage, Leningrad. Französische Malerei; Aurora Kunstverlag, Leningrad 1976;

150

0033

Nicolai Nikulin - The golden Age of the Netherlandish Painting (15th century) ; Moscow “Izobrazitelnoye Iskusstvo” Publishers, 1981;

150

0034

Nicolai Nikulin - The golden Age of the Netherlandish Painting (15th century) ; Moscow “Izobrazitelnoye Iskusstvo” Publishers, 1981;

150

0035

Vingt mille ans de peinture dans le monde (Des caverns a notre temps. Une histoire de la peinture); Éditions Cercle D’Art;

170

0036

Great Painters and Great Paintings; The Reader’s digest Association;

100

0037

Leo van Puyvelde - Die alten flämischen Meister; Meulenhoff & Co, Amsterdam;

150

0038

Henri Perruchot - La Vie de Renoir; Hachette 1964;

100

0039

Luigi Mallé - Maestri Olandesi; Instituto Geografico de Agostini S.p.A. - Novara;

100

0040

Olandezul la el acasă si în lume (74 de capodopere ale picturii olandeze din secolul XVII);

100

0041

Лувр Париж (скульптура) ; Изобразителъное искусство Москва 1984;

100

0042

La Peinture Française du XIV au XVI Siècle par Louis Réau professeur a la Sorbonne; Editions Hypérion, Paris;

170

 

01

2

0043

XX-e Siècle N 15 La Révolution de la Couleur; Ed. Noël 1960 XX-e Siècle Construction de L’Espace XVIII - 62 (mapă);

150

0044

Франсуа Долт - Французкая АкварелЬ XIX векa; Москва “Искусство” 1981;

100

0045

Gotthard Jedlicka-Französische Malerei - Ausgewälte Mieisterwerke aus fünf Jahrhunderten; Atlantis Verlag Zürich/Berlin;

100

0046

Michael W. Alpatow - Die Dresdner Galerie (Alte Meister); VEB Verlag der Kunst Dresden;

100

0047

Impresionismul American; Sites/Uscita;

100

0048

The Metropolitan Museum of Art. New York; Moscow “Izobrazitelnoe Iskusstvo” Publishers, 1983;

150

0049

Kunst der sechziger Jahre 3. erweitere Auflage;

100

0050

Henri Geldzahler - American Painting in the 20th century (The Metropolitan Museum of Art, 1965);

170

0051

Carol Volpe - Peinture en Occident. Les Primitifs; Hachette;

170

0052

Gheorghe David. Doina Nägler - Breviarul Brukenthal; Ed. Meridiane, Bucuresti 1981;

50

0053

Russian Illuminated Manuscripts of the 11th to the Early 16th Centuries; Aurora Art Publishers, Leningrad 1984;

170

0054

The Matenadaran Collection, Yerevan - Armenian Miniatures of the 13th and 14th centuries; Aurora Art Publishers, Leningrad 1984;

150

0055

Les Grands Siecles de la Peinture - La Peinture Byzantine; Editions Albert Skira, Genève (Suisse);

150

0056

Les Grands Siecles de la Peinture - La Peinture Byzantine; Editions Albert Skira, Genève (Suisse);

150

0057

C. Tarpel - Beaux Vitraux des Eglises de France; Guy le Prat, Éditeur, Paris;

170

0058

Elisabeth Von Witzleben - Les Vitraux des Cathédrales de France; Bibliotheque des Arts, Paris 1968;

180

0059

Jacques Lassaigne - La Peinture Espagnole Des Fresques Romanes au Greco; Edition d’Art Albert Skira, Genève;

150

0060

Matisse (Les Trésors de la Peinture Française) Apologie du Luxe par Aragon; Éditions d’Art Albert Skira, Genève;

170

0061

Henri Matisse - Peintures et Sculptures dans les Musées Soviétiques; Édition d’art Aurora Léningrad, 1978;

170

0062

Matisse - Gemlde. Plastiken; Aurora Kunstverlag, Leningrad 1978, 1990;

150

0063

Julian Rendall - art of Matisse; Chancellor Press;

100

0064

Gilles Néret - Matisse; Benedikt Taschen Verlag GmbH 1977;

100

0065

John Jacobus - Henri Matisse; Éditions Cercle D’Art, Paris 1989;

100

0066

Matisse - Gemlde. Plastiken; Aurora Kunstverlag, Leningrad 1978, 1990;

100

0067

Jacqueline et Maurice Guilard - Matisse. Le rythme et la ligne; Guillaud Editions Paris New York 1987;

200

0068

Jean Selz - Matisse; Flammarion;

100

0069

Amis des Arts - Henri Matisse; S.E.P.E.L.D.A., 1960;

100

0070

Луи Aрагон Анри Матисс, Роман (1); Москва “Прогресс”, 1981 Луи Aрагон Анри Матисс, Роман (2); Москва “Прогресс”, 1981 (mapă);

200

0071

Jean Guichard - Henri Matisse; Fernand Hazan Éditeur, 1967;

100

0072

John Jacobus - Henri Matisse; Ars Mundi 1991;

100

0073

Carsten-Peter Warncke - Pablo Picasso 1881 - 1973 Band I (1890-1936);

Benedikt Taschen 1992; Carsten-Peter Warncke - Pablo Picasso 1881 - 1973 Band II (1937-1973); Benedikt Taschen 1992;

200

200

0074

Ileana Soldea - Picasso; Ed. Meridiane Bucuresti 1974;

50

0075

J. Leymarie - Picasso. Métamorphoses et unité; Éditions d’Art Albert Skira, Genève, 1971;

170

 

01

2

0076

Anatoly Podoksik - Picasso. The Eternal Quest. The Artist’s Works in Soviet Museums; Aurora Art Publishers Leningrad,1989;

100

0077

Anatoli Podoksik - Picasso. Une Quête continuelle. Œuvres de l’artiste dans les musées soviétiques; Édition d’art Aurora Léningrad, 1989;

100

0078

Gaston Diehl - Picasso; Flammarion;

100

0079

Jaime Sabartés, Wilhelm Boeck - Picasso; Flammarion;

150

0080

Picasso et le portrait. Grands Maîtres; Beaux Arts Magazine;

150

0081

Picasso - 90 Zeichnungen und farbige Arbeiten;

120

0082

Picasso; Fernand Hazan;

150

0083

P. D’Espezel et F. Fosca - Histoire de la peinture de Byzance à Picasso; Somogy;

150

0084

Vasile Florea - Pictori rusi moderni; Ed. Meridiane, 1986;

15

0085

Ileana Soldea - Pictorii din Montmartre; Ed. Meridiane, 1986;

15

0086

Ion Frunzetti - Pictura chineză clasică; Ed. Meridiane, 1979;

15

0087

Mariana Preutu - Pictura spaniolă din secolul XVII; Ed. Meridiane, 1989;

15

0088

Ioan Horga - Scoala de la Barbizon; Ed. Meridiane, 1990;

15

0089

Ioan Horga - Scoala de la Barbizon; Ed. Meridiane, 1990;

15

0090

Alexandru Balaci - Pictura venetiană în secolul XVIII; Ed. Meridiane, 1988;

15

0091

Ван Гог;

20

0092

Rijksmuseum - Vincent van Gogh, Dessins; Fonds Mercator, Albin Miche;

200

0093

Rijksmuseum - Vincent van Gogh, Peintures; Fonds Mercator, Albin Michel;

200

0094

Rainer Metzger. Ingo F. Walther - Vincent van Gogh 1853-1890; Taschen 1998;

170

0095

Viorica Guy Marica - Van Gogh; Ed. Meridiane, 1976;

20

0096

Fritz Erpel - Vincent van Gogh. Les dessins au roseau; Schirmer/Mosel;

200

0097

Frank Elgar - Van Gogh; Editura Fernand Hazan, Paris,1994;

70

0098

Frank Elgar - Van Gogh; Editura Fernand Hazan, Paris;

70

0099

Jean-Luc Daval - Journal de l’art moderne 1884-1914; Editions d’Art Albert Skira, 1973;

200

0100

Avventura nell’Arte. Una Raccolta Internazionale di Collezioni d’Arte nell’Ambiente Industriale; Silvana Editoriale d’Arte - Milano;

200

0101

H. H. Arnason - History of Modern Art (Painting, Sculpture, Architecture); Harry N. Abrams, Inc. Publishers New York;

200

0102

L’Art et le Monde Moderne; Librairie Larousse (vol. 2);

200

0103

Pictura modernă. Impresionistii si avangardele secolului al XX-lea; Electa 1998;

170

0104

Joseph-Émile Muller, Frank Elgar - Un Siècle de Peinture Moderne; Fernand Hazan Éditeur;

150

0105

Liana Castelfranchi Vegas - Arta Renasterii sec. al XV-lea; Ed. Humanitas;

200

0106

Fiorella Sricchia Santoro - Arta Renasterii sec. al XVI-lea; Ed. Humanitas 1997;

200

0107

Les Impressionnistes Chefs D’œuvere de la Peinture; Editions Time Life;

150

0108

John Russell Taylor - Les Impressionnistes; CIL;

100

0109

Sarane Alexandrian - Les Maitres de la Lumière. La Peinture Française de David à Picasso; Hatier 1969;

100

0110

Charles Gibbs-Smith - Inventiile lui Leonardo da Vinci; Editura Meridiane 1982;

100

0111

Italian Painting. The Hermitage; Aurora Art Publishers, Leningrad;

170

 

01

2

0112

Lionello Venturi - La Peinture Italienne. Les Créatures de la Renaissance; Albert Skira 1950;

170

0113

Musée de l’Ermitage - La Peinture Italienne; Éditions D’Art Aurora Léningrad 1984;

170

0114

Pictura Italiană. Maestrii tuturor timpurilor si capodoperele lor; Electa 1997;

200

0115

Antoine Schnapper - David. Témoin de son Temps; Office du Livre, 1980;

170

0116

Master of World Painting - David Teniers the Younger; Aurora Art Publishers, Leningrad 1989;

170

0117

Marc Le Bot - Michel-Ange, Flamarion 1991;

150

0118

Michelangelo Sixtinisce Decke (Umschlagbild-12);

100

0119

Jean-Louis Vaudoyer - La Peinture Vénitienne; Éditions Aimery Somogy, 1958;

100

0120

Constantin Ioncică - Enciclopedia picturii italiene; Ed. Meridiane 1974;

150

0121

Denia Mateescu - Portretul italian în secolul XV;

15

0122

Venera Rădulescu - Titian; Ed. Meridiane, 1969;

30

0123

Les Classiques de l’Art - Tout l’oeuvre peint de Titien; Flammarion;

150

0124

И. А. Смирнова - Тициан; Изобразителъное искусство Москва 1987;

150

0125

Raphael; Ed. Meridiane, 1974;

30

0126

Jiří Siblík - Raphael; Edition Cercle d’Art Paris, 1975;

50

0127

Les Classiques de l’Art - Tout l’oeuvre peint de Raphaël; Flammarion 1969;

150

0128

I. Sabetay - Leonardo Da Vinci (ed. a II-a); Ed. Meridiane, 1967;

15

0129

Victor Ieronim Stoichită - Leonardo da Vinci; Ed. Meridiane, 1978;

70

0130

Martin Clayton - Leonardo da Vinci A singular Vision; Abbeville Press Publishers;

150

0131

Georges Lafenestre - La Vie et L’oeuvre de Titien; Maison Quantin, Paris;

150

0132

Les Grands Sicles de la Peinture - La Peinture Gothique; Editions d’Art Albert Skira, 1954;

200

0133

Constantin Prut - Dictionar de artă modernă; Ed. Albatros 1982;

100

0134

K. H. Zambaccian - Pagini de Artă; Casa Scoalelor;

100

0135

111 Contemporary Painters; The Fine Arts Union Bucharest;

50

0136

Ion Frunzetti - Pictura contemporană românească; Ed. Meridiane, 1974;

50

0137

Mariana Preutu - Pastelul românesc; Ed. Meridiane, 1984;

30

0138

Pictura Românească Contemporană; Ed. Meridiane, 1964;

70

0139

Ionel Jianou - Roumanian Artists in the West; American Romanian Academy of Arts and Sciences;

70

0140

Palatul Parlamentului, Sala „Constantin Brâncusi” - Sacrul în Artă; Bucuresti 1999;

70

0141

Dan Grigorescu - Grafica lui William Blake; Ed. Meridiane, 1983;

40

0142

La Scuola del Libro di Urbino; Bucarest-Museo Nazionale d’Arte, 1989;

30

0143

Artă Românească - Aparitii 1972-1973; Ed. Meridiane;

10

0144

Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 1 ; Ed. Stiintifică, Bucuresti 1984;

100

0145

Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 2 ; Ed. Stiintifică, Bucuresti 1987;

100

0146

Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 2 ; Ed. Stiintifică, Bucuresti 1987;

100

0147

Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 3 ; Ed. Stiintifică, Bucuresti 1990;

100

0148

André Bonnard - Civilizatia greacă; Ed. Stiintifică, 1967;

30

0149

Adriana Botez - Crainic - Istoria Artelor Plastice (vol. 3). Clasicism. Rococo; Ed. Didactică si Pedagogică, 2000;

100

0150

Charles Baudelaire - De L’Essence Du Rire; Ed. René Kieffer, 1925;

200

 

01

2

0151

Vasile Grigore - Scrieri despre Artă; Ed. ARC - 2000, 1998;

70

0152

Vasile Grigore - Scrieri despre Artă; Ed. ARC - 2000, 1998;

70

0153

Raoul - Vida; Ed. Meridiane, 1981;

100

0154

Arhivele Statului din România - România. Documentele Unirii 1918 (album); Ed. Fundatiei Culturale Române; 1993;

120

0155

Les Grandes Peintres et leur Technique; Ed. QED, 1980;

100

0156

Gabriela Bidu - Bidu - Biografii spirituale. 29 de viziuni despre viată si artă; Ed. Dorul, 2001;

30

0157

Gheorghe Ghitescu - Antropologie Artistică (vol. 2); Secolele XVIII - XX; Ed. Didactică si Pedagogică, 1981;

100

0158

Istoria Artei. Pictură/Sculptură/Arhitectură; Enciclopedia RAO;

150

0159

Adriana Botez Crainic - Arta modernă si contemporană; Ed. Niculescu, 2001;

100

0160

Rudolf Arnheim - Arta si perceptia vizuală; Ed. Meridiane, 1979;

150

0161

Sorin Mărculescu - Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă; Ed. Meridiane, 1969;

150

0162

Iordan Chimet - America Latină; Ed. Meridiane, 1984;

150

0163

Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, Uniunea Artistilor Plastici din R.S.R. - Achitenie; Comitetul de Cultură si Ed. Soc. al jud. Botosani si Vrancea;

100

0164

Dr. Gh. Ghitescu - Anatomie Artistică, Vol. 1, Constructia corpului;

Dr. Gh. Ghitescu - Anatomie Artistică, Vol. 2, Formele corpului în repaus si miscare; Mapă; Ed. Meridiane 1962;

50

50

0165

Joseph Cornet - Art of Africa. Treasures from the Congo; Phaidon;

200

0166

Vladimir Dumitrescu - Arta culturii Cucuteni; Ed. Meridiane 1979;

40

0167

Anca Pop-Bratu - Pictura murală maramureseană; Ed. Meridiane, Bucuresti 1982;

40

0168

Mircea Deac - Pictură românească 1964; Ed. Meridiane 1965;

30

0169

Paul Rezeanu - Artele plastice în Oltenia(1821-1944); Ed. Scrisul românesc, Craiova 1980;

30

0170

Ministerul Culturii - Arta din Moldova de la Stefan cel Mare la Movilesti, Bucuresti, august-octombrie 1999;

30

0171

Vasile Drăgut - Comori de artă din România - Dobrovăt; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

30

0172

Voronet - fresce din sec. XV-XVI, Bucuresti; Editie în limba franceză;

40

0173

Dan Grigorescu - Idee si sensibilitate; Ed. Meridiane 1991;

30

0174

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. I; Ed. ARC 2000, Bucuresti 1999;

70

0175

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. I; Ed. ARC 2000, Bucuresti 1999;

70

0176

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. II; Ed. ARC 2000, Bucuresti 1998;

70

0177

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. II; Ed. ARC 2000, Bucuresti;

70

0178

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. II; Ed. ARC 2000, Bucuresti 1998;

70

0179

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. III; Ed. ARC 2000, Bucuresti 2000;

70

0180

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. III; Ed. ARC 2000, Bucuresti 2000;

70

0181

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. IV; Ed. ARC 2000, Bucuresti 2001;

70

 

01

2

0182

Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoită Lăptoiu - Enciclopedia artistilor români contemporani, vol. IV; Ed. ARC 2000, Bucuresti 2001;

70

0183

Bucovina - Artă murală moldovenească; UNESCO;

40

0184

Vasile Drăgut - Arta crestină în România, vol. 4; Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti 1985;

40

0185

Mircea Grozdea - Pictori contemporani; Ed. Meridiane 1984;

20

0186

Mircea Grozdea - Pictori contemporani; Ed. Meridiane 1984;

20

0187

Dan Grigorescu - Idee si sensibilitate; Ed. Meridiane 1991;

30

0188

Ion H. Ciubotaru, Silvia Ciubotaru - Ornamente populare traditionale din zona Botosanilor; Comitetul judetean de cultură si educatie socialistă, Botosani 1982;

30

0189

Dumitru Dancu - Icoane pe sticlă din România; Ed. Meridiane, Bucuresti 1998;

50

0190

Cornel Irimie, Marcela Focsa - Icoane pe sticlă din România; Ed. Meridiane, Bucuresti 1968;

50

0191

Cornel Irimie, Florentina Dumitrescu, Andrei Paleolog - Arta lemnului la români; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

30

0192

Elena Secosan, Paul Petrescu - Portul popular de sărbătoare din România; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

70

0193

Radu Florescu, Ion Miclea - Tezaure transilvane; Ed. Meridiane, Bucuresti 1979;

50

0194

Vasile Drăgut, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin Mihalache - Pictura românească în imagini; Ed. Meridiane, Bucuresti 1976;

100

0195

Vasile Drăgut - Pictura murală din Moldova; Ed. Meridiane, Bucuresti 1982;

100

0196

Iuliana Dancu, Dumitru Dancu - Pictura tărănească pe sticlă; Ed. Meridiane 1975;

200

0197

Iuliana Dancu, Dumitru Dancu - Pictură tărănească pe sticlă; Ed. Meridiane 1979;

200

0198

Vasile Drăgut - Arta Românească; Ed. Meridiane 1982;

150

0199

Vasile Florea - Arta românaescă modernă si contemporană; Ed. Meridiane 1982;

170

0200

Vasile Drăgut - Arta românească; Ed. Vremea, Bucuresti 2000;

170

0201

Dr. G. Popescu-Vîlcea - Miniatura românească; Ed. Meridiane, Bucuresti 1981;

100

0202

Vasile Florea - Arta românească modernă si contemporană; Ed. Meridiane 1985;

170

0203

Vasile Drăgut - Arta românească; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984 (editie în limba franceză);

170

0204

Vasile Florea - Arta românească modernă si contemporană; Ed. Meridiane 1985;

170

0205

Dr. G. Popescu-Vîlcea - Miniatura românească; Ed. Meridiane, Bucuresti 1981;

100

0206

G. Bulută - Manuscrise miniate si ornate românesti în colectii din Austria; Ed. Meridiane, 1990;

70

0207

Muzeul de Artă Populară al R.S.R. - Mobilier si feronerie populară;

50

0208

Muzeul de Artă al R.S.R., Centrala industriei sticlei si ceramicii fine - Ceramică si sticlă ; Bucuresti, august 1981;

50

0209

Institutul de cercetări eco-muzeale, Muzeul de Artă - Dobrogea si arta plastică; Tulcea 1993;

50

0210

Aurelia Mincă, Mihail Butoi - Monumente istorice si de artă din judetul Olt; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

40

0211

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. II;

150

0212

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. I;

150

0213

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. III;

150

0214

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. IV;

150

0215

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. V;

150

 

01

2

0216

Robert Maillard - Dictionar universal de pictură; S.N.L. Dictionnaires Robert, Paris, vol. VI;

150

0217

Gheorghe Ghitescu - Antropologie artistică, vol. I; Ed. Didactică si Pedagogică, Bucuresti 1979;

70

0218

Mihail V. Alpatov - Istoria artei, vol. I; Ed. Meridiane, Bucuresti 1962;

120

0219

Michel Laclotte - Le Larousse des grands peinters; Librairie Larousse, 1976

150

0220

Dictionar enciclopedic de pictură de la A - J; T.D.S. litteral;

150

0221

Dictionar enciclopedic de pictură de la K - Z; T.D.S. litteral;

150

0222

S. Mollier - Plastische anatomie; München 1938;

50

0223

Enciclopedie de artă ilustrată; Ed. Flammarion;

150

0224

Alexandru Busuioceanu - Scrieri despre artă; Ed. Meridiane, Bucuresti 1980;

50

0225

Enciclopedie ilustrată - Antichităti; Veb Verlag der Kunst Dresden;

150

0226

Dictionar de artă de la A - M; Ed. Meridiane, Bucuresti 1995;

70

0227

Stephen Wright, Otto A. Jäger - Miniaturi din Etiopia; Editată de UNESCO;

170

0228

32 de miniaturi din Babur - Namah (Extremul Orient);

150

0229

33 de miniaturi din Babur - Namah (Extremul Orient);

150

0230

Gerhard Rudolf Meyer - Altorientalische Denkmäler; Leipzig 1965;

100

0231

Gravura în Japonia din secolul VII;

100

0232

Albert Champdor - Die Altägyptische Malerei; Leipzig;

170

0233

Albert Champdor - Kunst Mesopotamiens; Leipzig 1964;

100

0234

5000 de ani de artă coreeană;

100

0235

Zhou Shirong - Călător la grota de foc; Ed. pentru turism, Bucuresti 1990;

50

0236

Antichităti egiptene din Hermitage; Ed. Aurora, Leningrad 1974;

150

0237

Georges Posener - Enciclopedia civilizatiei si artei egiptene; Ed. Meridiane 1974;

70

0238

C.C.E.S. - Arta Iraniană în Colectiile din R.S.R. - Expozitie, Muzeul de Artă al R.S.R., 1971;

50

0239

M. M. Ashrafi - Miniaturi din sec.XIV-XVII - portretul persan; Ed. Irfon 1974;

120

0240

Maurice Dimand - Miniaturi indiene; Novara 1959;

120

0241

Ferdinand Anton - Die Kunst der Goldländer; Leipzig 1974;

170

0242

Nina Stănculescu - Utamaro; Ed. Meridiane, Bucuresti 1976;

15

0243

Hokusai; Ed. Meridiane, Bucuresti 1971;

50

0244

Matthi Forrer - Hiroshige (Gravuri si desene); New-York;

150

0245

Gyuri Kazar - Hiroshige (1797-1858) - Muzeul National de Artă al României, 1997-1998;

70

0246

S. Maslenitsyna - Persian Art in the Collection of the Museum of Oriental Art; Aurora Art Publishers, 1975;

100

0247

Comorile Asiei - pictura japoneză; Ed. Skira 1961;

100

0248

Mawarannabr Book Painting; Ed. Aurora, Leningrad 1980;

100

0249

Marguerite-Marie Deneck - Indische Kunst mit 48 Farbtafeln; R.Löwit, Wiesbaden;

100

0250

Ishiguro Munemaro - Exhibition. The Creative Spirit of His Ceramic Art;

100

0251

Expozitia - Stampa Japoneză Contemporană; Consiliul Culturii si Educatiei Socialiste, 1982-1983;

30

0252

Les Miniatures sur Laque de Mstiora; Éditions d’art Aurore Léningrad;

100

0253

Muzeul National de Artă al României - Covoare Turcesti - expozitie (sec. XVII-XIX); Bucuresti 1997;

30

0254

Muzeul National de Artă al României - Covoare Turcesti - expozitie (sec. XVII-XX); Bucuresti 1994;

30

0255

Les Objets Peints de Khokhloma; Éditions d’art Aurore Léningrad;

120

 

01

2

0256

Paul Petrescu - Motive decorative celebre (contribuţii la studiul ornamenticii româneşti); Ed. Meridiane 1971;

40

0257

Musée des Arts Orientaux Moscou; Éditions d’art Aurore Léningrad;

100

0258

Germain Bazin / Trésors de L’Impresionnisme au Louvre; Éditions Aimery Somogy, Paris 1965;

100

0259

Pierre Descargues - Le Musée de L’Ermitage; Éditions Aimery Somogy, Paris 1961;

100

0260

Philip Hendy - Tresors de la Peinture à la National Gallery Londres; Éditions Aimery Somogy, Paris 1960;

100

0261

Germain Bazin - Tresors de la Peinture au Louvre; Éditions Aimery Somogy, Paris 1957;

100

0262

Henner Menz - Les Chefs-D’œuvres de la Galerie de Dresde; Éditions Aimery Somogy, Paris 1962;

100

0263

R. Van Luttervelt - Musée de Hollande; Éditions Aimery Somogy, Paris 1960;

100

0264

Robert L. Delevoy - Bosch; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1960;

80

0265

Ludwig Grote - Dürer; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1965;

80

0266

Eugenio Battisti - Giotto; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1960;

80

0267

Jean Leymarie - Le Fauvisme; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1959;

80

0268

Guy Habasque - Le Cubisme; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1959;

80

0269

Patrick Waldberg / Le Surréalisme; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1962;

80

0270

Terisio Pignatti - Carpaccio; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1958;

80

0271

Otto Benesch - Rembrandt; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1957;

80

0272

Robert L. Delevoy - Bruegel; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1964;

80

0273

Jacques Lassaigne - Lautrec; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1953;

80

0274

Denis Rouart / Renoir; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1954;

80

0275

Gaëtan Picon - Ingres; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1967;

80

0276

Enrique Lafuente Ferrari - Vélasquez; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1960;

80

0277

Paul Guinard - Greco; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1959;

80

0278

Maurice Raynal - Picasso; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1953;

80

0279

Jacques Lassaigne - Kandinsky; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1964;

80

0280

Jacques Lassaigne - Miró; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1963;

80

0281

Claude Roy - Modigliani; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1958;

80

0282

Jean Leymarie - Braque; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1961;

80

0283

Jacques Lassaigne - Matisse; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1959;

80

0284

Maurice Raynal - Cézanne; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1954;

80

0285

Charles Estienne - Gauguin; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1953;

80

0286

Charles Estienne, C.H. Sibert - Van Gogh; Éditions D’Art Albert Skira, Genève 1953;

80

0287

Robert Genaille - Enciclopedia picturii flamande si olandeze; Librairie Larousse Paris, 1967;

80

0288

Filippo Rossi - Musées de Florence, Galerie des Offices, Palais Pitti; Éditions Aimery Somogy, Paris 1966;

100

0289

Bzelorussian Painting of XII-XVIII Centuries; Mihck „Benapyc",1980;

150

0290

XyflowecTBeHHbie CoKpoBuma MocKOBCKoro Kpewirifl - l/lKOHbi. deHHHafl >KnBonncb. Mw-ina"nopbi, MocKBa 1963;

70

0291

State Tretyakov Gallery - Early Russian Art; Sovietsky Khudozhnik Publishing House Moscow, 1968;

100

0292

M. B. AnnaTOB-AHflpeiî Py6neB; MocKBa 1959;

170

 

01

2

0293

Russische Ikonen des 14. bis 16. Jahrhunderts (Historisches Museum, Moskau; Aurora-Kunstverlag Leningrad;

170

0294

E. Sizov -Images of Grand Princes. Wall Painting in the Archangel Michael Cathedral in the Moscow Kremlin;

100

0295

Matendaran Institut M. Machtotz des Manuscripts Anciens - Miniature Armenienne. Portrait; Edition „Sovetakan Grogh”, Erevan 1982;

150

0296

Masters of World Painting - Dionysius; Aurora Art Publishers, 1982;

150

0297

Krastju Mijatev - Die Wandmalereien in Bojana. Monographie; VEB Verlag der Kunst Dresden, 1961;

150

0298

V. N. Lazarev - Moskow School of Icon-Painting; Publishers Iskusstvo Moscow, 1971;

150

0299

Konrad Onasch - Ikonen; Union Verlag Berlin;

170

0300

M. Alpatov - Teophanes the Greek; Izobrazitelnoye Iskusstvo Publishers, 1984;

100

0301

N. Mayasova - Icon from Soloveskiye Islands. Icon “The Virgin Bogolyubskaya with Scenes from the Lives of SS Yosima and Savvati’. 1545”; Aurora Art Publishers;

100

0302

V. Plugin - Frescoes of St. Demetrius’ Cathedral. Superlative Medieval Wall Paintings in Vladimir; Aurora Art Publishers, 1974;

100

0303

V. Mashnina - The Archangel Michael. Icon „The Archangel Michael with Scenes from his Miracles” from the Archangel Michael Cathedral in the Moscow Kremlin; Aurora Art Publishers;

100

0304

Elena Secosan, Paul Petrescu - Portul Popular de Sărbătoare din România; Ed. Meridiane 1984;

120

0305

Andrei Kertesz-Badrus - Türkische Teppiche in Siebenbürgen (mit 112 Fotos); Kriterion Verlag, Bukarest 1985;

50

0306

Andrei Kertesz-Badrus - Türkische Teppiche in Siebenbürgen (mit 112 Fotos); Kriterion Verlag, Bukarest 1985;

50

0307

Palekh - The State Museum of Palekh Art; „Izobrazitelnoye Iskusstvo” Publishers, Moscow 1981;

100

0308

Old Russian Painting - recent discoveries; Soviet Artist Publishing House;

120

0309

Т.В. Николаева - Собрание Древнеруссково искусства в загорском музее; Издательство Аврора Ленинград;

120

0310

Broderia Veche Românească; Ed. Meridiane 1985;

70

0311

The Rublev Museum of Early Russian Art; Sovetskii Hudojnic, Moscow;

70

0312

Paul Petrescu, Paul H. Stahl - Scoarte Românesti; Ed. Meridiane 1966;

50

0313

A. Pyблев Изcобрания Государственной Третьяой Галерей; Москва “Искусство” 1990;

50

0314

Hinterglasmalerei und Holzschnitte in der rumänischen Volkskunst;

150

0315

Hinterglasmalerei und Holzschnitte in der rumänischen Volkskunst;

150

0316

Muzeul de Artă al R.S.R. Bucuresti; Moscova, „Izobrazitelnoe Iscustvo”, 1989;

100

0317

Muzeul de Artă al R.S.R. Bucuresti; Moscova, „Izobrazitelnoe Iscustvo”, 1989;

100

0318

Bucuresti - Muzee de Artă; Ed. Meridiane 1977;

100

0319

Muzeul Toma Stelian - Franta văzută de pictori români (album); Ed. Casei Scoalelor 1946;

150

0320

Pictura Europeană în Muzeul de Artă al R.S.R.;

100

0321

Repertoriul Graficei Românesti din Sec. al XIX-lea A - C Vol. I; Bucuresti 1974;

120

0322

Repertoriul Graficei Românesti din Sec. al XIX-lea D - K Vol. II; Bucuresti 1974;

150

0323

Repertoriul Graficei Românesti din Sec. al XIX-lea (Desen, Acuarelă, Pastel, Gravură) A - R Vol. I; Bucuresti 1974;

100

0324

Repertoriul Graficei Românesti din Sec. al XIX-lea (Desen, Acuarelă, Pastel, Gravură) S - Z Vol. II; Bucuresti 1975;

80

 

01

2

0325

Muzeul de Artă al R.S.R., 1983;

70

0326

Paul Rezeanu - Palatul Jean Mihail. Muzeul de Artă Craiova; Ed. „ARC 2000”, 2001;

30

0327

Carmen Răchiteanu - Catalogul Galeriei de Artă Universală III. Pictura Tărilor de Jos; Bucuresti 1975;

70

0328

Catalogue of The Universal Art Gallery Spanish, German and Austrian Painting; „Arta Grafică”, Polygraphic Enterprise, Bucharest 1974;

50

0329

Dr. Arh. Hermann Fabini - Sibiul Gotic; Ed. Tehnică Bucuresti 1982;

50

0330

Eugenia Florescu - Colectia de Artă a Camerei Deputatilor (vol 1; Monitorul Oficial 2002);

70

0331

Eugenia Florescu - Colectia de Artă a Camerei Deputatilor (vol 1; Monitorul Oficial 2002);

70

0332

Eugenia Florescu - Colectia de Artă a Camerei Deputatilor (vol 2; Monitorul Oficial 2002);

70

0333

Alexandru Cebuc - Muzeul de Artă al R.S.R. Galeria natională (pictura românească);

200

0334

Camera Deputatilor, Eugenia Florescu - La An Aniversar (10 ani de la înfiintarea Sălii de expozitii „Constantin Brâncusi”, 1993-2003); Monitorul Oficial;

70

0335

Painting from the National Museum of Art in Bucharest; Printed in Japan;

70

0336

Ioana Kassargian - în memoriam - ; Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea;

50

0337

Muzeul Satului si de Artă Populară Bucuresti, România;

50

0338

Paul Rezeanu - Muzeul de Artă din Craiova; Ed. Meridiane 1985;

30

0339

Paul Rezeanu - Muzeul de Artă din Craiova; Ed. Meridiane 1985;

30

0340

Expozitia de Pictură a Galeriilor de Artă din Dresda Sec. XV-XVIII; Sălile Muzeului de Artă al R.P.R. Bucuresti, iulie-octombrie 1963;

150

0341

Paul Rezeanu - Muzeul de Artă din Craiova; Ed. Scrisul Românesc 1995;

30

0342

Amelia Pavel - Pictura românească interbelică, un capitol de artă europeană; Ed. Meridiane 1996;

30

0343

Florica Cruceru - Catalog al Muzeului Dinu si Sevasta Vintilă, Topalu; Constanta 1982;

30

0344

Doina Udrescu - Grafica românească interbelică. Din colectia cabinetul de stampe al Muzeului Brukenthal; Sibiu 1982;

30

0345

Vasile Florea - Petrascu; Ed. Meridiane, 1989;

50

0346

Aurel Vladimir Diaconu - Petrascu; Fundatia Regală pentru Literatură si Artă;

70

0347

K. H. Zambaccian - G. Petrascu; Ed. „Cartea Românească” Bucuresti;

50

0348

Vasile Florea - Gheorghe Petrascu; Ed. Meridiane, Bucuresti 1970;

50

0349

Gheorghe Petrascu - expozitia de pictură (1872-1972); Muzeul de Artă al R.S.R.;

70

0350

Vasile Florea - Ciucurencu; Ed. ARC 2000, 1995;

50

0351

Vasile Florea - Ciucurencu; Ed. ARC 2000, 1995;

50

0352

Mircea Deac - Ciucurencu; Arta Grafică Bucuresti 1978;

70

0353

Pallady - mărturii ; Ed. Dacia 1971;

30

0354

Theodor Pallady - Desenator; Muzeul de Artă al R.S.R. 1972;

50

0355

Stefan Ditescu - Omagiu lui Theodor Pallady - expozitie comemorativă 100 ani de la nasterea artistului, Bucuresti 1971-1972;

70

0356

Maestrii picturii române contemporane - Pallady; Ed. Căminul Artei;

100

0357

K. H. Zambaccian - Th. Pallady; Casa Scoalelor;

70

 

01

2

0358

Mihai Ispir - Theodor Pallady; Ed. Meridiane 1987;

70

0359

Dan Cristian Popescu - Traian Brădean; Ed. Sport-Turism 1985;

50

0360

Alexandru Cebuc - H.H.Catargi, Ed. Meridiane 1987;

50

0361

H.H. Catargi - Expozitie retrospectivă (pictură si grafică); Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti 1986-1987;

70

0362

Baba - 12 desene de atelier;

20

0363

Baba - 12 desene de atelier;

20

0364

Baba - 12 desene de atelier;

20

0365

Baba - 12 desene de atelier;

20

0366

Корнелиу Баба - Изобразителъное искусство Москва 1982;

100

0367

Corneliu Baba; Fundatia Culturală Română, Bucuresti 1997;

100

0368

Rodica Matei - Gh. D. Anghel (1904-1966) - Expozitia omagială; Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti 1979;

30

0369

Constantin Popovici (sculptură-pictură-grafică), Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti;

40

0370

Marina Preutu - Gabriela Manole-Adoc. Gheorghe Adoc; Ed. Meridiane, 1987;

50

0371

Mircea Groza - Sculptori români contemporani; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

40

0372

Brâncusi;

70

0373

Mircea Deac - Brâcusi - surse arhetipale; Ed. Junimea, Iasi 1982;

70

0374

Tretie Paleolog - De vorbă cu Brâncusi despre „Calea Sufletelor Eroilor”; Ed. Sport-Turism 1976;

70

0375

V. G. Paleolog - Brâncusi-Brâncusi (vol.1); ed. Scrisul Românesc Craiova 1976;

70

0376

Ionel Jianu - Constantin Brâncusi - viata si opera; Ed. St. si Enciclopedică, 1983;

100

0377

Petre Oprea - C. Brâncusi; Muzeul de Artă al R.S.R. 1972;

70

0378

Barbu Brezeanu - Brâncusi în România; Ed. ALL 1998;

100

0379

Barbu Brezeanu - Brâncusi în România; Ed. ALL 1998;

100

0380

Mircea Deac - Irimescu. Studiu de Mircea Deac; Ed. Junimea, Iasi 1983;

100

0381

Alexandru Cebuc - Irimescu;

100

0382

Irimescu - 12 desene;

30

0383

Alexandru Cebuc - Irimescu ; Ed. Meridiane 1983;

100

0384

Alexandru Cebuc - Irimescu la 100 de ani; Ed. ARC 2000, 2003;

100

0385

Barbu Brezeanu - N.N. Tonitza; Ed. Meridiane 1986;

70

0386

Raul Serban - Nicolae Tonitza; Ed. Meridiane 1965;

50

0387

Mariana Preutu - Vasile Popescu; Ed. Meridiane 1990;

70

0388

Ruxandra Dreptu - Vasile Popescu (Expozitie retrospectivă, 1894-1944 Pictură. Grafică); Muzeul National de Artă al României, Bucuresti 1998;

70

0389

Radu Ionescu - Nicolae Dărăscu; Ed. Meridiane 1987;

50

0390

Magda Cârneci - Lucian Grigorescu; Ed. Meridiane 1989;

80

0391

Călin Dan - Theodor Aman; Ed. Meridiane 1984;

70

0392

Muzeul National de Artă - Theodor Aman 1991 - centenar; Ed. Venus 1991;

60

0393

Nicolae Grigorescu (pictură-grafică); Muzeul de Artă al R.S.R.;

60

0394

Iser - Expozitie retrospectivă (1881-1958); Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti;

50

0394 bis

Iser - Expozitie retrospectivă (1881-1958); Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti;

50

 

01

2

0395

Ion Popescu Negreni - expozitie de pictură; Muzeul de Artă al R.S.R. 1987;

50

0396

Ion Popescu Negreni; Ed. Meridiane 1989;

50

0397

Ion Popescu Negreni; Ed. Meridiane 1989;

50

0398

Dan Grigorescu - Ion Gheorghiu; Ed. Meridiane 1979;

50

0399

Eugenia Florescu - Lucia Ioan - Palatul Parlamentului; Sala de expozitii „Constantin Brâncusi” iunie-iulie 1999;

70

0400

Nicolae P. Tonitza - Lumină si culoare - N.N. Tonitza; Ed. Ion Creangă 1991;

50

0401

Mircea Deac - Mattis-Teutsch si realismul constructiv; Ed. Dacia Cluj-Napoca 1985;

70

0402

Vasile Drăgut - Luchian; Ed. Meridiane 1963;

50

0403

Virgil Cioflec - Luchian cu 60 de ilustratii; Cultura Natională 1924;

50

0404

Luchian cu 60 ilustratii; Cultura Natională 1924;

50

0405

Jean Alexandru Steriadi - desene si gravuri (expozitie); Muzeul de Artă al R.S.R.;

60

0406

Christea I. Guguianu - C. Medrea MCMXLIV; Colectia Galeria Artistilor Români;

50

0406 bis

Constantin Lucaci - Metafora luminii; Monitorul Oficial;

70

0407

Petru Comarnescu - Tuculescu; Ed. Meridiane 1974;

70

0408

Ion Tuculescu (1910-1962) - expozitie retrospectivă; Muzeul Colectiilor de Artă;

50

0409

Vlad Zamfirescu; Muzeul de Artă al R.S.R. 1981;

40

0410

Paul Rezeanu - Eustatiu Stoenescu; Ed. Meridiane 1983;

40

0411

Micaela Eleutheriade - Expozitie retrospectivă; Muzeul de Artă al R.S.R. 1981;

40

0412

Viorel Nimigeanu - pictură, desen; Uniunea Artistilor Plastici din R.S.R.;

30

0413

Paul Rezeanu - Constantin Lecca; Ed. Meridiane 1988;

40

0414

Virgil Almăsanu - Expozitia de pictură; Muzeu de Artă al R.S.R., Muzeul de Artă Cluj-Napoca;

30

0415

Dana Herbay - Apcar Baltazar (1880-1909) - expozitie retrospectivă, 1980-1981;

30

0416

Aurel Ciupe - expozitie retrospectivă; Muzeul de Artă al R.S.R., Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 1980;

30

0417

Dana Herbay - Apcar Baltazar (1880-1909) - expozitie retrospectivă, 1980-1981;

20

0418

Serbana Drăgoescu - expozitie de tapiserie. Ciclul „Spirala”; Bucuresti 1981-1982;

20

0419

Dan Cristian Popescu - Aurel Nedel; Ed. Meridiane 1986;

40

0420

Stefan Constantinescu - expozitie retrospectivă; Muzeul de Artă al R.S.R., Bucuresti;

30

0421

Dan Grigorescu - Ion Sălisteanu; Ed. Meridiane 1980;

30

0422

Doina Schobel - Camil Ressu - expozitie retrospectivă(pictură si grafică); Muzeul de Artă al R.S.R. 1981-1982;

60

0423

Theodor Enescu - Camil Ressu; Ed. Meridiane 1984;

60

0424

T. Enescu - Camil Ressu; Editura Academiei R.P.R. 1958;

60

0425

Ingres;

40

0426

Clasicii picturii universale, Viorica Guy Marica - Ingres; Ed. Meridiane, 1978;

15

0427

Clasicii picturii universale, Vasile Nicolescu - Vermeer van Delft; Ed. Meridiane, 1985;

15

0428

Clasicii picturii universale, Virgil Mocanu - Van der Weyden; Ed. Meridiane, 1983;

15

0429

Clasicii picturii universale - Van Eyck; Ed. Meridiane, 1970;

15

0430

Hans Memling - Galeria Svetskog Slikarstva;

60

 

01

2

0431

Dirk De Vos - Hans Memling-Essays; Ludion;

20

0432

Masters of World Painting - Lucas Cranach; Aurora Art Publishers, Leningrad;

15

0433

Lucas Cranach der Ältere - Der Künstler und seine Zeit; Veröfentlichung de Deutschen Akademie der Künste, Henschelverlag Berlin 1953;

15

0434

Clasicii picturii universale, Viorica Guy Marica - Cranach; Ed. Meridiane,1987;

15

0435

Clasicii picturii universale, Marcel Petrisor - Grünevald; Ed. Meridiane, 1985;

15

0436

Hans Holbein der Jüngere - Bildniszeichnungen;

15

0437

Clasicii picturii universale, Radu Boureanu - Holbein; Ed. Meridiane, 1975;

15

0438

Clasicii picturii universale - Pieter Bruegel; Ed. Meridiane, 1988;

15

0439

Clasicii picturii universale, Denia Mateescu - Uccello; Ed. Meridiane, 1976;

15

0440

Clasicii picturii universale, Alexandru Balaci - Mantegna; Ed. Meridiane, 1980;

20

0441

Clasicii picturii universale, Simona Vărzaru - Carpacio; Ed. Meridiane, 1981;

20

0442

Clasicii picturii universale - Utrillo; Ed. Meridiane, 1972;

15

0443

Clasicii picturii universale, Victor Ieronim Stoichită - Georges de La Tour; Ed. Meridiane, 1980;

15

0444

Clasicii picturii universale - Piero della Francesca; Ed. Meridiane, 1981;

15

0445

Clasicii picturii universale, Alexandru Balaci - Tiepolo; Ed. Meridiane, 1982;

15

0446

Roberto Salvini - Giotto: gli affreschi di assisi (Forma e Colore); Sadea/Sansoni Editori;

20

0447

Rembrandt Harmensz van Rijin. Painting from Soviet Museums; Aurora Art Publishers, Leningrad;

50

0448

Rembrandt Harmensz van Rijin. Painting from Soviet Museums; Aurora Art Publishers, Leningrad;

50

0449

Christopher White - Rembrandt as an Etcher. A Study of the Artist at Work (second edition); Yale University Press New Haven and London;

100

0450

Clasicii picturii universale - Rembrandt; Ed. Meridiane, 1977;

30

0451

Friz Erpel - (Welt der Kunst) Rembrandt; Henschelverlag Berlin 1989;

30

0452

Рембрандт;

50

0453

Walther Scheidig - Rembrandt als Zeichner; VEB E.A. Seemannverlag, Leipzig 1976;

100

0454

Da Antonello da Messina a Rembrandt. Copolavori d’arte europea dal Museo Nazionale d’Arte di Romania, Bucarest e dal Museo Nazionale Brukenthal, Sibiu; Ed. Electa;

70

0455

Amelia Pavel - Rembrandt; Ed. Meridiane, 1982 (Cabinetul de Stampe 11);

50

0456

Amelia Pavel - Rembrandt; Ed. Meridiane, 1982 (Cabinetul de Stampe 11);

50

0457

Ernst Ullmann - Albrecht Dürer; VEB E. A. Seemann Verlag Leipzig;

50

0458

Clasicii picturii universale, Viorica Guy Marica - Dürer; Ed. Meridiane, 1984;

15

0459

Albrecht Dürer - Jurnalul Călătoriei în Tările de Jos; Ed. Meridiane, 1990 (Cabinetul de Stampe 19);

50

0460

Albrecht Dürer - Hrana ucenicului pictor; Ed. Meridiane 1970;

50

0461

Clasicii picturii universale - Delacroix (Album de Artă de buzunar);

50

0462

A. E. Baconsky - Clasicii picturii universale - Botticelli; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

15

0463

A. E. Baconsky - Clasicii picturii universale - Botticelli; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

15

0464

E. Baconsky - Clasicii picturii universale - Botticelli; Ed. Meridiane, Bucuresti 1989;

20

0465

Roberto Salvini - Botticelli; Wilhelm Goldmann Verlag in Leipzig;

50

0466

Beato Angelico - I classici della pittura; Armando Curcio Editore;

50

0467

A. E. Baconsky - Botticelli, Divina Comedie; Ed. Meridiane, Bucuresti 1982;

20

 

01

2

0468

José López-Rey - Velázquez; Benedikt Taschen Verlag 1997;

15

0469

Ion Frunzetti - Velázquez; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

15

0470

Vasile Florea - Goya; Clasicii picturii universale; Ed. Meridiane, Bucuresti 1988;

20

0471

Francisco Goya - Welt der Kunst; Henschelverlag Berlin 1962;

30

0472

Goya - Einführung und Auswahl von Hermann T. Wiemann; Sachsenverlag;

30

0473

Clasicii picturii universale, Vasile Florea - Goya; Ed. Meridiane, 1988;

15

0474

Modest Morariu - Goya - Caprices; Ed. Meridiane 1982;

20

0475

Alexandru Cernatoni - Goya - Dezastrele războiului; Ed. Meridiane 1984 (Cabinetul de Stampe 15);

30

0476

Clasicii picturii universale - El Greco; Ed. Meridiane, 1974;

15

0477

Nicolas Poussin dans les Musées de l’Union Soviétique (Peintures. Dessins); Éditions d’Art Aurora Léningrad;

15

0478

Clasicii picturii universale, Irina Mavrodin - Poussin; Ed. Meridiane, 1981;

15

0479

Modest Morariu - Clasicii picturii universale - Watteau; Ed. Meridiane, Bucuresti 1985;

20

0480

Modest Morariu - Clasicii picturii universale - Douanier Rousseau; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

20

0481

Clasicii picturii universale - Rouault; Ed. Meridiane, Bucuresti 1974;

20

0482

William Gaunt - Renoir; Ed. Ars Mundi;

20

0483

Viorica Guy Marica - Clasicii picturii universala - André Derain; Ed. Meridiane, Bucuresti 1982;

15

0484

Victor Ieronim Stoichită - Clasicii picturii universale - Simone Martini; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

15

0485

Constantin Chirculescu - Clasicii picturii universale - Renoir; Ed. Meridiane, Bucuresti 1979;

20

0486

Iulian Mereută - Clasicii picturii universale - Edouard Manet; Ed. Meridiane, Bucuresti1973;

20

0487

Clasicii picturii universale - Bonnard; Ed. Meridiane, Bucuresti 1980;

15

0488

Radu Boureanu - Clasicii picturii universale - Edgar Degas; Ed. Meridiane, Bucuresti 1983;

15

0489

Vasile Nicolescu - Clasicii picturii universale - Monet; Ed. Meridiane, Bucuresti 1992;

20

0490

Claude Monet - Picturi din muzeul sovietic; Aurora Art Publishers, Leningrad 1984;

70

0491

Claude Monet - Picturi din muzeul sovietic; Aurora Art Publishers, Leningrad 1984;

70

0492

Zygmunt Waźbiński - Botticelli; Henschelverlag Kunst und Gesellschaft;

30

0493

Paul Cézanne; Ed. Aurora, Leningrad 1975;

20

0494

Paul Cézanne;

20

0495

Mircea Toca - Clasicii picturii universale - Cézanne; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

30

0496

Mircea Toca - Clasicii picturii universale - Cézanne; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

30

0497

Yvon Taillandier - Cézanne; Ed. Flammarion;

30

0498

Modest Morariu - Toulouse-Lautrec; Ed. Meridiane, Bucuresti 1980;

20

0499

Paul Gauguin; Ed. Aurora, Leningrad 1977;

20

0500

Clasicii picturii universale - Gauguin; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

15

0501

Paul Gauguin în muzeele rusesti; Ed. Aurora, Leningrad 1988;

100

0502

Clasicii picturii universale - Fovismul; Ed. Meridiane, Bucuresti 1975;

15

0503

Alberto Busignani - Mondrian; Ed. Thames and Hudson;

30

0504

Clasicii picturii universale - Braque; Ed. Meridiane, Bucuresti 1976;

15

0505

Шaгaл - Boзвpaщehne Mactepa; Ed. Москва 1988;

50

0506

Raymond Cogniat - Chagall; Ed. Flammarion;

30

 

01

2

0506 bis

Clasicii picturii universale - Kandinsky; Ed. Meridiane, Bucuresti 1980;

15

0507

Gaston Diehl - Vasarely; Ed. Flammarion;

30

0508

Victor Ieronim Stoichită - Clasicii picturii universale - Mondrian; Ed. Meridiane, Bucuresti 1979,

15

0509

Valentin Lipatti - Clasicii picturii universale - Modigliani; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

15

0510

Henri Rousseau - mapa cu lucrări; editată la Berlin;

30

0511

Valentin Lipatti - Clasicii picturii universale - Modigliani; Ed. Meridiane, Bucuresti 1984;

15

0512

Christian Parisot - Modigliani; Ed. Pierre Terrail;

100

0513

Clasicii picturii universale - Raoul Dufy; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

15

0514

Clasicii picturii universale - Paul Klee; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

15

0515

Paul Klee - Eingeleitet und erläutert von Norbert Lynton; Ed. Spring Books, Londra 1964;

50

0516

G. Di San Lazzaro - Klee, viata si opera; Ed. Fernand Hazan 1957;

70

0517

Raymond Cogniat - Raoul Dufy; Ed. Flammarion;

70

0518

Giorgio Morandi - 80 Acqueforti;

70

0519

Iuvenal - Satire; Ed. Tineretului;

15

0520

Lascăr Sebastian - Horatiu; Ed. Tineretului;

15

0521

Lundkvist - Versuri; Ed. Tineretului;

15

0522

Schiller - Poezii; Ed. Tineretului 1958;

15

0523

Eusebiu Camilar - Li-tai-pe; Ed. Tineretului;

15

0524

G. Călinescu - Poezii; Ed. Tineretului;

15

0525

Lenau - Versuri alese; Ed. Tineretului 1957;

15

0526

Marin Sorescu - Poeme; Ed. Albatros 1976;

15

0527

Shelley - Poeme; Ed. Tineretului 1957;

15

0528

Leopardi - Versuri; Ed. Tineretului;

15

0529

Ronsard - Poezii; Ed. Tineretului 1959;

15

0530

Mickiewicz - Poezii; Ed. Tineretului 1959;

15

0531

Lermontov - Poezii; Ed. Tineretului 1959;

15

0532

Edgar Allan Poe - Poezii si poeme; Ed. Tineretului;

15

0533

Ovidiu - Tristele; Ed. Tineretului 1957;

15

0534

Al. Andritoiu - Din lirica latină; Ed. Tineretului;

15

0535

Arghezi - Versuri alese; Ed. Tineretului 1958;

15

0536

C. D. Zeletin - Lirica Renasterii italiene; Ed. Tineretului;

15

0537

Goethe - Poezii; Ed. Tineretului 1957;

15

0538

Virgiliu - Bucolice georgice; Ed. Tineretului;

15

0539

Kahlil Gibran - Poeme; Ed. Albatros, Bucuresti 1983;

20

0540

Cosbuc - Poezii; Ed. Tineretului 1959;

20

0541

Shakespeare - Sonete, editia a-II-a; Ed. Tineretului;

20

0542

Alexandru Andritoiu, Dimos Rendis - Din lirica elină; Ed. Tineretului;

15

0543

Franz Mehring - Pagini de critică; Ed. de stat pentru literatură si artă;

20

0544

Raicu Ionescu-Rion - Datoria artei, articole si studii de critică literară; Ed. de stat pentru literatură si artă;

20

 

01

2

0545

Val. Panaitescu - Satira lui Rabelais; Ed. de stat pentru literatură si artă;

20

0546

Apollinaire - Poeme; Ed. Tineretului;

15

0547

Puskin - Versuri; Ed. Tineretului 1958;

15

0548

G. Bacovia - Poezii, Plumb; Ed. Tipografia Flacăra, Bucuresti;

20

0549

Lina Putelli - Titian; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

20

0550

Charles de Tolnay - Michelangelo; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

20

0551

Eugéne Fromentin - Maestri de odinioară; Ed. Meridiane, Bucuresti 1969;

20

0552

Henri Perruchot - Viata lui Renoir; Ed. Meridiane, Bucuresti 1970;

15

0553

Luigi Ugolini - Lorenzo magnificul; Ed. Meridiane, Bucuresti 1971;

10

0554

Gilbert Guilleminault - Blestematii. De la Cézanne la Utrillo; Ed. Meridiane, Bucuresti 1970;

20

0555

S. N. Behrman - Duveen si milionarii; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

10

0556

Pictori despre pictură; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

10

0557

Paul Cézanne - Scrisori; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

15

0558

Paul Cézanne - Scrisori; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

15

0559

Lina Putelli - Titian; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

20

0560

José Ortega y Gasset - Velázquez; Goya; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

20

0561

Jean Gimpel - Despre artă si artisti; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

10

0562

Petru Comarnescu - Confluente ale artei universale; Ed. Meridiane, Bucuresti 1972;

15

0563

Edgar Papu - Între alpi si marea nordului; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

15

0564

Pierre Courthion - Curente si tendinte în arta sec XX; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

20

0565

Galienne si Pierre Francastel - Portretul; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

20

0566

Pierre Leprohon - Vincent van Gogh; Ed. Meridiane, Bucuresti 1973;

20

0567

E. H. Gombrich - Artă si iluzie. Studiu de psihologie a reprezentării picturale; Ed. Meridiane, 1973;

20

0568

Herbert Frank / La început a fost scandalul. Entuziastii artei moderne; Ed. Meridiane, 1971;

10

0569

Marcel Zahar - Arta timpului nostru. Bilant; Ed. Meridiane, 1973;

10

0570

Gilbert Guilleminault - Blestematii. De la Cézanne la Utrillo; Ed. Meridiane, 1970;

20

0571

Carola Giedion-Welcker - Paul Klee; Ed. Meridiane, 1972;

10

0572

Henri Focillon - Maestrii stampei; Ed. Meridiane, 1972;

20

0573

Camille Mauclair - Secretul lui Watteau; Ed. Meridiane 1970;

10

0574

Roger Avermaete - Rubens si epoca sa; Ed. Meridiane, 1972;

10

0575

Eugéne Fromentin - Maestrii de odinioară; Ed. Meridiane, 1973;

20

0576

Marcel Brion - Arta abstractă; Ed. Meridiane, 1972;

20

0577

Marie Luise Kaschnitz - Adevărul, nu visul. Viata pictorului Courbet; Ed. Meridiane, 1972;

10

0578

Charles de Tolnay - Michelangelo; Ed. Meridiane,1973;

20

0579

Henri Perruchot - Viata lui Manet; Ed. Meridiane,1967;

10

0580

Neri Pozza - Proces pentru erezie; Ed. Meridiane,1973;

10

0581

Marcel Rheims - Viată de artist; Ed. Meridiane,1973;

10

0582

Marcel Brion - Rembrandt; Ed. Meridiane, 1973;

10

0583

Jacques Lassaigne - Pictori pe care i-am cunoscut; Ed. Meridiane, 1973;

10

0584

Pierre Francastel - Realitatea figurativă. Elemente structurale de sociologie a artei; Ed. Meridiane, 1972;

10

 

01

2

0585

Winfried Löschburg - Răpirea Giocondei. Furturi de opere de artă care au tulburat lumea; Ed. Meridiane, 1972;

10

0586

Remo Branca - Rafael; Ed. Meridiane, 1973;

15

0587

Marcel Brion - Arta fantastică; Ed. Meridiane, 1970;

15

0588

Felix Timmermans - Viata pasionată a lui Bruegel; Ed. Meridiane, 1970;

10

0589

Henri Perruchot - Viata lui Seurat; Ed. Meridiane, 1968;

10

0590

Henri Perruchot - Viata lui Van Gogh; Ed. Meridiane, 1967;

10

0591

Romain Rolland - Viata lui Michelangelo; Ed. Meridiane, 1971;

10

0592

Roger Avermaete - Despre gust si culoare; Ed. Meridiane, 1971;

15

0593

Juan Eduardo Cirlot - Pictura contemporană; Ed. Meridiane, 1969;

10

0594

Peter Paul Rubens - Pictor si diplomat (scrisori) ; Ed. Meridiane, 1970;

10

0595

Saint-Paulien - Velázquez si timpul lui; Ed. Meridiane, 1970;

10

0596

Henri Perruchot - Viata lui Gauguin; Ed. Meridiane, 1968;

10

0597

Antonia Vallentin - Pablo Picasso; Ed. Meridiane, 1967;

15

0598

Ambroise Vollard - Amintirile unui negustor de tablouri; Ed. Meridiane, 1969;

15

0599

Frank Arnau - Arta falsificatorilor - falsificatorii artei; Ed. Meridiane, 1970;

15

0600

Francis Carco - Utrillo; Ed. Meridiane, 1970;

15

0601

André Lhote - Să vorbim despre pictură; Ed. Meridiane, 1971;

15

0602

René de Solier - Arta si imaginarul; Ed. Meridiane, 1978;

10

0603

André Lhote - De la paletă la masa de scris;Ed. Meridiane 1974;

10

0604

Gaëtan Picon - Liniile mîinii; Ed. Meridiane, 1974;

10

0605

André Malraux - Saturn. Eseu despre Goya; Ed. Meridiane, 1970;

10

0606

Francisco de Hollanda - Dialoguri romane cu Michelangelo; Ed. Meridiane, 1974;

10

0607

Rolando Cristofanelli - Jurnalul lui Michelangelo cel nebun; Ed. Meridiane, 1976;

10

0608

André Félibien - Vietile si operele celor mai însemnati pictori vechi si moderni; Ed. Meridiane, 1982;

15

0609

Guy Isnard - Un Sherlock Holmes printre tablouri; Ed. Meridiane, 1976;

10

0610

Walter Zanini - Tendintele sculpturii moderne; Ed. Meridiane, 1977;

15

0611

Walter Mehring - Pictură excomunicată; Ed. Meridiane, 1975;

10

0612

Franz Marc - Însemnări. Scrisori de pe front; Ed. Meridiane, 1981;

10

0613

N. N. Tonitza - Corespondentă (1906-1939); Ed. Meridiane, 1978;

10

0614

Émile Zola - Saloanele mele; Ed. Meridiane, 1976;

10

0615

Simon Vestdijk - A cincea pecete. Roman din Spania inchizitiei; Ed. Meridiane, 1976;

15

0616

V. N. Lazarev - Teofan Grecul si scoala sa; Ed. Meridiane, 1974;

15

0617

Jean-Paul Crespelle - Viata în Montmartre pe vremea lui Picasso (1900-1910) ; Ed. Meridiane, 1982;

15

0618

Georges Charbonnier - Monologul pictorului; Ed. Meridiane, 1974;

10

0619

Eugenio d’Ors - Trei ore în Muzeul Prado. Barocul; Ed. Meridiane, 1971;

15

0620

Armin si Hans-Helmut Wolf - Drumul lui Ulise; Ed. Meridiane, 1981;

15

0621

René Passeron - Opera picturală si functiile aparentei; Ed. Meridiane, 1982;

10

0622

Liliane Brion-Guerry - Cézanne si exprimarea spatiului; Ed. Meridiane, 1977;

15

 

01

2

0623

Jean-Pierre Adam - Arheologia între adevăr si impostură; Ed. Meridiane, 1978;

10

0624

Ingres. Scrisori, maxime si mărturii; Ed. Meridiane, 1983;

10

0625

Hélène Parmelin - Călătorie prin tărâmul Picasso; Ed. Meridiane, 1987;

10

0626

Giorgio de Chirico - Memorii; Ed. Meridiane, 1976;

10

0627

Max J. Friedländer - Despre pictură; Ed. Meridiane, 1983;

10

0628

Brassaï - Convorbiri cu Picasso. Si 51 de fotografii ale autorului; Ed. Meridiane, 1975;

15

0629

Marcel Sendrail - Întelepciunea formelor; Ed. Meridiane, 1983;

10

0630

Leo Frobenius - Paideuma. Schită a unei filozofii a culturii (Aspecte ale culturii si civilizatiei africane); Ed. Meridiane, 1985;

20

0631

Bruchard Brentjes - Civilizatia veche a Iranului; Ed. Meridiane, 1976;

10

0632

Dan Grigorescu - Arta americană; Ed. Meridiane, 1973;

10

0633

Itinerarii spirituale. André Malraux - Ispita occidentului. Okakura Kakuzo - Cartea ceaiului. Salvador de Madariaga - Englez, francez, spaniol; Ed. Meridiane, 1983;

20

0634

Götz Adriani - Pictura germană în secolul al XVII-lea; Ed. Meridiane, 1982;

10

0635

Auguste Rodin - Arta. Convorbiri reunite de Paul Gsell; Ed. Meridiane, 1968;

10

0636

Constantin Daniel - Arta egipteană si civilizatiile mediteraneene; Ed. Meridiane, 1980;

15

0637

Viktor Lazarev - Originile Renasterii italiene; Protorenasterea; Ed. Meridiane, 1983;

10

0638

Jean Gimpel - Revolutia industrială în Evul mediu; Ed. Meridiane, 1983;

15

0639

Sabatino Moscati - Lumea Fenicienilor; Ed. Meridiane, 1975;

10

0640

Kazimierz Michałowski - Cum si-au creat grecii arta; Ed. Meridiane, 1975;

10

0641

G. Oprescu - Manual de istoria artei. Evul mediu; Ed. Meridiane, 1986;

15

0642

G. Oprescu - Manual de istoria artei. Clasicismul. Romantismul; Ed. Meridiane, 1986;

15

0643

G. Oprescu - Manual de istoria artei. Postimpresionismul; Ed. Meridiane, 1986;

15

0644

Marcel Pacaut, Jacques Rossiaud - Epoca romanică; Ed. Meridiane, 1982;

10

0645

Erwin Panofsky - Renastere si renasteri în arena occidentală; Ed. Meridiane, 1974;

10

0646

Élie Faure - Istoria artei. Arta antică; Ed. Meridiane, 1988;

15

0647

Élie Faure - Istoria artei. Arta medievală; Ed. Meridiane, 1988;

15

0648

George Oprescu - Pictura românească în secolul al XIX-lea; Ed. Meridiane, 1984;

10

0649

Konrad Onasch - Civilizatia Marelui Novgorod. Istoria culturală a unui vechi oras rus si a tinutului lui de colonizare; Ed. Meridiane, 1975;

15

0650

Bernard-Philippe Groslier - Temple din Angkor. Oameni si pietre; Ed. Meridiane, 1971;

10

0651

Élie Faure - Istoria artei. Arta modernă 2; Ed. Meridiane, 1988;

15

0652

Élie Faure - Istoria artei. Arta modernă 1; Ed. Meridiane, 1988;

15

0653

Max J. Fiedländer - De la Van Eyck la Bruegel; Ed. Meridiane, 1975;

10

0654

John Boardmann - Grecii de peste mări. Colonizarea greacă si comertul timpuriu; Ed. Meridiane, 1988;

10

0655

G. Oprescu - Manual de Istoria artei. Realismul. Impresionismul; Ed. Meridiane, 1986;

15

0656

Paul Philippot - Pictura flamandă si Renasterea italiană; Ed. Meridiane, 1975;

15

0657

Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine - Civilizatia Islamului clasic; Ed. Meridiane, 1975 (vol. 1);

20

0658

Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine - Civilizatia Islamului clasic; Ed. Meridiane, 1975 (vol. 2);

20

0659

Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine - Civilizatia Islamului clasic; Ed. Meridiane, 1975 (vol. 3);

20

 

01

2

0660

Henri Focillon - Arta Occidentului. Evul Mediu romantic; Ed. Meridiane, 1974;

10

0661

Henri Focillon - Arta Occidentului. Evul Mediu gotic (vol. II) ; Ed. Meridiane, 1974;

10

0662

Giulio Carlo Argan - Arta modernă 1770-1970 (vol. I); Ed. Meridiane, 1982;

20

0663

Giulio Carlo Argan - Arta modernă 1770-1970 (vol. II); Ed. Meridiane, 1982;

20

0664

George Dennis - Lumea etruscilor (vol. I); Ed. Meridiane, 1982;

10

0665

Paul Constantin - Culoare, Artă, Ambient; Ed. Meridiane, 1979;

10

0666

George Dennis - Lumea etruscilor (vol. II); Ed. Meridiane, 1982;

10

0667

Heinrich Lützer - Drumuri spre artă. Ramuri ale artei; Ed. Meridiane, 1986 (vol. 1);

10

0668

Heinrich Lützer - Drumuri spre artă. Fundamentele artei; Ed. Meridiane, 1986 (vol. 2);

10

0669

Adriana Botez Crainic - Arta formei; Ed. Orator, 1993;

10

0670

Élie Faure - Istoria artei. Spiritul formelor; Ed. Meridiane, 1990 (vol. 1);

10

0671

Élie Faure - Istoria artei. Spiritul formelor; Ed. Meridiane, 1990 (vol. 2);

10

0672

Élie Faure - Istoria artei. Arta modernă ; Ed. Meridiane, 1990 (vol. 1);

10

0673

Élie Faure - Istoria artei. Arta modernă; Ed. Meridiane, 1990 (vol. 2);

10

0674

François Chamoux - Civilizatia elenistică (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

10

0675

François Chamoux - Civilizatia elenistică (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

10

0676

Jean Cassou - Panorama artelor plastice contemporane (vol. I); Ed. Meridiane, 1971;

10

0677

Jean Cassou - Panorama artelor plastice contemporane (vol. II); Ed. Meridiane, 1971;

10

0678

John Rewald - Istoria Impresionismului (vol. I); Ed. Meridiane, 1974;

10

0679

John Rewald - Istoria Impresionismului (vol. II); Ed. Meridiane, 1974;

10

0680

Heinrich Lützler - Drumuri spre artă. Ramuri ale artei; Ed. Meridiane, 1986 (vol. I);

10

0681

Heinrich Lützler - Drumuri spre artă. Fundamentele artei; Ed. Meridiane, 1986 (vol. II);

10

0682

Jacques Gernet - Lumea chineză (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

15

0683

Jacques Gernet - Lumea chineză (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

15

0684

Charles Delvoye - Arta bizantină; Ed. Meridiane, 1976 (vol. I);

10

0685

Charles Delvoye - Arta bizantină; Ed. Meridiane, 1976 (vol. II);

10

0686

Johan Joachim Winckelmann - Istoria artei antice (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

10

0687

Johan Joachim Winckelmann - Istoria artei antice (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

10

0688

John Rewald - Postimpresionismul. De la Van Gogh la Gauguin (vol. I); Ed. Meridiane, 1978;

15

0689

John Rewald - Postimpresionismul. De la Van Gogh la Gauguin (vol. II); Ed. Meridiane, 1978;

15

0690

Leo Frobenius - Cultura Africii (vol. I); Ed. Meridiane, 1982;

15

0691

Leo Frobenius - Cultura Africii (vol. II); Ed. Meridiane, 1982;

15

0692

Wilhelm von Dode - Maestrii picturii olandeze si flamande (vol. I); Ed. Meridiane, 1974;

15

0693

Wilhelm von Dode - Maestrii picturii olandeze si flamande (vol. II); Ed. Meridiane, 1974;

15

0694

Michal Sobeski - Arta exotică (vol. I); Ed. Meridiane, 1975;

10

0695

Michal Sobeski - Arta exotică (vol. II); Ed. Meridiane, 1975;

10

0696

Fred Bérence - Renasterea italiană (vol.I); Ed. Meridiane, 1969;

10

0697

Fred Bérence - Renasterea italiană (vol.II); Ed. Meridiane, 1969;

10

0698

Eugène Delacroix - Jurnal (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

10

0699

Eugène Delacroix - Jurnal (vol. II); Ed. Meridiane, 1977;

10

 

01

2

0700

Jean Deshayes - Civilizatiile Vechiului Orient (vol. I); Ed. Meridiane, 1976;

15

0701

Jean Deshayes - Civilizatiile Vechiului Orient (vol.II); Ed. Meridiane, 1976;

15

0702

Jean Deshayes - Civilizatiile Vechiului Orient (vol.III); Ed. Meridiane, 1976;

15

0703

René Berger - Descoperirea picturii. Arta de a vedea (vol. III); Ed. Meridiane, 1975;

10

0704

René Berger - Descoperirea picturii. Arta de a întelege (vol. III); Ed. Meridiane, 1975;

10

0705

René Berger - Descoperirea picturii. Arta de a aprecia (vol. III); Ed. Meridiane, 1975;

10

0706

Nathan Knobler - Dialogul vizual (vol. II); Ed. Meridiane, 1983;

10

0707

Nathan Knobler - Dialogul vizual (vol. II); Ed. Meridiane, 1983;

10

0708

Jacob Burckhardt - Artă si istorie (vol. I); Ed. Meridiane, 1987;

10

0709

Jacob Burckhardt - Artă si istorie (vol. II); Ed. Meridiane, 1987;

10

0710

Viktor Lazarev - Vechii maestri europeni (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

15

0711

Viktor Lazarev - Vechii maestri europeni (vol. II); Ed. Meridiane, 1977;

15

0712

Viktor Lazarev - Vechii maestri europeni (vol. III); Ed. Meridiane, 1977;

15

0713

Hugh Honour - Romantismul (vol. I); Ed. Meridiane, 1983;

10

0714

Hugh Honour - Romantismul (vol. II); Ed. Meridiane, 1983;

10

0715

Albert E. Elsen - Temele artei (vol. I); Ed. Meridiane, 1983;

10

0716

Albert E. Elsen - Temele artei (vol. II); Ed. Meridiane, 1983;

10

0717

Giorgio Vasari - Vietile pictorilor, sculptorilor si arhitectilor (vol. I); Ed. Meridiane, 1968;

15

0718

Giorgio Vasari - Vietile pictorilor, sculptorilor si arhitectilor (vol. II); Ed. Meridiane, 1968;

15

0719

Giorgio Vasari - Vietile pictorilor, sculptorilor si arhitectilor (vol. III); Ed. Meridiane, 1968;

15

0720

Giovanni Pietro Bellori - Vietile pictorilor, sculptorilor si arhitectilor moderni (vol. I); Ed. Meridiane, 1975;

15

0721

Giovanni Pietro Bellori - Vietile pictorilor, sculptorilor si arhitectilor moderni (vol. II); Ed. Meridiane, 1975;

15

0722

Manuel B. Cossio - El Greco (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

10

0723

Manuel B. Cossio - El Greco (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

10

0724

Ion Frunzetti - Pegas între Meduză si Perseu (vol. I). Gîlceava si împăcarea văzului cu lumea; Ed. Meridiane, 1985;

10

0725

Ion Frunzetti - Pegas între Meduză si Perseu (vol. II). Formă si semn; Ed. Meridiane, 1985;

10

0726

Robert Klein - Forma si inteligibilul. Scrieri despre Renastere si Arta modernă (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

15

0727

Robert Klein - Forma si inteligibilul. Scrieri despre Renastere si Arta modernă (vol. II); Ed. Meridiane, 1977;

15

0728

Viata lui Benvenuto Cellini scrisă de el însusi (vol. I); Ed. Meridiane, 1989;

15

0729

Viata lui Benvenuto Cellini scrisă de el însusi (vol. II); Ed. Meridiane, 1989;

15

0730

Eugenio Battisti - Antirenasterea (vol. I); Ed. Meridiane, 1982;

10

0731

Eugenio Battisti - Antirenasterea (vol. II); Ed. Meridiane, 1982;

10

0732

Jakob Rosenberg - Rembrandt viata si opera (vol. I); Ed. Meridiane, 1976;

15

0733

Jakob Rosenberg - Rembrandt viata si opera (vol. II); Ed. Meridiane, 1976;

15

0734

Paolo Santarcangeli - Cartea labirinturilor (vol. I); Ed. Meridiane, 1974;

10

0735

Paolo Santarcangeli - Cartea labirinturilor (vol. II); Ed. Meridiane, 1974;

10

0736

Eugenio d’Ors - Profesiunea de critic de artă (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

15

0737

Eugenio d’Ors - Goya, viata si opera (vol. 2); Ed. Meridiane, 1977;

10

0738

Corrado Maltese - Istoria artei italiene 1785-1943 (vol. I); Ed. Meridiane, 1976;

10

 

01

2

0739

Corrado Maltese - Istoria artei italiene 1785-1943 (vol. II); Ed. Meridiane, 1976;

10

0740

Étienne Drioton, Pierre du Bourguet - Arta faraonilor (vol. I); Ed. Meridiane, 1972;

15

0741

Étienne Drioton, Pierre du Bourguet - Arta faraonilor (vol. II); Ed. Meridiane, 1972;

15

0742

Wladyslaw Podlacha - Umanismul picturii murale postbizantine din Bucovina; Ed. Meridiane, 1985;

10

0743

Grigore Nandris - Umanismul picturii murale postbizantine din estul Europei (vol.II); Ed. Meridiane, 1985;

10

0744

Raymond Bloch, Jean Cousin - Roma si destinul ei (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

15

0745

Raymond Bloch, Jean Cousin - Roma si destinul ei (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

15

0746

François Chamoux - Civilizatia greacă (vol. I); Ed. Meridiane, 1985;

10

0747

François Chamoux - Civilizatia greacă (vol. II); Ed. Meridiane, 1985;

10

0748

Răzvan Theodorescu - Civilizatia românilor între medieval si modern (vol. II); Ed. Meridiane, 1987;

15

0749

Guido A. Mansuelli - Civilizatiile Europei Vechi (vol.II); Ed. Meridiane, 1978;

10

0750

Tibor Bodrogi - Arta Indoneziei si a insulelor din sud-estul asiatic; Ed. Meridiane, 1974;

10

0751

Antonia Vallentin - Leonardo da Vinci (vol. I); Ed. Meridiane, 1968;

10

0752

Lion Feuchtwanger - Goya sau drumul spinos al cunoasterii (vol. I); Ed. Meridiane, 1970;

10

0753

Lion Feuchtwanger - Goya sau drumul spinos al cunoasterii (vol. II); Ed. Meridiane, 1970;

10

0754

Vincent Van Gogh - Scrisori (vol. II); Ed. Meridiane, 1970;

15

0755

Vincent Van Gogh - Scrisori (vol. I); Ed. Meridiane, 1970;

15

0756

Joan Miró - Culoarea visurilor mele; Ed. Meridiane, 1982;

10

0757

Sidney Geist - Brâncusi/Sărutul; Ed. Meridiane, 1982;

15

0758

David d’Angers - Din lumea artei; Ed. Meridiane, 1980;

10

0759

Rosario Assunto - Universul ca spectacol; Ed. Meridiane, 1983;

10

0760

Diego Valeri - Ghidul sentimental al Venetiei; Ed. Meridiane, 1975;

10

0761

Madeleine Hours - Secretele capodoperelor; Ed. Meridiane, 1982;

15

0762

Nicolas Poussin - Scrisori; Ed. Meridiane, 1976;

10

0763

Nikolaus Himmelmann - Trecutul utopic; Ed. Meridiane, 1984;

10

0764

José Antonio Maravall - Velàzquez si spiritul modernitătii; Ed. Meridiane, 1981;

10

0765

Aleksander Wojciechowski - Arta peisajului; Ed. Meridiane, 1974;

10

0766

Secolul de aur al picturii venetiene; Ed. Meridiane, 1980;

15

0767

E. H. Gombrich - Normă si formă; Ed. Meridiane, 1981;

10

0768

Salvatore Settis - „Furtuna” interpretată; Ed. Meridiane, 1982;

10

0769

Georges Bernier - Arta si comertul; Ed. Meridiane, 1979;

15

0770

Herbert von Einem - Michelangelo; Ed. Meridiane, 1984;

15

0771

Noël Mouloud - Pictura si spatiul; Ed. Meridiane, 1978;

10

0772

Antonio Palomino - Viata celor mai ilustri pictori si sculptori spanioli; Ed. Meridiane, 1992;

15

0773

Marc Havel - Tehnica tabloului; Ed. Meridiane, 1980;

15

0774

Francis Carco - Prietenul pictorilor; Ed. Meridiane, 1970;

10

0775

John Rupert Martin - Barocul; Ed. Meridiane, 1982;

15

0776

Felix Klee - Paul Klee; Ed. Meridiane, 1975;

15

0777

Abraham A. Moles - Artă si ordinator; Ed. Meridiane, 1974;

10

0778

Jean Grenier - Arta si problemele ei; Ed. Meridiane, 1974;

10

 

01

2

0779

Fernand Léger - Functii ale picturii; Ed. Meridiane, 1976;

10

0780

Henri Perruchot - Viata lui Cézanne; Ed. Meridiane, 1967;

15

0781

Françoise Cachin - Gauguin; Ed. Meridiane, 1977;

15

0782

Eugen Schileru - Preludii critice; Ed. Meridiane, 1975;

15

0783

Gheorghe Crutzescu - Podul Mogosoaei; Ed. Meridiane, 1987;

10

0784

Lionello Venturi - Cum să întelegem pictura; Ed. Meridiane, 1978;

10

0785

Max Loreau - Jean Dubuffet. Strategia creatiei; Ed. Meridiane, 1978;

15

0786

Prosper Mérimée - Studii asupra artelor din Evul mediu; Ed. Meridiane, 1980;

15

0787

Georg Simmel - Rembrandt; Ed. Meridiane, 1978;

15

0788

Henri Focillon - Piero della Francesca; Ed. Meridiane, 1983;

10

0789

André Malraux - Capul de obsidian; Ed. Meridiane, 1977;

10

0790

Anatoli Lunaciarski - Dialog despre artă; Ed. Meridiane, 1975;

10

0791

Hans H. Pars - Viata aventuroasă a operelor de artă; Ed. Meridiane, 1974;

15

0792

Edgar Degas - Scrisori; Ed. Meridiane, 1987;

15

0793

Arnold Gehlen - Imagini ale timpului; Ed. Meridiane, 1974;

15

0794

Carel van Mander - Cartea pictorilor; Ed. Meridiane, 1977;

15

0795

Gregorio Marañón - El Greco si Toledo; Ed. Meridiane, 1977;

15

0796

Ivan Coulas - Lorenzo Magnificul; Ed. Meridiane, 1987;

10

0797

Cennino Cennini - Tratatul de pictură; Ed. Meridiane, 1977;

15

0798

Roger Avermaete - Rembrandt si epoca sa; Ed. Meridiane, 1969;

15

0799

George Rowley - Principiile picturii chineze; Ed. Meridiane, 1982;

15

0800

Alexandru Busuioceanu - Zamolxis sau mitul dacic în istoria si legendele spaniole; Ed. Meridiane, 1985;

20

0801

Ralph E. Shikes, Paula Harper - Pissarro; Ed. Meridiane, 1986;

15

0802

John Pope-Hennessy - Portretul în Renastere; Ed. Meridiane, 1976;

15

0803

Giulio Carlo Argan - Walter Gropius si Bauhaus-ul; Ed. Meridiane, 1976;

15

0804

Jean-Paul Crespelle - Modigliani; Ed. Meridiane, 1976;

15

0805

Paul Gauguin - Noa-Noa si alte scrieri; Ed. Meridiane, 1977;

15

0806

Victor Ieronim Stoichită - Ucenicia lui Duccio di Buoninsegna; Ed. Meridiane, 1976;

10

0807

Reiner Maria Rilke - Scrisori către Rodin. Auguste Rodin; Ed. Meridiane, 1986;

15

0808

Albert Thibaudet - Acropole; Ed. Meridiane, 1986;

15

0809

Ardengo Soffici - Meditatii artistice; Ed. Meridiane, 1981;

15

0810

Athena T. Spear - Păsările lui Brâncusi; Ed. Meridiane, 1976;

15

0811

Rosario Assunto - Universul ca spectacol; Ed. Meridiane, 1983;

10

0812

Rolando Cristofanelli - Lumină si întuneric; Ed. Meridiane, 1983;

15

0813

Antonio Banfi - Filosofia artei (vol. I) ; Ed. Meridiane, 1984;

15

0814

Antonio Banfi - Filosofia artei (vol. II) ; Ed. Meridiane, 1984;

15

0815

André Leroi-Gourhan - Gestul si cuvîntul (vol. I) Tehnică si limbaj; Ed. Meridiane, 1983;

15

0816

André Leroi-Gourhan - Gestul si cuvîntul (vol. II) Memoria si ritmurile; Ed. Meridiane, 1983;

15

0817

Werner Hofmann - Fundamentele artei moderne (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

15

0818

Werner Hofmann - Fundamentele artei moderne (vol. II); Ed. Meridiane, 1977;

15

 

01

2

0819

Guido Morpurgo-Tagliabue - Estetica contemporană. O anchetă (vol. I); Ed. Meridiane, 1976;

10

0820

Guido Morpurgo-Tagliabue - Estetica contemporană. O anchetă (vol. II); Ed. Meridiane, 1976;

10

0821

Mikel Dufrenne - Fenomenologia experientei estetice. Obiectul estetic (vol. I); Ed. Meridiane, 1976;

15

0822

Mikel Dufrenne - Fenomenologia experientei estetice. Perceptia estetică (vol. II); Ed. Meridiane, 1976;

15

0823

Udo Kultermann - Istoria istoriei artei - Evolutia unei stiinte (vol. I); Ed. Meridiane, 1977;

10

0824

Udo Kultermann - Istoria istoriei artei - Evolutia unei stiinte (vol. II); Ed. Meridiane, 1977;

10

0825

William Fleming - Arte si idei (vol. I); Ed. Meridiane, 1983;

10

0826

William Fleming - Arte si idei (vol. II); Ed. Meridiane, 1983;

10

0827

Theodor Lipps - Estetica - Psihologia frumosului si a artei (vol. I - partea a II-a: Contemplarea estetică si artele plastice); Ed. Meridiane, 1987;

15

0828

Theodor Lipps - Estetica - Psihologia frumosului si a artei (vol. II - partea a II-a: Contemplarea estetică si artele plastice); Ed. Meridiane, 1987;

15

0829

Wladyslaw Tatarkiewicz - Istoria esteticii (vol. I: Estetica antică); Ed. Meridiane, 1978;

15

0830

Wladyslaw Tatarkiewicz - Istoria esteticii (vol. II: Estetica medievală); Ed. Meridiane, 1978;

15

0831

Wladyslaw Tatarkiewicz - Istoria esteticii (vol. III: Estetica modernă 1); Ed. Meridiane, 1978;

15

0832

Wladyslaw Tatarkiewicz - Istoria esteticii (vol. IV: Estetica modernă 2); Ed. Meridiane, 1978;

15

0833

P. A. Michelis - Estetica arhitecturii; Ed. Meridiane, 1982;

15

0834

V. V. Bîcicov - Estetica antichitătii târzii (sec. II-III); Ed. Meridiane, 1984;

15

0835

Henri Focillon - Viata formelor urmată de elogiul mâinii; Ed. Meridiane, 1977;

15

0836

Max Dvořák - Scrieri despre artă; Ed. Meridiane, 1983;

10

0837

Henri Delacroix - Psihologia artei. Eseu asupra activitătii artistice; Ed. Meridiane, 1983;

15

0838

Lorenz Dittmann - Stil, simbol, structură. Studii despre categorii de Istoria artei; Ed. Meridiane, 1988;

15

0839

Karl Rosenkranz - O estetică a urâtului; Ed. Meridiane, 1984;

15

0840

Manierism, artă si teorie; Ed. Meridiane, 1982;

15

0841

Jean Baptiste-Du Bos - Cugetări critice despre poezie si pictură; Ed. Meridiane, 1983;

15

0842

Erwin Panofsky - Artă si semnificatie; Ed. Meridiane, 1980;

15

0843

G. Oprescu - Manual de istoria artei - Renasterea; Ed. Meridiane, 1985;

10

0844

J. A. Gaya Nuño - Istoria artei spaniole; Ed. Meridiane, 1975;

15

0845

Bajomi Lázár Endre - Montmartre, Montparnasse, Cartierul Latin (Ed. prescurtată); Ed. Meridiane, 1975;

15

0846

Viktor Lazarev - Originile Renasterii italiene. Quattrocento-ul timpului; Ed. Meridiane, 1985;

10

0847

Sabatino Moscati - Vechi imperii ale Orientului; Ed. Meridiane, 1982;

15

0848

Gheorghe Achitei - Frumosul dincolo de artă; Ed. Meridiane, 1988;

15

0849

Jacques Soustelle - Olmecii, cea mai veche civilizatie a Mexicului; Ed. Meridiane, 1982;

15

0850

Biblioteca de artă - 100 catalog; Ed. Meridiane;

10

0851

Ivar Lissner - Culturi enigmatice; Ed. Meridiane, 1972;

15

0852

Élie Faure - Istoria artei. Arta Renasterii; Ed. Meridiane, 1988;

15

0853

Nicolae Iorga - Evolutia ideii de libertate; Ed. Meridiane, 1987;

15

0854

Jacques Lassaigne - Pictori pe care i-am cunoscut; Ed. Meridiane, 1969;

10

0855

E. R. Dodds - Dialectica spiritului grec; Ed. Meridiane, 1983;

15

0856

Marcel Pacaut, Jacques Rossiaud - Epoca Romanică; Ed. Meridiane, 1982

10

 

01

2

0857

Bernard Brenson - Pictorii italieni ai Renasterii; Ed. Meridiane, 1971;

15

0858

Jurgis Baltrusaitis - Evul mediu fantastic; Ed. Meridiane, 1975;

15

0859

Élie Faure - Istoria artei. Arta Renasterii; Ed. Meridiane, 1988;

10

0860

Răzvan Theodorescu - Civilizatia românilor între Medieval si Modern. Orizontul în imagini (1550-1800) (vol. I); Ed. Meridiane, 1987;

15

0861

Tudor Octavian - Vermeer si criticii săi. Un dosar deschis; Ed. Meridiane, 1988;

15

0862

Allan Cunningham - Pictori englezi; Ed. Meridiane, 1987;

10

0863

Paul Claudel - Introducere în pictura olandeză; Ed. Meridiane, 1968;

15

0864

I. N. Golomstoc, I. A. Karetnikova - Pictura monumentală mexicană; Ed. Meridiane, 1963;

15

0865

Simone Besques-Mollard - Tanagra;

15

0866

Paul Valéry - Degas Danse Dessin; Éditions Gallimard, 1965;

15

0867

Umberto Baldini - La Croce 432 degli Uffizi; Aldo Martello Editore;

10

0868

Franka Elgara - Pikaso; Nolit/Beograd, 1961;

15

0869

Joseph-Émile Muller - Klee. Quadrati magici; Arnoldo Mondadori Editore, 1957;

15

0870

Alberta Sartorisa - Pjero dela Frančeska, freske iz areca; Nolit/ Beograd;

15

0871

John Rewald - Cézanne, peisaje; Ed. Meridiane, 1967;

10

0872

Jean A. Keim - Arta chineză de la origini pînă la epoca T’Ang (pictură si gravură); Ed. Meridiane, 1966;

15

0873

M. F. Briguet - Arta etruscă; Frescele de la Tarquinia; Ed. Meridiane, 1967;

15

0874

Joseph-Émilie Muller - Klee; Figuri si măsti; Ed. Meridiane, 1969;

15

0875

Werner Helwig - De Chirico; Peinture métaphysique; Fernand Hazan Éditeur, 1962;

10

0876

George Lawrence - Arta Indiei; Ed. Meridiane, 1968;

15

0877

Pierre Volboudt - Kandinsky (1896 -1921); Fernand Hazan, 1963;

10

0878

Pierre Volboudt - Kandinsky (1922 -1944); Fernand Hazan, 1963;

10

0879

Michel Seuphor - ARP sculptures; Fernand Hazan, 1964;

15

0880

Frank Elgar - Pictura modernă - pictura abstractă; Ed. Meridiane,1969;

15

0881

Joseph-Émile Muller - Pictura modernă - De la cubisti la primii abstracti; Ed. Meridiane, 1969;

15

0882

Joseph-Émile Muller - La peinture moderne - (II - De Gauguin aux fauves); Fernand Hazan, 1965;

15

0883

Joseph-Émile Muller - La peinture moderne (III - Des expressionnistes aux surréalistes); Fernand Hazan, 1965;

15

0884

Joseph-Émile Muller - La peinture moderne (I - De Manet aux néo-impressionnistes); Fernand Hazan, 1965;

15

0885

Joseph-Émile Muller - La peinture moderne (V - La peinture abstraite); Fernand Hazan, 1965;

15

0886

William Fagg - Sculptures africaines 1 - Le Bassin du Niger; Fernand Hazan Éditeur, 1966;

15

0887

Guy Weelen - Miró (1940-1955); Arnoldo Mondadori Editore, 1960;

10

0888

William Fagg - Sculptures africaines 2 - Le Bassin du Congo; Fernand Hazan Éditeur, 1966;

15

0889

Michel Sanouillet - Dada (1913-1923) ; Fernand Hazan Éditeur, 1969;

15

0890

Maтисс (1869-1969, mapă);

10

0891

Luisa Marcucci - Santa Umiltà e storie della sua vita; Aldo Martello Editore;

15

0892

Luisa Marcucci - Cassone Adimari; Aldo Martello Editore;

10

0893

Joseph-Émile Muller - La peinture moderne (IV - Des cubistes aux premiers abstraits); Fernand Hazan, 1965;

15

0894

Jacques Dupin - Miró; Union Générale d’Éditions en accord avec l’Unesco;

15

0895

Michel Hoog - Peinture Moderne; Exclusivité Hachette 10 (Le petit Guide);

15

 

01

2

0896

K. И. Пaнaс - Художественный Музей Метрополитeн; Издательство Искуство”, 1982 г.;

10

0897

Luciano Berti - Andrea del Castagno; Sadea/Sansoni Editori, 1966;

10

0898

Renzo Chiarelli - Pisanello; Sadea/Sansoni Editori, 1966;

10

0899

Cornel Irimie, Marcela Focsa - Icoane pe sticlă; Ed. Meridiane, 1971;

15

0900

Alice Poladian-Moagăr - Miniatura armeană; Ed. Meridiane, 1975;

15

0901

Paul Valéry - Degas Dans Desen, Contesei de Behague; Ed. Meridine, 1968;

15

0902

Bucur Chiriac - La marginea cerului; Ed. Star Impex, 1997

10

0903

Ignacio Bernal - Peintures murales du Mexique précolumbien; Édition de poche Flammarion;

15

0904

Richard Ettinghausen - Miniatures turques; Édition de poche Flammarion;

15

0905

Charles P. Mountford - Pitture degli aborigeni in Australia; Silvana Editoriale d’Arte, 1964;

10

0906

Juan Ainaud - Peintures romanes espagnoles; Édition de poche Flammarion;

10

0907

Ernst Kitzinger - Mosaïques byzantines israéliennes; Édition de poche Flammarion;

15

0908

Benjamin Rowland - Peintures des grottes d’Ajanta; Édition de poche Flammarion;

15

0909

Peintures de temples et de sanctuaires à Ceylan; Édition de poche Flammarion;

15

0910

Théodore Rousseau, Jr - Paul Cézanne; Flammarion, 1953;

10

0911

Claude Roger-Marx - Bonnard; Fernand Hazan, 1950;

10

0912

Claude Roger-Marx - Raoul Dufy; Fernand Hazan, 1952;

10

0913

Claude Roger-Marx - Les lithographies de Toulouse-Lautrec; Fernand Hazan, 1952;

15

0914

Christian Zervos - Picasso; Fernand Hazan, 1953;

10

0915

Ioan Horga - Renoir; Ed. Meridiane, 1985;

10

0916

Viorica Dene - Miniatura franceză, sec. VII-XVI; Ed. Meridiane, 1983;

15

0917

Virginia Cartianu - Miniatura germană; Ed. Meridiane, 1982;

15

0918

Robert Rey - Maurice de Vlaminck; Flammarion, 1955;

15

0919

Atanas Bojkov - Scoala de pictură de la Triavna; Ed. Meridiane, 1973;

15

0920

Pierre Courthion - Henri Rousseau; Fernand Hazan, 1956;

10

0921

Elie Faure - Histoire de l’Art. L’Esprit des formes (Tome II); Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1964;

10

0922

Paul Valéry - Introducere în metoda lui Leonardo Da Vinci; Ed. Meridiane, 1969;

15

0923

Jacques Vandier - La sculpture égyptienne; Fernand Hazan, 1951;

15

0924

The Pushkin Museum of Fine Arts in Moscow - Painting; Aurora Art Publishers, 1978;

15

0925

Ricordo di Milano - 32 vedute (prima parte);

10

0926

Adeline Hulftegger - Les Dessin de Holbein; Fernand Hazan, 1950;

15

0927

Expozitia de gravură - Katsushika Hokusai (1760-1849); Bucuresti, 1960;

15

0928

Radu Ionescu - Ciucurencu; Ed. Meridiane, 1987;

15

0929

Muzeul Cornel Medrea; Sfatul Popular al Raionului Gh. Gheorghiu-Dej;

10

0930

P. Francastel - The Middle Ages with 175 colour plates (vol. II); Thames and Hudson, 1969;

15

0931

P. P. Kahne - Ancient and Classical Art with 172 colour plates (vol. I); Thames and Hudson, 1969 ;

15

0932

Jean Grenier - Eseuri asupra picturii contemporane; Ed. Meridiane, 1972 (Curente si sinteze 6);

10

0933

Dan Grigorescu - Cubismul; Ed. Meridiane, 1972 (Curente si sinteze 7);

15

0934

Ion Biberi - Arta suprarealistă. Privire critică; Ed. Meridiane, 1973 (Curente si sinteze 8);

15

0935

Robert Goldwater - Primitivismul în Arta Modernă; Ed. Meridiane, 1974 (Curente si sinteze 11);

15

 

01

2

0936

Robert Goldwater - Primitivismul în Arta Modernă; Ed. Meridiane, 1974 (Curente si sinteze 11);

15

0937

Dan Grigorescu - Pop Art; Ed. Meridiane, 1975 (Curente si sinteze 13);

15

0938

René Berger - Artă si comunicare; Ed. Meridiane, 1976 (Curente si sinteze 15);

15

0939

Victor Ieronim Stoichită - Pontormo si Manierismul; Ed. Meridiane, 1978 (Curente si sinteze 19);

10

0940

H. R. Radian - Cartea proportiilor; Ed. Meridiane, 1981 (Curente si sinteze 33);

10

0941

François Cheng - Vid si plin. Limbajul pictural chinezesc; Ed. Meridiane, 1983 (Curente si sinteze 38);

15

0942

Mihai Gramatopol - Arta Imperială a Epocii lui Traian; Ed. Meridiane, 1984 (Curente si sinteze 39);

15

0943

Karl Jettmar - Arta stepelor. Popoarele timpurii; Ed. Meridiane, 1983 (Curente si sinteze 40);

10

0944

Andrei Cornea - Mentalităti culturale si forme artistice în epoca romano-bizantină (300-800); Ed. Meridiane, 1984 (Curente si sinteze 41);

15

0945

Ion Ianosi - Sublimul în spiritualitatea românească; Ed. Meridiane, 1987 (Curente si sinteze 48);

10

0946

Élie Faure - Istoria artei IV. Arta modernă 1; Ed. Meridiane, 1970;

15

0947

Élie Faure - Istoria artei V. Arta modernă 2; Ed. Meridiane, 1970;

15

0948

Élie Faure - Istoria artei III. Arta renasterii; Ed. Meridiane, 1970;

15

0949

Élie Faure - Istoria artei IV. Arta medievală ; Ed. Meridiane, 1970;

15

0950

Élie Faure - Istoria artei I. Arta antică ; Ed. Meridiane, 1970;

15

0951

Élie Faure - Histoire de L’Art L’esprit des formes I; Éditions Jean-Jacques Pauvert, 1964;

15

0952

Henri Focillon - Art d’Occident 2; Le moyen âge gothique; Librairie Armand Colin, 1938;

10

0953

Jean Laude - Les arts de l’afrique noir; Librairie Générale Française, 1966;

15

0954

Henri Focillon - Art d’Occident 1; Le moyen âge roman; Librairie Armand Colin, 1938;

10

0955

Eugène Fromentin - Les Maîtres d’autrefois; Librairie Générale Française, 1965;

10

0956

John Rewald - Histoire de l’Impressionnisme 1; Albin Michel, 1955;

15

0957

John Rewald - Histoire de l’Impressionnisme 2; Albin Michel, 1955;

15

0958

René Berger - Découverte de la peinture. L’art de voir 1, 1968; Marabout Université;

15

0959

René Berger - Découverte de la peinture. L’art de comprendre 2, 1968; Marabout Université;

15

0960

René Berger - Découverte de la peinture. L’art d’apprécier 3, 1968; Marabout Université;

15

0961

René Huyghe, Lydie Huyghe - Henri Matisse (1869-1954); Flammarion, 1953;

15

0962

Anton Pann - De la lume adunate si iarăsi la lume date; Ed. Albatros;

10

0963

Antoine de Saint-Exupéry - Gânduri; Ed. Albatros, 1985;

15

0964

G. Călinescu - Aforisme si reflectii; Ed. Albatros, 1984;

20

0965

Miere si fiere - cugetări, aforisme, paradoxuri; Ed. Albatros, 1982;

20

0966

Curajul - în proverbe si cugetările lumii; Ed. Albatros, 1982;

15

0967

Eusebiu Mihăilescu - Cugetări si reflexii despre cultură si civilizatie; Ed. Albatros, 1984;

20

0968

Alexandru Stănciulescu-Bîrda - Coloana infinită. Din gîndirea română modernă; Ed. Albatros, 1987;

15

0969

Titu Maiorescu - Cugetări si aforisme; Ed. Albatros, 1986;

20

0970

Eugen B. Marin - Trei secole de paradox; Ed. Albatros, 1983;

15

0971

Victor Hugo - Cugetări; Ed. Albatros, 1982;

20

0972

Mihail Ionescu - Proverbe si cugetări italiene; Ed. Albatros, 1982;

20

0973

Gabriela Duda, Aglaia Gugui, Marie Jeanne Wojcicki - Dictionar de expresii si locutiuni ale limbii române; Ed. Albatros, 1985;

100

 

01

2

0974

Octavian Barbosa - Dictionarul artistilor români contemporani; Ed. Meridiane, 1976;

100

0975

Mircea Traian Biju - Mic dictionar al spiritului uman; Ed. Albatros, 1983;

100

0976

Victor Kernbach - Dictionar de mitologie generală; Ed. Albatros, 1983;

120

0977

A. Bârsan - Mic atlas geografic; Ed. Stiintifică, 1967;

50

0978

Victor Kernbach - Dictionar de mitologie generală; Ed. Stiintifică si Enciclopedică, 1989;

120

0979

Cornelia Petrescu - Om floare Univers; Ed. Cugetarea Cicero, 1996;

70

0980

Arh. Jean Monda - Monumente de arhitectură modernă; Ed. Albatros, 1982;

70

0981

Mihai Grigore - Cartografie geomorfologică; Centru de multiplicare al Universitătii Bucuresti, 1972;

70

0982

Picturi frantuzesti, sec. XIX (de la Van Gogh la Picasso) (mapă);

70

0983

Mihai Grigore - Reprezentarea grafică si cartografică a formelor de relief; Ed. Academiei R.S.R., 1979;

70

0984

Sextil Puscariu - Istoria literaturii române - Epoca veche; Ed. Eminescu, 1987;

120

0985

100 de ani de la înfiintarea Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucuresti 1864-1964; Ed. Meridiane, 1964;

100

0986

George Cosbuc - Poezii; Ed. Dacia, 1984;

50

0987

Noua Revistă Română - Nr. 3-4; Fundatia „Niste Tărani”;

30

0988

Noua Revistă Română - Nr. 5-6; Fundatia „Niste Tărani”;

30

0989

Noua Revistă Română - Nr. 1; Fundatia „Niste Tărani”;

30

0990

Eta Boeriu - Michelangelo - Rime; Ed. Dacia, 1975;

40

0991

Cezar Petrescu - Romanul lui Eminescu (vol. I, II, III); Ed. Junimea, 1984;

150

0992

Nichita Stănescu - Noduri si semne; Ed. Cartea Românească;

50

0993

Nichita Stănescu - Frumos ca umbra unei idei; Ed. Albatros, 1985;

50

0994

Nichita Stănescu - album memorial; Ed. Viata Românească, 1984;

70

0995

Alexandru Macedonski - Poezii; Ed. Dacia, 1981;

50

0996

Lucian Blaga - Opere 1 - Poezii antume; Ed. Minerva, 1982;

60

0997

Lucian Blaga - Opere 2 - Poezii postume; Ed. Minerva, 1982;

60

0998

Lucian Blaga - Opere 3 - Teatru; Ed. Minerva, 1982;

60

0999

Lucian Blaga - Poezii; Ed. pentru Literatură, 1967;

60

1000

Tudor Arghezi - Poeme Noi; Ed. pentru Literatură, 1963;

40

1001

Paul Eluard - Fratii care văd - scrieri despre artă; Ed. pentru Literatură;

40

1002

Boris Pasternak - Lirice; Ed. Univers, 1989;

30

1003

Un om/ O viată/ Un destin - Ionel Jianu - viata si opera lui; Ed. Roza Vînturilor, 1991;

70

1004

Gheorghe Tomozei - Călătorii cu dirijabilul; Ed. Sport-Turism, 1982;

30

1005

Arte Poetice. Renasterea; Ed. Univers, 1986;

30

1006

René Huyghe - Formes et Forces de l’atome à Rembrandt; Flammarion;

30

1007

N. Tonitza - Scrieri despre artă; Ed. Meridiane, 1964;

30