MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 13 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

918. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

222. - Decizie pentru numirea domnului Constantin Teodorescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

223. - Decizie privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Florin Vasilache, secretar general în cadrul Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

110. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

 

111. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

 

123. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare - Runda nr. 55/2007

 

628. - Ordin al ministrului transporturilor privind acceptarea amendamentelor la Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul

FTP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.173(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004

 

691. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 586/2007

 

1.163. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătătirea solutiilor tehnice de proiectare si de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare si reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

50. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 21/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societătii de pensii

 

51. - Hotărâre privind aprobarea Normei nr. 22/2007 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societătii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 

57. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

454. - Decizie privind retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Samaro Asig - Broker de Asigurare” - S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007, cu suma de 67.017 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, si alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităti administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital.

Art. 2. – Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. – Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 918.

 

ANEXĂ

 

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru unele unităti administrativ-teritoriale

 

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Obiectivul

Suma solicitată

- mii lei -

0

1

2

3

1

Judetul Arad

TOTAL:

500

Comuna Gurahont

Reabilitare drum comunal DC 38 Gurahont-Zimbru

100

Comuna Misca

Reabilitare drum comunal DC 122

200

Comuna Iratosu

Reabilitare drum comunal DC 107

200

 

2

Judetul Bihor

TOTAL:

4.480

Municipiul Beius

Cheltuieli curente si de capital

1.000

Comuna Budureasa

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Căpâlna

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cărpinet

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cefa

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Drăgănesti

Cheltuieli curente si de capital

100

 

Reabilitare biserică si casă comunitară

50

Comuna Pocola

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Remetea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Rosia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Rieni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Sâmbăta

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Tetchea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Osorhei

Reabilitare biserică reformată si cămin cultural

50

Comuna Cetariu

Reabilitare biserică reformată si scoală

100

Comuna Tinca

Reabilitare biserică reformată

50

Comuna Lazuri de Beius

Lucrări de infrastructură

2.130

 

3

Bistrita-Năsăud

TOTAL:

1.200

Comuna Târlisua

Lucrări de refacere pod pe drumul comunal DC 38D Agries- Moliset km 7+560

1.200

 

4

Judetul Botosani

TOTAL:

896

Comuna Stiubieni

Reabilitare la clădirea viitorului sediu al primăriei

196

Constructie cămin cultural Negreni

700

 

5

 

 

Judetul Brasov

TOTAL:

3.900

Municipiul Făgăras

Cheltuieli curente si de capital

550

Orasul Ghimbav

Cheltuieli curente si de capital

200

Orasul Victoria

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cincu

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Comana

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cristian

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Drăgus

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Feldioara

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Hoghiz

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Lisa

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Măierus

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Mândra

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Moieciu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Prejmer

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Părău

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Sânpetru

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Soars

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Ungra

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Vama Buzăului

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Voila

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Apata

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

Comuna Tărlungeni

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

Comuna Cata

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

Comuna Hălchiu

Cheltuieli curente si de capital

100

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

Comuna Ormenis

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

Comuna Sercaia

Lucrări de refacere a unor drumuri comunale

100

 

6

Judetul Caras-Severin

TOTAL:

1.350

Comuna Bănia

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Doclin

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Lăpusnicu Mare

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Măureni

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Teregova

Cheltuieli curente si de capital

250

 

7

Judetul Covasna

TOTAL:

500

Comuna Barcani

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Dobârlău

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Sita Buzăului

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Valea Mare

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Vâlcele

Cheltuieli curente si de capital

100

 

8

Judetul Cluj

TOTAL:

100

Comuna Aghiresu

Refacere drum comunal DC 138

100

 

9

Judetul Constanta

TOTAL:

1.650

Comuna Istria

Amenajare drumuri comunale

1.000

Comuna Săcele

Reabilitare drumuri comunale

650

 

10

Judetul Dâmbovita

TOTAL:

900

Comuna Crevedia

Lucrări de modernizare si reabilitare a drumurilor sătesti DS 1160, DS 360 si DS 138

900

 

11

Judetul Dolj

TOTAL:

1.306

Comuna Radovan

Reabilitarea drumului Radovan-Fântânele, iluminat public si reabilitare cămin cultural Radovan

306

Comuna Mârsani

Reabilitare si asfaltare străzi

1.000

 

12

Judetul Galati

TOTAL:

500

Comuna Sendreni

Constructie cămin cultural

500

 

13

Judetul Harghita

TOTAL:

2.240

Municipiul Miercurea-Ciuc

Reabilitare pasaj în municipiul Miercurea-Ciuc

400

Municipiul Gheorgheni

Reabilitare drumuri

200

Municipiul Toplita

Cheltuieli curente si de capital

200

Orasul Bălan

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Bilbor

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Corbu

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Gălăutas

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Sărmas

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Subcetate

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Tulghes

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Voslăbeni

Cheltuieli curente si de capital

180

 

14

Judetul Hunedoara

TOTAL:

3.300

Municipiul Brad

Cheltuieli curente si de capital

700

Municipiul Lupeni

Cheltuieli curente si de capital

600

Municipiul Petrosani

Reparatie capitală la Biserica Reformată Petrosani

80

Municipiul Hunedoara

Reparatii la căminele culturale din localitătile componente Răcăstia, Pestisu Mare si Bos

120

Oras Geoagiu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Băcia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Băita

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Bătrâna

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Beriu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Blăjeni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bosorod

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bucuresci

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bunila

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Ghelari

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gurasada

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Lăpugiu de Jos

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Lelese

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Lunca Cernii de Jos

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Luncoiu de Jos

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Orăstioara de Sus

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Răchitova

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Sălasu de Sus

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Soimus

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Tomesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Toplita

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vata de Jos

Modernizare cămin cultural Vata de Jos

100

 

15

Judetul Ialomita

TOTAL:

1.872

Comuna Mihail Kogălniceanu

Lucrări de reparatii la podul plutitor peste râul Ialomita, constructie grădinită si reabilitare străzi

1.528

Comuna Făcăeni

Extinderea retelei de electricitate

344

 

16

Judetul Ilfov

TOTAL:

3.000

Orasul Chitila

Reabilitare si modernizare drumuri comunale

1.000

Comuna Snagov

Reabilitare si modernizare drumuri comunale

1.000

Comuna Gruiu

Reabilitare si modernizare drumuri comunale

1.000

 

17

Judetul Maramures

TOTAL:

8.100

Bugetul propriu al judetului

Reabilitare drum judetean DJ 184 A

75

Comuna Coltău

Reabilitare străzi si construire sediu primărie

225

Municipiul Sighetul Marmatiei

Cheltuieli curente si de capital

900

Municipiul Baia Mare

Lucrări la Catedrala episcopală Sfânta Treime

3.000

Orasul Tăutii-Măgherăus

Cheltuieli curente si de capital

700

Comuna Arinis

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Asuaju de Sus

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Bicaz

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Bocicoiu Mare

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Botiza

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Budesti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cicârlău

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Grosii Tiblesului

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Miresu Mare

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Petrova

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Recea

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Rona de Sus

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Rozavlea

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Suciu de Sus

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Sieu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Vadu Izei

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Viseu de Jos

Cheltuieli curente si de capital

200

 

18

Judetul Mures

TOTAL:

2.440

Comuna Apold

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Băgaciu

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Băla

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Bahnea

Cheltuieli curente si de capital

45

Reabilitare drumuri comunale

100

Comuna Batos

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Bogata

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Chetani

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Coroisânmărtin

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Cozma

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Cristesti

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Cuci

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Fărăgău

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Grebenisu de Câmpie

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Hodac

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Ibănesti

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Iclănzel

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Ideciu de Jos

Cheltuieli curente si de capital

130

Orasul Ludus

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Lunca

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Livezeni

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Nades

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Petelea

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Pogăceaua

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Rusii-Munti

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Sâncraiu de Mures

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Sânpetru de Câmpie

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Sântana de Mures

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Săulia

Cheltuieli curente si de capital

45

Municipiul Sighisoara

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Sincai

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Stânceni

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Suseni

Cheltuieli curente si de capital

130

Municipiul Târnăveni

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Tăureni

Cheltuieli curente si de capital

45

Orasul Ungheni

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Gurghiu

Reabilitare drumuri comunale

150

Comuna Crăciunesti

Reabilitare drumuri comunale

100

Comuna Valea Largă

Cheltuieli curente si de capital

45

Comuna Zau de Câmpie

Cheltuieli curente si de capital

45

 

19

Judetul Olt

 

5.000

Municipiul Caracal

Cheltuieli curente si de capital

80

Orasul Bals

Cheltuieli curente si de capital

60

Orasul Piatra-Olt

Cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Baldovinesti

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Băbiciu

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Bălteni

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Bărăsti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bârza

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Brâncoveni

Cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Bucinisu

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Călui

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Cezieni

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Cârlogani

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Colonesti

Cheltuieli curente si de capital

170

Comuna Corbu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Crâmpoaia

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Cungrea

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Curtisoara

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Deveselu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Dobrosloveni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Dobrun

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Făgetelu

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Fălcoiu

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Fărcasele

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Găneasa

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Găvănesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Ghimpeteni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Gârcov

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Grădinari

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Grojdibodu

Cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Gura Padinii

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Ianca

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Icoana

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Ipotesti

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Izbiceni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Milcov

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Obârsia

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Oboga

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Oporelu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Optasi-Măgura

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Perieti

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Poboru

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Priseaca

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Radomiresti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Redea

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Rusănesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Schitu

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Sâmburesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Sârbii-Măgura

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Slătioara

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Spineni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Stoenesti

Cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Stoicănesti

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Studina

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Serbănesti

Cheltuieli curente si de capital

60

Comuna Tătulesti

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Teslui

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Tia Mare

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Tufeni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vădastra

Cheltuieli curente si de capital

11 0

Comuna Văleni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Visina

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Visina Nouă

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vitomiresti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vâlcele

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vlădila

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Voineasa

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Vulturesti

Cheltuieli curente si de capital

50

 

20

Judetul Neamt

TOTAL:

4.116

Municipiul Roman

Cheltuieli curente si de capital

1.600

Comuna Dămuc

Cheltuieli curente si de capital

1.150

Comuna Doljesti

Cheltuieli curente si de capital

1.000

Comuna Păstrăveni

Cheltuieli curente si de capital

366

 

21

Judetul Prahova

TOTAL:

620

Comuna Valea Călugărească

Cheltuieli curente si de capital

620

 

22

 

 

 

Judetul Satu Mare

TOTAL:

5.850

Municipiul Satu Mare

Reabilitare strada Gorunului

290

Lucrări la Catedrala Ortodoxă Sfintii Împărati Constantin si Elena

1.000

Comuna Orasu Nou

Continuare lucrări de investitii „Cămin cultural” sat Racsa, comuna Orasu Nou

2.000

Comuna Bârsău

Finalizare lucrări la căminul cultural din comuna Bârsău

160

Renovarea sediilor dispensarului uman si al primăriei din comuna Bârsău

700

Comuna Odoreu

Reabilitarea sediului primăriei comunei Odoreu

1.390

Comuna Dorolt

Reabilitare drum vicinal

310

 

23

 

 

 

Judetul Suceava

TOTAL:

4.500

Orasul Dolhasca

Cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Salcea

Modernizare drum comunal DC 63 Salcea-Prelipca

1.200

Orasul Siret

Cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Solca

Cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Liteni

Cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Milisăuti

Cheltuieli curente si de capital

100

Orasul Frasin

Lucrări de refacere a drumurilor comunale

50

Comuna Arbore

Lucrări de refacere a drumurilor comunale

100

Comuna Voitinel

Lucrări de refacere pod si drumuri comunale

150

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Mănăstirea Humorului

Lucrări de refacere pod si drumuri comunale

100

Comuna Grănicesti

Lucrări de refacere pod si drumuri comunale

150

Comuna Iacobeni

Lucrări de refacere a drumurilor comunale

50

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Breaza

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Calafindesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Boroaia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Drăguseni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Dumbrăveni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Fântânele

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Forăsti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Grămesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Hârtop

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Horodniceni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Iaslovăt

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Ilisesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Izvoarele Sucevei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Moldova-Sulita

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Musenita

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Păltinoasa

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Pârtestii de Jos

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Putna

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Straja

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Siminicea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Valea Moldovei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Vama

Cheltuieli curente si de capital

100

 

24

Judetul Timis

TOTAL:

300

Municipiul Lugoj

Reabilitare imobil cu destinatia de locuinte

100

Orasul Jimbolia

Lucrări de reparatii si de întretinere a străzilor

200

 

25

Judetul Tulcea

TOTAL:

360

Comuna Mahmudia

Finantarea unor cheltuieli curente si de capital

360

 


26

Judetul Vaslui

TOTAL:

900

Comuna Dodesti

Lucrări de reabilitare a drumurilor comunale DC 54 Dodesti- Jigălia si DC 55 Dodesti-Urdesti

450

Comuna Viisoara

Lucrări de reabilitare a unor străzi si a drumului comunal DC 52 Viisoara-Vilotesti

450

 

27

Judetul Vâlcea

TOTAL:

4.078

Comuna Ionesti

Modernizare drum comunal DC 102 Ionesti-Scundu

640

Comuna Dănicei

Pod din beton armat peste Valea Trepteanca

240

Comuna Sutesti

Lucrări de refacere a drumului comunal DC 58 Sutesti-Valea Caselor si a podului din beton armat peste pârâul Pesceana

1.000

Comuna Amărăsti

Continuarea lucrărilor la cămin cultural comuna Amărăsti, judetul Vâlcea

300

Comuna Scundu

Amenajare, extindere si modernizare imobil scoala pentru noua functiune de primărie comuna Scundu

1.000

Comuna Făuresti

Reamenajare, consolidare, extindere sediu primărie Făuresti

300

Comuna Milcoiu

Cheltuieli curente si de capital

195

Comuna Măldăresti

Modernizare drum local Măldăresti-Măldărestii de Jos, Rosoveni

403


 

28

Judetul Vrancea

TOTAL:

3.059

Comuna Suraia

Amenajare podete tubulare si modernizare drum comunal

1.059

Comuna Negrilesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gugesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Ploscuteni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Tănăsoaia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Păulesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Tulnici

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Nănesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Biliesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Nistoresti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bălesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Cârligele

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Obrejita

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Reghiu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bârsesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Gologanu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Spulber

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Năruja

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Ciorăsti

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Dumitresti

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Măicănesti

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Nereju

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Străoane

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Jaristea

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Vidra

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Poiana Cristei

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Brosteni

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Popesti

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Ruginesti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Bolotesti

Cheltuieli curente si de capital

50


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Constantin Teodorescu în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Teodorescu se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 222.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Florin Vasilache, secretar general în cadrul Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Având în vedere solicitarea domnului Florin Vasilache, secretar general în cadrul Agentiei Române pentru Investitii Străine, formulată prin Scrisoarea înregistrată sub nr. 5/4.181/CPT din 3 august 2007, referitoare la încetarea raporturilor de serviciu prin acordul părtilor începând cu data de 1 septembrie 2007,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 septembrie 2007, încetează, la cerere, raporturile de serviciu ale domnului Florin Vasilache, secretar general în cadrul Agentiei Române pentru Investitii Străine.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 223.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 si ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. si al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 9 iulie 2007.

Nr. 110.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 si ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localitătilor nr. 101/2006,

în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C. si al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitătilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 9 iulie 2007.

Nr. 111.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, Sos. Panduri nr. 1.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare – Runda nr. 55/2007

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul emis de oficiul registrului comertului, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activită t ilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activităilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termenul de valabilitate de 30 de zile de la data depunerii ofertei;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală.

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. – În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. – (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările si completările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la numărul de telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte - Runda nr. 55/2007 pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata km2

Judetul

Substanta

X

Y

1

FISAG

531.514

531.565

532.566

532.611

531.617

531.694

528.220

528.027

565.132

567.126

567.101

569.100

569.126

572.128

572.214

565.228

26,345

HG

apă minerală

2

 

 

SACU-TINCOVA – ZONA A

458.420

458.640

458.320

458.220

457.840

274.400

274.960

275.180

275.020

274.830

0,298

 

CS

nisip si pietris

 

ZONA B

458.700

458.720

457.150

457.000

457.360

457.600

458.000

458.240

275.080

275.160

276.800

276.300

276.000

275.420

275.130

275.400

0,900

 

 

 

 

3

MOVILA MIRESII

417.903

417.589

417.852

417.075

416.906

416.859

416.478

416.669

707.436

708.041

708.406

709.133

708.838

707.731

706.941

706.387

1,982

BR

nămol terapeutic

 

4

SACADATE

471.601

471.807

471.963

471.800

471.396

471.056

450.631

450.920

451.310

451.298

451.300

451.142

0,336

SB

nisip si pietris

5

V.ARIC-V.DRUMUL IAZULUI

423.355

424.060

421.650

421.325

766.870

768.700

768.910

767.175

4,090

TL

argilă, calcar, bazalt

6

VALEA JURTEANA

637.520

636.340

636.360

636.590

636.860

637.090

637.260

637.280

306.540

306.440

306.015

305.850

305.860

305.780

305.550

305.730

0,701

BH

lignit

7

DANESTI

681.000

681.000

680.000

680.000

403.000

405.000

405.000

403.000

2,000

MM

apă minerală

8

VALEA IALOMITEI

346.677

346.677

343.881

343.881

691.709

695.010

695.010

691.709

9,230

IL

argilă

9

POTLOGI-PODISORU

340.910

340.912

339.080

338.652

338.148

337.771

337.491

337.460

337.214

337.297

337.500

338.093

338.302

339.378

339.301

542.662

546.000

546.114

545.041

544.425

544.466

544.522

544.682

544.422

544.103

544.099

544.344

544.119

544.082

543.350

6,520

DB

nisip si pietris

10

CRICIOVA VEST

464.320

463.450

463.000

463.080

462.820

463.000

463.300

463.500

463.760

464.050

269.330

270.450

269.950

269.620

269.180

269.000

268.900

269.150

269.350

269.100

1,161

TM

nisip si pietris

11

TINCOVA SUD

456.150

456.340

455.960

455.600

455.460

455.460

455.800

276.930

277.280

277.530

277.680

277.450

277.380

277.150

0,327

CS

nisip si pietris

 

12

GHIOROC VEST

523.625

523.580

522.630

522.625

233.250

234.830

234.900

233.250

1,574

AR

nisip si pietris

13

LUCIENI

373.922

373.235

373.048

372.840

372.890

372.201

373.174

373.434

534.083

535.142

535.019

535.321

535.494

535.515

533.843

533.717

1,278

DB

nisip si pietris

14

ZIMANDU NOU-EST

537.336

537.168

537.151

536.914

536.908

536.870

536.901

536.813

536.691

536.318

537.055

225.376

225.527

225.512

225.715

225.782

225.814

225.874

225.944

225.943

225.548

225.086

0,413

AR

nisip si pietris

15

COSTEIU

474.420

473.780

473.580

473.860

474.220

256.550

256.880

256.550

256.240

256.100

0,364

TM

nisip si pietris

16

SOIMOS EST

519.220

518.100

518.000

517.300

517.220

517.660

517.060

517.060

517.460

518.560

248.140

249.800

250.140

250.700

250.100

249.040

249.100

248.280

247.620

247.440

3,796

AR

granit

17

MOARA MOCANULUI

363.441

362.940

362.747

362.407

362.091

361.775

361.168

361.248

361.701

362.303

364.252

365.075

506.710

506.965

507.344

508.935

509.116

510.715

511.163

511.604

511.917

511.931

509.062

508.081

8,645

AG

nisip si pietris


MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acceptarea amendamentelor la Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.173(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.173(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, prevăzută în anexa care face parte

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a amendamentelor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 16 iulie 2007.

Nr. 628.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.173(79) (adoptată la 10 decembrie 2004)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC.61(67), prin care s-a adoptat Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (denumit în continuare Codul FTP), care a devenit obligatoriu conform cap. II-2 din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventie),

notând si art. VIII(b) si regula II-2/3.23 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului FTP,

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si noua sesiune a sa, amendamentele la Codul FTP propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul FTP al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afara cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tututor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.173(79)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP)

 

Anexa 1 - Metode de încercare la foc

Partea 2 - Încercarea la fum si toxicitate

2.6 Criterii de clasificare

2.6.2 Toxicitate

În tabelul cu valorile limită, dup㠄SO2 120 ppm” se introduce următorul text: „(200 ppm pentru acoperirile podelei)”.

 


MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 586/2007

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările s i completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici i mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2009 de sus t inere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiinate si microîntre-prinderi, precum si a investitiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 586/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 16 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Subpunctele 4.9. (1) si 4.9. (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„4.9. (1) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 4.5 si în conformitate cu punctajul obtinut în urma selectării solicitantilor potrivit subpct. 4.6-4.8, MIMMCTPL va face publică pe site-ul institutiei la adresa www.animmc.ro , în termen de 3 zile lucrătoare, Lista cu solicitantii înscrisi în cadrul Programului, în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut. La punctaje egale, vor prevala criteriile de selectie suplimentare prevăzute în Cererea de solicitare a AFN si a creditului din anexa nr. 4 la Procedură. Pentru calculul criteriilor de selectie suplimentare vor fi folosite rezultatele financiare din bilantul contabil încheiat la 31 decembrie 2006.

(2) Documentele corespunzătoare dosarului de solicitare a AFN (certificat constatator, certificate de atestare fiscală privind achitarea obligatiilor de plată către bugetul de stat consolidat si cele privind achitarea taxelor si impozitelor locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru) trebuie să fie eliberate cel mai târziu la data înregistrării formularului de preselectie în cadrul aplicatiei si să fie în termenele de valabilitate corespunzătoare.”

2. Subpunctul 5.9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.9. Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile în cadrul prezentului Program întreprinderile care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro. Operatorii economici care vor depăsi acest prag prin însumarea alocatiei financiare nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali nu pot beneficia de finantare până la atingerea plafonului de 200.000 euro.”

3. Subpunctul 7.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.1. Procedura de implementare a Programului va fi publicată si va putea fi obtinută de pe site-ul MIMMCTPL (www.animmc.ro) si de pe site-urile institutiilor de credit prevăzute la subpct. 4.1. (2), precum si de la sediile oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie.”

Art. II. – Anexa nr. 2 la Procedură se înlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. – Anexa nr. 3 la Procedură se înlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 8 august 2007.

Nr. 691.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2 la Procedură)

 

DOCUMENTELE

solicitate beneficiarului de Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale (MIMMCTPL) în vederea stabilirii eligibilitătii

 

Documentele necesare pentru accesarea Programului national multianual pe perioada 2002-2009 de sustinere a investitiilor realizate de către întreprinderi nou-înfiintate si microîntreprinderi, precum si a investitiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii sunt:

a) Cererea de solicitare a AFN si a creditului, semnată si stampilată, în original;

b) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea solicitantă, în care să se mentioneze obligatoriu:

- datele de identificare;

– codul unic de înregistrare;

– asociatii/actionarii;

– reprezentantii legali ai societătii;

– domeniul de activitate principal;

– domeniile de activitate secundare;

– punctele de lucru sau alte sedii secundare ale societătii;

– situatia juridică a societătii (activitate suspendată, faliment, reorganizare, dizolvare etc.);

c) istoric pe obiect de activitate, în original, pentru codul CAEN pe care se accesează Programul, cu precizarea datei când a fost autorizată această activitate, emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul unde îsi are sediul societatea;

d) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul general consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în conditiile legii (inclusiv pentru punctele de lucru care au CUI);

e) certificat de atestare fiscală, în original sau în copie legalizată, emis în conditiile legii, cu privire la îndeplinirea obligatiilor de plată către bugetul local (inclusiv pentru toate punctele de lucru, indiferent dacă au sau nu CUI);

f) bilantul contabil, contul de profit si pierderi si datele informative, încheiate la 31 decembrie 2005;

g) bilantul contabil, contul de profit si pierderi si datele informative, încheiate la 31 decembrie 2006;

h) balanta de verificare la 31 decembrie 2006;

i) ultima balantă de verificare încheiată;

j) declaratia privind încadrarea beneficiarului în categoria IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006 (sectiunea I);

k) opisul documentelor prevăzute la lit. a)-j), conform prezentei anexe (sectiunea II).

 

NOTE:

1. Firmele care au datorii esalonate conform certificatelor de atestare fiscală, pozitiile d) si e), nu sunt eligibile pentru a accesa Programul.

2. La completarea sectiunii I (Declaratia privind încadrarea beneficiarului în categoria IMM, a valorii activelor totale si a numărului mediu anual de salariati) se vor avea în vedere actiunile detinute de persoanele fizice si juridice atât la firma solicitantă, cât si la alte firme.

3. Certificatul constatator trebuie să fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii în Program. Dacă certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului nu contine toate punctele solicitate de MIMMCTPL, vă rugăm să solicitati oficiului registrului comertului o adresă suplimentară prin care să se răspundă la toate solicitările MIMMCTPL.

 

NOTE:

1. Întreaga documentatie va fi depusă în două exemplare: – originalele pentru evaluarea din cadrul Ministerului pentru

Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale;

– fotocopii certificate pentru institutia de credit aleasă de către beneficiar.

Actele solicitate si depuse conform Procedurii de implementare vor fi îndosariate în ordinea de mai sus, iar dosarele se vor introduce într-un plic pe care se vor mentiona:

– pentru Unitatea de implementare a Programului de investitii;

– numele firmei;

– numărul de înregistrare la registrul comertului;

– CUI;

– judetul;

– institutia de credit la care se va solicita creditul;

– suma AFN solicitată, în RON si echivalent EUR;

– numele si prenumele delegatului.

2. Absenta oricărui document cerut de MIMMCTPL, depunerea de certificate fiscale expirate, completarea gresită a Cererii de solicitare AFN, necompletarea tuturor punctelor din Cererea de solicitare AFN si a creditului sau evitarea răspunsurilor concrete atrage respingerea dosarului de solicitare a AFN.

 

SECTIUNEA I

Formularul A

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Adresa sediului social............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

Numele si functia....................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

(presedintele consiliului de administratie, director general sau echivalent)

 

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

 Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fără formularul B.

 Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

 Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform formularului B, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.


 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

 

Exercitiul financiar de referintă2)

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

- mii lei(RON)/mii € -

Active totale

- mii lei(RON)/mii € -

 

 

 

 

 

 

 

1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006.

2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

 

Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior,  datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro- întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare)

 Nu

 Da (În acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior.)

 

Semnătura............................................................................................................................................................................

(numele si functia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii...........................................

Semnătura................................................

 

Formularul B

 

CALCULUL

pentru întreprinderile partenere sau legate

 

Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale).

Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

- mii lei(RON)/mii € -

Total active

- mii lei(RON)/mii € -

1. Datele1) întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate [se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B2)]

 

 

 

2. Datele cumulate1) în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din sectiunea A)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate1) (dacă există) – dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din formularul A

 

1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilor financiare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.


 

 

Sectiunea A

 

Întreprinderi partenere

 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fisa de parteneriat [câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

 

1. Date de identificare si date financiare preliminare

 

Tabelul A.1

 

Întreprinderea partener㠖 Date de identificare

Numărul

mediu

anual

de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă