MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 555       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 august 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

919. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (6) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 320.000 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale, pe măsura angajării cheltuielilor, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) Consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 617/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 22 iunie 2007, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Dumitru Miron,

secretar de stat Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 august 2007.

Nr. 919.


 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI SI REPARATII CAPITALE LA IMOBILELE UNITĂTILOR DE ÎNVĂTĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ÎN ANUL 2007

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

JUDET/DENUMIRE INSTITUTIE DE ÎNVĂTĂMÂNT

NATURA LUCRĂRII

SUMA

ALOCATĂ

(mii lei)

0

1

2

3

4

 

 

TOTAL:

 

320.000

 

 

ALBA

 

6.421

1

1

Scoala cls. I-VIII sat Galda de Jos, comuna Galda de Jos

Obiectiv de investitii

180

2

2

Scoala cls. I-VIII sat Decea, comuna Mirăslău

Obiectiv de investitii

100

3

3

Scoala cls. I-VIII comuna Cut pentru Grădinita PN comuna Cut

Obiectiv de investitii

150

4

4

Grădinita PN sat Bistra, comuna Bistra

Obiectiv de investitii

80

5

5

Grup Scolar Industrial comuna Jidvei pentru Scoala de Arte si Meserii comuna Jidvei

Obiectiv de investitii

200

6

6

Scoala cls. I-VIII Petresti pentru Grădinita PP sat Petresti, Mun. Sebes

Obiectiv de investitii

43

7

7

Scoala cls. I-VIII sat Albac, comuna Albac

Obiectiv de investitii si dotări investitionale

120

8

8

Scoala cls. I-VIII comuna Râmet

Reabilitare

50

9

9

Grădinita PN oras Câmpeni

Reabilitare

100

10

10

Scoala cls. I-VIII sat Cricău, comuna Cricău

Reabilitare

130

11

11

Grădinita PN comuna Galda de Jos

Reabilitare

130

12

12

Scoala cls. I-VIII sat Benic, comuna Galda de Jos

Reabilitare

120

13

13

Scoala cls. I-VIII comuna Ciuruleasa

Reabilitare

70

14

14

Grădinita PN sat Ciuruleasa, comuna Ciuruleasa

Reabilitare

100

15

15

Grădinita sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Reabilitare

70

16

16

Scoala cls. I-VIII si Grădinita comuna Livezile

Reabilitare

100

17

17

Scoala cls. I-VIII „Toma Cocisiu” Mun. Blaj

Reabilitare

100

18

18

Scoala cls. I-VIII sat Rădesti, comuna Rădesti

Reabilitare

50

19

19

Scoala cls. IIV sat Cărpinis, comuna Gârbova

Reabilitare

50

20

20

Scoala cls. I-VIII clădire internat sat Sugag, comuna Sugag

Reabilitare

150

21

21

Scoala cls. I-VIII comuna Mogos

Reabilitare

80

22

22

Scoala cls. I-VIII comuna Sâncel

Reabilitare

50

23

23

Scoala cls. IIV sat Pănade, comuna Sâncel

Reabilitare

80

24

24

Scoala cls. IIV sat Iclod, comuna Sâncel

Reabilitare

100

25

25

Scoala cls. I-VIII sat Gârde, comuna Bistra

Reabilitare

100

26

26

Scoala cls. I-VIII „Ovidiu Hulea” Mun. Aiud

Reabilitare

150

27

27

Colegiul National „Titu Maiorescu” Mun. Aiud

Reabilitare

200

28

28

Scoala cls. I-VIII sat Posaga de Jos, comuna Posaga

Reabilitare

100

29

29

Scoala cls. IIV sat Tărtăria, comuna Sălistea

Reabilitare

100

30

30

Scoala cls. IIV sat Sălistea Deal, comuna Sălistea

Reabilitare

100

31

31

Scoala cls. IIV sat Balomir, comuna Sibot

Reabilitare

25

32

32

Scoala cls. I-VIII sat Lăzesti, comuna Scărisoara

Reabilitare

100

33

33

Grădinita PP nr. 4 oras Cugir

Reabilitare

140

34

34

Scoala cls. I-VIII nr. 3 oras Cugir

Reabilitare

115

35

35

Scoala cls. I-VIII sat Fărău, comuna Fărău

Reabilitare

210

36

36

Scoala cls. I-VIII sat Geoagiu, comuna Stremt

Reabilitare

60

37

37

Scoala cls. IIV sat Geomal, comuna Stremt

Reabilitare

40

38

38

Scoala cls. I-VIII „Sebes Pal” comuna Rimetea + Scoala cls. IIV si Grădinita sat Coltesti, comuna Rimetea

Reabilitare

254

39

39

Scoala cls. IIV si Grădinita cu predare în limba maghiară sat Ciumbrud, Mun. Aiud

Reabilitare

80

40

40

Scoala cls. IIV si Grădinita cu predare în limba maghiară sat Medves, comuna Fărău

Reabilitare

100


 

0

1

2

3

4

41

41

Grup Scolar „Dr. Lazăr Chirilă” corp Ateliere oras Baia de Aries

Reabilitare

320

42

42

Grădinita PN + Scoala cls. I–IV sat Seusa, comuna Ciugud

Reabilitare

70

43

43

Scoala cls. I-VIII comuna Câlnic

Reabilitare

15

44

44

Scoala cls. I-VIII comuna Daia Română

Reabilitare

150

45

45

Grup Scolar Industrial Mun. Sebes

Reabilitare

159

46

46

Scoala cls. I-VIII corp A si B comuna Ceru Băcăinti

Reabilitare

154

47

47

Scoala cls. I-VIII - internat comuna Vadu Motilor

Reabilitare

196

48

48

Scoala cls. I-VIII - internat sat Scărisoara, comuna Scărisoara

Reparatii capitale

100

49

49

Scoala cls. I-VIII nr. 2 oras Cugir

Reparatii capitale

100

50

50

Scoala cls. I–IV sat Mescreac, comuna Rădesti

Reparatii capitale

50

51

51

Scoala cls. I-VIII comuna Mirăslău

Reparatii capitale

70

52

52

Scoala cls. I–IV sat Sărăcsău, comuna Sibot

Reparatii capitale

90

53

53

Scoala cls. I–IV sat Băcăinti, comuna Sibot

Reparatii capitale

50

54

54

Scoala cls. I-VIII oras Câmpeni

Reparatii capitale

110

55

55

Scoala cls. I–IV sat Stiuleti, comuna Scărisoara

Reparatii capitale

50

56

56

Scoala cls I-VIII sat Sânmiclăus, comuna Sona

Reparatii capitale

300

57

57

Scoala cls. I–IV sat Lunca Ampoitei, comuna Metes

Reparatii capitale

100

58

58

Scoala cls. I-VIII comuna Ponor

Reparatii capitale

60

 

 

ARAD

 

7.020

59

1

Scoala cls. I-VIII sat Agrisul Mare, comuna Târnova

Obiectiv de investitii

300

60

2

Scoala cls. I-VIII comuna Vinga

Obiectiv de investitii

350

61

3

Scoala cls. I-VIII sat Mailat, comuna Vinga

Obiectiv de investitii

250

62

4

Scoala nr. 5 Mun. Arad

Obiectiv de investitii

250

63

5

Scoala cls. I-VIII comuna Fântânele

Obiectiv de investitii

200

64

6

Scoala cls. I–IV sat Pârnesti, comuna Săvârsin

Obiectiv de investitii

150

65

7

Scoala cls. I-VIII comuna Seitin

Obiectiv de investitii

400

66

8

Grup Scolar „Csiki Gergely” Mun. Arad

Obiectiv de investitii

100

67

9

Scoala cls. I-VIII sat Sânmartin, comuna Macea

Obiectiv de investitii

280

68

10

Scoala cls. I–IV sat Cuvin, comuna Ghioroc

Reabilitare

250

69

11

Grădinita sat Cuvin, comuna Ghioroc

Reabilitare

150

70

12

Scoala cls. I–IV + Grădinita PN comuna Ghioroc

Reabilitare

100

71

13

Scoala cls. I–IV + Grădinita PN maghiară, comuna Ghioroc

Reabilitare

150

72

14

Scoala cls. I–IV + Grădinita PN sat Minis, comuna Ghioroc

Reabilitare

250

73

15

Scoala cls. I-VIII comuna Ghioroc

Reabilitare

250

74

16

Grup Scolar comuna Cermei

Reabilitare

250

75

17

Grădinita Pădureni oras Chisineu Cris

Reabilitare

200

76

18

Scoala cls. I-VIII sat Mailat, comuna Vinga

Reabilitare

300

77

19

Scoala cls. I-VIII Pădureni oras Chisineu Cris

Reabilitare

300

78

20

Scoala cls. I-VIII + Grădinita PN comuna Iratos

Reabilitare

100

79

21

Scoala cls. I–IV sat Sânpaul, comuna Sofronea

Reabilitare

100

80

22

Scoala cls. I-VIII comuna Sintea Mare

Reabilitare

200

81

23

Scoala cls. I-VIII+ Grădinita PN sat Adea, comuna Sintea Mare

Reabilitare

200

82

24

Scoala cls. I-VIII sat Tipar, comuna Sintea Mare

Reabilitare

200

83

25

Grup Scolar oras Chisineu-Cris

Reabilitare

300

84

26

Scoala cls. I–IV sat Susani, comuna Ignesti

Reabilitare

50

85

27

Scoala cls. I–IV + Grădinita PN comuna Sistarovăt

Reabilitare

50

86

28

Scoala cls. I-VIII comuna Chisindia

Reabilitare

100

87

29

Scoala cls. I–IV + Grădinita PN oras Lipova

Reabilitare

150

88

30

Scoala cls. I-VIII comuna Ususău

Reabilitare

70

89

31

Scoala cls. I-VIII sat Groseni, comuna Archis

Reabilitare

70

90

32

Scoala cls. I-VIII comuna Olari

Reabilitare

50

91

33

Scoala cls. I-VIII comuna Bata

Reabilitare

100

92

34

Scoala cls. I–IV sat Vărsand, comuna Pilu

Reabilitare

200

93

35

Scoala cls. I-VIII comuna Frumuseni

Reabilitare

200

94

36

Scoala cls. I-VIII comuna Vladimirescu

Reabilitare

400

 

0

1

2

3

4

 

 

ARGES

 

9.348

95

1

Grădinita sat Bărăsti comuna Cicănesti

Obiectiv de investitii

400

96

2

Grădinita cu Program Prelungit comuna Boteni

Obiectiv de investitii

700

97

3

Grădinita sat Ungureni, com Berevoiesti

Obiectiv de investitii

500

98

4

Scoala cls. I–IV sat Valea Mănăstirii, comuna Titesti

Obiectiv de investitii

500

99

5

Scoala cls. I–IV + Grădinita sat Valea Mare, comuna Priboieni

Obiectiv de investitii

400

100

6

Scoala cls. I–IV sat Dragoslavele, comuna Dragoslavele

Reabilitare

200

101

7

Colegiul Pedagogic „Carol I” – Cantină + Sală sport, Mun. Câmpulung

Reabilitare

800

102

8

Colegiul National „Dinicu Golescu” – Internat + Sală sport Mun. Câmpulung

Reabilitare

400

103

9

Liceul National cu Program de Atletism Mun. Câmpulung

Reabilitare

400

104

10

Liceul Teoretic „Dan Barbilian” Mun. Câmpulung

Reabilitare

300

105

11

Grădinita cu Program Prelungit nr. 13 Mun. Câmpulung

Reabilitare

320

106

12

Scoala cls. I-VIII comuna Berevoiesti

Reabilitare

250

107

13

Scoala cls. IIV + Grădinita sat Sămăila, comuna Priboieni

Reabilitare

220

108

14

Scoala cls. I–IV sat Albotele, comuna Priboieni

Reabilitare

421

109

15

Scoala cls. I-VIII comuna Boteni

Reabilitare

300

110

16

Grădinita Centru comuna Priboieni

Reabilitare

344

111

17

Scoala cls. I–IV sat Valea Hotarului, comuna Dragoslavele

Reabilitare

123

112

18

Scoala cls. I-VIII sat Costesti Vâlsan, comuna Musetesti

Reabilitare

470

113

19

Scoala cls. I-VIII sat Brătia, comuna Ciomăgesti

Reabilitare

330

114

20

Scoala cls. I-VIII sat Mărăcineni, comuna Mărăcineni

Reabilitare

330

115

21

Scoala cls. IIV sat Cerbu, comuna Albota

Reabilitare

280

116

22

Liceul „I.C.Petrescu” comuna Stâlpeni pentru Scoala cls. I–VIII comuna Stâlpeni

Reabilitare

940

117

23

Scoala cls. IIV sat Jupânesti, comuna Cosesti

Reabilitare

60

118

24

Scoala cls. I-VIII sat Petresti, comuna Cosesti

Reabilitare

60

119

25

Scoala cls. IIV + Grădinita sat Malu, comuna Godeni

Reabilitare

200

120

26

Scoala cls. IIV sat Valea Mănăstirii, comuna Titesti

Utilităti

100

 

 

BACĂU

 

12.024

121

1

Scoala cls. IIV sat Obârsia, comuna Izvorul Berheciului

Obiectiv de investitii

70

122

2

Scoala cls. IIV sat Tăula, comuna Oncesti

Obiectiv de investitii

100

123

3

Scoala cls. IIV sat Barna, comuna Parincea

Obiectiv de investitii

200

124

4

Grădinita sat Călugăreni, comuna Dămienesti

Obiectiv de investitii

150

125

5

Scoala cls. IIV + Grădinita sat Muncelu, comuna Glăvănesti

Obiectiv de investitii

150

126

6

Scoala cls. I-VIII nr. 6 oras Comănesti

Obiectiv de investitii

100

127

7

Grădinita sat Dumbrava, comuna Itesti

Obiectiv de investitii

150

128

8

Scoala cls. I-VIII + Grădinita sat Răcătău comuna Horgesti

Obiectiv de investitii

250

129

9

Grădinita nr. 1 comuna Gioseni

Obiectiv de investitii

204

130

10

Colegiul National „Vasile Alecsandri” Mun. Bacău

Obiectiv de investitii

900

131

11

Scoala cls. IIV sat Sohodor, comuna Horgesti

Obiectiv de investitii

100

132

12

Scoala cls. I-VIII pentru Grădinita sat Poiana, comuna Negri

Obiectiv de investitii

100

133

13

Grădinita sat Dealu Perjului, comuna Oncesti

Obiectiv de investitii

100

134

14

Scoala cls. I-VIII comuna N. Bălcescu

Obiectiv de investitii

250

135

15

Scoala de Arte si Meserii corp A comuna Stănisesti

Consolidare

130

136

16

Scoala cls. I-VIII nr. 1 Bis cartier Podei, oras Comănesti

Consolidare

150

137

17

Scoala cls. I–IV „Acad. Gh. Vrânceanu”, sat Valea Hogei, comuna Lipova

Consolidare

150

138

18

Grădinita comuna Izvorul Berheciului

Consolidare

100

139

19

Scoala cls. I–IV sat Antohesti, comuna Izvorul Berheciului

Consolidare

100

140

20

Scoala cls. I-VIII nr. 1 comuna Sarata

Consolidare

100

141

21

Scoala cls. IIV nr. 2 comuna Sarata

Consolidare

100

142

22

Colegiul National „C. Negri” oras Târgu Ocna

Reabilitare

100

143

23

Colegiul Tehnic de Comunicatii „N.V. Karpen” cămin elevi Mun. Bacău

Reabilitare

300

144

24

Scoala cls. IIV sat Valea Sosii, comuna Poduri

Reabilitare

50

 

0

1

2

3

4

145

25

Scoala cls. I-VIII sat Bucsesti, comuna Poduri

Reabilitare

150

146

26

Colegiul Pedagogic „Stefan cel Mare” Mun. Bacău

Reabilitare

400

147

27

Scoala de Arte si Meserii comuna Luizi Călugăra + Scoala cls. I-VIII „Andrei Lupu” sat Osebiti comuna Luizi Călugăra

Reabilitare

200

148

28

Scoala cls. I-VIII nr. 2 „D. Ghika” oras Comănesti

Reabilitare

100

149

29

Grădinita comuna Prăjesti

Reabilitare

150

150

30

Scoala cls. I-VIII sat Vladnic, comuna Parincea

Reabilitare

50

151

31

Scoala cls. I–IV sat Ciumasi, comuna Itesti

Reabilitare

100

152

32

Scoala cls. I-VIII sat Drăgugesti, comuna Helegiu

Reabilitare

150

153

33

Scoala cls. I-VIII sat Gârlenii de Sus, comuna Gârleni

Reabilitare

100

154

34

Scoala de Arte si Meserii corp C comuna Parincea

Reabilitare

100

155

35

Scoala cls. I–IV sat Satu Nou, comuna Lipova

Reabilitare

100

156

36

Scoala cls. I–IV sat Tarnita, comuna Oncesti

Reabilitare

100

157

37

Scoala cls. I-VIII + Grădinita sat Căbesti, comuna Podu Turcului

Reabilitare

200

158

38

Scoala cls. I-VIII sat Ciucani, comuna Răcăciuni

Reabilitare

200

159

39

Scoala cls. I-VIII sat Somusca, comuna Cleja

Reabilitare

200

160

40

Scoala de Arte si Meserii nr. 1 comuna Cleja

Reabilitare

200

161

41

Scoala cls. I-VIII nr. 2 sat Buda, comuna Cleja

Reabilitare

200

162

42

Scoala cls. I-VIII sat Pustiana, comuna Pârjol

Reabilitare

200

163

43

Scoala cls. I-VIII sat Frumoasa, comuna Balcani

Reabilitare

200

164

44

Scoala cls. I-VIII „Ion Strat” comuna Gioseni

Reabilitare

200

165

45

Scoala cls. I-VIII sat Cosnea, comuna Agăs

Reabilitare

100

166

46

Scoala cls. I-VIII sat Galbeni, comuna N. Bălcescu

Reabilitare

100

167

47

Scoala cls. I-VIII „Ion Luca” Mun. Bacău

Reabilitare

100

168

48

Scoala cls. I-VIII comuna Balcani

Reabilitare

150

169

49

Scoala de Arte si Meserii comuna Beresti Tazlău

Reabilitare

200

170

50

Scoala cls. I-VIII comuna Colonesti

Reabilitare

170

171

51

Scoala cls. I-VIII comuna Cotofănesti

Reabilitare

130

172

52

Scoala de Arte si Meserii corp B comuna Dofteana

Reabilitare

150

173

53

Scoala Generală comuna Filipesti

Reabilitare

150

174

54

Scoala cls. I-VIII corp scoală veche comuna Gaiceana

Reabilitare

250

175

55

Scoala cls. I-VIII nr. 1 comuna Livezi

Reabilitare

250

176

56

Scoala cls. I-VIII comuna Motoseni

Reabilitare

150

177

57

Scoala cls. I-VIII comuna Palanca

Reabilitare

200

178

58

Scoala cls. I-VIII comuna Răcăciuni

Reabilitare

200

179

59

Scoala cls. I-VIII comuna Răchitoasa

Reabilitare

250

180

60

Scoala cls. I-VIII comuna Ungureni

Reabilitare

150

181

61

Scoala cls. I-VIII + Grădinita sat Gârlenii de Jos, comuna Gârleni

Reabilitare

100

182

62

Scoala cls. I-VIII corp A+B sat Itesti, comuna Itesti

Reparatii capitale

100

183

63

Scoala cls. I-VIII comuna Negri

Reparatii capitale

50

184

64

Scoala cls. I-VIII sat Răcătău, comuna Horgesti

Reparatii capitale

100

185

65

Scoala cls. IIV + Grădinita sat Frumuselu, comuna Glăvănesti

Reparatii capitale

100

186

66

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Frumuselu, comuna Glăvănesti

Reparatii capitale

100

187

67

Scoala cls. I-VIII sat Prohozesti, comuna Poduri

Reparatii capitale

50

188

68

Scoala cls. I-VIII corp B sat Călugăreni, comuna Dămienesti

Reparatii capitale

100

189

69

Scoala cls. I-VIII sat Arini, comuna Găiceana

Reparatii capitale

200

190

70

Scoala cls. I-VIII nr. 3 Cerdac oras Slănic Moldova

Reparatii capitale

120

191

71

Scoala de Arte si Meserii „G-ral Sova” comuna Poduri

Utilităti

100

192

72

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Cernu, comuna Poduri

Utilităti

50

193

73

Grup Scolar Industrial Constructii de Masini oras Dărmănesti

Utilităti

750

 

 

BIHOR

 

10.638

194

1

Grădinita PN oras Alesd

Obiectiv de investitii

125

195

2

Grădinita comuna Viisoara

Obiectiv de investitii

150

196

3

Scoala cls. I-VIII sat Pestis, oras Alesd

Obiectiv de investitii

150

197

4

Scoala cls. I-VIII sat Valea Crisului, comuna Bratca

Obiectiv de investitii

200


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 555/14.VIII.2007

0

1

2

3

4

198

5

Liceul Teoretic sat Bratca, comuna Bratca

Obiectiv de investitii

175

199

6

Colegiul Tehnic pentru Grădinita PN comuna Vadu Crisului

Obiectiv de investitii

150

200

7

Scoala cls. I-VIII sat Husasău de Cris, comuna Ineu

Obiectiv de investitii

300

201

8

Grădinita sat Mihai Bravu, comuna Rosiori

Obiectiv de investitii

150

202

9

Grădinita PN Mun. Beius

Obiectiv de investitii

125

203

10

Grup Scolar Industrial „Unirea” - clădire liceu + internat oras Stei

Obiectiv de investitii

600

204

11

Scoala cls. I-VIII sat Sinteu, comuna Sinteu

Obiectiv de investitii

75

205

12

Scoala cls. I-VIII comuna Suplacu de Barcău

Obiectiv de investitii

75

206

13

Scoala cls. I–IV sat Vărzari, comuna Popesti

Obiectiv de investitii

70

207

14

Liceul Teoretic „J. Kozacek” comuna Budoi Popesti

Obiectiv de investitii

75

208

15

Scoala cls. I-VIII sat Petreu, comuna Abrămut

Obiectiv de investitii

100

209

16

Scoala cls. I-VIII comuna Cetariu

Obiectiv de investitii

280

210

17

Scoala cls. I-VIII comuna Cherechiu

Obiectiv de investitii

200

211

18

Scoala cls. I-VIII sat Sâniob, comuna Ciuhoi

Obiectiv de investitii

150

212

19

Scoala cls. I-VIII comuna Sălacea

Obiectiv de investitii

100

213

20

Scoala cls. I-VIII comuna Sălard

Obiectiv de investitii

100

214

21

Scoala cls. I-VIII sat Adoni, comuna Tarcea

Obiectiv de investitii

150

215

22

Scoala cls. I-VIII comuna Tăuteu

Obiectiv de investitii

150

216

23

Colegiul National „Avram Iancu” oras Stei

Reabilitare

125

217

24

Scoala cls. I-VIII comuna Suncuius

Reabilitare

200

218

25

Grădinita PN comuna Sâmbăta

Reabilitare

100

219

26

Scoala cls. I-VIII sat Livada, comuna Nojorid

Reabilitare

100

220

27

Scoala cls. I-VIII sat Văsad, comuna Curtuiseni

Reabilitare

150

221

28

Scoala cls. I-VIII sat Răbăgani, comuna Răbăgani

Reabilitare

100

222

29

Grădinita nr. 1 Mun. Marghita

Reabilitare

125

223

30

Grup Scolar Agricol oras Valea lui Mihai

Reabilitare

150

224

31

Scoala cls. I-VIII sat Arpăsel, comuna Batăr

Reabilitare

100

225

32

Scoala cls. I-VIII sat Chesereu, comuna Cherechiu

Reabilitare

50

226

33

Scoala cls. I-VIII sat Sântion, comuna Bors

Reabilitare

100

227

34

Scoala cls. I-VIII comuna Buduslău

Reabilitare

150

228

35

Scoala cls. I-VIII sat Poclusa, comuna Chislaz

Reabilitare

50

229

36

Scoala cls. I-VIII comuna Curtuiseni

Reabilitare

70

230

37

Scoala cls. I-VIII comuna Diosig

Reabilitare

100

231

38

Scoala cls. IIV sat Grădinari, comuna Drăgănesti

Reabilitare

50

232

39

Scoala cls. I-VIII comuna Finis

Reabilitare

100

233

40

Scoala cls. I-VIII sat Urvind, comuna Lugasu de Jos

Reabilitare

100

234

41

Grădinita nr. 3 Mun. Marghita

Reabilitare

100

235

42

Scoala cls. I-VIII „Petofi Sandor” oras Săcueni

Reabilitare

50

236

43

Scoala cls. I-VIII sat Cadea, oras Săcueni

Reabilitare

50

237

44

Scoala cls. I-VIII sat Ciocaia, oras Săcueni

Reabilitare

50

238

45

Scoala cls. I-VIII sat Olosig, oras Săcueni

Reabilitare

50

239

46

Scoala cls. I-VIII sat Sânnicolau de Munte, oras Săcueni

Reabilitare

150

240

47

Scoala cls. I-VIII sat Otomani, comuna Sălacea

Reabilitare

200

241

48

Scoala cls. I-VIII comuna Simian

Reabilitare

100

242

49

Scoala cls. I-VIII comuna Tămăseu

Reabilitare

100

243

50

Scoala cls. IIV sat Belfir, comuna Tinca

Reabilitare

50

244

51

Scoala cls. IIV sat Boiu, comuna Ciumeghiu

Reabilitare

50

245

52

Scoala cls. IIV sat Ghiorac, comuna Ciumeghiu,

Reabilitare

50

246

53

Scoala cls. IIV sat Chet, Mun. Marghita

Reabilitare

50

247

54

Scoala cls. IIV sat Fughiu, comuna Osorhei

Reabilitare

50

248

55

Scoala cls. IIV comuna Remetea

Reabilitare

50

249

56

Scoala cls. IIV sat Vaida, comuna Rosiori

Reabilitare

50

250

57

Scoala cls. IIV sat Dolea, comuna Suplacu de Barcău

Reabilitare

50

251

58

Scoala cls. IIV sat Tilecus, comuna Tetchea

Reabilitare

50

252

59

Scoala cls. IIV sat Posoloaca, comuna Tileagd

Reabilitare

50

 

0

1

2

3

4

253

60

Scoala cls. I–IV sat Uileacul de Cris, comuna Tileagd

Reabilitare

50

254

61

Scoala cls. I-VIII „George Cosbuc” Mun. Oradea

Reabilitare

100

255

62

Scoala cls. I-VIII comuna Balc

Reabilitare

150

256

63

Scoala cls. I-VIII sat Ianosda, comuna Mădăras

Reabilitare

75

257

64

Scoala cls. I-VIII comuna Sânnicolau Român

Reabilitare

75

258

65

Colegiul Tehnic „Ioan Ciordas” Mun. Beius

Reabilitare

150

259

66

Colegiul National „Samuel Vulcan” Mun. Beius

Reabilitare

270

260

67

Liceul Pedagogic „Nicolae Bolcas” Mun. Beius

Reabilitare

150

261

68

Scoala cls. I-VIII comuna Remetea

Reabilitare

70

262

69

Scoala cls. I-VIII comuna Rosia

Reabilitare

80

263

70

Scoala cls. I-VIII comuna Pocola

Reabilitare

80

264

71

Scoala cls. I-VIII comuna Cefa

Reabilitare

80

265

72

Scoala cls. I-VIII comuna Tetchea

Reabilitare

80

266

73

Scoala cls. I-VIII comuna Drăgănesti

Reabilitare

80

267

74

Scoala cls. I-VIII comuna Sâmbăta

Reabilitare

170

268

75

Scoala cls. I-VIII comuna Cărpinet

Reabilitare

70

269

76

Scoala cls. I-VIII comuna Rieni

Reabilitare

70

270

77

Scoala cls. I-VIII comuna Budureasa

Reabilitare

80

271

78

Scoala cls. I-VIII comuna Căpâlna

Reabilitare

58

272

79

Scoala cls. I-VIII oras Valea lui Mihai

Reabilitare

50

273

80

Grădinita „Prichindel” Mun. Salonta

Reparatii capitale

300

274

81

Scoala cls. I–IV sat Spinus, comuna Spinus

Reparatii capitale

125

275

82

Scoala cls. I-VIII sat Dernisoara, comuna Derna

Reparatii capitale

125

276

83

Scoala cls. I–IV sat Picleu, comuna Brusturi

Reparatii capitale

100

277

84

Scoala cls. I-VIII comuna Avram Iancu

Reparatii capitale

105

278

85

Scoala cls. I-VIII oras Alesd

Reparatii capitale

150

279

86

Scoala cls. I-VIII comuna Nojorid

Reparatii capitale

200

280

87

Scoala cls. I-VIII sat Mierlău, com Hidiselu de Sus

Reparatii capitale

100

281

88

Scoala cls. I-VIII comuna Căbesti

Reparatii capitale

100

282

89

Scoala cls. I-VIII „N. Popoviciu” Mun. Beius

Reparatii capitale

125

283

90

Grădinita sat Cauaceu, comuna Biharia

Reparatii capitale

100

284

91

Scoala cls. I-VIII sat Remeti, comuna Bulz

Reparatii capitale

200

 

 

BISTRITA-NĂSĂUD

 

5.409

285

1

Grup Scolar „Radu Petrescu”– corp legătură Prundu Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului

Obiectiv de investitii

109

286

2

Grădinita PN sat Prundu Bârgăului, comuna Prundu Bârgăului

Obiectiv de investitii

200

287

3

Grădinita PN sat Tureac, comuna Tiha Bârgăului

Obiectiv de investitii

200

288

4

Liceul de Arte „Corneliu Baba” corp A, B, C existente si D corp nou construit Mun. Bistrita

Consolidare

300

289

5

Grădinita PP nr. 6 Mun. Bistrita

Consolidare

400

290

6

Scoala cls. I-VIII comuna Matei

Reabilitare

300

291

7

Scoala cls. I-VIII sat Urmenis, comuna Urmenis

Reabilitare

200

292

8

Scoala cls. I-VIII corp I sat Livezile, comuna Livezile

Reabilitare

250

293

9

Scoala cls. I–IV sat Sieu, comuna Sieu

Reabilitare

200

294

10

Scoala cls. I-VIII sat Spermezeu, comuna Spermezeu

Reabilitare

200

295

11

Scoala cls. I-VIII Micestii de Câmpie, comuna Micestii de Câmpie

Reabilitare

200

296

12

Grădinita PN sat Livezile, comuna Livezile

Reabilitare

100

297

13

Grădinita cu program normal sat Lechinta, comuna Lechinta

Reabilitare

100

298

14

Scoala cls. I-VIII sat Zagra, comuna Zagra

Reabilitare

150

299

15

Scoala cls. I-VIII „Iuliu Prodan” comuna Chiochis

Reabilitare

200

300

16

Scoala cls. I-VIII comuna Uriu

Reabilitare

160

301

17

Scoala cls. I-VIII sat Ciresoaia, comuna Branistea

Reabilitare

240

302

18

Scoala cls. I–IV si Grădinita Valea Borcutului sat Cormaia, oras Sângeorz-Băi

Reabilitare

190

303

19

Grădinita PN si Grădinita PP oras Sângeorz-Băi

Reabilitare

200


0

1

2

3

4

304

20

Scoala cls. I-VIII comuna Budesti

Reabilitare

260

305

21

Scoala cls. I–IV si Grădinita PN sat Agrisul de Sus, comuna Sieu Odorhei

Reabilitare

100

306

22

Scoala cls. I–IV + Grădinita nr. 1, sat Tigău, comuna Lechinta

Reabilitare

200

307

23

Grădinita „1 Iunie” oras Beclean

Reparatii capitale

200

308

24

Scoala cls. I-VIII comuna Feldru

Reparatii capitale

350

309

25

Scoala cls. IIV + Grădinită sat Tăure, comuna Nimigea

Reparatii capitale

100

310

26