Pagina a 4-a

 

947

16890517

SPOT ADVERTISING SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Avrig, Nr.63, Bl.E2, Se.3, Et.3, Ap.80

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

948

18211159

SPOT MARKETING SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Sos. Mihai Bravu, Nr.39, Bl.P15, Sc.A, Et.4, Ap.16

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

949

14978478

STEF-SOR IMPEX SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3, Str. Mizil, Nr.2, Bl.G 17, Sc.b, Et.P, Ap.37

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

950

14524960

STILMAR IMPEX 2001 SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 1, Str. Baiculesti, Nr.13, Bl.B9, Sc.B, Ap.69

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

951

20666535

SYBEL TECHNOLOGIES S.R.L.

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Maior Vasile Bacila, Nr.5, Bl.3, Se.2, Ap.21

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBUCE MUNICIPIUL BUCURESTI

952

15576371

TCCI-TRUSTUL DE CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 4, Str. Nicopole, Nr.4

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

953

14920204

TEXWORK TEXTILE SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 6, Str. B-Dul luliu Maniu, Nr.7

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A SECTORULUI 6

954

7877497

TIMBER EST IMPEX SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3, Str. Sos. Mihai Bravu, Nr.296, Cod postal 70000

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

955

2565915

TRICORP GROUP SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 1, Str. B-Dul Ficusului, Nr.12

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

956

15162990

UKNAI INTERNATIONAL STEEL SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3, Str. Baba Novac, Nr.16, Bl.23, Se.2, Et.3, Ap.60, Cod postal 0

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

957

17149776

URAC CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3. Str. Intr. Badeni, Nr.1, Bl.M13, Sc.1, Et.4, Ap.19

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

958

15938595

UTILPIESSRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Ricinului, Nr.16A, Cod postal 70000

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

959

18854235

UTKU TRANS IMPEX SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 4, Str. B-Dul Alexandru Obregia, Nr.4. Bl.OD1, Se.2, Et.8, Ap.80

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

960

15948521

VECERCOMSRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec 2, Str. Barzava, Nr.3, Cod postal 70000

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE / SECTORULUI 6

961

17867741

VLADIART-COM SRL

Loc. Municipiul Bucuresti. Sec. 3, Str. Theodor Sperantia, Nr.104, Bl.S26, Se.2, Et.2, Ap.36

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

962

14718745

WEIHONG RO IMPEX COM SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Lavitei, Nr.36A, Cod postal 0

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNIGJPIUL BUCURESTI

963

18208811

YONG CHANG EXPRES SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Aleea Lunca Florilor, Nr.3, Bl.15, Sc.1, Et.3, Ap.58

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI

964

13748870

YUAN FENG IMPEX SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 2, Str. Intr. Ceptura, Nr.19

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL BUCURESTI


ANEXA Nr. 2*)

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

LISTA CONTRIBUABILILOR REACTIVATI

 

Nr. crt.

Cod unic de inregistrare

Denumirea contribuabilului

Domiciliul fiscal

Organul fiscal care a întocmit dosarul de declarare ca inactiv

Judetul BRĂILA

1

17882261

PREDTURTRADES.R.L.

Jud. Brăila, Mun. Brăila, Str. C.Călărasilor, Bl.D1, Se.3, Et.10, Ap.132

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRĂILA

Judetul CONSTANTA

2

11588136

PETROGRUP SRL

Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str Incinta Port, Dana 34

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE MUNICIPIUL CONSTANTA

Judetul GORJ

3

16044810

AVADA LEGACY SRL

Jud. Gorj, Mun. Tîrgu Jiu, Str. Zambilelor, Bl.1, Se.3, Et.1, Ap.5

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Judetul MARAMURES

4

16502550

CASUAL GEAR SRL.

Jud. Maramures, Mun. Baia Mare, Str. Oituz, Nr.8, Ap.29

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BAIA MARE

Judetul MEHEDINTI

5

17483155

PONDEROSA SRL

Jud. Mehedinti, Ors. Strehaia, Str. Republicii, Nr.263A

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI

Judetul PRAHOVA

6

11014230

SCSINOIL IMPEXSRL

Jud. Prahova, Ors. Sinaia, Str. Stînjeneilor, Nr.9, Bl.4, Sc.B, Ap.17

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA

 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.419 din 13 august 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 620 din 14 august 2007

 

ORDIN

pentru dezvoltarea proiectului privind furnizarea de servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu contractate cu furnizorii din sectorul privat, câstigători ai licitatiei nationale si desemnarea centrelor noi

 

Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătătii Publice E.N. 8.546/2007 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate DG 3.771/2007, precum si prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) si ale art. 52 lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) În vederea dezvoltării proiectului privind furnizarea de servicii medicale de dializă în regim ambulatoriu, furnizorii din sectorul privat câstigători ai licitatiei nationale pentru fiecare centru existent pot înfiinta câte un centru nou de dializă.

(2) Pe baza avizului de oportunitate eliberat de Ministerul Sănătătii Publice, în conditiile legii, centrele noi se înfiintează într-o locatie diferită de cea a centrului-pilot convenită cu Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(3) Centrele noi încheie contracte anuale cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care pot fi prelungite prin acte

aditionale, în limita creditelor aprobate prin buget, cu respectarea normelor legale în vigoare privind derularea programelor de sănătate si acordarea serviciilor medicale, precum si a clauzelor din contractele încheiate cu furnizorii din sectorul privat desemnati câstigători ai licitatiei nationale care reglementează acest aspect, prevăzute si în documentatia de licitatie natională derulată pentru centrele pilot.

Art. 2. - Decontarea serviciilor efectuate în centrele noi se face la tarifele si în conditiile stabilite pentru centrele-pilot.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Eugen Gheorghe Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a Proiectului-pilot si aprobarea Comisiei de selectie a personalului implicat în predarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Republica Italiană si Regatul Spaniei

 

În baza Declaratiei comune a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului din României si a Ministerului Educatiei si Știintei din Spania, a Declaratiei comune a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului din România si a Ministerului Instructiei Publice din Republica Italiană, în acord cu Programul de cooperare în domeniile culturii si educatiei dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Spaniei pentru anii 2005-2008 si cu Programul de colaborare culturală româno-italian pentru anii 2002-2005,

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 857/2007 privind aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Spania si Italia, începând cu anul scolar 2007-2008,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de aplicare a Proiectului-pilot, prevăzută în anexa nr. 1 care parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Comisia de selectie a personalului implicat în predarea de cursuri de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Republica Italiană si Regatul Spaniei, începând cu anul scolar 2007-2008, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Directia generală relatii internationale si afaceri europene, Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală management învătământ preuniversitar si Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 6 august 2007.

Nr. 1.700.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind selectia, încadrarea si evaluarea personalului implicat în proiectul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursurilor de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Republica Italiană si Regatul Spaniei începând cu anul scolar 2007-2008

 

Prezenta metodologie reglementează modalitătile prin care se fac selectia, încadrarea si evaluarea personalului implicat în predarea cursurilor de limbă, cultură si civilizatie românească în unităti scolare din Regatul Spaniei si Republica Italiană. De operationalizarea acestui proces se ocupă Comisia de monitorizare, numită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.

I. Selectia personalului implicat în predarea cursului de limbă, cultură si civilizatie românească se face prin concurs. Concursul se organizează de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Institutul Limbii Române si se realizează în două etape, după cum urmează: 1. evaluarea dosarului; 2. interviul cu candidatul.

Înscrierea la concurs se face prin depunerea unui dosar care contine următoarele documente:

– lista documentelor cuprinse în dosarul de înscriere;

– formular-tip de înscriere;

– curriculum vitae în format european;

– copii legalizate de pe cartea de identitate/pasaport/cartea de rezidentă/permisul de sedere;

– copii legalizate de pe actele de studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire, diplomă de licentă;

– copie de pe foaia matricolă;

– copie de pe carnetul de muncă/acte doveditoare pentru vechimea în învătământ;

– copie de pe atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

– certificat medical cu mentiunea „apt pentru muncă”;

– cazier judiciar.

Dosarele se depun în perioada 13–17 august 2007, după cum urmează:

a) la Institutul Limbii Române, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Spiru Haret nr. 12, sectorul 1, cod 010176, e-mail office@ilr. ro, telefon +40 21 311 06 31, între orele 8,00–16,00.

b) în Regatul Spaniei – la Ambasada României în Regatul Spaniei (Embajada de Rumania)

Adresa: Avenida de Alfonso XIII nr. 157, Madrid 28016

Telefon: 00 34 91 350 18 81

Fax: 0034–91–345.29.17

Website: http://madrid. mae. ro

E-mail: secretariat@embajadaderumania. es

– la Consulatul general al României-Barcelona (Spania)

Adresa: C/San Juan de la Salle 35 bis (08022), Barcelona

Intrare pentru public: Alcoy 22

Telefon: (0034–93) 4341108; 4341139; 183507

Fax: (0034–93) 4341189

E-mail: consuladogeneralenbarcelo@telefonica. net

Website: http://barcelona. mae. ro

c) în Republica Italiană – la Ambasada României în Republica Italiană (Ambasciata di Romania)

Adresa: Via Nicolo Tartaglia 36 (Parioli), 00197 Roma

Telefon: 0039–06–808.45.29

Fax: 0039–06–808.49.95

Website: http://www. roembit. org/; http://roma. mae. ro/

E-mail: amdiroma@roembit. org

– la Consulatul General al României

(Consolato Generale di Romania)

Adresa: Via Gignese 2, 20148 Milano

Telefon: 00–3902–400.74.023; 00–3902–400.74.018

Fax: 00–3902–400.74.023

E-mail: consulatmilano@gmx. net

Website: www. consulatmilano. com; www. consolatoromeno. it

 

NOTĂ: Toate documentele sunt obligatorii. Vor fi evaluate doar dosarele complete si depuse în termenele stabilite de prezenta metodologie.

 

1. Calculul punctajului rezultat din evaluarea dosarului personal

Acte de studii:

– diplomă de licentă în domeniul stiintelor umaniste – 10 puncte

– diplomă de absolvire a colegiului de institutori si învătători – 9 puncte

– diplomă de liceu pedagogic, cu specializarea învătător – 8 puncte

Alte categorii: absolventi cu diplomă de licentă sau cu diplomă de bacalaureat cu experientă în activitatea didactică

– pentru diplomă de licentă – 4 puncte

– pentru diplomă de bacalaureat – 2 puncte.

Grade didactice:

– gradul didactic I – 10 puncte

– gradul didactic II – 8 puncte

– gradul didactic definitiv – 6 puncte


Vechime în învătământ

- pentru fiecare an de activitate didactică se acordă un punct

- evaluare maximă - 10 puncte

notă: Candidatii cu peste 10 ani vechime în învătământ primesc maximum 10 puncte.

Dovadă de absolvire a modulului psihopedagogic (foaie matricolă sau atestat) - 10 puncte.

 

notă: Punctajul maxim ce poate fi obtinut la acest criteriu -40 de puncte.

 

2. Interviul

În cadrul interviului se vor puncta: prezentarea candidatului, calitătile de comunicare, cunoasterea curriculei cursului de limbă, cultură si civilizatie românească, cunoasterea limbii spaniole si, respectiv, a limbii italiene.

Interviul cu candidatii selectati în urma evaluării dosarelor va avea loc după cum urmează:

- pentru România - 25 august, la Bucuresti;

- pentru Regatul Spaniei - în perioada 27-30 august, la sediul Ambasadei României în Regatul Spaniei si la Consulatul General al României la Barcelona;

- pentru Republica Italiană - în perioada 3-6 septembrie, la sediul Ambasadei României în Republica Italiană/Academia Română la Roma, Consulatul General al României la Milano.

 

notă: Locul, ora si planificarea candidatilor pentru interviu se vor afisa pe pagina de internet a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu 48 de ore înaintea începerii perioadei de interviuri.

 

Punctajul maxim ce poate fi obtinut la acest criteriu -60 de puncte.

Punctajul maxim ce poate fi obtinut prin parcurgerea etapelor cuantificabile (1 si 2) - 100 de puncte.

Afisarea rezultatelor finale se va face pe pagina de internet a Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si la locul desfăsurării interviului.

II. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Institutul Limbii Române vor încheia cu persoanele selectate pentru predarea cursului de limbă, cultură si civilizatie românească un contract de colaborare.

III. Evaluarea activitătii personalului implicat în predarea cursului de limbă, cultură si civilizatie românească este realizată periodic de Comisia de monitorizare.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA COMISIEI DE SELECTIE

 

Comisia de selectie este formată din:

presedinte: Corina Marin, director general, Directia generală managementul resurselor umane;

secretar: Paraschiva Dobre, expert, Directia relatii internationale;

membri: - Corina Chertes, consilier al ministrului educatiei, cercetării si tineretului;

- Ionela Dabija, director, Institutul Limbii Române;

- Valentin Popescu director, Directia retea si politici de personal.