MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 5 decembrie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

331. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO

 

1.004. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exerciii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.427. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

287. - Decizie privind promovarea temporară a doamnei Enache Florentina în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.052/199. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind întocmirea listei nationale a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor

 

2.599. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori documentaristi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 22 noiembrie 2007.

Nr. 331.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Elene, denumite în continuare părti,

având în vedere prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si, în special, art. 3,

având în vedere prevederile Acordului dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor (NATO SOFA), semnat la Londra la 19 iunie 1951,

luând în considerare prevederile Protocolului privind statutul comandamentelor militare internationale înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord (Protocolul de la Paris), semnat la 28 august 1952,

luând în considerare conceptia NATO privind deplasarea fortelor pe teritoriul României si/sau Republicii Elene în timp de pace, în situatii de urgentă, criză si conflict, în sprijinul operatiunilor conduse de NATO,

având în vedere conceptul de exercitii si operatiuni prevăzute a avea loc împreună cu fortele NATO si cu acele forte care desfăsoară activităti sub controlul NATO,

în considerarea necesitătilor Guvernului României si/sau ale Guvernului Republicii Elene,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

(1) Forte. În acest memorandum de întelegere (MOU) termenul forte înseamnă toate componentele, militare si civile, ale semnatarilor, inclusiv tot personalul, materialele si proviziile, asa cum sunt definite în NATO SOFA si în Protocolul de la Paris. Sunt incluse toate navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţia si proviziile necesare desfăsurării fortei.

(2) Operatiuni NATO - actiuni militare sau executarea unei misiuni militare strategice, tactice, de serviciu, de antrenament ori de ordin administrativ, procesul ducerii luptei, inclusiv atac, apărare, miscare, aprovizionare si manevre necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei lupte sau campanii. Aceste „operatiuni” vor fi executate de forte NATO, astfel cum sunt descrise în alin. (1), si includ exercitiile.

(3) Planuri pentru situatii neprevăzute (COPs) - planuri întocmite pentru eventuale operatiuni, în care au fost identificati sau pot fi presupusi factori de planificare, cum ar fi: domeniul, fortele, destinatia, riscurile, zona de responsabilitate si altele. COPs au la bază instructiunile aprobate pentru planificare si sunt elaborate în cele mai mici detalii posibile, inclusiv capacităti de fortă/forte necesare si optiunile lor de deplasare. COPs asigură baza pentru planificarea operatiunilor de către natiuni sau de personalul NATO.

(4) Natiuni trimitătoare (SN). Termenul SN înseamnă România si, respectiv, Republica Elenă, în situatia în care asigură forte în afara propriilor frontiere în sprijinul operatiunilor sau exerciţiilor NATO.

(5) Natiune gazdă (HN). Termenul HN înseamnă România sau Republica Elenă.

(6) Sprijinul natiunii gază (HNS) - asistentă cu caracter civil sau militar, acordată în timp de pace, în situatii de urgentă, criză si conflict de către o HN fortelor SN care sunt stationate, execută operatiuni sau tranzitează teritoriul, apele teritoriale ori spatiul aerian de deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale acelei HN. Aranjamentele încheiate între autoritătile abilitate ale HN si SN constituie baza unei asemenea asistente.

(7) Cheltuieli - acele cheltuieli asociate cu înfiintarea, sprijinul si sustinerea comandamentelor, fortelor sau formatiunilor nationale, multinationale ori internationale. Pentru scopurile acestui MOU si ale acordurilor de implementare:

a) costuri suportate împreună înseamnă acele cheltuieli convenite în avans să fie în responsabilitatea comună a mai multor natiuni;

b) costuri nationale directe înseamnă acele cheltuieli considerate ca fiind în responsabilitatea unei singure natiuni.

(8) Detaliile furnizării HNS vor fi stabilite prin intermediul acordurilor de implementare. Acestea sunt aranjamentul tehnic (TA) si aranjamentul de aplicare comună (JIA).

(9) Aranjament tehnic (TA). Un TA este un document subsecvent memorandumului de întelegere privind sprijinul natiunii gazdă (HNS MOU), care specifică conceptul si procedurile de furnizare de HNS.

(10) Aranjament de aplicare comună (JIA) - document subsecvent aranjamentelor tehnice (TA), care stabileste angajamentul părtilor privind furnizarea si primirea Sprijinului natiunii gazdă (HNS), ce include cele mai detaliate informatii privind sprijinul solicitat si oferit, procedurile locale specifice pentru aplicarea aranjamentelor de sprijin si detalii privind rambursarea.

(11) Dacă semnificatia unui termen utilizat în acest memorandum de întelegere nu este precizată, se va aplica Glosarul NATO de termeni si definitii (AAP-6).

 

ARTICOLUL 2

Scopul

 

(1) Scopul acestui MOU este stabilirea cadrului necesar pentru înfiintarea de facilităti logistice si furnizarea Sprijinului natiunii gazdă (HNS) fortelor române, respectiv celor elene, pe timpul operatiunilor NATO.

(2) Acest MOU si acordurile de implementare sunt destinate a servi ca bază pentru procesul planificării Sprijinului natiunii gazdă (HNS), pentru diverse operatiuni si exercitii. În planificarea si elaborarea politicii si procedurilor, în stadiu avansat, se vor avea în vedere Planurile pentru situatii neprevăzute (COPs), precum si alte concepte privind operatiunile, iar misiunile care urmează a fi sprijinite vor fi luate în considerare în cadrul planurilor operationale (OPLANS) si ordinelor operationale (OPORDS). Acest MOU se va aplica în mod egal misiunilor si exercitiilor reale. Aceste operatiuni le includ pe cele pentru care fortele în desfăsurare au fost identificate, precum si pe cele pentru care urmează să fie identificate forte.

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare si aranjamentele generale

 

(1) Prevederile NATO SOFA, ale Protocolului de la Paris, precum si ale oricăror alte acorduri relevante în vigoare între comandantii strategici (SC) si natiunea gazdă se vor aplica pentru toate operatiunile de sprijin initiate conform acestui memorandum de întelegere. Părtile recunosc MJLC/MNLC(s)/ALSS(s)/FLS(s) a fi detasamente stabilite de comandantul strategic (SC) si activitătile pe care le vor executa aceste detasamente ca fiind în sarcina acelui SC. Aranjamentele privind comanda si controlul vor fi mentionate în cadrul planului operational sau de exercitiu ce se aplică.

(2) Acest MOU este în conformitate cu ultimele versiuni aprobate ale MC 334 si AJP-4.5. Prin urmare, acesta asigură un aranjament si o structură-cadru pentru a sprijini intrarea rapidă a fortelor SN.

(3) HN va furniza sprijinul după cum este necesar si, în cadrul unor limitări concrete datorate unor împrejurări existente la momentul respectiv, pentru fortele SN desfăsurate în operatiuni multinationale NATO. Detaliile acestui sprijin vor fi descrise în acordurile de implementare.

(4) Prevederile acestui MOU se vor aplica în conformitate cu legislatia HN si cu acordurile internationale în domeniu.

(5) Prevederile din prezentul MOU se vor aplica în timp de pace, în situatii de criză si conflict sau în perioade de tensiune internatională, după cum poate fi stabilit în comun de către Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării Nationale din Republica Elenă.

(6) Operatiunile sau exercitiile care implică sprijin conform acestui memorandum de întelegere pot necesita operatiuni aeriene logistice multinationale prin utilizarea de aeronave cu aripă fixă sau elicoptere, iar în cazul utilizării porturilor, de nave de sprijin comerciale si militare. HN va asigura ca miscarea unor astfel de aeronave, elicoptere, nave si a echipajelor lor să beneficieze de autorizatie generală pe durata operatiunilor sau exercitiilor. HN va administra/controla toate aspectele unei asemenea autorizatii.

(7) Statul Major General al Armatei Române si seful Statului Major General din Republica Elenă pot delega, în conformitate cu prevederile ultimelor versiuni aprobate ale MC 334 si AJP - 4.5, autoritatea de a negocia acordurile de implementare subsecvente acestui MOU.

 

ARTICOLUL 4

Responsabilităti

 

(1) Potrivit prevederilor prezentului MOU, natiunea gazdă:

a) va furniza sprijin conform detaliilor din acordurile de implementare subsecvente acestui MOU. Pe timpul discutiilor vor fi identificate deficientele referitoare la dimensiunea sau tipul sprijinului anticipat pentru perioada punerii în practică a sprijinului planificat;

b) pe timpul întocmirii acordurilor de implementare subsecvente acestui MOU, precum si în cazul în care vor apărea modificări ale acestuia, ca si ulterior finalizării respectivelor documente, HN va informa SN asupra capacitătilor de HNS si îi va furniza rapoarte în acest sens;

c) pentru a furniza sprijinul acceptat, HN va încheia aranjamentele necesare privind sursele de sprijin, incluzându-le pe cele civile si comerciale;

d) va păstra evidentele administrative si financiare necesare stabilirii rambursării către HN a sumelor cheltuite pentru resursele puse la dispozitie pentru forte si va efectua audit, dacă este necesar;

e) standardele bunurilor si serviciilor furnizate de către HN vor fi în conformitate cu detaliile expuse în acordurile de implementare subsecvente acestui MOU;

f) va mentine controlul asupra propriilor resurse destinate HNS, cu exceptia cazului în care se renuntă la exercitarea acestui control;

g) pe timpul elaborării acordurilor de implementare subsecvente, va pune la dispozitia SN copii ale actelor normative privind protectia mediului, aplicabile operatiunilor desfăsurate conform acestui memorandum de întelegere, precum si ale actelor normative în domeniul depozitării, miscării sau eliminării de materiale periculoase ori de tehnică militară de luptă;

h) acceptă ca exemplare din documentele de transport ale SN pentru tehnică si materiale, atât pentru uz militar, cât si pentru uz personal, conform NATO SOFA, să constituie documentatia suficientă pentru îndeplinirea formalitătilor vamale;

i) părtile se vor asigura că în acordurile de implementare se specifică tipul, cantitatea si calitatea sprijinului cerut, în măsura maximă posibilă.

(2) Potrivit prevederilor din prezentul MOU, natiunea trimitătoare (SN):

a) poate alege să participe în structura si la procedurile de suport logistic centralizat prin intermediul MJLC/MLNC/ALSS/FLS;

b) comunică HN cerintele de HNS. Dacă cerintele SN (considerate fie costuri comune, fie costuri nationale directe) intră în conflict cu prioritătile de distributie de resurse de către SC, atunci SC va rezolva acest conflict împreună cu SN si HN;

c) în privinta cerintelor de costuri nationale directe, SN va negocia, de regulă, preturile direct cu HN si va asigura rambursarea directă. SC va facilita standardizarea;

d) poartă principala responsabilitate în asigurarea propriului sprijin logistic si echipamentelor, dar poate utiliza, de asemenea, şi bunuri si servicii puse la dispozitie de către HN si definite în s As;

e) va înainta HN, în cel mai scurt timp posibil, cerintele de HNS si poate negocia direct cu HN, cu participarea contractantilor si, dacă este necesar, cu asistentă din partea organismului de coordonare a HNS, aspectele legate de furnizarea de servicii si materiale;

f) îi va rambursa HN sumele cheltuite pentru toate bunurile si serviciile convenite, furnizate de către HN, cu exceptia celor furnizate gratuit sau împrumutate. Se vor aplica prevederile STANAGs si TAs;

g) va utiliza cu grijă bunurile împrumutate si facilitătile asigurate si le va returna în aceeasi stare în care au fost primite, cu exceptia situatiilor de uzură si deteriorării din cauze naturale;

h) va coordona toate micările materialelor explozive periculoase împreună cu organismul de coordonare a HNS;

i) va înainta cerintele HNS, eventualele modificări ulterioare si rapoarte de situaie, după cum se solicită, către HN, pe măsură ce acestea apar sau devin cunoscute;

j) va căuta să asigure personalul necesar coordonării tuturor activitătilor logistice, cum ar fi transporturile, comunicatiile, asistena medicală, serviciile postale, activitătile bancare sau serviciile de schimb valutar si altele, împreună cu HN. Acest personal va fi situat de preferintă în cadrul organismului de coordonare din HN;

k) se va asigura că personalul SN va respecta legislatia HN, precum si cultura, obiceiurile si traditiile populatiei acesteia;

l) se va asigura că personalul SN va avea documente de identitate militare si se va conforma la intrarea pe teritoriul HN instructiunilor si directivelor vamale si ale politiei de frontieră în vigoare pe teritoriul HN;

m) se va asigura că personalul SN va respecta regulamentele/procedurile din domeniul mediului si se va conforma reglementărilor privind depozitarea, miscarea sau eliminarea materialelor periculoase si a munitiilor. Pentru a preveni ambiguitătile sau neîntelegerile dintre HN si SN, orice particularităti si precizări vor fi definite în TA.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi financiare

 

(1) Fortele nationale si fiecare militar puse/pus la dispozitia NATO în scopul executării unei operatiuni sunt, prin acord bilateral si conventii internationale, scutii de orice taxă si orice impuneri financiare similare, în conformitate cu aranjamentele comandamentelor NATO de aplicare a NATO SOFA sau a Protocolului de la Paris. Cheltuielile pentru materialele furnizate, inclusiv carburanti/lubrifianti, asigurate de sursele militare din HN, vor fi stabilite conform procedurilor de cerere/facturare specificate în STANAG în vigoare, cu exceptia cazului în care se prevede altfel în TAs.

(2) Unde nu există posibilitatea scutirii totale de taxe si impuneri similare, sumele de plătit vor fi reduse la minim si se va plăti suma minimă pentru cerintele de ordin administrativ.

(3) Părtile recunosc că încheierea unor aranjamente financiare privind HNS în sprijinul oricărui COP, OPLAN sau exercitiu este un proces în desfăsurare care va fi definitivat pe măsură ce sunt cunoscute mai multe informatii.

(4) Acordurile de implementare subsecvente acestui MOU vor constitui baza initială pentru estimările privind costul si vor servi ca bază pentru calificarea cheltuielilor drept costuri nationale directe.

(5) Impunerile financiare pentru materialele si serviciile civile si militare vor fi reduse la acelasi nivel la care sunt percepute părtilor prezentului MOU, dar pot reflecta diferente de pret datorate unor programe de livrare, puncte de livrare sau din considerente similare.

(6) Pretentiile derivând din contracte vor fi solutionate în conformitate cu legislatia HN, cu rambursare de la SN.

(7) HN nu-i va reveni nicio responsabilitate financiară din partea SN dacă nu se cere în mod special să se procedeze astfel si dacă este acceptată responsabilitatea pentru plata cheltuielilor.

(8) Pretentiile derivând din aplicarea prezentului MOU sau în legătură cu acesta se vor rezolva în conformitate cu NATO SOFA, acolo unde sunt aplicabile.

(9) Aranjamentele financiare detaliate si procedurile de rambursare vor fi precizate în acordurile de implementare subsecvente prezentului MOU.

(10) Înfiintarea de facilităti logistice în sprijinul unei operatiuni nu implică constructia sau reabilitarea de infrastructuri.

(11) Plata pentru serviciile si materialele asigurate se va face în euro.

 

ARTICOLUL 6

Protectia informatiilor

 

(1) Informatiile în legătură cu problematica NATO, furnizate cu titlu confidential de către una dintre părti celeilalte, precum si informatiile cu titlu confidential obtinute de către oricare dintre părti ca urmare a aplicării prezentul memorandum de întelegere fie vor fi mentinute la nivelul de secretizare originar, fie vor fi clasificate astfel încât să asigure un nivel de protectie împotriva eventualelor dezvăluiri, echivalent cu cel solicitat de cealaltă parte.

(2) Toate informatiile si materialele furnizate cu titlu confidential în temeiul prezentului memorandum de întelegere vor continua să fie protejate în cazul încetării valabilitătii sale, ca rezultat al denuntării de către oricare dintre părti.

(3) Fiecare parte va întreprinde toate demersurile legale pentru a împiedica dezvăluirea oricăror informatii schimbate cu titlu confidential ca urmare a aplicării acestui MOU, cu exceptia situatiei în care cealaltă parte consimte la o asemenea dezvăluire.

(4) În vederea asigurării protectiei dorite, fiecare parte va marca informatiile furnizate celeilalte părti cu titlu confidential cu o legendă indicând originea lor, nivelul de secretizare, conditiile în care pot fi făcute publice, faptul că informatiile au legătură cu acest memorandum de întelegere si că sunt furnizate cu titlu confidential.

 

ARTICOLUL 7

Securitatea

 

(1) Părtile vor depozita, manevra, transmite si asigura protectia tuturor materialelor clasificate detinute, utilizate, generate, furnizate sau schimbate în aplicarea acestui MOU, în conformitate cu prevederile C-M(55)15 din 15 octombrie 1997 privind Securitatea în cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, astfel cum acesta a fost amendat.

(2) Vizitele personalului vor fi organizate conform procedurilor specificate în C-M(55)15, astfel cum acesta a fost amendat.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare, durata si încetarea valabilitătii

 

(1) Prezentul MOU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se informează reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

(2) Memorandumul de întelegere va rămâne în vigoare atât timp cât cele două state vor fi parte la Tratatul Atlanticului de Nord, cu exceptia situatiei în care una dintre părti îl denuntă prin notificare scrisă adresată celeilalte părti. Denuntarea îsi va produce efectele la 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

 

ARTICOLUL 9

Amendarea si interpretarea

 

(1) La cererea oricăreia dintre părti acest MOU poate fi amendat sau modificat, în scris, prin consimtământ reciproc. Amendamentele si modificările vor intra în vigoare conform procedurii stabilite la art. 8 alin. (1).

(2) Conform prevederilor art. 5 alin. (8), eventualele divergente privind interpretarea sau aplicarea acestui MOU vor fi solutionate prin consultări între părti si nu vor fi înaintate vreunui tribunal sau tert în vederea solutionării.

Subsemnatii, fiind pe deplin autorizati, au semnat acest memorandum de întelegere.

Semnat în două exemplare originale, în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Petru Bejinariu

Pentru Guvernul Republicii Elene,

Dimitrios Chrysoulis

 

ANEXA A

a Memorandumului

 

DOCUMENTE DE REFERINTĂ

 

Ultimele versiuni aprobate ale următoarelor documente vor fi avute în vedere în aplicarea prezentului memorandum de întelegere:

a) Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949;

b) Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, denumit abreviat NATO SOFA;

c) Protocolul privind statutul comandamentelor militare internationale înfiintate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la 28 august 1952, denumit abreviat Protocolul de la Paris;

d) MC 36/2 - Repartizarea responsabilitătilor în timp de război între comandantii nationali si comandantii aliati principali;

e) MC 317 - Structura de forte a NATO;

f) MC 319 - Principiile si politicile NATO pentru logistică;

g) MC 326 - Principiile si politicile NATO pentru asistentă medicală;

h) MC 334 - Principiile si politicile NATO pentru sprijinul natiunii gazdă (HNS);

i) MC 336 - Conceptul NATO privind miscarea si transportul;

j) MC 400 - Îndrumări pentru aplicarea militară a strategiei Aliantei;

k) Acordurile de standardizare (STANAG) si directivele aplicabile sprijinului logistic si rambursării;

l) Conceptul NATO pentru operatiunile maritime (CONMAROPS);

m) ALP - 9, Doctrina logistică a fortelor terestre;

n) ALP - 11, Logistica fortei maritime multinationale;

o) AJP - 4.5, Doctrina si procedurile aliate întrunite privind HNS;

p) ALP - 13, Doctrina logistică a fortelor aeriene (DRAFT);

q) AAP - 6, Glosar de termeni;

r) Îndrumări pentru planificarea operatiunilor (GOP);

s) C-M (55) 15, Securitatea în cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, după cum a fost modificat;

t) MC 94/4 - Politica NATO cu privire la exercitiile militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului natiunii gazdă pentru executarea de operatiuni si exercitii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 si la Bucuresti la 14 decembrie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2007.

Nr. 1.004.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor care au promisiunea acordării cetăteniei statului de domiciliu, prevăzute în anexele nr. 1, 4, 5, 6 si 7.

Art. 2. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor care au dobândit cetătenia statului de domiciliu, prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Péter,

secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2007.

Nr. 1.427.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea unei alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Albu Mircea-Florin, fiul lui Albu Mircea si Lucretia, născut la data de 27 aprilie 1986 în localitatea Chisineu-Cris, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8052 Graz-Wetzelsdorf, Handelstr. 50/1/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Grăniceri nr. 191, judetul Arad. (Dosar nr. 685R/2006)

2. Barbu Dora-Maria, fiica lui Barbu Emil si Viorica-Maria, născută la data de 1 noiembrie 1980 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Wien, Pogrelzstr. 25/1/6, cu ultimul domiciliu din România în Sighisoara, Str. Crizantemelor nr. 3, ap. 9, judetul Mures. (Dosar nr. 739R/2006)

3. Baumgartner Marioara, fiica lui - si Halal Dolina, născută la data de 22 decembrie 1971 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4924 Waldzell, Romerweg 4, cu ultimul domiciliu din România în Sînnicolau Mare, Str. Republicii nr. 10, bl. H, sc. A, ap. 6, judetul Timis. (Dosar nr. 583R/2006). Copii minori: Halal Edera-Georgeta, născută la 24 septembrie 1995.

4. Berinde Elena, fiica lui Grigorut Mihai si Manita Ana, născută la data de 28 ianuarie 1973 în localitatea Bixad, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 5202 Neumarkt am Wallersee, Wallbachstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bixad, str. Trip nr. 306, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 681R/2006). Copii minori: Berinde Denia-Elena, născută la 5 august 1996; Berinde Sarah, născută la 5 martie 2002; Berinde David, născut la 20 mai 2004.

5. Berinde Grigore-Gheorghe, fiul lui Berinde Grigore si Ana, născut la data de 12 octombrie 1969 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 5202 Neumarkt am Wallersee, Wallbachstr. 10, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Bixad, str. Trip nr. 306, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 682R/2006)

6. Bodea Gheorghe, fiul lui Bodea Grigore si Maria, născut la data de 18 august 1973 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Wien, Schrotzbergstr. 6/19, cu ultimul domiciliu din România în Negresti-Oas, str. Tudor Vladimirescu nr. 84, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 679R/2006)

7. Bodea Irina, fiica lui Sălăgean Gheorghe si Floare, născută la data de 23 martie 1978 în localitatea Negresti-Oas, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1020 Wien, Schrotzbergstr. 6/19, cu ultimul domiciliu din România în Negresti-Oas, Str. 1 Iunie nr. 133, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 680R/2006). Copii minori: Bodea George, născut la 24 aprilie 1999.

8. Bogatu Florina, fiica lui Bogatu Haralambie si Iolanda, născută la data de 16 iunie 1972 în localitatea Turnu Măgurele, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Germania, 28217 Bremen, Nordstr. 325, cu ultimul domiciliu din România în Turnu Măgurele, Str. 1 Mai, bl. P.O.4, sc. 2, ap. 2, judetul Teleorman. (Dosar nr. 398R/2006). Copii minori: Neagu Alexandru-Didi, născut la 14 august 1989.

9. Calimente Lenuta, fiica lui Petcu Ghită si Marita, născută la data de 7 februarie 1956 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Marele Ducat al Luxemburgului, 14 Rue Giselbert L-1627, cu ultimul domiciliu din România în Constanta, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. C.1, sc. A, ap. 3, judetul Constanta. (Dosar nr. 833R/2006)

10. Dobrescu Tudorel-George, fiul lui Dobrescu Tudor si Leana, născut la data de 12 septembrie 1968 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Dampfschiffstr. 14/10, cu ultimul domiciliu din România în Râsnov, Str. Florilor bl.4, sc. B, ap. 2, judetul Brasov. (Dosar nr. 686R/2006). Copii minori: Edelmaier Flavia, născută la 31 martie 2005.

11. Draghia Sofia, fiica lui Bălan Ilie si Paraschiva, născută la data de 4 iulie 1958 în localitatea Ogradena, judetul Mehedinti, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Nobilegasse 31-35/5/15, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Oituz nr. 7, ap. 1, judetul Timis. (Dosar nr. 678R/2006)

12. Feichtinger Fedora, fiica lui Petz Gabor si Ana, născută la data de 22 februarie 1961 în localitatea Ruscova, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3100 St. Polten, Gutlederergasse 2/1, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ruscova nr. 889, judetul Maramures. (Dosar nr. 748R/2006)

13. Hochfelner Simona, fiica lui Almas Ioan si Bosneag Maria, născută la data de 24 iunie 1976 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Erzstr. 15, cu ultimul domiciliu din România în Arad, Str. Fluturilor nr. 13, bl.12, sc. B, ap. 12, judetul Arad. (Dosar nr. 586R/2006)

14. Iancu Teodor, fiul lui Iancu Gheorghe si Rizea Elizabeta, născut la data de 12 mai 1968 în localitatea Alexandria, judetul Teleorman, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Reisnerstr. 18/13, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Livezilor nr. 50.A, sectorul 5. (Dosar nr. 741R/2006)

15. Jakab Corina-Ioana, fiica lui Manu Cornel si Elena, născută la data de 20 iunie 1982 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Helmholtzstr. 30/5, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Timis nr. 14, bl.36, sc. A, ap. 1, judetul Timis. (Dosar nr. 738R/2006)

16. Kolch Baby-Erika, fiica lui Gotz Gerhard si Hajnalka, născută la data de 22 aprilie 1975 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Austria, Wien, Rotzergasse 17/7/29, cu ultimul domiciliu din România în Bra s ov, str. Mestecănis nr. 3, bl. A.35, sc. B, ap. 24, judetul Braov. (Dosar nr. 560R/2006)

17. Kopinitz Veronica, fiica lui Sendrei Vasile si Veronica, născută la data de 9 octombrie 1975 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 7021 Drassburg, Marienplatz 13, cu ultimul domiciliu din România în Baia Mare, str. Oituz nr. 2.B, ap. 50, judetul Maramures. (Dosar nr. 684R/2006)

18. Kovacs Lorant, fiul lui Kovacs Arpad si Ibolya, născut la data de 22 octombrie 1978 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 8221 Hirnsdorf, Hirnsdorf 215/1, cu ultimul domiciliu din România în Miercurea-Ciuc, Bd. Frătiei nr. 3, sc. B, ap. 15, judetul Harghita. (Dosar nr. 750R/2006)

19. Krstic Gabriela, fiica lui Nechifor Gheorghe si Dorina, născută la data de 19 februarie 1977 în localitatea Ghidigeni, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Republica Slovenia, 1100 Ljubljana, Raiceva ulica nr. 6K, cu ultimul domiciliu din România în comuna Ghidigeni, satul Tălpigi, judetul Galati. (Dosar nr. 768R/2006)

20. Laszlo Csilla, fiica lui Laszlo Csaba si Anna, născută la data de 13 aprilie 1978 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 7423 Pinkafeld, Marktplatz 1/17, cu ultimul domiciliu din România în Sângeorgiu de Pădure, Str. Lungă nr. 101/2, ap. 8, judetul Mures. (Dosar nr. 749R/2006)

21. Ledl Eniko, fiica lui Varga Emeric si Irma, născută la data de 27 februarie 1973 în localitatea Sângeorgiu de Pădure, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2523 Tattendorf, Pottendorferstr. 73, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Fântânele nr. 535, judetul Mures. (Dosar nr. 751R/2006)

22. Limbacher Liliana, fiica lui Caldare Ilie si Anisoara, născută la data de 1 iulie 1981 în localitatea Săveni, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Austria, 8700 Leoben, Am Sonnenhang 9, cu ultimul domiciliu din România în Hunedoara, Str. Ghioceilor nr. 6, bl.7, sc. C, ap. 25, judetul Hunedoara. (Dosar nr. 687R/2006)

23. Madreiter Alina-Iustina, fiica lui Mihăilă Ion si Tamara, născută la data de 5 decembrie 1971 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 6020 Innsbruck, An-der-Land-Str. 31, cu ultimul domiciliu din România în Suceava, str. Curtea Domnească nr. 4, bl.7, sc. C, ap. 5, judetul Suceava. (Dosar nr. 561R/2006)

24. Mihalache Ioan-George, fiul lui Mihalache George si Doina-Lucia, născut la data de 9 august 1981 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 25421 Pinneberg/Kreis Pinneberg, Rellingerstr. 26a, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Primăverii nr. 45, sectorul 1. (Dosar nr. 243R/2006)

25. Nedelcu Estera, fiica lui Preală Ioan si Irina, născută la data de 26 septembrie 1981 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1220 Wien, Markomannenstr. 13-2-11, cu ultimul domiciliu din România în Baia Mare, Str. Avântului nr. 26, judetul Maramures. (Dosar nr. 563R/2006)

26. Nemeth Nicoleta, fiica lui Cheveresa Svetozar si Ecaterina, născută la data de 6 decembrie 1952 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Germania, 85540 Haar, Annelies-Kupper-Allee 2, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Obedenaru nr. 32, bl. X.4, sc. C, ap. 43, judetul Arad. (Dosar nr. 646R/2006)

27. Olar Sebastian-Claudiu, fiul lui Olar Cornel si Ana, născut la data de 9 decembrie 1980 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 5111 Burmoos, Bahnhofstr. 19, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Alba Iulia nr. 17, bl.558, sc. A, ap. 2, judetul Arad. (Dosar nr. 578R/2006)

28. Ortmann Katalin, fiica lui Karda Gheorghe si Ana, născută la data de 1 iunie 1978 în localitatea Reghin, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 91550 Dinkelsbuhl, Sudetenstr. 3, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Batos nr. 213, judetul Mures. (Dosar nr. 517R/2006)

29. Păuna Alexandra-Iulia, fiica lui Păuna Dorel si Beicanu Mirela-Carmina, născută la data de 30 iunie 1987 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8940 Liezen, Admonterstr. 52/4, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, Aleea Primăverii nr. 19, judetul Dolj. (Dosar nr. 580R/2006)

30. Păuna Dorel, fiul lui Păuna Nicolae si Neta, născut la data de 13 august 1961 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8940 Liezen, Admonterstr. 52/4, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, Aleea Primăverii nr. 19, judetul Dolj. (Dosar nr. 581R/2006). Copii minori: Păuna Robert-Ionut, născut la 27 iulie 1989.

31. Păuna Mihaela-Carmina, fiica lui - si Beicanu Nicolita, născută la data de 25 februarie 1965 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8940 Liezen, Admonterstr. 52/4, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, Aleea Primăverii nr. 19, judetul Dolj. (Dosar nr. 582R/2006)

32. Peter Florica, fiica lui Varadi Toader si Maria, născută la data de 1 mai 1963 în localitatea Homorodu de Mijloc, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Germania, 68199 Mannheim, Im Sennteich 22, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, Str. Muncii, bl. M.24, ap. 8, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 695R/2006)

33. Precup Alina, fiica lui Precup Florian si Ileana, născută la data de 14 noiembrie 1971 în localitatea Tinca, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Ludlgasse 10, cu ultimul domiciliu din România în Tinca, Str. Dorobantilor nr. 44, judetul Bihor. (Dosar nr. 562R/2006). Copii minori: Precup David-Florian, născut la 15 ianuarie 2003; Precup Miriam-Andrea, născută la 19 aprilie 2005.

34. Rauscher Cristina-Liana, fiica lui Hususan Viorel si Ana, născută la data de 17 septembrie 1969 în localitatea Cugir, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Hertha Firnbergstr. 9/2/281, cu ultimul domiciliu din România în Cugir, Str. Constructorului nr. 6, bl. A.31/1, sc. A, ap. 6, judetul Alba. (Dosar nr. 689R/2006). Copii minori: Serbănescu Andrei, născut la 28 mai 1990.

35. Rusu Maria, fiica lui Crisan Vasile si Lucretia, născută la data de 12 mai 1961 în localitatea Bălcaciu, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Hippgasse 18/10, cu ultimul domiciliu din România în comuna Jidvei, satul Bălcaciu, Str. Nouă nr. 29, judetul Alba. (Dosar nr. 743R/2006)

36. Rusu Valentin, fiul lui Rusu Vasile si Leordan Marisca, născut la data de 12 octombrie 1969 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1160 Wien, Hippgasse 18/10, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, Calea Aradului nr. 91, judetul Timis. (Dosar nr. 742R/2006)

37. Ruziska Maria, fiica lui Popescu Anton si Călina, născută la data de 10 octombrie 1960 în localitatea Armenis, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Germania, 90491 Nurnberg, Aussere Bayreutherstr. 52, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Ioan Slavici nr. 25, sc. B, ap. 14, judetul Timis. (Dosar nr. 657R/2006)

38. Szakacs Rodica-Maria, fiica lui Căldărar Gheorghe si Florica, născută la data de 5 octombrie 1969 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8605 Kapfenberg, Karl-Schoberl-Hof 5/4, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Aurel Vlaicu bl.9, sc. A, ap. 6, judetul Arad. (Dosar nr. 745R/2006)

39. Szalai Anna-Eniko, fiica lui Szabo Francisc si Anna, născută la data de 11 septembrie 1974 în localitatea Ludus, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 8501 Lieboch, Am Muhlbach 24/8, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl.57.A, ap. 9, judetul Timis. (Dosar nr. 752R/2006)

40. Sofineti Ana, fiica lui Sofineti Vasile si Ileana, născută la data de 2 septembrie 1969 în localitatea Remeti, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 3170 Hainfeld, Bahnstr. 4a/2, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Remeti nr. 216/237, judetul Maramures. (Dosar nr. 764R/2006). Copii minori: Dumnici Lukas-Marian, născut la 5 martie 1996.

41. Tâmplaru Marcel-Adrian, fiul lui Tâmplaru Marian si Elena, născut la data de 6 octombrie 1973 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 8160 Krottendorf, Ackeraustr. 25, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Azuga bl. F, sc. A, ap. 2, judetul Arad. (Dosar nr. 867R/2006)

42. Toderescu Adela-Cristina, fiica lui Milos Ionel si Mariana-Eugenia, născută la data de 11 septembrie 1980 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Chrobak Gasse 7/23, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Constantin cel Mare bl. A.13, sc. B, ap. 15, judetul Timis. (Dosar nr. 754R/2006)

43. Toderescu Cristian, fiul lui Toderescu Petru si Ana, născut la data de 1 aprilie 1977 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Chrobakgasse 7/23, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Ion Ionescu de la Brad bl. A.4, sc. B, ap. 1, judetul Timis. (Dosar nr. 753R/2006)

44. Tomic-Duricu Mirela, fiica lui - si Duricu Marcela, născută la data de 16 decembrie 1978 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Wien, Laabergstr. 67/69/6/22, cu ultimul domiciliu din România în Comarnic, str. Ghiosesti nr. 417, judetul Prahova. (Dosar nr. 746R/2006)

45. Torsch Carmen-Diana, fiica lui Vlad Gheorghe-Dorel si Georgeta-Maria, născută la data de 12 iulie 1974 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 9556 Liebenfels, Brunnerstr. 8, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Brasov bl. Uf-33, ap. 7, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 579R/2006)

46. Treini Alia-Ramona, fiica lui Treini Mahmoud si Nicoara Marcela, născută la data de 27 iulie 1982 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8793 Trofaiach, Langefelderstr. 62, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, str. Scărisoara nr. 4, ap. 42, judetul Cluj. (Dosar nr. 740R/2006)

47. Unterberger Călina, fiica lui Văleanu Gheorghe si Elisabeta, născută la data de 22 octombrie 1968 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Wien, Am Heidjochlstr. 14/44/4, cu ultimul domiciliu din România în Caransebes, Aleea Liliacului nr. 4, sc. B, ap. 18, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 587R/2006)

48. Wohrnschiml Ana-Margareta, fiica lui Stoianov Dumitru si Margareta, născută la data de 26 februarie 1953 în localitatea Vinga, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 4643 Pettenbach, Hammesdorf 48, cu ultimul domiciliu din România în Vinga nr. 1.334, judetul Arad. (Dosar nr. 755R/2006)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care au deja altă cetătenie, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Ciobîcă Sorinela, fiica lui Cocosel Gheorghe si Luncean Milintie, născută la data de 5 februarie 1969 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Olanda, Kasteellaan 68, Eindhoven, cu ultimul domiciliu din România în Sibiu, Aleea Biruintei nr. 4, ap. 80, judetul Sibiu. (Dosar nr. 567R/2006)

2. Constantinescu Evelina-Gentiana, fiica lui Constantinescu Petre si Dima Constanta, născută la data de 23 februarie 1970 în localitatea Călărasi, judetul Călăraşi, România, cu domiciliul actual în Olanda, Haga, Isabellaland 1586, 2591 EJ, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Sos. Panduri nr. 25, bl. P.3.A, sc. 1, et. 8, ap. 34, sectorul 5. (Dosar nr. 565R/2006)

3. Csato Noemi, fiica lui Csato Kalman si Csilla-Erzsebet, născută la data de 2 decembrie 1985 în localitatea Târgu Mures, judetul Mureş, România, cu domiciliul actual în Olanda, Frissenstein 103, 1102 Ap Amsterdam, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, Str. Pandurilor nr. 29, ap. 13, judetul Mures. (Dosar nr. 568R/2006)

4. Dediu Carmen-Daniela, fiica lui - si Dediu Elvira, născută la data de 23 aprilie 1975 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Olanda, Portengenstraat 129, 1106 Ca, Amsterdam, cu ultimul domiciliu din România în Bacău, Str. Otelarilor nr. 5, sc. A, ap. 2, judetul Bacău. (Dosar nr. 570R/2006)

5. Gal Zoltan, fiul lui Gal Ladislau si Varvara, născut la data de 23 octombrie 1982 în localitatea Târgu Secuiesc, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 8093 Lovasbereny, Hunyadiut nr. 5, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Lemnia nr. 786, judetul Covasna. (Dosar nr. 761R/2006)

6. Giura Daniela, fiica lui Giura Corneliu si Valeria, născută la data de 28 august 1968 în localitatea Timisoara, judetul Timiş, România, cu domiciliul actual în Austria, 1200 Wien, Brigittagasse 7/7, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Timis nr. 20, sc. B, ap. 14, judetul Timis. (Dosar nr. 165R/2006). Copii minori: Săceanu Joshua-David, născut la 9 octombrie 1997; Săceanu Jonathan-Edward, născut la 23 ianuarie 1996.

7. Gută Mădălin-Ionut, fiul lui Guta Vasile si Victoria, născut la data de 29 august 1973 în localitatea Craiova, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Olanda, Dujardinstraat 6, 5645 JK Eindhoven, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, Cartier Rovine bl. C.17, ap. 3, judetul Dolj. (Dosar nr. 728R/2006)

8. Ion Gheorghe, fiul lui Ion Constantin si Răveanu Ioana, născut la data de 4 ianuarie 1975 în localitatea Vânju Mare, judetul Mehedinţi, România, cu domiciliul actual în Olanda, Derde Helmersstraat 38-II, 1054 BJ Amsterdam, cu ultimul domiciliu din România în Drobeta-Turnu Severin, str. Mihai Gusită nr. 1, bl. 9, sc. 4, et. 3, judetul Mehedinti. (Dosar nr. 721R/2006)

9. Ionescu Gabriela, fiica lui Ionescu Ion si Alexandra, născută la data de 14 mai 1976 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, Gedempte Kattendiep 80, 9711 PT Groningen, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 130-132, bl.35, sc. 2, ap. 196, sectorul 4. (Dosar nr. 723R/2006)

10. Iovescu Spomenca, fiica lui Popov Jiva si Nada, născută la data de 12 noiembrie 1960 în localitatea Gad, judetul Timiş, România, cu domiciliul actual în Olanda, Van Watervlietstr. 36, 2274 JZ Voorburg, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, Str. Cristalului nr. 7, sc. A, ap. 28, judetul Timis. (Dosar nr. 566R/2006)

11. Ivănuscă Marius, fiul lui Ivănuscă Octav si Lucretia, născut la data de 4 iunie 1974 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, Professor Pieter Willemsstraat 20 D, 6224 CE Maastricht, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Slătioara nr. 4, bl. C.2, sc. 2, ap. 30, et. 4, sectorul 4. (Dosar nr. 722R/2006)

12. Penteker Darius-Roald, fiul lui Penteker Mihail-Iosif si Mariana, născut la data de 30 decembrie 1974 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Olanda, 3525 EG, Utrecht, Montfoorilaan 15 I, cu ultimul

domiciliu din România în Bistrita, Str. Romană nr. 2, sc. B, ap. 38, judetul Bistrita-Năsăud. (Dosar nr. 564R/2006)

13. Popa Leone, fiul lui Popa Vichente si Badiu Teodora, născut la data de 2 octombrie 1965 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8793 Trofaiach, Auweg 19, cu ultimul domiciliu din România în Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 196, judetul Hunedoara. (Dosar nr. 744R/2006). Copii minori: Popa Diego-Leone, născut la 30 august 1990; Popa Jessica-Raffaela, născută la 14 septembrie 2002.

14. Portase Sorin-Daniel, fiul lui Portase Nicolae-Octav si Minela-Marcela, născut la data de 2 august 1987 în localitatea Tecuci, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în S.U.A., 403 Holly Lang Martinsburg, WV 25401, cu ultimul domiciliu din România în Tecuci, str. M. Kogălniceanu nr. 60, bl. A.2, sc. 2, ap. 32, et. 4, judetul Galati. (Dosar nr. 720R/2006)

15. Sopota Adriana, fiica lui Sopota Aurică si Ionela, născută la data de 30 iulie 1967 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Olanda, Van Eedenlaan 4, 1422 JN Uithoorn, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Avrămeni nr. 2, sectorul 1. (Dosar nr. 724R/2006)

16. Stan Gheorghe, fiul lui Stan Spiridon si Marina, născut la data de 27 mai 1964 în localitatea Floresti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Erdbergstr. 101/29, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Dăneti, judetul Dolj. (Dosar nr. 737R/2006)

17. Stănoescu Stelian, fiul lui Stănoescu Ion si Stănoescu Elena, născut la data de 15 octombrie 1949 în localitatea Amzulesti, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Suedia, Sorenfrivagen 41, 214 46 Malmo, cu ultimul domiciliu din România în comuna Afumati nr. 543, judetul Dolj. (Dosar nr. 988R/2006)

18. Stîngă Nicoleta, fiica lui Stîngă Gheorghe si Petruta, născută la data de 13 martie 1976 în localitatea Dăgănesti, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Olanda, Waal 33, 5751 VT Deurne, cu ultimul domiciliu din România în Tecuci, str. Sg. Serea nr. 84, judetul Galati. (Dosar nr. 727R/2006)

19. Szabo Claudia, fiica lui Sarpe George si Anina, născută la data de 12 ianuarie 1961 în localitatea Brăila, judetul Brăila, România, cu domiciliul actual în Olanda, Van Bourgondielaan 12, 4351 NS Veere, cu ultimul domiciliu din România în Brăila, Str. Tineretului nr. 45, bl. A.52, sc. 1, ap. 21, judetul Brăila. (Dosar nr. 725R/2006)

20. Uilecan Viorica-Florentina, fiica lui Uilecan Grigore si Trifan Eudochia, născută la data de 23 mai 1961 în localitatea Săcele, judetul Constanţa, România, cu domiciliul actual în Olanda, Rotterdam, Benneveld 22, 3085 RC, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 86, bl.409.A, sc. A, ap. 34, sectorul 2. (Dosar nr. 569R/2006)

21. Vasile Leonard, fiul lui Stan Gheorghe si Vasile Carmen-Matilda, născut la data de 15 martie 1987 în localitatea Sânnicolau Mare, judetul Timiş, România, cu domiciliul actual în Austria, 1030 Wien, Erdbergstr. 101/29, cu ultimul domiciliu din România în comuna Dăneti, satul Braniste, judetul Dolj. (Dosar nr. 688R/2006)

22. Zamfir Ioana, fiica lui Zamfir Gheorghe si Stefania, născută la data de 24 februarie 1954 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, Kleine Houtstraat 227, 7513 WE Enschede, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Str. Crisului nr. 5, ap. 4, sectorul 4. (Dosar nr. 726R/2006)

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

persoanelor care au deja altă cetătenie, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Capizzelli Daniela, fiica lui Rusu Filip si Aurica, născută la data de 25 ianuarie 1970 în localitatea Leorda, judetul Botosani, România, cu domiciliul actual în Germania, 50226 Frechen, Blindgasse 6, cu ultimul domiciliu din România în comuna Veresti, satul Veresti, judetul Suceava. (Dosar nr. 333R/2006)

2. Coman Carmen-Nicoleta, fiica lui Coman Dumitru si Paulina, născută la data de 25 martie 1970 în localitatea Buzău, judetul Buzău, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5256 Nh, Herpt, Hoofdstraat 12, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Vintilă Mihăilescu nr. 12, bl.79, sc. 1, ap. 3, sectorul 6. (Dosar nr. 840R/2006)

3. Dragomir Maria, fiica lui Dragomir Vasile si Aglaia, născută la data de 22 ianuarie 1969 în localitatea Drăgăsani, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Olanda, 5845 BJ Sint Anthonis, Lepelstraat 16, cu ultimul domiciliu din România în comuna Stefănesti, satul Serbănesti, judetul Vâlcea. (Dosar nr. 841R/2006)

4. Drăghici Andreea-Ioana, fiica lui Drăghici Gheorghe si Ana, născută la data de 2 noiembrie 1968 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Olanda, Diemen 1112 HS, Haverstede 37, cu ultimul domiciliu din România în Buftea, aleea Parc nr. 3, bl. A, sc. A, ap. 3, judetul Ilfov. (Dosar nr. 842R/2006)

5. Hotca Valeria, fiica lui Hotca Vasile si Maria, născută la data de 15 septembrie 1963 în localitatea Halmeu, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Olanda, 7339 MJ Ugchelen, Ugchelsegrensweg 145, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, Str. Măciesului bl. U.6, ap. 20, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 837R/2006)

6. Popa Mirela-Nicoleta, fiica lui Ardelean Tiberiu si Viorica, născută la data de 3 decembrie 1968 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8793 Trofaiach, Auweg 19/4, cu ultimul domiciliu din România în Deva, Aleea Patriei bl. D.1, ap. 17, judetul Hunedoara. (Dosar nr. 797R/2006)

7. Szabo Levente, fiul lui Szabo Miklos si Rozalia, născut la data de 9 mai 1985 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Ungaria, 7761 Kozarmisleny, Tompa Mihaly u.6, cu ultimul domiciliu din România în Miercurea-Ciuc, str. P-ta Libertătii nr. 7, et. 8, ap. 36, judetul Harghita. (Dosar nr. 1303R/2006)

8. Tănasă Cristinel, fiul lui Tănasă Dumitru si Ariton Maria, născut la data de 1 octombrie 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Olanda, 1217 AZ Hilversum, Trompenbergerweg 7, cu ultimul domiciliu din România în Bacău, str. Alexandru Lăpusneanu nr. 6, judetul

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea unei alte cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Bohacec Alois, fiul lui Bohacec Ventel si Ana, născut la data de 11 martie 1936 în localitatea Sfânta Elena, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 350 02 Cheb, str. Husova nr. 2230/1, cu ultimul domiciliu din România în comuna Coronini, satul Sfânta Elena nr. 197, judetul Caras-Severin. (555/2006)

2. Bohacec Olga, fiica lui Sauer Alois si Amalia, născută la data de 22 februarie 1941 în localitatea Coronini, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 350 02 Cheb, str. Husova nr. 2230/1, cu ultimul domiciliu din

România în comuna Coronini, satul Sfânta Elena nr. 197, judetul Caras-Severin. (554/2006)

3. Cojoc Cristina-Ioana, fiica lui Sava Ioan si Ecaterina-Viorica, născută la data de 15 ianuarie 1969 în localitatea Suceava, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 7453 Steinberg-Dörfl, Untere Hauptstr. 42A, cu ultimul domiciliu din România în comuna Alexandru, satul Vaduri, judetul Neamt. (63/2006). Copii minori: Cojoc Raluca-Mihaela, născută la 3 noiembrie 1991; Cojoc Andreas-Mihail, născut la 9 iulie 1997.

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Ciceo Alexandrina, fiica lui Ciceo Teofil-Grigore si Doina, născută la data de 18 iunie 1980 în localitatea Dej, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Wien, Eckartsaugasse 37/1/7, cu ultimul domiciliu din România în Gherla, Str. Brazilor nr. 9, sc. 1, ap. 7, judetul Cluj. (65/2006)

2. Cojocaru Tatiana, fiica lui Cojocaru Florea si Ardelia, născută la data de 28 ianuarie 1959 în localitatea Simeria, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 8330 Feldbabch, Europastr. 1f/18, cu ultimul domiciliu din România în Simeria Veche, str. Simeria Veche nr. 115, judetul Hunedoara. (83/2006)

3. Kiergassner Eva, fiica lui Szebin Miklos si Eva, născută la data de 14 decembrie 1966 în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Germania, 91056 Erlangen, Westerwaldweg 35, cu ultimul domiciliu din România în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 96-106, ap. 35, judetul Cluj. (68/2006)

4. Petrut Margareta, fiica lui Petrut Vasile si Ana, născută la data de 30 iunie 1957 în localitatea Ardud, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 6370 Kitzbühel, Jochbergerstr. 50, cu ultimul domiciliu din România în Negresti-Oas, Str. Victoriei bl.35, ap. 4, judetul Satu Mare. (87/2006)

5. Tancu Bogdan, fiul lui Tancu Corneliu si Lidia, născut la data de 8 noiembrie 1985 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 72285 Pfalzgrafenweiler, Herzogstrasse 38, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Ploiesti, Str. Covurlui nr. 14, judetul Prahova. (1941/2005)

6. Thies Florica, fiica lui Lupascu Traian si Zoita, născută la data de 19 decembrie 1967 în localitatea Păunesti, orasul Adjud, România, cu domiciliul actual în Germania, 37079 Göttingen, Genfstr. 6, cu ultimul domiciliu din România în Onesti, Str. Gării bl.1, sc. B, ap. 29, judetul Bacău. (1799/2005)

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Benza Adriana, fiica lui Cibian Traian si Aurelia, născută la data de 4 februarie 1968 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 4860 Lenzing, Hauptstr. 2/6, cu ultimul domiciliu din România în Deva, str. Ioan Slavici nr. 8, judetul Hunedoara. (1924/2005) Copii minori: Benza Luiza Andrada, născută la data de 4 ianuarie 1998.

2. Ionică Lidia, fiica lui Trestioreanu Paul si Gheorghita, născută la data de 17 iulie 1967 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Austria, 2442 Unter Waltersdorf, Linke Bahnzeile 33, cu ultimul domiciliu din România în Ploiesti, str. Mihai Viteazul nr. 2, bl. 37F, ap. 3, judetul Prahova. (1925/2005)

3. Posta Tileana, fiica lui Timis Vasiliu si Tileana, născută la data de 21 noiembrie 1968 în localitatea Borsa, judetul Maramures,

România, cu domiciliul actual în Austria, 4343 Mitterkirchen im Machland nr. 19, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Borsa, str. Frasanel nr. 91, judetul Maramures. (1918/2005)

4. Rusz Irina, fiica lui Rusz Mihaly si Irina, născută la data de 21 ianuarie 1972 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 8230 Safenau, Am Paargrund 12/6, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Periam nr. 673, judetul Timis. (2076/2005) Copii minori: Rusz Laura-Julia, născută la data de 20 martie 1994, Rusz Bianca, născută la data de 26 decembrie 1990.

5. Stoenescu Florin, fiul lui Stoenescu Spiridon si Ioana-Silvia, născut la data de 17 februarie 1966 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 9121 Tainach, Hungerrain 10, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Odobesti nr. 11, bl. T1, sc. B, ap. 113, sectorul 3. (1909/2005).

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

persoanelor care au promisiunea altei cetătenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetătenia română în temeiul art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

1. Bîrsan Delia-Olga, fiica lui Popescu Mircea si Nicolita, născută la data de 7 septembrie 1971 în localitatea Bălcesti, judetul Vâlcea, România, cu domiciliul actual în Austria, 4320 Perg, Unterfeld 3/3, cu ultimul domiciliu din România în Craiova, Str. 1 Decembrie 1918 bl. G6, sc. 1, ap. 31, judetul Dolj. (273/2006).

2. Ghiunghiusan Daniela, fiica lui Ghiunghiusan Ioan si Covaciu Iuliana, născută la data de 19 mai 1969 în localitatea Arad, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria,

4881 Strass, Attergau 3, cu ultimul domiciliul din România în Arad, Str. Spitalului bl. A5, ap. 2, sc. B, judetul Arad. (123/2006). 3. Giebmanns Angela-Daniela, fiica lui Bran Vasile si Etves Angela, născută la data de 14 octombrie 1972 în localitatea Orăstie, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Germania, 56357 Niederbachheim, Lindenstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în Hunedoara, Str. Pricazului bl. 52, sc. B, ap. 23, judetul Hunedoara. (139/2006).

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind promovarea temporară a doamnei Enache Florentina în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere:

- solicitarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, formulată prin Adresa nr. 161.133 din 21 noiembrie 2007;

- Avizul favorabil nr. 1.056.975 din 28 noiembrie 2007 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar (maximum 6 luni), de către doamna Enache Florentina a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 92 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Enache Florentina se promovează temporar în functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 decembrie 2007.

Nr. 287.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.052 din 29 noiembrie 2007

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 199 din 30 noiembrie 2007

 

ORDIN

privind întocmirea listei nationale a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mentiunile nutritionale si de sănătate asociate alimentelor,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 12.683 din 29 noiembrie 2007 din cadrul Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

emit următorul ordin:

Art. 1. - Autoritatea competentă pentru întocmirea listei nationale a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor este Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 2. - (1) Operatorii cu activitate în domeniul alimentar, care comercializează pe piata din România alimente care au asociate mentiuni de sănătate, ce se încadrează în cerintele art. 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mentiunile nutritionale si de sănătate asociate alimentelor, au obligatia de a completa on-line, în limbile română si engleză, pe site-ul oficial al Ministerului Sănătătii Publice, formularul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, formular care cuprinde lista mentiunilor de sănătate asociate alimentelor.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si se vor înregistra la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform reglementărilor emise de acesta, operatorii care comercializează următoarele produse:

a) suplimente alimentare predozate de origine animală si vegetală si/sau amestecuri ale acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti;

b) plante medicinale si aromatice utilizate ca atare, partial procesate sau procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

(3) Termenul-limită al procesului de înregistrare a mentiunilor de sănătate este 30 decembrie 2007.

Art. 3. - (1) Completarea formularului mentionat la art. 2 de către operatorii cu activitate în domeniul alimentar se va face după consultarea Ghidului privind completarea listei cu mentiunile de sănătate asociate alimentelor, ghid afisat pe site-ul oficial al Ministerului Sănătătii Publice.

(2) Dacă o mentiune include o reprezentare ilustrată, grafică sau simbolică, sub orice formă, într-o formă care arată, sugerează ori implică faptul că respectivul aliment prezintă caracteristici speciale, operatorii vor trimite o copie a imaginii, graficii, reprezentării simbolice în format jpg la adresa de e-mail mentiuni_sanatate@ispb.ro, folosind numărul de înscriere a mentiunii în tabel ca nume de atasament Ex. ys06V5CM.jpg si specificând de asemenea numărul de mentiune în e-mail.

Art. 4. - (1) Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice va transmite Comisiei Europene lista natională a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor până la data de 31 ianuarie 2008, pentru a fi inclusă în lista Comisiei Europene cuprinzând mentiunile de sănătate asociate alimentelor.

(2) Lista natională a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor, afisată pe site-ul Ministerului Sănătătii Publice, înainte de a fi transmisă la Comisia Europeană, va fi analizată de o comisie alcătuită din câte 2 reprezentanti desemnati din cadrul institutelor de sănătate publică Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures si Centrul de Sănătate Publică Sibiu, precum si din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice desemnează Institutul de Sănătate Publică Bucuresti drept institut coordonator pentru activitatea de analiză si de întocmire a listei nationale a mentiunilor de sănătate.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

ANEXĂ

 

FORMULAR

de înregistrare în lista natională a mentiunilor de sănătate asociate alimentelor

 

Nr. crt.

Alimentul sau component al alimentului

Relatia cu sănătatea

Conditii de utilizare

Sursa si tipul dovezilor

Bibliografie

Exemplu de formulare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Programei pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori documentaristi

 

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si în baza prevederilor art. 5, 7, art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori documentaristi.

Art. 2. - Programa este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Directia generală managementul resurselor umane, inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, precum si unitătile de învătământ în care functionează centre de documentare si informare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 2.599.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMA

pentru concursul de ocupare a posturilor didactice declarate vacante în învătământul preuniversitar pentru profesori documentaristi

 

Notă de prezentare

Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul de ocupare a posturilor vacante de profesor documentarist din învătământul preuniversitar, în conditiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Examenul este centrat pe evaluarea cunostintelor generale în domeniul stiintelor informării si documentării, metodelor de căutare si exploatare a informatiei, precum si a conceptiei didactice si a modalitătilor concrete prin care profesorul documentarist pune elevii în situatii de învătare eficiente, apte de a conduce la formarea capacitătilor si competenţelor în domeniul infodocumentar. Această orientare este cu atât mai necesară cu cât se solicită din partea profesorului documetarist efortul de a concepe demersuri si parcursuri didactice flexibile, adaptate nivelului de vârstă si pregătire al elevilor.

Continuturile si structura programei sunt organizate în asa fel încât să răspundă cerintelor europene legate de integrarea stiintelor informării în procesul cunoasterii si educatiei. De asemenea, se au în vedere valorizarea schimbărilor aduse de modernizarea structurilor infodocumentare din sistemul de învătământ preuniversitar, de aparitia unei noi functii didactice, cea de profesor documentarist, precum si favorizarea accesului întregii comunităti educative la informatie si documentare prin intermediul centrelor de documentare si informare (CDI). În acest sens se are în vedere apropierea domeniilor informationale de programele didactice din scoli, prin facilitarea accesului la resursele internet si la alte forme de integrare a noilor tehnologii informationale, cu scopul de a contribui la formarea elevilor conform standardelor europene.

Aparitia noii profesii de profesor documentarist are în vedere integrarea activitătii elevilor în structura infodocumentară si familiarizarea lor cu tehnicile de cercetare documentară. Aceasta va determina modificarea conceptului de bibliotecă s colară spre cel de structură infodocumentară prin prelucrarea si valorificarea superioară a continutului publicatiilor, biblioteca devenind astfel din auxiliar al învătământului parte integrantă a acestuia, cu consecinte pozitive în întregul proces de formare a elevilor.

Astfel, plecând de la o conceptie care operationalizează definirea si evaluarea competentelor specifice cadrului didactic, programa vizează:

- cunoasterea de către profesorul documentarist a principalelor tendinte în evolutia stiintelor documentării si informării;

- cunoasterea functiilor si misiunilor profesorului documentarist;

- cunoasterea particularitătilor de organizare fizică si intelectuală a unei structuri infodocumentare de tip CDI;

- cunoasterea diferitelor suporturi informationale si a instrumentelor de acces la informatie;

- demonstrarea capacitătii de a gestiona, organiza si de a pune la dispozitia utilizatorilor resursele documentare ale CDI;

- dovedirea capacitătilor necesare pentru proiectarea, organizarea, desfăsurarea si evaluarea activitătilor din CDI;

- demonstrarea abilitătilor de comunicare, empatie si cooperare necesare realizării actului educational.

În consecintă, pe lângă continuturile stiintifice si cele de didactică generală, programa defineste un număr de competente specifice profesorului documentarist, competente pe care acesta trebuie să si le dezvolte si să le dovedească pe parcursul desfăsurării activitătii în cadrul CDI.

Într-o formulă sintetică aceste competente sunt în următoarele domenii:

- amenajarea, organizarea si gestionarea unui CDI în vederea punerii informatiei si resurselor documentare la dispozitia utilizatorilor;

- proiectarea si organizarea în CDI de activităti pedagogice disciplinare si inter-/trans-/pluridisciplinare;

- construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la continuturi;

- adecvarea demersurilor didactice la particularitătile de vârstă ale elevilor;

- evaluarea cunostintelor si competentelor dobândite de elevi în domeniul infodocumentar;

- organizarea în CDI de activităti de formare si dezvoltare a gustului pentru lectură, precum si animatii culturale;

- gestionarea CDI în vederea punerii informatiei la dispozitia utilizatorilor;

- construirea unui climat educativ stimulativ si eficient. Date fiind particularitătile domeniilor de competentă ale profesorului documentarist si influenta sa în definirea unei politici documentare la nivel local, în organizarea resurselor documentare si materiale în cadrul CDI, dar si influenta pe care o exercită atât asupra formării elevilor, precum si asupra întregului climat educational al scolii, profesorul documentarist trebuie să demonstreze că are capacitatea de:

- a amenaja, organiza si gestiona CDI, în vederea asigurării exploatării si valorificării cât mai eficiente a informatiilor si documentelor pluridisciplinare multimedia si multisuport de către utilizatori, din perspectiva egalizării sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite;

- a favoriza accesul la informatie si la integrarea „pedagogiei reusitei scolare” în vederea formării autonomiei elevilor în instruire prin asigurarea functionării CDI;

- a planifica activitatea CDI pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor si obiectivelor formulate în documentele de proiectare managerială ale unitătii de învătământ;

- a întelege necesitatea de a sprijini elevii în activitatea de documentare si informare si de a favoriza integrarea ei în activitatea didactică curentă;

- a favoriza integrarea noilor tehnologii în practicile pedagogice curente;

- a dezvolta activităti didactice în cadrul curriculumului la decizia scolii (CDS), activităti curriculare si extracurriculare inter-, pluri- si transdisciplinare;

- a asigura accesul la informatie si a crea experiente de învătare în domeniul infodocumentar prin organizarea de diferite tipuri de activităti (pedagogice, culturale, de informare si comunicare) având drept finalitate atât egalizarea sanselor elevilor din medii culturale si sociale diferite, cât si dobândirea de către elev a autonomiei în instruire;

- a oferi oportunităti de învătare, adaptate diferentelor individuale de învătare, care să sprijine dezvoltarea intelectuală si socială a elevilor;

- a stimula prin strategii didactice inovatoare si punerea în valoare a potentialului de socializare al CDI, dezvoltarea spiritului critic al elevilor, motivarea şi angajarea lor în propria formare, dezvoltarea simtului civic si integrarea elevilor în societate;

- a favoriza si stimula munca în echipă în cadrul activitătilor organizate în CDI;

- a cunoaste si a utiliza variate tipuri si strategii de comunicare pentru a sprijini colaborarea si interactiunea elevilor în activitătile de învătare si colaborarea între cadrele didactice în cadrul proiectelor inter-/trans-/pluridisciplinare;

- a căuta oportunităti pentru propria perfectionare profesională continuă.

Domenii de competentă

Partea I - Teme de didactică generală si metodică

a) Proiectarea, organizarea si desfăsurarea activitătii didactice:

1. componentele curriculumului scolar: curriculum national, planuri-cadru, arii curriculare, trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe scolare, manuale scolare, auxiliare curriculare;

2. proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii, de tipul: aprofundare/extindere/optional ca disciplină nouă;

2.1. repere/conditionări în elaborarea CDS (resurse umane, materiale, context local, interesele elevilor);

2.2. modalităti de adecvare a unui CDS la grupuri-tintă diferite;

2.3. obiectivele predării-învătării-evaluării la disciplinele CDS din domeniul stiintei informării. Obiective-cadru, obiective de referintă, competente generale, competente specifice, unităti de competentă si competente. Elaborarea obiectivelor operationale;

3. proiectarea activitătii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unitătii de învătare, proiecte de lectie (pentru diferite tipuri de lectii), proiectarea de activităti de învătare intra-, inter-, pluri- si transdisciplinare.

b) Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii si modalităti de integrare în lectie a activitătilor cu caracter practic-aplicativ:

1. metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. utilizarea metodelor centrate pe elev, a tehnicilor de învătare prin cooperare şi a tehnicilor de cercetare documentară;

3. forme de organizare a activitătii didactice: clasificare, caracterizare;

4. mijloacele de învătământ si integrarea lor în procesul de predare-învătare-evaluare;

4.1. functiile didactice ale mijloacelor de învătământ;

4.2. tipuri de mijloace de învătământ si caracteristicile lor;

5. selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice si deprinderilor practice, formării gândirii tehnice si a dezvoltării simtului artistic/estetic;

6. mediul de instruire: mediul relational si mediul comunicational. Utilizarea tehnologiei informatiei si comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului si rezultatelor scolare. Valorizarea muncii elevului;

9. adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor si a auxiliarelor didactice în procesul instructiv-educativ.

c) Managementul clasei:

1. rolurile profesorului în facilitarea experientelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învătare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană-resursă, facilitator, intermediar, evaluator etc);

2. organizarea activitătilor în CDI: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate din CDI, folosirea resurselor psihice ale profesorului si elevilor (capacităti, cunostinte, experiente individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) si alternarea acestora în cadrul unei secvente didactice; antrenarea persoanelor-resursă din

interiorul si din afara unitătii de învătământ în activitătile din CDI; gestionarea situatiilor conflictuale. d) Evaluarea rezultatelor scolare:

1. evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învătământ: obiective, functii, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. metode de evaluare: traditionale si complementare (tipuri si caracterizare);

3. calitătile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate si aplicabilitate;

4. tipologia itemilor: definitie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de proiectare, modalităti de corectare si notare.

Partea a II-a - Teme de specialitate

a) Amenajarea, dotarea si gestionarea unui CDI în functie de rolul său pedagogic si cultural:

1. centrul de cocumentare si informare: organizare, structură, functii;

2. gestionarea spatiului, materialelor si echipamentelor specifice unui CDI: spatii specifice, suprafete recomandate, dotare cu materiale si echipamente informatice si audiovizuale; proiectul de amenajare/reamenajare a unui CDI;

3. gestionarea fondului documentar: dezvoltarea, evidenta, prelucrarea, organizarea, automatizarea si comunicarea fondului documentar (documente clasice: cărti, reviste si documente moderne: CD, CD-ROM, DVD, baze de date, documente electronice etc);

4. planificarea si evaluarea activitătii CDI: utilizarea programată si neprogramată a CDI; proiectul pedagogic si cultural al CDI;

5. managementul în structuri infodocumentare;

6. proprietatea intelectuală si dreptul de autor.

b) Activităti specifice unui CDI:

1. activităi de initiere si formare a utilizatorilor privind tehnicile de cercetare documentară;

2. activităti de formare si dezvoltare a gustului pentru lectură;

3. activităti de formare si dezvoltare a capacitătii de receptare a informatiei culturale;

4. integrarea noilor tehnologii ale informării si comunicării în activitatea de informare si documentare; asigurarea accesului la resursele internet;

5. proiecte inter-/transdisciplinare;

6. implicarea profesorului documentarist în activităti de orientare scolară si profesională;

7. proiectarea si organizarea activitătilor instructiv-educative în colaborare cu comunitatea;

8. modalităti de implicare a CDI si a profesorului documentarist în prevenirea si recuperarea elevilor în situatie de esec scolar.

c) Legislatia românească de bibliotecă si CDI

Bibliografie selectivă:

Partea I

Cristea, S., Studii de pedagogie generală. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 2004.

Cucos, C, Pedagogie generală. Iasi: Polirom, 2000.

Dragomir, Mariana., Managementul activitătii didactice. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2003.

Evaluarea curentă si examenele: Ghid pentru profesori. Bucuresti: ProGnosis, 2001.

Ionescu, M., Didactica modernă. Cluj: Editura Dacia, 1995.

Iucu, R., Managementul si gestiunea clasei de elevi. Iasi: Polirom, 2000.

Landsheere, G.; Landsheere,V., Definirea obiectivelor educationale. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 1979.

Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor si examenele. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 1975.

Neacsu, Ion, Instruire si învătare. Bucuresti: Editura Stiintifică, 1990.

Pânisoară, O., Comunicarea eficientă. Metode de interactiune eficientă. Iasi: Polirom, 2003.

Păun, Emil, Scoala: abordare sociopedagogică. Iasi: Polirom, 1999.

Pedagogie. Fundamentări teoretice si demersuri aplicative. Iasi: Polirom, 2002.

Popovici, D., Elemente de psihopedagogia integrării. Bucuresti: Pro Humanitate, 1999.

Potolea, D., Profesorul si conducerea strategiilor învătării. În: Structuri, strategii, performante în învătământ. Bucuresti: Editura Academiei, 1989.

Radu, Ion, Evaluarea procesului didactic. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 2000.

Roco, Mihaela, Creativitatea si inteligenta emotională. Iasi: Polirom, 2001.

Stoica, Adrian, Evaluarea progresului scolar: de la teorie la practică. Bucuresti: Humanitas Educational, 2003.

Stoica, Adrian, Reforma evaluării în învătământ. Bucuresti: Sigma,1999.

Schiopu, U.; Verza, E., Psihologia vârstelor. Ciclurile vietii. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 1995.

Consiliere si orientare. Ghid metodologic. Bucuresti: MEC- CNC, 2001.

Ungureanu, D., Educatie si curriculum. Timisoara: EUROSTAMPA, 1999.

Văideanu, G., Educatia la frontiera dintre milenii. Bucuresti: Editura Politică, 1988.

Scoala la răscruce. Schimbare si continuitate în curriculum-ul învătământului obligatoriu. Iasi: Polirom, 2002.

Partea a II-a

Atanasiu, Pia, Metode şi tehnici de lucru pentru sistemele de informare stiintifică. Bucuresti: Editura Didactică si Pedagogică, 1976.

Bayard-Pierlot, Jacqueline; Birglin, Marie-José, Clés pour le CDI. Paris: Hachette Littérature, 1994.

Bădău, Georgeta, Initiere în cercetarea documentară. Alba Iulia: [s.n.], 2004.

Bădău, Georgeta; Panait, Antonina, Amenajarea si gestionarea unui CDI: Ghid pentru personalul de conducere si personalul din centrele de documentare si informare. Alba Iulia: [s.n.], 2006.

Brugnon, Albert, Activités autour des albums „Premičre lecture Rouge et OR”. MDI, 1994.

Biblioteconomie: Manual. Bucuresti: A.B.B.P.R., 1994.

Cassagnes, Paul; Garcia- Debanc, Claudine; Debanc, Jean-Pierre, 50 activités pour apprivoiser les livres en classe ou en B.C.D. CRDP Midi-Pyrénées, [s.a.].

Centrul de Documentare si Informare. Alba Iulia, 2002.

Chapron, Françoise, Les CDI (Centres de documentation et d’information) des lycées et collčges. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ciubăncan, Lucia, Bibliotecarul scolar. Ghid practic. Cluj-Napoca: Eurodidact, 2002

Créer, renover l’espace C.D.I. Limoges: C.R.D.P du Limousin, 1994.

Darrobers, M; Le Pottier, N., La recherche documentaire. Paris: Nathan, 1999.

Enache, Ionel; Maftei, Mihaela, Marketingul în bibliotecă. Bucuresti: Editura Universitătii din Bucuresti, 2003.

Ghidul bibliotecarului scolar pentru liceele pedagogice. Bucuresti: Editura Bibliotecii Pedagogice Nationale „I.C.Petrescu”, 2004.

Horvat, Săluc, Introducere în biblioteconomie. Bucuresti: Grafoart, 1996.

Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (art. 1-7).

Le Livre bleu des enseignants-documentalistes. Orléans: CRDP de l’Académie d’Orléans-Tours, 2002.

Management educational pentru institutiile de învătământ. Bucuresti, 2001.

Moser, Alain; Moissonnier, Daniel; Fauchard, Joël, L’aide au travail personnel de l’élčve. C.R.D.P. de Reims, Hachette Education, 1998.

Le multimédia au CDI pour s’informer, produire, communiquer. CRDP de Basse-Normandie, 1999.

Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 4.961/28.08.2006 privind înfiintarea si sustinerea centrelor de documentare si informare, precum si formarea continuă a personalului didactic, de conducere, îndrumare si control si a personalului din centrele de documentare si informare.

Poupelin, Michel; Monthus, Marie, Guide ŕ l’usage des documentalistes et de leurs partenaires dans l’établissement. Paris: Hachette Education, 1995.

Poslaniec, Christian; Houyel, Christine, Activités de lecture ŕ partir de la littérature jeunesse. Paris: Hachette Education, 2000.

Projets-lecture au cśur du C.D.I. C.R.D.P. de l’Académie de Créteil, 1999.

Recherche documentaire et maîtrise de l’information. Formation des élčves par le professeur documentaliste de la sixičme ŕ la terminale. Rouen: C.R.D.P. de Haute-Normandie, 1999.

Regneală, Mircea., Studii de biblioteconomie. Constanta: Ex Ponto, 2001.

Regneală, Mircea, Dictionar explicativ de biblioteconomie si stiinta informării. Constanta: Exporta, 2002.

Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii scolare: instructiuni metodologice: aprobat prin Ordinul Ministerului Învătământului nr. 6.566/17.06.1994. Bucuresti: Biblioteca Centrală Pedagogică, 1994.

Regulament de organizare si functionare a Centrului de documentare si informare.

Regulamentul de organizare si functionare a centrului de documentare si informare (C.D.I.), 2005.

Richter, Brigitte, Ghid de biblioteconomie. Bucuresti: Editura Grafoart, 1995.

Savoir faire avec le CDI: Guide pratique destiné aux enseignants. Créteil: CRDP, 1996.

Statutul profesorului documentarist.

Spirlet, Jean-Pierre; A.R.P.E.J., Utiliser la presse au collčge et au lycée. Paris: Edition du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994.

Stoica, Ion, Criza în structurile infodocumentare: sensuri si semnificatii contemporane. Constanta: Ex Ponto, 2001.

Stoica, Ioan, Structuri si relatii informationale în dezvoltarea învătământului si a cercetării românesti. Bucuresti: Alternative, 1997.

Stueart, Robert; Moran, Barbara, Managementul pentru biblioteci si centre de informare. Bucuresti: Biblioteca Natională a României si Asociatia Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice - România, 1998.