MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) -  Nr. 833         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 decembrie 2007

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.071/918. -  Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. XXII din 19 martie 2007

 

Decizia nr. XXXIX din 7 mai 2007

 

Decizia nr. XLI (41) din 7 mai 2007


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 2.071 din 30 noiembrie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 918 din 28 noiembrie 2007

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor:

-  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

-  Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

-  Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului- cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

-  Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.606 din 27 noiembrie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. D.G. 4.876 din 28 noiembrie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -  Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului- cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 si nr. 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 17, la articolul 5, preambulul de la litera a) va avea următorul cuprins:

„a) suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti a căror plată se face pe bază de tarif pe caz rezolvat (DRG) pentru afectiunile acute, care se stabileste astfel:

număr de cazuri externate x indice case- mix pentru anul 2007 x tarif pe caz ponderat pentru anul 2007”.

2. În anexa nr. 17, la articolul 5 litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Indicele de case- mix pentru anul 2007 se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului si a tipurilor de cazuri raportate în trimestrul III 2007. Numărul de cazuri ponderate se obtine prin înmultirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case- mix.

Indicele de case- mix este prezentat în anexa nr. 17a la ordin.”

3. În anexa nr. 17, la articolul 9 alineatul (1) litera a), liniutele a doua si a treia ale punctului 2 vor avea următorul cuprins:

„-  indicele de case- mix realizat în perioada de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv; pentru trimestrul III 2007 si lunile octombrie, noiembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case- mix realizat de la începutul anului până la sfârsitul semestrului I 2007; pentru luna decembrie 2007 se va lua în calcul indicele de case- mix realizat pentru această lună;

-  tariful pe caz ponderat stabilit pentru anul 2007; pentru cazurile aferente primelor 11 luni ale anului 2007 se utilizează tariful pe caz ponderat corespunzător perioadei respective;”.

4. Anexa nr. 17a va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 17a

 

Nr. crt.

Cod spital CNAS

Denumire spital

ICM 2007 (decembrie)

Tarif pe caz ponderat 2007 (decembrie) lei

1

2

3

4

5

1

AB01

SPITALUL JUDETEAN ALBA IULIA

0,8398

1.380

2

AB03

SPITALUL MUNICIPAL BLAJ

0,7811

1.380

3

AB04

SPITALUL ORĂSENESC ABRUD

0,5678

1.549

4

AB05

SPITALUL MUNICIPAL AIUD

0,7358

1.394

5

AB06

SPITALUL ORĂSENESC CÂMPENI

0,6838

1.354

6

AB07

SPITALUL ORĂSENESC OCNA MURES

0,6538

1.380

7

AB08

SPITALUL MUNICIPAL SEBES

0,8283

1.225

8

AB09

SPITALUL ORĂSENESC CUGIR

0,6119

1.380

9

AB10

SPITALUL ORĂSENESC ZLATNA

0,5902

1.380

10

AG01

SPITALUL JUDETEAN ARGES

0,7599

1.413

11

AG02

SPITALUL DE PEDIATRIE PITESTI

0,5866

1.553

12

AG05

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG

0,6816

1.299

13

AG06

SPITALUL ORĂSENESC CAROL I COSTESTI

0,8065

1.374

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

5

14

AG07

SPITALUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES

0,7030

1.380

15

AG08

SPITALUL ORĂSENESC SF. SPIRIDON MIOVENI

0,6745

1.333

16

AG12

SPITALUL DR. TEJA PAPAHAGI DOMNESTI

0,6696

1.035

17

AR01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ ARAD

0,9505

1.380

18

AR02

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL ARAD

0,7982

1.390

19

AR03

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE DR. SALVATO R VUIA ARAD

0,7645

1.198

20

AR05

SPITALUL ORĂSENESC INEU

0,7190

1.297

21

AR12

SPITALUL ORĂSENESC GURAHONT

0,6324

1.380

22

B 01

SPITALUL CLINIC „SF. MARIA” BUCURESTI

0,7712

1.760

23

B 02

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ FLOREASCA

1,1816

1.886

24

B 03

SPITALUL CLINIC DE URGENTE SI CHIRURGIE PLASTICĂ, REPARATORIE SI ARSURI

0,9623

2.601

25

B 04

SPITALUL CLINIC DE NEFROLOGIE „DR. CAROL DAVILA” BUCURESTI

0,7583

1.842

26

B 05

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU”

0,8916

1.294

27

B 06

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA

0,6358

1.380

28

B 08

SPITALUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE

0,6035

1.380

29

B 09

SPITALUL UNIVERSITAR DE STOMATOLOGIE „DR. DAN THEODORESCU” BUCURESTI

0,7135

1.504

30

B 11

INSTITUTUL ONCOLOGIC BUCURESTI „PR. DR. AL. TRESTIOREANU”

0,5897

2.064

31

B 12

INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE „DR. C.I. PARHON” BUCURESTI

0,5864

1.380

32

B 13

SPITALUL CLINIC „DR. I. CANTACUZINO” BUCURESTI

0,7394

1.391

33

B 14

INSTITUTUL DE DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE „DR. N. PAULESCU” BUCURESTI

0,8675

1.699

34

B 15

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE- TRAUMATOLOGIE „FOISOR” BUCURESTI

0,7615

2.227

35

B 16

SPITALUL CLINIC COLENTINA

0,8333

1.544

36

B 18

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI

0,7836

2.108

37

B 19

INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE „DR. C. C. ILIESCU” BUCURESTI

1,5694

1.803

38

B 20

INSTITUTUL DE OCROTIRE A MAMEI SI COPILULUI „DR. ALFRED RUSESCU”

0,7298

1.480

39

B 21

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ SF. PANTELIMON BUCURESTI

0,7552

1.447

40

B 22

SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. V. GOMOIU”

0,5804

1.550

41

B 23

SPITALUL CLINIC COLTEA

1,0146

1.496

42

B 24

SPITALUL CLINIC CARITAS BUCURESTI

0,6347

1.388

43

B 25

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI BOLI TROPICALE „DR. V. BABES” BUCURESTI

0,9847

1.380

44

B 28

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII „M. S. CURIE”

0,6086

1.521

45

B 29

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ „SF. IOAN” BUCURESTI

0,8162

1.380

46

B 31

SPITALUL CLINIC „DR. THEODOR BURGHELE” BUCURESTI

0,8106

2.023

47

B 32

INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE SI CHIRURGIE FUNCTIONALĂ ORL „DR. HOCIOTĂ”

1,0678

1.380

48

B 33

SPITALUL DE URGENTĂ UNIVERSITAR BUCURESTI

0,9141

1.494

49

B 34

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „DR.PANAIT SÂRBU” BUCURESTI

0,5947

1.380

50

B 35

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ „DR. BAGDASAR—ARSENI”

1,2780

1.380

51

B 36

INSTITUTUL DE BOLI CEREBROVASCULARE „DR. VLAD VOICULESCU” BUCURESTI

1,1388

1.380

52

B 41

CENTRUL METODOLOGIC DE REUMATOLOGIE „DR. ION STOIA” BUCURESTI

0,4899

1.928

53

B 42

SPITALUL CLINIC „NICOLAE MALAXA” BUCURESTI

0,7113

1.380

54

B 48

INSTITUTUL DE BOLI INFECTIOASE „DR. MATEI BALS”

1,0763

1.403

55

B 80

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTĂ ELIAS

0,7337

1.713

56

BC01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ BACĂU

0,8980

1.380

57

BC03

SPITALUL MUNICIPAL ONESTI

0,7975

1.380

58

BC04

SPITALUL ORĂSENESC BUHUSI

0,7198

1.375

59

BC05

SPITALUL ORĂSENESC COMĂNESTI

0,6815

1.380

60

BC06

SPITALUL MUNICIPAL MOINESTI

0,9051

1.170

61

BC10

SPITALUL DE PEDIATRIE BACĂU

0,6816

1.380

62

BH01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN ORADEA

0,8487

1.380

63

BH02

SPITALUL CLINIC DE COPII ORADEA

0,8456

1.380

64

BH05

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE ORADEA

0,6247

1.367

65

BH07

SPITALUL ORĂSENESC ALESD

0,7136

1.380


 

1

2

3

4

5

66

BH09

SPITALUL ORĂSENESC „EPISCOP N. POPOVICI” BEIUS

0,6665

1.387

67

BH10

SPITALUL ORĂSENESC „DR. POP MIRCEA” MARGHITA

0,7150

1.380

68

BH12

SPITALUL MUNICIPAL SALONTA

0,7233

1.337

69

BN01

SPITALUL JUDETEAN BISTRITA

0,8153

1.380

70

BN02

SPITALUL ORĂSENESC NĂSĂUD

0,6356

1.380

71

BN03

SPITALUL ORĂSENESC BECLEAN

0,5922

1.089

72

BR01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ BRĂILA

0,8445

1.380

73

BR04

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE BRĂILA

0,5780

1.424

74

BR05

SPITALUL ORĂSENESC FĂUREI

0,6771

1.386

75

BT01

SPITALUL JUDETEAN „MAVROMATI” BOTOSANI

0,8526

1.263

76

BT04

SPITALUL DE COPII BOTOSANI

0,8564

1.162

77

BT05

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE BOTOSANI

0,5706

1.368

78

BT06

SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI

0,6420

1.330

79

BT07

SPITALUL ORĂSENESC SĂVENI

0,6046

1.380

80

BT08

SPITALUL ORĂSENESC DARABANI

0,6599

1.266

81

BV01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ BRASOV

0,8250

1.380

82

BV02

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „DR. ION SBÂRCEA” BRASOV

0,6304

1.380

83

BV03

SPITALUL DE PEDIATRIE BRASOV

0,7667

1.419

84

BV04

SPITALUL BOLI INFECTIOASE BRASOV

0,7682

1.380

85

BV06

SPITALUL MUNICIPAL FĂGĂRAS

0,7681

1.380

86

BV08

SPITALUL MUNICIPAL CODLEA

0,6772

1.263

87

BV09

SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE

0,6887

1.370

88

BV10

SPITALUL ORĂSENESC ZĂRNESTI

0,5667

1.257

89

BV12

SPITALUL ORĂSENESC RUPEA

0,6454

1.158

90

BZ01

SPITALUL JUDETEAN BUZĂU

0,7782

1.380

91

BZ02

SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

0,7106

1.380

92

BZ04

SPITALUL ORĂSENESC NEHOIU

0,6297

1.380

93

CJ01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN CLUJ- NAPOCA

1,0708

1.380

94

CJ02

SPITALUL CLINIC DE ADULTI CLUJ- NAPOCA

0,8920

1.380

95

CJ03

SPITALUL CLINIC DE COPII CLUJ- NAPOCA

0,7405

1.380

96

CJ05

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CLUJ- NAPOCA

0,7706

1.487

97

CJ07

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ- NAPOCA

0,9092

1.380

98

CJ08

INSTITUTUL ONCOLOGIC „I. CHIRICUTĂ” CLUJ- NAPOCA

0,9509

1.564

99

CJ09

INSTITUTUL INIMII „DR. N. STĂNCIOIU” CLUJ- NAPOCA

1,7966

1.564

100

CJ10

SPITALUL MUNICIPAL DEJ

0,7436

1.232

101

CJ11

SPITALUL MUNICIPAL TURDA

0,7262

1.380

102

CJ12

SPITALUL MUNICIPAL GHERLA

0,5596

1.380

103

CJ13

SPITALUL ORĂSENESC HUEDIN

0,6747

1.488

104

CJ14

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPIA TURZII

0,7137

1.380

105

CJ21

INSTITUTUL DE UROLOGIE SI TRANSPLANT RENAL CLUJ- NAPOCA

0,5837

2.244

106

CL01

SPITALUL JUDETEAN CĂLĂRASI

0,6525

1.380

107

CL02

SPITALUL ORĂSENESC OLTENITA

0,5778

1.380

108

CL03

SPITALUL ORĂSENESC LEHLIU- GARĂ

0,6158

1.380

109

CL04

SPITALUL ORĂSENESC BUDESTI

0,5960

1.327

110

CS01

SPITALUL JUDETEAN RESITA

0,9210

1.380

111

CS02

SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES

0,7482

1.380

112

CS03

SPITALUL ORĂSENESC ORAVITA

0,5621

1.288

113

CS05

SPITALUL ORĂSENESC MOLDOVA NOUĂ

0,5452

1.174

114

CS06

SPITALUL ORĂSENESC ANINA

0,4884

1.380

115

CS07

SPITALUL ORĂSENESC OTELU ROSU

0,6160

1.380

116

CT01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ CONSTANTA

0,8395

1.380

117

CT04

SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA

0,6749

1.380

118

CT05

SPITALUL ORĂSENESC CERNAVODĂ

0,5105

1.380

119

CT06

SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA

0,7272

1.380

120

CT07

SPITALUL ORĂSENESC HÂRSOVA

0,7226

1.380

121

CT14

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA

0,5562

1.676

122

CV01

SPITALUL JUDETEAN SF. GHEORGHE

0,8272

1.380

123

CV02

SPITALUL ORĂSENESC COVASNA

0,5727

1.380


 

1

2

3

4

5

124

CV03

SPITALUL MUNICIPAL TG. SECUIESC

0,6538

1.294

125

CV04

SPITALUL ORĂSENESC BARAOLT

0,4851

1.575

126

DB01

SPITALUL JUDETEAN TÂRGOVISTE

0,7871

1.380

127

DB02

SPITALUL ORĂSENESC PUCIOASA

0,7880

1.380

128

DB03

SPITALUL ORĂSENESC GĂESTI

0,7303

1.392

129

DB04

SPITALUL ORĂSENESC MORENI

0,5441

1.404

130

DB05

SPITALUL ORĂSENESC TITU

0,7505

1.146

131

DB11

SPITALUL MUNICIPAL MĂNĂSTIREA DEALU

0,9331

1.051

132

DJ01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ CRAIOVA NR. 1

0,9522

1.380

133

DJ02

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA NR. 2

0,6281

1.492

134

DJ03

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOLOGIE „VICTOR BABES” CRAIOVA NR. 3

0,7498

1.601

135

DJ04

SPITALUL MUNICIPAL BĂILESTI

0,7378

1.068

136

DJ05

SPITALUL ORĂSENESC FILIASI

0,6078

1.382

137

DJ06

SPITALUL ORĂSENESC SEGARCEA

0,6432

1.337

138

DJ07

SPITALUL MUNICIPAL CALAFAT

0,5887

1.380

139

DJ21

CENTRUL DE CARDIOLOGIE CRAIOVA

1,1062

1.545

140

GJ01

SPITALUL JUDETEAN TÂRGU JIU

0,7342

1.376

141

GJ02

SPITALUL MUNICIPAL MOTRU

0,6489

1.380

142

GJ03

SPITALUL ORĂSENESC TÂRGU CĂRBUNESTI

0,6398

1.468

143

GJ04

SPITALUL ORĂSENESC ROVINARI

0,5567

1.380

144

GJ05

SPITALUL ORĂSENESC NOVACI

0,6917

1.380

145

GJ06

SPITALUL ORĂSENESC BUMBESTI- JIU

0,6558

1.213

146

GJ11

SPITALUL ORĂSENESC TURCENI

0,5260

1.190

147

GL01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALATI

0,7676

1.380

148

GL02

SPITALUL PENTRU COPII „SF. IOAN” GALATI

0,5830

1.450

149

GL04

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „BUNA VESTIRE” GALATI

0,4997

1.380

150

GL06

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE „SF. CUVIOASA PARASCHEVA” GALATI

0,9610

1.170

151

GL07

SPITALUL MUNICIPAL „ANTON CINCU” TECUCI

0,5926

1.380

152

GL08

SPITALUL ORĂSENESC TG. BUJOR

0,6025

1.222

153

GR01

SPITALUL JUDETEAN GIURGIU

0,7275

1.380

154

GR05

SPITALUL ORĂSENESC BOLINTIN- VALE

0,6458

1.226

155

HD01

SPITALUL JUDETEAN DEVA

0,8634

1.554

156

HD02

SPITALUL MUNICIPAL „A. SIMIONESCU” HUNEDOARA

0,8833

1.556

157

HD03

SPITALUL DE URGENTĂ PETROSANI

0,8292

1.452

158

HD05

SPITALUL ORĂSENESC LUPENI

0,6134

1.499

159

HD06

SPITALUL ORĂSENESC VULCAN

0,6336

1.621

160

HD07

SPITALUL MUNICIPAL BRAD

0,7371

1.380

161

HD08

SPITALUL MUNICIPAL ORĂSTIE

0,6717

1.421

162

HD09

SPITALUL ORĂSENESC HATEG

1,0909

1.188

163

HR01

SPITALUL JUDETEAN MIERCUREA- CIUC

0,7872

1.382

164

HR02

SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC

0,8062

1.261

165

HR03

SPITALUL ORĂSENESC GHEORGHENI

0,6274

1.380

166

HR04

SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA

0,6143

1.380

167

IF01

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „DR. MARIA BURGHELE” BUFTEA

0,9320

916

168

IF06

SPITALUL JUDETEAN ILFOV

0,6790

1.380

169

IL01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ SLOBOZIA

0,7656

1.380

170

IL02

SPITALUL MUNICIPAL URZICENI

0,5525

1.380

171

IL03

SPITALUL MUNICIPAL FETESTI

0,5699

1.333

172

IL04

SPITALUL ORĂSENESC TĂNDĂREI

0,5528

1.358

173

IS01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ „SF. SPIRIDON” IASI

1,0761

1.380

174

IS02

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII „SF. MARIA” IASI

0,7708

1.552

175

IS03

CENTRUL DE CARDIOLOGIE IASI

1,6976

1.651

176

IS04

SPITALUL CLINIC DR. CI. PARHON IASI

1,0123

2.106

177

IS05

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „CUZA- VODĂ” IASI

0,7518

1.186

178

IS06

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE „ELENA DOAMNA” IASI

1,1687

840

179

IS09

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE „SF. PARASCHEVA” IASI

0,8839

1.232

180

IS10

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ IASI

1,2868

1.405


 

1

2

3

4

5

181

IS11

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ „SF. TREIME” IASI

1,2462

1.268

182

IS13

SPITALUL ORĂSENESC HÂRLĂU

0,6153

1.306

183

IS14

SPITALUL MUNICIPAL PASCANI

0,7104

1.380

184

IS15

SPITALUL ORĂSENESC TÂRGU FRUMOS

0,6928

879

185

IS22

INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE IASI

0,8533

1.673

186

MH01

SPITALUL JUDETEAN DROBETA- TURNU SEVERIN

0,6847

1.387

187

MH02

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA

0,5686

1.425

188

MH03

SPITALUL ORĂSENESC STREHAIA

0,5388

1.380

189

MH04

SPITALUL ORĂSENESC VÂNJU MARE

0,5310

1.320

190

MH05

SPITALUL ORĂSENESC BAIA DE ARAMĂ

0,5822

1.380

191

MM01

SPITALUL JUDETEAN BAIA MARE

0,8048

1.380

192

MM02

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE, DERMATOVENEROLOGIE SI PSIHIATRIE BAIA MARE

0,9131

1.380

193

MM04

SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI

0,8196

1.353

194

MM07

SPITALUL DE RECUPERARE BORSA

0,6916

1.380

195

MM08

SPITALUL ORĂSENESC TÂRGU LĂPUS

0,6510

1.126

196

MM09

SPITALUL ORĂSENESC VISEU DE SUS

0,6183

1.380

197

MS01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTĂ MURES

1,1093

1.380

198

MS03

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE SI TRANSPLANT TÂRGU MURES

2,4616

1.380

199

MS04

SPITALUL MUNICIPAL SIGHISOARA

0,7768

1.380

200

MS05

SPITALUL ORĂSENESC LUDUS

0,7761

1.380

201

MS06

SPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ” REGHIN

0,7836

1.380

202

MS07

SPITALUL MUNICIPAL „ DR. GHEORGHE MARINESCU” TÂRNĂVENI

0,9832

1.380

203

NT01

SPITALUL JUDETEAN PIATRA- NEAMT

0,8263

1.380

204

NT02

SPITALUL MUNICIPAL ROMAN

0,7381

1.224

205

NT03

SPITALUL ORĂSENESC BICAZ

0,5465

1.552

206

NT04

SPITALUL ORĂSENESC TÂRGU- NEAMT

0,8027

1.284

207

OT01

SPITALUL JUDETEAN SLATINA

0,7098

1.380

208

OT02

SPITALUL ORĂSENESC BALS

0,7644

1.262

209

OT03

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL

0,7100

1.380

210

OT04

SPITALUL ORĂSENESC CORABIA

0,6181

1.380

211

PH01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ PLOIESTI

0,8560

1.380

212

PH04

SPITALUL DE OBSTETRICĂ- GINECOLOGIE PLOIESTI

0,6222

1.380

213

PH05

SPITALUL ORĂSENESC AZUGA

0,6311

1.439

214

PH06

SPITALUL ORĂSENESC BĂICOI

0,5903

1.380

215

PH07

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPINA

0,7243

1.380

216

PH08

SPITALUL ORĂSENESC SINAIA

0,6062

1.380

217

PH09

SPITALUL ORĂSENESC MIZIL

0,7122

1.152

218

PH12

SPITALUL ORĂSENESC VĂLENII DE MUNTE

0,6384

1.380

219

PH20

SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE PLOIESTI

0,8239

1.380

220

PH98

SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI

0,6205

1.582

221

PH99

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI

0,5708

1.630

222

SB01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN SIBIU

0,8951

1.417

223

SB04

SPITALUL MUNICIPAL MEDIAS

0,8280

1.242

224

SB05

SPITALUL ORĂSENESC AGNITA

0,6422

1.074

225

SB06

SPITALUL ORĂSENESC CISNĂDIE

0,5664

1.380

226

SB08

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

1,0350

1.380

227

SJ01

SPITALUL JUDETEAN ZALĂU

0,8128

1.430

228

SJ02

SPITALUL ORĂSENESC SIMLEU SILVANIEI

0,8334

1.075

229

SJ03

SPITALUL ORĂSENESC JIBOU

0,7055

1.380

230

SJ04

SPITALUL ORĂSENESC CEHU SILVANIEI

0,5624

1.380


 

1

2

3

4

5

231

SM01

SPITALUL JUDETEAN SATU MARE

0,7824

1.380

232

SM04

SPITALUL MUNICIPAL CAREI

0,7173

1.203

233

SM05

SPITALUL ORĂSENESC NEGRESTI- OAS

0,6309

1.380

234

SM06

SPITALUL ORĂSENESC TĂSNAD

0,4989

1.380

235

SV01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ „SF. IOAN CEL NOU” SUCEAVA

0,8912

1.380

236

SV02

SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

0,6964

1.370

237

SV03

SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI

0,6458

1.283

238

SV04

SPITALUL ORĂSENESC GURA HUMORULUI

0,5695

1.342

239

SV05

SPITALUL MUNICIPAL RĂDĂUTI

0,7928

1.032

240

SV06

SPITALUL ORĂSENESC SIRET

0,5760

1.274

241

SV07

SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI

0,6130

1.380

242

TL01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ TULCEA

0,6758

1.380

243

TL02

SPITALUL ORĂSENESC BABADAG

0,5455

1.380

244

TL03

SPITALUL ORĂSENESC MĂCIN

0,5250

1.380

245

TM01

SPITALUL CLINIC JUDETEAN TIMISOARA

1,1472

1.380

246

TM02

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL TIMISOARA

0,7933

1.579

247

TM03

SPITALUL CLINIC DE URGENTĂ PENTRU COPII „DR. LOUIS TURCANU” TIMISOARA

1,0497

1.380

248

TM04

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE SI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. V. BABES” TIMISOARA

0,9513

1.808

249

TM05

SPITALUL CLINIC OBSTETRICĂ GINECOLOGIE „DR. D. POPESCU” TIMISOARA

0,6815

1.289

250

TM06

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

1,5936

1.555

251

TM07

SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ

0,7794

1.339

252

TM09

SPITALUL ORĂSENESC DETA

0,4728

1.380

253

TM10

SPITALUL „DR. KARL DIEL” JIMBOLIA

0,6548

1.380

254

TM11

SPITALUL ORĂSENESC SÂNNICOLAU MARE

0,8276

1.261

255

TM12

SPITALUL ORĂSENESC FĂGET

0,5843

1.380

256

TR01

SPITALUL JUDETEAN ALEXANDRIA

0,7588

1.380

257

TR02

SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE

0,5939

1.380

258

TR03

SPITALUL MUNICIPAL „CARITAS” ROSIORII DE VEDE

0,5751

1.380

259

TR04

SPITALUL ORĂSENESC ZIMNICEA

0,6055

1.380

260

VL01

SPITALUL JUDETEAN VÂLCEA

0,7792

1.380

261

VL02

SPITALUL DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE RM. VÂLCEA

0,5925

1.380

262

VL03

SPITALUL MUNICIPAL DRĂGĂSANI

0,6934

1.269

263

VL04

SPITALUL ORĂSENESC HOREZU

0,5458

1.380

264

VL05

SPITALUL ORĂSENESC BREZOI

0,5958

1.380

265

VL10

SPITALUL ORĂSENESC BĂLCESTI

0,4646

1.455

266

VN01

SPITALUL JUDETEAN FOCSANI

0,7509

1.380

267

VN02

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD

0,6191

1.288

268

VN03

SPITALUL ORĂSENESC ODOBESTI

0,6770

1.259

269

VN04

SPITALUL ORĂSENESC PANCIU

0,6548

1.209

270

VN05

SPITALUL ORĂSENESC MĂRĂSESTI

0,5948

1.260

271

VS01

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTĂ VASLUI

0,8478

1.365

272

VS02

SPITALUL MUNICIPAL DE ADULTI BÂRLAD

0,8867

1.270

273

VS03

SPITALUL DE COPII „SF. NICOLAE” BÂRLAD

0,6768

1.122

274

VS04

SPITALUL MUNICIPAL HUSI

0,7079

1.267

275

VS05

SPITALUL ORĂSENESC NEGRESTI

0,5687

1.380

 

NOTA :

Valorile ICM 2007 (decembrie) sunt calculate pe baza cazurilor raportate de spitale în trimestrul al III- lea 2007 si a setului de valori relative utilizate în sistemul public australian.”


 

5. Anexa nr. 17b va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 17b

 

LISTA

grupelor de diagnostice, categoriilor majore de diagnostic, valorilor relative si duratei medii de spitalizare

 

Cod CMD

Categoria majoră de diagnostic

0

Pre- MDC

1

MDC 01 Boli si tulburări ale sistemului nervos

2

MDC 02 Boli si tulburări ale ochiului

3

MDC 03 Boli si tulburări ale urechii, nasului, gurii si gâtului

4

MDC 04 Boli si tulburări ale sistemului respirator

5

MDC 05 Boli si tulburări ale sistemului circulator

6

MDC 06 Boli si tulburări ale sistemului digestiv

7

MDC 07 Boli si tulburări ale sistemului hepatobiliar si ale pancreasului

8

MDC 08 Boli si tulburări ale sistemului musculo- scheletal si tesutului conjunctiv

9

MDC 09 Boli si tulburări ale pielii, tesutului subcutanat si sânului

10

MDC 10 Boli si tulburări endocrine, de nutritie si metabolism

11

MDC 11 Boli si tulburări ale rinichiului si tractului urinar

12

MDC 12 Boli si tulburări ale sistemului reproductiv masculin

13

MDC 13 Boli si tulburări ale sistemului reproductiv feminin

14

MDC 14 Sarcină, nastere si lăuzie

15

MDC 15 Nou- născuti si alti neonatali

16

MDC 16 Boli si tulburări ale sângelui si organelor hematopoietice si tulburări imunologice

17

MDC 17 Tulburări neoplazice (hematologice si tumori solide)

18

MDC 18 Boli infectioase si parazitare

19

MDC 19 Boli si tulburări mentale

20

MDC 20 Consum de alcool/droguri si tulburări mentale organice induse de alcool/droguri

21

MDC 21 Leziuni, otrăviri si efecte toxice ale medicamentelor

22

MDC 22 Arsuri

23

MDC 23 Factori care influentează starea de sănătate si alte contacte cu serviciile de sănătate

24

NECLASIFICABIL

 

Nr. crt.

Categoria

majoră

de

diagnostic (CMD)

Categorie

medicală,

chirurgicală

sau altele

(M/S/O)

Grupa

de

diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativă

DMS

Limita

inferioară

a DS

Limita superioară

a DS

1

24

S

901Z

Proceduri în sala de operatii extinse nelegate de diagnosticul principal

2,7534

9,2

32

2

24

S

902Z

Proceduri în sala de operatii care nu sunt extinse, nelegate de diagnosticul principal

1,4365

7,5

3

24

S

903Z

Proceduri în sala de operatii ale prostatei nelegate de diagnosticul principal

3,4464

4

24

M

960Z

Negrupabile

0,6490

5

24

M

961Z

Diagnostice principale inacceptabile

0,1197

6

24

M

963Z

Diagnostice neonatale neconcordante cu vârsta/ greutatea

2,3438

5,2

17

7

0

S

A01Z

Transplant de ficat

0,0000

8

0

S

A03Z

Transplant de plămân/inimă sau plămân

0,0000

9

0

S

A05Z

Transplant de inimă

0,0000

10

0

S

A06Z

Traheostomie sau ventilatie >95 ore

14,2331

16,5

74

11

0

S

A07Z

Transplant alogenic de măduvă osoasă

0,0000

12

0

S

A08A

Transplant autolog de măduvă osoasă cu CC catastrofal

0,0000

13

0

S

A08B

Transplant autolog de măduvă osoasă fără CC catastrofal

0,0000

14

0

S

A09A

Transplant renal cu transplant de pancreas sau CC catastrofal

0,0000


 

Nr.

crt.

Categoria majoră

de diagnostic (CMD)

Categorie

medicală,

chirurgicală

sau altele

(M/S/O)

Grupa

de

diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativă

DMS

Limita inferioară

a DS

Limita superioară

a DS

15

0

S

A09B

Transplant renal fără transplant de pancreas fără CC catastrofal

0,0000

16

0

O

A40Z

Oxigenoterapie extracorporala fără chirurgie cardiacă

28,5797

15,9

3

54

17

0

O

A41A

Intubatie vârstă<16 cu CC

4,1332

7,4

30

18

0

O

A41B

Intubatie vârstă<16 fără CC

1,6508

4,1

13

19

1

S

B01Z

Revizia suntului ventricular

1,7579

9,1

2

28

20

1

S

B02A

Craniotomie cu CC catastrofal

5,8344

14,4

63

21

1

S

B02B

Craniotomie cu CC sever sau moderat

3,4275

13,5

2

52

22

1

S

B02C

Craniotomie fără CC

2,5833

12,6

2

44

23

1

S

B03A

Proceduri spinale cu CC catastrofal sau sever

4,2466

15,6

24

1

S

B03B

Proceduri coloană vertebrală fără CC catastrofal sau sever

2,0414

11,5

3

30

25

1

S

B04A

Proceduri vasculare extracraniene cu CC catastrofal sau sever

2,2682

13,5

26

1

S

B04B

Proceduri vasculare extracraniene fără CC catastrofal sau sever

1,4176

7,0

23

27

1

S

B05Z

Eliberarea tunelului carpian

0,3276

4,7

15

28

1

S

B06A

Proceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculară, neuropatie

cu CC catastrofal sau sever

4,3915

8,5

43

29

1

S

B06B

Proceduri pentru paralizie cerebrală, distrofie musculară, neuropatie fără CC catastrofal sau sever

0,7561

8,9

34

30

1

S

B07A

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri ale sistemului nervos cu CC

2,0099

6,0

26

31

1

S

B07B

Proceduri la nivelul nervilor cranieni si periferici si alte proceduri ale sistemului nervos fără CC

0,7120

3,4

12

32

1

O

B40Z

Plasmafereză cu boli neurologice

0,8002

7,8

25

33

1

O

B41Z

Monitorizare telemetrică EEG

0,8317

6,3

34

1

M

B60A

Paraplegie/tetraplegie stabilită, cu sau fără proceduri în sala de operatii, cu CC catastrofal

5,0342

11,5

50

35

1

M

B60B

Paraplegie/tetraplegie stabilită, cu sau fără proceduri în sala de operatii, fără CC catastrofal

1,5122

8,5

31

36

1

M

B61A

Afectiuni ale măduvei spinării, cu sau fără proceduri în sala de operatii, cu CC catastrofal sau sever

4,8704

10,4

2

33

37

1

M

B61B

Afectiuni ale maduvei spinării, cu sau fără proceduri în sala de operatii, fără CC catastrofal sau sever

1,2601

8,4

28

38

1

M

B62Z

Admitere pentru afereză

0,1827

3,5

39

1

M

B63Z

Dementă si alte tulburări cronice ale functiei cerebrale

1,7957

9,2

32

40

1

M

B64A

Delir cu CC catastrofal

1,7579

10,2

41

1

M

B64B

Delir fără CC catastrofal

0,8884

10,1

2

30

42

1

M

B65Z

Paralizie cerebrală

0,3339

5,6

18

43

1

M

B66A

Tumori ale sistemului nervos cu CC catastrofal sau sever

1,6445

7,8

37

44

1

M

B66B

Tumori ale sistemului nervos fără CC catastrofal sau sever

0,7624

4,2

16

45

1

M

B67A

Tulburări degenerative ale sistemului nervos cu CC catastrofal sau sever

2,1233

8,5

28

46

1

M

B67B

Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârstă >59, fără CC catastrofal sau sever

0,8821

7,0

23

47

1

M

B67C

Tulburări degenerative ale sistemului nervos vârstă <60, fără CC catastrofal sau sever

0,4032

5,5

24

48

1

M

B68A

Scleroza multiplă si ataxia de origine cerebeloasă cu CC

1,8776

7,7

25

49

1

M

B68B

Scleroza multiplă si ataxia de origine cerebeloasă fără CC

0,3591

6,1

21

50

1

M

B69A

Analiza imunochimică în strat subtire si ocluzie precerebrală cu CC catastrofal sau sever

0,9766

7,4

23


 

Nr.

de crt.

Categoria

majoră diagnostic

(CMD)

Categorie

medicală,

chirurgicală

sau altele

(M/S/O)

Grupa

de

diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativă

DMS

Limita

inferioară a DS

Limita superioară a DS

51

1

M

B69B

Analiza imunochimică în strat subtire si ocluzie precerebrală fără CC catastrofal sau sever

0,4284

6,0

18

52

1

M

B70A

Accident vascular cerebral cu CC catastrofal

2,9991

11,6

2

40

53

1

M

B70B

Accident vascular cerebral cu CC sever

1,6319

10,0

34

54

1

M

B70C

Accident vascular cerebral fără CC catastrofal sau sever

1,0585

8,1

31

55

1

M

B70D

Accident vascular cerebral, decedat sau transferat <5 zile

0,3969

1,8

4

56

1

M

B71A

Tulburări ale nervilor cranieni si periferici cu CC

1,2223

6,9

20

57

1

M

B71B

Tulburări ale nervilor cranieni si periferici fără CC

0,2520

6,2

21

58

1

M

B72A

Infectii ale sistemului nervos, cu exceptia meningitei virale, cu CC catastrofal sau sever

2,7786

10,0

37

59

1

M

B72B

Infectii ale sistemului nervos, cu exceptia meningitei virale, fără CC catastrofal sau sever

1,1467

8,2

29

60

1

M

B73Z

Menigita virală

0,6175

8,1

2

20

61

1

M

B74Z

Stupoare si comă nontraumatică

0,5482

3,6

12

62

1

M

B75Z

Convulsii febrile

0,2835

4,0

10

63

1

M

B76A

Atacuri cu CC catastrofal sau sever

1,1089

5,6

19

64

1

M

B76B

Atacuri fără CC catastrofal sau sever

0,3717

4,4

16

65

1

M

B77Z

Cefalee

0,2709

3,4

11

66

1

M

B78A

Leziune intracraniană cu CC catastrofal sau sever

1,9973

6,0

23

67

1

M

B78B

Leziune intracraniană fără CC catastrofal sau sever

0,8191

3,5

11

68

1

M

B79Z

Fracturi craniene

0,6616

4,6

17

69

1

M

B80Z

Altă leziune a capului

0,2394

2,8

8

70

1

M

B81A

Alte tulburări ale sistemului nervos cu CC catastrofal sau sever

1,5059

6,8

23

71

1

M

B81B

Alte tulburări ale sistemului nervos fără CC catastrofal sau sever

0,5545

5,9

21

72

2

S

C01Z

Proceduri pentru leziuni penetrante ale ochiului

1,2853

6,1

20

73

2

S

C02Z

Enucleeri si proceduri ale orbitei

1,1278

5,8

18

74

2

S

C03Z

Proceduri la nivelul retinei

0,6616

3,0

8

75

2

S

C04Z

Proceduri majore asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0,8884

4,8

76

2

S

C05Z

Dacriocistorinostomie

0,6112

4,4

12

77

2

S

C10Z

Proceduri pentru strabism

0,4284

2,8

7

78

2

S

C11Z

Proceduri ale pleoapei

0,4599

4,2

13

79

2

S

C12Z

Alte proceduri asupra corneei, sclerei si conjunctivei

0,4158

3,8

11

80

2

S

C13Z

Proceduri privind căile lacrimare

0,2835

5,0

14

81

2

S

C14Z

Alte proceduri la nivelul ochiului

0,3150

3,2

9

82

2

S

C15A

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei

0,8191

5,0

13

83

2

S

C15B

Glaucom si proceduri complexe ale cataractei, de zi

0,4284

84

2

S

C16A

Proceduri asupra cristalinului

0,6049

4,2

11

85

2

S

C16B

Proceduri asupra cristalinului, de zi

0,4095

86

2

M

C60A

Infectii oculare acute si majore, vârstă >54 sau cu CC catastrofal sau sever

1,1404

6,7

18

87

2

M

C60B

Infectii oculare acute si majore, vârstă <55, fără CC catastrofal sau sever

0,7057

5,6

17

88

2

M

C61Z

Tulburări neurologice si vasculare ale ochiului

0,4347

5,3

15

89

2

M

C62Z

Hifema si traume sub control medical la ochi

0,2898

4,3

13

90

2

M

C63A

Alte tulburări ale ochiului cu CC

0,7498

5,7

18

91

2

M

C63B

Alte tulburări ale ochiului fără CC

0,2961

4,2

13

92

3

S

D01Z

Implant cohlear

4,6436

13,8

93

3

S

D02A

Proceduri ale capului si gâtului cu CC catastrofal sau sever

4,2655

13,1

2

46

94

3

S

D02B

Proceduri ale capului si gâtului cu stare malignă sau CC moderat

1,8335

13,8

2

47


 

Nr.

de crt.

Categoria

majoră diagnostic

(CMD)

Categorie

medicală,

chirurgicală

sau altele

(M/S/O)

Grupa

de

diagnostic

Descrierea grupelor de diagnostice

Valoare relativă

DMS

Limita

inferioară a DS

Limita superioară a DS

95

3

S

D02C

Proceduri ale capului si gâtului fără stare malignă, fără CC

1,1152

6,7

24

96

3

S

D03Z

Reparatie chirugicală a fisurii buzei sau diagnostic privind cerul gurii

1,1026

7,7

2

20

97

3

S

D04A

Chirurgie maxi