MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 13 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

43. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECRETE

 

1.021. - Decret privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

1.068. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

1.070. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară cu însemn de război unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

1.071. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

1.072. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.073. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

1.074. - Decret privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării

 

1.075. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

 

1.076. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

 

1.077. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.078. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.079. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.492. - Hotărâre privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

1.494. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al comunei Trusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti, judetul Botosani

 

1.495. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale si judetene a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Arges

 

1.496. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Încheiere din 21 mai 2007

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

14. - Ordin pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 471/2007

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Laurentiu Mironescu, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 11 decembrie 2007.

Nr. 43.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 10 pct. 4 si ale art. 11 pct. IX.4 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 1*) la prezentul decret.

Art. 2. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrilor militari si subofiterilor prevăzuti în anexa nr. 2*) la prezentul decret.

Art. 3. - Pe data de 1 decembrie 2007 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru rezultate meritorii în îndeplinirea atributiilor si în pregătirea profesională, maistrului militar si subofiterului prevăzuti în anexa nr. 3*) la prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2007.

Nr. 1.021.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. B, art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute în procesul de operationalizare a fortelor armate si pentru înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului colonel Tudosie Ilie Emil.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent în rezervă Dinuică Alexandru Doinel.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului general de brigadă Angelescu Nistor Viorel;

2. domnului colonel Boltinescu Marin Ion-Georgică;

3. domnului colonel Ciobanu Dumitru Ionel;

4. domnului colonel Dantis Stefan Ion;

5. domnului colonel Fătu Victor Gheorghe;

6. domnului colonel Iordăchescu Vasile Elefterie;

7. domnului colonel Rascu Nicolae Mugur-Daniel;

8. domnului colonel Rădut Dumitru Laurentiu-Cristian;

9. domnului colonel Romanescu Mircea Cristian;

10. domnului colonel Sima Aurică Emil;

11. domnului colonel Sora Gheorghe Daniel;

12. domnului colonel Stamate Costache Adrian-Sorin;

13. domnului locotenent-colonel Alexandrescu Traian Dorin-Cristinel;

14. domnului locotenent-colonel Barbu Ion Mihai-Doru;

15. domnului locotenent-colonel Cîrneanu Nicolae Nelu;

16. domnului locotenent-colonel Codres Octavian Leonardo-Paul;

17. domnului locotenent-colonel Costea Niculae Niculae-Viorel;

18. domnului locotenent-colonel Hristea Dan Răsvan-Nicolae;

19. domnului locotenent-colonel Ion Petre Marian-Cătălin;

20. domnului locotenent-colonel Iordache Petrică Gheorghe-Cristian;

21. domnului locotenent-colonel Maresi Petre Nicolae;

22. domnului locotenent-colonel Robitu Ion Paul;

23. domnului locotenent-colonel Stămescu Dumitru Anghel;

24. domnului maior Caraivan Octavian Olivian;

25. domnului maior Cîrstea Simion Sorin;

26. domnului maior Dogaru Nicolae Marcel-Iulian;

27. domnului locotenent-comandor Mesterca Ioan Laurentiu.

Art. 4. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru civili, doamnei Gavrilă Petre Georgeta.

Art. 5. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului comandor Găluscă Nicolae Alexandru-Petru;

2. domnului căpitan-comandor Chirită Ioan Laurentiu-Nicolae;

3. domnului căpitan-comandor Stanciu Simion Constantin;

4. domnului maior Sperilă Ion Augustin;

5. domnului locotenent-comandor Stancu Dumitru Gheorghe.

Art. 6. - Se conferă Ordinul Virtutea Maritimă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

1. domnului contraamiral de flotilă Petria Marin Gheorghe;

2. domnului comandor Chirilă Ioan Vasile;

3. domnului comandor Dumistrăcel Costache Cătălin-Silviu;

4. domnului locotenent-comandor Gherghina Gheorghe Aurel.

Art. 7. - Se conferă Medalia Virtutea Militară, clasa a II-a, cu însemn pentru militari, domnului plutonier adjutant Pascalache Marin Marian.

Art. 8. - Se conferă Medalia Virtutea Militară, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. doamnei maistru militar clasa I Popescu Nicolae Elena;

2. domnului plutonier adjutant principal Anghelinis Mihai Gabriel;

3. domnului plutonier adjutant principal Ciritel Toader Mircea;

4. domnului plutonier adjutant Cimpoca Marin Alexandru;

5. domnului plutonier adjutant Dumitru Ilie Daniel;

6. domnului plutonier adjutant Patrichi Ioan Sorin;

7. domnului plutonier adjutant Podariu Mihai Nicusor;

8. domnului plutonier adjutant Sgîea Vasile Viorel;

9. doamnei plutonier adjutant Vlad Vasile Dorina;

10. domnului plutonier major Cartas Petru Petru;

11. domnului plutonier major Criste Grigore Liviu;

12. domnului plutonier major Oancea Vasile Liviu-Constantin;

13. domnului plutonier major Scorusanu Ilaru-Sorin Radu-Sorin;

14. domnului plutonier major Vasilache Ion Costel.

Art. 9. - Se conferă Medalia Virtutea Militară, clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Alexe Ilie Marin;

2. domnului Gherghina Marin Răzvan-Manuel.

Art. 10. - Se conferă Medalia Virtutea Aeronautică, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar principal Ciubotariu Alecu Gheorghe;

2. domnului maistru militar principal Cruciat Ionel Ionel;

3. domnului maistru militar clasa I Enache Gheorghe Gabriel;

4. domnului maistru militar clasa I Ionas Mihai Mihai;

5. domnului maistru militar clasa I Macedon Alexandru Emilian.

Art. 11. - Se conferă Medalia Virtutea Maritimă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

1. domnului maistru militar clasa I Lupu Elena Silviu;

2. domnului maistru militar clasa I Moldovianu Iosif Cătălin;

3. domnului maistru militar clasa a II-a Grosu Ion Constantin.

Art. 12. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar, clasa a III-a, cu însemn pentru civili:

1. domnului Musgociu Vasile Neacsa;

2. doamnei Preoteasa Dumitru Camelia-Maria.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.068.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară cu însemn de război unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

în semn de apreciere pentru înaltul profesionalism, spiritul de sacrificiu, devotamentul si curajul dovedite în timpul executării unor misiuni de protectie si pază a înaltilor demnitari ai Organizatiei Natiunilor Unite din Sudan,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Mare Ofiter, pentru militari, cu însemn de război, domnului colonel Cialîcu Iosif Claudiu-Daniel.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, pentru militari, cu însemn de război, domnului locotenent-colonel Mihăianu Petru Mihai.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter, pentru militari, cu însemn de război:

- domnului maior Rauliuc Teodor Remus;

- domnului căpitan Tănase Constantin Gheorghe-Cristian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.070.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Roman Nicolae Nicolae se înaintează în gradul de general-maior cu două stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.071.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general maior cu două stele Silion Anton Costică se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.072.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradul de general unui colonel din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Cotoară-Nicolae Alexandru Alexandru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.073.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui comandor din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comandor Râpan Năstase Florian i se acordă gradul de general de flotilă aeriană cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.074.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Cretu Ioan Gabriel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.075.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic.  - Domnului colonel Cioc Gheorghe Cristian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.076.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar sef de politie Tobă Gheorghe Petre i se acordă gradul profesional de chestor de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.077.

 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar sef de politie Făinisi Constantin Cristian i se acordă gradul profesional de chestor de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.078.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea presedintelui Camerei Deputatilor,

în semn de respect pentru curajul de care a dat dovadă în zilele Revolutiei din Decembrie 1989,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Ofiter deputatului Dan Iosif.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2007.

Nr. 1.079.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, situat în comuna Stănesti, judetul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.492.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Giurgiu si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 

Locul unde este situat

terenul

care se transmite

Persoana juridică de la care

se transmite

terenul

Persoana juridică la care

se transmite

terenul

Caracteristicile tehnice

ale

terenului

Pozitia din inventarul

bunurilor apartinând

domeniului public al statului

Comuna Stănesti,

judetul Giurgiu

Statul român - din administrarea Agentiei

Domeniilor Statului

Municipiul Giurgiu - în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

Teren arabil

Suprafata = 37,17 ha

Tarlaua 195 Parcela 1.276

Nr. M.E.F. - 117.321


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al comunei Trusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti, judetul Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al comunei Trusesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit dispozitiilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.494.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al comunei Trusesti în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti, judetul Botosani

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Comuna Trusesti,

judetul Botosani,

bl. E4, sc. B

Statul român, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

Comuna Trusesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Trusesti,

judetul Botosani

Suprafată teren = 194,82 m2

Suprafată construită = 194,82 m2

Suprafată desfăsurată = 584,46 m2

Valoarea de inventar (lei) = 239.034,24

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale si judetene a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale si judetene a unor drumuri de interes local, precum si modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Arges, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.495.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor drumuri de interes local care se încadrează în categoria functională a drumurilor comunale si judetene, precum si a unor drumuri comunale existente care îsi modifică lungimea, situate în judetul Arges

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

Traseul drumului

Pozitia kilometrică

Lungime reală

- km -

Provine din

Origine

Destinatie

0

1

2

3

4

5

6

A. DRUMURI JUDETENE

 

 

 

 

Drumuri care îsi modifică încadrarea

 

 

 

 

1. D.J. 704 I

Arefu (D.N. 7 C - km 61+500)-Lac Vidraru- Cumpăna (D.N. 7 C - km 90+000)

0+000

21+500

21,500

Drum forestier în comuna Arefu

B. DRUMURI COMUNALE

 

 

 

 

Drumuri care îsi modifică încadrarea

 

 

 

 

1.

D.C. 15

Bughea de Sus (D.J. 735 - km 2+000)- Măgura (D.C. 15 A km 0+500)

0+000

1+400

1,400

Drum local nenominalizat în comuna Bughea de Sus

2.

D.C. 15 A

Bughea de Sus (D.J. 735 - km 3+900)- Bughita

0+000

4+500

4,500

Drum local nenominalizat în comuna Bughea de Sus

3.

D.C. 28

Dragoslavele (D.N. 73 km 68+800)- Valea Caselor

0+000

3+300

3,300

Drum local nenominalizat în comuna Dragoslavele

4.

D.C. 29 A

Cetăteni (D.C. 29 km 0+500)-Lunca lui Socol (D.C. 30 A - km 2+600)

0+000

3+700

3,700

Drum local nenominalizat în comuna Cetăteni

5.

D.C. 39

Jugur (D.J. 738 - km 7+200)-Mătău (D.J. 737 - km 9+800)

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Poienarii de Muscel

6.

D.C. 162 A

Valea lui Păneată (D.J. 731 B - km 3+200)- Ogoare-Slătioare-Zidăresti (D.J. 703 E - km 9+000)

0+000

3+200

3,200

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

7.

D.C. 168

Băbana (D.J. 703 E-km 15+080)- Ghiminete-Valea lui Păneată (D.J. 731 B- km 3+400)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

8.

D.C. 168 A

Lupuieni (D.J. 703 E km 13+600)- Băjenestii Mici-Valea lui Păneată (D.J. 731 B-km 3+800)

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

9.

D.C. 174

Băbana (D.J. 703 E-km 15+100)-Luncă (D.J. 731 B-km 6+100)

0+000

1+200

1,200

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

10.

D.C. 174 A

Băbana (D.C. 174-km 0+030)- Valea Caprei-Manolesti (D.C. 177 A- km 1+350)

0+000

2+750

2,750

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

11.

D.C. 174 B

Lupuieni (D.J. 703 E-km 12+400)-Fusăresti- Băbana (D.J. 731 B-km 6+400)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

12.

D.C. 174 C

Plesesti (D.J. 731 B-km 7+200)-Bâcani- Fusăresti (D.C. 174 B-km 1+500)

0+000

3+100

3,100

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

13.

D.C. 174 D

Bâcani (D.C. 174 C-km 2+100)- Enăchesti-Băcesti

0+000

3+600

3,600

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

14

D.C. 177 A

Grosi (D.C. 177-km 2+800)-Manolesti- Bogdanu

0+000

2+500

2,500

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

15.

D.C. 177 B

Grosi (D.C. 177-km 2+500)-Piscul Radului- Măneasa-Cocu(D.J. 703 A-km 16+740)

0+000

3+100

3,100

Drum local nenominalizat în comuna Băbana

16.

D.C. 221

Argeselu (D.N. 73-km 4+200)-Vila Micesti (D.J. 740-km 1+000)

0+000

1+750

1,750

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

17.

D.C. 221 A

Coandă (D.N. 73-km 7+800)-Coandă (D.J. 740-km 2+800)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

18.

D.C. 221 B

Mărăcineni (D.N. 73-km 1+630)-Gropeni

0+000

1+900

1,900

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

19.

D.C. 221 C

Mărăcineni (D.C. 221 B-km 0+400)- Dispensar (D.N. 73-km 2+000)

0+000

0+800

0,800

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

20.

D.C. 222

Halta Gropeni (D.N. 73-km 1+600)- Valea Mare (D.C. 79-km 0+400)

0+000

1+800

1,800

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

21.

D.C. 222 A

Mărăcineni (D.N. 73-km 2+500)-Groapa

0+000

1+100

1,100

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

22.

D.C. 222 B

Podul Budesei (D.N. 73-km 3+100)-Groapa

0+000

1+700

1,700

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

23.

D.C. 222 C

Argeselu (D.C. 221-km 1+000)-Budeasa (D.J. 703 K-km 2+000)

0+000

0+900

0,900

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

24.

D.C. 227 B

Argeselu (D.J. 740-km 2+400)-Uliteasca

0+000

1+300

1,300

Drum local nenominalizat în comuna Mărăcineni

25.

D.C. 226

Purcăreanca (D.J. 731 D-km 3+250)- Purcăreanca

0+000

1+500

1,500

Drum local nenominalizat în comuna Micesti

26.

D.C. 226 A

Purcăreni (D.J. 731 D-km 3+700)-Micesti (D.C. 227-km 0+350)

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Micesti

27.

D.C. 226 B

Virginia (D.N. 73-km 8+250)-Virginia (D.J. 740-km 4+000)

0+000

1+000

1,000

Drum local nenominalizat în comuna Micesti

28.

D.C. 275

Drăganu (D.N. 7-km 134+600)-Merisani (D.J. 704 H-km 1+600)

0+000

6+500

6,500

Drum local nenominalizat în comuna Merisani

Drumuri comunale existente care îsi modifică lungimea

 

 

 

 

1.

D.C. 220

Budeasa Mare (D.J. 703 K-km 2+450)- Budeasa Mică-Brânzari (D.C. 225-km 2+750)

0+000

6+000

6,000

D.C. 220 + drum local în comuna Micesti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 2. - Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor va prelua toate drepturile si obligatiile care decurg din contractele de închiriere a spatiilor din imobilul prevăzut la art. 1, aflate în derulare, încheiate de Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis conform prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 344 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»” la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.496.

 


ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

Bd. Aviatorilor nr. 72,

sectorul 1

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Constructie (inclusiv garaj) în suprafată construită la sol de 324,67 m2

Teren aferent în suprafată de 545,47 m2

Nr. cadastral 19449, înscris în Cartea funciară individuală a municipiului Bucuresti cu nr. 53.057, sectorul 1

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

 

- SECTIILE UNITE -

 

ÎNCHEIERE

din 21 mai 2007

 

Dosar nr. 31/2005

Sub presedintia domnului profesor univ. dr. Nicolae Popa, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, în conformitate cu dispozitiile art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, s-a întrunit pentru a examina cererea prin care personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Vrancea solicită îndreptarea unei erori materiale strecurată în Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, pronuntată de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite în Dosarul nr. 31/2005.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenti 92 de judecători din totalul de 116 în functie.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra cererii de îndreptare de eroare materială, constată următoarele:

Prin Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005 a Înalte Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite a fost admis recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Ca urmare, în aplicarea dispozitiilor art. 411 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, introdus prin Ordonanta Guvernului nr. 83/2000, s-a stabilit că prima de concediu, pe lângă indemnizatia de concediu, respectiv o sumă egală cu indemnizatia avută sau, după caz, salariul brut din luna anterioară plecării în concediu, pentru magistrati si personalul auxiliar de specialitate, se acordă numai pentru perioada anilor 2001-2002, astfel cum s-a reglementat prin dispozitia legală mentionată.

Prin cererea formulată s-a solicitat să se constate că din eroare s-a făcut referire, în cuprinsul deciziei mentionate si în dispozitivul acesteia, la personalul auxiliar de specialitate, cât timp prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2002 s-a înlăturat dreptul la prima de vacantă, începând cu data de 1 ianuarie 2003, numai pentru magistrati si personalul de specialitate juridică asimilat acestora, iar nu si pentru personalul auxiliar de specialitate, în privinta căruia dispozitiile corespunzătoare din Legea nr. 50/1996, cu modificările si completările ulterioare, prin care îi erau reglementate aceste drepturi, au fost abrogate abia la data de 5 februarie 2007, odată cu intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 8/2007.

Această cerere este inadmisibilă.

Într-adevăr, prin art. 281 alin. 1 din Codul de procedură civilă este reglementat dreptul părtilor de a cere instantei care a pronuntat hotărârea să îndrepte erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerea părtilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale din cuprinsul acesteia.

Or, în raport cu prevederile art. 329 din Codul de procedură civilă, ce reglementează calea de atac a recursului în interesul legii, numai procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, din oficiu sau la cererea ministrului justitiei, precum si colegiile de conducere ale curtilor de apel, care sunt titulari ai acestei căi extraordinare de atac, cu abilitarea legală să formuleze o astfel de cerere de îndreptare de eroare materială strecurată într-o decizie prin care s-a solutionat un recurs în interesul legii.

De altfel, fată de natura juridică a recursului în interesul legii, care este o cale extraordinară de atac ce poate fi declansată numai de către autoritătile mentionate limitativ de lege, precum si de caracterul ce îl au solutiile pronuntate în interesul legii, care nu au efect asupra hotărârilor judecătoresti examinate si nici cu privire la situatia părtilor din procese, dezlegările date problemelor de drept judecate putând produce efecte obligatorii numai pentru viitor, în rezolvarea cauzelor în primă instantă si în căi de atac, nici nu s-ar putea considera că legiuitorul ar fi înteles să confere persoanelor interesate dreptul de a exercita vreo cale de atac împotriva unor asemenea decizii si nici de a lăsa la latitudinea lor posibilitatea de a cere îndreptarea eventualelor erori materiale din asemenea decizii.

Ca urmare, cererea de îndreptare a erorii materiale, formulată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Vrancea, apare inadmisibilă.

Dar, examinându-se din oficiu Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, adoptată de Sectiile Unite ale instantei supreme în Dosarul nr. 31/2005, se constată că în cuprinsul acesteia s-a strecurat o eroare materială de tehnoredactare evidentă, în sensul că în considerente si în dispozitiv s-a făcut referire în mod gresit si la personalul auxiliar de specialitate.

Într-o atare situatie, fată de prevederile art. 281 din Codul de procedură civilă, prin care este reglementată posibilitatea îndreptării din oficiu a unor asemenea erori materiale vădite de către însăsi instanta care a pronuntat hotărârea în care acestea s-au strecurat, urmează a se dispune înlăturarea acelor erori din considerentele si dispozitivul deciziei mentionate.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. 1 din Codul de procedură civilă,

SECTIILE UNITE

DISPUN:

Respingerea, ca inadmisibilă, a cererii de îndreptare de eroare materială formulată de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Tribunalului Vrancea.

Din oficiu, îndreptarea erorii materiale de tehnoredactare strecurată în Decizia nr. XXIII din 12 decembrie 2005, în sensul că se înlătură mentiunea „si personalul auxiliar de specialitate” din considerentele de la pagina 2, rândurile 17 si 21, de la pagina 4, ultimul rând, si de la pagina 6, alineatele 6 si 7, precum si de la alineatul 3 din dispozitiv, care va avea următorul continut: „Prima de concediu, pe lângă indemnizatia de concediu, respectiv o sumă egală cu indemnizatia brută sau, după caz, salariul brut din luna anterioară plecării în concediu, pentru magistrati, se acordă numai pentru anii 2001 si 2002, astfel cum a fost reglementată prin dispozitia legală mentionată.”

 

Prezenta încheiere face parte integrantă din decizia a cărei eroare materială a fost îndreptată.

 

Pronuntată astăzi, 21 mai 2007.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Prim-magistrat-asistent,

Victoria Maftei

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 11 decembrie 2007, prin care s-au adoptat modificările si completările la Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind metodologia de calcul si evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.109/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) a) Asigurătorii autorizati să subscrie asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule au obligatia de a constitui si mentine o rezervă tehnică suplimentară, a cărei valoare se calculează la sfârsitul fiecărei luni prin aplicarea unui procent de 60% asupra valorii primelor brute subscrise în luna respectivă, pentru contractele de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

b) În cazul în care valoarea rezervei tehnice suplimentare, calculată conform prevederilor lit. a), este mai mică decât valoarea rezervei tehnice suplimentare existentă în sold la sfârsitul lunii precedente, valoarea rezervei tehnice suplimentare la sfârsitul lunii pentru care se efectuează calculul va fi egală cu valoarea înregistrată si existentă în sold la sfârsitul lunii precedente.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

Art. III. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 14.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 471/2007 privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial Partea I”):

- la coloana a patra „Număr de înregistrare la M.E.F.”, în loc de: „101.239 (partial)” se va citi: „34.621 (partial)”.