MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 874         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 20 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

88. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

89. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu

 

90. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 

91. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

92. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiintarea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

93. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

DECRETE

 

1.082. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

1.083. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.113 din 27 noiembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.529.- Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

1.530. - Hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor

 

1.531. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

1.532. - Hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari, în conditiile legii

 

1.533. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii, în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

1.534. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.444/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României,

alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, a Presedintelui României, alegerile autoritătilor administratiei publice locale, finantarea campaniilor electorale si alegerea europarlamentarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006, cu modificările ulterioare, se prelungeste până la data de 30 martie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 88.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006

privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare

la conturile lui Nicolae Ceausescu

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 30 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se prelungeste până la data de 30 iunie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 89.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 30 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se prelungeste până la data de 30 iunie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 90.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea si clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obtinute din privatizări, destinat constructiei de locuinte sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2007, se prelungeste până la data de 12 martie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 91.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiintarea Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta nominală a Comisiei permanente a Camerei Deputatilor si Senatului privind Statutul deputatilor si al senatorilor, organizarea si functionarea sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, prevăzută în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 15 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: domnul deputat Alexandru Mocanu, apartinând Grupului parlamentar al P.D., este desemnat în calitatea de membru al acestei comisii, în locul devenit vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Augustin Zegrean.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 92.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 4 mai 2005, cu modificările ulterioare:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Statele Unite Mexicane

- domnul deputat Octavian Mircea Purceld, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., o înlocuieste în calitatea de secretar al acestui grup parlamentar de prietenie pe doamna Daniela Buruiană;

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru

- domnul deputat Dumitru Dragomir, apartinând Grupului parlamentar al P.R.M., îl înlocuieste în calitatea de presedinte al acestui grup parlamentar de prietenie pe domnul deputat Liviu Codîrlă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comună din 18 decembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

RADU MIRCEA BERCEANU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 93.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul Român de Informatii si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

în temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 163 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Rosu Dumitru Ionel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 1.082.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia în rezervă

cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 163 din 6 decembrie 2007,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Miu Dumitru Dumitru i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 1.083.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.113

din 27 noiembrie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 67 din Legea nr. 31/1990

privind societătile comerciale si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

Ioan Vida – presedinte

Nicolae Cochinescu -judecător

Aspazia Cojocaru -judecător

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Ninosu -judecător

Ion Predescu -judecător

Tudorel Toader -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Augustin Zegrean -judecător

Antonia Constantin - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan Cereale” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 7.631/44/2005 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.631/44/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan Cereale” - S.A. din Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 67 din Legea nr. 31/1990 contravin prevederilor art. 16, 21 si 24 din Constitutie, fără a arăta în ce mod. în ceea ce priveste dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, se arată că posibilitatea dată instantei în fata căreia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate de a o respinge ca inadmisibilă contravine prevederilor art. 16, 21, 24 si ale art. 146 lit. d) din Constitutie, deoarece numai Curtea Constitutională are competenta exclusivă de a solutiona exceptiile de neconstitutionalitate.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comercială apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că art. 67 din Legea nr. 31/1990 consacră unul dintre drepturile ce decurg din calitatea de actionar sau de asociat, dreptul de a participa la împărtirea profitului societătii. Cota-parte din profit se plăteste fiecărui asociat proportional cu cota de participare la capitalul social vărsat, repartizarea acestora neputându-se efectua decât din profituri determinate potrivit legii. Repartizarea dividendelor potrivit cotei de participare la capitalul social, si nu în mod egal, nu constituie un tratament discriminatoriu, ci, dimpotrivă, o formă de manifestare a principiului egalitătii în drepturi. Cât priveste invocarea prevederilor art. 21 si ale art. 24 din Constitutie, se arată că textul de lege criticat nu contine norme de natură procesuală care să fie analizate din perspectiva garantiilor în materia dreptului de acces la justitie si a dreptului la apărare. în ceea ce priveste dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, se arată că aceasta este neîntemeiată.

Avocatul Poporului arată că dispozitiile art. 67 din Legea nr. 31/1990 instituie reguli privind modalitatea de distribuire către asociati a dividendelor unei societăti comerciale si se aplică în mod egal tuturor persoanelor prevăzute în ipoteza normei, fără discriminări pe considerente arbitrare. De asemenea, reglementarea prin lege a obligatiei unei societăti comerciale de a plăti asociatilor dividendele cuvenite, într-un termen de 6 luni de la data aprobării situatiei financiare anuale, sub sanctiunea plătii unor daune-interese pentru perioada de întârziere, nu este de natură să îngrădească dreptul părtilor interesate de a beneficia de toate garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, precum si dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. în ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, se arată că aceasta este neîntemeiată. în acest sens, face referire la Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, si ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004. Alin. (2) si (5) ale art. 67 din Legea nr. 31/1990 au fost modificate prin art. I pct. 36 din Legea nr. 441/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006.

Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 67 din Legea nr. 31/1990: „(1) Cota-parte din profit ce se plăteste fiecărui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se plătesc in termenul stabilit de adunarea generală a asociatilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat. în caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a actionarilor care a aprobat situatia financiară aferentă exercitiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

(3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

(4) Dividendele plătite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, dacă societatea dovedeste că asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.

(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, plătite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie fn termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6) Dividendele care se cuvin după data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, în afară de cazul în care părtile au convenit altfel”;

- Art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992: „Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanta imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronuntare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare si ale art. 146 lit. d) referitoare la atributiile Curtii Constitutionale. De asemenea, se invocă si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 67 din Legea nr. 31/1990 reglementează aspectele generale comune tuturor formelor de societate, ale împărtirii între asociati a beneficiilor realizate de societate. Dreptul asociatilor la dividende reprezintă dreptul de a obtine o cotă-parte din beneficiul realizat de o societate prin efectuarea actelor comerciale. Legiuitorul consacră libertatea asociatilor de a decide în ceea ce priveste modul de împărtire a beneficiilor, actul constitutiv trebuind să contină, potrivit art. 7 lit. f) si art. 8 lit. k) din Legea nr. 31/1990, partea fiecărui asociat la beneficii si la pierderi, respectiv modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor.

În situatia în care actul constitutiv nu prevede modul în care se împart beneficiile, textul de lege criticat stabileste că dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social vărsat, fiind aplicat, astfel, principiul directei proportionalităti a beneficiului cu aportul social, fără a se încălca prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, Curtea observă că acest text de lege a mai format obiect al controlului de constitutionalitate.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 607 din 15 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 25 ianuarie 2006, si Decizia nr. 514 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006, Curtea a statuat că prevederile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 sunt norme de procedură pe care instanta care a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate este obligată să le aplice, în vederea selectării doar a acelor exceptii care, potrivit legii, pot face obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutională, unica autoritate de jurisdictie constitutională. Această procedură nu face însă posibilă respingerea sau admiterea exceptiei de neconstitutionalitate de către instanta judecătorească, ci doar pronuntarea, în situatiile date, asupra oportunitătii sesizării Curtii Constitutionale. Instanta de judecată are rol de filtru al exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de părti, având obligatia de a le respinge ca inadmisibile pe cele care nu îndeplinesc cerintele legii.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor de mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ,

în numele legii,

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Galmopan Cereale” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 7.631/44/2005 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Daniela Ramona Maritiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) denumirea sau denumirea comercială si sediul producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului înregistrat în Uniunea Europeană; în cazul produselor provenite din tări din afara Uniunii Europene se înscriu denumirea si sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.”

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Denumirea sub care este vândut alimentul trebuie să includă sau să fie însotită de informatii privind starea fizică a acestuia ori tratamentele specifice la care a fost supus, ca de exemplu: transformarea în pulbere, refrigerare, congelare, afumare, concentrare, dacă omiterea unor astfel de informatii ar putea crea confuzii în rândul consumatorilor. Produsele care au fost tratate cu radiatii ionizante trebuie să poarte inscriptionarea „iradiate” sau „tratate cu radiatii ionizante”.

3. La anexa nr. 1f) „Lista cuprinzând ingredientele la care se face referire la art. 7 alin. (62), (11)-(14)”, după penultima liniută se introduc două noi liniute cu următorul cuprins:

„- Lupin si produsele derivate - Moluste si produsele derivate”

Art. II. - Prezenta hotărâre transpune prevederile punctului 2 lit. a) din anexa la Directiva Consiliului 2006/107/CE, pentru adaptarea Directivei 89/108/CEE cu privire la alimentele congelate rapid destinate consumului uman, si ale Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la etichetarea, prezentarea si publicitatea produselor alimentare, ca urmare a aderării Bulgariei si României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 363/20.12.2006 si prevederile Directivei Comisiei 2006/142/CE din 22 decembrie 2006, ce modifică anexa a III-a din Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind lista ingredientelor care trebuie în orice circumstante să apară pe eticheta alimentelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 368/23.12.2006.

Art. III. - (1) Prevederile art. I pct. 1 si 2 intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. Alimentele etichetate înainte de această dată se pot comercializa până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile art. I pct. 3 intră în vigoare începând cu data de 23 decembrie 2007.

(3) Începând cu data de 23 decembrie 2008, se interzice comercializarea alimentelor care nu respectă prevederile art. I pct. 3. Alimentele etichetate înainte de data de 23 decembrie 2008 se pot comercializa până la epuizarea stocurilor.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu loan Silaghi

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.529.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor de câmp,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Organul de specialitate al administratiei publice centrale care asigură reglementarea si implementarea strategiilor si politicilor în domeniul leg urni culturii este Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Autorizarea operatorilor economici, persoane fizice si juridice care produc si comercializează răsaduri, se face în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Directia selectie vegetală si inspectia natională pentru calitatea semintelor, prin autoritătile teritoriale din subordine.

Art. 3. - Speciile de legume destinate consumului în stare proaspătă care se supun controlului de conformitate cu standardele de comercializare sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 4. - Organismul responsabil pentru reglementarea si controlul conformitătii cu standardele de comercializare este Inspectia de Stat pentru Control Tehnic în Producerea si Valorificarea Legumelor si Fructelor - ISCTPVLF.

Art. 5. - (1) Ambalajele speciilor de legume care fac obiectul controlului de conformitate cu standardele de comercializare trebuie să aibă inscriptionate în mod lizibil, într-o pozitie vizibilă, pe una dintre părtile ambalajului, fie imprimată direct pe acesta, astfel încât să nu poată fi stearsă, fie pe o etichetă ce este parte integrantă din ambalaj si bine atasată acestuia, următoarele elemente: originea produsului, numele celui care a ambalat produsul, soiul sau varietatea, cantitatea si grupa de calitate.

(2) Pentru legumele si pepenii transportati în vrac si încărcati direct în mijloacele de transport, elementele prevăzute de standardele de comercializare sunt înregistrate pe documentele de însotire a mărfii.

Art. 6. - (1) În cazul comertului cu amănuntul, atunci când produsele sunt ambalate, informatiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie să fie lizibile direct pe ambalaj sau pe etichetă.

(2) În cazul comertului în vrac, informatiile specifice conform standardelor de comercializare trebuie mentionate pe o etichetă în mod lizibil: verietatea, soiul, originea produsului si clasa de calitate din care face parte produsul.

Art. 7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.530.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii

aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Serviciul Român de Informatii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.531.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

 

 

Locul unde esle situat imobilul

Constructia din incinta imobilului, propusă pentru demolare

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Număr de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor

Valoarea de inventar

- lei -

1. Municipiul Bucuresti, str. Dinu Vintilă nr.S-10, sectorul 2

1. Constructie destinată grupului electrogen

Suprafata construită = 64,73 m2

105.936 (partial)

2.541,56

2. Magazie

Suprafata construită = 55,53 m2

2.230,45

II. Municipiul Vaslui, str. Stefan Procopiu nr. 3, judetul Vaslui

1. Statie hidrofor cu rezervor apă de 200 ms

Suprafata construită =

120,00 rn2

înăltime rezervor = 4 m

105.887 (partial)

23.987,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public

al statului, ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari, în conditiile legii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor înregistrate la pozitiile cu nr. M.E.F. 112.164, 148.980, 114.606 si 105.528, din anexele nr. 1 si nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acestora către persoanele îndreptătite, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Serviciul Român de Informatii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.532.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către fostii proprietari, în conditiile legii

 

 

 

Locul unde esle situat imobilul

Persoana juridică

de la care se scoate imobilul

Număr de identificare

atribuit de Ministerul

Economiei si Finantelor

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Municipiul Blaj, Bd. Republicii nr. 28, judetul Alba

Ministerul Internelor

si Reformei Administrative

112.164

Suprafata construită = 429 m2

Suprafata desfăsurată = 813 m2

Suprafata terenului = 1.064 m2 (cotă indiviză)

Serviciul Român de Informatii

148.980

Suprafata construită = 21 m2

Suprafata desfăsurată = 39 m2

Suprafata terenului = 51 m2 (cotă indiviză)

Municipiul Calafat,

str. Gheorghe Doja nr. 8,

judetul Dolj

Ministerul Internelor

si Reformei Administrative

114.606

Suprafata construită = 398 m2

Suprafata desfăsurată = 592 m2

Suprafata terenului = 1.177,60 m2 (cotă indiviză)

Serviciul Român de Informatii

105.528

Suprafata construită = 32 m2

Suprafata desfăsurată = 32 m2

Suprafata terenului = 102,40 m2 (cotă indiviză)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si punerea acestuia la dispozitia Serviciului Român de Informatii, în scopul restituirii către persoanele îndreptătite

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului - teren si constructie, aflat în administrarea Serviciului Român de Informatii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - (1) Imobilul constructie prevăzut în anexă se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii în scopul restituirii către persoanele îndreptătite.

(2) Se transmite persoanelor îndreptătite un drept de folosintă special asupra imobilului-teren prevăzut în anexă.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.533.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care trece din domeniul public al statului si din administrarea Serviciului Român de Informatii în domeniul privat al statului si se pune la dispozitia Serviciului Român de Informatii

 

 

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul - constructie si teren

Persoana

juridică care

administrează

imobilul

Persoana juridică

căreia i se pune

la dispozitie

constructia

Persoana la care se transmite dreptul de folosintă specială

asupra terenului

Număr

de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilului - constructie si teren

1.

Localitatea Moneasa, judetul Arad

Serviciul Român de Informatii

Serviciul Român de Informatii

-

105.961

Constructie:

Suprafata construită = 129 m2

Suprafata desfăsurată = 386 m2

2.

Serviciul Român de Informatii

-

Andrenyi Thomas Ludovic

Andrenyi Katharina Heiene

Teren:

Suprafata terenului = 3.360 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Hotărârea guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) sumele nedecontate pentru servicii medicale, inclusiv furnizarea de medicamente si dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs si se înregistrează atât la plăti, cât si la cheltuieli în anul curent din creditele aprobate.

Angajamentele legale aferente serviciilor medicale, inclusiv furnizarea de medicamente si dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurări de sănătate, nu pot depăsi media lunară a primelor 11 luni ale anului precedent decât cu maximum 5%.”

2. La articolul 70 din anexă, teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Casele de asigurări de sănătate nu decontează mai mult de 70% din cazurile externate din aceste sectii.”

3. La articolului 96 alineatul (41) din anexă, prima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„(41) Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani, tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, dacă nu realizează venituri din muncă, precum si pentru gravide si lăuze, casele de asigurări de sănătate suportă integral valoarea medicamentelor cu pretul cel mai mic corespunzător fiecărei denumiri comune internationale (DCI) cuprinse în sublistele A, B si C, sectiunile C1 si C3, pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică, potrivit autorizatiei de punere pe piată, în conditiile alin. (1)-(3), indiferent de boala pentru care se face prescrierea.”

4. După articolul 96 din anexă se introduc două noi articole, articolele 961 si 962, Cu următorul cuprins:

„Art. 961. - (1) Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate si cu schemă terapeutică stabilă, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioadă de până la 90 de zile, perioada fiind stabilită de comun acord de medicul prescriptor si asiguratul beneficiar al prescriptiei medicale si mentionată pe prescriptie sub rubrica aferentă CNP-ului. Asiguratii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescriptie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescriptia medicală.

(2) Prescrierea se va face respectând prevederile art. 96, valoarea prescriptiilor fiind adaptată corespunzător perioadelor de timp pentru care s-a făcut prescrierea.

Art. 962. - (1) Decontarea pentru activitatea curentă a anului 2007 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate.

(2) În trimestrul IV al anului 2007, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.”

5. Articolul 118 din anexă se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 118. - Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se încheie anual. Decontarea serviciilor medicale si a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile efectuate si facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării, urmând ca diferenta reprezentând servicii medicale realizate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor, în limita contractului.”

Art. II. - Se prelungeste până la data de 31 martie 2008 aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 27 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare si dispozitivelor medicale contractate în trimestrul I al anului 2008 prin acte aditionale la contractele încheiate în anul 2007 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele aprobate pe domeniile de asistentă medicală corespunzătoare prevăzute în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.534.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia resurse umane si relatia cu Consiliul Superior al Magistraturii si Oficiul National al Registrului Comertului vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei

Tudor-Alexandru Chiuariu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 3.444/C.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru ocuparea prin concurs a posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National

al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Ocuparea posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale se face prin concurs, în conditiile stabilite prin prezentul regulament.

Art. 2. - (1) Pentru functia de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) sunt licentiati în stiinte juridice;

c) au vechime în functii de conducere de minimum 2 ani;

d) au capacitate deplină de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;

e) nu au antecedente penale.

(2) Pentru functia de director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale se pot înscrie la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele conditii:

a) au cetătenia română si domiciliul în România;

b) sunt licentiati în stiinte juridice sau economice;

c) au vechime în specialitatea în care sunt licentiate de minimum un an;

d) au capacitate deplină de exercitiu si sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea functiei;

e) nu au antecedente penale.

Art. 3. - (1) Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta:

a) cerere de înscriere, cu mentiunea postului pentru care candidează;

b) copie a actului de identitate;

c) copie a certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;

d) copie a diplomei de licentă;

e) curriculum vitae (în format european);

f) copie a carnetului de muncă sau adeverinte doveditoare ale vechimii în specialitate/în functii de conducere, după caz;

g) adeverintă medicală;

h) declaratie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale;

i) declaratie pe propria răspundere că nu a colaborat cu fosta securitate sau că nu a făcut politie politică;

j) chitanta de plată a taxei de înscriere.

(2) În momentul numirii, candidatii declarati admisi îsi completează dosarul cu certificatul de cazier judiciar si prezintă originalul documentelor depuse în copie la dosarul de înscriere pentru verificarea conformitătii acestor copii cu originalul.

(3) Cuantumul taxei de concurs se stabileste de către ministrul justitiei, prin ordin.

 

CAPITOLUL II

Procedura de desfăsurare a concursului

 

Art. 4. - Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale cuprinde următoarele etape:

a) selectia dosarelor;

b) proba de interviu.

Art. 5. - (1) Data si locul sustinerii concursului, numărul si tipul posturilor pentru care se organizează concursul, conditiile de participare la concurs, actele necesare pentru dosarul de înscriere, tematica, bibliografia, regulamentul si probele de concurs, date de contact, termenul limită pentru depunerea actelor de înscriere la concurs si cuantumul taxei de înscriere se aduc la cunostintă celor interesati prin afisare la sediul Oficiului National al Registrului Comertului si la sediile oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, pe pagina web a institutiei si prin intermediul mass-media, cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru sustinerea interviului.

(2) În situatia în care se modifică data si locul desfăsurării concursului, se va publica un nou anunt prin mijloacele prevăzute la alin. (1), cu minimum 3 zile înainte de data fixată pentru sustinerea concursului.

(3) Tematica si bibliografia pentru interviu se propun de către reprezentanti din cadrul Ministerului Justitiei si/sau Oficiului National al Registrului Comertului, în acord cu specificatiile generale ale posturilor vacante, si se prezintă spre aprobare ministrului justitiei.

Art. 6. - (1) Cererea pentru înscrierea la concurs, împreună cu actele prevăzute la art. 3, se depun cu cel putin 8 zile înainte de data sustinerii interviului la departamentul de resurse umane din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului.

(2) Comisia de organizare are obligatia de a verifica dosarele candidatilor si de a afisa rezultatul verificărilor cu cel putin 5 zile înainte de data interviului, hotărând admiterea sau respingerea cererii de înscriere la concurs. Cererile de înscriere la concurs sunt respinse dacă nu sunt însotite de actele prevăzute la art. 3.

(3) În termen de o zi de la data afisării rezultatelor, candidatii respinsi în urma verificării pot formula contestatie.

(4) Contestatiile vor fi solutionate de comisia de solutionare a contestatiilor si afisate în termen de o zi de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 7. - (1) În functie de specificul posturilor scoase la concurs, ministrul justitiei stabileste, prin ordin:

a) comisia de organizare a concursului;

b) comisia de interviu;

c) comisia de solutionare a contestatiilor.

(2) Comisia de organizare a concursului pentru posturile de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale este formată din 3 membri (dintre care un presedinte) din cadrul Ministerului Justitiei si/sau Oficiului National al Registrului Comertului/oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, precum si un secretar.

(3) Comisia de interviu este alcătuită din 3 membri (dintre care un presedinte) din cadrul Ministerului Justitiei si/sau Oficiului National al Registrului Comertului/oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, un secretar si un psiholog care va evalua candidatii din punct de vedere psihologic.

(4) Comisia de solutionare a contestatiilor este alcătuită din 3 membri (dintre care un presedinte) din cadrul Ministerului Justitiei si/sau Oficiului National al Registrului Comertului/oficiilor registrului comertului de pe lângă tribunale, un secretar si un psiholog.

(5) Din comisiile prevăzute la alin. (1) nu pot face parte acele persoane care sunt soti, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidatii înscrisi la concurs.

(6) Persoanele care întrunesc conditiile pentru a face parte din comisiile de concurs pot detine calitatea de membru al unei singure comisii, dintre comisiile mentionate la alin. (1), în cadrul aceluiasi concurs.

(7) Fiecare membru al comisiilor prevăzute la alin. (1) semnează după numirea sa, prin ordin, o declaratie pe propria răspundere, în care precizează că:

a) nu se află în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (5);

b) va respecta secretul si confidentialitatea lucrărilor comisiei si a variantelor de subiecte ce vor fi elaborate.

Art. 8. - Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atributii:

a) verifică dosarul personal al candidatului;

b) centralizează cererile de înscriere la concurs ale candidatilor;

c) întocmeste tabelul participantilor selectati;

d) informează candidatii cu privire la data, locul, ora desfăsurării concursului;

e) informează în scris candidatii care nu îndeplinesc conditiile prezentului regulament, cu indicarea conditiilor pe care nu le îndeplinesc;

f) îndeplineste orice alte atributii necesare bunei desfăsurări a concursului.

Art. 9. - Comisia de interviu evaluează capacitatea profesională si managerială a candidatilor, având, în principal, următoarele atributii:

a) stabileste planul interviului si realizează interviul;

b) notează pentru fiecare candidat proba interviului.

Art. 10. - (1) Proba de interviu constă în:

a) evaluarea candidatului privind capacitatea managerială;

b) evaluarea candidatului privind managementul, comunicarea si resursele umane;

c) legislatia în vigoare aplicabilă în materia registrului comertului.

(2) Planul de interviu contine elemente care evidentiază în persoana candidatului:

a) abilitătile de comunicare;

b) factorii care motivează candidatul;

c) gândirea sintetică;

d) rezistenta la stres;

e) comportamentul în situatiile de criză;

f) cunostintele impuse de post;

g) abilitătile impuse de post;

h) alte elemente considerate relevante.

Art. 11. - În aprecierea candidatului vor fi avute în vedere, în principal, următoarele:

a) capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie, planificare pe termen scurt, mediu si lung, initiativa si capacitatea de adaptare rapidă;

b) comportamentul si comunicarea cu personalul din subordine, alte institutii, mass-media, asigurarea accesului la informatiile de interes public din cadrul institutiei, transparenta actului de conducere;

c) folosirea adecvată a resurselor umane si materiale, evaluarea corectă a necesitătilor, gestionarea situatiilor de criză, preocuparea pentru pregătirea si perfectionarea profesională, repartizarea sarcinilor în cadrul institutiei.

Art. 12. - (1) Interviul se notează cu note de la 1 la 10 de fiecare dintre membrii comisiei de interviu, în baza baremului stabilit de acestia.

(2) Nota finală reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de interviu.

(3) Pe baza notei finale se întocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afisează la sediul Oficiului National al Registrului Comertului în termen de 48 de ore de la finalizarea concursului.

(4) Functia de conducere vacantă pentru care s-a candidat va fi ocupată de candidatul care a obtinut cea mai mare notă la proba interviului.

(5) În caz de note egale, departajarea se va face avându-se în vedere media la licentă obtinută de candidat.

(6) Pentru a ocupa functia pentru care a candidat, participantul trebuie să obtină cel putin nota 7.

(7) Interviul se înregistrează cu mijloace audio. în acest sens, în cuprinsul cererii de înscriere la interviu candidatii îsi vor exprima acordul în vederea înregistrării interviului. înregistrările fac parte din dosarul personal si se păstrează în aceleasi conditii. în situatia în care candidatul nu este de acord cu înregistrarea audio ori din alte motive aceasta nu poate fi realizată, întrebările si răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la procesul-verbal întocmit de secretarul comisiei de intervievare si se semnează atât de membrii acesteia, cât si de candidat.

(8) Rezultatele interviului pot fi contestate în termen de 24 de ore de la afisare.

Art. 13. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor are, în principal, următoarele atributii:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la rezultatul verificării dosarelor candidatilor;

b) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea interviului;

c) transmite, prin secretarul comisiei de organizare, rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

(2) Contestatiile la interviu se solutionează de către comisia de solutionare a contestatiilor în termen de două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 12 alin. (8).

Art. 14. - Secretarul fiecărei comisii are, în principal, următoarele atributii:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare si desfăsurare a concursului;

b) întocmeste, redactează si semnează întreaga documentatie privind activitatea specifică a acestora, inclusiv procesele-verbale ale fiecărei sesiuni de lucru ale comisiilor;

c) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 15. - În termen de cel mult 5 zile de la data finalizării concursului, comisia de organizare a concursului predă documentatia de concurs departamentului de resurse umane din Oficiul National al Registrului Comertului.

Art. 16. - Rezultatele finale ale concursului se afisează la sediul Oficiului National al Registrului Comertului si pe pagina web a acestuia.

Art. 17. - Numirea în functiile de director general/director general adjunct la Oficiul National al Registrului Comertului si director/director adjunct la oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale se face prin ordin al ministrului justitiei, în conformitate cu dispozitiile art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - (1) Candidatul declarat admis trebuie să se prezinte la post în maximum 15 zile de la data afisării rezultatelor finale. în cazul în care candidatul admis nu poate respecta termenul mentionat, acesta înaintează o cerere motivată, în scris, directorului departamentului de resurse umane, în care prezintă motivele întârzierii si termenul la care se poate prezenta la post.

(2) În cazul neprezentării la post la termenul stabilit, postul este declarat vacant, urmând să se comunice următoarei persoane clasate în ordinea mediilor posibilitatea de a ocupa postul respectiv.

Art. 19. - Fisele interviului, lucrările scrise, procesele-verbale privind rezultatele concursului vor fi anexate la dosarele profesionale ale candidatilor declarati admisi.

Art. 20. - Dosarele, lucrările scrise, procesele-verbale referitoare la ceilalti candidati si alte lucrări privind concursul se arhivează si se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.