MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 882         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

44. - Hotărâre privind validarea unor mandate de deputat

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

61. - Hotărâre privind validarea unor mandate de senator

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

148. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

149. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

150. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

151. - Ordonantă de urgentă pentru completarea destinatiei unor părti din imobile situate în municipiul Bucuresti

 

1.538. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

1.558. - Hotărâre privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, la care se efectuează concedieri colective si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

1.561. - Hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominată în euro

 

1.573. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2007 privind realizarea lucrărilor de întretinere a bunurilor proprietate publică a statului de către Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati din subventii, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 

1.574. - Hotărâre privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor mandate de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 si art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (2) si art. 201 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare, si având în vedere raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează următoarele mandate de deputat:

- mandatul de deputat al domnului Burnei Ion, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 3Arges, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Sârbu Daciana Octavia;

- începând cu data de 20 decembrie 2007, mandatul de deputat al domnului Adam Ioan, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Corlătean Titus;

- mandatul de deputat al domnului Tănăsescu Tudor, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 19 Giurgiu, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a decesului domnului Dan losif;

- începând cu data de 20 decembrie 2007, mandatul de deputat al domnului Rusu Liviu Alin, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 32 Satu Mare, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Pascu Ioan Mircea;

- începând cu data de 20 decembrie 2007, mandatul de deputat al domnului Butnaru Vasile, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 39 Vaslui, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Cretu Gabriela;

- începând cu data de 20 decembrie 2007, mandatul de deputat al domnului Bleotu Vasile, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 40 Vâlcea, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Plumb Rovana;

- începând cu data de 20 decembrie 2007, mandatul de deputat al domnului Voicu Mădălin Stefan, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR, din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Severin Adrian;

- mandatul de deputat al domnului Lefter Ioan Silviu, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 4 Bacău, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Gheorghe Valeriu;

- mandatul de deputat al domnului Turc Ioan, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 6 Bistrita-Năsăud, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Zegrean Augustin;

- mandatul de deputat al domnului Plăiasu Gabriel, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 16 Dâmbovita, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Stirbu Monica Mihaela;

- mandatul de deputat al domnului Cristea Ioan, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 22 Hunedoara, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Iacob-Ridzi Monica-Maria;

- mandatul de deputat al doamnei Gavrilescu Gratiela-Leocadia, declarată supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a decesului domnului Preda Ion;

- mandatul de deputat al domnului Talos Gheorghe Mirel, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului National Liberal, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Raicu Romeo;

- mandatul de deputat al domnului Fuia Stelian, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 12 Călărasi, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Vălean Adina Ioana;

- mandatul de deputat al doamnei Busoi Diana Maria, declarată supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 17 Dolj, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Marinescu Marian Jean;

- mandatul de deputat al domnului Bălu Marius, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 27 Mehedinti, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Stănisoară Mihai;

- mandatul de deputat al domnului Popescu Corneliu, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 31 Prahova, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei Anastase Roberta Alma;

- mandatul de deputat al domnului Piteiu Marcel Adrian, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 34 Sibiu, pe lista Aliantei Dreptate si Adevăr PNL-PD, din partea Partidului Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Munteanu Florin Nicolae.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 decembrie 2007.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 44.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind validarea unor mandate de senator

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2, 3 si 4 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 12 si 180 din Regulamentul Senatului,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se validează mandatul de senator al doamnei Tănăsescu Carmen Felicia -Grupul parlamentar al Partidului National Liberal, în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei din această calitate a domnului Popa Nicolae-Vlad.

Art. 2. -Se validează mandatul de senator al doamnei Rebreanu Nora Cecilia - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei din această calitate a doamnei Cretu Corina.

Art. 3. - Se validează mandatul de senator al domnului Mărăsescu Niculae -Grupul parlamentar al Partidului Conservator, în Circumscriptia electorală nr. 42 Bucuresti, mandat rămas vacant ca urmare a demisiei din această calitate a domnului Voiculescu Dan.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2007.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 61.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Având în vedere:

- prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directă în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor, cu modificările si completările ulterioare, art. 28 alin. 2, care stabileste că plătile directe pe suprafată se efectuează o singură dată pe an, în intervalul cuprins între datele de 1 decembrie si 30 iunie ale anului calendaristic următor;

- prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) nr. 1.290/2005 privind finantarea politicii agricole comune;

- necesitatea asigurării fondurilor aferente aplicării schemelor de plăti directe pe suprafată care se acordă producătorilor agricoli, tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecinte negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare prefinantării cheltuielilor generate de plătile directe care se acordă începând cu anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal;

- întârzierea efectuării plătilor către beneficiari, cu efecte negative asupra gradului de asigurare a acestora cu resursele financiare pentru desfăsurarea activitătilor din agricultură, aspectele mentionate constituind situatii extraordinare ce ar putea impieta asupra îndeplinirii angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană si ar putea avea repercusiuni negative si asupra producătorilor agricoli, situatii care nu pot fi prevenite decât prin adoptarea unor măsuri în regim de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. f), ale art. 5 alin. (2) pct. 1 lit. b), ale art. 5 alin. (2) pct. 2 lit. b) si ale art. 52 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare, prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plată se alocă temporar din veniturile obtinute din privatizare.

Art. 2. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură, se acordă Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale suma de 1.907.374,11 mii lei din veniturile obtinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, fără dobândă, pe o perioadă de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării surselor necesare efectuării prefinantării următoarelor cheltuieli:

a) prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea Fondului European pentru Garantare în Agricultură (F.E.G.A.), în sumă de 1.498.868,09 mii lei;

b) prefinantarea cheltuielilor implicate în derularea Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală (F.E.A.D.R.), în sumă de 408.506,02 mii lei.

(3) Schemele de plată implicate în derularea F.E.G.A. pentru care se asigură prefinantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. a) sunt:

a) schema de plată directă unică pe suprafată;

b) schema de plată pentru culturi energetice;

c) schema de plată separată pentru zahăr.

(4) Schema de plată natională directă complementară în sectorul vegetal reprezintă cheltuiala aferentă derulării F.E.A.D.R., pentru care se asigură prefinantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) lit. b).

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor virează suma prevăzută la art. 2 alin. (1) într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale la Trezoreria Statului. Suma se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct deschis pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.) sumele primite potrivit prevederilor art. 3.

(2) Decontarea plătilor reprezentând prefinantarea cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A. si F.E.A.D.R. se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.

Art. 5. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană să reconstituie veniturile obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 2 alin. (1).

(2) În cazul în care cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare sunt considerate cheltuieli neeligibile a fi finantate de către Comisia Europeană, asa cum sunt definite la art. 1 alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea veniturilor din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 6. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale va elabora, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, norme metodologice de aplicare, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea unor măsuri în domeniul finantelor publice

 

Având în vedere:

- prevederile art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora Guvernul asigură exercitarea conducerii generale a activitătii executive în domeniul finantelor publice, scop în care examinează periodic executia bugetară si stabileste măsuri pentru mentinerea sau îmbunătătirea echilibrului bugetar;

- prevederile art. 19 lit. i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Economiei si Finantelor asigură monitorizarea executiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situatiei;

- concluziile analizei gradului de încasare a veniturilor bugetare;

- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;

- necesitatea întăririi cadrului legislativ pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor pentru institutiile publice, cu impact asupra reducerii cheltuielilor bugetare destinate achitării drepturilor salariale;

- prelungirea termenului-limită până la care institutiile publice din mediul urban pot trece la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor, tinând seama de faptul că nepromovarea proiectului de act normativ ar putea avea drept consecinte negative:

- o posibilă depăsire a deficitului bugetului general consolidat estimat pentru anul 2007 prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;

- mentinerea la un nivel ridicat a cheltuielilor determinate atât de asigurarea necesarului de numerar pentru plata drepturilor salariale pentru institutiile publice din mediul urban prin intermediul cardurilor bancare, cât si de asigurarea cheltuielilor aferente transportului, pazei, procesării numerarului,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se diminuează veniturile bugetului de stat pe anul 2007 cu suma de 1.100 milioane lei la taxa pe valoarea adăugată.

(2) Cu aceeasi sumă se majorează deficitul bugetului de stat pe anul 2007.

Art. 2. - (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 cu suma de 1.000 milioane lei la contributii de asigurări.

(2) Cu suma de 1.000 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007.

Art. 3. - (1) Se majorează veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007 cu suma de 100 milioane lei la contributii de asigurări.

(2) Cu suma de 100 milioane lei se majorează excedentul bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2007.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă si să detalieze influentele prevăzute la art. 1, 2 si 3 în volumul si structura veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetului asigurărilor pentru somaj.

Art. 5. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de sistemul de finantare, vor lua măsurile necesare pentru plata drepturilor salariale ale personalului prin intermediul cardurilor.

Art. 6. - (1) Trecerea la plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor pentru institutiile publice cu sediile în municipii si orase, prevăzute la art. 5, se va face până la data de 31 martie 2008.

(2) Salariatii institutiilor publice cu sediile în mediul rural, prevăzute la art. 5, beneficiază, la cerere, de plata drepturilor salariale prin intermediul cardurilor.

Art. 7. - (1) Institutiile de credit prin care se efectuează plătile prevăzute la art. 5 sunt selectate de ordonatorii de credite, în conditiile legii.

(2) Salariatii pot opta pentru plata pe card a salariilor prin intermediul altor institutii de credit decât cele selectate în conditiile alin. (1).

Art. 8. - Categoriile de institutii publice exceptate de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 24 septembrie 2007, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 149.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

Adoptarea spre finele anului trecut a Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuti, cu modificările ulterioare, a făcut imposibilă includerea în bugetul de stat, respectiv în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, a sumelor necesare asigurării acestor cheltuieli, legea bugetului de stat pentru anul 2007 fiind deja aprobată la acea dată.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, aplicarea Legii nr. 482/2006, cu modificările ulterioare, a fost decalată în sensul acordării pentru copiii născuti în perioada ianuarie-decembrie 2007 a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, astfel încât familiile să beneficieze totusi de acest drept, urmând să fie elaborate norme metodologice de aplicare.

Procedura de achizitie a produselor în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, impune o perioadă destul de lungă pentru realizarea tuturor demersurilor pentru achizitie, având în vedere diversitatea produselor existente pe piată si volumul achizitiei. În plus, trusoul pentru nou-născuti este necesar să fie acordat persoanelor îndreptătite integral, cu toate produsele odată. Autoritătile administratiei publice locale nu au capacitatea achizitionării separate a produselor si realizării pachetului integral de produse. Din evaluările realizate rezultă că sunt dificultăti în găsirea unui furnizor care să asigure toate produsele ce vor compune trusoul pentru nou-născuti. Aceste dificultăti conduc la imposibilitatea acordării dreptului persoanelor îndreptătite. Din acest motiv este necesară prelungirea termenului de acordare a contravalorii trusoului, astfel încât dreptul să fie acordat tuturor beneficiarilor.

Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului III din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 164/2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. III. - (1) Pentru copiii născuti în perioada ianuarie 2007-decembrie 2008, autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritătile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 150.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea destinatiei unor părti din imobile situate în municipiul Bucuresti

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuintelor pentru chiriasii din imobile nationalizate care, prin efectul legii sau datorită unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, sunt obligati să părăsească locuintele pe care le detin în prezent, având în vedere retrocedarea în natură a proprietătilor preluate abuziv de către stat. Neadoptarea în regim de urgentă a acestei măsuri ar avea consecinte deosebit de grave asupra situatiei chiriasilor evacuati si un impact social negativ asupra unui număr mare al acestora.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Etajele 1-13 ale imobilelor prevăzute in anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă îsi completează destinatia de locuinte de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor si a familiilor pe perioada executării consolidărilor, stabilită prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru sustinerea si urgentarea actiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, cu modificările ulterioare, si cu aceea de locuinte sociale pentru chiriasii din imobile nationalizate care sunt obligati să părăsească locuintele pe care le detin în prezent, prin efectul legii si/sau datorită unor hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, în vederea retrocedării în natură a proprietătilor preluate abuziv de către stat, conform legislatiei în vigoare.

Art. 2. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

Art. 3. - Prin derogare de la art. 43 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliile locale pot repartiza, cu prioritate, locuinte sociale pentru familiile a căror situatie este deosebit de gravă, pe baza anchetei sociale. Ancheta socială, organizată conform prevederilor legale în vigoare, se realizează în maximum 10 zile de la data sesizării situatiei deosebit de grave în care se află o familie. Repartizarea locuintei sociale se realizează în maximum 10 zile de la data încheierii anchetei sociale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 151.

 

ANEXĂ

 

LISTA

imobilelor ale căror etaje 1-13 îsi completează destinatia

 

1. Bloc 108, Piata Natiunilor Unite nr. 8 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafata construită desfăsurată de 9.046 m2 si teren aferent constructiei în suprafată de 646 m2.

2. Bloc 107, Piata Natiunilor Unite nr. 9 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafata construită desfăsurată de 8.890 m2 si teren aferent constructiei în suprafată de 621 m2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 32.268 mii lei în vederea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială.

(2) Unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătilor administratiei publice locale sau, după caz, asociatiilor si fundatiilor care înfiintează si administrează unitătile de asistentă socială beneficiare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.832/2006 privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 22 decembrie 2006, si pozitia nr. 13 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2007 privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 8 noiembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.538.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr. crt.

Persoana juridică/consiliul

judetean/local care a înfiintat unitatea

de asistentă socială

Unitatea de asistentă socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

- mii lei -

1.

Consiliul Judetean Alba

Centru de îngrijire si asistentă Gârbova

Constructii si reparatii clădiri

1.451

2.

Consiliul Judetean Arad

Centru de recuperare si reabilitare pentru persoanele cu handicap neuropsihic Petris

Reparatii si amenajări clădiri

2.220

3.

Consiliul Judetean Bacău

Centru de îngrijire si asistentă Răchitoasa

Reparatii si amenajări clădiri

583

4.

Consiliul Local al Municipiului Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

Cămin pentru persoane vârstnice Bistrita

Reparatii si amenajări clădiri

1.568

5.

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

Centru de îngrijire si asistentă pentru persoane cu Alzheimer Bistrita

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.500

6.

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Balotului

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

2.530

7.

Fundatia „Sfântul Spiridon Vechi”, municipiul Bucuresti

Asezământul socio-medical „Sfântul Spiridon”

Constructii si reparatii clădiri

1.364

8.

Consiliul Judetean Caras-Severin

Cămin pentru persoane vârstnice „Sfintii Constantin si Elena” Caransebes

Constructii si reparatii clădiri

3.406

9.

Consiliul Local al Comunei Sohatu, judetul Călărasi

Centru de zi pentru vârstnici „Adormirea Maicii Domnului”

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

454

10.

Consiliul Local al Comunei Unirea, judetul Călărasi

Cămin pentru persoane vârstnice „Sfânta Măria”

Constructii si reparatii clădiri

394

11.

Consiliul Local al Comunei Vâlcelele, judetul Călărasi

Cămin pentru persoane vârstnice „Sfânta Elena”

Constructii si reparatii clădiri

553

12.

Consiliul Judetean Constanta

Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol

Constructii si reparatii clădiri

3.305

13.

Consiliul Judetean Hunedoara

Centru de îngrijire si asistentă Brănisca

Reparatii si amenajări clădiri

1.203

14.

Consiliul Local al Orasului Simeria, judetul Hunedoara

Centru de zi pentru persoane vârstnice Simeria

Reparatii si amenajări clădiri

174

15.

Consiliul Local al Comunei Ruginoasa, judetul Iasi

Centru de zi Ruginoasa

Constructii si reparatii clădiri

1.248

16.

Consiliul Judetean Ilfov

Centru de recuperare si reabilitare neoropsihiatrică „Bălăceanca”

Constructii si amenajări clădiri

2.212

17.

Consiliul Judetean Maramures

Centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Sighetu Marmatiei

Reparatii si amenajări clădiri

1.700

18.

Consiliul Judetean Mehedinti

Centru de îngrijire si asistentă Sisesti

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

588

19.

Consiliul Local al Orasului Videle, judetul Teleorman

Centru de zi pentru persoane vârstnice Videle

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.514

20.

Consiliul Judetean Timis

Centru de îngrijire si asistentă Ciacova

Reparatii si amenajări clădiri

465

21.

Consiliul Local al Orasului Panciu, judetul Vrancea

Cămin de bătrâni Panciu

Reparatii si amenajări clădiri

3.836

TOTAL:

32.268

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, la care se efectuează concedieri colective si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Lista societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la care se efectuează concedieri colective si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelordisponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 171/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.558.

 

ANEXĂ

 

LISTA

societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei si Finantelor, la care se efectuează concedieri colective si care vor beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării si reorganizării unor societăti nationale, regii autonome, companii nationale si societăti comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societătilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Denumirea operatorului economic

Nr.de persoane

1.

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva

120

2.

Societatea Comercială „Unitatea de Executie Foraje Motru” - S.A.

26

 

TOTAL:

146

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe pietele externe de capital, denominată în euro

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Guvern, prin Ministerul Economiei si Finantelor, a unui împrumut prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni denominate în euro pe pietele internationale de capital, cu scadentă de 10 ani, în sumă de minimum 500 milioane euro si de maximum 1.000 milioane euro, suma finală urmând să fie stabilită la momentul lansării emisiunii de euroobligatiuni, în functie de conditiile de piată si de necesitătile de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice.

Art. 2. - Lansarea emisiunii se face cu discont fată de valoarea nominală si este administrată de către consortiul format din băncile de investitii: UBS Bank, Eurobank EFG si Credit Suisse First Boston.

Art. 3. - Valuta obtinută din împrumut, mai putin valoarea discontului si comisionul de administrare, care se deduc din valoarea împrumutului, se virează în contul de valută al Ministerului Economiei si Finantelor, deschis la Banca Natională a României, si se utilizează de către Ministerul Economiei si Finantelor pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat si refinantarea datoriei publice.

Art. 4. - Sumele necesare reîntregirii emisiunii cu valoarea discontului si comisionul de administrare, plătii dobânzilor si altor costuri aferente emisiunii vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor, aprobat în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.561.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2007 privind realizarea lucrărilor de întretinere a bunurilor proprietate publică a statului de către Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” -S.A. Galati din subventii, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 518/1998 privind înfiintarea Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunării Maritime” -S.A. Galati, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2007 privind realizarea lucrărilor de întretinere a bunurilor proprietate publică a statului de către Compania Natională „Administratia Porturilor Dunării Maritime” - S.A. Galati din subventii, prin bugetul Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 4 decembrie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă realizarea în regim de urgentă a lucrărilor de dragaj, cu scopul mentinerii adâncimilor minime de navigatie în sigurantă, în porturile Brăila si Galati, în perioada octombrie-decembrie 2007, de către Compania Natională «Administratia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galati.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.573.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului plătilor directe unice pe suprafată, al plătilor nationale directe complementare, al plătilor pentru culturi energetice si al plătilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plătilor care se acordă în sectorul vegetal, ca mecanisme de sustinere a producătorilor agricoli, prin aplicarea următoarelor scheme:

a) schema de plată unică pe suprafată;

b) plăti nationale directe complementare în sectorul vegetal;

c) schema de plată pentru culturi energetice;

d) schema de plată separată pentru zahăr.

Art. 2. - Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plată sunt cei prevăzuti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007.

Art. 3. - (1) Cuantumul plătilor pentru anul 2007 care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Plătile se fac în lei, la cursul de schimb de 3,3441 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 28 septembrie 2007 si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 229 din 29 septembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.574.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând cuantumul plătilor pentru anul 2007 care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemelor de plată

 

Specificare

Cuantum de plăti ( eura/ha)

Schema de plata unică pe

suprafată (cuantum

maxim)

Schema de plati nationale complementare

Schema de plată pentru culturi energetice

Schema de plată separată pentru zahăr

Decuplate de productie (cuantum maxim)

Cuplate de productie

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Teren arabil

grâu comun

50.55

47,00

-

-

-

grâu dur

50.55

47,00

-

-

-

triticale

50.55

47,00

-

-

-

secară

50.55

47,00

-

-

-

orz

50.55

47,00

-

-

-

orzoaica

50.55

47,00

-

-

-

ovăz

50.55

47,00

-

-

-

porumb

50.55

47,00

-

45,00

-

porumb zaharat

50.55

47,00

-

-

-

sorg

50.55

47,00

-

-

-

orez

50.55

47,00

-

-

-

mei

50.55

47,00

-

-

-

hriscă

50.55

47,00

-

-

-

alte cereale pentru boabe

50.55

47,00

-

-

-

mazăre pentru boabe

50.55

47,00

-

-

-

fasole pentru boabe

50.55

47,00

-

-

-

linte

50.55

47,00

-

-

-

bob

50.55

47,00

-

-

-

năut

50.55

47,00

-

-

-

lupin

50.55

47,00

-

-

-

alte leguminoase pentru boabe

50.55

47,00

-

-

-

floarea-soarelui

50.55

47,00

-

45,00

-

rapită

50.55

47,00

-

45,00

-

soia

50.55

47,00

-

45,00

-

in pentru ulei

50.55

47,00

-

-

-

alte oleaginoase

50.55

47,00

-

-

-

in pentru fibră

50.55

47,00

41.71

-

-

cânepă pentru fibră

50.55

47,00

41.71

-

-

tutun

50.55

47,00

2 euro/kg

-

-

plante medicinale si aromatice

50.55

47,00

-

-

-

alte plante industriale

50.55

47,00

-

-

-

cartofi timpurii

50.55

47,00

-

-

-

cartofi semitimpurii

50.55

47,00

-

-

-

cartofi târzii

50.55

47,00

-

-

-

alte culturi de cartof

50.55

47,00

-

-

-

sfeclă de zahăr

50.55

192.08

-

-

77.20(*)

sfeclă furajeră

50.55

47,00

-

-

-

legume proaspete

50.55

47,00

-

-

-

pepeni verzi si galbeni

50.55

47,00

-

-

-

flori si plante ornamentale

50.55

47,00

-

-

-

pajisti temporare ( artificiale, însământate pe teren arabil pentru mai putin de 5 ani)

50.55

47,00

-

-

-

plante de nutret

50.55

47,00

-

-

-

loturi semincere

50.55

47,00

-

-

-

capsunern

50.55

47,00

-

-

-

alte culturi în teren arabil

50.55

47.00

-

-

-

Pajisti permanente

păsuni naturale

50.55

-

-

-

-

fânete naturale

50.55

-

-

-

-

Culturi permanente

pomi fructiferi

meri

50.55

-

-

-

-

peri

50.55

-

-

-

-

pruni

50.55

-

-

-

-

cai si si zarzări

50.55

-

-

-

-

piersici

50.55

-

-

-

-

ciresi si visini

50.55

-

-

-

-

gutui

50.55

-

-

-

-

duzi

50.55

-

-

-

-

alti pomi fructiferi

50.55

-

-

-

-

castani

50.55

-

-

-

-

nuci si aluni

50.55

-

-

-

-

alte specii înrudite

50.55

-

-

-

-

hamei

50.55

-

120.00

-

-

arbusti fructiferi

 

 

 

 

 

zmeur

50.55

-

-

-

-

coacăz

50.55

-

-

-

-

alti arbusti fructiferi

50.55

-

-

-

-

pepiniere

 

 

 

 

 

pepiniere viticole si plantatii

50.55

-

-

-

-

pepiniere pomicole

50.55

-

-

-

-

pepiniere forestiere

50.55

-

-

-

-

alte pepiniere

50.55

-

-

-

-

alte culturi permanente

 

 

 

 

 

teren în pregătire pentru livezi

50.55

-

-

-

-

teren în pregătire pentru vii

50.55

-

-

-

-

teren în pregătire pentru alte culturi permanente

50.55

-

-

-

-

vii pe rod cu struguri pentru vin

50.55

-

-

-

-

vii pe rod cu struguri de masă

50.55

-

-

-

-

vii tinere neintrate pe rod

50.55

-

-

-

-

teren necultivat

50.55

-

-

-

-

 

(*) Pentru suprafetele contractate cu fabricile producătoare de zahăr.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distributie

 

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) si (9), al art. 11 alin. (1) si (2) lit. a), c), e) si i), al art. 74 lit. b), al art. 76 alin. (1), al art. 79 si 80 din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distributie a energiei electrice - Revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007,

având în vedere referatele de aprobare întocmite de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de Reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 18 decembrie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice, practicate de operatorii economici din sectorul energiei electrice, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2006 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice prestat de operatorii de distributie detinători de licentă de distributie si contract de concesiune a serviciului de distributie încheiat cu Ministerul Economiei si Comertului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 18 decembrie 2007.

Nr. 61.

 

ANEXA

 

TARIFE SPECIFICE

pentru serviciul de distributie a energiei electrice

 

Tarifele nu contin taxa pe valoarea adăugată.

 

Tabelul nr. 1

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Enel Distributie Banat” -S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

108,22

 

Tabelul nr. 2

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Enel Distributie Dobrogea” -S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

104,53

 

Tabelul nr. 3

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „E.ON Moldova Distributie” -S.A.

IT

21,00

MT

42,00

JT

113,34

 

Tabelul nr. 4

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „CEZ Distributie” -S.A

IT

19,75

MT

42,00

JT

139,00

 

Tabelul nr. 5

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud” -S.A.

IT

9,44

MT

28,70

JT

128,71

 

Tabelul nr. 6

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Muntenia Nord” - S.A.

IT

14,14

MT

33,86

JT

123,40

 

Tabelul nr. 7

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Nord” -S.A.

IT

19,13

MT

42,00

JT

88,68

 

Tabelul nr. 8

 

 

 

Operatorul de distributie

Nivel de tensiune

Tarif specific (lei/MWh)

Societatea Comercială „Filiala de Distributie a Energiei Electrice Electrica Distributie Transilvania Sud” - S.A.

IT

21,00

MT

31,86

JT

102,15