MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 884         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 21 decembrie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

155. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art 263 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal

 

1.484. - Hotărâre privind metodologia de restituire/compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului „Proprietatea”

 

1.535. - Hotărâre privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 

1.542. - Hotărâre pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin, 18-27 ianuarie 2008

 

1.543. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului “Săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

1.550. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2007 privind aprobarea plătii voluntare a României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finantării “Studiului economic asupra zonei Mării Negre si a Asiei Centrale”

 

1.553. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Române de Stiinte Penale ca fiind de utilitate publică

 

1.554 - Hotărâre privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii „Casa Academiei” din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

1.555. - Hotărâre privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Senatului României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

300. - Decizie privind trecerea domnului Ariton Ion din functia publică de prefect al judetului Sibiu în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.460. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind modificarea unor proceduri de implementare a programelor finantate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea alin. (4) si (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Având în vedere concluziile întâlnirii care a avut loc la Bruxelles la data de 23 noiembrie 2007, potrivit cărora, conform angajamentelor asumate de România, este necesar a se stabili grile diferite de impozitare, întrucât perioada de tranzitie obtinută de România în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană vizează doar vehiculele înmatriculate în România si angajate exclusiv în operatiuni de transport intern, iarvehiculele românesti care desfăsoară activităti de transport international, ce beneficiază direct de avantajele oferite de Piata Unică, trebuie să plătească impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CE privind taxarea autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

Modalitatea de aplicare a angajamentelor asumate pe marginea acestui subiect nu este conformă cu negocierile purtate anterior aderării.

România si-a asumat corectarea modului de transpunere a anexei nr. 1 la Directiva 1999/62/CE referitoare la impozitul pentru mijloacele de transport, care se datorează în prezent conform art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în caz contrar, Comisia Europeană continuând procedura de infrigement demarată contra României pentru netranspunerea corectă a prevederilor comunitare,

în temeiul art. 115 alin.(4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatele (4) si (5) ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

 

 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

Numărul axelor si masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele

angajate exclusiv în operatiunile

de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele

angajate în operatiunile de transport

intern si international

Vehicule cu

sistem

de suspensie

pneumatică sau

un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt

sistem de suspensie

Vehicule cu

sistem

de suspensie

pneumatică sau

un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu două axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

72

0

102

 

2.

Masa nu mai putin de 13 tone, dar numai mult de 14 tone

72

198

102

282

 

3.

Masa nu mai putin de 14 tone,dar nu mai mult de 15 tone

198

278

282

397

 

4.

Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

278

630

397

899

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 15 tone,dar nu mai mult de 17 tone

72

125

102

178

 

2.

Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

125

255

178

364

 

3.

Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone

255

331

364

473

 

4.

Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

331

510

473

729

 

5.

Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

510

793

729

1.132

 

6.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

510

793

729

1.132

III.

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

331

336

473

479

 

2.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone

336

524

479

748

 

3.

Masa nu mai putin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

524

832

748

1.188

 

4.

Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

5.

Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone

832

1.234

1.188

1.762

 

(5) În cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

Numărul axelor si masa totala maxima autorizată

 

 

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele

angajate exclusiv în operatiunile

de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele

angajate în operatiunile de transport

intern si international

Vehicule cu

sistem

de suspensie

pneumatică sau

un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt

sistem de suspensie

Vehicule cu

sistem

de suspensie

pneumatică sau

un echivalent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

 

2.

Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

 

3.

Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

33

0

46

 

4.

Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone

33

74

46

105

 

5.

Masa nu mai putin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone

74

173

105

246

 

6.

Masa nu mai putin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone

173

223

246

318

 

7.

Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

223

402

318

574

 

8.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone

402

705

574

1.007

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone

69

161

98

230

 

2.

Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone

161

264

230

377

 

3.

Masa nu mai putin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone

264

388

377

554

 

4.

Masa nu mai putin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone

388

469

554

669

 

5.

Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone

469

770

669

1.099

 

6.

Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone

770

1.068

1.099

1.525

 

7.

Masa nu mai putin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone

1.068

1.622

1.525

2.316

 

8.

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

1.068

1.622

1.525

2.316

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

850

1.183

1.214

1.689

 

2.

Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.183

1.608

1.689

2.296

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

751

1.043

1.073

1.489

 

2.

Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

1.043

1.442

1.489

2.060

 

 

3.

Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

1.442

2.133

2.060

3.047

 

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

 

 

 

 

 

1.

Masa nu mai putin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone

427

517

610

738

 

 

2.

Masa nu mai putin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone

517

772

738

1.102

 

 

3.

Masa nu mai putin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone

774

1.229

1.102

1.755”

 

 

Art. II. - În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, întreprinderile si operatorii de transport rutier astfel cum sunt acestia definiti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligati să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului cel putin o operatiune de transport rutier international.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevăzute la art. 263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cuprinse în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. IV. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri

Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 155.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind metodologia de restituire/compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului „Proprietatea”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată , al art. 6 alin. (2) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Sumele reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului „Proprietatea” potrivit dispozitiilor titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, se restituie/compensează în baza procedurii prevăzute prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - Pentru înregistrarea la organul fiscal competent a cererii de restituire/compensare, operatorii economici care au virat către bugetul de stat sau bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sume reprezentând dividende aferente anilor 2005 si 2006 corespunzătoare actiunilor transferate Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., potrivit dispozitiilor titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, vor depune la institutiile publice implicate în procesul de privatizare sau la ministerul de resort, după caz, o situatie cuprinzând cuantumul sumelor totale virate cu titlu de dividende aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare, însotită de copii ale documentelor justificative prin care s-a efectuat plata, si cuantumul dividendelor aferente actiunilor detinute de Fondul „Proprietatea”. În termen de 15 zile de la data înregistrării situatiei mentionate, institutiile publice implicate în procesul de privatizare sau ministerul de resort, după caz, analizează documentatia comunicată si se pronuntă asupra realitătii sumelor solicitate, emitând în acest sens un aviz.

Art. 3. - (1) Avizele institutiilor publice implicate în procesul de privatizare sau ale ministerului de resort, după caz, vor cuprinde, în mod distinct pentru anul 2005 si 2006, cel putin următoarele informatii:

a) suma reprezentând dividende încasată de la operatorul economic;

b) numărul/data ordinului de plată pentru Trezoreria Statului prin care s-a efectuat, potrivit legii, plata dividendelor încasate de la operatorul economic, precum si suma plătită;

c) codul IBAN aferent contului în care institutia publică implicată în procesul de privatizare a efectuat plata si unitatea Trezoreriei Statului la care acest cont este deschis;

d) suma reprezentând dividende aferente actiunilor detinute de Fondul „Proprietatea” pentru care poate fi solicitată restituirea.

(2) În cazul în care plata dividendelor s-a efectuat direct de către operatorul economic la bugetul de stat, avizul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz, va cuprinde numai informatiile prevăzute la alin. (1) lit. d). Informatiile privind numărul/data ordinului de plată pentru Trezoreria Statului prin care s-a efectuat plata dividendelor către bugetul de stat, suma plătită, codul IBAN aferent contului de venituri al bugetului de stat si unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata vor fi cuprinse în cererea de restituire/compensare întocmită de operatorul economic.

Art. 4. - (1) În vederea restituirii/compensării, operatorii economici prevăzuti la art. 2 depun la organul fiscal competent cererea de restituire/compensare care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumirea, sediul social, codul de înregistrare fiscală, stampila operatorului economic si semnătura reprezentantului legal al acestuia;

b) suma si natura creantei solicitate a fi restituită, avizată de către conducătorul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz;

c) numărul si data documentelor de plată din care să rezulte că această sumă a fost virată la bugetul de stat direct sau la bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare;

d) situatia cuprinzând cuantumul sumelor totale virate cu titlu de dividende aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetul institutiei publice implicate în procesul de privatizare, după caz, si cuantumul dividendelor aferente actiunilor detinute de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea” - S.A.;

e) avizul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz, cu privire la sumele ce urmează a fi restituite/compensate.

(2) Cererea de restituire, însotită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) si e), va fi depusă la organul fiscal la care sunt înregistrati, potrivit legii, operatorii economici prevăzuti la art. 2, denumit în continuare organ fiscal competent.

Art. 5. - (1) Restituirea în contul operatorilor economici a sumelor reprezentând dividende aferente anilor 2005 si 2006 virate la bugetul de stat se efectuează din contul în care sumele respective au fost virate, numai după compensarea cu alte obligatii fiscale, potrivit prevederilor art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.*)

(2) În vederea efectuării restituirii prevăzute la alin.(1), unitătile Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata, la solicitarea organului fiscal, vor comunica acestuia contul bugetar corespunzător în care au fost încasate sumele si din care se va efectua compensarea cu eventuale obligatii fiscale restante. La solicitarea transmisă de organul fiscal, acesta va anexa, în copie, cererea de restituire/compensare a operatorului economic, precum si avizul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz.

(3) În scopul efectuării operatiunilor de compensare, organul fiscal competent transmite Nota privind compensarea obligatiilor fiscale - MFP-ANAF cod 14.13.41.99, în 3 exemplare, împreună cu o copie a avizului institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost plătite dividendele pentru care se solicită restituirea.

(4) Unitătile Trezoreriei Statului efectuează operatiunile de compensare pe bază de notă contabilă, cu exceptia situatiilor în care unitatea Trezoreriei Statului la care s-a efectuat plata este diferită de cea a organului fiscal competent, în care operatiunea se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

(5) În prima zi lucrătoare de la efectuarea operatiunilor de compensare, unitatea Trezoreriei Statului are obligatia de a restitui organului fiscal competent două exemplare semnate din Nota privind compensarea obligatiilor fiscale.

Art. 6. - (1) Dacă după efectuarea compensării prevăzute la art. 5 rezultă o sumă de restituit ori dacă operatorul economic nu înregistrează obligatii fiscale restante, organele fiscale competente întocmesc si transmit unitătilor Trezoreriei Statului, la care s-au plătit sumele respective, Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - MFP-ANAF cod 14.13.41.99/a, întocmită în 3 exemplare, împreună cu o copie a avizului institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz.

(2) După restituirea sumelor, unitătile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale două exemplare din Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, pe care se confirmă efectuarea operatiunii respective.

(3) Restituirea se efectuează în contul bancar indicat de către operatorul economic, răspunderea pentru virarea la Fondul „Proprietatea” a sumelor restituite de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, revenind acestuia.

Art. 7. - (1) În cazul dividendelor virate de operatorii economici la bugetul institutiilor implicate în procesul de privatizare, restituirea sumelor se efectuează din contul curent general al Trezoreriei Statului în care aceste institutii au virat sumele aferente anilor 2005 si 2006, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare ne performante, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005, cu modificările ulterioare.

(2) Restituirea sumelor se efectuează de către Ministerul Economiei si Finantelor prin directiile de specialitate, respectiv Directia generală de trezorerie si datorie publică si Directia generală de trezorerie si contabilitate publică, numai după compensarea cu alte obligatii fiscale potrivit prevederilor art. 117 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

(3) În vederea efectuării restituirii prevăzute la alin. (1) si (2), Directia generală de trezorerie si datorie publică, la solicitarea organului fiscal, va comunica acestuia contul corespunzător din care se va efectua compensarea cu eventuale obligatii fiscale restante. La solicitarea transmisă de organul fiscal, acesta va anexa, în copie, cererea de restituire/compensare a operatorului economic, precum si avizul institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau al ministerului de resort, după caz.

(4) Organele fiscale competente transmit documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) si la art. 6 alin. (1) Directiei generale de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

(5) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (4), Directia generală de trezorerie si datorie publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor întocmeste o notă aprobată de ordonatorul principal de credite, prin care dispune Directiei generale de trezorerie si contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor virarea, după caz, în contul veniturilor bugetare a sumelor aferente operatiunilor de compensare si restituirea/rambursarea în contul bancar indicat de către operatorul economic, răspunderea pentru virarea la Fondul „Proprietatea” a sumelor restituite, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, revenind acestuia.

(6) În prima zi lucrătoare de la data efectuării operatiunii de compensare si restituire/rambursare, Directia generală de trezorerie si contabilitate publică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor transmite organelor fiscale competente două exemplare semnate din documentele prevăzute la alin. (3).

Art. 8. - Răspunderea privind stabilirea sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006 virate la bugetul de stat sau la bugetul institutiei implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea” - S.A., revine exclusiv institutiei publice implicate în procesul de privatizare sau ministerului de resort, prin persoanele abilitate de lege, după caz, si operatorilor economici, prin persoanele abilitate de lege, care depun cererea de restituire.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Constantin C. Botez

p. Ministrul transporturilor,

Bárna Tánczos,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2007.

Nr. 1.484.


*) Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala au fosl aprobate prin Hotârârea Guvernului nr. 1.050/2004 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste procedura de recunoastere a calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite într-un stat membru, în afara sistemului de învătământ, de către cetătenii români sau cetătenii statelor membre, în domeniul desfăsurării activitătilor de comercializare si/sau distribuire a produselor de protectie a plantelor si/sau a activitătilor ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor sau a oricăreia dintre aceste activităti cu o categorie de produse toxice care include si produsele de protectie a plantelor.

Art. 2. - (1) În raporturile cu celelalte state membre si cu Comisia Europeană statul român asigură o cooperare operativă si eficientă în ceea ce priveste domeniile de activitate reglementate de prezenta hotărâre.

(2) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 se desemnează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, ca autoritate unică responsabilă pentru recunosterea calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite într-un stat membru de către cetătenii români sau cetătenii statelor membre, necesară desfăsurării pe teritoriul României a activitătilor de comercializare a produselor de protectie a plantelor si a activitătilor ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor.

(3) Statul român informează celelalte state membre si Comisia Europeană cu privire la autoritatea responsabilă pentru aplicarea prevederilor art. 1.

Art. 3. - În sensul prezentei hotărâri, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiar este persoana fizică interesată să desfăsoare pe teritoriul României în mod independent sau ca salariat activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor si/sau activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor;

b) stat membru este statul membru al Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European;

c) stat membru de origine sau de provenientă este statul membru, în sensul definitiei prevăzute la lit. b), unde beneficiarul a desfăsurat efectiv activitătile prevăzute la art. 1;

d) activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor sunt cele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor si buruienilor în agricultură si silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, acceptă drept dovadă suficientă pentru îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 4 lit. A.c) si B.d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, desfăsurarea efectivă într-un alt stat membru a activitătilor prevăzute la art. 1 pentru oricare dintre următoarele perioade:

a) 5 ani consecutivi ca persoană care desfăsoară activităti în mod independent sau ca salariat, îndeplinind o functie de conducere, fără a depăsi o perioadă mai mare de 2 ani de la data încetării activitătii până la data depunerii cererii prevăzute la art. 9 lit. a);

b) 2 ani consecutivi ca persoană care desfăsoară activităti în mod independent sau ca salariat, îndeplinind o functie de conducere, în situatia în care beneficiarul este titular, pentru activitatea în cauză, a unui certificat care atestă competenta sa si care îl autorizează să desfăsoare în statul membru de origine sau de provenientă activitătile prevăzute la art. 1;

c) 3 ani consecutivi ca persoană care desfăsoară activităti în mod independent sau ca salariat, îndeplinind o functie de conducere, în situatia în care beneficiarul dovedeste că a primit, pentru activitatea în cauză, o pregătire prealabilă atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru de origine sau de provenientă ori apreciat ca îndeplinind conditiile cerute de organismul profesional competent;

d) 3 ani consecutivi în calitate de salariat, în situatia în care beneficiarul este titular, pentru activitatea în cauză, a unui certificat care atestă competenta sa si care îl autorizează să desfăsoare în statul membru de origine sau de provenientă activitătile prevăzute la art. 1;

e) 4 ani consecutivi în calitate de salariat, în situatia în care beneficiarul dovedeste că a primit, pentru activitatea în cauză, o pregătire prealabilă atestată printr-un certificat recunoscut de statul membru de origine sau de provenientă ori apreciat ca îndeplinind conditiile cerute de organismul profesional competent.

(2) Pentru activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor, prezentul articol are în vedere produsele de protectie a plantelor ambalate care sunt destinate spre livrare către utilizatorul final în ambalajele originale.

Art. 5. - Se consideră că o persoană a desfăsurat activitătile prevăzute la art. 1, ca salariat, îndeplinind o functie de conducere în sensul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a)-c), dacă aceasta a desfăsurat activitătile în cauză într-o întreprindere industrială sau comercială din domeniul profesional corespunzător în:

a) functia de director de întreprindere sau de director al unei sucursale a unei întreprinderi;

b) functia de adjunct al antreprenorului sau al directorului de întreprindere, dacă această functie conferă o responsabilitate corespunzătoare celei de antreprenor ori de director de întreprindere reprezentat;

c) o functie de conducere cu atributii în domeniul activitătilor prevăzute la art. 1 si având în responsabilitate cel putin un departament din întreprindere sau o functie de conducere având responsabilităti în ceea ce priveste utilizarea produselor de protectie a plantelor.

Art. 6. - (1) Dovada îndeplinirii conditiilor stabilite la art. 4 constă într-un atestat emis de autoritatea sau organismul competent al statului membru de origine ori de provenientă.

(2) Atestatul prevăzut la alin. (1) mentionează, după caz, dacă în statul membru de origine sau de provenientă atestarea se limitează la desfăsurarea activitătilor de comercializare a produselor de protectie a plantelor ori la activitătile care implică utilizarea produselor de protectie a plantelor sau dacă pentru activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor se exclud de la utilizare anumite produse de protectie a plantelor.

Art. 7. - În situatia în care în statul membru de origine sau de provenientă atestatul prevăzut la art. 6 autorizează numai initierea activitătii de comercializare a produselor de protectie a plantelor ori a activitătii ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor sau exclude din activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor anumite produse de protectie a plantelor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, aplică aceleasi restrictii pe teritoriul său si exclude de asemenea din activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor produsele care contin aceleasi substante active ca si produsele excluse prin titluri de calificare si atestate ori care implică riscuri asemănătoare pentru sănătatea omului, animalelor sau a plantelor, direct ori indirect, prin intermediul mediului înconjurător.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, eliberează persoanelor interesate, la cerere, după verificarea îndeplinirii conditiilor de la art. 4 alin. (1), un atestat de recunoastere a calificării - pregătire si experientă profesională.

(2) Modelul atestatului mentionat la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1 si este echivalent certificatului de atestare prevăzut la art. 4 lit. A.c) si lit. B.d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007.

Art. 9. - Persoanele care doresc să obtină atestatul de recunoastere a calificării - pregătire si experientă profesională -, prevăzut la art. 8, trebuie să depună la unitatea fitosanitară judeteană sau a municipiului Bucuresti unde îsi au resedinta un dosar care să contină următoarele documente:

a) cerere în limba română (se vor mentiona adresa si telefonul);

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe atestatul prevăzut la art. 6, eliberat de statul membru de origine sau de provenientă, tradusă în limba română si legalizată, însotită de documentul original.

Art.10. - Atestarea calificării - pregătire si experienta profesională - în domeniul desfăsurării activitătilor de comercializare a produselor de protectie a plantelor si a activitătilor care implică utilizarea produselor de protectie a plantelor, dobândite în România de către cetătenii români sau cetătenii statelor membre care doresc să desfăsoare activităti pe teritoriul altui stat membru, se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite în România, în afara sistemului national de învătământ, de către cetătenii români care doresc să desfăsoare activităti, în mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

Art. 11. - (1) Pentru obtinerea atestării calificării prevăzute la art. 10, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, eliberează la cererea persoanelor interesate o adeverintă din care să reiasă perioadele în care o persoană juridică, o persoană fizică sau o asociatie familială a fost înregistrată/autorizată pentru activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor sau, după caz, pentru activitătile ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor, specificând, acolo unde este cazul, numele persoanei care a fost prezentată ca personal de specialitate încadrat, fiind atestată profesional conform reglementărilor în vigoare.

(2) Modelul de adeverintă care atestă perioadele de înregistrare a unei persoane fizice este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Modelul de adeverintă care atestă perioadele de înregistrare/autorizare a unei persoane juridice sau a unei asociatii familiale, după caz, specificând numele persoanei care a fost prezentată ca personal specializat încadrat, este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 74/556/CEE referitoare la măsurile tranzitorii în domeniul activitătilor privind comertul si distribuirea produselor toxice si al activitătilor privind utilizarea profesională a acestor produse, inclusiv activitătile de intermediere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 307 din 18 noiembrie 1974, si ale Directivei Consiliului 74/557/CEE privind realizarea libertătii de stabilire si libera prestare a serviciilor pentru activitătile nonsalariale si activitătile de intermediere în comertul si distributia produselor toxice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 307 din 18 noiembrie 1974.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Secretarul de stat al Departamentului

pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea

 

Bucuresti, 12 decembrie 2007.

Nr. 1.535.

 

ANEXA Nr. 1

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA........................

UNITATEA FITOSANITARĂ....................................................................................

 

ATESTAT

de recunoastere a calificării - pregătire si experientă profesională - nr................

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, se atestă că domnul/doamna ............................... născut/născută la data de ................ având cetătenia ........................, posesor/posesoare al/a documentului de identitate .........seria ......nr. ....., are pregătirea de ................., în conformitate cu ................ seria ......nr. ..........., eliberat de .................... la data de ............................

Prezentul atestat reprezintă recunoasterea calificării - pregătire si experientă profesională - în scopul desfăsurării activitătii *) .................................., conform legislatiei din România, la nivelul actului de calificare obtinut în străinătate si nu este valabil pentru continuarea studiilor.

 

Director executiv adjunct,

……………………………

 

Data eliberării ..............

 


*) Se va trece activitatea de comercializare sau activitatea ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor, după caz.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA........................

UNITATEA FITOSANITARĂ....................................................................................

 

ADEVERINTĂ Nr............................

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, se atestă că domnul/doamna ............................... născut/născută la data de ..............., având cetătenia ................., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ...... nr. ........, a fost/este autorizat/autorizată să desfăsoare activitatea de comercializare a produselor de protectie a plantelor în baza certificatului de înregistrare nr. ............, eliberat de .................... la data de ..............., cu valabilitate în perioada .........................., având calificarea necesară prevăzută de lege pentru desfăsurarea activitătii în cauză.

Prezenta adeverintă se eliberează în scopul obtinerii atestatului privind calificarea - pregătire si experientă profesională - prevăzut în Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite în România, în afara sistemului national de învătământ, de către cetătenii români care doresc să desfăsoare activităti, în mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

 

Director executiv adjunct,

………………………………

 

Data eliberării..............

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA........................

UNITATEA FITOSANITARĂ.....................................................................................

 

ADEVERINTĂ Nr............................

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, se atestă că domnul/doamna ................................... născut/născută la data de ................ având cetătenia ................ posesor/posesoare al/a documentului de identitate ......... seria ...... nr. ....., a fost prezentat/prezentată ca personal specializat în cadrul ..............................cu sediul în localitatea ....................... str. ..........nr. ..... judetul ................. înmatriculată la registrul comertului cu nr. .........din ............., autorizată să desfăsoare activitatea*) ................. în baza ...................nr. ............, eliberat de .................... la data de ..............., cu valabilitate în perioada ..............., având calificarea necesară prevăzută de lege pentru desfăsurarea activitătii în cauză.

Prezenta adeverintă se eliberează în scopul obtinerii atestatului privind calificarea - pregătire si experientă profesională - prevăzut în Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării - pregătire si experientă profesională - dobândite în România, în afara sistemului national de învătământ, de către cetătenii români care doresc să desfăsoare activităti, în mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

 

Director executiv adjunct,

…………………………………

 

Data eliberării


*) Se va trece activitatea de comercializare sau activitatea ce implică utilizarea produselor de protectie a plantelor, după caz.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin, 18-27 ianuarie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă participarea României cu un pavilion national la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin, Republica Federală Germania, în perioada 18-27 ianuarie 2008.

(2) Se aprobă organizarea pavilionului national de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - Cheltuielile aferente participării României la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin - 2008, în sumă totală de 974 mii lei, se suportă de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale din prevederile bugetare aprobate pe anul 2008, de la capitolul 83.01 agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul „Bunuri si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Spatiul închiriat si amenajat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin - 2008, va fi pus la dispozitia societătilor comerciale de profil, cu titlu gratuit, în scopul promovării traditiilor românesti si a imaginii sectorului agricol si agroalimentar românesc.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.542.

 

ANEXA

 

DEVIZ ESTIMATIV

pentru aprobarea participării României cu un pavilion national la Expozitia internatională pentru industrie alimentară, agricultură si horticultura „Săptămâna verde”, Berlin,

18-27 ianuarie 2008

 

Închiriere stand, taxa AUMA, reclamă în catalogul expozantilor

165.000 lei

Cheltuieli de amenajare, mobilare si utilare a standului, inclusiv închirieri, precum si cheltuieli de administrare si întretinere a standului

600.000 lei

Cheltuieli pentru participarea ansamblului folcloric si a mesterilor populari coordonati de Asociatia Natională de Turism Rural, Ecologic si Cultural - ANTREC

170.000 lei

Cheltuieli pentru reclamă si publicitate (elaborare si tipărire de pliante, brosuri, prospecte, materiale publicitare etc.)

18.500 lei

Cheltuieli de protocol

5.500 lei

Cheltuieli neprevăzute

15.000 lei

TOTAL:

974.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului „Săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” -S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând două obiective de investitii din cadrul programului „Săli de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - SA, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), cuprinsi în anexele nr. 2/1-2/2*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/2, se face din credite externe, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, de la bugetele locale, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.543.


*) Anexele nr. 2/1-2/2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr_1

 

LISTĂ

cuprinzând două obiective de investitii din cadrul programului „Săli de sport”

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Amplasamentul

1

HARGHITA

Sâncrăieni

Comuna Sâncrăieni. satul Sâncrăieni, FN

2

MARAMURES

Poienile de sub Munte

Comuna Poienile de sub Munte

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2007 privind aprobarea plătii voluntare a României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finantării „Studiului economic asupra zonei Mării Negre si a Asiei Centrale”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2007 privind aprobarea plătii voluntare a României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finantării „Studiului economic asupra zonei Mării Negre si a Asiei Centrale”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă plata unei contributii voluntare a României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finantării «Studiului economic asupra zonei Mării Negre si a Asiei Centrale» - BSECAO (Black Sea Central Asian Outlook), în valoare de 200.000 de euro, pentru anul 2007.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.550.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Române de Stiinte Penale ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Română de Stiinte Penale, persoană juridică română de drept privat, fără scop Patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Serban Vodă nr. 41, sectorul 4, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Zsuzsánna Peter,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.553.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii „Casa Academiei” din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Corpul central, compus din corpurile A1, A2 si A3 din obiectivul de investitii „Casa Academiei”, în suprafată de 26.615 m2 arie desfăsurată, trece din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor- Agentia Natională de Administrare Fiscală, în scopul finalizării, în conditiile legii, ca obiectiv de investitii „Sediul central ANAF”.

Art. 2. - Predarea-preluarea corpului central, a documentatiilor tehnico-economice, precum si a altor documente referitoare la acesta se realizează pe bază de protocol încheiat între cele două părti, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.554.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Senatului României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, situat în municipiul Bucuresti, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Senatului României.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobil, transmisă potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părti, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care va cuprinde si stadiile fizice la data încheierii acestuia.

Art. 3. - Camera Deputatilor va asigura Senatului României, corespunzător cotei din imobil aflate în administrarea acestuia, utilitătile necesare functionării corespunzătoare, în conditiile asigurării acestora de către furnizori.

Art. 4. - Pentru lucrările noi (modernizări, reparatii, extinderi) la spatiile si utilitătile de interes comun (retelele de utilităti, punct termic, posturi trafo, centrală ventilatie si climatizare, grupuri electrogene etc), neprevăzute în studiile de fezabilitate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii „Casa Republicii”, cu modificările ulterioare, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 672/1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii „Definitivarea si amenajarea parcajului subteran de pe platforma Casei Republicii”, municipiul Bucuresti, Camera Deputatilor va îndeplini responsabilitătile de investitor, iar Senatul va contribui cu fonduri din bugetul propriu, în cotă-parte.

Art. 5. - Modul si cotele de participare la cheltuielile comune prevăzute la art. 3, precum si la lucrările prevăzute la art. 4 se vor stabili de comun acord, pe baza unei conventii, cu finantare din bugetele celor două Camere ale Parlamentului.

Art. 6. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să efectueze modificările ce decurg din prezenta hotărâre în bugetul Senatului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 1.555.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE,

conform Hotărârii Guvernului nr. 718/1991, a unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, care se transmite din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Senatului României

 

Locul unde este situată partea din imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

partea din imobil

Persoana juridică

la care se transmite partea din imobil

Numărul de identificare

atribuit de M.E.F.

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil

Municipiul Bucuresti,

str. Izvor nr. 2-4,

sectorul 5, cod 70647

Camera Deputatilor

Senatul României

- cod de clasificare nr. 8.29.03-

- nr. M.F. 35248

(partial)

I. Clădire destinată activitătii administrative de stat, cu parcaj subteran - 21 de corpuri - pe 4/20 de nivele din care:

 

1.Corp A 1:

Cota -9,00

 

- între axele U-O/5-11

- între axele 0-M/5-11a

- între axele M-U4-11d

- între axele L-l/4-5 si 9-11d

- între axele l-H/4-11d

- între axele H-F/5-11a

- între axele F-A/5-11

Cota ±0,00

- integral (inclusiv scară acces)

Cota +9,00

- integral

Cota +19,50

- între axele U-O/8-11 (partial)

- între axele O-M/8-lla

- între axele M-H/8-11d

- între axele H-G/5-7 si 8-11a

- între axele G-F/5-11a

- între axele F-A/5-11

Cota +25,50

- între axele U-O/8-11

- între axele O-M/8-lla

- între axele M-H/8-11d

- între axele H-F/5-11a

- între axele F-A/5-11

Cota +31,50

- între axele U-B/8-11 (inclusiv terasă si iluminator)

- între axele B-A/9-11

Cota +36,50

- între axele U-B/8-11

- între axele B-A/9-11

Cota +40,50

- între axele U-B/8-11

- între axele B-A/9-11

Cota +45,00

- între axele U-B/8-11

- între axele B-A/9-11

Cota +49,50

- integral

Cota +54,50

- integral

Cota +56,00

- terasă

- Suprafata construită desfăsurată = 32.803,00 m2

2. Corp B 1:

Cota +31,50

- între axele 8-9/l-K

- între axele 9-11/H-K Cota +36,00 – integral

Cota +40,50

– integral

Cota +45,00

– integral

Cota +49,00

– integral

Cota +54,00

– integral

Cota +56,00

- terasă

 

- Suprafata construită desfăsurată = 2.312,00 m*

3. Corp B 3: - intearal

- Suprafata construită desfăsurată = 19.544,00 m2

4. Corp C 2:

Cota +9,00

- integral

- Suprafata construită desfăsurată = 1.446,00 m*

5. Corp C 4:

Cota +56,00

- între axele 10a-17/H-K

- Suprafata construită desfăsurată = 761,00 m2

6. Corp C 5:

Cota +9,00

– integral

Cota+31,50

–integral

Cota +36,00

– integral

Cota +40,50

– integral

Cota +45,00

– integral

Cota +54,00

– integral

Cota +56,00

- integral

- Suprafata construită desfăsurată = 6.992,00 m2

 

7.Corp D 1:

Cota+10,30

– integral

Cota+14,65

– integral

Cota +25,00

- integral si terasă

- Suprafata construită desfăsurată = 3.009,00 m2

8. Corp E 1:

Cota -9,00

- între axele 11-17/G-L

- între axele 17-18/G-H

- între axele 17-18/H-l (partial)

- între axele 10-11/G-K

- între axele 10-11/K-L (partial)

- Suprafata construită desfăsurată = 1.281,00 m2

9. Corp E 2:

Scări de acces S1 si S2

Cota -9,00

+ +14,50 -între axele 10-12/A-G

Cota ±0,00

* +14,50 - între axele 17-19/A-G

Cota+11,00

- integral (inclusiv terasă si luminator)

- Suprafata construită desfăsurată = 3.926,00 m*

10. Corn E 3: - intearal

- Suprafata construită desfăsurată = 11.173,00 m2

Total suprafată construită desfăsurată = 83.247,00 m2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE,

conform Hotărârii Guvernului nr. 672/1994, a unei părti din imobilul „Palatul Parlamentului”, care se transmite din administrarea Camerei Deputatilor în administrarea Senatului României

                                                                                       

Locul unde este situată partea din imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil

Persoana juridică la care se transmite partea din imobil

Caracteristicile tehnice ale părtii din imobil

Municipiul Bucuresti,

str. Izvor nr. 2-4,

sectorul 5, cod 70647

Camera Deputatilor

Senatul României

Parcaj subteran:

Cota ±0,00

- între axele 18-19/K-l

- între axele 19-20/M-l

- între axele 20-21/c-J

- între axele 21-22/c-K (partial)

Cota +6,00

- între axele 2-18/A-L

- Suprafata construită desfăsurată = 13.988,00 m2

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Ariton Ion din functia publică de prefect al judetului Sibiu în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ariton Ion trece din functia publică de prefect al judetului Sibiu în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

LIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 19 decembrie 2007.

Nr. 300.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind modificarea unor proceduri de implementare a programelor finantate prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale destinate dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 4 lit. B pct. 1 si 2 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. I. - Punctul 2 din Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie nr. 54/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„2. Bugetul Programului

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2007 este de 4.700 mii lei, din care:

- 4.680 mii lei pentru alocatii financiare nerambursabile;

- 20 mii lei la dispozitia Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, pentru asigurarea derulării Programului, constând în cheltuieli pentru implementarea, monitorizarea si evaluarea Programului (cheltuieli de promovare, cheltuieli materiale si servicii).”

Art. II. - Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 1.009/2007 pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitătilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare - START, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 13 noiembrie 2007, se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 10 decembrie 2007.

Nr. 1.460.