MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

1. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 

2. - Hotărâre pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu

 

3. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitatea de membru al Parlamentului European

 

DECRETE

 

100. - Decret pentru numirea adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 46 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 58 din 16 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266, art. 267 si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 78 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 79 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

215. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea formei si continutului Registrului de evidentă a personalului navigant român

 

284. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

291. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piată pe teritoriul României

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea se prelungeste până la data de 26 decembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 14 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 1.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări si clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceausescu se prelungeste până la data de 26 decembrie 2007.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 14 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitatea de membru al Parlamentului European

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Corlătean Titus cu domnul deputat Puscas Vasile, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, în anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputati si senatori în calitatea de membru al Parlamentului European.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 14 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 3.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Gabriela Scutea se numeste în functia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 100.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 46

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Andco” - S.R.L. din Adunati în Dosarul nr. 3.327/F/C/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.327/F/C/2006, Tribunalul Prahova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Andco” - S.R.L. din Adunati cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă având ca obiect pretentii bănesti ce privesc compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 141 alin. (4) din Codul muncii, care creează posibilitatea ca, în cazul încetării contractului individual de muncă, concediul de odihnă neefectuat să fie compensat în bani, afectează activitatea economică a angajatorului, întrucât îi impun o obligatie bănească suplimentară fată de angajat în loc să prevadă efectuarea concediului la următorul loc de muncă. Astfel se încalcă, în opinia sa, dreptul persoanei de acces la o activitate economică si la liberă initiativă.

Tribunalul Prahova - Sectia civilă a arătat, prin încheierea din 12 septembrie 2006, că nu există niciun motiv pentru sesizarea Curtii Constitutionale. Acea încheiere a fost casată de Curtea de Apel Ploiesti - Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale prin Decizia nr. 774 din 3 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.200/42/2006, iar în încheierea din 24 octombrie 2006, prin care

Tribunalul Prahova - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate, instanta nu jsi-a reformulat opinia cu privire la această exceptie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 141 alin. (4) din Codul muncii sunt constitutionale, necontravenind liberului acces al persoanei la activitate economică si liberei initiative. În acest sens, arată că, „indiferent de motivele încetării contractului individual de muncă si de durata care a trecut de la încheierea contractului de muncă până în momentul încetării acestuia, salariatul a prestat muncă si, proportional cu perioada lucrată, a câstigat dreptul la concediul de odihnă. Întrucât, din cauza încetării contractului individual de muncă, acesta nu poate efectua concediul de odihnă la care are dreptul, este constitutională obligatia angajatorului să-l compenseze în bani”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: „Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 45 din Constitutie referitoare la libertatea economică. ;

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că art. 41 alin. (2) din Constitutie consacră dreptul la „concediul de odihnă plătit”. Durata concediului de odihnă este proportională cu perioada de lucru efectuată, iar obligatia de a plăti indemnizatia de concediu îi revine angajatorului care a beneficiat de activitatea salariatului.

În cazul încetării contractului individual de muncă, efectuarea concediului de odihnă nu mai este posibilă si, din această cauză, se naste dreptul salariatului de a primi o efectuat. Acest drept al salariatului si obligatia corelativă ce compensatie în bani pentru zilele de concediu ce i se revine angajatorului nu afectează nicicum dreptul persoanei cuveneau proportional cu perioada lucrată si pe care nu Ie-a la o activitate economică si la libera initiativă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Andco” - S.R.L. din Adunati în Dosarul nr. 3.327/F/C/2006 al Tribunalului Prahova - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 58

din 16 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266, art. 267 si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicoiae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - maqistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 266, 267 si 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Timpuri Noi” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 45.240/3/2005 (8.324/LM/2005) al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 45.240/3/2005 (8.324/LM/2005), Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a

dispozitiilor art. 266, art. 267 si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Timpuri Noi” - S.A. din Bucuresti cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect contestatia la decizia de concediere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate se află într-o vădită contradictie cu prevederile art. 21 si 45 din Constitutie, având în vedere că accesul liber la o activitate economică si libera initiativă presupun dreptul persoanei de a-si stabili cadrul organizatoric în care să-si desfăsoare activitatea, inclusiv abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor astfel de abateri. Consideră că regimul extrem de restrictiv prevăzut pentru încetarea raporturilor de muncă, ca si procedura de luare a măsurilor disciplinare, însotite de răsturnarea sarcinii probei, lezează libertatea economică si provoacă un dezechilibru în pozitia si drepturile părtilor din litigiu, în favoarea salariatului.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, deoarece motivele invocate nu relevă un conflict real nici cu dispozitiile Constitutiei si nici cu cele ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, sens în care arată că acestea constituie norme de procedură a căror stabilire, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Totodată, normele care reglementează stabilirea sanctiunilor disciplinare, procedura cercetării disciplinare, emiterea si comunicarea deciziei de sanctionare nu sunt de natură să îngrădească exercitiul dreptului de acces liber la justitie si nici dreptul părtilor la un proces echitabil. Mai arată că prevederile art. 45 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 266, art. 267 si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora:

- Art. 266: angajatorul stabileste sanctiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârsite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) Împrejurările în care fapta a fost săvârsită;

b) gradul de vinovătie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.”;

- Art. 267: „(1) Sub sanctiunea nulitătii absolute, nicio măsură, cu exceptia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) În vederea desfăsurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora si locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în conditiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sanctionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) In cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze si să sustină toate apărările în favoarea sa si să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le consideră necesare, precum si dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. “;

- Art. 268: „(1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostintă despre săvârsirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârsirii faptei.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în conditiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sanctiunea disciplinară se aplică;

e) termenul în care sanctiunea poate fi contestată;

f) instanta competentă la care sanctiunea poate fi contestată.

(3) Decizia de sanctionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicării.

(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau resedinta comunicată de acesta.

(5) Decizia de sanctionare poate fi contestată de salariat la instantele judecătoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21 si 45 din Constitutie si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Din motivare rezultă că la art. 21 din Constitutie este avut în vedere alin. (3) referitor ia dreptul părtilor la un proces echitabil solutionat într-un termen rezonabil, iar la art. 6 din Conventie, paragraful 1 teza întâi care consacră acelasi drept.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că raportul juridic de muncă se naste pe baza contractului individual de muncă negociat între angajator si salariat, liber consimtit de ambele părti. Dispozitiile legale supuse controlului de constitutionalitate reglementează conditiile si procedura în care angajatorul poate dispune unilateral sanctionarea eventualelor abateri disciplinare săvârsite de salariati. Aceste dispozitii au menirea si sunt necesare atât pentru asigurarea stabilitătii raporturilor de muncă, cu respectarea deopotrivă a drepturilor si a intereselor legitime ale părtilor raportului juridic de muncă, cât si pentru protectia salariatilor fată de eventualele măsuri abuzive ori nejustificate ce ar putea fi dispuse de angajator.

Astfel, Curtea retine că niciuna dintre normele juridice criticate nu este de natură să îngrădească dreptul oricărei părti la un proces echitabil, în situatia în care se iveste un litigiu supus solutionării instantei judecătoresti. Din contră, aceste texte de lege servesc la rezolvarea cu celeritate, într-un termen rezonabil, a unor asemenea litigii. Sarcina probei impusă angajatorului este determinată de pozitia mai puternică a acestuia fată de cea a salariatului, de situatia obiectivă rezultată din detinerea de angajator a documentelor si a datelor necesare elucidării cauzei.

De asemenea, Curtea retine că accesul liber la o activitate economică si libera initiativă, consacrate de art. 45 din Constitutie, nu conferă drepturi si puteri discretionare angajatorului în raporturile sale cu salariatii. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în conditiile legii.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 266, art. 267 si art. 268 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Timpuri Noi” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 45.240/3/2005 (8.324/LM/2005) al tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 78

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiuc㠖 procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Manoliu Minai” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 35/LJ/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 28 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 35/LJ/2006, Tribunalul Galati - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Manoliu Minai” - S.R.L. din Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale privind protectia proprietătii private si accesul liber la justitie, întrucât societatea comercială debitoare, desi are suficiente bunuri în patrimoniu, precum si creante asupra tertilor nu-si poate dovedi starea de solvabilitate, fiind la dispozitia oricărui creditor care poate initia procedura insolventei.

Tribunalul Galati - Sectia comercială apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 aiin. (1) din Legea nr. 85/2006 ca neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, care au următorul continut:

- Art. 3 pct. 1: „În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii;

/. insolventă este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienta fondurilor bănesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolventă este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de la scadentă, nu a plătit datoria sa fată de unul sau mai multi creditori;

b) insolventă este iminentă atunci când se dovedeste că debitorul nu va putea plăti la scadentă datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănesti disponibile la data scadentei;”

- Art. 31 alin. (1): „Orice creditor îndreptătit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolventă poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza:

a) cuantumul si temeiul creantei;

b) existenta unei garantii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenta unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea în care întelege să participe la reorganizare.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 privitoare la liberul acces la justitie si ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor legale criticate s-a mai pronuntat recent, de exemplu prin Decizia nr. 923/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 23 ianuarie 2007. Cu acel prilej, Curtea a statuat, în esentă, că dispozitiile legale criticate au ca scop, ca de altfel întreaga procedură instituită prin Legea nr. 64/1995, acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventă si, în acelasi timp, pe un plan mai general, asanarea mediului comercial, ceea ce corespunde obligatiei statului înscrise în art. 135 alin. (2) lit. a) din Constitutie. Specificul procedurii a impus adoptarea unor reguli de procedură speciale, care derogă de la normele dreptului comun, stabilirea acestora constituind atributul exclusiv al legiuitorului, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constitutie.

Pe de altă parte, Curtea a retinut că dispozitiile criticate nu aduc atingere dreptului de proprietate si nici principiului ocrotirii în mod egal prin lege a proprietătii private, care se aplică atât în privinta proprietătii debitorului, cât si în privinta proprietătii, inclusiv a creantelor creditorilor. Astfel, creditorul este îndreptătit să actioneze pe orice cale legală pentru valorificarea creantelor sale, iar debitorul, dacă în realitate nu este în insolventă, îsi poate lichida oricând datoria, prevenind deschiderea ori determinând închiderea procedurii insolventei.

În sfârsit, referitor la încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21, Curtea retine că o atare critică este lipsită de temei, întrucât accesul liber la justitie, ca de altfel orice drept fundamental, consacrat ca atare de Constitutie, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună-credintă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Curtea consideră că stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premisele valorificării sale în concordantă cu exigentele generale proprii unui stat de drept.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Manoliu Mihai” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 35/LJ/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 79

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Getica Trans” - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 672/1.259/2005 al Tribunalului Comercial Arges.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 672/1.259/2005, Tribunalul Comercial Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Getica Trans” - S.R.L. din Deva.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată, în esentă, că redactarea imprecisă a textului de lege criticat pune instanta judecătorească învestită, în urma strămutării dosarului, cu solutionarea cauzei, în situatia de a adăuga la lege, substituindu-se legiuitorului, prin stabilirea cazurilor, conditiilor si părtilor fată de care nu poate cenzura actele îndeplinite de instantă înainte de strămutare. Astfel, în situatia în care înalta Curte de Casatie si Justitie admite cererea de strămutare si dispune păstrarea actelor întocmite de instantă, hotărârea astfel pronuntată leagă instanta devenită competentă, a cărei plenitudine de jurisdictie sub aspectul stabilirii faptelor si interpretării dreptului este, în această manieră, stirbită. Or, posibilitatea acordată instantelor de judecată de a interpreta în mod subiectiv textul legal criticat poate conduce la o situatie mai grea pentru partea care a solicitat strămutarea, încălcându-se principiul non reformatio în pejus.

Tribunalul Comercial Arges apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: „[...] Ea (n.r.: hotărârea asupra strămutării) va arăta în ce măsură actele îndeplinite de instantă înainte de strămutare urmează să fie păstrate.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) referitoare la statul de drept, art. 11 alin. (2) privind dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (1) care consacră universalitatea drepturilor si a libertătilor, art. 16 alin. (1) si (2) privitoare la egalitatea în drepturi, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 care prevăd accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, precum si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

De asemenea, autorul mai invocă si încălcarea prevederilor art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că strămutarea procesului civil reprezintă un incident procedural referitor la instanta sesizată cu judecarea pricinii si are ca finalitate înlăturarea suspiciunilor ce ar putea să apară cu privire la independenta sau impartialitatea acesteia. Cererea de strămutare formează obiectul unei judecăti distincte si se adresează instantei competente potrivit art. 39 din Codul de procedură civilă, care, solutionând acest incident procedural, se desesizează în mod definitiv. În situatia în care instanta a dispus strămutarea, prin hotărârea pronuntată va arăta si în ce măsură actele îndeplinite înainte de strămutare urmează a fi păstrate. Asadar, strămutarea procesului civil nu atrage în mod implicit si neconditionat anularea tuturor actelor de procedură, instanta având posibilitatea de a aprecia cu privire la păstrarea sau, dimpotrivă, refacerea acestora, în baza elementelor probatorii corespunzătoare prezentate de părti. Date fiind motivele de strămutare, actele anterioare vor fi mentinute doar în măsura în care nu au fost afectate de pozitia partizană, lipsită de obiectivitate a instantei, datorată împrejurării pricinii, calitătii părtilor sau vrăjmăsiilor locale.

Prin urmare, Curtea constată că hotărârea pronuntată este rezultatul unui act de administrare a justitiei, iar nu de solutionare în fond a unei cauze civile. Astfel, de vreme ce nu se judecă fondul pricinii, nu se poate sustine că interesele celor în cauză ar fi prejudiciate, stirbindu-se în acest fel exercitiul drepturilor constitutionale invocate. În realitate, faptele asupra cărora este chemată să se pronunte instanta competentă să judece cererea de strămutare nu au legătură cu pricina însăsi, ci cu asigurarea conditiilor pe care le implică art. 37 din Codul de procedură civilă, respectiv nepărtinirea si obiectivitatea în solutionarea litigiului, conditii care vizează toate părtile din proces, indiferent de calitatea lor procesuală.

De altfel, asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă, în ansamblul lor, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat, respingând exceptia cu un atare obiect prin Decizia nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 20 noiembrie 1996.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Getica Trans” - S.R.L. din Deva în Dosarul nr. 672/1.259/2005 al Tribunalului Comercial Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea formei si continutului Registrului de evidentă a personalului navigant român

 

În temeiul prevederilor art. 52 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă forma si continutul Registrului de evidentă a personalului navigant român, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 215.

 

ANEXĂ

 

FORMA Sl CONTINUTUL

 

Registrului de evidentă a personalului navigant român

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

În conformitate cu prevederile art. 183 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 1.403/2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică si managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicoiăescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 284.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA-CADRU

de organizare si desfăsurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

 

Art. 1. - În cadrul spitalelor publice functionează, potrivit normelor interne de organizare a fiecărui spital, un comitet director format din:

a) managerul spitalului;

b) directorul medical;

c) directorul de cercetare-dezvoltare, pentru spitalele clinice;

d) directorul financiar-contabil;

e) directorul de îngrijiri;

f) alti directori.

Art. 2. - (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul spitalului, pentru fiecare post în parte.

(2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul spitalului si este aprobată de autoritatea de coordonare (Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică). În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului spitalului.

(3) Comisia de concurs/examen are în componentă, ca membri, reprezentanti ai autoritătii de coordonare (Ministerul Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică) si ai administratiei publice locale si, ca observatori, reprezentanti ai organizatiilor profesionale si de sindicat, conform actelor normative în vigoare.

(4) Fiecare comisie este condusă de un presedinte si are un secretar care răspunde de buna organizare si desfăsurare a concursului, de respectarea de către fiecare candidat a criteriilor generale si specifice de selectie si a altor conditii prevăzute de actele normative în vigoare.

(5) În scopul solutionării eventualelor contestatii se constituie o comisie de solutionare a acestora, prin act administrativ al managerului spitalului, în aceleasi conditii ca la alin. (3).

(6) Pentru postul de director medical în institute sau spitale clinice, presedintele comisiei de concurs/examen este un cadru didactic universitar (profesor sau conferentiar), desemnat de universitatea de medicină si farmacie care coordonează activitatea din judet, conform actelor normative în vigoare.

(7) Pentru postul de director de cercetare-dezvoltare, comisia de concurs/examen si cea de solutionare a contestatiilor sunt avizate si de conducerea Biroului Academiei de Stiinte Medicale. Presedinte al comisiei de concurs/examen este reprezentantul desemnat de Academia de Stiinte Medicale.

Art. 3. - (1) La concurs/examen se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale si specifice.

(2) Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

d) nu au vârsta de psnsionare, conform prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

(3) Criterii specifice:

a) pentru directorul medical:

- sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil medicină;

- sunt confirmati ca medic specialist sau primar;

- au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competentă/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc;

- sunt doctori în medicină sau sunt cadre didactice universitare de predare (sef de lucrări, conferentiar sau profesor), numai pentru institute sau spitale clinice;

b) pentru directorul de cercetare-dezvoltare:

- sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil medicină;

- sunt doctori în medicină;

- au o vechime în medicină de cel putin 10 ani;

- sunt cadre didactice universitare de predare (sef de lucrări, conferentiar, profesor sau cercetător stiintific principal gradul I, II sau III);

- sunt sau au fost membri ai unui colectiv de cercetare acreditat (program intern sau international);

- au competentă/atestat în managementul serviciilor de sănătate;

c) pentru directorul financiar-contabil:

- sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă sau echivalentă în profil economic;

- au cel putin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

d) pentru directorul de îngrijiri:

- sunt absolventi de învătământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învătământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licentă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical;

- sunt asistenti medicali principali;

- au cel putin 2 ani vechime ca asistent medical principal.

(4) Pentru ceilalti directori, criteriile specifice sunt stabilite de managerul spitalului.

Art. 4. - (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie legalizată de pe diploma de licentă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinta care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f) cazierul judiciar;

g) copii de pe diplomele de studii si alte acte care atestă calitatea de doctor în stiinte medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competente/atestate etc, în functie de postul pentru care concurează;

h) declaratia pe propria răspundere că nu este urmărit penal si nu are cunostintă că a început urmărirea penală asupra sa;

i) declaratia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic si neuropsihic;

k) proiectul/lucrarea de specialitate.

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sustinerii concursului.

(3) Candidatii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestatie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestatia se solutionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 5. - (1) Posturile specifice comitetului director, conform normelor interne de organizare a fiecărui spital, se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local si prin afisarea acestora la sediul unitătii respective, cu cel putin 15 zile lucrătoare înainte de data sustinerii concursului.

(2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data si locul sustinerii concursului, modalitătile de informare privind criteriile de selectie, continutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate si bibliografia pentru concurs.

(3) Postul de director de cercetare-dezvoltare din institute sau spitale clinice se scoate la concurs cu aprobarea Academiei de Stiinte Medicale.

Art. 6. - (1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunostintelor din legislatia specifică postului;

b) sustinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;

c) interviul de selectie.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Art. 7. - (1) Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a

cunostintelor se desfăsoară pe durata a cel mult 3 ore.

(2) Testul-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.

(3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.

Art. 8. - (1) Candidatii îsi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicatia de concurs, si îl depun odată cu înscrierea la concurs.

(2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 si trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

(3) Evaluarea si sustinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.

(4) În urma sustinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării continutului si a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.

Art. 9. - (1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând si rezultatele obtinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunostintelor si proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îsi va putea îndeplini obligatiile în noua functie si dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experientei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor si cunostintelor manageriale si ambitiilor profesionale.

(2) Interviul de selectie se desfăsoară în plenul comisiei de concurs/examen.

(3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială si la originea socială.

Art. 10. - (1) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie să obtină în cadrul concursului/examenului media finală cel putin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează

cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obtinute la probele de evaluare.

(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileste, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul admis la concurs. La medii finale egale, departajarea candidatilor se face pe baza mediei obtinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunostintelor, iar la mentinerea egalitătii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu exceptia interviului de selectie, în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Art. 11. - Candidatii declarati admisi în urma concursului/examenului sunt numiti în functiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului spitalului, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 12. - Spitalele publice organizatoare elaborează metodologii proprii de desfăsurare a concursului/ examenului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. Prevederile acestor metodologii sunt aduse la cunostinta candidatilor, în părtile ce-i privesc, prin afisare cu cel putin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului.

Art. 13. - (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel putin 2 candidati, încadrarea postului se face prin examen.

(2) Concursurile/examenele pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director se finalizează până la data de 15 martie 2007.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piată pe teritoriul României

 

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din titlul I „Sănătatea public㔠al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. III. din Legea nr. 469/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 1.409/2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de notificare a produselor cosmetice de uz uman care sunt puse pe piată pe teritoriul României.

Art. 2. - Înainte de prima plasare pe piata Comunitătii Europene, un produs cosmetic se notifică în România, în următoarele conditii:

a) este fabricat în România;

b) este importat în România din tări terte, care nu sunt membre ale Comunitătii Europene, si informatiile nu au fost notificate autoritătilor competente din alte state membre ale Comunitătii Europene.

Art. 3. - (1) Producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului extern transmite Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în formă scrisă si electronică, formularul de notificare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Producătorul, importatorul sau reprezentantul autorizat al producătorului extern este obligat să notifice Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, în formă scrisă si electronică, încetarea fabricării/importului, precum si orice modificări ale datelor cuprinse în anexă, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

(3) Ministerul Sănătătii Publice publică formularul electronic de notificare pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 4. - (1) Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice evaluează conformitatea documentatiei transmise electronic.

(2) În urma evaluării prevăzute la alin. (1), produsul cosmetic notificat va fi inclus pe lista produselor cosmetice notificate, care este adusă la cunostinta celor interesati prin publicarea pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 5. - Produsele cosmetice aflate pe piată trebuie renotificate, în conformitate cu prevederile art. 2, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 6. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, precum si producătorii, importatorii si reprezentantii autorizati ai producătorului extern vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 287/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 11 aprilie 2005.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 291.

 

ANEXĂ

 

FORMULAR DE NOTIFICARE

 

1. TIP DE NOTIFICARE A PRODUSULUI COSMETIC

 Prima notificare

 Notificarea oricăror modificări ale datelor D Notificare de încetare a fabricării/importului

2. date despre notificator (numele, adresa, telefon, fax, adresa electronică, numărul de înregistrare la registrul comertului)

 Producător ..........................................................................................................

 Importator ............................................................................................................

 Reprezentant autorizat al producătorului extern ..............................................

3. DATE DESPRE PRODUSUL COSMETIC

 Denumirea comercială

 Functia de produs cosmetic

Creme, emulsii, lotiuni, geluri si uleiuri pentru piele (mâini, fată, picioare etc.) 

Măsti pentru fată (cu exceptia produselor care actionează ca abrazive superficiale ale pielii pe cale chimică) 

Baze nuantatoare (lichide, paste, pudre etc.) 

Pudre de machiaj, pudre după baie, pudre igienice etc. 

Săpunuri de toaletă, săpunuri deodorante etc. 

Parfumuri, ape de toaletă, ape de coIonie etc. 

Preparate pentru baie si dus (săruri, spume, uleiuri, geluri etc.) 

Depilatoare 

Deodorante si antiperspirante 

Produse pentru îngrijirea părului:

- nuantatoare si decolorante; 

- produse pentru ondulare, îndreptare si fixare 

- produse pentru aranjare (decorare); 

- produse pentru curătare (lotiuni, pudre, sampoane etc); 

- produse de conditionare (lotiuni, creme, uleiuri etc); 

- produse de coafare (lotiuni, lacuri, briantine etc.) 

Produse pentru ras (creme, spume, lotiuni etc). 

Produse pentru machiaj si îndepărtarea acestuia de pe fată si ochi 

Produse destinate aplicării pe buze 

Produse pentru îngrijirea dintilor si a gurii 

Produse pentru îngrijirea unghiilor si decorarea lor 

Produse pentru igiena intimă extern㠁

Produse pentru băi de soare (plajă) 

Produse pentru bronzare fără soare 

Produse de albire a pielii 

Produse antirid 

 Adresa la care se află dosarul produsului cosmetic

4. TARA DE ORIGINE PENTRU PRODUSUL COSMETIC FABRICAT ÎN AFARA TERITORIULUI COMUNITĂTII EUROPENE

5. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ:

 datele si informatiile de mai sus sunt corecte;

 îmi asum responsabilitatea conformitătii produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile legale în vigoare;

 produsul nu a mai fost notificat pe teritoriul Comunitătii Europene.

Numele:

Semnătura:

Data: