MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 142         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi

 

160. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Iasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Iasi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 si 326 bis din 16 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Iasi”:

a) la Sectiunea I „Bunuri Imobile” se abrogă pozitiile nr. 62-67;

b) la Sectiunea I „Bunuri Imobile”, Subcapitolul Directia Generală pentru Protectia Drepturilor Copilului Iasi, se abrogă pozitiile nr. 1-153 si 1-9;

c) la Sectiunea I „Bunuri Imobile”, Subcapitolul Directia de Administrare a Drumurilor Judetene Iasi, se abrogă pozitiile nr. 67 si 70-84;

d) pozitia nr. 60, coloana nr. 3, se modifică si va avea următorul cuprins: „Strada V. Alecsandri nr. 6, suprafata construită = 1.598 mp”;

e) pozitia nr. 61, coloana nr. 3, se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata teren = 2.773 mp”;

f) se completează cu 618 noi pozitii, pozitiile nr. 82-699, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Pascani”:

a) se abrogă pozitiile nr. 358 si 359 de la Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul D. „Retele de Alimentare cu Gaze Naturale si Statii de Transformare, Gaze Naturale de Joasă Presiune”;

b) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 360 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „centrala CT1, teren S = 667,08 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „:25.338.567.209, 66.708.000, 25.405.275.209”.

c) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 361 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT2, teren S = 84,55 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.805.925.784, 8.455.000, 13.814.380.784”.

d) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 362 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT12, teren S = 72 mp”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „strada Vatra”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.250.000.000, 14.400.000, 1.264.400.000”.

e) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 363 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT4, teren S = 382,34 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.527.512.094, 7.646.800, 18.535.158.894”.

f) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 364 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT5, teren S = 546,45 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2001”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.401.784.000, 54.645.000, 70.456.429.000”.

g) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 365, se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT6, teren S = 515,67 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „36.154.687.222, 51.557.000, 36.206.244.222”.

h) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 366 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT7, teren S = t-324,92 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.183.686.534, 132.492.000, 19.316.178.534”.

i) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 367 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT8, teren S = 442,79 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.964.625.623, 8.855.800, 17.973.481.423”.

j) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 368 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT9, teren S = 540,68 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.746.707.303, 10.813.600, 19.757.520.903”.

k) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 369 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT10, teren S = 777,37 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.051.504.402, 77.737.000, 20.129.241.402”.

I) Sectiunea I „Bunuri Imobile”, punctul E. „Sisteme de Alimentare cu Energie Termică, cu Terenuri Aferente” pozitia nr. 370 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: „2.9.7”;

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrala CT11, teren S = 570 mp”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „strada M. Kogălniceanu, bl. H.I.J., K1, K2, K3, K4”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „60.428.172.303, 171.000.000, 60.599.172.303”.

m) se completează cu 148 noi pozitii, pozitiile nr. 805-952, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. La anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Târgu Frumos”:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 4, 7, 20, 33-37, 70, 71;

b) Sectiunea I „Bunuri Imobile Spital oras”, pozitia nr. 5, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.997 mp”.

c) Sectiunea I „Bunuri Imobile Spital oras”, pozitia nr. 17, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.933 mp”.

d) Sectiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Scoli normale si profesionale”, pozitia nr. 23 se modifică si va avea următorul cuprins: „3.028 mp”.

e) Sectiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Scoli normale si profesionale”, pozitia nr. 30 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.472 mp”.

f) Sectiunea I „Bunuri Imobile Primărie” se completează cu: 28 noi pozitii, pozitiile nr. 80-107, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

g) Sectiunea I „Bunuri Imobile Liceu, Scoli normale si profesionale” se completează cu 8 noi pozitii, pozitiile nr. 31 -38, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

h) Sectiunea I „Bunuri Imobile Rajac” se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 107 si 108, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. La anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alexandru loan Cuza”:

a) se abrogă pozitia nr. 72;

b) se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 130, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

5. La anexa nr. 7 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Andrieseni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 49-56;

b) se completează cu 13 noi pozitii, pozitiile nr. 90-102, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

6. Anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Aroneanu” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 62 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băltati”:

a) se abrogă pozitiile nr. 3, 20 si 29;

b) pozitia nr. 1 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum Asfaltat DC 116”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Băltati, Valea Oilor-Podisu lungime 8,3 km”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „anul dobândirii 2003”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „valoare de inventar 34.388,632 mii lei”.

c) pozitia nr. 18 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Grădinita copii”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Sat Băltati”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „anul dobândirii 2001”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „valoare de inventar 740.000 mii lei”.

d) se completează cu 13 noi pozitii, pozitiile nr. 63-75, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

8. La anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Belcesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 16-24, 32, 73, 75, 78;

b) pozitia nr. 25, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Sat Belcesti, suprafata 3.782 mp, T51, P2353, 2354, 2355”;

c) pozitia nr. 26, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Sat Belcesti, suprafata 437 mp, T53, P2449”;

d) pozitia nr. 37, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Sat Belcesti, suprafata 1.620 mp, T11, P451”;

e) pozitia nr. 38, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Sat Munteni, suprafata 31 mp, T3, P178”;

f) se completează cu 32 noi pozitii, pozitiile 131-162, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre.

9. La anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bârnova”:

a) se abrogă pozitiile nr. 27-30;

b) pozitia nr. 7, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Dispensar Uman”;

c) pozitia nr. 17, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „N: Dolcan Vasile”; „S: Dolcan Vasile”; „E: Drum comunal”; „V: Dolcan Vasile”;

d) se completează cu 100 noi pozitii, pozitiile nr. 74-173, conform anexei nr. 8 la prezenta hotărâre.

10. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bivolari”:

a) se abrogă pozitiile nr. 11, 27-29, 31-34;

b) se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile 61-64, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Brăesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 63 la prezenta hotărâre.

12. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Butea”:

a) se abrogă pozitiile nr. 22, 23, 24, 26, 27, 39, 40;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „121.273.134”;

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „61.729.960”;

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.277.558.470”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „267.496.490”;

- pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.233.624.400”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „722.121.600”;

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „650.125.000”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „32.506.000”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „512.220.000”;

- pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „66.983.000”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „67.377.000”;

- pozitia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „14.775.000”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „130.000”;

- pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „985.000”;

- pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „295.511.000”;

- pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „46.296.780”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „24.231.932”;

- pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „39.401.515”;

- pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „180.064.923”;

- pozitia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „84.516.249”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „98.503.787”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „865.918.560”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „678.286.200”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „480.227.400”;

- pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „23.600.000”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „607.054.400”;

- pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.314.783.900”;

- pozitia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „57.909.000”;

- pozitia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „104.203.800”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „107.703.200”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „146.868.000”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.538.400”;

- pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.538.400”;

- pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.884.000”;

- pozitia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.631.000”;

- pozitia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „28.080.000”;

- pozitia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „35.631.000”;

- pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.880.303”;

- pozitia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „77.423.976”;

- pozitia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „62.648.408”;

c) se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile 48-51, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre.

13. La anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ceplenita”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-5, 9 si 15-18;

b) se completează cu 180 noi pozitii, pozitiile nr. 22-201, conform anexei nr. 11 la prezenta hotărâre.

14. La anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciortesti”:

a) se abrogă pozitia nr. 42;

b) se completează cu 16 noi pozitii, pozitiile nr. 67-82, conform anexei nr. 12 la prezenta hotărâre.

15. La anexa nr. 17 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciurea, se abrogă pozitiile nr. 443,451-457 si 461.

16. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Coarnele Caprei”:

a) se abrogă pozitiile nr. 9 si 10;

b) pozitia nr. 1, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „96,54 ha”;

c) pozitia nr. 2, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „64,48 ha”;

d) pozitia nr. 32, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „17,50 mp”;

e) se completează cu 9 noi pozitii, pozitiile nr. 49-57, conform anexei nr. 13 la prezenta hotărâre.

17. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotnari”:

a) se abrogă pozitiile nr. 181 si 205 de la Sectiunea I „Bunuri Imobile” si pozitiile nr. 1-13 de la Sectiunea II „Bunuri Mobile”;

b) se modifică pozitia nr. 179, coloana nr. 2 si va avea următorul cuprins: „Centrul Comunitar de Zi Cotnari”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.393.200”;

c) la Sectiunea I „Bunuri Imobile” se completează cu 5 noi pozitii, pozitiile nr. 209-213, conform anexei nr. 14 la prezenta hotărâre.

18. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cozmesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 29, 30, 31;

b) se completează cu 15 noi pozitii, pozitiile nr. 32-46, conform anexei nr. 15 la prezenta hotărâre.

19. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cucuteni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 33-36 si 46;

b) pozitia nr. 4 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal necIasificat Cucuteni - Bals km +000-2+769”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „E - teritoriul comunei Bals, V - DJ 280 B Tg. Frumos - Cucuteni, N - 22, S - T.23”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: ,2004”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.182.542 mii lei”;

c) se completează cu 37 noi pozitii, pozitiile nr. 81-117, conform anexei nr. 16 la prezenta hotărâre.

20. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Deleni”:

a) se abrogă pozitiile: 5, 18-23, 25-27, 29, 30, 33, 34, 41-46, 71, 74, 78, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120, 124, 125, 126;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.600”;

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „136.385”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.000”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.966.072”;

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.282”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.819.349”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.128”;

- pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.554”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „44.053”;

- pozitia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.977”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.911”;

- pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „54.554”;

- pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.256”;

- pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „201.600”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „169.512”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.172”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „30.000”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.000”;

- pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.544”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „543.625”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.364”;

- pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.882”;

- pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.321”;

- pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.963”;

- pozitia nr. 47 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „bloc cu 4 apartamente si spatiu Romtelecom”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „din boltari, fier beton, ciment, acoperit cu tiglă”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1985”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „899.077”;

- pozitia nr. 48 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1985”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „53.816”;

- pozitia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.013”;

- pozitia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.051”;

- pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.761”;

- pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.881”;

- pozitia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.064”;

- pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.032”;

- pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.636”;

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.856”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.567”;

- pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.262”;

- pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.610”;

- pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.856”;

- pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000”;

- pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.252.000”;

- pozitia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460.147”;

- pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „139.922”;

- pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.178”;

- pozitia nr. 67 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.360”;

- pozitia nr. 68 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „130.000”;

- pozitia nr. 69 , coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000.000”;

- pozitia nr. 70 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „scoala nouă Deleni deal”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „din cărămidă, acoperită cu plăci poliuretanice, 4 săli de clasă, cancelarie, laborator”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2004”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.400.000”;

- pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „74.907”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „304.428”;

- pozitia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.158.816”;

- pozitia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.401.952”;

- pozitia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „792.909”;

- pozitia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.625.709”;

- pozitia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.958”;

- pozitia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „861.625”;

- pozitia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „108.063”;

- pozitia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „356.310”;

- pozitia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.929.920”;

- pozitia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.929.920”;

- pozitia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.035.520”;

- pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „97.703”;

- pozitia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31.428”;

- pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „210.000”;

- pozitia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.503.995”;

- pozitia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.262.358”;

- pozitia nr. 98 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „5.000 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000”;

- pozitia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.000”;

- pozitia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.000”;

- pozitia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „204.000”;

- pozitia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.000”;

- pozitia nr. 103 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „sediu Primărie”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.018.096”;

- pozitia nr. 106 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1999”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „324.977”;

- pozitia nr. 107 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1880”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „160.000”;

- pozitia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „122.163”;

- pozitia nr. 114 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1991”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.840”;

- pozitia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.152”;

- pozitia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.216”;

- pozitia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „710.679”;

- pozitia nr. 123 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „16.460 mp, extravilan sat Deleni si Poiana, T.11, P.357”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1998”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „490.380”.

c) se completează cu 54 noi pozitii, pozitiile nr. 125- 178, conform anexei nr. 17 la prezenta hotărâre.

21. La anexa nr. 27 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dobrovăt”:

a) se abrogă următoarele pozitii: 14, 17-24, 33, 36, 38, 39, 40;

b) se completează cu pozitia nr. 58, conform anexei nr. 18 la prezenta hotărâre.

22. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 12-16;

b) pozitia nr. 40, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Corp D, Scoala Păusesti”;

c) se completează cu pozitiile nr. 61 si 62, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.

23. La anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Erbiceni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 28-32, 34;

b) pozitia nr. 64, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „84 mp”;

c) se completează cu 15 noi pozitii, pozitiile nr. 94-108, conform anexei nr. 20 la prezenta hotărâre.

24. La anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Focuri”:

a) se abrogă pozitiile nr. 8-19, 21, 27, 28, 31, 32, 34, 39-46, 48-53;

b) pozitia nr. 1 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum Comunal 140, 10 Km, 11 poduri”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Erbiceni- Focuri-Fântânele”;

c) pozitia nr. 2 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Zona de protectie a Drumului Comunal 140 = 3,70 ha”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Erbiceni- Focuri-Fântânele”;

d) pozitia nr. 3 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri sătesti de pământ = 27,8 Km cu 4 poduri din beton”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Focuri”;

e) pozitia nr. 4 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Zona de protectie a drumurilor sătesti = 3,00 ha”;

- coloana nr 3 va avea următorul cuprins „Focuri”;

f) pozitia nr. 20 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Primăria Comunei Focuri parter si etaj (sală de sedinte, birouri, magazie) construită din boltari, acoperită cu tablă zincată, wc, afisier la intrare în primărie, gard împrejmuitor, teren aferent în suprafată de 1.650 mp, proprietatea Primăriei Comunei Focuri, judetul Iasi”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 34 parcela 2081, N - Scoala Generală nr. 1 Focuri, E - Drum Comunal 140 Focuri, S - Grădinita Căprian Condrea, V - Grădina Vlădeanu Vasile”;

g) pozitia nr. 22 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinte nr. 1 Focuri, două apartamente cu câte două camere situate la etajul 1, terenul aferent acestora = 463 mp”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 24 N - Iftime Aneta, S - Postul de Politie Focuri, E - Ciobanu Toma, V - Drum Comunal 140 Focuri”;

h) pozitia nr. 23 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinte nr. 2 Focuri, un apartament cu două camere situat la etajul 2, teren aferent = 547 mp”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 28, N - Biserica Ortodoxă Focuri, S - Drum sătesc sector 6, E - Drum Comunal 140 Focuri”;

i) pozitia nr. 24 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Bloc de locuinte nr. 3 Focuri, apartament cu două camere (camera oficială), teren aferent 548 mp”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 28 parcela 1604, N-V - Teren casa parohială Focuri, S - Biserica Ortodoxă Focuri, E - Drum Comunal 140 Focuri”;

j) pozitia nr. 36 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădirea Scolii Generale nr. 1 Focuri, Corp A cu adăpost alarmă în subsolul scolii, parter + etaj, construit din boltari si acoperit cu tablă zincată, în suprafată de 1.618,83 mp, Corp B construit din cărămidă si acoperit cu tablă zincată, în suprafată de 357,75 mp, Corp C + grădinită, construit din cărămidă si acoperit cu tablă zincată, în suprafată de 448 mp; corp de clădire-magazie pentru materiale, pentru combustibil, garaj, construit din chirpici si acoperit cu azbociment în suprafată de 171,36 mp; wc, gard împrejmuitor si teren aferent în suprafată de 1,73 ha”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „T 29 parcela 1800, N - curtea scolii, S - Drum Comunal 140 Focuri, E - ulita sectorului 5, V - Cămin Cultural Focuri”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1988, 1959, 1973, 1980”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.953.000, 340.000, 200.000, 150.000”;

k) pozitia nr. 54 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Izlaz comunal = 1.110.000 ha”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Situat în extravilanul satului Focuri”;

l) se completează cu pozitia nr. 55, conform anexei nr. 21 la prezenta hotărâre.

25. Anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Golaiesti” se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile nr. 173-175, conform anexei nr. 22 la prezenta hotărâre.

26. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gorban”:

a) se abrogă pozitiile nr. 10-13, 34;

b) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 62 si 63, conform anexei nr. 23 la prezenta hotărâre.

27. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grajduri”:

a) se abrogă pozitiile nr. 27-31, 36-41, 51 - 117;

b) pozitia nr. 23, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „pod de lemn”;

c) se completează cu 54 noi pozitii, pozitiile nr. 124-177, conform anexei nr. 24 la prezenta hotărâre.

28. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gropnita”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-7, 19, 21, 32, 34, 37-41, 53, 64, 66-68, 76, 77;

b) pozitia nr. 8 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Scoală Mălăesti 185 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „131”;

c) pozitia nr. 9 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Grădinita Mălăesti 71 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15”;

d) pozitia nr. 10 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire magazie Scoala Mălăesti 46 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15”;

e) pozitia nr. 11, coloana nr. 2, se modifică si va avea următorul cuprins: „Local Scoala Forăsti 393 mp”;

f) pozitia nr. 12 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Scoala Gropnita 420 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500”;

g) pozitia nr. 13, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Local Grădinita Gropnita 111 mp”;

h) pozitia nr. 14, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Atelier Scoala Gropnita 109 mp”; i) pozitia nr. 15 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Local Scoala Sângeri 167 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „93”; j) pozitia nr. 15 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Nouă Săveni 350 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „850”; k) pozitia nr. 20 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar uman Gropnita 250 mp”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „395”;

I) pozitia nr. 33, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „laz Singeri 4,50 ha”;

m) pozitia nr. 42, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren magazin Mălăesti 0,03 ha”;

n) pozitia nr. 48, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Teren Grădinita Gropnita 0,50 ha”;

o) pozitia nr. 63, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „împrejmuire dispensar uman 200 m”;

p) se completează cu 9 noi pozitii, pozitiile nr. 184-192, conform anexei nr. 25 la prezenta hotărâre.

29. La anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grozesti:

a) se abrogă pozitiile nr. 2-4;

b) se completează cu pozitia nr. 18, conform anexei nr. 26 la prezenta hotărâre.

30. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hălăucesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 9, 17, 22-24, 27, 39, 43-55, 64, 68-72;

b) pozitia nr. 1, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „14.000 m”;

c) pozitia nr. 18, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins; „0,3450 ha”;

d) pozitia nr. 60, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „0,49 ha”;

e) pozitia nr. 62, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „1,00 ha”;

f) se completează cu 26 noi pozitii, pozitiile nr. 77-102, conform anexei nr. 27 la prezenta hotărâre.

31. La anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Helesteni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 33, 38, 46;

b) se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile nr. 47-50, conform anexei nr. 28 la prezenta hotărâre.

32. La anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Holboca”:

a) se abrogă pozitiile nr. 82, 83, 86-90, 94, 99-107, 113, 115, 126;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „75.362”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.998.602”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.276.218”;

- pozitia nr. 13 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „3.876 mp sat Holboca, tarla 1, parcela 78 vecini Ciopeică Grigore Ion, drum sătesc, drum comunal 20”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.318”;

- pozitia nr. 48 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „365 mp”; coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: „442.171”;

- pozitia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „192.576”;

- pozitia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.249.011”;

- pozitia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.035”;

- pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „258.879”;

- pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „335.941”;

- pozitia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „269.706”;

- pozitia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „130.703”;

- pozitia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „49.028”;

- pozitia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „222.177”;

- pozitia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „76.982”;

- pozitia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „218.200”;

- pozitia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „275.626”;

- pozitia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.824”;

- pozitia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.090”;

- pozitia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „40.816”;

- pozitia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.639”;

- pozitia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.747”;

- pozitia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „137.018”;

- pozitia nr. 122, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.747”;

- pozitia nr. 123, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „53.955”;

- pozitia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „95.955”;

- pozitia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.433”;

- pozitia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „43.493”;

- pozitia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.988”;

- pozitia nr. 130, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „47.115”;

- pozitia nr. 131, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „89.952”;

- pozitia nr. 132, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.120.434”;

- pozitia nr. 133, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.482”;

- pozitia nr. 134, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „55.675”;

c) se completează cu 9 noi pozitii, pozitiile nr. 146-154, conform anexei nr. 29 la prezenta hotărâre.

33. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horlesti” se abrogă pozitiile nr. 13, 23, 24, 41, 42, 46, 47, 48.

34. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lespezi” se abrogă pozitiile nr. 50-57, 78, 79.

35. La anexa nr. 43 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Letcani”:

a) se abrogă pozitiile nr. 33-36, 43, 64-169, 294, 296;

b) pozitia nr. 228, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „TO P1079”;

c) pozitia nr. 256, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „TO P36”;

d) pozitia nr. 273, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „TO P734”;

e) se completează cu 107 noi pozitii, pozitiile nr. 313-419, conform anexei nr. 30 la prezenta hotărâre.

36. La anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lungani”:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17-29, 31, 32, 34-36;

b) pozitia nr. 4, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „3.203.302”;

c) pozitia nr. 5, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.615.548”;

d) pozitia nr. 9, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „3.916.560”;

e) pozitia nr. 13, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.361.920”;

f) pozitia nr. 15, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.727.580”;

g) pozitia nr. 16, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „293.736”;

h) pozitia nr. 30 coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „8.491.200”;

i) pozitia nr. 33 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „teren Consiliu Local, teren scoala Lungani, teren scoala Goesti, teren scoala Zmeu, teren scoala Crucea”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „8.922.144”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.922”; j) se completează cu 7 noi pozitii, pozitiile nr. 40-46, conform anexei nr. 31 la prezenta hotărâre.

37. La anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mădârjac:

a) se abrogă pozitiile nr. 30-34, 60-65, 68;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.400 mii lei”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.320 mii lei”;

- pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „5.040 mii lei”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.800 mii lei”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000 mii lei”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.600 mii lei”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „800 mii lei”;

- pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „929.231 mii lei”;

- pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „97.787 mii lei”;

- pozitia nr. 40 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 524, 2.346 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1980”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.500 mii lei”;

- pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.310.157 mii lei”;

- pozitia nr. 42 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 2, tarla 36, 3.670 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1.962”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.400 mii lei”;

- pozitia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.761.754 mii lei”;

- pozitia nr. 44 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 18, tarla 40, 1.500 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1965”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.500 mii lei”;

- pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „261.349 mii lei”;

- pozitia nr. 46 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 12, tarla 39, 4.600 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1986”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „23.000 mii lei”;

- pozitia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.028.200 mii lei”;

- pozitia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „504.700 mii lei”;

- pozitia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „378.525 mii lei”;

- pozitia nr. 50 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „parcela 10, tarlaua 38, 33.060 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1986”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.300 mii lei”;

- pozitia nr. 51 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Clădire Dispensar Uman P+1, suprafată utilă 504 mp”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „5.933.049 mii lei”;

- pozitia nr. 52 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins : „parcela 534, 1.000 mp”; coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1982”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii tei”;

- pozitia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „19.500 mii lei”;

- pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.750 mii lei”;

- pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000 mii lei”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii lei”:

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000 mii lei”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.000 mii lei”;

- pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000 mii lei”;

- pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000 mii lei”;

- pozitia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000 mii lei”;

- pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „9.500 mii lei”;

- pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.000 mii lei”;

- pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.250.000 mii lei”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.000 mii lei”;

- pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.000 mii lei”;

c) se completează cu 69 noi pozitii, pozitiile nr. 75-143, conform anexei nr. 32 la prezenta hotărâre.

38. La anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mircesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 8-12, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 30, 39-43, 50-54;

b) pozitia nr. 1 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal 28 L = 400 m”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „540.006”;

c) pozitia nr. 3 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri vicinale: L = 24.281 m”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.137.250 lei”;

d) pozitia nr. 4 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „16 podete”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „896.000 lei”;

e) pozitia nr. 5 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podete beton diametru 400,7 bucăti”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „336.000 lei”;

f) pozitia nr. 6 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podete beton diametru 600, 6 bucăti”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „376.000 mii lei”;

g) pozitia nr. 7 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „podete beton diametru 800, 2 bucăti”,

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „187.274 mii lei”; h) pozitia nr. 35, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „împrejmuire din plasă”;

i) pozitia nr. 55, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „teren curte = 10.867 mp”;

j) se completează cu 15 noi pozitii, pozitiile nr. 57-71, conform anexei nr. 33 la prezenta hotărâre.

39. La anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mironeasa”:

a) se abrogă pozitiile nr. 79-81;

b) se completează cu 6 noi pozitii, pozitiile nr. 117- 121, conform anexei nr. 34 la prezenta hotărâre.

40. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Miroslava:

a) se abrogă pozitiile nr. 42-51, 53, 64, 65, 72, 74, 75-81, 91, 121, 145, 147;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.625.000.000”;

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.000.000.000”;

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.125.000.000”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.500.000.000”;

- pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.500.000.000”;

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000.000”;

- pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000”;

- pozitia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „200.000.000”;

- pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000”;

- pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000”;

- pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000”;

- pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „340.000.000”;

- pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000”;

- pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000”;

- pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „350.000.000”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „250.000.000”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „500.000.000”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „460.000.000”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000”;

- pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.000.000”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000.000”;

- pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.000.000.000”;

- pozitia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.500.000”;

- pozitia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.000.000”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.000.000”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „33.000.000”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.500.000”;

- pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „20.000.000”;

- pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „22.700.000”;

- pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000”;

- pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000”;

- pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „100.000.000.000”;

- pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „190.000.000”;

- pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „400.000.000”;

- pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „600.000.000”;

- pozitia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „110.000.000”;

- pozitia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „368.800.000”;

- pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000”;

- pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „17.200.000”;

- pozitia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 84, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 85, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 89, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „150.240.000”;

- pozitia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „527.000.000”;

- pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.000.000”;

- pozitia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „247.000.000”;

- pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000.000”;

- pozitia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „72.000.000”;

- pozitia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.000.000”;

- pozitia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul suprins: „468.000.000 (local nou)”, „100.000.000 (local \/echi)”;

- pozitia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.000.000”;

- pozitia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „247.000.000”;

- pozitia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „7.000.000”;

- pozitia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul Duprins: „557.000.000”;

- pozitia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „50.000.000”;

- pozitia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul ;uprins: „12.000.000”;

- pozitia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul ;uprins: „306.000.000”;

- pozitia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul Duprins: „10.000.000”;

- pozitia nr. 107, coloana nr. 5 va avea următorul xjprins: „145.000.000”;

- pozitia nr. 108, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102.000.000”;

- pozitia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.000.000.000”;

- pozitia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000”;

- pozitia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 113, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000”;

- pozitia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000.000”;

- pozitia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000”;

- pozitia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000.000.000”;

- pozitia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000”;

- pozitia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000.000.000”;

- pozitia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.400.000.000”;

c) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 54 si 55, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

41. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Miroslovesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 21, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 66, 73, 81, 82, 83, 85;

b) pozitia nr. 9, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „sat Miroslovesti T 8/CC 540 A 541 A 542/3; Nord - Andrei Costache, Sud - Holbura Elena, Est - Teren de fotbal, Vest - DCL 19;

c) pozitia nr. 45, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Terenul aferent Halei si magaziei Miroslovesti 1.700 mp”;

d) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 87 si 88, conform anexei nr. 36 la prezenta hotărâre.

42. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogosesti - Iasi”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 6, 9-14, 20, 24;

b) pozitia nr. 3, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T20, Ce 710, S = 0,2203 ha, L 709, S = 0,0747 ha, A 711, S = 1,1023 ha, A 712, S = 0,0418 ha, Total S = 0,4391 ha”;

c) pozitia nr. 8, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 6, Ce 241/1, S = 0,1840 ha”;

d) pozitia nr. 18, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 16, Ce 380, S = 0,5164 ha”;

e) pozitia nr. 21, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 27, T 71, T 98, T 124 si T 136, S = 293,15 ha”;

f) se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile nr. 26, 27 si 28, conform anexei nr. 37 la prezenta hotărâre.

43. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogosesti-Siret”:

a) se abrogă pozitiile nr. 111-119, 128, 130, 131, 132, 138, 140;

b) pozitia nr. 120, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata construită = 646 mp”;

c) pozitia nr. 121, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 912 mp; suprafata construită = 280 mp”;

d) pozitia nr. 129, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 9.520 mp”;

e) pozitia nr. 133, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 354 mp”;

f) pozitia nr. 135, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Curtea Federalcoop Mogosesti-Siret, suprafata totală = 4.088 mp; suprafată clădiri = 892 mp”;

g) pozitia nr. 137, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 1.890 mp”;

h) pozitia nr. 139, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 1.680 mp; suprafata construită = 68 mp”;

i) pozitia nr. 141, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 97,80 ha”;

j) se completează cu 21 noi pozitii, pozitiile nr. 142-162 conform anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

44. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movileni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 78, 79, 80, 94, 96, 103-106 108-114, 132-137, 146-150;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 3 se modifică după cum urmează coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485”;

- pozitia nr. 6 se modifică după cum urmează coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982”;

- pozitia nr. 16 se modifică după cum urmează coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485”;

- pozitia nr. 17 se modifică după cum urmează coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.262.400”;

- pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „27.654.250”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „27.654.250”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „33.185.100”;

- pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 109, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.000.000.000”;

- pozitia nr. 110, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 111, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.000.000.000”;

- pozitia nr. 112, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 113, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000”;

- pozitia nr. 114, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.000.000.000”;

- pozitia nr. 115, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.000.000.000”;

- pozitia nr. 116, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.000.000.000”;

- pozitia nr. 117, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.000.000.000”;

- pozitia nr. 118, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 3-000.000.000”;

- pozitia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.000.000.000”;

- pozitia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.400.000.000”;

c) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 54 si 55, conform anexei nr. 35 la prezenta hotărâre.

41. La anexa nr. 49 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Miroslovesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 21, 28, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 66, 73, 81, 82, 83, 85;

b) pozitia nr. 9, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „sat Miroslovesti T 8/CC 540 A 541 A 542/3; Nord - Andrei Costache, Sud - Holbura Elena, Est - Teren de fotbal, Vest - DCL 19;

c) pozitia nr. 45, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Terenul aferent Halei si magaziei Miroslovesti 1.700 mp”;

d) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 87 si 88, conform anexei nr. 36 la prezenta hotărâre.

42. La anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogosesti - Iasi”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 6, 9-14, 20, 24;

b) pozitia nr. 3, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T20, Ce 710, S = 0,2203 ha, L 709, S = 0,0747 ha, A 711, S = 1,1023 ha, A 712, S = 0,0418 ha, Total S = 0,4391 ha”;

c) pozitia nr. 8, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 6, Ce 241/1, S = 0,1840 ha”;

d) pozitia nr. 18, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 16, Ce 380, S = 0,5164 ha”;

e) pozitia nr. 21, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „T 27, T 71, T 98, T 124 si T 136, S = 293,15 ha”;

f) se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile nr. 26, 27 si 28, conform anexei nr. 37 la prezenta hotărâre.

43. La anexa nr. 51 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mogosesti-Siret”:

a) se abrogă pozitiile nr. 111-119, 128, 130, 131, 132, 138, 140;

b) pozitia nr. 120, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata construită = 646 mp”;

c) pozitia nr. 121, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 912 mp; suprafata construită = 280 mp”;

d) pozitia nr. 129, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 9.520 mp”;

e) pozitia nr. 133, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 354 mp”;

f) pozitia nr. 135, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Curtea Federalcoop Mogosesti-Siret, suprafata totală = 4.088 mp; suprafată clădiri = 892 mp”;

g) pozitia nr. 137, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 1.890 mp”;

h) pozitia nr. 139, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 1.680 mp; suprafata construită = 68 mp”;

i) pozitia nr. 141, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „suprafata totală = 97,80 ha”;

j) se completează cu 21 noi pozitii, pozitiile nr. 142-162, conform anexei nr. 38 la prezenta hotărâre.

44. La anexa nr. 54 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movileni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 78, 79, 80, 94, 96, 103-106, 108-114, 132-137, 146-150;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 3 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485”;

- pozitia nr. 6 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982”;

- pozitia nr. 16 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „67.417.485”;

- pozitia nr. 17 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1993”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „80.900.982”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.262.400”;

- pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.654.250”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „27.654.250”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.898.100”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „33.185.100”;

- pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 32, coldana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. x36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „25.977.300”;

- pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.592.550”;

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800”;

- pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800”;

- pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.769.800”;

- pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 69 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1974”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.513.200”;

- pozitia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „12.988.650”;

- pozitia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.168.000”;

- pozitia nr. 77 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2000”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.186.915.000”;

- pozitia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „52.730.600”;

- pozitia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „578.976.000”;

- pozitia nr. 82, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „378.221.200”;

- pozitia nr. 83, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.675.000.500”;

- pozitia nr. 85 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1984”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.362.206.000”;

- pozitia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,208.447.200”;

- pozitia nr. 87 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.930.580.759”;

- pozitia nr. 88 se modifică după cum urmează: coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2003”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „300.000.000”;

- pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.030.950”;

- pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.274.664”;

- pozitia nr. 119, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „487.428”;

- pozitia nr. 120, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „121.857”;

- pozitia nr. 121, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „10.317.226”;

- pozitia nr. 124, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.249.520”;

- pozitia nr. 125, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.249.520”;

- pozitia nr. 126, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.874.280”;

- pozitia nr. 127, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.874.280”;

- pozitia nr. 128, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.827”;

- pozitia nr. 129, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „11.137.500”.

45. La anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oteleni”:

a) la Sectiunea I „Bunuri Imobile” se abrogă pozitiile nr. 38-43, 66, 68, 69.

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „462.219.255”;

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „209.490.688”;

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.726.180”;

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „50.308.000”;

- pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „24.000.000”;

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.264.000”;

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.232.560.000”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.232.560.000”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.566.592.000”;

- pozitia nr. x10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.077.03Z000”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.182.140.000”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.960.466.000”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „32.700.200”;

- pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „3.416.068.402”;

- pozitia nr. 20, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „17.046.400”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „598.000.000”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „108.000.000”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 3 va avea următoru cuprins: „Boltari, acoperis plăci azbest 3 cam. 67 mp”;

- pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.800.000”;

- pozitia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.440.000”;

- pozitia nr. 47, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.100.000”;

- pozitia nr. 49, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.800.000”;

- pozitia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „3.600.000”;

- pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: ,2-100.000”;

- pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: ,2.160.000”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „4.320.000”;

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.800.000”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.160.000”;

- pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.880.000”;

- pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.160.000”;

- pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „6.960.000”;

- pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.800.000”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „1.800.000”;

- pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: ,2-880.000”;

- pozitia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următoru cuprins: „2.160.000”;

c) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 182 si 183, conform anexei nr. 39 la prezenta hotărâre.

46. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plugari”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7, 8, 11, 19;

b) pozitia nr. 28, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Denumirea populară a tarlalelor: Domneasca 54 ha; Nucusor 37 ha; Dorna 100 ha; Tiganca 75 ha; Cier 110 ha, din care 3.00 ha intravilan; Cimitir 42 ha; La sant 29 ha; Spatăreanu = Tiganca 70 ha; Humărie 56 ha; Onesti 27 ha”;

c) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 29 si 30, conform anexei nr. 40 la prezenta hotărâre.

47. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podu-lloaiei”:

a) titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Podu-lloaiei”;

b) anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podu-lloaiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 77 la prezenta hotărâre.

48. La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Popesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 67 si 68;

b) pozitia nr. 23 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Islaz sat Doroscani”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „208 ha Islaz”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.160.000.000”;

c) se completează cu pozitia nr. 70 conform anexei nr. 41 la prezenta hotărâre.

49. La anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Prisăcani”:

a) se abrogă pozitiile nr. 13, 14, 15;

b) se completează cu 2 noi pozitii, pozitiile nr. 41 si 42, conform anexei nr. 42 la prezenta hotărâre.

50. La anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Probota”:

a) se abrogă pozitiile nr. 19-25;

b) pozitia nr. 1, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.844.426”;

c) pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „82.600”;

d) pozitia nr. 3, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „26.231”;

e) pozitia nr. 4, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „675.592”;

f) pozitia nr. 5, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.646.865”;

g) pozitia nr. 7, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „4.063.348”;

h) pozitia nr. 8, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „861.625”;

i) pozitia nr. 9, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „279.000”;

j) pozitia nr. 10, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „5.024.064”;

k) pozitia nr. 11, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.349.888”;

I) pozitia nr. 12, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „56.750”;

m) pozitia nr. 45 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „106 km”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.531.760”; n) se completează cu pozitia nr. 48 conform anexei

nr. 43 la prezenta hotărâre.

51. La anexa nr. 62 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Răducăneni”:

a) se abrogă pozitia nr. 14;

b) pozitia nr. 21, coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „S = 516 mp; S = 5.999 mp”;

c) pozitia nr. 25 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Generală Bohotin, Local cu două săli de clasă, Local cu cinci săli de clasă, teren aferent, Local scoală sat nou Bohotin, teren aferent”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „S = 134 mp, S = 204 mp, S = 5048 mp, S = 22 mp, S = 2936 mp”;

- coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „1931, 1970, 1910, 1980, 1980”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „102, 198, 1333, 550, 775”;

d) se completează cu 20 noi pozitii, pozitiile nr. 38-57, conform anexei nr. 44 la prezenta hotărâre.

52. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rediu”:

a) se abrogă pozitiile nr. 11, 16-19, 21, 22, 26-29;

b) se completează cu 82 noi pozitii, pozitiile nr. 30-111, conform anexei nr. 45 la prezenta hotărâre.

53. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Românesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 16, 17, 18, 35, 42, 44;

b) pozitia nr. 2, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale 4.900 ml = 77.000 mp”;

c) se completează cu 18 noi pozitii, pozitiile nr. 46-63, conform anexei nr. 46 la prezenta hotărâre.

54. Anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ruginoasa” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 65 la prezenta hotărâre.

55. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scheia”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7-10, 12, 24-24, 41, 56, 61, 65, 66, 77, 78, 83, 86, 91, 92, 95, 97, 98, 104, 105, 109, 111, 113, 117;

b) se completează cu 167 noi pozitii, pozitiile nr. 122-287, conform anexei nr. 47 la prezenta hotărâre.

56. La anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Schitu-Duca”:

a) se abrogă pozitiile nr. 26-29, 31, 32-34, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 87;

b) pozitia nr. 3, coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.053.729.100”;

c) pozitia nr. 35, coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „65.000.000”;

d) pozitia nr. 45, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „1970”;

e) pozitia nr. 46, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „3.200 mp”;

f) pozitia nr. 48, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „8.100 mp”;

g) pozitia nr. 51, coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.499.977.171”;

h) pozitia nr. 56, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „3.588 mp”;

i) pozitia nr. 61, coloana nr. 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „121.355.500”;

j) pozitia nr. 77, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „2.329 mp”;

k) pozitia nr. 78, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „1.200 mp”;

I) pozitia nr. 81, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „650 mp”;

m) pozitia nr. 82, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „186 mp”;

n) pozitia nr. 83, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „480 mp”;

o) pozitia nr. 84, coloana nr. 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „708 mp”;

p) se completează cu 9 noi pozitii, pozitiile nr. 88-96, conform anexei nr. 48 la prezenta hotărâre.

57. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scânteia”:

a) se abrogă pozitiile nr. 11, 17-25;

b) pozitia nr. 10 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „are suprafata de 1,38 ha, construită din pământ, pietris, gazon, învecinată la vest cu Brutăria proprietate S.C. Darnic Panis S.R.L. si moara, nord drum comunal gară-sat Scânteia, sud si est pârâul Rebricea”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.730.000 lei”;

c) pozitia nr. 38, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „120.000 lei”;

d) pozitia nr. 46, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „0,5781 ha”;

e) se completează cu 58 noi pozitii, pozitiile nr. 52-109, conform anexei nr. 49 la prezenta hotărâre.

58. La anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scobinti”:

a) la Institutii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile se abrogă pozitia nr. 1;

b) la Institutii Sat Scobinti, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă pozitiile nr. 4-9 si 13;

c) la Institutii Sat Scobinti, Sectiunea I, Cap. III, se abrogă pozitiile nr. 3, 38, 43-46, 57;

d) la Institutii Sat Sticlăria, Cimitire comunale Sticlăria, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă pozitiile nr. 2 si 3;

e) la Institutii Sat Sticlăria, Cimitire comunale Sticlăria, Sectiunea I, Cap. III, Bunuri Imobile, se abrogă pozitiile nr. 19, 20, 24;

f) la Institutii Sat Zagavia, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se abrogă pozitia nr. 1.

g) se modifică următoarele pozitii:

- la Institutii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, pozitia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Scoala Gen. Ion I. Onu Bădeni”;

- la Institutii Sat Fetesti, Sectiunea II, Cap. II: pozitia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145”; pozitia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145”;

- la Institutii Sat Zagavia, Sectiunea I, Bunuri Imobile, Cap. II: pozitia nr. 1, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145”; pozitia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 145 A”;

h) se completează cu următoarele pozitii, conform anexei nr. 50 la prezenta hotărâre:

- la Institutii Sat Bădeni, Sisteme de Infrastructură Bădeni, Sectiunea I, Cap. I, Bunuri Imobile, se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 4;

- la Institutii Sat Fetesti, Cap. I, Sectiunea I, Bunuri Imobile, se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile nr. 3, 4 si 5;

- la Institutii Sat Zagavia, Sectiunea I, Bunuri Imobile, Cap. II, se completează cu 4 noi pozitii, pozitiile nr. 26-29.

59. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinesti”, se abrogă pozitiile nr. 15 si 16.

60. La anexa nr. 72 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Siretel”:

- se completează cu 16 noi pozitii, pozitiile nr. 46-61, conform anexei nr. 51 la prezenta hotărâre.

61. La anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Strunga”:

a) se abrogă pozitiile nr. 29-35, 43, 48, 53 si 56;

b) se completează cu 12 noi pozitii, pozitiile nr. 77-88, conform anexei nr. 52 la prezenta hotărâre.

62. La anexa nr. 75 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tansa”, se completează cu pozitia nr. 27 conform anexei nr. 53 la prezenta hotărâre.

63. La anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tătărusi”:

a) se abrogă pozitiile nr. 46-49, 87 si 88;

b) se completează cu 50 noi pozitii, pozitiile nr. 89-138, conform anexei nr. 54 la prezenta hotărâre.

64. La anexa nr. 77 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tibana”:

a) se abrogă pozitiile nr. 3-8;

b) se completează cu 3 noi pozitii, pozitiile nr. 205, 206, 207, conform anexei nr. 55 la prezenta hotărâre.

65. La anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tibănesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 149-162, 192-195, 203-211, 213-218, 220, 228, 229, 234, 235, 239-242, 287-296;

b) se completează cu 74 noi pozitii, pozitiile nr. 365-438, conform anexei nr. 56 la prezenta hotărâre.

66. La anexa nr. 79 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tigănasi”:

a) se abrogă pozitiile nr. 12, 24, 27-30, 60, 61, 64, 116, 117, 118, 127, 130-136, 138-141, 160, 163, 169, 300;

b) se completează cu 20 noi pozitii, pozitiile nr. 481-500, conform anexei nr. 57 la prezenta hotărâre.

67. La anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târgu Frumos”:

a) titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins: „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ion Neculce”;

b) anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târgu Frumos” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 64 la prezenta hotărâre.

68. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Todiresti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 11-13, 16-19, 24, 33, 34, 43-48, 56, 57-62, 65, 66, 68, 69, 73, 74;

b) se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 82, conform anexei nr. 58 la prezenta hotărâre.

69. Anexa nr. 82 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tomesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 66 la prezenta hotărâre.

70. La anexa nr. 83 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Trifesti”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7-12, 18-21, 24-26, 34-44, 53-56;

b) se modifică următoarele pozitii:

c) pozitia nr. 29 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal Pietris-Rădeni-Roscani”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „L = 600 m”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „287.315 mii lei”;

d) pozitia nr. 47 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „S = 856 ha”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.712.000 mii lei;

e) se completează cu 8 noi pozitii, pozitiile nr. 49-56, conform anexei nr. 59 la prezenta hotărâre.

71. La anexa nr. 84 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tutora”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1, 2, 5, 7, 17;

b) pozitia nr. 2 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale”;

- coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum piatră, de la hotarul comunei Tomesti, sat Tutora, St = 5,79 ha, S.ut. = 2,30 ha (2880 x 8 mj având 4 podete din beton 0 1.500, I = 7 m si un pod peste râul Jijia de 100 m; Drum cu asfalt cu o lungime de 5.562 m si o valoare de 31 miliarde lei de la hotarul comunei Tomesti <~ (Dealul Doamnei) -Chiperesti-Tutora-Opriseni având

4 podete din beton peste râul Jijia, dimensiuni 10x160 m;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „31 miliarde” si „40 miliarde”.

72. La anexa nr. 85 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ungheni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 45-48, 73;

b) pozitia nr. 28, coloana nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „teren aferent Scoala Bosia în suprafată de 7.259 mp”.

73. La anexa nr. 86 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Seacă”:

a) se abrogă pozitiile nr. 17, 30, 34;

b) se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 36, conform anexei nr. 60 la prezenta hotărâre.

74. Anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Victoria” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 67 la prezenta hotărâre.

75. La anexa nr. 88 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vânători”:

a) se abrogă pozitiile nr. 3, 4, 20, 30-35;

b) pozitia nr. 6, coloana nr. 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „164.283.012 lei;

c) pozitia nr. 22 se modifică după cum urmează:

- coloana nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Suprafata totală 459 ha se întinde pe raza satelor Vânători, Crivesti, Hârtoape si Gura-Bidilitei, T17 Ursari = 87 ha, T14, TI 5 Saca = 18 ha, T19 Coasta Blănarului =

5 ha, T 77 Coasta Luncii = 57 ha, T 65 Valea llisei = 14 ha, T 7 Soci = 17 ha, T 68 Coasta Vindereului = 5 ha, T 79, T 78 Chilia = 121 ha, T 108 Prundu Mic = 34 ha, T 109 Prundu Mare = 19 ha, T 110 Poenita = 10 ha, T 57 Petrosu = 39 ha, T 1122 Păsune Gura-Bidilitei = 12 ha”;

- coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1957 si 1991”.

76. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Vlădeni”:

a) pozitia nr. 82 se abrogă;

b) se modifică următoarele pozitii:

- pozitia nr. 1, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.356”;     

- pozitia nr. 2, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.289.620”; L    

- pozitia nr. 3, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.140.378”;     

- pozitia nr. 4, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;     

- pozitia nr. 5, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.537”;     

- pozitia nr. 6, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.589.611”;     

- pozitia nr. 7, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.427.734”;

- pozitia nr. 8, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.102.030”;

- pozitia nr. 9, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „106.195”;

- pozitia nr. 10, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. 11, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.631”;

- pozitia nr. 12, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.990”;

- pozitia nr. 13, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. 14, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.794”;

- pozitia nr. 15, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „200.587”;

- pozitia nr. 16, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „70.794”;

- pozitia nr. 17, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. 18, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. 19, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „707.957”;

- pozitia nr. 21, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „424.781”;

- pozitia nr. 22, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.585”;

- pozitia nr. 23, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793”;

- pozitia nr. 24, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588”;

- pozitia nr. 25, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.987”;

- pozitia nr. 26, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.792”;

- pozitia nr. 27, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793”;

- pozitia nr. 28, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.979”;

- pozitia nr. 29, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990”;

- pozitia nr. 30, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „75.512”;

- pozitia nr. 31, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391”;

- pozitia nr. 32, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990”;

- pozitia nr. 33, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „188.793”;

- pozitia nr. 34, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.587”;

- pozitia nr. 35, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „245.424”;

- pozitia nr. 36, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „140.991”;

- pozitia nr. 37, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „269.031”;

- pozitia nr. 38, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.194”;

- pozitia nr. 39, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,283.184”;

- pozitia nr. 40, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.194”;

- pozitia nr. 41, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,259.586”;

- pozitia nr. 42, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588”;

- pozitia nr. 43, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.631”;

- pozitia nr. 44, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „253.988”;

- pozitia nr. 45, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „47.205”;

- pozitia nr. 46, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „330.389”;

- pozitia nr. 47 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC 7”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „18.787.697”;

- pozitia nr. 48, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „14.242.899”;

- pozitia nr. 49 se modifică după cum urmează: coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „DC- 3”; coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Drum partial pietruit Vâlcelele-Borsa”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.197.449”;

- pozitia nr. 50, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „943.973”;

- pozitia nr. 51, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.587”;

- pozitia nr. 52, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „235.988”;

- pozitia nr. 53, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,259.586”;

- pozitia nr. 54, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.390”

- pozitia nr. 55, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „330.389”;

- pozitia nr. 56, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „401.183”;

- pozitia nr. 57, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „224.592”;

- pozitia nr. 58, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „165.195”;

- pozitia nr. 59, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751”;

- pozitia nr. 60, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „68.271.392”;

- pozitia nr. 61, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990”;

- pozitia nr. 62, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751”;

- pozitia nr. 63, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „58.999”;

- pozitia nr. 64, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391”;

- pozitia nr. 65, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. 66, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „37.751”;

- pozitia nr. 67, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „94.392”;

- pozitia nr. x68, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „141.588”;

- pozitia nr. 69, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „117.990”;

- pozitia nr. 70, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,283.184”;

- pozitia nr. 71, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391”;

- pozitia nr. 72, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „212.391”;

- pozitia nr. 73, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.416.562”;

- pozitia nr. 74, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.176.000”;

- pozitia nr. 75, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „8.560.000”;

- pozitia nr. 76, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „5.481.000”;

- pozitia nr. 77, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „4.489.200”;

- pozitia nr. 78, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.654.000”;

- pozitia nr. 79, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „381.992”;

- pozitia nr. 80, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „852.092”;

- pozitia nr. 81, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „26.324”;

- pozitia nr. 83 se modifică după cum urmează: coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „hidranti apă 5 x 3.238”; coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „16.190”;

- pozitia nr. 86, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.633”;

- pozitia nr. 87, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „38.590”;

- pozitia nr. 88, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „241.785”;

- pozitia nr. 89, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „436.390”;

- pozitia nr. 90, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „301.760”;

- pozitia nr. 91, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „301.760”;

- pozitia nr. 92, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „99.734”;

- pozitia nr. 93, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „99.734”;

- pozitia nr. 94, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „63.077”;

- pozitia nr. 95, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „306.523”;

- pozitia nr. 96, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „56.659”;

- pozitia nr. 97, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,252.692”;

- pozitia nr. 98, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „21.269”;

- pozitia nr. 99, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „6.672”;

- pozitia nr. 100, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „73.485”;

- pozitia nr. 101, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „139.138”;

- pozitia nr. 102, coloana nr. 5 va avea următorul <--cuprins: „233.641”;

- pozitia nr. 103, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „42.551”;

- pozitia nr. 104, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „101.638”;

- pozitia nr. 105, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „91.210”;

- pozitia nr. 106, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „15.305”;

c) se completează cu 65 noi pozitii, pozitiile fir. 109-173, conform anexei nr. 61 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Se atestă apartenenta bunurilor cuprinse în anexele nr. 68-76 la domeniul public al următoarelor comune în judetul Iasi:

a) Comunele înfiintate prin Legea nr. 84/2004 pentru înfiintarea unor comune:

1. comuna Bals, anexa nr. 68 (anexa nr. 91 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

2. comuna Costesti, anexa nr. 69 (anexa nr. 92 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

3. comuna Drăguseni, anexa nr. 71 (anexa nr. 93 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

4. comuna Fântânele, anexa nr. 72 (anexa nr. 94 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

5. comuna Hărmănesti, anexa nr. 73 (anexa nr. 95 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

6. comuna Răchiteni, anexa nr. 74 (anexa nr. 96 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

7. comuna Roscani, anexa nr. 75 (anexa nr. 97 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

8. comuna Valea Lupului, anexa nr. 76 (anexa nr. 98 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001);

b) Comuna Ciohorăni, anexa nr. 70, înfiintată prin Legea nr. 545/2004 pentru înfiintarea comunei Ciohorăni prin reorganizarea comunei Miroslovesti, judetul Iasi (anexa nr. 99 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001).

Art. III. - Anexele nr. 1-77*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 48.


*) Anexele nr. 1-77 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Răspunderea pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 revine, potrivit competentei, consiliului local, administratorului sau conducătorului institutiei care a constituit serviciul pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive ale pompierilor civili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 1999, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 160.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie

si însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale.

Portul si conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si însemnelor distinctive

ale personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private

 

Art. 1. - (1) Personalul din serviciile pentru situatii de urgentă voluntare/private are dreptul la uniformă, echipament de protectie si însemne distinctive, pe care le poartă în timpul executării serviciului.

(2) Uniforma poate fi purtată si în timpul deplasărilor în interes de serviciu, la festivitătile si manifestările oficiale, precum si în orice alte ocazii, din dispozitia sefului serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

Art. 2. - Cheltuielile pentru acordarea uniformei, însemnelor distinctive si a echipamentului de protectie se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul institutiei, după caz, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private care participă la actiuni de interventie i se asigură de către consiliul local, administratorul sau conducătorul institutiei, după caz, un set de echipament de protectie adecvat.

 

CAPITOLUL II

Descrierea uniformei, a echipamentului de protectie si a însemnelor distinctive

 

SECTIUNEA 1

Uniforma

Art. 4. - (1) Personalul serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private are obligatia să întretină în stare corespunzătoare uniforma, echipamentul de protectie si însemnele distinctive, să cunoască si să respecte regulile privind portul acestora.

(2) In cazul deteriorării sau al distrugerii, partiale ori totale, în timpul si în exercitarea atributiilor de serviciu, a uniformei, a echipamentului sau a însemnelor distinctive, consiliul local, administratorul sau conducătorul institutiei este obligat să acorde o nouă uniformă sau, după caz, echipament ori însemne distinctive.

Art. 5. - Uniformele si echipamentul de protectie existente se scot din folosintă pe măsura uzării acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

Art. 6. - (1) Îndeplinirea atributiilor legale si portul uniformei de către personalul serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private trebuie să asigure:

a) crearea sentimentului de încredere în personalul serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private si reflectarea respectului pe care trebuie să îl impună apartenenta la un serviciu pentru situatii de urgentă voluntar/privat;

b) autoritatea si prestigiul personalului serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat în fata populatiei;

c) recunoasterea misiunii profund umanitare si a calitătii de salvator ale personalului serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat, precum si a calitătii de persoană învestită cu atributii de control al respectării reglementărilor în domeniul situatiilor de urgentă.

(2) Este interzis portul uniformei si al echipamentului de protectie în locuri si în împrejurări care ar putea aduce prejudicii prestigiului serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

Art. 7. - Se interzic modificarea uniformei, echipamentului de protectie si a însemnelor distinctive, precum si portul acestora cu alte articole de îmbrăcăminte sau încăltăminte care nu sunt cuprinse în prezentul regulament.

Art. 8. - Uniforma personalului serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private este de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt - si se compune din următoarele articole: veston, pantalon pentru bărbati, pantalon si fustă pentru femei, cămasă cu mânecă lungă, cămasă-bluză, bluzon, scurtă, cravată, pantofi si ghete pentru bărbati, pantofi si cizme pentru femei, fular, pulover, căciulă, sapcă pentru bărbati, pălărie pentru femei, mănusi si curea, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Vestonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 si 3, se confectionează din stofă, adaptată în variantă de vară si în variantă de iarnă, fiind croit drept, putin cambrat în talie, cu slit în spate, si se încheie cu patru nasturi din metal.

(2) Vestonul este prevăzut la exterior, în ambele părti, cu patru buzunare cu clapetă: două la partea superioară, aplicate pe piept la nivelul primului nasture, si două la partea inferioară, ascunse, la nivelul ultimului nasture, iar la interior este prevăzut cu două buzunare ascunse, închise cu nasturi.

(3) Vestonul are epoleti care se prind la partea dinspre gât cu nasturi metalici, confectionati din material auriu perlat si usor bombati.

(4) Modelul vestonului pentru femei este aceIasi ca si cel pentru bărbati, cu exceptia celor două pense pe piept, iar partea dreapta se încheie peste cea stângă.

Art. 10. - (1) Pantalonul, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 2 si 3, se confectionează, în variantă de vară si în varianta de iarnă, din aceIasi material ca si vestonul si are croiala dreaptă, fără mansetă.

(2) Lungimea pantalonului ajunge până la partea superioară a tocului încăltămintei, iar lătimea variază între 210 mm si 270 mm, în raport cu talia.

(3) Pantalonul este prevăzut cu două buzunare laterale si un buzunar la spate, închis prin clapetă cu un nasture de format mic.

Art. 11. - (1) Fusta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, se confectionează, în variantă de vară si în variantă de iarnă, din aceIasi material ca si vestonul.

(2) Croiala fustei este dreaptă, iar lărgimea acesteia se stabileste în raport cu talia..

Art. 12. - Vestonul împreună cu pantalonul, la bărbati, si vestonul împreună cu fusta sau cu pantalonul, la femei, se poartă numai cu cămasă si cravată.

Art. 13. - (1) Cămasa cu mânecă lungă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, este de culoare bleu, croită drept, având mânecile prevăzute cu mansete care se închid cu nasturi confectionati din plastic, de format mic.

(2) Cămasa cu mânecă lungă se confectionează din tercot si.se poartă numai cu cravată si cu veston sau cu bluzon. în ocazii speciale cămasa poate avea culoarea albă.

Art. 14. - (1) Cămasă-bluză, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, are culoarea bleu, este confectionată din tercot, închisă la gât si încheiată cu 5 nasturi, având la partea superioară două buzunare cu clape care se închid cu câte un nasture confectionat din plastic, de format mic, iar la partea inferioară bandă de terminatie.

(2) Cămasa-bluză se poate realiza în varianta cu mânecă lungă sau cu mânecă scurtă, terminată cu mansetă, iar pe umăr are epoleti care se prind cu nasturi la partea dinspre gât.

(3) Cămasa-bluză se poartă cu cravată sau descheiată la gât.

Art. 15. - (1) Bluzonul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, se confectionează din tercot sau din piele de culoare neagră, are revere răsfrânte, se încheie cu fermoar pe interior si la trei nasturi - butoni de prindere - pe exterior, iar pe umăr are epoleti.

(2) Bluzonul este prevăzut cu patru buzunare drepte, două la partea superioară si două la partea inferioară, prevăzute cu clape si nasturi - butoni de prindere; în partea interioară are două buzunare ascunse, iar partea de jos se termină cu elastic.

(3) Lungimea bluzonului trebuie să depăsească talia cu 100-150 mm.

Art. 16. - (1) Scurta, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, este croită drept, tip trei sferturi, se confectionează din postav sau din piele de culoare neagră, iar pe umăr are epoleti.

(2) Scurta are la exterior două buzunare la partea inferioară, iar la interior, două buzunare ascunse; se încheie în fată la un rând de nasturi ascunsi, iar ajustarea pe talie se face printr-un cordon cu doua catarame din metal sau plastic.

Art. 17. - Cravata se confectionează din mătase sau din tesătură poliesterică tip mătase si are culoarea bleumarin-închis - bleu Rembrandt.

Art. 18. - Pantofii si ghetele pentru bărbati sunt confectionate din piele de culoare neagră său din înlocuitori tip piele, iar ghetele sunt îmblănite sau căptusite. Se poartă cu ciorapi negri sau bleumarin-închis - bleu Rembrandt.

Art. 19. - Pantofii si cizmele pentru femei sunt confectionate din piele de culoare neagră sau din înlocuitori tip piele, iar cizmele sunt îmblănite.

Art. 20. - Fularul se confectionează din fibre de lână sau tip lână de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt.

Art. 21. - Puloverul se confectionează din fire de lână sau tip lână, de culoare bleumarin-închis - bleu Rembrandt -, cu guler înalt sau anchior, cu ori fără mâneci, cu epoleti sau fără epoleti.

Art. 22. - (1) Sapca, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confectionează din material de aceIasi tip si culoare ca vestonul.

(2) Calota sepcii este de formă ovală, cu o lungime totală de 250 mm, iar distanta dintre aceasta si banda de sustinere este de 50 mm împrejurul sepcii; în fată, unde calota este sustinută interior cu un arc de otel pentru evitarea deformării, distanta până la vârful acesteia este de 100 mm.

(3) Pe banda de sustinere, pe partea exterioară, este aplicată o bandă de tesătură întăritoare, cu lătimea de 50 mm, având culoarea vestonului.

(4) Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală si se fixează la sapcă într-un unghi de 45 grade fată de banda acesteia.

(5) Lateral, în stânga si în dreapta sepcii, pe banda de sustinere exterioară, la îmbinarea acesteia cu cozorocul, se fixează 2 nasturi din metal, de format mic, identici cu cei utilizati la veston, uniti peste partea superioară de îmbinare a benzii de sustinere cu cozorocul printr-un snur dublu, împletit din două culori, rosu antic si galben.

(6) Emblema se montează pe locul dintre marginea superioară a cozorocului si extrema din fată a calotei.

Art. 23. - (1) Pălăria, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confectionează din fetru de culoarea vestonului, având montată deasupra borului o bandă de tesătură întăritoare de aceeasi culoare.

(2) În fată, pe bandă, se aplică emblema.

Art. 24. - (1) Căciula, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, se confectionează din material de aceIasi tip si culoare ca scurta.

(2) Calota căciulii are formă ovală, nu este dublată pe partea exterioară si este căptusită în interior.

(3) Clapa din fată este putin rotunjită, iar cea din spate formează două urechi laterale, prevăzute cu bentită si nasture pentru încheierea acestora deasupra capului si sub bărbie, dublate pe partea exterioară cu blană naturala sau cu imitatie de blană de culoare bleumarin-închis-bleu Rembrandt.

(4) Pe clapa din fată, la mijloc, se aplică emblema.

Art. 25. - Mănusile si cureaua se confectionează din piele si au culoarea neagră.

 

SECTIUNEA a 2-a Echipamentul de protectie

 

Art. 26. - Echipamentul de protectie se compune din aceleasi articole stabilite, în conditiile legii, pentru personalul de interventie din serviciile pentru situatii de urgentă profesioniste, în functie de echipajul/echipa specializată în care este încadrat în serviciul pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

Art. 27. - Pentru diferentierea de personalul de interventie al serviciilor pentru situatii de urgentă profesioniste, pe spatele costumului de protectie va fi inscriptionată denumirea serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

 

SECTIUNEA a 3-a Însemnele distinctive ale personalului

 

Art. 28. - (1) Emblema pentru ierarhizare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, are forma dreptunghiulară, de culoare neagră, si se prinde prin coasere pe mâneca stângă, pe partea laterală, la 100 mm de marginea inferioară a acesteia, iar la cămasa-bluză se aplică pe partea din fată a mânecii, la nivelul cusăturii mansetei.

(2) Emblema are lătimea de 40 mm, lungimea în functie de numărul de trese si marginea bordată cu fir auriu.

(3) Pentru ierarhizare se utilizează trese din tesătură aurită, cu lătimea de 5 mm, având o distantă de 5 mm între ele si fată de marginea emblemei.

(4) În raport cu functia îndeplinită, seful de serviciu are 4 trese, seful compartimentului de prevenire si seful formatiei de interventie, salvare si prim ajutor au 3 trese, seful de tură are două trese, iar seful de grupă are o tresă.

Art. 29. - (1) însemnul profesional pentru rever, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, este confectionat din metal inoxidabil de culoare aurie.

(2) însemnul profesional se fixează pe reverul gulerului vestonului sau al cămăsii-bluză, pe ambele părti, la o distantă de 10 mm de mărginea gulerului.

Art. 30. - (1) Emblema pentru sapcă, pălărie si căciulă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, arie dimensiunile de 60 mm x 60 mm si se confectionează din metal inoxidabil de culoare aurie, având la bază semnul distinctiv al protectiei civile - triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu.

(2) La partea superioară a emblemei, între lauri, se amplasează stema României în culorile oficiale.

Art. 31. - (1) Emblema pentru mânecă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, are formă de scut, cu dimensiunile de 100 mm x 80 mm, si se confectionează din fibre poliesterice.

(2) Fondul emblemei este rosu-antic, are înscrise cu litere de culoare neagră la partea superioară cuvintele

„SERVICIUL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ VOLUNTAR/PRIVAT”,

la partea inferioară denumirea localitătii sau a operatorului economic, iar în centru este redat, în culoare galbenă, însemnul profesional.

 

SECTIUNEA a 4-a

Însemnele distinctive ale serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat

 

Art. 32. - Pentru păstrarea identitătii serviciilor pentru situatii de urgentă voluntare/private, se instituie ca însemne distinctive steagul si fanionul.

Art. 33. - (1) Steagul serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, are formă dreptunghiulară si dimensiunile de 900 mm x 1.200 mm, se confectionează din mătase de culoare visinie, imitatie brocart, cu franjuri si ciucuri de culoare galbenă, având două fete.

(2) Fata 1, institutională, a steagului cuprinde în centru însemnul profesional brodat cu mătase în culori diferite, casca - aurie, egreta - rosie, laurii - aurii, scara si toporasele - argintii, la partea superioară este înscris cuvântul românia, brodat cu mătase galbenă, iar la partea inferioară este înscrisă denumirea serviciului, brodată cu mătase galbenă.

(3) Fata 2, locală, a steagului cuprinde în centru stema localitătii, brodată cu mătase în culori diferite, iar la partea inferioară, denumirile localitătii/operatorului economic si judetului, brodate cu mătase galbenă.

(4) Hampa este din lemn lăcuit, în culoare natur, cu lungimea de 2.700 mm si cu diametrul de 40 mm, si se termină la partea superioară cu un capăt metalic, de culoare galbenă, având lungimea de 300 mm, iar la partea inferioară, cu un cilindru de înmănusare.

(5) La partea superioară a hampei se montează o esarfă tricoloră, în culorile oficiale ale drapelului national, având o lătime de 100 mm si capetele inegale, unul de 450 mm si celălalt de 300 mm.

Art. 34. - (1) Fanionul serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, este confectionat din mătase de culoare visinie, este brodat pe margine cu un snur tricolor terminat cu ciucure si are dimensiunile laturilor în raport de două treimi, orientativ 200/300 mm.

(2) Pe fata fanionului însemnul profesional este brodat cu mătase, în culorile care au fost folosite la steag, având înscris la partea superioară cuvântul românia, iar la partea inferioară, denumirea serviciului pentru situatii de urgentă voluntar/privat.

Art. 35. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

 la regulament

 

ARTICOLE

ce compun uniforma personalului serviciilor de urgentă voluntare/private

 

Nr.

crt.

Denumirea articolului

 

U.M.

(bucăti sau perechi)

Durata de

folosire (ani)

Obs.

1.

Sapcă completă pentru iarnă

1

 

4

 

2.

Sapcă completă pentru vară

 

1

 

4

3.

Pălărie completă pentru iarnă

1

 

4

 

4.

Pălărie completă pentru vară

1

 

4

 

5.

Căciulă completă

1

 

5

 

6.

Costum de iarnă pentru bărbati:

 

 

 

 

 

- veston;

1

 

4

 

 

- pantalon

2

 

4

 

7.

Costum de vară pentru bărbati:

 

 

 

 

 

- veston;

1

 

4

 

 

- pantalon

2

 

4

 

8.

Costum de iarnă pentru femei:

 

 

 

 

 

- veston;

1

 

4

 

 

- fustă;

2

 

4

 

 

- pantalon

1

 

4

 

9.

Costum de vară pentru femei:

 

 

 

 

 

- veston;

1

 

4

 

 

- fustă;

2

 

4

 

 

- pantalon

1

 

4

 

10.

Cămasă

3

 

2

 

11.

Cămasă-bluză

 

3

 

2

12.

Pulover

 

1

 

4

13.

Scurtă

1

 

5

 

14.

Bluzon

1

 

4

 

15.

Pantofi pentru bărbati

1

 

3

 

16.

Pantofi pentru femei

 

1

 

3

17.

Ghete pentru bărbati

 

1

 

5

18.

Cizme pentru femei

1

 

5

 

19.

Cravată

 

2

 

4

20.

Fular

1

 

5

 

21.

Curea pentru pantaloni

1

 

6

 

22.

Mănusi

1

 

3

 

23.

Însemne distinctive:

 

 

 

 

 

- emblemă pentru ierarhizare;

4

 

4

 

 

- însemn profesional pentru rever;

8

 

4

 

 

- emblemă pentru mânecă.

5

 

4

 

 

ANEXA Nr. 2

 la regulament

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a