MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 147         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 februarie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

20. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje

 

365/1. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate

 

518/C. - Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor interjudetene din subordine

 

Registrul national al asistentilor sociali din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 15.442 din 25 ianuarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 967/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode nationale de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 7 ianuarie 2004.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2000/45/CE ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 174 din 13 iulie 2000, p. 32.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 20.

 

anexă

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea vitaminei A, a vitaminei E si a triptofanului din furaje

 

Art. 1. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să solicite ca analizele efectuate în scopul controalelor oficiale pentru determinarea continutului de vitamina A, vitamina E si triptofan al furajelor si premixurilor să fie efectuate folosindu-se metoda stabilită în anexa la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 2. - Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXĂ

la norma sanitară veterinară

 

PARTEA A:

Determinarea vitaminei A (retinol)

 

1. Scop si domeniu

Această metodă se foloseste pentru determinarea vitaminei A (retinol) din furaje si premixuri. Vitamina A include toti compusii alcool trans-retinol si izomerii cis. Continutul de vitamina A este exprimat în unităti internationale (Ul)/kg. O unitate internatională corespunde activitătii a 0,300 μg a tuturor compusilor alcoolici trans ai vitaminei A sau 0,344 μg a tuturor compusilor acetati trans ai vitaminei A ori 0,550 μg a tuturor compusilor palmitati trans ai vitaminei A. Limita de determinare este de 2.000 UI vitamina A/kg.

2. Principiul metodei

Proba este hidrolizată cu solutie etanolică de hidroxid de potasiu, iar vitamina A este extrasă în eter de petrol. Solventul este înlăturat prin evaporare, iar reziduul este diluat în metanol si, dacă este necesar, diluat până la concentratia necesară. Continutul de vitamina A este determinat prin lichid cromatografie de înaltă performantă cu fază inversă (RP-HPLC), folosindu-se un detector cu UV sau cu fluorescentă. Parametrii cromatografici sunt alesi astfel încât să nu existe nicio diferentă între toti compusii alcoolici trans ai vitaminei A si izomerii cis.

3. Reactivi:

3.1. Etanol, c = 96%, anhidru

3.2. Eter de petrol, interval de fierbere 40°-60°C

3.3. Metanol

3.4. Solutie de hidroxid de potasiu, β = 50 g/100 ml

3.5. Solutia de ascorbat de sodiu, β = 10 g/100 ml (a se vedea observatiile de la pct. 7.7)

3.6. Sulfit de sodiu, Na^ x H20 (x = 7-9)

3.6.1. Solutie de sulfit de sodiu, c = 0,5 mol/l în glicerol, β = 120 g/l (pentru x = 9) (a se vedea observatiile de la pct. 7.8)

3.7. Solutie de fenoftaleină, β = 2 g/100 ml în etanol (pct. 3.1)

3.8. 2-Propanol

3.9. Faza mobilă pentru HPLC: amestec de metanol (pct. 3.3) si apă, de exemplu 980 + 20 (v + v). Raportul exact trebuie determinat prin intermediul caracteristicilor coloanei folosite.

3.10. Azot, liber de oxigen

3.11. Acetat de vitamina A trans total, extrapur, cu activitate certificată, de exemplu 2,80 x 106 Ul/g

3.11.1. Solutie stoc din vitamina A acetat trans total: se cântăresc, cu aproximatie de 0,1 mg, 50 mg din acetat de vitamina A (pct. 3.11) Într-un baIon cotat de 100 ml. Se dizolvă în 2-propanol (pct. 3.8) si se completează până la semn cu aceIasi solvent. Concentratia nominală a acestei solutii este de 1.400 UI vitamina A/ml. Continutul exact trebuie determinat în conformitate cu pct. 5.6.3.1.

3.12. Palmitat de vitamina A, extrapur, cu activitate certificată, de exemplu 1,80 x 106 Ul/g

3.12.1. Solutie stoc din retinol palmitat trans total: se cântăresc, cu aproximatie de 0,1 mg, 80 mg din palmitat de vitamina A (pct. 3.12) Într-un baIon cotat de 100 ml. Se dizolvă în 2-propanol (pct. 3.8) si se completează până la semn cu aceIasi solvent. Concentratia nominală a acestei solutii este de 1.400 UI vitamina A/ml. Continutul exact trebuie determinat în conformitate cu pct. 5.6.3.2.

3.13. 2,6-di-tert-butil-4-metilfenol (BHT) (a se vedea observatiile de la pct. 7.5).

4. Aparatură:

4.1. Evaporator rotativ cu vacuum

4.2. Sticlărie brună

4.2.1. BaIoane cu fund plat sau conice de 500 ml, cu slif

4.2.2. BaIoane cotate cu dopuri rodate, cu gât îngust, cu capacitate de 10, 25, 100 si 500 ml

4.2.3. Pâlnii de separare, conice, de 1.000 ml, cu dopuri din sticlă

4.2.4. BaIoane piriforme din sticlă de 250 ml cu slif

4.3. Condensator Allihn, de 300 mm, cu legătură din sticlă, cu adaptator pentru o pipă de aprovizionare cu gaz

4.4. Hârtie de filtru pentru separarea fazică, cu diametrul de 185 mm (de exemplu Schieicher & Schuell 597 HY1/2 sau similar)

4.5. Lichid cromatografie de înaltă presiune (echipament HPLC cu sistem de injectie)

4.5.1. Coloană de lichid cromatografie, 250 mm x 4 mm, C18, de 5 sau 10 μm sau echivalent (criteriu de performantă: doar un singur peak pentru toti izomerii retinolului în baza conditiilor HPLC)

4.5.2. Detector UV sau de fluorescentă, cu ajustare variabilă a lungimii de undă

4.6. Spectrofotometru cu cuve de cuart de 10 mm

4.7. Baie de apă cu agitator magnetic

4.8. Aparat de extractie ce constă din:

4.8.1. Cilindru de sticlă cu capacitate de 1 I, echipat cu gât si dop rodat;

4.8.2. Mufă rodată, echipată cu un brat exterior si un tub ajustabil ce trece prin centru. Tubul ajustabil trebuie să aibă un capăt în formă de U în partea de jos si o parte efilată la partea opusă, astfel încât stratul superior de lichid din cilindru să poată fi transferat într-un tub de separare.

5. Procedură

 

NOTĂ: Vitamina A este sensibilă la lumină (UV) si oxidare. Toate operatiunile trebuie efectuate în absenta luminii (folosindu-se sticlărie brună sau sticlărie protejată cu folie de aluminiu) si a oxigenului (a se purja cu azot). În timpul extractiei aerul de deasupra lichidului trebuie înlocuit cu azot (evitati presiunea în exces prin lărgirea dopului din când în când).

 

5.1. Pregătirea probei

Se mărunteste proba astfel încât să treacă printr-o sită cu ochiuri de 1 mm, avându-se grijă să se evite generarea de căldură. Măruntirea trebuie efectuată imediat înainte de cântărire si saponificare, altfel ar putea avea loc pierderi de vitamina A.

5.2. Saponificarea

În functie de continutul de vitamina A, se cântăresc, cu aproximatie de 0,01 g, 2 până la 25 g din probă, într-un baIon de 500 ml cu fundul plat sau conic (pct. 4.2.1). Se adaugă în continuare, prin amestecare, 130 ml etanol (pct. 3.1), aproximativ 100 mg BHT (pct. 3.13), 2 ml solutie de ascorbat de sodiu (pct. 3.5) si 2 ml solutie de sulfit de sodiu (pct. 3.6). Se potriveste un condensator (pct. 4.3) la baIon si se scufundă baIonul într-o baie de apă cu agitator magnetic (pct. 4.7). Se încălzeste până la fierbere si se lasă la reflux timp de 5 minute. Se adaugă apoi 25 ml solutie de hidroxid de potasiu (pct. 3.4) prin condensator (pct. 4.3) si se lasă la reflux timp de 25 de minute, agitându-se sub un flux usor de azot. Apoi se clăteste condensatorul cu aproximativ 20 ml apă si se răceste continutul baIonului la temperatura camerei.

5.3. Extractie

Se transferă prin decantare întreaga solutie saponificată, prin clătire cu un volum total de 250 ml apă într-o pâlnie de separare de 1.000 ml (pct. 4.2.3) sau în aparatul de extractie (pct. 4.8). Se clăteste baIonul de saponificare în continuare cu 25 ml etanol (pct. 3.1) si 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) si se transferă solutiile de clătire în pâlnia de separare sau în aparatul de extractie. Proportia de apă si etanol în solutiile combinate ar trebui să fie de 2:1. Se agită viguros timp de două minute si se lasă să se sedimenteze timp de două minute.

5.3.1. Extractie folosind un tub de separare (pct. 4.2.3) Când straturile de lichid s-au separat (a se vedea observatia de la pct. 7.3), se transferă stratul de eter de petrol într-o altă pâlnie de separare (pct. 4.2.3). Se repetă această extractie de două ori, cu 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) si de două ori cu 50 ml eter de petrol (pct. 3.2). Se spală extractele combinate în pâlnia de separare, de două ori, prin amestecare usoară - pentru a se evita formarea emulsiilor - cu cantităti de 100 ml apă si după agitare repetată alte cantităti de 100 ml apă, până când apa rămâne incoloră la adăugarea solutiei de fenoftaleină (pct. 3.7) - spălarea de patru ori este suficientă. Se filtrează extractul spălat printr-un filtru de hârtie pentru separare fazică (pct. 4.4), pentru a se înlătura orice cantitate de apă în suspensie, într-un baIon cotat de 500 ml (pct. 4.2.2). Se spală pâlnia de separare si filtrul cu 50 ml eter de petrol (pct. 3.2), se umple până la semn cu eter de petrol (pct. 3.2) si se amestecă bine.

5.3.2. Extractie folosind un aparat de extractie (pct. 4.8) Când straturile s-au separat (a se vedea observatia de la pct. 7.3), se înlocuieste dopul cilindrului de sticlă (pct. 4.8.1) prin insertie din sticlă mată (pct. 4.8.2) si se aranjează capătul de mai jos în formă de U al tubului ajustabil, astfel încât să se afle deasupra nivelului interfetei. Prin aplicarea unei presiuni de la generatorul de azot prin bratul exterior, se transferă stratul superior de eter de petrol într-un tub de separare de 1.000 ml (pct. 4.2.3). Se adaugă 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) În cilindrul de sticlă (al aparatului), se atasează dopul si se agită bine. Se lasă straturile să se separe si se transferă stratul de deasupra în tubul de separare, la fel ca înainte. Se repetă procedura extractiei cu încă 100 ml eter de petrol (pct. 3.2), apoi de două ori cu cantităti de 50 ml eter de petrol (pct. 3.2) si se adaugă straturile de eter de petrol în tubul de separare. Se spală extractele combinate din eter de petrol, după cum este descris la pct. 5.3.1, si se procedează după cum este descris la acel punct.

5.4. Prepararea solutiei probă pentru HPLC

Se pipetează o cantitate alicotă din solutia de eter de petrol (de la pct. 5.3.1 la pct. 5.3.2) Într-un baIon în formă de pară de 250 ml (pct. 4.2.4). Se evaporă solventul până aproape de sec, la evaporatorul rotativ (pct. 4.1), cu presiune redusă, la o temperatură a băii de apă ce nu depăseste 40°C. Se restabileste presiunea atmosferică prin admisie de nitrogen (pct. 3.10) si se îndepărtează baIonul de pe evaporatorul rotativ. Se înlătură solventul rămas în curent de azot (pct. 3.10) si se dizolvă imediat reziduul cu un volum cunoscut (10-100 ml) de metanol (pct. 3.3) (concentratia de vitamina A trebuie să fie între 5 Ul/ml si 30 Ul/ml).

5.5. Efectuarea determinării prin HPLC

Vitamina A este separată pe o Coloană C18 cu fază inversă (pct. 4.5.1), iar concentratia este măsurata printr-un detector de UV (325 nm) sau un detector de fluorescentă (excitatie: 325 nm, emisie: 475 nm) (pct. 4.5.2). Se injectează o cantitate alicotă (de exemplu 20 μl) de solutie metanolică obtinută conform pct. 5.4 si se eluează cu faza mobilă (pct. 3.9). Se calculează media peak-urilor înăltimii mai multor injectii din aceeasi solutie de probă si media peak-urilor înăltimii mai muhor injectii ale solutiilor de calibrare (pct. 5.6.2).

Conditii de separare HPLC

Sunt oferite următoarele conditii pentru instruire; pot fi folosite alte conditii, cu obligatia ca acestea să ofere rezultate echivalente.

Coloana de lichid cromatografie (pct. 4.5.1): 250 mm x 4 mm, C18 de 5 sau 10 //m ori echivalent

Faza mobilă (pct. 3.9): amestec de metanol (pct. 3.3) si apă, de exemplu 980 + 20 (v + v)

Rata de curgere: 1-2 ml/min.

Detector (pct. 4.5.2): detector cu UV (325 nm) sau detector cu fluorescentă (excitatie: 325 nm/emisie: 475 nm)

5.6. Calibrare

5.6.1. Prepararea solutiilor standard de lucru Se pipetează 20 ml solutie stoc de acetat vitamina A (pct. 3.11) sau 20 ml solutie stoc de palmitat vitamina A (pct. 3.12.1) Într-un baIon cu fund plat sau conic (pct. 4.2.1) si se hidrolizează după cum este descris la pct. 5.2, dar fără a se adăuga BHT. Se aplică apoi extractia cu eter de petrol (pct. 3.2) În conformitate cu pct. 5.3 si se completează până la 500 ml cu eter de

petrol (pct. 3.2). Se evaporă 100 ml din acest extract pe evaporatorul rotativ (a se vedea pct. 5.4) până aproape de sec, se înlătură solventul rămas cu un curent de azot (pct. 3.10) si se redizolvă reziduul în 10,0 ml metanol (pct. 3.3). Concentratia nominală a acestei solutii este 560 UI vitamina A/ml. Continutul exact trebuie determinat în conformitate cu pct. 5.6.3.3. Solutia standard de lucru trebuie preparată proaspătă, înainte de folosire. Se pipetează 2,0 ml din această solutie standard de lucru, într-un baIon cotat de 20 ml, se completează cu metanol până la semn (pct. 3.3) si se amestecă. Concentratia nominală a acestei solutii standard de lucru diluate este de 56 UI de vitamina A/ml.

5.6.2. Prepararea solutiilor de calibrare si a graficului de calibrare: se transferă 1,0; 2,0; 5,0 si 10,0 ml din solutia standard de lucru, diluată într-o serie de baIoane cotate de 20 ml, se completează până la semn cu metanol (pct. 3.3) si se amestecă. Concentratiile nominale ale acestor solutii sunt 2,8; 5,6; 14,0 si 28,6 UI de vitamina A/ml. Se injectează 20 μl din fiecare solutie de calibrare de mai multe ori si se determină media înăltimilor peack-urilor. Folosindu-se media înăltimilor peack-urilor, se întocmeste o curbă de calibrare, luându-se în considerare rezultatele obtinute în UV (pct. 5.6.3.3).

5.6.3. Standardizarea UV a solutiilor standard

5.6.3.1. Solutie stoc acetat de vitamina A

Se pipetează 2,0 ml din solutia stoc acetat de vitamina A (pct. 3.11.1) Într-un baIon cotat de 50 ml (pct. 4.2.2) si se completează până la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Concentratia nominală a acestei solutii este de 56 UI vitamina A/ml. Se pipetează 3,0 ml din această solutie de acetat de vitamina A într-un baIon cotat de 25 ml si se completează până la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Concentratia nominală a acestei solutii este de 6,72 UI vitamina A/ml. Se măsoară spectrul UV al acestei solutii fată de 2-propanol (pct. 3.8) cu un spectrofotometru (pct. 4.6), la o lungime de undă între 300 nm si 400 nm. Extinctia maximă trebuie să fie între 325 nm si 327 nm.

Calcularea continutului de vitamina A:

 

UI vitamina A/ml = E326 x 19,0

 

            (E1cm1% pentru vitamina A acetat = 1.530 la 326 nm în 2-propanol)

            5.6.3.2. Palmitatul de vitamina A solutia stoc

            Se pipetează 2,0 ml de vitamina A palmitat din solutia stoc (pct. 3.12.1) Într-un baIon cotat de 50 ml (4.2.2) si se completează până la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Concentratia nominală a acestei solutii este de 56 UI vitamina A/ml. Se pipetează 3,0 ml din această solutie diluată de vitamina A palmitat într-un baIon cotat de 25 ml si se completează până la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Concentratia nominală a acestei solutii este de 6,72 UI vitamina A/ml. Se măsoară spectrul UV al acestei solutii fată 2-propanolului (pct. 3.8) cu spectrofotometrul (pct. 4.6) fixat la o lungime de undă între 300 nm si 400 nm. Extinctia maximă trebuie să fie între 325 nm si 327 nm.

            Calcularea continutului de vitamina A:

 

UI vitamina A/ml = E326 x 19,0

 

            (E1cm1% pentru vitamina A palmitat = 1.530 la 326 nm în 2-propanol)

5.6.3.3. Vitamina A = Solutie standard de lucru. Se pipetează 3,0 ml din solutia standard de vitamina A nediluată, preparată în conformitate cu pct. 5.6.1, într-un baIon cotat de 50 ml (pct. 4.2.2) si se completează până la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Se pipetează 5 ml din această solutie într-un baIon cotat de 25 ml si se aduce la semn cu 2-propanol (pct. 3.8). Concentratia nominală a acestei solutii este de 6,72 UI de vitamina A/ml. Se măsoară spectrul acestei solutii fată de 2-propanol (pct. 3.8) cu spectrofotometrul (pct. 4.6) la lungime de undă între 300 nm si 400 nm. Extinctia maximă trebuie să fie între 325 nm si 327 nm.

Calcularea continutului în vitamina A:

 

UI vitamina A/ml = E325 x 18,3

 

(E1cm1% pentru retinol = 1.821 la 325 nm în 2-propanol)

6. Calcularea rezultatelor

Pornindu-se de la înăltimea medie a peak-urilor de vitamina A a solutiei de probă, se determină concentratia solutiei de probă în Ul/ml, prin referire fată de curba de calibrare (pct. 5.6.2).

Continutul w de vitamina A în Ul/kg al probei este dat de următoarea formulă:

 

w  = 500 x β x V/ V1 x m x 1.000 [Ul/kg],

în care:

β = concentratia de vitamina A din solutia de probă (pct. 5.4) la Ul/ml;

V1 = volumul solutiei de probă (pct. 5.4), în ml;

V2 = volumul cantitătii alicote luate conform pct 5.4, în ml;

m = masa de probă luată în lucru, în g.

 

7. Observatii

7.1. Pentru probe cu concentratie redusă de vitamina A poate fi util să se combine extractele de eter de petrol din două încărcături de saponificare (cantitate cântărită = 25 g) Într-o solutie de probă pentru determinare HPLC.

7.2. Cantitatea probei utilizate pentru analiză nu ar trebui să contină mai mult de 2 g grăsime.

7.3. Dacă separarea fazică nu are loc, adăugati aproximativ 10 ml etanol (pct. 3.1) pentru a întrerupe emulsia.

7.4. Pentru ulei din ficat de cod si alte grăsimi pure timpul de saponificare trebuie să fie extins la 45-60 de minute.

7.5. Poate fi folosită hidrochinonă în loc de BHT.

7.6. Folosindu-se o Coloană fazică normală, este posibilă separarea de izomeri de retinol.

7.7. Se pot folosi aproximativ 150 mg de acid ascorbic în loc de solutie de ascorbat de sodiu.

7.8. Se pot folosi aproximativ 50 mg EDTA în loc de solutia de sulfit de sodiu.

8. Repetabilitate

Diferenta dintre rezultatele a două determinări paralele, efectuate pe aceeasi probă, nu trebuie să depăsească 15%, valoare relativă fată de cel mai mare rezultat.

9. Rezultate ale unui studiu de colaborare*)

 

 

Premix

Furaj cu premix

Concentrat mineral

Furaj proteic

Purcel

L

13

12

13

12

13

n

48

45

47

46

49

medie [Ul/kg]

17,02 x 106

1,21 x 106

537.100

151.800

18.070

sr

[Ul/kg]

0,51 x 106

0,039 x 106

22.080

12.280

682

R

[Ul/kg]

1,43 x 106

0,109 x 106

61.824

34.384

1.910

CVr [%]

3,0

3,5

4,1

8,1

3,8

SR

[Ul/kg]

1,36 x 106

0,069 x 106

46.300

23.060

3.614

R [Ul/kg]

3,81 x 106

0,193 x 106

129.640

64.568

10.119

CVR

[%]

8,0

6,2

8,6

15

20

 

L: număr de laboratoare

n: număr de valori singulare

sr: deviatia standard a repetabilitătii

sR: deviatia standard a reproductibilitătii

r: repetabilitate

R: reproductibilitate

CVr: coeficient de variatie al repetabilitătii

CVR: coeficient de variatie al reproductibilitătii


*) = Realizat de grupul de lucru pentru furaje din Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs-und Forschungsanstalten (VDLUFA)

 

            Fig. 1. Aparatul de extractie (4.8)

 

PARTEA B: Determinarea vitaminei E (tocoferol)

1. Scop si domeniu

Această metodă se foloseste pentru determinarea vitaminei E din furaje si premixuri. Continutul de vitamina E este exprimat ca mg de DL acetat de tocoferol/kg. Astfel, 1 mg DL acetat de tocoferol corespunde la 0,91 mg DL tocoferol (vitamina E).

Limita de determinare este de 2 mg vitamina E/kg.

2. Principiu

Proba este hidrolizată cu solutie de hidroxid de potasiu etanolic, iar vitamina E este extrasă în eter de petrol. Solventul este înlăturat prin evaporare, iar reziduul este dizolvat în metanol si, dacă este necesar, diluat până la concentratia necesară. Continutul de vitamina E este determinat prin lichid cromatografie de înaltă performantă cu fază inversată (RP-HPLC), folosindu-se un detector cu fluorescentă sau UV.

3. Reactivi

3.1. Etanol, c = 96%

3.2. Eter de petrol, fractia 40°C - 60°C

3.3. Metanol

3.4. Solutie de hidroxid de potasiu, 6 = 50 g/100 ml

3.5. Solutie de ascorbat de sodiu, 6 = 10 g/100 ml (a se vedea observatiile de la pct. 7.7)

3.6. Sulfit de sodiu, NagS x H20 (x = 7-9)

3.6.1. Solutie de sulfit de sodiu, c = 0,5 mol/l în glicerol, B = 120 g/l (pentru x = 9) (a se vedea observatiile de la pct. 7.8)

3.7. Solutie de fenolftaleină, 8 = 2 g/100 ml în etanol (pct. 3.1)

3.8. Faza mobilă pentru HPLC: amestec de metanol (pct. 3.3) si apă, de exemplu: 980 + 20 (v + v). Raportul exact trebuie să fie determinat prin intermediul caracteristicilor coloanei folosite.

3.9. Azot liber de oxigen

3.10. DL-α-tocoferol acetat, extrapur, cu activitate certificată

3.10.1. Solutie stoc din DL-α-acetat de tocoferol: se cântăresc, cu aproximatie de 0,1 mg, 100 mg DL-α-acetat de tocoferol (pct. 3.10) Într-un baIon cotat de 100 ml. Se dizolvă în etanol (pct. 3.1) si se completează până la semn cu aceIasi solvent. Astfel, 1 ml din această solutie contine 1 mg DL-α-acetat de tocoferol (pentru control UV, a se vedea pct. 5.6.2.3; pentru stabilizare, a se vedea observatiile de la pct. 7.4)

3.11. DL-α-tocoferol, extrapur, cu activitate certificată 3.11.1. Se cântăresc, cu aproximatie de 0,1 mg,

100 mg de DL-α-tocoferol (pct. 3.10) Într-un baIon gradat de 100 ml. Se dizolvă în etanol (pct. 3.1) si se completează până la semn cu aceIasi solvent. Astfel, 1 ml din această solutie contine 1 mg DL-α-tocoferol (pentru control UV, a se vedea pct. 5.6.2.3; pentru stabilizare, a se vedea observatiile de la pct. 7.4).

3.12. 2,6 di-tert-butil-metilfenol (BHT) (a se vedea observatiile de la pct. 7.5).

4. Aparatură:

4.1. Evaporator rotativ cu vacuum

4.2. Sticlărie brună

4.2.1. BaIoane cu fund plat sau conice de 500 ml, cu slif

4.2.2. BaIoane cotate, cu dopuri rodate, cu gât strâmt, cu capacitate de 10, 25, 100 si 500 ml

4.2.3. Pâlnii de separare conice, de 1.000 ml, cu dopuri de sticlă

4.2.4. BaIoane piriforme din sticlă de 250 ml cu gât rodat

4.3. Condensator Allihn, de 300 mm, cu legătură din sticlă, cu adaptator pentru o pipă de aprovizionare cu gaz

4.4. Hârtie de filtru pentru separare fazică, cu diametrul de 185 mm (de exemplu Schleicher & Schuell 597 HY V2 sau similar).

4.5. Echipament HPLC cu sistem de injectie

4.5.1. Coloana de lichid cromatografie, 250 mm x 4 mm, C18, de 5 ori 10 //m sau echivalent

4.5.2. Detector UV sau de fluorescentă, cu ajustare variabilă a lungimii de undă

4.6. Spectrofotometru cu cuve de cuart de 10 mm

4.7. Baie de apă cu agitator magnetic

4.8. Aparat de extractie constând în:

4.8.1. Cilindru de sticlă, de capacitate de 1 I, căruia i se pun un gât si dop de sticlă

4.8.2. Mufă din sticlă mată, echipată cu un brat exterior si cu un tub ajustabil ce trece prin centru. Tubul ajustabil trebuie să aibă un capăt în formă de U situat în partea de jos si un capăt efilat la partea opusă, astfel încât stratul superior de lichid din cilindru să poată fi transferat într-o pâlnie de separare.

5. Procedură

NOTĂ: Vitamina E este sensibilă la lumină (UV) si oxidare. Toate operatiunile trebuie efectuate în absenta luminii (folosindu-se sticlărie brună sau sticlărie protejată cu folie de aluminiu) si a oxigenului (a se spăla cu azot). În timpul extractiei, aerul de deasupra lichidului trebuie înlocuit de azot (a se evita presiunea prin lărgirea dopului din când în când).

5.1. Pregătirea probei: se mărunteste proba astfel încât să treacă printr-o sită cu ochiuri de 1 mm, avându-se grijă să se evite generarea de căldură. Măruntirea trebuie efectuată imediat înainte de cântărire si saponificare, altfel pot avea loc pierderi de vitamina E.

5.2. Saponificare: în functie de continutul de vitamina E, se cântăresc, cu aproximatie de 0,01 g, 2 până la 25 g din probă într-un baIon de 500 ml cu fundul plat sau conic (pct 4.2.1). Se adaugă în continuare, prin amestecare, 130 ml etanol (pct. 3.1), aproximativ 100 mg BHT (pct. 3.12), 2 ml solutie de ascorbat de sodiu (pct. 3.5) si 2 ml solutie de sulfit de sodiu (pct. 3.6). Se potriveste un condensator (pct. 4.3) la baIon si se scufundă baIonul într-o baie de apă cu agitator mecanic (pct. 4.7). Se încălzesc până la fierbere si se lasă la reflux timp de 5 minute. Se adaugă apoi 25 ml solutie de hidroxid de potasiu (pct. 3.4) prin condensator (pct. 4.3) si se lasă la reflux timp de 25 de minute, agitându-se sub un flux usor de azot. Apoi se clăteste condensatorul cu aproximativ 20 ml apă si se răceste continutul baIonului la temperatura camerei.

5.3. Extractie: se transferă, prin decantare, întreaga solutie de saponificare, prin clătire cu un volum total de 250 ml apă, într-o pâlnie de separare de 1.000 ml, (pct.4.2.3) sau în aparatul de extractie (pct. 4.8). Se clăteste baIonul de saponificare, în continuare, cu 25 ml etanol (pct. 3.1) si 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) si se transferă solutiile de clătire în tubul de separare sau în aparatul de extractie. Proportia de apă si etanol în solutiile combinate trebuie să fie 2:1. Se scutură viguros timp de două minute si se lasă să se sedimenteze timp de două minute.

5.3.1. Extractie folosind o pâlnie de separare (pct. 4.2.3); când straturile de lichid s-au separat (a se vedea pct. 7.3), se transferă stratul de eter de petrol într-o altă pâlnie de separare (pct. 4.2.3). Se repetă această extractie de două ori cu 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) si de două ori cu 50 ml eter de petrol (pct. 3.2). Se spală extractele combinate din pâlnia de separare de două ori, prin amestecare usoară (pentru a se evita formarea emulsiilor), cu cantităti de 100 ml apă si după agitare repetată alte cantităti de 100 ml apă, până când apa rămâne incoloră la adăugarea solutiei de fenolftaleină (pct. 3.7) (spălarea de 4 ori este de obicei suficientă). Se filtrează extractul spălat printr-un filtru împăturit, pentru separare fazică (pct. 4.4), pentru a se înlătura orice cantitate de apă în suspensie, într-un baIon cotat de 500 ml (pct. 4.2.2). Se spală pâlnia de separare si filtrul cu 50 ml eter de petrol (pct. 3.2), se umple până la semn cu eter de petrol (pct. 3.2) si se amestecă bine.

5.3.2. Extractie folosind un aparat de extractie (pct. 4.8); când straturile s-au separat (a se vedea observatia de la pct. 7.3) se înlocuieste dopul cilindrului de sticlă (pct. 4.8.1) cu insertie din sticlă mată (pct. 4.8.2) si se aranjează capătul de jos în formă de U al tubului ajustabil, astfel încât să se afle deasupra nivelului interfetei. Prin aplicarea unei presiuni de la generatorul nitrogenului, prin bratul exterior, se transferă stratul superior de eter de petrol într-un tub de separare de 1.000 ml (pct. 4.2.3). Se adaugă 100 ml eter de petrol (pct. 3.2) În cilindrul de sticlă, se atasează dopul si se agită bine. Se lasă straturile să se separe si se transferă stratul de deasupra în tubul de separare ca si mai înainte. Se repetă procedura extractiei cu încă 100 ml eter de petrol (pct. 3.2), apoi de două ori cu cantităti de 50 ml eter de petrol (pct. 3.2) si se adaugă straturile de eter de petrol în tubul de separare. Se spală extractele combinate din eter de petrol, după cum este descris la pct. 5.3.1, si se procedează după cum este descris acolo.

5.4. Prepararea solutiei probă pentru HPLC: se pipetează o cantitate alicotă din solutia de eter de petrol (de la pct. 5.3.1 la pct. 5.3.2) Într-un baIon în formă de pară, de 250 ml (pct. 4.2.4). Se evaporă solventul aproape de uscare pe evaporatorul rotativ (pct. 4.1) cu presiune redusă, la o temperatură a băii ce nu depăseste 40°C. Se readuce la presiunea atmosferică prin admisie de azot (pct. 3.9) si se îndepărtează baIonul de pe evaporatorul rotativ. Se înlătură solventul rămas printr-un curent de azot (pct. 3.9) si se dizolvă imediat reziduul cu un volum cunoscut (10-100 ml) de metanol (pct. 3.3) (concentratia de L-α-tocoferol trebuie să fie între 5 /sg/ml si 30 /sg/ml).

5.5. Determinare prin HPLC: vitamina E este separată pe o Coloană cu fază inversată de C18 (pct. 4.5.1), iar concentratia este măsurată printr-un detector de fluorescentă (excitatie: 295 nm, emisie: 330 nm) sau un detector de UV (292 nm) (pct. 4.5.2). Se injectează o fractie alicotă (de exemplu: 20 /jI) de solutie metanolica obtinută conform pct. 5.4 si se realizează o elutie cu faza mobilă (pct. 3.8). Se calculează media înăltimii peak-ului mai multor injectii din aceeasi solutie de probă si mediile înăltimii peak-ului ale mai multor injectii ale solutiilor de calibrare (pct. 5.6.2).

Conditii HPLC: Sunt oferite următoarele conditii pentru orientare; pot fi folosite alte situatii, cu conditia ca acestea să ofere rezultate echivalente.

Coloană de lichid cromatografic (pct. 4.5.1): 250 mm x 4 mm, C18, ambalaje de 5 /ym sau 10 /ym sau echivalent

Faza mobilă (pct. 3.8): amestec de metanol (pct. 3.3) si apă, de exemplu: 980 + 20 (v + v)

Debit: 1-2 ml/min

Detector (pct. 4.5.2): detector cu fluorescentă (excitatie: 295 nm, emisie: 330 nm) sau detector de UV (292 nm)'

5.6. Calibrare (DL acetat de tocoferol sau DL-α-tocoferol) 5.6.1. DL acetat de tocoferol standard de referintă

5.6.1.1. Prepararea solutiei standard de lucru

Se transferă cu o pipetă 25 ml solutie de DL acetat de tocoferol (pct. 3.10.1) Într-un baIon de 500 ml cu fund plat sau conic (pct. 4.2.1) si se hidrolizează după cum este descris la pct. 5.2. Apoi se extrage cu eter de petrol (pct. 3.2), în concordantă cu pct. 5.3, si se completează până la 500 ml cu eter de petrol (pct. 3.2). Se evaporă 25 ml din acest extract pe evaporatorul rotativ (a se vedea pct. 5.4) până aproape de uscare, se înlătură solventul rămas cu un curent de azot (pct. 3.9) si se redizolvă reziduurile în 25,0 ml metanol (pct. 3.3). Concentratia nominală a acestei solutii este 45,5 /yg DL-α-tocoferol/ml, echivalent cu 50 /yg DL-α-tocoferol acetat/ml. Solutia standard de lucru trebuie preparată proaspătă, înainte de folosire.

5.6.1.2. Prepararea solutiilor de calibrare sau a curbei de calibrare: se transferă 1,0, 2,0, 4,0 si 10,0 ml din solutia standard de lucru într-o serie de baIoane gradate de 20 ml, se completează până la semn cu metanol (pct. 3.3) si se amestecă. Concentratiile nominale ale acestor solutii sunt: 2,5; 5,0; 10,0 si 25,0 /yg/ml DL-α-tocoferol acetat, de exemplu: 2,28, 4.55, 9,10 /yg/ml si 22,8 /yg/ml DL-α-tocoferol. Se injectează 20 /vi din fiecare solutie de calibrare, de mai multe ori, si se determină media înăltimii peak-ului. Folosindu-se media înăltimilor peak-ului, se întocmeste un grafic de calibrare.

5.6.1.3. Standardizarea UV a solutiei de tocoferol acetat (pct. 3.10.1)

Se dizolvă 5,0 ml solutie de tocoferol acetat (pct. 3.10.1) până la 25,0 ml cu etanol si se măsoară spectrul UV al solutiei fată de etanol (pct. 3.1) cu un spectrofotometru (pct. 4.6) la o lungime de undă între 250 nm si 320 nm.

Absorbtia maximă trebuie să fie la 284 nm:

E1cm1% = 43,6 la 284 nm în etanol

La această dilutie trebuie obtinută o valoare de extinctie de 0,84 - 0,88.

5.6.2. DL-α-tocoferol standard de referintă

5.6.2.1. Prepararea solutiei standard de lucru

Se transferă cu pipeta 2,0 ml solutie de tocoferol acetat (pct. 3.11.1) Într-un baIon cotat de 50 ml, se dizolvă în metanol (pct. 3.3) si se completează până la semn cu metanol. Concentratia nominală a acestei solutii este de 40 /yg DL-α-tocoferol/ml, echivalent cu 44,0 /yg de tocoferol acetat/ml. Solutia standard de lucru trebuie preparată proaspătă înainte de folosire.

5.6.2.2. Prepararea solutiilor de calibrare si a graficului de calibrare

Se transferă 1,0; 2,0; 4,0 si 10,0 ml din solutia standard de lucru diluată într-o serie de baIoane cotate de 20 ml, se completează până la semn cu metanol (pct. 3.3) si se amestecă. Concentratiile nominale ale acestor solutii sunt: 2,0; 4,0; 8,0 si 20,0 /yg/ml si 22,0 /yg/ml tocoferol acetat. Se injectează 20 /yl din fiecare solutie de calibrare de mai multe ori si se determină mediile înăltimii peak-ului. Folosindu-se mediile înăltimii peak-ului, se întocmeste un grafic de calibrare.

5.6.2.3. Standardizarea UV a solutiei DL-α-tocoferol (pct. 3.11.1)

Se dizolvă 2,0 ml până la 25,0 ml din solutia stoc de tocoferol (pct. 3.11.1) cu etanol (pct. 3.1) si se măsoară spectrul UV al acestei solutii fată de etanol cu spectrofotometru (pct. 4.6) la lungime de undă între 250 nm si 320 nm.

Absorbtia maximă trebuie să fie la 292 nm:

E1cm1% = 75,8 la 292 nm în etanol.

La această dilutie trebuie obtinută o valoare de extinctie de 0,6.

6. Calcularea rezultatelor

Pornindu-se de la media înăltimii peak-ului pentru vitamina E a solutiei de probă, se determină concentratia solutiei de probă în pg/ml (calculată ca a-tocoferol acetat) fată de curba de calibrare (pct. 5.6.1.2 sau 5.6.2.2).

Continutul w de vitamina E în mg/kg de probă este dat de următoarea formulă:

 

w = 500 x β x V2 [mg/kg]/V1 x m,

 

în care:

β = concentratia de vitamina E din solutia de probă (pct. 5.4) În Ul/ml;

V1 = volumul solutiei de probă (pct. 5.4), în μ/g/ml;

V2 = volumul cantitătii alicote folosite la pct. 5.4, în ml;

m = masa portiunii de testat, în g.

7. Observatii

7.1. Pentru probe cu concentratie redusă de vitamina E poate fi util să se combine extractele de eter de petrol din două încărcături de saponificare (cantitate cântărită: 25 g) Într-o solutie de probă, pentru determinare HPLC.

7.2. Masa probei utilizate pentru analiză nu ar trebui să contină mai mult de 2 g grăsime.

7.3. Dacă separarea fazică nu are loc, se adaugă aproximativ 10 ml I etanol (pct. 3.1), pentru a întrerupe emulsia.

7.4. După măsurarea cu spectrofotometrul a solutiei de tocoferol acetat sau DL-α-tocoferol, în conformitate cu pct. 5.6.1.3 sau 5.6.2.3, se adaugă aproximativ 10 mg BHT (pct. 3.12) la solutie (3.10.1 sau 3.10.2) si se păstrează solutia la frigider (perioadă de păstrare de maximum 4 săptămâni).

7.5. Poate fi folosită hidrochinona în loc de BHT.

7.6. Folosindu-se o Coloană fazică normală, este posibilă separarea unui a-, 13-, Y si d-tocoferol.

7.7. Se pot folosi aproximativ 150 mg acid ascorbic în loc de solutie de ascorbat de sodiu.

7.8. Se pot folosi aproximativ 50 mg EDTA în loc de solutie de sulfit de sodiu.

8. Repetabilitate

Diferenta dintre rezultatele a două determinări paralele, efectuate pe aceeasi probă, nu trebuie să depăsească 15%, valoare relativă fată de cel mai mare rezultat.

 

9. Rezultatele unui studiu de colaborare*)

 

 

Premix

Furaj cu premix

Concentrat mineral

Furaj proteic

Purcel

L

12

12

12

12

12

n

48

48

48

48

48

medie [Ul/kg]

17380

1187

926

315

61,3

[Ul/kg]

384

45,3

25,2

13,0

2,3

r [Ul/kg]

1075

126,8

70,6

36,4

6,4

CVr [%]

2,2

3,8

2,7

4,1

3,8

SR [Ul/kg]

830

65,0

55,5

18,9

7,8

R [Ul/kg]

2324

182,0

155,4

52,9

21,8

CVR [%]

4,8

5,5

6,0

6,0

12,7

 

L: număr de laboratoare

n: număr de valori singulare

sr deviatia standard a repetabilitătii

sR: deviatia standard a reproductibilitătii

r: repetabilitate

R: reproductibilitate

CVr: coeficient de variatie al repetabilitătii

CVR: coeficient de variatie al reproductibilitătii


*) Realizat de grupul de lucru pentru furaje din Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA).

 

PARTEA C: Determinarea triptofanului

1. Scop si domeniu

Această metodă se foloseste pentru determinarea cantitătii totale si libere de triptofan din furaje. Nu se face distinctie între formele D si L.

2. Principiu

Pentru determinarea triptofanului total, proba este hidrolizată în conditii alcaline cu solutie saturată de hidroxid de bariu si încălzită la 110°C, pentru 20 de ore. După hidroliză se adaugă standardul intern. Pentru determinarea triptofanului liber proba este extrasă în conditii de aciditate usoară, în prezenta standardului intern, triptofan ui si standardul intern din hidrolizat sau din extract sunt determinate prin HPLC cu detector cu fluorescentă.

3. Reactivi

3.1. Trebuie folosită apă bidistilată sau apă de calitate echivalentă (conductivitate < 10 /μS/cm)

3.2. Substanta standard: triptofan (puritate/continut > 99%), uscată sub vacuum pe pentoxRj de fosfor

3.3. Substantă standard intern: a-metil-triptofan (puritate/continut > 99%), uscată sub vacuum pe pentoxid de fosfor

3.4. Hidroxid de bariu octahidrat [trebuie avut grijă pentru a nu se expune Ba(OH)- x 8H20 excesiv la aer, pentru a se evita formarea de BaC03 ce ar putea afecta determinarea] (a se vedea observatia de la pct. 9.3)

3.5. Hidroxid de sodiu

3.6. Acid ortofosforic, w = 85%

3.7. Acid clorhidric, 20 = 1,19 g/ml

3.8. Metanol, grade HPLC

3.9. Eter de petrol, domeniu de fierbere 40-60°C

3.10. Solutie de hidroxid de sodiu, c = 1 mol/l

Se dizolvă 40,0 g NaOH (pct. 3.5) În apă si se completează cu apă până la 1 I (pct. 3.1)

3.11. Acid clorhidric, c = 6 mol/l. Se iau 492 ml HCL (pct. 3.7) si se completează cu apă până la 1 I.

3.12. Acid clorhidric, c = 1 mol/l. Se iau 82 ml HCL (pct. 3.7) si se completează cu apă până la 1 I.

3.13. Acid clorhidric, c = 0,1 mol/l. Se iau 8,2 ml HCL (pct. 3.7) si se completează cu apă până la 1 I.

3.14. Acid ortofosforic, c = 0,5 mol/l. Se iau 34 ml acid ortofosforic (pct. 3.6) si se completează cu apă până la 1 I (pct. 3.1).

3.15. Solutie concentrată de triptofan (pct. 3.2), c = 2,50 mol/ml: într-un baIon cotat de 500 ml se dizolvă 0,2553 g triptofan (pct. 3.2) În acid clorhidric (pct. 3.13) si se completează până la semn cu acid clorhidric (pct. 3.13). Se depozitează la -18°C pentru maximum 4 săptămâni.

3.16. Solutie concentrată standard intern, c = 2,50 /μmol/ml.

 Într-un balon cotat de 500 ml se dizolvă 0,2728 g a-metil-triptofan (pct. 3.3) În acid clorhidric (pct. 3.13) si se completează până la semn cu acid clorhidric (pct. 3.13). Se depozitează la - 18°C pentru maximum 4 săptămâni.

3.17. Solutie de triptofan standard de calibrare si standard intern: se iau 2,00 ml solutie concentrată de triptofan (pct. 3.15) si 2,00 ml solutie standard intern concentrat (a-metil-triptofan) (pct. 3.16). Se diluează cu apă (pct. 3.1) si metanol (pct. 3.8) cu aproximativ aceIasi volum si până la aproximativ aceeasi concentratie de metanol (10-30%) ca si hidrolizatul final finisat. Solutia standard trebuie să fie proaspăt preparată înainte de folosire.

3.18. Acid acetic

3.19. 1,1,1 -tricloro-2-metil-2-propanol

3.20. Etanolamină > 98%

3.21. Solutie de 1 g - 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (pct. 3.19) În 100 ml metanol 1% (pct. 3.8)

3.22. Fază mobilă pentru HPLC: 3,00 g acid acetic (pct. 3.18) + 900 ml apă (pct. 3.1) + 50,0 ml solutie (pct. 3.21) de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (pct. 3.19) În metanol (pct. 3.8) (1 g/100 ml). Se ajustează pH-ul la 5,00, folosindu-se etanolamină (pct. 3.20). Se completează până la 1.000 ml cu apă (pct. 3.1).

4. Aparatură

4.1. Echipament HPLC cu un detector spectrofluorimetric

4.2. Coloană de lichid cromatografie, 125 mm x 4 mm, C18, în ambalaje de 3 /vm sau echivalent

4.3. pH-metru

4.4. BaIon de polipropilenă, capacitate 125 ml, cu gât larg si dop cu surub

4.5. Membrană filtrantă, 0,45 /sm

4.6. Autoclav sau etuvă cu vid 110(±2)°C,1,4(±0,1) bar.

4.7. Agitator mecanic sau agitator magnetic

4.8. Agitator vortex

5. Procedură

5.1. Prepararea probelor

Proba trebuie să treacă printr-o sită de 0,5 mm. Probele cu umiditate ridicată trebuie să fie uscate în aer, la o temperatură ce nu depăseste 50°C, sau uscate cu gheată, înainte de măruntire. Probele cu continut ridicat de grăsimi trebuie extrase cu eter de petrol (pct. 3.9) Înainte de măruntire.

5.2. Determinarea triptofanului liber (extract)

Se cântăreste, cu aproximatie de 1 mg, o cantitate de probă (1-5 g) (pct. 5.1) Într-un baIon conic. Se adaugă 100,0 ml acid clorhidric, c = 0,1 mol/l (pct. 3.13) si 5,00 ml din solutie standard internă concentrată (pct. 3.16). Se agită sau se amestecă timp de 60 de minute, folosindu-se un agitator mecanic sau un agitator magnetic (pct. 4.7). Se permite sedimentului să se depună si se pipetează 10,0 ml din solutia de supernatant într-un pahar de laborator. Se adaugă 5 ml acid ortofosforic, c = 0,5 mol/l. Se ajustează pH-ul la 3,0 folosind hidroxid de sodiu, c = 1,0 mol/l. Se adaugă suficient metanol (pct. 3.8) pentru a se realiza o concentratie între 10 si 30% de metanol volum final. Se transferă într-un baIon cotat de volum corespunzător si se diluează cu apă până la un volum necesar pentru cromatografie [aproximativ aceIasi volum ca si solutia de calibrare standard (pct. 3.17)].

Se filtrează câtiva ml de solutie printr-un filtru de membrană de 0,45 ym (pct. 4.5), înaintea injectării pe Coloana HPLC. Se trece la etapa cromatografiei, în conformitate cu pct. 5.4. Se protejează solutia standard si extrasele fată de lumina directă a soarelui. Dacă nu este posibil să se analizeze extractele în aceeasi zi, acestea pot fi păstrate la 5°C pentru maximum 3 zile.

5.3. Determinarea triptofanului total (hidrolizat)

Se cântăreste cu aproximatie 0,2 mg, de la 0,1 la 1 g din proba preparată (pct. 5.1), în baIonul de propilenă (pct. 4.4). Cantitatea de probă cântărită trebuie să aibă un continut de azot de 10 mg. Se adaugă 8,4 g de octahidrat de hidroxid de bariu (pct. 3.4) si 10 ml de apă. Se amestecă cu un agitator, vortex (pct. 4.8) sau cu un agitator magnetic (pct. 4.7). Se lasă magnetul acoperit cu tefIon, în amestec. Se spală peretii vasului cu 4 ml de apă. Se pune dopul cu surub si se închide usor baIonul. Se transferă într-o autoclavă (pct. 4.6) cu apă ce fierbe si se lasă la aburi pentru 30-60 de minute). Se închide autoclavă si se realizează autoclavare la 110(+2)°C pentru 20 de ore. Înaintea deschiderii autoclavei se reduce temperatura până la 100CC. Pentru a evita cristalizarea Ba(OH)2 x 8H20, se adaugă la amestecul cald 30 ml de apă la temperatura camerei. Se scutură sau se agită usor. Se adaugă 2,00 ml solutie standard intern concentrată (de a-metil-triptofan) (pct. 3.16). Se răcesc paharele pe baie de apă timp de 15 minute. Se adaugă apoi 5 ml de acid ortofosforic, c = 0,5 mol/l (pct. 3.14). Se păstrează vasul la baia de răcire si se neutralizează cu HCl, c = 6 mol/l (pct. 3.11) În timp ce se agită si se ajustează pH-ul la 3,0 folosindu-se HCl, c = 1 mol/l (pct. 3.12). Se adaugă suficient metanol pentru a se realiza o concentratie între 10 si 30% de metanol în volumul final. Se transferă într-un baIon cotat de volum corespunzător si se diluează cu apă până la semn, necesar pentru cromatografie (de exemplu 100 ml). Adăugarea de metanol nu trebuie să ducă la aparitia precipitatului.

Se filtrează câtiva ml din solutie printr-un filtru de membrană de 0,45 //m (pct. 4.5) Înaintea injectării pe Coloana HPLC, se trece la etapa cromatografiei, în conformitate cu pct. 5.4. Se protejează solutia standard si hidrolizatele fată de lumina directă a soarelui. Dacă nu este posibil să se analizeze hidrolizatele în aceeasi zi, acestea pot fi depozitate la 5°C, pentru maximum 3 zile.

5.4. Determinare prin HPLC

Sunt oferite pentru instruire următoarele conditii de elutie isocratică; pot fi folosite alte situatii, cu conditia ca acestea să ofere rezultate echivalente (a se vedea, de asemenea, observatiile de la pct. 9.1 si 9.2).

Coloana de lichid cromatografie (pct 4.2): 125 mm x 4 mm, C18, ambalaj de 3 μm.

Temperatura coloanei: temperatura camerei.

Faza mobilă (pct. 3.22): 3,00 g acid acetic apă (pct. 3.1) + 50,0 ml solutie (pct. 3.21) de 1,1,1-tricloro-2-metil-2-propanol (pct. 3.19) în metanol (pct. 3.8) (1 g/100 ml).

Se ajustează pH-ul la 5,00, folosindu-se etanolamină (pct. 3.20).

Se completează până la 1.000 ml cu apă [pct. 3.1; de exemplu: 980+20 (v + v)].

Debitul: 1 ml/min.

Timpul total de functionare: aproximativ 34 minute.

Detectia la lungimea de undă: excitatie: 280 nm, emisie: 356 nm.

Volumul de injectie: 20 μl

 

            6. Calcularea rezultatelor

 

A x B x C x D x E x MW/ F x G x H x 10000 x W = g triptofan/ 100 g proba, unde:

 

A = zona peak-ului pentru standardul intern, solutie standard de calibrare ( pct. 3.17);

B = zona peak-ului triptofanului, extract (pct. 5.2) sau hidrolizat (pct. 3.3);

C = volumul, în ml (2 ml), al solutiei de triptofan concentrat (pct. 3.15) adăugat solutiei de calibrare (pct. 3.17);

D = concentratia, în/μmol/ml (= 2,50), din solutia de triptofan concentrat (pct. 3.15) adăugată solutiei de calibrare (pct. 3.17);

E = volumul, în ml, al solutiei concentrate standard intern (pct. 3.16), adăugată la extract (pct. 5.2) (= 5,00 ml) sau hidrolizat (pct. 5.3) (= 2,00 ml);

F = zona peak-ului pentru standardul intern, extract (pct. 5.2) sau hidrolizat (pct. 5.3);

G = zona peak-ului triptofanului, solutie standard de calibrare (pct. 3.17);

H = volumul în ml (= 2,00) al solutiei standard intern concentrată (pct. 3.16), adăugată la solutia standard de calibrare (pct. 3.17);

W = greutatea probei în g (corectată la greutatea originală, dacă este uscată si/sau degresată);

MW = greutatea moleculară a triptofanului (= 204,23).

7. Repetabilitate

Diferenta dintre rezultatele a două determinări paralele, efectuate pe aceeasi probă, nu trebuie să depăsească 10% valoare relativă fată de cel mai mare rezultat.

8. Rezultate ale unui studiu de colaborare

A fost realizat un studiu de colaborare la nivelul comunitar (a patra intercomparatie) În cadrul căruia s-au analizat 3 probe, de către 12 laboratoare, pentru a certifica metoda pentru hidroliză. Au fost efectuate 5 replicate din fiecare probă. Rezultatele sunt oferite de tabelul următor:

 

 

Probai Furaj pentru porcine

Proba 2 Furaj pentru porcine suplimentat cu L-triptofan

Proba 3 Concentrat de furaj pentru porcine

L

12

12

12

N

50

55

50

medie [g/kg]

2,42

3,40

4,22

Sr[g/kg]

0,05

0,05

0,08

r[g/kg]

0,14

0,14

0,22

CVr[%]

1,9

1,6

1,9

sR[g/kg]

0,15

0,20

0,09

R[g/kg]

0,42

0,56

0,25

CVR[%]

6,3

6,0

2,2

 

Ln: număr de laboratoare

N: număr de valori singulare

Sr: deviatia standard a repetabilitătii

SR: deviatia standard a reproductibilitătii

r: repetabilitate

R: reproductibilitate

CVr: coeficient de variatie al repetabilitătii

CVn: coeficient de variatie al reproductibilitătii

 

A fost realizat un alt studiu de colaborare la nivelul comunitar (a treia intercomparatie) În cadrul căruia s-au analizat două probe de către 13 laboratoare, pentru a se certifica metoda de extractie pentru triptofanul liber. Au fost efectuate analize replicate (5) din fiecare probă. Rezultatele sunt oferite de tabelul următor:

 

 

Proba 4 Amestec de grâu si soia

Proba 5 Amestec de grâu si soia (= proba 4) cu triptofan adăugat (0,457 g/kg)

L

12

12

N

55

60

medie [g/kg]

0,391

0,931

Sr[g/kg]

0,005

0,012

r[g/kg]

0,014

0,034

CVr[%]

1,34

1,34

sR[g/kg]

0,018

0,048

R[g/kg]

0,050

0,134

CVR[%]

4,71

5,11

 

L: număr de laboratoare

n: număr de valori singulare

Sr: deviatia standard a repetabilitătii

SR: deviatia standard a reproductibilitătii

r: repetabilitate

R: reproductibilitate

CVr: coeficient de variatie al repetabilitătii

CVR: coeficient de variatie al reproductibilitătii

 

A fost realizat un alt studiu de colaborare la nivel comunitar, în cadrul căruia s-au analizat 4 probe de către 7 laboratoare, cu scopul unei certificări a triptofanului prin hidroliză. Rezultatele sunt oferite mai jos. Analize replicate (5) au fost efectuate pe fiecare probă.

 

 

Proba 1

Furaj amestecat pentru porcine (CRM 117)

Proba 2

Hrană pentru peste, cu nivel scăzut de grăsime (CRM 118)

Proba 3

Hrană din soia- fasote (CRM 119)

Proba 4

Pudră de lapte ecremat (CRM 120)

L

7

7

7

7

n

25

30

30

30

medie [g/kg]

2,064

8,801

6,882

5,236

Sr[g/kg]

0,021

0,101

0,089

0,040

R[g/kg]

0,059

0,283

0,249

0,112

CVr[%]

1,04

1,15

1,30

0,76

sR[g/kg]

0,031

0,413

0,283

0,221

R[g/kg]

0,087

1,156

0,792

0,619

CVR[%]

1,48

4,69

4,11

4,22

 

L: număr de laboratoare

n: număr de valori singulare

Sr: deviatia standard a repetabilitătii

SR: deviatia standard a reproductibilitătii

r: repetabilitate

R: reproductibilitate

CVr: coeficient de variatie al repetabilitătii

CVR: coeficient de variatie al reproductibilitătii

 

9. Observatii

9.1. Folosirea unor conditii cromatografice speciale poate crea o mai bună separare între tiptofan si a-metil-triptofan.

Elutie isocratică urmată de spălarea gradientului de Coloană lichid cromatografie cu: 125 mm x 4 mm, C18, ambalaje de 5 μm sau echivalent.

Temperatura coloanei: 32°C

Faza mobiă: A: 0,01 mol/KH2P04/metanol, 95 + 5 (V + V) 1

B: Metanol

Program gradient: 0 min........ 100% A 0% B

15 min........ 100% A 0% B

17 min........ 60% A 40% B

19 min........ 60% A 40% B

21 min........ 100% A 0% B

33 min........ 100% A 0% B

Debit: 1,2 ml/min.

Timpul total de separare: aproximativ 33 de minute

9.2. Cromatografia variază în concordantă cu tipul de HPLC si de materialul de împachetare a coloanei folosit. Sistemul ales trebuie să fie capabil să ofere o separare de bază între tiptofan si standardul intern. Mai mult, este important ca produsele de degradare să fie bine separate de triptofan si de standardul intern. Hidrolizatele fără standard intern trebuie testate pentru a se verifica linia de bază pentru impurităti sub standardul intern. Este important ca timpul de achizitie să fie suficient de lung pentru elutia tuturor produselor de degradare, altfel pot interfera limite cu elutie târzie cu utilizări cromatografice ulterioare. În domeniul functionării sistemul de cromatografie trebuie să ofere răspuns linear. Răspunsul linear trebuie măsurat cu o concentratie constantă (normală) a standardului intern si a concentratiilor variate de triptofan. Este important si faptul că mărimea atât a peak-urilor triptofanului, cât si a peak-urilor standardelor interne este cuprinsă în domeniul linear al sistemului HPLC/fluorescentă. Dacă peak-ul triptofanului si/sau al standardului intern este prea mic sau ridicat, analiza trebuie repetată cu o altă cantitate de probă si/sau cu un volum final schimbat.

            9.3. Hidroxid de bariu

Cu timpul hidroxidul de bariu devine mai dificil de dizolvat.

Aceasta duce la o solutie neclară pentru determinarea HPLC ce poate produce rezultate scăzute pentru triptofan.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 365 din 22 februarie 2007

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

Nr. 1 din 22 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate

 

Având în vedere prevederile art. 358 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. 1.931 din 22 februarie 2007 si Hotărârea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 22 februarie 2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind asigurările voluntare de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si celelalte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind asigurările voluntare de sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si definitii

 

Art. 1. - Asigurările voluntare de sănătate reprezintă un sistem facultativ, suplimentar al asigurărilor sociale de sănătate care este sistemul obligatoriu.

Art. 2. - În cadrul asigurărilor voluntare de sănătate raporturile dintre asigurat si asigurător, precum si drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin vointa pârtilor si sunt prevăzute în contractul de asigurare.

Art. 3. - Asiguratii pot opta pentru încheierea de contracte de asigurare voluntară de sănătate cu mai multi asigurători în aceIasi timp, cu avizarea tuturor asigurătorilor implicati.

Art. 4. - (1) În întelesul prezentelor norme metodologice, termenii si definitiile de mai jos au următorul continut:

a) accident - un eveniment care survine independent de vointa asiguratului, datorat unor cauze exterioare si care determină producerea evenimentului asigurat, soldându-se cu rănirea, îmbolnăvirea sau decesul asiguratului;

b) asigurare de grup - asigurarea acordată unui anumit număr de persoane, în care contractantul este angajatorul persoanelor respective sau asociatia din care fac parte;

c) asigurat - persoană desemnată de contractant, a cărei stare de sănătate reprezintă obiectul asigurării si căreia îi sunt oferite beneficiile serviciilor cuprinse în contractul de asigurare;

d) cerere de plată a daunei - solicitarea de acoperire a unei daune acoperite prin contractul de asigurare;

e) conditie preexistentă - orice boală, vătămare din accident sau altă conditie medicală a asiguratului prezentă înaintea intrării în asigurare a acestuia;

f) clauze contractuale - prevederi mentionate în contractul de asigurare, care stabilesc cel putin drepturile si obligatiile părtilor contractante;

g) confidentialitatea informatiilor - obligatia de a nu divulga informatii legate de starea de sănătate si de tratamentul efectuat asiguratului fără permisiunea scrisă a acestuia sau solicitarea instantei judecătoresti;

h) contractantul asigurării - persoana fizică sau juridică care încheie direct ori indirect, în numele persoanei asigurate, contractul de asigurare cu asigurătorul si care poartă responsabilitatea cu privire la plata primei de asigurare;

i) contributie proprie - sumă fixă sau procent din cuantumul despăgubirii reprezentând partea din despăgubire care rămâne în sarcina asiguratului si care nu se acoperă de către asigurător;

j) data intrării în vigoare a contractului de asigurare - data de la care este angajată răspunderea asigurătorului;

k) data expirării contractului de asigurare - data încetării răspunderii asigurătorului;

I) drepturile pacientului - totalitatea drepturilor de care beneficiază un asigurat în sistemul de îngrijire a sănătătii, conform Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările si completările ulterioare;

m) documente justificative de decontare - documentele pe care le eliberează furnizorul de servicii de îngrijire a sănătătii către asigurător;

n) excluderi - circumstante sau conditii specifice mentionate în contractul de asigurare pentru care nu se acordă indemnizatia sau suma asigurată;

o) indemnizatie - suma plătită de asigurător asiguratului în urma accesării de către acesta a unui serviciu de îngrijire a sănătătii prevăzut în contract, în conditiile specificate în contractul de asigurare;

p) limitarea acoperirii - cheltuiala maximă pentru un anumit beneficiu din asigurare care poate fi efectuată pentru întreaga perioadă în care o persoană este acoperită de contractul de asigurare;

q) litigii - neîntelegeri, divergente, diferente de opinii între părtile contractului de asigurare;

r) perioada de asteptare - intervalul de timp dintre data încheierii contractului de asigurare si data de la care este angajată răspunderea asigurătorului pentru anumite servicii medicale specificate în contract;

s) perioada de gratie - o anumită perioadă de timp scursă de la scadenta de plată a primei, în care contractantul mai poate efectua această plată si pe parcursul căreia protectia oferită de contractul de asigurare continuă;

t) persoană eligibilă - brice persoană care îndeplineste conditiile de asigurare prevăzute de lege si care dovedeste că are dreptul la pachetul de servicii medicale de bază în temeiul asigurărilor sociale de sănătate, conform prevederilor legale, si care poate încheia un contract de asigurare voluntară de sănătate. Dovada se va face la cererea expresă a asigurătorului, prin declaratie pe propria

răspundere a contractantului, pentru fiecare contract nou de asigurare în sistemul asigurărilor voluntare de sănătate;

u) polită de asigurare - document scris, emis de asigurător, care dovedeste încheierea contractului de asigurare;

v) primă de asigurare - suma datorată de contractantul asigurării în schimbul asumării riscului de către asigurător conform clauzelor stabilite în contractul de asigurare;

w) portabilitate - posibilitatea transferului clauzelor contractuale către alt asigurător;

x) reînnoire - continuarea valabilitătii contractului de asigurare pentru o nouă perioadă în aceleasi conditii stabilite initial de către părti sau printr-o nouă negociere.

y) repunere în termen - reluarea sau continuarea beneficiilor acoperite de un contract de asigurare întrerupt din cauza neplătii primelor de asigurare;

z) retea de furnizori de servicii medicale - totalitatea furnizorilor de servicii medicale, autorizati de Ministerul Sănătătii Publice, aflati în relatii contractuale cu asigurătorul;

aa) servicii medicale acoperite - totalitatea serviciilor medicale la care asiguratul este îndreptătit în virtutea contractului de asigurare;

bb) sfârsitul acoperirii - sfârsitul perioadei de acoperire prin asigurare;

ce) solicitant - o persoană care solicită încheierea unui contract de asigurare;

dd) suma asigurată - suma pentru care s-a încheiat asigurarea si în limita căreia plăteste asigurătorul;

ee) tarif de bază - valoarea netă a primei de asigurare, care nu cuprinde evaluarea de risc;

ff) tarife maximale - cel mai mare tarif al unui serviciu medical prestat care poate fi decontat, partial sau integral, pentru o persoană asigurată;

gg) transport sanitar neasistat - transportul pacientilor care nu se află în stare critică si care nu necesită monitorizare si îngrijiri medicale speciale pe durata transportului, în conditii stabilite de legislatia în vigoare.

(2) Asigurătorul poate include în contractul de asigurare si alti termeni, care vor fi definiti, în conditiile legii.

Art. 5. - Asigurătorii pot investi sau fructifica capitalul social, rezervele de capital si rezervele tehnice în bunuri mobiliare si imobiliare, precum actiuni, obligatiuni, alte titluri de participatie, depozite bancare, clădiri destinate activitătii proprii sau închirierii.

Art. 6. - Asigurătorul are obligatia de a dispune de un dispecerat care să asigure contactul permanent dintre asigurat si asigurător.

 

CAPITOLUL II

Contractul de asigurare voluntară de sănătate

 

Art. 7. - (1) Asigurătorii sunt obligati ca la încheierea contractului de asigurare voluntară de sănătate să ofere asiguratului toate informatiile necesare privind drepturile si

obligatiile rezultând din contract si să se asigure că aceste informatii au fost corect interpretate, în vederea protejării intereselor asiguratilor.

(2) Informatiile furnizate de către cei interesati să încheie un contract de asigurări voluntare de sănătate sunt confidentiale. Divulgarea informatiei asupra stării de sănătate a asiguratilor se face numai cu permisiunea expresă a acestora sau în situatiile prevăzute de lege.

Art. 8. - Contractul de asigurare voluntară de sănătate trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la art. 345 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, următoarele elemente:

a) cererea de asigurare, dacă este cazul;

b) anexa cuprinzând rezultatele examenului medical prealabil, dacă este cazul;

c) pachetul de servicii medicale acoperit de asigurarea voluntară de sănătate;

d) excluderile;

e) drepturile si obligatiile părtilor conform legislatiei în vigoare;

f) contributia proprie, după caz;

g) portabilitatea, după caz;

h) datele de identificare ale dispeceratului.

Art. 9. - (1) În pachetul de servicii medicale specificat în contractul de asigurare voluntară de sănătate, serviciile medicale sunt grupate în următoarele categorii:

a) servicii de asistentă primară;

b) servicii ambulatorii de specialitate clinice;

c) servicii ambulatorii paraclinice;

d) servicii de medicină dentară;

e) servicii de urgentă prespitalicesti;

f) servicii de urgentă spitalicesti;

g) servicii spitalicesti pentru afectiuni acute;

h) servicii spitalicesti pentru afectiuni cronice: servicii de recuperare, reabilitare, balneologie;

i) servicii medicale si de îngrijire la domiciliu;

j) servicii de transport nemedicalizat;

k) servicii de furnizare a dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică serviciilor medicale care nu sunt cuprinse în pachetul de bază decontat prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

(3) În cadrul categoriei dispozitive medicale prevăzute la alin. (1) lit. k) se vor mentiona tipul de dispozitive furnizat si/sau suma maximă decontată.

(4) Asigurările voluntare1 de sănătate de tip suplimentar suportă total sau partial plata pentru orice tip de servicii mentionate în lista serviciilor medicale acoperite prin contractul de asigurare voluntară de sănătate.

(5) Asigurătorul poate oferi si alte servicii împreună cu polita de asigurare voluntară de sănătate, în afara celor decontate prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Art. 10. - (1) Asigurătorul este obligat să reînnoiască contractul de asigurare de sănătate până la solicitarea de încetare a acestuia, exprimată de contractant, exceptând situatiile prevăzute în conditiile generale ale contractului de asigurare.

(2) La data reînnoirii contractului de asigurare voluntară de sănătate, asigurătorul poate modifica prima de asigurare pentru toti asiguratii aflati în aceeasi categorie de risc si nu poate creste valoarea primei de asigurare doar în functie de indicatori de morbiditate individuală.

 

CAPITOLUL III

Relatia furnizorului de servicii medicale cu asigurătorul de asigurări voluntare de sănătate

 

Art. 11. - (1) Furnizorii de servicii medicale cu care asigurătorii pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale numai în limita capacitătii de contractare sunt numai cei autorizati de Ministerul Sănătătii Publice în conditiile legii.

(2) Contractul de furnizare de servicii medicale cuprinde cel putin următoarele elemente:

a) numele sau denumirea, domiciliul ori sediul părtilor contractante;

b) serviciile medicale care fac obiectul contractului, numai în limita capacitătii de contractare;

c) standardele de calitate asumate de furnizor pentru serviciile medicale;

d) perioada de valabilitate a contractului;

e) sistemul de furnizare a serviciilor;

f) modalitătile de plată si de decontare a obligatiilor contractuale, inclusiv termenele de decontare;

g) penalităti în caz de nerespectare a conditiilor contractuale;

h) drepturile si obligatiile părtilor.

Art. 12. - (1) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să elibereze documente justificative de decontare numai pentru serviciile contractate si prestate conform acreditării/autorizării si codificate în conformitate cu CIasificarea bolilor si procedurilor în uz.

(2) Decontarea serviciilor efectuate asiguratilor se face conform contractului încheiat între asigurător si furnizor, pe baza documentelor justificative de decontare, contract care contine obligatoriu următoarele elemente:

a) numele si prenumele asiguratului;

b) adresa asiguratului, mentionând obligatoriu tara si localitatea de resedintă si voluntar strada, numărul, orasul, statul, codul postal;

c) tipul asigurării de sănătate: complementară sau suplimentară;

d) codul numeric personal al asiguratului;

e) codul furnizorului de servicii;

f) codul bolilor;

g) codul procedurii.

(3) Asigurătorul poate solicita si alte date care să fie prevăzute în documentele justificative de decontare si care vor fi prevăzute specific în contractul încheiat cu furnizorul de servicii medicale.

(4) În cadrul asigurărilor voluntare de sănătate, furnizorii de servicii medicale nu pot deconta aceIasi serviciu la Casa Natională de Asigurări de Sănătate si la asigurătorii din sistemul asigurărilor voluntare de sănătate.

(5) Asigurătorul are dreptul să verifice autenticitatea datelor trimise de furnizorii de servicii doar cu scopul evaluării costurilor tratamentelor medicale prestate. În acest caz, asigurătorii vor cere expertiza medicului specialist din reteaua proprie a asigurătorului. În caz de divergente între furnizori si asigurători, care nu pot fi mediate de corpul medicilor specialisti proprii ai asigurătorilor, medierea acestora va fi asigurată de specialisti în domeniu din cadrul Colegiului Medicilor din România.

Art. 13. - Asigurătorul are obligatia de a asigura conditiile necesare si de a garanta confidentialitatea datelor personale ale asiguratului si a secretului medical, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 14. - (1) Plângerile privind calitatea serviciilor, formulate direct de către asigurati sau prin intermediul asigurătorilor autorizati să practice asigurări voluntare de sănătate, se adresează Ministerului Sănătătii Publice si sunt notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În cazul solutionării unui litigiu având ca obiect calitatea serviciilor medicale, asigurătorul si furnizorul de servicii au obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Sănătătii Publice documentele solicitate, obligativitatea păstrării confidentialitătii datelor personale ale asiguratului si a secretului medical revenind astfel si Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Ministerul Sănătătii Publice solutionează plângerile privind calitatea serviciilor în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor solicitate, în conformitate cu alin. (2), prin intermediul expertilor autorizati, selectati în conditiile legii.

Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor supraveghează activitatea asigurătorilor autorizati să practice asigurări private de sănătate în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Ministerul Sănătătii Publice poate solicita bianual date privind numărul de asigurati care beneficiază de asigurările voluntare de sănătate, precum si fondurile achitate furnizorilor de servicii medicale de către asigurători.

Art. 17. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Ministerul Sănătătii Publice vor încheia un protocol privind schimbul de informatii între cele două institutii,

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice

si laboratoarelor interjudetene din subordine

 

            Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înfiintarea Institutului National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C,

            în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor interjudetene din subordine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în functie de tipul si complexitatea expertizei, volumul de muncă, aparatura si de materialele utilizate.

Art. 2. - Tarifele pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor interjudetene din subordine se actualizează anual.

Art. 3. - Directia buget-investitii si Institutul National de Expertize Criminalistice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 518/C.

 

ANEXA

 

TARIFELE

pentru efectuarea expertizelor criminalistice

 

 

Nr. crt.

 

Genul expertizei

 

Prima expertiză/ Fiecare nouă expertiză

 

Tariful expertizei în functie de numărul de obiective dispuse (lei)

1-3 probleme

pentru fiecare problemă suplimentară

1.

 

Expertiza grafică

 

Prima expertiză

700

60

Fiecare nouă expertiză

800

80

2.

 

Expertiza tehnică a documentelor

 

Prima expertiză

700

60

Fiecare nouă expertiză

800

80

3.

 

Expertiza balistică

 

Prima expertiză

800

80

Fiecare nouă expertiză

1.000

100

4.

 

Expertiza traseologică

 

Prima expertiză

800

80

Fiecare nouă expertiză

1.000

100

5.

 

Expertiza fizico-chimică

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

6.

 

Expertiza accidentelor de trafic

 

Prima expertiză

800

80

Fiecare nouă expertiză

1.000

100

7.

 

Expertiza incendiilor si exploziilor

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

8.

 

9.

 

Expertiza înregistrărilor audio, voce si vorbire

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

Expertiza fotografiilor si înregistrărilor video

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

10.

 

Expertiza mijloacelor de telecomunicatii

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

11.

 

Expertiza tehnicii de calcul

 

Prima expertiză

1.200

120

Fiecare nouă expertiză

1.400

140

12.

 

Alte genuri de expertize*)

 

Prima expertiză

1.000

100

Fiecare nouă expertiză

1.200

120


*) Observatii: în functie de complexitatea lucrării si de necesarul de materiale de utilizat pentru efectuarea expertizei, tariful poate fi majorat.

 

REGISTRUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI DIN ROMÂNIA

 

Partea I

 

Nr. în RNASR

Nume si prenume

Judet/Sector

Nr./Serie aviz de exercitare a profesiei

0

1

2

3

1

Sălăjeanu Florian Valeriu

Maramures

00001/A

2

Rosu Cristian

Sector 2 Bucuresti

00002/A

3

Porumb Nicoleta Liliana

Sector 1 Bucuresti

00003/A

4

Papp Adolf Jozsef

Covasna

00004/A

5

Witec Smaranda

Sector 2 Bucuresti

00005/A

6

Haidu Ovidiu

Maramures

00006/A

7

Scripa Ioan Radu

Bistrita-Năsăud

00007/A

8

Daragiu Leontina Ana

Bihor

00008/A

9

Cîndea Sorina Artenisa

Sector 5 Bucuresti

00009/A

10

Tîrnăcop Valentin Cristinel

Cluj

00010/A

11

Rezu Andreea Maria

Vâlcea

00011/A

12

Cîmpan Lucia

Iasi

00012/A

13

Chirilă Daniel

Sector 6 Bucuresti

00013/A

14

Polexe Lucian

Timis

00014/A

15

Median Adriana Elena

Sector 2 Bucuresti

00015/A

16

Bercea Flaviu

Bistrita-Năsăud

00016/A

17

Ghitulescu Nelida Marinela

Arges

00017/A

18

Gutia Ioana

Timis

00018/A

19

Burda Codruta

Cluj

00019/A

20

Goian Cosmin Stefan

Timis

00020/A

21

Jurcan Rafila Georgeta

Sector 6 Bucuresti

00021/A

22

Rosu Liliana

Sector 2 Bucuresti

00022/A

23

Ciortan Vladimir Alexandru

Sector 6 Bucuresti

00023/A

24

Bucutea Mihaela

Brasov

00024/A

25

Suciu Dorin Adrian

Mures

00025/A

26

Albu Gabriel Ioan

Alba

00026/A

27

Guliman Valeria

Sibiu

00027/A

28

Ciortan Cristina

Sector 6 Bucuresti

00028/A

29

Ghenescu Marius Călin

Hunedoara

00029/A

30

Tamas Gheorghită Florin

Vâlcea

00030/A

31

Vlăsceanu Romulus Georgiu

Vâlcea

00031/A

32

Constantinescu Maria Magdalena

Brasov

00032/A

33

Postelnicu Maria Magdalena

Prahova

00033/A

34

Marian Mirela Roxana

Bihor

00034/A

35

Radu Helene Mădălina

Ialomita

00035/A

36

Budin Aneta Elena

Dolj

00036/A

37

Nimescu lulia

Vrancea

00037/A

38

Badea Anastasia

Ialomita

00038/A

39

Stanchi Laura Alina

Ialomita

00039/A

40

Dulceată Sorina Eliza

Călărasi

00040/A

41

Necula Mihaela Cornelia

Călărasi

00041/A

42

Pârvu Andreia

Alba

00042/A

43

Bălan Ancuta Ramona

Dolj

00043/A

44

Virca Alina

Mures

00044/A

45

Dusa Ioan Claudiu

Alba

00045/A

46

Baranyi Maria Cristina

Alba

00549/A

47

Voina Daniela

Alba

00047/A

 

0

1

2

3

48

Avram Florin

Mures

00048/A

49

Pop Veronica Carmen

Mures

00049/A

50

Melniceanu Antonia

Mures

00050/A

51

Plesa Laura

Alba

00051/A

52

Lupascu Camelia Daniela

Bacău

00052/A

53

Todea Emilia

Alba

00053/A

54

Deac Ana

Bistrita-Năsăud

00054/A

55

Flaschel Mihaela

Sector 1 Bucuresti

00055/A

56

Sătmărean Adriana

Caras-Severin

00056/A

57

Turcan Mirela

Brăila

00057/A

58

Puian Simona Daniela

Cluj

00058/A

59

Timar Adela Lucretia

Cluj

00059/A

60

Urdă Petronela

Dolj

00060/A

61

Badea Bianca Marinela

Ialomita

00061/A

63

Rusu Domnica

Bistrita-Năsăud

00063/A

64

Mie Andreia

Sector 3 Bucuresti

00064/A

65

Mirică Măndita

Sector 4 Bucuresti

00065/A

66

Oprea Ionita

Sector 5 Bucuresti

00066/A

67

Stoichici Vârlan Mihaela Narcisa

Sector 1 Bucuresti

00067/A

68

Danciu Ioana Anamaria

Cluj

00068/A

69

Mihăescu Cristina Laura

Cluj

00069/A

70

Rădut-Seliste Valentina Diana

Dolj

00070/A

71

Tigmeanu Elena Daniela

Dolj

00071/A

72

Weiss Alfred

Sibiu

00072/A

73

Popa Georgiana

Vâlcea

00073/A

74

Ciuchită Mihaela

Sector 2 Bucuresti

00074/A

75

Giurgiu Elena Stela

Mures

00075/A

76

Luchian Lucia

Vâlcea

00076/A

77

Dumitrascu Victoria Claudia

Sector 3 Bucuresti

00077/A

78

Amariei Nicoleta Petronela

Cluj

00078/A

79

Mocean Mihaela

Cluj

00079/A

80

Codau Codruta Eugenia

Sibiu

00080/A

81

Stanciu Emilia

Sibiu

00081/A

82

Pană Elena

Sector 4 Bucuresti

00082/A

83

Pecherle Oana Georgiana

Caras-Severin

00083/A

84

Valean Letitia Nicoleta

Cluj

00084/A

85

Dinu Lavinia

Dolj

00085/A

86

Dită Ramona Adina

Dolj

00086/A

87

Morăras Mihaela

Dolj

00087/A

88

Magher Maria

Sibiu

00088/A

89

Popa Marta Larisa

Sibiu

00089/A

90

Moldovan Nicolae Dănut

Brasov

00090/A

91

Barac Violeta Emanuela

Sector 5 Bucuresti

00091/A

92

Lazăr Florin

Sector 4 Bucuresti

00092/A

93

Lazăr Georgeta Alina

Sector 4 Bucuresti

00093/A

94

Mihăila Gabriela

Sector 5 Bucuresti

00094/A

95

Seclăman Ema Elza

Sector 3 Bucuresti

00095/A

96

Bogdan Claudia Nicoleta

Cluj

00096/A

97

Mînzat Iuliana Camelia

Cluj

00097/A

98

Loga Bianca

Dolj

00098/A

99

Cihodaru Maricica

Sector 2 Bucuresti

00099/A

100

Muzelak Cristina

Sector 2 Bucuresti

00100/A

101

Sorescu Daniel

Prahova

00101/A

 

0

1

2

3

102

Sorescu Daniela

Teleorman

00102/A

103

Faff Wolfgang Egon

Sibiu

00103/A

104

Stan Lucia Andreea

Dolj

00104/A

105

Acris Corina

Sector 6 Bucuresti

00105/A

106

Rusu Maria Magdalena

Cluj

00106/A

107

Florea Maria

Sector 1 Bucuresti

00107/A

108

Oltean Iuliana Maria

Sector 2 Bucuresti

00108/A

109

Neuman Georgiana Mioara

Sector 2 Bucuresti

00109/A

110

Voj Ioan Marius

Alba

00110/A

111

Voj Nicoleta

Alba

00111/A

112

Bucbacă Elisabeta

Bacău

00112/A

113

Feurdean Ioana Viorica

Cluj

00113/A

114

Rădulescu Ana-Maria

Dolj

00114/A

115

Tudor Rita

Sector 4 Bucuresti

00115/A

116

Badea Maria Tereza

Cluj

00116/A

117

Joita Gianina

Prahova

00117/A

118

Vulpeanu Iuliana

Sector 1 Bucuresti

00118/A

119

Popovici Laura Elena

Cluj

00119/A

120

Varga Claudia Ana

Cluj

00120/A

121

Drutu Aurelia Eleonora

Dolj

00121/A

122

Bîrdici Ligia Bianca

Arges

00122/A

123

Portnoi Fulga Ileana

Sector 4 Bucuresti

00123/A

124

Budău Rosu Iosif

Bacău

00124/A

125

Ciobotaru Gabriel

Ilfov

00125/A

126

Busuioc Cristina

Timis

00126/A

127

Stoian Roxana Maria

Vâlcea

00127/A

128

Veres Daniela

Bihor

00128/A

129

Veres Ligia

Bihor

00129/A

130

Voilă Anamaria Violeta

Dolj

00130/A

131

Vintilă Maria

Alba

00131/A

132

Enulescu Carmen Iuliana

Gorj

00132/A

133

Cacoveanu Gheorghe

Sector 4 Bucuresti

00133/A

134

Boabes Maria Liana

Sibiu

00134/A

135

Irimia Laura Elena

Sector 6 Bucuresti

00135/A

136

Niculcea Carmen

Sector 3 Bucuresti

00136/A

137

Popescu Ioana Cristina

Timis

00137/A

138

Pietraru Carmen Elena

Botosani

00138/A

139

Boasă Lucia

Ilfov

00139/A

140

Pascu Ana

Neamt

00140/A

141

Costeleanu Elena Florentina

Sector 2 Bucuresti

00141/A

142

Crisan Daniela Maria

Cluj

00142/A

143

Gaspar Zoltan

Cluj

00143/A

144

Dinea Rodica

Cluj

00144/A

145

Gînga Ioana Mihaela

Cluj

00145/A

146

Necula Maria

Sibiu

00146/A

147

Pop Marius Ludovic

Bihor

00147/A

148

Brihac Aurelia

Sector 6 Bucuresti

00148/A

149

Fetea Angela Liana

Bihor

00149/A

150

Ardei Angela

Bacău

00150/A

151

Samoilă Adriana Georgiana

Neamt

00151 /A

152

Drăgoi Mihaela

Bacău

00152/A

153

Straie Saveta Rodica

Bihor

00153/A

154

Roman Claudiu Mihail

Timis

00154/A

 

0

1

2

3

155

Stirbu Eleonora

Timis

00155/A

156

Prepelită Mariana

Călărasi

00156/A

157

Rată Dorina

Botosani

00157/A

158

Ioan Elena

Iasi

00158/A

159

Burtea Gheorghe Marius

Timis

00159/A

160

Rusu Cristian

Timis

00160/A

161

Anghelina Mihaela Asineta

Dolj

00161/A

162

Busecan Ana

Maramures

00162/A

163

Avram Csilla Emoke

Maramures

00163/A

164

Gabor Daniela Carmen

Timis

00164/A

165

Trandafiroiu Adina

Timis

00165/A

166

VIasin Alexandru

Arad

00166/A

167

Pop Alina Diana

Cluj

00167/A

168

Vagner Arnold Richard

Satu Mare

00168/A

169

Coste Mihai Adrian

Cluj

00169/A

170

Buci Eva

Satu Mare

00170/A

171

Deak Gabriela

Satu Mare

00171/A

172

Doda Petre

Timis

00172/A

173

Marc Erika

Bihor

00173/A

174

Ostafi Jenica

Bihor

00174/A

175

Dan Nicolae Ilie

Alba

00175/A

176

Farcas Veronica Cornelia

Bacău

00176/A

178

Balog Maria Marcela

Satu Mare

00178/A

179

Sarea Aneta Ildiko

Satu Mare

00179/A

180

Jucan Stefania

Arad

00180/A

181

Dobre Elena Georgeta

Sector 3 Bucuresti

00181/A

182

Subasu Adrian Daniel

Galati

00182/A

183

Romanescu Roxana Gabriela

Neamt

00183/A

184

Sipos Kinga Palma

Satu Mare

00184/A

185

Rusu Alina Ligia

Alba

00185/A

186

Tamas Nastasia

Alba

00186/A

187

Vint Andreea Elena

Alba

00187/A

188

Stroe Adina

Sector 3 Bucuresti

00188/A

189

Zaharia Valentina Paula

Sector 3 Bucuresti

00189/A

190

Marin Liviu

Constanta

00190/A

191

Marin Simona

Constanta

00191/A

192

Ruscu Magdalena

Constanta

00192/A

193

Olan Katalin

Covasna

00193/A

194

Sorescu Emilia Maria

Dolj

00194/A

195

Chirilă Sanda

Neamt

00195/A

196

Ciucă Simona Dorina

Alba

00196/A

197

Pasca Nicoleta

Alba

00197/A

198

Ciubotaru Mihaela

Bacău

00198/A

199

Pal Anamaria Olivia

Sector 1 Bucuresti

00199/A

200

Nicoară Flavius Dacian

Maramures

00722/A

201

Prodan Liliana

Alba

00201/A

202

Becheru Lăcrămioara

Hunedoara

00202/A

203

Mîncă Valentin

Iasi

00203/A

204

Cuibar Vasile

Neamt

00204/A

205

Percic Anca Rozica

Prahova

00205/A

206

Sindilă Mihaela

Prahova

00206/A

207

Zaharia Irina Gilberta

Prahova

00207/A

208

Latchescu Nicolae

Sibiu

00208/A

 

0

1

2

3

209

Stoica Marina

Sibiu

00209/A

210

Goldis Mariana Bombonica

Timis

00210/A

211

Agrigoroaie Lidia

Prahova

00211/A

212

Zsirka Daniela

Bihor

00212/A

213

Grozea Ioana Maria

Sector 5 Bucuresti

00213/A

214

Sava Cristina

Iasi

00214/A

215

Chiver Nicoleta Mihaela

Maramures

00215/A

216

Cuffner Albert

Prahova

00216/A

217

Gheorghită Maria Cicilia

Timis

00217/A

218

Lungu Cristina

Timis

00218/A

219

Păsat Camelia Elena

Vâlcea

00219/A

220

Chiorean Liana Maria

Alba

00220/A

221

Porumbel Ramona

Arad

00221/A

222

Racu Alina Renata

Bistrita-Năsăud

00222/A

223

Sîngeorzan Teodor

Bistrita-Năsăud

00223/A

224

Tepes Emanuela Daniela

Brasov

00224/A

225

Lavric Mirela Carmen

Sector 5 Bucuresti

00225/A

226

Matusa Sanda Nicoleta

Sector 3 Bucuresti

00226/A

227

Palu Andreea Viorica

Sector 3 Bucuresti

00227/A

228

Portnoi Nicoleta Alina

Sector 4 Bucuresti

00228/A

229

Vizitiu Simona Irina

Sector 5 Bucuresti

00229/A

230

Păduret Lăcrămioara

Iasi

00230/A

231

Simion Mihaela

Iasi

00231/A

232

Căliman Maria Bianca

Neamt

00232/A

233

Galatanu Ermina

Neamt

00233/A

234

GrunvakJ Paula Maria

Alba

00234/A

235

Cretu Mirela

Neamt

00235/A

236

Murg Marinela

Bihor

00236/A

237

Nistor Ramona Maria

Alba

00237/A

238

Ene Theodora Elena Doina

Sector 3 Bucuresti

00238/A

239

Tuzla Corina Ana

Sector 3 Bucuresti

00239/A

240

Hătcăreanu Carmen

Călărasi

00240/A

241

Bozan Stefania Simona

Giurgiu

00241/A

242

Vălean Cristina Mădălina

Maramures

00242/A

243

Ghergut Florentina

Bacău

00243/A

244

Orban Marinela Gianina

Bacău

00244/A

245

Roca Monica

Bacău

00245/A

246

Ban Erika Sidonia

Cluj

00246/A

247

Moldovan Anca Alina

Maramures

00247/A

248

Ciobanu Bemaveta

Vaslui

00248/A

249

Nicolae Aurora Daniela

Vâlcea

00249/A

250

Tonea Maria

Vâlcea

00250/A

251

Alexan Mărioara

Bihor

00251/A

252

Onofrei Lidia Manuela

Botosani

00252/A

253

Costeniuc Annamaria lulia

Maramures

00723/A

254

Copil Iuliana

Sector 3 Bucuresti

00254/A

255

Leu Elena Victorita

Olt

00255/A

256

Ghetu Andreea Vasilica

Iasi

00256/A

257

Macarie Liliana

Sibiu

00257/A

258

Otlandea Teodora Ioana

Sibiu

00258/A

259

Săbău Maria

Sibiu

00259/A

260

Radu Claudia Rita

Timis

00260/A

261

Zanoschi Elena Mihaela

Vaslui

00261/A

 

0

1

2

3

262

Hutanu Irina Elena

Botosani

00262/A

263

Lucan Eugen

Neamt

00263/A

264

Piscuc Cristina Constantinela

Timis

00264/A

265

FiIon Meda Mihaela

Vaslui

00265/A

266

Chele Simona Mariana

Vaslui

00266/A

267

Chiru Viorica

Sector 5 Bucuresti

00267/A

268

Manda Maria

Sector 3 Bucuresti

00268/A

269

Muja Domnica Cecilia

Sector 3 Bucuresti

00269/A

270

Scarlat Iulian

Sector 6 Bucuresti

00270/A

271

Susan Mihnea Cornel

Sector 1 Bucuresti

00271/A

272

Stănulica Elena

Dolj

00272/A

273

Ivana Doina

Dolj

00273/A

274

Diaconu Nicoleta Emilia

Dolj

00274/A

275

Olaru Cristina Daniela

Dolj

00275/A

276

Mănescu Lucia

Gorj

00276/A

277

Micu Bidin Iosif Anca

Dolj

00277/A

278

Pop Rodica

Maramures

00724/A

279

Dumitru Marian

Sector 4 Bucuresti

00279/A

280

lacobescu Antoaneta

Sector 3 Bucuresti

00280/A

281

Clocotici Oana Maria

Sector 2 Bucuresti

00281/A

282

Moldovean Laura lldiko Ionela

Maramures

00725/A

283

Păun Costel

Dolj

00283/A

284

Vengherschi Alina

Dâmbovita

00284/A

285

Culcea Mirela

Teleorman

00285/A

286

Lungu Anca Laura

Ilfov

00286/A

287

Voicu Alina Daniela

Caras-Severin

00287/A

288

Drăghici Carmen Elena

Brăila

00288/A

289

Săveanu Laura

Galati

00289/A

290

Mierlut Maria

Bihor

00290/A

291

Măduta Ana

Bihor

00291/A

292

Angheloiu Simona Nadia

Cluj

00292/A

293

Călin George Mihai

Constanta

00293/A

294

Ciobanu Maria Consuiela

Iasi

00294/A

295

Covaci Irenke Eva

Bistrita-Năsăud

00295/A

296

Bercian Andra

Sector 1 Bucuresti

00296/A

297

Simon Gabriel Adrian

Maramures

00297/A

298

Butugan Lăcrămioara Lenuta

Iasi

00298/A

299

Popa Livia

Sector 3 Bucuresti

00299/A

300

Mărginean Liliana Lăcrămioara

Alba

00300/A

301

Baciu Carmen Alina

Botosani

00301/A

302

Ionel Mirela

Sector 2 Bucuresti

00302/A

303

Pal Viorica

Harghita

00303/A

304

Juravlea Daniela Estera

Botosani

00304/A

305

Călin Ioneliu Adrian

Dâmbovita

00305/A

306

Boros Eva Monika

Harghita

00306/A

307

Doroftei Elena

Neamt

00307/A

308

Titei Monica

Botosani

00308/A

309

Almăsan Adriana Luiza

Hunedoara

00309/A

310

Marina Alina Marinela Bianca

Alba

00310/A

311

Cristescu Adela Tania

Alba

00311/A

312

Moga Stanca

Alba

00312/A

313

Muresan Adriana Mariana

Alba

00313/A

314

Burcea Ionela

Arad

00314/A

 

0

1

2

3

315

Hubert Szabo Mariana Florentina

Arad

00315/A

316

Macavei Sorin Leontin

Arad

00316/A

317

Sferdian Florica Mihaela

Arad

00317/A

318

Tudorache Raluca

Arad

00318/A

319

Ungur Daniela Magdalena

Arad

00319/A

320

Varga Sida Lucia

Arad

00320/A

321

Vladu Gabriel Ioan

Arad

00321/A

322

Cret Schmidt Crina Ecaterina

Arad

00322/A

323

Hatcu Oana Alexandra

Arad

00323/A

324

Preda Carmen Stefania

Arges

00324/A

325

Bulai Irina

Bacău

00325/A

326

Mateiu Ana-Gabriela

Bacău

00326/A

327

Azoitei Iulian

Botosani

00327/A

328

Bădărău Carmen Marineta

Botosani

00328/A

329

Bălan Corina

Botosani

00329/A

330

Fortoes Cristina

Botosani

00330/A

331

Mascan Cristian

Botosani

00331/A

332

Mihai Maria Felicia

Botosani

00332/A

333

Poplauschi Anda Cristina

Botosani

00333/A

334

Prisăcaru lulia

Botosani

00334/A

335

Zgîmbau Geanina Roxana

Botosani

00335/A

336

Simion Valentin

Botosani

00336/A

337

Lemni Sebastian Ioan

Botosani

00337/A

338

Cambur Florentina

Brăila

00338/A

339

Geambasu Costin

Sector 1 Bucuresti

00339/A

340

Soroceanu Nicoleta

Sector 2 Bucuresti

00340/A

341

Morar Cristina

Sector 2 Bucuresti

00341/A

342

Burciu Elena Cristina

Sector 4 Bucuresti

00342/A

343

Nitoiu Florentina

Sector 4 Bucuresti

00343/A

344

Tatomir Laura Cristina

Sector 4 Bucuresti

00344/A

345

Albită Mihaela

Sector 4 Bucuresti

00345/A

346

Vatrautas Ana Maria Daniela

Sector 4 Bucuresti

00346/A

347

Ristea Elena Luminita

Sector 5 Bucuresti

00347/A

348

Ionită Elena Maria

Sector 6 Bucuresti

00348/A

349

Mihalcea Cristina Lucia

Sector 6 Bucuresti

00349/A

350

Braniste Corina

Buzău

00350/A

351

Burtacu Camelia Victoria

Buzău

00351/A

352

Butu Silvia

Buzău

00352/A

353

Modoran Violeta

Buzău

00353/A

354

Musatoiu Luminita Gabriela

Buzău

00354/A

355

Orlic Florina Antigona

Buzău

00355/A

356

Radu Rodica Luminita

Buzău

00356/A

357

Musat Mihaela

Buzău

00357/A

358

Constantin Petruta

Călărasi

00358/A

359

Dumitru Mihaela Nicoleta

Călărasi

00359/A

360

Munteanu Carmen

Călărasi

00360/A

361

Nicolescu Nicoleta

Călărasi

00361/A

362

Sfârlea Mihaela

Călărasi

00362/A

363

Stefan Ionela

Călărasi

00363/A

364

Stroescu Liliana Simona

Călărasi

00364/A

365

Tănase Florica

Călărasi

00365/A

366

Burman Tabita Sorina

Caras-Severin

00366/A

367

Căputan Maria Laura

Caras-Severin

00367/A

 

0

1

2

3

368

Mici Oana

Caras-Severin

00368/A

369

Iova Daniela

Caras-Severin

00369/A

370

Ivănoaica Mărioara Doina

Caras-Severin

00370/A

371

Juravle Lavinia Oana

Caras-Severin

00726/A

372

Luca lorga Mariana

Caras-Severin

00372/A

373

Milos Drăgan Lansa Mariana

Caras-Severin

00373/A

374

Popita Adriana Ioana

Caras-Severin

00374/A

375

Rusu Claudia Anamaria

Caras-Severin

00375/A

376

Fulop Magdolna

Cluj

00376/A

377

Moldovean Stelian

Maramures

00727/A

378

Caciamac Lucian Constantin

Dâmbovita

00378/A

379

Ioan Violeta

Dâmbovrta

00379/A

380

Dumbravă Maria Liliana

Dolj

00380/A

381

Popescu Viorel

Dolj

00381/A

382

Popescu Iuliana Marinela

Dolj

00382/A

383

Saliu Ileana Roxana

Dolj

00383/A

384

Lăzureanu Mioara

Dolj

00384/A

385

Cotoranu Gabriela

Galati

00385/A

386

Popescu Liliana

Ialomita

00386/A

387

Movileanu Cristina

Iasi

00387/A

388

Serban Elena Petronela

Iasi

00388/A

389

Enache Achilina

Neamt

00389/A

390

Colceriu Marinei Nelu

Arad

00729/A

391

Martinas Olimpia

Neamt

00391/A

392

Preda Teodora Daniela

Olt

00392/A

393

Preda Ionela Ecaterina

Olt

00393/A

394

Ghidu Victorita Iuliana

Sector 4 Bucuresti

00394/A

395

Lăzărescu Elena Luciana

Prahova

00767/A

396

Radu Lucica

Prahova

00396/A

397

Găzdac Codruta Sorina

Bistrita-Năsăud

00730/A

398

Muresan Arianda Manuela

Sălaj

00398/A

399

Iagăr Monica Lavinia

Sibiu

00399/A

400

Ratu Lidia

Sibiu

00400/A

401

Biloiu Aurelia Georgeta

Teleorman

00401/A

402

Badiu Loredana Antonia

Timis

00402/A

403

Bobeanu Camelia

Timis

00403/A

404

Radu Emanuela Paula

Timis

00404/A

405

Stirbu Simona

Timis

00405/A

406

Luncanu Simona Alina

Vaslui

00406/A

407

Dutulescu Liliana Carmen

Vâlcea

00407/A

408

Ioanitescu Ana Adelina

Vâlcea

00408/A

409

Robu Dragos Marian

Vâlcea

00409/A

410

Vlădulescu Mirela Ligia

Vâlcea

00410/A

411

Calu Simona Nastasia

Brăila

00411/A

412

Drăghici Elisaveta

Brăila

00412/A

413

Chirică Luiza

Călărasi

00413/A

414

Adam Andreea Cristina

Sector 6 Bucuresti

00414/A

415

Cristea Diana Alina

Sector 2 Bucuresti

00415/A

416

Enus Manuela Liana

Buzău

00416/A

417

Cazacu Maria lulia

Prahova

00417/A

418

Ardelean Alina Lucia

Arad

00418/A

419

Ban Emilian

Arad

00419/A

420

Babii Angela

Botosani

00731/A

 

0

1

2

3

421

Barbu Nicoleta

Arad

00421/A

422

Băbutău Carmen Cristina

Arad

00422/A

423

Boitiu Corina

Arad

00423/A

424

Breaz Maria Alina

Arad

00424/A

425

Budiu Daniela Magdalena

Arad

00425/A

426

Călăcean Mirela Veronica

Arad

00426/A

427

Ciupuligă Adina Violeta

Arad

00427/A

428

Codreanu Mihaiela

Arad

00428/A

429

Costut Simona Georgiana

Arad

00429/A

430

Dascăl Iulian Mircea

Arad

00430/A

431

Dehelean Ionela Mariana

Arad

00431/A

432

Dincă Carmen Ramona

Arad

00432/A

433

Fugătă Angelica

Arad

00433/A

434

Goddert Marilena Emilia

Arad

00434/A

435

Grapini Ioan

Arad

00435/A

436

Maczej Angela

Arad

00436/A

437

Medves Agnes

Arad

00437/A

438

Meszaros Andrea Monika

Arad

00438/A

439

Mihăicuta Lucia Emilia

Arad

00439/A

440

Mosincat Daciana

Arad

00440/A

441

Mot Melinda lliana

Arad

00441/A

442

Pap Casilda Luciana

Arad

00442/A

443

Parasca Maria Daniela

Arad

00443/A

444

Rosu Erika

Arad

00444/A

445

Sala Andreea

Arad

00445/A

446

Siclovan Emanuela

Arad

00446/A

447

Sipos Flavius Bogdan

Arad

00447/A

448

Varga Ramona Daniela

Arad

00448/A

449

Vasi Nicoleta Adina

Arad

00449/A

450

Vîrtaci Adriana Rozalia

Arad

00450/A

451

Zăvoianu Liliana

Brăila

00732/A

452

Daniliuc Carmen Elena

Botosani

00452/A

453

Andronachi Pompiliu

Brăila

00453/A

454

Cândea Mariana

Sector 1 Bucuresti

00454/A

455

Radu Luminita

Sector 1 Bucuresti

00455/A

456

Stanciu Marian Romeo

Sector 1 Bucuresti

00456/A

457

Vraciu Gianina Simina

Sector 1 Bucuresti

00457/A

458

Dragomir Elena

Sector 1 Bucuresti

00458/A

459

Tătaru Aurora lulia

Sector 2 Bucuresti

00459/A

460

Bors Silvia Mirela

Sector 2 Bucuresti

00460/A

461

Comandant Cristina Andreea

Sector 2 Bucuresti

00461/A

462

Istode Roxana Steliana

Sector 3 Bucuresti

00462/A

463

Mihalache Nicoleta

Sector 3 Bucuresti

00463/A

464

Ilie Daniela

Sector 3 Bucuresti

00464/A

465

Istodor Dorothea Mihaela

Sector 3 Bucuresti

00465/A

466

Vasilescu Otrok Anca

Sector 4 Bucuresti

00466/A

467

Iordache Georgeta

Sector 4 Bucuresti

00467/A

468

Drăgut Cristina

Sector 4 Bucuresti

00468/A

469

Rădut Gina

Sector 4 Bucuresti

00469/A

470

Balint Florina

Sector 6 Bucuresti

00470/A

471

Alexandru Iuliana

Sector 4 Bucuresti

00471/A

472

Chiran Ana-Maria

Sector 5 Bucuresti

00472/A

473

Ionită Florentina

Sector 5 Bucuresti

00473/A

 

0

1

2

3

474

Cristache Mariana Roxana

Sector 5 Bucuresti

00474/A

475

Manole Simona

Sector 5 Bucuresti

00475/A

476

Tudor Corina Magdalena

Sector 6 Bucuresti

00476/A

477

Simion Magda

Sector 6 Bucuresti

00477/A

478

Gavrilă Mihaela

Sector 6 Bucuresti

00478/A

479

Gheorghită Ileana Laura

Sector 6 Bucuresti

00479/A

480

Moise Tatiana

Sector 1 Bucuresti

00733/A

481

Chirvase Simona

Sector 6 Bucuresti

00481 /A

482

Sîrbu Elena Lavinia

Sector 6 Bucuresti

00482/A

483

Nichifor Simona Georgeta

Caras-Severin

00483/A

484

Man Nicoleta Mariana

Caras-Severin

00484/A

485

Alexandru Cecilia Lavinia

Caras-Severin

00485/A

486

Ilena Carmen

Caras-Severin

00486/A

487

Sîrbii Florentina

Dolj

00487/A

488

Belintan Emanuela Maria

Caras-Severin

00488/A

489

Andres Maria Dorina

Caras-Severin

00489/A

490

Lăcătusu Daniela

Caras-Severin

00490/A

491

Suru Lavinia

Caras-Severin

00491/A

492

Dută Diana Ionela

Dâmbovita

00492/A

493

Surlea Anca Andreea

Dâmbovita

00493/A

494

Alexa Daniela

Sector 1 Bucuresti

00734/A

495

Dinu Emilia Stefania

Dâmbovita

00495/A

496

Bădescu Simona Florenta

Dolj

00496/A

497

Bucur Lavinia Ileana

Dolj

00497/A

498

Tilă Ionela Adelina

Dolj

00498/A

499

Năstasie Costinela Delia

Dolj

00499/A

500

Petcu Mariana

Ialomita

00500/A

501

Magiaru Cornelia

Ilfov

00501/A

502

Pătrînjei Simona

Mehedinti

00502/A

503

Mihart Daniela

Mehedinti

00503/A

504

Marinescu Roxana

Mehedinti

00504/A

505

Stevie Cristina

Mehedinti

00505/A

506

Pilică Doina Florentina

Prahova

00506/A

507

Constantin Luisa Carmen

Prahova

00507/A

508

Sripcaru Cristina Georgiana

Prahova

00508/A

509

Oantă Mariana

Teleorman

00509/A

510

Rădulescu Daniel Anton

Timis

00510/A

511

Galu Ramona Cristina

Vaslui

00511/A

512

Oancea Mariana Lăcrămioara

Vaslui

00512/A

513

Poinariu Manuela Luminita

Botosani

00513/A

514

Barta Luminita Elena

Iasi

00514/A

515

Bobocea Gabriela Oana

Sector 3 Bucuresti

00735/A

516

Ardelean Corina Doina

Caras-Severin

00516/A

517

Matei Florentina

Caras-Severin

00517/A

518

Boc Florin Petru

Caras-Severin

00518/A

519

Bele Lenuta

Arad

00519/A

520

Dumitrache Georgeta Monica

Arges

00520/A

521

Dumitrescu Ana Maria

Arges

00521/A

522

Gavrilescu Stefania

Bacău

00522/A

523

Musteată Anamaria

Botosani

00523/A

524

Chitanu Raluca Petronela

Botosani

00524/A

525

Giosan Florin Vasile

Sector 1 Bucuresti

00525/A

526

Ionescu Irinel

Sector 6 Bucuresti »

00768/A

 

0

1

2

3

527

Ivan Dana

Sector 1 Bucuresti

00527/A

528

Mihăescu Anne-Marie

Sector 2 Bucuresti

00528/A

529

Drîgă Elena

Sector 3 Bucuresti

00529/A

530

Sârmoiu Cristina Gabriela

Sector 6 Bucuresti

00530/A

531

Grigore Florentina

Sector 6 Bucuresti

00531/A

532

Petroiu Aurelia Constanta

Buzău

00532/A

533

Bărboi Ecaterina Mihaela

Sector 6 Bucuresti

00533/A

534

Vlad Georgeta

Călărasi

00534/A

535

Bărbulescu Ionela

Sector 4 Bucuresti

00736/A

536

Maria Dragomir Corina Ecaterina

Sector 4 Bucuresti

00737/A

537

Dahinten Pavel Anca Laura

Alba

00728/A

538

Guduleasa Gheorghrta Geanina

Caras-Severin

00538/A

539

Anca Mădălina Simona

Caras-Severin

00539/A

540

Rusmir Aneta Liliana

Caras-Severin

00540/A

541

Corlan Gabriel

Mehedinti

00541/A

542

Zamfirescu Alina Gabriela

ott

00542/A

543

Bălan George

Sector 4 Bucuresti

00738/A

544

Bărbulescu Luminita Cristina

Timis

00544/A

545

Stratina Cristina Genoveva

Vaslui

00545/A

546

Vasile Dănut Anton

Sector 3 Bucuresti

00546/A

547

Zabarcencu Nichita Ion

Sector 1 Bucuresti

00547/A

548

Mihai Cătălina

Prahova

00548/A

549

Oprita Viorica Elena

Alba

00550/A

550

Chirilă Sorin Adrian

Alba

00551/A

551

Moldovan Raluca Cristina

Alba

00552/A

552

Avram Claudia Maria

Alba

00553/A

553

Dan Cristina Mihaela

Alba

00554/A

554

Dan Ioan Mihail

Alba

00555/A

555

Tulcan Livia

Arad

00556/A

556

Condurache Maria

Botosani

00557/A

557

Livadariu Daniela

Botosani

00558/A

558

Osman Bashir Mihaela

Sector 1 Bucuresti

00559/A

559

Milea Mihaela

Sector 1 Bucuresti

00560/A

560

Trifan Cristina Mihaela

Sector 1 Bucuresti

00561/A

561

Hagiu Lavinia Florina

Sector 1 Bucuresti

00562/A

562

Albert Mariana

Sector 2 Bucuresti

00563/A

563

Tudor Ana Maria

Sector 2 Bucuresti

00564/A

564

Bălan Elena Adriana

Sector 4 Bucuresti

00565/A

565

Gheorghică Andreea Lidia

Sector 4 Bucuresti

00566/A

566

Haivas Victorita Cristiana

Sector 4 Bucuresti

00567/A

567

Gâdici Tatiana Eugenia

Sector 5 Bucuresti

00568/A

568

Ceaus Mirela

Sector 5 Bucuresti

00569/A

569

Barbu Adelina Ruxandra

Sector 6 Bucuresti

00570/A

570

Simion Alina Loredana

Sector 6 Bucuresti

00571/A

571

Andries Alina Mihaela

Sector 6 Bucuresti

00572/A

572

Gavrilută Denisa Mihaela

Buzău

00573/A

573

Dogaru Andreea Alina

Prahova

00574/A

574

Becheru Cristi Constantin

Caras-Severin

00575/A

575

Orbulescu Daniela

Caras-Severin

00576/A

576

Boncza Ovidiu Andrei

Caras-Severin

00577/A

577

Benec Lorena

Caras-Severin

00578/A

578

Benec Daniel Ben

Caras-Severin

00579/A

579

Marin Daniela Lidia

Constanta

00580/A

 

0

1

2

3

580

Babos Lilla

Covasna

00581/A

581

Baczo Ildiko

Covasna

00582/A

582

Benko Monika

Covasna

00583/A

583

Beres Karoly

Covasna

00584/A

584

Bogyor Gyongyver-Csilla

Covasna

00585/A

585

Csavar-Matis Katalin

Covasna

00586/A

586

Domokos Agnes Maria

Covasna

00587/A

587

Hanko Gabriella

Covasna

00588/A

588

Hurubas Elisabeta

Covasna

00589/A

589

Kelemen Melinda Szende

Covasna

00590/A

590

Kolumban Olga

Covasna

00591/A

591

Matyus Monik Magdolna

Covasna

00592/A

592

Nadudvary Erika

Covasna

00593/A

593

Nemes lldiko

Covasna

00594/A

594

Panczel Eszter

Covasna

00595/A

595

Szabo Melinda

Covasna

00596/A

596

Szabo Reka

Covasna

00597/A

597

Tokos Rozalia

Covasna

00598/A

598

Tunyogi Boglarka

Covasna

00599/A

599

Verebics Terez

Covasna

00600/A

600

Vănut Mirela Mădălina

Dolj

00601/A

601

Marangogi Cosmina Mihaela

Gorj

00602/A

602

Ivănuscă lulia Cecilia

Iasi

00603/A

603

Ivănuscă Nelu

Iasi

00604/A

604

Lădaru Alina Teodora

Iasi

00605/A

605

Csiyar Istvan

Maramures

00606/A

606

Kristian ludith Monica

Maramures

00608/A

607

Orzac Lavinia Adriana

Maramures

00609/A

608

Trifu Suciu Dorina Mihaela

Maramures

00612/A

609

Hurduc Larisa Gabriela

Mehedinti

00613/A

610

Baciu Elena Loreni

Mehedinti

00615/A

611

Arbănasi Georgeta

Mehedinti

00616/A

612

Antonică Corina Irina

Neamt

00617/A

613

Trofin Irina Mirela

Neamt

00618/A

614

Baciu Constanta Camelia

Prahova

00619/A

615

Manu Anca

Prahova

00620/A

616

Manu lulia Narcisa

Prahova

00621/A

617

Gheorghe Violeta Marilena

Prahova

00622/A

618

Lipan Nicoleta Diana

Prahova

00623/A

619

Marin Elena Claudia

Prahova

00624/A

620

Bârjac Alina Oana

Sălaj

00625/A

621

Isac Laura Julia

Sibiu

00626/A

622

Horcea Delia Adina

Timis

00627/A

623

Maria Irina Andreea

Timis

00628/A

624

Simion Daniela Maria

Timis

00629/A

625

Chiorean Loredana Giulia

Timis

00630/A

626

Cretu Oana Maria

Timis

00631/A

627

Lomachim Adriana

Timis

00632/A

628

Nicolin Andreea Monica

Timis

00633/A

629

Pesteanu Carmen Leontina

Timis

00634/A

630

Rădulescu Adrian

Timis

00635/A

631

Sava Ramona Marinela

Timis

00636/A

632

Sîrbu Liliana Ioana

Timis

00637/A

 

0

1

2

3

633

Tar Eliza

Timis

00638/A

634

Turcanu Diana Elena

Timis

00639/A

635

Uncianschi Lucia

Timis

00640/A

636

Epure Iuliana

Vâlcea

00641/A

637

Stireanu Corina Alexandra

Vaslui

00642/A