MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 81         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

71. - Decret privind trecerea īn rezervă a unui general de brigadă cu o stea din cadrul Serviciului Romān de Informatii

 

72. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si īncetarea raporturilor sale de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

73. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia īn rezervă cu noul grad

 

74. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia īn rezervă cu noul grad

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

13. - Ordonantă pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

15. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

 

16. - Ordonantă privind cresterile salariate ce se vor acorda īn anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romānesti din străinătate

 

18. - Ordonantă pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

 

19. - Ordonantă privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.462/2006. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului de aprobare a Normelor privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului cu responsabilităti īn siguranta circulatiei rutiere

 

55. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru īnfiintarea Registrului national al informatiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic si transmiterea informatiei către Comisia Europeana

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind trecerea īn rezervă a unui general de brigadă cu o stea din cadrul Serviciului Romān de Informatii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Doncean Gavril Ioan trece īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 71.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie si īncetarea raporturilor sale de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului comisar sef de politie Chirilă Maria Mircea i se acordă gradul profesional de chestor de politie si īi īncetează raporturile de serviciu cu Ministerul Administratiei si Internelor.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 72.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia īn rezervă cu noul grad

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 4 din data de 26 ianuarie 2007,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Acăi Neculai Ghiocel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece īn rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 73.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării si trecerea acestuia īn rezervă cu noul grad

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării,

avānd īn vedere propunerea ministrului apărării si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 4 din data de 26 ianuarie 2007,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ene Gheorghe Nicolae-Aurel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece īn rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin,. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 74.

 

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - După alineatul (16) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

„(17) Īn cazul proiectelor de infrastructură de transport de interes national, Certificatul de descărcare de sarcină arheologică se va emite pentru fiecare parte din teren care poate fi redată activitătilor umane curente."

Art. II. - Īn termen de 60 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Transporturilor, Constructiibr si Turismului vor elabora metodologia cercetării arheologice pentru proiectele de infrastructură de transport de interes national, care cuprinde măsurile necesar a fi īntreprinse pentru accelerarea eliberării Certificatului de descărcare de sarcină arheologică, aprobată prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. III. - Prezenta ordonantă intră īn vigoare la 3 zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă

natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

 

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (1) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Indemnizatia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază īn sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare, se ia īn calcul ca soldă de functie la actualizarea pensiei militare de stat."

2. La anexa nr. 1 litera A1, după numărul curent 1 se introduc două noi numere curente, numerele curente 11 si 12, cu următorul cuprins:

 

Nr.

crt.

Functia

Gradul militar

Nivelul studiilor

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

„11.

Director general al Directiei generale de informatii a apărării, director general (asimilat functiei de secretar de stat), functii militare prevăzute īn statele anexă «M», asimilate cu functia de secretar de stat

general

S

-

8,80

12.

Functii militare asimilate cu functia de subsecretar de stat

general

S

8,00

8,20"

 

3. La anexa nr. 3, punctul IV se abroga.

4. La anexa nr. 4, punctul I pozitia 4, punctul II pozitia 7 si punctul III pozitia 5 se abrogă.

5. La anexa nr. 8 se introduce nota de subsol cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Prevederile pct. 1 nu se aplică personalului militar din Ministerul Administratiei si Internelor."

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante se aplică īncepānd cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda īn anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia

centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romānesti din străinătate

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Īn anul 2007, valoarea de referintă sectorială, prevăzută īn anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romānesti din străinătate, cu modificările si completările ulterioare, avută la 31 decembrie 2006, se majorează īn 3 etape, după cum urmează:

a) cu 2,5% īncepānd cu data de 1 ianuarie 2007, fată de nivelul din luna decembrie 2006;

b) cu 2,5% īncepānd cu data de 1 aprilie 2007, fată de nivelul din luna martie 2007;

c) cu 8% īncepānd cu data de 1 octombrie 2007, fată de nivelul din luna septembrie 2007.

(2) Salariile de bază calculate pentru fiecare etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1 leu īn 1 leu īn favoarea salariatilor.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si personalului īncadrat pe functii si grade diplomatice din Ministerul Economiei si Comertului. L

Art. 2. - (1) Personalul salarizat potrivit prevederilor Legii nr. 495/2004, cu modificările si completările ulterioare, care lucrează īn centrala Ministerului Afacerilor Externe si este īncadrat sau care va fi īncadrat ca debutant, pānă la trecerea īn gradul imediat superior, beneficiază de o majorare de pānă la 10% a valorii de referintă sectoriale, calculată potrivit art. 1.

(2) Stabilirea concretă a procentului de majorare, pe categorii de personal, se va face de ordonatorul principal de credite.

Art. 3. - (1) Personalul īncadrat īn centrala Ministerului Afacerilor Externe beneficiază de spor pentru conditii vătămătoare, de pānă la 10% din salariul de bază, dacă desfăsoară activitate īn locuri īn care functionează instalatii care generează cāmpuri electromagnetice de īnaltă frecventă.

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului prevăzut la alin. (1) si conditiile de acordare se stabilesc, īn limitele prevăzute de lege, prin actul administrativ al ordonatorului principal de credite, cu īncadrarea īn cheltuielile de personal prevăzute īn bugetul aprobat.

(3) Locurile de muncă pentru care se acordă sporul prevăzut la alin. (1) vor fi stabilite pe baza buletinelor de determinare emise de autoritătile abilitate īn acest sens.

Art. 4. - Salariile de bază pentru functiile publice de executie specifice Ministerului Integrării Europene, precum si Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul

aparatului de lucru al Guvernului se stabilesc, prin echivalare, cu cele prevăzute la poz. 4-8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 495/2004, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

a) consilier negociator, consilier armonizare legislativă, consilier evaluare-examinare - poz. 4;

b) expert negociator, expert armonizare legislativă, expert evaluare-examinare - poz. 5-7, corespunzător atributiilor;

c) analist negociator, analist armonizare legislativă, analist evaluare-examinare - poz. 8.

Art. 5. - Cheltuielile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonante se asigură din alocatiile bugetare aprobate Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Integrării Europene, precum si Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pe anul 2007.

Art. 6. - Prevederile prezentei ordonante se aplică īncepānd cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂR1CEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Alineatul (3) al articolului 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Metodologia finantării de la bugetul de stat a hărtilor de risc se elaborează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si se aprobă prin hotărāre a Guvernului."

Art. II. - Prezenta ordonantă intră īn vigoare la 3 zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice

si amenajarea teritoriului,

Lįszlö Borbély

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ

privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 1 pct. V. 3 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează regimul juridic al protejării patrimoniului cultural imaterial.

Art. 2. - (1) Īn īntelesul prezentei ordonante, patrimoniu cultural imaterial cuprinde totalitatea practicilor, reprezentărilor si formelor de exprimare ale culturii traditionale a unei comunităti, īmpreună cu produsele materiale si spatiile culturale asociate acestora, transmise continuu de o comunitate.

(2) Din patrimoniul cultural imaterial fac parte:

a) mestesugul traditional - activitatea care are ca scop obtinerea de produse, prestarea de servicii ori efectuarea de lucrări, folosind doar unelte, instrumente si materii prime traditionale, cu respectarea caracteristicilor expresiei culturale traditionale;

b) creatia artistică si tehnică traditională - forma de manifestare a creativitătii umane, cu exprimare materială, verbală, muzicală, coregrafică, grafică, arhitecturală, caracterizată prin:

1. transmitere si păstrare fără folosirea tiparului sau a mijloacelor de comunicare īn masă si la distantă īn timp īntr-o comunitate;

2. respectarea caracteristicilor expresiei culturale traditionale;

c) cu/tura populară contemporană - ansamblul manifestărilor culturii traditionale īn formele actuale, desfăsurate īn mod spontan, de-a lungul timpului, īn spatiul comunitătilor sau īn afara lor;

d) purtătorii elementelor de cultură traditională.

Art. 3. - (1) Măsurile de protejare a patrimoniului cultural imaterial sunt:

a) conservarea - reprezentānd un demers sistematic si coordonat pentru protejarea elementelor de viată culturală traditională a comunitătilor, bazat pe recunoasterea expresiei culturale de către specialisti īn resurse culturale si adoptarea următoarelor măsuri:

1. elaborarea de strategii de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial din Romānia;

2. stabilirea de standarde si procedee de utilizare si de punere īn valoare adecvată a reprezentărilor culturale ale comunitătilor;

3. constituirea de comisii consultative, de expertiză si omologare, destinate să certifice valoarea formatiilor artistice care propun un repertoriu de folclor prelucrat sau stilizat;

4. reconstituirea segmentelor vietii traditionale - materiale si imateriale - despre care comunitătile detin doar informatii documentare orale sau scrise;

b) punerea īn valoare prin:

1. sustinerea proiectelor care promovează elementele patrimoniului cultural imaterial;

2. sprijinirea initiativelor comunitare de revitalizare a manifestărilor de viată traditională, cu luarea īn considerare a faptului că elementele de patrimoniu cultural imaterial sunt o sursă de dezvoltare economică īn regiune;

3. sprijinirea proiectelor de evidentiere a patrimoniului comun īn zonele si asezările multietnice, pentru a contribui la structurarea unei imagini reale a culturii populare contemporane.

(2) Măsurile de protejare a patrimoniului cultural imaterial prevăzute la alin. (1) nu se aplică:

a) rezultatelor īnsusirii abuzive a creatiei muzicale folclorice, prin care creatiile unor interpreti reprezentativi pentru o cultură au fost preluate si introduse īn circuitul universal si depersonalizate;

b) Īnregistrărilor, publicărilor, traducerilor, prelucrărilor manifestărilor oral-narative sau poetice de orice fel, care astfel au devenit obiecte comerciale ce si-au pierdut referinta de identitate culturală si sensul initial;

c) caricaturilor si produselor comerciale de calitate mediocră, care au ca sursă de inspiratie motive folclorice emblematice pentru spiritualitatea de pe teritoriul Romāniei.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si institutiile din subordinea acestuia cu atributii īn domeniul patrimoniului cultural imaterial au următoarele obligatii:

a) să protejeze cultura traditională a tuturor comunitătilor etnice, īn toate formele ei de manifestare si īn toate tipurile de limbaje specifice folosite pentru exprimarea acesteia;

b) să sprijine financiar institutiile nationale cu atributii īn procesele de identificare, conservare si sistematizare a formelor de manifestare a culturii traditionale, exprimate prin toate formele de limbaj;

c) să asigure procesul de punere īn valoare a elementelor culturii traditionale;

d) să sprijine protejarea tipurilor reprezentative ale culturii traditionale romānesti īn comunitătile din afara granitelor tării;

e) să sprijine institutiile cu atributii īn implementarea strategiilor de conservare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial;

f) să protejeze elementele de patrimoniu cultural imaterial de orice fel de exploatare comercială sau ideologică neloială, de prelucrări abuzive care ar atrage deformarea sensului de bază al acestora, de piraterie natională si internatională, de alte modalităti de prejudiciere;

g) să sprijine specializarea cercetătorilor īn domeniul de reglementare al prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL II

Mestesugul traditional

 

Art. 5. - Īn sensul prezentei ordonante:

1. Mestesugarul este persoana fizică:

a) care execută mestesugul cu respectarea tehnicii traditionale;

b) care detine un certificat de calificare sau de absolvire pentru mestesugul practicat, eliberat īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) care este persoană fizică autorizată īn conditiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfăsoară activităti economice īn mod independent, cu modificările si completările ulterioare.

2. Asociatia familială mestesugărească este asociatia familială caracterizată prin:

a) membrii asociatiei familiale mestesugăresti sunt singurii executanti ai mestesugului traditional si nu pot folosi fortă de muncă din afara asociatiei familiale decāt pe durata unui contract de ucenicie la locul de muncă;

b) cel putin un membru al asociatiei familiale mestesugăresti detine un certificat de calificare sau de absolvire pentru mestesugul practicat, eliberat īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) este autorizată īn conditiile Legii nr. 300/2004, cu modificările si completările ulterioare, si respectă prevederile acestei legi īn practicarea mestesugului.

3. Societatea comercială mestesugărească este societatea comercială care se caracterizează prin:

a) are ca principal obiect de activitate practicarea unui mestesug si este īncadrată īn categoria īntreprinderilor mici si mijlocii;

b) poate desfăsura alte activităti economice numai īn măsura īn care acestea se află īn strānsă legătură cu practicarea mestesugului si sunt necesare pentru valorificarea produselor, serviciilor si lucrărilor mestesugăresti;

c) este īnfiintată cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si este organizată doar sub forma societătii comerciale cu răspundere limitată sau a societătii comerciale īn nume colectiv;

d) asociatul unic, cel putin un asociat, după caz, sau cel putin un salariat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată detine un certificat de calificare sau un certificat de absolvire pentru mestesugul practicat, eliberat īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea cooperativă mestesugărească este societatea cooperativă caracterizată prin:

a) este īnfiintată si organizată ca societate cooperativă de gradul I, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei;

b) majoritatea membrilor cooperatori detin un certificat de calificare, certificat de absolvire pentru mestesugul practicat, eliberat īn conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Mestesugarul poate folosi fortă de muncă numai pe durata unui contract de ucenicie la locul de muncă.

(2) Mestesugarul care practică un mestesug traditional cu respectarea prevederilor alin. (1) este creator.

Art. 7. - Asociatia familială mestesugărească poate comercializa propriile produse.

Art. 8. - (1) Mestesugul traditional poate fi practicat si īn puncte de lucru mobile, cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) afisarea vizibilă a certificatului de īnregistrare a mestesugarului, asociatiei familiale mestesugăresti, a societătii comerciale mestesugăresti sau a societătii cooperative mestesugăresti, după caz;

b) afisarea vizibilă a certificatului de calificare sau a certificatului de absolvire detinut de persoana care efectuează activitatea mestesugărească;

c) activitatea mestesugărească este practicată cu caracter temporar īn acel loc.

(2) Comercializarea produselor mestesugăresti īn afara spatiilor comerciale sau a locurilor de productie este permisă cu respectarea cumulativă a următoarelor conditii:

a) afisarea vizibilă a certificatului de īnregistrare a mestesugarului, a asociatiei familiale mestesugăresti, a societătii comerciale mestesugăresti sau a societătii cooperative mestesugăresti, după caz;

b) afisarea vizibilă a certificatului de calificare sau a certificatului de absolvire detinut de persoana care efectuează activitatea mestesugărească;

c) aplicarea pe fiecare produs mestesugăresc sau pe ambalajul acestuia, după caz, a unei etichete care să cuprindă denumirea produsului, numele sau denumirea producătorului, localitatea sau zona etnografică de provenientă.

Art. 9. - (1) Pregătirea profesională īn domeniul mestesugurilor se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pregătirea profesională īn domeniul activitătilor mestesugăresti se poate face si de către mestesugari sau īn cadrul asociatiilor familiale mestesugăresti, societătilor comerciale mestesugăresti ori societătilor cooperative mestesugăresti.

 

CAPITOLUL III

Creatia artistică si tehnică traditională

 

Art. 10. - (1) Creatia artistică si tehnică traditională realizată īn cadrul comunitătilor umane de către creatorii populari care trăiesc īn mod obisnuit īn aceste comunităti si pentru satisfacerea nevoilor culturale, materiale, economice, religioase sau de altă natură ale membrilor respectivei comunităti este denumită creatie populară.

(2) Creatia artistică si tehnică traditională realizată pentru satisfacerea altor nevoi decāt cele obisnuite ale membrilor unei comunităti umane si īn afara acesteia este denumită:

a) creatie interpretativă, pentru formele de creatie exprimate prin poveste, basm, snoavă, ghicitoare, legendă, baladă, oratie, cāntec si incantatie;

b) creatie artizanală, pentru formele de creatie exprimate prin desen si model decorativ, obiecte, instrumente, unelte si instalatii, retete sau instructiuni de pregătire a unei substante chimice, material ori aliment.

 

CAPITOLUL IV

Marca traditională distinctivă

 

Art. 11. - (1) Marca traditională distinctivă este īnsemnul grafic, elementul de port sau orice formă cu exprimare fizică creată īn scopul deosebirii unei creatii populare de altele asemenea din alte zone etnografice, al cărei regim juridic este reglementat de dispozitiile prezentei ordonante.

(2) Īn vederea adoptării unei mărci traditionale distinctive, organizatiile creatorilor populari vor elabora, cu sprijinul institutiilor abilitate să desfăsoare activităti īn domeniul patrimoniului imaterial, o descriere detaliată pentru creatiile populare cărora li se aplică marca traditională distinctivă.

(3) Descrierea creatiilor populare va contine referiri la tehnicile, metodele, uneltele si materiile prime utilizate, elementele de design caracteristice, inclusiv regimul cromatic, precum si la orice alte elemente care să poată permite identificarea corectă si completă a creatiei populare.

(4) Marca traditională distinctivă poate fi utilizată pentru orice creatie artistică si tehnică traditională care īntruneste conditiile prevăzute īn descrierea realizată conform alin. (1) si (3).

Art. 12. - (1) Creatorii populari se pot asocia īn vederea adoptării mărcii traditionale distinctive.

(2) Asocierea creatorilor populari īn vederea adoptării mărcii traditionale distinctive se poate face sub forma asociatiei sau fundatiei.

(3) Īn cazul īn care īntr-o zonă etnografică există mai multe organizatii ale creatorilor populari, acestea vor adopta de comun acord o singură marcă traditională distinctivă.

Art. 13. - Mărcile traditionale distinctive pentru fiecare zonă etnografică vor fi inventariate de Ministerul Culturii si Cultelor, prin Centrul National de Conservare si Promovare a Culturii Traditionale.

Art. 14. - Asociatiile sau fundatiile care, potrivit statutelor proprii, desfăsoară activităti īn domeniul expresiilor culturale traditionale, dar nu sunt organizatii ale creatorilor populari nu pot adopta o marcă traditională distinctivă.

 

CAPITOLUL V

Tezaure umane vii

 

Art. 15. - Īn cazul īn care pentru un element al patrimoniului cultural imaterial sau pentru o ocupatie din cadrul creatiei populare există creatori populari perceputi de comunitate ca reper pentru acel domeniu sau pentru acea ocupatie, acestia sunt declarati tezaure umane vii.

Art. 16. - Creatorii populari prevăzuti la art. 15 beneficiază de următoarele drepturi:

a) posedă de drept calitatea de evaluator sau formator pentru domeniul ori ocupatia īn care īsi desfăsoară activitatea;

b) beneficiază de sprijin financiar sau material din partea institutiilor publice cu atributii īn domeniul patrimoniului cultural imaterial, īn vederea organizării de cursuri, īn conditiile legii, de initiere sau de formare profesională pentru tineri si adulti, pentru domeniul ori pentru ocupatia īn care īsi desfăsoară activitatea;

c) participă la tārguri de specialitate nationale sau internationale, expozitii demonstrative pentru specificul activitătii lor, organizate īn tară ori īn străinătate, cu decontarea tuturor cheltuielilor aferente de către institutiile publice centrale pentru tārgurile internationale, respectiv de către institutiile publice locale pentru tārgurile nationale.

Art. 17. - Criteriile īn baza cărora creatorii populari sunt declarati tezaure umane vii sunt elaborate de Comisia natională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial si se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

 

CAPITOLUL VI

Arhivele neconventionale

 

Art. 18. - Īn institutiile specialīzate/cu atributii īn domeniul patrimoniului cultural imaterial se organizează arhivele neconventionale de folclor, īn care sunt colectionate, inventariate si păstrate cele mai importante piese ale patrimoniului cultural imaterial, prin fixare pe orice fel de suport material.

Art. 19. - Institutiile care creează si/sau gestionează documente apartinānd patrimoniului cultural imaterial au următoarele obligatii:

a) să respecte criteriile stiintifice nationale si internationale de apreciere a valorii si de alcătuire a documentelor de patrimoniu cultural imaterial;

b) să alcătuiască īntregul sistem de cartoteci si de fise solicitat de metoda stiintifică prin care s-a operat pentru identificarea fiecărei piese de patrimoniu cultural imaterial;

c) să asigure conditii optime de conservare si de protejare fiecărui document purtător al unui element de patrimoniu cultural imaterial, care să īl ferească de degradarea fizică si de utilizarea frauduloasă;

d) să elaboreze si să pună īn aplicare programe periodice pentru cercetarea stadiului īn care se află elementele apartinānd patrimoniului cultural imaterial;

e) să publice lucrări stiintifice privind rezultatele studiilor fundamentale, pentru a evita diletantismul si contrafacerea;

f) să sprijine proiectele care stimulează interesul tinerilor pentru domeniul patrimoniului cultural imaterial;

g) să protejeze, atunci cānd se solicită, confidentialitatea informatiei dobāndite īn timpul culegerii si identitatea informatorului.

 

CAPITOLUL VII

Comisia natională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial

 

Art. 20. - Se īnfiintează Comisia natională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, structură fără personalitate juridică, īn subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, avānd atributii de coordonare a activitătilor de protejare si promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfăsurate īn baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 21. - Organizarea, functionarea si atributiile Comisiei nationale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor, īn termen de 60 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante.

Art. 22. - Comisia natională pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial declară tezaurele umane vii pentru domeniul patrimoniului imaterial si alcătuieste Lista patrimoniului cultural imaterial national.

 

CAPITOLUL VIII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 23. - (1) Utilizarea unei mărci traditionale distinctive fără acordul exprimat īn scris al organizatiei creatorilor populari care a adoptat-o, precum si utilizarea unei mărci traditionale distinctive cu īncălcarea dispozitiilor art. 11 alin. (4) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă īntre 500 si 2.000 lei.

(2) Săvārsirea faptelor prevăzute la alin. (1) de către persoana juridică se sanctionează cu amendă īntre 1.000 si 3.000 lei si cu sanctiunea complementară a suspendării activitătii persoanei juridice pe o durată de pānă la 2 ani.

Art. 24. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 23 si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele īmputernicite prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 25. - Prezenta ordonantă intră īn vigoare la 3 zile de la data publicării īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 19.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

de aprobare a Normelor privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului cu responsabilităti īn siguranta circulatiei rutiere

 

Īn vederea aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului cu responsabilităti īn siguranta circulatiei rutiere, prezentate īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de securitate medico-socială si sănătate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului va duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin orice altă dispozitie contrară prevederilor lui se abrogă.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 2.462.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aprobarea modalitătilor de agreare de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a unitătilor specializate, medicale si/sau psihologice, īn vederea examinării personalului cu responsabilitătiīn siguranta circulatiei rutiere

 

Art. 1. - Īn vederea obtinerii agreării pentru efectuarea examinărilor medicale si/sau psihologice a persoanelor cu functii īn siguranta circulatiei rutiere, unitatea specializată medicală si/sau psihologică trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să solicite īn scris agrearea;

b) să prezinte copie după raportul de inspectie al autoritătii de sănătate publică;

c) să facă dovada că este organizată ca operator economic avānd ca obiect principal activitatea medicală si/sau psihologică ori īn una dintre formele de exercitare a profesiei de medic sau psiholog, conform reglementărilor legale īn vigoare;

d) să facă dovada detinerii unui spatiu corespunzător desfăsurării activitătilor de examinare medicală si/sau psihologică, conform reglementărilor legale īn vigoare. Pentru examinările medicale sunt necesare cabinete cu folosire exclusivă pentru medicii specialisti, iar pentru examinările psihologice sunt necesare minimum două īncăperi cu folosire exclusivă;

e) să facă dovada că are angajat personal de specialitate medical si/sau psihologic, conform cerintelor stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003 privind aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicală si psihologică a personalului din transporturi cu responsabilităti īn siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei, cu modificările si completările ulterioare;

f) unitătile medicale trebuie să facă dovada posibilitătii efectuării analizelor medicale de laborator si radiologie-imagistică necesare examinării personalului. Aceste investigatii nu pot fi subcontractate către terti de către unitatea ce urmează a fi agreată;

g) să facă dovada detinerii aparaturii specifice necesare efectuării investigatiilor medicale si/sau psihologice pentru acoperirea cerintelor metodologice din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

h) să depună īnsusit contractul de colaborare īn vederea agreării, conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme.

Art. 2. - (1) Dosarul de agreare este analizat de directia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Aceasta realizează o verificare a unitătii solicitante, īn cel mult 30 de zile de la data depunerii dosarului, īn vederea confirmării datelor cu situatia concretă a fiecărui solicitant.

(2) Verificarea este efectuată de personalul abilitat al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pe baza unei note de serviciu semnate de directorul directiei de specialitate si aprobată de conducerea ministerului.

(3) Directia de specialitate propune conducerii ministerului, īn baza verificării efectuate, agrearea sau neaprobarea respectivei agreări. Propunerea de agreare se va face cu precizarea unitătii sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care va elibera Certificatul de agreare si va semna contractul de colaborare cu unitatea solicitantă.

(4) Unitatea agreată īncheie un contract de colaborare (conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme) cu unitatea sanitară din reteaua proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nominalizată.

(5) După obtinerea aprobării de agreare, unitatea sanitară din structura sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, nominalizată de directia de specialitate a ministerului, eliberează, contra unui tarif, certificatul de agreare al cărui model este prezentat īn anexa nr. 1 la prezentele norme.

(6) Directia de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va transmite anual colaboratorului tariful de examinare recomandat.

(7) Certificatul de agreare are o valabilitate de 5 ani, cu avizare anuală. Avizarea anuală se va face pe baza unui control anual īn care va fi verificată concordanta conditiilor initiale cu cele prezente.

Art. 3. - Examinările medicale si/sau psihologice efectuate de unitătile agreate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului se desfăsoară īn coordonarea comisiei teritoriale de siguranta circulatiei si a navigatiei, denumită īn continuare comisie teritorială, apartinānd unitătii sanitare nominalizate, astfel:

a) Comisia teritorială realizează instruirea personalului care efectuează examinările medicale si/sau psihologice de siguranta circulatiei īn unitatea agreată, privind procedurile specifice din domeniul sigurantei circulatiei, si mandatează specialistul propus de această unitate pentru a semna avizele medicale, respectiv psihologice emise. Acesta răspunde de īntocmirea lor conform prevederilor legale īn vigoare.

b) Īntocmirea documentatiei de examinare si eliberarea avizului se vor face īn conformitate cu prevederile stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare.

c) Lunar, unitatea agreată va transfera comisiei teritoriale, pe bază de borderou, dosarele celor examinati, īn copie, acestea devenind parte a fisierului de sigurantă a circulatiei. Fiecare pagină a copiei dosarului va avea mentiunea „conform cu originalul", semnătura specialistului mandatat si stampila unitătii agreate. Datele din dosarele de examinare vor fi transmise si īn format electronic.

d) Īn cadrul unitătii medicale si/sau psihologice agreate va exista un registru de evidentă al examinărilor, cu rubricile: numele si prenumele, CNP, functia, unitatea angajatoare, după caz, tipul de examen solicitat, data efectuării examenului, avizul obtinut, data transmiterii datelor din dosar (īn copie) la comisia teritorială.

e) Persoanele abilitate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului efectuează la unitătile agreate controale care vizează modul īn care sunt respectate prevederile legale īn examinarea medicală si psihologică a persoanelor cu functii īn siguranta circulatiei rutiere.

f) Īn timpul acestor controale, īn cazul constatării nerespectării prevederilor īnscrise īn contractul de colaborare, persoanele care le-au constatat comunică acest lucru directiei de specialitate din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin unitatea sanitară din reteaua proprie semnatară a contractului de colaborare. Sesizarea este analizată de o comisie din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care poate decide anularea agreării pe perioadă determinată, pānă la remedierea abaterilor, sau, după caz, anularea definitivă a acesteia.

g) Anularea definitivă a agreării se face īn următoarele situatii:

- neremedierea īn termen de o lună a abaterilor constatate;

- avizarea personalului fără efectuarea examinărilor respective sau fără īnregistrarea persoanelor examinate;

- efectuarea examinărilor de către alt personal decāt cel de specialitate stabilit īn contractul de colaborare.

Art. 4. - (1) Examinarea medicală si/sau psihologică de către unitătile agreate se efectuează persoanelor cu atributii din siguranta circulatiei rutiere īn curs de formare profesională, care se angajează, angajate sau care desfăsoară activitate independentă īn domeniul transportului rutier. Persoanele examinate sunt obligate să dovedească cu acte că sunt angajate la unităti īnregistrate īn judetul īn care īsi are resedinta unitatea medicală sau psihologică agreată la care solicită examinarea.

(2) Pentru examinările medicale si/sau psihologice efectuate, unitătile agreate vor percepe tarife de examinare care vor fi suportate de angajator sau, după caz, de persoana examinată.

Art. 5. - Unitătile sanitare si/sau psihologice agreate au următoarele obligatii:

a) să īndeplinească īn totalitate conditiile stabilite prin prezentele norme;

b) să aibă posibilitatea desfăsurării activitătilor concomitent pentru toate specialitătile medicale stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

c) unitătile psihologice trebuie să aibă cel putin 2 psihologi angajati īn scopul asigurării continuitătii activitătii si pentru a putea oferi ori de cāte ori este necesar informatii legate de activitatea desfăsurată. Laboratoarele de psihologie organizate īn cadrul unor unităti economice pentru asigurarea examinărilor necesare conducătorilor auto angajati ai respectivelor unităti pot īncheia contracte de colaborare si īn cazul unui singur psiholog angajat permanent. Pentru transporturile de produse cu reglementare specifică este necesar ca unul dintre cei 2 psihologi să fie psiholog practicant specialist;

d) să aibă īncheiate contracte de muncă pe durata de cel putin 5 ore zilnic pentru personalul medical angajat. Pentru psihologi durata de muncă va fi de 8 ore pentru cel putin unul dintre psihologi si minimum 4 ore pentru ceilalti psihologi angajati;

e) să aibă personal de specialitate care trebuie să detină certificatele/atestatele de liberă practică īn specialitatea īn care efectuează examinările;

f) să īntocmească lista cu personalul de specialitate care va efectua examinările medicale si/sau psihologice si să notifice īn scris, īn maximum 5 zile, orice modificare apărută īn componenta acestei liste;

g) să aibă posibilitatea efectuării numărului minim de examinări lunare stabilit prin contract īn timpul afectat acestor activităti;

h) fiecare unitate va avea afisat programul de lucru destinat activitătilor de examinare medicală si/sau psihologică pentru personalul din siguranta circulatiei rutiere, pe care īl va face cunoscut īn scris comisiei teritoriale;

i) să dispună de dotarea cu aparatură necesară īnregistrării activitătilor desfăsurate, raportării lor la cerere si emiterii de documente īn conformitate cu prevederile stabilite īn Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

j) să detină facilităti de raportare către comisia teritorială din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului a activitătilor medicale si/sau psihologice desfăsurate pentru personalul din siguranta circulatiei rutiere.

Art. 6. - Certificatul de agreare īsi pierde valabilitatea īn următoarele conditii:

a) dacă unitatea agreată nu īncepe activitatea īn termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data obtinerii agreării;

b) dacă din motive imputabile unitătii agreate aceasta īsi īntrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice;

c) ridicarea de către organele īn drept a autorizatiei sanitare de functionare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

d) nerespectarea obligatiilor contractuale, constatată cu ocazia controlului efectuat de institutiile abilitate să efectueze acest control;

e) neanuntarea comisiei teritoriale cu privire la orice modificare īn legătură cu conditiile care au stat la baza agreării, īn termen de 10 zile lucrătoare;

f) īncetarea activitătii unitătii agreate, prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;

g) depăsirea numărului de examinări medicale si/sau psihologice stabilite conform reglementărilor īn vigoare.

Art. 7. - (1) Lista cu unitătile medicale si/sau psihologice agreate va fi publicată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, si va fi actualizată din 6 īn 6 luni. Unitătile agreate īn perioada de pānă la publicarea listei īsi pot desfăsura activitatea după primirea certificatului de agreare.

(2) Lista cu unitătile medicale si/sau psihologice agreate va fi publicată si pe site-ul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 8. - Comisiile teritoriale din cadrul ambulatoriilor de specialitate ale retelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului īsi desfăsoară activitatea fără agreare.

Art. 9. - Laboratoarele de psihologie rutieră agreate īn cursul anului 2006 īn baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei si al ministrului sănătătii si familiei nr. 649/492/2002 pentru aprobarea Instructiunilor privind agrearea/autorizarea laboratoarelor de psihologie rutieră, altele decāt cele din reteaua sanitară proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 672 din 10 septembrie 2002, vor depune solicitările de agreare īn baza prezentului ordin, conform unei planificări care le va fi comunicată de directia de specialitate a ministerului.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERTIFICAT DE AGREARE

Nr.........../.................

 

Unitatea ........................................... situată īn localitatea ............................. str. ....................... nr. ......... judetul .............................. este agreată să efectueze examinări medicale/psihologice pentru personalul cu responsabilităti īn siguranta circulatiei rutiere. Activitatea va fi coordonată de comisia teritorială de siguranta circulatiei din ambulatoriul de specialitate CF al Spitalului .......................................

Prezentul certificat este valabil de la data de ................. pānă la data de ...................... cu avizare anuală.

 

Presedintele Comisiei teritoriale de siguranta circulatiei,

..........................................................................................

 

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CONTRACT DE COLABORARE

Nr.........../.........................

 

I. Părtile contractante

1.1. Spitalul Universitar/General ...................................... cu sediul īn ............................, str. ....................... nr. .......... CUI ........................... nr. de īnregistrare īn registrul comertului .............................................................. cont IBAN nr. ................................, deschis la Banca ............................ sucursala ................................................................ reprezentat de .................................., īn calitate de coordonator, si

1.2. Unitatea sanitară/psihologică ..................................... cu sediul īn ......................................... str. ............................ nr............, CUI .................... nr. de īnregistrare īn registrul comertului ................................................................ cont IBAN nr. ............................. deschis la Banca ............................... sucursala ............................................... reprezentată de

...................................... īn calitate de colaborator, agreată prin Certificatul de agreare nr. ................ din

au convenit să īncheie prezentul contract de colaborare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

1. Obiectul contractului īl reprezintă efectuarea de examinări medicale/psihologice ale personalului din siguranta circulatiei rutiere de către colaborator, īn conformitate cu reglementările si metodologia stabilite de către coordonator.

III. Termenul contractului

1. Contractul se īncheie pe o durată de un an, īncepānd de la data de .................................. pānă la data de ..........................

IV. Modalitatea de plată

1. Pentru efectuarea examinărilor medicale si/sau psihologice, colaboratorul va percepe tarife de examinare calculate īn functie de cheltuielile necesare efectuării acestor examinări.

2. Colaboratorul va achita către coordonator un cuantum de 10% din tariful de examinare recomandat, pentru fiecare examinare efectuată, acest cuantum reprezentānd contravaloarea activitătilor de gestiune a datelor, īndrumare si control metodologic, efectuate de acesta.

3. Colaboratorul va plăti sumele datorate pānă la data de 20 a lunii următoare celei īn care s-au efectuat examinările.

4. Plătile către coordonator se fac prin virament īn contul acestuia.

V. Drepturile si obligatiile părtilor

1. Drepturile coordonatorului:

- să verifice oricānd este cazul modul de desfăsurare a activitătilor de examinare si fisele celor examinati;

- să propună măsurile necesare pentru eliminarea eventualelor erori din activitatea colaboratorului.

2. Obligatiile coordonatorului:

- să ofere toate informatiile cu privire la conditiile de organizare si desfăsurare a examinărilor medicale/ psihologice;

- să instruiască, după caz, initial si periodic, personalul unitătilor medicale si/sau psihologice agreate, implicat īn efectuarea si gestiunea datelor examinărilor medicale si/sau psihologice ale personalului din siguranta circulatiei rutiere;

- să asigure gestiunea informatiilor (copie de pe dosarul de siguranta circulatiei) predate lunar de către colaborator;

- să efectueze periodic monitorizarea modului īn care se desfăsoară activitatea de examinare medicală/ psihologică;

- să aibă posibilitatea desfăsurării activitătilor concomitent pentru toate specialitătile medicale stabilite prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 447/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- să asigure modelele documentelor utilizate īn procesul de examinare medicală/psihologică si de raportare a acestora la comisia teritorială de către colaborator;

- sumele īncasate de la colaborator vor fi utilizate pentru activitătile de gestiune a datelor, īndrumare si control metodologic, efectuate de acesta.

3. Obligatiile colaboratorului:

- să respecte instructiunile privind examinarea medicală/psihologică, conform actelor normative si reglementărilor stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- să īntocmească lista cu personalul de specialitate angajat care va efectua i examinările medicale si/sau psihologice si să notifice īn scris orice modificare apărută īn componenta acestei liste;

- să respecte timpul de lucru destinat activitătilor de examinare medicală si/sau psihologică, īn conformitate cu metodologia de examinare stabilită prin instructiunile specifice;

- să nu depăsească numărul de examinări medicale si/sau psihologice stabilite conform reglementărilor īn vigoare;

- să afiseze la sediul său orarul destinat activitătilor de examinare medicală si/sau psihologică pentru personalul din siguranta circulatiei rutiere, precum si tarifele de examinare;

- să stabilească cuantumul tarifelor de examinare īn concordantă cu cheltuielile necesitate de efectuarea examinărilor medicale si/sau psihologice;

- să transmită lunar o copie de pe documentele examinărilor medicale/psihologice;

- să achite coordonatorului 10% din contravaloarea tarifelor īncasate pānă la data de 20 a lunii următoare;

- să aibă pagină web, acces la internet, adresă de e-mail, fax;

- să aibă bază de date electronică;

- să asigure securizarea datelor electronice si a documentelor conform reglementărilor īn vigoare;

- să permită coordonatorului să verifice modul de desfăsurare a activitătilor ori de cāte ori acesta consideră necesar.

VI. Conditii de īncetare a contractului

1. Contractul de colaborare īncetează īncepānd cu data de la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) unitatea agreată se mută din teritoriul de functionare;

b) Īncetarea activitătii unitătii agreate prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiintare sau reprofilare, după caz;

c) Īncetarea definitivă a activitătii comisiei teritoriale;

d) acordul de vointă al pārtilor;

e) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al părtilor, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste īncetarea contractului.

VII. Penalizări

Pentru īntārzieri la plata sumelor datorate de către colaborator, se va percepe o penalizare de 1% pe zi din suma datorată.

VIII. Forta majoră

1. Niciuna dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen si/sau de executarea īn mod necorespunzător - total sau partial - a oricărei obligatii care īi revine īn baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a fost cauzată de forta majoră asa cum este definită prin lege.

2. Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti, īn termen de 30 de zile, producerea evenimentului si să ia toate măsurile posibile īn vederea limitării consecintelor lui.

3. Dacă īn termen de 90 de zile de la producere evenimentul respectiv nu īncetează, părtile au dreptul să-si notifice īncetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. Litigii

1. Părtile au convenit ca toate neīntelegerile privind prezentul contract să fie rezolvate pe cale amiabilă de către reprezentantii lor.

2. Īn cazul īn care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecătoresti competente.

X. Clauze finale

1. Modificarea prezentului contract se face prin act aditional īncheiat īntre părtile contractante.

2. Prezentul contract reprezintă vointa părtilor si īnlătură orice altă īntelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară īncheierii lui.

3. Īn cazul īn care părtile īsi īncalcă obligatiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea īntocmai sau prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu īnseamnă că ea a renuntat la acest drept al său.

4. Notificările īntre părti se fac īn formă scrisă, prin fax sau postă, si se consideră primite la data de pe avizul postal de la domiciliul părtii destinatare.

5. Prezentul contract a fost īncheiat astăzi .................. īn 2 (două) exemplare, cāte unul pentru fiecare parte.

 

Reprezentantul coordonatorului,

....................................................

Reprezentantul colaboratorului,

....................................................

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru īnfiintarea Registrului national al informatiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic si transmiterea informatiei către Comisia Europeană

 

Īn baza art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica PoIonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romānia privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romāniei la Uniunea Europeană, semnat de Romānia la Luxemburg la 25 aprilie 2005,

īn temeiul art. 69 din Acordul european instituind o asociere īntre Romānia, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de Romānia prin Legea nr. 20/1993, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărārea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se īnfiintează Registrul national al informatiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic, denumit īn continuare Registrul.

(2) Registrul reprezintă o bază de date realizată īn format electronic, gestionată si actualizată de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, aflată īn subordinea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Informatia inclusă īn registrul prevăzut la alin. (1) reprezintă informatia suplimentară, conform notificărilor privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic, obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne, ca atare sau componente ale unor produse.

(4) Informatia inclusă īn registrul prevăzut la alin. (1) este necesară pentru detectia si identificarea unui anumit organism modificat genetic cu ocazia introducerii sale pe piată, īn vederea facilitării controlului si inspectiei.

Art. 2. - (1) Registrul asigură baza de date pentru Registrul Comisiei Europene privind informatia referitoare la modificările genetice din organismele modificate genetic, prevăzută la art. 1 alin. (1).

(2) Transmiterea informatiei din Registru la Comisia Europeană se realizează de Agentia Natională pentru Protectia Mediului, pe baza avizului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor.

(3) Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură ca transmiterea datelor către Comisia Europeană să se facă īn maximum două săptămāni de la aparitia unei informatii noi la nivel national.

Art. 3. - (1) Informatia cuprinsă īn Registru este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin si se actualizează īn functie de evolutia legislatiei comunitare si nationale īn domeniul organismelor modificate genetic.

(2) Registrul contine două seturi de date:

a) un set de date accesibil publicului, continānd toată informatia inclusă īn Registru, cu exceptia datelor care nu pot fi dezvăluite, fiind confidentiale;

b) un set de date continānd informatia considerată confidentială, suplimentară celei mentionate la lit. a). După transmiterea la Comisia Europeană, această informatie devine accesibilă, exclusiv autoritătilor competente ale statelor membre ale Uniunii Europene, Comisiei Europene si Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentelor, prin intermediul registrului comunitar.

(3) Īncadrarea informatiei conform alin. (2) lit. a) si b) se face cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind organismele modificate genetic si drepturile de proprietate intelectuală.

(4) Accesul publicului la informatia din Registru prevăzută la alin. (2) lit. a) se face pe baza legislatiei nationale.

Art. 4. - Functionarea Registrului si comunicarea cu Comisia Europeană cuprind următoarele etape:

a) Agentia Natională pentru Protectia Mediului preia din notificările prevăzute la art. 1 alin. (3) informatia privind modificările genetice, include informatia īn Registru, īn formatul solicitat de Comisia Europeană si cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3), si o transmite spre avizare la Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor;

b) după obtinerea avizului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite informatia către Comisia Europeană odată cu raportul de evaluare a notificării privind introducerea pe piată a organismelor modificate genetic sau, cel tārziu, la două săptămāni după trimiterea raportului de evaluare, cu respectarea prevederilor legislatiei nationale īn domeniu;

c) Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură conexiunea Registrului cu alte registre proprii, cu alte registre nationale sau cu registre apartinānd Comisiei Europene ori cu cele stabilite prin mecanismul international de schimb de informatii īn domeniul biosecuritătii, Biosafety Clearing-House (BCH) din cadrul Secretariatului Protocolului de la Cartagena la Conventia privind securitatea biologică.

Art. 5. - Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură ca Registrul să fie operational īn termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei.

Prezentul ordin asigură conditiile pentru implementarea Deciziei Comisiei 2004/204/CE de stabilire a normelor de functionare a registrelor pentru īnregistrarea informatiei privind modificările genetice din organismele modificate genetic, prevăzute prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2001/18/CE. Decizia sus-mentionată a fost publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 65 din 3 martie 2004.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 55.

 

ANEXĂ

 

INFORMATIA

cuprinsă īn Registrul national al informatiei cu privire la modificările genetice din organismele modificate genetic

 

1. Informatii privind notificatorul si persoanele responsabile:

a) numele si adresa completă ale notificatorului;

b) numele si adresa completă ale persoanei stabilite ca fiind responsabilă, la nivelul Uniunii Europene, pentru introducerea pe piată, fie că este producător, fie că este

importator sau distribuitor, dacă aceasta este diferită de notificator.

2. Informatii generale referitoare la organismul modificat/organismele modificate genetic:

a) denumirea sau denumirile comerciale ale produselor modificate genetic si denumirile organismelor modificate genetic, continute īn acestea, inclusiv denumirea sau denumirile stiintifice si denumirea sau denumirile comune ale organismului recipient ori, dacă este cazul, ale organismului parental al organismului modificat genetic;

b) codul unic*)/codurile unice de identificare*) al/ale organismului modificat genetic/organismelor modificate genetic continut/continute īn produs/produse;

c) numele statului membru īn care s-a depus notificarea;

d) numărul notificării.

3. Informatii privind insertul:

a) informatii privind secventa nucleotidică a insertului, utilizată pentru elaborarea metodei de detectie, inclusiv, unde este cazul, secventa completă a insertului, precum si numărul de perechi de bază ale secventei care īncadrează ADN-ul**) gazdă, necesare pentru a stabili o metodă de detectie specifică evenimentului de transformare si metode de detectie referitoare la pragurile stabilite prin legislatia natională si comunitară, precum si coduri de acces la bazele de date publice si trimiteri privind orice informatii referitoare la secventa insertului sau la părti din aceasta;

b) o hartă detaliată a ADN-ului inserat, care să cuprindă toate elementele genetice, secventele codificatoare si necodificatoare, cu indicarea ordinii si orientării acestora.

4. Informatii privind metodele de detectie si identificare:

a) descrierea tehnicilor de identificare si de detectie a unui eveniment specific de transformare, incluzānd, unde este cazul, metodele de detectie a pragurilor, stabilite īn conformitate cu legislatia natională si comunitară;

b) informatii privind instrumentele de detectie si identificare, cum sunt primerii PCR***) si anticorpii;

c) dacă este cazul, informatii privind parametrii de validare, īn acord cu ghidurile internationale.

5. Informatii privind preluarea, depozitarea si furnizarea mostrelor:

a) numele si adresa persoanei/persoanelor responsabile pentru preluarea, depozitarea si furnizarea mostrelor de control (mostre martor);

b) informatii privind mostrele depozitate, cum ar fi: tipul materialului, caracterizarea modificării genetice, cantitatea de material, stabilitatea, conditiile pentru depozitare corespunzătoare si durata de păstrare.

 

*) Codul unic de identificare al organismului modificat genetic - un cod numeric sau alfanumeric care foloseste la identificarea unui organism modificat genetic pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat si care prevede mijloacele pentru a găsi informatii specifice pertinente privind acest organism modificat genetic.

**) ADN - acid dezoxiribonucleic.

***) Primeri PCR (Polimerase Chain Reaction) - primeri pentru reactia īn lant a polimerazei.