MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 90         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

83. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

84. - Hotărâre privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Municipiului Bucuresti

 

87. - Hotărâre privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

 

88. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

19. - Decizie pentru numirea domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.435/2006. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

6. - Ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

213/1998

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public „Biroul Vamal Urziceni”, judetul Satu Mare, cu nr. M.F.P. - 147.194, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 83.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR

din domeniul public al statului

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică (vecinătăti)

Datele de identificare

 

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosintă

Valoarea de inventar (lei)

Situatia juridică/ Baza legală

Situatia juridică actuală

147.194

8.29.06

Clădire vamă, copertine, drumuri si platforme

Suprafată teren = 3.868 ni2

Suprafată clădire = 76 m2

Suprafată copertine = 294 m2 Suprafată drumuri si

platforme = 3.000 m2

Nu are

 

Comuna Urziceni, judetul Satu Mare

2003

1.858.956

hotărârile Guvernului nr. 393/2003 Si nr. 923/2003

în administrare

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului care trece din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea

de inventar

(lei)

Numărul

de

identificare

Codul

de

clasificare

Comuna Urziceni,

judetul Satu Mare,

la frontiera cu Ungaria

Ministerul Finantelor Publice -

Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Administratiei

si Internelor -

Inspectoratul General

al Politiei de Frontieră

Suprafată teren = 3.868 m2

Suprafată clădire = 76 m2

Suprafată copertine = 294 m2

Suprafată drumuri si platforme = 3.000 m2

1.858.956

M.F.P. 147.194

8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea titulaturii de muzeu de importantă natională Muzeului Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 14 lit. a), al art. 15 alin. (1) si al art. 16 alin. (1) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă titulatura de muzeu de importantă natională Muzeului Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public „Biroul Vamal Turnu, judetul Arad”, cu nr. M.F.P. - 28.387, se modifică conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute la pozitia 1 din anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Generai al Politiei de Frontieră.

Art. 3. - Se aprobă trecerea unui sector de drum, având datele de identificare prevăzute la pozitia 2 din anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 si 3 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 87.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

Nr. M.F.P.

 

Codul

de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătătile

Adresa

Anul

dobândirii/dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Baza legală

28.387

8.29.06

Clădiri, drum,

teren

Suprafata terenului - 5 ha Drum - 10,2 km

Suprafata clădirilor - 5.250 m2

între frontiera de stat

a României, Canalul Cutas, Canalul Ier si terenul Asociatiei Agricole „Înfrătirea”

Satul Turnu,

comuna Petica, judetul Arad

1996

6.418.068

Hotărârea Guvernului nr. 67/1994 Hotărârea Guvernului nr. 700/1993 Hotărârea Guvernului nr. 159/1994

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile aflate în domeniul public al statului, care trec din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră si în administrarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Valoarea de inventar

- lei -

Număr de inventar

Cod de clasificare

1.

Satul Turnu,

comuna Pecica,

judetul Arad,

la frontiera cu Ungaria

Ministerul Finantelor

Publice – Agentia Natională

de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Administratiei

si Internelor -

Inspectoratul General

al Politiei de Frontieră

- suprafata terenului = 5 ha

- suprafata desfăsurată a clădirilor = 5.250 m2

3.237.324

28.387

8.29.06 (partial)

2.

DN7B

De la DN7 Cearda, la frontiera cu Ungaria

Ministerul Finantelor

Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Transporturilor,

Constructiilor si Turismului, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România

- drum = 10,2 km

3.180.744

28-387

8.29.06 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, referitoare la bunul public „Biroul Vamal Cenad”, judetul Timis, cu nr. M.F.P. 150.153, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 88.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Datele de identificare (vecinătăti)

Adresa

Anul dobândirii/dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei-

Situatia juridică actuală

150.153

8.29.06

Clădire vamă, copertine, drumuri si platforme

Suprafata clădirii vămii = 882 m2

Suprafata clădirii anexă = 201 m2

Suprafata copertinelor = 961 m2

Suprafata drumurilor si platformelor = 10.775 m2

Nu are

Comuna Cenad,

judetul Timis

2004

4.077.546

Proces-verbal în de receptie administrare nr. 1.440/2004

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Valoarea

Caracteristicile tehnice de inventar

- lei -

Numărul

de

identificare

Codul

de

clasificare

Comuna Cenad,

judetul Timis,

la frontiera

cu Ungaria

Ministerul Finantelor Publice – Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Administratiei

si Internelor -

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

Suprafata clădirii = 882 m2 4.077.546

Suprafata clădirii anexă = 201 m2

Suprafata copertinelor = 961 m2

Suprafata drumurilor si platformelor = 10.775 m2

M.F.P. 150.153

8.29.06

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Darius Mesca în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Darius Mesca se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Comertului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 2 februarie 2007.

Nr. 19.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Formularele de diplome, ale căror machete sunt prezentate în anexele la regulament, vor fi gestionate, completate si eliberate de inspectoratele scolare.

Art. 3. - Unitătile de învătământ care au făcut propuneri vor include sumele aferente fiecărei categorii de distinctii în proiectul de buget, la fondul de premii, si vor întreprinde demersuri pe lângă consiliile locale în vederea aprobării sumelor solicitate.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ preuniversitar de stat si unitătile conexe vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 23 octombrie 2006.

Nr. 5.435.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ministrul educatiei si cercetării este autorizat să acorde personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat următoarele distinctii:

- Adresă de multumire publică;

- Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasele I, a II-a si a III-a;

- Diploma de excelentă.

Art. 2. - Unui cadru didactic nu i se pot acorda simultan două distinctii.

Art. 3. - Cadrul didactic care a beneficiat de o distinctie „Gheorghe Lazăr” poate solicita acordarea altei distinctii, într-o clasă superioară, după o perioadă de minimum 5 ani.

 

CAPITOLUL II

Criterii pentru acordarea distinctiilor prevăzute la art. 1

 

Art. 4. - Adresa de multumire publică, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 1, se acordă cadrelor didactice titulare sau suplinitoare care au obtinut cel putin definitivatul în învătământ si calificativul „foarte bine” în ultimul an scolar, pentru contributii la dezvoltarea învătământului si/sau progresului scolar.

Art. 5. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 2, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului si/sau managementului educational, cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au primit calificativul „foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă în învătământ desfăsurată în ultimii 20 de ani;

b) demonstrează preocupări cu relevantă în activitatea didactică (autor, coautor la manuale si/sau programe scolare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, sau lucrări de specialitate publicate în reviste de specialitate internationale ori lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane si/sau sesiuni de comunicări internationale, la publicatii cu ISBN/ISSN; membru al comisiilor nationale de specialitate; contributii la elaborarea proiectelor de regulamente, metodologii si acte normative la nivel national);

c) detin cel putin un premiu/o mentiune la faza internatională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare ori competitii sportive/artistice si/sau un premiu la faza natională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării);

d) probează implicarea în activitatea educativă în scoală si în comunitate (prin organizarea de activităti sau proiecte/programe extracurriculare la nivel national/ international). Se vor prezenta documente în original si copii, confirmate de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 6. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I este însotită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distinctiilor.

Art. 7. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 3, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului si/sau managementului educational, cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au primit calificativul „foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă în învătământ desfăsurată în ultimii 15 ani;

b) demonstrează preocupări cu relevantă în activitatea didactică (autor, coautor la manuale si/sau programe scolare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, avizate/aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, sau lucrări/comunicări prezentate la congrese, simpozioane si/sau sesiuni de comunicări nationale, lucrări de specialitate si/sau metodice publicate, la publicatii cu ISBN/ISSN; membru al consiliului consultativ al specialitătii din cadrul inspectoratului scolar);

c) detin cel putin un premiu/o mentiune la faza internatională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare ori competitii sportive sau un premiu la faza natională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării);

d) probează implicarea în activitatea educativă în scoală si în comunitate (prin organizarea de activităti sau proiecte/ programe extracurriculare la nivel judetean/national). Se vor prezenta documente în original si copii, confirmate de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 8. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a este însotită de un premiu a cărui valoare este de 15% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distinctiilor.

Art. 9. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a III-a, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 4, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului si/sau managementului educational, cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I si care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au primit calificativul „foarte bine” pentru activitatea didactică efectivă în învătământ desfăsurată în ultimii 10 ani;

b) demonstrează preocupări cu relevantă în activitatea didactică (autor, coautor la manuale si/sau programe scolare ori lucrări de cercetări experimentale/fundamentale finalizate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării, sau lucrări de specialitate si/sau metodice publicate, publicatii cu ISBN/ISSN);

c) detin cel putin un premiu/o mentiune la faza internatională cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare ori competitii sportive/artistice si/sau un premiu/o mentiune la faza natională ori judeteană cu elevii participanti la olimpiade, concursuri scolare sau competitii sportive/artistice (conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării);

d) probează implicarea în activitatea educativă în scoală si în comunitate (prin organizarea de activităti sau proiecte/programe extracurriculare la nivel national, judetean si/sau în parteneriat cu administratia publică locală). Se vor prezenta documente în original si copii, confirmate de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 10. - Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a III-a este însotită de un premiu a cărui valoare este de 10% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni anterioare datei semnării ordinului de acordare a distinctiilor.

Art. 11. - Diploma de excelentă, a cărei machetă este prevăzută în anexa nr. 5, se acordă, pentru merite în dezvoltarea curriculumului si/sau managementului educational, cadrelor didactice care au obtinut gradul didactic I, pensionari sau pensionabili, cu activitate efectivă în învătământ si care au obtinut calificativul „foarte bine” cel putin 25 de ani, pentru merite deosebite în activitatea didactică, care au dat dovadă de profesionalism, deontologie profesională si conduită morală incontestabile si care îndeplinesc cel putin două dintre criteriile mentionate la art. 5 lit. b), c) si d).

Art. 12. - Diploma de excelentă este însotită de un premiu a cărui valoare este de 20% din suma salariilor de bază primite în ultimele 12 luni de activitate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 13. - Calendarul si procedura de atribuire a distinctiilor si premiilor personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se desfăsoară în etape, după cum urmează:

1. Solicitantul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ cererea si raportul de autoevaluare însotite de documentele doveditoare, conform criteriilor mentionate anterior, până la data de 31 martie.

2. Consiliul de administratie al unitătii de învătământ analizează dosarul si formulează aprecieri sintetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, asupra activitătii fiecărui solicitant, până la data de 10 aprilie.

3. Directorul unitătii de învătământ înaintează la inspectoratul scolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare si aprecierea consiliului de administratie, până la data de 15 aprilie.

4. a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizării acestora, în baza punctajului prevăzut la art. 14, va întocmi si va afisa la sediul inspectoratului scolar, până la data de 25 aprilie, lista solicitantilor, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate.

b) Comisia de evaluare a dosarelor este numită prin decizie a inspectorului scolar general si are următoarea componentă:

- presedinte - un inspector scolar general adjunct;

- 6 membri:

- un inspector scolar - învătământ prescolar;

- un inspector scolar - învătământ primar;

- 4 inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari. Secretariatul comisiei este asigurat de un inspector scolar pentru managementul resurselor umane.

5. Eventualele contestatii se pot depune la registratura inspectoratului scolar, în termen de 3 zile calendaristice de la data afisării rezultatelor evaluării dosarelor depuse.

6. a) În termen de 5 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea contestatiilor, consiliul de administratie al inspectoratului scolar, după analizarea si solutionarea contestatiilor, afisează la sediul inspectoratului scolar, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, rezultatele definitive ale evaluării dosarelor depuse în vederea acordării distinctiilor si a premiilor.

b) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pe baza rezultatelor definitive, stabileste numărul cadrelor didactice care urmează a primi distinctii, în limita a 6% din numărul total de cadre didactice cu gradul didactic I din judet/municipiul Bucuresti, cu exceptia adresei de multumire publică si cu încadrarea în fondurile bugetare alocate/comunicate de fiecare primărie.

7. Listele cuprinzând datele solicitantilor validati, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, vor fi înaintate la Ministerul Educatiei si Cercetării până la data de 5 mai.

8. Ministerul Educatiei si Cercetării verifică listele înaintate de inspectoratele scolare si elaborează ordinul de acordare a distinctiilor, până la data de 15 iunie.

9. a) Plata premiilor se va face de unitatea de învătământ la care sunt (au fost) angajate cadrele didactice beneficiare, din bugetul consiliilor locale/consiliilor judetene, cu încadrarea în bugetul aprobat si alocat cu această destinatie.

b) Plata premiilor personalului didactic încadrat la cluburile sportive scolare, la Palatul National al Copiilor si Elevilor din Bucuresti, precum si la palatele si cluburile copiilor si elevilor se va face din fondurile unitătii unde este (a fost) angajat.

Art. 14. - Consiliul de administratie al inspectoratului scolar, în completarea celor prezentate, va lua în consideratie pentru fiecare categorie de distinctii si următoarele criterii: disponibilitate pentru participarea la rezolvarea, dezamorsarea sau prevenirea unor situatii problemă ale tineretului (abandon, absenteism, consum de droguri, alcoolism etc), predare/activitate în zone izolate; predare/activitate cu elevii cu cerinte educative speciale, grupuri dezavantajate; predare simultană, precum si alte criterii.

Pentru fiecare criteriu utilizat se va elabora un punctaj propriu.

Art. 15. - La toate etapele prevăzute în prezentul regulament participă, în calitate de observatori, reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ, care au organizatii/grupe sindicale în unitatea de învătământ, în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti.

Art. 16. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr.

 la regulament

 

 

Stema

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Cabinet ministru

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule,

...................................................

 

Suntem onorati să exprimăm sincera noastră pretuire si profunda admiratie pentru înalta dumneavoastră tinută profesională si morală demonstrată la catedră, întru sporirea prestigiului scolii românesti.

Prin competentă si vocatie ati dovedit că profesia de dascăl se poate practica numai cu dăruire si cu responsabilitate fată de viitorul natiei.

Ati demonstrat, prin rezultate remarcabile, că menirea dascălului este aceea de a cultiva în constiinta tinerei generatii respectul pentru valorile spirituale ale poporului nostru, integrate armonios în sistemul valorilor culturale si etice universale.

Elevilor domniei voastre le-ati oferit un model uman pe care l-ati creat sintetizând tinuta intelectuală, morală si culturală a unui român care îsi cinsteste tara prin sentimente sincere si fapte perene.

Acordarea acestei înalte distinctii oferă Ministerului Educatiei si Cercetării prilejul de a-si declara convingerea că sunteti unul dintre dascălii de vocatie ai tării, continuând traditia si promovând inovatia în domeniu.

Vă dorim prosperitate, împliniri profesionale si în viata particulară, sănătate si energie inepuizabilă pentru ca, în continuare, să sporiti prestigiul scolii românesti a secolului XXI.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

.................................................

 

Bucuresti .................................

 

ANEXA Nr. 2

 la regulament

 

 

Stema

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

DIPLOMA „GHEORGHE LAZĂR”

clasa I

 

Portret

Gheorghe Lazăr

 

 

 

 

 

             Se acordă doamnei/domnului..................................................................*) ..............................................................la

......................................................... judetul ............................, pentru preocupări deosebite în domeniul inovării didactice

din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile obtinute cu elevii la olimpiade si concursuri internationale si nationale si implicare deosebită în activitatea educativă din scoală si din cadrul comunitătii.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

................................................

 

Bucuresti, 2007.

 

 

*) Se înscriu functia didactică (profesor, învătător, educatoare etc.) si gradul didactic I sau gradul stiintific (doctor în stiinte) ale cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

 

Stema

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

DIPLOMA „GHEORGHE LAZĂR”

clasa II-a

 

Portret

Gheorghe Lazăr

 

 

 

 

 

             Se acordă doamnei/domnului..................................................................*) ..............................................................la

......................................................... judetul ............................, pentru preocupări deosebite în activitatea didactică din ultimii 15 de ani, rezultate remarcabile obtinute la nivel international si national, in formarea si educarea tinetrilor.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

................................................

 

Bucuresti, 2007.

 

 

*) Se înscriu functia didactică (profesor, învătător, educatoare etc.) si gradul didactic I sau gradul stiintific (doctor în stiinte) ale cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

 

Stema

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

DIPLOMA „GHEORGHE LAZĂR”

clasa III-a

 

Portret

Gheorghe Lazăr

 

 

 

 

 

             Se acordă doamnei/domnului..................................................................*) ..............................................................la ......................................................... judetul ............................, pentru calitatea si complexitatea activitătii didactice din ultimii 10 ani, rezultatele remarcabile obtinute în initierea si derularea unor proiecte judetene si nationale destinate educării tinerilor.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

................................................

 

Bucuresti, 2007.

 

 

*) Se înscriu functia didactică (profesor, învătător, educatoare etc.) si gradul didactic I sau gradul stiintific (doctor în stiinte) ale cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

 

 

 

Stema

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

DIPLOMA DE EXCELENTA

clasa III-a

 

 

 

 

             Se acordă doamnei/domnului ................................................................., *) .............................................................. la ......................................................... judetul ............................. pentru întreaga carieră didactică, pentru activitatea remarcabilă desfăsurată la disciplina ....................... în învătământul prescolar/învătământul primar.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

................................................

 

Bucuresti, 2007.

 

 

*) Se înscriu functia didactică (profesor, învătător, educatoare etc.) si gradul didactic I sau gradul stiintific (doctor în stiinte) ale cadrului didactic.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

APRECIERE

 

Consiliul de administratie al .....................................................1), în urma analizării dosarului depus de ..............................................................2)

- autentifică si validează calificativele anuale din ultimii ...... ani;

- recunoaste profesionalismul, conduita morală ireprosabilă si atestă respectarea deontologiei profesionale a solicitantului;

- validează documentele care dovedesc activitatea depusă de domnia sa în perioada evaluată si prezentate în sustinerea solicitării;

- recomandă pe.....................................................2) pentru obtinerea.....................................................3).

Prezenta apreciere este însotită de copia procesului-verbal al consiliului de administratie din data de

 

Pentru conformitate,

Presedintele Consiliului de administratie al

....................................................................1)

 

1) Denumirea unitătii de învătământ.

2) Numele si prenumele solicitantului.

3) Nominalizarea felului distinctiei.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

TABEL NOMINAL

pentru acordarea ..............................................1)

 

Nr. crt

Numele si prenumele

Gradul

didactic

Specialitatea

Vechimea în muncă

Denumirea unitătii de învătământ

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

 

1) Nominalizarea tipului de distinctie propusă.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MĂRCI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicată

 

În temeiul art. II alin. 2 din Legea nr. 337/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate,

în baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Mărci,

Gabor Varga

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 6.

 

anexa

 

NORME

de aplicare a Legii nr. 16/1995*) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicată

 

REGULA 1

Dispozitii generale

 

Prezentele norme stabilesc conditiile si procedura privind înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare.

 

REGULA 2

Definitii

 

În întelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:

a) lege - Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor produselor semiconductoare, republicată;

b) O.S.I.M. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci;

c) topografie - topografia produsului semiconductor, în sensul art. 2 lit. c) din lege;

d) formular de cerere - cererea scrisă care contine solicitarea expresă de acordare a protectiei unei topografii;

e) solicitant - persoana care cere înregistrarea unei topografii;

f) titular - persoana fizică sau juridică căreia îi apartin drepturile conferite prin înregistrarea topografiei;

g) mandatar - consilierul în proprietate industrială care îsi desfăsoară activitatea în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată**).

 

REGULA 3

Conditiile necesare înregistrării topografiilor

 

(1) O.S.I.M. Înregistrează topografiile în Registrul national al topografiilor dacă:

a) obiectul cererii respectă dispozitiile art. 2 lit. b) si c) si ale art. 3 din lege;

b) solicitantul are dreptul la obtinerea protectiei pentru topografia care face obiectul cererii, în conformitate cu art. 6, 8 si 9 din lege;

c) depozitul reglementar al cererii este constituit în conformitate cu art. 13 din lege;

d) topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;

e) cererea a fost depusă la O.S.I.M. În termen de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei sau, după caz, dacă topografia nu a fost exploatată comercial si cererea a fost depusă la O.S.I.M. Înainte de împlinirea unui termen de 15 ani de la data la care topografia a fost creată ori codată pentru prima oară.

(2) În cazul nerespectării dispozitiilor alin. (1), topografia nu poate fi înregistrată si O.S.I.M. respinge cererea.

 

REGULA 4

Obiectul cererii

 

(1) Nu pot face obiectul unei cereri:

a) proiectele, procedeele si mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiilor produselor semiconductoare;

b) informatiile stocate în produsele semiconductoare;

c) produsele semiconductoare realizabile pe baza topografiilor;

d) alte creatii care pot fi denumite topografii, dar care nu corespund întelesului definit de art. 2 lit. c) din lege.

(2) Cererile care au ca obiect creatii din categoria celor mentionate la alin. (1) sunt respinse.

(3) Solicitantul poate revendica originalitatea topografiei în ansamblul ei sau numai a unei părti din aceasta. În cazul în care numai o parte a topografiei este originală, protectia conferită prin înregistrare se referă numai la această parte revendicată, partea neoriginală a topografiei neconstituind obiect al protectiei.

(4) O topografie care este constituită dintr-o combinatie de elemente si interconexiuni uzuale este originală dacă combinatia, luată în ansamblul ei, este originală; o combinatie originală poate fi constituită si din elemente si interconexiuni uzuale, asociate cu elemente si interconexiuni originale.

(5) O cerere trebuie să fie unitară, adică să aibă ca obiect o singură topografie.

(6) Cererea care are ca obiect două sau mai multe topografii este neunitară si solicitantul are posibilitatea să o divizeze în atâtea cereri unitare câte topografii fac obiectul acestei cereri.

(7) În cazul unei cereri neunitare, constituie obiectul cererii o singură topografie, si anume aceea care este indicată de solicitant în termen de două luni de la data la care O.S.I.M. i-a notificat că cererea este neunitară; în cazul în care solicitantul nu comunică în termenul mentionat care dintre topografii rămâne ca obiect al cererii, obiectul acesteia este prima dintre topografiile mentionate în cerere.

(8) Cererile depuse ulterior de solicitant, având ca obiect celelalte topografii ale cererii neunitare, sunt considerate cereri divizionare din depozitul acestei cereri, dacă sunt depuse la O.S.I.M. În termen de 3 luni de la data notificării lipsei de unitate si primesc ca dată de depunere data la care a fost depusă cererea initială, neunitară; dacă sunt depuse la O.S.I.M. după expirarea termenului de 3 luni, cererile nu mai sunt recunoscute ca cereri divizionare si primesc ca dată de depunere data la care au intrat în Registratura generală a O.S.I.M.

(9) Lipsa de unitate a unei cereri nu poate constitui un motiv pentru respingerea acesteia.

 

REGULA 5

Depozitul reglementar al cererii

 

(1) Depozitul cererii este reglementar constituit dacă sunt depuse la O.S.I.M., în două exemplare, următoarele elemente:

a) formularul de cerere privind înregistrarea topografiei, redactată în conformitate cu prevederile regulii 7 si semnată;

b) documentatia tehnică necesară pentru identificarea topografiei si pentru evidentierea functiunii electronice a produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei, întocmită în conformitate cu prevederile regulii 8;

c) produsul semiconductor realizat pe baza topografiei, dacă topografia a fost exploatată comercial;

d) împuternicirea de reprezentare a mandatarului, după caz;

e) dovada de plată a taxelor pentru: depunerea cererii, examinarea cererii, înregistrarea topografiei, publicarea înregistrării topografiei si eliberarea certificatului de înregistrare a topografiei.

(2) La depozitul reglementar al cererii se anexează toate documentele depuse ulterior de solicitant sau de mandatarul acestuia în legătură cu cererea, documentele redactate de examinator în legătură cu rezolvarea acesteia, precum si corespondenta purtată de O.S.I.M. cu solicitantul sau cu mandatarul acestuia.

 

REGULA 6

Limba oficială

 

(1) Toate documentele care se depun la O.S.I.M. În legătură cu protectia topografiilor, precum si corespondenta purtată de O.S.I.M. cu solicitantii si cu mandatarii acestora se redactează în limba română.

(2) Este admisă utilizarea în documentatia tehnică din depozitul cererii a unor termeni tehnici de specialitate exprimati în limba engleză, dacă acesti termeni au fost deja preluati si utilizati ca atare în limba română de către specialistii domeniului. În caz contrar, acesti termeni pot fi utilizati numai dacă sunt însotiti de termenii echivalenti în limba română.

 

REGULA 7

Cererea de înregistrare a topografiei

 

(1) Cererea de înregistrare a unei topografii se prezintă pe un formular, conform modelului stabilit de O.S.I.M. si pus la dispozitie publicului.

(2) Formularul de cerere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) datele de identificare ale solicitantului, respectiv numele si prenumele sau, după caz, denumirea solicitantului, precum si adresa completă a solicitantului, inclusiv nr. de telefon, fax, e-mail; dacă sunt mai multi solicitanti, datele de identificare vor fi prezentate separat pentru fiecare dintre acestia; în cazul persoanelor juridice străine care au filiale sau sucursale în România, se vor preciza denumirile si sediile acestor filiale sau sucursale;

b) declararea creatorului topografiei, în cazul în care acesta este altă persoană decât solicitantul, cu mentionarea numelui, prenumelui si a domiciliului creatorului; dacă sunt mai multi creatori, coautori, se fac aceleasi mentiuni pentru fiecare dintre acestia; în cazul în care creatorii topografiei nu doresc să li se mentioneze numele si calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare si/sau în publicatii efectuate de O.S.I.M. În legătură cu topografia înregistrată, solicitantul va face o declaratie în acest sens în cerere si va înscrie numele creatorilor numai pe un exemplar al cererii;

c) indicarea temeiului legal în baza căruia solicitantul are dreptul la protectia topografiei, respectiv: art. 8 din lege când solicitantul este creatorul topografiei; art. 9 alin. (1) din lege când topografia a fost creată în cadrul sarcinilor de serviciu; art. 9 alin. (2) din lege când topografia a fost creată pe baza unui contract de cercetare/proiectare;

d) după caz, indicarea faptului că solicitantul a dobândit dreptul de a înregistra topografia prin cesiune sau pe cale succesorală;

e) denumirea si destinatia produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei; denumirea produsului va fi formulată succint, de preferintă în maximum 15 cuvinte;

f) declaratia solicitantului că topografia nu a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;

g) declaratia solicitantului privind originalitatea topografiei; se va preciza dacă topografia este originală în ansamblu sau originalitatea priveste numai o parte a topografiei, caz în care se va preciza modul în care partea originală este evidentiată în documentatia tehnică anexată la cerere;

h) declararea datei primei exploatări comerciale, în cazul în care topografia a fost exploatată comercial;

i) declararea datei creării sau a primei codări a topografiei;

j) datele de identificare ale mandatarului, în cazul în care este numit un mandatar; datele de identificare vor fi similare celor mentionate la lit. a), pentru solicitant; dacă sunt 2 sau mai multi solicitanti si nu a fost numit un mandatar, se va mentiona care dintre acestia va fi reprezentantul solicitantilor în procedurile în fata O.S.I.M., în lipsa acestei mentiuni O.S.I.M. considerându-l ca reprezentant al solicitantilor pe primul dintre acestia înscris în cerere;

k) lista pieselor anexate la cerere;

l) semnătura/semnăturile solicitantului/solicitantilor; când solicitantul este o persoană juridică, cererea va fi semnată de conducătorul unitătii si stampilată; dacă este numit un mandatar, acesta poate semna cererea în numele solicitantului, cu conditia ca procura să fie depusă la O.S.I.M. odată cu cererea sau cel mai târziu în termen de două luni de la data depunerii acesteia, în caz contrar, cererea respingându-se.

 

REGULA 8

Documentatia tehnică de identificare a topografiei

 

(1) Documentatia tehnică de identificare a topografiei este constituită din materiale grafice si un text explicativ.

(2) Materialele grafice vor fi prezentate sub una sau mai multe dintre următoarele forme:

a) desen sau fotografie reprezentând configuratia setului de straturi ale produsului semiconductor;

b) desene sau fotografii ale straturilor individuale ale produsului semiconductor;

c) desene sau fotografii ale măstilor utilizate pentru fabricarea produsului semiconductor.

(3) Desenele si fotografiile trebuie să fie clare si realizate la o scafă suficient de mare încât să permită identificarea topografiei; se va utiliza formatul A4 sau un alt format care, prin pliere, este adus la formatul A4.

(4) În cazul în care numai o parte a topografiei este originală, această parte va fi evidentiată în mod distinct în materialele grafice.

(5) În cazul în care solicitantul declară că o parte a materialelor grafice de identificare a topografiei contine secrete comerciale, partea respectivă va fi acoperită, prin hasurare sau prin alt procedeu, pe unul dintre exemplarele acestor materiale grafice; cel de-al doilea exemplar al materialelor grafice respective nu va fi acoperit, pentru a exista în depozitul cererii toate informatiile necesare identificării topografiei.

(6) Textul explicativ va avea o redactare succintă si va cuprinde prezentarea unui minim de informatii, strict necesar pentru identificarea topografiei, evidentierea părtii originale a topografiei (când este cazul), evidentierea functiei electronice a produsului semiconductor si precizarea destinatiei acestui circuit.

(7) Pe toate documentele de identificare a topografiei va fi înscrisă denumirea produsului semiconductor, asa cum a fost mentionată în cerere.

(8) În afara materialelor mentionate la alin. (2) si (6) de mai sus, solicitantul mai poate depune la O.S.I.M. suporturi de date pe care topografia este înregistrată sub formă codată.

 

REGULA 9

Plata taxelor

 

(1) Taxele datorate pentru înregistrarea unei topografii sau pentru efectuarea de către O.S.I.M. a unor servicii, în conformitate cu prevederile în vigoare, sunt considerate plătite dacă au fost vărsate în contul O.S.I.M. sumele respective, în cuantumurile prevăzute de lege, si dacă s-a depus la O.S.I.M. o copie de pe documentul de plată.

(2) Sumele plătite în valori mai mici decât cuantumurile legale nu sunt luate în considerare ca plată a taxelor; dacă ulterior aceste sume au fost completate la nivelul cuantumului prevăzut de lege, taxele respective se consideră plătite la data la care a fost întregită suma corespunzătoare cuantumului legal.

 

REGULA 10

Reprezentarea prin mandatar

 

(1) Orice solicitant poate fi reprezentat în procedurile în fata O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul, resedinta sau sediul profesional în România.

(2) Poate fi mandatar numai un consilier în proprietate industrială atestat de O.S.I.M., pentru domeniul protectiei topografiilor de produse semiconductoare, si înregistrat în Registrul national al consilierilor în proprietate industrială.

(3) Mandatarul poate fi numit de către solicitant, la depunerea cererii sau ulterior. În cazul în care solicitantul este o persoană străină cu domiciliul în străinătate, reprezentarea prin mandatar este obligatorie încă de la depunerea cererii.

(4) În toate cazurile în care este numit un mandatar este necesară depunerea la O.S.I.M. a procurii care constituie împuternicirea de reprezentare a mandatarului. În lipsa procurii, O.S.I.M. nu ia în considerare reprezentarea prin mandatar mentionată în cerere sau în alte documente.

 

REGULA 11

Depunerea cererilor

 

(1) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisă publicului în zilele lucrătoare, sau pot fi transmise la O.S.I.M. prin postă, recomandat, cu confirmare de primire. Registratura generală a O.S.I.M. Înscrie pe fiecare cerere primită, direct sau prin postă, numărul si data intrării în O.S.I.M. a cererii, după care transmite cererea la Biroul de examinare a topografiilor.

(2) Cererile de înregistrare a topografiilor pot fi depuse si pe cale electronică.

 

REGULA 12

Examinarea cererilor

 

(1) Cererile înscrise în evidenta Biroului de examinare a topografiilor sunt examinate din punctul de vedere al îndeplinirii conditiilor necesare pentru înregistrarea topografiilor mentionate în regula 3.

(2) Dacă în urma examinării cererii se constată îndeplinirea conditiilor pentru constituirea depozitului reglementar si a celorlalte conditii legale pentru acordarea protectiei, topografia este înregistrată în Registrul national al topografiilor; data depozitului reglementar este data depunerii la O.S.I.M. a cererii.

(3) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă lipsuri sau deficiente ale pieselor necesare pentru constituirea depozitului reglementar al cererii, examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, acordându-i un termen de două luni pentru remedierea acestor lipsuri sau deficiente; dacă solicitantul depune la O.S.I.M., în termenul acordat, toate completările si rectificările cerute, depozitul cererii este reglementar si topografia este înregistrată în Registrul national al topografiilor; în acest caz, data depozitului reglementar al cererii este data la care s-au primit la O.S.I.M. toate completările si rectificările necesare; dacă în termenul acordat solicitantul nu depune la O.S.I.M. completările si rectificările cerute, cererea este respinsă.

(4) Cererile la care nu sunt plătite taxele de depunere si de examinare se returnează solicitantului, însotite de o notificare prin care se comunică motivul returnării. O.S.I.M. retine ca martor un exemplar al cererii.

(5) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă că:

- obiectul cererii nu constituie o topografie în sensul definit la art. 2 lit. c) din lege sau nu poate face obiectul unei cereri potrivit regulii 4 alin. (1);

- solicitantul nu este îndreptătit la obtinerea protectiei pentru topografia care face obiectul cererii;

- topografia a mai fost înregistrată la O.S.I.M.;

- cererea a fost depusă după expirarea termenului de 2 ani de la data primei exploatări comerciale a topografiei;

- topografia nu a fost exploatată comercial si cererea de înregistrare a fost depusă după expirarea termenului de 15 ani de la crearea sau prima codare a topografiei;

- examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate si faptul că nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru înregistrarea topografiei, acordându-i un termen de două luni pentru răspuns.

(6) Dacă, în termenul acordat, solicitantul nu depune la O.S.I.M. argumente si, după caz, documente relevante, prin care să demonstreze că sunt îndeplinite conditiile legale pentru înregistrarea topografiei, cererea este respinsă.

(7) În cazul în care, din examinarea cererii, rezultă că aceasta este neunitară, examinatorul cererii notifică solicitantului cele constatate, în conformitate cu prevederile regulii 4 alin. (7) privind modul de solutionare a cererilor neunitare.

 

REGULA 13

Hotărârea privind acordarea protectiei

 

(1) Hotărârea privind acordarea protectiei se ia pe baza unui raport de examinare si este motivată.

(2) Hotărârea se ia în conformitate cu procedurile prevăzute de art. 14 si 15 din lege, regula 12 din prezentele norme si în termenele prevăzute de lege.

(3) Hotărârile pot fi:

a) hotărâre de înregistrare a topografiei în Registrul national al topografiilor;

b) hotărâre de respingere a cererii de înregistrare a topografiei.

(4) Hotărârea de înregistrare a topografiei se comunică solicitantului împreună cu certificatul de înregistrare a topografiei.

(5) Hotărârea de respingere a cererii se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la luarea ei.

(6) În cazul în care, pe parcursul examinării cererii, solicitantul comunică la O.S.I.M. că solicită retragerea cererii, abandonează cererea sau orice altă solicitare care semnifică renuntarea la înregistrarea topografiei, examinarea cererii se sistează si se întocmeste un proces-verbal prin care O.S.I.M. ia act de solicitarea făcută. Procesul-verbal se comunică solicitantului, respectiv mandatarului, în termen de 15 zile de la data încheierii.

 

REGULA 14

Înregistrarea topografiilor

 

(1) Hotărârea de înregistrare a unei topografii se înscrie în Registrul national al topografiilor.

(2) Data înregistrării topografiei este data la care s-a constituit depozitul reglementar al cererii de înregistrare.

(3) În Registrul national al topografiilor se înscriu toate datele care privesc statutul juridic al topografiei înregistrate, precum si toate modificările care survin în timpul perioadei de protectie.

(4) Registrul national ai topografiilor contine cel putin următoarele rubrici:

- numărul de înregistrare a topografiei;

- numărul si data depunerii cererii;

- denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei;

- data depozitului reglementar al cererii;

- data primei exploatări comerciale a topografiei - data creării sau a primei codări a topografiei;

- datele de identificare ale titularului;

- numele, prenumele, localitatea si tara de domiciliu ale creatorului/creatorilor topografiei;

- datele de identificare ale mandatarului;

- cesiuni;

- licente;

- modificări privind titularul;

- modificări privind creatorul/creatorii;

- încetarea protectiei.

 

REGULA 15

Publicarea înregistrării topografiilor

 

(1) O.S.I.M. publică înregistrarea topografiilor în Buletinul Oficial al Proprietătii Industriale (B.O.P.I.), sectiunea „Brevete de inventie”, subsectiunea „Topografii de produse semiconductoare”.

(2) Publicarea se face în termen de două luni de la data înregistrării topografiei si contine următoarele date:

- numărul de înregistrare a topografiei;

- data depozitului reglementar;

- denumirea produsului semiconductor realizabil pe baza topografiei înregistrate;

- numele/denumirea titularului;

- numele si prenumele creatorului/creatorilor topografiei;

- data primei exploatări comerciale a topografiei;

- data creării sau a primei codări a topografiei;

- perioada de protectie.

(3) O.S.I.M. publică în B.O.P.I. toate modificările cu privire la topografiile înregistrate, în conformitate cu dispozitiile art. 17 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (4), art. 33, 37 si 40 din lege.

 

REGULA 16

Eliberarea certificatului de înregistrare

 

(1) Certificatul de înregistrare a unei topografii este redactat pe baza hotărârii de înregistrare a topografiei.

(2) Certificatul de înregistrare a topografiei, semnat de către directorul general al O.S.I.M., se eliberează titularului în termen de 3 luni de la data publicării înregistrării topografiei.

(3) La cererea autorilor, li se pot elibera acestora duplicate ale certificatului de înregistrare a topografiei; cererea trebuie însotită de dovada de plată a taxelor legale pentru eliberarea copiilor certificate.

 

REGULA 17

Consultarea materialelor din depozitul cererii

 

(1) După publicarea înregistrării unei topografii, O.S.I.M. pune la dispozitie publicului, pentru consultare, documentatia din depozitul reglementar al cererii; în acest scop, se întocmeste un dosar continând câte un exemplar al pieselor care constituie depozitul reglementar.

(2) În cazul topografiilor la care solicitantul a declarat că o anumită parte a documentatiei tehnice contine secrete comerciale, în dosarul destinat consultării publice se vor introduce numai documentele care nu dezvăluie secrete comerciale.

(3) În cazul în care, conform declaratiei solicitantului, creatorii mentionati ca atare în cerere nu doresc ca numele lor să fie făcute publice, în dosarul destinat consultării

publice va fi introdus exemplarul cererii în care nu sunt mentionate numele creatorilor.

(4) Dosarele cererilor respinse sau retrase nu sunt supuse consultării publice.

(5) La cererea oricărei persoane interesate, O.S.I.M. poate elibera copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar al topografiilor înregistrate sau de pe file ale Registrului national al topografiilor. Cererea trebuie însotită de dovada de plată a taxelor legale pentru eliberarea copiilor solicitate.


*) Legea nr. 16/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006.

**) Ordonanta Guvernului nr. 66/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006.