MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 91         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

75. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Comandor

 

76. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

77. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale

 

78. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

79. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 32 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 400 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 37 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.387/2006. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

 

1.883/582/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind reglementarea unor măsuri de ordin financiar pentru derularea si finantarea subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

125. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României În grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de înaltă apreciere a spiritului de responsabilitate, generozitate si solidaritate fată de cei aflati în dificultate, în scopul reducerii inechitătilor sociale pe plan mondial, precum si a activitătii de dezvoltare a stiintei si tehnologiei în scopul progresului uman,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Comandor domnului WiIIiam Henry Gates al III-lea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios În grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

pentru contributia adusă la promovarea imaginii României, pentru modul profesionist în care a informa opinia publică asupra realitătilor românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului Yves-Claude LIorca, director, Agentia France Presse din România.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

cu ocazia împlinirii a 10 ani de la înfiintarea Asociatiei Comunelor din România, în semn de înaltă apreciere pentru buna gospodărire a localitătilor si devotamentul pus în slujba cetătenilor, obtinând rezultate semnificative în privinta dezvoltării urbanistice, economice si sociale a comunitătilor locale,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

1. domnului Vasile Capotă, primarul comunei Mitoc, judetul Botosani;

2. domnului Alexandru Cîrnu, primarul comunei Nades, judetul Mures;

3. domnului Gheorghe Cîrstea, primarul comunei Hurezani, judetul Gorj;

4. domnului Lucian Corlău, primarul comunei Vlădeni, judetul Ialomita;

5. domnului Vasile Cozan, primarul comunei Panaci, judetul Suceava;

6. domnului Ionel Dragu, primarul comunei Măldăresti, judetul Vâlcea;

7. doamnei Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, judetul Constanta;

8. domnului Florea Grigorescu, primarul comunei Urzicuta, judetul Dolj;

9. domnului Florian Dănut Ion, primarul comunei Balotesti, judetul Ilfov;

10. domnului Ioan Mărcus, primarul comunei Sântandrei, judetul Bihor;

11. domnului Marian Musat, primarul comunei Valea Sălciei, judetul Buzău;

12. domnului Cornel Nanu, primarul comunei Cornu, judetul Prahova;

13. domnului Stefan Pătăsanu, primarul comunei Ilovita, judetul Mehedinti;

14. domnului Emeric Pop, primarul comunei Crasna, judetul Sălaj;

15. domnului Benone Rababoc, primarul comunei Talpa, judetul Teleorman;

16. domnului Ioan Roman, primarul comunei Viisoara, judetul Cluj;

17. domnului Ion Samoilă, primarul comunei Gruiu, judetul Ilfov;

18. domnului Gyula Santa, primarul comunei Chichis, judetul Covasna;

19. domnului Ion Toader, primarul comunei Cetăteni, judetul Arges;

20. domnului Mircea Velica, primarul comunei Izbiceni, judetul Olt.

Art. 2. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a II-a, domnului Flaviu Lupsan, primarul comunei Lunca IIvei, judetul Bistrita-Năsăud.

Art. 3. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a III-a:

1. domnului Ioan Apostol, primarul comunei Filipesti, judetul Bacău;

2. domnului Valerică Căpraru, primarul comunei Mănăstirea, judetul Călărasi;

3. doamnei Viorica Coc, primarul comunei Băiut, judetul Maramures;

4. domnului Alexandru Drăgan, primarul comunei Tasca, judetul Neamt;

5. domnului Ioan Huh, primarul comunei Vălisoara, judetul Hunedoara;

6. domnului Constantin Nicolae, primarul comunei Contesti, judetul Dâmbovita;

7. domnului Grigore Pop, primarul comunei Târsolt, judetul Satu Mare;

8. domnului Mihai Ruse, primarul comunei Măxineni, judetul Brăila;

9. domnului Toader Ungureanu, primarul comunei Tulghes, judetul Harghita;

10. domnului Valerică Zamfirescu, primarul comunei Slobozia Bradului, judetul Vrancea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În ternei ui art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2007.

Nr. 77.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si aJe art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) si ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere pentru contributia personală în sustinerea aderării României la Uniunea Europeană si implicarea deosebită în consolidarea relatiilor bilaterale româno-portugheze,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Comandor domnului deputat Mărio Santos David, Republica Portugheză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2007.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere pentru dăruirea cu care s-a implicat în specializarea mai multor serii de tineri intelectuali români, prin sustinerea acestora de a urma studii postuniversitare în domeniul integrării europene,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor domnului prof. dr. Marc M. R. Vuijsteke, director general pentru dezvoltare la Colegiul Europei de la Bruges, Regatul Belgiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 2 februarie 2007.

Nr. 79.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 32

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 400 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si 400 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „E.On Gaz România” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 2.988/2006 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconsti­tutionalitate, arătând că autorul acesteia nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate, ci se referă exclusiv la modul de interpretare a unor texte legale, chestiune care intră în sfera de competentă a instantei judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 august 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.988/2006, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si 400 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „E.On Gaz România” - S.A. din Târgu Mures într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare a executării silite.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că interpretarea dată textelor criticate de Judecătoria Mures si Tribunalul Mures, potrivit căreia instanta de executare de grad inferior nu poate cenzura un titlu executoriu emis de o instantă de grad superior, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (3), art. 44 alin. (1) si (2), art. 135 alin. (1) si ale art. 136 alin. (5) din Constitutie. Totodată, se mai arată că în acest mod este restrâns dreptul debitorului de bună-credintă de a se apăra în fata instantelor cu mijloace legale.

Judecătoria Târgu Mures apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că dispozitiile legale criticate prevăd expres conditiile în care se poate formula contestatie la executare.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconsti­tutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că art. 399 si 400 din Codul de procedură civilă se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei legale, nu încalcă dreptul la un proces echitabil si nici dreptul de proprietate privată. Totodată, se consideră că prevederile art. 135 alin. (1) din Constitutie, invocate în sustinerea exceptiei, nu au incidentă în cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluzIIIe procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 399 si 400 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 399 din Codul de procedură civilă: „Împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege.

Nerespectarea dispozitiilor privitoare la executarea silită însăsi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sanctiunea anulării actului nelegal.

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie sau, după caz, încuviintarea executării, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac. “;

- Art. 400 din Codul de procedură civilă: „Contestatia se introduce la instanta de executare.

Contestatia privind lămurirea întelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu se introduce la instanta care a pronuntat hotărârea ce se execută. Dacă o asemenea contestatie vizează un titlu executoriu ce nu emană de la un organ de jurisdictie, competenta de solutionare apartine instantei de executare.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) si (3) privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil solutionat într-un termen rezonabil, ale art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 135 alin. (1) privind economia si ale art. 136 alin. (5) privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

În esentă, autorul exceptiei este nemultumit de faptul că, în acceptiunea unor instante judecătoresti, instanta de executare de grad inferior nu poate cenzura un titlu executoriu emis de o instantă de grad superior.

Curtea constată că autorul exceptiei critică modul în care unele instante de judecată au interpretat si aplicat dispozitiile legale criticate si nu textul de lege pentru ceea ce cuprinde. In acest context, Curtea retine că motivul de neconstitutionalitate invocat nu priveste textul de lege ca atare, ci interpretarea dată acestui text, chestiune care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, excedează competentei vinstantei de contencios constitutional.

De altfel, în acest sens, prin Decizia nr. 51 din 5 octombrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994, Curtea Constitutională a statuat că, de principiu, nu intră în atributiile sale cenzurarea interpretării date de instantele judecătoresti unei dispozitii legale, controlul judecătoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului căilor de atac prevăzut de lege. S-a apreciat de asemenea că o asemenea ingerintă a Curtii în activitatea de judecată ar fi neconstitutională, fiind contrară prevederilor art. 126 din Constitutie, potrivit cărora justitia se înfăptuieste prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

Având în vedere cele de mai sus, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si 400 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 si art. 400 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „E.On Gaz România” - S.A. din Târgu Mures în Dosarul nr. 2.988/2006 al Judecătoriei Târgu Mures.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 37

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Benke Károly - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de

Lucian Mereută în Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006) al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor. Fată de părtile Lucian Mereută, Călin Ciota, Adrian Mânzat Utiu, Nicusor Mihută si Directia Regională Vamală Interjudeteană Arad, procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează completul de judecată că pe confirmarea de primire a telegramei expediate către Marcel Stoica si Gabriel Antonio Gal figurează mentiunea „destinatar mutat de la domiciliu”, respectiv „destinatar necunoscut”. Citarea s-a făcut la domiciliul părtii indicat în citativul existent la dosarul instantei care a sesizat Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul asupra acestui aspect, consideră că se impune aplicarea prevederilor art. 98 din Codul de procedură civilă.

Curtea consideră că, în ceea ce priveste părtile Marcel Stoica si Gabriel Antonio Gal, procedura fată de acestia se încadrează în dispozitiile art. 98 din Codul de procedură civilă.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitu-tionalitate. Mentionează că autorul exceptiei a fost trimis în judecată pentru infractiunea de folosire de acte falsificate, prevăzută de art. 178 din Legea nr. 141/1997, astfel încât critica de neconstitutionalitate în ceea ce priveste textul care incriminează această faptă este inadmisibilă, întrucât aceasta nu are legătură cu solutionarea cauzei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006), Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Lucian Mereută într-o cauză penală ce priveste trimiterea în judecată a acestuia pentru săvârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 din Codul penal, si complicitate la înselăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 si 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a) din acelasi cod. De asemenea, în aceeasi cauză, si alti inculpati au fost trimisi în judecată, printre altele, pentru săvârsirea infractiunii de folosire de documente falsificate la autoritatea vamală, prevăzută de art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 178 din Legea nr. 141/1997 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) si art. 23 alin. (12) din Constitutie, întrucât acelasi act material de folosire a unui mijloc fraudulos, respectiv si a actelor falsificate, este incriminat si de art. 215 alin. 2 din Codul penal. În consecintă, se apreciază că o persoană care a săvârsit acelasi act material este pedepsită de două ori.

Judecătoria Deva apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că textul legal criticat si art. 215 alin. 2 din Codul penal se referă la domenii diferite si au în vedere elemente materiale distincte în ceea ce priveste laturile obiective ale infractiunilor incriminate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. Se arată că textul criticat a fost abrogat, dar solutia legislativă a acestuia a fost preluată de dispozitiile art. 273 din Legea nr. 86/2006, text asupra căruia Curtea, potrivit jurisprudentei sale, urmează a se pronunta. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a autorului exceptiei, se arată că art. 273 din Legea nr. 86/2006 constituie o expresie a textelor constitutionale invocate, fiind în deplin acord cu acestea.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluzIIIe procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997. Anterior sesizării Curtii, Legea nr. 141/1997 a fost abrogată expres prin Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, însă solutia legislativă criticată a fost preluată în art. 273 din Legea nr. 86/2006, text asupra căruia Curtea, potrivit jurisprudentei sale, urmează să se pronunte.

Dispozitiile legale criticate au următorul cuprins: „Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si art. 23 alin. (12) privind principiul legalitătii pedepsei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră, în esentă, că prin dispozitiile art. 273 din Legea nr. 86/2006 si ale art. 215 alin. 2 din Codul penal se ajunge la situatia dublei sanctionări a persoanei pentru comiterea unei singure actiuni materiale.

Curtea observă că prin rechizitoriul din 29 iulie 2003, întocmit în Dosarul nr. 279/P/2003, Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a pus în miscare actiunea penală si l-a trimis în judecată pe inculpatul Lucian Mereută pentru săvârsirea infractiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzută de art. 290 Cod penal, si complicitate la înselăciune, prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 si 2 din Codul penal, cu aplicarea art. 33 lit. a) din acelasi cod. Judecătoria Deva, prin Sentinta penală nr. 672 din 28 aprilie 2004, pronuntată în Dosarul nr. 3.073/2003, l-a condamnat pe inculpatul Lucian Mereută pentru fapta prevăzută de art. 26 raportat la art. 215 alin. 1 si 2 din Codul penal. În motivele de apel sustinute de Ministerul Public, s-a apreciat, între altele, că sentinta pronuntată este nelegală si netemeinică, întrucât inculpatul a fost achitat pentru infractiunea prevăzută de art. 290 din Codul penal. Apelul a fost admis de către Tribunalul Hunedoara - Sectia penală, prin Decizia penală nr. 110/A/2006, în principal, pentru un alt motiv, dar s-a dispus reluarea judecării cauzei, la Judecătoria Deva, de la lucrările sedintei din 26 aprilie 2004. La reluarea judecătii, în fata judecătoriei Deva, inculpatul Lucian Mereută a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 178 din Legea nr. 141/1997.

Astfel, Curtea retine că, în mod evident, fată de inculpatul Lucian Mereută nu s-a pus vreodată problema aplicării prevederilor art. 178 din Legea nr. 141/1997, devenit art. 273 din Legea nr. 86/2006. În consecintă, rezultă, fără îndoială, că nu numai că nu are interes procesual în ridicarea unei asemenea exceptii de neconstitutionalitate, ci, mai mult, exceptia nu are legătură cu solutionarea cauzei sale. În acest context, având în vedere că în cauză există mai multi inculpati trimisi în judecată pentru săvârsirea unor infractiuni diferite sau similare, notiunea de „cauză” se circumstantiază în functie de situatia personală a fiecăruia, astfel încât un inculpat care nu este trimis în judecată pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 178 din Legea nr. 141/1997 nu poate ridica o exceptie cu un asemenea obiect, neavând legătură cu situatia sa personală.

În consecintă, exceptia ridicată este contrară prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, neavând legătură cu solutionarea cauzei, raportată la situatia personală a autorului exceptiei, astfel încât urmează să tie respinsă ca inadmisibilă.

De altfel, în dosarul cauzei, inculpatul Călin Ciota, în fata Tribunalului Hunedoara, fiind trimis în judecată, printre altele, si pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 178 din Legea nr. 141/1997, a ridicat exceptia de neconstitu­tionalitate a acestor dispozitii legale, iar Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 236 din 10 mai 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, a analizat-o pe fond, întrucât textul criticat are legătură cu solutionarea cauzei penale care îl priveste pe inculpatul Călin Ciotea, si a respins-o ca fiind neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Lucian Mereută în Dosarul nr. 2.259/2006 (2.931/221/2006) al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Benke Károly

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

 

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la

poluarea cu nitrati din surse agricole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 31 decembrie 2006.

Nr. 1.387.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Prezenta procedură stabileste principIIIe, conditiile, regulile si mecanismele privind consultarea si participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, la care fac referire prevederile art. 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole, cu modificările si completările ulterioare, care transpune Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole.

Art. 1. - Consultarea publicului si încurajarea participării active a acestuia la luarea deciziei la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul reprezintă o obligatie stabilită prin prevederile art. 7 din Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

 

CAPITOLUL II

Principii

 

Art. 2. - Consultarea publicului si încurajarea participării active a acestuia la luarea deciziei în legătură cu mediul se fac cu respectarea următoarelor principii:

a) consultarea publicului va fi asigurată de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, de Administratia Natională „Apele Române” si de comitetele de bazin; aceasta trebuie să aibă loc într-o etapă anterioară elaborării deciziilor, la un nivel în care optiunile sunt încă deschise, iar influenta publicului poate fi exercitată;

b) participarea activă a publicului va fi încurajată, astfel încât acesta să îsi aducă o contributie activă la luarea deciziei pentru elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul.

 

CAPITOLUL III

Conditii privind participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole

 

Art. 3. - (1) Consultarea publicului si încurajarea participării active a acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole se fac cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri si programe în legătură cu mediul si ale Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informatiile de interes public privind gospodărirea apelor.

(2) Elaborarea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, prevăzută la art. 6 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările ulterioare, este reglementată de Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole.

 

CAPITOLUL IV

Reguli de participare a publicului

 

Art. 4. - În sensul prezentei proceduri sunt obligatorii consultarea publicului si încurajarea participării active a acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, cu privire la:

a) calendarul si programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel putin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea programelor de actiune elaborate, modificate sau revizuite;

b) prezentarea diagnozelor pentru zonele vulnerabile identificate în cadrul bazinului, cu cel putin 6 luni înainte de data prevăzută pentru elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;

c) proiectele programelor de actiune elaborate, modificate sau revizuite, cu cel putin 3 luni înainte de data prevăzută pentru aprobarea/adoptarea acestora.

Art. 5. - În sensul prezentei proceduri, publicul îndreptătit să participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole reprezintă:

a) toate persoanele fizice sau juridice, grupurile si organizatiile profesionale care sunt interesate sau care sunt implicate în procesul de implementare a programelor de actiune, care ar putea fi afectate de consecintele măsurilor luate sau care ar putea influenta luarea deciziilor privind măsurile care sunt incluse în cadrul programelor de actiune;

b) organizatiile neguvernamentale care promovează protectia mediului si sunt considerate organizatii neguvernamentale relevante.

Art. 6. - Autoritătile si institutiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligatia să analizeze orice informatie provenită de la publicul prevăzut la art. 5.

Art. 7. - Orice persoană fizică sau juridică poate solicita si obtine copii de pe documentele si comentarIIIe supuse analizei, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.012/2005.

 

CAPITOLUL V

Forme si mecanisme de consultare si participare a publicului

 

Art. 8. - Pentru consultarea si participarea publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, Administratia Natională „Apele Române” si comitetele de bazin vor lua unele măsuri, după cum urmează:

a) vor publica în presa centrală si locală, precum si prin mijloace electronice o informare scurtă în legătură cu măsurile propuse, modalitatea prin care publicul poate avea acces la documentatia de fundamentare a acestora, dacă este cazul, locul si data în care va avea loc dezbaterea publică, precum si modul, termenele de primire a comentariilor, observatiilor si propunerilor scrise si adresa, inclusiv adresa electronică;

b) În arhiva Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, a Administratiei Nationale „Apele Române” si a comitetelor de bazin se vor păstra, după caz, separat, pe tematici, toate documentele, informatiile, comentarIIIe si observatiile formulate pentru a înlesni accesul operativ al publicului la argumentările anterior exprimate si pentru a evita comentarIIIe ulterioare.

Art. 9. - Activitatea de consultare si participare a publicului, în cazul în care va fi făcută sub formă de dezbatere publică, va fi organizată în următoarele etape:

a) punerea la dispozitie a documentelor pregătitoare si explicarea motivului dezbaterii;

b) prezentarea în plen a documentelor, discutarea colectivă, înregistrarea părerilor;

c) acordarea unui timp de reflectie de cel mult 30 de zile, care să permită transmiterea unui punct de vedere scris către grupul de organizare a dezbaterii;

d) abordarea individuală a părerilor si reactiilor de grup;

e) propunerea unei noi versiuni a documentului, care să fie supusă unei noi dezbateri.

Art. 10. - Dreptul de consultare si participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de actiune pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole include posibilitatea acestuia de a face comentarii în legătură cu actele normative în vigoare sau cu proiectele de acte normative si de a supune analizei factorilor responsabili noi probleme în domeniul poluării apelor cu nutrienti din surse agricole, care ar trebui reglementate printr-un act normativ. În termen de 30 de zile de la primirea propunerilor formulate de public, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor va începe elaborarea actului normativ sau va refuza în scris, motivat, propunerea.

Art. 11. - (1) În conformitate cu art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 296/216/2005, comitetele de bazin organizează grupuri de lucru care cuprind reprezentanti ai administratiei publice locale, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală, organizatii profesionale agricole si zootehnice, directiile de sănătate publică, colectivităti teritoriale, directiile de gospodărire a apelor, oficii judetene de studii pedologice si agrochimie, agentii si asociatii de protectie a mediului si a consumatorilor si, în măsura în care este necesar, toate persoanele sau organismele competente din domeniu (15-20 de persoane).

(2) Grupurile de lucru analizează si avizează diagnozele zonelor vulnerabile si concluzIIIe acestora, precum si proiectele programelor de actiune sau, după caz, fac

observatii si propuneri de modificare sau de completare cu măsuri suplimentare.

(3) Grupurile de lucru analizează informatiile, observatiile si propunerile primite de la public si decid asupra celor care pot fi incluse în cadrul măsurilor modificate, completate sau suplimentare.

(4) Grupurile de lucru participă, dacă este cazul, la dezbaterile publice de consultare si participare a publicului, organizate în conformitate cu art. 9.

Art. 12. - (1) Publicul, identificat conform art. 5, poate participa prin reprezentanti în cadrul grupurilor de lucru si/sau la sedintele grupurilor de lucru.

(2) Textele agendei de lucru si ale minutelor întâlnirilor vor fi puse la dispozitie publicului spre consultare.

Art. 13. - Într-o perioadă de 30 de zile de la expirarea termenelor de primire a comentariilor, observatiilor si propunerilor scrise, prevăzute la art. 8 lit. a), autoritătile si institutiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligatia să analizeze informatiile primite ca rezultat al consultării si participării publicului si să informeze publicul despre:

a) decizIIIe luate;

b) motivele si consideratiile pe care se întemeiază decizIIIe luate;

c) procesul de realizare a participării publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele participării publicului;

d) posibilitatea contestării deciziilor si adresa, inclusiv electronică, la care se transmit contestatiile scrise.

Art. 14. - (1) Contestarea de către public a deciziilor luate de către autoritătile competente se poate face în scris, în termen de 30 de zile de la data publicării informatiei emise conform art. 13.

(2) În cazul propunerii unor măsuri speciale, importante, care ar putea da nastere unor păreri contradictorii, emitentul informatiei poate organiza o dezbatere publică a acestora după 60 de zile de la publicarea informării. Audierea publică va permite publicului să formuleze observatii si comentarii. Locul de desfăsurare va fi precizat de către secretariatele comitetelor de bazin. Audierea se va organiza la cel putin 10 zile după anuntarea acesteia.

(3) În cazul contestatiilor scrise care nu sunt solutionate favorabil în ceea ce priveste cerintele, solicitările sau propunerile exprimate de către public, autoritătile si institutiile stabilite la art. 2 lit. a) au obligatia să informeze în scris solicitantii, în termen de 30 de zile de la data primirii contestatiilor, asupra motivelor si consideratiilor respingerii si asupra posibilitătii contestării deciziei la instanta competentă.

 

CAPITOLUL VI

Costuri

 

Art. 15. - (1) Costurile privind organizarea diferitelor forme de consultare si participare a publicului vor fi suportate de autoritătile sau de institutiile autorizate care organizează consultarea.

(2) Accesul publicului la orice informatie, evidente sau registre publice puse la dispozitie acestuia, precum si accesarea pe loc a informatiilor solicitate se fac în conditiile Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 1.012/2005.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.883 din 29 decembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 582 din 29 decembrie 2006

 

ORDIN

privind reglementarea unor măsuri de ordin financiar pentru derularea si finantarea subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 49, 51, 153 si art. 237 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

- Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

- art. 121 din Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2007,

- Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

- Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.061/425/2006 privind aprobarea organizării si desfăsurării Programului national de diabet zaharat,

- Referatul de aprobare nr. E.N. 8.604/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. D.G. 5.610/2006,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în subprogramele nationale cu scop curativ, se prelungeste pentru trimestrul I al anului 2007 aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006 si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 21 iunie 2006, cu exceptia subprogramului nr. 10 „Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile”, care în anul 2007 va fi finantat integral de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 2. - Sumele alocate din Fondul national unic di asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 200 pentru finantarea subprogramelor nationale cu scop curati mentionate la an”. 1 se stabilesc la nivelul mediilor lunari ale prevederilor anului 2006, cu exceptia subprogramuk „Tratamentul de supleere a functiei renale a bolnavilor ci insuficientă renală cronică”, pentru care alocarea sumele se realizează pentru întregul an 2007, în conformitate ci prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii Publice, Casa Nationali de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate autoritătile de sănătate publică si alte institutii publici implicate, precum si unitătile sanitare prin care si derulează subprograme vor duce la îndeplinire prevederii! prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitori Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă Schema de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2007.

Nr. 125.

 

ANEXA

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societătile care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică, continută de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

CAPITOLUL I

Baza legală

 

Art. 1. - (1) Prezenta schemă descrie procedeul de acordare a ajutoarelor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate de către operatorii economici ca urmare a prestării serviciului de interes economic general în domeniul producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei termice în conditiile instituirii preturilor locale de referintă, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006.

(2) Prezenta schemă va fi exceptată de la obligatia notificării conform prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora le-a fost încredintată operarea de servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005, precum si ale încadrării comunitare privind ajutorul de stat sub forma compensării serviciului public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. C 297 din 29 noiembrie 2005.

Art. 2. - Prezenta schemă este elaborată avându-se în vedere următoarele acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006;

b) Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006;

c) Legea energiei electrice nr. 318/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iulie 2003;

d) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006;

e) Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare;

f) Decizia Comisiei Europene 2005/842/CE privind aplicarea prevederilor art. 86 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene ajutorului de stat sub forma compensării serviciului public realizat de către anumite întreprinderi cărora Ie-a fost încredintată operarea de servicii de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005;

g) Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 3 octombrie 2006;

h) Metodologia de stabilire a preturilor si a cantitătilor de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate si a preturilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005, cu modificările ulterioare;

i) Metodologia de stabilire a preturilor reglementate de vânzare/cumpărare, a tarifelor de transport si de distributie pentru energia termică, aprobată prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 126/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectivele schemei

 

Art. 3. - Ajutoarele de stat prevăzute de prezenta schemă se acordă în scopul sprijinirii populatiei prin compensarea unei părti din costul gigacaloriei, până la eficientizarea sistemului centralizat de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice.

Art. 4. - Obiectivele prezentei scheme constau în:

a) reducerea subventiei acordate de la bugetul de stat si al autoritătii publice locale;

b) crearea posibilitătii autoritătilor locale de a stabili pretul local de facturare cu valori apropiate de preturile de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, în functie de resursele locale;

c) scăderea valorii facturii la energie termică la utilizatorii casnici, astfel încât să fie suportabilă de către acestia;

d) eficientizarea administrării sistemului centralizat de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, astfel încât operatorii economici cărora le-a fost încredintată prestarea serviciului să nu înregistreze pierderi din această activitate.

 

CAPITOLUL III

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică operatorilor economici definiti conform Legii nr. 326/2001 sau altor operatori economici care efectuează un serviciu public din sectorul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice si cărora li s-a încredintat prestarea acestor servicii de interes economic general printr-un act normativ sau administrativ.

(2) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1) beneficiază de alocările financiare prevăzute de prezenta schemă pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, în conditiile în care energia termică furnizată populatiei este facturata la nivelul pretului local stabilit de autoritatea administratiei publice locale, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006.

(3) Prezenta schemă nu se aplică în cazul în care costul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice este mai mic de 107,5 lei/Gcal, inclusiv TVA.

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică operatorilor prevăzuti la art. 5 alin. (1) care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) valoarea medie a cifrei de afaceri anuale înregistrate de acestia, aferentă celor două exercitii financiare anterioare anului în care a fost încredintată prestarea serviciului de interes economic general, este mai mică decât echivalentul în lei a 100 milioane euro; cifra de afaceri anuală avută în vedere este cea dinainte de plata obligatiilor către stat si trebuie să fie raportată la toate activitătile desfăsurate de operatorul economic căruia i-a fost încredintată obligatia prestării serviciului de interes economic general;

b) valoarea compensării anuale pentru serviciul public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat este mai mică decât echivalentul în lei a 30 milioane euro. Această valoare este determinată pornind de la valoarea medie anuală a compensării ce urmează a se acorda în perioada de alocare a schemei.

(2) În scopul determinării pragurilor mentionate la alin. (1), echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb mediu anual, comunicat de Banca Natională a României, valabil pentru fiecare exercitiu financiar.

 

CAPITOLUL IV

Modalităti de acordare a ajutorului de stat

 

Art. 7. - Alocările de ajutor de stat ce vor fi acordate în cadrul prezentei scheme constau în:

a) compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii folositi pentru producerea de energie termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate;

b) acoperirea integrală a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si preturile locale de facturare a energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate.

Art. 8. - Ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. a) se acordă pentru compensarea pierderilor generate de prestarea serviciului de interes economic general, datorate cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, cu respectarea următoarelor conditii:

a) sumele se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor către bugetele autoritătilor publice locale;

b) valoarea compensării reprezintă maximum 45% din costurile determinate conform reglementărilor în vigoare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice destinate populatiei.

Art. 9. - Ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) se acordă în vederea stabilirii unor preturi locale suportabile la energia termică livrată populatiei, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) sumele se alocă de la bugetele locale după alocarea sumelor descrise la art. 7 lit. a);

b) valoarea ajutorului reprezintă minimum 10% din valoarea costurilor totale.

Art. 10. - (1) Măsurile de ajutor de stat prevăzute la art. 7 pot fi acordate în avans furnizorilor de energie termică pentru populatie în vederea asigurării fondurilor necesare constituirii stocurilor de cărbune, păcură si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

(2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populatiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).

(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.

 

CAPITOLUL V

Prestarea si încredintarea serviciului de interes economic general

 

Art. 11. - (1) Producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice în sistem centralizat reprezintă o utilitate asigurată de serviciile comunitare de utilităti publice întelese ca totalitatea activitătilor de interes public general, desfăsurate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritătilor administratiei publice locale, în scopul satisfacerii cerintelor comunitătilor locale, conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 51/2006.

(2) Serviciul de alimentare cu energie termică mai poate fi prestat si de operatorii economici si institutiile publice care nu se află în subordinea autoritătilor administratiei publice locale, conform Ordonantei Guvernului nr. 34/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii legale privind serviciile publice de gospodărie comunală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/2004.

Art. 12. - Operatorii economici beneficiari ai prezentei scheme trebuie să aibă încredintată prestarea serviciilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licente acordate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si/sau de Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală.

Art. 13. - (1) Licentele prevăzute la art. 12 contin în mod explicit următoarele elemente:

a) natura, scopul si durata pentru care se încredintează prestarea serviciului de interes economic general;

b) Întreprinderea prestatoare si teritoriul implicat;

c) natura drepturilor si obligatiilor speciale sau exclusive acordate întreprinderii în cauză;

d) respectarea indicatorilor de performantă.

(2) Parametrii tehnico-economici pe baza cărora este calculată compensarea, aceeasi pentru toti prestatorii serviciului de interes economic general, sunt:

a) pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice la consumatorii finali, în vigoare, P^; acesta este aprobat/avizat de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

b) pretul local de referintă, PLR, aprobat de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

c) compensarea unitară pentru combustibili, Ccomb, ce este asigurată de la bugetul de stat, aprobata de autoritatea competentă, pe baza metodologiilor proprii, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sau Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

d) pretul local al energiei termice facturate populatiei, PL, aprobat de autoritatea administratiei publice locale;

e) cantitatea de energie termică estimată a fi furnizată populatiei în anul de caicul, Qpop, stabilită de autoritatea administratiei publice locale pe baza datelor transmise de prestatorii serviciului public.

(3) Modalitătile de recuperare a supracompensării sunt detaliate la art. 22 si 23.

(4) Autoritătile administratiei publice locale care au concesionat serviciul public de producere, distributie, transport si furnizare a energiei termice în sistem centralizat emit acte administrative care să prevadă parametrii pentru calcularea, controlul si revizuirea compensărilor, precum si modalitătile de evitare si recuperare a supracompehsărilor pentru societătile care prestează serviciul public.

 

CAPITOLUL VI

Cuantumul compensării

 

Art. 14. - (1) Cuantumul alocărilor de ajutor de stat sub forma compensării nu va depăsi suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului de interes economic general de producere, transport, furnizare si distributie a energiei termice în sistem centralizat, inclusiv a unui profit rezonabil pentru îndeplinirea obligatiilor serviciului, cu luarea în considerare a veniturilor rezultate din facturarea energiei termice livrate populatiei la nivelul pretului local stabilit de autoritatea administratiei publice locale.

(2) Cuantumul compensării include cumulativ cele două modalităti de sprijin acordate din bugetul de stat si din bugetele unitătilor administrativ-teritoriale, mentionate la art. 7.

(3) Parametrii calculului si acordării compensării sunt prevăzuti, de o manieră transparentă, în Metodologia de stabilire a preturilor locale de referintă si a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Acestia sunt identici pentru toti operatorii economici care îndeplinesc aceleasi obligatii rezultate din prestarea serviciului de interes economic general.

Art. 15. - (1) Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensării includ toate costurile care sunt asociate cu prestarea serviciului de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie. Acestea sunt determinate de autoritatea competentă pe baza metodologiilor proprii. Costurile asociate cu orice alte activităti care nu sunt legate de îndeplinirea serviciului de interes economic general includ toate costurile variabile, o contributie a costurilor fixe comune proportională cu cea aferentă acestor activităti în totalul activitătilor prestatorului si un profit rezonabil.

(2) Costurile alocate pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general acoperă toate costurile variabile implicate în prestarea serviciului de interes economic general si o contributie a costurilor fixe comune proportională cu cea aferentă acestor activităti în totalul activitătilor prestatorului.

(3) Costurile prevăzute la alin. (2) sunt calculate pe baza principiilor contabile general acceptate si se referă la toate costurile aferente producerii, transportului, distributiei si furnizării agentului termic către populatie prin sisteme centralizate.

Art. 16. - Preturile locale de referintă sunt unice la nivelul aceleiasi localităti, indiferent de tipul si structura instalatiilor de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice sau de combustibilii utilizati.

Art. 17. - Compensarea unitară pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizate populatiei reprezintă maximum 45% din costurile unitare pentru combustibil si se determină cu formula:

Ccomb = 45% * Costcomb flei/Gcal).

Art. 18. - (1) In cazul în care nu este necesară compensarea combustibilului, autoritătile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

Sautotităti locale = PET - PLR (leiGcal).

(2) În cazul în care este necesară compensarea combustibilului, autoritătile locale vor aloca de la bugetul local ajutorul de stat prevăzut la art. 7 lit. b) pentru acoperirea pierderilor rezultate din prestarea serviciului de interes economic general, determinate astfel:

Sautotităti locale = PET - PLR - Ccomb

Art. 19. - (1) Valoarea totală a ajutorului de stat prevăzut de prezenta schemă, pentru un singur beneficiar, se determină cu formula:

C =(Ccomb + Sautorităti locale) x QPOP

(2) In cazul în care autoritătile locale stabilesc preturi locale de facturare a energiei termice diferite de PLR stabilite de autoritatea competentă, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, diferenta dintre PLR si PL corectează valoarea ajutorului de stat pentru un singur beneficiar astfel:

C1 = C+ (PLR - PL) X Qpop.

(3) În cazul în care autoritatea administratiei publice locale stabileste un pret local de facturare a energiei termice mai mic decât PLR stabilit de autoritatea competentă, diferenta dintre PLR si PL este asigurată de la bugetul local.

Art. 20. - (1) Veniturile care vor fi luate în calculul cuantumului compensării includ cel putin venitul obtinut din prestarea serviciului de interes economic general, respectiv cele rezultate din facturarea energiei termice livrate populatiei la nivelul pretului local stabilit de autoritatea administratiei publice locale, si anume:

V = QPOP x PL.

(2) În cazul în care prestatorul de serviciu detine drepturi speciale sau exclusive care au legătură cu prestarea altui serviciu de interes economic general, care conduce la obtinerea unui profit suplimentar celui rezonabil aferent prestării serviciului public în discutie, sau dacă acesta beneficiază de alte avantaje acordate de stat, atât profitul suplimentar, cât si avantajul cuantificat vor fi luate în considerare în calculul veniturilor aferente serviciului public de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice.

Art. 21. - Ajutoarele de stat prevăzute la art. 7 nu sunt acordate pentru compensarea pierderilor generale de prestarea altor activităti decât producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice către populatie prin sisteme centralizate.

 

CAPITOLUL VII

Controlul compensării si al supracompensării

 

Art. 22. - ConsilIIIe locale verifică anual dacă prestările de serviciu pentru care s-au acordat alocări în cadrul prezentei scheme primesc sau nu primesc compensări mai mari decât cuantumul determinat conform prevederilor art. 14 si 15, ceea ce ar conduce la o supracompensare a serviciului. Această supracompensare constă în valoarea diferentei dintre suma efectivă primită de beneficiar si suma ce se obtine în urma calculului realizat conform prevederilor cap. VI.

Art. 23. - (1) În situatia în care se constată supracompensare, consilIIIe locale vor solicita operatorului economic beneficiar să ramburseze cuantumul aferent acesteia. Într-o astfel de situatie, consilIIIe locale vor actualiza parametrii care au dus la înregistrarea unei supracompensări.

(2) Dacă supracompensarea nu depăseste 10% din valoarea compensării anuale primite de întreprinderea în cauză, aceasta poate fi reportată pentru anul următor si dedusă din cuantumul compensării care ar putea fi, în mod normal, acordată în anul următor.

 

CAPITOLUL VIII

Durata de aplicare a schemei

 

Art. 24. - Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2007-2009.

 

CAPITOLUL IX

Bugetul schemei de ajutor de stat

 

Art. 25. - Valoarea totală a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acestuia, este de 4.272.352.358 lei.

Defalcarea pe ani si măsuri a sumelor acordate se prezintă astfel:

 

Ani

Compensarea combustibilului de la bugetul de stat

(lei)

Subventie de la autorităti locale

(lei)

Total

(lei)

2007

877.475.497

315.919.017

1.193.394.514

2008

1.052.970.596

379.102.820

1.432.073.416

2009

1.210.916.185

435.968.243

1.646.884.428

TOTAL:

3.141.362.278

1.130.990.080

4.272.352.358

 

Art. 26. - (1) Numărul estimat al operatorilor economici beneficiari este de 107.

(2) Operatorii economici care administrează sisteme centralizate, beneficiari ai măsurilor prevăzute la art. 7, care nu se încadrează în conditiile prezentei scheme, fac obiectul unor decizii de autorizare, în baza unor notificări individuale. Până la data emiterii deciziei de autorizare a ajutorului individual nu se vor acorda sumele prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006. În caz contrar, ajutorul de stat este ilegal si va fi recuperat.

 

CAPITOLUL X

Procedura de implementare a schemei; autoritatea de implementare

 

Art. 27. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor este furnizor pentru măsura de ajutor de stat prevăzută la art. 7 lit. a).

(2) Autoritătile administratiei publice locale care au în proprietate sisteme centralizate de furnizare a energiei termice sunt furnizori pentru măsura prevăzută la art. 7 lit. b), dacă în localitatea administrată este instituit un pret local de referintă.

Art. 28. - (1) Pentru a beneficia de compensarea cresterilor neprevizionate la combustibilii utilizati, operatorul economic care administrează sistemul centralizat depune la Ministerul Administratiei si Internelor o cerere avizată de consiliul local al unitătii administrativ-teritoriale pe care o deserveste.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde următoarele:

a) costurile actualizate pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populatiei;

b) costurile prevăzute initial pentru combustibilul propriu folosit pentru producerea energiei termice destinate populatiei;

c) valoarea ajutorului, care nu va depăsi 45% din costurile prevăzute la lit. b);

d) fundamentarea costurilor prevăzute la lit. a) si b);

e) cantitatea de energie termică livrată populatiei.

Art. 29. - (1) Pentru a beneficia de subventia în vederea acoperirii integrale a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si preturile locale de referintă, operatorul economic care administrează sistemul centralizat depune o cerere la consiliul local al unitătii administrativ-teritoriale.

(2) Acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

 

CAPITOLUL XI

Transparentă si confidentialitate

 

Art. 30. - Prezenta schemă va fi publicată pe pagina de web a Ministerului Administratiei si internelor, a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, precum si în Monitorul Oficial al României, Partea I. Informatiile privind valoarea ajutorului de stat, pe fiecare beneficiar si măsură în parte, vor fi publicate pe pagina de internet a fiecărui consiliu local, după caz, a unitătii administrativ-teritoriale unde operatorul deserveste.

Art. 31. - ConsilIIIe locale, Ministerul Administratiei si Internelor, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nu vor face publice datele si informatiile care sunt clasificate, potrivit legii.

 

CAPITOLUL XII

Raportare si monitorizare

 

Art. 32. - (1) ConsilIIIe locale si Ministerul Administratiei si Internelor vor transmite rapoarte anuale Consiliului Concurentei, care vor contine o descriere detaliată privind conditiile de aplicare a prezentei scheme.

(2) Ministerul Administratiei si Internelor si fiecare consiliu local ce acordă subventii vor păstra informatiile aferente determinării compensării pe o perioadă de cel putin 10 ani.

Art. 33. - (1) Operatorii economici prevăzuti la art. 5 alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, vor tine evidenta specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informatii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum si baza legală prin care acestea au fost acordate.

(2) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, care desfăsoară si alte activităti în afară de producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, întocmesc registre de evidentă separată care să cuprindă atât costurile si veniturile legate de acest serviciu, cât si costurile si veniturile legate de îndeplinirea altor activităti.

(3) Operatorii economici prevăzuti la alin. (1), beneficiari ai prezentei scheme, sunt obligati să arhiveze evidenta specifică prevăzută la alin. (1) si (2) si să o păstreze pe o perioadă de cel putin 10 ani.