MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 13         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIE

 

1.818/2006. - Hotărâre privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

1.867/2006. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore în sistemul de canalizare si alimentare cu apă din municipiul Bucuresti - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent - sectoarele 1 si 6”

 

1.874/2006. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Rimelor „România-Film”

 

1.877/2006. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

1.895/2006. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Clubul Sportiv Municipal Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

1.918/2006. - Hotărâre pentru modificarea si comple­tarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în România.

Art. 2. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexele nr. 3-5, care au avut această cetătenie si au solicitat redobândirea ei cu mentinerea domiciliului în străinătate.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TÂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.818.

 

ANEXA Nr.1

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române cu stabilirea domiciliului Tn România

 

1. APOSTOL IURIE, fiul lui Vasile si Valentina (fiica lui Bolgar Nichifor născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă si Vera), născut la data de 17 aprilie 1986 în localitatea Ermoclia, Suvorov, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ermoclia str. I.Creangă nr.14, jud. Tighina;

2. APOSTOL MIHAIL, fiul lui Vasile si Valentina (fiica lui Bolgar Nichifor născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă si Vera), născut la data de 3 decembrie 1983 în localitatea Ermoclia, Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ermoclia str. I.Creangă nr.8, jud. Tighina;

3. ARDOS VIORICA, fiica lui Rogate Pavel (fiul lui Nicolae născut la 10.11.1926 în loc. Susleni, jud. Orhei si Valentina) si Ana, născută la data de 17 martie 1977 în localitatea Step-Soci, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Step-Soci, jud.Orhei;

4. BĂLBĂRĂU CAROLINA, fiica lui Nicolaescu Victor (fiul lui Nicolae născut la 22.08.1921 în loc. Lozova, Străseni si Măria) si Vera, născută la data de 22 decembrie 1976 în localitatea Lozova, judetul Străseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lozova, jud. Străseni;

5. BOLGAR VLADIMIR, fiul lui Alexei (fiul lui Nichifor născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă si Vera), si Ludmila, născut la data de 21 octombrie 1981 în localitatea Ermoclia, Suvorov, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Donduseni str. 31 August nr.54, jud. Edinet;

6. BULARGA TATIANA, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Străjescu Simion si Marina născută la 19.10.1929 în loc. Verejeni, jud. Orhei), născută la data de 9 noiembrie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. la Dubăsari nr.2;

7. CIUPAC IRINA, fiica lui Miscu Nicolae (născut la 06.12.1936 în loc. Valea Mare, jud. Ungheni) si Liuba, născută la data de 13 ianuarie 1967 în localitatea Valea Mare, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Independentei 12/2, ap. 15;

8. COROBOVA LRJBA, fiica lui Bolgar Nichifor (născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă) si Vera, născută la data de 7 februarie 1960 în localitatea Ermoclia, Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tiraspol str. Sevcenko 83/1, ap.60;

9. DANILCEAC ALA, fiica lui Mihail (născut la 10.10.1939 în loc. Chetrosica Veche, jud. Edinet) si Alexandra, născută la data de 18 iulie 1981 în localitatea Cupcini, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cupcini, str. Miciurin nr.15, jud. Edinet;

10.GOMOJA IRINA, fiica lui Tudor (fiul lui Ion si Ana născută la 25.01.1924 în loc. Oliscani, jud. Orhei) si Alexandra, născută la data de 6 iulie 1977 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr.47, ap. 13 ;

11.HALUS IRINA, fiica lui Vasile si Eugenia (fiica lui oloi Stefan si Zinovia născută la 01.09.1935 în loc. Busila, Bălti), născută la data de 14 iulie 1983 în localitatea Rîbnita, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîbnita str. Valcenco nr.9, ap. 199;

12.HAREA ADRIAN, fiul lui Mihail si Eugenia (fiica lui Cazac Vasile născut la 13.02.1921 în loc.Cruglic, jud. Chisinău si Ecaterina), născut la data de 29 august 1973 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str.Pirogov nr.24 ;

13.HAREA DAN, fiul lui Mihail si Eugenia (fiica lui Cazac Vasile născut la 13.02.1921 în loc.Cruglic, jud. Chisinău si Ecaterina), născut la data de 11 octombrie 1981 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str.Pirogov nr.24;

14.IOVCEV ELENA, fiica lui Ion si Vasilisa (fiica lui Bolgar Nichifor născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă si Vera), născută la data de 24 aprilie 1983 în localitatea Caragas, Slobozia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Caragas strJLenin nr.82, ap. 1, jud. Slobozia;

15. LEAHU ANNA, fiica lui Ivan si Ludmila (fiica lui Crocos Petru născut la 04.02.1933 în locBiesti, jud. Orhei si Claudia), născută la data de 20 septembrie 1981 în localitatea Cihoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, loc. Slobozia-Hodorogea, jud. Orhei;

16.MAXiM CRISTINA, fiica lui Marcel ( fiul lui Eugeniu si Emilia născută la 05.05.1931 în loc. Bădragii Noi, Edinet) si Leonila, născută la data de 15 ianuarie 1980 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Stefan cel Mare, nr.71, ap.4;

17.MORARU RADU, fiul lui Nicolae (născut la 28.01.1934 în loc. Festelita, Stefan Vodă) si Nona, născut la data de 15 octombrie 1975 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr.21, ap.l 12 ;

18. PAVELESCU IULIAN, fiul lui Nicolae si Valentina (fiica lui Garabagiu Anatolie si Emilia născută la 10.10.1932 în loc.Terebna, jud. Edinet), născut la data de 27 aprilie 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. S.Lunchevici nr. 1;

19. PRESCURI VIORICA, fiica lui Petru si Măria (fiica lui Deaconu Vasile si Ecaterina născută în anul 1919 în loc. Hreatca,Cernăuti), născută la data de 29 martie 1967 în localitatea Gorbova, raionul Herta, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Gorbova, judetul Herta. Copii minori: FOMINOV VITALI, născut la data de 09.09.1990;

20. STARCIUC CLAUDIA, fiica lui Popa Tudor ( născut la 10.02.1927 în loc. Cornova, jud.Ungheni) si Măria, născută la data de 13 martie 1968 în localitatea Cornova, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ungheni, str. Romană 26/1, ap.41 ;

21.TISCOV VICTORIA, fiica lui Gutu Petru si Alexandra (născută la 30.11.1935 în Tsaul), născută la data de 21 septembrie 1956 în localitatea Taul, Donduseni, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 12;

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei romane cu stabilirea domiciliului în România

 

1. BACINSCHI BORIS, fiul lui Iulian si Feodosia, născut la data de 20 iulie 1923 în localitatea Coscodeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Tudor Vladimirescu nr. 1/4, ap.67;

2. CAPCELEA ELENA, fiica lui Ion (fiul lui Gheorghe si Parascovia n. la 16.04.1919 în loc. Frumusica) si Valentina, născută la data de 21 aprilie 1982 în localitatea Grigoriopol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Floresti, str. S. Ciobanu nr. 44;

3. DOROFEI MIHAIL, fiul lui Sofroni (n. la 01.06.1921 în loc. Belousovca) si Măria, născut la data de 4 mai 1963 în localitatea Ocnita, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ocnita str. Turghenev nr.40, ap.4. Copii minori: DOROFEI DENIS, născut la data de 14.07.1992;

4. DOROFEI NATALIA, fiica lui Mihai ( fiul lui Sofroni n. la 01.06.1921 în loc. Belousovca) si Lilia născută la data de 16 februarie 1986 în localitatea Ocnita, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ocnita, str/Turghenev nr.40, ap.4;

5. LUPU ELENA, fiica lui Cobaschi Dorel (fiul lui Vasile si Dorica n.la 1935 în Petrasivca) si Măria, născută la data de 30 iunie 1982 în Ucraina, localitatea Petrasivca, judetul Hlîboca, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, sat Petrasivca, raion Herta. Copii minori: LUPU GRIGORIE, născut la data de 25.01.2003;

6. LUPU GHEORGHE, fiul lui Vasile (fiul lui Gheorghe si Aglaia n.la 21.09.1922 în Petrasivca) si Ancuta, născut la 12 septembrie 1981 în Ucraina, localitatea Petrasivca, judetul Hlîboca, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, sat Petrasivca, raion Herta;

7. MARANDICI ANDREI, fiul lui Stefan (fiul lui Gheorghe n. La 03.02.1923 în loc. Chisinău si Măria) si Eugenia, născut la data de 17.04.1983 în localitatea Sîngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Sîngera, str. Bogdan Vodă srt-la nr.4;

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. APOSTOLACHI EUGENIU, fiul lui Iurie (fiul lui Gheorghe născut la 28.10.1939 în loc. Cajba, Glodeni si Olga) si Nina, născut la data de 13 iunie 1986 în localitatea Cajba, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. Chisinăului 162/25;

2. APOSTOLACHI IURIE, fiul lui Gheorghe (născut la 28.10.1939 în loc. Cajba, Glodeni) si Olga, născut la data de 19 iunie 1960 în localitatea Cajba, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. Chisinăului 162/25. Copii minori: APOSTOLACHI ARTUR, născut la data de 07.07.1989 si APOSTOLACHI ALINA, născută la data de 17.03.1997;

3. BÎTCA ANGELA, fiica lui Bureti Victor (fiul lui Nicolae născut la 02.09.1921 în loc. Găuzeni, Soldănesti si Măria) si Galina, născută la data de 27 iunie 1971 în localitatea Găuzeni, judetul Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str .Dacia nr.51, ap. 150. Copii minori: BÎTCA RENATA, născută la data de 05.09.1994 si BÎTCA VLADA, născută la data de 05.01.2001;

4. BÎTCA SERGHEI, fiul lui Gheorghe (născut la 23.02.1936 în loc. Copanca, Slobozia) si Măria, născut la data de 16 iunie 1967 în localitatea Copanca, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Cuza Vodă 21/1, ap. 148;

5. BÎTCA VICTOR, fiul lui Gheorghe ( născut la 23.02.1936 în loc. Copanca, Slobozia) si Măria, născut la data de 9 februarie 1962 în localitatea Copanca, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Cuza Vodă 19/8, ap.63.Copii minori: BÎTCA VICTORIA, născută la data de 17.06.1994;

6. BORODA LILIAN, fiul lui Nicolae si Măria (fiica lui Busuioc Vasile născut la 14.05.1920 în loc. Grătiesti, jud. Chisinău si Vera), născut la data de 10 iulie 1971 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grătiesti str.B.P. Hasdeu nr.25, jud. Chisinău. Copii minori: BORODA MARCELA, născută la data de 07.04.1995 si BORODA NICOLAE, născut la data de 29.05.2001;

7. BRAGHIS VICTOR, fiul lui Andrei (fiul lui Pavel născut la 06.01.1927 în localitatea Grătiesti si Sofia) si Eufrosinia, născut la data de 19 septembrie 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. Bogdan P. Hasdeu nr.21. Copii minori: BRAGHIS PAVEL, născut la data de 17.06.1999 si BRAGHIS VICTORIA, născută la data de 06.10.2000;

8. CĂUS STEFAN, fiul lui Vladimir (născut la 17.11.1936 în localitatea Grătiesti) si Ana, născut la data de 25 ianuarie 1964 în localitatea Grătiesti, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Grătiesti, str. 1 Mai nr.23. Copii minori: CĂUS ALIONA, născută la data de 29.10.1988 si CĂUS VLADIMIR, născut la data de 06.12.1990;

9. CAZACU GHEORGHE, fiul lui Tudor (născut la 18.01.1925 în localitatea Voloca, Cernăuti) si Elena, născut la data de 13 iunie 1951 în localitatea Voloca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Voloca, Cernăuti;

10.CAZACU NICOLAIE, fiul lui Tudor (născut la 18.01.1925 în localitatea Voloca, Cernăuti) si Elena, născut la data de 2 octombrie 1954 în localitatea Voloca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Voloca, Cernăuti;

11.CEBANU VEACESLAV, fiul lui Vasile (născut la 01.01.1938 în localitatea Rădoaia, jud. Bălti) si Viorica, născut la data de 12 august 1962 în localitatea Rădoaia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bălti str. Sării 3/85;

12.CHICU VITALIE, fiul lui Nicolae si Măria (fiica lui Chiochiu Constantin născut la 21.05.1916 în loc. Călărasi si Pelaghia), născut la data de 27.12.1983 în localitatea Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Călărasi, str.Bojolenr.21, ap. 17;

13.CHITOROAGĂ NATALLA, fiica lui Bordan Alexandru (născut la 26.03.1929 în localitatea Taraclia) si Efimia, născută la data de 5 iunie 1962 în localitatea Taraclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Taraclia, judetul Tighina;

14.CIOB OLGA, fiica lui Mihail si Nadejda (fiica lui Ciobanu Pavel născut la 26.06.1918 în loc. Sadaclia, Basarabeasca) si Zinovia, născută la data de 23 aprilie 1982 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Ginta Latină 5/1, ap.28;

15.CIUMEICA ANDREI, fiul lui Mihail (născut la data de 24.05.1936 în localitatea Negureni, jud. Orhei) si Măria, născut la data de 15 septembrie 1962 în localitatea Negureni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Telenesti, Negureni;

16.CIUMEICA ION, fiul lui Mihail (născut la data de 24.05.1936 în localitatea Negureni, jud. Orhei) si Măria, născut la data de 3 noiembrie 1972 în localitatea Căzănesti, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Telenesti, Negureni;

17.COZMA ION, fiul lui Vasile (fiul lui Ion si Teodora născută la 07.08.1915 în loc. Lărguta, jud. Cahul) si Ana, născut la data de 17 decembrie 1974 în localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Lărguta, judetul Cahul;

18.DASCĂL PETRU, fiul lui Efim (născut la 14.10.1927 în locPelinia raionul Drochia) si Liuba, născut la data de 3 ianuarie 1951 în localitatea Pelinia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Alexei Mateevici nr.56;

19.DRETCARI IRINA, fiica lui Gribinet Danii (n. În anul 1934 în localitatea Carabetovca, jud. Lăpusna) si Nadejda, născută la data de 20 mai 1965 în localitatea Carabetovca, jud. Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Sitarului nr. 10;

20.FULGA LDLIA, fiica lui Ursoi Ion si Nadejda (fiica lui Cazacu Vasile născut la 17.10.1922 în localitatea Vorniceni, jud. Chisinău si Nadejda), născută la data de 16 ianuarie 1970 în localitatea Pîrjolteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, b-dul. Moscova nr.ll, ap.365. Copii minori: FULGA CRISTIAN, născut la data de 22.04.1998;

21.GÎNCU DORINA, fiica lui Cazacu Nicolaie ( fiul lui Tudor născut la 18.01.1925 în localitatea Voloca, Cernăuti si Elena) si Veronica, născută la data de 18 iulie 1983 în localitatea Voloca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Voloca, Cernăuti;

22.GRECU EUGENIA, fiica lui Cusmir Ion (născut la 21.01.1935 în loc. Nemireuca, Camenca) si Parascovia, născută la data de 5 octombrie 1962 în localitatea Nimereuca, judetul Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Cojusna str.G. Cosbuc nr.18, jud. Străseni. Copii minori: GRECUIRINA, născută la data de 19.03.1996;

23.HALUS EUGENIA, fiica lui Oloi Stefan si Zinovia ( născută la 01.09.1935 în loc. Busila, Bălti), născută la data de 28 noiembrie 1956 în localitatea Busila, Fălesti, Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîbnita str. Valcenco nr.9, ap. 199;

24.HMELI VLADIMIR, fiul lui Evsevie si Nina (fiica lui Coldari Profir si Parascovia născută la 06.07.1924 în loc. Colicăuti, jud. Edinet), născut la data de 10 ianuarie 1976 în localitatea Cepeleuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Bălti str. Bulgară 88/1. Copii minori: HMELI GABRIEL, născut la data de 28.03.1997 si HMELI ANGEL FABIAN, născut la data de 30.10.2003;

25.IOVCEV ION, fiul lui Ion si Anastasia (născută la 15.09.1920 în loc. Găvănoasa, Cahul), născut la data de 12 iunie 1951 în localitatea Găvănoasa, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Caragas str. Lenin nr.82, ap. 1, judetul Slobozia;

26.IOVCEV VASILISA, fiica Bolgar Nichifor (născut la 13.05.1927 în loc. Ermoclia, Stefan Vodă) si Vera, născută la data de 4 aprilie 1954 în localitatea Ermoclia, Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Caragas str. Lenin nr.82, ap. 1, judetul Slobozia;

27.MAGDER TEODOR, fiul lui Solomon si Sima, născut la data de 30 octombrie 1921 în localitatea Iasi, România, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, str. Zelinski 33/1, ap. 106 ;

28.MELENCIUC ALEXEI , fiul lui Tudor si Eugenia (fiica lui Betco Iacob si Marina născută la 07.08.1930 în loc. Delacău, Chisinău), născut la data de 30 martie 1984 în localitatea Delacău, Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, jud. Anenii Noi;

29.MELENCIUC GHENADIE, fiul lui Tudor si Eugenia (fiica lui Betco Iacob si Marina născută la 07.08.1930 în loc. Delacău, Chisinău), născut la data de 23 februarie 1982 în localitatea Delacău, Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău str. Alexandru cel Bun, jud. Anenii Noi;

30.MÎRZAC VASILE, fiul lui Mihail (născut la data de 30.07.1930 în loc. Ciuciuleni, jud. Lăpusna) si Ecaterina, născut la data de 27 ianuarie 1960 în localitatea Ciuciuleni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciuciuleni, Nisporeni. Copii minori: MÎRZAC MIHAIL, născut la data de 12.03.1991 si MÎRZAC GHEORGHE, născut la data de 28.06.1992;

31.MOROZAN ION, fiul lui Vasile si Ecaterina (născută la 16.06.1921 în loc.Isacova, jud.Orhei), născut la data de 14 aprilie 1947 în localitatea Isacova, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Renasterii Nationale nr.3, ap.l;

32.NEGRITU GHENADIE, fiul lui Anatolie (fiul lui Petru născut la 02.02.1922 în loc. Grînăuti, jud. Ocnita si Anastasia) si Nina, născut la data de 3 martie 1980 în localitatea Grînăuti, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Durlesti str. Testemiteanu nr.26, ap. 13;

33.PENTELEICIUC ELENA, fiica lui Cazacu Gheorghe (fiul lui Tudor născut la 18.01.1925 în localitatea Voloca, Cernăuti si Elena) si Măria, născută la data de 5 ianuarie 1977 în localitatea Voloca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Voloca, Cernăuti.Copii minori: PENTELEICIUC VLAD, născut la data de 18.09.1997 si PENTELEICIUC JASMINA, născută la data de 24.10.2002;

34.POPOV ALEXEI, fiul lui Igor (fiul lui Iacob născut la 05.10.1930 în loc. Cîrnăteni, jud. Tighina si Elizaveta) si Svetlana, născut la data de 2 mai 1985 în localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. I.Creangă 17/120, judetul Tighina;

35.POPOV IGOR, fiul lui Iacob (născut la 05.10.1930 în loc. Cîrnăteni, jud. Tighina) si Elizaveta, născut la data de 9 decembrie 1959 în localitatea Ursoaia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. I.Creangă 17/120, judetul Tighina. Copii minori: POPOV OLGA, născută la data de 29.03.1989;

36.POPOV SVETLANA, fiica lui Liutîi Alexei (născut la 11.04.1939 în loc. Cuhnesti, Bălti) si Maria, născută la data de 15 noiembrie 1959 în localitatea Limbenii Vechi, Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. I.Creangă 17/120, judetul Tighina;

37.ROIBU CONSTANTIN, fiul lui Pavel (născut la 01.03.1926 în loc.Sadaclia, Lăpusna) si Tecla, născut la data de 25 august 1952 în localitatea Cioc-Maidan, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. Chisinăului nr. 115, ap.2;

38.ROIBU MARIA, fiica lui Mitco Ion (născut la 08.08.1927 în loc. Bujor, Hîncesti) si Ana, născută la data de 30.10.1958 în localitatea Bujor, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. Chisinăului nr.115, ap.2;

39.ROIBU OLESEA, fiica lui Constantin (fiul lui Pavel (născut la 01.03.1926 în loc.Sadaclia, Lăpusna) si Măria, născută la data de 29 iulie 1980 în localitatea Bujor, judetul Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Gh. Asachi nr.64, bl.l, ap. 136;

40.ROSENBERG FANI, fiica lui Pascal Haim si Sabina, născută la data de 1 martie 1937 în localitatea Tîrgu Neamt, judetul Neamt, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Kiriat Yam, str. Zalman Shazar 26/7;

41.TEACĂ MIHAIL, fiul lui Pintilie (născut la 24.04.1926 în localitatea Cazangic, raionul Leova) si Aurelia, născut la data de 9 martie 1960 în localitatea Băius, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Băius, judetul Leova;

42.TIHOVSCHI GALINA, fiica lui Buzovschi Alexei si Domnica (născută la 08.01.1923 în loc. Cucuruzeni, Orhei), născută la data de 6 aprilie 1959 în localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîbnita str. Miciurin nr.19, ap.33;

43.TIHOVSCHI INGA, fiica lui Andrei si Galina (fiica lui Buzovschi Alexei si Domnica născută la 08.01.1923 în loc. Cucuruzeni, Orhei), născută la data de 22 septembrie 1979 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rîbnita str. Miciurin nr.19, ap.33;

44.TURCANU GHENADIE, fiul lui Turcan Valeriu (fiul lui Tudor si Elena născută la 16.11.1924 în loc. Ciorna) si Eudochia, născut la data de 5 mai 1974 în localitatea Ciorna, judetul Rezina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Rezina, Bosernita;

45.UNGUREAN IGOR, fiul lui Valeriu (fiul lui Grigore născut la 07.02.1922 în loc. Căuseni si Eugenia) si Măria, născut la data de 2 august 1975 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Varnita str. Tighina nr.20;

46.UNGUREAN MĂRIA, fiica lui Bicherschi Vasili (născut la 11.04.1910 în loc. Baccealia, Căuseni) si Elizaveta, născută la data de 20 septembrie 1951 în localitatea Baccealia, judetul, Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender str. Odescaia 1/27;

47.UNGUREAN TATIANA, fiica lui Valeriu (fiul lui Grigore născut la 07.02.1922 în loc. Căuseni si Eugenia si Măria, născută la data de 30 august 1981 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str.Trandafirilor 7/3, ap.44;

48.UNGUREAN VALERIU, fiul lui Grigore (născut la 07.02.1922 în loc. Căuseni) si Eugenia, născut la data de 26 septembrie 1951 în localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str.Trandafirilor 7/3, ap.44 ;

49.VICOL PETRU, fiul lui Pavel (născut la 20.07.1937 în loc.Petreni, jud. Bălti) si Eugenia, născut la data de 18 februarie 1962 în localitatea Petreni, judetul Drochia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău, Ciorescu, str. Artelor nr.22;

50.ZĂGUREAN SERGIU, fiul lui Ion si Iulia (fiica lui Potolinschi Ion si Măria născută la 28.01.1920 în loc. Fălesti), născut la data de 24 decembrie 1974 în localitatea Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Fălesti, str.Gr. Ureche nr.45.

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. DĂNĂLACHE ELENA, fiica lui Alexandru si Măria (fiica lui Ciobanu Ion n. la 05.06.1927 în localitatea Sîrma, Leova si Claudia), născută la data de 9 mai 1979 în localitatea Tochile - Răducani, Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Tochile- Răducani, Leova;

2. KISĂLITA AURELIA, fiica lui Chisălită Stefan si Vera (fiica lui Guzun Ulian n. la 01.06.1913 în loc. Ermoclia si Anisia), născută la data de 4 iunie 1979 în localitatea Ermoclia, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Ermoclia str. Cutuzova nr.51.

 

LISTA

persoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăteniei române cu mentinerea domiciliului în străinătate

 

1. BESLIU ANDREI, fiul lui Andrei (fiul lui Ana n. la 20.09.1920 în Bestemac - Lăpusna) si Măria, născut la data de 17 ianuarie 1980 în localitatea Negrea, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în republica Moldova, localitatea Hîncesti, str. Alba Iulia nr.8, jud. Lăpusna;

2. BUTESCU LUDMILA, fiica lui Grigore si Nadejda (fiica lui Toma Carp n.la 12.10.1929 în loc. Volintiri, jud. Tighina si Axenia), născută la data de 27 iunie 1979 în localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Volintiri str.Basarabeană, Stefan Vodă;

3. CADELNIC ELIZAVETA, fiica lui Dumitru (fiul lui Gheorghii si Elizaveta n. la 05.08.1937 în loc. Colenchivtî) si Eufrosinia, născută la data de 13 iulie 1981 în localitatea Siscovtî, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Siscovtî, Cernăuti;

4. CAZAMIR NATALIA, fiica lui Cerevatov Platon (fiul lui Trofim n. 04.12.1920 în Hrubna Nouă, jud. Bălti) si Chilina, născută la data de 26 aprilie 1977 în localitatea Hrubna Nouă, jud. Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. Gh. Casu 20/3;

5. TÎMBALIUC MIHAIL, fiul lui Danii (n. la 09.08.1029 în loc. Grigorievca, jud. Tighina) si Ariadna, născut la data de 5 februarie 1956 în localitatea Grigorievca, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, Chisinău str. Petru Movilă 23/1, ap.6. Copii minori: TIMBALIUC DANIELA, născută la data de 04.08.1993;

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore în sistemul de canalizare si alimentare cu apă din municipiul Bucuresti - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent - sectoarele 1 si 6”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Reabilitarea zonelor urbane cu deficiente majore în sistemul de canalizare si alimentare cu apă din municipiul Bucuresti - inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent - sectoarele 1 si 6”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face în conditiile Acordului de împrumut încheiat între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 24 iulie 2006 si ale Acordului de proiect semnat de către Primăria Municipiului Bucuresti si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la aceeasi dată si, în completare, de la bugetul local al sectoarelor 1 si 6, prin bugetul Primăriei Municipiului Bucuresti, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul delegat pentru lucrări publice si amenajarea

teritoriului,

László Borbély

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.867.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 66 si 67 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia privind vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Activele prevăzute în anexa nr. 2 sunt incluse în procesul de vânzare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.874.

 

ANEXA Nr.1

 

STRATEGIE

privind vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta strategie reglementează cadrul juridic, modalitătile, criteriile si procedurile de vânzare care se aplică sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si terenurilor aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - În întelesul prezentei strategii, următorii termeni se definesc astfel:

a) active - sălile sau grădinile de spectacol cinematografic, precum si terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”;

b) cumpărător - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care îsi manifestă intentia de a cumpăra active sau lanturi de cinematograf, cu exceptia membrilor consiliului de administratie si a directorilor executivi ai Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”, sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestora; în acest sens, vor semna o declaratie pe propria răspundere;

c) vânzător - statul român reprezentat de Ministerul Culturii si Cultelor prin Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”, denumita în continuare Regie;

d) pret de vânzare - pretul obtinut prin ajustarea pretului de ofertă, în functie de cererea de cumpărare, ca urmare a aplicării procedurilor specifice metodei de vânzare prevăzute în prezenta strategie;

e) pret de ofertă - pretul pietei;

f) investitor strategic - cumpărătorul sau grupul de cumpărători care îndeplineste criteriile stabilite de Ministerul Culturii si Cultelor prin ordin al ministrului culturii si cultelor si care îsi manifestă intentia de a cumpăra mai mult de două lanturi de cinematograf;

g) lanturi de cinematograf - ansamblurile formate, de regulă, din 3-10 active, pe bază de criterii geografice si economice, criterii care vor fi stabilite de Ministerul Culturii si Cultelor, după consultarea Regiei, prin ordin al ministrului culturii si cultelor;

h) utilizatori actuali - utilizatorii care detin active în baza unui contract de închiriere, asociere sau locatie de gestiune.

Art. 3. - (1) Vânzarea activelor prevăzute la art. 1 se face după stabilirea valorii de piată a acestora, pe baza indicatorilor de piată general acceptati si a criteriilor de evaluare general admise, de către un expert independent selectat de Regie, prin licitatie publică, în conditiile legii.

(2) Pretul de ofertă astfel stabilit este pretul minim de achizitionare care poate fi acceptat fără a se acorda ajutor de stat, conform prevederilor Ordinului Consiliului Concurentei nr. 136/2003 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind vânzările de terenuri si/sau clădiri de către autoritătile publice, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013.

Art. 4. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei strategii se constituie Comisia pentru vânzarea activelor prevăzute la art. 1, denumită în continuare Comisie, formată din 7 membri, după cum urmează:

a) 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice;

b) 2 reprezentanti ai Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului;

c) 3 reprezentanti ai Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Desemnarea reprezentantilor autoritătilor adminis­tratiei publice centrale prevăzute la alin. (1) se face de către fiecare autoritate, iar constituirea Comisiei se aprobă prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

(3) Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către salariati ai Regiei.

(4) Presedintele Comisiei va fi ales din rândul membrilor săi, prin votul acestora, în prima sedintă.

(5) Membrii Comisiei nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori, respectiv nu pot fi sot/sotie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice sau ai administratorului persoanei juridice care a solicitat cumpărarea unui activ. În acest sens, membrii Comisiei vor semna o declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu se află în stare de incompatibilitate.

(6) În caz de incompatibilitate, persoana în cauză este obligată să informeze conducătorul autoritătii publice respective, în termen de maximum 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor. Autoritatea publică respectivă va desemna un alt reprezentant în cadrul Comisiei, în termen de două zile lucrătoare.

(7) Pentru activitatea depusă în cadrul Comisiei, cu ocazia fiecărei sedinte de licitatie, membrii acesteia au dreptul la o indemnizatie de 10% din salariul directorului general al Regiei.

(8) Plata indemnizatiei membrilor Comisiei se efectuează de către Regie.

Art. 5. - (1) Comisia are următoarele atributii:

a) verifică modul de alegere a expertului independent si existenta rapoartelor de evaluare;

b) verifică si analizează documentele depuse de ofertanti si întocmeste lista cuprinzând participantii la licitatie;'

c) organizează si conduce procesul de licitatie pentru vânzarea activelor prevăzute la art. 1;

d) organizează si conduce procesul de vânzare a activelor către utilizatorii actuali, conform prevederilor cap. II.

(2) În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia emite hotărâri. Acestea sunt valabile cu votul majoritătii simple a membrilor ei.

(3) Cu ocazia fiecărei vânzări, membrii Comisiei vor semna un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăsurarea procedurii de vânzare si la pretul vânzării.

Art. 6. - Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a activelor, indemnizatiile membrilor Comisiei, publicitatea internă si/sau externă, întocmirea rapoartelor de evaluare, precum si celelalte cheltuieli aferente vânzării vor fi suportate din veniturile Regiei, rezultate din taxele de participare la licitatie.

Art. 7. - (1) Strategia privind vânzarea activelor cuprinde două etape, astfel:

a) etapa I, în care va avea loc vânzarea activelor către utilizatorii actuali, în conditiile existentei unui temei legal care să permită acest lucru, ale respectării clauzelor contractuale si a prevederilor art. 14;

b) etapa a II-a, în care va avea loc vânzarea de săli si grădini de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în administrarea Regiei, ca atare sau constituite în lanturi de cinematograf, conform obiectivelor stabilite la cap. III.

(2) Vânzarea se va face cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea transparentei procedurilor;

b) formarea pretului de vânzare, în baza raportului dintre cerere si ofertă;

c) asigurarea egalitătii de tratament dintre cumpărători.

Art. 8. - Sunt supuse vânzării activele care au situatia juridică clarificată.

Art. 9. - (1) Dosarele de prezentare ale activelor, respectiv ale lanturilor de cinematograf, sunt destinate să asigure potentialilor cumpărători posibilitatea cunoasterii principalelor date si informatii referitoare la activele si la lanturile de cinematograf supuse vânzării.

(2) Dosarele de prezentare se pun la dispozitie potentialilor cumpărători, la cererea acestora, contra cost.

Art. 10. - Dosarele de prezentare cuprind date despre activ, respectiv lantul de cinematograf, după cum urmează:

a) informatii generale: denumirea, adresa/adresele, numerele de telefon, numărul si structura numerică ale personalului salariat, obiectul de activitate;

b) date referitoare la situatia patrimonială:

(i) terenuri: suprafata, amplasarea, destinatia, valoarea contabilă, situatia juridică;

(ii) clădiri principale: amplasarea, suprafata construită, suprafata construită si desfăsurată, destinatia, vechimea, valoarea rîetă contabilă, situatia juridică;

(iii) investitii în curs: descrierea sumară, valoarea totală, procentul de realizare, data finalizării si valoarea necesară finalizării acestora;

(iv) bunuri mobile revendicate de terti;

(v) bunurile care fac obiectul contractelor de închiriere, asociere sau locatie de gestiune;

(vi) echipamente si mobilier, dacă există.

Art. 11. - În cazul în care înainte de vânzarea dosarului de prezentare sau în perioada de cumpărare a acestuia potentialul cumpărător comunică în scris Regiei că doreste efectuarea unei vizite cu scopul de a-si forma o opinie generală asupra activului, respectiv a lantului de cinematograf supus vânzării, Regia este obligată să îi asigure accesul, cu semnarea în prealabil a unui angajament de confidentialitate, fără achitarea unei taxe.

Art. 12. - În cadrul procesului de vânzare a activelor, reglementat de prezenta strategie, Ministerul Culturii si Cultelor exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de administrator al averii statului, având capacitatea de a-i împuternici pe reprezentantii săi să actioneze pentru administrarea eficientă a Regiei si asigurând:

a) pregătirea si realizarea unor operatiuni organizatorice, tehnice, manageriale si financiare necesare;

b) măsurile necesare pentru realizarea procesului de vânzare în conditiile prezentei strategii;

c) încheierea si semnarea contractelor de vânzare-cumpărare în conditiile legii si ale prezentei strategii.

Art. 13. - (1) Atributiile Comitetului director al Regiei în procesul de vânzare a activelor disponibile ale acesteia sunt:

a) propune spre aprobare Consiliului de administratie al Regiei taxa de participare la licitatii, precum si garantia de participare;

b) propune spre aprobare Consiliului de administratie al Regiei lista activelor ce urmează a fi vândute în conditiile prezentei strategii;

c) tine evidenta activelor care cad sub incidenta prezentei strategii;

d) întocmeste dosarele de prezentare, în conformitate cu prezenta strategie;

e) întocmeste oferta de vânzare si o face publică;

f) întocmeste si supune spre aprobare Consiliului de administratie al Regiei lista utilizatorilor actuali eligibili pentru cumpărarea directă a activelor grevate de contracte de închiriere, asociere sau locatie de gestiune, eligibilitatea fiind stabilită în baza art. 14.

(2) Pe baza mandatului expres al Ministerului Culturii si Cultelor, Consiliul de administratie al Regiei declansează procedurile prevăzute de art. 1.

(3) Mandatul expres acordat de Ministerul Culturii si Cultelor Consiliului de administratie al Regiei trebuie să facă referire si la aprobarea garantiei de participare la licitatie si a taxei de participare.

(4) Garantia de participare se restituie în cazul neadjudecării licitatiei, se scade din valoarea activului sau a lantului de cinematografe, în cazul adjudecării licitatiei, sau se retine, în cazul în care deponentul nu s-a prezentat la licitatie.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea către utilizatorii actuali

 

Art. 14. - În baza prezentei strategii pot fi vândute active către utilizatorii actuali, prin negociere directă cu locatarii sau cu asociatii, în situatiile în care acestia îndeplinesc următoarele conditii:

a) au efectuat investitii în activele pe care le utilizează, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active;

b) au respectat clauzele contractuale;

c) nu au avut restante la plata chiriei în ultimele 6 luni.

Art. 15. - (1) Vânzarea activelor prevăzute la art. 14 se face după stabilirea valorii de piată a acestora, pe baza indicatorilor de piată general acceptati si a criteriilor de evaluare general admise, de către un expert independent, selectat de Regie prin licitatie publică, în conditiile legii, precum si după evaluarea investitiilor efectuate.

(2) Din pretul de vânzare se scade valoarea investitiilor efectuate, în baza raportului de evaluare.

(3) Deducerea valorii investitiilor din pretul de vânzare se poate face doar dacă:

a) investitiile au fost efectuate cu acordul Regiei;

b) eventualele lucrări de constructii au fost efectuate în baza unei autorizatii de construire.

Art. 16. - Procedura de vânzare va începe la solicitarea locatarului.

Art. 17. - Cumpărarea activelor de către utilizatorii actuali se poate face si prin modalitatea plătii în rate, conform prevederilor cap. IV.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie al Regiei va transmite fiecărui utilizator actual, care îndeplineste conditiile art. 14, oferta de vânzare a activului care face obiectul contractului de închiriere, asociere sau locatie de gestiune, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei strategii.

(2) Utilizatorii actuali prevăzuti la alin. (1) pot solicita cumpărarea activelor respective în termen de 15 zile de la primirea ofertei de vânzare.

(3) Consiliul de administratie al Regiei va prezenta Comisiei lista cu activele pentru care utilizatorii actuali au solicitat cumpărarea si care îndeplinesc conditiile art. 14.

Art. 19. - Prevederile art. 9, art. 13 alin. (1) si ale art. 25 se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. - (1) Vânzarea către utilizatorii actuali se va face, potrivit legii, cu preluarea actualilor salariati, acolo unde este cazul, precum si cu asigurarea protectiei sociale a acestora.

(2) Vânzarea către utilizatorii actuali care, potrivit clauzelor contractuale, efectuează si activitate de exploatare film se va face numai cu mentionarea unor clauze contractuale referitoare la obligativitatea continuării proiectiei cinematografice, pe o perioadă de minimum 10 ani.

(3) Monitorizarea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele de vânzare-cumpărare, în scopul realizării obiectivelor declarate prin prezenta strategie, se exercită de către Ministerul Culturii si Cultelor si se realizează în conformitate cu prevederiie alin. (5) s'i (6) ale art. 31.

 

CAPITOLUL III

Vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în administrarea Regiei

 

Art. 21. - (1) Prezentul capitol reglementează conditiile vânzării sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora, aflate în administrarea Regiei, conform prevederilor art 7 alin. (1) lit b).

(2) În situatia în care utilizatorii actuali nu îndeplinesc conditiile pentru cumpărarea activelor prevăzute la art. 14, pe care le utilizează în baza contractelor de închiriere, asociere sau locatie de gestiune, sau nu doresc să le cumpere, acestea pot fi vândute ca atare, prin licitatie publică cu strigare, sau pot fi organizate în lanturi de cinematografe, conform criteriilor geografice si economice.

(3) Vânzarea activelor prevăzute la alin. (1) are următoarele obiective principale:

a) realizarea interesului public general al satisfacerii dreptului fundamental privind accesul la cultură, în conformitate cu art. 33 din Constitutia României, republicată;

b) sustinerea dezvoltării industriei filmului, a distribuirii si exploatării filmelor, în primul rând a celor românesti sau realizate cu participare românească, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 2 lit. b) si art. 3 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Vânzarea activelor prevăzute la art. 21 se va face cu preluarea actualilor salariati, precum si cu asigurarea protectiei sociale a acestora.

Art. 22. - (1) În conformitate cu obiectivele principale prevăzute la art. 21 alin. (3) din prezenta strategie, precum si cu dispozitiile art. 771 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru păstrarea activitătii de exploatare film, precum si din motive de viabilitate economică, vânzarea sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic, precum si a terenurilor aferente acestora se va face pe categorii de ansambluri formate, de regulă, din 3-10 active, cu obligatia refacerii si/sau construirii de săli multiecran, având fiecare, în medie, între 50 si 150 de locuri, precum si cu obligatia asigurării proiectiei cinematografice o perioadă de minimum 10 ani.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor va stabili în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei strategii criteriile care trebuie îndeplinite de către investitorii strategici.

(3) Conform prevederilor art. 2.1.6 din Ordinul Consiliului Concurentei nr. 136/2003, precum si dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 651/2006, oferta de vânzare prin care viitorul proprietar trebuie să îsi asume obligatii specifice, în interesul public general, se consideră „neconditionată”, întrucât potentialii cumpărători au posibilitatea să îndeplinească respectivele obligatii chiar dacă exercită sau nu exercită o activitate economică, oricare ar fi natura acesteia.

(4) Obligatiile specifice pentru prevenirea afectării unui interes public general sau pentru evitarea ofertelor cu scop pur speculativ sunt legate doar de terenurile si clădirile respective si nu de persoana cumpărătorului sau de activitătile sale economice, cu conditia ca oricare potential cumpărător să fie tinut de ele, conform art. 2.4.1 din Ordinul Consiliului Concurentei nr. 136/2003.

(5) Publicitatea internatională se va efectua inclusiv de către Ministerul Culturii si Cultelor, Agentia Română pentru Investitii Străine si Centrul National al Cinematografiei.

Art. 23. - (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei strategii, Regia va propune spre aprobare Ministerului Culturii si Cultelor lista lanturilor de cinematografe. La data aprobării, lista lanturilor de cinematografe se face publică.

(2) Oferta de vânzare se face publică în termen de 10 zile de la aprobare si va cuprinde:

a) denumirea, sediul si datele de identificare ale vânzătorului, descrierea si datele de identificare ale activelor supuse vânzării;

b) numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei desemnate să ofere relatii suplimentare;

c) dosarul de prezentare al activelor incluse în lanturile de cinematografe supuse vânzării;

d) documentele de participare la licitatie;

e) pretul de vânzare, cu indicarea modalitătii de achitare;

f) cuantumul garantiei si al taxei de participare la licitatie, după caz;

g) locul, data si ora începerii licitatiei;

h) orice alte informatii suplimentare ce prezintă interes în procesul de vânzare.

(3) Oferta de vânzare se afisează la sediul vânzătorului si la locul unde sunt situate activele, cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii licitatiei.

Art. 24. - Taxa de participare la licitatie nu se restituie. La stabilirea ei se va avea în vedere suma previzionată pentru efectuarea cheltuielilor necesare organizării si desfăsurării procedurilor de vânzare a activului, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare.

Art. 25. - În functie de ofertant, documentele necesare pentru participarea la licitatie sunt:

A. În cazul persoanelor juridice române si străine:

a) copiile legalizate, respectiv traduse si legalizate, ale documentelor care certifică identitatea ofertantului: certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, respectiv echivalentul din tara de origine, actul constitutiv, actele aditionale, dacă este cazul, certificatul de înregistrare fiscală;

b) documentele care certifică calitatea ofertantului: scrisoarea de bonitate financiară eliberată de o societate bancară română, pentru persoane juridice române, respectiv scrisoarea de bonitate financiară eliberată de o bancă străină care are reprezentant în România sau de o bancă străină care are relatii de corespondentă cu EXIMBANK, pentru persoane juridice străine;

c) cazierul fiscal;

d) dovada privind achitarea obligatiilor fiscale, prin prezentarea de certificate, valabile ca tefmen, eliberate de organele fiscale si bugetare competente, doar pentru persoanele juridice române; persoanele juridice străine vor prezenta o declaratie că nu au obligatii restante fată de statul român;

e) declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societătii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judecătorească si/sau în faliment;

f) împuternicirea (procura) acordată persoanei/ persoanelor care reprezintă ofertantul la negociere, autentificată si semnată de ofertant;

g) rapoartele de activitate sau situatiile financiare pentru ultimul exercitiu financiar;

h) declaratia ofertantului că nu se află în situatie de incompatibilitate, conform art. 2 lit. b).

B. În cazul comerciantilor persoane fizice si/sau a asociatiilor familiale:

a) împuternicirea (procura) acordată persoanei/ persoanelor care reprezintă ofertantul la negociere, autentificată si semnată de ofertant;

b) copia legalizată a actului de identitate si autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau a actului legal de constituire, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent;

d) certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că nu au suferit condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea potrivit legii;

e) declaratia ofertantului că nu se află în situatie de incompatibilitate, conform art. 2 lit. b).

C. În cazul persoanelor fizice române sau străine:

a) Împuternicirea (procura) acordată persoanei/ persoanelor care reprezintă ofertantul la negociere, autentificată si semnată de ofertant;

b) copia actului de identitate, respectiv copia pasaportului;

c) certificatul de cazier judiciar din care să rezulte că nu au suferit condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea potrivit legii;

d) declaratia ofertantului că nu se află în situatie de incompatibilitate, conform art. 2 lit. b);

e) dovada achitării obligatiilor fiscale, în cazul persoanelor fizice române.

Art. 26. - (1) Licitatia are loc la data si la ora stabilite în oferta de vânzare.

(2) Licitatia este valabilă, dacă s-au prezentat cel putin 2 ofertanti.

(3) Pentru participarea la licitatie, ofertantii depun la sediul societătii comerciale, cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitatiei, documentele necesare stabilite potrivit prevederilor art. 25, dovada achitării taxei de participare, dovada depunerii garantiei de participare la licitatie, precum si dovada cumpărării dosarului de prezentare.

(4) Licitatia se desfăsoară după regula licitatiei competitive.

(5) Participantilor la licitatie li se vor înmâna taloane cu numere de identificare corespunzătoare numărului de ordine din lista întocmită de Comisie.

(6) În sedinta de licitatie, presedintele Comisiei prezintă activele, respectiv lanturile de cinematografe care se vând, anuntă pretul de piată stabilit, pasul de licitare de 5% din pretul de pornire, denumirea si numărul de ordine ale ofertantilor, modul de desfăsurare a licitatiei si scopul acesteia, asigurându-se că fiecare ofertant â înteles procedura de desfăsurare.

Art. 27. - (1) În cursul sedintei de licitatie, ofertantii au dreptul să anunte prin strigare un pret egal sau mai mare decât pretul de licitatie anuntat de presedintele Comisiei.

(2) Dacă se oferă pretul de pornire a licitatiei, presedintele Comisiei va creste pretul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanti acceptă pretul astfel majorat si nu se oferă un pret mai mare.

Art. 28. - (1) În cazul în care nu se prezintă niciun ofertant care să ofere pretul din ofertă, licitatia va fi reluată după publicarea unui nou anunt de vânzare, în maximum 3 zile lucrătoare de la desfăsurarea primei licitatii, noua licitatie urmând să aibă loc în termen de cel mult 5 zile de la data anuntului, pretul putând fi scăzut cu 5%.

(2) A doua licitatie se va desfăsura tot după regula licitatiei competitive.

(3) În cazul în care nici a doua licitatie nu este adjudecată, procedurile de licitatie se pot relua ulterior, pe baza unei alte evaluări, în conformitate cu art. 2.3.1 din Ordinul Consiliului Concurentei nr. 136/2003, tinându-se cont de experienta dobândită anterior, si a unei noi oferte de vânzare, care poate să prevadă plata pretului în rate.

Art. 29. - Eventualele contestatii referitoare la desfăsurarea licitatiei se depun în termen de două zile lucrătoare de la data anuntării rezultatului licitatiei si se solutionează în termen de două zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei, de către o comisie formată din 3 membri, numită prin ordin comun al ministrului culturii si cultelor, ministrului finantelor publice si al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 30. - În acest caz, încheierea contractului de vânzare-cumpărare se va face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor finale după solutionarea eventualelor contestatii.

Art. 31. - (1) Monitorizarea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele de vânzare-cumpărare, în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite prin prezenta strategie, se exercită de către Ministerul Culturii si Cultelor. În vederea îndeplinirii atributiilor de monitorizare, Ministerul Culturii si Cultelor poate' solicita documente justificative cu privire la îndeplinirea obligatiilor contractuale.

(2) În vederea garantării realizării angajamentelor asumate, se va constitui ipotecă asupra activelor cumpărate în favoarea vânzătorului, până la îndeplinirea în totalitate a obligatiilor asumate prin contract.

(3) În contractele de vânzare-cumpărare vor fi inserate clauze ce prevăd pacte comisorii de ultim grad, referitoare la situatiile în care cumpărătorii nu îndeplinesc obligatiile contractuale, cât si penalităti pentru nerespectarea acestor clauze.

(4) În contractele de vânzare-cumpărare în curs de executare vor fi inserate clauze ce prevăd conditiile pentru efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin care să se asigure executarea obligatiilor:

a) refacerea si/sau construirea de săli multiecran, având fiecare în medie între 50 si 150 de locuri;

b) asigurarea proiectiei' cinematografice o perioadă de 10 ani.

(5) Tipurile de clauze monitorizate sunt:

a) clauzele privind garantarea realizării angajamentelor de investitii asumate de cumpărători;

b) clauzele specifice privind păstrarea numărului de salariati, asigurarea protectiei sociale a acestora, păstrarea obiectului de activitate, precum si altele asemenea.

(6) Contractele de vânzare-cumpărare pentru care se încetează monitorizarea trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) pretul contractului să fie achitat integral;

b) obligatiile contractuale să fie îndeplinite în totalitate, iar acestea să fie certificate prin documente justificative.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de plată în rate

 

Art. 32. - (1) Consiliul de administratie al Regiei, pe baza mandatului expres al Ministerului Culturii si Cultelor, poate aproba vânzarea cu plata în rate în cazul în care cumpărătorul, respectiv investitorul strategic, îndeplineste conditiile prevăzute la art. 33.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică pentru vânzarea activelor si lanturilor de cinematografe în conditiile prezentei strategii.

Art. 33. - Vânzarea activelor cu plata în rate se poate face în următoarele conditii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

a) avans de minimum 20% din pretul de vânzare, care se va achita în termen de maximum 10 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare;

b) rate esalonate pe termen de 3 ani;

c) garantii pentru asigurarea plătii ratelor, prin constituirea unei ipoteci asupra activelor care fac obiectul vânzării sau prin scrisoare de garantie emisă de o bancă comercială română, pentru persoanele fizice si juridice române, precum si pentru asociatiile familiale, respectiv de o bancă străină care are reprezentant în România, ori de o bancă străină care are relatii de corespondentă cu EXIMBANK, pentru persoanele fizice si juridice străine;

d) garantiile pentru asigurarea plătii ratelor vor fi constituite anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 34. - (1) La contractele de vânzare-cumpărare cu plata pretului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflatia, la care se adaugă două procente, în cazul în care pretul este stabilit si plătit în moneda natională, si dobânda LIBOR, plus o marjă negociată de părti, în cazul în care pretul este stabilit si/sau plătit în valută.

(2) Ministerul Culturii si Cultelor va comunica cumpărătorului sau investitorului strategic, cu 15 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

 

CAPITOLUL V

Utilizarea veniturilor obtinute din vânzare

 

Art. 35. - Sumele obtinute din vânzarea activelor aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei se fac venit la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate pentru aplicarea prezentei strategii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 36. - Litigiile cu privire la desfăsurarea procedurilor de vânzare a activelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei, vor fi solutionate de instantele competente, în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

Art. 37. - (1) Contractele de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică, conform prevederilor legale în materie.

(2) Plata taxelor, precum si a onorariilor ocazionate de procedura notarială prevăzuta la alin. (1) sunt în sarcina cumpărătorului.

Art. 38. - (1) În acest caz, încheierea si semnarea contractului de vânzare-cumpărare se vor face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la afisarea rezultatelor finale după solutionarea eventualelor contestatii.

(2) Refuzul vânzătorului de a încheia contractul de vânzare-cumpărare în termenul prevăzut la alin. (1) poate fi atacat în justitie, în conditiile legii.

Art. 39. - Prevederile prezentei strategii se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 si cu Ordinul Consiliului Concurentei nr. 136/2003.

 

SĂLILE SI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC

care se află în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „România-Film”

 

Nr.crt.

Adresa

Denumirea

Număr de locuri

0

1

2

3

1.

Judetul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8

COLUMNA

500

2.

Judetul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. M. Viteazul nr. 31

Cinenatograful-gradină CETATE

750

3.

Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25

DACIA

500

4.

Judetul Alba, Municipiul Arod, Str. Băilor nr. 42

PROGRESUL

350

5.

Judetul Alba Orasul Cugir, Str. Al. Sahia nr. 24

PATRIA

399

6.

Judetul Alba, Orasul Zlatna, Str. Avram Iancu nr. 6

MUNCITORUL

241

7.

Judetul Alba, Orasul Teius, Str. Clujului nr. 90

VICTORIA

219

8.

Judelui Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2

ARTA complex cinematografic cu 2 săli

250+60

9.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2

Gradina de vară ARTA

445

10.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Gotdis nr. 1-3

STUDIO

587

11.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 98

MURESUL

465

12.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. P. Raret nr. 25

GRĂDISTE

310

13.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Timisorii nr. 32

PROGRESUL

232

14.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1

SOLIDARITATEA

261

15.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 49-53

DACIA

741

16.

Judetul Arad, Orasul Chisineu-Cris, Str. Înfrătirii nr. 66

POPULAR

200

17.

Judetul Arad, Orasul Chisineu-Cris, Str. Înfrătirii nr. 66

Grădina de vară POPULAR

300

18.

Judetul Arad, Orasul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32

NĂDLAC

280

19.

Judetul Arad, Orasul Sântana, Str. Muncii nr. 58

POPULAR

220

20.

Judetul Arad, Orasul Lipo va, Str. N.Titulescu nr. 10

MURESUL

374

21.

Judetul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella Breiner nr. 16

DACIA

279

22.

Judetul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86

GHIOROC

186

23.

Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 2

BUCURESTI

459

24.

Judelui Arges, Municipiul Pitesti, Str. Victoriei nr. 20

MODERN

351

25.

Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Cartier Craiovei

DACIA

501

26.

Judelui Arges, Municipiul Câmpulung, Cartier Visoi III

BALADA

150

27.

Judetul Arges, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1

MUSCELUL

315

28.

Judetul Arges, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1

Gradina de vară MUSCELUL

150

29.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăsesti nr. 165

ORIZONT

500

30.

Judelui Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărăsesti nr. 4

FORUM

410

31.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Str. M. Eminescu nr. 33

ORION

419

32.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Str. N. Bălcescu nr. 12

CENTRAL

650

33.

Judetul Bacău, Municipiul Onesti, Str. Postei nr. 3

CAPITOL

457

34.

Judetul Bacău, Municipiul Onesti, Bd. Oituz nr. 25

OITUZ

353

35.

Judetul Bacău, Orasul Tflrgu Ocna, Str. C Dionisie nr. 1

URANUS

285

36.

Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4

PATRIA

652

37.

Judetul Bmor, Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77

CRISANA

450

38.

Judetul Bihor, Municipiul Beius, Str. Andrei Saguna nr. 2

BIHORUL

501

39.

Judetul Bihor, Municipiul Salonta, P-ta Libertătii nr. 14

VICTORIA

325

40.

Judetul Bihor, Orasul Alesd, Str. Bobâlna nr. 10

Cabina de proiectie cinema PACEA

0

41.

Judetul Bistrita-Năsăud, Municipiul Bistrita, Bd Decenal nr. 3-5

DACIA - complex cinematografic cu 3 săli

383+207+150

42.

Judetul Bistrita-Năsăud, Municipiul Bistrita, Str. Republicii nr. 39

BULEVARD

200

43.

Judetul Bistrita-Năsăud, Municipiul Bistrita, Str. Gri. Sincainr. 22

TINERETULUI

150

44.

Judetul Bistrita-Năsăud, Orasul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24

FLACĂRA

331

45.

Judetul Bistrita-Năsăud, Comuna Pnmdu Bârgăului, Str. Principală nr. 35

TIHUTA

161

46.

Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 24

UNIREA

500

47.

Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3

LUCEAFĂRUL

150

48.

Judetul Botosani, Municipiul Dorohoi, Str. A.I. Cuza nr. 22

MELODIA

355

49.

Judetul Botosani, Municipiul Dorohoi, Str. D-tru Furtună nr.3

CULTURAL

355

50.

Judetul Botosani, Orasul Siveni, Str. Centrala nr. 12

PATRIA

300

 

51.

Judetul Botosani, Orasul Stefănesti

PRUTUL

309

52.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Cojocari nr. 21

LIRA-complex cinematografic cu 2 sili

399+79

53.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galati nr. 10

CENTRAL

656

54.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 57

BULEVARD

754

55.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Aleea Cinematografului nr. 5

UNIREA

336

56.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galati nr. 5

Gradina de vară CENTRAL

1000

57.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Str. Grivitei nr. 47

MODERN - complex cinematografic cu 3 săli

705

58.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Str. Uranus nr. 1

COSMOS

500

59.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Str. Muresenilor nr. 7

ROYAL

510

60.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Str. Lungi nr. 1

ASTRA

505

61.

Judetul Brasov, Municipiul Făgăras, Str. 13 Decembrie bloc 100

TRANSILVANIA

350

62.

Judetul Brasov, Municipiul Făgăras, Str. Republicii nr. 21

NEGOIUL

501

63.

Judetul Brasov, Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131

MĂGURA

311

64.

Judetul Brasov, Orasul Rupea, Str. Republicii nr. 143

POPULAR

346

65.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14

PATRIA

1387

66.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 2-4

SCALA

900

67.

Municipiul Bucuresti, sectorul l, Bd. Ion Mihalache nr. 174

EXCELSIOR

801

68.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 137

DACIA

150

69.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 166

GRIVITA

150

70.

Municipiul Bucuresti, sectorul l. Sos. Cotroceni nr. 9

COTROCENI

150

71.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1,Calea Giuesti nr. S6A

GIULESTI

350

72.

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 80

FEROVIAR

-

73.

Municipiul Bucuresti, sectorul I.Bd. Poligrafiei nr. 1

Gradina PARC

150

74.

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Str. S.V. Rahmaninov nr. 2

FLOREASCA

150

75.

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Sos. Stefan cel Mare nr. 131

MELODIA

150

76.

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Calea Mosilor nr. 127

EUROPA (MIORITA)

536

77.

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Str. Mătăsari nr. 31

POPULAR

150

78.

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Sos. Pantelimon nr. 357A

COSMOS

150

79.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Bd. LC. Brauanu nr. 6

LUCEAFĂRUL

802

80.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Aleea Bucovina nr. 7

GLORIA

652

81.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2

Gradina de vară GLORIA-TTTAN

150

82.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Sos. Mihai Bravu nr. 221

MUNCA

150

83.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9

DOINA

150

84.

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9

Gradina de vară DOINA

150

85.

Murudpiul Bucuresti, sectorul 4, Bd. Libertătii nr. IA

MODERN

150

86.

Municipiu] Bucuresti, sectorul 4, Sos. Giurgiului nr. 119

FLAMURA

900

87.

Municipiul Bucuresti, sectorul 4, Bd. Al. Obregia nr. 31

CULTURAL

525

88.

Municipiul Bucuresti, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79

Gradina de vară MODERN

150

89.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 26

BUCURESTI

1015

90.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 34

FESTIVAL

817

91.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 27

CORSO

150

92.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36

CAPITOL

150

93.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36

Grădina de vară CAPITOL

150

94.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 32

LUMINA

500

95.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196

LIRA

150

96.

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196

Grădina de vară LIRA

150

97.

Municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8

DRUMUL SĂRII

150

98.

Municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24A

FAVORIT

944

99.

Judetul Buzău, Municipiul Buzău, Piata Daciei nr. 1

DACIA

642

100.

Judetul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36

TINERETULUI

454

 

101.

Judetul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36

Grădina de vară TINERETULUI

150

102.

Judetul Buzău, Municipiul Rimnicu Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 2 bis

Grădina de vară

150

103.

Judetul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36

PROGRESUL

320

104.

Judetul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru

MONTEORU

250

105.

Judetul Buzău, Comuna Merei, Sat Monteoru

Grădina de vară MONTEORU

150

106.

Judetul Călărasi, Municipiul Călărasi, Str. Prelungirii Bucuresti nr. 2

ORIZONT

450

107.

Judetul Călărasi, Municipiul Oltenita, Bd. Republicii nr. 154

FLACĂRA

150

108.

Judetul Călărasi, Municipiul Oltenita, Str. Flacăra nr. 1

Grădina de vară FLACĂRA

150

109.

Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Republicii nr. 15

DACIA

634

110.

Judetul Caras-Severin, Orasul Băile Herculane, Str. 1 Mai nr. S

HERCULES

453

111.

Judetul Caras-Severin, Orasul Bocsa, Str. 1 Decembrie nr. 24

ASTRA

300

112.

Judetul Caras-Severin, Orasul Oravita, Str. 1 Decembrie nr. 57

CARAS

302

113.

Judetul Caras-Severin, Localitatea Moldova Veche, Str. Cosbuc

DANUBIUS

350

114.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51

VICTORIA

464

115.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Universitătii nr. 3

ARTA

300

116.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 4-6

FAVORIT

294

117.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ta Unirii nr. 24

TIMPURI NOI

280

118.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str Lingurari F.N

DACIA - complex cinematografic cu 2 săli

400+ 250

119.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu F.N.

MĂRĂSTI - complex cinematografic cu 2 săli

350+ 150

120.

Judetul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1

FOX

255

121.

Judetul Cluj, Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1

TINERETULUI - complex cinematografic cu 2 săli

350+ 150

122.

Judetul Cluj, Municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38

Grădina de vară PACEA

150

123.

Judetul Cluj, Municipiul Dej, P-ta 16 Februarie nr. 3

ARTA

500

124.

Judetul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioritei nr. 1

BOBÂLNA

300

125.

Judetul Cluj, Municipiul Gherla, P-ta Stefan cel Mare nr. 1

PACEA

300

126.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Ferdinand nr. 56

REPUBLICA

1000

127.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 46

STUDIO (POPULAR)

465

128.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Tomis nr. 235

DACIA

650

129.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Mamaia nr. 169A

BULEVARD

257

130.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bd. Ferdinand nr. 9A

Grădina de vară TOMIS

2527

131.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. IA

PESCĂRUS

300

132.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41

EFORIE SUD

188

133.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord

Grădina de vară NEON

1682

134.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord

Grădina de vară PERLA

1694

135.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul F.N.

Grădina de vară FARUL

1142

136.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Statiune Venus

Gradina de vara VENUS

1258

137.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Statiune Saturn

Grădina de vară SATURN

954

138.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Statiune Jupiter

Grădina de vară JUPITER

1077

139.

Judetul Constanta, Localitatea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 1

Grădina de vară ALBATROS

1625

140.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Sud, Str. T.Vladimirescu nr.2

Grădina de vară EFORIE SUD

1513

141.

Judetul Constanta, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14

DOBROGEA

503

142.

Judetul Constanta, Orasul Negru Vodă, Str. Constantei nr. 34

LUMINA

299

143.

Judetul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10

ARTA

500

144.

Judetul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc Str. Kossuth Lajos nr. 2

PETOFI

300

145.

Judetul Dâmbovita, Municipiul Târgoviste, Str. Independentei nr. 2

INDEPENDENTA

668

146.

Judetul Dâmbovita, Crosul Gâesti, Str. 13 Decembrie 1918 nr 6

GLORIA

300

147.

Judetul Dâmbovita, Orasul Moreni, Str. Lct. Pantea Ion nr. 8

MUNCA

350

148.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 19

PATRIA

950

149.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82

Grădina de vară PATRIA

950

150.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 3-5

MODERN

520

 

151.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A.I. Cuza nr. 3

JEANNEGULESCU

382

152.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Kogălniceanu nr. 2-4

Grădina de vară JEAN NEGULESCU

150

153.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. Oltenia F.N.

CRAIOVITA

504

154.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul Jiului nr. 2

LUMINA

248

155.

Judetul Dolj, Orasul Filiasi, Str. Stadionului nr. 2

INDEPENDENTA

500

156.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 165

TIGUNA

800

157.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Gri. Asachinr. 60

DOINA

600

158.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Lahovary nr. 4

Grădina de vară CENTRAL

2000

159.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Otelarilor nr. 11

DACIA

500

160.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Domnească nr. 35

REPUBLICA

851

161.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Bd. Henri Coandi nr. 7

FLACĂRA

500

162.

Judetul Galati, Municipiul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1

ARTA

370

163.

Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16

BUCURESTI

420

164.

Judetul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16

Grădina de vară BUCURESTI

200

165.

Judetul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8A

VICTORIA

440

166.

Judetul Gorj, Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16

MINERUL

500

167.

Judetul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Petofi Sandor nr. 38

HARGHITA

150

168.

Judetul Harghita, Municipiul TopUta, Str. N. Bălcescu nr. 35

CAL IMAN

302

169.

Judetul Harghita, Municipiul Gheorghioii, Str. Libertătii nr. 22

MIORITA

400

170.

Judetul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3

STUDIO

501

171.

Judetul Harghita, Comuna Ciumani, Str. Principală nr.256

CULTURAL

300

172.

Judetul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5

PATRIA

482

173.

Judetul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bd. Dacia nr. 5

FLACĂRA

421

174.

Judetul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3

MODERN

500

175.

Judetul Hunedoara, Municipiul Petrosani, Aleea Poporului nr. 1

PARÂNGUL

500

176.

Judetul Hunedoara, Municipiul Petrosani, Str. 1 Decembrie nr. 89

VICTORIA

546

177.

Judetul Hunedoara, Municipiul Petrosani, Str. Aviatorilor nr. 2

UNIREA

350

178.

Judetul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. T. Vladimirescu nr. 1

CULTURAL

501

179.

Judetul Hunedoara, Municipiul Orăstie, Str. N. Bălcescu nr. 5

PATRIA

485

180.

Judetul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str. M. Viteazul nr. 18

LUCEAFĂRUL

355

181.

Judetul Hunedoara, Orasul Hateg, Str. T. Vladimirescu nr. 3

DACIA

353

182.

Judetul Hunedoara, Orasul Uricani, Str. Muncii nr. 19

RETEZATUL

355

183.

Judetul Hunedoara, Orasul Lonea, Str. Republicii nr. 22

MINERUL

300

184.

Judetul Hunedoara, Comuna Ilia, Str. Libertătii nr. 10

LUMINA

300

185.

Judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19

GALAX

500

186.

Judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132

IALOMITA

360

187.

Judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, Str. M Basarab nr. 132

Grădina de vară AMFITEATRU

600

188.

Judetul Ialomita Municipiul Urziceni, Str. Bucuresti nr. 27

PACEA

250

189.

Judetul Ialomita, Orasul Amara

Gradina de vara AMARA

1000

190.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, P-ta Unirii nr. 5

VICTORIA

902

191.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Bd.Copou.nr. 48

COPOU

500

192.

Judetul Iasi, Municipiu] Iasi, P-ta Voievozilor nr. 14

DACIA

500

193.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Str. Al. Lăpusneanu nr. 18

TINERETULUI

150

194.

Judelui Iasi, Municipiul Iasi, Str. Al. Lăpusneanu nr. 12

REPUBLICA

858

195.

Judetul Iasi, Orasul Hârlău, Str. Bogdan Vodă nr. 2

1 MAI

392

196.

Judetul Agricol Ilfov, Orasul Buftea, Sos. Bucuresn-Târgoviste nr. 123

LIBERTĂTII

150

197.

Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, P-ta Revolutiei nr. 7

DACIA

800

198.

Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, P-ta Libertătii nr. 7

MINERUL

549

199.

Judetul Maramures, Municipiul Signetul Marmatiei, Str. Bogdan Vodă nr.Al

UNIREA

350

200.

Judetul Maramures, Municipiul Signetul Marmatiei, Str. Libertătii nr. 1

MUNCITORESC

497

 

201.

Judetul Maramures, Orasul Baia Sprie, Str. Săsar nr. 4

MINERUL

298

202.

Judetul Maramures, Comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principala nr. 852

TISA

200

203.

Judetul Mehedinti, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Traian nr. 65

PORTILE DE FIER

483

204.

Judetul Mehedinfi, Municipiul Drobeta Tumu Severin, Bd. Carol nr. 7

Grădina de vară PORTILE DE FIER

1200

205.

Judetul Mehedinti, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bd. Revolutiei nr.22

FLACĂRA

150

206.

Judetul Mehedinfi, Municipiul Orsova, Centrul Civic nr. 52

DUNĂREA

345

207.

Judetul Murea, Municipiul Târgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 35-37

ARTA

742

208.

Judetul Mures, Municipiul Târgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 49

SELECT

300

209.

Judetul Mures, Municipiul Târgu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 13

TINERETULUI

200

210.

Judetul Mures, Municipiul Reghin, Str. Petru Maior nr. 58

PATRIA

500

211.

Judetul Mures, Orasul Sovata, Str M. Eminescu nr. 10

DOINA

328

212.

Judetul Mures, Orasul Ludus, Str. Republicii nr. 14

FLACĂRA

300

213.

Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, Str. Stefan cel Mare nr. 14

DACIA

650

214.

Judetul Neamt, Municipiul Piatra Neamt, P-ta M. Kogălniceanu nr. 4

PIETRICICA

500

215.

Judetul Neamt, Municipiul Roman, Str. Stefan cel Mare nr. 211

FLACĂRA

390

216.

Judetul Neamt, Municipiul Roman, Str. N. Titulescu nr. 4

UNIREA

500

217.

Judetul Neamt, Orasul Târgu Neamt, Str. M. Kogălniceanu nr. 2

OZANA

351

218.

Judetul OK, Municipiul Slatina, Str. Dinu Lipatti nr. 30

LUMINA

300

219.

Judetul OU, Municipiul Slatina, Str. Lipscani nr. 42

VICTORIA

150

220.

Judetul Olt, Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8

CENTRAL

299

221.

Judetul Olt, Municipiul Caracal, Str. Antonius Caracalla nr. 5

FLACĂRA

501

222.

Judetul Olt, Orasul Corabia, Str. Carpati nr. 112

DUNĂREA

150

223.

Judetul Olt, Orasul Bals, Str. N.Bălcescu nr. 2

MODERN

500

224.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, P-ta Victoriei nr. 4

PATRIA

1000

225.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Inelului nr. 3

MODERN-complex cinematografic cu 2 săli + gr.

400+269

226.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Romani nr. 32

ARO cu grădină

271

227.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Stefan cel Mare nr. 8

TINERETULUI

227

228.

Judetul Prahova, Municipiul Câmpina, Bd. Carol nr. 69

CENTRAL

469

229.

Judetul Prahova, Orasul Sinaia, Str. Carol I nr. 25

PERLA - complex cmemat cu 2 săli

250+27 0

230.

Judetul Prahova, Orasul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1

CONCORDIA

223.

231.

Judetul Prahova, Orasul Mizil, Str. M. Bravu nr. 108

FAVORIT

300

232.

Judetul Prahova, Orasul Slălnic, Str. Slănicului nr. 13

UNIREA

300

233.

Judetul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simian Bărnutiu nr. 1

SCALA

500

234.

Judetul Sălaj, Orasul Simleul Silvaniei, P-ta Iulie Maniu nr. 1

MĂGURA

300

235.

Judetul Sălaj, Orasul Cehu-Silvaniei, Str. Gh. Pop de Băsesti nr. 1

SILVAN IA

327

236.

Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare Bd. L. Blaga nr. 1

LUCEAFĂRUL

500

237.

Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ta Păcii nr. 1

VICTORIA

337

238.

Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. Stefan cel Mare nr. 18

POPULAR

150

239.

Judetul Satu Mare, Municipiul Cărei, Str. 25 Octombrie nr. 1

ARTA

160

240.

Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N. Bălcescu nr. 29

PACEA

634

241.

Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piata Aurel Vlaicu nr. 1

ARTA

238

242.

Judetul Sibiu, Municipiul Medias, Str. I.G. Duca nr. 11

PROGRESUL

567

243.

Judetul Sibiu, Orasul Cisnădie, Str. Cetătii nr. 15

POPULAR

453

244.

Judetul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Gri. Deja, nr. S

ARTA

150

245.

Judetul Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276

DOINA

450

246.

Judetul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr. 36

DOR NA

300

247.

Judetul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 35

MOLDOVA

298

248.

Judetul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 2

LUCEAFĂRUL

150

249.

Judetul Suceava, Comuna Vama, Sat Vama

VAMA

150

250.

Judetul Teleorman, Municipiul Tumu Măgurele, Str. Vlad Tepes bloc 32

TURRIS

500

 

251.

Judetul Teleorman, Municipiul Rosiori de Vede, Str. Carpati nr. 10

MODERN

480

252.

Judetul Teleorman, Orasul Zimnicea, Str. Mihai Viteazul nr. 1

UNIREA

150

253.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Bd. CD. Loga nr. 2

Grădina de vară CAPITOL

2500

254.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Zborului nr.

DACIA

500

255.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Lenau nr. 2

STUDIO

708

256.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Bd. Revolutiei nr. 7

TIMIS

770

257.

Judetul Timis, Municipiu] Timisoara, Str. Porumbescu nr. 2

VICTORIA

355

258.

Jude|ul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Vâcărescu nr. 18

ARTA

400

259.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Văcărescu nr. 18

Grădina de varB ARTA

150

260.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Mures nr. 3

UNIREA

350

261.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Izlaz nr. 40

FRATELJA

288

262.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. N. Andreescu nr. 97

FRETDORF

330

263.

Judetul Timis, Municipiul Lugoj, Str. Alex Mociom nr. 5

VICTORIA

331

264.

Judetul Timis, Orasul Sânnicolaul Mare, Str. V. Babes nr. 8

Grădina de vară SELECT

150

265.

Judetul Timis, Orasul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37

URANIA

511

266.

Judetul Timis, Orasul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37

Grădina de vară URANIA

1S0

267.

Judetul Timis, Orasul Recas, Str. Crisan nr. 113

AMFORA

258

268.

Judetul Timis, Comuna Cărpinis, Str. Principala nr. 96

MARA

316

269.

Judetul Timis, Comuna Varias, Str. Principala nr. 29 A

STEAUA

324

270.

Judetul Timis, Comuna Periam

MUNCITORESC

274

271.

Judetul Timis, Comuna Periam

Grădina de vară MUNCITORESC

150

272.

Judetul Timis, Comuna Dudestii Vechi

LIBERTATEA

296

273.

Judetul Timis, Comuna Cenad

CULTURAL

423

274.

Judetul Timis, Comuna Teramia Mare

LUCEAFĂRUL

396

275.

Judetul Timis, Sat Grabati

ROMANTA

268

276.

Judetul Timis, Sat Gottlob

GOTTLOB

180

277.

Judetul Timis, Sat Tomnatic

1 MAI

235

278.

Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16

Grădina de vară DACIA

1121

279.

Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6 A - în curs de predare L10/2001

SELECT-complex cinemat cu 2 săli

380+55

280.

Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Babadag nr. 4 A

TINERETULUI

350

281.

Judetul Tulcea, Orasul Macin, Str. Florilor nr. 4

REPUBLICA

300

282.

Judetul Tulcea, Orasul Babadag. Str. Mihai Viteazul nr. 82

HERACLEEA

350

283.

Judetul Vâlcea, Localitatea Caciuhna, Str. Calea lui Traian nr. 782

COZIA

266

284.

Judetul Vâlcea, Orasul OHnesti, Str. Băilor nr. 4

DACIA

261

285.

Judetul Vâlcea, Orasul OHnesti, Str. T. Vladimirescu

Grădina de vară DACIA

670

286.

Judetul Vâlcea, Orasul Calimânesti, Str. Calea lui Traian

OLTUL

281

287.

Judetul Vâlcea, Orasul Horezu, Str. T. Vladimirescu nr. 45

MIORITA

290

288.

Judetul Vâlcea, Orasul Govora Băi, Str. Parcului

PARC

320

289.

Judetul Vâlcea, Orasul Bălcesti

OLTETUL

200

290.

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100

INDEPENDENTA

650

291.

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80

MODERN

501

292.

Judetul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250

VICTORIA

397

293.

Judetul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83

BÂRLADUL

450

294.

Judetul Vaslui, Municipiul Husi, Str. G-ral Teleman nr. 15

DACIA-compiex cinematografic cu 2 săli

311+15

295.

Judetul Vrancea, Municipiul Focsani, Str. Republicii nr. 18

UNIREA

100

296.

Judetul Vrancea, Municipiul Focsani, Parc N. Bălcescu nr. 1

Grădina de vară

1350

297.

Judetul Vrancea, Municipiul Adjud, Str. V. Alecsandri nr. 1

DOINA

300

298.

Judetul Vrancea, Orasul Panchi, Bd. Independentei nr. 1

REPUBLICA

350

299.

Judetul Vrancea, Orasul Mărăsesti, Str. Republicii nr. 1

VICTORIA

350

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnoiogiei Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 se abrogă.

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Zsolt Nagy

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.877.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 744/2003)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Clubul Sportiv Municipal Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea imobilelor situate în municipiul Brasov, Bd. Gării nr. 21, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Clubul Sportiv Municipal Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

(2) Consiliul Local al Municipiului Brasov are obligatia de a mentine destinatia imobilelor pentru desfăsurarea activitătilor în sistemul de educatie fizică si sport, precum si dreptul de folosintă gratuită pentru Clubul Sportiv Municipal Brasov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Clubul Sportiv Municipal Brasov si Consiliul Local al Municipiului Brasov în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Valentin Vasilescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.895.

 

Anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Nationale pentru Sport - Clubul Sportiv Municipal Brasov în domeniul public al municipiului Brasov si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov

 

Locul unde sunt situate imobilele

 

 

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Specificatia

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor care apartin

domeniului public al statului

Municipiul Brasov,

Bd. Gării nr. 21,

judetul Brasov

Statul român,

din administrarea

Agentiei Nationale

pentru Sport -

Clubul Sportiv

Municipal Brasov

Municipiul Brasov,

în administrarea

Consiliului Local al

Municipiului Brasov

1. Sala Sporturilor

Suprafata = 1.500 m2

Sală de joc cu tribună

cu 2.000 de locuri, anexe

Nr. M.F. 101.472

Cod de clasificare 8.29.13

2. Bazinul de înot

acoperit

Suprafata = 2.000 m2

Bazin de înot 50 x 16 m

Tribună cu 800 de locuri, anexe

Nr. M.F. 101.478

Cod de clasificare 8.29.13

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 punctul VII, pozitia 1 va avea următorul cuprins:

„1. exercită atributiile ce îi revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistentilor judiciari, a personalului Institutului National de Expertize Criminalistice, al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si unitătilor subordonate acestuia si a celuilalt personal din sistemul justitiei;”.

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 2 secretari de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functia de ministru si functia de secretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.”

3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 431, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.”

4. Articolul 21 se abrogă.

5. Articolul 24 se abrogă.

6. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

7. La anexa nr. 3 punctul I, litera A „Institutul National de Expertize Criminalistice, numărul maxim de posturi este 64”.

8. La anexa nr. 3, punctul I, la litera B „Administratia Natională a Penitenciarelor, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) si I), cu următorul cuprins:

„k) Centrul de Pregătire Sovata;

l) Complexul «Flamingo» din Eforie Sud.”

9. La anexa nr. 3, punctul III se abrogă.

10. La anexa nr. 3 punctul IV, literele B si C se abrogă. Art. II. - (1) La data de 31 ianuarie 2007, Institutul National de Criminologie din subordinea Ministerului Justitiei se desfiintează.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1):

a) Întregul patrimoniu al Institutului National de Criminologie va fi inventariat de o comisie numită prin ordin al ministrului justitiei si predat pe bază de protocol Ministerului Justitiei;

b) documentele în lucru apartinând Institutului National de Criminologie vor fi inventariate de o comisie constituită prin ordin al ministrului justitiei si preluate de Ministerul Justitiei.

(3) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se sistează încadrarea posturilor vacante din statul de functii, precum si orice modificare a raporturilor de muncă ale personalului angajat în cadrul Institutului National de Criminologie, cu exceptia transferului prevăzut la alin. (5).

(4) Cele 32 de posturi aprobate pentru Institutul National de Criminologie se desfiintează, cu exceptia a 19 posturi de personal de specialitate din categoria consilierilor juridici, sociologilor, psihologilor sau a filologilor, precum si de functionar public si personal contractual, care vor fi redistribuite în cadrul aparatului propriu al Ministerului Justitiei, în functie de necesităti, si a unui post de functionar public ce se redistribuie la Institutul National de Expertize Criminalistice.

(5) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri:

a) personalul de specialitate din categoria consilierilor juridici sau a filologilor, functionarii publici si personalul contractual încadrati la Institutul National de Criminologie pot opta pentru transferul pe posturile redistribuite potrivit alin. (4);

b) personalul de specialitate din categoria psiholog si sociolog poate opta pentru transferul pe posturi de consilier de probatiune.

Art. III. - (1) La data de 31 ianuarie 2007, Centrul de Pregătire Sovata si Complexul „Flamingo” din Eforie Sud, institutii finantate integral din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului Justitiei, trec în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Până la data prevăzută la alin. (1) patrimoniile celor două institutii vor fi inventariate de o comisie numită prin ordin al ministrului justitiei si predate pe bază de protocol Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) imobilele proprietate publică a statului, împreună cu terenul aferent, prevăzute la pct. 1 si 2 din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmit din administrarea Ministerului Justitiei în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor;

b) imobilul proprietate publică a statului, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 se transmite din administrarea Ministerului Justitiei si a Ministerului Public în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(4) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la alin. (3) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Institutiile prevăzute la alin. (1) vor fi folosite pentru deservirea judecătorilor si a procurorilor, a familiilor acestora si a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu din sistemul justitiei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei

Cătălin-lonel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.918.

 

ANEXA Nr. 11)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Ministerului Justitiei si a Ministerului Public în administrarea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică

la care se transmit imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Ministerului Public

Caracteristicile tehnice ale imobilelor care se transmit

1.

Vila nr. 8, orasul Sovata, judetul Mures

Ministerul Justitiei

Administratia Natională a Penitenciarelor

Cod de clasificare: 1.6.1

Nr. MFP: 36.995

Vilă cu două etaje si subsol si cu teren = 4.863 m2

- nr. topo 3.138/2

2.

Vila nr. 67, orasul Sovata, judetul Mures

Ministerul Justitiei

Administratia Natională a Penitenciarelor

Cod de clasificare: 1.6.1

Nr. MF: 36.985

Vilă cu două etaje, subsol si mansardă si cu teren = 1.097 m2

- nr. topo 3.138/1/2/1

3.

Str. Inginerilor nr. 2, orasul Eforie Sud,

judetul Constanta

Ministerul Justitiei - Ministerul Public

Administratia Natională a Penitenciarelor

Cod de clasificare: 1.6.1

Nr. MF: 121.003

- hotel P+6

- instalatii sanitare si electrice

- restaurant

- centrală termică - 180 m2

- spălătorie

- garaje

- piscină si aleile aferente

- terenuri de tenis

- suprafata de teren aferentă = 6.873 m2

- autoturism + autofurgonetă (2 t)

- alte mijloace fixe si obiecte de inventar