MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 14         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

514/2006. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea

 

1.469/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea

 

515/2006. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national

 

1.470/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national

 

516/2006. - Lege privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

1.471/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

517/2006. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

1.472/2006. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.813/2006. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.782/576/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul III punctul 1, după alineatul (5) al articolului 2S2 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie «Prof. G. K. Constantinescu» va preda Autoritătii Hipice Nationale softul, microcipurile si cititoarele pentru microcipuri, după achizitionare.”

2. Articolul IV va avea următorul cuprins:

„Art. IV. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va preda Autoritătii Hipice Nationale informatiile privind identificarea si înregistrarea ecvinelor existente, detinute de aceasta la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

3. La articolul V, punctul 3 se abrogă.

4. La articolul V, punctul 4 se abrogă.

5. La articolul V, punctul 5 se abrogă.

6. La articolul V, punctul 7 se abrogă.

7. La articolul V punctul 8, după alineatul (8) al articolului 341 se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

„(9) Cheltuielile pentru întretinerea cabalinelor prevăzute la alin. (1) si cuprinse în deconturile întocmite, începând cu luna ianuarie 2006, de Regia Natională a Pădurilor - Romsilva în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 564/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, pentru întretinerea cabalinelor din categoria Herghelia Natională, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 19 septembrie 2006, se finantează de la bugetul de stat si se decontează direct Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, cu avizul Autoritătii Hipice Nationale, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale.”

8. La articolul V, punctul 9 se abrogă.

9. La articolul V, punctul 10 se abrogă.

10. La articolul V, punctul 11 se abrogă.

11. La articolul V, punctul 12 se abrogă.

12. La articolul V, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

13. La anexa nr. 2, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

«Art. 141. - Autoritatea Hipică Natională utilizează pentru aparatul propriu 11 autoturisme pentru activităti specifice, un microbuz si un autoturism de teren, consumul maxim de carburanti pentru un autovehicul fiind de 600 l/lună.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 514.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementează identificarea si înregistrarea ecvinelor si constituirea unei baze de date pentru acestea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.469.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 18 septembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 515.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activitătii în domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.470.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul II din Legea nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 27 octombrie 2005, după alineatul (2) se introduce alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Majorarea capitalului social se va putea face până la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital, inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori în alte modalităti permise de lege.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 516.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.471.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare În cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 60 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII. 1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 517.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.472.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 august 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

„a) când este necesară ajustarea pretului efectiv plătit sau de plătit conform art. 8 din Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare, denumit în continuare acord, iar la momentul punerii în liberă circulatie nu pot fi prezentate documente concludente care să permită determinarea cu exactitate a sumei de ajustat;

b) când pretul plătit sau de plătit nu include ori este susceptibil a nu include toate plătile efectuate ori de efectuat ca o conditie a vânzării mărfurilor puse în liberă circulatie de către cumpărător vânzătorului ori de către cumpărător către o tertă parte, pentru a satisface o obligatie a vânzătorului;”.

2. Alineatele (2) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

„(2) Atunci când, la momentul efectuării formalitătilor de punere în liberă circulatie, se constată că valoarea în vamă nu poate fi determinată prin aplicarea art. 1 din acord, chiar dacă s-ar proceda la amânarea determinării definitive a valorii în vamă, biroul vamal va aplica prevederile art. 2-7 din acord, în ordinea prevăzută de acesta, valoarea în vamă astfel determinată având caracter definitiv.

(3) Amânarea determinării definitive a valorii în vamă este dispusă de seful biroului vamal sau de agentii vamali desemnati de acesta prin ordin de serviciu, în urma analizării documentelor anexate la declaratia de punere în liberă circulatie, precum si a altor documente si informatii de care biroul vamal are cunostintă. Amânarea determinări! definitive a valorii în vamă poate fi dispusă si ca urmare a solicitării scrise a importatorului, adresată biroului vamal, în care sunt justificate motivele pentru care se solicită această amânare.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În cazul în care s-a procedat la amânarea determinării definitive a valorii în vamă, importatorul poate ridica mărfurile din vamă, cu conditia să furnizeze autoritătii vamale o garantie suficientă care să asigure încasarea drepturilor de import si a altor taxe si impozite datorate statului, potrivit iegii, în cadrul operatiunilor vamale, corespunzătoare mărfurilor respective.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), drepturile de import si alte taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operatiunilor vamale, calculate pe baza valorii în vamă declarate de importator, se încasează si se virează la bugetul de stat, iar garantia determinată potrivit prevederilor prezentei hotărâri se constituie la biroul vamal la care se efectuează formalitătile de punere în liberă circulatie, înainte de acordarea liberului de vamă.”

4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) În întelesul prezentei hotărâri, termenul garantie suficientă reprezintă cuantumul drepturilor de import si al altor taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operatiunilor vamale, calculate pe baza valorii în vamă determinate de biroul vamal cu titlu provizoriu, din care se deduc drepturile de import si alte taxe si impozite datorate statului, potrivit legii, în cadrul operatiunilor vamale, calculate pe baza valorii în vamă declarate de importator si virate la bugetul de stat.”

5. La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) orice sumă care poate fi considerată parte a plătii totale efectuate sau de efectuat, ca o conditie a vânzării mărfurilor puse în liberă circulatie, de către cumpărător vânzătorului ori de către cumpărător către o tertă parte, pentru a satisface o obligatie a vânzătorului;”.

6. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(3) În situatia în care, pentru a lua o decizie, biroul vamal constată necesitatea efectuării unui control la sediul importatorului si/sau la locul de depozitare a mărfurilor, transmite în scris această solicitare directiei regionale vamale în a cărei subordine se află, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 10 zile de la data primirii documentelor potrivit alin. (1) sau (2). În solicitarea adresată directiei regionale vamale, biroul vamal va motiva necesitatea efectuării controlului la sediul importatorului si/sau la locul de depozitare a mărfurilor, anexând toate documentele referitoare la operatiunea de punere în liberă circulatie aflate în evidenta sa, precum si la obiectivele de control.”

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Decizia privind determinarea definitivă a valorii în vamă este luată de biroul vamal prin întocmirea unui proces-verbal de control al valorii în vamă, care stabileste disponibilizarea sau încasarea, în totalitate ori în parte, a garantiei constituite potrivit art. 5 si cuprinde descrierea detaliată a motivelor ce au stat la baza măsurii. Pe baza acestui proces-verbal de control al valorii în vamă se emite decizia pentru regularizarea situatiei, care reprezintă titlu de creantă.

(2) Decizia pentru regularizarea situatiei se comunică importatorului împreună cu procesul-verbal de control al valorii în vamă, în cadrul termenelor prevăzute pentru luarea deciziei finale privind determinarea valorii în vamă. Dacă prin decizia pentru regularizarea situatiei se stabileste încasarea în totalitate sau în parte a garantiei si aceasta a fost constituită printr-o scrisoare de garantie bancară, decizia se comunică cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a garantiei. Împotriva deciziei pentru regularizarea situatiei se poate formula contestatie potrivit prevederilor titlului IX „Solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale” din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În baza deciziei pentru regularizarea situatiei, prin care se stabileste disponibilizarea în totalitate sau în parte a garantiei, importatorul poate solicita aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 221 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.”

8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Pentru operatiunile de punere în liberă circulatie efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri, autoritatea vamală are dreptul de a efectua controlul vamal ulterior al acestora în conformitate cu art. 100 din Legea nr. 86/2006, în termen de 5 ani de la acordarea liberului de vamă.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 4 august 2006, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.813.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.782 din 28 decembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 576 din 28 decembrie 2006

 

ORDIN

privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale În regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi

 

În temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii si codificării structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitătilor sanitare din România, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Ministerului Sănătătii Publice, al Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 8.419/5.493/2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul investigatiilor de laborator prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Codificarea medicală a bolilor în spitalele din România se va face conform Listei tabelare a bolilor a Clasificării Internationale a Maladiilor, revizia 10 OMS.

(2) Codificarea procedurilor medicale în spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România se face conform Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.624/2004 privind introducerea Listei tabelare a procedurilor din Clasificarea Internatională a Maladiilor, varianta australiană, CIM-10-AM v.3, în spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România.

(3) Codificarea investigatiilor de laborator în spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate din România se va face conform Nomenclatorului investigatiilor de laborator.

Art. 3. - (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informational al spitalelor a formularului „Foaie de observatie clinică generală”, denumit în continuare FOCG, prezentat în anexa nr. 2.

(2) FOCG se întocmeste pentru pacientii spitalizati în regim de spitalizare continuă.

(3) FOCG se completează într-un singur exemplar pentru fiecare episod de spitalizare continuă. Episodul de spitalizare continuă reprezintă perioada de spitalizare a unui pacient, în regim de spitalizare continuă, în cadrul aceluiasi spital, fără întrerupere si fără modificarea tipului de îngrijiri.

(4) Tipurile de îngrijiri în regim de spitalizare continuă sunt: îngrjiri acute si îngrijiri cronice sau de recuperare.

(5) În situatia în care se realizează un transfer al pacientului între sectii care furnizează îngrijiri de acelasi tip, nu se deschide o nouă FOCG. În situatia în care se realizează un transfer al pacientului între sectii care furnizează îngrijiri de tip diferit (din sectii de îngrijiri acute în sectii de îngrijiri cronice sau de recuperare si invers), se deschide o nouă FOCG.

(6) Se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip cronic sau de recuperare în următoarele sectii din nomenclatorul de sectii spitalicesti în vigoare: Boli profesionale (1041); Cronici (1061); Geriatrie si gerontologie (1121); Medicina muncii (1181); Neonatalogie (prematuri) (1222); Pediatrie (recuperare pediatrică) (1272); Pediatrie cronici (1282); Pneumoftiziologie (1301); Pneumoftiziologie pediatrică (1302); Psihiatrie cronici (1333); Recuperare, medicină fizică si balneologie (1371); Recuperare, medicină fizică si balneologie copii (1372); Recuperare medicală-cardiovasculară (1383); Recuperare medicală neurologie (1393); Recuperare medicală - ortopedie si traumatologie (1403); Recuperare medicală - respiratorie (1413); Recuperare neuropsihomotorie (1423); Sectii sanatoriale (1473).

(7) Sectiile în care se întocmesc FOCG pentru îngrijiri de tip acut sunt toate sectiile clinice, medicale si chirurgicale din nomenclatorul de sectii spitalicesti în vigoare, cu exceptia celor mentionate la alin. (6), incluzând sectiile de chirurgie maxilo-facială, dar excluzând sectiile de anestezie si terapie intensivă.

(8) Instructiunile privind completarea FOCG sunt cuprinse în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Se aprobă utilizarea în sistemul informational al spitalului a formularului „Fisă pentru spitalizarea de zi”, denumit în continuare FSZ, prezentat în anexa nr. 4.

(2) FSZ se completează pentru fiecare pacient care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare de zi.

(3) În cazul în care pe parcursul episodului de spitalizare de zi pacientul este internat în regim de spitalizare continuă, se va închide FSZ si se va deschide o FOCG.

(4) FSZ poate fi închisă în aceeasi zi în care a fost deschisă sau la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie a anului respectiv.

(5) Instructiunile privind completarea FSZ sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 5. - (1) Stabilirea reglementărilor privind codificarea  datelor, completarea si utilizarea FOCG si FSZ se vor face de către Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii.

(2) Instruirea si sprijinirea spitalelor privind codificarea datelor, completarea si utilizarea FOCG si a FSZ se vor face de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de către structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, care organizează si răspund de buna desfăsurare a acestui proces la nivelul fiecărui judet, sub coordonarea tehnică si metodologică a Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii.

(3) Monitorizarea si controlul proceselor de codificare a datelor, completarea si utilizarea FOCG si FSZ se vor face de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de către structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii si casele de asigurări de sănătate.

Art. 6. - Datele clinice la nivel de pacient sunt înregistrate de către spitale, care răspund de corectitudinea si de gestionarea lor, precum si de asigurarea confidentialitătii datelor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 7. - Spitalele sunt obligate să colecteze în format electronic o parte din datele cuprinse în FOCG si FSZ.

Art. 8. - (1) Datele clinice la nivel de pacient, care se colectează în format electronic din FOCG, formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării continue (SMDPC), prezentat în anexa nr. 6.

(2) Datele clinice la nivel de pacient care se colectează electronic din FSZ formează Setul minim de date la nivel de pacient, aferent spitalizării de zi (SMDPZ), prezentat în anexa nr. 7.

Art. 9. - (1) Spitalele sunt obligate să transmită SMDPC si SMDPZ la Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si la autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, iar acestea din urmă la Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii.

(2) Transmiterea datelor se face prin e-mail sau prin alte mijloace electronice la adresele specificate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si, respectiv, de autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Transmiterea datelor se face în formatul specificat de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

(4) Transmiterea SMDPC se face lunar, până la data de 5 a lunii, si va contine datele aferente pacientilor externati în luna precedentă.

(5) Transmiterea SMDPZ se face trimestrial, până la data de 5 a lunii imediat următoare fiecărui trimestru încheiat, si va contine datele aferente pacientilor care au fisa de spitalizare de zi închisă în trimestrul precedent.

(6) Datele cu caracter confidential necodificate (numele si prenumele pacientului) nu vor fi transmise.

Datele cu caracter confidential codificate (codul numeric personal al pacientului, codul de parafă al medicului curant, codul de parafă al medicului operator) vor fi transmise în formă criptată, utilizându-se mecanismul de criptare furnizat de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

(7) Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar va receptiona, va gestiona sî va utiliza datele colectate de la spitale în scopul cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar si sustinerii mecanismelor de finantare a activitătii spitalicesti.

Art. 10. - Instruirea si sprijinirea spitalelor privind colectarea si transmiterea SMDPC si a SMDPZ se vor face de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si de către structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, care organizează si răspund de buna desfăsurare a acestui proces la nivelul fiecărui judet, sub coordonarea tehnică si metodologică a Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 11. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.

(2) La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 798/2002 privind introducerea în spitale a formularului FOCG, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 29/2003 privind introducerea colectării electronice a Setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) În spitalele din România, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum si servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, cu modificările si completările ulterioare, precum si alte reglementări care contravin prevederilor prezentului ordin.

(3) Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, directiile din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, structurile similare din ministerele si institutiile centrale cu retea sanitară proprie, casele de asigurări de sănătate, spitalele si unitătile ambulatorii de specialitate ce furnizează îngrijiri de sănătate în regim de spitalizare de zi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Cepoi

 

ANEXA Nr.1

 

Nomenclatorul investigatiilor de laborator

 

2.1

 

 

BIOCHIMIA SISTEMELOR

2.10

 

 

Biochimia lichidelor organismului

 

2.100

 

Metabolismul aminoacizilor si al proteinelor

 

 

2.1000

Identificarea anrinoacizilor si a metabolitilor

 

 

2.1001

Dozarea aminoacizilor

 

 

2.1002

Proteine totale

 

 

2.1003

Electroforeza proteinelor

 

 

2.1004

Albnmina

 

 

2.1005

Proteine de fără acută:

 

 

 

2.10050 alfa 1  antitripsina

 

 

 

2.10051 alfa 2 macroglobulina

2.10052 alfa 1 glicoproteina acidă

2.10053 proteina C reactiva

2.10054 fibrinogen

2.10059 alte proteine de fază acută

 

 

2.1006

Proteine de transport

2.10060 haptoglobina

2.10061 ceruloplasmina

2.10062 transferina

2.10063 feritina

2.10069 alte proteine de transport

 

 

2.1007

Alti constituenti proteici

2.10070 hemosiderina

2.10071 eritropoietina

2.10073 alfa 1 microglobulina

2.10074 beta 2 microglobulina

2.10079 alte investigatii privind metabolismul amino-acizilor si al proteinelor

 

2.101

 

Sobttante azotate neproteice

 

 

2.1010

Amoniac

 

 

2.1011

Uree

 

 

2.1012

Acid uric

 

 

2.1013

Creatina

 

 

2.1014

Creatinina

 

 

2.1015

Bilirubina totală

 

 

2.1016

Bilirubina directă

 

 

2.1019

Alti constituenti azotati

 

2.102

 

Metabolismul glucidic

 

 

2.1020

Glucoza

 

 

2.1021

Galactoza

 

 

2.1022

Glicoproteine

 

 

2.1023

Mucopolizaharide

 

 

2.1024

Acid lactic

 

 

2.1025

Peptid C

 

 

2.1026

Hemoglobina glicozilată

Testele de intoleranta la glucoză, etc. sunt dozări repetate la diferite intervale de timp si nu necesită codificare aparte.

 

 

2.1029

Alte investigatii privind metabolismul glucidic

 

 

2.103

 

Metabilismul lipidic

 

 

2.10300

Lipide totale

 

 

2.10301

Acizi grasi liberi

 

 

2.10302

Acizi biliari si săruri

 

 

2.10303

Colesterol total

 

 

2.10304

Colesterol HDL

 

 

2.10305

Colesterol LDL

 

 

2.10306

Trigliceride

 

 

2.10307

Alfa-lipoproteina

 

 

2.10308

Beta-lipoproteina

 

 

2.10309

Electroforeza lipidelor

 

 

2.10310

Alti constituenti lipidici

 

2.104

 

Enzime

 

 

2.10400

Lactatohidrogenaza (LDH)

 

 

2.10401

Izoenzime LDH

 

 

2.10402

Alninainotransferaza (ALAT, TGP, GPT)

 

 

2.10403

Aspartataminotransferaza (ASAT, TGO.OOT)

 

 

2.10404

Creatinfosfokinaza (CK)

 

 

2.10405

IzoenzimeCK

 

 

2.10406

Gamaglutamiltranspeptidaza (GGT)

 

 

2.10407

Glutamat dehidrogenaza

 

 

2.10408

Fosfataza acidă totală

 

 

2.10409

Fosfataza alcalină

 

 

2.10410

Fosfataza acidă prostatică

 

 

2.10411

Colinesteraza

 

 

2.10412

Alfa amilaza

 

 

2.10413

Lipaza

 

 

2.10414

Leucinaminopeptidaza

 

 

2.10415

5 Nucleotidaza

 

 

2.10416

Ornitincarbamiltransfereza

 

 

2.10417

Glucozo-6-fosfatdehidogenaza

 

 

2.10418

Alte enzime

 

2.105

 

Constituenti anorganici

 

 

2.10500

Sodiul

 

 

2.10501

Potasiul

 

 

2.10502

Clorul

 

 

2.10503

Calciul total

 

 

2.10504

Calciul ionic

 

 

2.10505

Magneziul

 

 

2.10506

Fierul

 

 

2.10507

Fosforul

 

 

2.10508

Cuprul

 

 

2.10509

Iodul

 

 

2.10510

Sulful

 

 

2.10511

Zincul

 

 

2.10512

Nichelul

 

 

2.10513

Cobaltul

 

 

2.10514

Seleniul

 

 

2.10515

Plumbul

 

 

2.10516

Cromul

 

 

2.10517

Arsenul

 

 

2.10518

Mercurul

 

 

2.10519

Alti constituenti anorganici

 

 

2.106

 

Costituenti gazosi

 

 

2.1060

Determinarea automată a constituentilor gazosi

 

 

2.1061

pH

 

 

2.1062

Presiunea partială a oxigenului

 

 

2.1063

Presiunea partialiă a dioxidului de carbon

 

 

2.1064

Saturatia în oxigen a hemoglobinei

 

 

2.1065

Rezerva alcalină

 

 

2.1066

Iod bicarbonat

 

 

2.1069

Alti constituenti gazosi

 

2.107

 

Vitamine

 

 

2.1070

Vitamina A

 

 

2.1071

Vitamina B 12 (ciancobalamina)

 

 

2.1072

Vitamina C

 

 

2.1073

Vitamina D

 

 

2.1074

Acid folic

 

 

2.1079

Alte vitamine

 

2.108

 

Alcooli

 

 

21080

Alcool etilic

 

 

21081

Alti alcoli si derivati

 

 

21089

Alte investigatii privind biochimia lichidelor organismului

2.2

 

 

PROBE FUNCTIONALE CHIMICE

2.20

 

 

Functia gastrică

 

2.200

 

Aspiratul gastric pe nemâncate

 

 

2.2000

Aciditatea bazală

 

2.201

 

Răspunsul la insulină

 

2.202

 

Răspunsul la alti excitanti ai secretiei gastrice

 

 

2.2020

Testul la histamină

 

 

2.2029

Alte investigatii privind răspunsul la alti excitanti ai secretiei gastrice

 

2.203

 

Analize gastrice neinstrumentale

 

2.204

 

Fermentii gastrici

 

 

2.2040

Pepsina

 

 

25041

Tripsina

 

 

2.2049

Alte investigatii privind fermentii gastrici

 

2.205

 

Aprecierea efortului la evacuare

 

2.209

 

Alte teste ale functiei gastrice

2.21

 

 

Functia digestivă a intestinului

 

2.210

 

Analizele lichidului duodenal de aspiratie

 

2.211

 

Absorbtia lactozei prin intestin

 

 

2.2110

Răspunsul glucozei în sânge la ingestia de lapte

 

 

2.2111

Toleranta lactozei după administrarea de etanol

 

 

25119

Alte investigatii de absorbtie a lactozei prin intestin

 

2.212

 

Absorbtia D-xilozei de către intestin

 

2.213

 

Absorbtia grăsimilor prin intestin

 

2.214

 

Productia de secretină a intestinului

 

2.215

 

Activitatea dizaharidazelor a intestinului

 

 

25150

Lactaza

 

 

2.2151

Zaharara

 

 

2.2152

Maltaza

 

 

2.2159

Alte investigatii privind activitatea dizaharidelor a intestinului

 

 

2.219

 

Alte probe functionale digestive ale intestinului

2.22

 

 

Probe functionale hepatice

 

2220

 

Capacitatea de metabolizare a medicamentelor

 

2221

 

Treptele probelor functionale

 

2.222

 

Timpul de înjumătătire al medicamentelor în plasmă

 

2.229

 

Alte teste ale functiei hepatice

2.23

 

 

Testele functiei pancreatice

 

2.230

 

Metabolismul glucozei

 

2.231

 

Toleranta la glucoza

 

2.232

 

Toleranta la insulina

 

2.233

 

Insulina plasmatică

 

2.234

 

Glucagonol plasmatic

 

2.235

 

Răspunsul la secretină

 

2.236

 

Colecistochinina - pancreatozimina în ser

 

2.237

 

Alte investigatii

 

2.238

 

Aspiratul pancreatic

 

 

2.2380

Activitatea enzimatică

 

 

2.2389

Alte teste ale functiei pancreatice

2.24

 

 

Functia renală

 

2.240

 

Clearance-ul aminoacizilor

 

2.241

2.2410

Clearance-ul substantelor endogene

 

 

 

Clearance-ul la creatinină

 

 

2.2411

Clearance-ul la acidul P. amino-hipuric

 

 

2.2412

Clearance-ul fosforului

 

 

2.2413

Raportul excretiei uree/ creatinină

 

 

22419

Alte investigatii prind clearance-ul substantelor endogene

 

2.242

 

Clearance-ul substantelor exogene

 

 

2.2420

Clearance-ul inulinic

 

 

2.2421

Clearance-ul la manitol

 

 

22422

Gradul de filtrare glomerulară

 

 

22423

Teste de reabsorbtie tubulară

 

 

2.2429

Alte investigatii prind clearance-ul substantelor exogene

 

2.243

 

Renina

 

2.249

 

Alte investigatii prind functia renală

2.25

 

 

Hormoni si metaboliti al hormonilor în sânge si urină

 

 

22500

TSH

 

 

22501

T4 totală

 

 

2.2502

T4 liberă (FT4)

 

 

2.2503

T3 liberă (FT3)

 

 

2.2504

Tiroglobulina

 

 

2.2505

Calcitonina

 

 

22506

Osteocalcina

 

 

2.2507

Parathormon (PTH)

 

 

22508

Hormonul somatotrop (STH, HGH)

 

 

22509

Hormonul foliculinostimulant (FSH)

 

 

2.2510

Hormonul lutinizant (LH)

 

 

22511

Hormonul adrenocorticotrop (ACTH)

 

 

22512

Hormonul antidiuretic (ADH)

 

 

2.2513

Aldosteronul

 

 

2.2514

Cortizolul

 

 

2.2515

DHEA sulfat

 

 

 

2.2516

17 cetosteroizi

 

 

2.2517

17 hidrozicorticosteroizi

 

 

2.2518

Adrenalina

 

 

2.2519

Noradrenalina

 

 

2.2520

Acidul vanil-mandelic

 

 

2.2521

Testosteronul

 

 

2.2522

Estradiolul

 

 

2.2523

Progesteronul

 

 

2.2524

17 hidroxi progesteron

 

 

2.2525

Prolactina

 

 

2.2526

Beta HCG

 

 

2.2527

Glucagonul

 

 

2.2528

Insulina

 

 

2.2529

Secretina

 

 

2.2530

Colecisto-kinina

 

 

2.2531

Gastrina

 

 

2.2532

Enterogastrina

 

 

2.2533

Alte investigatii

2.26

 

 

Examenul urinii

 

 

2.2600

Volumul

 

 

2.2601

pH

 

 

2.2602

Densitate

 

 

2.2603

Detectarea proteinelor

 

 

2.2604

Dozarea proteinelor

 

 

2.2605

Detectarea hidratilor de carbon

 

 

2.2606

Dozarea hidratilor de carbon

 

 

2.2607

Detectarea urobilinogenului

 

 

2.2608

Detectarea bilirubinei

 

 

2.2609

Detectarea leucocitelor

 

 

2.2610

Detectarea hematiilor

 

 

2,2611

Detectarea nitritilor

 

 

2.2612

Proteina Bence-Jones

 

 

2.2613

Porfirine si derivati

 

 

2.2614

Acid delta aminolevulinic

 

 

2.2615

Examinarea microscopică a sedimentului urinar

 

 

2.2616

Sediment urinar cantitativ (Addis)

 

 

2.2617

Mioglobina si hemoglobina

 

 

2.2618

Fenilcetonuria

 

 

2.2619

Examenul calculului

 

 

2.2620

Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citită de analizor automat

 

 

2.2621

Examenul biochimic al urinii pe bandeleta citită de analizor semiautomat

 

 

2.2622

Alte teste fizico-chimice ale urinii

2.27

 

 

Examenul continutului tractului intestinal

 

 

2.270

Examen microcopic pentru digestie

 

 

2.271

Detectarea hemoragiilor oculte

 

 

2.279

Alte examene ale continutului tractului intestinal

2.28

 

 

Examenul lichidelor organismului

2.29

2.280

 

LCR

 

 

2.2800

Numărătoare elementelor nucleate

 

 

2.2801

Examen citologic frotiu colorat

 

 

2.2802

Detectarea proteinelor (reactia Pandy)

 

 

 

2.2809

Alte investigatii privind LCR

 

2.281

 

Alte lichide de punctie

 

 

2.2810

Numărătoarea elementelor nucleate

 

 

22811

Examen citologic - frotiu colorat

 

 

2.2812

Detectarea proteinelor

 

 

2.2819

Alte investigatii privind alte lichide de punctie dintre lichidele organismului

 

2.282

 

Examenul lichidului spermatic

 

 

2.2820

Spermograma

 

 

2.2821

Examen citologic - frotiu colorat

 

 

2.2829

Alte investigatii privind examenul lichidului spermatic

2.3

 

 

BACTERIOLOGIE VIRUSOLOGIE

2.30

 

 

Bacteriologie

 

 

2.300

Hemocultura

 

 

2.3000

Bacterii aerobe

 

 

2.3001

Bacterii anaerobe

 

 

2.3002

Mycobacterium sp.

 

 

2.3009

Alte investigatii privind hemocultura

 

 

2.301

Lichide de punctie

 

 

2.3010

Lichidul cefalorahidian

 

 

 

2.30100 Examinarea sedimentului pe frotin colorat Gram - prezenta bacteriilor

 

 

 

2.30101 Cultivarea sedimentului pentru bacterii

 

 

 

2.30102 Decelare de antigene solubile

 

 

 

2.30103 Formare val

 

 

 

2.30104 Frotiu pentru decelare BAAR

 

 

 

2.3010S Cultivare Mycobacterium

 

 

 

2.30109 Alte examinări privind lichidul cefalo- radihian

 

 

2.3011

Alte lichide de punctie - pleural, pericardic, articular, peritoneal

 

 

 

2.30110 Examinare pe frotiu - colorat Gram

 

 

 

2.30111 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30112 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

 

2.30113 Frotiu pentru BAAR

 

 

 

2.30114 Cultivare Mycobacterium

 

 

 

2.30119 Arte examinări privind alte lichide de punctie

 

 

2.302

Tract respirator superior

 

 

23020

Prelevare din cavitatea bucală

 

 

 

2.30200 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30201 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3021

Aspirat bucal, biopsie bucala

 

 

 

2.30210 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30211 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3022

Exsudatul nazal

 

 

 

2.30220 Staphylococcus aureus - portaj

 

 

 

2.30221 Streptococcus pyogenes - portaj

 

 

2.3023

Leziuni mucoasa nazală

 

 

 

2.30230 Cultivare bacterii aerobe

 

 

23024

Exsudatul nazo-faringian

 

 

 

2.30240 Bordetella pertusis

 

 

 

2.30241 Mycoplasma pneumoniae

 

 

 

2.30242 Chlamydia pneumoniae

 

 

 

2.30243 Streptococcus pyogenes – portaj

 

 

 

2.30244 Corynebacterium diphteriae - portaj

 

 

 

2.30245 Neisseria meningitidis - portaj

 

 

 

2.3025

Exudatul faringian – cultivare pentru

 

 

 

2.30250 Streptococ beta-hemolitic

 

 

 

2.30251 Corynebacterium diphteriae

 

 

 

2.30252 Neisseria gonorrhoeac

 

 

 

2.30253 Arcanobacterium haemolytkum

 

 

 

2.30254 Haemophilus influenzae

 

 

 

2.30255 Neisseria meningitidis - portaj

 

 

 

2.30256 Streptococcus poeumoniae - portaj

 

 

 

2.30257 Examen microscopic pentru fusospirili

 

 

2.3026

Puroi sinuzal/spălătură sinuzală

 

 

 

2.30260 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30261 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30262 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3029

Alte examinări ale tractului respirator superior

 

2.303

 

Tract respirator inferior

 

 

2.3030

Sputa

 

 

 

2.30300 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30301 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30302 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30303 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3031

Aspirat hipofaringian

 

 

 

2.30310 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30311 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30312 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30313 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3032

Lavaj bronhoalveolar

 

 

 

2.30320 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30321 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30322 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30323 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3033

Prelevat prin periere bronsica

 

 

 

2.30330 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30331 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30332 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30333 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3034

Aspirat traheal

 

 

 

2.30340 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30341 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30342 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30343 Cultivare Mycobacterimn

 

 

2.3035

Aspirat transtraheal

 

 

 

2.30350 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30351 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30352 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30353 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3036

Biopsie pulmonara

 

 

 

2.30360 Examinare microscopica - froiu Gram

 

 

 

2.30361 Examinare microscopica – BAAR

 

 

 

2.30362 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30363 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3039

Alte examinări ale tractului respirator inferior

 

 

 

2.304

Ochi

 

 

2.3040

Secretie conjunctivala

 

 

 

2.30400 Examinate microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30401 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230402 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3041

Prelevat de la nivelul corneei

 

 

 

230410 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230411 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30412 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3042

Recoltări endoculare

 

 

 

230420 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30421 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230423 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3049

Alte examinări ale ochiului

 

 

2.305

Ureche

 

 

2.3050

Prelevat din urechea interna

 

 

 

230500 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230501 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30502 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3051

Secretie urechea externa

 

 

 

230510 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230511 Cultivare bacterii aerobe

 

 

2.3059

Alte examinări ale urechii

 

 

2.306

Tract digestiv

 

 

2.3060

Suc gastric/lavaj gastric

 

 

 

2.30600 Examinare microscopica BAAR

 

 

 

230601 Cultivare Mycobacterium

 

 

23061

Bila

 

 

 

230610 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30611 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30612 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

23062

Fecale - cultivare bentru

 

 

 

230620 Salmonella

 

 

 

230621 Shigella

 

 

 

2.30622 EPEC

 

 

 

2.30623 EIEC

 

 

 

2.30624 EHEC

 

 

 

230625 ETEC

 

 

2.3063

Alte examinari fecale

 

 

 

230630 Campylobacter

 

 

 

230631 Yersinia

 

 

 

230632 Vibrio cholerae

 

 

 

230633 Staphylococcus aurcus

 

 

 

2.30634 Clostridium difficile

 

 

23064

Tampon rectal – cultivare pentru

 

 

 

230640 Shigella

 

 

 

2.30641 Neisseria gonorrhoeae

 

 

 

 

2.30642 Campylobacter

 

 

 

2.30643 Streptococcus gr. B - portaj

 

 

2.3069

Alte examinări ale tractului digestiv

 

2.307

 

Tract genital feminin

 

 

23070

Prelevat cervix vaginal

 

 

 

2.30700 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30701 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30702 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

23071

Prelevat fund de sac vaginal

 

 

 

2.30710 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30711 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30712 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3072

Prelevat endometru

 

 

 

2.30720 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30721 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230722 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3073

Secretie uretrala

 

 

 

2.30730 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30731 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30732 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3074

Secretie vaginala

 

 

 

230740 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230741 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230742 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3075

Prelevat din glandele Bartholin

 

 

 

2.30750 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30751 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30752 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3076

Lichid amniotic

 

 

 

230760 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230761 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230762 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3077

Produs de conceptie

 

 

 

230770 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230771 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

230772 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3078

Prelevat din leziuni

 

 

 

230780 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

230781 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30782 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

23079

Alte examinări ale tractului genital feminin

 

 

2.308

Tract genital masculin

 

 

23080

Secretie uretrală

 

 

 

2.30800 Examinare

 

 

 

2.30801 Cultivare bacterii aerobe

 

 

2.3081

Lichid prostatic

 

 

 

2.30810 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30811 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.30812 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30813 Cultivare Mycobacterium

 

 

 

2.3082

Prelevate din leziune

 

 

 

2.30820 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30821 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30822 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3089

Alte examinări ale tractului genital masculin

 

2.309

 

Piele si tesut subcutanat

 

 

2.3090

Abcese - puroi

 

 

 

2.30900 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30901 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30902 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3091

Ulcere de decubitus

 

 

 

2.30910 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30911 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30912 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3092

Cetulite

 

 

 

2.30920 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30921 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30922 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3093

Fistule

 

 

 

2.30930 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30931 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30932 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3094

Răni

 

 

 

2.30940 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30941 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30942 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3095

Leziuni gangrena

 

 

 

2.309S0 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.30951 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.30952 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

2.3099

Alte examinări ale pielii si tesutului subcutanat

 

2.310

 

Tract urinar - Urina

 

 

2.3100

Cultivare bacterii aerobe

 

 

2.3101

Examinare microscopica - BAAR

 

 

2.3102

Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3109

Alte examinări ale tractului urinar

 

2.311

 

Prelevate (biopsie, necropsie, cateter-varf)

 

 

2.3110

Prelevate biopsie

 

 

 

2.31100 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.31101 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.31102 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.31103 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

 

2.31104 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3111

Prelevate necropsie

 

 

 

2.31110 Examinare microscopica - frotiu Gram

 

 

 

2.31111 Examinare microscopica - BAAR

 

 

 

2.31112 Cultivare bacterii aerobe

 

 

 

2.31113 Cultivare bacterii anaerobe

 

 

 

2.31114 Cultivare Mycobacterium

 

 

2.3112

Cateter-varf

 

 

 

2.31120 Cultivare bacterii aerobe

 

 

2.3119

Alte tipuri de prelevate

 

 

2.312

 

Identificarea bacteriilor

 

 

2.3120

Teste primare

2.31200 Examinare microscopica a culturii

2.31201 Catalaza

2.31202 Oxidaza

2.31203 Sensibilitate la bacitoacina

2.31204 Sensibilitate la optoebin

2.31205 Bilohza

2.31206 Coagulaza

2.31207 Termonucleaza stafilococica

2.31208 Testarea mobilitătii

2.31209 Alte teste primare

 

 

2.3121

Teste suplimentare

231210 Teste biochimice

231211 Identificare scrologica prin reactii de aglutinare pe lama

231212 Identificare cu truse latex

231213 Stripuri de identificare cu citire vizuala sau în sistem automat

231214 Tehnici de identificate genomica

231219 Alte teste suplimentare privind identificarea bacteriilor

 

2.313

 

Testarea sensibilitătii la substante antimicrobiene

 

 

2.3130

Antibiograma difuzimetrica pentru bacterii aerobe

 

 

2.3131

Antibiograma anaerobi

 

 

2.3132

Antibiograma cu stripuri în sistem automat

 

 

2.3133

Determinarea producerii de beta-lactamaza

 

 

2.3134

Determinarea producerii de ESBL

 

 

2.3135

Determinare CMI

 

 

2.3136

Determinare CMB

 

 

2.3139

Alte teste de sensibilitate la substante antimicrobiene

 

2.314

 

Supravegherea tratamentului cu antibiotice

 

 

2.3140

Determinare NEI

 

 

2.3141

Determinare NEB

 

 

2.3142

Determinarea concentratiei de antibiotice în lichide organice

 

 

2.3149

Alte investigatii privind supravegherea tratamentului cu antibiotice

2.32

 

 

VIRUSOLOGIE

 

2.320

 

Izolare virala (standardul de aur al diagnosticului virusologie)

 

 

2.3200

Izolarea virusurilor pe culturi de cehde - evidentierea efectelor citopatice

 

 

2.3201

Izolarea virusurilor pe alte substraturi

 

 

2.3202

Izolarea virusurilor gripale pe ou de găina embrionat

 

 

2.3209

Alte izolări de virus

 

2.321

 

Cuantificarea infectivitatii virusurilor

 

 

2.3210

Titrarea infectivitatii prin metoda dilutiilor

 

 

2.3211

Titrarea infectivitatii prin metoda plajelor

 

 

2.3212

Reactia de hemaglutinare

 

 

2.3213

Reactia de hemadsorbtie

 

 

2.3219

Alte cuantificări

 

2.322

 

Diagnostic virusologie direct

 

 

2.3220

Microscopia electronica pentru evidentierea virionutui infectant complet

 

 

2.3221

Imunoelectromicroscopia

 

 

 

2.3222

Imunofluorescenta

 

 

2.3223

Tehnica imunoperoxidazei. Coloratia peroxidaza-antiperoxidaza (PAP).

 

 

 

Sistemul de amplificare avidina-biotina

 

 

2.3224

Reactia de fixare a complementului

 

 

2.3225

Reactia de latex aglutinare

 

 

23226

Electroforetipare

 

 

2.3229

Alte metode de diagnostic

 

2.323

 

Identificare genomica

 

 

2.3230

Izolare acizilor nucleici virali din virioni sau din celule infectate

 

 

2.3231

Identificare genomului viral

 

 

2.3232

Tehnici de hibridizare Southern si Northern Blot

 

2.324

 

Teste cantitative de determinare a încărcării virale

 

 

2.3240

Amplificarea genomului viral

 

 

 

2.32400 Amplificarea tintei - PCR, NASBA

 

 

 

2.32401 Amplificare semnalului b-DNA

 

 

2.3241

Metode de genotipare

 

 

 

2.32410 RFPL (restriction fragment legntb polymorphism)

 

 

 

2.32411 PCR fragment length polymorphism

 

 

 

2.32412 Tehnica mobilitătii heteroduplexurilor (HMA)

 

 

 

2.32419 Alte teste cantitative de determinare a încărcării virale

 

2.325

 

Tehnici alternative pentru diagnosticul incarcari virale (infectia HIV/SIDA)

 

 

2.3250

Pentru Mononucleare periferice (PBMC)

 

 

 

2.32500 titrarea virusului în dilutii

 

 

 

2.32501 PCR/ADN proviral cantitativ

 

 

2.3251

Pentru plasmă

 

 

 

2.32510 antigenemia p24 (EUSA)

 

 

 

2.32511 titrarea virusului în dilutii limita

 

 

 

2.32512 RT-PCR pentru ARN/ HIV

 

 

 

2.32513 bDNA pentru ARN/ HIV

 

 

 

2.32514 NASBA pentru ARN/HIV

 

 

2.3259

Alte teste si tehnici alternative pentru diagnosticul încărcării virale (infectia HIV/ SIDA)

 

2.326

 

Tehnici comerciale si necomerciale de monitorizare a rezistentei la antiretrovirale

 

 

2.3260

LiPa Innogenetics

 

 

2.3261

Virologic; Virco&PerkinElmer

 

 

2.3262

Genotipare clonala

 

 

2.3263

Izolare virala

 

 

2.3264

Fenotipare cu virus recombinat

 

 

2.3269

Alte tehnici de monitorizare a rezistentei la antiretrovirale

 

2.327

 

Protocoale de diagnostic specifice principalelor sindroame de etiologie virala

 

 

2.32700

Diagnostic în virozele respiratorii

 

 

2.32701

Diagnostic în gastroenteritele virale (boli diareice acute -BDA)

 

 

2.32702

Diagnostic în neuroviroze

 

 

2.32703

Diagnostic în poliomielita si paraliziile acute flasce

 

 

2.32704

Diagnostic în bolile virale eruptive

 

 

2.32705

Diagnostic în infectiile congenitale si perinatale

 

 

2.32706

Diagnostic în boli cu transmitere sexuala (BTS)

 

 

2.32707

Diagnostic virusologie în monitorizarea transplantalui de organ

 

 

2.32708

Diagnostic virusologie în securizarea transfuziei de sânge

 

 

2.32709

Diagnostic în hepatitele virale

 

 

2.32710

Diagnostic în infectiile HTV/SIDA

 

 

2.32711

Alte protocoale de diagnostic !n virusologie

 

2.4

 

 

SEROLOGIA SI IMUNOLOCUA

2.40

 

 

Diagnosticul serologic în bolile produse de bacterii

 

2.400

 

Detectarea anticorpilor

 

 

2.4000

Streotoccus pyogenes

2.40000 ASLO

2.40001 Streptozyme

2.40009 Alte teste privind streptococcus pyogenes

 

 

2.4001

Treponema pallidum

 

 

 

2.40010 VDRL calitativ

 

 

 

2.40011 VDRL cantitativ

2.40012 RPR

2.40013 TPHA

2.40014 FTA

2.40015 Imobiiizarc ticponeme

2.40019 Alte metode

 

2.401

 

Detectare de antigene bacteriene în lichide organice

 

2.402

 

Anticorpi pentru alte bacterii

 

 

2.40200

Yersinia monocytogenes

 

 

2.40201

Yersinia enterocolitica

 

 

2.40202

Yersinia pseudotuberadosys

 

 

2.40203

Helicobacter pylori

 

 

2.40204

Legionella pneumophila

 

 

2.40205

Bordetella pertussis

 

 

2.40206

Bordetella parapertussis

 

 

2.40207

Leptospira sp.

 

 

2.40208

Salmonella typhi

 

 

2.40209

Rickettsia connori

 

 

2.40210

Alte richettsii

 

 

2.40211

Chlamidia pneumoniae

 

 

2.40212

Chlamydia psittaci

 

 

2.40213

Chlamydia trachomatis

 

 

2.40214

Mycoplasma pneumoniae

 

 

2.40215

Mycoplasma hominis

 

 

2.40216

Mycoplasma genitalium

 

 

2.40217

Ureaplasma urealyticum

 

 

2.40218

Brucella spp.

 

 

2.40219

Francisella tularensis

 

 

2.40220

Alte bacterii

2.41

 

 

Diagnostic serologic la boli produse de virusuri

 

2.410

 

Reactia de hemaglutino-inhibare

 

2.411

 

Reactia de seroneutralizare

 

2.412

 

Reactia de imunoprecipitare

 

2.413

 

Reactia de fixare a complementului

 

2.414

 

Tehnica imuno-enzimatica ELISA (metoda indirectă; competitivă; de captură; sandwich antigenic)

 

2.415

 

Tehnici rapide (latexaglutinare, hemglutinare indirecta, mictobeads aglutinare, etc.)

 

2.416

 

Tehnica imuno-amprentelor - Western Blot; RIBA (recombinat immunoblot assay; dot blot)

 

2.417

 

Tehnica de radioimunoprecipitare - RIPA

 

2.418

 

Tehnica radio-imuno-enzimatica - RIA

 

2.419

 

Alte tehnici în serologie

 

2.42

 

 

Diagnostic serologic în boli produse de fungi

 

2.420

 

Detectare anticorpi

 

 

2.4200

Aspergillus

 

 

2.4201

Sporothris schenkii

 

 

2.4202

Alti fungi

 

 

2.4209

Alte metode de diagnostic sexologie în boli produse de fungi

 

2.421

 

Detectare antigene fungice în lichide organice

2.43

 

 

Imunologie

 

2.4300

 

Sistemul complement

 

 

2.43000

Teste functionale

 

 

 

2.430000 Complement hemolitic CH 50

2.430001 CI inhibitor (CI esteraza)

 

 

2.43001

Componente de complement:

 

 

 

2.430010 C1q

 

 

 

2.430011 C3

2.430012 C4

2.430013 Factor B

2.430014 C5b-9

2.430019 Alte investigatii privind sistemul de complement

 

2.4301

 

Determinarea cantitativa a imunoglobulinelor serice:

 

 

2.43010

IgG

 

 

2.43011

IgA

 

 

2.43012

IgM

 

 

2.43013

Subclase de IgG

 

 

 

2.430130 IgG1

 

 

 

2.430131 IgG2

2.430132 IgG3

2.430133 IgG4

 

 

2.43014

IgE totale

 

 

2.43015

IgE specifice antialergenice:

 

 

 

2.430150 Ierburi

 

 

 

2.430151 Arbori

2.430152 Venin insecte

2.430153 Epitelii animale

2.430154 Guano pasări

2.430155 Acarieni

2.430156 Alimentare (lactate, oua, cereale, oleaginoase, fructe, legume)

2.430157 Medicamente

2.430158 Profesionale

2.430159 Alte investigatii privind determinarea cantitativă a imunoglobinelor serice

 

2.4302

 

Determinarea cantitativa a IgA secretorie

 

 

2.43020

Component secretor

 

 

2.43029

Alte investigatii privind determinarea cantitativi a IgA secretorie

 

2.4303

 

Determinarea calitativa a imunoglobulinelor serice si urinare:

 

 

2.43030

Imunelectroforeze serica - identificare imunoglobulina monoclonala

 

 

2.43031

Imunelectroforeze

 

 

2.43032

Imunofixare

 

 

 

2.430320 ser – identificare proteina monoclonala

 

 

 

2.430321 urina - indentificare lanturi usoare libere de Ig

 

 

2.43039

Alte investigatii privind determinarea calitativa a imunoglobinelor serice si urinare

 

 

2.4304

 

Determinare auto-anticorpi

 

 

2.43040

Boli reumatismale si vasculite:

 

 

 

2.4304000 Factor reumatoid

 

 

 

2.4304001 Anticorpi antinucleari (AAN)

 

 

 

2.4304002 Anti ADNds

 

 

 

2.4304003 ENA screening

 

 

 

2.4304004 AntiSm

 

 

 

2.4304005 Anti RNP

 

 

 

2.4304006 Anti Ro/SS-A

 

 

 

2.4304007 Anti La/SS-B

 

 

 

2.4304008 Anti Sclero-70

 

 

 

2.4304009 Anti Jo-1

 

 

 

2.4304010 Anti Nucleosomali

 

 

 

2.4304011 Anti Ribosomali P

 

 

 

2.4304012 Anti citoplasmă neutrofil (ANCA)

 

 

 

2.4304013 Anti citoplasmă neutrofil MPO (p-ANCA)

 

 

 

2.4304014 Anti citoplasmă neutrofil PR 3 (c-ANCA)

 

 

 

2.4304015 Anti citoplasmă neutrofil Catepsina G

 

 

 

2.4304016 Anti citoplasmă neutrofil Lactoferina

 

 

 

2.4304017 Anticorpi anti membrana bazala glomerulara (MBG sau colagen IV)

 

 

 

2.4304018 Anti cardiolipina - screen (IgG, IgA, IgM)

 

 

 

2.4304019 Anti cardiolipina - clasa IgG

 

 

 

2.4304020 Anti cardiolipina - clasa IgM

 

 

 

2.4304021 Anti beta 2 glicoproteina I - clasa IgG

 

 

 

2.4304022 Anti protrombina - clasa IgG

 

 

 

2.4304023 Alte investigatii

 

 

2.43041

Boli hepatice autoimune

 

 

 

2.430410 Anti muschi neted (SMA)

 

 

 

2.430411 Anti LKM (antimicrosomali ficat si rinichi)

 

 

 

2.430412 Anti citosol hepatic

 

 

 

2.430413 Anti SLA (antigene hepatice solubile)

 

 

 

2.430414 Anti membrana hepatocitara

 

 

 

2.430415 Anti mitocondriali (AMA)

 

 

 

2.430416 Anti celule parietale gastrice (ACPG)

 

 

 

2.430417 Anti factor intrinsec

 

 

 

2.430419 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi, boli hepatice autoimune

 

 

2.43042

Boala celiaca

 

 

 

2.430420 Anti endomisium

 

 

 

2.430421 Anti transglutaminaza tisulara (tTG)

 

 

 

2.430423 Anti gliadina

 

 

 

2.430429 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boală celiaca

 

 

2.43043

Boala Crohn

 

 

 

2.430430 Anti Saccharomyces cerevisiae

 

 

 

2.430439 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boală crohn

 

 

2.43044

Boli tiroidiene

 

 

 

2.430440 Anti tireoperoxidaza (TPO sau microsomali)

 

 

 

2.430441 Antitireoglobulina (TG)

 

 

 

2.430449 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boli tiroidiene

 

 

2.43045

Diabet zaharat

 

 

 

2.430450 Anti celule insulare pancreatice

 

 

 

2.430459 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi diabet zaharat

 

 

 

2.43046

Boli ale sistemului nervos

 

 

2.430460 Antireceptor acetilcolina

2.430469 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boli ale sistemului nervos

 

 

2.43047

2.430470 Anti muschi striat

2.430471 Anti miocard

2.430479 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boli ale sistemului muscular

 

 

2.43048

Infertilitate

2.430480 Anti spermatozoizi

2.430489 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi infertilitate

 

 

2.43049

Boli ale pielii

 

 

 

2.430490 Anti desmogleina 3 (antidesmozomi)

2.430491 Anti desmogleina 1

2.430492 Anti desmocolina

2.430493 Anti endomisium

2.430499 Alte investigatii privind determinarea auto- anticorpi boli ale pielii

 

2.4305

 

Crioglobuline

 

 

2.43050

Determinare calitativa

 

 

2.43051

Determinare cantitativa si criotipizare

 

 

2.43052

Izolare crioprecipitat

 

 

2.43053

Dozare proteine totale

 

 

2.43054

Identificare FR

 

 

2.43055

Imunofixare pentru identificarea componentelor monoclonale (IgM/k) sau policlonale

 

2.4306

 

Crioaglutinine

 

2.4307

 

Complexe imune circulante

 

2.4308

 

Examinare biopsii renale prin IF directa

 

2.4309

 

Explorarea imunologica a LCR

 

 

2.43090

Proteine totale

 

 

2.43091

IgG cantitativ

 

 

2.43092

Albumina

 

 

2.43093

Index IgG / albumina

 

 

2,43094

Identificare de benzi oligoclonale prin electroforeza de înalta rezolutie în gel de agaroza

 

 

2.43099

Alte metode de explorare imunologică a LCR

 

2.4310

 

Identificarea unor proteine urinare prin tehnici imunologice

 

 

2.43100

Microalbuminuria

 

 

2.43101

Beta 2 microglobulina

 

 

2.43102

Neopterina

 

 

2.43109

Alte proteine urinare identificate prin tehnici imunologice

 

2.4311

 

Electroforeza urinară în gel de poliacrilamidă ca SD8 (SDS-PAGE)

 

2.4312

 

Electroforeza urinară în gel de agar de mare rezolutie

 

2.4313

 

Markeri tumorali

 

 

2.43130

Alfa fetoproteina (AFP)

 

 

2.43131

Antigen carcinoembrionar (CEA)

 

 

2.43132

CA 125

 

 

2.43133

CA 15-3

 

 

2.43134

CA 19-9

 

 

2.43135

PSA total

 

 

2.43136

PSA liber

 

 

2.43137

HCG

 

 

 

2.43139

Alti markeri tumorali

 

2.4314

 

Markeri de necroza cardiaca

 

 

2.43140

Troponina

 

 

2.43149

AM markeri de necroză cardiacă

 

2.4315

 

Citokine

 

 

2.43150

IL-1

 

 

2.43151

IL-6

 

 

2.43152

IL-8

 

 

2.43153

TNFa

 

 

2.43159

alte citokine

 

2.4316

 

Medicamente si droguri în ser si urină

 

 

2.431600

Digoxina

 

 

2.431601

Carbamazepina

 

 

2.431602

Fenobarbital

 

 

2.431603

Fenitoin

 

 

2.431604

Lidocaina

 

 

2.431605

Teofilina

 

 

2.431606

Alte medicamente

 

 

2.431607

Amfetamine

 

 

2.431608

Benzodiazepine

 

 

2.431609

Canabinoizi

 

 

2.431610

Metaboliti ai cocainei

 

 

2.431611

Opioide

 

 

2.431612

Alte droguri

 

2.4317

 

Teste imnnologice în sarcina

 

 

2.43170

Free betaHCG

 

 

2.43171

Inhibina

 

 

2.43172

PAPP-A

 

 

2.43179

Alte teste imunologice de sarcină

 

2.4318

 

Imunologie de transplant

 

 

2.43180

Antigene HLA clasa I

 

 

2.43181

Antigene HLA clasa II

 

 

2.43182

Aloanticorpi

 

 

2.43183

Cross - match

 

 

2.43189

Alte teste imunologice de transplant

 

2.4319

 

Imunitate celulara specifica

 

 

2.43190

Determinarea procentutului de limfocite

 

 

 

2.431900 T totale (CD3+)

 

 

 

2.431901 B totale (CD19+)

 

 

 

2.431902 NK (CD16+/CD56+)

 

 

 

2.431903 T helper (CD34CD4+)

 

 

 

2.431904 T sopresoare/citotoxice (CD3+CD8+)

 

 

2.43191

Determinarea în valori absolute a limfocitelor

 

 

 

2.431910 T totale (CD3+)

 

 

 

2.431911 B totale (CD19+)

 

 

 

2.431912 NK (CD16+/CD56+)

 

 

 

2.431913 T helper (CD3+CD4+)

 

 

 

2.431914 T supresoare/citotoxice (CD3-CD8+)

 

 

 

2.431915 Raport Th / Ts

 

 

2.43192

Teste functionale pentru limfocitul T<