MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 28         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

2. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

3. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

3. - Lege pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

4. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 

4. - Lege pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

5. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

5. - Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

6. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

10. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

11. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

11. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”

 

12. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2006 privind modificareaOrdonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 20d milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”

 

15. - Lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 

16. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 

33. - Lege privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

58. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 63 din 30 august 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI. 15 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, litera I) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

,,l) o indemnizatie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întretinere în tară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani;”.

2. La articolul I punctul 4, litera d) a articolului 22 va avea următorul cuprins:

,,d) controlul medical anual - 3 zile lucrătoare.”

3. La articolul I punctul 7, litera f) a articolului 37 va avea următorul cuprins:

,,f) o indemnizatie lunară în valută pentru plata taxei de scolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 26 de ani, care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în tara unde părintele îsi desfăsoară activitatea, în situatia în care sistemul de învătământ de stat din tara respectivă nu oferă în localitatea de resedintă instruire în domeniul ales, precum si în situatiile în care unitătile de învătământ de stat percep taxe de scolarizare. Această indemnizatie se acordă cu conditia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, si nu poate depăsi 500 euro lunar;”.

4. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Unitătile trimitătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activitătii de bază si a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăteni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentante, cu respectarea legislatiei din tara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă si cu timpul efectiv lucrat si se plătesc potrivit prevederilor anexei nr. 4, conform echivalării stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.”

5. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9\ cu următorul cuprins:

„91. La articolul 41 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

«b) o indemnizatie lunară la nivelul alocatiei de stat pentru copii, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întretinere în tară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea studiilor liceale ori universitare, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Indemnizatia nu se acordă pentru copiii care repetă anul scolar, cu exceptia cazurilor în care repetentia este cauzată de motive de sănătate, dovedite cu certificat medical;»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) sl ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale românesti din străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta Guvernului nr. 39 din 9 august 2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006, adoptată în temeiul art. 1 pct. IX din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatele (1) si (2) ale articolului 1 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 17 ianuarie 2006, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizatie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de cpâatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

(2) Cuantumul indemnizatiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăsi două salarii de bază minime brute pe tară, garantate în plată.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 7 martie 2006, se modifică după cum urmează:

„(2) Organizarea activitătii de informare a populatiei la sfârsit de săptămână si în zilele nelucrătoare este asigurată de serviciile fitosanitare din cadrul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, în colaborare cu autoritătile de sănătate publică judetene, respectiv Autoritatea de Sănătate Publică a Municipiului Bucuresti.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 6.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 9 august 2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. 11.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul I, articolul 221 va avea următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes national si european, cu acordul autoritătilor administratiei publice locale, se preiau de către administratorul drumurilor nationale sectoare de drum de interes national, judetean sau local situate în intravilanul/extravilanul unor localităti, în vederea realizării lucrărilor respective.

(2) După finalizarea lucrărilor, sectoarele de drum se retransmit autoritătilor administratiei publice locale de care au apartinut.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 10.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 11.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 44 din 16 august 2006 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Pentru efectuarea lucrărilor agricole mecanizate ds înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se însământează în primăvara anului 2006, se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 0,7 lei/litru pentru achizitionarea de motorină, iar pentru lucrările de înfiintare a culturilor care se însământează în toamna anului 2006 se acordă producătorilor agricoli un sprijin financiar de 1 leu/litru pentru achizitionarea de motorină si/sau biodiesel produs conform Standardului national SR EN 14214:2004.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 a/in. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 11.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru probarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere

a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achizitionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiintare si întretinere a unor culturi agricole ce se înfiintează în primăvara anului 2006, precum si pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului „Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 12.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Cuantumul lunar al bursei private va fi stabilit de către cel care acordă bursa sau de altă persoană juridică ori fizică desemnată de acesta.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederi/or art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 15.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 16

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfăsurarea alegerii membrilor din România în Parlamentul European.

(2) Membrii din România în Parlamentul European sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, în conditiile prezentei legi.

(3) Mandatul membrilor din România în Parlamentul European este de 5 ani.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin statul membru de origine se întelege statul a cărui cetătenie o are cetăteanul statului membru al Uniunii Europene, altul decât România.

Art. 3. - Reprezentarea României în Parlamentul European se face potrivit prevederilor art. 9 si 24 din Actul privind conditiile de aderare si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Art. 4. - (1) Membrii din România în Parlamentul European se aleg pe bază de scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proportionale, si pe bază de candidaturi independente.

(2) Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, teritoriul României se constituie într-o singură circumscriptie electorală.

Art. 5. - (1) Prin alegător comunitar se întelege orice cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau resedinta în România, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) Prin alegător resortisant se întelege orice cetătean al României care are dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(3) Prin persoană eligibilă comunitar se întelege orice cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales pentru Parlamentul European, având domiciliul sau resedinta în România, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(4) În conditiile prezentei legi, prin zi de referintă se întelege ziua organizării alegerii membrilor din România în Parlamentul European.

(5) Cetătenii români care au vârsta de 18 ani, împliniti până în ziua de referintă inclusiv, au dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

(6) Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care, în ziua de referintă, sunt condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

(7) Cetătenii români care au drept de vot si au împlinit, până în ziua de referintă inclusiv, vârsta de 23 de ani au dreptul de a fi alesi în Parlamentul European.

(8) Dispozitiile alin. (5)-(7) se aplică si cetătenilor români care au domiciliul sau resedinta în străinătate si au drept de vot.

(9) Cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 17 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, cu modificările si completările ulterioare, care au resedinta sau domiciliul pe teritoriul României, au drept de vot si de a fi alesi ca membri din România în Parlamentul European, în aceleasi conditii ca si cetătenii români, sub rezerva îndeplinirii cerintelor prezentei legi.

(10) Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, atât alegătorul resortisant, cât si alegătorul comunitar au dreptul la un singur vot.

Art. 6. - (1) Cetătenii români care fac parte din următoarele categorii: judecătorii Curtii Constitutionale, avocatii poporului, magistratii, membrii activi ai armatei, politistii si alte categorii de functionari publici, inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organică, nu pot fi alesi ca membri din România în Parlamentul European.

(2) Persoanele eligibile comunitar care fac parte din categorii similare celor prevăzute la alin. (1), în statele ai căror cetăteni sunt, nu pot fi alesi ca membri din România în Parlamentul European.

Art. 7. - (1) Fără a aduce atingere incompatibilitătilor prevăzute de Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările ulterioare, calitatea de membru al Parlamentului European este incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, de membru al Guvernului României, cu functiile prevăzute la art. 81 si 82 din cartea I, titlul IV, cap. III sectiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare, sau cu functii echivalente din statele membre ale Uniunii Europene.

(2) în termen de 30 de zile de la data validării rezultatului alegerilor pentru Parlamentul European, persoanele aflate în situatia de incompatibilitate trebuie să opteze între mandatul de parlamentar european si functia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre aceste functii.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă starea de incompatibilitate continuă să existe, persoanele aflate în situatia de incompatibilitate sunt considerate demisionate din functia de parlamentar european.

Art. 8. - (1) Ziua de referintă se stabileste si se aduce la cunostintă publică de către Guvern, prin hotărâre, cu cel putin 90 de zile înainte.

(2) Ziua de referintă este stabilită în cadrul perioadei hotărâte în acest scop de Consiliul Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL II

Exercitarea dreptului de vot si de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European

 

Art. 9. - (1) Listele electorale sunt permanente si speciale.

(2) Alegătorii resortisanti sunt înscrisi în listele electorale permanente. Dispozitiile Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, privind listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător.

(3) Alegătorii comunitari care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt înscrisi, la cerere, de către primarul unitătii administrativ-teritoriale în care au resedinta sau domiciliul, într-o listă electorală specială.

(4) Cererea prevăzută la alin. (3) se depune cu cel putin 60 de zile înaintea alegerilor însotită de un document valabil de identitate sau de orice alt asemenea document care atestă identitatea, precum si de o declaratie oficială, pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele precizări:

a) cetătenia si adresa la care solicitantul locuieste pe teritoriul României;

b) localitatea sau circumscriptia electorală, după caz, din statul membru de origine, pe ale cărei liste electorale acesta este înscris;

c) mentiunea că îsi exercită dreptul de vot numai în România;

d) mentiunea că nu este lipsit, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, de dreptul de vot în statul membru de origine.

(5) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (3), primarul unitătii administrativ-teritoriale respective înaintează cererea, însotită de declaratia pe propria răspundere, Autoritătii Electorale Permanente.

(6) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (3), Autoritateea Electorală Permanentă hotărăste asupra indeplinini conditiilor prevazute de lege de către alegătorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din România în Parlamentul European.

(7) În cazul în care alegătorul comunitar îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanentă comunică primarului unitătii administrativ-teritoriale hotărârea sa pentru înscrierea solicitantului în listele electorale speciale prevăzute la alin. (3). Comunicarea este însotită de o dovadă pe baza căreia solicitantul îsi poate exercita dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European, la orice sectie de votare organizată pentru aceste alegeri.

(8) Autoritatea Electorală Permanentă informează institutiile cu responsabilităti similare din statul membru al Uniunii Europene al cărui cetătean este că acestuia i s-a acordat dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

(9) Primarul respinge cererea de înscriere în listele electorale speciale în baza răspunsului negativ al Autoritătii Electorale Permanente în cazul în care, în urma verificărilor efectuate potrivit art. 11 alin. (1), se constată neîndeplinirea cerintelor prevăzute la alin. (4) lit. d). Solutia dată de primar poate fi contestată potrivit dispozitiilor Legii nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Alegătorii comunitari care nu mai îndeplinesc cerintele prezentei legi se radiază din listele electorale speciale de către primarul localitătii pe raza căreia îsi au resedinta sau domiciliul, în baza comunicării scrise din partea Autoritătii Electorale Permanente.

(11) Alegătorii comunitari care solicită radierea din listele electorale speciale depun o cerere la primarul unitătii administrativ-teritoriale în care îsi au resedinta sau domiciliul. În termen de 10 zile, primarul este obligat să înstiinteze Autoritatea Electorală Permanentă despre radierea efectuată.

(12) Denumirea, forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă, precum si cheltuielile de tipărire si distribuire a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul consultativ al Autoritătii Electorale Permanente.

(13) Alegătorii comunitari au dreptul să verifice dacă au fost înscrisi în listele electorale speciale, prevederile Legii nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare, privind întâmpinările si punerea la dispozitie a listelor electorale aplicându-se în mod corespunzător.

(14) Copiile listelor electorale permanente si ale listelor electorale speciale se predau de către primar, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu 3 zile înainte de ziua de referintă.

Art. 10. - (1) Pentru a-si exercita dreptul de a fi ales ca membru din România în Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei organizatii a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, unei aliante politice, aliante electorale ori ca independent, o persoană eligibilă comunitar este obligată ca, pe lângă actele necesare candidatilor care sunt cetăteni români, să prezinte Biroului Electoral Central documente valabile care să ateste identitatea, precum si o declaratie oficială pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele precizări:

a) cetătenia si adresa la care solicitantul locuieste pe teritoriul României;

b) localitatea sau circumscriptia electorală, după caz, în statul membru de origine, pe ale cărei liste electorale este înscris;

c) mentiunea că nu candidează pentru obtinerea unui mandat de parlamentar european în alt stat membru al Uniunii Europene.

(2) Persoanele eligibile comunitar, care candidează în cadrul alegerii membrilor din România în Parlamentul European, trebuie să prezinte, odată cu propunerea de candidatură, un certificat în traducere oficială, eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui cetătean este, care să ateste că nu a fost lipsit de dreptul de a fi ales în acel stat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

(3) Biroul Electoral Central respinge prin hotărâre, în 24 de ore de la depunere, propunerile de candidaturi care nu sunt însotite de certificatul prevăzut la alin. (2).

(4) În termen de 24 de ore de la înregistrare, Biroul Electoral Central înaintează către Autoritatea Electorală Permanentă o copie a propunerii de candidatură însotită de o copie a declaratiei pe propria răspundere, în vederea informării statului membru de origine asupra intentiei persoanei eligibile comunitar de a candida la alegerile organizate pentru desemnarea membrilor din România în Parlamentul European.

Art. 11. - (1) Autoritatea Electorală Permanentă verifică, prin schimbul de informatii cu institutii din statele membre ale Uniunii Europene care au responsabilităti similare, următoarele:

a) autenticitatea mentiunilor înscrise în declaratiile persoanelor care doresc să îsi exercite dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European;

b) la solicitarea Biroului Electoral Central, autenticitatea mentiunilor înscrise în declaratiile persoanelor care candidează pentru obtinerea unui mandat de membru din România în Parlamentul European.

(2) Autoritatea Electorală Permanentă face schimb de informatii cu institutiile din statele membre ale Uniunii Europene care au responsabilităti similare, cu scopul de a se asigura că cetătenii români cu resedinta sau domiciliul în străinătate, respectiv alegătorii comunitari, nu votează de mai multe ori si că acestia nu candidează în mai mult de un stat membru al Uniunii Europene.

(3) La solicitarea institutiei cu responsabilităti similare din alt stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Electorală Permanentă furnizează acesteia informatiile necesare pentru a stabili dacă cetăteanul român care si-a exprimat intentia de a vota în alt stat membru al Uniunii Europene a fost sau nu lipsit de dreptul de vot în România ca urmare a unei hotărâri judecătoresti definitive.

(4) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată de faptul că un cetătean român, care are resedinta sau domiciliul în alt stat membru al Uniunii Europene, este înscris pe lista electorală în vederea exercitării dreptului de vot în acel stat, aceasta face verificările necesare si înstiintează primarul localitătii de domiciliu sau de resedintă, după caz, ori autoritatea competentă din acel stat, pentru ca cetăteanul respectiv să îsi exercite dreptul de vot o singură dată, în cadrul acelorasi alegeri.

(5) În cazul în care Autoritatea Electorală Permanentă este informată de faptul că un cetătean român, care are resedinta sau domiciliul în alt stat membru al Uniunii Europene, si-a înregistrat candidatura pentru obtinerea unui mandat de parlamentar european în acel stat, aceasta face verificările necesare si înstiintează Biroul Electoral Central pentru ca cetăteanul respectiv să nu îsi înregistreze propunerea de candidatură decât o singură dată în cadrul acelorasi alegeri.

(6) Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, cu avizul consultativ al Autoritătii Electorale Permanente.

Art. 12. - (1) Propunerile de candidaturi pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se depun si se înregistrează la Biroul Electoral Central cel mai târziu cu 60 de zile înainte de ziua de referintă.

(2) Listele de candidati pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe.

(3) Numărul de candidati de pe fiecare listă poate fi cu maximum 10 mai mare decât numărul mandatelor repartizate României în Parlamentul European.

(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral Central, listele de candidati propuse de partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice sau aliantele electorale trebuie însotite de o listă cuprinzând cel putin 200.000 de alegători care sustin candidatura partidului politic, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice sau aliantei electorale respective pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European. Modelul listei se aprobă prin hotărâre a Guvernului odată cu aducerea la cunostintă publică a zilei de referintă, potrivit art. 8.

(5) Fiecare partid politic, organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantă politică sau aliantă electorală care participă la alegerile pentru Parlamentul European, în conditiile prezentei legi, poate depune numai o singură listă de candidati, la nivel national.

(6) Candidatul independent poate participa la alegeri individual dacă este sustinut de cel putin 100.000 de alegători.

(7) Nu se pot depune liste de candidati independenti. Nu se admit candidaturi independente pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale.

(8) Candidaturile depuse pe mai multe liste de candidati sunt nule de drept. Nulitatea se constată prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

(9) Nerespectarea conditiei prevăzute la alin. (2) atrage nulitatea listei de candidati. Nulitatea se constată prin hotărâre a Biroului Electoral Central.

Art. 13. - (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostintă publică, prin afisare la sediul său, la sediile birourilor electorale judetene, al municipiului Bucuresti si ale birourilor electorale de sector, propunerile de candidati pe care Ie-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare.

(2) Până la împlinirea a 45 de zile înainte de ziua de referintă alegătorii resortisanti, alegătorii comunitari, partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale pot contesta candidaturile.

(3) Contestatiile alegătorilor resortisanti, ale alegătorilor comunitari, partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale privind înregistrarea sau respingerea candidaturilor se solutionează de Tribunalul Bucuresti în cel mult două zile de la primirea contestatiei.

(4) Împotriva hotărârii se poate face recurs, în termen de 24 de ore de la pronuntare, la Curtea de Apel Bucuresti. Recursul se solutionează în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(5) În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2)-(4), Biroul Electoral Central constată, pe bază de proces-verbal, rămânerea definitivă a candidaturilor si comunică birourilor electorale listele de candidaturi si candidaturile independente definitive înregistrate, în ordinea rezultată din aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si desfăsurarea alegerilor

 

Art. 14. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central.

(2) Biroul Electoral Central functionează la nivelul circumscriptiei electorale nationale si foloseste, ca aparat de lucru, personal de specialitate din cadrul Autoritătii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistică.

(3) La nivelul judetelor, al municipiului Bucuresti, al sectoarelor acestuia si al sectiilor de votare se constituie si functionează birouri electorale.

(4) Birourilor electorale organizate la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti li se aplică, în mod corespunzător, prevederile privind birourile electorale de circumscriptie cuprinse în Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Sectiile de votare se organizează după cum urmează:

a) În localitătile urbane, câte o sectie de votare la 1.000-2.000 de locuitori;

b) În comune, câte o sectie de votare la 500-2.000 de locuitori; se organizează sectii de votare, de regulă, în fiecare sat; pot fi organizate sectii de votare si în satele sau în grupurile de sate cu populatie de până la 500 de locuitori.

Art. 16. - (1) Se pot organiza sectii de votare pe lângă unitătile militare, precum si în spitale, maternităti, sanatorii, case de invalizi, centre de îngrijire, asistentă si recuperare a persoanelor adulte cu handicap si cămine de bătrâni, în care se află cel putin 25 de cetăteni cu drept de vot.

(2) Pentru studentii de la cursurile de zi si elevii cu drept de vot care nu domiciliază în localitatea în care urmează studiile, se organizează câte o sectie de votare pe lângă căminele de studenti sau de elevi, pentru 250-1.000 de alegători.

(3) La sectiile de votare organizate pe lângă unitătile militare votează numai militarii acestor unităti, iar la cele pentru studenti si elevi, numai studentii si elevii din unitătile de învătământ arondate.

Art. 17. - (1) Pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează câte o sectie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetătenii români din tară sau din străinătate, aflati în tările respective în ziua de referintă. Sectiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României apartin de Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti.

(2) Sectiile de votare prevăzute la alin. (1) se organizează atât în localitatea în care îsi are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular, cât si în alte localităti, cu acordul guvernului din tara respectivă.

(3) Sediile sectiilor de votare prevăzute la alin. (1) si (2) se organizează si se dotează prin grija Ministerului Afacerilor Externe. În acest scop Ministerul Finantelor Publice alocă fondurile necesare.

(4) Pe navele sub pavilion românesc aflate în navigatie în ziua de referintă, precum si pe platformele marine se organizează sectii de votare. Sectiile de votare astfel organizate apartin de biroul electoral judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz, al locului în care acestea sunt înregistrate.

(5) Partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale care au depus liste de candidati pot desemna câte un reprezentant la sectiile de votare organizate conform prevederilor alin. (1), (2) si (4), participarea acestora făcându-se pe cheltuiala celor care i-au desemnat.

Art. 18. - (1) Stabilirea orarului pentru campania electorală si repartizarea timpilor de antenă pentru accesul partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si al candidatilor independenti la serviciile publice de radio si televiziune se fac după rămânerea definitivă a candidaturilor.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt realizate de Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si reprezentantii partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale care au depus listă de candidati la alegeri, având în vedere ponderea candidaturilor fiecărui partid politic, fiecărei aliante politice, aliante electorale, precum si candidaturile independente, în numărul total al candidaturilor definitive.

(3) În cazul în care mai multe partide politice, aliante politice sau aliante electorale au depus acelasi număr de candidaturi, accesul acestora la serviciile publice de radio si de televiziune se face în mod egal.

Art. 19. - Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale judetene si al municipiului Bucuresti, prin grija prefectilor. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel putin 15 zile înainte de ziua de referintă.

Art. 20. - (1) Pentru partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă 5% din totalul voturilor valabil exprimate, la nivel national.

(2) Candidatilor independenti li se pot atribui mandate dacă au obtinut, fiecare în parte, un număr de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral national. Coeficientul electoral national reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate si numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României.

Art. 21. - (1) Atribuirea mandatelor de parlamentar european se face, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 20, de către Biroul Electoral Central, după cum urmează:

a) În prima etapă, Biroul Electoral Central calculează pragul electoral si coeficientul electoral national si stabileste, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate, lista partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti cărora li se pot repartiza mandate;

b) În etapa a doua, se repartizează mandatele la nivelul circumscriptiei nationale pentru listele selectate în conditiile prevăzute la lit. a) prin metoda dHondt. Metoda dHondt de repartizare a mandatelor constă în împărtirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare listă si candidat independent, selectate în conditiile prevăzute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 ... până la numărul total de mandate de repartizat, si ierarhizarea acestor caturi în ordine descrescătoare. Numărul de mandate repartizate fiecărei liste în parte corespunde cu numărul total de caturi aferente fiecărei liste cuprinse în sirul ordonat, până la repartizarea tuturor mandatelor;

c) candidatului independent căruia i-ar reveni cel putin un mandat i se repartizează un singur mandat, indiferent de câte mandate au rezultat din calcul. În acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face în continuare, pentru liste sau candidati independenti, cu respectarea conditiilor prevăzute la lit. a) si b) si a prevederilor art. 20 alin. (1).

(2) Procesul-verbal, întocmit potrivit legii, se semnează de către presedinte sau de loctiitorul acestuia si de ceilalti membri ai Biroului Electoral Central, în prezenta cărora a fost întocmit. Lipsa semnăturii unor membri ai birourilor nu afectează valabilitatea procesului-verbal si a alegerilor. Presedintele mentionează motivele care au împiedicat semnarea.

(3) Biroul Electoral Central înmânează candidatilor alesi un certificat constatator al alegerii.

(4) Modelul procesului-verbal si al certificatului constatator al alegerii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si cu avizul consultativ al Autoritătii Electorale Permanente.

Art. 22. - (1) La data publicării rezultatelor alegerii membrilor din România în Parlamentul European, în Monitorul Oficial al României, Partea I, Biroul Electoral Central si celelalte birouri electorale îsi încetează activitatea.

(2) Înainte de încetarea activitătii, actele si materialele Biroului Electoral Central, rezultate din procesul electoral, sunt înaintate, spre valorificare si arhivare, Autoritătii Electorale Permanente.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 23. - (1) Dispozitiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare. Prevederile referitoare la utilizarea cărtilor de alegător se aplică începând cu scrutinul din anul 2009 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European.

(2) Dispozitiile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale se aplică în mod corespunzător.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) situatiile în care normele comunitare în materie sunt direct aplicabile.

(4) în vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Autoritatea Electorală Permanentă sau, după caz, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri si instructiuni, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu autoritătile publice competente îndeplinesc formalitătile necesare acceptării membrilor din România în Parlamentul European.

Art. 24. - (1) Candidatii înscrisi în liste, care nu au fost alesi, rămân pe listele respective în ordinea în care au fost înscrisi.

(2) În caz de vacantă a mandatelor membrilor din România în Parlamentul European, survenită ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilitătii cu calitatea de parlamentar european sau a decesului, mandatele pentru locurile vacante sunt atribuite următorilor pe listele de candidati, în ordinea în care au fost înscrisi pe aceste liste, dacă până la data validării pentru ocuparea locurilor vacante partidele sau formatiunile politice pe listele cărora au candidat confirmă, în scris, că apartin acestora.

(3) Vacantarea mandatelor membrilor din România în Parlamentul European, survenită ca urmare a unei întelegeri prealabile privind demisia sau renuntarea la această functie, este considerată nulă.

Întelegerea prealabilă privind renuntarea la functia de membru din România în Parlamentul European nu poate constitui motiv de vacantă a functiei.

Art. 25. - În caz de vacantă a mandatului unui membru din România în Parlamentul European, apartinând unui partid politic, unei organizatii a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, unei aliante politice sau aliante electorale, care nu mai are candidati pe listă, precum si în cazul unui candidat ales pe lista unui partid politic care a fost radiat sau în caz de vacantă a mandatului unui membru din România în Parlamentul European, candidat independent, mandatul pentru locul devenit vacant este atribuit următorului înscris pe lista de candidati a partidului politic, organizatiei cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau aliantei care a obtinut cel mai mare număr de voturi.

Art. 26. - (1) Primele ^alegeri pentru Parlamentul European se organizează si se desfăsoară până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2007.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (3), mandatul membrilor din România în Parlamentul European, atribuit în baza primelor alegeri organizate, încetează la încheierea legislaturii 2004-2009 a Parlamentului European.

Art. 27. - La primele alegeri pentru Parlamentul European organizate în România, în scopul exercitării dreptului de vot si de a fi alesi ca membri din România în Parlamentul European, cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria răspundere că nu si-au exercitat dreptul de vot si de a fi alesi în alegerile pentru Parlamentul European organizate în 2004.

Art. 28. - Biroul Electoral Central confirmă rezultatele sufragiului si asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerii membrilor din România în Parlamentul European.

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 93/109/CE din 6 decembrie 1993 care stabileste conditiile de exercitare a dreptului de vot si de a candida în alegerile pentru Parlamentul European de către cetătenii Uniunii Europene care locuiesc într-un stat membru a cărui cetătenie nu o detin, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 329 din 30 decembrie 1993, si Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European, prin vot universal direct, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 278 din 8 octombrie 1976, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 33.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 58.