MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 63         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.764/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgentă locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitătii lor de a asigura asistenta medicală de urgentă si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgentă locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitătii lor de a asigura asistenta medicală de urgentă si îngrijirile medicale definitive pacientilor aflati în stare critică

 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (2) din titlul IV „Sistemul national de asistentă medicală de urgentă si de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 8.324/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Suprafatăn întelesul prezentului ordin, termenii si notiunile folosite au următoarele semnificatii:

1. spital regional de urgentă cu nivel de competentă IA - spitalul clinic (universitar) care asigură primirea, investigarea si tratamentul definitiv tuturor categoriilor de urgente critice traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice si neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor. Pe lângă asigurarea asistentei de urgentă la nivel regional, acest tip de spital are rolul unui spital clinic judetean de urgentă în judetul în care se află, iar în municipiul Bucuresti un astfel de spital are rolul unui spital municipal de urgentă. Spitalele din această categorie sunt de regulă spitale primitoare de pacienti aflati în stare critică, în mod exceptional fiind necesar transferul unor pacienti către o altă unitate sanitară pentru efectuarea tratamentului definitiv;

2. spital regional de urgentă cu nivel de competentă IB - spitalul clinic, institutul/centrul sau spitalul clinic de specialitate care asigură primirea, investigarea si tratamentul definitiv uneia ori mai multor categorii de urgente critice, neputând acoperi integral toate categoriile, fiind de regulă necesar transferul unor pacienti la alte spitale regionale sau nefiind posibilă primirea unor categorii de urgente din cauza lipsei de resurse umane ori materiale necesare. Pe lângă asigurarea asistentei de urgentă la nivel regional, un astfel de spital clinic, institut sau centru poate îndeplini rolul unui spital clinic judetean de urgentă ori al unei sectii clinice de urgentă, în domeniul său de competentă, în judetul în care se află. În municipiul Bucuresti, un astfel de spital clinic, institut sau centru poate avea rolul unui spital municipal de urgentă sau al unei sectii clinice de urgentă în domeniul său de competentă;

3. spital de urgentă cu nivel de competentă IIA - spitalul judetean sau municipal care poate asigura primirea, investigarea si tratamentul definitiv pentru majoritatea cazurilor critice de urgentă. În cazul acestor spitale este necesar transferul de urgentă al unor categorii de cazuri spitalelor cu nivel de competentă superior, de regulă după acordarea asistentei de urgentă sau, după caz, în urma

investigării adecvate fără întârziere si a stabilirii, în limita posibilitătilor, a unui diagnostic în regim de urgentă. Acest transfer este necesar din cauza lipsei unor resurse materiale sau a unor resurse umane cu nivel adecvat de experientă în îngrijirea definitivă a pacientilor respectivi;

4. spital de specialitate de urgentă cu nivel de competentă IIB - spitalul judetean sau municipal de specialitate care poate asigura primirea, investigarea si tratamentul definitiv al unor categorii de cazuri critice, altele decât trauma, în functie de specialitate. Anumite cazuri din aceste categorii pot necesita transferul de urgentă la spitale clinice regionale, de regulă după acordarea asistentei de urgentă sau, după caz, în urma investigării adecvate fără întârziere si a stabilirii, în limita posibilitătilor, a unui diagnostic în regim de urgentă. Acest transfer este necesar din cauza lipsei unor resurse materiale sau a unor resurse umane cu nivel adecvat de experientă în îngrijirea definitivă a pacientilor respectivi;

5. spital de urgentă cu nivel de competentă III - spitalul de nivel judetean, municipal sau orăsenesc care poate asigura primirea, investigarea si tratamentul definitiv unor categorii limitate de cazuri critice de urgentă. În cazul acestor spitale este necesar transferul majoritătii categoriilor de cazuri critice la spitale regionale de urgentă cu nivel de competentă I sau II, de regulă după acordarea asistentei de urgentă, cu sau fără investigarea si stabilirea unui diagnostic în regim de urgentă. Acest transfer este necesar din cauza lipsei unor resurse materiale sau a unor resurse umane cu nivel adecvat de experientă în îngrijirea definitivă a pacientilor respectivi;

6. spital de urgentă cu nivel de competentă IV - spitalul de nivel municipal sau orăsenesc care poate asigura asistentă de urgentă, stabilizând cazurile critice în vederea transferului. În cazul acestor spitale este obligatoriu transferul cazurilor critice la un spital cu nivel de competentă superior, de regulă regional sau cel putin cu nivel de competentă II;

7. specialitate de bază - specialitatea fără existenta căreia o anumită unitate sanitară nu poate fi clasificată la un anumit nivel de competentă. O astfel de specialitate trebuie să fie reprezentată în unitatea sanitară respectivă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului, asigurând asistenta de urgentă în domeniul respectiv, în cel mai scurt timp posibil, având la dispozitie toate resursele umane si materiale necesare tratamentului unui pacient în conformitate cu nivelul de competentă al institutiei în care functionează. Prin aceasta se asigură tratamentul definitiv sau cel putin investigatiile si tratamentul de urgentă până la transferul pacientului la o altă unitate sanitară de nivel de competentă superior.

8. specialitate de sprijin - specialitatea fără existenta căreia o anumită unitate sanitară nu poate fi clasificată la un anumit nivel de competentă, astfel de specialitate trebuie să fie reprezentată în unitatea sanitară respectivă cel putin printr-un sistem de gardă la domiciliu 24 de ore din 24, 7 zile din 7, asigurând asistenta de urgentă în domeniul respectiv în cel mai scurt timp posibil, nedepăsind 30 de minute de la chemare, având la dispozitie toate resursele umane si materiale necesare tratamentului unui pacient în conformitate cu nivelul institutiei în care functionează, asigurând astfel tratamentul definitiv sau cel putin investigatiile si tratamentul de urgentă până la transferul pacientului la o altă unitate sanitară cu nivel de competentă superior;

9. specialitate consultativă - specialitatea care nu trebuie în mod obligatoriu să fie reprezentată în structura de gardă a unitătii respective în vederea clasificării la un anumit nivel de competentă, dar care trebuie să fie abordabil, la nevoie, de către specialitătile aflate de gardă. Reprezentantii specialitătilor consultative vor asigura consultatiile în timpul programului normal de lucru sau, dacă situatia impune, vor asigura consultantă telefonic, prin sistem telemedical, sau consultatii fizice, după caz;

10. centru regional - centrul universitar de învătământ medical unde functionează un spital de urgentă regional cu nivel de competentă I A si/sau unităti sanitare regionale de urgentă cu nivel de competentă I B;

11. spital local - în întelesul prezentului ordin, această notiune cuprinde spitalul municipal si orăsenesc.

Art. 2. - Oin punctul de vedere al acordării asistentei medicale de urgentă si al îngrijirii pacientului aflat în stare critică, unitătile sanitare publice cu paturi care asigură asistentă medicală de urgentă populatiei sunt clasificate după cum urmează:

1. spital regional de urgentă cu nivel de competentă I A;

2. spital regional de urgentă cu nivel de competentă I B;

3. spital de urgentă cu nivel de competentă II A;

4. spital de specialitate de urgentă cu nivel de competentă II B;

5. spital de urgentă cu nivel de competentă III;

6. spital de urgentă cu nivel de competentă IV.

Art. 3. - Criteriile care stau la baza clasificării unitătilor sanitare mentionate la art. 2 sunt următoarele:

1. resursele umane disponibile în general la nivelul

2. resursele umane disponibile în permanentă în spital;

3. resursele umane disponibile în permanentă prin chemare de la domiciliu în cel mult 30 de minute;

4. resursele tehnologice si materiale aflate în dotarea spitalului;

5. accesibilitatea la resursele tehnologice si materiale aflate în dotarea spitalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7;

6. structura organizatorică a unitătii sanitare respective si prezenta sau absenta unor sectii de specialitate ori a unor domenii de specialitate accesibile permanent sau, după caz, la un interval scurt de la chemare;

7. capacitatea de primire si îngrijire a diferitelor categorii de cazuri critice:

(i) traumă;

(ii) arsi;

(iii) cardiologie, chirurgie cardiovasculară si chirurgie

vasculară periferică; (iv) neurologie/neurochirurgie; (v) ginecologie-obstetrică; (vi) neonatologie; (vii) toxicologie;

(viii) alte cazuri care necesită terapie intensivă complexă si interventie de urgentă. Art. 4. - Specialitătile necesare într-o anumită categorie de spitale sunt împărtite în următoarele 3 grupe, care diferă de la o categorie de spital la alta:

1. specialităti de bază;

2. specialităti de sprijin;

3. specialităti consultative.

Art. 5. - În vederea asigurării integrale a asistentei medicale de urgentă si pentru a obtine clasificarea respectivă, spitalele regionale de urgentă cu nivel de competentă I A vor colabora si cu alte unităti sanitare cu nivel de competentă I B aflate în aceeasi localitate.

Art. 6. - Conducerile unitătilor sanitare cu nivel de competentă I B au obligatia să asigure toate cerintele necesare rezolvării cazurilor de urgentă aflate în unitătile de primiri urgente, în program continuu, fără conditionare financiară sau de altă natură, inclusiv internarea după specificul acestora.

Art. 7. - Unitătile sanitare locale, judetene si regionale de urgentă vor asigura pacientilor aflati în stare critică, fie în urma unui traumatism, fie în urma unei îmbolnăviri acute, o egalitate de sanse din punctul de vedere al investigării, stabilirii diagnosticului si efectuării tratamentului definitiv, aplicând protocoale si conduite bazate pe dovezi stiintifice acceptate la nivel national sau international. În vederea realizării acestui deziderat, vor fi aplicate următoarele măsuri:

1. orice pacient cu infarct miocardic acut are dreptul la un tratament definitiv în conformitate cu protocoalele si liniile directoare aplicate pe plan international. Spitalele care nu pot asigura tratamentul definitiv prin tromboliză sau cateterism/angioplastie de urgentă au obligatia de a organiza transferul acestor pacienti în cel mai scurt timp posibil la un spital cu un nivel de competentă superior, care detine capacitatea aplicării tratamentului definitiv. Astfel de pacienti nu pot fi considerati netransportabili, avându-se în vedere consecintele grave ce pot apărea în lipsa tratamentului definitiv;

2. spitalele de nivel de competentă IA, HA, precum si cele de nivel de competentă IB si MB cu profil de cardiologie au obligatia de a asigura în permanentă medicatia trombolitică la nivelul unitătii de primire a urgentelor/compartimentului de primire a urgentelor, precum si la nivelul sectiilor de cardiologie din unitătile sanitare respective. În acest sens, două sau mai multe unităti sanitare care functionează în aceeasi clădire se pot asocia în vederea acordării asistentei medicale de urgentă pacientului aflat în stare critică. În sensul prezentului ordin, acestea îsi pot completa reciproc competenta, accesibilitatea la diferite specialităti si investigatii, disponibilitătile de resurse si posibilitătile în vederea clasificării într-un nivel de competentă superior, pe baza unui protocol de colaborare;

3. spitalele judetene clasificate ca spitale de urgentă de nivel de competentă III au obligatia să asigure medicatia trombolitică la nivelul compartimentului de primire a urgentelor, precum si la nivelul sectiei de medicină internă, în lipsa unei sectii de cardiologie;

4. spitalele prevăzute la art. 14 pct. 2 si 3 au obligatia să asigure în permanentă mijloacele de diagnostic necesare identificării precoce a infarctului miocardic acut la nivelul structurilor de primire a urgentelor, cel putin EKG 12 derivatii, teste enzimatice, troponina;

5. unitătile sanitare de nivel de competentă IA si IB care detin angiografe si personal instruit în cateterism/angioplastie au obligatia să asigure gardă permanentă la spital sau cel putin la domiciliu, în lipsa unui număr suficient de medici formati în domeniu, astfel încât să asigure interventia de urgentă la cazurile de infarct miocardic, cu indicatii în acest sens. Conducerile acestor unităti sanitare, în cazul în care nu detin numărul adecvat de medici necesari unei linii de gardă continuă în spital, au obligatia să solutioneze problema în cel mai scurt timp posibil prin angajarea de medici care au pregătirea necesară în domeniul respectiv sau prin instruirea intensivă a unui număr adecvat de medici din rândul personalului medical angajat în sectie;

6. sectiile clinice de chirurgie cardiovasculară vor asigura în permanentă garda în vederea interventiei de urgentă, dacă se impune;

7. În cazul în care există contraindicatii ale trombolizei, pacientul va fi transferat în cel mai scurt timp posibil la un spital cu posibilităti de cardiologie interventională;

8. În aplicarea tratamentului trombolitic nu se va depăsi intervalul de timp de 30 de minute de la sosirea pacientului la spital, indiferent de sectia/compartimentul în care se află pacientul la momentul respectiv;

9. În cazul aplicării măsurilor terapeutice interventionale, timpul de la prezentarea pacientului si până la începerea interventiei nu va depăsi 75 de minute sau în conformitate cu ghidurile si protocoalele din domeniu, dacă acestea se modifică;

10. la nivelul fiecărui spital, medicii cardiologi si cei de urgentă vor stabili conduitele si modalitătile prin care se vor aplica prevederile prezentului ordin, intervalele putând fi modificate doar în cazul în care conduitele recomandate pe plan international se modifică;

11. pacientii care au suferit un accident vascular cerebral sau cu suspiciunea de a fi suferit un accident vascular cerebral vor fi evaluati inclusiv prin explorare computer tomografică, chiar dacă pentru efectuarea acestei investigatii este necesar transferul acestora la alte centre sau spitale, mai ales în cazul în care nu există un diagnostic cert al afectiunii, sau dacă se consideră că pacientul poate beneficia de interventie neurochirurgicală. Astfel de cazuri se transferă cu acordul spitalului sau al sectiei clinice regionale ori judetene de nivel de competentă II în urma prezentării telefonic a cazului si a unui eventual consult telemedical de către un neurolog sau neurochirurg din centrul regional;

12. Îngrijirea pacientilor traumatizati aflati în stare critică sau a celor politraumatizati trebuie să fie asigurată de spitalele clinice regionale de nivel de competentă IA într-un mod integrat, într-un spital care detine specialitătile, facilitătile si posibilitătile de investigatii si tratament într-un singur loc, fără a fi necesară mutarea pacientului la alte sectii clinice sau spitale pentru consult, stabilizare, investigatii ori tratament;

13. un spital care detine specialitătile, resursele umane, materiale, precum si experienta necesare pentru a deveni un spital clinic regional de nivel de competentă IA nu poate fi clasificat ca atare dacă functionează într-un sistem pavilionar, fiind necesar transferul pacientilor aflati în stare critică între componentele spitalului în vederea obtinerii unor consulturi, investigatii sau în vederea aplicării tratamentului definitiv de urgentă si ducând la întârzieri ce pun viata pacientului aflat în stare critică în pericol;

14. spitalele pavilionare de urgentă vor asigura primirea pacientilor traumatizati aflati în stare critică, investigarea si tratamentul definitiv al acestora într-un punct unic, acolo unde functionează o unitate de primire a urgentelor. Unitatea de primire a urgentelor va fi localizată în cadrul spitalului astfel încât să asigure accesul cel mai rapid la computer tomograf si la o sală de operatii dotată în conformitate cu necesarul specialitătilor chirurgicale, inclusiv neurochirurgia;

15. spitalele clinice (universitare) cu caracter regional, care functionează actualmente în sistem pavilionar, respectiv Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sfântul Spiridon” lasi împreună cu restul spitalelor si al sectiilor clinice cu caracter de urgentă din municipiile Cluj si lasi, precum si spitalele cu structuri similare din alte centre universitare au obligatia să asigure în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, până la finalizarea unor noi constructii adecvate, un mod de abordare integrat a pacientului aflat în stare critică, în mod special a celui traumatizat sau politraumatizat, evitând transferul acestuia între diferite componente pavilionare aflate la distantă, în vederea asigurării asistentei de urgentă, a investigatiilor si a tratamentului definitiv de urgentă. Astfel de spitale vor asigura cel putin o sală de operatii comună pentru interventie de urgentă în echipă, iar medicii aflati de gardă în diferite pavilioane vor asigura, la chemare, consultul la unitatea de primire a urgentelor si, după caz, interventia în echipă, fără întârziere, în sala de operatii comună;

16. În cazul pacientilor traumatizati aflati în stare critică sau al celor politraumatizati, spitalele care functionează în sistem pavilionar vor organiza gărzile în sectiile pavilionare implicate în tratamentul acestora astfel încât medicul sef de gardă sau un medic specialist din cadrul echipei de gardă să poată părăsi sectia în vederea consultării sau efectuării unor interventii de urgentă în punctul unic stabilit pentru primirea, investigarea si tratamentul de urgentă. Acest lucru se va realiza prin dublarea medicului de gardă cu un medic rezident sau prin crearea unei linii separate de gardă la spitalul sau pavilionul unde este stabilit punctul de primire si investigare si unde se află sala de operatii comună;

17. În cadrul unitătilor de primire a urgentelor (UPU) si al compartimentelor de primire a urgentelor (CPU), pacientii adusi în stare critică vor fi asistati în cel mult un minut de la sosirea acestora de către un medic de gardă din cadrul UPU sau CPU. Medicul sef de gardă are obligatia să coordoneze evaluarea, stabilizarea, investigarea si colaborarea dintre diferite specialităti până la stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice definitive. Conducerea unitătii sanitare are obligatia de a asigura numărul adecvat de personal de specialitate care să permită aplicarea acestei prevederi;

18. medicii de gardă din diferite sectii au obligatia să se prezinte la UPU/CPU în cel mult 10 minute de la chemarea acestora de către personalul UPU sau al CPU care, după caz, poate să cheme medici specialisti înaintea sosirii pacientului, pe baza informatiilor obtinute de la echipele din teren. Exceptia poate fi doar în cazul în care medicul chemat este implicat în acordarea asistentei de urgentă unui pacient aflat în stare critică de pe sectie, situatie în care medicul din cadrul unitătii sau compartimentului de primire a urgentelor îl va informa periodic de progresul cazului din unitatea sau compartimentul respectiv în vederea luării unei decizii asupra necesitătii interventiei chirurgicale sau neurochirurgicale de urgentă;

19. personalul medical din cadrul unitătilor sanitare regionale va planifica concediile de odihnă si zilele libere astfel încât să rămână în permanentă persoane care pot asigura liniile de gardă pe spital sau garda la domiciliu, după caz.

Art. 8. - (1) Conducerile spitalelor de urgentă de nivel de competentă IA si HA vor asigura, din veniturile proprii ale unitătilor respective sau din fonduri alocate din programe, în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, un sistem de chemare operativ care să permită chemarea medicilor de gardă din spital în timp util, spre exemplu printr-un sistem de paging intern sau printr-un sistem de adresare publică la nivelul spitalului. Medicii din unitătile sanitare respective au obligatia să implementeze solutiile identificate de conducerea spitalului în acest sens fără exceptie.

(2) Pentru toate solicitările de la domiciliu, în vederea asigurării asistentei medicale de urgentă, unitatea sanitară solicitantă are obligatia de a stabili modalitătile de decontare a cheltuielilor de deplasare sau posibilităti de asigurare a deplasării.

Art. 9. - Clasificarea unitătilor sanitare prevăzute în prezentul ordin dintr-un judet se va face, în baza prevederilor acestuia, de către autoritătile de sănătate publică si se propune spre aprobare ministerului sănătătii publice. Autoritătile de sănătate publică au obligatia să monitorizeze periodic, cel putin semestrial, inclusiv prin controale inopinate, respectarea prevederilor prezentului ordin în vederea includerii într-o anumită categorie.

Art. 10. - Desemnarea spitalelor clinice regionale de urgentă se face prin ordin al ministrului sănătătii publice, luându-se în considerare criteriile de clasificare din prezentul ordin, precum si alte date, dar fără a se limita la: numărul cazurilor critice din regiunea respectivă, expunerea personalului la diferite tipuri de cazuri critice în vederea păstrării unui nivel adecvat de experientă.

Art. 11. - Clasificarea unei unităti sanitare la un nivel de competentă superior nivelului real al unitătii atrage aplicarea unor măsuri administrative persoanei sau persoanelor responsabile pentru această clasificare, care poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă. În cazul în care viata unui pacient este pusă în pericol ca rezultat al clasificării eronate, persoana sau persoanele responsabile pentru această clasificare răspund administrativ, civil si/sau penal, după caz.

Art. 12. - Schimbarea gradului de clasificare al unei unităti sanitare de nivel de competentă II, III sau IV se face pe baza unei cereri adresate autoritătii de sănătate publică din judetul în care functionează unitatea respectivă. Modificarea se face cu avizul autoritătii de sănătate publică din judetul respectiv si cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 13. - Autoritătile de sănătate publică din judetele în care functionează unităti sanitare regionale au obligatia de a efectua controale periodice, cel putin o dată la 3 luni, privind respectarea prevederilor prezentului ordin. Rezultatele fiecărui control vor fi în mod obligatoriu raportate Ministerului Sănătătii Publice, în maximum o lună după efectuarea acestuia. Concomitent, rezultatele acestui control, precum si măsurile propuse, inclusiv termenele de rezolvare, vor fi aduse la cunostintă unitătii respective.

Art. 14. - Conducerile unitătilor sanitare regionale vor raporta orice modificare care afectează functionarea unitătii ca unitate regională, în mod temporar sau permanent, autoritătii de sănătate publică din judetul respectiv, care are obligatia să raporteze situatia Ministerului Sănătătii Publice, precum si autoritătilor de sănătate publică din judetele arondate unitătii regionale respective. În cazurile în care anumite aparate sau echipamente nu functionează ori în cazurile în care lipsesc anumite materiale sau medicamente dintr-o unitate regională, care pot afecta functionalitatea acesteia ca unitate regională pentru anumite categorii de cazuri, conducerea unitătii are obligatia să informeze telefonic imediat si în scris în următoarele 24 de ore unitătile mentionate mai jos:

1. autoritatea de sănătate publică si spitalele din întreaga regiune;

2. structurile de salvare si transport aerian care operează în regiune;

3. serviciile de urgentă prespitalicesti din judetul respectiv.

Conducerea unitătii are obligatia să remedieze problemele în cel mai scurt timp posibil si să informeze telefonic imediat ce problema a fost remediată, precum si în scris în următoarele 24 de ore structurile mentionate la pct. 1-3.

Organizarea unui sistem optim de notificare în aceste cazuri se face sub coordonarea autoritătii de sănătate publică din judetul unde există unitatea regională, cu suportul autoritătilor de sănătate publică din judetele arondate.

Art. 15. - În următoarele centre universitare functionează unităti sanitare regionale de urgentă, acestea urmând a fi clasificate în conformitate cu prevederile prezentului ordin:

1. Centrul universitar Bucuresti, prin spitalele de urgentă de adulti si de copii si spitalele, institutele si centrele medicale cu nivel de competentă 18;

2. Centrul universitar Cluj-Napoca, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Cluj-Napoca si Institutul Inimii „Prof. N. Stăncioiu” Cluj-Napoca, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv;

3. Centrul universitar Craiova, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Craiova si Centrul de Cardiologie Craiova, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv;

4. Centrul universitar Constanta, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv;

5. Centrul universitar lasi, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sfântul Spiridon si Centrul de Cardiologie lasi, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv;

6. Centrul universitar Târgu Mures, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures si Institutul de Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv;

7. Centrul universitar Timisoara, prin Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Timisoara si Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, în colaborare cu restul structurilor sanitare din centrul respectiv.

Art. 16. - Desemnarea unor spitale si unităti sanitare din centrele universitare mentionate la art. 15 ca unităti sanitare regionale de urgentă are caracter temporar, în vederea asigurării asistentei medicale de urgentă la un nivel cât mai apropiat de cerintele prezentului ordin corespunzătoare nivelului de competentă, până la construirea unor spitale noi care să permită functionarea optimă a unitătilor sanitare regionale de urgentă.

Art. 17. - Autoritătile de sănătate publică din centrele universitare si conducerile unitătilor sanitare mentionate la art. 15 au obligatia să raporteze către Ministerul Sănătătii

Publice, în cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, următoarele date:

1. evaluarea unitătilor respective în baza prevederilor anexelor nr. I, II, III si IV;

2. structura de personal specializat pe fiecare domeniu dintre cele mentionate în anexele la prezentul ordin;

3. structura liniilor de gardă pentru fiecare specialitate;

4. nivelul de dotare cu aparatură de anestezie si de terapie intensivă la nivelul unitătii;

5. problemele legate de dotarea cu materiale, instrumente si medicamente în vederea functionării ca unitate regională, însotite de propunerile de solutii si fundamentarea necesarului de resurse financiare anuale destinate acestui scop;

6. modul în care urmează să rezolve problemele organizatorice în vederea respectării prevederilor prezentului ordin;

7. nevoile de personal specializat si mediu în vederea respectării prevederilor prezentului ordin.

Art. 18. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare centralizează datele comunicate de autoritătile de sănătate publică, publică si actualizează permanent clasificarea unitătilor sanitare, conform prezentului ordin, pe pagina de internet a Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 19. - Criteriile de clasificare a spitalelor regionale de urgentă, respectiv criteriile minime obligatorii pentru includerea în categoria respectivă, sunt prevăzute în anexa nr. I la prezentul ordin.

Art. 20. - Criteriile de clasificare a spitalelor judetene si locale de urgentă, respectiv criteriile minime obligatorii pentru includerea în categoria respectivă, sunt prevăzute în anexa nr. II la prezentul ordin.

Art. 21. - Conditiile obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de unitătile sanitare regionale si judetene cu nivel de competentă I si II în vederea asigurării asistentei medicale de urgentă pacientilor traumatizati aflati în stare critică si celor politraumatizati sunt prevăzute în anexele nr. III si IV la prezentul ordin.

Art. 22. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 23. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică, conducerile spitalelor si angajatii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 24. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea unor sanctiuni administrative ce pot duce până la desfacerea contractului de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. În cazul în care din cauza neaplicării prevederilor prezentului ordin viata unui pacient este pusă în pericol, persoana sau persoanele responsabile răspund administrativ, civil si/sau penal, după caz.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.764.

 

ANEXA Nr. I

 

Descriere

 

Spitalele regionale de urgentă sunt unităti sanitare în care se desfăsoară si activităti de învătământ medical superior si cercetare stiintifică medicală

Spital regional

de competentă IA

Spital regional de competentă IB

Profil Cardiologie si Chirurgie

Cardiovasculară

Spital regional de competentă IB

Profil

Neurologie/neuro chirugie

Spital regional de competentă

IB

Profil pediatrie

Spital regional de competentă IB

Profil Arsi

Spital regional de competentă IB

Profil ginecologie-

obstetrică

Neonatologie

 

A. Organizarea spitalului include

 

• Sectiile medicale si chirurgicale necesare rezolvării imediate a urgentelor critice după cum urmează:

Pentru toate tipurile de cazuri critice, inclusiv pentru cazurile de traumă si politraumă. Astfel

de spital detine toate specialitătile, capacitătile si

resursele umane si materiale necesare îngrijirii definitive a

cazurilor critice complexe.

Pentru cazurile critice cardiace si de chirurgie cardiacă izolate care necesită interventii si

tratament de specialitate cu

implicare minimă a altor specialităti care pot fi solicitate

pentru consult de specialitate.

Pentru cazurile

critice neurologice

si neurochirurgicale

altele decât pacientii

traumatizati, cu exceptia

transferului interclinic, care necesită interventii si tratament de specialitate cu

implicare minimă a altor specialităti care pot fi

solicitate pentru consult de

specialitate.

Spitalele de pediatrie

Specializate care detin

Specialitătile necesare

îngrijirii unui caz critic de

pediatrie. În cazul

traumatismelor pediatrice, un astfel de spital trebuie să detină toate specialitătile

necesare unui spital regional de nivel de competentă IA.

Domeniile semnalate cu semnul (+/-) sunt necesare în vederea obtinerii clasificării de spital regional de pediatrie de nivel de competentă IA

Pentru cazurile de arsi izolate care necesită

interventii si tratament de

specialitate cu implicarea

minimă a altor specialităti, care poate fi obtinută în conditii de consult. Cazurile

de arsuri rezultate din explozii sau cazurile

complicate cu alte traumatisme vor fi, cel putin în faza initială, investigati si  stabilizati într-un spital  regional de urgentă de nivel de competentă I A.

Pentru cazurile critice de

ginecologie-obstetrica si

neonatologie altele decât

pacientii traumatizati, cu

exceptia transferului

interclinic, care necesită

interventii si tratament de

specialitate cu implicare minimă a altor specialităti

care pot fi solicitate pentru consult de specialitate.

 

- Chirurgie generală

+

-

-

-

-

-

- Chirurgie pediatrică

+

-

-

+

-

-

- Chirurgie cardiovasculară

+

+

-

+/-

-

-

- Chirurgie vasculară periferică

+

+

-

-

-

-

- Chirurgie toracică

+

-

-

+/-

-

-

- Chirurgie plastică, reparatorie si arsi

+

-

-

+/-

+

-

- Chirurgie Oromaxilofacială

+

-

-

+/-

-

-

-ORL

+

-

-

+/-

-

-

- Neurochirurgie

+

-

+

+/-

-

-

- Obstetrică - Ginecologie

+

-

-

-

-

+

- Ortopedie

+

-

-

+/-

-

-

- Urologie

+

-

-

+/-

-

-

- Oftalmologie

+

-

-

+/-

-

-

- UPU cu toate componentele si resursele umane si materiale necesare îngrijirii si stabilizării pacientilor critici cu acces imediat la investigatii clinice si paraclinice inclusiv ecografie, CT, angiografie cardiacă, cerebrală si pentru cazurile de traumă, RMN, endoscopie...etc. <

+

-

-

+

-

-

- SMURD în colaborare cu ISU din Judetul respectiv sau din Municipiul Bucuresti iar, după caz, cu Unitatea Specială de Aviatie a MAI în cazul în care există un elicopter în dotare.

+ (Numai în cazul în care spitalul detine resursele umane adecvate înfiintării unui echipaj de terapie intensivă mobilă si, eventual, operării unui elicopter de salvare aeriană)

-

-

-

-

-

- Unitate specializată de transport neonatal

+/-

(in structura SMURD)

-

-

+/-

-

+/-

- Camera de reanimare în zona de urgentă pentru minimum un pacient cu dotarea aferentă urmând să fie deservită de personalul de gardă în  spitalul sau sectia clinică respectivă

-

+

+

-

+

-

- Anestezie

+

+

+

+

+

+

- Terapie intensivă generală adulti / copii, acoperind specialitătile din spitalul respectiv cu capacitate corespunzătoare de monitorizare si

ventilatie.

+

-

-

+

-

-

- Punct de transfuzie sanguină în spital

+

+

+

+

+

+

- Unitate de supraveghere coronariană

+

+

-

-

-

-

- Terapie intensivă specifică profilului, cu capacitate de monitorizare si ventilatie.

La anumite specialităti cum ar fi chirurgie cardiacă, dar nu numai.

+

+

+

+

+

- Compartiment/unitate de terapie intermediară cu capacitate de monitorizare fără ventilatie. {La

sectiile medicale si chirurgicale în vederea îngrijirii pacientilor externati de la sectiile de terapie intensivă si care necesită în  continuare monitorizare, însă nu ventilatie).

+

+

+

+

-

+/-

- Medicina internă cu specialisti si /sau compartimente sau sectii de profil gastroenterologie, endocrinologie, boli infectioase, nefrologie, boli de nutritie, hematologie, dermatologie ...etc.

+

 

 

Se înlocuieste cu pediatrie cu profilurile necesare terapiei complexe a cazurilor critice

 

 

- Cardiologie

+

+

-

-

-

-

- Cardiologie interventională

+

+

-

-

-

-

- Cardiologie pediatrică

+

+ (în cazul în care se tratează si cazuri pediatrice în centru)

-

+

-

-

 

 

 

B. Accesibilitatea la diferite specialităti si investigatii

 

1. Specialităti de bază (+) accesibile în spital 24/ 24 ore 7/7 zile, pe tot parcursul anului.

2. Cele de sprijin cu (+*) pot fi accesate în regim de gardă la domiciliu cu conditia prezentării la spital în cel mult 30 minute de la chemare indiferent de oră. În cazul în care nu este posibilă respectarea timpului maxim de 30 minute, optiunea +* devine +.

3. Cele consultative cu semnul (+**) pot fi accesate în regim de colaborare si consult la nevoie telefonic, prin telemedicina sau fizic în timpul cel mai scurt posibil după necesitătile cazului respectiv.

- Chirurgie generală

+

-

-

-

-

-

- Chirurgie pediatrică

+

-

-

+

-

-

- Chirurgie cardio-vasculară

+

+

-

+/-

-

-

- Chirurgie toracică

+*

-

-

+/-*

-

-

- Chirurgie plastică si reparatorie

+*

-

-

+/-*

+

-

- Chirurgie Oromaxilofacială

+

-

-

+/-

-

-

-ORL

+

-

-

+/-*

-

-

- Neurochirurgie

+

-

+

+/-

-

-

- Neurologie

+

-

+

+/-

-

-

- Obstetrică - Ginecologie

+

-

-

-

-

+

- Ortopedie

+

-

-

+/-

-

-

- Urologie

+*

-

-

+/-*

-

-

- Oftalmologie

-

-

+/-*

-

-

- Nefrologie

+*

-

-

-

-

-

- Hematologie

+**

-

-

-

-

-

- Medicină de urgentă

+

-

-

+

-

-

- Anestezie Terapie Intensivă

+

+

+

+

+

+

- Medicină internă

+

-

-

-

-

-

- Cardiologie

+

+

-

-

-

-

- Cardiologie pediatrică

+*

+/-

-

+

-

-

- Cardiologie interventională

+

+

-

-

-

-

- Gastroenterologie

+

-

-

-

-

-

- Boli de nutritie si diabet

+**

-

-

-

-

-

- Endocinologie

+**

-

-

-

-

- Dermatologie

-i-+*

-

-

-

-

-

- Radiologie / imagistică

+

+

+

+

+*

+

- Laborator clinic (medic)

+*

+*

+*

+*

+*

+*

 

 

 

C. Disponibilităti de resurse, posibilităti

 

1. Imagistică / teste

- Radiologie în UPU / camera de reanimare

+

-

-

-

-

-

- Radiologie în UPU pentru cazurile necritice (sau usor accesibil de la UPU)

+

 

 

+

 

 

- Radiologie accesibilă la parterul sectiei

-

+

+

-

+

+

- CT accesibil la parterul spitalului

+ (Este preferabil ca în UPU să existe un CT propriu, în caz contrar accesul la CT trebuie să fie reglementat astfel incât să nu existe întârziere în efectuarea examinărilor în cazul pacientilor aflati în stare critică)

+/-

+

+

-

-

- Angiograf pentru uz cardiac

+

+

-

-

-

-

- Angiograf pentru uz neurologic, traumă si alte investigatii.

+

 

+

+

(în cazul în care se primesc cazuri de traumă)

 

 

-RMN

+

-

Acces la RMN cel putin la nivelul orasului

Acces la RMN cel putin la nivelul orasului

-

-

-Ecografie

+

+

+

+

-

+

-Doppler

+

+

+

+

-

+

-Măsurarea / monitorizarea tensiunii intracraniene în sectia de TI generală si în cele de profil neurologic sau neurochirurgical.

+

-

+

+

In cazul în care se primesc cazuri de traumă craniocerebrală

-

-

-Alte teste si modalităti de investigatii necesare stabilirii unui diagnostic si/sau unei conduite terapeutice eficiente.

+

+

Pentru cazurile de profil cardiac

+

Pentru cazurile de profil neurologic / neurochirurgical

+

Pentru cazuri de profil pediatric

-

+

2. Laborator : Care să asigure examinarea sângelui, urinei si altor fluide organice si produse biologice

- Hematologie

+

+

+

+

+

+

- Biochimie

+

+

+

+

+

+

- Gaze arteriale

+

+

+

+

+

+

- Co-oximetrie

+

+

+

+

+

+

- Mcrobiologie

+

+

+

+

+

+

- Toxicologie

+

-

-

+

-

-

-Grupa sanguină si alte probe necesare anterior  transfuziei sanguine

+

+

+

+

+

+

-Teste de coagulare

+

+

+

+

+

+

-Bancă de sânge cu un depozit cuprinzător sau acces 24/24 ore 7/7 zile la o bancă de sânge centrală, cu cantităti corespunzătoare de sânge

+

+

+

+

+

+

Teste specifice pentru afectiunile cardiace (Troponina, CK-MB, D-Dimer...etc)

+

+

-

-

+

(enzime de citoliză)

-

Explorări functionale respiratorii, spirometrie,... ETC.

+

+/-

-

+

-

-

- Laborator anatomie patologică

+

+

+

+

+

+

Alte investigatii necesare stabilirii unui diagnostic si/sau a unei conduite terapeutice eficiente în cazurile de urgentă, conform protocoalelor în vigoare la momentul evaluării.

+

+

+

+

+

+

3. BLOC OPERATOR (B.O.)

Sală de operatii cu suficient personal pentru a interveni de urgentă, disponibil în spital 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pe tot parcursul anului.

 

 

(Personalul sălii poate fi chemat de la domiciliu cu conditia să ajungă în cel mult 30 de minute)

+

+

+

(Personalul sălii poate fi chemat de la domiciUu cu conditia să ajungă în cel mult 30 minute)

+

Săli de operatii suficiente pentru specialitătile chirurgicale cu personal adecvat prezent în spital 24 din 24 ore ,7 zile din 7 , pe tot parcusul anului.

+

-

-

-

-

-

Două săli de operatii de urgentă care să permită interventia în echipa la pacientii politraumatizati precum si la alti pacienti care necesită echipe complexe de interventie, cu personal adecvat.

+

-

-

-

-

-

 

Echipamentul din sălile de operatii pentru pacientii de toate vârstele trebuie să includă minim următoarele la nivelul spitalului respectiv (unde echipamente trebuie sa existe doar la nivd de bloc operator / spital, iar altele în fiecare sală; cele necesare doar la nivel de bloc operator sunt semnalate cu *):

 

 

1. Bypass cardio-pulmonar disponibil

+*

+*

-

-

-

-

2. Microscop chirurgical

+*

+*

+*

-

-

-

3. Echipament pentru control termic

+

+

+

+

+

-

- Pentru pacienti

+

+

+

+

+

+

- Pentru sânge si infuzii

+

+

+

+

+/-

+

4. Echipamente pentru transfuzie rapidă de sânge.

+

+

+/-

+

+/-

+

5. Aparat Roentgen, inclusiv amplificare de imagine disponibil 24 de ore / 7 zile

+*

+*

-

+*

-

-

6. Endoscoape

+*

-

-

+*

-

-

7. Instrumente pentru craniotomie (truse)

+

-

+

+

-

-

8. Echipament de fixare pentru fracturile de oase lungi si pelvis

+

-

-

+

-

-

9. Echipanent de măsurare si monitorizare a tensiunii intracraniene.

+

-

+

+

(în cazul în care spitalul are si sectie de neurochirurgie)

-

-

10. Echipamente de monitorizare EKG, pulsoximetrie, capnometrie, TA invazivă si neinvazivă, temperatura centrală ...etc.

+

+

+

+

+

+

11. Aparate de anestezie

+

+

+

+

+

+

12. Defibrilator manual / stimulator cardiac

+

+

+

+

+

+

13. Seringi automate si pompe volumetrice

+

+

+

+

+

+

14. Sisteme de aspiratie fixe si portabile

+

+

+

+

+

+

15. Alte echipamente aferente sălilor de operatii în general sau în mod specific unor tipuri de urgente fără care nu pot fi efectuate interventiile în mod corect si sigur.

+

+

+

+

+

+

4. FACILITĂTI PENTRU HEMODIALIZA ACUTĂ SI HEMOFILTRARE

Hemodializa / hemofiltrare

+

+

-

+

+

 

5. ÎNGRIJIRE ORGANIZATĂ A ARSURILOR

• Departament de arsi cu personal format special si echipament corespunzător pentru pacientii cu arsuri grave sau (vezi paragraful următor)

+

(este recomandat ca spitalul regional de urgentă de acest nivel să contină în structura o sectie adecvată dotată pentru arsi)

-

-

+/-

+

-

• Acord prealabil si Protocol de Transfer pentru tratamentul pacientilor cu arsuri în Centre specializate pentru Arsuri până la realizarea unor noi clădiri pentru spitalele regionale de urgentă de nivel de compententă IA

+

(în cazul în care spitalul respectiv nu dispune de personal si tehnică specializată pentru aceste cazuri)

-

-

+

-

-

6. RECUPERARE

• Departament de recuperare (reabilitare) cu personal special, format în acest domeniu, si echipament corespunzător, disponibil pentru îngrijirea acută a pacientilor cu traume critice

+

-

+

+

(In cazul în care se tratează si cazuri de traumă)

-

-

• Departament pentru recuperare completă, sau protocol de transfer al pacientilor către asemenea facilităti specilizate, stabilite pentru cazuri de recuperare de lungă durată

+

+

+

+

+

+/-

 

 

 

 

D. ÎMBUNĂTĂTIREA CONTINUĂ A CALITĂTII

 

1. Program special pentru îmbunătătirea continuă a calitătii cu personal dedicat

+

+

+

+

+

++

2. Registru de traumatologie si arsuri

+

+/-

+

+

+

-

3. Registru de accidente vasculare cerebrale

+

-

+

-

-

-

4. Registru de toxicologie

+

-

-

+

-

-

5. Registru de infarcte miocardice acute

+

+

-

-

-

-

6. Analiza periodică a deceselor determinate de traume si arsuri

+

+/-

+

+

+

-

7. Analiza periodică a deceselor cauzate de cazurile neurologice, altele decât trauma.

+

 

+

 

 

 

8. Analiza periodică a deceselor cauzate de boli cardiovasculare cu exceptia celor neurologice si a celor post-traumatice

+

+

 

 

 

 

9. Analize periodice ale mortalitătii si morbiditătii

+

+

+

+

+

+

10. Conferinte săptămânale sau lunare, multidisciplinare, pe probleme de traumatologie si arsuri.

+

-/+

+

+/-

+

 

11. Analiza periodică a asistentei medicale, precum si a activitătii generale

+

+

+

+

+

+

12. Analiza periodică a activitătii prespitalicesti

+

 

 

+

(unde există unitate de transport neonatologic)

 

+

(unde există unitate de transport neonatologic)

13. Comisia de declarare a mortii cerebrale

+

+

+

+

+

+

 

E. FORMARE SI EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

 

PROGRAME OFICIALE DE EDUCATIE MEDICALĂ CONTINUĂ DESTINATE PERSONALULUI DIN SPITAL PRECUM SI UNELE CATEGORII DE PERSONAL DIN AFARA SPITALULUI, PENTRU:

- Medici

+

+

+

+

+

+

- Asistenti medicali

+

+

+

+

+

+

- Alte categorii de personal implicat (ex.: pompieri, paramedici, etc.)

+

-

-

-

-

-

- Medici de familie

+

+

+

+

-

+

 

F. PROCEDURI PENTRU RECOLTARE SI TRANSPLANT DE ORGANE UMANE CONFORM LEGISLATIEI ÎN VIGOARE.

 

1. Ca institutie trimitătoare

+/-

+

+

+

+

-

2. Ca institutie primitoare

+

+

+

+

+

-

 

ANEXA Nr. II

 

Descriere

 

Spitale judetene sau locale care au obligatia să asigure asistenta de urgentă la diferite nivele de competentă în conformitate cu prezentul ordin.

 

Spital Judetean de Urgentă nivel de competentă n A

 

Spital / unitate sanitară judeteană sau locală de specialitate de urgentă nivel de competentă IIB

Spital / unitate sanitară Judeteană sau locală de urgentă nivel de competentă

III

Spital / unitate sanitară locală de urgentă nivel de competentă IV

Cardiol ogie

Neurologie

Pediatrie

Arsi

Ginecologie-Obstetrică

- A. Organizarea spitalului include

• Sectiile medicale si chirurgicale necesare rezolvării imediate a urgenteleor critice după cum urmează:

- Chirurgie generală

+

-

-

-

-

-

+

+/-

- Chirurgie pediatrică

+/-

-

-

+/- (obligatoriu în clinicile de chirurgie pediatrică si în spitalele de pediatrie cu sectie de chirurgie)

-

-

-

-

- Chirurgie cardio-vasculară

-

-

-

-

-

-

-

-

- Chirurgie vasculară periferică

+/-

-

-

-

-

-

-

-

- Chirurgie toracică

+/-

-

-

-

-

-

-

-

- Chirurgie plastică, reparatorie si arsi.

-

-

-

-

+

-

-

-

- Chirurgie oromaxilofacială

-

-

-

-

-

-

-

-

- ORL

+

-

-

-

-

-

+/-

-

- Neurochirurgie

+

-

-

+/- (obligatoriu în clinicile de chirurgie pediatrică si în spitalele de pediatrie cu sectie de chirurgie care primesc cazuri de traumă)

-

-

+/-

-

-Neurologie

+

-

+

+/-

-

-

+/-

-

-Obstetrică- Ginecologie

+

-

-

-

-

+

+

+!-

-Ortopedie

+

-

-

-

-

-

+/-

-

- Oftalmologie

+

-

-

-

-

-

-

-

-- UPU cu toate componentele si resursele umane si materiale necesare îngrijirii si stabilizării pacientilor critici cu acces imediat la investigatii clinice si paraclinice, inclusiv ecografie si CT.

+

-

-

-

-

-

-

-

-SMURD în colaborare cu ISU din Judetul respectiv sau din Municipiul Bucuresti.

+ (Numai în cazul în care spitalul detine resursele umane adecvate înfiintării unui echipaj de terapie intensivă mobilă)

-

-

-

-

-

-

-

- Camera reanimare în zona de urgentă pentru minimum un pacient cu dotarea aferentă urmând să fie deservită de personalul de gardă în spitalul sau clinica respectivă

-

+

+

+

+

+

-

+

 

- Compartiment de primire urgente cu acces la investigatiile de urgentă, inclusiv CT dacă există.

-

-

-

+/- (dacă există mai multe specialităti în spital si daci se primesc cazuri de traumă)

-

-

+

-

- Anestezie

+

-

-

+/-(dacă există sectii chirurgicale)

+

+

+

+/-

- Terapie intensivă generală adulti / copii acoperind specialitătile din spitalul respectiv cu capacitate corespunzătoare de monitorizare si ventilatie.

+

-

-

+/-

-

-

+/-

-

- Punct transfuzie sanguină în spital

+

+

+

+

+

+

+

+/-

- Unitate de supraveghere coronariană

+

+

-

-

-

-

+/-

-

- Terapie Intensiva specifică profilului cu capacitate de monitorizare si ventilatie.

-

-

+/-

-

+/-

+/-

-

-

-Compartiment/unitate de terapie intermediară cu capacitate de monitorizare fără ventilatie. (La sectiile medicale p chirurgicale în vederea îngrijirii pacientilor externati de la sectiile de terapie intensivă si care necesită în continuare monitorizare, insă nu ventilatie).

+

+

+

+

+/-

+

+

+

 

 

- Medicina internă cu specialisti si /sau compartimente sau sectii de profil gastroenterologie, endocrinologie, boli infectioase, boli de nutritie, dermatologie ...etc.

+

-

-

-

-

-

+ (Medicina internă fără compartimente diferentiate este suficient)

4- (Medicina internă fără compertimente diferentiate este suficient)

Cardiologie

+

+

-

-

-

-

+/-

-

Cardiologie pediatrică

-

+/-

-

+/-

-

-

-

-

B. Accesibilitatea la diferite specialităti si investigatii

1. Specialităti de bază accesibile în spital 24/ 24 ore 7/7 zile pe tot parcusul anului. 2. Cele de sprijin cu (+*) pot fi accesate în regim de gardă la domiciliu cu conditia prezentării la spital în cel mult 30 minute de la chemare indiferent de oră. 3. Cele consultative cu semnul (+**) pot fi accesate în regim de colaborare si consult la nevoie telefonic, prin telemedicină sau fizic în timpul cel mai scurt posibil după necesitătile cazului respectiv.

- Chirurgie generală

+

-

-

-

-

-

+

+/-

- Chirurgie pediatrică

+/-

-

-

+/-

-

-

-

-

- Chirurgie cardio-vasculară

-

-

-

-

-

-

-

-

- Chirurgie toracică

-

-

-

-

-

-

-

-

- Chirurgie plastică si reparatorie

-

-

-

-

+*

-

-

-

- Chirurgie Oromaxilofacială

-

-

-

-

-

-

-

-

-ORL

+/-*

-

-

+/-*

-

-

-

-

- Neurochirurgie

-

-

-

+/- (în cazul în care se asistă cazuri de traumă, este obligatorie prezenta în spital/clinică la acest nivel)

-

-

+/-*

-

- Neurologie

+

-

+

-

-

-

+/-

-

- Obstetrică - Ginecologie

+

-

-

-

-

+

+

+/-

-Ortopedie

+

-

-

-

-

-

-

+/-

- Oftalmologie

+/-*

-

-

+/-*

-

-

+/-*

-

- Urologie

+

-

-

-

-

-

+/-

-

- Nefrologie

+

-

-

-

-

-

+/-

-

- Medicină de urgentă

+

-

-

+/-(În cazul în care spitalul are mai multe specialităti si primeste cazuri de traumă)

-

-

+

+/- (Dacă este un spital orăsenesc/ municipal cu mai multe specialităti asigurând asistenta de urgentă în orasul / municipiul respectiv)

- Anestezie Terapie Intensivă

+

-

+/-*

+/-(în cazul în care spitalul are mai multe specialităti si primeste cazuri de traumă)

+/-*

+

+

+/-*

-Medicină internă

+

-

-

-

-

-

+

+

- Cardiologie

+

+

-

-

-

-

+/-*

+/-*

- Cardiologie pediatrică

-

-

-

+/-*

-

-

-

-

- Hematologie

+/-

-

-

-

-

-

-

-

- Gastroenterologie

-

-

-

-

-

-

-

-

- Boli de nutritie si diabet

-

-

-

-

-

-

-

-

- Endocinologie

-

-

-

-

-

-

-

-

-Dermatologie

-

-

-

-

-

-

-

-

- Radiologie / imagistică

+

-

-

+

-

+/-*

+

+/-

- Laborator clinic (medic)

+*

+/-*

+/-*

+*

+/-*

+/-*

+*

+/-*

 

C. Disponibilităti de resurse, posibilităti

1. Imagistica / teste

- Radiologie în UPU / camera de reanimare

+/- (recomandabil cel putin un aparat Rx portabil)

-

-

-

-

-

-

-

- Radiologie în UPU pentru cazurile necritice (sau usor accesibil de la UPU / CPU)

+

-

-

+

-

-

+/-

+/-

- Radiologie accesibil la parterul clădirii

-

+

+

+

-

-

+

+

- CT accesibil la parterul spitalului

+ (Accesul la CT trebuie să fie reglementat astfel incât să nu existe întârziere în efectuarea examinărilor în cazul pacientilor aflati în stare critică)

-

+

+/- (Obligatoriu dacă se primesc cazuri de traumă)

-

-

+/-

-

- Angiograf pentru uz cardiac

-

+/-

-

-

-

-

-

-

- Angiograf pentru uz neurologic, traumă si alte investigatii.

-

-

-

-

-

-

-

-

-RMN

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 
Continuarea în pagina a 2-a