MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iulie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.077. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind repartizarea cifrei de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrei de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătătire a situatiei romilor, cu modificările si completările ulterioare,

 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 308/2007 privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007-2008,

având în vedere:

a) numărul estimat al absolventilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promotia 2007 si din promotiile anterioare;

b) cifrele de scolarizare finantate de la bugetul de stat din ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile universitătilor pe baza capacitătii lor de scolarizare;

c) crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licentă, studiile universitare de masterat si studiile universitare de doctorat

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

                ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

                Art. 1. - Se repartizează cifrele de scolarizare corespunzătoare locurilor finantate de la buget, pentru admiterea în anul universitar 2007-2008, pe institutii de învătământ superior, la studii universitare de licentă, studii universitare de masterat si studii universitare de doctorat. În cadrul ciclului studiilor universitare de licentă, repartizarea cifrelor de scolarizare se face pe domenii fundamentale de stiintă, artă si cultură.

                Art. 2. - Repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii universitare de licentă este cuprinsă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Din locurile repartizate se alocă 454 de locuri pentru admiterea la studii în învătământul universitar a unor tineri din etnia romilor. Cifrele care revin fiecărei institutii de învătământ superior sunt cuprinse în fisa individuală de repartizare conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat pentru ciclurile de studii universitare de masterat si doctorat este cuprinsă în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Repartizarea locurilor finantate de la bugetul de stat pentru ciclul de studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova, absolventi de licee din România, este cuprinsă în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - În cadrul fiecărei institutii de învătământ superior, în baza autonomiei universitare, senatul universitar decide repartizarea cifrei de scolarizare alocate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului prin prezentul ordin, pentru ciclul de studii universitare de licentă, pe facultăti si domenii de studiu, în concordantă cu cerintele pietei fortei de muncă si cu planul strategic si operational de dezvoltare institutională al universitătii.

Art. 6. - Numărul de locuri cu taxă pentru ciclurile de studii universitare de licentă, masterat si doctorat se stabileste de către senatele universitare, în concordantă cu capacitatea de scolarizare a facultătilor, cu cerintele pietei fortei de muncă, cu planul strategic al universitătii, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor privind asigurarea calitătii procesului de învătământ prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 7. - Senatele institutiilor de învătământ superior de drept privat si utilitate publică stabilesc cifrele de scolarizare pe domenii de studiu si facultăti, numai pentru specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, în concordantă cu capacitatea de scolarizare a facultătilor, cu cerintele pietei fortei de muncă, cu planul strategic al universitătii, avându-se în vedere îndeplinirea criteriilor privind asigurarea calitătii procesului de învătământ prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la primirea prezentului ordin, fiecare institutie de învătământ superior va transmite Directiei generale management învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului decizia senatului universitar cu privire la repartizarea cifrelor de scolarizare, corespunzător locurilor de studiu subventionate de la buget si cu taxă, în interiorul institutiei, pe domenii de studiu si facultăti.

Art. 9. - Directia generală management învătământ superior si Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si institutiile de învătământ superior vor duce ia îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 1.077.

 

ANEXA Nr. 1

 

Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru ciclul de studii universitare de licentă pentru anul universitar 2007-2008

 

Nr.

crt.

Universitatea

Stiinte exacte

Stiinte ale naturii

Stiinte umaniste

Teologie

Stiinte juridice

Stiinte sociale si politice

Stiinte econo-mice

Arte

Arhitec-tura si

urbanism

Educatie fizica si sport

Stiinte agricole si silvice

Stiinte ingine-resti

Stiinte militare si informatii

Medi-cina veteri-nara

Sanatate-domenii reglemen-tate sectorial in cadrul Uniunii Europene

Sanatate  - domenii reglemen-tate general

Total

 

1

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4750

0

0

0

0

4750

2

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

1782

0

0

0

0

1822

3

Universitatea de Arhitectură si urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

263

0

0

0

0

0

0

0

263

4

Universitatea  de Stiinte Agricole si Medicină Veterinara din Bucuresti

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

357

355

0

160

0

0

912

5

Universitatea din Bucuresti

875

465

810

307

250

1082

62

0

0

0

0

239

0

0

0

0

4093

 6

Universitatea de Medicina si  Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

627

54

681

7

Academia de Studii Economice din Bucuresti

0

0

40

0

0

150

2465

0

0

40

0

0

0

0

0

0

2615

8

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

160

0

0

40

0

0

0

0

0

160

9

Universitatea de Arte din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

195

0

0

40

0

0

0

0

0

195

10

Universitatea Nationala de Arta Teatrala Cinematografica “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

154

0

0

40

0

0

0

0

0

154

11

Academia Nationala de Educatia Fizică si Sport din Bucuresti

0

0

40

0

0

0

0

0

0

164

0

0

40

0

0

0

164

12

Scoală Nationala de Studii Politice si Administrativa din Bucuresti

0

0

40

0

0

340

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

340

13

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

50

0

100

50

20

115

130

0

0

40

0

50

0

0

40

0

515

14

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

30

 

30

40

0

60

50

0

0

16

23

173

0

0

40

0

422

15

Universitatea din Bacau

25

30

50

 

 

15

35

0

0

48

0

234

0

0

40

0

437

16

Universitatea de Nord din Baia Mare

75

20

80

30

0

30

30

15

0

0

0

266

0

0

40

0

546

17

Universitatea “Transilvania” din Brasov

141

0

100

0

40

150

150

45

0

60

182

1628

0

0

123

0

2619

18

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

20

0

0

40

0

0

0

0

56

0

0

1709

0

0

40

0

1785

19

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

385

123

0

119

0

0

847

20

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

512

773

700

261

199

1174

792

50

0

121

143

0

0

0

40

0

4725

21

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

427

78

505

22

Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

0

0

40

0

0

0

0

146

0

0

40

0

0

0

0

0

146

23

Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca

0

0

40

0

0

0

0

115

0

0

40

0

0

0

0

0

115

24

Universitatea “Ovidius” din Constanta

118

77

130

75

20

155

90

38

0

37

35

278

0

0

134

23

1210

25

Universitatea Maritima din Constanta

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

112

0

0

40

0

112

26

Universitatea din Craiova

275

129

270

80

148

195

455

15

0

96

140

1097

0

0

40

0

2900

27

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328

22

350

28

Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati

65

40

17

020

50

85

160

18

0

53

20

1036

0

0

95

0

1812

29

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

0

2536

0

0

0

0

2589

 

Nr.

crt.

Universitatea

Stiinte exacte

Stiinte ale naturii

Stiinte umaniste

Teologie

Stiinte juridice

Stiinte sociale si politice

Stiinte econo-mice

Arte

Arhitec-tura si

urbanism

Educatie fizica si sport

Stiinte agricole si silvice

Stiinte ingine-resti

Stiinte militare si informatii

Medi-cina veteri-nara

Sanatate-domenii reglemen-tate sectorial in cadrul Uniunii Europene

Sanatate  - domenii reglemen-tate general

Total

 

30

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

372

31

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

605

370

438

120

176

577

685

0

0

56

0

60

0

0

0

0

2976

32

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

0

436

34

615

33

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

263

0

0

0

0

0

0

0

0

253

34

Universitatea din Oradea

90

75

120

45

40

180

115

70

25

37

65

502

0

0

196

0

1560

 6

Universitatea din Petrosani

31

0

0

0

0

80

114

0

0

0

0

420

0

0

0

0

645

36

Universitatea din Pitesti

86

40

84

36

20

169

80

10

0

35

20

263

0

0

0

13

846

37

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

110

0

95

0

0

45

180

0

0

0

0

476

0

0

0

0

905

38

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

85

0

20

20

0

46

65

0

0

0

0

185

0

0

0

0

325

39

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

 

40

226

90

75

166

120

38

0

38

50

448

0

0

104

0

1478

40

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

0

40

155

0

20

60

100

0

0

38

42

329

0

0

0

0

784

41

Universitatea”Valahia” din Tărgoviste

50

35

70

35

35

80

169

20

0

38

0

240

0

0

0

0

772

42

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Targu Jiu

0

0

35

0

60

60

65

0

0

20

0

133

0

0

0

0

363

 3

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mures

87

0

65

0

20

30

58

0

0

0

0

190

0

0

0

0

420

44

Universitatea de Medicini si Farmacie din Targu Mures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

402

39

441

46

Universitatea de Artă Teatrali din Tărgu Mures

0

0

0

0

0

0

0

42

0

0

0

0

0

0

0

0

42

46

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

85

0

0

0

0

50

0

0

55

0

0

2250

0

o

0

0

2440

47

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

242

196

0

92

0

0

669

48

Universitatea de Vest din Timisoara

290

170

270

l 36

65

440

430

148

0

70

0

0

0

0

0

0

1918

49

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

60

464

 

TOTAL

3675

2434

4057

1243

1227

5622

6493

1632

462

927

1904

22161

0

446

3276

323

66671

 

ANEXA Nr. 2)

 

Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru ciclurile de studii universitare de masterat si doctorat pentru anul universitar 2007-2008

 

Nr.

crt.

Universitatea

Locuri la ciclul de master

Locuri la ciclul de doctorat din care cu bursa

1

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

1900

187

81

2

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

380

38

17

3

Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti

126

16

7

4

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti

320

34

16

5

Universitatea din Bucuresti

1800

140

72

6

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

50

75

36

7

Academia de Studii Economice din Bucuresti

907

68

35

8

Universitatea Nationala de Muzică din Bucuresti

90

12

5

9

Universitatea de Arte din Bucuresti

115

9

4

10

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică “Ion Luca Caragiale”din Bucuresti

61

9

4

11

Academia Natională da Educatie Fizică si sport din Bucuresti

85

6

3

12

Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

260

7

3

13

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

179

10

5

14

 Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

148

0

0

15

Universitatea din Bacău

154

o

0

16

Universitatea de Nord din Baia Mare

102

14

7

17

Universitatea Transilvania” din Brasov

650

60

29

18

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

637

69

33

19

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

225

34

16

20

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

1570

149

72

21

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

50

45

22

22

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

66

8

4

23

Universitatea de Artă si Design din Cluj-Napoca

55

5

2 7

24

Universitatea “Ovidius” din Constanta

257

14

7

25

Universitatea Maritima din Constanta

50

5

2

26

Universitatea din Craiova

757

34

18

27

Universitatea de Medicină si Farmacie din Craiova

50

17

8

28

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

450

20

10

29

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi

926

80

39

30

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

130

28

13

31

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

1050

115

56

32

Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

50

40

19

33

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iasi

88

9

4

34

Universitatea din Oradea

551

23

11

35

Universitatea din Petrosani

232

8

4

36

Universitatea din Pitesti

297

11

5

37

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

320320

2020

1100

38

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

114114

66

33

39

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

517

23

11

40

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

300

14

7

41

Universitatea “Valahia” din Târgoviste

350

13

6

42

Universitatea “Constantin Brâncusi” din Târgu Jiu

165

0

0

43

Universitatea “Petru Maior din Târgu Mures

146

0

0

44

Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures

0

14

7

45

Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mures

18

5

2

46

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

875

58

28

47

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

197

29

14

48

Universitatea de Vest din Timisoara

665

69

34

49

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

0

3434

16

 

TOTAL

18483

1670

806

 

ANEXA Nr. 3)

 

Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru ciclul de studii universitare de licentă pentru tineri din Republica Moldova, absolventi de licee

din România, pentru anul universitar 2007-2008

 

Nr.crt.

Universitatea

Stiinte exacte

Stiinte ale naturii

Stiinte umaniste

Teologie

Stiinte juridice

Stiinte sociale si politice

Stiinte econo-mice

Arte

Arhitec-tura si

urbanism

Educatie fizica si sport

Stiinte agricole si silvice

Stiinte ingine-resti

Stiinte militare si informatii

Medi-cina veteri-nara

Sanatate-domenii reglemen-tate sectorial in cadrul Uniunii Europene

Sanatate  - domenii reglemen-tate general

Total

 

1

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

27

2

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

3

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

4

Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

1

0

0

6

5

Universitatea din Bucuresti

6

3

7

2

3

10

1

0

0

0

0

1

0

0

o

0

32

6

Universitatea de Medicină fi

Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

4

0

4

7

Academia de Studii Economice din Bucuresti

0

0

0

0

0

1

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

8

Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

9

Universitatea de Arte din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

10

Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica “Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

11

Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

12

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

13

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

14

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

15

Universitatea din Bacau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

16

Universitatea de Nord din Baia Mare

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

17

Universitatea “Transilvania” din Brasov

1

0

1

0

1

1

2

0

0

0

2

9

0

0

1

0

18

18

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

10

19

Universitatea de Stiinte

Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

1

0

0

4

20

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

3

5

5

1

2

9

8

0

0

1

0

0

0

0

0

0

34

21

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

22

Academia de Muzica “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 

Nr.crt.

Universitatea

Stiinte exacte

Stiinte ale naturii

Stiinte umaniste

Teologie

Stiinte juridice

Stiinte sociale si politice

Stiinte econo-mice

Arte

Arhitec-tura si

urbanism

Educatie fizica si sport

Stiinte agricole si silvice

Stiinte ingine-resti

Stiinte militare si informatii

Medi-cina veteri-nara

Sanatate-domenii reglemen-tate sectorial in cadrul Uniunii Europene

Sanatate  - domenii reglemen-tate general

Total

 

23

Universitatea de Design si Arta din Cluj-Napoca

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

24

Univereitatea “Ovidius” din Constanta

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

1

0

7

25

Universitatea Maritima din Constanta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

26

Universitatea din Craiova

2

1

2

0

2

2

6

0

0

1

1

6

0

0

0

0

22

27

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

28

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

0

0

1

0

1

1

2

0

0

1

0

6

0

0

1

0

13

29

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

15

0

0

0

0

16

30

Universitatea de stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

31

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi

3

2

5

1

2

6

7

 

0

1

0

0

0

0

0

0

27

32

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

3

33

Universitatea de Arte “George Enescu”din Iasi

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

34

Universitatea din Oradea

0

0

1

0

1

2

1

1

0

0

0

3

0

0

1

0

10

38

Universitatea din Petrosani

0

0

0

0

0

1

1

6

0

0

0

2

d

0

0

0

4

36

Universitatea din Pitesti

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

 

0

5

37

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti

1

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

7

38

Universitatea “Eftimie Murgu” din Resita

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

39

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

1

0

2

1

1

1

1

0

0

0

0

3

0

0

1

0

11

40

Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava

0

1

1

 

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

6

41

Univereitatea “Valahia” din Targoviste

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

9

42

Univereitatea “Constantin Brancusi” din Tirgu Jiu

0

0

0

 

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

43

Univereitatea “Petru Maior” din Tirgu Mures

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

44

Universitatea de Medicina si Farmacie din Tirgu Mures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

45

Universitatea de Arta Teatrala din Tirgu Mures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

0

46

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

13

 47

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

3

48

Universitatea de Vest din Timisoara

2

1

2

0

1

4

5

1

0

0

0

0

0

0

0

0

16

49

Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

3

 

TOTAL

20

14

34

6

16

46

76

14

3

6

11

127

0

3

23

0

399

 

ANEXA Nr. 4

 

Cifra de scolarizare aprobată pentru Universitatea „Politehnica” din Bucuresti

în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

1. Ciclul de studii universitare de licentă

 

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licen{ă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

4.750

27

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate în cadrul Uniunii Europene sectorial

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

4.750

27

din care pentru rromi:

7

 

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 1.900 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 167 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 81 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea Tehnică de Constructii din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

40

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

1.782

10

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate în cadrul Uniunii Europene - sectorial

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate - general

0

0

 

 

TOTAL

1.822

10

din care pentru rromi:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 380 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 36 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 17 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea de Arhitectură si Urbanism „Ion Mincu” din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

263

2

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate în cadrul Uniunii Europene - sectorial

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate - general

0

0

 

TOTAL

263

2

din care pentru rromi:

1

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 125 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 15 locuri finantate de la bugetul de stat, din care 7 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată pentru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

40

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

357

3

12

Stiinte ingineresti

355

2

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

160

1

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

912

6

din care pentru rromi:

2

 

               

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 320 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 34 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 16 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

875

5

2

Stiinte ale naturii

465

3

3

Stiinte umaniste

810

7

4

Teologie

307

2

5

Stiinte juridice

250

3

6

Stiinte sociale si politice

1.082

10

7

Stiinte economice

65

1

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte aaricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

239

1

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

4.093

32

din care pentru rromi:

40

 

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 1.800 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 149 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 72 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti

în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

627

4

16

Sănătate - domenii reglementate general

54

0

 

TOTAL

681

4

din care pentru rromi:

3

 

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 50 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 75 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 36 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată pentru Academia de Studii Economice din Bucuresti

în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

150

1

7

Stiinte economice

2.465

30

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

2.615

31

din care pentru rromi:

15

 

               

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 907 locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 68 de locuri finantate de la bugetul de stat, din care 35 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea Natională de Muzică din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

160

2

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

160

2

din care pentru rromi:

4

 

               

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 90 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 12 locuri finantate de la bugetul de stat, din care 6 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Universitatea de Arte din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

195

2

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

195

2

din care pentru rromi:

1

 

               

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 115 locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 9 locuri finantate de la bugetul de stat, din care 4 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată pentru

Universitatea Natională de Artă Teatrală si Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucuresti

în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

154

2

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

0

0

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

154

2

din care pentru rromi:

1

 

               

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 61 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 9 locuri finantate de la bugetul de stat, din care 4 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Academia Natională de Educatie Fizică si Sport din Bucuresti în vederea  admiterii la studii în anul universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0

6

Stiinte sociale si politice

0

0

7

Stiinte economice

0

0

8

Arte

0

0

9

Arhitectură si urbanism

0

0

10

Educatie fizică si sport

164

1

11

Stiinte agricole si silvice

0

0

12

Stiinte ingineresti

0

0

13

Stiinte militare si informatii

0

0

14

Medicină veterinară

0

0

15

Sănătate - domenii reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene

0

0

16

Sănătate - domenii reglementate general

0

0

 

TOTAL

164

1

din care pentru rromi:

2

 

 

                2. Ciclul de studii universitare de master - se alocă un număr de 85 de locuri finantate de la bugetul de stat.

                3. Ciclul de studii universitare de doctorat cu frecventă - se alocă un număr de 6 locuri finantate de la bugetul de stat, din care 3 cu bursă.

 

Cifra de scolarizare aprobată

pentru Scoala Natională de Studii Politice si Administrative din Bucuresti

în vederea  admiterii la studii în anuf universitar 2007-2008

 

                1. Ciclul de studii universitare de licentă

Nr. crt.

Domenii fundamentale de specializare

Numărul de locuri subventionate de la bugetul de stat

Locuri pentru admiterea la studii universitare de licentă pentru tinerii din Republica Moldova

1

Stiinte exacte

0

0

2

Stiinte ale naturii

0

0

3

Stiinte umaniste

0

0

4

Teologie

0

0

5

Stiinte juridice

0

0