MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 457         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 6 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

219. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2007 privind cresterile salanale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 166/2000

 

686. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 584 din 13 iunie 2007 referitoare la constitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

641. - Hotărâre pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

599. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 27 din 31 ianuarie 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000, adoptată în temeiul ari. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României”

2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 si 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Controlorii financiari, pentru activitatea desfăsurată neîntrerupt în cadrul Curtii de Conturi, beneficiază de o majorare a indemnizatiei cuprinsă între 10% si 30%, stabilită prin hotărâre a Plenului Curtii de Conturi.

(2) Pentru activitatea privind analiza si examinarea rapoartelor asupra conturilor ordonatorilor principali de credite, a actelor si documentelor care stau la baza rapoartelor, precum si a măsurilor pronuntate, consilierii de conturi au dreptul, pe lângă indemnizatia de bază aferentă, la o sumă de până ha 25% din salariul personalului de specialitate, stabilită prin hotărâre a Plenului Curtii de Conturi.

(3) Indemnizatia de încadrare brută lunară se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, precum si a oricăror alte drepturi si obligatii ce se determină pe baza veniturilor salariale.

Art. 32. - (1) Pentru vechimea în muncă, controlorii financiari si consilierii de conturi beneficiază de un spor de vechime în muncă, calculat la indemnizatia de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:

- de la 3 la 5 ani - 5%;

- de la 5 la 10 ani - 10%;

- de la 10 la 15 ani - 15%;

- de la 15 la 20 ani - 20%;

- peste 20 ani - 25%.

(2) Sporul de vechime în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă si se ia în calcul la acordarea, recalcularea si actualizarea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, precum si a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale.”

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Controlorii financiari care s-au aflat în concediu plătit pentru cresterea si îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap, precum si controlorii financiari ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, si care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, la reluarea activitătii, vor fi reîncadrati în dasa si gradul profesional avute anterior.”

4. Anexele nr. I, II si III se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

 

Perioada ianuarie-martie 2007

 

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de controlori financiari din cadrul Curtii de Conturi*)

 

Valoarea de referintă sectorială 282 lei

Denumirea functiei

Nivelul studiilor

 

Clasa

 

Grad

 

Coeficientul de multiplicare

Aparatul central, Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti si aparatul central al Autoritătii de audit

Camerele de conturi judetene si unitătile din structura teritorială a Autoritătii de audit

Controlor financiar

- cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani

S

I

 

 

1

14.438

13.650

2

14.175

13.388

3

13,650

13,125

Controlor financiar

- cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani

S

II

 

 

1

13.125

12.600

2

12.600

12.075

3

12,338

11,813

Controlor financiar

- cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani

S

III

 

 

1

12,075

11.550

2

11.550

11.288

3

11,288

11,025

Controlor financiar asistent

 

 

 

 

 

- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani

S

 

1

8.400

7.875

- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani

S

 

2

7.875

6.300

- cu vechimea minimă în specialitate de până la 2 ani

S

 

3

5.775

4,725

Director

- cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani

S

 

 

1

16.538

14,700

2

16.275

13.650

3

15,750

13,125

Director adjunct - cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani

S

 

1

15,488

14,438

Sef serviciu - cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani

S

 

1

15,225

14,175

Sef birou - cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani

S

 

1

14,700

13,913


*) Coeficientii de multiplicare din prezenta anexă sunt majorati cu 5% începând cu luna ianuarie 2007, fată de nivelul din luna decembrie 2006.

 

1. Prin vechime în specialitate se întelege vechimea în functii economice sau asimilate acestora, precum si de altă specialitate decât profil economic în cazul Autoritătii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea functiilor de conducere în cadrul Autoritătii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în functii de control financiar.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul si 1/2 din vechimea avută în functii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

 

ANEXA Nr. II

 

Perioada aprilie-septembrie 2007

 

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de controlori financiari din cadrul Curtii de Conturi*)

 

Valoarea de referintă sectorială 282 lei

Denumirea functiei

 

Nivelul studiilor

 

Clasa

 

Grad

 

Coeficientul de multiplicare

Aparatul central, Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti si aparatul central al Autoritătii de audit

Camerele de conturi judetene si unitătile din structura teritorială a Autoritătii de audit

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani

 

 

S

I

 

 

1

14,726

13.923

2

14.459

13,655

3

13,923

13,388

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani

 

 

S

II

 

 

1

13.388

12.852

2

12.852

12.317

3

12,584

12,049

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani

 

 

S

III

 

 

1

12.317

11.781

2

11.781

11.513

3

11,513

11,246

Controlor financiar asistent

 

 

 

 

 

- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani

S

 

1

8.568

8,033

- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani

S

 

2

8,033

6,426

- cu vechimea minimă în specialitate de până la 2 ani

S

 

3

5,891

4,820

Director - cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani

S

 

1

16,868

14,994

2

16,601

13.923

3

16,065

13,388

Director adjunct - cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani

S

 

1

15,797

14,726

Sef serviciu - cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani

S

 

1

15,530

14,459

Sef birou - cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani

S

 

1

14,994

14,191


*) Coeficientii de multiplicare din prezenta anexă sunt majorati cu 2% începând cu luna aprilie 2007, fată de nivelul din luna martie 2007.

 

1. Prin vechime în specialitate se întelege vechimea în functii economice sau asimilate acestora, precum si de altă specialitate decât profil economic în cazul Autoritătii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea functiilor de conducere în cadrul Autoritătii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în functii de control financiar.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul si 1/2 din vechimea avută în functii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată.

 

ANEXA Nr. III

 

Perioada octombrie-decembrie 2007

 

Coeficienti de multiplicare pentru functiile de controlori financiari din cadrul Curtii de Conturi*)

 

Valoarea de referintă sectorială 282 lei

Denumirea functiei

Nivelul studiilor

Clasa

Grad

Coeficientul de multiplicare

Aparatul central, Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti si aparatul central al Autoritătii de audit

Camerele de conturi judetene si unitătile din structura teritorială a Autoritătii de audit

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 12-14 ani

 

 

S

I

 

 

1

16.346

15.455

2

16.049

15.157

3

15,455

14,860

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 9-11 ani

 

 

S

II

 

 

1

14.860

14.266

2

14.266

13,671

3

13,969

13,374

Controlor financiar - cu vechimea minimă în specialitate de 7-8 ani

 

 

S

III

 

 

1

13.671

13.077

2

13,077

12.780

3

12,780

12,483

Controlor financiar asistent

 

 

 

 

 

- cu vechimea minimă în specialitate de 5-6 ani

S

 

1

9,510

8,916

- cu vechimea minimă în specialitate de 3-4 ani

S

 

2

8,916

7,133

- cu vechimea minimă în specialitate de până la 2 ani

S

 

3

6,538

5,350

Director - cu vechimea minimă în specialitate de 10 ani

S

 

 

1

18.724

16.643

2

18.427

15.455

3

17,832

14,860

Director adjunct - cu vechimea minimă în specialitate de 8 ani

S

 

1

17,535

16,346

Sef serviciu - cu vechimea minimă în specialitate de 7 ani

S

 

1

17,238

16,049

Sef birou - cu vechimea minimă în specialitate de 6 ani

S

 

1

16,643

15,752


*) Coeficientii de multiplicare din prezenta anexă sunt majorati cu 11% începând cu luna octombrie 2007, fată de nivelul din luna septembrie 2007.

 

1. Prin vechime în specialitate se întelege vechimea în functii economice sau asimilate acestora, precum si de altă specialitate decât profil economic în cazul Autoritătii de audit, cu studii superioare. Pentru ocuparea functiilor de conducere în cadrul Autoritătii de audit, inclusiv la nivelul structurilor sale regionale, este necesară o vechime minimă de 5 ani în functii de control financiar.

2. La stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul si 1/2 din vechimea avută în functii economice prevăzute cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VÂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 219.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi salarizati potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 686.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 584

din 13 iunie 2007

referitoare la constitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

Cu Adresa nr. 51/2.403 din 28 mai 2007, secretarul general al Camerei Deputatilor a transmis Curtii Constitutionale sesizarea referitoare la neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, formulată de un număr de 62 de deputati, si anume: Gheorghe I. Albu, Roberta Alma C. Anastase, Nicolae N. Bara, Gheorghe G. Barbu, Cornel Stefan C. Bardan, lulian-Gabriel P. Bîrsan, Anca-Daniela C. Boagiu, Ionela I. Bruchental-Pop, William Gabriel S. Brânză, Daniel I. Buda, Costică N. Canacheu, Bogdan C. Cantaragiu, Alexandru A. Ciocâlteu, Anca M. Constantinescu, Radu-Cătălin Drăgus, Stelian N. Dutu, lonesie P. Ghiorghioni, Ion I. Gontea, Dan N. Grigore, Monica Măria C. lacob Ridzi, Traian Constantin A. Igas, Mie B. Cristian, Valentin Adrian M. Iliescu, Gratiela Denisa M. lordache, Radu V. D. Lambrino, Dănut E. Liga, Mircea Man, Marian-Jean J. G. Marinescu, Laurentiu C. Mironescu, Liviu Alexandru H. Miroseanu, Alexandru E. Mocanu, Petru P. Movilă, Dorin-Liviu D. Nistoran, Ioan C. Oltean, Aurel A. Olarean, Constantin M. Petrea, Cosmin Gabriel C. Popp, Cezar Florin Gh. Preda, Ioan Dumitru I. Puchianu, Dumitru Gh. Puzdrea, Cristian I. Rădulescu, Marius I. Rogin, Marcel Laurentiu M. Romanescu, Gheorghe G. Sârb, Mugurel Liviu S. Sârbu, Petre Străchinaru, Valeriu I. Tabără, Horia C. Văsioiu, Augustin A. Zegrean, lustian M.S. Mircea Teodor, Constantin C. Amarie, Eugen A. Bejinariu, Niculae P. Mircovici, Dumitru D. Becsenescu, Dragos V. Ujeniuc, Mihail M. Sireteanu, Viorel N. Oancea, Ion I. Stoica, Cornel H. Stirbet, Vasile I. Pruteanu, Corneliu V. Momanu, Cristian Alexandru R. Boureanu.

Sesizarea a fost formulată în temeiul art. 146 lit. a) din Constitutie si al art. 15 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 5.261 din 29 mai 2007 si constituie obiectul Dosarului nr. 791A/2007.

În motivarea sesizării, se arată că, prin solutia propusă, legea criticată încalcă prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (4), potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora”. Or, „niciuna din cele trei conditii prevăzute de textul constitutional nu este îndeplinită”. În acest sens, se invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu, Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, prin care s-a statuat că „situatia extraordinară” „este justificată de interesul public legat de caracterul anormal si excesiv al unei astfel de situatii”, măsura putându-se fundamenta „numai pe necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”.

De asemenea, se arată că, prin Decizia nr. 95 din 8 februarie 2006, Curtea Constitutională „a precizat” că este competentă să efectueze controlul de constitutionalitate a legilor de aprobare a ordonantelor de urgentă ale Guvernului, în vederea restabilirii ordinii de drept consacrate prin Legea fundamentală. Or, în cauză, nici din „motivarea inclusă în corpul ordonantei”, nici din „reglementarea în sine” nu reiese „existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată”, asa cum prevede art. 115 alin. (4) din Constitutie.

În sfârsit, autorii sesizării arată că, în sensul deciziilor Curtii Constitutionale nr. 83 din 19 mai 1998 si nr. 114 din 20 iulie 1999, existenta caracterului obiectiv al situatiei extraordinare „nu depinde de vointa Guvernului, care, în asemenea împrejurări, este constrâns să reactioneze prompt pentru apărarea unui interes public, pe calea ordonantei de urgentă”, ci „depinde de necesitatea sau existenta unor împrejurări care să justifice cazul exceptional”, precum si că „urgenta reglementării trebuie să rezulte din nota de fundamentare sau din motivele prezentate de Guvern la dezbaterile parlamentare”. Asadar, se consideră că „ordonanta de urgentă nu este conditionată de posibilitatea utilizării altor mijloace constitutionale, cum ar fi adoptarea initiativei în procedura legislativă obisnuită”.

În consecintă, se solicită Curtii să constate „neconstitutionalitatea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007”, deoarece aceasta nu îndeplineste „niciuna din exigentele Curtii Constitutionale”.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 16 iulie 2004, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a prezenta punctele lor de vedere.

Presedintele Camerei Deputatilor, cu Adresa nr. 51/2.627 din 8 iunie 2007, a transmis Curtii Constitutionale punctul său de vedere, prin care arată că sesizarea de neconstitutionalitate este neîntemeiată si propune respingerea acesteia pentru următoarele considerente: termenul de „situatie extraordinară” la care se referă art. 115 alin. (4) din Constitutie nu are un continut juridic, nu este definit într-o manieră sau formulare normativă.

Întrucât Constitutia nu a oferit o calificare juridică formală a termenului de „situatie extraordinară”, revine Parlamentului dreptul de a aprecia de fiecare dată si în circumstante evaluabile dacă Guvernul a respectat sau nu dispozitiile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Este adevărat că existenta situatiei extraordinare nu depinde de vointa Guvernului. În acest sens, Decizia nr. 83 din 19 mai 1998 a Curtii Constitutionale este corectă. Nu este mai putin adevărat, însă, că este dreptul Guvernului să aprecieze dacă o anumită situatie, în care se impune recurgerea la reglementarea normativă, are sau nu caracter extraordinar. În aceasta constă si esenta delegării legislative constitutionale.

Întreaga constructie logică a art. 115 alin. (4) din Constitutie îndreptăteste Guvernul să emită cu rapiditate legislativă o ordonantă de urgentă. Urgenta reglementării legislative este aspectul dominant care decurge din alin. (4) si (5) ale art. 115 din Constitutie.

Nu rezultă din sesizarea făcută Curtii Constitutionale că autorii acesteia ar nega existenta ca atare a unei situatii extraordinare care a determinat Guvernul să emită Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2007. Grupul de deputati semnatari ai sesizării se limitează doar la simpla afirmatie că „din motivarea inclusă în corpul ordonantei, cât si din reglementarea în sine nu reiese sub nicio formă existenta unei situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, care să fi justificat emiterea unei ordonante de urgentă”. Afirmatia nu este, însă, însotită sau întărită de vreun argument. Datorită acestei omisiuni, afirmatia semnată de cei 62 de deputati echivalează cu o simplă opinie.

Grupul de deputati omite să ia în calcul dreptul suveran al Parlamentului de a aprecia cu adevărat caracterul extraordinar al unei anumite situatii. Semnatarii sesizării au scăpat din vedere faptul că în procesul de dezbatere legislativă a unei ordonante de urgentă, Parlamentul se pronuntă prin vot nu numai asupra continutului normativ al ordonantei, ci si asupra aprecierii si chiar a existentei situatiei extraordinare. În final, Parlamentul decide prin autoritatea votului său dacă Guvernul a emis o ordonantă de urgentă într-o situatie extraordinară sau, dimpotrivă, într-o situatie de normalitate. În speta dedusă Curtii Constitutionale Parlamentul, cu majoritate de voturi, a aprobat Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 si, prin aceasta, a confirmat existenta situatiei extraordinare.

Potrivit art. 115 alin. (4) din Constitutie, Guvernul are exclusiv obligatia formală de a motiva urgenta în cuprinsul ordonantei. Lectura atentă si obiectivă a întregului alineat al art. 115 din Constitutie relevă că Adunarea Constituantă a luat în considerare conceptul de „situatie extraordinară” raportat strict la imposibilitatea amânării reglementării juridice a acesteia. Cu alte cuvinte, Legiuitorul Constituant nici nu a obligat Guvernul să demonstreze caracterul extraordinar al situatiei care urmează să fie reglementată „fără amânare”, ci doar să motiveze formal urgenta.

Guvernul a recurs la adoptarea ordonantei respective pentru asigurarea într-un termen cât mai scurt a unui cadru legal care să permită înfiintarea unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital si ambulatoriu.

Guvernul, în punctul său de vedere transmis Curtii Constitutionale, cu adresa nr. 5/2.836/C.P.T. din 8 iunie 2007, referindu-se la sensul conceptului de „caz exceptional/situatie extraordinară” asa cum acesta se regăseste în jurisprudenta Curtii Constitutionale, mentionează următoarele: din jurisprudenta Curtii Constitutionale se poate desprinde concluzia că, în exercitiul atributiilor sale privitoare la conducerea generală a administratiei publice, Guvernul dispune de un drept de apreciere asupra măsurilor pe care trebuie să le ia, fiind îndreptătit, atunci când este confruntat cu o situatie exceptională, să recurgă la adoptarea unei sau unor ordonante de urgentă, atunci când un interes public major este periclitat si nu este în măsură să facă fată situatiei prin celelalte mijloace pe care Constitutia le prevede pentru situatii obisnuite.

În cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007, se face precizarea că „neadoptarea în regim de urgentă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinte negative în ceea ce priveste posibilitatea asigurării asistentei medicale si a protectiei sanitare pentru demnitarii români si străini, activităti de importantă deosebită pentru România în relatiile cu statele ai căror demnitari solicită astfel de servicii pe teritoriul statului român. „Situatia extraordinară” constituie o chestiune de fapt asupra căreia doar Guvernul este în măsură să se pronunte.

Aprecierea de către Guvern a situatiei ca fiind una „extraordinară”, care să justifice interventia pe calea unei ordonante de urgentă, a fost corectă câtă vreme Parlamentul -prin una din Camere - a adoptat această ordonantă de urgentă, chiar cu unele modificări care nu schimbă însă fondul reglementării.

Asa fiind, Guvernul apreciază că sesizarea de neconstitutionalitate ce formează obiectul Dosarului nr. 791A/2007 al Curtii Constitutionale este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la obiectia de neconstitutionalitate formulată.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, raportată la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie, precum si celor ale art. 1, 10, 15 si 18 din Legea nr. 47/1992, să se pronunte asupra constitutionalitătii prevederilor legale criticate.

Obiectul controlului de constitutionalitate, asa cum a fost formulat de autorii sesizării, îl constituie Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia.

În opinia autorilor sesizării, legea criticată încalcă prevederile constitutionale ale art. 115 alin. (4), potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora”.

Asadar, în cauză, controlul de constitutionalitate vizează atât legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007, cât si, implicit, însăsi ordonanta pe care o aprobă, ambele în integralitatea lor.

În esentă, critica de neconstitutionalitate constă în sustinerea că „atât din motivarea inclusă în corpul ordonantei, cât si din reglementarea în sine nu reiese sub nici o formă existenta unei situatii extraordinare, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care să fi justificat emiterea unei ordonante de urgentă, asa cum rezultă din prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia României”. În acest sens, este invocată jurisprudenta Curtii Constitutionale, de exemplu, Deciziile nr. 65 din 20 iunie 1995, nr. 83 din 19 mai 1998, nr. 114 din 20 iulie 1999 si nr. 95 din 8 februarie 2006, prin care se statuează cu privire la „situatia extraordinară” care justifică emiterea ordonantelor de urgentă.

Examinând aceste sustineri, Curtea retine că jurisprudenta invocată de autorii sesizării se întemeiază pe prevederile constitutionale ale art. 114 alin. (4), în redactarea anterioară revizuirii Constitutiei, care conditionau posibilitatea Guvernului de a adopta ordonante de urgentă exclusiv de existenta unor „cazuri exceptionale”.

Or, în prezentul dosar criticile formulate privesc aspecte de neconstitutionalitate extrinsecă, constând în încălcarea exigentelor constitutionale în materie de delegare legislativă prevăzute după revizuirea Constitutiei de art. 115 alin. (4), potrivit cărora „Guvernul poate adopta ordonante de urgentă numai în situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul acestora”. Asa fiind, Curtea constată că, în legătură cu adoptarea ordonantelor de urgentă, potrivit Constitutiei revizuite, situatia extraordinară constă într-o stare de urgentă în reglementarea unor relatii sociale ce nu suportă în nici un fel amânarea. De asemenea, Curtea retine că, în aplicarea prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4), determinarea concretă a „situatiilor extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată” apartine Guvernului, care are însă obligatia de a motiva urgenta în cuprinsul ordonantei.

În cauză, din preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007, precum si din expunerea de motive la proiectul legii de aprobare a acesteia, rezultă că Guvernul a recurs la acest procedeu legislativ „având în vedere necesitatea înfiintării unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital si ambulator [...]”, „[...] realizându-se astfel posibilitatea acordării de asistentă medicală integrată pentru pacienti”. Centrul medical urmează să asigure asistentă medicală primară, de specialitate, de urgentă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate. „Neadoptarea în regim de urgentă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ” ar putea avea consecinte negative cu privire la asigurarea asistentei medicale si a protectiei sanitare pentru un important segment din populatia tării.

Din examinarea materialelor documentare, Curtea retine că Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă a functionat ca unitate sanitară cu caracter ambulatoriu pe lângă spitalul „Elias” până în anul 1990, când, prin Decretul Consiliului Frontului Salvării Nationale nr. 16 din 4 ianuarie 1990, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 2 din 5 ianuarie 1990, Spitalul „Elias” si Oficiul farmaceutic nr. 3, împreună cu unitătile subordonate, au trecut din subordinea Ministerului Sănătătii în subordinea Ministerului Apărării Nationale. În cadrul prevederilor din programul de guvernare (2001-2004) referitoare la reforma sistemului sanitar din România si la restructurarea Ministerului Apărării Nationale, prin Ordonanta Guvernului nr. 39/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 251/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 9 mai 2002, Spitalul „Elias” a trecut din subordinea si administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Academiei Române.

Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă criticată în vederea creării la nivelul Academiei Române a unui complex unitar de sănătate, care să includă Spitalul „Elias” si Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă, precum si pentru a asigura într-un termen cât mai scurt posibil cadrul legal care să permită desfăsurarea activitătii celor două unităti sanitare în regim de spital-ambulatoriu. Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 493/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2007, imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă a fost transmis din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române.

Potrivit art. 146 lit. a) din Constitutie, ulterior votului Parlamentului si înainte de promulgarea legilor, asupra constitutionalitătii acestora, la sesizarea subiectilor prevăzuti de text, se poate pronunta Curtea Constitutională. Sub acest aspect, în jurisprudenta sa Curtea a statuat în mod constant că viciul de neconstitutionalitate a unei ordonante sau ordonante de urgentă emise de Guvern nu poate fi acoperit prin aprobarea ei de Parlament, prin lege. Asa fiind, Curtea constată că în prezenta cauză atât legea de aprobare, cât si ordonanta ca atare nu contin acel venin care să le facă neconstitutionale, întrucât, prin natura si finalitatea lor, măsurile privind organizarea asistentei medicale, ca si cele de protectie a sănătătii, prevăzute de Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia au caracter de necesitate si de urgentă, fiind luate pentru protejarea unui interes social major. În materie de ocrotire a sănătătii publice existenta unei „situatii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată” se poate deduce din consecintele negative, uneori ireparabile, pe care le poate avea neinterventia la un moment dat a legiuitorului în domeniu.

Fată de cele arătate, rezultă că Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă criticată, cu respectarea exigentelor constitutionale prevăzute de art. 115 alin. (4).

În temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si ale prevederilor art. 11 alin. (1) lit. A.a), ale art. 15 si ale art. 18 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, precum si ordonanta de urgentă, sub aspectele criticate, sunt constitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică Presedintelui României si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Dezbaterea a avut loc la data de 13 iunie 2007 si la aceasta au participat: Ioan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Acsinte Gaspar, Kozsokár Gábor, Petre Ninosu, Ion Predescu, Seitan Viorel Stănoiu si Tudorel Toader, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) si al art. 23 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Statutul Academiei Oamenilor de Stiintă din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si

tineretului,

Pázstor Gabriela,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de

sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 641.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În temeiul art. 5 alin. (1) si al art. 23 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, Adunarea generală a Academiei Oamenilor de Stiintă din România din 15 februarie 2007 (denumită în continuare adunarea generală) a adoptat prezentul statut.

(2) Academia Oamenilor de Stiintă din România, for national de consacrare stiintifică, apolitic, reuneste în cadrul ei personalităti reprezentative ale stiintei.

(3) Academia Oamenilor de Stiintă din România este institutie de interes public, cu personalitate juridică, de drept public si autonomă.

(4) Academia Oamenilor de Stiintă din România, numită în continuare AOSR, functionează potrivit prevederilor Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România, ale prezentului statut si ale propriului regulament de organizare si functionare.

Art. 2. - (1) Sediul central al AOSR este în municipiul Bucuresti, sectorul 5, Splaiul Independentei nr. 54.

(2) În subordinea AOSR functionează filiale care îsi au sediul în centre universitare, precum si în alte centre cu potential stiintific si de creatie din tară, stabilite prin regulament.

Art. 3. - (1) Atributiile principale ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintei, sub toate formele, actiunile si metodele directe, indirecte sau adiacente, inclusiv fundamentarea si întocmirea documentatiei în vederea recomandării membrilor săi titulari pentru a deveni candidati la titlul de membru al Academiei Române.

(2) Principalele atributii ale AOSR sunt detaliate prin regulament.

Art. 4. - În realizarea atributiilor sale, AOSR recunoaste Academia Română ca fiind cel mai înalt for national de consacrare stiintifică si culturală si colaborează cu academiile de profil, de ramură, cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu institutii si organizatii stiintifice academice, de cercetare si învătământ, din tară si dinstrăinătate.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 5.- (1) AOSR reuneste personalităti stiintifice reprezentantive, cu o înaltă tinută spirituală si morală, cares-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveste dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiilor academice, precum si institutii care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea stiintei si creatiei intelectuale.

(2) AOSR întruneste fn componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondentisi membri asociati, alesi dintre personalitătile prevăzute la alin: (1).

(3) AOSR poate acorda si titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităti marcante ale stiintei, inclusiv fostilor săi membri.

Art. 6. - (1) Membrii de onoare AOSR sunt cetăteni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul stiintei sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si la afirmarea prestigiului AOSR.

(2) Membrii titulari, cetăteni români, sunt alesi, de regulă, dintre membrii corespondenti ai AOSR care au gradul stiintific de cercetător stiintific gradul I sau gradul didactic de profesor universitar si, în baza evaluării rezultatelor stiintifice obtinute după primirea în AOSR si îndeosebi a activitătilor desfăsurate în cadrul AOSR, au performante stiintifice recunoscute si sprijină dezvoltarea stiintei si creatia intelectuală.

(3) Membrii corespondenti ai AOSR sunt cetăteni români care au titlul de doctor în stiinte, gradul stiintific de cel putin cercetător stiintific gradul II sau gradul didactic de cel putin conferentiar universitar si care s-au distins prin rezultate stiintifice recunoscute.

(4) Membrii asociati sunt acele persoane fizice sau juridice care, prin activitateastiintifică realizată ori prin contributii materiale, sustin si sprijină dezvoltarea obiectului de activitate si afirmarea prestigiului AOSR.

(5) Criteriile de evaluare a performantelor stiintifice privind alegerea membrilor sunt criteriile internationale I.S.I. Thomson adoptate, respectiv acceptate de către Academia Română si Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (CNCSIS) România.

(6) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

Art. 7. - Membrii AOSR sunt alesi de adunarea generală, prin vot secret, la propunerea consiliului onorific si în temeiul discutării si avizării pozitive de către prezidiu si de către consiliul stiintific, în conformitate cu prevederile regulamentului.

Art. 8. - (1) Membrii titulari AOSR primesc o indemnizatie lunară brută în valoare de 2.000 lei, dacă acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice.

(2) Membrii de onoare, cetăteni români, pot primi o indemnizatie de merit, prin hotărârea adunării generale.

(3) Presedintii de sectii si de filiale sunt membri titulari alesi de sectii si, respectiv, filiale si numiti prin decizie a presedintelui.

(4) Membrii prezidiului si membrii consiliului onorific beneficiază de o indemnizatie lunară majorată cu 20%, conform Legii nr. 31/2007.

(5) Indemnizatiile lunare se indexează anual cu rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor si se iau în calculul pensiei de stat.

(6) Membrii titulari ai AOSR care sunt si membri ai altor academii trebuie să opteze pentru o singură indemnizatie.

(7) Urmasii membrilor AOSR care au fost indemnizati beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii membrilor Academiei Române.

(8) Membrii AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în tară sau în străinătate.

Art. 9. - (1) Structura AOSR este constituită din sectii stiintifice de specialitate care functionează la nivel central si din filiale teritoriale si filiale în afara tarii.

(2) La nivel central functionază 13 sectii stiintifice de specialitate, după cum urmează:

a) Sectia I Stiinte matematice

b) Sectia II Stiinte fizice

c) Sectia III Stiinte chimice

d) Sectia IV Stiinte biologice

e) Sectia V Stiinte geonomice

f) Sectia VI Stiinte tehnice

g) Sectia VII Stiinte agricole, silvice si medicină veterinară

h) Sectia VIII Stiinte medicale

i) Sectia IX Stiinte economice, juridice si sociologice

j) Sectia X Filosofie, teologie si psihologie

k) Sectia XI Stiinte istorice si arheologice

l) Sectia XII Stiinta si tehnologia informatiei

m) Sectia XIII Stiintă militară

(3) Atributiile sectiilor stiintifice de specialitate vor fi stabilite prin regulament.

(4) Membrii AOSR împreună cu alte personalităti stiintifice din tară si din străinătate pot constitui, în subordinea sau sub egida AOSR, institute si centre de cercetare stiintifică, colective de lucru, comisii de specialitate si comitete nationale pentru efectuarea, coordonarea si dezvoltarea activitătii de cercetare stiintifică, pentru reprezentarea la nivel national a unor domenii de activitate stiintifică, pentru afilierea la uniunile stiintifice internationale si pentru coordonarea de colaborări la programe stiintifice internationale.

Art. 10. - În structura AOSR, la nivel teritorial, functionează 8 filiale în tară, cu sau fără personalitate juridică, care reunesc membri din zonele teritoriale respective. Conditiile si procedura de constituire si atributiile filialelor, inclusiv pentru cele care pot dobândi personalitate juridică, sunt stabilite prin regulament.

 

CAPITOLUL III

Conducerea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

Art. 11. - (1) Conducerea activitătii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul stiintific, prezidiul AOSR si presedinte.

(2) Presedintele ales de adunarea generală a membrilor fondatori AOSR este de drept si presedintele fondator al AOSR.

(3) La expirarea mandatului presedintelui fondator, acesta devine de drept presedinte de onoare al AOSR.

Art. 12. - (1) Presedintele de onoare al AOSR poate participa la toate lucrările prezidiului, ale consiliului stiintific, precum si la adunările generale AOSR, în cadrul cărora îsi poate expune punctul de vedere asupra problemelor în dezbatere.

(2) Presedintelui fondator sau de onoare al AOSR, după caz, ii revine atributia de a analiza si media solutionarea cazurilor de divergenta dintre membrii prezidiului AOSR.

Art. 13. - (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al AOSR si este alcătuită din membri de onoare, membri titulari si membri corespondenti, conform normei de reprezentare stabilite de prezidiul AOSR. La adunarea generală pot fi invitati reprezentantii institutiilor stiintifice subordonate, ai altor institutii si personalităti cultural-stiintifice.

(2) Adunarea generală are următoarele atributii principale:

a) adoptă modificări si completări ale statutului, care se supun aprobării prin hotărâre a Guvernului;

b) validează alegerea membrilor aprobati de prezidiu si de consiliul stiintific, la propunerea consiliului onorific;

c) alege presedintele vicepresedintii si secretarul stiintific dintre membrii titulari;

d) validează, prin vot, componenta consiliului onorific propusă de presedinte;

e) aprobă darea de seamă si bugetul anual al AOSR;

f) aprobă programele de activitate stiintifică anuală si de perspectivă.

(3) Adunarea generală se întruneste în sesiuni ordinare o dată pe an si ori de câte ori este necesar la solicitarea presedintelui, a consiliului stiintific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR. Convocarea adunării generale se face de către presedinte.

(4) Adunarea generală este legal întrunită în prezenta a două treimi din numărul membrilor care o constituie si adoptă hotărâri valabile cu votul majoritătii simple a membrilor prezenti. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul iegal de două treimi din numărul de membri care o constituie, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenti.

(5) Adunarea generală hotărăste asupra modalitătii de vot. Alegerea membrilor organismelor de conducere AOSR se face prin vot secret.

Art. 14. - (1) Consiliul stiintific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării generale.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din membrii prezidiului, presedintii sectiilor stiinpce si presedintii filialelor.

(3) Consiliul stiintific se întruneste semestrial si ori de câte ori este necesar si se convoacă de către presedintele AOSR, prin vointa sa ori la cererea prezidiului sau a două treimi din numărul membrilor săi.

(4) Consiliul stiintific are următoarele atributii principale:

a) aprobă Regulamentul de organizare si functionare al AOSR, precum si modificările si completările acestuia;

b) analizează si dispune înaintarea documentatiei pentru acei membri titulari AOSR propusi să devină candidati ia titlul de membru al Academiei Române;

c) analizează, pe baza rapoartelor semestriale prezentate, activitatea de cercetare stiintifică desfăsurată în semestrul precedent si aprobă eventuale modificări justificate în programul de cercetare anual si de perspectivă pe baza propunerilor făcute de sectii, avizate de către prezidiu;

d) aprobă modificări ale planului anual de dezvoltare a relatiilor stiintifice cu institutii similare din străinătate si hotărăste cu privire la afilierea AOSR la organisme si organizatii stiintifice internationale;

e) aprobă conferirea calitătii de membru de onoare unor personalităti stiintifice străine si avizează propunerile consiliului onorific de conferire a calitătii de membru de onoare, titular sau corespondent unor personalităti, cetăteni români;

f) hotărăste instituirea de distinctii (premii, diplome, medalii si ordine) care pot fi acordate de prezidiul AOSR;

g) analizează si avizează propunerile prezidiului de înfiintare de filiale său de alte structuri.

Art. 15. - (1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă si este constituit din presedinte, vicepresedinti si secretarul stiintific.

(2) Prezidiul AOSR se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar si se convoacă de către presedintele AOSR prin vointa sa ori la cererea a cel putin 3 dintre membrii săi.

Art. 16. - (1) Presedintele AOSR reprezintă institutia în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice din tară si străinătate si este ordonator principal de credite.

(2) Presedintele conduce lucrările consiliului stiintific, ale prezidiului AOSR, ale adunării generale si ale altor structuri AOSRJa care participă.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele AOSR emite decizii.,

(4) În cazul în care presedintele AOSR nu îsi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat, după caz, de către presedinte sau de către prezidiul AOSR.

Art. 17. - (1) La nivelul presedintelui AOSR functionează un consiliu onorific, structura consultativă, alcătuită din 5 membri, menită să vegheze la stabilitatea si continuitatea activitătii AOSR.

(2) Consiliul onorific poate propune presedintelui AOSR, prin consens, suspendarea temporară a aplicării unor decizii sau a unor măsuri, în cazul în care constată că acestea prejudiciază existenta sau buna functionare a institutiei academice.

Art. 18. - Vicepresedintii AOSR îndeplinesc atributiile specifice coordonării sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, conform atributiilor stabilite prin regulament, si îndeplinesc si alte atributii încredintate de presedintele AOSR.

Art. 19. - Secretarul stiintific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor functionale dintre sectiile stiintifice, dintre acestea si filiale, conform atributiilor stabilite prin regulament, si îndeplineste si alte atributii încredintate de presedinte.

Art. 20. - (1) Atributiile organismelor de conducere ale AOSR, precum si modul de lucru al acestora vor fi detaliate prin regulament.

(2) Mandatul presedintelui, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific este de 4 ani, putând fi realesio singură dată, cu exceptia secretarului stiintific, al cărui număr de mandate nu este limitat.

(3) Mandatul presedintelui AOSR, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific încetează la expirarea duratei pentru care au fost alesi sau prin hotărâre a adunării generale a AOSR, dacă acestia sunt în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile sau îsi depun demisia.

 

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al Academiei Oamenilor de Stiintă din România si al unitătilor din subordine

 

Art. 21. - (1) AOSR are un aparat de lucru propriu la nivel central si la nivelul filialelor, care este subordonat presedintelui.

(2) Structura organizatorică si aparatul de lucru se propun de prezidiul AOSR si sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile aparatului de lucru se stabilesc priri regulament.

Art. 22. - (1) Statul de functii al aparatului de lucru se aprobă prin hotărâre a Guvernuluiîn limita numărului de 67 de posturi, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, angajarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului se fac în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile personalului bugetar si se aprobă de către presedinte, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

 

CAPITOLUL V

Finantarea si patrimoniul Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

Art. 23. - (1) AOSR îsi administrează în mod independent patrimoniul propriu.

(2) Patrimoniul AOSR este alcătuit din:

a) bunuri mobile si imobile, dobândite cu titlu de proprietate;

b) bunuri mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosintă în conditiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

(3) Fondurile necesare functionării AOSR se asigură de la bugetul de stat si din venituri realizate din activitatea proprie.

(4) AOSR poate primi donatii, legate si orice alte bunuri sau valori, prin orice mod prevăzut de lege, cu aprobarea prezidiului AOSR.

Art. 24. - (1) AOSR poate utiliza un parc propriu de două autoturisme si, pentru activităti specifice, inclusiv la nivelul filialelor, un număr de 5 autoturisme, un autoturism de teren si un microbuz.

(2) Norma de consum de carburant lunară care se atribuie pentru autoturisme este de 400 l/lună/vehicul, iar pentru microbuzul din dotare consumul lunar va fi aferent activitătii pe care o desfăsoară, raportat la norma de consum mediu specific acestuia.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - Sintagma „Academia Oamenilor de Stiintă din România” nu poate fi folosită de nicio altă institutie publică sau privată în cuprinsul denumii acesteia.

Art. 26. - Sigla Academiei Oamenilor de Stiintă din România (Academy of Romanian Scientists) este redată în anexa nr. 2.

Art. 27. - (1) Calitatea de membru AOSR se pierde dacă persoana în cauză:

a) solicită în scris retragerea;

b) a încălcat prevederile statutului si ale regulamentului, aducând atingere intereselor si imaginii AOSR;

c) a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru fapte de natură să prejudicieze prestigiul si imaginea AOSR;

d) a decedat.

(2) Calitatea de membru AOSR încetează prin hotărâre a adunării generale, la propunerea consiliului onorific, cu avizul prezidiului si aprobarea consiliului stiintific.

(3) Măsurile administrative impuse de încălcarea prevederilor statutului si regulamentului pot fi contestate, respectiv sesizate în scfis consiliului onorific. Procedura de adresare si solutionare se stabileste prin regulament.

Art. 28. - Între lucrările adunării generale, consiliul stiintific preia prerogativele acesteia pentru problemele urgente carenu suferă amânare. Deciziile adoptate vor fi supuse aprobării adunării generale.

Art. 29. - Patrimoniul, arhivele si bazele de date ale Academiei Oamenilor de Stiintă din România existente până la aparitia Legii nr. 31/2007* si cele ale filialelor acesteia vor fi preluate, după caz, de conducerea AOSR sau a filialei.

Art. 30. - Organele administratiei publice vor sprijini acordarea, respectiv obtinerea de sedii corespunzătoare în localitătile unde functionează sau se înfiintează filiale AOSR.

Art. 31. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului statut, va fi redactat si aprobat de adunarea generală Regulamentul propriu de organizare si functionare al AOSR.

Art. 32. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul statut.

 

ANEXA Nr. 1*)

la statut

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Sl APARATUL DE LUCRU

ale Academiei Oamenilor de Stiintă din România (AOSR)

 

ANEXA Nr. 2*)

la statut

 

SIGLA

Academiei Oamenilor de Stiintă din România (AOSR)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 313/2004, ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.408/2005, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată ds Banca Natională a României si Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor ds stat administrată de Banca Natională a României, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat tip benchmark si ale Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2007 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală de 1.200 milioane lei, prevăzute în anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2007, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont astfel:

 

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO0708CTN0C7

11 iulie 2007

13 iulie 2007

11 ianuarie 2008

182

500.000.000

RO0708CTN0D5

25 iulie 2007

27 iulie 2007

25 iulie 2008

364

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr: 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

            Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P=1- (d x r ) / 360

 

Y = r/P,

în care:

P = pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = număr de zile până la scadentă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cg Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2007

 

Art. 1. - În vederea finantării si refinantării datoriei publice în luna iulie 2007, Ministerul Economiei si Finantelor anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 3 ani si 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate

nr. ani

Rata cupon

%

Dobânda acumulată*)

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO0710DBN017

05 iulie 2007

09 iulie 2007

25 octombrie 2010

3

6.00

422,47

500.000.000

RO0717DBN038

19 iulie 2007

23 iulie 2007

11 iunie 2017

10

6.75

77.46

100.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectele de emisiune aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 126/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii februarie 2007, pentru obligatiunile de stat cu scadenta la 3 ani si, respectiv, Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, pentru obligatiunile de stat cu scadenta la 10 ani si va fi determinată conform formulei:

 

D = VN x r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r= rata cuponului.

 

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 10% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi, la sediul Băncii Nationale a României, de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii.

Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


*) Dobânda acumulată este determinată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 773/2006 pentru aprobarea procedurii privind contractarea datoriei publice guvernamentale interne prin emiterea de titluri de stat de tip benchmark.